sterke budskap i Forkynner- og lederkonferansen «Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sterke budskap i Forkynner- og lederkonferansen «Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods!"

Transkript

1 årgang 108 NR 3 mars 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge sterke budskap i Forkynner- og lederkonferansen «Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods!» ordspråkene 4,7

2 Nr3 mars 2012 bestill et abonnement i dag! Det er en velfungerende menighet som skifter leder når Gunnar Standal går av for aldersgrensen i Drammen og Vidar Aronsen tar over. 7 kun kr 600, Det var stor stemning da 190 forkynnere møttes i Forkynner- og lederkonferansen i Vedavågen. Kjente talere staket ut videre kurs med tema: Tiden er inne. Sangere og koret Voice of Joy formidlet Ordet i toner. epost telefon Flere representanter for DFEF, Norge, reiste til Brasil for å delta i 100-årsjubileet for misjonens oppstart i landet. De fant solide spor etter virksomheten, blant annet disse brødre, pastorer i tre menigheter startet av norske DFEF-misjonærer.

3 forsidebildet Tiden var inne for både innvielse og overgivelse i flere av FLK-samlingene. 10 INnholdsfortegnelse side Leder mer til BUR 6 Frifond 6 Carolina og Oscar bodde på hver sin side av kloden. På forunderlig vis møttes de. Nå starter de menighet i Sverige. Forstanderskifte i Drammen 7 Med Gud i hverdagen 8 DGB for 25 og 50 år siden 9 Olje fra Sareptas krukke 9 Møte med Carolina og Oscar Bibelundervisning Forkynner- og lederkonferansen Ragnhild Kihle (78) nekter å leve rolig som pensjonist. Nesten på dagen 43 år etter første utreise er hun igjen på vei til Brasil i misjonens tjeneste. Ungdom og alkohol Misjonskvitteringer 24 Thorleifs hjørne 25 Bibelens vandring, Hong Kong R. Kihle: Nekter å pensjoneres Barnehjem i Argentina 30 Misjon i Brasil fyller Månedens preken: Rachel Hickson Informasjon fra MHU 36 Minneord Rolf Bergstrøm 37 Minneord Hans Sivert Rusten 37 Møteannonser Helen Azer om arabisk vår 39 Skipsdåp i Bergen 40 NR

4 Kvinneweekend Sted Solstrand Camping, Sør-Audnedal Tid april 2012 Kveldsmat kl Første møtet er kl Talerne i år er Randi Johansen og Unni Fredstad m/flere Pris Leilighet kr 900, Internat/hytte kr 800, Leie av sengetøy kr 75, Alle unge og eldre er velkommen til en helg med Jesus i sentrum. Påmelding til Reidunn Løland Turid Sneve Tlf Mobil E-post Din annonse her! Ring Valg på LM 2012 Det skal velges nye medlemmer til misjons- og hjemmeutvalget under landsmøtet Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater til MHU fra både privatpersoner og menigheter. At de alle må være ett DFEF sommerstevne 2012 Følgende personer sitter i dag i MHU: Werner Lidal (leder) på valg Kjell Tangen går ut av MHU etter 12 år i tjeneste Roy Wareberg på valg (tar ikke gjenvalg) Åge Dahl på valg (tar ikke gjenvalg) Vidar Aronsen på valg (ble valgt for 2 år forrige gang) Helge Nupen ikke på valg * Haldor Aasebø ikke på valg * Gunnar Standal ikke på valg * Evy Martinsen ikke på valg * (* har 2 år igjen av inneværende periode) Varamedlemmer Rose Høiland, Sven J. Stray, Geir Myhra (har trukket seg underveis i perioden) Alle varamedlemmer er på valg ettersom disse bare velges for 2 år av gangen. Forslaget sendes pr. epost til eller til ringes inn til Tore Stray på mob Valgkomiteen består av følgende medlemmer: Morten Helland, Magnus Bjerkeng, Hanna Marie Hoel, Alf Inge Flokketvedt og Tore Stray. 4 mars 2012

5 Å være velkommen Velkommen til Karmøy og Forkynner- og lederkonferansen, sa forrige redaktør i Det gode budskap og forstander i Klippen, Vedavågen, Leif Frode Svendsen, i åpningen av samlingen. Og vi følte oss velkomne i en konferanse der mye var lagt til rette for at tilreisende og møtebesøkende skulle føle seg hjemme. Velkommen til Det gode budskap, hørte jeg noen måneder tidligere da jeg ble ansatt som redaktør. Velkomsten fikk jeg av ledere i MHU, fra redaksjonsrådet og fra fem tidligere redaktører, ja, sågar på trykk i Budskapet fra den forrige redaktøren. Og jeg følte meg velkommen da forholdene ble lagt til rette for en god tilnærming til en oppgave som krever både årvåkenhet og tilstedeværelse. Det var møte med MHUs arbeidsutvalg, møte med hele MHU, samling med Redaksjonsrådet og med flere personer som har vært redaktører i herværende blad i en mannsalder samlet. Jeg har følt meg velkommen. Velkommen til Misjonshuset og De frie evangeliske forsamlinger, sa menighetens eldste da jeg for cirka fem år siden gikk inn som medlem av menigheten etter å ha gått fast på møtene der et års tid. Det har vært en menighet og et fellesskap hvor jeg har følt meg hjemme, fått nyte både sang og gode budskap, og kjent menighetens støtte når livet har bydd på motgang. Trolig var det anbefaling fra personer i menigheten som gjorde at jeg i det hele tatt kom i betraktning i stillingen som redaktør. Det fornemmes godt å kjenne at man har ryggstøtte når en går inn i en slik oppgave. Min fartstid blant de frie venner er ikke imponerende lang. Likevel var det blant de frie jeg startet et slags menighetsliv da jeg som barn gikk på søndagsskolen i Betel, Larkollen. Her fulgte jeg min mor på møter og opplevde mennesker så grepet av Gud at de gråt uhemmet. Det var vekkelse og fornyelse i Larkollen, noe som satt spor i et barnesinn. Dessverre har denne utpostmenigheten opphørt for mange år siden. Vi er fullstendig klar over at det å sette seg i en redaktørstol er å stille seg laglig til for hugg. Å ta hånd om et blad som mange kanskje betrakter som et kjært familiemedlem, eller et barn, er en utfordring. Det vil være mange oppfatninger av hvordan dette bladet skal håndteres. Det kan være sterke meninger om hva som må frem og hva som ikke skal omtales. I møte med tidligere redaktører hørte jeg beretninger som man i dag kan smile av, for eksempel ved innføring av fargebilde i Budskapet. Vi har forståelse for at det på gjeldende tid har vært betydningsfullt og kanskje skremmende for noen å se at det ble kulørt presse av deres kjære blad. I dag er Det gode budskap også på Internett og kan leses verden over. Muligens er det denne utsatte posisjonen som har gjort at enkelte, litt humørfylt, har kondolert, i stedet for å gratulere meg med redaktørjobben? Det er det gode, gamle budskapet både bladet og Guds ord vi til syvende og sist er opptatt av. Bladet skal formidle Ordet. Det har det gjort i over 100 år. Metodene kan endres, men budskapet er det samme. Det er med ydmyket, men også med glede og forventning jeg tar til med oppgaven. Jeg har på alle måter følt meg velkommen. Som redaktør ønsker jeg nå deg som leser, velkommen til å møte Gud og hans folk i Det gode budskap. Oddwin Solvoll NR

6 Stort potensial for økt statsstøtte Barne- og ungdomsrådet, BUR, har mottatt kroner mer enn året før i statsstøtte, forteller administrasjonsleder i BUR, Vidar Tjomsland. Økningen kommer som et resultat av en bedre innrapportering av medlemstallet i de mange junior- og ungdomsgruppene rundt i landet fra 1266 (2009) til 1504 (2010). For 2011 fordelte BUR mer enn kroner til junior- og ungdomsgrupper landet over. skrive årsrapport. Da får de frifond-midler tilbake, forklarer Tjomsland. Denne innrapporteringen er grunnlaget for BURs inntekt, som går til lønn, kontordrift, konferanser og støtte tilbake til menighetenes barne- og ungdomsarbeid. OS Det er viktig at lederne tar inn medlemskontingent og rapporterer dette gjennom en årsrapport, poengterer administrasjonsleder av BUR, Vidar Tjomsland. På Vidars liste er det ca. 100 grupper mens 49 har meldt inn sine medlemstall. Potensialet for videre økning er derfor stort. Det må være minimum fem barn eller unge i en gruppe for at BUR kan få støtte for den. De må betale kontingent og Kanskje har bare halvparten av barne- og ungdomsgruppene i DFEFs menigheter innrapportert medlemstallet. Dette gir grunnlag for statsstøtte. Potensialet for økning er stort, mener administrasjonsleder i BUR, Vidar Tjomsland. Frifond 2012 Støtteordningen Frifond er en statlig støtte opprettet for å styrke det frivillige barne- og ungdomsarbeidet i lokallagene. Støtteordningen administreres nasjonalt av LNU (Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner). Frifondtilskudd til lokallagene kan gis både i form av generell grunnstøtte til lokal virksomhet og til lokale prosjekter. Siden disse midlene skal styrke den lokale frivillige aktiviteten, skal midlene primært brukes lokalt i kommunen der gruppen er. BUR fordelte i 2011 hele kroner til sine barne- juniorog ungdomsgrupper kroner gikk til ulike prosjekter og kroner ble fordelt på de lokallagene som hadde sendt inn årsrapport for Vi håper at midlene har blitt til velsignelse i arbeidet deres. Det er med stor glede vi formidler denne støtten videre fra LNU. Denne støtteordningen har eksistert siden På de 12 årene har BUR delt ut ca. 4,5 millioner kroner til sine lokale grupper. Når det gjelder 2012, så er det ennå ikke avklart hvor mye støtte BUR er blitt tilkjent. Av tilskuddet velger BUR i år igjen å fordele det slik at 70 prosent går til fordeling på gruppene som har sendt inn årsrapport, og 30 prosent går til prosjekter. I 2011 kom det nye retningslinjer for frifond-midlene, og i den 6 mars 2012

7 Forstanderskifte i Drammen til høsten I åtte og et halvt år har Gunnar Standal stått som forstander i Knoffsgate, Drammen, når han til høsten overlater roret til misjonær Vidar Aronsen. Standal går av etter oppnådd pensjonsalder etter et langt liv som misjonær i Brasil og altså de siste årene som forstander i Knoffen, Drammen. Jeg føler at tiden nå er inne og at andre kan føre arbeidet videre, sier forstander Standal til DGB. Han er fortsatt full av misjonsengasjement og har blant annet startet arbeid blant brasilianere i Drammen. Arbeidet drives i menigheten og flere og flere integreres i fellesskapet. I det siste har to personer blitt frelst i dette arbeidet. Dette vil han bruke mer tid på i tillegg til å reise rundt og holde misjonsmøter samt besøk på misjonsfeltet. Det er til høsten at Vidar Aronsen trår inn som forstander i Drammen i 50 prosent. I de øvrige 50 prosentene fortsetter Aronsen misjonsarbeidet. Forstander og mangeårig misjonær, Gunnar Standal (t.h.), trer til høsten av i Knoffen, Drammen, og overlater en velfungerende menighet til sin etterkommer, Vidar Aronsen. Jeg kjenner at jeg ikke er ferdig med Kina. Derfor ønsker jeg å opprettholde denne misjonsdelen i mitt arbeid. Den vil fortsette som nå. Jeg kommer ikke til å holde så mange vanlige møter i menigheter rundt i landet, slik jeg har gjort de siste årene. Den delen av tiden blir jeg nå i menigheten. Knoffen har hatt forstandere stående i lange perioder så jeg tror det kan være godt for menigheten med en tid med litt flere besøkende. Det vil gi en større variasjon. Tiden vil vise om en forstander i 50 prosent er nok for en menighet som Knoffen, Drammen. Aronsen påpeker at han ikke overtar en skadet skute på vei ned, som han må få til å flyte. Det er et velfungerende menighetsarbeid i Drammen og han tror menigheten kan ha nytte av en tid med ulike gjesteforkynnere. forbindelsen vedtok BUR-styret også nye retningslinjer for fordeling av frifond-midlene innen vår egen organisasjon. BURs retningslinjer ble oppdatert av styret i januar Det er viktig at dere som mottar frifond-støtte leser gjennom disse. I retningslinjene er det blant annet krav til synliggjøring og rapportering av bruken av midlene, og at midlene må brukes innen en viss tid. Frifond-støtten utbetales i løpet av første halvdel av september. Har din gruppe sendt inn årsrapport til oss for 2011, vil dere automatisk motta støtte fra frifond. Ønsker din gruppe i tillegg støtte til spesielle prosjekter, kan dere sende en søknad ved å bruke vårt standard søknadsskjema. Dette søknadsskjemaet som kan lastes ned fra våre websider, blir også tilsendt den enkelte gruppe sammen med retningslinjene for tildelingen. Maksimalt stønadsbeløp pr. prosjekt er i år satt til kroner. Søknadsfristen for prosjektstøtte i 2012 er 30. juni. BUR Kontaktinformasjon: Tlf: Mob: E-post: Web: (her ligger det mye info) NR

8 Les 2. Kor. 4,16 18 og 1. Kor. 15, Dannelse «en dannelse som svikter i farens stund er ikke noen dannelse. Dannelsen må kunne gå fare og nød i møte.» Dietrich Bonhoeffer «im pavidum ferient ruinae.» (ruinene vil ramme en uforberedt.) Horates Av Bjarne Staalstrøm Ordet dannelse har i daglig språkbruk fått et begrenset innhold. Med dannelse tenker man på god oppdragelse og folkeskikk. Bonhoeffer bruker ordet i en dypere mening; modenhet, indre styrke og stoisk ro synes å være hans tolkning av begrepet dannelse. Det dannede menneske er uforferdet overfor fare, nød og ødeleggelse. Det handler ikke minst om døden. Døden følger med hele veien i menneskelivet. For det meste handler det om en meget langsom død. De fleste mennesker mister hele veien noe av det de har bygget opp. Fra tidlige år begynner vi å bygge opp relasjoner til andre mennesker. Det Kierkegaard kaller de fire mandater, slektskap, vennskap, kameratskap, ekteskap. Alle lever vi som om det skulle vare evig, og alle opplever vi hvor dødelig de fire mandater er. I mange fremmede kulturer betyr slektskap mer enn i Vestens kultur. Her splittes slektskap opp av skilsmisser og nye forhold til mennesker, med tap av trygghet og identitet. Både vennskap og kameratskap er avhengig av felles interesser og gjensidige fordeler. Ekte vennskap er en sjeldenhet. Dagen kommer da ektefeller må skilles ved sykdom og død. Verst er det når skilsmissen skjer ved bevissthetstap i levende live (Alzheimer, senilitet, hjerneslag og så videre). De fleste mener skilsmisse ved rask død er bedre å håndtere. Vi kan bare ikke velge. Bonhoeffer og Horates ser begge at mennesket er dømt til å «stå blant ruinene» av alt det som møysommelig bygges opp. Spiller det noen rolle om man møter «nedrivingen» av livet som en helt, eller som et skjelvende vrak? I og for seg ikke. Men måten et menneske møter dødskreftene på, sier noe om dets karakter, hva det har lært av livet. Den som aksepterer døden som følgesvenn i livsløpet, stiller sterkere enn den som hele tiden har flyktet fra den. Heldigvis mister de fleste «litt om gangen». De som mister alt på én gang, for eksempel i tragiske ulykker, stilles på en hard prøve. Det minner oss stadig om at vi må «dyrke» det vi har mens vi har det! Å stå uforferdet blant ruinene er en personlig seier til beste for kommende slekter og dem som ennå har det meste foran seg. Så langt jeg kan se, finnes det bare én styrkekilde til virkelig heroisme mot den langsomme eller raske døden. Apostelen Paulus mener den er å finne i troen på Jesus Kristus. Les 2. Kor 4,16-18 og 1. Kor 15, mars 2012 Fast spaltist, Bjarne Staalstrøm (88), er også tidligere redaktør i DGB. Han har hatt stor betydning for De frie evangeliske forsamlinger gjennom generasjoner.

9 Tilbakeblikk Hverdag og helg i DFEF, Salem, Mandal 25 år siden Reiulf Steen om bedehusfolket (DFEF) på Sætre Reiulf Steen arbeidsfolk gikk på bedehuset, kirken var for «de fine». I Norge har det vært kulturradikalt å snakke nedsettende om bedehusfolket. Under en av de kulturdebatter som jevnlig rammer Norge helst i vinterhalvåret tok Aksel Sandemose i «Verdens Gang» et generaloppgjør med denne formen for «radikalisme». En ungdommelig menighet med blikket framover Menigheten i «Salem» hadde hatt «lesebarn» i 25 år i Dette årets unge ble undervist av eldste Øyvind Lid. For anledningen innbød man tidligere lesebarn til fest. Mange tok imot innbydelsen. Det som særlig slår en ved besøk i Salem, Mandal, er det sterke innslaget av barn og ungdom. Barnerike familier hvor alle på en eller annen måte er engasjert i menighetslivet, forteller om en menighet med fremtid. Hele tiden skjer det noe. 50 år siden Slagkraftig kristendom Når man står overfor en slik kraftig fiende, som Bibelen omtaler: Ondskapens åndehær i himmelrommet, makter og myndigheter og denne verdens herrer i en formørket verden, da må en i sanhet si: Her trengs slagkraft fra en hellig verden. Men her er da noe som heter åndskraft i Guds ord og i åndens verden. Den som går den like vei får skue Guds frelse i den fremadskridende helliggjørelse. I åndens verden kommer det ene gjennombrudd etter det andre, hvis Gud har vår vilje under kontroll, og her vil det klart vise seg, at her er seier, og fienden må gå i retrett og må se seg slagen. Olje fra Sareptas krukke Under denne vignetten ønsker jeg å dele gullkorn jeg oppdager i Bibelen og i hverdagens livsvandring. Jeg håper at disse refleksjoner kan være til trøst, hjelp og ettertanke. Bøkenes bok er en uuttømmelig kilde, som melet og oljen i Sareptas krukke. Oddwin Solvoll Vis din tro En mann kommer gående ut fra ørkenen. Han er støvete, tørst og sulten. Han går i retning av en liten by med en beskyttende mur rundt. Det første mennesket han treffer utenfor byporten er en ung kvinne som sanker ved. Av klesdrakten kan han se at hun er enke. Han roper til henne og spør om hun kan hente litt vann til ham. Kvinnen lar pinnene sine ligge og går straks mot byporten. «Ta med en skive brød også,» roper han etter henne. Hun bråstopper, tenker seg om og går i stedet mot ham. Hun har noe å si som hun ikke vil rope så høyt. «Jeg vil bare du skal vite at jeg ikke eier en brødbit,» forklarer hun og forteller om et liv med stor motgang, om hungersnøden i landet og om en mann som gikk bort så altfor tidlig. Nå går hun og sanker ved for å lage litt mat til seg og sin lille sønn, av det siste melet og den siste oljen hun har. Så skal de legge seg ned og dø. Det må være en fortvilet situasjon når en ellers frisk og rask kvinne, med en liten sønn å ta seg av, planlegger et siste måltid og så slutten. «Gjør som du har tenkt, men lag først et lite brød og kom ut til meg med,» sa mannen og la til et løfte fra Gud om at melkrukken og oljekruset ikke skulle gå tomme. Mannen var profeten Elias. Du skal ha sterk tro når du har så lite ressurser og likevel deler med en helt fremmed. Denne troen hadde enken og Gud velsignet henne så de hadde mat i lang tid, både profeten, hun selv og sønnen og hele hennes hus. Det er nærliggende å tro at verken slekt eller venner var hyppige gjester hos den desperate enken som så døden i hvitøyet. Alle var rammet av hungersnød, så det var ikke lett å hjelpe. Nå ryktes det at det var mat i enkens hus. Da kunne det være beleilig å stikke innom enken. Over hennes hus rådet Guds velsignelse. Der var det mat nok. OS 1. Kong. 17, 15-16: Hun gikk og gjorde som Elias hadde sagt, og de hadde mat, både han, hun og hennes hus, i lang tid. Melkrukken ble ikke tom og oljen i muggen tok ikke slutt. NR

10 Jesus gav meg ny verdighet Carolinas oppvekst i Colombia var turbulent og vanskelig. Alle sviktet og forlot henne. Til Budskapet forteller hun om sitt møte med Jesus. for å betale gjeld jeg hadde skaffet meg på grunn av denne personen som nå hadde forlatt meg. I min jakt på kjærlighet hadde jeg søkt feil personer. Tekst: Rose Høiland Da jeg vokste opp hadde jeg mange kristne venner. De tok meg med på møter. En gang fikk jeg en bibel. Mamma ble sint og ødela den. Hun sa jeg var gal som hadde en bibel i huset. Å forlate den katolske kirken ble regnet som den verste synd. Opprør og bråk Selv om det var menigheter på hvert hjørne, fikk jeg ikke røtter i noen av dem. Hjemme var det alltid mye bråk, og mange løgner. Mamma var voldelig, og jeg ble slått og mishandlet. Da jeg fikk meg kjæreste, ville jeg flytte for å være med ham. Det var bedre enn å være hjemme. Jeg ble gravid, og fikk Daniel da jeg var 16. Kjæresten min ville ikke ha noe mer med meg å gjøre. Mamma ville heller ikke ha noe med meg å gjøre siden jeg hadde gjort slik skam på familien. Ensom og uverdig Jeg var mindreårig, og familien til Daniels pappa fikk omsorgen for han. Årene som fulgte var miserable. Jeg følte meg ikke lenger verdig, ikke slik at jeg kunne gifte meg og stifte familie. Mennene som oppsøkte meg, ville bare bruke meg. Jeg lovte Gud at om jeg fant en mann som ville ha meg, skulle jeg bli en god kvinne. Hver gang jeg ble forlatt, klandret jeg Gud. Nok en gang ble jeg forlatt. Denne gangen med stor kjærlighetssorg. Alene og uten et sted å bo måtte jeg overnatte hos noen jeg omtrent ikke kjente. Boforholdene var fryktelige. Om kvelden begynte jeg å lese i Bibelen ved hjelp av en liten lommelykt. Det var ikke lys der. Jeg begynte å forstå at alt jeg hadde gjort var å bestemme selv hva jeg ville. Jeg hadde aldri latt Ham bestemme for meg. Nå måtte jeg jobbe alt jeg kunne Overrasket av Jesus Det åpnet seg for meg en mulighet til å studere. Siden jeg ville bli veterinær, reiste jeg for å være i praksis på en gård som drev med hester før skolen startet. Jeg hadde jobbet så hardt for å komme dit. Dette ble for meg en slags ferie. Jeg hadde med Bibelen for å lese på fritiden. Til min overraskelse ble jeg plassert i et flott rom i hovedhuset, ikke sammen med arbeiderne slik jeg hadde ventet. Nå fikk jeg erfare hva det var å overlate ting til Herren. Forskjellen fra der jeg hadde bodd og til dette var enorm. På gården fikk jeg overgi livet mitt til Jesus. Jeg så øyeblikkene hvor jeg hadde levd i synd, og jeg så at om jeg hadde dødd, ville jeg gått fortapt. På kne ba jeg Gud om tilgivelse. Gråtende la jeg meg til å sove. Da jeg våknet, kjente jeg at noe var annerledes. En byrde var løftet av meg. Inne i meg veldet det frem en glede jeg aldri tidligere hadde kjent. Jeg smilte og lo hele tiden. Jesus gjorde meg glad. 10 mars 2012

11 Guds nærvær overbeviste meg Oscar Bonilla er en av tusenvis av latinamerikanere som søkte lykken i Sverige. Der ble han frelst og starter nå menighet. Her forteller han om sitt møte med Jesus. Tekst og foto: Rose Høiland I 93 kom jeg til Sverige for å jobbe. Forventningene mine var store om å gjøre det bra i arbeidslivet. Jeg skulle tjene masse penger. Jeg likte fotball, og fant meg fort venner i fotballmiljøet. Noen av dem var kristne. De inviterte meg til menigheten. Det ville jeg ikke. I Colombia pleide jeg å herme etter kristne. Jeg hadde stått utenfor menigheter og ropt «gale fanatikere» etter dem. Skulle selge sko Men det var vanskelig i Sverige. Jeg slet mye økonomisk den første tiden. En kamerat ønsket å kjøpe noen sko av meg. Han sa jeg måtte komme til menigheten med skoene, og jeg gikk fordi jeg trengte pengene. Der ba han meg vente litt. Da jeg ville gå, ville han jeg skulle vente litt til. Lovsangen startet. Jeg likte det. Jeg hørte prekenen, og likte det. Da begynte jeg å gråte. Jeg ba Gud om tilgivelse, for jeg kjente Hans nærvær. Det var det som talte til meg, og overbeviste meg. Kameraten min sier til meg: Det du opplever nå, er at du blir født på ny. Forlatt i fremmed land Jeg ble veldig oppmuntret og gikk hjem til samboeren min, og fortalte alt sammen. Hun ble med på møte, og jeg begynte aktivt i menigheten. Til min skuffelse bestemte hun seg fort for at hun ikke ville ha noe med Gud å gjøre, eller med meg. Fortvilet flyttet jeg ut. I min skuffelse og sorg knelte jeg ned og ba. Jeg kjente at Den Hellige Ånd fylte meg. Han løftet meg opp, det var som om han gav meg en klem. I Ånden viste han meg en by, og jeg kjente han sa: Her skal jeg plante deg. Han ville vise meg mer, men nærværet var så sterkt, at jeg klarte ikke se mer. Omstendighetene som fulgte ble vanskelige. Jeg var alene, uten hus, i et fremmed land uten oppholdstillatelse. Hvordan kunne Gud tillate alt dette? Skuffelsen dro meg etter hvert mer og mer bort fra Gud, bort fra menigheten og tilbake til et syndig liv. Når jeg drakk og var full, prekte jeg allikevel for alle vennene mine. Trengte å bli satt fri En dag fikk jeg nok av livet jeg nå levde. Jeg kjente meg bare skitten. Et vers i Romerne 8, 2 kom til meg. Dette er det jeg trenger, sa jeg. Jeg trenger å bli satt fri frå syndens lov, fri fra det livet jeg lever. Alene ville jeg ikke klare det, det visste jeg. Jeg var fullstendig avhengig av Hans hjelp. Jeg ba om hjelp så jeg kunne leve et liv i hellighet. På nytt overga jeg livet mitt til å tjene Gud, oppsøkte på nytt menigheten. Min beste venn de neste to årene var Bibelen. Gjennom Ordet fikk jeg fred til tross for fristelser og mye ensomhet. Kjærlighet over en telefonsamtale På hver sin kant av jorda begynte Oscar og Carolina å søke Guds vilje for livene sine. Dette er et vitnesbyrd om hvordan Gud fører mennesker sammen. I dag starter de menighet i Stockholm. Tekst og foto: Rose Høiland Både Carolina og Oscar kjente seg ensomme og etter at de hadde gitt livene sine til Jesus begynte de å be Gud om en ektefelle. For Carolina skulle svaret komme veldig snart, men Oscar hadde da bedt i to år. Carolina: Etter at jeg ble frelst begynte jeg på skole, og ble med i en menighet der jeg bodde. Tre måneder senere snakket jeg med Oscar for første gang. En dag ringte han og fortalte at han var kristen og var med i ledelsen i en menighet. Snart snakket vi sammen hver dag. Ingen grisefarm Oscar: En dag fortalte jeg pastoren min at jeg vurderte å starte en grisefarm i Colombia. En jente som het Carolina skulle hjelpe meg. Da pastoren hørte navnet sa han: Jeg hører kirkeklokker når jeg hører det navnet. Nå begynte jeg å be Gud vise meg om det var rett, og etter flere stadfestelser var jeg sikker på at Carolina skulle bli min kone. Jeg ringte til henne og sa det. Planene om grisefarm ble lagt på is. NR

12 forts. fra side 11 Carolina: Jeg hadde faktisk bedt Gud om at det skulle bli slik at den jeg skulle gifte meg med skulle ringe å si at han kom for å gifte seg med meg. Da skulle jeg være lydig slik Rebekka i Bibelen var. men bryllup og gjenforening Det var akkurat det Oscar gjorde. Da hadde de hatt kontakt i tre måneder over telefon. Siden kom han til Colombia for at de skulle gifte seg. Det var i april Etter bryllupet måtte hun vente i 11 måneder på papirene så hun kunne dra til Sverige. Noen år senere ble Carolina endelig gjenforent med sønnen Daniel. Det var et av bønnepunktene da hun hadde bedt om en ektefelle, at hun skulle få et hjem og en familie slik at Daniel kunne bo hos henne. Sammen har paret fått en datter, Isabella. De fryder seg over Guds godhet og trofasthet i alle ting. Carolina forteller at hun for første gang i hele sitt liv har kjent at hun lever midt i Guds plan og vilje med livet sitt. LEDIG STILLING Bestyrer på Solstrad Camping AL Nåværende bestyrer på Solstrand Camping har sagt opp sin stilling. Solstrand Camping søker derfor ny bestyrer. Solstrand Camping A/L eies av 19 menigheter innen De Frie Evangeliske forsamlinger på Sør/Vestlandet. Stedet har i over 40 år vært drevet som leirsted og bibelcamping, ferie og konferansesenter. Utleie av hytter, leiligheter, campingvogner, teltplasser etc. Utleie til menighetsweekender, selskapslokaler, konferanser, næringslivsseminar, hele året. (Bryllup, konfirmasjon, begravelser, julebord, etc.)stedet har moderne kjøkken som leverer mat til overnevnte arrangement. Stedet har moderne selskapslokaler, møtelokaler, konferanserom. Solstrand ligger ved utløpet av Audna-elva i Lindesnes kommune, og er et av Nord-Europas få elveløp som ikke er utbygd. Etter omfattende tiltak er det igjen godt laksefiske i elva. Daglig leder Da vår daglig leder slutter , søker vi hans etterfølger. Vi søker derfor etter daglig leder i 100% stilling til helårsdrift av Solstrand. Ansvar og arbeidsområde: Hovedansvar for den daglige drift av Solstrand. Økonomiansvar,(solstrand har egen regnskapsfører) mål om vekst og enda bedre inntjening. Markedsføring Booking Kjøkken og kioskdrift Personalansvar Kundebehandling overfor norske og utenlandske besøkende. Videreutvikle driften og stedet i samarbeid med styret. Ønsket tiltredelse snarest: Den som tiltrer vil samarbeide med nåværende daglig leder frem til han slutter. Har du et kristent livssyn, gjerne med erfaring fra kristent arbeid, og med gode lederegenskaper. Da er du kanskje den rette til denne interessante jobben. Søknadsfrist SNAREST Tiltredelse SNAREST Arild Dahl. Tlf / Ikke lek med synd I denne undervisningen har vi snakket om frelsesvisshet og hva som gjør at vi mister frelsen. Det jeg har sagt er at den eneste måten du kan miste frelsen på er å fornekte den. Bibelundervisning / Tore Johannessen Hvis du ikke er sikker på om du er på vei til himmelen er det på grunn av to årsaker. Det ene er at du føler deg fordømt og tror at Gud ikke er fornøyd med deg (jeg tar opp dette i en annen undervisning om nåde og loven og om Guds kjærlighet på og du er usikker på om han vil avvise deg eller ikke, på grunn av din synd. Det andre er at du bevisst lever i synd. Begge de to eksemplene indikerer ikke at du har mistet frelsen, men at det er ting du trenger å se. Hvis du har fordømmelse trenger du å se at Gud elsker deg på tross av din synd, hvis du bevisst lever i synd trenger du å se at du må omvende deg for at ditt hjerte ikke skal bli hardt og at det en dag kan fører til at du fornekter Gud. La meg bare si at gode intensjoner er ikke nok, man kan ha gode intensjoner om å 12 mars 2012

13 Når mister jeg frelsen? Del 11 omvende seg, men det betyr ikke at det er en omvendelse. Du kan ha gode intensjoner om å bli en kristen, men det vil ikke bringe deg til himmelen. Du må ta skrittet med å velge å tro det og ha Jesus som Herre, da vil du bli frelst (Rom 10,10). Jeg vil igjen gi en advarsel: Ikke lek med synd, ikke tenk hvor langt kan jeg gå før jeg forkaster Gud. Hvis du ikke handler og gjør noe med synd, vil synd handle og gjøre noe med deg, og konsekvensene kan være fatale. (If you don t deal with sin, the sin will deal with you.) Jag etter helliggjørelse Gud sier ikke at vi må være perfekte, for vi alle kan falle, men Bibelen sier at vi må jage etter helliggjørelse, for uten å være villig til å la seg helliggjøre vil vi ikke se Gud (Heb 12,14). Hvis Gud igjen og igjen kommer til deg og peker på en synd i livet ditt og du ikke er villig til å jobbe med det, vil du komme til et punkt der du må velge. Og valget vil da stå mellom å følge synden eller å følge etter Jesus, og om du da velger synden vil du heller ikke se Gud, verken nå eller når du kommer til himmelen. Bibelen oppfordrer oss også om å arbeide på vår frelse (Fil 2,12), dette er det samme som helliggjørelse. Helliggjørelse handler ikke om å prøve å ikke synde, men det handler om å bli mer lik Jesus. Vi blir mer og mer lik ham når vi fornyer vårt sinn (Rom 12,2), og da vil vi begynne å tenke og dømme som han og gjøre som han, og da vil vi heller ikke synde. Det handler om å se den nye naturen som er Guds natur i deg. Ofte er vi veldig syndsbevisste, men vi skal være rettferdighetsbevisste, for da vil vi stoppe med å synde. Hvis du hele tiden tenker på at du er rettferdig, vil ikke synd ha noe makt over deg. La meg bare helt til slutt fortelle at jeg vet at Gud er en god Gud, og han elsker deg veldig høyt. Han vil aldri slutte å elske deg, og Gud vil gjøre det han kan for at du skal se hans kjærlighet. Men det er opp til deg hva du vil gjøre med denne kjærligheten, om du vil avvise og fornekte den eller ta den imot. Du kan se, lytte eller lese hele denne undervisningen på NR

14 Hilsen fra pinsen Leder av Lederrådet i Pinsebevegelsen, Sigmund Kristoffersen, besøkte FLK fredag og hilste fra «naboen», som han sa. Uken i forveien hadde han deltatt i LED12, pinsevennenes forkynnerkonferanse, med 1100 forkynnere samlet. Det er ikke størrelsen det kommer an på, men at man er brennende for Kristus, sa Kristoffersen. Sammen med MHU-leder, Bjørn Olsen, ble de to bevegelseslederne bedt for. Til Det gode budskap sa Sigmund Kristoffersen at han kom til FLK for å bygge relasjoner mellom de to bevegelsene som har så mye felles. Hver for oss har vi vår egenart, men sammen er vi sterke. Vi må stå sammen om det som er det viktigste, å vinne mennesker for evigheten, sa Kristoffersen og la til at han savnet ungdommer i FLK, som er viktig for nyrekruttering. Nydannet menighet på Fitjar Så lenge folk blir frelst er det behov for nye menigheter, er bekreftelsen på den nye menighetens berettigelse, mener pastor Frank Håvik i Menigheten Nytt Liv Sunnhordland, på Fitjar. Samme sted ble DFEF-menigheten Betania, Fitjar, nedlagt for tre år siden. Kristin og Frank Håvik står som pastorpar i den nystartede menigheten. De flyttet hit fra Telemark for å starte ny menighet. For noen år siden hadde de bodd i området og kjente til behovene. Vi føler at vi ble ledet til Fitjar og startet med husmøter der. Til større samlinger får vi bruke lokalet til den tidligere DFEF-menigheten Betania. Da samler vi 40, 50 mennesker til møtene, sier Frank og legger til at i fjor ble 17 personer døpt og tillagt Menigheten Nytt Liv Sunnhordland. Pastoren vurderer å knytte den nye menigheten opp mot et felleskap av menigheter. Derfor deltok de på De frie evangeliske forsamlingers Forkynner- og lederkonferanse på Vedavågen. Spørsmålet er hvor frie vi blir om vi knytter oss til de frie, undrer Håvik. En venneflokk fra Fitjar besøkte FLK. Fra venstre står Remi Helland som var pastor i nedlagte Betania, Fitjar, sammen med Terje Andreassen, Reidun Vik, Geir Vik, Kristin Håvik og Frank Håvik. Siste to er pastorpar i Menigheten Nytt Liv Sunnhordland. 14 mars 2012 Tekst og foto fra FLK: Oddwin Solvoll, der ikke annet er nevnt

15 Får mye igjen Ved å arrangere Forkynner- og lederkonferansen får vi glede og tilhørighet igjen, sier forstander Leif Frode Svendsen. Klippen, Veavågen arrangerte FLK Tekst og foto: Oddwin Solvoll Det har vært et privilegium å ha Forkynner- og lederkonferansen (FLK) her på Klippen i Veavågen i år. Som menighet sitter vi igjen med en flott velsignelse etter samlingen, uttaler pastor i Klippen, Leif Frode Svendsen, til Det gode budskap. Han mener at det binder menigheten sammen å holde slike arrangement. Mennesker jobber sammen, får et eierforhold og sist, men ikke minst, deltar i møter med forkynnelse som beveger en og gir solid forankring. Hvordan har forberedelsene til FLK vært? En arbeidsgruppe på fem personer har stått for forberedelsene. Det er Elin Bakke Jakobsen, Gunnar Eriksen, Magnus Pedersen og Roy A. Hansen. Sistnevnte var leder for gruppen. Hvor mange har deltatt i FLK i år? Det ble totalt ca. 190 deltakere til slutt. Noen av disse var dagsbesøkende. Da påmeldingsfristen gikk ut 1. februar, var det 114 påmeldte. Så et betydelig antall ble etteranmeldt. Hvordan har gjennomføringen av konferansen gått? Hver dag har mellom 20 og 30 frivillige i menigheten bidratt for at arrangementet skulle gå bra, og jeg ser at dette arbeidet bringer stor glede med seg. De ulike oppgavene med kjøkkenvakt, parkeringsvakt, rengjøring i tillegg til det mer synlige som å være musiker, styre lyd og bilder og så videre, gir en tilhørighet til menigheten, som jeg tenker er verdifull. Denne gjengen har gjort en formidabel innsats. Cirka 25 personer ble innkvartert privat i tillegg til 19 bibelskoleelever fra SBI som har hatt tilhold på lokalet. Selv har jeg hatt en fri rolle og steppet inn ved behov, i tillegg til å lede et par av møtene. Hva tenker du om forkynnelsen i kveldsmøtene? Det er et av de store privilegiene med å holde en slik konferanse, at vi får besøk av internasjonalt kjente predikanter med sterke budskap, som ellers ikke ville prioritert å komme til lille Veavågen. Personlig satt jeg spesielt pris på Johannes Amritzers budskap med latter og glede. Jeg tror det har gitt meg litt mer frimodighet til å leve ut det som bor i meg. Og så var det moro da vi sprengte kapasiteten på Klippen fredag kveld under møtet med Amritzer. Rundt 400 var på møte denne kvelden og vi måtte åpne veggen mellom salen og spisesalen for å få plass til alle. Forstander Svendsen meddeler at menigheten er inne i en positiv prosess med samarbeid mellom frimenighetene. Sammen planlegger de en stor kampanje på Haugaland med møtetelt som tar Han tror tiden er inne på Karmøy for å plante flere menigheter. Forstander Leif Frode Svendsen kunne ønske 190 deltakere og 400 møtebesøkende velkommen til Klippen, Veavågen Skann denne QR-koden for å lese hele innlegget om kvinner i tjeneste (side 17). Du kan også søke på nett: Søk på kvinner i ledelse. NR

16 Kreativ bønn åpnet FLK Et bønnemøte hvor man gikk til ulike stasjoner for å be, dannet oppstarten av Forkynner- og lederkonferansen på Klippen, Vedavågen. Reidar Gamst ledet den første samlingen og Joseph Akinyele ledet an i lovsang. På forskjellige stedet i lokalet var det anbrakt bønnestasjoner. En stasjon representerte Norge, med bilde av landets ledere, Stortinget, Regjeringen og kongehuset, én fremstilte DFEF med en liste over alle forkynnere og én over alle 62 menighetene. Én bønnestasjon var ved et enkelt kors. Ved misjonsstasjonen var alle misjonærene listet opp. Der var også en hel del sko med oppfordring til å gå ut. Penn og papir var lagt ut ved en bønnestasjon. Der kunne man skrive et bønnebegjær og legge det i glasset som ble lest opp og bedt for, eller bedt for uten å leses opp. Bønnemøtet som innledet Forkynner- og lederkonferansen ble en slags innendørs bønnevandring. De fremmøtte tok seg god tid, gikk til de ulike bønnestasjoner og ba for det som lå dem på hjertet. Man kunne også gå ut i gangen og ta seg vann, frukt og kaffe. Siden var det anledning til kort å dele det en var opptatt av og til slutt ble forsamlingen delt i fem grupper, små nok til å be for og med hverandre. Bønnemøtet ble som en innendørs bønnevandring hvor man gikk til ulike bønnestasjoner. Man ble oppfordret til å be for Norge, for de frie venner, for misjonen og flere andre tema. En engasjerende måte å bruke tid i bønn. Forhandlinger Ber om læremessige retningslinjer for kvinner i tjeneste I forhandlingssesjonen var det tema om kvinner som ledere i menigheten, som tok mest tid. MHU-leder Bjørn Olsen sa at saken ble tatt opp da MHU har fått flere henvendelser om retningslinjer for kvinner som menighetsledere. Tilhørerne lyttet interessert til forhandlingene. Her åpner møtet med bønn. Åpent for kvinner i Kristiansand Arne Håkon Hansen, eldste i Skudeneshavn og Olav Dahl, forkynner fra Betania, Kristiansand, hadde laget et lengre skriv som en innledning til dette tema. Olav Dahl fortalte fra prosessen de har startet i Kristiansand: I Kristiansand har vi hatt en prosess rundt dette emnet om kvinner i tjeneste. Vi har kommet til en konklusjon vi føler ro for, at alle tjenester i menigheten er for alle, både menn og kvinner. Den hellige ånd deler ut sine gaver helt suverent. Vi valgte å supplere eldsterådet med et lederråd, åpent for kvinner. Vi er alltid samlet både eldsterådet og lederrådet sammen. Ved spesielt vanskelige saker har vi en passus om at eldsterådet kan avgjøre saker alene. Ønsker retningslinjer Arne Håkon Hansen presenterte et tisiders skriv om temaet. Rundt i menighetene sitter allerede en del kvinner i eldste- og lederverv. Er dette et stille avvik som man tillater, men ikke kan snakke høyt om? Går det an å lage retningslinjer i DFEF så man kan snakke om situasjonen slik den virkelig er i dag? undret han. Hansen holdt frem at det er meget viktig å tørre å stille spørsmål rundt troen og forståelsen av den. Med en kultur som ikke er redd for å stille spørsmål kan vi få gode svar så gjør det oss tryggere på vårt ståsted. Å granske med åpent sinn og et åpent hjerte vil føre oss inn i hva Bibelen egentlig sier. De skriftlærde var så skrifttro at de ble blinde for Bibelens egentlige budskap. Kanskje skjer det samme også i dag? Bibelen blir lest som en lovbok i stedet for det den egentlig er, en samling av kjærlighetsbrev. Hansen trakk frem en rekke skriftsteder hvor Gud viser en noe nytt, blant annet Jesus som endrer lovens praksis ved å si: 16 mars 2012

17 Maria Lura om Guds tjenere: Godlukt eller svette? Å arbeide i Åndens kraft eller i egen kraft gir vellukt eller svettelukt. Maria Lura holdt en engasjerende tale med tema: Tiden er inne for å være Guds tjener i den nye pakt. En Guds tjeners egenskaper var det Maria Lura tok for seg da hun forkynte i FLKs første kveldsmøte. Hun viste til at Paulus beskrev seg som en Herrens tjener (2. Kor 4,1) i den nye pakt. Vi er alle inkludert i Jesu Kristi tjeneste, sa hun og knyttet det til konferansens motto: Tiden er inne for å være tjener i den nye pakt. En tjener i den nye pakt bærer med seg Kristi vellukt (2. Kor 2,14-15). Hvem er denne duften for? Den er for Gud (v 15). Arbeider vi i egen kraft blir det bare svettelukt. En tjener i den nye pakt bringer ikke død med seg, men liv (2. Kor 3,7-10). Skal vi i 2012 gjøre fremgang er det nødvendig at folk ser Herrens herlighet. Det skjer bare ved Herrens ånd. Vi kan vitne for ufrelste at det bare er ved tro de blir frelst. Men etter at de har overgitt seg kommer budene: Du må lese Bibelen, be, gi tiende og så videre. Dette er lovisk bokstavtro. Og bokstaven slår i hjel. Men vi skal bringe liv. En tjener i den nye pakt lever i avhengighet av Herren (2. Kor 3,5-6 og 5,18). Det er bare i denne avhengigheten at vi kan utføre hans gjerning. Gud er opptatt av at han skal være vår eneste kilde. Det er bare hans ånd som kan påvirke mennesker til frelse. I ettermøtet ble forsamlingen oppfordret til å ta svettetesten. Tjener man Gud i Ånden så det blir vellukt eller i egen kraft med svettelukt? «Men jeg sier dere» (Matt 5,38 39), og Peter som gikk inn i hedningen Kornelius hus etter at Gud viste ham at ingen er urene (Apg 10,28). Fortsetter på landsmøtet Arne Håkon Hansen hadde en lang rekke refleksjoner om kvinnen fri til enhver tjeneste. Han viste til Galaterne 3 om apostlene som diskuterte grekernes stilling og siterte fra vers 28: Her er ikke jøde eller greker. Om man leser dette verset videre så fortsetter inkluderingen også mellom trell og fri, mann og kvinne. Alle er én i Kristus Jesus. Det vil føre for langt å gjengi hele Hansens innlegg i DGB. Det kan imidlertid leses imidlertid leses ved å skanne QR-koden på side 15. Reidar Gamst var etterpå framme og uttrykte ufred for fremleggingen. Han mente at de eldste er ansvarlige for læren. Vi må gå mye dypere inn i denne debatten, sa Gamst. Tema ble avsluttet for å bli gjenopptatt på landsmøtet til sommeren. Andre ting som ble tatt opp var retningslinjer for forkynnere i DFEF. Tema gjaldt både arbeidsgiveransvar, forsikring og anbefaling av forkynneren. Et skriv om dette er utarbeidet. Det ble foreslått sendt til alle menigheter. En menighet tok opp det de mente var et åndsskifte i sommerstevnet der unge krefter fikk slippe til med uvante lyd og lyseffekter. De mente dette var en uheldig utvikling. Vidar Tjomsland orienterte om bedre innrapportering, noe som resulterte i kroner ekstra til fordeling til barne- og ungdomsarbeidet. BURs nettsider ble presentert og det nye lederkurset JXP. Ny redaktør i Det gode budskap, Oddwin Solvoll ble også introdusert for forkynnerne. Til neste FLK var det kommet invitasjon fra Oven leirsted i Østfold. NR

18 Vi mangler ledere som forstår tiden Gordon Tobiassen Det er ikke bare vi kristne som venter på Jesu gjenkomst. Hele verden venter på en redningsmann: New Age venter på sin verdensleder, buddhistene, muslimene, hinduene, alle venter på en frelser deres religion har forutsagt, og jødene venter fortsatt på sin Messias, minnet Gordon Tobiassen om i sitt innlegg fredag, med tema: Tiden er inne for lederskapet idet vi kjenner tiden. Tobiassen tegnet et dystert bilde av vår tid hvor verden rystes, det er krise i verdensøkonomien, EUs økonomi går baklengs og USA drukner i gjeld. Det er mangel på den profetiske siden som sier noe om vår tid og virker oppdragende på oss. Norge er i avkristning. De dårligste lederne vi har sitter på Stortinget, siden de gir løfter og siden løper fra dem, mente Tobiassen. Han holdt en sterk appell om lederskap som feiler i sakene abort, alkohol og Israel når de tier om disse tema. Ventetiden er kanskje den vanskeligste tid for ledere, sa Gordon Tobiassen og viste til Moses som ventet i 40 år, Noa i 120, Abraham i 25 og Josef 14 år i fengsel. Gordon Tobiassen fremholdt videre at en god leder er en som bryr seg. Han skal ikke gjøre inntrykk, men påvirke, ikke imponere, men influere. Godt lederskap handler like mye om personlig modenhet som åndelig modenhet, vekst og innsikt. Han anførte at gode mål for menigheten er å utvikle modne kristne, troverdige ledere og motiverte arbeidere. Han pekte på at Gud i trange tider utpekte én leder, og viste til blant annet Abraham og Moses. Det viktigste i et godt lederskap er hjertet bak, fremholdt Tobiassen i sitt urovekkende og til tider kontroverse innlegg. Ikke bare si det, gjør det joseph Akinyele Alle i Israel ventet på Messias, men da Jesus kom kjente de ham ikke. De hadde tenkt ut hvordan de mente Messias skulle være. Jesus passet ikke inn i dette bildet, derfor levde folk som før og brydde seg ikke om frelseren, sa Joseph Akinyele fra Nigeria, nå lærer på SBI. Han tale over tema: Tiden er inne for menigheten. Hvis vi som tilhører en menighet ikke kjenner Guds tid og handler, vil Gud reise opp en ny generasjon som kan gjøre hans vilje. Vi som er kristne skal ikke lenger sitte på bakerste benk i samfunnet, sa Akinyele og oppfordret menighetene til å være lys i samfunnet. Han brukte bildet at hvis en lyspære sier den er lys, men ikke lyser er den ikke til nytte for noe. Dersom den lyser behøver den ikke si noe. Alle ser at den lyser og den er til nytte. Joseph fortalte om en pastor som hadde sagt at ha ønsket nye medlemmer i sin menighet. Da Joseph spurte hva han skulle med dem, visste han Jeg vet at jeg snakker til ledere her. Jeg er ingen teolog, men forstå mitt hjerte, oppfordret Joseph Akinyele. ikke. Medlemmene er ikke for å sole seg i. Alle har en oppgave å gjøre for at menigheten som helhet kan komme i funksjon, sa han og viste til Paulus som sier at det er lærere, men ikke mange fedre (1. Kor 4,15). Han oppfordret folk til å ta på seg fedrerollen. 18 mars 2012

19 Hjelp Gud med å forberede deg Vil du fly med ørner, ikke heng med kalkunene, sa Johannes Amritzer og ba folk være nøye med hvem de påvirkes av. Det hjelper Gud å forberede deg til din oppgave. Siden han ble frelst i 1990 og begynte å preke halvannet år etter, har Johannes Amritzer plantet 540 menigheter i ulike deler av verden. Dette har han gjort gjennom bevegelsen han selv startet, Mission SOS. Det var fredag ettermiddag at Amritzer underviste i to sesjoner og talte i kveldens vekkelsesmøte. Skal man plante menighet må det skje som resultat av en visjon fra himmelen, sa Amritzer og tok utgangspunkt i Apostlenes gjerninger kapittel ti, hvor Peter ber, kommer i henrykkelse og ser en duk med urene dyr komme ned. Han oppfordret til å be til en mister forstanden. På grunn av dette synet gikk Peter med hedningene uten å nøle. Da han talte i Kornelius hus falt Ånden. Alt nytt stilles det spørsmålstegn ved. Peter nærmest unnskyldte seg da han døpte hedningene. «Hvem er vel jeg» svarte han da jødene kritiserte han etterpå. Bli en menighetsplanter Du kan hjelpe Gud med å forberede deg til den oppgaven han har for deg. Vil du fly med ørner kan du ikke henge for mye blant kalkunene, sa Johannes Amritzer og viste en bildeserie med motsetninger. Han oppfordret folk til å være nøye med hvem de omgir seg med. Han brukte bildet av Maria som besøkte sin slektning Elisabeth. Begge var gravide på overnaturlig vis. Og da relasjonen mellom dem ble koplet, hoppet fosteret. Hvem du har i din indre sirkel av venner angir om du vil nå målet du er svanger med. Fyll din indre sirkel med venner som har visjon, tro og mot, oppfordret Amritzer. Latter smitter Glede er ikke bare en følelse det er en av Åndens frukter. Det dårligste vitnesbyrdet en kristen kan gi, er å være sur. Abraham og Sara lo da Gud sa de skulle bli far og mor. Da sønnen ble født kalt de ham Isak. Det betyr latter og var løftet fra Gud, sa Johannes Amritzer i kveldsmøtet. Kristenlivet er som en «fixed fight», en avtalt kamp hvor noen har betalt for at den ene skal tape, sa han og brukte et bilde fra farens yrke, proffbokser. Jesus har betalt for at Djevelen skal tape. Gud ler av den ugudelige (Salme 37,13). Latter er god medisin. Det kurerer tristhet og dårlig psyke og tiltrekker folk. Tillater du gleden på komme, rauser folk inn i kirken, sa han og leste flere bibelvers hvor latter og glede var sentralt: Salm 126,3: Herren har gjort store ting og vi er fylt med glede. De frie evangeliske forsamlinger i Norge skal være en bevegelse kjent for sin glede, uten tungsinn, profeterte Johannes Amritzer til slutt. Det skal Gud sørge for, avsluttet han. Jubel Glede er ikke bare en følelse, det er en Åndens frukt, sa Johannes Amritzer og talte så det ble mye frukter blant de over 400 som sprengte lokalet. NR

20 God mat Det var dekket til 170 personer da vi fredag ble ønsket velkommen til bords med deilig lapskaus og dessert. For kokken, John Jakobsen, var ikke dette spesielt. Han lager store porsjoner hver gang de har samlinger med «Vi over 60». Et velfungerende kjøkken og god mat til alle måltider, satt en ekstra spiss på Forkynner- og lederkonferansen. Fra venstre står kokken, John Jakobsen, organisator Gunvar Eriksen og hjelperne Arild Dahl, Jan Nils, Hans Ottar Moen, Julia Andress Samdhånd, Åge Dahl og Solrun Eriksen. Krig Ild har jeg kommet for å kaste på jorden, sa Jesus. Så ikke forvent rolige dager om du forkynner Guds ord, advarte Gordon Hickson. Tydelig Ikke bare google og finn noe å si. Du må ha budskapet fra Gud, poengterte Rachel Hickson. Ti stille og Korsets lidelse er vårt våpen Paulus talte og det ble opprør. Han kom til Korint og sa: Jeg vil bare vite av Jesus og han korsfestet (1. Kor 2,2). Hvis vi forkynner det gamle korset får vi den gamle kraften, sa Gordon Hickson lørdag ettermiddag tolket av Håkon Tolås. Vi må ikke utvanne korset, gjøre det vakkert og plastisk. Korsfestelsen var grusom, minnet Hickson om. Ordet er levende og smittsomt. Vær nøye med å ikke bare forkynne teologi. Det blir tørt og kjedelig. Gordon Hickson talte om korset, hvor Jesus ble ydmyket, avkledd og pisket for å betale for vår skyld. All Guds rettferdige vrede ble tømt på Jesus. Han ble slått av Gud på grunn av vår synd og led skrekkelig. Sammen med talen viste han bilder hvor et kors gradvis ble omgjort til et sverd. Korsets død og lidelse har blitt et våpen som vi kan seire over Djevelen med, sa Gordon Hickson. vask do Det blir motstand når du forkynner det Gud har kalt deg til. Ti stille og vask heller toalettet, har Rachel Hickson mange ganger fått høre. Vi ber for å skape forandring. Hvordan kan Norge tro hvis ingen forteller dem, spurte Rachel Hickson da hun lørdag underviste ledere bland de frie venner om at tiden er inne for innvielse. Hun hentet teksten fra Romerne ti om hvor vakre deres føtter er som kommer med godt budskap. Bruk innflytelse Dere ledere må være en stemme i samfunnet med innflytelse. Når ingen angir retning blir folk forvirret. Hva er et ekteskap? Hva er frelse? Menighetene er tause og folk blir forvirret. Når menigheten ikke engasjerer seg blir den irrelevant. Imamen snakker. Representanten for homobevegelsen snakker. Tal! Det krever mot å bryte lydbarrieren. Og sprenger du lydmuren, da blir det motstand ofte fra innsiden. Jeg er en kvinne som taler, det er ofte et problem, sa Rachel Hickson. Mange har bedt henne å ti stille og heller vaske toalettene. 20 mars 2012

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 6 juni 2010 Årgang 106 DFEF ønsker å ta dette med seksuelle krenkelser på alvor. Egne forskrifter for bevegelsen er på gang. LES MER SIDE 4-5 Misjonsarbeidet

Detaljer

Arrangerte høststevne i nystartet menighet

Arrangerte høststevne i nystartet menighet årgang 109 10 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge BUAK: Se stort på barneog ungdomsarbeid Arrangerte høststevne i nystartet menighet Merk deg hvordan sauene ser ut, ha omsorg for buskapen din!

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte 2 Innhold S 2: Oddwin Solvoll På en ny måte S 3: Svein Jacobsen Lokalmenighetens rolle i misjonen S 4-5: Fred Håberg Dette burde alle forstandere få anledning til S 6-7: Bjørn Bjørnø Misjonsutfordringer

Detaljer

Forbederen. Nr. 2-2010 // Nyheter og bønnebrev. Bønnen og ordets tjeneste

Forbederen. Nr. 2-2010 // Nyheter og bønnebrev. Bønnen og ordets tjeneste Forbederen Nr. 2-2010 // Nyheter og bønnebrev Bønnen og ordets tjeneste leder Hvorfor slutter menigheter å vokse? TEKST: Arne Borgersen Her kan det selvsagt gis mange svar når man ser på ytre omstendigheter.

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Levende Ord-kollapsen

Levende Ord-kollapsen Levende Ord-kollapsen Metoderapport til SKUP 2012 Johanna Hundvin Almelid, Eivind Algrøy, Tore Hjalmar Sævik, Tarjei Gilje, Fred C. Gjestad Metoderapport «Levende Ord-kollapsen» 1. Medarbeidere: Johanna

Detaljer