Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8"

Transkript

1 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den som banker på, han skal det lukkes opp for. Søk først Guds rike og Hans rettferdighet, så skal dere får alt dette andre i tillegg. (Matt.7,8;6,33)

2 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot Kontortid Tlf Fax E-post: Kontor for heltidskirketjener Heggen, 3370 Vikersund Man-fre Tlf Man-fre Mobil Fax Kirkegårdskontor Rådhuset, 3370 Vikersund Man-fre Tlf Fax Menighetsråd Helge Gutuen, leder Jerpeveien, 3370 Vikersund Stillinger Sokneprest Geir E. Holberg Heggen, 3370 Vikersund Tlf E-post: Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang Granittvn. 4, 3340 Åmot Tlf Mobil E-post: Kapellan Runar Liodden Doktorveien 9, 3340 Åmot Tlf E-post: Seniorprest Jon Mamen Fjerdingstadveien, 3330 Skotselv Tlf Mobil E-post: Soknediakon Eli Landro Bergstubben 3, 3360 Geithus Tlf E-post: Kateket Arild Løvik Lerkevn. 2, 3370 Vikersund Tlf Mobil E-post: Organist Knut J. Johnsen Ø. Louisenbergvei, 3340 Åmot Mobil E-post: Organist Stian Tveit Kvartsveien, 3340 Åmot Tlf E-post: Kirketjener Gunnar M. Stenbro Ospveien 1, 3340 Åmot Tlf E-post: Menighetssekretær Vigdis Hartberg Buhagen Kongleveien 48, 3055 Krokstadelva E-post: Rine Brekke Øyaveien, 3370 Vikersund Tlf E-post: Åmot kirke Prest/daglig leder Lise W Kleven Nymogt. 43, 3340 Åmot Tlf Mobil E-post: Assistent Gro Grøsland Bårudvn. 11b, 3340 Åmot Mobil E-post: Vikersund menighetssenter Utleieansvarlig: Hroar Fossen Tlf Vaaraan Utleieansvarlig: Bjørg Reiersøl Tlf Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den som banker på, han skal det lukkes opp for. Søk først Guds rike og Hans rettferdighet, så skal dere får alt dette andre i tillegg. (Matt.7,8;6,33) Nr. 3/2009 e.kr. - Årgang 78 Siden tidlig i februar har nominasjonskomiteen for menighetsrådsvalget til høsten vært i virksomhet. Komitéen har bestått av representanter både fra menighetsrådet og fra samtlige kirkeutvalg, samt en ungdomsrepresentant. Mange er blitt spurt om å stå på liste. Da dette skrives ser det ut til at vi kan få til en god liste. Fra 15. mai er lista offentlig. Og så er det opp til oss alle å være med og velge. Dette er et viktig valg, for da bestemmes det hvem som skal være med å ta viktige avgjørelser i menigheten vår her i Modum de kommende to år. Vanligvis har det vært valg for 4 år, men denne gangen skal det bare velges for en toårsperiode. Vi er inne i noe som kalles demokratiseringen i Den norske kirke, og det er en del forsøk på gang. Valget skal være samtidig med stortingsvalget i september. Ungdom ned til 15 år kan være med å stemme, men de kan ikke stå på liste før de er 18. Noen unge blir å finne på lista til valget. Det nye menighetsrådet trer så i kraft 1. november. For første gang kan du også være med på et direktevalg til bispedømmerådet. Mye er i forandring og utvikling i vår kirke nå. Men det er den kristne tro denne kirken fremdeles skal bære fram. Det er det viktig å huske på midt i alt som skjer. Og det er viktig å bære alt dette fram i bønn. Helge Gutuen Sørger du? Har du behov for støtte i for bindelse med sorg bearbeidelse, kan du ta kontakt med soknediakon Eli Landro eller Utgis av Modum menighetsråd med fem utgaver i året. Neste nummer har materiellfrist 8. juni og dekker perioden 20. august til 30. november. Materiell leveres til redaktøren eller kirkekontoret, Kapellveien 1, 3340 Åmot. E-post: Menighetsbladet kan lastes ned gratis i pdf-format på Forsidefoto: Kari Elise Liodden. Bladet fi nansieres med frivillig kontingent og annonser. Send din gave til bankgirokonto: Redaktør /Annonser Inge Rese. Mobil: E-post: Vårt valg Leder i menighetsrådet Helge Gutuen Har du behov for en samtale? På kirkekontoret vil det alltid være en til å møte deg eller formidle kontakt til en av prestene, diakonene eller en annen av de ansatte. Du kan også ringe: tlf , kl Trykk/design Caspersens Trykkeri AS E-post: Gi ikke opp når livet trues: Kirkens SOS har krise telefon tjeneste hele døgnet. Tlf

3 Vaya con Dios, konfirmanter Det nærmer seg den store dagen for mange tenåringer og deres familier. Invitasjoner er allerede sendt ut, kaker skal bakes, bord skal pyntes, klær skal kjøpes og strykes. Mange forberedelser må til for å skape fest på selveste konfirmasjonsdagen. Men hva er egentlig vitsen med konfirmasjon? Lang, lang rekke Konfirmasjonen har lange tradisjoner i landet vårt. Mange av årets konfirmanter vil sannsynligvis være i foreldrerollen når konfirmasjonen runder 500 år i Konfirmasjon ble innført som obligatorisk opplæring i den kristne tro i kongeriket Danmark-Norge i 1539, men det tok lang tid før den fikk utbredelse i alle dalfører og kyststrøk. Nesten to hundre år seinere, i 1736, ble det påbudt med konfirmasjon. Ingen kunne tas ut til militærtjeneste, inngå ekteskap, være fadder ved dåp eller vitne i retten uten konfirmasjonsattest. Og dersom man ikke hadde møtt til konfirmasjon innen fylte 19 år, kunne man straffes med tukthus eller gapestokk. Om konfirmanten ikke besto den offentlige eksamenen i kirken ble han «attvist» og måtte konfirmeres på nytt neste år. Slik er det ikke lenger. Er alt forandret? Nå er kirkelig konfirmasjon et av flere alternativer ungdommene og familiene kan velge. Selv salmepuggingen og den tradisjonelle overhøringen er for lengst borte. 9. klassingene skal heller ikke flytte hjemmefra for å jobbe eller ta videre utdanning etter konfirmasjonen. Hva er det som står igjen? Hva er grunnen til at tenåringer velger å stå til konfirmasjon i kirken? Er det ikke for bare gavenes del? Hva er galt med gaver? Det er ikke tvil om at festen og gavene er den store motivasjonsfaktoren, men er det så rart? Det skulle bare mangle. Konfirmasjonsdagen er den eneste dagen i livet vårt hvor vi er alene i sentrum for oppmerksomheten fra familie og slekt. Hvor godt er det ikke å bli sett og gjort stas på, at jeg er verdt å lage en fest for! Er ikke poenget nettopp det å bli glad for gavene! Men som menighet ønsker vi å gi dem noe verdifullt på vandringen mot den store dagen. Konfirmasjon kommer av et latinsk ord som betyr å bekrefte og styrke. Som menighet ønsker vi å bekrefte at tenåringene er elsket av Gud som de er og hjelpe dem å bli bedre kjent med Jesus og få mot til å tro på ham og leve livet i kontakt med ham. Dette er en stor utfordring å formidle i møte med ungdommer som nok er døpt, men hvor flertallet har lite erfaring med bibel, bønn, samtaler om tro og gudstjenester i familien sin. Likevel ønsker vi de velkomne. For det er jo bare slik vi kan møte Gud og Jesus som vi er. Jeg var ikke annerledes Jeg kjenner meg igjen i mange av dagens konfirmanter som gleder seg til festen og gavene, som ikke tror på Gud og kan svært lite om Bibelen. Det var slik jeg selv vokste opp, i en familie uten tradisjoner for å gå i kirken, lese i Bibelen eller prate sammen om Jesus, himmelen eller bønn. Men møtet med presten og menigheten som konfirmant snudde opp-ned på mange av mine inngrodde fordommer om å være kristen. Troen på Jesus vokste sakte frem i et flott ungdomsmiljø i Langesund kirke. Om noen hadde fortalt at jeg skulle ende opp som prest da jeg startet konfirmasjonstida, så hadde det sendt sjokkbølger som ville ha sprengt Richters skala for meg og familien min. Underets tid er ikke over! Derfor er mitt store håp for tenåringene er de gjennom de ni månedene konfirmasjonstiden varer kan få ødelagt mange av sine fordommer og at troen på Jesus kan spire fram på sin måte og i sitt eget tempo. Derfor ønsker vi alle 8. klassinger velkommen som konfirmanter til høsten, velkommen som de er! Vi ønsker også alle årets konfirmanter med familien sin en velsignet flott og minnerik festdag med gudstjeneste, deilig mat, gaver og taler. Tida som konfirmanter er snart over, men husk at vi er under opplæring hele livet. Derfor sier jeg slik jeg startet Vaya con Dios, konfirmanter! Det betyr Gå med Gud! Runar Liodden 3

4 Konfirmanter i 2009 Vatnås kirke 21. mai kl Beate Plassen Geithuskonfirmasjon i Heggen kirke Lørdag 23. mai kl Susanne Skretteberg Andersen Christer Espesett Haug Odd Håkon Johansen Øyvind Kristiansen Kenneth Pedersen Ine Marie Ripe Thomas Rødø Skalstad Eveline Skibrek Martine Stryken Anders Tandberg Tor Erling Wolfram Søndag 24. mai kl Ellen Bjertnes Helene Marion Gjelsnes Stian Grøtåsen Anja Helgevold Gaute Johan Hæhre Ole Edvard Nilsen Kleivan Karoline Magnussen Vilde Røysi Martine Skretteberg Marita Steinsvik Vegard Vikhagen Thomas Wold Snarum - Snarum kirke 24. mai kl Cecilie Halvorsen Åge-Marius Bakke Hansrud Fredrik Lobben Thor Martin Skretteberg Lars Saastad Stensby Kjell Ole Sønsteby Karoline Saastad Vikersund - Lørdag 6. juni kl i Heggen kirke Pia Merete Alexandersen Joachim Amundsen Line Kristin Løkka Andersen Kine Bjørkeslett Erlend Kvaase Christiansen Vebjørn Madsen Dahl Maiken Svendsen Folkvord Simon Olav Gunnerød Sunniva Sortland Halås Daniel Stusvik Haug Lina Holberg Kenneth Dahl Holen Silje Charlotte Evensen Hopperstad Martin Ingesen Magnus Ruud Jonassen Mads Kleiv Tore Klevstad Iselin Barclay Nitter Eivind Scheen Øystein Johannes Silseth Pål Stefferud Caroline Thon Sondre Aasmundrud Søndag 7. juni kl i Heggen kirke Christian Berg Jørgen Karoliussen Berg Glenn Nedberg Engan Ola Engen Sindre Finsrud Constanza Lara Gonzales Håkon Helgesen Tonje Jacobsen Joakim Langeland Jonas Myhren Ole-Anders Schartau Nystrøm Fredrik Killingdalen Svae Linde Thalerud Joakim Thoen Ida Frogner Øverby Enger - Åmot kirke 7. juni Kl Emil Buxrud Benedikte Hoffart Bøhn Christoffer Eggen Jonatan Ellefsen Danny Renè Berg Gundersen Markus Olsen André Thon Rasmussen Trond Aasand Sognelien Kl Fredrik Gabrielsen Ann Iren Hartz Gravbråten Eivind Hagen Håvard Heslien Jeanette Bakken Holm Espen Gravdahl Johansen Robin Moløkken Susann Trondsen Rud - Rud kirke 14. juni kl Adrian Austevoll Håkon Sundberg Flattum Aleksander Haakensen Hege Holmen Ottar Hope Jan Henrik Jahren Lisa Erlanda Tangerud Ina Cathrine Thomassen Lisa Maria Thomassen Buskerud - Nykirke 14. juni kl Simen Bekken Kristoffer Bendiksby Line Bjerknes Christina Jeanette Bråthen Anders Dramdal Gunbjørnsen Karoline Hafnor Anders Spone Hagen Silje Bergan Hansen Ida Hoffart Ole Kristian Kårmo Hanna Sofie Nygård Tomas Ruud Jenny Røste Ole Kristoffer Røste Sagløkken Kristoffer Skretteberg Syvertsen Sigrid Tandberg Søreng Lars Ragnar Vollan Vestre Spone - Vestre Spone kirke 14. juni kl Marthe Hess Hellerud May-Tonje Helgestad Smeland 4

5 Fra kirke til kjørke To profilerte damer er på vei til Sigdal. Den ene av damene vil vi kunne observere skuende ut fra Bjønnskårsnatten. Den andre treffer vi i urbane strøk på Nedre Kringstad på Prestfoss. Og sistnevnte får nok større praktisk betydning i lokalmiljøet enn den stedbundne Jesu mor langt inne i Trillemarka. Og da snakker vi selvfølgelig om den nye soknepresten i Sigdal - og timinga kunne vel ikke vært bedre? Ja, det var moro at de ønsket seg a Lise som sokneprest i Sigdal, men jeg begynner ikke i jobben før i august, da. Og er det overdragelsen av Åmot kirke du tenker på, så var det nok helt tilfeldig at dette skjedde samtidig med utlysninga av stillingen i Sigdal. At både jeg og jomfru Maria ankommer Sigdal på samme tid, får vi ta som et godt tegn. Nå er jo Sigdal et typisk landbruksdistrikt, og da er det vel ingen ulempe med agronombakgrunn? Jeg har et språk og et billedgalleri som sikkert kan karakteriseres som jordnært, og noe bymenneske er jeg jo ikke. Å så frø er også et velkjent bibelsk begrep, så jeg velger å tro at det var teologen i meg som var avgjørende. Men jeg følte nok at jobben ropte litt på meg denna gangen. Og jeg gleder meg stort til å bli bedre kjent med nye medarbeidere og frivillige. Sigdal er også et folkemusikkdistrikt, får vi høre Kyrie spilt på hardingfele i kjørka? Folkemusikktradisjonen sterkt i bygda, og jeg er ikke fremmed for kombinasjonen. Liturgi tonsatt av folkemusikk i gudstjenesten kan bli spennende. Dere fl ytter til nyoppusset prestebolig og - må vi legge til- duften av nystekte rundstykker Jada, vi fl ytter frivillig mannen min og jeg, selv om jeg fi kk fritak fra boplikta. Og som nabo til Sigdal bakeri, er vi nok sikra ferske rundstykker til frokosten. Har du gjort deg noen tanker omkring det du forlater? Det er alltid vemodig å forlate noe og noen jeg setter stor pris på - Åmot kirke, de frivillige og staben på kirkekontoret er jeg svært glad i. Men siden Åmot kirke går inn i en omstillingsprosess i forhold til eierskapet, kan det vel være greit at nissen ikke følger med på lasset. Jeg har ti år bak meg i Modum menighet, fra menighetssekretær til prest og daglig leder i Åmot kirke, så det føles naturlig å skifte beite nå. Og skulle moingene savne meg, så er alle hjertelig velkommen til gudstjeneste i Sigdal. Da ønsker vi i Modum menighet deg lykke til som prest i Sigdal og kanskje en pilgrimsvandring til Madonna-statuen. Inge Rese 5

6 Konfirmasjonens historie Den eldste kirken praktiserte ikke konfirmasjon. Dåpen er den primære handling for å bli med i kirken. I Bibelen leser vi om dåpen, ikke om konfirmasjon. Til forskjell fra omskjæring og andre rituelle handlinger som merker kroppen, utføres dåpen med vann. Vannet tørkes av, og det merket kroppen får ved dåpen er usynlig. Denne måten å merke kroppen forutsetter at det skjer en opplæring og bekreftelse. De barnedøpte ble samlet til en opplæring og konfirmasjon, det vi si bekreftelse av dåpen. Konfirmasjonen ble også et rituale som gav adgang til nattverden. Den katolske kirke har en slik konfirmasjon for barn i åtte-årsalder. Luther ville ikke vite av annet enn dåpen og nattverden som hellige handlinger. Men opplæring i troen var viktig for Luther. Han skrev sin lille katekisme som en lærebok i troen. Med pietismen kom konfirmasjonen inn i vår kirke igjen. Det er kjent at kong Kristian VI i 1736 gav bestemmelse om konfirmasjon. Denne bestemmelsen ble så igjen fulgt av en bestemmelse om skoler, så alle kunne lære å lese katekismen. Av denne beslutningen fulgte oppbygging av en offentlig skole for alle i Danmark-Norge. Kirken har siden 1736 hatt som en av sine oppgaver å drive med konfirmasjon. Presten samlet de unge til forberedelse. Dette var gjerne avslutningen av folkeskolen. Etter konfirmasjon ble den unge ansett for å være voksen og kunne gå ut i arbeidslivet. Det var en minstealder på 14 ½ år for å bli konfirmert. Dette skulle være et vern mot å utnytte barn i arbeid. På landet foregikk undervisningen gjerne i tiden fra påske til mikkelsmess, 29. september. Så var det konfirmasjon først i oktober. I byene var det vår og høstkonfirmasjon. I Modum ble denne landsordningen fulgt til først på tallet. Da var ungdomsskolen innført, og konfirmasjonsordningen ble lagt om, slik at forberedelsen følger skoleåret. Nå er det kateketen som har hovedansvaret for konfirmasjonsforberedelsen. Fremdeles blir konfirmasjon som regel holdt det året en fyller 15. I Modum blir konfirmasjonen fordelt over tre helger, etter 17. mai. Vi unngår å bruke pinsen til konfirmasjon. Konfirmasjon er bekreftelse av dåpen, sier vi. Men hvem er det som bekrefter? Det er to parter. Kirken bekrefter overfor den unge at dåpen som ble utført en gang, den er fremdeles gyldig. Den døpte er fullverdig medlem av kirken. Konfirmanten bekrefter at han/hun vedkjenner seg den troen som kirken har, og som kommer til uttrykk i konfirmasjonsgudstjenesten. Konfirmasjonshandlingen besto inntil 1911 i at konfirmanten med håndslag til presten forsaket djevelen og vedsto seg troen og lovte å holde fast ved den. I 1911 kom en ny ordning hvor konfirmanten blir bedt for. Bekjennelsen skjer mer indirekte, i det den samlede menighet bekjenner forsakelsen og troen. Den enkelte konfirmant blir innesluttet i denne felles tro og mottar menighetens forbønn for livet sitt. Det er et mål at konfirmasjonen knytter menneskene nærmere den kirke de tilhører. Unge mennesker får møte et menneske, kateket eller prest, som representerer troen. De unge får komme med all sin umodenhet. Forhåpentligvis kjenner de at de blir de tatt på alvor som mennesker. Som menighet får vi være med å be for de unge på overgangen mellom barn og voksen. Jon Mamen 6

7 Tro og Lys til sommersamling inviterer til åpen konsert på Gjennestad fredag 26. juni kl Tro og Lys-gruppa vår her i Modum er del av et større fellesskap i Norge og i hele verden. I disse dager planlegges det sommersamling for alle de 9 gruppene i Norge og for de som ønsker å dele samlingen med oss. Det skjer på Gjennestad, Stokke i Vestfold i tiden juni. Motto er «Glede i Guds hage», og målet er at vi skal bli bedre kjent med hverandre, utveksle erfaringer og utdype Tro og Lys-visjonen. En jeg vet gleder seg til å reise er Hanne Moen fra Vikersund. Jeg traff henne på lørdagskafé på menighetssenteret og da fortalte hun meg at hun var så spent og gledet seg til mye framover når det blir vår og sommer. En ting er at Hanne har bursdag om sommeren, og et annet høydepunkt blir reisen til Gjennestad. Hanne har vært der før og vi deler gode minner fra forrige samling. Da var det forskjellige verksteder og hun laget blant annet sin egen T-skjorte. Det var konsert med en som Hanne kjenner godt, Tore Thomassen, og da jeg kan fortelle at han kommer denne gangen også, blir gleden enda større! Biskop Laila kommer også og skal være sammen med oss på søndagen på gudstjenesten i Skjee kirke. Hanne Moen på trommene på bildet t.v. På bildet til høyre står Hanne Moen og venner. «Det er Heggen som liksom er min kirke, da,» forteller Hanne videre. Hun husker godt fra konfirmasjonen sin der og er glad for alt hun lærte da. Særlig husker hun godt at hun fikk gå til nattverd. Og fortsatt gjør det så godt inne i henne når hun er med på det. Særlig når hun får være med og dele ut og si til alle: Dette er Jesu blod. «Da er det godt og varmt inne i hjertet mitt,» sier hun med sitt gode, varme smil. Hanne har vært med i Tro og Lys helt fra starten i Modum for snart 10 år siden. Det er et fellesskap der vi deler livs- og troserfaringer med hverandre, ber sammen, har sosialt fellesskap og morsomme fester, og vi feirer gudstjenester. De gudstjenestene er forresten også andre som ikke er medlem i Tro og Lys velkommen til å være med på! Og i år skal vi altså også på tur sammen til sommersamling på Gjennestad! Hanne gleder seg til å reise sammen med vennene sine og til å treffe Tro og Lys-venner fra andre steder i Norge og bli kjent med noen nye. Det er godt å ha noe å glede seg til! Eli Landro 7

8 Der kors og natur er altertavle Modum menighetsblad har tatt turen til Olavskirken. Sammen med ledende prest i kirken Jon- Erik Bråthen, står vi i kirkerommet og ser på det som utgjør altertavlen; et stort vindu ut mot naturen. Sentralt i vinduet henger et kors. Denne dagen da jeg er på besøk holder vinteren ennå sitt grep over naturen, mens vårsola gir et sterkt lys inn i kirkerommet. Når pinsen kommer, vil altertavlen vise en natur hvor løvtrærne er i ferd med å grønnes og våren er kommet for fullt. Hvorfor er altertavlen i Olavskirken utformet slik, tror du? Presten tar en liten tenkepause før han svarer: Jeg tenker at altertavlen her viser oss skapelsen; Guds natur. Året igjennom kan vi se svingningene i naturens årstider og været som skifter mellom sol og regn. På den måten gjenspeiler altertavlen våre liv som veksler mellom glede og sorg, lyse og tunge stunder. Er det behov for denne kirken i Modum; vi har ellers mange kirker i soknet? Det er viktig med nærheten av kirkerommet i tilnytning til virksomheten som drives ved Modum Bad. Kirken brukes masse døgnet rundt av både pasienter og ansatte. Her kan man sitte stille ned, tenne et lys og ha samtaler av trosmessig karakter. Kirken er en naturlig ramme om den virksomheten som foregår på Modum Bad. Kirken er dessuten praktisk innredet med flere rom som minikjøkken, grupperom og kontor bl.a. På mitt spørsmål om dette da blir en ren sykehuskirke, svarer Jon-Erik Bråthen at de ikke vil den skal være det! Det er heller et ønske at Olavskirken skal være en kirke for pasienter, brukere av Institutt for sjelesorg, ansatte og folk i bygda. En åpen kirke for alle. Hva er spesielt for Olavskirken? Kirken er stort sett åpen hele tiden. Dette gjelder pasienter og alle i Modum. Dersom kirken skulle være opptatt, henger det et skilt på døra som viser det. Olavskirken er for alle uansett kirkesamfunn. Han nevner også «håpstreet» som er kommet i kirkerommet. Ved håpstreet ligger det knuste glassbiter som symboler på det ødelagte livet. Det er også en «kaosbusk» laget av ståltråd, et symbol på det kaotiske livet. Ved hjelp av ståltråden kan glassbitene festes til håpstreet som en bønn om fremtid og håp. Det er mange som bruker håpstreet. Olavskirken ligger omkranset av furuskogen. Spesielt for kirken er dessuten at det er Modum Bad som er eier. Kirken står derfor formelt ikke under tilsyn av Tunsberg biskop, så i prinsippet kan ulike kirkesamfunn bruke rommet til gudstjeneste ut fra den form de enkelte kirkesamfunn har. Det er imidlertid Den norske kirkes gudstjenesteordning som brukes vanligvis. Hver onsdag morgen, torsdag kveld og søndag feires det gudstjeneste her. Kirken brukes også til konserter, utstillinger og samtaler. Jeg finner det naturlig å spørre om Olavskirken har en egen menighet ved Modum Bad. Eller er det slik at alle som vil kan få foretatt kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vielse og begravelse i Olavskirken? Prest Jon-Erik Bråthen understreker at det ikke er noen egen menighet ved 8

9 Modum Bad. Det er ikke prestenes oppgave ved Modum Bad å foreta kirkelige handlinger for Modum sokn. All kirkebokføring foregår i soknet. Det er derfor bare unntaksvis at kirkelige handlinger foregår i Olavskirken og da etter avtale og i samarbeid med soknepresten i Modum. Han forteller også at han har invitert hele kirkestaben i Modum sokn for å samtale om disse og andre saker for å styrke det allerede gode samarbeidet mellom Olavskirken og soknet. Hvilket samarbeid har dere nå? Vi har 4 fellesgudstjenester pr. år. Nyttårsaften veksler vi annethvert år mellom Åmot kirke og her. Vi har en økumenisk gudstjeneste i januar, på Gruvetråkka på forsommeren og så er det gudstjenesten på Modum Bad dagen i august. Kanskje fellesgudstjenester i ennå større grad kan synliggjøres ved felles medvirkning? Det er blant annet dette vi kan snakke om når kirkestaben i Modum kommer på besøk. Prest Jon-Erik Bråthen er åpen for å finne løsninger gjennom god kommunikasjon. Han uttrykker at han trives utrolig godt som prest ved Olavskirken og Modum Bad slik han har lært arbeidet og kolleger å kjenne etter trekvart års tjeneste. Det er så mange givende oppgaver å få som prest ved Olavskirken selv om hans oppgave ikke er å bygge menighet der. Jon-Erik Bråthen ved alteret i Olavskirken. Så her blir du mange år framover? Ja, min familie og jeg har ikke planer om noe annet. Som metodistprest er jeg imidlertid underlagt biskopen i Metodistkirken og det beordringssystem der som jeg er forpliktet på. Jeg har permisjon fra min tjeneste i Metodistkirken nå. Trolig kan jeg sammen med min familie selv bestemme hvor lenge vi vil være her. Modum menighetsblad takker for en god samtale og ønsker presten en riktig god pinse og lykke til i det videre arbeid ved Olavskirken. Bildet fra Olavskirken viser Jon-Erik Bråthen ved håpstreet. Her ligger det knuste glassbiter som symboler på det ødelagte livet. Harald Kvaase Alle foto: Harald Kvaase. 9

10 om at vi er Hans barn. Det kan være vanskelige ting i livet som Gud vil gjøre noe med. Han kan kalle oss til en oppgave og gi oss det vi trenger for denne oppgaven. Uten Den Hellige Ånd hadde det ikke vært tro i verden. Det hadde ikke vært noen kirker eller menigheter, og det Jesus gjorde da Han gikk her i verden ville for lengst vært glemt. Det er det beste for dere at jeg går bort sa Jesus. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. Talsmannen Den Hellige Ånd er kommet til verden. Derfor kaller vi pinsedagen for kirkens fødselsdag. Og det er virkelig noe å feire! Pinsetanker Lise W. Kleven Det nærmer seg pinse. Pinsen er en av kirkens største høytider, men må se seg slått av jul og påske når det gjelder kirkebesøk og oppslutning om høytiden. For mange er den vårens store utfartshelg. Mange vet faktisk ikke hvorfor vi feirer pinse. For de som måtte lure på det: Vi feirer pinse fordi Den hellige Ånd kom til jorden på pinsedag. Den Hellige Ånd er Guds egen Ånd, en del av det fellesskapet som treenigheten er: Gud, Jesus og Den Hellige Ånd. Før Jesus reiste til himmelen ga han et løfte om at han skulle sende oss en talsmann (Joh.16), og på pinsedagen kom Ånden slik vi kan lese i Apostlenes gjerninger kapittel 2. For mange er nok Den hellige Ånd en abstrakt størrelse. Gud og Jesus går det liksom an å forholde seg til; vi tenker kanskje at de er nå liksom mer menneskelige. Av en eller annen grunn har også dette med Den hellige Ånd hos mange mennesker blitt forbundet med usikkerhet: Med å miste kontrollen, og med usunn åndelighet. Norsk kristendom har nok i stor grad vært preget av Gud og Jesus-tro. Vårherre har vært en trygg størrelse som man kunne henvende seg til i nød, Han har sørget for godt og tjenlig vær, for vekst og modning i åker og eng. Jesus har vært en venn fra søndagsskolen, og med rette fått plassen som kristendommens sentrale skikkelse. Men Den hellige Ånd hørte vi ikke mye om verken på søndagsskolen eller skolen. Kanskje overlot vi Ånden til pinsevennene? Det var hos dem tungetalen, som for mange mennesker har vært kjennetegnet på Åndens nærvær, hørte hjemme. I vår kirkes gudstjenester har det vært stram regi uten rom for spesielle åndsmeddelelser. Det er egentlig ganske bakvendt at Den Hellige Ånd har fått rykte som kaosmaker. Helt fra skapelsen av har nemlig Den Hellige Ånd vært virksom i verden. Han skapte orden ut av kaos. Fremdeles holder han på med dette. Vi får Den Hellige Ånd i dåpen. Men vi kan få påfyll når som helst. Det er ikke noe mål i seg selv å bli fylt av Den Hellige Ånd for å få den gode opplevelsen eller et åndelig kick. Når Den Hellige Ånd fyller oss er det fordi Gud vil gjøre noe for oss, eller utruste oss til at vi kan være noe og gjøre noe for andre. Det kan hende han vil gi oss en ny erfaring av sin kjærlighet og en ny visshet Kort om pinse Hva? I pinsen kom den hellige ånd til disiplene og gjorde dem i stand til å snakke mange språk slik at det kristne budskap kunne gjøres kjent over hele verden. Hvor? Pinseunderet fant sted i Jerusalem hvor alle disiplene var samlet. Når? 50 dager etter Jesu oppstandelse. Siden påsken faller forskjellig fra år til år, påvirker den også pinsen, som faller tidligst 10. mai og senest 13. juni. Les om den første pinsen i Apostlenes Gjerninger Kap

11 11

12 Årsmøte for Åmot kirke Etter 117 års drift en epoke er over Åmot kirke eies av lokalbefolkningen, og ledes av et styre bestående av tre personer. Lauritz S. Braathen fra Åmot Misjonssambandsforening, Hilde Trondsen fra Modum menighetsråd, og Per Ole Buxrud(styreleder) valgt av årsmøtet. 117 års drift. Det hele startet på bedehuset i Åmot i Ut av ildspåsettelsen av Åmot kapell i 1994 bestemte foreningen at en ny kirke skulle reises. Den nye Åmot kirke ble vigslet av biskop Osberg Kristi himmelfartsdag 16. Mai, April Et enstemmig styre foreslår foreningen Åmot kirke oppløst, og at foreningens verdier overtas vederlagsfritt av Modum menighetsråd/ Modum kirkelig fellesråd. Begrunnelse: Styret sitter med et for stort ansvar, både økonomisk og personalmessig. Per Ole overrekkes blomster og gave fra daglig leder i Åmot kirke, Lise Kleven Lauritz S. Braathen, Per Ole Buxrud, Hilde Trondsen og Lise Kleven Vedlikeholdet av en så stor bygningsmasse er meget krevende. Modum har blitt én menighet som fungerer godt. De fl este aktivitetene som ble drevet av Åmot kirke tidligere, er i dag en del av Modum menighets arbeid. Styreleder Per Ole Buxrud stiller ikke til gjenvalg. Styret har ikke funnet erstatter. Menighetsprest og daglig leder Lise W. Kleven slutter for å bli sokneprest i Sigdal. 19. April Årsmøtet hadde ingen innsigelser og vedtok således enstemmig å gå inn for styrets anbefaling. Foreningen Åmot kirke opphørte og ble oppløst. Imidlertid vil det sittende styre fungere som interimsstyre frem til overrekkelsen skjer formelt. Meninger. Olav Sørensen påpekte viktigheten av at det er fellesskapet som fortsatt vil eie Åmot kirke. Ja, vi gir den jo til oss selv, sa Jørgen Korsvik. Litt spøkefullt lurte Lars Ole Gjermundbo om han fortsatt fi kk beholde nøkkelen. Åmot Kirke er et vindu mot Åmots befolkning, sier Hans Disen, selv en ihuga frivillig. Han ser ingen grunn til at frivilligheten, dugnadsånden og det frivillige arbeidet på kirketorget ikke skal fortsette som før. Hans tror de nye eierne ser betydningen av dette og at de vil jobbe for å inspirere det frivillige arbeidet ved og ut av Åmot Kirke. Inge Rese 12

13 Årsmøte i Modum Menighet holdt i Heggen kirke søndag 29. mars Nye tilbud i menigheten i 2008 ble presentert. Knøttesang, en aktivitet for de aller minste Åpen barnehage, hver torsdag på menighetssenteret. Familiespeidern, et tilbud til hele familien Familiekoret, fellesmåltid og korsang. Takk Det er med glede vi presenterer en fyldig årsmelding som viser stor og allsidig virksomhet. Vi vil her rette en stor takk til alle som gjør aktivitetene mulig. Først og fremst vil vi takke alle frivillige. Dere gjør en verdifull innsats. Men også de ansatte fortjener en stor takk. Arbeidet bærer frukter. Takk også til dere som trofast tar all virksomheten med i bønn. Hilser med 2. Kor. 4.1: Derfor mister vi ikke motet. For Gud har i sin barmhjertighet gitt oss denne tjenesten. Helge Gutuen, leder i menighetsrådet. Årsmeldinga kan leses på eller hentes på Kirkekontoret. I Nykirke Glede, varme, savn, samvær og trøkk. Det er kraft i de gamle sange(r)ne, de er ikke likegyldige for folk. De er Åmot mannskor. Nå var det konfi rmantenes tur til å lage gudstjeneste. Litt forberedelse på forhånd og på søndag var det duket for samtalegudstjeneste med dramatiserings- og sanginnslag. Gudstjenesten ble avsluttet på kirketrappa med saft og gode kaker i det nydelige mai-været. 13

14 Rett vest med intoleransen Hvis kommunikasjon og berikende kollegialitet forsvinner fordi vi er uenige om homofilispørsmålet, er vi blitt en kirke med meningsfellesskap i stedet for menighetsfellesskap. Per Arne Dahl prest og statsstipendiat Sist søndag skrev jeg om toleransens avgjørende test; at vi øver oss på å vise respekt mot dem vi faktisk er uenige med. Dagen etter dro jeg rett vest, til Færøyene, for å forelese for de 23 prestene som holder til i dette fascinerende øysamfunnet med mennesker og hele sauer. Det var slett ikke vanskelig å forstå biskopens behov for å ha gode hyrder til å lede både de tobeinte og de firbeinte. Spennende Det spennende ved prestemøtet var at det absolutt ikke gikk rett vest med toleransedebatten. Kirkens folk på øyene i vesterled var vel så opptatte av religionens plass i det offentlige rom som vi er. Og med en ytterst konstruktiv innfallsvinkel: Hvis vi ønsker et samfunn med nulltoleranse for intoleranse, må vi som kirke vise vei uten å være i veien. Hvis vi ønsker at samfunnet skal fastholde tydelighet og respekt overfor dem som tenker og mener annerledes enn oss, må vi selv vise at vi beskikker eget bo. Med bakgrunn i Jesu evne til å skjelne mellom syn og holdning, lot vi oss utfordre til selvransakelse. Med bakgrunn i Paulus sin radikale tenkning om å være fast og fleksibel samtidig, fikk vi i seminaret anledning til å øve oss på nye holdninger overfor hverandre. Vi ble ikke oppfordret til bevisstløs toleranse eller åndelig og ideologisk snillisme, men til kamp med blanke våpen og til fortsatt samtale og samvær med «motstandere». Mer krevende Å vise toleranse overfor dem som mener det samme som oss om det meste, koster null og niks. Men å vise faktisk respekt og å opprettholde kommunikasjon og fellesskap med dem vi er durabelig uenige med, er en annen og langt mer krevende sak. Hvis uenighet om noen få og engasjerende etiske tema gjør at vi ikke makter eller ønsker å fortsette samtalene om hundrevis av andre sentrale spørsmål, er det et tegn på at vi som kirke, med våre holdninger, snakker så høyt at ingen hører hva vi sier. Det ble dermed ikke toleransen som gikk rett vest på Færøyene, men intoleransen, fordommene og fordømmelsen som blåste vekk i kuling og regnbyger, mens kvinnelige og mannlige prester i praksis viste vilje og ydmykhet til å fremme rettferd og fred. Takknemlig Er det noe rart at jeg dro glad og takknemlig hjemover? Vi hadde fått en gryende erfaring av at i det øyeblikket kvinner og menn tar et oppgjør med sin ironi, trang til å plassere hverandre i bås og vår fortvilede nedlatenhet, bryter den lyse dagen frem i og mellom oss. Da er vi ikke lenger ensidig opptatt av å tolke forskjellighet som fiendskap, men som uttrykk for et Gudsskapt, kompletterende mangfold. Da er vi ikke lenger opptatt av å sette oss i respekt med selvhenførende, dirrende harme, men engasjert i å finne en konstruktiv balanse mellom fasthet og fleksibilitet. Og den dagen jeg skulle reise hjem, steg solen opp i øst som den alltid har gjort, mens sauene brekte og prestene prekte og de femti tusen menneskene forsøkte å få til noe som lignet et liv. Tilbake i Torshavn gikk jeg om bord i flyet som skulle bringe meg rett øst, til et land som også har mye godt til gode om vi kunne bli litt tøffere til å være sannheten tro i kjærlighet. Sakset fra Eldrerådet Avvikshåndtering av tjenestekvalitet. Nå er egenandeler kommet inn for hjemmehjelp, og da blir det nok stilt større krav fra brukerne til kvalitet på tjenesten. Det er ulike erfaringer, noen er fornøyde med tjenesten, andre er ikke like fornøyde. Det må være et mål at kvaliteten på tjenestene som blir utført er så god som mulig med betaling forventes det også en øket kvalitet. Eldrerådet er opptatt av å følge opp denne saken som angår kvalitet på tjenestetilbudet. Kvalitetssikringen slik det er nå, er fremdeles ikke god nok. Rådet inviterer noen av de ansvarlige til et møte slik at saken kan tas opp til drøfting. 14

15 Konfi rmasjon Ti ting å huske på konfirmasjonsdagen Det er som regel månedsvis med planlegging før konfi rmasjonsdagen, og når dagen endelig er der, er det også et par ting til det kan være verdt å huske på. 1: Planlegg dagen Det er smart å planlegge dagen på forhånd. Da unngår du stress og mas på konfi rmasjonsdagen. Tenk igjennom detaljene, så som frisyren du vil ha, og hva slags tøy du skal ha på. 2: Vær opplagt Det er viktig med en god natts søvn dagen før konfi rmasjonen. Da er du uthvilt og opplagt til den store dagen. 3: Syng Dette er en festdag, så syng med på salmene i kirken. Det skaper god stemning. 4: Konsentrasjon Vær fokusert når du tar i mot velsignelsen ved alteret. Dette øyeblikket vil du alltid huske. 5: Tenk over konfirmasjonen Fra livets begynnelse til livets slutt er du omsluttet av Guds kjærlighet. Dåpen er et synlig tegn på at du tilhører Gud og er en del av kirken. Det er dette som blir bekreftet ved konfi rmasjonen. Selve ordet konfi rmasjon betyr å bekrefte. 6: Gratuler vennene med dagen Denne dagen er også en stor dag for de andre konfi rmantene. Husk å gratulere dem med dagen og gi dem en blomst eller et kort før du går hjem fra kirken. 7: Takknemlighet Husk å takke foreldrene dine. Kanskje en takketale, eller skriv en liten takkesang hvis det å holde tale ikke er din greie. 8: Slapp av Det er ingen grunn til å være nervøs eller anspent. Konfi rmasjonsdagen er en festdag. Det er kjedelig om du skulle bruke dagen på å bekymre deg. 9: Takk for gavene Selv om du får mange gaver fra mange forskjellige mennesker, må du huske å takke dem alle for gavene. Til hver især på dagen, eller ved å sende dem et takkekort etterpå. 10: Gled deg over dagen! Viktigst av alt er at du gleder deg over dagen- alt skjer for din skyld. Inge Kirka for deg! Kirka er ikke bare huset du går inn i, kirka er alle de døpte som tilhører menigheten. Du kan regne med menigheten, den er der for deg i alle livets merkedager; dåp, konfi rmasjon, bryllup og begravelse. Menigheten er også der i livets hverdager, det er gudstjenester, aktiviteter og fellesskap, et sted for tro og tvil, når livet er topp, når livet er bånn og alle de dagene imellom. 15

16 PÅ PLAKATEN - oppslagstavlen for Modum Menighet Menighetsenteret Åmot kirke Formiddagstreff på tur Formiddagstreffet på Vikersund Menighetssenter skal ha dagstur tirsdag 16. juni. Deltakere fra de andre hyggetreffene i Modum er velkommen til å delta så langt plassen rekker. I år blir det en rundtur i Hole og Ringerike. Vi starter fra Vikersund kl Vi spiser formiddagsmat på Vik skysstasjon i Hole. Deretter går turen til Mo gård, eventyrgården som var fødestedet og barndomshjemmet til Jørgen Moe. Vi tar også en tur ut til middelalderkirken på Bønsnes. Vi kjører så tilbake til Hønefoss. Videre følger vi riksvei 7 til Sokna. Der blir vi servert en god middag på Rustad kafe. Derfra går ferden til Hamremoen og Krøderen og tilbake til Vikersund. Turen koster kr. 250,- pr. person. Påmelding innen 6. juni til: Gunnar Hellerud tlf Helge Gutuen flf Pilegrimsvandring Første pinsedag har du anledning til å være med på en liten pilegrimsvandring til gudstjenesten i Heggen kirke. Det starter på Menighetssenteret i Vikersund med felles frokost og morgenbønn. Så blir det vandring til gudstjenesten i Heggen. Etter gudstjenesten fortsetter vandringen. Da går vi også om Vike kirkeruin. Så går turen tilbake til Menighetssenteret hvor det blir servert pilegrimssuppe/ kjærlighetssuppe. Du kan godt kle deg som en pilegrim med pilegrimsstav. De som synes det blir for langt å gå kan også delta på Menighetssenteret. Så noen blir kanskje bilegrimer. Dette skjer også på menighetssenteret Loppemarked lørdag 9. mai kl Salg av kaffe/vafler - kakelotteri. Onsdag 13.mai kl Vi synger sammen. I år blir det 17. mai-fest på menighetssenteret kl Formiddagstreff tirsdag 19. mai kl Misjonssambandet møte kl mai. Tro og Lys Sommersamling 2009 på Gjenne-stad Gartner-skole Stokke i tiden juni. Hjertelig velkommen! Mandag 18. mai kl Hyggestund. Cafe Live søndag 24. mai kl Syng med oss tirsdag 26. mai Rullatormila onsdag 10. juni Jubileumskonsert med Åmot barnegospel lørdag 13. Juni. Delegrupper: Det gjør godt å snakke om det! 3 av gruppene som frivillighetssentralen og menigheten samarbeider om er i gang med et nytt semester, og de andre er klare for å starte opp når noen melder sitt behov for det. Vi tilbyr også individuelle samtaler for de som heller ønsker det. Vårt samlede gruppetilbud er for personer som har opplevd: å miste ektefelle / samboer å miste foreldre (gruppe for voksne) å være pårørende til demente å miste barn samlivsbrudd («Sorgen det ikke sendes blomster til») Flere opplysninger kan fåes ved å ta kontakt med Frivillighetssentralens leder Tanja Tyberg Grøtterud, tlf eller Kirkekontoret i Modum diakon Eli Landro, tlf

17 17

18 Stort utvalg i gravmonumenter Skrifttilføyelser og oppussing av gamle monumenter HØNEFOSS STENHUGGERI AS Kirkegt Hønefoss Tlf

19 SLEKTERS GANG - kirkelige handlinger i Modum sokn Døde Navn F.år Begr. dato Kirke Olav Sverdrup Andreassen Olavskirken Bjørg Sundsåsen Heggen kirke Harriet Birgitte Moen Hæhre Heggen kirke Per Morten Skogheim Rud kirke Navn F.år Begr. dato Kirke Kirsten Lobben Snarum kirke Olea Haugen Snarum kirke Harald Grønhovd Heggen kirke Karen Helene Gravermoen Rud kirke Døpte Navn Dåpsdato Kirke Leah Maria Bjertnes Aabye Gulsrud kirke Sofie Foss Heggen kirke Emine Gudbrandsen Aas Heggen kirke Åmot barnegospel 10 år! 13. juni skal Åmot barnegospel ha 10 års jubileum. Det blir konsert og plateslipp! denne dagen. Egen cd er spilt inn, og blir å få kjøpt på jubileumsdagen. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en god konsertopplevelse og jubileumsfest lørdag 13. juni kl

20 Fulldistribusjon B Returadresse: Modum Menighetsblad Kapellveien, 3340 Åmot GUDSTJENESTER Med forbehold om endringer: Følg med i avisen og nettsiden vår - Mai: Søn 17. mai - 4. søn e. påske / Grunnlovsdagen - Jer 29,11-14a Olavskirken kl. 10: 17. mai-gudstjeneste. Jon-Erik Bråthen og Helge Harila. Heggen kirke kl : 17. maigudstjeneste. Geir E. Holberg og Knut Johnsen. Nykirke kirke kl : 17. maigudstjeneste. Runar J. Liodden og Stian Tveit. Snarum kirke kl : 17. maigudstjeneste. Arild Løvik og Anne Hæhre. Åmot kirke kl : 17. mai-gudstjeneste. Lise W. Kleven og Stian Tveit. Tors 21. mai - Kristi himmelfartsd. - Luk 24,46-53 Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Lise W. Kleven og Stian Tveit. Lør 23. mai - Konfirmasjon - Joh 15,26-16,4a Heggen kirke kl. 12: Konfirmasjon, Geithuskonfirmanter 1. Geir E. Holberg, Arild Løvik og Knut Johnsen. Søn 24. mai - 6. søn e. påske - Joh 15,26-16,4a Heggen kirke kl : Konfirmasjon, Geithuskonfirmanter 2. Geir E. Holberg, Arild Løvik og Knut Johnsen. Gruvetråkka kl. 11: Runar J. Liodden, Geithus Musikkorps m.fl. Snarum kirke kl : Konfirmasjon. Geir E. Holberg, Arild Løvik og Knut Johnsen. Søn 31. mai - 1. pinsedag - Joh 14,23-29 Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. Jon Mamen og Knut Johnsen. Åmot kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. Lise W. Kleven og Stian Tveit. Juni Man 1. juni - 2. pinsedag - Joh 3,16-21 Gulsrud kirke kl. 17: Kveldsgudstj. Lise W. Kleven og Knut Johnsen. Betlehem, Geithus kl. 17 Sammen i Lovsang Clive og Marianne Adams fra Frelsesarmeen m.fl. Lør 6. juni - Konfirmasjon - Joh 3,1-15 Heggen kirke kl. 12: Konfirmasjon, Vikersundkonfirmanter 1. Geir E. Holberg, Arild Løvik og Stian Tveit. Søn 7. juni - Treenighetssøndag - Joh 3,1-15 Åmot kirke kl : Konfirmasjon. Runar J. Liodden og Stian Tveit. Heggen kirke kl. 11: Konfirmasjon. Geir E. Holberg, Arild Løvik og Knut Johnsen. Åmot kirke kl : Konfirmasjon. Runar J. Liodden og Stian Tveit. Geithus, Delinga kl. 11: Gudstjeneste. Jon Mamen m.fl. Olavskirken kl. 11: Høymesse. Gunnar Fagerli og Aage N. Eilertsen. Søn 14. juni - 2.søn etter pinse - Luk 16,19-31 Vestre Spone kirke kl : Konfirmasjon. Arild Løvik og Knut Johnsen. Nykirke kirke kl. 11: Konfirmasjon. Runar J. Liodden og Stian Tveit. Rud kirke kl : Konfirmasjon. Arild Løvik og Knut Johnsen. Olavskirken kl. 11: Høymesse. Jon-Erik Bråthen og Helge Harila. Søn 21. juni - 3. søn etter pinse - Luk 14,16-24 Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Jon Mamen og organistvikar. Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Geir E. Holberg, Lise W. Kleven og Stian Tveit. Avskjedsgudstjeneste for Lise W. Kleven. Olavskirken kl. 11: Høymesse. Notto Thelle og Helge Harila. Tir 23. juni - St. Hans - Matt 9,9-13 Vikerruinene kl. 18: Gudstjeneste. Jon Mamen m.fl. Søn 28. juni - 4. søn etter pinse - Luk 15,1-10 Snarum kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden og Knut Johnsen. Juli Søn 5. juli - 5. søn etter pinse - Jak 4,11-12 Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Geir E. Holberg og Knut Johnsen. Åmot kirke kl. 18: Kveldsgudtjeneste. Jon Mamen og Knut Johnsen. Olavskirken kl. 11: Høymesse. Inger Ma Bjønnes og Helge Harila. Søn 12. juli - 6. søn etter pinse - Luk 5,1-11 Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. Jon Mamen og Knut Johnsen. Søn 19. juli - 7. søn etter pinse - Matt 5,20-26 Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Jon Mamen og organistvikar. Vestre Spone kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste. Jon Mamen og organistvikar. Søn 26. juli - 8. søn etter pinse - Jak 4,11-12 Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden og organistvikar. Ons 29. juli - Olsok - Luk 22,24-27 Snarum kirke kl. 18: Olsokmesse. Jon Mamen og organistvikar. Besøk fra NMS. August Søn 2. aug - 9. søn etter pinse - Matt 7,15-20 Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Jon Mamen og Anne Hæhre. Søn 9. aug søn etter pinse - Salme 8,4-10 Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden og Anne Hæhre. Rud kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste. Runar J. Liodden og Anne Hæhre. Søn 16. aug søn etter pinse - Luk 19,41-48 Blaafarveverket kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. Liodden og Åmot Horn. Ons 19. aug: Vikersund menighetssenter kl. 19: Forbønnsgudstjeneste. Jørgen Korsvik og Anne Hæhre. Søn 23. aug søn etter pinse - Luk 18,9-14 Modum Bad kl. 11: Gudstjeneste i forbindelse med Modum Bad-dagen. Søn 30. aug søn etter pinse - Mark 7,31-37 Heggen kirke kl. 11: Konfirmantpresentasjon, Geithuskonfirmanter. Geir E. Holberg, Arild Løvik og organistvikar. Åmot kirke kl. 11: Konfirmantpresentasjon. Runar J. Liodden og Stian Tveit. Søndagsskole. Haglebu fjellkirke kl. 12: Gudstjeneste v/ Tro og Lys. Rud kirke kl. 17: Konfirmantpresentasjon. Geir E. Holberg, Arild Løvik og organistvikar. 20

"Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes.

Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes. Nr. 2 april 2009 e. Kr. Årgang 78 Hans Nilsen Hauge og Modum side 10 Mot vår i en ny kirke og Nykirke side 8 Frivillighetsprisen side 6 "Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14.

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Trosopplæring for 4-åringene side 3-4 Misjonsjubileum i Modum side 10-14 Ny bibel side16 Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer, Herrens herlighet

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem

Menighetsblad. odum. Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem Nr. 4 Desember 2013 e. Kr. Årgang 82 odum Menighetsblad Juleandakt side 4 4 i kirken side 6 Sangeren Olav Werner side 12 Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog

Detaljer

Line Helganger har vært klokker i Heggen kirke i to år nå. Fra 1. januar 2004 slutter hun pga. økt innsats om skolearbeidet.

Line Helganger har vært klokker i Heggen kirke i to år nå. Fra 1. januar 2004 slutter hun pga. økt innsats om skolearbeidet. Side 2 Modum prestegjeld Modum kirkekontor Kapellvn., 3340 Åmot Kontortid 9-14 Tlf. 32 78 32 30, fax 32 78 40 24 E-post: kirkekontor@modumkirke.no www.modumkirke.no Kontor for heltidskirketjener Heggen,

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014.

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014. NR. 1 PÅSKENUMMER 2014 69. ÅRGANG LES OM: Vår 2014 Polonese i kirkekjelleren Buskeruds representant Grunnloven 200 år Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 1

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

Sportsgudstjeneste. se side 5

Sportsgudstjeneste. se side 5 Påskemåltidet -frihetsfest i hjemmet Sportsgudstjeneste se side 4 se side 5 Konfirmantmusikal se side 5 MENIGHETSBLAD FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.2 2009 55. ÅRGANG Skjærtorsdag Langfredag

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no www.ungihedrum.no www.kirkenorge.no

Se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no www.ungihedrum.no www.kirkenorge.no HEDRUM menighetsblad Meldingsblad for Hvarnes, Kvelde og Hedrum menigheter Innhold: 2 - Redaksjon, Menighetskontor, Ansatte 3 - Andakt: Han har et godt rykte 5 - Nattverdsett til Kvelde sykehjem 6 - Kveldeprisen

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Innhold. Mai 2013, 47. årgang

Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Innhold. Mai 2013, 47. årgang Menighetsbladet for Konnerud og Skoger Mai 2013, 47. årgang Innhold Vielse i Konnerud gamle kirke 13. april 2013, Elin Werner og Richard Zeiffert Foto: Liss Irene Prøis Gudstjenesteliste s. 2 Hva er pinse?

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Les intervju med Laura Marie Vedøy s. 3 John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager Ønsker seg ny rosa kirke s 8-9 Tilskuere

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer