Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik."

Transkript

1

2 Årsberetning 2013 Kort om Solstein Solstein AS er en bedrift med 2 hovedoppgaver. Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) til personer med uføretrygd og arbeidsrettet rehabilitering til personer som er sykemeldt eller er på arbeids og avklarings penger. Alle som kommer til oss skal få et individuelt tilrettelagt tilbud. Det gjelder både for deg som er ansatt i VTA, eller at du skal rehabiliteres tilbake til ordinært arbeid. Solstein AS produserer varer og tjenester for næringslivet i distriktet. Mange trofaste kunder er et godt bevis på at våre produkter og tjenester holder meget høy kvalitet. Vi har vist at vi får til det meste og er alltid åpne for helt nye utfordringer. Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik. Målet vårt er at alle ansatte skal ha vekst og utvikling gjennom arbeid. Skal vi lykkes med det må vi ha varierte og gode arbeidsoppgaver, og tett samarbeid mange ulike bedrifter i regionen. Dette året har vært et år med god vekst, høy aktivitet og krevende utfordringer. I april overtok vi all palleproduksjon for Valseverket på Karmøy. Det er en stor og viktig oppgave og vi har levert i henhold til krav og forventninger. Metallavdelingen fikk i starten på året et nytt Mazak CNCmaskineringssenter. Det har gitt ny produksjon og bedre kapasitet. Mange har oppdaget glasskunsten som vi lager på Solstein. November og desember ble det solgt engler, hus og bilder i et stort antall. Usedvanlig kjekt at mange pynter hus og hjem med flott håndlaget glasskunst fra oss. Vi er stolt av å arbeide på en arbeidsplass hvor mennesket og den enkeltes utvikling er kjernen i virksomheten. Det er alltid noe vi kan bli bedre på og vi arbeider kontinuerlig med å utvikle oss til en stadig bedre arbeidsplass. Arbeidsmiljøundersøkelsen bekrefter at vi har et godt arbeidsmiljø og at de aller fleste trives veldig godt på jobb hos oss. Ekstra interessert i hva som skjer på Solstein? Registrer deg på intranett på solstein.no. Her får du mail om nyheter og du kan du blir oppdatert på enkel måte. Forsidebilde: Vidar Flotve Birkeland, Elisabeth Snørteland og Katrine Skeisvoll

3 Ansatte Administrasjon Ole Egil Flotve Jan Olav Sørlie Arne Harald Johnsen Ellen Storlien Kari Merethe Johannesen Evy Didriksen Daglig leder Leder fag og organisasjon Produksjonsleder Ernæringsrådgiver Økonomi og regnskap Kvalitet - og HMS-leder Varig tilrettelagt arbeid Catering, kurs og konferanser Avdelingsleder Ingvill Sjo Fagerland Arbeidsledere Anne Lise Solstrand Gry Karine Davidsen Monika Larsen Produksjon Tre & Metall Avdelingsleder Jan Andre Langåker Arbeidsledere Arve Austneberg Svein Inge Eriksen May Irene Pedersen Terje Eide Sten Jonny Andersson Arne Harald Johnsen Hydro Avdelingsleder Lars Bårdsen Arbeidsledere Lillian Brun Leon Ånensen Bent Harry Mannes Asbjørn Høines Jan Vidar Matland Service & jobbfrukt Avdelingsleder Marit Roness Hinderaker Arbeidsledere Else Berith Olsen Marianne H. Hogneland Jenny Ånensen Sandra Tangen Alf Naley Anne Marit Jørgensen Aina Amundsen Bygnes Kommunale tilrettelagte arbeidsplasser Arbeidsledere Einar Svela Anne June N. Sjøen Martin Borgersen Karen Marie Vikingstad Arbeidsrettet rehabilitering Leder Rune Kvebæk Veiledere Brit Randi Madsen Hanne Broshaug Nils Arve Vikshåland Berte Matland Espedal Trude Espedal Fysioterapeut Ingeborg Sæbø

4

5 STYRETS BERETNING FOR 2013 Virksomhetens art og beliggenhet Solstein AS er en arbeidsmarkedsbedrift som har virksomhet innen catering, trevare, metallbearbeiding, jobbfrukt, butikk, kunstglass, utleie av lokaler, makulering og arbeidstrening. I tillegg drifter vi tiltaket arbeidsrettet rehabilitering for NAV i Nord Rogaland. Virksomheten er eiet av Karmøy kommune og drives fra industriområdet Vea Øst, Vedavågen. Utvikling i resultat og stilling Styret mener at årsregnskapet med noter gir god informasjon om bedriftens stilling og drift i fjoråret. Resultatet er tilfredsstillende. Det har ikke truffet hendelser etter årsskiftet som har vesentlig innflytelse på regnskapet. Selskapet kan etter vedtektene ikke utdele utbytte. Hele overskuddet på kr, ,- overføres derfor til annen egenkapital Fortsatt drift Forutsetningen vedrørende fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Sykefraværet i 2013 var på 6,96 %. Korttidsfraværet for ordinært ansatte var på 3,16 % og 5,20% for ansatte i varig tilrettelagt arbeid. Likestilling Bedriften har pr ansatte, fordelt på 63 kvinner og 62 menn. I selskapets styre er det 3 menn og 2 kvinner. Selskapet tilstreber at kvinner og menn skal behandles likt ved ansettelser og avlønning. Ytre miljø Bedriften driver ikke noen form for produksjon som medfører forurensing av det ytre miljø. For å redusere avfallsmengde som går til deponi har bedriften kildesortering som går til ombruk og gjenvinning.

6 ÅRSRAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING Arbeidsrettet rehabilitering er et konkurranse utsatt attførings tiltak som har til hensikt å hjelpe langtidssykemeldte raskere tilbake til yrkeslivet. Det er en del av tiltakspakken som går under fellesbetegnelsen Raskere tilbake. Vi har en ramme der vi til en hver tid skal kunne betjene 50 deltagere. 20 av disse plassene er forbeholdt personer som er sykemeldt og som mottar sykepenger. De øvrige plassene fylles opp med personer som er utenfor arbeidslivet og som trenger assistanse for å komme seg tilbake. De er som regel mottakere av trygdeytelsen arbeidsavklaringspenger. Vi er hovedleverandør for dette tiltaket til NAV i hele Nord Rogaland og skal betjene alle NAV kontorene. Vi har et samarbeid med attføringsbedriften Rysteg, som betjener de 3 innerste NAV kontorene Sand, Suldal og Sauda. Til å levere beste mulig kvalitet i vår region har vi fem veiledere, en fysioterapeut og en ernæringsrådgiver. I tillegg har vi eksterne samarbeidspartnere som vi benytter etter hver enkelt deltaker sitt behov. Tiltaket har en varighet på inntil 3 X 4 uker, med maksimalt 144 timer pr. deltager. Vi har fortløpende inntak og tar inn mellom 6 8 nye deltagere i uka. I 2013 mottok vi 223 henvisninger, fordelt på 110 sykemeldte deltagere og 113 som stod utenfor arbeidsmarkedet. Deltakerne har i snitt ca. 8 ukers tiltaksperiode. Alle deltakere har en veileder å forholde seg til gjennom hele tiltaksperioden. Veilederen s ansvar er å planlegge og koordinere de ressurser som skal inn i forhold til deltagerne. Vi tilbyr og et gruppebasert tilbud med ulike tema. Dette for å ha mulighet til å gjøre hensiktsmessige observasjoner og å tilby det NAV har etterspurt i kontrakten. Innsøkingen i 2013 var eksakt lik 2012, men det var et betydelig høyere trykk på innsøkingen i begynnelsen av året. Det at innsøkingen avtok ut over året er blant annet fordi ventetiden for å komme inn i tiltaket økte på grunn av høy innsøking. Informasjon om ventetid blir aktivt annonsert inn til de aktuelle NAV kontor. I 2013 innledet vi og et samarbeid med JSI Jobbkompetanse as. Det er et kontor som på vegne av 5 attføringsbedrifter i Sør Rogaland arbeider med å skaffe medlemsbedriftene jobber på det konkurranse utsatte markedet. NAV krever ofte at tilbydere i det konkurranseutsatte markedet kan levere tjenester i hele Rogaland. Sammen med JSI kan vi tilby tjenester i hele fylket. I 2013 har vi samarbeidet om to anbud som er levert til NAV. Målene vi satt oss for 2013, om å styrke kompetansen, ble gjennomført. 3 veiledere sluttførte utdannelse ved HSH, Motiverende intervju (15 studiepoeng). Alle veiledere er sertifisert til å gjennomføre arbeidsevnekartlegging og inspirasjonsturen til Rauland rehabiliteringssenter ble gjennomført.

7 I 2014 blir det viktig å styrke vår posisjon i attføingsmarkedet både ved å være en foretrukken aktør for NAV og for næringslivet. Skal vi lykkes må levere høy kvalitet og gode resultater. Det gjelder både igjennom å få flere tilbake i jobb, men og ved å levere tydelige og konkrete råd om hva som trengs videre for de som ikke går direkte over i arbeid. Overfor næringslivet vil vi markere oss som en ressursbase som har tilgang til folk med betydelig livs og yrkeserfaring og som næringslivet kan vurdere. Kandidatene vil ha en pakke med seg som består av oppfølgingstilbud i fra oss og mulige støtteordninger som skal bidra til at flere får en ny mulighet til jobb. ÅRSRAPPORT KOMMUNALE TILRETTELAGTE ARBEIDSPLASSER Karmøy kommune kjøper pr. desember 2013, 11 arbeidsplasser fra Solstein. KTA plassene blir benyttet av arbeidstakere som ikke kvalifiserer til VTA tiltaket og arbeidstakere i KTA er integrert i alle bedriftens tilrettelagte avdelinger. Dette er arbeidstakere som trenger mer hjelp/oppfølging for å delta i produksjonen, enn de som er ansatt i VTA tiltaket. Kommunen har varslet avslutning for en av arbeidstakerne i KTA. En av arbeidstakerne i KTA er fra 2014 skrevet inn i VTA. Etter 1 ½ år med ekstra oppfølging, kvalifiserer han nå for et mindre ressurskrevende tiltak. Kjøp av KTA plasser er regulert av avtale fra ÅRSRAPPORT VARIG TILRETTELAGT ARBEID Godkjente plasser Bedriften er godkjent for 62 VTA plasser. Faktisk brukte plasser Ved utgangen av året er antall benyttede VTA plasser 63,5. Dette er 1,5 VTA plasser mer enn bedriften får betaling for fra NAV/Karmøy kommune. De arbeidstakerne som arbeider under 50% stilling, teller som ½ VTA plass. Pr desember 2013 går tre arbeidstakere under ½ stilling. Totalt er 67 personer med uføretrygd, knyttet til VTA tiltaket (inkludert permisjoner). Elever fra videregående skoler Solstein har hatt 7 elever fra de videregående skolene i distriktet på opplæringsavtaler fra 1-3 dager i uken. 3 av disse begynte i VTA etter skoleslutt. For 5. året på rad fikk alle søkere fra videregående skole som kvalifiserte for VTA, arbeidsplass etter endt utdanning.

8 Gjennomstrømning i tiltaket 10 nye arbeidstakere begynte i tilrettelagt arbeid Alle disse kom direkte fra videregående skole. 5 arbeidstakere tilknyttet VTA har sluttet i løpet av året. Ved årsskiftet er det 13 søkere på venteliste for tilrettelagt arbeid på Solstein. Hospiteringer I 2013 har 3 arbeidstakere i VTA hatt en hospiteringsdag i ordinær bedrift på Karmøy. Opplæring av arbeidstakere Opplæring av arbeidstakere forgår i hovedsak på avdelingene. Alle arbeidstakere har individuell plan som blir evaluert årlig. Tillitsvalgte VTA Møter mellom ledelsen og tillitsvalgte i VTA gjennomføres jevnlig. Nytt i år er at avdelingsledere også deltar i møtene. Bakgrunn for det er at mange av sakene som blir tatt ofte er knyttet til avdelingen. Det bidrar til at sakene får en raskere behandling og løsning. Antall møter/saker: Det ble i 2013 gjennomført 8 møter mellom de tillitsvalgte og ledelsen og det er behandlet 45 saker. Saker: De mest omfattende sakene har vært velferdstilbud, bonuslønn, permisjonsordninger, trygg vei til jobb og hva Solstein kan gjøre for å utvikle et enda bedre arbeidsmiljø. Tillitsvalgte i VTA Stian Løver Lise Veronica Eliasen Chris Sandvik Tove Rydland Anna Maria Melhus Tre Kjøkken & service Tre Kjøkken Service

9 RÅDGIVENDE UTVALG (RU) Mål for RU - Kvalitetssikring av det arbeidet Solstein gjør i forhold til utvikling av mennesker - Samarbeide for å gi arbeidstakere/søkere helhetlig tilrettelegging - Være en ressurs for å finne gode individuelle løsninger for arbeidstakere - Være en ressurs for å utvikle bedriften videre - Synliggjøre bedriften for Karmøy kommune og forsøke å finne områder hvor begge parter kan ha gjensidig nytte av hverandre. Medlemmer RU NAV Karmøy: Egil Svela Karmøy kommune: Reidun Kvinnesland Solstein: Ole Egil Flotve og Jan Olav Sørlie Medlemmer utvidet RU (i tillegg til ovenfor): NAV Karmøy: Marit Elise Mølstre, Solfrid Ytreland, Karmøy kommune: Tove Rosseland og Per Ulvedal Antall møter/saker Det har totalt vært avholdt 8 møter i RU og 43 saker er behandlet. Saker Faste saker i RU er oppfølging av arbeidstakere, nyansettelser og ventelister. I tillegg har samarbeid med Karmøy kommune, opplæringsavtaler med videregående skoler og bedriftens arbeidsmiljøundersøkelser vært noen av sakene. SAMARBEID MED NAV VIRKEMIDDELENHETEN Solstein har halvårlige oppfølgingsmøter med NAV Rogalands virkemiddelenhet. Representanter fra NAV Karmøy deltar også på møtene. Innholdet i møtene er regulert av samarbeidsavtale og kravspesifikasjon. Blant annet blir bedriftens resultater gjennomgått, sammen med informasjonsutveksling mellom partene.

10 Samarbeid med FK Haugesund Bedriften har også i år videreutviklet sitt samarbeid med regionens toppfotballag FK Haugesund. Bedriften er som kjent fast leverandør av frukt og varm mat til A- laget. Som en del av avtalen har vi 16 sponsorkort til hver hjemmekamp. Også i år har det vært rift om plassene og så godt som alle billettene har vært benyttet. Som tidligere år ble alle ansatte invitert til pizza på klubbhuset i forkant av en kamp. I år var vi på kampen mot Strømsgodset. Fra bedriften møtte ca. 50 ansatte som var vitne til nok en hjemmeseier for FKH. I august fikk Solstein besøk av A-lags spillerne, noe som var svært populært blant alle fotball interesserte Solstein ansatte. Vi viste og igjen på stadion da reklamefilm fra Solstein ble vist i pausene på stadion i siste del av sesongen. FKH på omvisning \på Solstein Sommerfest og julebord I tradisjonens tro ble det også i år arrangert både sommerfest og julebord. Sommerfesten ble avholdt på vårt eget uteområde i fantastisk sommervær, med god grillmat, musikk og utdeling av oppmerksomheter. På årets julebord ble Sten Jonny Andersson hedret av gode kollegaer for 25 års ansettelse i bedriften. Else, Charlie og Stian delte ut pengegave og et eksklusivt Solstein fat i kunstglass. Programmet var i egen regi med Alf på lilletromme, Sevlandsblesten, forskjellig opptreden med sang, taler og standup fra flere ansatte. På begge arrangementer ble det levert fantastisk mat fra Ingvill og gjengen på kjøkkenet. Else, Charlie og Stian markerer Sten J sitt 25 års jubileum. Glimt fra sommerfesten

11 LETT PÅ JOBB Treningsgrupper Vi hadde fram til sommeren 3 treningsgrupper og ett individuelt opplegg for en arbeidstaker. Ut fra evalueringen ser vi at de fleste som er med i treningsgruppene mestrer øvelser og maskiner bedre enn året før. De er blitt tryggere på apparatene og går fortere på tredemølle. Vi ønsket å utvide treningstilbudet og tilby flere arbeidstakere systematisk trening. Vi hadde kickstart på allmøte i august og informerte med egenprodusert film og informasjon om treningsopplegg som alle kunne melde seg på. Det var god interesse som resulterte i 3 nye treningsgrupper og 1 turgruppe. Alle deltakere på treningsgruppene får testet fysisk form i starten og i slutten av treningsåret med tanke på å måle individuell fremgang og motivere til mer egentrening. Treningsgruppene fungert bra og det er godt oppmøte på både treningsgrupper og turgrupper. Ut på tur i godt humør - Ida, Silje, Julia og Monika nyter velfortjent grillmat. Ut på tur 25 september arrangerte Friluftsrådet Vest og Haugesund Turforening tur i Djupadalen tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming. Etter arbeidsdagen ble det servert fiskesuppe i kantinen, så var det busstur til Haugesund. Det var 50 turglade som reiste avgårde til en flott naturopplevelse. Etter ankomst Djupadalen gikk turen fra Stemmen til Gaupahuken. Her var det forskjellige aktiviteter, grilling og sosialt samvær. En flott og aktiv ettermiddag og det var mange fornøyde som returnerte til Solstein tidlig kveld. Åpen dag på Solstein

12 DRIFTSBERETNING KJØKKEN, KURS OG KONFERANSE Kjøkkenet har fire arbeidsledere der vi er så heldige å ha to flinke kokker med på laget. Vi har ni arbeidstakere i VTA og tre i KTA. Dette året har tre vernepleierstudenter og flere elever fra ungdomskolen og helse og sosialfag hatt praksis hos oss. Dette året har vi oppgradert kantinematen med faste ukemenyer både med varm og kaldmat. Vi baker og lager alle brød, baguetter, rundstykker, knekkebrød og frokostblanding selv. Høy kvalitet og variasjon i tilbudet bidrar sterkt til at det er mange fornøyde som bruker kantinen hver dag. Vi har hatt fokus på egenkraftmobilisering på hver enkelt arbeidstaker og arbeidsoppgavene våre er mangfoldige og utfordrende. Faste oppdrag : Lunsj for alle på huset i snitt selger vi ca porsjoner hver dag. Lunsjbord for ansatte på RRS 25 personer pr dag. Lunsjbord, varmmat, frukt og kjeks til TI gjennomsnitt 30 personer. FKH varm mat til 45 personer 2 dager i uken. ARR lunsj og frukt og andre faste kunder som bestiller møtemat\ overtidsmat Andre kjekke ting vi har vært med på: Stillaskalas med 210 personer Brylluper på huset Kurs og konferanser for kommunen og bedrifter Supper til Litle Kvartnesfestivalen ca 150 personer. 2 julebord med til sammen 250 personer på huset. Lapskaus til 17.mai på Sevland og møtemat til helsebutikken. Åpen dag for Solsteinansatte og familie ca 150 personer. Suppe for Sevland skulekorps sitt jubileum 150 personer UTLEIE Vi har hatt jevnt over mye utleie. Det har vært færre av de store samlingene, slik at vi har måttet flytte oss selv ut på gangen i mindre grad enn året før. Totalt har det vært ca 110 kurs/konferanser med alt fra 4 til 200 deltakere. De som bruker lokalene våre mest er Karmøy kommune. I tillegg har vi hatt besøk av blant annet Hydro, Senioruniversitet, Danielsen ungdomsskole og Skudenes & Aakra Sparebank. I helgene leier vi ut til de som har behov for fine lokaler til å ferie bryllup, konfirmasjon eller en rund dag. Til sammen leide vi ut 14 helger i 2013.

13 TRE OG METALL Treavdeling - Vea Det har vært et hektisk år for alle på tre. Mye av grunnen til det var ny kontrakt med Hydro og innflytting i leide produksjonslokaler inne på Hydro sitt industriområde. Flere arbeidstakere har valgt å arbeide på Hydro og det har tatt tid å få erstattet de på Vea. I forbindelse med produksjon på Hydro kapper vi en stor mengde pre-cut og kiler på Vea. Det er en fin arbeidsoppgave og for å ivareta det har vi ansatt en sagoperatør i prosjektstilling. I dette er det det mange gode arbeidsoppgaver for våre arbeidstakere. I høsthalvåret hadde vi mye arbeid med salgsboder til Julemarkedet i Haugesund. Daglig produserer vi paller til Valseverket og til trådmaskinen på Hydro, samt jevnlig produksjon av veistikker og transportkasser. I år har vi også laget flere postkassestativ og JA-benker. Tor Arne og Alf God stemning på sommerfesten Stig steker karbonader Treavdeling Hydro Solstein ble tidlig på året tildelt anbud for all palleproduksjon til Valseverket (KRM) på Hydro Aluminium Karmøy. Det betyr at det som tidligere var en produksjon på paller nå skulle bli en produksjon på ca paller. En stor og spennende utfordring for oss. Mange arbeidstakere fikk tilbud om å prøve seg på den nye avdelingen, og 3 arbeidsledere pluss en avdelingsleder ble ansatt i ordinære stillinger. I mars overtok vi lokalet som vi leier av forskningssenteret og startet montering av utstyr. For å lære mest mulig hadde vi en person på hospitering hos valseverkets emballasjeavdeling. Det var en hektisk, krevende og spennende oppstarts periode. I april overtok vi all produksjon og valseverket hadde sin avdeling i beredskap for å trygge overgangen. Fra starten i april til denne rapporten skrives har det vært en god utvikling på avdelingen. Vi har lykkes med å få et tjenlig lokale og gode lagerlokasjoner. Vi er i dag 6 arbeidstakere, 3 arbeidsledere og 1 avdelingsleder ansatt. I tillegg er det to til i ordinært, en innleid tømrer og en i 50% stilling som arbeider med produksjon og forbedringsarbeid/systemer. Avdelingen på Hydro bidrar til gode arbeidsplasser for både arbeidstakere og arbeidsleder, og her får arbeidstakerne muligheten til å prøve et tilbud som er tett opp mot det ordinære arbeidslivet.

14 Metallavdelingen Vi har hatt et år med en positiv trend blant våre kunder. I 2007 gikk vi til innkjøp av et maskinseringssenter. Det har siden da vært et sterkt ønske om å utvikle dette miljøet videre med et maskin til med andre egenskaper. I år fikk vi endelig muligheten og et nytt MAZAK VC SMART 530C ble levert fra Ravema tidlig på nyåret. Dette senteret er fremtidsrettet og gir oss nye og spennende muligheter fremover. Decca Wiper Systems AS er ny kunde og der lager vi vindusviskerkasser til større fartøy. Ellers jobber vi med å få inn nye produkter som kan produseres i senteret. Vi har flere spennende prosjekter og kunder på gang, og har mange gode arbeidsoppgaver på metallavdelingen. Fornøyde når maskineringssenteret var innenfor porten! Servicesenteret & jobbfrukt Serviceavdelingen har mange varierte arbeidsoppgaver. Vi pakker jobbfrukt, all netthandel for Rogaland Konservefabrikk, makulering og monteringsoppdrag. I tillegg lager vi glasskunst og har ansvar for butikkutsalg, vaskeri og renhold på Solstein. Arbeidsledere og arbeidstakere jobber som regel med flere oppgaver etter hva produksjonen krever og den enkelte liker. Arbeidstakere som er i kommunalt tilrettelagte plasser deltar med oppgaver spesielt tilrettelagt for hver enkelt. Vi har produksjon i fem forskjellige rom, noe som bidrar til at arbeidsdagene kan være varierte med mange ulike oppgaver. Arbeidsmengden vår varierer i løpet av året. Vi har mye å gjøre før jul og roligere på nyåret. Vi har stor arbeidskapasitet på avdelingen og har hatt mange gode pakkeoppdrag dette året. Vask og ryddedag på Jobbfrukt Sevice har 1 avdelingsleder, 7 arbeidsledere i VTA og 3 i KTA. Vi har 25 arbeidstakere i VTA og 5 i KTA. Vi har hatt 1 vernepleierstudent fra Diakonhjemmets høyskole og 2 elever i praksis fra Helse og Sosial på

15 Samarbeid mellom avdelingene. Samarbeidet mellom de ulike avdelingene fungerer godt. Det bidrar til at flere arbeidstakere får en større variasjon i arbeidsoppgaver. Flere av sjåførene jobber på andre avdelinger når de ikke kjører jobbfrukt. Det er og noen som jobber både på service og på kjøkkenet. Hervik. Her har vi kjekke arbeidsoppgaver som mange mestrer. Vi har omorganisert i rommene for å komme lettere til med paller med varer. Vi har kjøpt inn elektrisk ledetrykk som kan løfte varer opp i høyden, denne letter belastningen på armer og rygg og brukes til all forflytning av paller. Plukkesystemet er endret slik at alle varenummer står etter hverandre. Dette minsker faren for feilplukking og feillevering. Jobbfrukt. Vi pakket på det meste 540 kurver i uken og har oppgaver med dette hver dag. Vi pakker nøtter, druer, legger silkepapir i kurver i slutten av uken og pakker det meste i starten av uken. Vi pakker og kjører ut 4 biler mandag, 3 biler tirsdag og onsdag og 1 bil torsdag og fredag. Vaskeri og renhold. Alt arbeidstøy på Solstein blir kjøpt inn, merket og vasket av arbeidsleder og arbeidstaker på Serviceavdelingen. Daglig renhold av garderober, toaletter og ganger har to arbeidstakere på avdelingen ansvar for. Hellen og Evy Pakkeoppdrag. Vi har pakket spiker og skruer, ca poser og valgmateriale med konvolutter. Dette er jobber vi ønsker mer av :) Vili&Ve Produksjon og salg har vært mye høyere en vi forventet. Marianne har fått hovedansvar for butikk og glass produksjonen, dette så vi var nødvendig for å få kontinuitet i produksjonen. Det har blitt utviklet mange flotte produkter i glass og produkter der mange kan være med i produksjonen. På slutten av året fikk vi kjøpt inn ny glassovn som hjalp oss å dekke etterspørselen av glasskunst før jul. Vi har deltatt på julemesse på Vea og i Haugesund og fått vist oss frem der med godt resultat. Vi har endret åpningstidene til kun å ha åpent på lørdager utenfor våre ordinære åpningstider. Det er nå arbeidsledere og VTA ansatt som jobber lørdagene i butikken.

16 MARKEDSFØRING & MEDIA Vi har mye vi vil formidle og vise frem og det er viktig for oss å vise igjen i ulike media. I år har vi hatt flere oppslag i Haugesunds Avis som har vist godt igjen, og vi avsluttet året med å gjeste nyttårprogrammet til TV-Haugaland (stas :) I mai hadde vi fint besøk av statsråd Hilde Aasrud som ble behørig ønsket velkommen av Vegard Pedersen og Svein Magne Utbjo. De er kunnskapsrike ambassadører for Solstein og statsråden fikk en flott omvisning og grundig informasjon om det som rører seg i Solstein Omvisning er også god markedsføring. Vi har gjennom året hatt mange besøkende som har fått grundig og god informasjon om bedriften. Vi har flere arbeidstakere som er særdeles flinke å fortelle om Solstein. Glasskunst fra Solstein blir gitt som gave til foredragsholdere på LAFY sin konferanse I 2013 har vi vist godt igjen i ulike annonser på ulike plattformer. Annonser i forskjellige aviser og magasiner, nettbanner og TV-reklame. I annonsene har vi fokusert spesielt på jobbfrukt og glasskunsten som vi selger i butikken vår Vili & Ve. Englene fra Solstein har og vist igjen utenfor distriktet. Blant annet var englene gaver til foredragsholdere på LAFY sin høstkonferanse. Ovenfor representert ved Fabian Stang ordfører i Oslo.

17 KVALITETSARBEID EQUASS Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt som krav at alle arrangører av skjermede tiltak skal ha implementert et system for kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering. EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Gjennom arbeidet med kvalitetssikring skal vi bestemme gode måter å drive Solstein på og vise at disse er implementert i praksis. Vi skal med jevne mellomrom evaluere måten vi jobber på og resultatene vi oppnår. Dette for å vurdere om ting fungerer slik vi ønsker eller om det er rom for forbedringer. Kontinuerlig fokus på forbedringsarbeid og kvalitetsutvikling er en viktig del av kvalitetssikringen. EQUASS Assurance er et godt verktøy til å innfri krav og forventninger og viser våre kunder og samarbeidspartnere at vi tilbyr tjenester som er av en god standard i tråd med vår formålsparagraf og visjon. Solstein ble sertifisert for to nye år høsten IKA(Individuell kartlegging og aktivitetsplan)/målvalgsarbeid: Alle arbeidstakere har fått tilbud om å gjennomføre minimum en individuell kartlegging og aktivitetsplan i løpet av Noen få har ikke ønsket dette og de er tatt hensyn til. Det er de samme spørsmålene og temaene som i personer har gjennomført en IKA. Dette er personer som har vært ansatt gjennom hele året. IKA verktøyet vårt består et kartleggingsverktøy som inneholder spørreskjema og medarbeidersamtale og en aktivitetsplan med mål. Det er spørsmål som blant annet går på trivsel, livskvalitet, arbeidsmiljø og hvordan Solstein kan bli en bedre arbeidsplass. Flesteparten av arbeidstakerne oppgir at det sosiale og å treffe folk er hovedmotivasjonen for å gå på jobb. Mange sier de har det kjekt på jobb og at de trives med arbeidet og de arbeidsoppgavene de har. Noen utdyper og sier om Solstein at det er godt å ha jobb, sjølutviklende, godt å tjene penger, trygghet, trivsel, mestringsfølelse, godt arbeidsmiljø, variert arbeid, gir dagene mening, nettverk og venner. Det er svært få som ønsker en annen arbeidsplass. Vi spør om de har tips til forbedringer og om det er ting på Solstein de mener bør gjøres annerledes. Her får vi inn svært mange forslag. Noe går på arbeidsmiljø, orden/ ryddighet, HMS saker, lønn, organisasjon, kantine og IKA gjennomføring. Tilbakemeldingene blir lagt inn som forslag til kontinuerlig forbedring. For å bedre kvaliteten i IKA har vi hatt veiledning i målvalgsarbeid Av 61 som har gjennomført IKA i har 23 har hatt en måloppnåelse på 100% på alle individuelle mål som er evaluert i har hatt en måloppnåelse på under 49% og 33 har hatt en måloppnåelse på mellom 50 og 99%. Dette utgjør en gjennomsnittlig måloppnåelse på alle individuelle mål som er evaluert i 2013 på 79% mot 71% i Vi er tilfreds med en gjennomsnittlig forbedring på 8%.

18 Egenkraftmobilisering, deltakelse og medvirkning. Vi mener at egenkraftmobilisering er å oppmuntre til og utvikle ferdigheter i det å klare seg selv, og at egenkraftmobilisering ofte er en betingelse for deltakelse og medvirkning. Vi ser at fokus på at dette kan gi en bedre livskvalitet. I år har blant annet jobbet ekstra med samhandling i det daglige, IKA, tillitsmannsapparat, klagebehandlingssystem og ulike undersøkelser. På spørsmålet om livskvalitet i IKA har vi fått tilbakemelding om at de fleste opplever at de har en bra livskvalitet. Noen sier de ønsker at livskvaliteten kunne vært bedre. Kompetanseheving: Solstein har en kompetansehevingsplan og har gjennomført ulike kompetansehevingstiltak både for ordinært ansatte og arbeidstakere. Tema for opplæring og kurs har vært: Grunnkurs HMS Facebook og sosiale medier Psykiatriundervisning Truckfører-opplæring Jobbfruktkurs Yrkeslære Spikerpistolkurs MOTEX Trygg-mat-kurs Grunnleggende førstehjelp Trafikksikkerhet Kurs for kjøkkenpersonell m/ekstern kokk Hygienekurs ART kurs Taushetsplikt Lunsj-kurs Egenkraftmobilisering, brukermedvirkning, deltakelse. Kvalitetssikring i VTA tiltaket (livskvalitet, egenkraftmobilisering, IKA) Kurs i førstehjelp Vi mener at kompetanse hevingstiltakene vi har hatt i år har vært varierte og i tråd med kompetanseplanen. Hvert kurs har blitt evaluert med tanke på utbytte individuelt, og for bedriften. Resultatene er gode for begge parter. Klager Vi har i løpet av 2013 mottatt 9 klager. 4 av klagene handler om mellommenneskelige forhold. 5 klager er klager på utstyr/parkeringsmuligheter. Alle klagene er behandlet i Solstein sitt klagebehandlingssystem og alle klagene er lukket pr

19 Årsrapport AMU Solstein 2013 Solstein sitt arbeidsmiljøutvalg har i 2013 bestått av: Representanter for arbeidstakere: Lars Bårdsen, Stian Løwer, og Hanne Sofie Broshaug (leder) Representanter for arbeidsgiver: Ole Egil Flotve, Jan Olav Sørlie og Evy Didriksen (sekretær) I tillegg møter Heidi Hagevik fra BHT Hydro. AMU har hatt 4 møter og behandlet følgende saker: Støymåling i produksjonslokalet tre/metall som viser verdier over 80 db. Dette kan føre til hørselskader og det er satt i gang tiltak. Bl.a er det satt opp nye skilt om støy på alle inn/utganger. Hørselvern er tilgjengelig ved hovedinngang. Nye hørselvern m/medhør er bestilt. Avtale om at BHT skal gjennomføre støykurs for alle ansatte i januar Innkjøp av hjertestarter HMS perm og datablad er revidert og på plass på alle avdelinger. Gjennomgang av IA-målene. Gjennomgått tilfredshetsundersøkelse (BATT) Vernerunder gjennomført på alle avdelinger, alle avvik er lukket Behov for rutiner på vold/trusler på arbeidsplass. 29 uønskede hendelser registrert der 24 er lukket Kontinuerlig forbedring Forbedringer settes i gang på bakgrunn av innspill som kommer fra ulike undersøkelser, forslagskasse, evalueringer, equass-tilbakemeldinger, tillitsmannsapparatet og daglig arbeid. Vi prøver å jobbe mest mulig strukturert og vi planlegger, utfører, kontrollerer og korrigerer resultatet ifølge kvalitetssirkelen. Tidsperspektivet på forbedringstiltakene varierer fra noen få dager, til å strekke seg over flere år. I løpet av 2013 har vi blant annet arbeidet med: Oppdatere og forenklet tilgang på HMS kontoret Kjøkkenet informerer med ukemeny på infoskjermene Bedre fungerende treningsgrupper og gi flere tilbud om trening Bedre utnyttelse av arbeidsdagen og nye pausetider. Mer effektiv produksjon av paller. Intern opplæringspakke for arbeidsledere. Forbedre medarbeidersamtalesystemet for ordinært ansatte. Bedre orden/systemer avdelingsvis. Bedre arbeidsmiljøet i forhold til støy. Få en mer oversiktlig og tydelig organisasjon. IKA skal bli et bedre verktøy i å utvikle mennesker. Legge til rette for at arbeidstakerne kan få tilgang til personer/ organisasjoner som kan tale deres sak Bedre og mer lettfattelig personalhåndbok for ansatte i VTA

20 ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSE Medarbeider og arbeidsmiljøundersøkelse ble gjennomført i desember. Den består av tre deler, hvor vi ber om svar fra arbeidstakere, ordinært ansatte og NAV. Det gir blant annet et godt grunnlag for dialog mellom Solstein og NAV, og for kontinuerlig forbedring internt. Noen av svarene blir rapportert videre sentralt til BATT (Benchmarking attføring). 50 arbeidstakere deltok i undersøkelsen og her er noen av de viktigste spørsmålene. Svarskalen er fra 1-6 hvor 6 er fornøyd i svær stor grad. (2012 er i parantes) Spørsmål Alle har mulighet til å komme med kommentarer i spørreskjemaet. Noen av disse tilbakemeldingene går på innhold/organisering av arbeidsdagen for den enkelte og blir tatt videre med avdelingene. Flere tilbakemeldinger handler om orden/renhold, lagerkapasitet og HMS. Disse tilbakemeldingene blir behandlet i AMU. Flere tar og opp trygg vei til/fra buss, trafikksikkerhet og for lite parkeringsplasser. 23 ordinært ansatte som deltok i undersøkelsen og i gjennomsnitt er det score 5 på nesten alle spørsmålene. En hyggelig forbedring fra 2012 er spørsmål 4. Her gikk vi opp fra 4 til 5. Tilbakemeldingene fra NAV er også tilfredsstillende med et snitt på 5,6. NAV sier blant annet at de har Godt inntrykk av Solstein`s tjenester i skjermet virksomhet. Generelt er vi godt fornøyd med resultatene gode og vi skal ha fokus på å vedlikeholde og videreutvikle Solstein til en enda bedre arbeidsplass. Score 1. Får du god informasjon av Solstein om den tjenesten du får? 5 (5) 2. Har Solstein gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som arbeidstaker? 5 (5) 3. Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidslederne/lederne i Solstein? 6 (5) 4. Vet du hvor du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet i Solstein? 4 (5) 5. Har du vært med på å utforme din egen plan for arbeidet? 5 (4) 6. Synes du arbeidstilbudet er tilpasset deg og dine behov? 5 (5) 7. Opplever du at Solstein hjelper deg nærmere jobb i det ordinære arbeidslivet? 4 (4) 8. Er Solstein med på å gi deg en bedre livskvalitet? 5 (5) 9. Er du fornøyd med hvordan medarbeidersamtalen gjennomføres? 5 (5) 10. Er du fornøyd med spørsmålene i medarbeidersamtalen og kartleggingen? Opplever du at målene i aktivitetsplanen blir arbeidet med? Har du tilgang til utstyr og hjelpemidler som skal sikre god kvalitet på produksjonen og produktene våre? 14. Er du fornøyd med muligheten til å ta opp saker med tillitsvalgte? Har du fått nok informasjon om Brannvern, Helse, Miljø og Sikkerhet? Har du fått nok informasjon om det som skjer i Solstein? Hvor godt trives du i Solstein? 5 5

21 ØKONOMI Inntektene til VTA er todelt. Vi produserer og leverer varer og tjenester til næringslivet i regionen. I tillegg selger vi tjenester til NAV og Karmøy kommune. I 2013 var fordelingen av inntektene til VTA, 69 % fra egenproduksjon og 31% fra NAV og Karmøy kommune. For arbeidsrettet rehabilitering kommer alle inntektene fra tjenester vi utfører for NAV. I 2013 kom 14% av inntektene fra dette området Solstein har i mange år hatt positive resultater og en sunn og god økonomi. Skal vi utvikle oss er vi avhengig av midler for blant annet å kunne investere i maskiner og utstyr og satse på kompetanseheving hos alle ansatte. Investeringer Det er gjort flere investeringer i Det aller meste er knyttet opp til behov for utbedringer i bygget. Vi har fått: Ny varebil Mazak CNC-maskinseringssenter Truck og 2 ledestablere Glassovn Tilhenger STYREMØTER OG GENERALFORSAMLING Det er avholdt en ordinær Generalforsamling og fire ordinære styremøter. I tillegg er det gjennomført en strategisamling for styret på Island. Der var og to representanter fra administrasjonen med. I styremøtene er det behandlet 18 saker samt at det har vært nyttig informasjon fra administrasjonen. Styret fra v: Bjørn O. Madsen, Bjørn O. Kallevig, Else B. Olsen, Harald G. Skorpe, Ole E. Flotve (daglig leder) og Merethe F. Endresen

22 RESULTATREGNSKAP Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Annen driftsinntekt 1, Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

23 BALANSE Note Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

24 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Note Innskutt egenkapital Aksjekapital 410 à Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

25 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2013 Note 1 Regnskapsprinsipper og prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunkt Hovedregel for klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal betales tilbake inne et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn Hovedregel for vurdering av eiendeler og gjeld Anleggsmidler er vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggskontrakter oppføres i balansen til løpende avregning med fortjeneste. Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger finansiert via forsikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Skatt Selskapet er fritatt for innteks og formueskatt iht. Skatteloven Note 2 Antall aksjer, aksjeeiere mv Selskapets aksjekapital er kr ,- fordelt på 410 aksjer hver pålydende kr ,-. Følgende eier aksjer: Antall Andel Karmøy kommune % Alle aksjer har lik stemmerett.

26 Note 3) Ansatte godtgjørelser mv Lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader ansatte Andre personalkostnader Sum Gjennomsnittlig antall årsverk Antall arbeidstakere VTA Antall arbeidstakere kommunale plasser Lønn og annen godtgjørelse til styret Lønn og annen godtgjørelse daglig leder Revisor Kostnadsført honorar for revisjon utgjør Kostnadsført honorar for andre tjenester utgjør Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. Note 4) Varige driftsmidler Driftsløsøre Bygninger Tomter Sum Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost 31/ Akk. avskrivninger Balanseført verdi 31/ Årets avskrivninger Avskrivningssats linær % 2 % 0%

27 Note 5) Kundefordringer Kundefordringer er i balansen oppført til pålydende og nedskrevet ca 2,5% for tapsavsetning. Note 6) Andre fordringer Andre fordringer er i balansen oppført til pålydende Note 7) Bundne midler Ansattes skattetrekksmidler oppbevares på egen konto kr ,-. Note 8) Varelager Varelageret er i regnskapet oppført til anskaffelseskost. Note 9) Pantstillelser mv Gjeld som er sikret med pant: Gjeld til kredittinstitusjoner Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld: Anleggsmidler Varelager, kundefordringer Sum Note 10) Offentlige tilskudd Offentlig tilskudd fra Stat/NAV utgjør Offentlig tilskudd fra Karmøy kommune utgjør Sum De offentlige tilskuddene er brukt til lønn, opplæring, kvalifisering av yrkesvalghemmede arbeidstakere, samt investering i drift- og utviklingsmidler.

28

29 Monika, John Emil og Chris Evy Thomas

30 SOSIALT & TEAMBUILDING Det store jubileumsåret. Solstein har stilt og rolig passert 25 år og vi har jobbet mye med hvordan vi skulle markere jubileet. De siste årene har det skjedd mye med nytt bygg, nytt navn og ivareta alle ansatte i nye omgivelser på best mulig måte. Samtidig har vi tenkt mye på hvordan vi skulle jubilere. Vi har vurdert festmiddag, stor artist en spesiell gave og forskjellig annet. Så ble ideen om en utenlandsreise lansert. Er det mulig å få til for over 100 personer. Noen var skeptiske (med god grunn) og andre var positive og så mange muligheter. Fotballinteressen er stor og da var det naturlig med London som et reisemål. Det andre alternativet ble sol & varme i Malaga. Vi allierte oss med GoTo og sammen laget vi to flotte pakkereiser som skulle friste flest mulig :) Interessen var stor og i april reiste 45 personer til London. Vi hadde med oss fotballsjef Åge Risanger som kan det meste om Reading og Madejski Stadium. Her fikk vi en god fotballopplevelse med Reading-Liverpool (0-0) og musikalen Lion King i West-end av London. I tillegg til shopping og gode måltider ble det en fin tur opplevelse. Malaga tok godt i mot oss begynnelsen av mai. Med god erfaring fra London var vi hele 65 personer som reiste sørover. Det startet godt med strand, soling og bading for de tøffeste. Det var flere som gikk tur, shoppet eller slappet av på kafe. Vi leide en storslått katamaran og med litt slapp vind var det fredfull opplevelse å ligge på dekk å beundre både hav og himmel. Anbefales! En ettermiddag og kveld reiste vi med busser til fjellandsbyen Mijas. En nydelig liten hvit by. Her hadde vi esel, hesteridning og turgåing i sjarmerende gater. Om kvelden var det godt måltid og et fantastisk flott flamenco show som engasjerte oss alle. I avslutningen var de aller fleste med på dansen... Thorild, Liv, Else og Brit Johanne Odd Magne og Ida Arve Morten og Jan Olav Rup Maya Åge og Olav Johan

31

32

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

- klart me kan! Årsrapport 2005

- klart me kan! Årsrapport 2005 - klart me kan! Årsrapport 2005 Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Personalleder YH Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Avdelingsleder/HMS

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer