ST-nytt. Dialysetilvekst. Ny direktør på ST. 47 mill-investering. Skal ta løft på slag. Retter blodbankavvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Dialysetilvekst. Ny direktør på ST. 47 mill-investering. Skal ta løft på slag. Retter blodbankavvik"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 15 September 2011 Dialysetilvekst STs strategi : 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder Fredag 2. september var siste dag for dialysesatelitten i Seljord.Det har vært jobbet på høygir etter at det ble klart at kommunen trengte lokalene til egne sykehjemspasienter. 7. september åpnet en dialyseenhet på Rjukan og enda en ved Notodden lokalsykehus som skal sikre at dialysepasienter i øvre Telemark nå får kortere reiseveg for å få dialysebehandlingen de trenger mange timer flere dager i uka. 4. Samhandling innen sykehusområdet og mellom Sykehuset Telemark og kommunene i Telemark 5. Utvikle organisasjon- ledelse og arbeidsmiljø. Ny direktør på ST Ikke rart at dialysepasient Åse Louise Lie tok fram en liten vimpel med det norske flagget 7. september. Med den nye dialysenheten på Notodden sykehus slipper hun å stå opp klokka fem om morgenen for å dra til dialyse i Skien tre dager i uka. -Som regel var jeg helt utslitt når jeg var hjemme igjen ved fire-halv-femtida på ettermiddagen. I dag har jeg fått et nytt liv sier en matt, men blid dialysepasient. Les mer på side 6. Her er STs nye administrerende direktør: ST-styret valgte å ansette Bess Margrethe Frøyshov etter Arne Rui. Skal ta løft på slag Retter blodbankavvik 47 mill-investering ST skal innføre en behandslinje for slagbehandling for å sikre kvaliteten. ST har levert en tiltaksliste for å rette opp avvik på blodbankvirksomheten ST investerer 47 millioner i Porsgrunn i løpet av av egne midler...

2 Du kan søke velferdsperm Det er fortsatt full anledning for ansatte på ST til å søke om velferdspermisjon.og du trenger ikke legge inn konfirmasjonen i ønsketurnusen din, understreker de to NSF-tillitsvalgte Ann Iserid Vik-Johansen og Inger Ann Asen. I siste AMU-møte 30.august tok de tillitsvalgte opp spørsmålet og fikk bekreftet at retten til å søke om velferdspermisjon står fast som før.de NSFtillitsvalgte forklarer hvorfor de mener det er viktig å understreke denne rettigheten også gjennom ST-Nytt nå: Må ikke legge alt inn i ønsketurnus - Dette er først og fremst en positiv nyhet. Det vi nå har fått bekreftet er at ansatte fremdeles har rett til velferdspermisjonog den retten må de kunne benytte seg av. Men bakgrunnen for at vi nå tok opp saken i AMU er at vi i en periode har fått signaler fra ansatte om at det er enkelte ledere som tror at ST ikke opererer med velferdspermisjoner lenger. Noen ledere ber ansatte f. eks om å legge konfirmasjonen til våren inn i sin ønsketurnus. Det mener vi blir feil, sier Ann Iserid VikJohansen. Hun fikk bekreftet at retten til velferdspermisjon står fast i AMUmøtet: Velferdspermisjonen står fast - Reglene for velferdspermisjon står fortsatt i personalhåndboka. Det betyr at ansatte kan søke sin nærmeste leder om velferdspermisjon ved spesielle anledninger. Det kan være i forbindelse med bryllup, begravelse eller ved innkjøring i forbindelse med at barnet ditt skal begynne i barnehage eller på skole. Det er også muligheter for å søke om velferdspermisjon i forbindelse med alvorlig sykdom eller en vanskelig livssituasjon eller i forbindelse med flytting eller lesedager før en eksamen. Du kan også søke hvis du selv eller eget barn skal til en legespesialist, forklarer Ann Iserid Vik-Johansen. Inger Ann Aasen som selv sitter i arbeidsmiljøutvalget er glad Ann Iserid Vik-Johansen og Inger Ann Aasen: Du kan fremdeles søke velferds permisjon på Sykehuset Telemark for bekreftelsen på at velferdspermisjonsordningen ligger fast som HR-direktør Mai Torill Hoel ga i siste AMU-møte: -Ansatte har fremdeles full rett til å søke velferdspermisjon. De skal ikke være nødt til å trikse og mikse for å få lagt ønsketurnusen slik at de kan være med på datterens konfirmasjon til våren, understreker de to NSF-tillitsvalgte ved ST. Styret valgte kvinnelig direktør I et ekstraordinært møte 9. september valgte styret for Sykehuset Telemark å ansette Bess Margrethe Frøyshov som ny administrerende direktør. Frøyshov overtar etter Arne Rui som gikk av ved oppnådd pensjonsalder ved utgangen av juni. Frøyshov er bosatt i Larvik utdannet legespesialist i medisinsk biokjemi med bred erfaring fra ulike lederstillinger i helsevesenet i Vestfold og Buskerud. Den nye direktøren har de siste to årene vært klinikkdirektør for Klinikk for Medisinsk diagnostikk for Vestre Viken HF. Erfaring fra helsevesenet -Styret for Sykehuset Telemark har tilbudt Bess Margrethe Frøyshov stillingen som administrerende direktør for Sykehuset 2 ST-styret valgte å tilby Bess Margrethe Frøyshov(bildet nedenfor) stillingen som STdirektør Telemark. Hun er legeutdannet med bred erfaring fra helsevesenet og med en master i nettopp helseledelse. Skal videreutvikle ST -Frøyshov vil etter styrets oppfatning kunne videreutvikle Sykehuset Telemark som et trygt og godt helseforetak for hele Telemark, sier styreleder Elisabeth Nilsen. Styrelederen er glad for at Bess Margrethe Frøyshov allerede har takket ja til stillingen som ny direktør.

3 Retter opp blodbankavvik Statens helsetilsyn kom på tilsyn til blodbankene ved ST 15. og 16. juni.tilsynet endte med to alvorlige avvik. Dette tar vi på fullt alvor. To arbeidsgrupper har vært i sving siden i sommer. -Vi overleverte vår tiltaksliste til Helsetilsynet fredag 9. september, konstaterer Halfrid Waage.Hun forsikrer samtidig at det er trygg drift ved blodbankene i Telemark.Det ene avviket gikk ut på at ST ikke sikrer nødvendig kompetanse ved vurdering og godkjenning av blodgivere ved Klinikk Notodden-Rjukan. Må sikre at rutiner følges opp Det andre avviket går på at Sykehuset Telemark ikke sikrer nødvendig samhandling mellom blodbankene og de kliniske avdelingene. Kritikken går blant annet på at lederne ikke har tilstrekkelig kontroll med at etablerte prosedyrer er forstått og følges, og at myndighetskrav innfris. Det er uheldig at ST ikke sørger for at all blodbankvirksomhet er underlagt systematisk styring og oppfølging, skriver Helsetilsynet bla i sin vurdering.-avvikene er begrunnet med at sykehusets kvalitetsstyring ikke i tilstrekkelig grad sikrer at uheldige hendelser kan oppstå. Det er med andre ord avdekket en risiko for at feil kan skje Det er imidlertid ikke påvist hendelser som har medført smitterisiko for pasienter i forbindelse med blodoverføring. Det betyr ikke at avvikene som er avdekket, ikke er alvorlige. Det er Sykehuset Telemarks ansvar å ha rutiner på plass som fjerner all risiko for at det kan skje feil ved blodoverføring. Blodbankvirksomhet er kritisk virksomhet på et sykehus, understreker Waage. Godkjenning overført til Skien Som strakstiltak er det innført en ny rutine på at alle nye blodgivere til Rjukan og Notodden skal godkjennes ved Seksjon for laboratoriemedisin i Skien. -Vi har også gått gjennom alle nye blodgivere som er godkjent på Rjukan de siste tre årene- og sikret at godkjenningen er i henhold til forskriftene, understreker Waage. Et annet tiltak er samordning av prosedyrer og videre at det faglige ansvaret for blodbankvirksomheten ved Rjukan og Notodden fra 1. oktober blir overført til Seksjon for laboratoriemedisin ved ST i Skien. Waage understreker at den store ortopedivirksomheten på Rjukan krever at de kontinuerlig har tilgang på nok blod. - Sett fra vår side er vi bare glad for å komme inn i et større fagmiljø når det gjelder blodbankdelen av driften. Det er vanskelig å ha høg kompetanse på alle områder, sier Ivar Dahl- som er leder for klinikk Notodden og Rjukan. Han understreker at fagmiljøet er glad for de endringene som nå skjer. Arkivbilde fra blodbanken i Skien. ST er i gang med å rette opp avvik.vi har trygg blodbankdrift, sier fagdirektøren Innbruddsboom på sykehuset Politiet får stadig flere innbruddsmeldinger fra ST: I 2010 meldte Servicekontoret ved ST i Skien 16 innbrudd i ulike bygninger- flest i Skien, men også Porsgrunn og Kragerø har vært hjemsøkt. -Hittil i år er det kommet 12 innbruddsmeldinger til oss. Det tallet gjelder bare innbrudd i bygninger. I tillegg kommer tyverier fra biler som står parkert og tyverier fra ansatte og pasienter som vi ikke har oversikt over, oppsummerer Lene Olsson Hoff ved Servicekontoret i Skien. Lei etter fire innbrudd Mest tyveriutsatt har regnskapsseksjonen, Servicekontoret og kontorlandskapet i Bygg 50 vært. Her har de hatt fire innbrudd bare siden oktober..- Vi begynner å bli litt lei innbrudd nå, sier Linn Karina Olsen som jobber på regnskap i Skien. Selv mistet hun brillene sist gang tyven hadde vært inne på jakt etter tyvegods. Tyven har stjålet småmynt, kamera, CD er og forsøkt seg på en safe. Men det er ikke de store verdiene som er blitt borte. Det eneste innbruddet som så langt er oppklart, er et innbruddet i bygg 72 der det forsvant mange PCer fra legebrakka i Skien. Innbrudd og tyverier øker -Innbrudd og tyverier ser bare ut til å øke år for år. Det forsvinner en del PC-utstyr småpenger og i noen tilfeller også kunst. Det er som regel ikke så store verdier det handler om, men det som koster mest er ofte ødeleggelsene som skjer i forbindelse med innbruddene. Dører som brytes opp og vinduer som blir knust må erstattes. Det koster penger og tar mye av tida for våre håndverkere, sier en lett oppgitt Jørn Hafredal som er leder for bygg-og parkenheten i Skien. Linn Karina Olsen er lei av innbruddene i regnskapsseksjonen i Skien. 3

4 Tiltak for bedre infarktpraksis Fagfolk har gått gjennom alle retningslinjer for infarktbehandling på ST og funnet at de er helt i tråd med nasjonal og internasjonal beste praksis. Nå samarbeider ST tett med Kunnskapssenteret for å finne flere tiltak som på sikt kan bidra til at ST kommer bedre ut på overlevelse. Offentliggjøringen i juni av nasjonale tall for overlevelse på bl.a infarkt har satt i gang mye internt arbeid på ST: ST sjekker ut egne rutiner -Noe av det vi skal se på er våre egne rutiner for behandling av enkelte pasientgrupper. Vi skal se på om vi f. eks bør velge mer aggressive behandlingsmetoder som feks å sende flere eldre pasienter til blokking etter et akutt hjerteinfarkt i større grad enn vi har gjort før, forteller Per Urdahl. Lederen for Medisinsk Kunnskapssenteret hjelper ST i arbeidet for å bedre overlevelsesstatistikken. Per Urdahl er glad for å få hjelp til å fi nne del-forklaringer på hvorfor vi kom dårlig ut. klinikk er glad for at Kunnskapssenteret har sagt ja til å vurdere om ST i større grad enn andre sykehus har satt hjerteinfarkt som bi-diagnose der pasienten også lider av andre alvorlige tilstander. I så fall kan det være en del-forklaring på at ST kom dårlig ut på overlevelse i den nasjonale undersøkelsen. Per Urdahl er opptatt av å få gode svar på hvorfor ST kom så lavt og ikke minst finne tiltak som ved neste korsveg, kan løfte sykehuset opp på overlevelsestatistikken. Slike rangeringer av sykehus er et ledd i nasjonale myndigheters arbeid for økt kvalitet i pasientbehandlingen. - Samarbeider med Kunnskapssenteret -Vi fortsetter et tett samarbeid med Kunnskapssenteret for å finne tiltak som kan forbedre oss, understreker Urdahl. Kunnskapssenteret tar initiativ til at vi sammen lager en fagartikkel slik at andre sykehus kan lære av det forbedringsarbeidet som vi nå er i gang med. Skal få best-praksis på slag ST skal implementere en behandlingslinje for hjerneslag. Målet er å kvalitetssikre alle ledd i slagbehandlingen: Fra ambulansearbeiderne henter pasienten, gjennom hele sykehusoppholdet og til utskrivelsen. Dette er et av tiltakene for å bli bedre på et område der ST nylig kom dårlig ut i en nasjonal måling.st skal som kjent delta som pilotsykehus i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. Slagavdelingen vil også starte et prosjekt der data fra alle hjerneslagpasienter registereres og overføres til Norsk Hjerneslagregister: - Dette vil gi oss mulighet til å sammenligne vår behandling med den behandlingen andre sykehus gir sine slagpasienter. Det kan bidra til å identifisere områder for praksisendring og forbedring, forklarer leder for seksjon lunge, geriatri FMR og nevrologi - 4 Benedicte Børge-Ask Madsen.Et annet tiltak hun har tro på, er innføring og implementering av en behandlingslinje for hjerneslag. Skal ha best praksis på slag Den bygger på behandlingslinjen som SiV har utarbeidet i samarbeid med Nøtterøy kommune og tilpasses til ST s interne retningslinjer og prosedyrer. Her handler det om systematisk arbeid i alle ledd i slagbehandlingenfor å sikre behandling opp mot nasjonale standarder for beste praksis.et tredje tiltak går på at slagmiljøet skal drive folkeopplysning gjennom lokalmediene og ved stands rundt om. Her skal befolkningen gjøres oppmerksom på at de må kontakte 113 eller et sykehus straks de gjenkjenner de typiske slagsymptomene hos seg selv eller andre. Dette har entusiaster fra slagrehabiliteringsmiljøet gjort tidligere. Men nå skal jevnlige informasjonstiltak inn som et regelmessig tiltak. Flere kan overleve dersom de kommer raskt til behandling etter et slag. Madsen er glad for at Kunnskapssenteret nylig presenterte overlevelsestallene mer i dybden. Her fikk sykehusets fagfolk sjekke ut ulike hypoteser som kunne forklare den høge dødeligheten på ST. Hjelp fra Kunnskapssenteret Vi fikk ingen av våre hypoteser klart bekreftet. Dermed må vi lete videre på egen hånd for å identifisere faktorer som kan ha innflytelse på overlevelsestallene, oppsummerer seksjonslederen. Kunnskapssenteret vil likevel fortsette å forske i tallene som foreligger og har sagt ja til å sjekke ut om det er ulike overlevelsestall på ST: Mellom pasienter som har ligget på slagenheten i forhold til de som har ligget ved andre sengeposter.

5 47 millioner til Porsgrunn ST-styret har gitt direktøren fullmakt til å disponere inntil 47 millioner til videreutvikling av Dagsykehuset Porsgrunn i I møtet den 30. august godkjente STstyret finansieringen av de neste fasene i den skrittvise utviklingen av Dagsykehuset Porsgrunn. Nytt publikumsmottak Midlene går først og fremst til å bygge et nytt ventilasjonsanlegg på taket av Bygg 86 til ca 26 millioner og til å etablere et nytt felles publikumsmottak til 21 millioner kroner. De store investeringene klarer Sykehuset Telemark på egen kjøl.investeringsmidlene skriver seg bl.a fra STs driftsoverskudd fra 2010 og fra ubrukte prosjektmidler fra 2010 og 2011 Og fra inntekter fra salget av eiendommene på Stigertun.Ventilasjonsanlegget må bygges allerede neste år for å kunne gå videre med ombyggingsplanene i Porsgrunn. Med dette vedtaket ligger det an til at ST vil få på plass ventilasjonsanlegget på toppen av bygg 86 og det nye publikumsmottaket i løpet av 2012, konstaterer fungerende direktør Hans ST investerer 47 millioner ved ST i Porsrgunn i Nytt ventilasjonsanlegg og nytt publikumsmottak skal sørge for en skrittvis utvikling av dagsykehuset. Evju.Som kjent vedtok ST i 2007 å søke Helse Sør Øst om en totalrehabilitering av sykehuset i Porsgrunn til 360 millioner kroner i form av investeringsstøtte og lån. Satser for egne penger i Porsgrunn Etter at det ble klart at Helse Sør-Øst ikke kunne behandle en slik investering før områdeplanen for investeringer i Telemark- Vestfold - var gjennomført, har ST-styret lagt bort den omfattende investeringsplanen og valgt en annen strategi: I juni 2010 vedtok styret å satse på en rimeligere trinnvis rehabilitering av ST Porsgrunn. Målet er at Porsgrunn skal bli et moderne dagsykehus der poliklinikker og dagkirurgi samles med en effektiv intern pasientflyt.tanken bak er å frigjøre plass når poliklinikker flyttes fra Skien til Porsgrunn slik at Skien kan videreutvikles som akuttsykehus. ST-styret har søkt Helse Sør Øst om å få gå videre med planprosessen som har som mål å gjøre Nordfløyen om til en moderne sengefløy.i Porsgrunn startet som kjent den egenfinansierte rehabiliteringen opp i fjor da operasjosfasiliteter i 1.-etasje og medisinske poliklinikker i 3. etasje ble pusset opp for for ti millioner kroner. Nå har ST-styret gitt klarsignal for å gå videre med nye investeringsskritt i Ja til eldreavklaringsenhet 4.etasjen ved ST i Porsgrunn skal bygges om til en tverrfaglig interkommunal avklaringsenhet til en pris av inntil 36 millioner kroner. Her skal eldre pasienter med behov for ytterligere faglig avklaring før de skrives ut til et annet omsorgsnivå- eller sendes hjem, få hjelp. ST-styret har nå vedtatt finansieringen som er avhengig av positivt tilsagn fra Skien og Porsgrunn kommune. Dyrere å bygge i 4.etasjen Da planene for det største samhandlingsprosjektet mellom STog de to kommunene ble godkjent av samarbeidspartnerne i fjor høst var prislappen ca 25 millioner. Merkostnadene på 11 millioner skyldes ekstrautgifter fordi enheten blir etablert i 4.- ikke 2. etasje, utvidelse av arealet pluss et krav om nytt ventilasjonsanlegg som er kommet inn i ettertid.det er grunnen til at saken måtte opp til ny styrebehandling i møtet den 30. august der styret godkjente den nye finansieringen av samhandlingsprosjektet med Grenlandskommunene. Det er fortsatt slik at kommunene skal stå for den daglige driften.st har klart å finansiere de 36 millionene dels som lån fra Helse Sør-Øst, leieinntekter fra salg av Menstad-anlegget og egne midler. Stort samhandlingsprosjekt Men investeringen som dekker inn de økte kostnadene har vært avhengig av at kommunene Skien og Porsgrunn sier ja til den nye og litt dyrere leieavtalen for lokalene i 4.etasje.Rett før ST-nytt gikk i trykken 14. september var bekreftelsen fra på at samarbeidskommunene vil være med på sin to-tredjedeler av finansieringen av det store samhandlingsprosjektet ennå ikke mottatt. Etter planen skal den nye avklaringsenheten komme i drift i 2013.ST og kommunene har siden 2009 nedlagt et betydelig arbeid med å utrede og forberede den nye avklaringsenheten. Det tverrfaglige interkommunale tilbudet til eldre som nå kommer på plass i 4.etasjen ved ST i Porsgrunn, er helt i tråd med intensjonen bak den store samhandlingsreformen som trer i kraft fra etasje i Porsgrunn. Her kommer den nye avklaringsenheten for eldre 5

6 Flagget for ny dialyseenhet Ikke rart at dialysepasient Åse Louise Lie tok fram flagget 7. september. Med den nye dialyseenheten på Notodden sykehus slipper hun å stå opp klokka fem om morgenen for å rekke dialyse i Skien tre dager i uka... -Som regel var jeg helt utslitt når jeg var hjemme igjen ved fire- halv femtida på ettermiddagen. Fra og med i dag har jeg fått et helt nytt liv, sier en matt, men glad dialysepasient. Sammen med en kvinnelig pasient i nabosenga illustrerer Åse Louise Lie i klartekst hvor viktig et desentralisert dialysetilbud kan være for nettopp pasientene. Nytt tilbud i rekordfart Det er ikke mer enn et halvt år siden Seljord kommune varslet at de trengte lokalene til dialysesatelitten i Seljord til sine sykehjemspasienter. Etter den tid har det gått i rekordfart med å planlegge stengningen i Seljord som skjedde fredag 2. september og ikke minst legge til rette for to nye dialyseenheter - en på Rjukan sykehus med to dialyseplasser- og en på Notodden- med tre sengeplasser med Ny dialyseenhet både på Rjukan og Notodden fra 1 7.september. Her fra Notodden f.v: Solbjørg Fyrileiv, Anne Jorunn Berg, Åse Louise Lie og Heidi Formo. nyinnkjøpte dialyseapparater. Det er tidligere dagkirugiske operasjonsstuer i den medisinsk-kirurgiske sengeposten i 3.etasjen som nå er innredet til et nytt formål. Dialyse i tidligere fødestue Med kontorplass mellom de to dialyserommene og glassvindu inn kan de tre sykepleierne hele tida holde et våkent øye med pasientene.-dette er veldig bra for pasientene som slipper å reise så langt for å få dialyse. I tillegg har det vært faglig interessant å lære om dialyse som er en annen måte å jobbe på, sier sykepleier Anne Jorunn Berget. Sammen med kollega Heidi Formo har hun fått opplæring både i Seljord og ved dialyseenheten i Skien de siste månedene. Elisabeth Riis som tidligere jobbet i Seljord har fått faglig hovedansvar på den nye enheten der sykepleierne jobber 60 prosent med dialyse- de resterende 40 prosentene jobber de inne på den nye medisinsk-kirurgiske sengeposten. Slipper timelang reising... - Nå slipper våre dialysepasienter en hverdag med så mye reising. De nye dialyseenhetene på Notodden og Rjukan, viser at ST satser på at det som kan desentraliseres, blir desentralisert, sier Ivar Dahl.. Leder for klinikk Rjukan-Notodden er glad for tilveksten som betyr mye for en liten pasientgruppe: Dialysepasientene har vært nødt til å reise fra ulike deler av øvre Telemark til Seljord- eller helt ned til Skien. Nå blir det slutt på akkurat det. 6 Dialyse på tidligere fødestue På Rjukan er det den tidligere fødestua som er innredet til dialyseenhet med kapasitet til to pasienter: - Vi har fire sykepleiere som har fått opplæring i dialysebehandling. De skal bemanne enheten i en rotasjonsordning, fastslår rådgiver Britta Bundsgaard.Overlege på medisinsk seksjon Oddvar Øygarden vil fungere som lokal medisinsk faglig rådgiver for pasientene, mens nyrelegene i Skien har det faglige hovedansvaret. Bra for Rjukan med egen dialyse - Dette er bra først og fremst for pasientene våre. De slipper å reise til Seljord eller Skien for dialyse tre ganger i uka. Men det er også et gode for Rjukan sykehus å få en slik enhet, mener Britta Bundsgaard. Lokalene som er avsatt til dialyse er store nok til at det er mulig å øke til fire dialyseplasser-hvis behovet skulle vise seg å være der. Også ved lokalsykehuset i Kragerø er de i gang med å øke dialysekapasiteten: - Vi skal i gang med å bygge om med sikte på at vi kan øke fra tre til seks dialyseplasser fra 1. januar 2012, sier seksjonsleder Karin Gløsmyr Larsen. Rjukan får også ny dialyseenhet. Fra nyttår utvider Kragerø sin dialyseenhet med fra tre til seks plasser.

7 Første kvinne som ST-direktør Det blir snart slutt på langpendling for Bess Margrethe Frøyshov. Snart kan 46-åringen pendle fra hjemmet ved vannkanten i Larviksfjorden til ST i Skien som sykehusets nye administrerende direktør. Den første kvinnelige direktøren i sykehusets historie-og den første legen som blir toppleder i Sykehuset Telemark. Den tidligere brettseileren kan dra nytte av kunstene fra ungdommen:sykehusdirektører må erfaringsmessig tåle skarp seilas og en kuling i ny og ne. Etter et flere timers langt ekstraordinært møte kom styreleder Elisabeth Nilsen fredag 9. september ut med navnet på ny-direktøren: Bess Margrethe Frøyshov. Stor spenning rundt ny direktør Den avklaringen har både 4000 ST-ansatte og store deler av medie- Telemark ventet særdeles spent på etter at Arne Rui gikk fra borde i juni: Med mye mediebølger rundt ansettelsesprosessen, var det stor interesse for hvem som etterfølger en markant og bredt respektert direktør som Arne Rui: Blid og synlig glad, lot ny-sjefen som kommer fra jobben som klinikkdirektør for Medisinsk diagnostikk i Vestre Viken HF seg intervjue på strak arm av bedriftsbladet: Kommer til veldrevet sykehus - Jeg er veldig glad for å få denne jobben. Det er en stor utfordring som kan gjøre noen hver skuggeredd. Men jeg vet at jeg skal samarbeide med en god ledergruppe og at jeg kommer til et veldrevet sykehus med mange flinke medarbeidere. Derfor gleder jeg meg til å begynne i ny-jobben selv om det også kan virke litt skummelt, forsikrer Bess Frøyshov med et lite smil. Skal rundt på Sykehuset Telemark Hun ser fram til å reise rundt til alle driftsstedene i Telemark og bli kjent med menneskene som jobber rundt om på sykehuset. Jeg har forstått at jeg kommer til en stolt organisasjon som er en identitetsskaper i Telemark. ST står for noe trygt i befolkningen. Dette er noe av det jeg gleder meg til å bli en del av, sier Bess Frøyshov uoppfordret. Kajakkpadler og brettseiler Ny-sjefen som var en ivrig brettseiler i sin ungdom hjemme i Larviksfjorden. Men nå trivs hun best i kajakk og på sykkel når hun har tid til slikt. Erfaringene fra sjøen kan uansett komme godt med: Sykehusdirektører i Telemark må erfaringsmessig kunne ri av en storm eller to. Og de må seile trygt i et politisk landskap med telemarkinger som har ry på seg som stridbare. Fylkesøksa i fylkesvåpenet er ikke bare til pynt.og sykehus tenner raskt både hjerter og fakler. Her må en sykehusdirektør kunne balansere klokt i en organisasjon med mange sterke faggrupper som alle ønsker å bli sett og hørt. Da kommer det godt med at nydirektøren har en solid CV: Trivdes med å behandle barn Hun stortrivdes som lege på barneavdelingen i Tønsberg. Men vaktbelastningen for en tre-barnsmor var ikke ideell. Det, pluss en far i faget førte til at hun valgte å utdanne seg til spesialist i medisinsk biokjemi. Frøyshov har bl.a vært overlege ved sentrallaboratoriet på SiV, med mellomspill i to private laboratorier før hun i 2005 begynte å pendle til Buskerud. Her har hun hatt en rekke lederstillinger innenfor eget fagfelt ved Sykehuset Buskerud før hun ble klinikkdirektør for Klinikk for medisinsk diagnostikk i Vestre Viken for to år siden. Et masterstudium i helseledelse og topplederprogrammet for helseledere pluss en rekke lederkurs, står også på den nye sjefens CV. Støtter styrets syn på eget HF Men hun vet selvsagt at hun kommer til et sykehus der mange er opptatt av at sykehuset skal fortsette som eget helseforetak:-styret for ST ønsker Bess Margrethe Frøyshov blir STs neste administrerende direktør. Hun blir første kvinne og lege i direktørstolen. at Telemark skal fortsette som eget helseforetak. Det er et syn jeg støtter. Samtidig er vi i sykehusområde med Vestfold. Her fins det også områder der vi bør kunne samarbeide godt. Men det er et samarbeid som må bygges ute i fagmiljøene, konstaterer Bess Frøyshov. Hun trekker fram forslaget i områdeplanen om å få et felles kreftsenter i Larvik som eksempel på et samarbeid som gir pluss for pasienter i begge fylkene. Kreftpasientene kan da slippe å reise til Oslo eller Kristiansand for å få strålebehandling. -Har du noen programerklæring? Lover faglig-medisinsk fokus - Jeg har i hele mitt yrkesliv hatt den samme programerklæringen: Å jobbe for høg medisinsk kvalitet og ivaretagelse av pasientene. God faglig drift er bra først og fremst for pasientene, men også for sykehusdriften. Et sykehus som driver godt medisinsk vil unngå unødvendige re-innlegelser og andre forhold som er ugunstig både for økonomi og drift. Selv om vi alltid må ha fokus på fornuftig drift, så er det medisinske fokuset som må være i høgsetet på et sykehus, understreker den nye direktøren. 7

8 Sparer mye på røykslutt Røyker du 20 ferdigsydde sigaretter om dagen, er det mye å spare mye på å slutte. Et ektepar sparer over årlig. Det blir mange Sydenturer av en sånn sum, sier Ellen Grindal Er vi SÅ late..? Karianne Hansen i Kirurgisk klinikk har et skarpt øye for ufrivillig humor. Nylig fant hun et skikkelig gullkorn for ST-ansatte i rubrikkannonsene i Varden... Under tittelen Voksen dame søkes står det følgende: Voksen dame søkes til pass av barn på 6 og 7 år. Noe pass på kveld, henting på skole, enkelt husarbeid etc. Av og til etter avtale eventuelt faste dager. Bør helst ha førerkort. Men det virkelig morsomme kommer der paret som er på jakt etter hjelp i huset undertegner annonsen med: Hun i Sykepleieren som selv sluttet å røyke for 25 år siden vet mye om gevinsten ved å slutte. Som sykepleier og tidligere leder for lungeseksjonen vet hun alt om negative helsevirkninger av røyking: Risiko for Kols, kreft, hjerteinfarkt og annen styggedom. Men hun vet også at skremselspropaganda ofte ikke virker. På røykesluttkursene har hun derfor vært opptatt av å peke på det positive som kan motivere flere til å ville slutte. I tillegg til løfte om bedre pust, luktesans og synkende helserisiko, ser hun at mange blir overrasket over hvor mye penger de brått kan bruke på andre hyggelige ting: Hun anbefaler de som skal slutte å legge pengende de sparer på et syltetøyglass: - Mange blir overrasket over fort det blir penger av det, forteller Ellen Grindal. Med ti-talls tusen kroner å friste de som røyker 20 om dagen med, vet hun at mange røykere kan realisere alt fra drømmeturen til eksotiske reisemål til nytt møblement i stua for pengene som går opp i røyk i løpet av et år - Et ektepar hadde spart opp nok til en Sydentur bare i løpet av de sju ukene som røykesluttkurset varer. Det var de veldig fornøyd med, forteller sykepleieren som til daglig jobber på lungepoliklinikken. Løfter fram gevinstene ved å slutte Som tidligere røyker vet Ellen Grindal mye om hva utfordringen med å slutte handler om. Hun har liten tro på løftede pekefingre og skremsler, men desto større tro på saklig informasjon- som også innrømmer at røyking har positive sider. Det vet alle som røyker. Men hun vet også at det er langt større gevinster både økonomisk og helsemessig ved å legge fra seg den daglige lasten.selv røper hun et knep hun selv brukte da hun sluttet: Hun sa til seg selv at hun skulle få lov til å begynne igjen i 80-årsalderen- Da ble det ikke så tungt å slutte helsevesenet og han i arbeid..!!!! Som om vi som jobber på sykehus ikke er i arbeid..-jeg fant den i Varden og syntes den var ganske morsom, sier Karianne Hansen som har bidratt til ST-Nytts vitsespalte denne gangen. Køyrde over Øyfjell Så de to Raulendingene som møttes i Paris: Høssen i kloden heve du kome deg ned hit? Spør den eine raulendingen sin sambygding: - Jau- du veit eg køyrde da over Øyfjell da veit du.... Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Rose til ansatte på Notodden Karen Rasmussen som leder enhet for rus og psykaitri på ST ber om spalteplass for å dele ut en ST-nyttrose: Den sender hun til kolleger på avdeling 3 A - Det fortjener de fordi de var så snille at de stilte opp for oss i en krise, mener Karen Rasmussen. Gavekortet landet på Seljord DPS i august Tordis Haugland ved Seljord DPS. ble Heldiggrisen for august.premien er som vanlig et gavekort på kr. I denne runden var det med så mye som 594 deltakere. -Ønsker du å være med i trekningen av Heldiggrisen? Meld deg på hos kontaktpersonen for din klinikk. Hvem som er din kontaktperson pluss annen informasjon om heldiggrisen og trimtilbud ved ST, finner du på Pulsen under Tilbud til ansatte. -Oppfyller du ikke lenger kravene for å være med i trekningen som er å trimme 10 ganger á 30 min pr. måned?eller skal du slutte ved STHF? Da må du gi beskjed til kontaktpersonen din slik at du blir strøket fra deltakerlista, minner Hege Kongsgaard i HR-enheten om. ST-leger trimmet i Helteløpet Turid Veggeland som jobber på Sykehusapoteket har sendt bilde av to spreke STleger: Marjut Sarjomaa og Christian Østvold. De var begge med i Helteløpet 4. septemberet 22 km mosjonsløp i naturskjønn natur fra Møsvann til Rjukan. Ansvarlig utgiver: Redaktør: Trykk: Tekst og foto: Adm direktør Hans Evju Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Erik Tanche Nilssen A/S Jørn Ertsaas

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2009 Først ut i Norge STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11 Juni 2011 650 robotinngrep STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. I 2007 ble ST andre sykehus i Norge

Detaljer

ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa

ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 8 april 2009 Slutt på et kapittel STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2014 Alkohol-pilot STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2009 Stor ST-rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 30

Detaljer

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi-

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- Nr. 15 5. september 2008 Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- entene-k ene-kan gi færre på kor orridor idoren For et drøyt år siden reagerte STsykepleier Lisbeth Østby på at mange av sykehjemspasientene

Detaljer

ST-nytt. Samarbeid gir gevinst. Poliklinikker samles. ST får kreftmillioner. Starter nytt ACT-team. Ny avansert scanner

ST-nytt. Samarbeid gir gevinst. Poliklinikker samles. ST får kreftmillioner. Starter nytt ACT-team. Ny avansert scanner ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 5 mars 2010 Samarbeid gir gevinst STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Det er et lite men godt eksempel

Detaljer

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 februar 2009 Fra døgn til dag STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST ser nå på mulighetene for å bygge

Detaljer

ST-nytt. Målbar framgang. Må pakkes riktig. Revy i budsjettmørke. Ny bedriftsidrettsgiv? Kunnskap mot selvmord

ST-nytt. Målbar framgang. Må pakkes riktig. Revy i budsjettmørke. Ny bedriftsidrettsgiv? Kunnskap mot selvmord ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 Mars 2014 Målbar framgang STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

Radiologisk fra bånn til topp når

Radiologisk fra bånn til topp når Nr. 10 19. mai 2008 Radiologisk fra bånn til topp når ST får nytt RIS og PACS innstallert Endelig får Radiologisk seksjon nytt dataverktøy til å behandle bilder og pasientsystemer med! Fra 23. til 26.

Detaljer

ST-nytt. ST kan løfte seg faglig. Lederskifte i Kragerø. Fortsatt seniorsatsing

ST-nytt. ST kan løfte seg faglig. Lederskifte i Kragerø. Fortsatt seniorsatsing ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 6 mars 2010 ST kan løfte seg faglig STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST har slitt med rekruttering

Detaljer

ST-nytt. Styrkes som dagsykehus. De fikk a-miljøprisen. UPS gjenåpner i april. 200 fikk HRL-dukke. Bidrar til dagkirurgi

ST-nytt. Styrkes som dagsykehus. De fikk a-miljøprisen. UPS gjenåpner i april. 200 fikk HRL-dukke. Bidrar til dagkirurgi ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 7 april 2010 Styrkes som dagsykehus STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Før sommerferien skal ST-styret

Detaljer

Vifter som nødhjelp mot hete- bølgen på Syk

Vifter som nødhjelp mot hete- bølgen på Syk Nr. 13 8. august 2008 ST tar tak i dårlig tilbakemelding fra turnuslegene for å bli bedre Det kan være tøft å komme fra en skjermet studiesituasjon til fullt kjør på et akuttmottak for ferske turnusleger.

Detaljer

ST med mål om at pasienten skal få

ST med mål om at pasienten skal få Nr. 8 18. april 2008 ST med mål om at pasienten skal få epikrisen isen i handa ved utskriving ST er et av få norske sykehus som kontinuerlig har klart å få ut 85-90 prosent av epikrisene innen en uke.

Detaljer

Direktørene for ST, Sykehuset i Vestfold og PiV i gang med samtaler om samarbeidsløsninger

Direktørene for ST, Sykehuset i Vestfold og PiV i gang med samtaler om samarbeidsløsninger Nr. 9 6.mai 2008 Direktørene for ST, Sykehuset i Vestfold og PiV i gang med samtaler om samarbeidsløsninger ST og SiV blir ikke slått sammen til ett helsefortak.- Styrevedtaket fra Helse Sør Øst gir oss

Detaljer

si magasinet Sett med andres øyne 28 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13]

si magasinet Sett med andres øyne 28 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13] si magasinet Sett med andres øyne 28 Sykehuset Innlandet har modnet 4 På rett sted til rett tid 10 HELSEekspressen - for hvem? 16 Innhold SI-magasinet

Detaljer

Solsida.papir. Sekretærene løfter. Finnmarkssykehuset til topps. kan bli som fotobokser Side 3. Lærer vi av feil og målinger av pasientopplevelser?

Solsida.papir. Sekretærene løfter. Finnmarkssykehuset til topps. kan bli som fotobokser Side 3. Lærer vi av feil og målinger av pasientopplevelser? Oktober 2014 Nummer 3 1. årgang Internavis for Finnmarkssykehuset Solsida.papir Sekretærene løfter Finnmarkssykehuset til topps Finnmarkssykehuset har gått fra siste- til førsteplass i Helse Nord når det

Detaljer

Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus. Temamøte 31. oktober. Medisinsk avdeling 3/2013. VBS-NYTT 3/2013 ı 1

Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus. Temamøte 31. oktober. Medisinsk avdeling 3/2013. VBS-NYTT 3/2013 ı 1 Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus Temamøte 31. oktober Medisinsk avdeling 3/2013 VBS-NYTT 3/2013 ı 1 Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus Nr. 3 - oktober 2013 - Årgang 21 Ansvarlig utgiver: VBS

Detaljer

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 17 10. oktober 2008 Kompliserte operasjoner som tidligere krevde mellom 10 og 15 dagers sykehusinnleggelse, gjøres nå med dagkirurgi. Ikke nok med det: Pasientene føler

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

PINGVINEN. Gjennom nåløyet Som en av få har Mikkel Rasmussen (til høyre) fått seg lærlingplass på ambulanseavdelingen ved UNN Harstad.

PINGVINEN. Gjennom nåløyet Som en av få har Mikkel Rasmussen (til høyre) fått seg lærlingplass på ambulanseavdelingen ved UNN Harstad. PINGVINEN HELSEMAGASINET Nr. 6 2012 årg. 9 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Gjennom nåløyet Som en av få har Mikkel Rasmussen (til høyre) fått seg lærlingplass på ambulanseavdelingen ved UNN Harstad. Inspirasjon

Detaljer

grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens

grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens Nr. 6 25. mars 2008 Bruk uker klipp lippet snora til DPS Pors- grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens

Detaljer

[3-10] SI magasinet. Spreke damer på Gjøvik 28-29. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Juni 2010

[3-10] SI magasinet. Spreke damer på Gjøvik 28-29. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Juni 2010 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Juni 2010 [3-10] SI magasinet Spreke damer på Gjøvik 28-29 Justerer Strategisk fokus 4-6 Nytt akuttbygg 14-17 For mange undersøkelser 22-23 Innhold SI-magasinet 3/10

Detaljer

Magasinet Utgave 4 September 2012

Magasinet Utgave 4 September 2012 Magasinet Utgave 4 September 2012 04 Sparer penger med godt vedlikehold av skole Side 22 Knust glass etter 22. juli blir kunst Side 34 Fleksibel alderspensjon hva lønner seg? Flere enn forventet tar ut

Detaljer

Den ALLER STØRSTE gaven

Den ALLER STØRSTE gaven Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 2 13. februar 2009 Alt klart for den store FESTIVALEN SIDE 20-21 FOTO: Siv DOLMen/StifteLSen OrganDOnaSJOn Organdonasjon: Den ALLER STØRSTE gaven 2008 ble et rekordår

Detaljer

Hvem er sjefen? Dag Ingebrigtsen overlevde hjerneblødning.

Hvem er sjefen? Dag Ingebrigtsen overlevde hjerneblødning. 01/2011 Årgang 10. Et magasin fra KVALItets- LØFTET Seks direktører og deres prioriteringer. Side 4 6 pasienter setter karakter Revmatologisk avdeling prøver ut Bruker Spør Bruker-modellen. Side 22 Styrmann

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

[2-14] si magasinet. Mekanisk operatør på Hamar 6. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2014

[2-14] si magasinet. Mekanisk operatør på Hamar 6. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2014 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2014 [2-14] si magasinet Mekanisk operatør på Hamar 6 Utrolig flaks i uflaksen 8 I gang med SMS-varsling 24 Åpnet nytt pasienthotell 26 Innhold SI Magasinet

Detaljer

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste Norsk Politi nr.3 // oktober 2012 PUNKT FOR PUNKT: Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste OPPRYDNINGEN Konstituert politidirektør Odd Reidar Humlegård

Detaljer