AKTUELT Tallenes tale 8 Hvilken retning tar Forsvaret 10 Hvor går neste operasjon 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKTUELT Tallenes tale 8 Hvilken retning tar Forsvaret 10 Hvor går neste operasjon 12"

Transkript

1

2

3

4 REDAKTØR Rine Veberg ASS. REDAKTØR Yves Birkeli (denne utgaven) REDAKSJON Ruben Getz/Foto Vebjørn Borkamo/Skribent Helje Borud/Skribent Hans Christian Grønli/Skribent Atle Nilsen/Skribent Eivind Fuglaas/Skribent Knut Flydal/Skribent Christer Nodland/Skribent Er det en fugl, er det et fly, nei, det er den strategiske korporalen. Vi har alle hørt om han, men ingen har klart å få klørne i denne primitive soldaten... Hans Christian Grønli, subject matter expert AKTUELT Tallenes tale 8 Hvilken retning tar Forsvaret 10 Hvor går neste operasjon 12 MENINGER Kenneth Bakken og lederskap 12 Den Strategiske Korporalen 24 Den egentlige grunnen til I forhold til 28 Hvor blir det av debatten 30 Tradisjonsbærerne 32 Sjefen skriver om 36 ALT om NAKA 40 Miltek Prosjekt 44 EET 1 RM 46 TDG 50 Kit Speideren 51 I Stridssekken 52 KS tar pulsen på samfunnet 54 Sersjant Steiner 56 Vil du bli Major 59 ILKS informerer 62 BIDRAG I tillegg bidrar flere eksterne til bladet. Har du noe du ønsker å bidra med så send dette til: NESTE DEADLINE 15. april FORSIDEFOTO Rine Veberg Forposten distribueres også på nett under Krigsskolens hjemmesider. krigsskolen/student-ved-krigsskolen/ forposten/sider/default.aspx UTGIVER Krigsskolen ANSVARLIG REDAKTØR Arne Opperud Trykket ved Merkur Trykk

5 Leder RINE VEBERG Redaktør Forposten Kadetter, ansatte og andre lesere i Hæren, redaksjonen gir dere første utgave av Forposten for året Jeg har nå tatt over stafettpinnen fra tidligere redaktør, Kristoffer Erlien. Kristoffer har forvaltet sitt ansvar på en svært imponerende måte, og det er med en solid porsjon ydmykhet jeg nå setter meg i førersetet. Jeg ønsker virkelig å videreføre hans arbeid med å lage en visuelt attraktiv, aktuell skoleavis med god faglig tyngde, som samtidig evner å bruke humor og useriøse innslag for massen. I denne utgaven ønsker vi å sette søkelyset på kursen for Hæren i fremtiden. Noe som kanskje er gitt av langtidsplaner og forsvarsbudsjettet, men hva betyr disse dokumentene og festtalene for soldatene i praksis? Vi presenterer Forsvarsdepartementets syn, men også kadetten som faktisk tør å prøve seg på kvalifisert synsing om hva som blir den neste konflikten. Les Knut Flydal om hva som blir den neste konflikten. Kenneth Bakken, som mange av dere kanskje er kjent med, har i denne utgaven bidratt med sine tanker om lederskapet. Kenneth gir sin personlige beretning om hva han mener kreves av lederen, og jeg anbefaler virkelig denne lesningen. For øvrig har vi mange talentfulle skribenter i redaksjonen, og har du noen gang lurt på hvem den berømte strategiske korporalen egentlig er, så har du nå en unik mulighet til å bli bedre kjent med denne figuren av en soldat. For de som har savnet mer bildemateriale i Forposten, så har vi forsøkt å ta fatt på dette, og byr i denne utgaven på gode bilder med høy grad av gjenkjennbarhet. For de som fortsatt mener at de ikke får se seg selv nok på trykk, vil vi også lage til en egen MMS-spalte for innsendte bilder fra kadetten. Jeg vil avslutte med en liten oppfordring leserne. Redaksjonen har alltid både rom og behov for skribenter, fotointeresserte, layout-entusiaster eller andre kreativt orienterte mennesker. Bruk Forposten som en mulighet til mene noe, og bevise for Tor Erik Hanssen at du ikke er en av de uniformsstativene han omtaler. Takk for bidrag og innsats! Rine Veberg Redaktør Forposten

6 SJEFEN HAR ORDET ARNE OPPERUD Skolesjef La meg starte med å gratulere kadett Rine Veberg som ny redaktør av Forposten. Det er mye og hardt arbeid som må til for å lage et så godt blad som Forposten nå er blitt. Bladet har utviklet seg svært godt under kadett Kristoffer Anglevik Erlien sin ledelse. Takk skal du ha. Ikke uventet gjorde ILKS en formidabel jobb med forberedelsene til NAKA. Kadett Borg var på fra første stund. Det var svært høye prestasjoner i alle grenene og det var spenning helt til slutt. Takk skal dere ha for flotte prestasjoner og fellesskap under årets NAK. Sølv er absolutt ikke noe nederlag, men det er ikke gull. Vi jobber nå hardt sammen med Forsvarbygg for å få på åpnet Jimmyhallen igjen. Jeg har tro på at det vil gjøre oss enda bedre under neste års NAKA. Forsvarsbygg lager store spor i leiren for tiden, men nå nærmer det seg tid for å løfte utearealene. Jeg er imponert over hvor godt renholdspersonalet har klart å holde rent på tross av gjørmeløypa i leiren. Takk skal dere ha. Jeg henstiller alle nå i våres om å gjøre sitt for å forskjønne leiren. Vi er i ferd med å beskrive kravene til nytt kontorbygg sammen med prosjektansvarlig i forsvarsbygg. Den økonomisk rammen er trang og det blir derfor krevende å få alle ansatte under samme tak. Mye tyder på at vi kan flytte inn i nye kontorer om et par år. I mellomtiden skal vi klare oss godt med det vi har. Jeg håper at Studieseksjonens nye lokaler i bygning seks vil øke servicegraden for kadettene. Den nye Hærens befalsskole begynner for alvor å ta form. Det jobbes hardt for tiden ved Hærens våpenskole, Forsvarets kompetansesenter for logistikk, Hærens befalsskole og Krigsskolen med å utarbeide nye studiehåndbøker for alle linjene på den nye befalsskolen. Arbeidet så langt ser meget lovende ut. Kursing av ansatte på befalsskolen vil starte i juni. Generalinspektøren for Hæren (GIH) har pekt ut retningen for lederutviklingen etter Krigsskolen. Krigsskolen skal a) støtte sjefene med lederutvikling av ledergruppene fra GIH ned til bataljon b) utvikle et talentprogram. I tillegg skal vi utvikle kurs innen ledelse og lederskap for spesialistbefal. En av våre kadetter ble utsatt for en alvorlig ulykke med en granat i januar. En slik ulykke preger oss alle. Det er med glede vi nå ser at det går mye bedre med kadetten. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som bidro til at det gikk så bra når først ulykken skjedde. Takk til medkadetter for rett og tidsriktig førstehjelp, og takk til stab og ledere på alle nivå som har tatt ansvar. Dere var klare når det gjaldt. Det bringer meg over til mitt sluttpoeng; være klar. Vi er offiserer og ansatte i en innsatshær. En innsatshær skal være klar med det vi har, alltid. Det betyr at den enkelte av oss må være klar i hodet og med vårt materiell alltid. Oppdrag og oppgaver vil variere, men vi må være klar med det vi har. Er du det? Arne Opperud Oberst Sjef Krigsskolen 6

7 Presidenten HAR ORDET HELJE BORUD President Kadettsamfundet Chance favors the prepared mind» - Louis Pasteur. Dette er et uttrykk jeg ofte benytter. Min mening er at flaks ikke bare er flaks. Flaks oppstår ikke bare sånn helt av seg selv. Selvfølgelig, noen ganger gjør det det, men jeg vil dog påstå at flaks i mange tilfeller kan bearbeides. For er det ikke slik at det vi i mange tilfeller kaller flaks egentlig bare handler om marginer? Og at det således handler om å få disse marginene til å telle i sin egen favør? Videre kan man da si at flaks, eller sjansen for at marginene skal gå i ens favør, er større ettersom hvor gode forberedelser man har gjort? Er det ikke derfor vi driller på ildhåndgrep, trener på oppdrag og gjennomfører grundig KTS? Slik at grunnlaget for at det skal gå bra er så godt som mulig? Grundige forberedelser legger et godt grunnlag for god oppdragsløsning og minimerer antall ukjente faktorer slik at når disse dukker opp så har man evne og overskudd til å håndtere dem; altså flaks. Dessverre så er det også slik at noen ganger så er flaks bare flaks, eller også uflaks. En udefinerbar x-faktor som slår ut i ens disfavør, gjerne på det minst beleilige tidspunkt. For det skal sies, og nå kommer vi til kjernen i budskapet, at det var så visst ikke mangel på forberedelser, trening eller dyktighet som gjorde at vi tok en andreplass i årets NAKA, og med det måtte se vandreskjoldet glippe mellom fingrene atter en gang. Nei, vi var så visst på høyde med de andre skolene hva gjaldt forberedelser (eller var det de som var på høyde med oss?). I år var rett og slett ikke marginene på vår side. Kanskje dro LKSK en ørliten fordel av hjemmebane og hjemmepublikum? Hvem vet? Det er for så vidt ikke så farlig. Hovedpoenget er at vi, i år igjen, sendte avgårde en delegasjon som på vegne av Krigsskolen og Kadettsamfundet hentet hjem store deler av premiepotten samt mye heder og ære i løpet av noen korte dager i Trondheim. Ikke bare innenfor idrett, men også innenfor underholdning, bandkonkurranse, sjefskonkurranse (godt fektet Oberst!) og Sjetta Gren. Et meget godt vitnesbyrd over det mangfold som er Kadettsamfundet. Godt jobbet, jeg er stolt av dere! Og til neste president i Kadettsamfundet, husk: Kadettsamfundet av kadetter, for kadetter! Takk for meg! Helje Borud President Kadettsamfundet 7

8 Aktuelt Tallenes tale Sjefen for sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet prøver i dette nummeret å peke ut retningen for Forsvaret, og spesielt Hæren. Er Hæren i dag innrettet for den generiske konflikten? Som bakgrunn for dette innlegget, ønsker redaksjonen å rette søkelyset mot den stadige utviklingen av Forsvaret og hvordan dagens soldatmasse påvirker den generelle evnen til å produsere kampkraft. I januar 1947 ble over soldater sendt som en del av Tysklandsbrigaden for å delta i Norges første, og i dag fortsatt største, internasjonale operasjon. Til Libanon sendte vi soldater, samtidig som vi sendte bidrag til Balkan. I midten av 2012 hadde vi 525 soldater i Afghanistan. Gjennom den kalde krigen bestod Hæren av soldater, i 1997 lå tallet på omtrent , i 2001 nærmere og i dag mindre enn 9000 soldater. Tallene i seg selv viser en tydelig trend, selv om vi ikke helt unyansert kan sammenligne den kalde krigen med dagens situasjon. Siden den kalde krigen har Forsvaret også vært i en konstant transformasjonsprosess. Prosessen har medført at Forsvaret i dag besitter høyteknologiske kapasiteter, og med det også har fått et redusert behov for det menneskelige maskineriet - soldaten på bakken. Dagens konflikter, som Libya eller Syria, vitner nettopp om en dreining i behovet for nå et heller lite antall spesialister, samt avgjørende teknologiske kapasiteter. Forsvarsdepartementet ynder å fremheve kvaliteten på Hærens personell og materiell. Det kan derimot vise seg at kvantitet blir en større utfordring i nær fremtid Så, hvordan står det til med Norge sammenlignet med våre nærmeste naboer: Norge: aktivt tjenestegjørende Hæren soldater Danmark: aktivt tjenestegjørende Hæren soldater Sverige: aktivt tjenestegjørende Hæren soldater Finland: aktivt tjenestegjørende Hæren soldater Norge og Sverige de landene i norden som prosentvis har minst hær personellmessig sammenlignet med antall tjenestegjørende (med henholdsvis 36 og 31 %). Ser vi nærmere på forholdet mellom Norge og Sverige, skal kjernen i den svenske armeen etter Forsvarsbeslutet 2009 bestå av intet mer enn 8 manøverbataljoner som skal kunne operere både hjemme og i UTOPS. I denne sammenligningen blir den norske Hæren noe mer tilsidesatt. Hvilke konsekvenser kan vi egentlig se på bakgrunn av dette styrkeforholdet? Tar vi vår engasjement i Afghanistan som eksempel, har Hæren smertelig fått erfare at det å ha en styrke på omtrent 500 kvinner og menn stående over 10 år får ringvirkninger. Personellslitasjen ved gjentatte deployeringer, spesielt for belastede avdelinger og spesialister, mangel på kon- 8 forposten

9 Forsvaret.no tinuitet og kjernepersonell i kritiske stillinger hjemme er noen av de. Internasjonalt sett har vi spilt en anselig rolle i NATOs totale bidrag, men dette har over tid gått på bekostning av kampkraften hjemme i bruket. Gjennom Soria Moria erklæringen, både i 2005 og 2009 forpliktet Norge seg til et større samarbeid med FN. Tanken med å nå terminere bidraget til Afghanistan i 2014 skal gjøre oss som nasjon mer kapable til å gjøre handling ut av disse forpliktelsene. NATO er og vil fortsette å være grunnpillaren i Norges strategiske plan, så det å forplikte til samarbeid må ikke misforstås med det å nødvendigvis sette soldater inn i FN teig. Per 2012 ligger Norge helt i toppen (nr. 15) hva gjelder økonomisk støtte til FN på verdensbasis. Så, når vi nå om kort tid er ute, hvilken konflikt skal vi begynne å innrette oss etter? I Forsvarssjefens militærfaglige råd fra 2011 legges det opp til at kompanistridsgruppe er den største enheten Hæren kan opprettholde i utenlandsoppdrag over noe tid. Spørsmålet er da også hvilken relevans et fremtidig norsk bidrag vil ha. Statsbudsjettet for 2013 sikter mot å starte Hærens tilpasning i tråd med langtidsplanens forutsetninger, herunder økt operativ evne og tilgjengelighet. Hva legger Forsvarsdepartementet i økt operativ evne for Hæren? Vi inviterer Sjef for Sikkerhetspolitisk avdeling til å svare på noen av disse spørsmålene, som tar for seg de store linjene for Forsvaret. Knut Flydal gjør så et forsøk på å spekulere i hvor den neste konflikten kan komme til å være lokalisert. Ønsker du å ytre dine meninger om hvilken retning Hæren bør eller er i ferd med å ta - oppfordrer vi deg til å skrive til neste utgave (frist: 15. april). forposten 9

10 Aktuelt Forsvarets utvikling og deltakelse i internasjonale operasjoner Afghanistan er i ferd med å avsluttes, et nytt Forsvarsbudsjett er i ferd med å sette rammene for aktivitet og kapasitetsspissing for tiden fremover. Forsvarsdepartmentet peker ut retningen for Forsvaret som helhet. Stortinget vedtok 14. juni 2012 den nye langtidsplanen for Forsvaret, «Et forsvar for vår tid» (Prop. 73 S ( ). SVEIN EFJESTAD Ansvar for: Sikkerhetspolitikkm internasjonal virksomhet, krisehåndtering, samt internasjonal og nasjonal militær rett Denne langtidsplanen markerer på flere måter avslutningen av en lang, krevende og vellykket omstilling fra et invasjonsforsvar til et tidsriktig og moderne innsatsforsvar. Det er skapt balanse mellom oppgaver, struktur og ressurser. Forsvarets eget personell har gjennom ti år gjort en meget god jobb med å reformere hele organisasjonen. Hovedinnretningen for Forsvaret er på mange områder lagt. Forsvarets operative hovedkvarter er etablert på Reitan i Bodø. Hæren er solid etablert i sør og i nord. Sjøforsvaret har moderne fartøy med hovedbaser på Vestlandet og i Nordland. Hovedfokuset i den nye langtidsplanen er å optimalisere Luftforsvarets basestruktur, ikke minst med fokus på anskaffelsen av nye F-35 kampfly samt videreutviklingen av kommando- og kontrollstrukturen. I tillegg styrkes både Hæren og Heimevernet ytterligere, i tillegg til at forsvaret mot cybertrusler er etablert som et eget virksomhetsområde. For Norge er det særlig viktig å ivareta egne interesser i nærområdene, og da særlig i nord. NATO-medlemskapet er hjørnesteinen i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Norges grunnleggende sikkerhetspolitiske interesser tar utgangspunkt i forsvaret av vår politiske suverenitet og territorielle integritet. Disse interessene omfatter beskyttelse av Norges territorium, befolkning, kritisk infrastruktur og sentrale samfunnsfunksjoner. Norge har gjennom det såkalte nærområdeinititativet tatt til orde for at alliansen bør få større synlighet ifm. aktiviteter på medlemslandenes territorier - eksempelvis gjennom NATO-øvelser - samt at NATO opprettholder en troverdig forsvarsevne av medlemslandenes territorier. Konkrete tiltak det her er tale om er en tettere kobling mellom NATOs kommandostruktur og nasjonale hovedkvarter, samt en økning av NATOs situasjonsforståelse knyttet til medlemslandenes nærområder. I den forrige gjennomgangen av NATOs kommandostruktur ble det også klart at NATO-hovedkvarterene i Brunssum og Napoli fikk tildelt det regionale ansvaret for hhv. nord og sør i alliansen. I tillegg er det klart at Norge fortsatt har en fundamental interesse i å bidra til en multilateral verdensorden under FN med vekt på folkeretten og menneskerettigheter. Dette er både et uttrykk for internasjonal solidaritet og behovet for internasjonal regulering av forholdet mellom stater. Norge vil også i fremtiden ha interesse av å bidra til stabilitet også utenfor det euroatlantiske området. Forsvaret utformes i første rekke for å ivareta oppgavene knyttet til nasjonalt og kollektivt forsvar. Forsvaret er fleksibelt nok til å håndtere 10 forposten

11 Forsvaret utformes i første rekke for å ivareta oppgavene knyttet til nasjonalt og kollektiv forsvar. en rekke ulike scenarier både hjemme og ute, og smidig nok til løpende å moderniseres i takt med den sikkerhetspolitiske og teknologiske utviklingen. Norge har i dag et moderne, alliansetilpasset innsatsforsvar med dyktig personell, avansert materiell, stor slagkraft og høy reaksjonsevne som kan møte ulike utfordringer både hjemme og ute. Til tross for at NATOs strategiske konsept slår fast at kollektivt forsvar er NATOs viktigste oppgave, har alliansen fortsatt internasjonal krisehåndtering som en viktig oppgave. Hovedutfordringen for NATO og Norge på dette området er fortsatt Afghanistan. I Afghanistan har NATO over et tiår vist utholdenhet og evne til å håndtere vedvarende og omfattende operasjoner langt unna eget territorium. I Libya-operasjonen våren 2012 demonstrerte flere allierte, deriblant Norge, en høy reaksjonsevne og handlekraft. Etter mange år med tunge bidrag i Afghanistan, vil både Forsvarets og NATOs innsats i større grad dreies mot egne nærområder. Dette er i tråd med NATOs nye strategiske konsept, vedtatt på toppmøtet i Lisboa høsten ISAF-operasjonen vil bli gradvis nedtrappet og vil avsluttes i Alliansen vil fortsatt være engasjert i Afghanistan, men i fremtiden med instruktører og rådgiver for å hjelpe afghanerne til å utnytte egne kapasiteter. Fra norsk side, men også mer bredt i alliansen, vil det nå bli satt større fokus på trening og øving. I fraværet av større NATO-operasjoner vil det være viktig å sikre evnen til fortsatt operativt samvirke gjennom bl.a. felles øving og trening. Styrkebidrag til NATO Response Force (NRF) og deltakelse på NATO-ledete øvelser vil være konkrete tiltak av betydning. Dette vil være viktige arenaer hvor allierte fra begge sider av Atlanteren på en konkret og synlig måte kan vise at de transatlantiske forbindelser fortsatt lever i beste velgående. Selv om Forsvarets primæroppgave er å hevde Norges suverenitet og forsvare landet mot ytre angrep, skal Norge likevel også i fremtiden fortsette å ta et internasjonalt medansvar. forposten 11

12 Aktuelt HVOR GÅR NESTE OPERASJON? Jeg tenker en del på hva jeg skal etter Krigsskolen. Både hvor jeg skal få min første beordring, og også hvor jeg skal dra i neste intops. De siste årene har Norge bidratt i vidt forskjellige multinasjonale operasjoner, helst innenfor NATO-rammen, men også rene FN-operasjoner. Vi begynner nå å runde av i Afghanistan, Libya gikk ganske bra, og Båtforsvaret fikk jaget pirater i Adenbukta. Det krangles om øyer i Sør-Kinahavet, den arabiske våren har gått over i sommer, høst og vinter på andre runden, Teheran skyter aper opp i verdensrommet, sentral-afrika brenner fortsatt, Vest-Afrika blir nevnt som det nye Afghanistan og nå er Nord-Korea til og med blitt uvenner med Kina. I tillegg smelter isen i nord og gir nye muligheter og utfordringer. Summert opp vil jeg tro at vi ikke blir arbeidsledige i fremtiden heller. Jeg vil derfor med denne artikkelen synse litt om hva som kan bli aktuelt for oss som (unge) lovende kadetter. Tekst Knut Flydal, SPU Illustrasjon Rine Veberg For å gjøre det enkelt for meg selv vil jeg spisse denne artikkelen inn mot tre områder: Vest-Afrika representert ved Mali, Syria og Sør-Sudan. For å kunne si mer om hvor neste kontingent med norske soldater skal, må vi ta utgangspunkt i hva de som disponerer oss tenker. Til høsten får vi et Stortingsvalg som kan gi store politiske endringer på noen områder, men jeg vil allikevel anta at en variant av blått i regjering ikke vil skille seg vesentlig i bruk av norske styrker i intops fra det Stoltenberg II har gjort. Det virker i hvert fall som Ap tenker mye likt som Høyre hva gjelder norske bidrag til multinasjonale operasjoner. Hvis vi da tar utgangspunkt i Soria Moriaerklæringen fra 2005, Stoltenberg I sin politiske plattform er de ganske klare på ønsket om å bidra mer i FNrammen: «Når det gjelder bidrag til internasjonale operasjoner vil regjeringen prioritere deltakelse i FN-ledende fredsoperasjoner. FN er den eneste internasjonale instans som kan legitimere bruk av makt» Politisk plattform for flertallsregjeringen (Soria Moria II, kapittel 2) Høyre mener at samarbeidet i NATO er fundamentet for norsk sikkerhetspolitikk, men sier samtidig at fred og stabilitet i vår del av verden sikres best gjennom FN. Høyre gir også sin støtte til et nordisk sikkerhets- og forsvarssamarbeid. Av dette vil jeg si at begge regjeringsalternativer ønsker norske bidrag i FN-operasjoner. Samtidig har NATO som organisasjon fått svekket sin tillit etter manglende resultater og store sivile tap i Afghanistan. Dette kan føre til at et FN bedre tilpasset den nye komplekse verdensordenen er et mer riktig sikkerhetspolitisk verktøy, om ikke annet et mer politisk spiselig verktøy. Med dette mener jeg at folkeopinionen fremover vil stille større krav til hvor vi sender våre soldater. Dette kan komme av at vi har tatt de tapene vi har i en konflikt mange her hjemme ser på som resultatløs, og noe vi burde ha holdt oss unna. Jeg vil derfor trekke delslutningen at neste større norske bidrag blir i en FN-ramme. Vest-Afrika er nevnt som en av de store konfliktene og 12 forposten

13 forposten 13

14 Aktuelt..et eventuelt norsk bidrag til Syria bli mer i retning av støttespillere til en regjeringsdannelse av den syriske opposisjon, heller enn et rent militært bidrag. følge med i for Den siste tids hendelser i Mali og Algerie har ført til snakk om et norsk bidrag. I utgangspunktet var det snakk om et norsk bidrag til en EU-misjon kalt EU Training Mission. Etter spontanspørretimen i Stortinget 13. feb 2013 ble det mer klart at regjeringen ville foretrekke og støtte en FN-styrke. Problemet her er at bidraget til Mali pr nå er utelukkende fra afrikanske land. Afisma (African-led International Support Mission to Mali) har sitt mandat i sikkerhetsrådsresolusjon 2085 og skal være en ren afrikansk styrke som står for sikkerheten i Mali ute i felt. Det foregår nå et arbeid for å gjøre om Afisma til en FN-styrke som da vil åpne for et norsk bidrag. Dette kan forklare at regjeringen er såpass lunkne som de er til å sende et bidrag til EU-misjonen, og heller vil vente til et oppdrag fra FN tikker inn, da FN-deltagelse er et uttalt mål, og vi er jo tross alt ikke medlem i EU. Jeg tror videre at dette oppdraget da ikke blir infanteriavdelinger, men heller mer tilretteleggende kapasiteter som K2IS, Stabsoffiserer, mentorer osv. Noe av bakgrunnen for denne antagelsen er venstresidens skepsis til å dras inn i et nytt Afghanistan, men også utenriksminister Espen Barth Eides uttalelser om å støtte oppunder regionale kapasiteter som AU og ECOWAS (Economic Community Of West African States). I Syria er nå dødstallet ifølge FN, og så mye som ifølge USAs utenriksminister John Kerry. Syriske Røde Halvmåne anslår at 2,5 millioner syrere er internt fordrevne, et tall som anses som konservativt av FN. Etter at USA i desember slo følge med Storbritannia, Tyrkia, Frankrike og Gulfstatene i å anerkjenne den syriske opposisjonen National Coalition som den legitime representanten for det syriske folk, virker det ikke som al- Assad regimet har noen varig framtid som ledende makt i landet. Hvis, om ikke når, al-assad regimet faller vil det være et stort behov for en multinasjonal styrke tilstede som kan sikre en stabil framtid. Om Norge vil være en del av denne styrken kommer helt an på vilkårene. Norge ønsker å bidra til fred i Syria, og regjeringen støtter også opposisjonen som den legitime makt. Allikevel er det veldig uklart hvilket bidrag verdenssamfunnet kan og vil stille med når den tid kommer. Mye av usikkerheten ligger på Russlands bord, de har sammen med Kina ved to anledninger lagt ned veto mot å innføre sanksjoner mot regimet. Jeg tror at et eventuelt norsk bidrag 14 forposten

15 Jeg tror det første nye bidraget blir støttepersonnel til Mali, når det blir endringer i strukturen til bidraget som allerede er der. til Syria blir mer i retning av støttespillere til en regjeringsdannelse av den syriske opposisjon, heller enn et rent militært bidrag. Dette fordi jeg tror Russland og Kina vil begrense mandatet for og unngå en større vestlig militær tilstedeværelse. Konflikten mellom Sudan og Sør-Sudan er ikke like mye framme i mediebildet som de to foregående. Allikevel er det flere hundre tusen internt fordrevne, stadige grenseovertredelser og et jevnt konfliktnivå. Norge bidrar allerede med både sivile, militære og politi til UN- MISS (UN Mission in South Sudan) og Hilde Frafjord Johnson er FNs spesialutsending. Situasjonen nå er at ingen av partene har noe særlig å vinne på en full krig, men det er stor uenighet om fordeling av oljeinntekter. Hvis urolighetene fortsetter kan dette være et område som er veldig aktuelt for norske styrker. Vi har allerede personell på plass, vi har en norsk sjef i Frafjord Johnson og det passer godt med uttalte politiske mål om å delta mer i FN-rammen. Samtidig er denne konflikten pr nå ikke like intensiv som for eksempel Afghanistan, og dermed mer spiselig for det norske folk. Hvor skal vi så? Norge vil fortsette med militære bidrag over hele verden. Jeg tror det første nye bidraget blir støttepersonell til Mali, når det blir endringer i strukturen til bidraget som allerede er der. Dette blir gjerne mentorer og støttespillere til regionale kapasiteter som er på plass. Tanken om å la Afrika ordne opp selv, med støtte fra Vesten, kan bli styrende her. Det neste «infanteri-oppdraget» som er mer interessant for oss kadetter de neste årene, tror jeg blir Sør-Sudan. Det har lenge vært snakk om et norsk bidrag hit, og nå som Afghanistan-æraen går mot slutten får vi frigjort avdelinger til et nytt norsk bidrag. Allikevel vil dette kreve en lengre diskusjon i storting og regjering. Intervensjonen i Libya ble iverksatt uten drøfting i den utvidede utenrikskomiteen, noe som ga sterke reaksjoner fra opposisjonen. Et nytt norsk bidrag vil sannsynligvis måtte ha en bredere politisk plattform. Oppsummert virker Sør-Sudan som det sikreste kortet, men jeg regner med å få meg en overraskelse da fagfeltet vårt i beste fall er lite forutsigbart. forposten 15

16 meninger 16 forposten

17 forposten 17

18 meninger Leadership at the point of the bayonet I denne faste spalten inviterer vi ledere til å reflektere rundt profesjonen og ledelse. I dette nummeret vil Kenneth Bakken gi deg en inspirerende innsikt i hans virke som troppssjef. og leder. Tekst Kenneth Bakken Foto Forsvaret Mars Tmbn Mek 4 Tropp 2 gjør seg klare til å dra ut for å overlappe med TU 31. Vi har allerede tatt imot en fallen kamerat og er fast bestemt på å gjøre jobben vår når vi lander i sandkassen. Jeg har vært i Forsvaret siden jeg begynte min tjeneste i 1999 i Festningsparken i Trondheim. BSIT. 10 år etterpå står jeg endelig i stridssonen og har fått det privilegium det er å få lov til å lede en kampenhet fra Telemark Bataljon i strid. Min rolle i krigen i Afghanistan var liten og til dels ubetydelig i det store spillet, men som troppssjef for mine menn tok jeg avgjørelser som kun kunne bety forskjellen på liv og død. Før, under og etter gjør en seg noen refleksjoner rundt sitt eget lederskap og de prestasjonene en gjør på godt og vondt. De fleste av oss kunne vel ønske at vi gjorde alt rett og fremstod til enhver tid som gode forbilder for soldatene våre. Slik ble det altså ikke. Jeg hadde mine gode dager og dårlige dager. Det viktigste spørsmålet jeg stiller meg, evnet jeg å lære av mine feil? Personlig lederskap er levende og følger sin egen evolusjon. Det påvirkes av erfaringer, milepæler i livet og ens egen evne til refleksjon og ettertanke. Befalsskolen og Krigsskolen har faktisk lært meg noe. Dessverre gjorde de meg ikke feilfri, men for å sitere Nietzsche «Det som ikke ødelegger meg, gjør meg sterkere». Denne teksten er jo subjektiv og vil inneholde ting slik jeg husker dem og ifølge min kone er ikke den husken særlig god. Men så lenge hensikten er god, så får det telle for noe. I skapet mitt i Afghanistan hadde jeg teipet en lapp på innsiden av døren. På den hadde jeg kopiert fra Major Dick Winters bok «Beyond Band Of Brothers» hans 10 oppsummerte lederegenskaper, «Leadership at the point of the bayonet». De reglene inneholder for meg noen tidløse lederegenskaper som jeg har lyst til å reflektere rundt. 1. Strive to be a leader of character, competence, and courage. En leder med karakter, mot og kompetanse. Hvordan blir en det? Karakter og mot henger for meg tett sammen. Jeg opplevde å få mot gjennom treningen og mennene rundt 18 forposten

19 meg. En leder må ha mot og karakter til å gi de RETTE ordrene og stille de RETTE kravene. Underveis i de ulike operasjonene fulgte jeg opp soldatene mine både høyt og lavt, men det jeg allikevel husker best er beslutningen jeg tok som var feil. Vi hadde i flere dager sikret et ingeniør prosjekt som grenset til fiendens område. Jeg hadde ila dagene tillatt soldatene som var i min posisjon å ta lettelser i antrekk. Tidligere hadde jeg aldri gjort dette, men vi hadde med oss personell fra en annen avdeling som hadde andre rutiner. I stedet for å gjøre det rette gav jeg etter og tillot lettelser. Ett av lagene mine ble angrepet og vi måtte hurtig flytte oss for å kunne gi de ildstøtte. Det faktum at vi ikke satt klare gjorde at vi ble forsinket 2-3 minutter. På debrifingen fikk jeg et spm fra en av mine beste grenaderer på hvorfor vi ikke var klare. Jeg ble først forbannet over spørsmålet som jeg følte stilte spm ved min vilje til å komme dem til unnsetning. Han var modig og hadde karakter nok til å stille meg, sjefens hans, det ubehagelige spørsmålet. Etter å ha tenkt litt, gikk jeg bort til ham og takket ham for tilbakemelding. Han hadde helt rett og jeg hadde gjort en personlig feil ved å la komfort gå foran beredskap. 2. Lead from the front. Say, Follow me! and then lead the way. Gjør det, lev det og det vil gå dere vel. Grenaderene våre forventer å se norske offiserer fremst i kamplinjen. Jeg hadde gleden av å slåss med daværende Major Rune Wenneberg. Når du hørte den trygge stemmen hans over nettet og du visste han lå rett bak deg, fikk jeg en trygghet som gjorde at jeg kunne lede troppen min uten større bekymringer. Han var en bauta i stridsgruppen. Aldri hevet han stemmen sin på nett og spredte selvtillit til sine undergitte. Var det en plass som var utsatt kunne du være sikker på at han aldri var langt unna. 3. Stay in top physical shape physical stamina is the root of mental toughness. Vi må stille harde fysiske krav til de som skal tjenestegjøre i våre kampavdelinger. Den fysiske formen til offiserene og soldatene våre har reddet oss gjennom mange vanskelige oppdrag. Offiserer som ikke tar sin forposten 19

20 meninger En god venn sa til meg «Ta vare på dine menn, ellers så har du ingen å løse oppdrag med» egen fysiske form seriøst, tar heller ikke offisersyrket seriøst. For å kunne ligge i front må du ha fysikken i orden. I en vanskelig situasjon ser alle på sjefen. Da må du ha overskuddet til å lede og vinne. Jeg var derfor alltid med på kompaniets og troppens fysiske trening. Kunne jeg, kunne alle de andre i troppen. Denne arenaen var en plass der kompaniet kunne møtes på tvers av troppene og gode relasjoner ble bygget gjennom felles slit. 4. Develop your team. If you know your people, are fair in setting realistic goals and expectations, and lead by example, you will develop teamwork. Grenaderene, offiserene og befalet mitt, var kampkraften I avdelingen, ikke alle våpnene, utstyret og kjøretøyene. De var til god hjelp selvfølgelig, men troppen / personellet var den mest verdifulle ressursen jeg rådde over som sjef. Jeg brukte mye tid på personellet mitt og prøvde å bli godt kjent med dem, slik at de kunne stole på meg og jeg på dem. De var den mest verdifulle ressursen jeg var satt til å forvalte. Snakk med dem og sett av tid i hverdagen til å se den enkelte. En god venn sa til meg «Ta vare på dine menn, ellers så har du ingen å løse oppdrag med». Jeg opplevde at de utviklet seg og overgikk meg på mange arenaer, som sjef var jeg glad på deres vegne. Disse mennene stolte på meg til å føre dem gjennom kampen og hele veien hjem. Da måtte jeg kunne stole på dem. 5. Delegate responsibility to your subordinates and let them do their job. You can t do a good job if you don t have a chance to use your imagination and creativity. En av mine svake sider er at jeg liker å ha en finger med i det meste. Det jeg lærte meg å sette pris på i Tmbn er at det er så mange flinke folk som jobber der. Hver dag jobber de for å levere det beste for bataljonen og sitt kompani. Som sjef må en slippe sine undergitte til. Når hverdagen kommer i operasjonsområdet er det liten tid for en troppssjef å følge opp alle detaljer. Mine oppgaver var å 20 forposten

Innhold E.E.T. AKTUELT

Innhold E.E.T. AKTUELT Innhold 8 16 18 AKTUELT 8 Hilsen fra det sivile hælvete! 12 Refleksjon av tre års ferie 14 Jeg er soldat -med god samvittighet! 16 Geniet versus systemet 18 Fjellkurs sommer 20 Løs oppdrag! Ta vare på

Detaljer

De politiske partier og forsvarspolitikken Side 8-11. Du forsvarer landet vi forsvarer deg! Russisk militær modernisering skyter fart

De politiske partier og forsvarspolitikken Side 8-11. Du forsvarer landet vi forsvarer deg! Russisk militær modernisering skyter fart nr. 1 februar 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Gardens befalselever på skarpskyting s 18-19 Dyster Afghanistanrapport side 48-49 Kronikk: Nåtid og fremtid for Forsvaret side 52-53

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag:

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Side 1 av 11 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Det moderne innsatsforsvaret fra fremtidsvisjon til

Detaljer

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5 NR 4-2012 Jeg er blitt veldig glad i Syria SIDE 12 Livsviktig kameratstøttearbeid SIDE 5 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 4-2012 Redaktør katrine.sviland@nvio.no Velkommen til

Detaljer

Master #1 2014.indd 1 06.03.14 13:40

Master #1 2014.indd 1 06.03.14 13:40 Master #1 2014.indd 1 06.03.14 13:40 Master #1 2014.indd 2 06.03.14 13:40 Master #1 2014.indd 3 06.03.14 13:40 Brigader Leif Schanke 19. september 1916-3. februar 2014 Master #1 2014.indd 4 06.03.14 13:40

Detaljer

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

NATO og EU side om side - også i Afghanistan

NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kontaktblad nr.5 2008 NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kjære leser NATO er en allianse i stadig utvikling. Nye sikkerhetsutfordringer og oppgaver dukker opp med jevne mellomrom. I skrivende

Detaljer

bladet Ett yrke én organisasjon Øvelse EODEX 2009 s.12-15 Gjør fienden mør! for å bli s.6-8 s.44-45 s.50-51

bladet Ett yrke én organisasjon Øvelse EODEX 2009 s.12-15 Gjør fienden mør! for å bli s.6-8 s.44-45 s.50-51 Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon bladet nr. 2 mars 2009 årgang 62 Ett yrke én organisasjon Luftvernet kommet Maktkamp! s.6-8 for å bli Gjør fienden mør! Øvelse EODEX 2009 s.12-15 s.44-45 s.50-51

Detaljer

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 nr. 1 februar 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 BFO med unik krigsrisikoforsikring til sine medlemmer! Se bilag, samt omtale på side 23

Detaljer

Hva mener partiene om avdelingsbefals-ordningen? Side 46-48

Hva mener partiene om avdelingsbefals-ordningen? Side 46-48 nr. 5 august 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon BFO godt representert på FOS-BS 2013! Side 6-8 BFO også på plass i Nijmegen! Side 20-21 Det norske NH-90 programmet er godt i gang

Detaljer

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt?

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Desember 2012 100 ÅRGANG Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? Fornyelse av Luftforsvaret - en fremtidsrettet og nødvendig endring Kadettkontakt

Detaljer

1-2008. Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted. Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008. Av kadett Tomas Bakke

1-2008. Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted. Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008. Av kadett Tomas Bakke THE NORWEGIAN ATLANTIC COMMITTEE 1-2008 Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008 Av kadett Tomas Bakke Sikkerhetspolitisk Bibliotek Sikkerhetspolitisk

Detaljer

ffisersbladet Øvelse Deysar Stor artikkel om Heimevernet: FRYKTER REDUKSJON OG SAMMENSLÅING MED HÆREN! Ett yrke en organisasjon!

ffisersbladet Øvelse Deysar Stor artikkel om Heimevernet: FRYKTER REDUKSJON OG SAMMENSLÅING MED HÆREN! Ett yrke en organisasjon! ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 4 juni 2010 årgang 63 BFOs omstillingskonferanse Side 26-30 Nytt soldatmateriell Side 16-19 Nå skal veibombene tas! Side 58-59 Stor artikkel

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon Sikret NATOtoppmøte s.12-13 BFOs lederfonferanse 2006 s.32-35 Storøvelsen «Mobil innsats» s.

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon Sikret NATOtoppmøte s.12-13 BFOs lederfonferanse 2006 s.32-35 Storøvelsen «Mobil innsats» s. ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon Sikret NATOtoppmøte s.12-13 BFOs lederfonferanse 2006 s.32-35 Storøvelsen «Mobil innsats»

Detaljer

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10.

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10. Sjekk posten NR 5-2009 TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden Side 6 Ivar Knotten Lederen og fellesskapet Side 10 Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 14 Norges Veteranforbund for Internasjonale

Detaljer

DEN STØRSTE GAVEN JESUS - LEDEREN SOM SPRENGTE GRENSENE SIDE 9 FORSVARSSJEFEN OM VÅRT VERDIGRUNNLAG SIDE 12 NR 2 / NOVEMBER 2014 / ÅRGANG 33

DEN STØRSTE GAVEN JESUS - LEDEREN SOM SPRENGTE GRENSENE SIDE 9 FORSVARSSJEFEN OM VÅRT VERDIGRUNNLAG SIDE 12 NR 2 / NOVEMBER 2014 / ÅRGANG 33 NR 2 / NOVEMBER 2014 / ÅRGANG 33 ORGAN FOR MILITÆRT KRISTENT FELLESSKAP DEN STØRSTE GAVEN JESUS - LEDEREN SOM SPRENGTE GRENSENE SIDE 9 FORSVARSSJEFEN OM VÅRT VERDIGRUNNLAG SIDE 12 HILSEN FRA PRESIDENTEN

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon En blåkopi av TMBN? s.8-9 Øvelse Nordic Air Meet 2006 s.34-36 Norwegiansjef

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon En blåkopi av TMBN? s.8-9 Øvelse Nordic Air Meet 2006 s.34-36 Norwegiansjef ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 6 oktober 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon En blåkopi av TMBN? s.8-9 Øvelse Nordic Air Meet 2006 s.34-36 Norwegiansjef med bok s.44-45

Detaljer

bladet Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon NASAMS til Finland s.52-54 BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 s.58-59

bladet Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon NASAMS til Finland s.52-54 BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 s.58-59 Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon bladet nr. 6 oktober 2009 årgang 62 Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon Operation Atalanta Protector Light BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 NASAMS

Detaljer

ffisersbladet MIDT-ØSTEN Stor artikkel fra Livsfarlig yrke Krigsfotograf! Ett yrke en organisasjon! Vedlikeholdskrise i ubåtvåpenet!

ffisersbladet MIDT-ØSTEN Stor artikkel fra Livsfarlig yrke Krigsfotograf! Ett yrke en organisasjon! Vedlikeholdskrise i ubåtvåpenet! ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 2 mars 2011 årgang 64 Vedlikeholdskrise i ubåtvåpenet! Side 8-9 Degradering av en hel yrkesgruppe! Stor artikkel fra MIDT-ØSTEN Livsfarlig yrke

Detaljer

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45 nr. 7 desember 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon KAFO og BESO høstkonferanse! Side 6-8 Øvelse Flotex Silver Rein II Side 10-13 Christian Radich «Den seilende befalsskolen» Side

Detaljer

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi?

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. desember 2004 1 NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? ved Ambassadør Kai Eide Norges faste delegasjon til NATO Kontroller mot fremføringen

Detaljer

PANSERBATALJONEN. Kunnskap er makt! - Kavaleriet får etterlengtede oppdateringer

PANSERBATALJONEN. Kunnskap er makt! - Kavaleriet får etterlengtede oppdateringer OFFISERSBLADET Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 1 2015 Litt av hvert Kjekt å ha! Hva skjer? Portrettintervju med leder BFO - Hvem er Jens Jahren? FOS Felles opptak og seleksjon til befalsutdanning

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 Forsidebilde: Soldater og sivile ssammen i Afghanistan Nr. 3-2007 ISSN:

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 20-06-05 11:57 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 4-2005 FN-operasjonen i Kongo s. 4 7 og 33 Oppdrag Liberia s. 10-11 ONUC 45 år 20 juli s. 16-17 og 26

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 2 2014

FolkogforsVar Nr. 2 2014 FolkogforsVar Nr. 2 2014 For Norge i utlandet Kjære leser Verden er blitt mindre, pleier man å si. Og vi lever på mange måter i en globalisert verden. Ikke minst gjelder dette på informasjonssiden. Konflikter

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 Klar tale fra forsvarsministeren SIDE 4-5 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Nr. 4-2007 ISSN: 1503-3309

Detaljer

B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO

B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

Medlemsblad for Personellforbundet. Ny personellordning vedtatt. Ny forbundsleder valgt. Veteraner

Medlemsblad for Personellforbundet. Ny personellordning vedtatt. Ny forbundsleder valgt. Veteraner UTGAVE 2. JUNI 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Ny personellordning vedtatt Ny forbundsleder valgt Veteraner R Everything will come to an end 15% rabatt på Super husforsikring bare fordi DU HAR

Detaljer