Les om. Konfirmanter høst Nr årg - september - november informasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Les om. Konfirmanter høst 2012. Nr. 4-59. årg - september - november 2012 - - informasjon"

Transkript

1 Konfirmanter høst 2012 Bak fra venstre: Asle Røhne Rossavik (kapellan), Kristian Kofoed, Caroline Wien Tuftin, Jørn Martin Goldmann Hoelsæther, Sindre Bakke, Kristian Alexander Østlie, Foran fra venstre: Mina Akre Andresen, Tobias Wexsahl Karlsvik, Marita Bremertun Skrenes, Martin Lungaho Olsen, Mats Alexander Wennevold. Les om. Gjennomføringskraft...side 3 Fra orgelkrakken...side 6 Om å høre til...side 6 Nye venner og nye impulser på konf-leir...side 12 Bydelsdagene...side 14 m.m Nr årg - september - november informasjon

2 Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf / Menighetsforvalter Ingeborg Hjertaker Tlf Kapellan Asle Røhne Rossavik Langbølgen 35, 1150 Oslo Tlf Vikar Kapellan Øyvind Mæland Tlf: Sykehjemsprest Tor Torbjørnsen Lusetjernvn. 48, 1253 Oslo. Tlf / Kontor: Lambertseter sykehjem Tlf Barne- og ungdomsprest Lars Kristian Gjone Marmorveien 20B, 1154 Oslo Tlf Organist Johan Wallace Mellombølgen 143, Oslo Tlf / Klokker med tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf / Menighetsrådsleder Borgny Vestli Langbølgen 19, 1150 Oslo Tlf Babysangleder Mari Ystanes Fjeldstad Adresse Langbølgen 33, Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo E-post Kirketorget kan kontaktes i forhold til dåp, bryllup og gravferd utenom kirkens kontortid som er kl Kirketorgets tlf.nr. er E-post: Neste nummer Stoff til neste nummer må være levert innen 1. november Hjemmesider Telefon / Telefaks / Kontortid Mandag-fredag kl Skoleferier kl Organisasjonsnummer Konto menigheten DnB NOR: Design: Mediekunstnerne.com Menighetsbladet Utgis av Lambertseter menighetsråd E-post: lambertseterkirke.no Redaksjon for dette nummer Ingeborg Hjertaker (ansvarlig redaktør) Helen Fjeld Langgrind Wenche Ripland Annonser Inger Johanne Madsen, tlf Layout Asbjørg Øxseth Bli fast giver Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt menighetsarbeid. Faste givere gjør arbeidet forutsigbart og lettere å planlegge. Du velger selv hvor mye du vil gi pr måned, og du kan velge mellom flere ulike formål. Oppgir du fødselsnummer, kan du få skattefradrag for det du gir. Ønsker du å bidra?: Kontakt menighetsforvalter tlf kl eller send en e-post til Trykt hos Østfold Trykkeri A/S, Askim

3 Gjennomføringskraft.juli-kommisjonen har levert 22 en rapport som har hensatt oss alle i en tilstand av dypt alvor. Disse linjene skal slett ikke brukes til å uttrykke noe som helst om hvem eller hva som sviktet i forhold til ansvaret for den offentlige sikkerhet. Heller vil jeg poengtere at enhver bør ta alvoret inn over seg selv i ydmykhet. Hver eneste en av oss bør gjøre opp vårt eget regnskap på hvordan vi forvalter det ansvar for vårt felles beste hver eneste en av oss bærer på. det mangfold av ord og begreper som har dukket opp i skrift I og tale etter rapporten, er det et begrep som bringer meg til refleksjon: Gjennomføringskraft. Faktisk kom det inn i bevissthetsfeltet for meg allerede noen dager før rapporten kom, gjennom en god samtale med en gammel bekjent som har sittet i en av de mest betrodde ansvarsposisjoner vårt samfunn har. Vi samtalte om hvordan vi utvikler morgendagens ledere i Norge og hvordan ledelse så lett forsvinner i lange prosesser og vedtak. Når vedtakene skal settes ut i livet, da mangler alt for ofte ledelsen; gjennomføringskraften forsvinner. Men vi trenger ikke analysere de store samfunnsstrukturene for å erkjenne at gjennomføringskraften er i underskudd. Noen og enhver av oss bør vel gå i seg selv, vi som så lett tenker at «det der er det jo «andre» som skal gjøre». Det være seg å rydde kjøkkenbenken eller vise et medmenneske omsorg. Det er så lett å tenke at siden vi betaler våre skatter og avgifter, må «noen» ta ansvar. Alle har vi nok en reim av den huden. Her gir Bibelen oss et kraftig korrektiv. Når Gud bevisst setter mennesket inn i det store og komplekse skaperverket, er det for at vi skulle ta ansvar for det, forvalte og ikke forbruke. I en mye brukt salme synger vi «Evner og krefter du gav oss og myndighet over din jord. Hele vårt liv skulle tjene andre til nytte og gavn.» Dette er en utfordring som uavkortet gjelder alle i den forstand at vi ikke lettvint kan delegere vårt adelsmerke som menneske -«Evnen til ansvar» - oppover i en samfunnsstruktur. Så lenge sykdom ikke rammer oss, har hver av oss et ansvar for å være handlekraftige på vårt sted. Hver på sitt sted har av Gud fått evnen til å handle, gjennomføringskraft. Bøyer vi selv av der, forplanter det seg oppover i samfunnet. På en særlig måte er denne problemstillingen en utfordring for oss som menighet og Kirke. Før sin himmelfart sier Jesus til apostlene: «Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere..» Pinsedag kom det en sentrifugal kraft inn i Kirken som sendte Jesu ord og kjærlighetsgjerninger «fra Jerusalem og helt til jordens ende». Og Paulus kunne skrive: «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk». Hele veien ser vi hvordan vi er gitt gjennomføringskraft. Den er der, men den må brukes. Det betyr at også i Kirke og menighet må de mange ord, visjoner og planer omsettes i konkret handling. Ellers skjer det ingen ting. 1. søndag i advent skal vi og alle andre folkekirkemenigheter ta i bruk ny ordning for hovedgudstjenesten søndag formiddag. De mange skrevne ord og planer skal flyttes til handlings- og opplevelsesplanet. Gudstjeneste feires ikke på papiret, men når vi fysisk samles og feirer den. På samme måte skal det i løpet av et rimelig kort tidsspenn, innføres en ny organisering av Kirken. En masse planer i alternative utgaver fins; de hjelper lite hvis de ikke konkret tas i bruk, blir funksjonelle. Sognepresten har ordet Og enda mer nærliggende konkret: Vi ser av menighetens regnskapstall at inntektene ikke står i forhold til utgiftene; særlig fordi vi lokalt har et større lønnsansvar enn før. Hvis ikke alle vi som ønsker en levende menighet, som med gudstjenester, gravferd og vielse, diakonalt omsorgsnettverk og barne- og ungdomsarbeid får spille en viktig rolle i lokalsamfunnet, åpner lommeboka og sikrer økonomien, da hjelper ikke fine planer. Mister vi medarbeidere, mister vi gjennomføringskraft. Derimot kan hver og en med orden på økonomien vise sin handlekraft. Å vente på «noen andre» er å la kua dø mens gresset gror. Essensen av disse konkrete eksempler er at hver enkelt av oss, i kraft av å være Guds skapte og elskede menneskebarn, og i kraft av den åndelige styrke vi er lovet, har gjennomføringskraft i oss. Helt fra jeg var en veldig ung leder har en bønn ligget i ryggmargen min: «Gud, forny din kirke og begynn med meg.» Ønsker vi å se endring og vekst, må den alltid begynne hos hver av oss. Det er lett å føle avmakt når alle store planer tegnes opp. Å finne det konkrete du selv kan gjøre i dag, i morgen, nå det er god medisin mot avmakten. Jeg ønsker å se mange rundt meg i menigheten vår som tør å bruke Paulus sine ord på seg selv: «Alt makter jeg i Ham som gjør meg sterk.» I det øyeblikket vi lever ut de ordene, øker menighetens gjennomføringskraft. Vel møtt til felles handling. 3

4 4 Aktuelt Frivillig stilling ledig: Lambertseter menighet har i forbindelse med innføringen av ny gudstjenesteordning behov for å organisere Gudstjenesteteam. Hvert gudstjenesteteam skal i tillegg til prest, organist og klokker bestå av 3 frivillige medhjelpere og 2 som har ansvar for tilrettelegging av kirkekaffen. Sistnevnte kan gjerne også være med i bakelauget vårt. Menigheten har i mange år hatt trofaste og dyktige frivillige som vi er svært glade for. Nå er det i tillegg behov for enda flere til denne tjenesten, da det i den nye gudstjenesteordningen legges enda større vekt på mangfoldig deltagelse og involvering. Vi har nå derfor en del ledige frivillige stillinger både som medhjelpere, kirkekaffeansvarlige og deltagere i bakelauget. Det er fint om du kan noe av dette: Binde deg til deltagelse minimum 2 søndager i halvåret (medhjelpere og kirkekaffeansvarlige) Stå foran en forsamling og bistå prest, eller gjøre tjeneste ved inngangsdør (medhjelpere) Bake kaker/boller el. (bakelaug) Være praktisk anlagt i forhold til borddekning, kaffekoking og rydding (kirkekaffeansvarlige) Det er gledelig, men ikke et krav, om du også kan bidra som: Forsanger under gudstjenesten Vi kan tilby: Opplæring av og med godt erfarne frivillige samt ansatte Et godt og hyggelig fellesskap med høy takhøyde og lav terskel Gleden over å få bidra til fellesskapet og i Guds tjeneste Er dette noe for deg: Send en mail til: eller du kan ringe menighetsforvalter på tlf Husk å spesifisere om du ønsker frivillig stilling som gudstjenestemedhjelper, kirkekaffeansvarlig eller deltager i bakelauget, og hvor mange søndager pr halvår du har mulighet til å binde deg til tjenesten. Søknadsfrist: Snarest, men dog uten utløpsfrist PS: Hvis du kan tenke deg å bli med som frivillig er du herved også invitert til Frivilligdagen i Oslo Domkirke Se egen annonse side 9. Nytt fra menighetsrådet Ett av rådets medlemmer, Åshild Samset Randgaard, ble fristilt fra rådet pr 29.mai 2012 pga flytting ut av Oslo. Som en følge av dette rykket 1. vararepresentant Jostein Vist inn som fast medlem fra samme tidspunkt. I løpet av høsten skal menighetsrådet uttale seg om ny kirkeordning fra Kirkerådet har laget et hefte som heter «Kirkeordning etter 2013», hvor det er listet opp en rekke spørsmål som blir utgangspunktet når menighetsrådet skal diskutere saken. Har du interesse for hele kirkens organisering og gode ideer; lån et av heftene som ligger i resepsjonen! En stor utfordring for menigheten og rådet i høst blir ny lokal grunnordning for gudstjenesten som trer i kraft fra 1.søndag i advent i år. Den innebærer at gudstjenestene kommer til å få mange flere aktive deltakere og medhjelpere. Dette arbeidet er helt avhengig av at vi klarer å rekruttere mange, mange nye frivillige til alt fra praktiske oppgaver på kirkekaffen til medliturger i gudstjenesten. Det er bruk for deg som bor på Lambertseter og som har lyst til å bidra. Ta kontakt med et av rådets medlemmer, eller kontakt menigheten direkte for mer informasjon, via tlf eller pr epost Menighetsrådet har møter i kirkestuen fra kl følgende datoer : 8.oktober, 19.november, 10.desember. Har du spørsmål eller noe du mener er viktig for menigheten og menighetsrådet, kontakt daglig leder Ingeborg Hjertaker eller leder Borgny Vestli. Åpningstider for menighetskontoret Resepsjonen og telefon i kirken er betjent mellom kl stort sett alle hverdager. Epost sendes til post. Ring ellers Kirketorget for evt registrering og spørsmål om kirkelige handlinger som dåp, vielser m.m Tlf er eller epost til Invitasjon til Åpen dag på MF - for alle som er interessert i faglige kommentarer til teologiske og aktuelle tema Det teologiske Menighetsfakultet inviterer lørdag 13. oktober til Åpen dag på MF. Dette er en unik mulighet til gratis å forsyne seg av et mangfoldig seminarprogram gruppert under fire parallelle temasøyler: Teologi og kirke, Tro og liv, Religion og samfunn, og Religion og kultur. Her byr MF på egne kapasiteter som Karl Olav Sandnes, Karl William Weyde, Geir Otto Holmås og Arild Romarheim med henholdsvis temaene: Løftenes land? - i følge Det Nye testamentet, Bibeloversettelse - de umulige valgene og Engler og ånder i et kristent verdensbilde. Du kan møte Svein Ellingsen som forteller om det som har betydd mest for hans salmediktning, høre Henrik Syse reflektere rundt Jesus - noe å tro på? Atle O. Søvik og Lars Fredrik H. Svendsen snakke om Ondskap, frihet og galskap, Ingeborg Midttømme og Trond Bakkevig tenke høyt om Folkekirken - hva nå? eller Olav Egil Aune lede paneldebatt om Kultur og kultus i bevegelse. Forestillingen: «I begynnelsen var Ordet», med forteller Birgitte Bjørnstad Sæbø og gitarist Ulla Käll, kan være et kulturelt pustehull i det faglige programmet, og enda er langt i fra alt nevnt! Kanskje dette kan være en hyggelig fellesopplevelse for vennegjengen, menighetsrådet eller bibelgruppa, eller du kan invitere med deg naboen? Vi sier i alle fall hjertelig velkommen til MF lørdag 13. oktober kl og tør mene at vi kan love en utbytterik dag. For mer info, se Menigheten takker for gaven som kom inn til diakonien via siste menighetsblad kr 9675,-. Lambertseter kirke har egen nettside: Velkommen innom!

5 Treenighetstiden Tekst hentet fra og I gudstjenestekalenderen denne gangen kan du se at søndagene har navn etter hvilken søndag det er i treenighetstiden. Sønnen Faderen Ånden Kirkeårets lengste periode er treenighetstiden fra pinsen til advent. I denne tiden har kirken fokus på hva det er å leve et kristent liv. Kirkeåret har ikke bare rom for høytid. Det er også hverdager med fokus på vårt daglige liv. Treenighetstiden handler nettopp om å se på sitt eget liv og den verden vi lever i, og sette Høsttakkefest handler om å synliggjøre alt det gode Gud har skapt, og takke for det. Man setter gjerne frem fat med frukt og grønnsaker, og pynter med korn, fine høstblader eller andre ting Gud har gitt oss fra naturen. av litt tid til ettertanke om hva det vil si å leve som en kristen. Samtidig kan vi ha med oss påskebudskapet i tankene, på den måten at vi ikke trenger å være feilfrie for å kalle oss kristne. Vi er frelst av Guds nåde, ikke på grunn av gode gjerninger (Ef. 2,8-9). Vi kan velge å leve et liv som er berikende for både oss selv og andre - ikke fordi vi må, men fordi vi er takknemlige for det vi har fått. Treenighetstiden er den syvende og siste tiden i kirkeåret. Hver søndag i denne perioden har navn etter hvor lang tid det er siden 1. pinsedag, (f. eks. 12. søndag etter pinse ). Noen søndager i treenighetstiden har egne navn, for eksempel Bots- og bønnedag og Allehelgensdag. Prostiets bønnedag 27. oktober kan du lese om i egen annonse side 9. Og dagen etter, den 28.oktober, markeres Bots- og bønnedag i Lambertseter kirke med høymesse med skriftemål. Allehelgensdag er første søndag i november, i år 4. november. Det er dagen for å minnes de i familie og blant venner som er døde. Mange kirker har gudstjeneste med lystenning for de som døde i året som gikk. På Allehelgensdag blafrer gravlysene ved kirker over hele landet. Høsttakkefest er en flyttbar søndag som pleier å være i høstsemesteret. I år feires dagen 21.oktober i Lambertseter kirke. Høsttakkefest handler om å synliggjøre alt det gode Gud har skapt, og takke for det. Man setter gjerne frem fat med frukt og grønnsaker, og pynter med korn, fine høstblader eller andre ting Gud har gitt oss fra naturen. Treenigheten Hvordan forklarer man at vi bare tror på én Gud, men at Gud samtidig er treenig? Snø, vann og damp er egentlig det samme, selv om det opptrer på ulik måte. På samme måte kan Gud være tre, samtidig som han er én. De gikk på nakne føtter gjennom gresset Tekst til Allehelgensdag. De gikk på nakne føtter gjennom gresset,...de tro på fuktig jord og vårgrønt land. De slo sin hud til blods mot skarpe steiner og vasket blodet av i kjølig vann. De var her. De gikk med oss gjennom livet. De var en del av alt vi kaller vårt. Vi tenkte ofte: De er alltid hos oss. Nå føler vi at tiden ble så kort. Vi står igjen med lengselen og håpet om det som ligger skjult bak tidens slør. Vi er av jord, men håpet, det er evig. Nå kan vi se det klarere enn før. Vær nær oss, du som kjenner våre kjære. Vær nær oss på vår vei og i vårt savn. Vær nær oss når vi sovner, når vi våkner. Vær nær oss, du som kjenner våre navn. (c) Hans-Olav Mørk Gjengitt med tillatelse fra forfatteren. 5

6 Tilhørighet / Fellesskap Fra orgelkrakken Forsangere fra venstre: Marit F. Simensen, Lisbeth Adamsson, Dragnimira B. Johnsen, Bjørg T. Moe, Else Berit Christoffersen, Kjersti Jahren, og Sigge Goldmann (på saxofon) på konfirmasjonsgudstjenesten 2. september. 6 Det er etablert en ordning hvor korene som øver i kirken, stiller med forsangere til gudstjenestene en gang pr måned. Det er vi veldig glade for. Men vi trenger flere Om å høre til Jeg hører ikke til i noen nasjonalitet, jeg har ikke noe hjemsted, jeg hører ikke til noen steder, sa en ung kvinne jeg kjenner. Hun har bodd i flere land, har ulike nasjonale opphav, og leter etter tilhørighet. Hun syns det er vanskelig å finne. Av Wenche Ripland Å høre til er noe vi tar som en selvfølge hvis vi har det. Jeg hører til mange steder: i min barndoms by, i min familie, hos mine venner, i min jobb, på Lambertseter hvor jeg nå bor, i Lambertseter menighet. Å høre til et sted, flere steder, hos noen, er en skatt! Uvurderlig. Det er å komme hjem! Å høre til et sted, er noe vi lengter etter når det ikke finnes. Som min unge venninne. Etter en lang kvelds forsangere, spesielt til Sprell levende gudstjenestene og på litt mer fast basis. Vi takker koret Kvinneglam som trofast har stilt opp som forsangere til disse gudstjenestene, men som nå ikke har anledning til dette lenger. Sprell levende gudstjenesten er annerledes musikalsk enn de fleste vanlige gudstjenester, og det er en fordel som forsanger å bli kjent med formen på disse gudstjenestene. samtale kom hun frem til at hun nok hadde et sted hun følte tilhørighet: hos de av familiemedlemmene som hadde samme opplevelser som henne, som forstod, noen hun ikke behøvde å forklare noe for, som elsket henne uansett. Et hjem skal være og er et sted hvor jeg og du kan komme og kjenne at vi er elsket uansett. Uansett hva vi mener, hvem vi er, hvilket liv vi lever, hva vi driver med. Et sted hvor vi ikke behøver forklare noe, fordi vi har samme tilhørighet, felles opplevelse: Å bli elsket uten forutsetninger! For mange år siden leste jeg et intervju med en liten gutt hvor familien nettopp hadde mistet huset sitt i brann. Han ble spurt hvordan det var å ikke ha noe hjem. Han svarte: Vi har et hjem, vi har bare ikke noe hus å ha det i. Meld deg på til epost: Synes du det er fint med all sang og musikk, men kan ikke være forsanger selv? Herved går utfordringen til å gi en gave til menigheten øremerket notestativ. Vi trenger sårt flere notestativ til våre nye forsangere. Se kontonummer s 2. Lambertseter kirke ønsker å være et hus hvor du kan kjenne at du kan ha hjemmet ditt! Hvor du kan kjenne deg elsket av Gud, uavhengig av hva du mener, hvem du er, hvilket liv du lever, hva du driver med. At du kan kjenne at du hører til! I sommer har mange fått oppleve tilhørighet på sommerturene og konfirmasjonsleir. Andre har opplevd tilhørighet ved å delta på gudstjenester. Nå har høstsemesteret startet opp med mange aktiviteter, arrangementer og oppgaver. Kirken og frivillighetssentralen har både tilbud til deg og oppgaver til deg som ønsker det. Les programmet i menighetsbladet nøye, vi håper på at du finner et sted å høre til! Det er en plass her som venter på deg! Velkommen!

7 Tilhørighet / Fellesskap En sommer med fellesskap og bussturer Frivillighetssentralen på Lambertseter overtok arrangementsansvaret for menighetens sommertilbud Ut i det blå - turmodell for noen år siden. På grunn av større og større interesse for å bli med, ble turene på sommeren gjort om til å kalles sommerturer med kunngjorte reisemål. Vi leier en stor turistbuss for at alle skal være samlet om opplevelsene og informasjon som gis underveis. Om å høre til Nærstudie av slaget på Midskogen Som når et barn kommer hjem om kvelden Og møtes av en vennlig favn Slik var det for meg Å komme til Gud Jeg kjente at der hørte jeg hjemme Det var en plass i Guds store rom En plass som ventet der på meg Og jeg kjente: Her er jeg hjemme Jeg vil være et barn i Guds hjem (Strandsjö/Olsen) Joh.14:1- Jesus sa: «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.» Tomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Tekst: Kai Adelssøn Foto: Synøve Gigernes Å kjøre i en lang bilkortesje som Ut-i-det-blå-turene gjorde med kirkebussen i tet, ga ikke samme fellesskapsfølelse. Kirken har deltatt videre i samarbeidet, det vil si i hovedsak med kirkens allestedsværende Jørgen Meier. Han er et unikum innen matlaging og gir også interessant guiding underveis. Det melder seg så mange til våre bussturer at vi alltid opererer med ventelister, enda bussene blir større og større. Denne gang var det plass til 54 personer på hver tur. Turene har til hensikt å gi opplevelser, samkvem og adspredelse i den stille sommertid. Vi setter en pris for å delta som skal tilsi at ingen må si at dette har de ikke råd til å bli med på. Gjennom Nordmarka I år gikk første tur av stabelen tirsdag 10. juli. Det begynte med duskregn da bussen startet, men vi reiste med håp om å finne solen! Og den fant vi! Etter et kort besøk på Teknisk museum, der vi fikk innføring i telefonens spennende historikk og utvikling i Norge, og en god kopp kaffe og kake, gikk turen til Nordmarka med lunsj på Kikutstua. Og da, etter at vi måtte sitte trangt først ved inntak av lunsjen, åpenbarte uteområdet med utsikt til Bjørnsjøen seg og vi satt i solskinnet og skuet over vannet vel og lenge mens småpraten gikk over hagebordene. Dernest ble det guidet videre gjennom marka... Og da også i fint vær! Til Elverum Neste tur var 24.juli da vi satte kursen for Skogmuseet på Elverum, med en kort tur innom minnestedet om «slaget på Midtskogen 10.april 1940». Da vi kom til Norsk Skogmuseum ble vår kaffe- og kringlerast lagt til et stort telt der vi fikk en generell innføring om museet, dets opprinnelse og utstillinger. Men hvorfor i telt? Vi var heldige med været Forventningsfulle turdeltakere igjen og vi kunne vandre rundt og la paraplyer og regntøy ligge igjen i bussen. Skogmuseet presenterte seg i fint vær med varme og sol og mange spennende utstillinger. Og etter halvannen time der, reiste vi et kort stykke til Elgstua der vi ble servert deilig elgkarbonade med ertestuing. Kaffe etter maten ble inntatt uformelt og greit utenfor bussen før vi igjen satte kursen for hovedstaden. Avslutningsfest på gården Frivillighetssentralen har holdt til på Lambertseter gård i hele sommer. Den siste turen som folk ble inviterte til ble da faktisk fotturene frem og tilbake til gården på kveldstid 14. august. Frivillighetssentralen bød på rømmegrøt, spekemat, dans og hygge utover kvelden til musikk fra Combos, duoen med Asbjørn og Einar. Takk for en flott sommer med fine opplevelser, fulle busser og bare blide og fornøyde deltakere. Hilsen Kai, som også takker sine meget gode samarbeidspartnere Jørgen og Svein Magne... Som igjen takker dere som var med på sommerturer og festen på gården. Rask kaffekopp utenfor Teknisk museum før ferden gikk videre til Nordmarka Flott lunsjservering på Elgstua venter 7

8 Hva skjer i menigheten? Gudstjenester Lambertseter kirke 16. søndag i treenighetstiden Kl 1100: Sprell levende gudstjeneste for store og små ved Lars Kristian Gjone. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid. Kirkekaffe. 2 Mos 16,11-18; Matt 5, søndag i treenighetstiden Kl 1100: Bydelsgudstjeneste ved Fredrik Ulseth. Forbønn for Lambertseters lag- og foreninger. Nordstrandkoret deltar. Offer til menighetens diakonale arbeid. Kirkekaffe. 1 Kong 17, 17-24; 1 Kor 15, 35-45; Luk 7, søndag i treenighetstiden. Kl 1100: Høymesse m/ dåp og nattverd ved Fredrik Ulseth. Offer til menighetens arbeid. Kirkekaffe. 1 Kong 8, 41-43; Rom 15, 25-33; Matt 8, søndag i treenighetstiden Kl 1100: Tro-og lys gudstjeneste ved kapellan Asle Røhne Rossavik. Offer til Tro- og lys. Kirkekaffe. 20. søndag i treenighetstiden Kl 1100: Høymesse med dåp og nattverd ved sokneprest Fredrik Ulseth. Kirkekaffe. 1 Mos 3, 18-25; Ef 5, 31-33; Mark 10, søndag i treenighetstiden Kl 1100: Sprell levende gudstjeneste og høsttakkefest ved Asle Røhne Rossavik. Offer til Amnesty (tv-aksjonen). Utvidet kirkekaffe med utlodning. 1 Kong 17,1-16 Bots- og bønnedag Kl 1100: Høymesse med skriftemål ved Fredrik Ulseth. Kirkekaffe. Jes 59, 1-4; 1 Joh 1, 8-2,2; Luk 18, 9-14 Allehelgensdag Kl 1100: Høymesse med nattverd ved Lars Kristian Gjone. Kirkekaffe. Salme 84, 2-8; Hebr 12, 1-3; Matt 5, Allehelgensdag Kl 1800: Minnegudstjeneste Jostein Vist, menighetens kantor og prester. Samling etterpå i menighetssalen. 24. søndag i treenighetstiden Kl 1100: Sprell levende gudstjeneste for store og små ved Lars Kristian Gjone. Kirkekaffe. Mark 4, søndag i treenighetstiden Kl 1100: Høymesse med dåp og nattverd ved kapellan Asle Røhne Rossavik. Kirkekaffe. Salme 107,23-32; 2.Kor 1,8-11; Matt 14, Domssøndag / Kristi kongedag Kl 1100: Høymesse ved Fredrik Ulseth. Kirkekaffe. Job 28,20-28; Kol 1, 9-14; Matt 25, søndag i advent Kl 1100: Sprell levende gudstjeneste for store og små ved Lars Kristian Gjone. Utdeling av 4-årsbok. Kirkekaffe. Matt 21,

9 Østmarkskapellet Sportsgudstjenester og overnatting Østmarkskapellet er et skogskapell med sportsgudstjeneste søndager kl Kafé med enkel servering fra kl (stengt under gudstjenesten). Kapellet ligger vakkert til på høyden rett opp for Rundvann i Østmarka omgitt av furutrær, einer og blåbærlyng. Kapellet har en overnattingsfløy med plass til 25 personer : Dag Aulie 02.09: Per Anders Nordengen 09.09: Inge Lønning 16.09: Sture Jenssen 23.09: Elisabeth Torp. Familiedag med uteleker og grilling. Ta med grillmat : Pål Erling Torkildsen 07.10: Dag Høyem. Nattverd 14.10: Eivind Oftebro 21.10: Liv Hegle 28.10: Åse Haugstad 04.11: Ragna Dahlen 11.11: Gunnleik Seierstad 18.11: Trond Skar Dokka 25.11: Torleiv Austad 02.12: Asle Røhne Rossavik 09.12: Henning Vik. Adventsgudstjeneste kl Fakkeltog fra Grønmo kl Servering av grøt. Hva skjer i menigheten? Tro og Lys En lørdag i måneden i menighetssalen i kirken: kl Datoer framover: 15. september, 27. oktober, 24. november, 15. desember. NB Søndag 7. oktober kl 11 er det Tro-og Lys gudstjeneste i kirken for alle, med offer til Tro- og lys. Kontaktperson: Toril Slettner tlf Prostiets bønnedag - en inspirasjonsdag for bønn Hauketo-Prinsdal kirke lørdag 27. oktober kl For deg som undres over bønnens betydning or deg som er opptatt av bønn or deg som ber * Prost Tore Kopperud taler om bønneerfaringer og Bibelens løfter * Lunsj og samtale over bordet * Forbønnsgudstjeneste med nattverd Velkommen! Arr: Søndre Akers prostikomité for bønn En dag med bønn og lovsang! Torsdagstreff kl i kirkestuen for alle typer pensjonister. Det er allsang, mat, utlodning og tema. Kontaktperson: diakonal medarbeider Jørgen Meier Sykehjemsandakt Onsdager kl Kontakt: Tor Torbjørnsen. Hvis du er eller kan tenke deg å være frivillig, er du herved invitert til Frivilligdagen i Oslo Domkirke 10. oktober kl Påmelding til tlf innen 5. oktober. 9

10 Hva skjer i menigheten? Ny babysang-leder Barn - familier - unge 10 Søndagsskolen inneholder sang og bibelfortelling, opplevelse og aktivitet. Den foregår nede i kirkekjelleren samtidig med gudstjenesten. Barna går ned i starten, og kommer opp mot slutten av gudstjenesten. Det er søndagsskole de fleste søndager unntatt skolens ferier og kirkens høytider. For nærmere beskrivelse, se hjemmesiden Kontaktpersoner: Lars Kristian Gjone og Eivind Mork. Jr.kikk er en klubb for deg mellom 10 og 12 år (5.-7. trinn). Den er åpen på tirsdager mellom kl i bomberommet, hvor man møtes til lek, fellesskap og læring knyttet til temaer i kirkens liv. Følg med på hjemmesiden for mer info. Foreldre/ faddere/ andre voksne bes om å være med en gang i blant! Kontaktperson: Lars Kristian Gjone. Vår nye babysang-leder heter Mari Ystanes Fjeldstad. Hun kommer fra Voss, er småbarnsmor, og profesjonell musiker og lærer med fiolin som hovedinstrument. Hennes musikalske fagutdanning spenner over mange år og flere landegrenser. Grunnutdanningen tok hun ved Universitetet i Stavanger, og her i Oslo har hun tatt videreutdanning i musikkmetodikk ved Barrat Due. Mari har med seg gode erfaringer som babysang-leder i Haugerud menighet, i tillegg til et stort register innen kulturskolearbeid, komposisjoner og musikkledelse. Vi har stor tro på at mange babyer (med foreldre) vil fryde seg gjennom mange sangstunder i Lambertseter kirke utover høsten! La oss ta vel imot Mari, som får et stort ansvar når hun skal gi de aller minste et blidt og berikende møte med kirken sin! T orsdager imeout 20:00-20:30 18:00-20:00 Kikk er et møtested for ungdom fra 15 år og oppover, og holder til i bomberommene ca annenhver torsdag fra kl Følgende datoer er planlagt: 6. sept., 27.sept., 11. okt., 18. okt., 1. nov. Følg med på hjemmesiden for flere torsdager i november og desember. Kontaktperson: kapellan Asle Røhne Rossavik. JUMPING START FOR jrkikk og SUPERTIRSDAG Tirsdag 4. september åpnet høstsemesteret for barne-/ familiearbeidet. Et gedigent hoppeslott var lånt for anledningen. Det ble innviet av småbarna fra familiemiddagen, før åringene fra jrkikk overtok. Det ble selvsagt en spenstig oppstart! (foto Lars Kristian) Neste familiemiddag blir 25. sept, og ser ut til å bli avholdt omlag hver 3. tirsdag utover høsten. Følg med på oppdateringer på

11 Barn - familier - unge Mortensrud Soul Children starter opp! Hva skjer i menigheten? Kirkebok til alle 4-åringer I Mortensrud har vi lenge tenkt på å starte opp et SoulChildrenkor, og nå har tiden kommet! Barnegospelkoret blir Soul Childrenkor og Tuva Jebe (bildet) fortsetter som dirigent. Pianist for koret blir fortsatt kantor Bjarte Rimehaug. Dette blir en ny giv for korvirksomheten og barnearbeidet i menigheten sier barnekoordinator Wenche Braathen. Det skal også skje en endring for de yngste: Knøttekoret blir «PreSoul» kor. Begge korene tar inn nye medlemmer, og de har øvelser annenhver tirsdag i Mortensrud kirke. «Soul Children-koret»: Alder klasse, øvelser i like uker kl «PreSoul»: alder 5år -4. klasse, øvelser i ulike uker kl Velkommen til å starte i kor, jeg kan kontaktes for mer informasjon, sier barnekoordinator Wenche Braathen. Mail: tlf: /91 Som vanlig inviteres alle menighetens fireåringer til dåpsskole der de får utdelt en egen kirkebok. Dåpsskolen for fireåringer består av en samling i november, med utdeling av bok i gudstjenesten søndag 2. desember. Ved påmelding får man utdelt eget aktivitetshefte som kan brukes til forberedelse hjemme. Påmelding skjer via brevet som skal komme i posten, eller på listen som legges ut ved kirkekaffen på høstens Sprell levende gudstjenester, eller utenom dette ved å kontakte Lars Kristian. 11

12 Konfirmanter Nye venner og nye impulser på konf-leir Tekst: Helen Fjeld Langrind Mandag 13. august møtte en flokk forventningsfulle ledere fra Holmlia og Lambertseter opp i kirken. Utenfor stod bussen som skulle frakte oss til vårt kjære sommerparadis, Oksøya. Den første dagen gikk til «mingling» og planlegging før vi skulle ta imot de megakule konfirmantene tirsdag morgen. Hvem skulle vel tro at leiren ville bli så bra? VI! Og ble den det? JA! Vi bada, hadde disco, spilte fotball, frisbee og volleyball! Vi lekte, sang, dansa, lo og koste oss! Vi tente lys, ba, hadde kveldsgudstjeneste, nattverd og delekveld. Alt var som det skulle. Plutselig fikk vi beskjed om å sette oss til bords ute på plenen. Det var Holmlia-lederne som pønsket på noe. Og der satt vi plutselig kliss våte alle mann, etter å ha fått en 5 liters vannbøtte i hodet. Dette var startsignalet til det som ble Oksøyas og tidenes største og beste vannkrig. Over 50 febrilske bompibjørner løp rundt på øya. Men nok om det Slik var oppholdet: Morgenen startet med rabalder, fæl musikk og en syngende (les: tonedøv) Martine. Jeg er overbevist om at det ikke går an å få en bedre start på dagen! Trøtte som noen små fragler labbet vi inn i kantina etterfulgt av Bjørnars elefantvitser. Så kunne frokosten begynne. Thank you lord for giving us food, right where we are, bom, bom, bom. Når alle var mette (liten fugl), begynte konfirmantundervisning og dagaktivitetene. Bare for å nevne noe var vi innom både Fangene på øya og volleyballturnering. Så var det middagstid og etter det; fritid og dagens høydepunkt: kveldsunderholdning. Her fikk vi kåret øyas mandigste, Tobias, og øyas turneringsdronning, Mina. Det ble lange dager som føltes ut som korte. Vi fikk nye impulser og ikke minst mange nye og gode venner. Jeg tror jeg snakker på vegne av alle når jeg sier at jeg håper dette bare var begynnelsen! Starten på et nytt kapittel, på en ny revolusjon! La oss nå nye høyder! Oh yeah! 12

13 Annonser Ek press Systue Tlf Holder til i gamle sentret på Lambertseter, tidligere urmakerbutikken. Skreddersalong med stor kompetanse til gode priser. Vi tilbyr en mengde tjenester; alt fra nytt til omsøm. skifting av glidelås, gardinsøm etc. Uansett: Husk den gangen han/hun gledet deg, den gangen han/ hun trøstet deg, den gangen han/hun hjalp deg, den gangen han/hun lo med deg, den gangen han/hun brydde seg og den gangen han/hun smilte til deg. Lambertseter Legesenter Mellombølgen 47. Tlf God tilgjengelighet på telefon og kort ventetid. Legene Satish Arora, Øyvind Bjerve, Parveen Chopra, Josiane Cunen, Maida Ilic, Ruchika Sarna og Charlotte Widerøe. Vi har ledig kapasitet på våre lister. God kapasitet på Ø-hjelp. Besøk oss på vår hjemmeside: Et fantastisk samarbeid med Holmlia! Og sammen gjorde vi dette til en minnerik leir. W.W.J.D (og psst: ikke glem TØFFkurset) Ø y e l e g e S t e i n a r B a r e i d Kongsveien 104, 1177 Oslo (i BestHelse Nordstrand) Telefon Øre-Nese-Halslegene på Brynseng AS Tlf Østensjøveien 36, 0667 Oslo E-post: Internett:www.ønh.org ØNH-spesialistene Stenersen, Tryving, Olsholt og Titterud Allergiutredning, Bihuler, Hørepøver/Høreapparat, Ørebetendelser, Ørevoks Allergiutredning, Astma, Barn, Bihulebetendelse, Biopsier. Velkommen til allsidig ØNH-senter, Oslo øst! 4 erfarne spesialister hjelper deg med alle problemer innen Øre-Nese-Hals-sykdommer, inkl. operasjoner i narkose. 13

14 Bydelsdager Bydelsdagene på Nordstrand september 2012 Onsdag 19. september Kl Lambertseter Seniorsenter: SPUTNIK kommer! Vi får besøk av den folkekjære artisten Knut Storbukås, som nordmenn har kjøpt mer enn 1 million plater av hans sanger. Kl Simensbråten/Ekeberg seniorsenter: Edvard Munchs liv og kunst v/ kunsthistoriker Anne Solund forteller. Alle er velkomne. Kl Nordstrand seniorsenter: Buddahs barn - en reise gjennom Vietnam, Kambodja, Thailand og Burma. Kafeteria. Alle er velkomne! Andre programinnslag gjennom dagene er : Torsdag 20. og fredag 21. sept Evergreensjazz: Bekkelagshjemmet torsdag 20. sept. kl Lambertseter Bibliotek torsdag 20. sept kl Skovheim Allsenter fredag 21. sept. kl Midtåsenhjemmet fredag 21. sept. kl Nordseterhjemmet følg med på oppslag. Lørdag 22. september kl Bydelskonsert for hele familien i Lambertseter kirke Konferansier : Johan Wallace Denne hovedbegivenheten har igjen fått et variert program, der vi får oppleve både profesjonelle og amatører, samt korte hilsningstaler i anledning bydelsdagene. Programmet varer ca. 1 time og det bys på: Solveien spelemannslag Lambertseterskolenes kor Venke Knutson, Kvinneglam Nordstrandskoret, NOSUS blåsereunge talenter Fri entrê. Etter konserten byr frivillighetssentralen på Lambertseter på kaffe og kringle for kun kr. 10. Lørdag 22. september Kl Lambertseter bibliotek. Musikk og lyrikk ved Odd Steinar Albriktsen og Fredrik Gundersen Søndag 23. september Kl Musikkgudstjeneste i Nordstrand kirke Kl Gudstjeneste i Bekkelaget kirke med nattverd Besøk av politiker fra bydelsutvalget, nestleder Steinar Andersen Kl Lambertseter kirke. Bydelsgudstjeneste. Nordstrandskoret synger. Kl Ormøy kirke Familiegudstjeneste/Høsttakkefest med barnekoret. Kl Historisk vandring langs den gamle togtraseen til Smaalensbanen over Liadalen. Omviser Odd Fjeldstad. Oppmøte på Holmlia stasjon. Lokalhistoriske foredrag På Lambertseters nye flotte bibliotek er skoleklasser invitert både onsdag, torsdag og fredag for å høre Søndre Aker historielags leder Tor Wisløff fortelle om sine minner i foredraget Skolegutt i krigstid og han skal også lede oss gjennom foredraget Nordstrand fra år 1900 og frem til i dag. Begge foredrag bygger Wisløff på visning av bilder. Alle er velkomne, følg med på oppslag på biblioteket og senere annonse i Nordstrands Blad om klokkeslett. kontakt oss for en uforpliktende verdivurdering av din bolig! < Hvem tror du kan OBOS best? Ingen selger flere OBOS-boliger på Lambertseter enn oss! Nils Tore Gjone Kristin Ø. Svendsen Jon Andreas Sørensen OBOS eiendomsmeglere Lambertseter Langbølgen 9, Telefon Torstein Bruvik Vibeke Pedersen 14

15 Mennesker i utvikling mot gode og varige løsninger for arbeid og helse Industri Lambertseter as Postboks 63 Lambertseter, 1101 Oslo, Telefon * Briller * Kontaktlinser * Synsundersøkelse NORGES ELDSTE BEGRAVELSESBYRÅ Avd Nordstrand: Tlf Avd Majorstuen: Tlf (tidl. Nordstrand Wang Begravelsesbyrå) Timebestilling Lambertseter UR&Optikk ambertser skoreparasjon L ås- og nøkkelservice Tlf m Kopierer alle typernøkler m Skiltgravering m Skomakerservice Lambertseter Kjøpesenter industri lambertseter m Låsmontering m Alt av låsarbeider m F.G. godkjente låser Slekters gang Slekters gang Døpte Lykke Mariel Ingberg Stadheim, Bella Cornlia Flatval Rustad, Fride Ulltveit- Moe, Mille-Carin Sønsthagen, Karoline Sanfrancisco Andersen, Vilma Alfredsen, Solveig Burheim Rein, Bess Nicoline Maurseth- Wang, Maja Christiane Thorvaldsen Huth, Leah Dalene-Nilsen, Julie Stalhiem, Ingrid Hovden Molden, Linnea Oliveira Underdal, Live Elisbeth Hveding, Lilly Jæger, Malin Selmer, Olivia Versterby Mazut, Miliam Otrebski Lyngruth. Even Rangaard, Robin Westgaard, Jonas Eliah Gidske, William Smidt, Sander Slinde Solberg, Audun Neumann Oksum, Andreas Grini Krohn, Adrian Hurrød Jensen, Nikolai Knudsen Kverner, Oliver Romsaas, Felipe Oliveira Underdal, Benjamin Selåsdal Lie, Ludvik André Berstad Værnes, Ask Thue Vedvik, Maximillian Tyri Andersson, Jens Caspian Skjerven, Samuel Teinum Gilje, Andreas Brekke-Strandå, Noha Aleksander Synsterud. Vigde Christer Ekvang og Marianne Jordfall giftet seg 9. juni. Pål-Gunnar Juvland Martinsen og Hanne Karoline Torheim giftet seg 28. juli. Luis Alberto Medina Capote og Harin Hove giftet seg 3. august. Biørn Trygve Lyche og Bergljot Fuhr Lunde giftet seg 4. august. Døde Marit Synøve Haugen, Grethe Helen Napstad, Ingrid Norman Pedersen, Grete Ingvild Pretorius, Cissy Rilang, Elsa Ambjørg Hartnes, Nina Helen Schill, Inger Merete Flood, Lilly Kristoffersen, Vailet Florens Andresen, Rakel Lea Jordal, Gerd Sylvia Johansen, Bergliot Louise Pedersen, Ruth Sturtzel, Gerd Ingrid Nielsen, Anne Marie Kristiansen, Inger Karin Halvorsen, Gerd Kristiansen, Else Nielsen, Greta Berg, Esther Strand, John Gustav Nordstrøm, Bjørn Are Åsvatn, Arne Reiulf Åstad, Finn Pettersen, Johannes Berg, Rolf Edgar Jenshagen, Arne Knut Engebretsen, Gravsteiner Inskripsjoner - Omarbeiding Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård Ulvenvn. 102, 0581 Oslo Tlf Fax

16 Fra bomberommet Veien videre etter «konf-leir» Det har vært fantastisk flott å være på konf-leir i august sammen med helt supre hjelpeledere, voksenledere og konfirmanter fra Lambertseter og Holmlia. Vi gled helt naturlig sammen og det ble ikke noe «vi og de»-følelse overhodet, noe hjelpelederne sørget for. Jeg hadde tenkt at det sikkert ble turneringer med Holmlia mot Lambertseter, men hjelpelederne var tvert imot helt bestemt på at vi skulle blande lag. De sa helt tydelig at poenget må jo være å bli kjent på tvers og å bygge et større fellesskap. Jeg ble stum av glede og beundring for disse fantastiske hjelpelederne som så naturlig tenker at vi alle hører sammen på tvers av menighetene. Når høsten nå er i gang så fortsetter ønsket om samarbeid og fellesskap på tvers av menighetene. Vi må ha felles re-union for Holmlia og Lambertseter, sier de. Mange av oss voksne, meg selv inkludert, tenker mest på egen menighet og egen vennekrets. Men her baner ungdommene vei og vil inkludere og tenke større! Helt fantastisk. Takk til alle supre hjelpeledere og konfirmanter for det. Asle Røhne Rossavik Oppslagstavle Babysang Se side 5 To gudstjenester Allehelgensdag Se side 8 Familiemiddag Se side 10 Kirkebok til alle 4-åringer Se side11 Sprell levende gudstjeneste og høsttakkefest Se side 8 KIWI 16

IRKENYTT. Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak

IRKENYTT. Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak IRKENYTT MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN ÅRGANG 83 NR. 3 2012 Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak Foto: Marit Andresen Hesteskyss etter familiegudstjenesten

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 2 - MAI 2014-41. ÅRGANG Seksåringer i Holter kirke, dåpsbarn og liturg i Bjørke kirke og fra gudstjenesten på Bekkestua Påsketro - pinsetro Snart skal vi feire pinse. Om vi

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

Menighetsblad. Etter skoletid. Babysang side 7. Festival F side 16. Soul Gathering side 3. Ullensaker Furuset Hovin Mogreina.

Menighetsblad. Etter skoletid. Babysang side 7. Festival F side 16. Soul Gathering side 3. Ullensaker Furuset Hovin Mogreina. Ullensaker Furuset Hovin Mogreina Menighetsblad Nr 3 August 2014 50. årgang Etter skoletid side 11 Babysang side 7 Soul Gathering side 3 Festival F side 16 19. 21. SEPTEMBER 2014 Andakt: Er det bruk for

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang www.as.kirken.no Prestens hjørne Salme 139, vers 1 18 er en viktig tekst for meg. Den sier så mye om vårt

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 INFORMASJON Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 Høsten ligger foran oss med mange nye muligheter og aktiviteter. Inne i bladet står det mye om det som skal skje. Velkommen! Leie av Kirkestua på Stavsjø

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8 TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang Slik du husker det side 8 Kirkebladet Avskjed med Håvar side 11 Tusen takk, Terje side 19 Strømsoddbygda kvinneforening

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

LEDER. Innhold. Side 2 - Leder. Side 3 - Skipsblogg fra Rotterdam. Side 4 og 5 - Carlsen Elektro Installasjon as. Side 6 og 7 - Reformasjon og musikk

LEDER. Innhold. Side 2 - Leder. Side 3 - Skipsblogg fra Rotterdam. Side 4 og 5 - Carlsen Elektro Installasjon as. Side 6 og 7 - Reformasjon og musikk 2 Innhold Side 2 - Leder Side 3 - Skipsblogg fra Rotterdam Side 4 og 5 - Carlsen Elektro Installasjon as. Side 6 og 7 - Reformasjon og musikk Side 8 og 9 - Historien om StoreUlf og de 7 ulvungane forts.

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken.

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken. NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer God Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang Jul www.as.kirken.no Prestens Prostens hjørne juleandakt I mange hjem settes det fram en

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang. www.as.menighet.net

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang www.as.menighet.net Prestens hjørne: Det er rart hvordan livet stadig viser oss noe nytt. Hvordan

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem

Menighetsblad. odum. Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem Nr. 4 Desember 2013 e. Kr. Årgang 82 odum Menighetsblad Juleandakt side 4 4 i kirken side 6 Sangeren Olav Werner side 12 Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no www.ungihedrum.no www.kirkenorge.no

Se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no www.ungihedrum.no www.kirkenorge.no HEDRUM menighetsblad Meldingsblad for Hvarnes, Kvelde og Hedrum menigheter Innhold: 2 - Redaksjon, Menighetskontor, Ansatte 3 - Andakt: Han har et godt rykte 5 - Nattverdsett til Kvelde sykehjem 6 - Kveldeprisen

Detaljer