ST-nytt. Dialysetilvekst. Ny direktør på ST. 47 mill-investering. Skal ta løft på slag. Retter blodbankavvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Dialysetilvekst. Ny direktør på ST. 47 mill-investering. Skal ta løft på slag. Retter blodbankavvik"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 15 September 2011 Dialysetilvekst STs strategi : 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder Fredag 2. september var siste dag for dialysesatelitten i Seljord.Det har vært jobbet på høygir etter at det ble klart at kommunen trengte lokalene til egne sykehjemspasienter. 7. september åpnet en dialyseenhet på Rjukan og enda en ved Notodden lokalsykehus som skal sikre at dialysepasienter i øvre Telemark nå får kortere reiseveg for å få dialysebehandlingen de trenger mange timer flere dager i uka. 4. Samhandling innen sykehusområdet og mellom Sykehuset Telemark og kommunene i Telemark 5. Utvikle organisasjon- ledelse og arbeidsmiljø. Ny direktør på ST Ikke rart at dialysepasient Åse Louise Lie tok fram en liten vimpel med det norske flagget 7. september. Med den nye dialysenheten på Notodden sykehus slipper hun å stå opp klokka fem om morgenen for å dra til dialyse i Skien tre dager i uka. -Som regel var jeg helt utslitt når jeg var hjemme igjen ved fire-halv-femtida på ettermiddagen. I dag har jeg fått et nytt liv sier en matt, men blid dialysepasient. Les mer på side 6. Her er STs nye administrerende direktør: ST-styret valgte å ansette Bess Margrethe Frøyshov etter Arne Rui. Skal ta løft på slag Retter blodbankavvik 47 mill-investering ST skal innføre en behandslinje for slagbehandling for å sikre kvaliteten. ST har levert en tiltaksliste for å rette opp avvik på blodbankvirksomheten ST investerer 47 millioner i Porsgrunn i løpet av av egne midler...

2 Du kan søke velferdsperm Det er fortsatt full anledning for ansatte på ST til å søke om velferdspermisjon.og du trenger ikke legge inn konfirmasjonen i ønsketurnusen din, understreker de to NSF-tillitsvalgte Ann Iserid Vik-Johansen og Inger Ann Asen. I siste AMU-møte 30.august tok de tillitsvalgte opp spørsmålet og fikk bekreftet at retten til å søke om velferdspermisjon står fast som før.de NSFtillitsvalgte forklarer hvorfor de mener det er viktig å understreke denne rettigheten også gjennom ST-Nytt nå: Må ikke legge alt inn i ønsketurnus - Dette er først og fremst en positiv nyhet. Det vi nå har fått bekreftet er at ansatte fremdeles har rett til velferdspermisjonog den retten må de kunne benytte seg av. Men bakgrunnen for at vi nå tok opp saken i AMU er at vi i en periode har fått signaler fra ansatte om at det er enkelte ledere som tror at ST ikke opererer med velferdspermisjoner lenger. Noen ledere ber ansatte f. eks om å legge konfirmasjonen til våren inn i sin ønsketurnus. Det mener vi blir feil, sier Ann Iserid VikJohansen. Hun fikk bekreftet at retten til velferdspermisjon står fast i AMUmøtet: Velferdspermisjonen står fast - Reglene for velferdspermisjon står fortsatt i personalhåndboka. Det betyr at ansatte kan søke sin nærmeste leder om velferdspermisjon ved spesielle anledninger. Det kan være i forbindelse med bryllup, begravelse eller ved innkjøring i forbindelse med at barnet ditt skal begynne i barnehage eller på skole. Det er også muligheter for å søke om velferdspermisjon i forbindelse med alvorlig sykdom eller en vanskelig livssituasjon eller i forbindelse med flytting eller lesedager før en eksamen. Du kan også søke hvis du selv eller eget barn skal til en legespesialist, forklarer Ann Iserid Vik-Johansen. Inger Ann Aasen som selv sitter i arbeidsmiljøutvalget er glad Ann Iserid Vik-Johansen og Inger Ann Aasen: Du kan fremdeles søke velferds permisjon på Sykehuset Telemark for bekreftelsen på at velferdspermisjonsordningen ligger fast som HR-direktør Mai Torill Hoel ga i siste AMU-møte: -Ansatte har fremdeles full rett til å søke velferdspermisjon. De skal ikke være nødt til å trikse og mikse for å få lagt ønsketurnusen slik at de kan være med på datterens konfirmasjon til våren, understreker de to NSF-tillitsvalgte ved ST. Styret valgte kvinnelig direktør I et ekstraordinært møte 9. september valgte styret for Sykehuset Telemark å ansette Bess Margrethe Frøyshov som ny administrerende direktør. Frøyshov overtar etter Arne Rui som gikk av ved oppnådd pensjonsalder ved utgangen av juni. Frøyshov er bosatt i Larvik utdannet legespesialist i medisinsk biokjemi med bred erfaring fra ulike lederstillinger i helsevesenet i Vestfold og Buskerud. Den nye direktøren har de siste to årene vært klinikkdirektør for Klinikk for Medisinsk diagnostikk for Vestre Viken HF. Erfaring fra helsevesenet -Styret for Sykehuset Telemark har tilbudt Bess Margrethe Frøyshov stillingen som administrerende direktør for Sykehuset 2 ST-styret valgte å tilby Bess Margrethe Frøyshov(bildet nedenfor) stillingen som STdirektør Telemark. Hun er legeutdannet med bred erfaring fra helsevesenet og med en master i nettopp helseledelse. Skal videreutvikle ST -Frøyshov vil etter styrets oppfatning kunne videreutvikle Sykehuset Telemark som et trygt og godt helseforetak for hele Telemark, sier styreleder Elisabeth Nilsen. Styrelederen er glad for at Bess Margrethe Frøyshov allerede har takket ja til stillingen som ny direktør.

3 Retter opp blodbankavvik Statens helsetilsyn kom på tilsyn til blodbankene ved ST 15. og 16. juni.tilsynet endte med to alvorlige avvik. Dette tar vi på fullt alvor. To arbeidsgrupper har vært i sving siden i sommer. -Vi overleverte vår tiltaksliste til Helsetilsynet fredag 9. september, konstaterer Halfrid Waage.Hun forsikrer samtidig at det er trygg drift ved blodbankene i Telemark.Det ene avviket gikk ut på at ST ikke sikrer nødvendig kompetanse ved vurdering og godkjenning av blodgivere ved Klinikk Notodden-Rjukan. Må sikre at rutiner følges opp Det andre avviket går på at Sykehuset Telemark ikke sikrer nødvendig samhandling mellom blodbankene og de kliniske avdelingene. Kritikken går blant annet på at lederne ikke har tilstrekkelig kontroll med at etablerte prosedyrer er forstått og følges, og at myndighetskrav innfris. Det er uheldig at ST ikke sørger for at all blodbankvirksomhet er underlagt systematisk styring og oppfølging, skriver Helsetilsynet bla i sin vurdering.-avvikene er begrunnet med at sykehusets kvalitetsstyring ikke i tilstrekkelig grad sikrer at uheldige hendelser kan oppstå. Det er med andre ord avdekket en risiko for at feil kan skje Det er imidlertid ikke påvist hendelser som har medført smitterisiko for pasienter i forbindelse med blodoverføring. Det betyr ikke at avvikene som er avdekket, ikke er alvorlige. Det er Sykehuset Telemarks ansvar å ha rutiner på plass som fjerner all risiko for at det kan skje feil ved blodoverføring. Blodbankvirksomhet er kritisk virksomhet på et sykehus, understreker Waage. Godkjenning overført til Skien Som strakstiltak er det innført en ny rutine på at alle nye blodgivere til Rjukan og Notodden skal godkjennes ved Seksjon for laboratoriemedisin i Skien. -Vi har også gått gjennom alle nye blodgivere som er godkjent på Rjukan de siste tre årene- og sikret at godkjenningen er i henhold til forskriftene, understreker Waage. Et annet tiltak er samordning av prosedyrer og videre at det faglige ansvaret for blodbankvirksomheten ved Rjukan og Notodden fra 1. oktober blir overført til Seksjon for laboratoriemedisin ved ST i Skien. Waage understreker at den store ortopedivirksomheten på Rjukan krever at de kontinuerlig har tilgang på nok blod. - Sett fra vår side er vi bare glad for å komme inn i et større fagmiljø når det gjelder blodbankdelen av driften. Det er vanskelig å ha høg kompetanse på alle områder, sier Ivar Dahl- som er leder for klinikk Notodden og Rjukan. Han understreker at fagmiljøet er glad for de endringene som nå skjer. Arkivbilde fra blodbanken i Skien. ST er i gang med å rette opp avvik.vi har trygg blodbankdrift, sier fagdirektøren Innbruddsboom på sykehuset Politiet får stadig flere innbruddsmeldinger fra ST: I 2010 meldte Servicekontoret ved ST i Skien 16 innbrudd i ulike bygninger- flest i Skien, men også Porsgrunn og Kragerø har vært hjemsøkt. -Hittil i år er det kommet 12 innbruddsmeldinger til oss. Det tallet gjelder bare innbrudd i bygninger. I tillegg kommer tyverier fra biler som står parkert og tyverier fra ansatte og pasienter som vi ikke har oversikt over, oppsummerer Lene Olsson Hoff ved Servicekontoret i Skien. Lei etter fire innbrudd Mest tyveriutsatt har regnskapsseksjonen, Servicekontoret og kontorlandskapet i Bygg 50 vært. Her har de hatt fire innbrudd bare siden oktober..- Vi begynner å bli litt lei innbrudd nå, sier Linn Karina Olsen som jobber på regnskap i Skien. Selv mistet hun brillene sist gang tyven hadde vært inne på jakt etter tyvegods. Tyven har stjålet småmynt, kamera, CD er og forsøkt seg på en safe. Men det er ikke de store verdiene som er blitt borte. Det eneste innbruddet som så langt er oppklart, er et innbruddet i bygg 72 der det forsvant mange PCer fra legebrakka i Skien. Innbrudd og tyverier øker -Innbrudd og tyverier ser bare ut til å øke år for år. Det forsvinner en del PC-utstyr småpenger og i noen tilfeller også kunst. Det er som regel ikke så store verdier det handler om, men det som koster mest er ofte ødeleggelsene som skjer i forbindelse med innbruddene. Dører som brytes opp og vinduer som blir knust må erstattes. Det koster penger og tar mye av tida for våre håndverkere, sier en lett oppgitt Jørn Hafredal som er leder for bygg-og parkenheten i Skien. Linn Karina Olsen er lei av innbruddene i regnskapsseksjonen i Skien. 3

4 Tiltak for bedre infarktpraksis Fagfolk har gått gjennom alle retningslinjer for infarktbehandling på ST og funnet at de er helt i tråd med nasjonal og internasjonal beste praksis. Nå samarbeider ST tett med Kunnskapssenteret for å finne flere tiltak som på sikt kan bidra til at ST kommer bedre ut på overlevelse. Offentliggjøringen i juni av nasjonale tall for overlevelse på bl.a infarkt har satt i gang mye internt arbeid på ST: ST sjekker ut egne rutiner -Noe av det vi skal se på er våre egne rutiner for behandling av enkelte pasientgrupper. Vi skal se på om vi f. eks bør velge mer aggressive behandlingsmetoder som feks å sende flere eldre pasienter til blokking etter et akutt hjerteinfarkt i større grad enn vi har gjort før, forteller Per Urdahl. Lederen for Medisinsk Kunnskapssenteret hjelper ST i arbeidet for å bedre overlevelsesstatistikken. Per Urdahl er glad for å få hjelp til å fi nne del-forklaringer på hvorfor vi kom dårlig ut. klinikk er glad for at Kunnskapssenteret har sagt ja til å vurdere om ST i større grad enn andre sykehus har satt hjerteinfarkt som bi-diagnose der pasienten også lider av andre alvorlige tilstander. I så fall kan det være en del-forklaring på at ST kom dårlig ut på overlevelse i den nasjonale undersøkelsen. Per Urdahl er opptatt av å få gode svar på hvorfor ST kom så lavt og ikke minst finne tiltak som ved neste korsveg, kan løfte sykehuset opp på overlevelsestatistikken. Slike rangeringer av sykehus er et ledd i nasjonale myndigheters arbeid for økt kvalitet i pasientbehandlingen. - Samarbeider med Kunnskapssenteret -Vi fortsetter et tett samarbeid med Kunnskapssenteret for å finne tiltak som kan forbedre oss, understreker Urdahl. Kunnskapssenteret tar initiativ til at vi sammen lager en fagartikkel slik at andre sykehus kan lære av det forbedringsarbeidet som vi nå er i gang med. Skal få best-praksis på slag ST skal implementere en behandlingslinje for hjerneslag. Målet er å kvalitetssikre alle ledd i slagbehandlingen: Fra ambulansearbeiderne henter pasienten, gjennom hele sykehusoppholdet og til utskrivelsen. Dette er et av tiltakene for å bli bedre på et område der ST nylig kom dårlig ut i en nasjonal måling.st skal som kjent delta som pilotsykehus i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. Slagavdelingen vil også starte et prosjekt der data fra alle hjerneslagpasienter registereres og overføres til Norsk Hjerneslagregister: - Dette vil gi oss mulighet til å sammenligne vår behandling med den behandlingen andre sykehus gir sine slagpasienter. Det kan bidra til å identifisere områder for praksisendring og forbedring, forklarer leder for seksjon lunge, geriatri FMR og nevrologi - 4 Benedicte Børge-Ask Madsen.Et annet tiltak hun har tro på, er innføring og implementering av en behandlingslinje for hjerneslag. Skal ha best praksis på slag Den bygger på behandlingslinjen som SiV har utarbeidet i samarbeid med Nøtterøy kommune og tilpasses til ST s interne retningslinjer og prosedyrer. Her handler det om systematisk arbeid i alle ledd i slagbehandlingenfor å sikre behandling opp mot nasjonale standarder for beste praksis.et tredje tiltak går på at slagmiljøet skal drive folkeopplysning gjennom lokalmediene og ved stands rundt om. Her skal befolkningen gjøres oppmerksom på at de må kontakte 113 eller et sykehus straks de gjenkjenner de typiske slagsymptomene hos seg selv eller andre. Dette har entusiaster fra slagrehabiliteringsmiljøet gjort tidligere. Men nå skal jevnlige informasjonstiltak inn som et regelmessig tiltak. Flere kan overleve dersom de kommer raskt til behandling etter et slag. Madsen er glad for at Kunnskapssenteret nylig presenterte overlevelsestallene mer i dybden. Her fikk sykehusets fagfolk sjekke ut ulike hypoteser som kunne forklare den høge dødeligheten på ST. Hjelp fra Kunnskapssenteret Vi fikk ingen av våre hypoteser klart bekreftet. Dermed må vi lete videre på egen hånd for å identifisere faktorer som kan ha innflytelse på overlevelsestallene, oppsummerer seksjonslederen. Kunnskapssenteret vil likevel fortsette å forske i tallene som foreligger og har sagt ja til å sjekke ut om det er ulike overlevelsestall på ST: Mellom pasienter som har ligget på slagenheten i forhold til de som har ligget ved andre sengeposter.

5 47 millioner til Porsgrunn ST-styret har gitt direktøren fullmakt til å disponere inntil 47 millioner til videreutvikling av Dagsykehuset Porsgrunn i I møtet den 30. august godkjente STstyret finansieringen av de neste fasene i den skrittvise utviklingen av Dagsykehuset Porsgrunn. Nytt publikumsmottak Midlene går først og fremst til å bygge et nytt ventilasjonsanlegg på taket av Bygg 86 til ca 26 millioner og til å etablere et nytt felles publikumsmottak til 21 millioner kroner. De store investeringene klarer Sykehuset Telemark på egen kjøl.investeringsmidlene skriver seg bl.a fra STs driftsoverskudd fra 2010 og fra ubrukte prosjektmidler fra 2010 og 2011 Og fra inntekter fra salget av eiendommene på Stigertun.Ventilasjonsanlegget må bygges allerede neste år for å kunne gå videre med ombyggingsplanene i Porsgrunn. Med dette vedtaket ligger det an til at ST vil få på plass ventilasjonsanlegget på toppen av bygg 86 og det nye publikumsmottaket i løpet av 2012, konstaterer fungerende direktør Hans ST investerer 47 millioner ved ST i Porsrgunn i Nytt ventilasjonsanlegg og nytt publikumsmottak skal sørge for en skrittvis utvikling av dagsykehuset. Evju.Som kjent vedtok ST i 2007 å søke Helse Sør Øst om en totalrehabilitering av sykehuset i Porsgrunn til 360 millioner kroner i form av investeringsstøtte og lån. Satser for egne penger i Porsgrunn Etter at det ble klart at Helse Sør-Øst ikke kunne behandle en slik investering før områdeplanen for investeringer i Telemark- Vestfold - var gjennomført, har ST-styret lagt bort den omfattende investeringsplanen og valgt en annen strategi: I juni 2010 vedtok styret å satse på en rimeligere trinnvis rehabilitering av ST Porsgrunn. Målet er at Porsgrunn skal bli et moderne dagsykehus der poliklinikker og dagkirurgi samles med en effektiv intern pasientflyt.tanken bak er å frigjøre plass når poliklinikker flyttes fra Skien til Porsgrunn slik at Skien kan videreutvikles som akuttsykehus. ST-styret har søkt Helse Sør Øst om å få gå videre med planprosessen som har som mål å gjøre Nordfløyen om til en moderne sengefløy.i Porsgrunn startet som kjent den egenfinansierte rehabiliteringen opp i fjor da operasjosfasiliteter i 1.-etasje og medisinske poliklinikker i 3. etasje ble pusset opp for for ti millioner kroner. Nå har ST-styret gitt klarsignal for å gå videre med nye investeringsskritt i Ja til eldreavklaringsenhet 4.etasjen ved ST i Porsgrunn skal bygges om til en tverrfaglig interkommunal avklaringsenhet til en pris av inntil 36 millioner kroner. Her skal eldre pasienter med behov for ytterligere faglig avklaring før de skrives ut til et annet omsorgsnivå- eller sendes hjem, få hjelp. ST-styret har nå vedtatt finansieringen som er avhengig av positivt tilsagn fra Skien og Porsgrunn kommune. Dyrere å bygge i 4.etasjen Da planene for det største samhandlingsprosjektet mellom STog de to kommunene ble godkjent av samarbeidspartnerne i fjor høst var prislappen ca 25 millioner. Merkostnadene på 11 millioner skyldes ekstrautgifter fordi enheten blir etablert i 4.- ikke 2. etasje, utvidelse av arealet pluss et krav om nytt ventilasjonsanlegg som er kommet inn i ettertid.det er grunnen til at saken måtte opp til ny styrebehandling i møtet den 30. august der styret godkjente den nye finansieringen av samhandlingsprosjektet med Grenlandskommunene. Det er fortsatt slik at kommunene skal stå for den daglige driften.st har klart å finansiere de 36 millionene dels som lån fra Helse Sør-Øst, leieinntekter fra salg av Menstad-anlegget og egne midler. Stort samhandlingsprosjekt Men investeringen som dekker inn de økte kostnadene har vært avhengig av at kommunene Skien og Porsgrunn sier ja til den nye og litt dyrere leieavtalen for lokalene i 4.etasje.Rett før ST-nytt gikk i trykken 14. september var bekreftelsen fra på at samarbeidskommunene vil være med på sin to-tredjedeler av finansieringen av det store samhandlingsprosjektet ennå ikke mottatt. Etter planen skal den nye avklaringsenheten komme i drift i 2013.ST og kommunene har siden 2009 nedlagt et betydelig arbeid med å utrede og forberede den nye avklaringsenheten. Det tverrfaglige interkommunale tilbudet til eldre som nå kommer på plass i 4.etasjen ved ST i Porsgrunn, er helt i tråd med intensjonen bak den store samhandlingsreformen som trer i kraft fra etasje i Porsgrunn. Her kommer den nye avklaringsenheten for eldre 5

6 Flagget for ny dialyseenhet Ikke rart at dialysepasient Åse Louise Lie tok fram flagget 7. september. Med den nye dialyseenheten på Notodden sykehus slipper hun å stå opp klokka fem om morgenen for å rekke dialyse i Skien tre dager i uka... -Som regel var jeg helt utslitt når jeg var hjemme igjen ved fire- halv femtida på ettermiddagen. Fra og med i dag har jeg fått et helt nytt liv, sier en matt, men glad dialysepasient. Sammen med en kvinnelig pasient i nabosenga illustrerer Åse Louise Lie i klartekst hvor viktig et desentralisert dialysetilbud kan være for nettopp pasientene. Nytt tilbud i rekordfart Det er ikke mer enn et halvt år siden Seljord kommune varslet at de trengte lokalene til dialysesatelitten i Seljord til sine sykehjemspasienter. Etter den tid har det gått i rekordfart med å planlegge stengningen i Seljord som skjedde fredag 2. september og ikke minst legge til rette for to nye dialyseenheter - en på Rjukan sykehus med to dialyseplasser- og en på Notodden- med tre sengeplasser med Ny dialyseenhet både på Rjukan og Notodden fra 1 7.september. Her fra Notodden f.v: Solbjørg Fyrileiv, Anne Jorunn Berg, Åse Louise Lie og Heidi Formo. nyinnkjøpte dialyseapparater. Det er tidligere dagkirugiske operasjonsstuer i den medisinsk-kirurgiske sengeposten i 3.etasjen som nå er innredet til et nytt formål. Dialyse i tidligere fødestue Med kontorplass mellom de to dialyserommene og glassvindu inn kan de tre sykepleierne hele tida holde et våkent øye med pasientene.-dette er veldig bra for pasientene som slipper å reise så langt for å få dialyse. I tillegg har det vært faglig interessant å lære om dialyse som er en annen måte å jobbe på, sier sykepleier Anne Jorunn Berget. Sammen med kollega Heidi Formo har hun fått opplæring både i Seljord og ved dialyseenheten i Skien de siste månedene. Elisabeth Riis som tidligere jobbet i Seljord har fått faglig hovedansvar på den nye enheten der sykepleierne jobber 60 prosent med dialyse- de resterende 40 prosentene jobber de inne på den nye medisinsk-kirurgiske sengeposten. Slipper timelang reising... - Nå slipper våre dialysepasienter en hverdag med så mye reising. De nye dialyseenhetene på Notodden og Rjukan, viser at ST satser på at det som kan desentraliseres, blir desentralisert, sier Ivar Dahl.. Leder for klinikk Rjukan-Notodden er glad for tilveksten som betyr mye for en liten pasientgruppe: Dialysepasientene har vært nødt til å reise fra ulike deler av øvre Telemark til Seljord- eller helt ned til Skien. Nå blir det slutt på akkurat det. 6 Dialyse på tidligere fødestue På Rjukan er det den tidligere fødestua som er innredet til dialyseenhet med kapasitet til to pasienter: - Vi har fire sykepleiere som har fått opplæring i dialysebehandling. De skal bemanne enheten i en rotasjonsordning, fastslår rådgiver Britta Bundsgaard.Overlege på medisinsk seksjon Oddvar Øygarden vil fungere som lokal medisinsk faglig rådgiver for pasientene, mens nyrelegene i Skien har det faglige hovedansvaret. Bra for Rjukan med egen dialyse - Dette er bra først og fremst for pasientene våre. De slipper å reise til Seljord eller Skien for dialyse tre ganger i uka. Men det er også et gode for Rjukan sykehus å få en slik enhet, mener Britta Bundsgaard. Lokalene som er avsatt til dialyse er store nok til at det er mulig å øke til fire dialyseplasser-hvis behovet skulle vise seg å være der. Også ved lokalsykehuset i Kragerø er de i gang med å øke dialysekapasiteten: - Vi skal i gang med å bygge om med sikte på at vi kan øke fra tre til seks dialyseplasser fra 1. januar 2012, sier seksjonsleder Karin Gløsmyr Larsen. Rjukan får også ny dialyseenhet. Fra nyttår utvider Kragerø sin dialyseenhet med fra tre til seks plasser.

7 Første kvinne som ST-direktør Det blir snart slutt på langpendling for Bess Margrethe Frøyshov. Snart kan 46-åringen pendle fra hjemmet ved vannkanten i Larviksfjorden til ST i Skien som sykehusets nye administrerende direktør. Den første kvinnelige direktøren i sykehusets historie-og den første legen som blir toppleder i Sykehuset Telemark. Den tidligere brettseileren kan dra nytte av kunstene fra ungdommen:sykehusdirektører må erfaringsmessig tåle skarp seilas og en kuling i ny og ne. Etter et flere timers langt ekstraordinært møte kom styreleder Elisabeth Nilsen fredag 9. september ut med navnet på ny-direktøren: Bess Margrethe Frøyshov. Stor spenning rundt ny direktør Den avklaringen har både 4000 ST-ansatte og store deler av medie- Telemark ventet særdeles spent på etter at Arne Rui gikk fra borde i juni: Med mye mediebølger rundt ansettelsesprosessen, var det stor interesse for hvem som etterfølger en markant og bredt respektert direktør som Arne Rui: Blid og synlig glad, lot ny-sjefen som kommer fra jobben som klinikkdirektør for Medisinsk diagnostikk i Vestre Viken HF seg intervjue på strak arm av bedriftsbladet: Kommer til veldrevet sykehus - Jeg er veldig glad for å få denne jobben. Det er en stor utfordring som kan gjøre noen hver skuggeredd. Men jeg vet at jeg skal samarbeide med en god ledergruppe og at jeg kommer til et veldrevet sykehus med mange flinke medarbeidere. Derfor gleder jeg meg til å begynne i ny-jobben selv om det også kan virke litt skummelt, forsikrer Bess Frøyshov med et lite smil. Skal rundt på Sykehuset Telemark Hun ser fram til å reise rundt til alle driftsstedene i Telemark og bli kjent med menneskene som jobber rundt om på sykehuset. Jeg har forstått at jeg kommer til en stolt organisasjon som er en identitetsskaper i Telemark. ST står for noe trygt i befolkningen. Dette er noe av det jeg gleder meg til å bli en del av, sier Bess Frøyshov uoppfordret. Kajakkpadler og brettseiler Ny-sjefen som var en ivrig brettseiler i sin ungdom hjemme i Larviksfjorden. Men nå trivs hun best i kajakk og på sykkel når hun har tid til slikt. Erfaringene fra sjøen kan uansett komme godt med: Sykehusdirektører i Telemark må erfaringsmessig kunne ri av en storm eller to. Og de må seile trygt i et politisk landskap med telemarkinger som har ry på seg som stridbare. Fylkesøksa i fylkesvåpenet er ikke bare til pynt.og sykehus tenner raskt både hjerter og fakler. Her må en sykehusdirektør kunne balansere klokt i en organisasjon med mange sterke faggrupper som alle ønsker å bli sett og hørt. Da kommer det godt med at nydirektøren har en solid CV: Trivdes med å behandle barn Hun stortrivdes som lege på barneavdelingen i Tønsberg. Men vaktbelastningen for en tre-barnsmor var ikke ideell. Det, pluss en far i faget førte til at hun valgte å utdanne seg til spesialist i medisinsk biokjemi. Frøyshov har bl.a vært overlege ved sentrallaboratoriet på SiV, med mellomspill i to private laboratorier før hun i 2005 begynte å pendle til Buskerud. Her har hun hatt en rekke lederstillinger innenfor eget fagfelt ved Sykehuset Buskerud før hun ble klinikkdirektør for Klinikk for medisinsk diagnostikk i Vestre Viken for to år siden. Et masterstudium i helseledelse og topplederprogrammet for helseledere pluss en rekke lederkurs, står også på den nye sjefens CV. Støtter styrets syn på eget HF Men hun vet selvsagt at hun kommer til et sykehus der mange er opptatt av at sykehuset skal fortsette som eget helseforetak:-styret for ST ønsker Bess Margrethe Frøyshov blir STs neste administrerende direktør. Hun blir første kvinne og lege i direktørstolen. at Telemark skal fortsette som eget helseforetak. Det er et syn jeg støtter. Samtidig er vi i sykehusområde med Vestfold. Her fins det også områder der vi bør kunne samarbeide godt. Men det er et samarbeid som må bygges ute i fagmiljøene, konstaterer Bess Frøyshov. Hun trekker fram forslaget i områdeplanen om å få et felles kreftsenter i Larvik som eksempel på et samarbeid som gir pluss for pasienter i begge fylkene. Kreftpasientene kan da slippe å reise til Oslo eller Kristiansand for å få strålebehandling. -Har du noen programerklæring? Lover faglig-medisinsk fokus - Jeg har i hele mitt yrkesliv hatt den samme programerklæringen: Å jobbe for høg medisinsk kvalitet og ivaretagelse av pasientene. God faglig drift er bra først og fremst for pasientene, men også for sykehusdriften. Et sykehus som driver godt medisinsk vil unngå unødvendige re-innlegelser og andre forhold som er ugunstig både for økonomi og drift. Selv om vi alltid må ha fokus på fornuftig drift, så er det medisinske fokuset som må være i høgsetet på et sykehus, understreker den nye direktøren. 7

8 Sparer mye på røykslutt Røyker du 20 ferdigsydde sigaretter om dagen, er det mye å spare mye på å slutte. Et ektepar sparer over årlig. Det blir mange Sydenturer av en sånn sum, sier Ellen Grindal Er vi SÅ late..? Karianne Hansen i Kirurgisk klinikk har et skarpt øye for ufrivillig humor. Nylig fant hun et skikkelig gullkorn for ST-ansatte i rubrikkannonsene i Varden... Under tittelen Voksen dame søkes står det følgende: Voksen dame søkes til pass av barn på 6 og 7 år. Noe pass på kveld, henting på skole, enkelt husarbeid etc. Av og til etter avtale eventuelt faste dager. Bør helst ha førerkort. Men det virkelig morsomme kommer der paret som er på jakt etter hjelp i huset undertegner annonsen med: Hun i Sykepleieren som selv sluttet å røyke for 25 år siden vet mye om gevinsten ved å slutte. Som sykepleier og tidligere leder for lungeseksjonen vet hun alt om negative helsevirkninger av røyking: Risiko for Kols, kreft, hjerteinfarkt og annen styggedom. Men hun vet også at skremselspropaganda ofte ikke virker. På røykesluttkursene har hun derfor vært opptatt av å peke på det positive som kan motivere flere til å ville slutte. I tillegg til løfte om bedre pust, luktesans og synkende helserisiko, ser hun at mange blir overrasket over hvor mye penger de brått kan bruke på andre hyggelige ting: Hun anbefaler de som skal slutte å legge pengende de sparer på et syltetøyglass: - Mange blir overrasket over fort det blir penger av det, forteller Ellen Grindal. Med ti-talls tusen kroner å friste de som røyker 20 om dagen med, vet hun at mange røykere kan realisere alt fra drømmeturen til eksotiske reisemål til nytt møblement i stua for pengene som går opp i røyk i løpet av et år - Et ektepar hadde spart opp nok til en Sydentur bare i løpet av de sju ukene som røykesluttkurset varer. Det var de veldig fornøyd med, forteller sykepleieren som til daglig jobber på lungepoliklinikken. Løfter fram gevinstene ved å slutte Som tidligere røyker vet Ellen Grindal mye om hva utfordringen med å slutte handler om. Hun har liten tro på løftede pekefingre og skremsler, men desto større tro på saklig informasjon- som også innrømmer at røyking har positive sider. Det vet alle som røyker. Men hun vet også at det er langt større gevinster både økonomisk og helsemessig ved å legge fra seg den daglige lasten.selv røper hun et knep hun selv brukte da hun sluttet: Hun sa til seg selv at hun skulle få lov til å begynne igjen i 80-årsalderen- Da ble det ikke så tungt å slutte helsevesenet og han i arbeid..!!!! Som om vi som jobber på sykehus ikke er i arbeid..-jeg fant den i Varden og syntes den var ganske morsom, sier Karianne Hansen som har bidratt til ST-Nytts vitsespalte denne gangen. Køyrde over Øyfjell Så de to Raulendingene som møttes i Paris: Høssen i kloden heve du kome deg ned hit? Spør den eine raulendingen sin sambygding: - Jau- du veit eg køyrde da over Øyfjell da veit du.... Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Rose til ansatte på Notodden Karen Rasmussen som leder enhet for rus og psykaitri på ST ber om spalteplass for å dele ut en ST-nyttrose: Den sender hun til kolleger på avdeling 3 A - Det fortjener de fordi de var så snille at de stilte opp for oss i en krise, mener Karen Rasmussen. Gavekortet landet på Seljord DPS i august Tordis Haugland ved Seljord DPS. ble Heldiggrisen for august.premien er som vanlig et gavekort på kr. I denne runden var det med så mye som 594 deltakere. -Ønsker du å være med i trekningen av Heldiggrisen? Meld deg på hos kontaktpersonen for din klinikk. Hvem som er din kontaktperson pluss annen informasjon om heldiggrisen og trimtilbud ved ST, finner du på Pulsen under Tilbud til ansatte. -Oppfyller du ikke lenger kravene for å være med i trekningen som er å trimme 10 ganger á 30 min pr. måned?eller skal du slutte ved STHF? Da må du gi beskjed til kontaktpersonen din slik at du blir strøket fra deltakerlista, minner Hege Kongsgaard i HR-enheten om. ST-leger trimmet i Helteløpet Turid Veggeland som jobber på Sykehusapoteket har sendt bilde av to spreke STleger: Marjut Sarjomaa og Christian Østvold. De var begge med i Helteløpet 4. septemberet 22 km mosjonsløp i naturskjønn natur fra Møsvann til Rjukan. Ansvarlig utgiver: Redaktør: Trykk: Tekst og foto: Adm direktør Hans Evju Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Erik Tanche Nilssen A/S Jørn Ertsaas

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 05.12. 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

Fra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark

Fra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark Fra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark Post/enhet /område Klinikk STHF STHF Organisering på Sykehuset Telemark Kampanjeleder Informasjon, pådriver,

Detaljer

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent.

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent. Møteprotokoll Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark, Rjukan Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: Kl 1100 Følgende medlemmer møtte: Stein-Are Agledal Elisabeth A. Nilsen Ellen Årøen Thor Helge

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 54-2015 Adm. dir. Bess Frøyshov Orienteringssak 16.9.2015

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 03/00001-8 Sier opp sin stilling Personalmappe - Poliklinikk Seljord DPS Dok. dato: 14.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 14/01305-8 Svar - erstatningssak

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak 13.12.11 Ingress: Den

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/00849-26 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: 18.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 06/01207-22 Korrigert tilbud - Personalmappe

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

Hjerneslag fire sykehus og en prehospital klinikk

Hjerneslag fire sykehus og en prehospital klinikk Hjerneslag fire sykehus og en prehospital klinikk Et forbedringsarbeid på bakgrunn av et tilsyn og nasjonale kvalitetsmålinger Mai Bente Myrvold Adli Avdelingssjef jf Avdeling for nevrologi, revmatologi

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN Vi jubilerer - Venner i 25 år Støtt sykehusets venner Notodden sykehus Notodden sykehus tilbyr de 9 kommunene Notodden, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje, Bø,

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Nasjonalt topplederprogram Jan Berg Sykehuset Telemark HF Nov. 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 11.09.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid Venanger Kari Thomsen Idar Grotle Anne Østensen

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 10/00223-12 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 03.01.2017 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 10/00225-7 Vedtak -

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Torsdag 13. februar 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00346-21 Endring av stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 03/00389-13 Vedr tilbud om vikariat Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/01284-9 Vedtak - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 11.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 03/00673-11 Vedtak - KLP Kommunenes Landspensjonskasse

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Hvorfor kommer det støv? Klasse: 6. trinn Skole: Gjerpen Barneskole (Skien, Telemark) Antall deltagere (elever): 2 Dato: 29.04.2009 Side 1 Vi er to jenter fra 6a

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS Nye Rjukan Sykehus OPS (offentlig / privat samarbeid) BAKGRUNN Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF 2014-2016 og nye helsepolitiske

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00778-22 Sier opp sin stilling Personalmappe - Avdeling for medisin Øvre Telemark Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/01546-3

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 29.01.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere ved STHF Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 79-2015 Tom Helge Rønning, Mai

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Kreftklinikken: Praksiskonsulent Eivind A Wik, 20 % e post eivind.a.wik@ous-hf.no

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark HF, Skien Dato: Styremøte 16. mars 2011 Tidspunkt: Kl 10.00 15.

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark HF, Skien Dato: Styremøte 16. mars 2011 Tidspunkt: Kl 10.00 15. Møteprotokoll Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark HF, Skien Dato: Styremøte 16. mars 2011 Tidspunkt: Kl 10.00 15.15 Følgende medlemmer møtte: Stein Are Agledal Elisabeth A. Nilsen

Detaljer

et umulig arbeid fullt av muligheter

et umulig arbeid fullt av muligheter 28 KOMMUNEL et umulig arbeid fullt av muligheter Anders Svensson arbeider som kommunelege 1 i en liten fiskerikommune i Vesterålen. Fotograf Mic Calvert har fulgt ham i ei uke. Her er deres beskrivelse

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00464-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: 21.09.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 10/00010-17 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl. 09.30 15.45 Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari Dalen

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/00881-27 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 10/01479-23 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 7. DESEMBER 2012 Sted: Sykehuset Telemark i Porsgrunn Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen Ingrid Venanger

Detaljer

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene)

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene) Medarbeiderundersøkelse blant overleger ved OUS gjennomført fra mars til mai 2013 Alle overleger uten lederansvar invitert til å delta via e-post. 766 svar fra 1180 inviterte (64,9 %) Undersøkelsen er

Detaljer

praksiskonsulentordningen videre

praksiskonsulentordningen videre -Status for overføring av polikliniske pasienter i Vestre Viken -Hvordan utvikle praksiskonsulentordningen videre Trygve kongshavn avd sjef PKO Vestre Viken, Fastlege Fjell legesenter Drammen Status for

Detaljer

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst spesialisthelsetjenesten 02.02.2011 Område/fylke Virksomhet Tema Team Tidsrom Begrunnelse (ROSanalyse) Vestfold Egeninitierte Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg, nevrologisk

Detaljer

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innlegg Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helsedirektoratet 15. desember kl. 10.00. Innledning ved Bent Høie 1 Kjære alle sammen, Fjorårets presentasjon av resultatene

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Prosjekt Sykehuspraksis Kompetanseoverføring fra sykehus til sykehjem. Gunhild Furuhaug Sykehjemsetaten, Kvalitet- og fagavdelingen 19.3.

Prosjekt Sykehuspraksis Kompetanseoverføring fra sykehus til sykehjem. Gunhild Furuhaug Sykehjemsetaten, Kvalitet- og fagavdelingen 19.3. Prosjekt Sykehuspraksis Kompetanseoverføring fra sykehus til sykehjem Gunhild Furuhaug Sykehjemsetaten, Kvalitet- og fagavdelingen 19.3.15 Sykehjemstilbudet i Oslo 48 sykehjem, 22 kommunale og 26 ikke-kommunale

Detaljer

Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy. Nasjonalt topplederprogram

Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy. Nasjonalt topplederprogram Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy Nasjonalt topplederprogram Karianne Høstmark Tønsberg, april 2016 1. Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

mhandlingng Helgelandssykehuset HF 8607 Mo i Rana Side 1

mhandlingng Helgelandssykehuset HF 8607 Mo i Rana Side 1 Pass og handli Helgelandssykehuset HF 8607 Mo i Rana Side 1 Organisasjonen vi forholder oss til! Fo oretaksledels se Fo oretaksstab Øk konomi m.m. Medisinsk direktør/direktørens stedfortreder Fred A. Mürer

Detaljer

VEDLEGG Organisering av medisinsk biokjemi og radiologi i STHF

VEDLEGG Organisering av medisinsk biokjemi og radiologi i STHF VEDLEGG Organisering av medisinsk biokjemi og radiologi i STHF Medisinsk biokjemi RoS analyse Medisinsk Serviceklinikk Postadresse: Ulefossveien 3701 Skien Beskrivelse Ansvarlig Utført av: Risikovurdering

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010 Sykehuset Telemark HF Pressekonferanse om 2010 1 2010 Sett fra sykehusledelsen : Et år preget av stabil drift og stø kurs. Ventetiden Stabil og lav (både i somatikk og psykiatri) sammenlignet med andre

Detaljer

ST-nytt. Akuttsykepleiere. Statsråd besøkte ST. Dobler dialysesenger. Pasientsikkerhetsvisitt

ST-nytt. Akuttsykepleiere. Statsråd besøkte ST. Dobler dialysesenger. Pasientsikkerhetsvisitt ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 1 Januar - 2012 Første DPS-akutt STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. Psykiatrisk klinikk er først

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Mitt drømmehus. Med Inger Unstad, Ann Elisabeth Førde og 8. klasse i Havøysund

Mitt drømmehus. Med Inger Unstad, Ann Elisabeth Førde og 8. klasse i Havøysund Mitt drømmehus Med Inger Unstad, Ann Elisabeth Førde og 8. klasse i Havøysund På Nordnorsk Kunstnersenter er vi imponert over det arbeidet Dere har gjort, både med drømmehus og med å gi oss tilbakemelding

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00300-8 Sier opp sin stilling Personalmappe - Plan og finans Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01102-80 Avvik - Avvik

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Tirsdag 21. juni 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder Kari Dalen Folke

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Tirsdag 23. mai 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Per Anders Oksum Styreleder Marit Kasin

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

LOKLASYKEHUS OG POLITSK STYRING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN Bjarne Jensen LUFTAMBULANSEDAGENE 29.09 2015

LOKLASYKEHUS OG POLITSK STYRING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN Bjarne Jensen LUFTAMBULANSEDAGENE 29.09 2015 LOKLASYKEHUS OG POLITSK STYRING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN Bjarne Jensen LUFTAMBULANSEDAGENE 29.09 2015 HVA SKJER MED SYKEHUSENE NÅ? ANTALL HELSEFORETAK REDUSERT FRA 47 i 2002 TIL 19 I DAG HELSEFORETAKENE

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Status og perspektiver Helse Nord mai 2012 Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Helse Nord en regional organisasjon Et beslutningssystem som har ansvar for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Den skjøre tilliten. Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo

Den skjøre tilliten. Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo Den skjøre tilliten Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo Dagbladet 26. september 2012 Lenes lidelse ble oppdaget

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Fra null til flere hundre. Oppbygging av dialysepost på Bærum Sykehus, Norge

Fra null til flere hundre. Oppbygging av dialysepost på Bærum Sykehus, Norge Fra null til flere hundre Oppbygging av dialysepost på Bærum Sykehus, Norge Bakgrunn Behov Pr august 2009 var det ca 30 pasienter fra Asker og Bærums nedslagsområde som gikk i dialyse ved Rikshospitalet

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 75/2011 Godkjenning av referat av 28.08.2011. Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet.

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 75/2011 Godkjenning av referat av 28.08.2011. Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet. Godkjent 12.10.11 Møtereferat Møtetema: Brukerrådet Dato møte: 22. september 2011 Tid og sted: Kl. 09.00-13.00, Søsterhjemmet, Ullevål Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00377-8 Endring av stillingskode - særaldersgrense Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 06/00659-5 Endring av stillingskode - særaldersgrense

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte Faglige utfordringer i SI Politisk referansegruppemøte 08.01.2016 Medisinsk utvikling Økt befolkningstall i Norge; estimert til ca. 1 mill. frem mot 2030 Økt andel eldre; økt antall pasienter med comorbiditet;

Detaljer

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016 1 / 8 Prosjektplan Utviklingsplan for i perioden 2014-2016 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN...3 2 PROSJEKTEIER...3 3 BAKGRUNN FOR ARBEIDET...3 4 MÅL...5 5 UTVIKLINGSPLANENS DELER...5 6 RAMMEBETINGELSER...6

Detaljer

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus Bakvakt i norsk helsetjeneste Bildene er hentet fra sykehusets presentasjon Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler

Detaljer

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter.

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 2007/3/0358 Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte

Detaljer

Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering

Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering Ann Merete Brevik Samhandlingsreformen og rehabilitering Lite om habilitering og rehabilitering Mye fokus på forebygging og eldrehelse

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Onsdag 20. september 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Ulefoss møterom, konferansesenteret i Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder

Detaljer

Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF

Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF Hva er rehabilitering? Google Bilder og rehabilitering

Detaljer

Pasientforløp for pasienter med hjerneslag et samhandlingsprosjekt i Vestfold. Sykehuset i Vestfold og Larvik kommune 30.

Pasientforløp for pasienter med hjerneslag et samhandlingsprosjekt i Vestfold. Sykehuset i Vestfold og Larvik kommune 30. Pasientforløp for pasienter med hjerneslag et samhandlingsprosjekt i Vestfold Sykehuset i Vestfold og Larvik kommune 30. April 2015 Historikk Nøtterøy kommune og Sykehuset i Vestfold var sammen om å lage

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal Ringerike sykehus HF Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal konst. adm.sjef Ingeborg H. Rinnaas, S@mspill 2007 Regionalt seminar, Stavern 03

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Hovedpoenger. En åpen bedriftskultur Ta imot varslere på en ordentlig måte Ikke negative sanksjoner

Hovedpoenger. En åpen bedriftskultur Ta imot varslere på en ordentlig måte Ikke negative sanksjoner Hovedpoenger En åpen bedriftskultur Ta imot varslere på en ordentlig måte Ikke negative sanksjoner En åpen bedriftskultur Aksept for å ta opp bekymringer og reise kritikk Arbeidstakere må vite hvordan

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Ledelse helt ut! - kvalitet, medvirkning og prioritering. Visjon Gode og likeverdige helsetjenester

Ledelse helt ut! - kvalitet, medvirkning og prioritering. Visjon Gode og likeverdige helsetjenester Nasjonale verdier kvalitet, trygghet og respekt legges til grunn i alt vi gjør Ledelse helt ut! - kvalitet, medvirkning og prioritering Visjon Gode og likeverdige helsetjenester til alle Om som ledelsesutfordringer

Detaljer