PEER GYNT STUDIEHEFTE. Av Henrik Ibsen. Bearbeidet av Alexander Mørk-Eidem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PEER GYNT STUDIEHEFTE. Av Henrik Ibsen. Bearbeidet av Alexander Mørk-Eidem"

Transkript

1 STUDIEHEFTE Bakgrunnsinformasjon Resymé av stykket Artikler og intervjuer Arbeidsoppgaver PEER GYNT Av Henrik Ibsen. Bearbeidet av Alexander Mørk-Eidem Nationaltheatret høsten 2014

2 STUDIEHEFTE FOR 10. KLASSE OG VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE UNDERVISNINGSMATERIELL FOR PEER GYNT Nationaltheatret 2014 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Innledning til læreren Handlingsresymé Litt om Ibsen og Peer Gynt Litt om karakteren Peer Peer Gynt anno 2014 på Nationaltheatret Side 11 Fra ide til scene. Intervju med regissør Alexander Mørk-Eidem Side 14 Problemstillinger til diskusjon i klasserommet Satire og selvanatomi Løken Peer Gynt/løkteorien En tøff og synlig Solveig Det ubehagelige bildet Side 21 Oppgaver 1. Utforsk Nationaltheatrets forestillingsarkiv. 2. Er teateranmeldere smaksdommere? Døm selv! Side 23: Billettbestilling, priser og spilledatoer Foto: Gisle Bjørneby

3 Oslo sept KJÆRE LÆRER Er det sant at Ibsen er «evig aktuell»? Selv om Henrik Ibsen skrev Peer Gynt i 1867, er budskapet i stykket vel så aktuelt i dag. Peer var også den gang en selvsentrert, opportunistisk og egoistisk lykkejeger, selv om egoismen kommer til utrykk på en annen måte enn i Norge anno Det interessante er at enhver ny oppsetning av Peer Gynt sier noe om sin tid, og hvordan vi forholder oss til Peer og hans livsfilosofi. Så hva skjer når vårt nasjonalepos bearbeides og iscenesettes av Alexander Mørk-Eidem et av Skandinavias største regissørtalenter jo han lar Peer Gynt få utfolde seg i det norskeste av det norske: i studio hos Fredrik Skavlan. «Hvem er du» spør Skavlan. Hvem er Peer Gynt? I Peer Gynts reise, både den indre og den ytre, reflekteres det blant annet rundt kjærlighet, det å finne seg selv og den evige jakten etter å lykkes, det å ta eller ikke ta et forpliktene valg, det å være konfliktsky. Peer Gynt handler om menneskets innerste følelser, og reiser dermed en rekke eksistensielle, filosofiske og menneskelige problemstillinger. Stykket utgjør derfor et godt utgangspunkt for læring og kan med letthet knyttes opp mot flere kompetansemål i læreplanen. For at elevene skal få fullt utbytte av forestillingen anbefaler vi at de kjenner til handlingen i Peer Gynt. Studieheftet kan benyttes både og før og etter at dere har sett forestillingen. Her finnes nyttig informasjon om handlingens temaer, samt diskusjonsspørsmål tilknyttet artiklene i heftet. Det er også praktiske oppgaver, som krever litt mer av lærer og elever. Skrell en løk Spørsmålet er om det finnes noe i midten av løken, om det fins en kjerne i mennesket, eller om vi er «løker» med lag på lag av identiteter slik Peer ser seg selv i 5. akt? Med teatret som læringsarena håper vi å kunne være med på å gjøre læringssituasjonen interessant og morsom, samtidig som elevene kanskje kommer borti temaer de ellers ikke ville støtt på i en normal klasseromssituasjon. Peer Gynt anno 2014 byr på mye musikk, humor, alvor og et skråblikk på samtidens Norge. Vi håper at materiellet blir brukt, og at det vil gi økt utbytte av forestillingen. Dersom du har ris eller ros, spørsmål eller andre henvendelser ta gjerne kontakt med oss! Velkommen til teatret! Vennlig hilsen Nationaltheatrets kommunikasjonsavdeling Studiehefte Peer Gynt 2014 side 3

4 HANDLINGSRESYMÉ Den ytre handlingen i stykket er kort fortalt slik: Peer er en storskryter og døgenikt som stjeler bruden fra et bryllup på gården Hægstad, og stikker til fjells med henne. Peer sender siden bruden tilbake til bygda. Selv blir han lyst fredløs for bruderovet, og bonden på Hægstad overtar det som er igjen av Peers familiegård. I fjellet møter Peer en hulder, datter av Dovregubben, og det er nære på at han selv blir til troll, men Peer vegrer seg for å gi slipp på livet som menneske. Mens Peer lever som nybygger kommer en ungpike som Peer traff i bryllupet på Hægstad, Solveig, opp til ham i fjellet og vil bli hos ham. Peer er nå så lykkelig og trygg på fremtiden som han knapt er noe annet sted i stykket. Men mens han er ute og skal hugge tømmer til den nye gården han planlegger, blir han innhentet av fortiden. Huldra, den grønnkledde, kommer med en trollunge hun sier Peer er far til. I stedet for å ta et oppgjør der og da, flykter Peer på nytt. Heretter følger vi Peer og hans omflakkende og eventyrlige karriere rundt om i verden. Han bygger opp og taper formuer, og ender med å krones til verdens keiser i «Dårekisten» (en oppsamlingsanstalt for sinnssyke) i Kairo. I siste akt reiser Peer Gynt som gammel mann tilbake til Norge. Ved norskekysten blir skipet utsatt for en storm og går ned. Resten av stykket kan leses som en kamp om Peers sjel og hans voksende selvinnsikt. Peers vaklende personlighet og mangel på evne eller vilje til å gjøre noe fullt og helt. Fordi han verken er god nok til å komme til himmelen eller ond nok for helvete, skal hans sjel smeltes om. Til slutt blir Peer likevel reddet av Solveigs trofaste kjærlighet. Peers farvel med moren (Anne Krigsvoll) er og blir en hjerteskjærende stund. Studiehefte Peer Gynt 2014 side 4

5 LITT OM IBSEN OG PEER GYNT Selv om Ibsen var svært opptatt av det norske og den nasjonale kulturarven, er det viktig å se Peer Gynt i lys av hans opprør og motstand mot det fanatiske i vår kulturhistorie: nasjonalromantikken, heltedyrking og den historiske «skrytingen». Peer Gynt regnes for å være et nasjonalromantisk verk, men er vel så mye et angrep på nettopp romantikken. Også Griegs musikk er skrevet ironisk men det har som oftest gått i glemmeboken eller gjemmeboken i norsk musikkhistorie. Et utdrag fra et brev Grieg skrev til Frants Beyer i 1874 mens han jobbet med Peer Gynt musikken avslører dette: «Det er et forfærdelig umedgjørlig æmne, enkelte steder fraregnet, som f. eks. der hvor Solveig synger. Det har jeg også alt sammen gjort. Og så har jeg gjort noget til Dovregubbens hall, som jeg bokstavelig talt ikke kan tåle at høre på således klinger det af kokager, af Norsknorskhed og Sigselvnokhed! Men jeg venter mig også at Ironien skal kunne føles. Især når bagefter Peer imod sin vilje nødsages til at sige: Både dansen og spillet var katten klore meg rigtig pent.» (Ibsens drama Francis Bull 1972). Sjanger Peer Gynt regnes for å være skrevet som «poetisk realisme», men er på ingen måte sjangertro, og opererer vel så mye mellom realisme og symbolisme. Bare se på hva stykket inneholder av realisme, symbolisme, drøm, indre liv/tanker, eventyr, komedie (i enkeltdelene særlig, situasjonskomikk og den komiske figur (Peer) som går igjennom hele stykket som en antihelt på linje med andre komediefigurer), tragedie (fra lykke til ulykke på sett og vis; Peer oppdager etter hvert sin skjebne at han ikke har fulgt sitt mål om å være seg selv, men snarere tvert i mot han har vært det som har blitt krevd av ham i enhver situasjon. Han har snudd kappen etter vinden, og denne erkjennelsen blir hans tragedie), surrealisme (Dovregubbens hall tar folketroen på alvor/spøk, dvs. indre logikk, ytre galskap.) Ibsen skrev Peer Gynt med tanke på at det skulle være et lesedrama og det kan forklare noe av utfordringene en regissør og scenograf møter ved å sette den opp, mht. de enorme sceneskiftene, særlig i 4. og 5. akt, med store hopp i tid og sted fra skip i havsnød i Nordsjøen til pyramidene i Egypt. Så er det også svært vanlig at stykket blir kuttet i teksten i bearbeidelsen før en oppsetning. Det kan også være artig å vite at i følge historien skal Ibsen ha forandret seg da han slo gjennom med Brand samme året som han skrev Peer Gynt. Dette slo ut i en mer velholdt klesdrakt og hårklipp og kanskje også en friere stil i skriften. Peer Gynt er jo kanskje det mest humørfylte stykket til Ibsen og kan på den måten tolkes ut av at han skrev stykket i rusen av sin nyervervede anerkjennelse. Studiehefte Peer Gynt 2014 side 5

6 GRØNN OG SKJØNN? Den grønnkledte (Ingjerd Egeberg) har det som skal til for å forføre Peer Gynt. FESTER MED STIL. Disse damene har dresset seg opp til bryllupet på Hægstad. (Ingjerd Egeberg, Andrea Bræin Hovig og Marika Enstad). Studiehefte Peer Gynt 2014 side 6

7 «Peer Gynt har høy selvtillit, men lav selvfølelse. det føler jeg til en viss grad gjelder også for norge.» Regissør, Alexander Mørk-Eidem LITT OM KARAKTEREN PEER Ibsen vokste selv opp i en borgerlig familie som siden gikk til grunne økonomisk, og dette kan nok ha gitt perspektiv til å kunne si noe om hva det innebærer å være en «underdog» i samfunnet med et brennende ønske om å arbeide seg oppover. Peer er som Askeladden. Han lever mellom livsflukt og virkelighet. Han er en søkende person som påtar seg ulike roller etter hva som kreves av ham, på bekostning av at han mister noe av seg selv eller aldri finner seg selv helt (eller blir for mye av seg selv, jf. «Troll, vær deg selv nok!», Dovregubbens hall). Når han så møter Knappestøperen mot slutten blir det tydelig at han har sviktet seg selv. Som han selv sier i den berømte monologen om løken så består han bare av skall, lag på lag og innenfor bare et nytt lag. I alle møtene Peer har med ulike mennesker og vesener blir menneskesinnets ulike sider synlige for oss: Trollverdenen representerer det som er ren natur uten ånd; driftsliv, egoisme, maktbrytende. Og Solveig som det rene; kjærligheten. To fantasiverdener møtes der èn må vinne. Eller? Karakteristisk i den poetiske realismen er Fantasimennesket innført av Georg Brandes; det uten kjerne, som følger sine innfall og ideer i nuet (akkurat som nåtidsmennesket?!). Fantasimennesket forlanger å bli tatt på alvor i sin fantasifulle betraktning av virkeligheten og derfor blir Peer stadig fornærmet når dette ikke skjer. Han blir også desillusjonert når livet ikke svarer til fantasien, blir kynisk og foraktelig. Og hva skjer egentlig til slutt? Frelses han eller går han til grunne av sin egen avmakt? Når Peer møter Bøygen, er det som han møter dét i mennesket som gjør at vi viker unna for de store avgjørelsene, for valg og for det vanskelige. Peer blir en ambassadør for Bøygen, fordi han aldri tar et valg i livet. Selv Knappestøperen sier at han ikke en gang har gjort seg fortjent til å være synder! Er det bare Solveig som ser Peer som den han virkelig er? Nemlig fordi hun ser gjennom kjærlighetens øyne? Èn tolkning er at han godtar det bildet av seg selv som hun har båret på alle årene i det han går til henne i slutten. Han velger seg selv. Det skulle være overflødig å påpeke hvilke likhetstrekk denne flyktige Peer har med dagens moderne unge vestlige mennesker, i stadig søken etter det gode liv og i vegring for å ta de store valgene. Studiehefte Peer Gynt 2014 side 7

8 PEER GYNT ANNO 2014 PÅ NATIONALTHEATRET Peer slik du aldri har sett ham Regissør Alexander Mørk-Eidem vil ta tilbake Ibsens kritiske Peer Gynt. Derfor plasserer han Peer hos Skavlan. Her får vi røverhistorien til Norges største egoist. Peer Gynt har rundet 50 og føler det er på tide å gjøre opp status for sitt ville liv. Nå legger han alle kort på bordet, i beste sendetid. Mens Henrik Ibsen satte Peer inn i et heilnorsk bygdesamfunn, har regissør Alexander Mørk-Eidem valgt å la løgneren og opportunisten Peer Gynt få utfolde seg i det norskeste av det norske: i studio hos Fredrik Skavlan. Her forteller Peer sin historie, sammen med en rekke norske kjendiser. Det skal vise seg at kjendisene også er karakterer i Peer Gynt. Mørk-Eidem ønsker å ta tilbake Peer Gynt, som fra Ibsens side ikke var skrevet som noen feiring av det norske. Er det sånn at vi i Norge anno 2014 dyrker de sidene ved Peer Gynt som Ibsen tok avstand fra, kynismen, egoismen og jakten på egen suksess? I 2014 er både Peer Gynt og Norge i midtlivskrise. Peer fyller 50, og Norge feirer grunnlovsjubileum. Man har nådd sine mål: penger, velstand og status. Hva nå? Hvilke spørsmål har Skavlan på lur? Blir både Peer og Norge tatt med buksene nede? Peer Gynt anno 2014 byr på mye musikk, humor, alvor og et skråblikk på Norge. I Peer Gynt anno 2014 møter vi flere profilerte kjendiser og samfunnstopper som her Ari Behn (Jon Øigarden og Petter Northug (Mattis Herman Nyquist). Studiehefte Peer Gynt 2014 side 8

9 Morn a Peer! I Dovregubbens hall lar Siv Jensen (Marika Enstad) Peer (Endride Eidsvold) få gjennomgå. Studiehefte Peer Gynt 2014 side 9

10 MEDVIRKENDE Eindride Eidsvold: Peer Gynt Mattis Herman Nyquist: Progamlederen, Trumpeterstråle, Knappestøperen m.fl. Nader Khademi: Brudgommen Mads Moen, Den magre m.fl. Issaka Sawadogo: Solveigs far, Fellah Jon Øigarden: Per Fuggeli, Begriffenfeldt m.fl. Marika Enstad: Siv Jensen, Anitra, en reporter m.fl. Finn Schau: Olav Thon, Dovregubben m.fl. Ingjerd Egeberg: Den grønnkledte, innspillingsleder m.fl. Andrea Bræin Hovig: Ingrid, Therese Johaug m.fl. Flora Ilboudo: Solveigs mor Anne Krigsvoll: Mor Åse, Erna Solberg (troll) Amina Sewali: Solveig Studiehefte Peer Gynt 2014 side 10

11 FRA IDE TIL SCENE Alexander Mørk Eidem har valgt å gå tilbake til Ibsens opprinnelige intensjon om å gi Norge og norsk selvgodhet en brutal oppfriskende kalddusj. For Ibsens Peer Gynt var ingen hyllest til det norske. Tvert imot. For å bli en troverdig mann anno 2014, har Mørk Eidem gått så langt som til å omskrive og modernisere selve nasjonalikonet Peer Gynt. INTERVJU MED REGISSØR ALEXANDER MØRK-EIDEM Sett utenfra er vi nordmenn nyrike, selvopptatte og ganske navlebeskuende. Lik Peer Gynt, mener regissør Alexander Mørk-Eidem. For 12 år siden flyttet du fra Norge til Sverige. Hadde du kunnet tillate deg å sette opp en forestilling med et såpass kritisk blikk på Norge, dersom du fortsatt bodde her? Nei, det tror jeg ikke. Det er jo lettere å se Norge og hvordan vi fremstår som nasjon, når man får litt avstand fra det. Og hvordan fremstår vi? Er vi usympatiske? Nei, ikke direkte. Men mindre sympatiske enn vi liker å tro. Et fattig land som sier nei til EU, er sympatisk og modig, mens et rikt land som sier nei til EU fremstår som litt arrogant. Et underdog-land som vifter med flagget og feirer seg selv, er sjarmerende, mens et rikt og selvsikkert land som gjør det samme, virker ganske arrogant. Alexander Mørk-Eidem er en regissør som har truffet sitt publikum og sin samtid og hatt suksess med det meste han har iscenesatt enten det er i Norge, Danmark eller i Sverige. Nasjonalikonet og mesterverket Peer Gynt har han egentlig aldri hatt spesielt lyst til å ta tak i. Da han fikk en forespørsel fra Nationaltheatret, sa han først nei. Men så kom han på bedre tanker, og ideen om en litt moden Peer en Peer Gynt i midtlivskrise ble født. Og hvorfor ikke plassere ham som gjest hos Skavlan, arenaen der vellykkete nordmenn viser seg frem, og der hele landet samles foran skjermen i en felles forståelse av hvem og hva som betyr noe akkurat nå? Er Peer Gynt typisk norsk? På mange måter er han nok det. Det finnes liknende typer i de fleste kulturer, men omgivelsene og betingelsene er så norske. Peer er en bondegutt som er for stor for sitt eget land. Peer Gynt har høy selvtillit, men lav selvfølelse. Det føler jeg til en viss grad gjelder også for Norge. Her har man rimelig høy sigarettføring, men føler seg litt utilpass i verden, og kompenserer ved å oppføre seg som verdensmester. Hva er det du liker best ved Ibsens tekst? At den er så mangfoldig. Stykket er morsomt, tragisk, intelligent, poetisk, skremmende, dumt og vulgært. Det synes jeg er interessant og utfordrende å jobbe med. Hva skal vi med enda en versjon av Peer Gynt? He he. Det vet jeg ikke. Men det fine med Peer Gynt er at stykket har blitt spilt i 140 år, og at det hver gang sier mye om sin tid. Hva folk var opptatt av, hva som var fint og hva Studiehefte Peer Gynt 2014 side 11

12 som var stygt om samfunnet vi lever i, og om våre holdninger. I den forstand er Peer Gynt kanskje det norskeste av alle stykker. Hva med Solveig? Hvem er hun egentlig? Hun er i grunnen litt vanskelig å få tak på. Vi har ønsket å gjøre litt mer ut av Solveig-skikkelsen, som hos Ibsen er mer et symbol enn et ekte menneske. Vi har spurt oss: Hvem ville Solveig vært i dag? Vi møter mange profilerte moderne nordmenn i Alexander Mørk-Eidems versjon av Peer Gynt. Flere av dem med hale, som troll i Dovregubbens hall. Blant trollene finner vi Erna Solberg, Olav Thon, Siv Jensen, Jan Thomas, Ari Behn og Petter Northug, for å nevne noen. Det er ganske grelle portretter du lager av personer høyt oppe i det norske makt- og kjendishierarkiet. Er du ikke redd for å gå for langt? Det er jo gjort med mye humor og glimt i øyet, så det tror jeg er helt innafor. Men jeg mener det er viktig å tenke over den selvgodheten og egoismen vi som nasjon, og som enkeltindivider, preges av. Meg selv inkludert. Og da må man dra på litt for å få folk til å ta det innover seg. Når jeg først har valgt å gå langt i kritikken av dagens norske forbilder, statsledere og dem som vies spalteplass i media er man nødt til å ta det helt ut. Den Erna vi møter på scenen, er en karikert figur. Hun er en kropp uten ryggrad, som lar seg kontrollere av Siv Jensen. Det er ikke første gang du gir deg i kast med dristige prosjekter. Hva tror du er grunnen til at du har lykkes med veldig mye av det du har satt opp? Jeg tror jeg er heldig, det er ofte slik at det jeg synes er gøy, det syns også andre er gøy. Jeg var nylig på Vinmonopolet og skulle be om en vin jeg hadde smakt og synes var veldig god. Jeg leste opp navnet, og damen bak disken lo og sa at denne vinen ville «alle» ha nå om dagen. Jeg har en smak som er midt på treet. Og det har vært en velsignelse for meg som regissør. Så det å være «mainstream» er ikke negativt? Det er jo en fordel at folk liker det jeg lager. Hvis ikke, burde jeg vel finne meg en annen jobb? AV KIRSTI ELLEFSEN Studiehefte Peer Gynt 2014 side 12

13 Alexander Mørk-Eidem har gitt seg ut på et vågalt prosjekt; å ta tilbake Ibsens norgeskritiske Peer Gynt DISKUTER: Alexander Mørk-Eidem har bearbeidet, omskrevet og modernisert Peer Gynt. Hvorfor tror du han har gjort det? Er det nødvendig å omskrive klassiske tekster for at vi som lever i 2014 skal forstå? I intervjuet sies det at Peer Gynt har høy selvtillit, men lav selvfølelse. Hva betyr dette? Hva vil det si å være typisk norsk? Studiehefte Peer Gynt 2014 side 13

14 PROBLEMSTILLINGER TIL DISKUSKUSJON I KLASSEROMMET Satire og selvanatomi Ibsen nærmest flyktet til Italia. Der skrev han Peer Gynt, i frustrasjon over norsk sneversyn, selvtilfredshet og «svinskhet». Mannen var uten tvil i opprørsstemning. Etter at Henrik Ibsen hadde bosatt seg i Italia, gikk det knapt en dag uten at han klaget over de elendige forholdene hjemme, den norske selvtilfredsheten, det nasjonale sneversynet eller også den «lunkne Middeltemperatur i Blodet». Overalt fant han minst ett hår i suppa. Da den norske forfatteren Kristofer Janson en kveld varslet at han ville lese en av fortellingene sine på landsmål i Den Skandinaviske Forening i Roma, reiste Ibsen seg og sa han øyeblikkelig ville forlate salen dersom planen ble gjennomført. Ibsen foraktet målmennene som så mye annet. FEIGE NORDMENN. Både Ibsens venner og fiender kjente årsaken til denne indignasjonen. Som tilhenger av skandinavismebevegelsen var Ibsen frustrert over at Norge og Sverige ikke ville hjelpe Danmark, da de ble truet av Preussen og Østerrike. At de nordiske nabolandene vegret seg mot å støtte Danmark, og lot danskene kjempe alene mot overmakten fra sør, vakte bitre følelser både hos Ibsen og hos kunstnerkollegaer og landsmenn han møtte i Roma. I dikt og brev fra denne tiden viser Ibsens en grenseløs avsky for norsk feighet og frasemakeri. Han går så langt at han i etterkant sier motivet for Italiareisen var de politiske forholdene i Norge, som nærmest drev ham i landflyktighet. Ikke at han hadde søkt statsstipend for å studere kunsthistorie. Til sin svigermor skriver han: «Jeg maatte ud af Svinskheden deroppe.» Det er med andre ord ikke rart at de større tekstene som Ibsen produserte i Italia, raskt ble oppfattet som polemiske, spydige og satiriske. Ikke minst Peer Gynt, som kom ut 14. november STERKE REAKSJONER. En av de første anmelderne, Bjørnstjerne Bjørnson, etablerte grunntonen i forståelsen av det nye verket: «Per Gynt er en Satire paa norsk Egenkierlighed, Trangbrystighed, Selvgodhed.» På liknende måte konstaterte Georg Brandes at «Satiren slaar Publikum i Ansigtet», og den toneangivende danske litteraturanmelderen Clemens Petersen sammenliknet stykket med «Corsaren», et beryktet politisk-satirisk ukeblad fra København. Ibsen var en smule overrasket over reaksjonene. Så vel i Norge som i Danmark «har man fundet meget mere Satire end af mig tilsigtet», skrev han til sin danske forlegger. «Hvorfor kan man ikke læse Bogen som et Digt? [...] De satiriske Partier staar temmelig isolerede.» Det er ikke vanskelig å skjønne hva Ibsen sikter til. Et godt eksempel er de «rejsende Herrer» i begynnelsen av fjerde akt, som gir Ibsen mange anledninger til spott og hån. Tyskeren von Eberkopf gjør seg latterlig med kvasifilosofiske og realitetsfjerne forklaringer, mens Master Cotton er et mønstereksempel på en grådig kapitalist. Hardest rammet av Ibsens ironi blir svensken Trumpeterstråle, som svermer for kong Karl XII og ikke akkurat utmerker seg med samsvar mellom ord og handling. Da herrene bestemmer seg for å annektere Peers lystbåt, er han straks med på det, men protesterer samtidig. Her er det svenskenes lite konsekvente holdning til den dansk-preussiske krigen Ibsen tar på kornet. Huhu, målstreveren fra Malebarkysten, alluderer til Aasmund Olavsson Vinje, og Doktor Begriffenfeldt er en parodi på den tyske filosofen Hegel. >> Studiehefte Peer Gynt 2014 side 14

15 SATIRE OG HUMOR. Utover i stykket blir både musikere, forretningsmenn, egyptologer, nasjonalromantikere, politikere mange av Ibsens samtidige ofre for hans sarkasme. Alle disse eksemplene på lekenhet og fantasi, viser det dramatiske diktets humor. De er fargeklatter på et større maleri og har ikke alltid sammenheng med bondegutten Peer Gynts biografi. Men det finnes også satiriske dialoger, scener og figurkonstellasjoner i stykket som ikke er så isolerte, men gir dramateksten dybde og dimensjon. Spesielt skuespillets andre akt, der Peer møter trollene og Bøygen, viser satirikeren Ibsen fra en annen side. NORSKE TROLL. I et eventyr av H.C. Andersen hadde Ibsen lest om Dovregubben, en elskverdig og gemyttlig fyr som forteller «saa dejligt om de stolte norske Fjelde». Ibsen integrerer denne figuren i sitt persongalleri, men lar scenene med ham fremstå vesentlig hvassere. I et tidlig utkast av Peer Gynt harselerer Ibsen over tom patriotisme ved å la trollkongen og hans undersåtter synge fedrelandssangen «For Dovre, Troldes Fødeland vi denne Skaal vil tømme». Selv om dette opptrinnet ikke er med i stykkets endelige versjon, er det aldri tvil om trollenes proteksjonisme, aggressive provinsialisme og svulstige idealisering av fortiden. Ibsen skiller ikke mellom satirens ofre, og forståsegpåerne som alltid har rett. Peer distanserer seg fra trollene, men har selv en fortid han idylliserer, løfter han bryter og pårørende han svikter. Han speiler seg i figurene han møter uten å innta et høyere moralsk standpunkt. LIKHETSTREKK. Mens han oppholdt seg i Roma, hadde Ibsen en tendens til å irettesette kollegaer og ironisere over folk han ikke kunne fordra. Men som den gode forfatteren han var, skapte han tekster som kunne være klokere enn ham selv. Han utstyrte halvt frivillig, halvt ufrivillig Peer med egenskaper som kunne minne om ham selv og brukte sin egen mor som modell for Åse. Og mon tro om det er tilfeldig at brudgommen på Hægstad Peers rival heter Mads Moen? Akkurat som en lensmann på Sørlandet, som i sin tid oppfordret Ibsen til å betale barnebidrag for en sønn Ibsen som ung mann hadde fått utenfor ekteskap? Mange år etter at Peer Gynt kom ut, beskrev Ibsen sin metode som «Selv-anatomi». Slik fikk hans vilje til opprør en merkelapp. Uwe Englert har studert nordisk og litteraturvitenskap i München, Oslo og Berlin. Har skrevet doktoravhandling om Ibsen (2001). Han bor i München og jobber som redaktør. Studiehefte Peer Gynt 2014 side 15

16 DISKUTER: Hvilke virkemidler har Alexander Mørk-Eidem tatt i bruk for å «ta tilbake» Ibsens satiriske brodd i teksten? Hva slags syn på nordmenn og det norske hadde Ibsen da han skrev Peer Gynt? Hvorfor vakte Peer Gynt reaksjoner da teksten ble utgitt? Tror du Ibsen ville tenkt at det å bli utnevnt til «Årets Peer Gynt» var en ære? Er det sånn at vi i Norge anno 2014 dyrker de sidene ved Peer Gynt som Ibsen tok avstand fra, kynismen, egoismen og jakten på egen suksess? SATIRE OG HUMOR «Hvem er trollene i dagens samfunn? Som regissør har jeg blitt mer og mer opptatt av å skrive om stykkene i tråd med den moderniseringen jeg gjør.» Alexander Mørk-Eidem. Studiehefte Peer Gynt 2014 side 16

17 LØKEN PEER GYNT «DU ER INGEN KEISER; DU ER EN LØK» Av alle Ibsens karakterer er det utvilsomt Peer Gynt som strever mest med «å være seg selv». Peer vet et ikke hvem han er og ingen andre heller, ser det ut til. Han har ingen kjerne og er bare de rollene han til en hver tid spiller. Mot slutten av stykket møter han Knappestøperen som truer med å legge ham i støpeskjeen og smelte ham om dersom han ikke kan gjøre rede for når i livet han var seg selv. Da Peer Gynt ville finne kjernen i seg selv, tok han en løk, skrelte den lag for lag og sammenlignet med lagene i sin egen personlighet. Han tok for seg alle yrkene, titlene og rollene han hadde hatt gjennom livet, før han kom til det innerste av løken og seg selv uten å finne noe kjerne. KNAPPESTØPEREN. Mot slutten av stykket møter Peer Knappestøperen som truer med å legge ham i støpeskjeen og smelte ham om dersom han ikke kan gjøre rede for når i livet han var seg selv. REFLEKSJON OG DISKUSJONSSPØRSMÅL Det finnes ulike teorier om hva identitet er, og vi kan i hovedsak skille mellom to grunnleggende oppfatninger. Den ene retningen vil si at identitet er noe medfødt. Identitet er som en kjerne inni mennesket, den er fast, forandrer seg ikke og lar seg ikke påvirke av ytre forhold. Denne retningen kalles en essensialistisk identitetsoppfatning. Peer prøver å gjøre rede for når i livet han var seg selv. Er det virkelig sånn at vi mennesker har et «selv», en personlighet, som er konstant gjennom livet? Har mennesket en fast kjerne? Den andre retningen sier det motsatte. Mennesket har ingen kjerne, og identiteten kan endre og utvikle seg over tid og er i de rollene vi til enhver tid spiller. Vi er én i vennegjengen, en annen hjemme hos foreldrene våre, en tredje på skolen. I Peer Gynt finner vi en slik identitetsoppfatning. Peer skreller av lag etter lag av en løk, men kommer aldri inn til noen kjerne. Dette kan vi se på som et bilde på den retningen som kalles en konstruktivistisk identitetsoppfatning. Er det sånn vi er? Er det vanskelig eller helt greit? At vi er bare skall og ingen kjerne? Hva tror du skal til for at man skal forandre seg så grunnleggende at man ikke lenger er det samme mennesket som før? Studiehefte Peer Gynt 2014 side 17

18 EN TØFF OG SYNLIG SOLVEIG Solveig er sannsynligvis en av verdensdramatikkens minste hovedroller. Det er ikke mange replikkene Ibsen har gitt henne i forhold til den betydning hun har i det dramatiske diktet. Og hennes karakter, den idealiserte kvinneskikkelsen, som elsker, venter, som tilgir, er det mange som har kritisert. Camilla Collett for eksempel. Allerede da stykket kom ut irriterte hun seg over å se kvinner skildres på denne måten. Hun skriver; «Vi vender oss uvillig bort fra denne rynkede, forgremmede trofasthet, der har sittet med hendene i kors, stirrende på en plett, og ventet på Peer Gynt, den gamle Peer Gynt egoismen i sin avfeldighet, når den, gått trett i sin umettelighet, endelig raver hjemover.» Arne Garborg likte heller ikke det han leste. «Det er over Solveig noe så ubeskrivelig tendert, sart, sommerkveldfortonet fint, bløtt og drømmende, at hun står bokstavelig på nippet til å oppløse seg i solskinn og sang. Hun lider under en indre mangel på sunt og virkelig liv.» Solveig er i alle fall analysert og forstått fra ende til annen. I følge Sigrid Undset er hun det mest radikale kvinnfolk i norsk litteratur. Vi tenker gjerne på Solveig som en av de viktigste karakterene i Peer Gynt. Men rollen, slik Ibsen skrev den, er egentlig veldig liten. Det ønsket regissør Mørk-Eidem å gjøre noe med. Han har omskapt Solveigs rolle, fra en symbolsk karakter til et helt menneske en moderne kvinne som gir Peer motstand. Tidligere representerte Solveig den tålmodige kjærligheten. I Mørk-Eidems versjon får hun sagt det hun vil. Som i originalversjonen representerer hun en annen kultur enn Peer. Her er hun muslim. Med Amina Sewali på scenen møter vi en sterk, mørk Solveig, som både spiller, synger, danser og beatboxer. Mørk-Eidem har valgt seg en Solveig som har beveget seg inn i vår tid og vekk fra bunad og lyse fletter. Dessuten heter hun ikke lenger Solveig, men Shamso som betyr sol på arabisk. Hun er i tillegg den som fronter det musikalske universet i denne utgaven av Peer Gynt. SOLVEIG FREM I LYSET. Amina Sewali spiller Solveig, som i denne oppsetningen har blitt en sentral skikkelse. Studiehefte Peer Gynt 2014 side 18

19 DISKUTER: Hva med Solveig? Hvem er hun egentlig? Hva skiller dagens jenter fra Ibsens Solveig? Hvem ville Solveig vært i dag? Hva representerer Solveig? Er Solveig idealkvinnen? «Vi kom ikke til dette landet for at du skal sitte i en liten hytte på fjellet resten av livet. Er det virkelig det du vil? At livet ditt skal se ut sånn? Kaste bort livet ditt. Vente på en mann som aldri kommer? En mann som ikke vil ha deg» Solveigs far. Studiehefte Peer Gynt 2014 side 19

20 Lyset forsvinner bare vi lukker øynene, av Vanessa Baird DET UBEHAGELIGE BILDET Referansene til dagens Norge er mange i Alexander Mørk-Eidems Peer Gynt. En av dem er Vanessa Bairds omstridte veggmaleri Lyset forsvinner bare vi lukker øynene, som vises over hele bakveggen på Hovedscenen under forestillingen. Bairds kunstverk består av tre store veggmalerier. Disse skulle plasseres samlet i R6, fellesbygget til Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. De to første er på plass, mens det tredje aldri kom opp fordi ansatte opplever ubehag og mener maleriene minner for mye om hendelsene 22. juli Sjelden har et maleri vært gjenstand for en så heftig offentlig debatt i nyere tid. Dette ubehaget synes regissør Mørk-Eidem er interessant. Bildet vises i siste del av stykket, der Peer havner på galehus og verden blir snudd opp ned. Det gjorde på mange vis også Norge den 22. juli 2011, mener Mørk-Eidem: Å bruke dette bildet er en måte å referere til terrorhandlingene på en indirekte måte. Han som stod bak attentatet, er jo kanskje det ytterste eksemplet på å være seg selv nok. DISKUTER: Kan kunst bli ubehagelig, og på hvilken måte? Hvor provoserende skal kunst kunne være, og hva betyr kunstens frihet og uavhengighet? Finnes det andre eksempler på ubehagelige kunstutrykk. Hvilke? Studiehefte Peer Gynt 2014 side 20

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie.

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. NASJONALROMANTIKKEN Kommer til syne i malekunst, musikk og litteratur I litteratur kommer romantikken mest til uttrykk

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Innhold. Forord... 11

Innhold. Forord... 11 Innhold Forord... 11 Kapittel 1 Om Teater i klasserommet, estetiske læreprosesser og kunnskapsløftet... 13 TIK-modellens bakgrunn... 13 TIK-modellens hovedmål... 15 TIK-modellen sett i relasjon til Kunnskapsløftets

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Undervisningsopplegg: Peer Gynt

Undervisningsopplegg: Peer Gynt Undervisningsopplegg: Peer Gynt Vedlagt finner du den opprinnelige åpningen av Ibsens drama Peer Gynt. Vi møter en sint og fortvilet mor Aase som er oppgitt over sønnen som bare driver dank og ikke gjør

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

Glassmenasjeriet. Tennessee Williams. Skolemateriale Rogaland Teater Mai, 2017

Glassmenasjeriet. Tennessee Williams. Skolemateriale Rogaland Teater Mai, 2017 Glassmenasjeriet av Tennessee Williams Skolemateriale Rogaland Teater Mai, 2017 Om stykket Tom er både fortelleren og en karakter i stykket. Familien Wingfield, som består av Tom, moren Amanda og Toms

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

SAKSBEHANDLER Peer, fortell meg hva du har drevet med i det siste? (Peer svarer ikke)

SAKSBEHANDLER Peer, fortell meg hva du har drevet med i det siste? (Peer svarer ikke) Hei, velkommen til dette møtet. Mitt navn er Sten Købber og jeg skal holde dette møtet i dag. Vi alle i dette rommet har taushetsplikt. Det er viktig at du trygge på oss. Peer Gynt, du er her, fordi din

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland PIKEN I SPEILET Tom Egeland Kompetansemål etter vg 2 Muntlige tekster bruke norskfaglig kunnskap i samtale om tekster Skriftlige tekster bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving,

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Vinden hvisker... Hva er styrke? Hvordan løser vi konflikter uten vold? 3 skuespillere. 3 reisekofferter. 3 fabler av Æsop

Vinden hvisker... Hva er styrke? Hvordan løser vi konflikter uten vold? 3 skuespillere. 3 reisekofferter. 3 fabler av Æsop Vinden hvisker... 3 skuespillere 3 reisekofferter 3 fabler av Æsop Nordavindens oppblåste kinn mot solens hete Kronhjortens arroganse mot pinnsvinets ydmykhet Ekens majestet mot gressets bøyelighet Spennende

Detaljer

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Se på Jesus! Viktig å ha rett fokus! Tiden går, årene går... du ber og venter på Guds under i ekteskapet. Det er ikke alltid like lett å være tålmodig i

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kierkegaards originaltekst

Kierkegaards originaltekst Side 1 av 5 Fra Kjerlighedens Gjerninger Sist oppdatert: 17. desember 2003 Denne teksten er åpningsavsnittet fra Søren Kierkegaards berømte verk Kjerlighedens Gjerninger fra 1848. Et av hovedbudskapene

Detaljer

Teksthefte for elever Resyme av handlingene, utdrag fra stykkene og personkarakteristikker til skuespillene Peer Gynt og Vildanden

Teksthefte for elever Resyme av handlingene, utdrag fra stykkene og personkarakteristikker til skuespillene Peer Gynt og Vildanden IbsenLabyrinten 2010 Teksthefte for elever Resyme av handlingene, utdrag fra stykkene og personkarakteristikker til skuespillene Peer Gynt og Vildanden Peer Gynt I skuespillet møter vi: Peer Gynt Åse,

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

MARTYRER. Av Marius von Mayenburg. Norgespremiere 25. januar 2014, Scene Øst. INSPIRASJONSMATERIALE og TILBUD OM WORKSHOPS

MARTYRER. Av Marius von Mayenburg. Norgespremiere 25. januar 2014, Scene Øst. INSPIRASJONSMATERIALE og TILBUD OM WORKSHOPS MARTYRER Av Marius von Mayenburg Norgespremiere 25. januar 2014, Scene Øst INSPIRASJONSMATERIALE og TILBUD OM WORKSHOPS I dette heftet finner dere oppgaver til for- og etterarbeid, og ideer til samtaler

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

ter». Men det er et problem med denne påstanden, for hvis den er absolutt sann, så må den være absolutt usann.

ter». Men det er et problem med denne påstanden, for hvis den er absolutt sann, så må den være absolutt usann. Da jeg var liten stilte jeg slike spørsmål som mange barn gjør. Barn vil vite hvor langt er langt, hvor lite er lite. Særlig vil de vite hvorfor? Jeg ble aldri voksen. Jeg stiller fremdeles sånne spørsmål,

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Frå byen det berer. Eg lyfter på hatt. Gud veit no den dagen når dit eg kjem att.

Frå byen det berer. Eg lyfter på hatt. Gud veit no den dagen når dit eg kjem att. Side 1 av 8 Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870) Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Dette diktet er åpningen på Vinjes store reiseskildring Ferdaminne

Detaljer

HENRIK IBSEN PEER GYNT ET DRAMATISK DIKT (1867) Etterord av Bjørn Hemmer

HENRIK IBSEN PEER GYNT ET DRAMATISK DIKT (1867) Etterord av Bjørn Hemmer HENRIK IBSEN PEER GYNT ET DRAMATISK DIKT (1867) Etterord av Bjørn Hemmer Norske klassikere fra Vigmostad & Bjørke Bjørnstjerne Bjørnson Synnøve Solbakken Camilla Collett Amtmannens døtre Arne Garborg Haugtussa

Detaljer

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet.

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. DAG OG NATT Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. EXT. / INT. BILEN TIL Hei! Hun prøver å kysse ham. forts. Gi

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Siggerud. Nede har vi 5-7 klasse og oppe har vi 8-10, rettere sagt ungdomskolen. Oppe har vi lærerværelse og rektors kontor.

Siggerud. Nede har vi 5-7 klasse og oppe har vi 8-10, rettere sagt ungdomskolen. Oppe har vi lærerværelse og rektors kontor. Siggerud Vi fikk Siggerud skole i 2012 og nå er vi i 2014 så da er den to år gammel. Vi har 2 forskjellige skoler, en fra 1-4 og en fra 5-10. Det er to forskjellige etasjer en fra 5-7 og en fra 8-10. Nede

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer