AKTUELT Tallenes tale 8 Hvilken retning tar Forsvaret 10 Hvor går neste operasjon 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKTUELT Tallenes tale 8 Hvilken retning tar Forsvaret 10 Hvor går neste operasjon 12"

Transkript

1

2

3

4 REDAKTØR Rine Veberg ASS. REDAKTØR Yves Birkeli (denne utgaven) REDAKSJON Ruben Getz/Foto Vebjørn Borkamo/Skribent Helje Borud/Skribent Hans Christian Grønli/Skribent Atle Nilsen/Skribent Eivind Fuglaas/Skribent Knut Flydal/Skribent Christer Nodland/Skribent Er det en fugl, er det et fly, nei, det er den strategiske korporalen. Vi har alle hørt om han, men ingen har klart å få klørne i denne primitive soldaten... Hans Christian Grønli, subject matter expert AKTUELT Tallenes tale 8 Hvilken retning tar Forsvaret 10 Hvor går neste operasjon 12 MENINGER Kenneth Bakken og lederskap 12 Den Strategiske Korporalen 24 Den egentlige grunnen til I forhold til 28 Hvor blir det av debatten 30 Tradisjonsbærerne 32 Sjefen skriver om 36 ALT om NAKA 40 Miltek Prosjekt 44 EET 1 RM 46 TDG 50 Kit Speideren 51 I Stridssekken 52 KS tar pulsen på samfunnet 54 Sersjant Steiner 56 Vil du bli Major 59 ILKS informerer 62 BIDRAG I tillegg bidrar flere eksterne til bladet. Har du noe du ønsker å bidra med så send dette til: NESTE DEADLINE 15. april FORSIDEFOTO Rine Veberg Forposten distribueres også på nett under Krigsskolens hjemmesider. krigsskolen/student-ved-krigsskolen/ forposten/sider/default.aspx UTGIVER Krigsskolen ANSVARLIG REDAKTØR Arne Opperud Trykket ved Merkur Trykk

5 Leder RINE VEBERG Redaktør Forposten Kadetter, ansatte og andre lesere i Hæren, redaksjonen gir dere første utgave av Forposten for året Jeg har nå tatt over stafettpinnen fra tidligere redaktør, Kristoffer Erlien. Kristoffer har forvaltet sitt ansvar på en svært imponerende måte, og det er med en solid porsjon ydmykhet jeg nå setter meg i førersetet. Jeg ønsker virkelig å videreføre hans arbeid med å lage en visuelt attraktiv, aktuell skoleavis med god faglig tyngde, som samtidig evner å bruke humor og useriøse innslag for massen. I denne utgaven ønsker vi å sette søkelyset på kursen for Hæren i fremtiden. Noe som kanskje er gitt av langtidsplaner og forsvarsbudsjettet, men hva betyr disse dokumentene og festtalene for soldatene i praksis? Vi presenterer Forsvarsdepartementets syn, men også kadetten som faktisk tør å prøve seg på kvalifisert synsing om hva som blir den neste konflikten. Les Knut Flydal om hva som blir den neste konflikten. Kenneth Bakken, som mange av dere kanskje er kjent med, har i denne utgaven bidratt med sine tanker om lederskapet. Kenneth gir sin personlige beretning om hva han mener kreves av lederen, og jeg anbefaler virkelig denne lesningen. For øvrig har vi mange talentfulle skribenter i redaksjonen, og har du noen gang lurt på hvem den berømte strategiske korporalen egentlig er, så har du nå en unik mulighet til å bli bedre kjent med denne figuren av en soldat. For de som har savnet mer bildemateriale i Forposten, så har vi forsøkt å ta fatt på dette, og byr i denne utgaven på gode bilder med høy grad av gjenkjennbarhet. For de som fortsatt mener at de ikke får se seg selv nok på trykk, vil vi også lage til en egen MMS-spalte for innsendte bilder fra kadetten. Jeg vil avslutte med en liten oppfordring leserne. Redaksjonen har alltid både rom og behov for skribenter, fotointeresserte, layout-entusiaster eller andre kreativt orienterte mennesker. Bruk Forposten som en mulighet til mene noe, og bevise for Tor Erik Hanssen at du ikke er en av de uniformsstativene han omtaler. Takk for bidrag og innsats! Rine Veberg Redaktør Forposten

6 SJEFEN HAR ORDET ARNE OPPERUD Skolesjef La meg starte med å gratulere kadett Rine Veberg som ny redaktør av Forposten. Det er mye og hardt arbeid som må til for å lage et så godt blad som Forposten nå er blitt. Bladet har utviklet seg svært godt under kadett Kristoffer Anglevik Erlien sin ledelse. Takk skal du ha. Ikke uventet gjorde ILKS en formidabel jobb med forberedelsene til NAKA. Kadett Borg var på fra første stund. Det var svært høye prestasjoner i alle grenene og det var spenning helt til slutt. Takk skal dere ha for flotte prestasjoner og fellesskap under årets NAK. Sølv er absolutt ikke noe nederlag, men det er ikke gull. Vi jobber nå hardt sammen med Forsvarbygg for å få på åpnet Jimmyhallen igjen. Jeg har tro på at det vil gjøre oss enda bedre under neste års NAKA. Forsvarsbygg lager store spor i leiren for tiden, men nå nærmer det seg tid for å løfte utearealene. Jeg er imponert over hvor godt renholdspersonalet har klart å holde rent på tross av gjørmeløypa i leiren. Takk skal dere ha. Jeg henstiller alle nå i våres om å gjøre sitt for å forskjønne leiren. Vi er i ferd med å beskrive kravene til nytt kontorbygg sammen med prosjektansvarlig i forsvarsbygg. Den økonomisk rammen er trang og det blir derfor krevende å få alle ansatte under samme tak. Mye tyder på at vi kan flytte inn i nye kontorer om et par år. I mellomtiden skal vi klare oss godt med det vi har. Jeg håper at Studieseksjonens nye lokaler i bygning seks vil øke servicegraden for kadettene. Den nye Hærens befalsskole begynner for alvor å ta form. Det jobbes hardt for tiden ved Hærens våpenskole, Forsvarets kompetansesenter for logistikk, Hærens befalsskole og Krigsskolen med å utarbeide nye studiehåndbøker for alle linjene på den nye befalsskolen. Arbeidet så langt ser meget lovende ut. Kursing av ansatte på befalsskolen vil starte i juni. Generalinspektøren for Hæren (GIH) har pekt ut retningen for lederutviklingen etter Krigsskolen. Krigsskolen skal a) støtte sjefene med lederutvikling av ledergruppene fra GIH ned til bataljon b) utvikle et talentprogram. I tillegg skal vi utvikle kurs innen ledelse og lederskap for spesialistbefal. En av våre kadetter ble utsatt for en alvorlig ulykke med en granat i januar. En slik ulykke preger oss alle. Det er med glede vi nå ser at det går mye bedre med kadetten. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som bidro til at det gikk så bra når først ulykken skjedde. Takk til medkadetter for rett og tidsriktig førstehjelp, og takk til stab og ledere på alle nivå som har tatt ansvar. Dere var klare når det gjaldt. Det bringer meg over til mitt sluttpoeng; være klar. Vi er offiserer og ansatte i en innsatshær. En innsatshær skal være klar med det vi har, alltid. Det betyr at den enkelte av oss må være klar i hodet og med vårt materiell alltid. Oppdrag og oppgaver vil variere, men vi må være klar med det vi har. Er du det? Arne Opperud Oberst Sjef Krigsskolen 6

7 Presidenten HAR ORDET HELJE BORUD President Kadettsamfundet Chance favors the prepared mind» - Louis Pasteur. Dette er et uttrykk jeg ofte benytter. Min mening er at flaks ikke bare er flaks. Flaks oppstår ikke bare sånn helt av seg selv. Selvfølgelig, noen ganger gjør det det, men jeg vil dog påstå at flaks i mange tilfeller kan bearbeides. For er det ikke slik at det vi i mange tilfeller kaller flaks egentlig bare handler om marginer? Og at det således handler om å få disse marginene til å telle i sin egen favør? Videre kan man da si at flaks, eller sjansen for at marginene skal gå i ens favør, er større ettersom hvor gode forberedelser man har gjort? Er det ikke derfor vi driller på ildhåndgrep, trener på oppdrag og gjennomfører grundig KTS? Slik at grunnlaget for at det skal gå bra er så godt som mulig? Grundige forberedelser legger et godt grunnlag for god oppdragsløsning og minimerer antall ukjente faktorer slik at når disse dukker opp så har man evne og overskudd til å håndtere dem; altså flaks. Dessverre så er det også slik at noen ganger så er flaks bare flaks, eller også uflaks. En udefinerbar x-faktor som slår ut i ens disfavør, gjerne på det minst beleilige tidspunkt. For det skal sies, og nå kommer vi til kjernen i budskapet, at det var så visst ikke mangel på forberedelser, trening eller dyktighet som gjorde at vi tok en andreplass i årets NAKA, og med det måtte se vandreskjoldet glippe mellom fingrene atter en gang. Nei, vi var så visst på høyde med de andre skolene hva gjaldt forberedelser (eller var det de som var på høyde med oss?). I år var rett og slett ikke marginene på vår side. Kanskje dro LKSK en ørliten fordel av hjemmebane og hjemmepublikum? Hvem vet? Det er for så vidt ikke så farlig. Hovedpoenget er at vi, i år igjen, sendte avgårde en delegasjon som på vegne av Krigsskolen og Kadettsamfundet hentet hjem store deler av premiepotten samt mye heder og ære i løpet av noen korte dager i Trondheim. Ikke bare innenfor idrett, men også innenfor underholdning, bandkonkurranse, sjefskonkurranse (godt fektet Oberst!) og Sjetta Gren. Et meget godt vitnesbyrd over det mangfold som er Kadettsamfundet. Godt jobbet, jeg er stolt av dere! Og til neste president i Kadettsamfundet, husk: Kadettsamfundet av kadetter, for kadetter! Takk for meg! Helje Borud President Kadettsamfundet 7

8 Aktuelt Tallenes tale Sjefen for sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet prøver i dette nummeret å peke ut retningen for Forsvaret, og spesielt Hæren. Er Hæren i dag innrettet for den generiske konflikten? Som bakgrunn for dette innlegget, ønsker redaksjonen å rette søkelyset mot den stadige utviklingen av Forsvaret og hvordan dagens soldatmasse påvirker den generelle evnen til å produsere kampkraft. I januar 1947 ble over soldater sendt som en del av Tysklandsbrigaden for å delta i Norges første, og i dag fortsatt største, internasjonale operasjon. Til Libanon sendte vi soldater, samtidig som vi sendte bidrag til Balkan. I midten av 2012 hadde vi 525 soldater i Afghanistan. Gjennom den kalde krigen bestod Hæren av soldater, i 1997 lå tallet på omtrent , i 2001 nærmere og i dag mindre enn 9000 soldater. Tallene i seg selv viser en tydelig trend, selv om vi ikke helt unyansert kan sammenligne den kalde krigen med dagens situasjon. Siden den kalde krigen har Forsvaret også vært i en konstant transformasjonsprosess. Prosessen har medført at Forsvaret i dag besitter høyteknologiske kapasiteter, og med det også har fått et redusert behov for det menneskelige maskineriet - soldaten på bakken. Dagens konflikter, som Libya eller Syria, vitner nettopp om en dreining i behovet for nå et heller lite antall spesialister, samt avgjørende teknologiske kapasiteter. Forsvarsdepartementet ynder å fremheve kvaliteten på Hærens personell og materiell. Det kan derimot vise seg at kvantitet blir en større utfordring i nær fremtid Så, hvordan står det til med Norge sammenlignet med våre nærmeste naboer: Norge: aktivt tjenestegjørende Hæren soldater Danmark: aktivt tjenestegjørende Hæren soldater Sverige: aktivt tjenestegjørende Hæren soldater Finland: aktivt tjenestegjørende Hæren soldater Norge og Sverige de landene i norden som prosentvis har minst hær personellmessig sammenlignet med antall tjenestegjørende (med henholdsvis 36 og 31 %). Ser vi nærmere på forholdet mellom Norge og Sverige, skal kjernen i den svenske armeen etter Forsvarsbeslutet 2009 bestå av intet mer enn 8 manøverbataljoner som skal kunne operere både hjemme og i UTOPS. I denne sammenligningen blir den norske Hæren noe mer tilsidesatt. Hvilke konsekvenser kan vi egentlig se på bakgrunn av dette styrkeforholdet? Tar vi vår engasjement i Afghanistan som eksempel, har Hæren smertelig fått erfare at det å ha en styrke på omtrent 500 kvinner og menn stående over 10 år får ringvirkninger. Personellslitasjen ved gjentatte deployeringer, spesielt for belastede avdelinger og spesialister, mangel på kon- 8 forposten

9 Forsvaret.no tinuitet og kjernepersonell i kritiske stillinger hjemme er noen av de. Internasjonalt sett har vi spilt en anselig rolle i NATOs totale bidrag, men dette har over tid gått på bekostning av kampkraften hjemme i bruket. Gjennom Soria Moria erklæringen, både i 2005 og 2009 forpliktet Norge seg til et større samarbeid med FN. Tanken med å nå terminere bidraget til Afghanistan i 2014 skal gjøre oss som nasjon mer kapable til å gjøre handling ut av disse forpliktelsene. NATO er og vil fortsette å være grunnpillaren i Norges strategiske plan, så det å forplikte til samarbeid må ikke misforstås med det å nødvendigvis sette soldater inn i FN teig. Per 2012 ligger Norge helt i toppen (nr. 15) hva gjelder økonomisk støtte til FN på verdensbasis. Så, når vi nå om kort tid er ute, hvilken konflikt skal vi begynne å innrette oss etter? I Forsvarssjefens militærfaglige råd fra 2011 legges det opp til at kompanistridsgruppe er den største enheten Hæren kan opprettholde i utenlandsoppdrag over noe tid. Spørsmålet er da også hvilken relevans et fremtidig norsk bidrag vil ha. Statsbudsjettet for 2013 sikter mot å starte Hærens tilpasning i tråd med langtidsplanens forutsetninger, herunder økt operativ evne og tilgjengelighet. Hva legger Forsvarsdepartementet i økt operativ evne for Hæren? Vi inviterer Sjef for Sikkerhetspolitisk avdeling til å svare på noen av disse spørsmålene, som tar for seg de store linjene for Forsvaret. Knut Flydal gjør så et forsøk på å spekulere i hvor den neste konflikten kan komme til å være lokalisert. Ønsker du å ytre dine meninger om hvilken retning Hæren bør eller er i ferd med å ta - oppfordrer vi deg til å skrive til neste utgave (frist: 15. april). forposten 9

10 Aktuelt Forsvarets utvikling og deltakelse i internasjonale operasjoner Afghanistan er i ferd med å avsluttes, et nytt Forsvarsbudsjett er i ferd med å sette rammene for aktivitet og kapasitetsspissing for tiden fremover. Forsvarsdepartmentet peker ut retningen for Forsvaret som helhet. Stortinget vedtok 14. juni 2012 den nye langtidsplanen for Forsvaret, «Et forsvar for vår tid» (Prop. 73 S ( ). SVEIN EFJESTAD Ansvar for: Sikkerhetspolitikkm internasjonal virksomhet, krisehåndtering, samt internasjonal og nasjonal militær rett Denne langtidsplanen markerer på flere måter avslutningen av en lang, krevende og vellykket omstilling fra et invasjonsforsvar til et tidsriktig og moderne innsatsforsvar. Det er skapt balanse mellom oppgaver, struktur og ressurser. Forsvarets eget personell har gjennom ti år gjort en meget god jobb med å reformere hele organisasjonen. Hovedinnretningen for Forsvaret er på mange områder lagt. Forsvarets operative hovedkvarter er etablert på Reitan i Bodø. Hæren er solid etablert i sør og i nord. Sjøforsvaret har moderne fartøy med hovedbaser på Vestlandet og i Nordland. Hovedfokuset i den nye langtidsplanen er å optimalisere Luftforsvarets basestruktur, ikke minst med fokus på anskaffelsen av nye F-35 kampfly samt videreutviklingen av kommando- og kontrollstrukturen. I tillegg styrkes både Hæren og Heimevernet ytterligere, i tillegg til at forsvaret mot cybertrusler er etablert som et eget virksomhetsområde. For Norge er det særlig viktig å ivareta egne interesser i nærområdene, og da særlig i nord. NATO-medlemskapet er hjørnesteinen i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Norges grunnleggende sikkerhetspolitiske interesser tar utgangspunkt i forsvaret av vår politiske suverenitet og territorielle integritet. Disse interessene omfatter beskyttelse av Norges territorium, befolkning, kritisk infrastruktur og sentrale samfunnsfunksjoner. Norge har gjennom det såkalte nærområdeinititativet tatt til orde for at alliansen bør få større synlighet ifm. aktiviteter på medlemslandenes territorier - eksempelvis gjennom NATO-øvelser - samt at NATO opprettholder en troverdig forsvarsevne av medlemslandenes territorier. Konkrete tiltak det her er tale om er en tettere kobling mellom NATOs kommandostruktur og nasjonale hovedkvarter, samt en økning av NATOs situasjonsforståelse knyttet til medlemslandenes nærområder. I den forrige gjennomgangen av NATOs kommandostruktur ble det også klart at NATO-hovedkvarterene i Brunssum og Napoli fikk tildelt det regionale ansvaret for hhv. nord og sør i alliansen. I tillegg er det klart at Norge fortsatt har en fundamental interesse i å bidra til en multilateral verdensorden under FN med vekt på folkeretten og menneskerettigheter. Dette er både et uttrykk for internasjonal solidaritet og behovet for internasjonal regulering av forholdet mellom stater. Norge vil også i fremtiden ha interesse av å bidra til stabilitet også utenfor det euroatlantiske området. Forsvaret utformes i første rekke for å ivareta oppgavene knyttet til nasjonalt og kollektivt forsvar. Forsvaret er fleksibelt nok til å håndtere 10 forposten

11 Forsvaret utformes i første rekke for å ivareta oppgavene knyttet til nasjonalt og kollektiv forsvar. en rekke ulike scenarier både hjemme og ute, og smidig nok til løpende å moderniseres i takt med den sikkerhetspolitiske og teknologiske utviklingen. Norge har i dag et moderne, alliansetilpasset innsatsforsvar med dyktig personell, avansert materiell, stor slagkraft og høy reaksjonsevne som kan møte ulike utfordringer både hjemme og ute. Til tross for at NATOs strategiske konsept slår fast at kollektivt forsvar er NATOs viktigste oppgave, har alliansen fortsatt internasjonal krisehåndtering som en viktig oppgave. Hovedutfordringen for NATO og Norge på dette området er fortsatt Afghanistan. I Afghanistan har NATO over et tiår vist utholdenhet og evne til å håndtere vedvarende og omfattende operasjoner langt unna eget territorium. I Libya-operasjonen våren 2012 demonstrerte flere allierte, deriblant Norge, en høy reaksjonsevne og handlekraft. Etter mange år med tunge bidrag i Afghanistan, vil både Forsvarets og NATOs innsats i større grad dreies mot egne nærområder. Dette er i tråd med NATOs nye strategiske konsept, vedtatt på toppmøtet i Lisboa høsten ISAF-operasjonen vil bli gradvis nedtrappet og vil avsluttes i Alliansen vil fortsatt være engasjert i Afghanistan, men i fremtiden med instruktører og rådgiver for å hjelpe afghanerne til å utnytte egne kapasiteter. Fra norsk side, men også mer bredt i alliansen, vil det nå bli satt større fokus på trening og øving. I fraværet av større NATO-operasjoner vil det være viktig å sikre evnen til fortsatt operativt samvirke gjennom bl.a. felles øving og trening. Styrkebidrag til NATO Response Force (NRF) og deltakelse på NATO-ledete øvelser vil være konkrete tiltak av betydning. Dette vil være viktige arenaer hvor allierte fra begge sider av Atlanteren på en konkret og synlig måte kan vise at de transatlantiske forbindelser fortsatt lever i beste velgående. Selv om Forsvarets primæroppgave er å hevde Norges suverenitet og forsvare landet mot ytre angrep, skal Norge likevel også i fremtiden fortsette å ta et internasjonalt medansvar. forposten 11

12 Aktuelt HVOR GÅR NESTE OPERASJON? Jeg tenker en del på hva jeg skal etter Krigsskolen. Både hvor jeg skal få min første beordring, og også hvor jeg skal dra i neste intops. De siste årene har Norge bidratt i vidt forskjellige multinasjonale operasjoner, helst innenfor NATO-rammen, men også rene FN-operasjoner. Vi begynner nå å runde av i Afghanistan, Libya gikk ganske bra, og Båtforsvaret fikk jaget pirater i Adenbukta. Det krangles om øyer i Sør-Kinahavet, den arabiske våren har gått over i sommer, høst og vinter på andre runden, Teheran skyter aper opp i verdensrommet, sentral-afrika brenner fortsatt, Vest-Afrika blir nevnt som det nye Afghanistan og nå er Nord-Korea til og med blitt uvenner med Kina. I tillegg smelter isen i nord og gir nye muligheter og utfordringer. Summert opp vil jeg tro at vi ikke blir arbeidsledige i fremtiden heller. Jeg vil derfor med denne artikkelen synse litt om hva som kan bli aktuelt for oss som (unge) lovende kadetter. Tekst Knut Flydal, SPU Illustrasjon Rine Veberg For å gjøre det enkelt for meg selv vil jeg spisse denne artikkelen inn mot tre områder: Vest-Afrika representert ved Mali, Syria og Sør-Sudan. For å kunne si mer om hvor neste kontingent med norske soldater skal, må vi ta utgangspunkt i hva de som disponerer oss tenker. Til høsten får vi et Stortingsvalg som kan gi store politiske endringer på noen områder, men jeg vil allikevel anta at en variant av blått i regjering ikke vil skille seg vesentlig i bruk av norske styrker i intops fra det Stoltenberg II har gjort. Det virker i hvert fall som Ap tenker mye likt som Høyre hva gjelder norske bidrag til multinasjonale operasjoner. Hvis vi da tar utgangspunkt i Soria Moriaerklæringen fra 2005, Stoltenberg I sin politiske plattform er de ganske klare på ønsket om å bidra mer i FNrammen: «Når det gjelder bidrag til internasjonale operasjoner vil regjeringen prioritere deltakelse i FN-ledende fredsoperasjoner. FN er den eneste internasjonale instans som kan legitimere bruk av makt» Politisk plattform for flertallsregjeringen (Soria Moria II, kapittel 2) Høyre mener at samarbeidet i NATO er fundamentet for norsk sikkerhetspolitikk, men sier samtidig at fred og stabilitet i vår del av verden sikres best gjennom FN. Høyre gir også sin støtte til et nordisk sikkerhets- og forsvarssamarbeid. Av dette vil jeg si at begge regjeringsalternativer ønsker norske bidrag i FN-operasjoner. Samtidig har NATO som organisasjon fått svekket sin tillit etter manglende resultater og store sivile tap i Afghanistan. Dette kan føre til at et FN bedre tilpasset den nye komplekse verdensordenen er et mer riktig sikkerhetspolitisk verktøy, om ikke annet et mer politisk spiselig verktøy. Med dette mener jeg at folkeopinionen fremover vil stille større krav til hvor vi sender våre soldater. Dette kan komme av at vi har tatt de tapene vi har i en konflikt mange her hjemme ser på som resultatløs, og noe vi burde ha holdt oss unna. Jeg vil derfor trekke delslutningen at neste større norske bidrag blir i en FN-ramme. Vest-Afrika er nevnt som en av de store konfliktene og 12 forposten

13 forposten 13

14 Aktuelt..et eventuelt norsk bidrag til Syria bli mer i retning av støttespillere til en regjeringsdannelse av den syriske opposisjon, heller enn et rent militært bidrag. følge med i for Den siste tids hendelser i Mali og Algerie har ført til snakk om et norsk bidrag. I utgangspunktet var det snakk om et norsk bidrag til en EU-misjon kalt EU Training Mission. Etter spontanspørretimen i Stortinget 13. feb 2013 ble det mer klart at regjeringen ville foretrekke og støtte en FN-styrke. Problemet her er at bidraget til Mali pr nå er utelukkende fra afrikanske land. Afisma (African-led International Support Mission to Mali) har sitt mandat i sikkerhetsrådsresolusjon 2085 og skal være en ren afrikansk styrke som står for sikkerheten i Mali ute i felt. Det foregår nå et arbeid for å gjøre om Afisma til en FN-styrke som da vil åpne for et norsk bidrag. Dette kan forklare at regjeringen er såpass lunkne som de er til å sende et bidrag til EU-misjonen, og heller vil vente til et oppdrag fra FN tikker inn, da FN-deltagelse er et uttalt mål, og vi er jo tross alt ikke medlem i EU. Jeg tror videre at dette oppdraget da ikke blir infanteriavdelinger, men heller mer tilretteleggende kapasiteter som K2IS, Stabsoffiserer, mentorer osv. Noe av bakgrunnen for denne antagelsen er venstresidens skepsis til å dras inn i et nytt Afghanistan, men også utenriksminister Espen Barth Eides uttalelser om å støtte oppunder regionale kapasiteter som AU og ECOWAS (Economic Community Of West African States). I Syria er nå dødstallet ifølge FN, og så mye som ifølge USAs utenriksminister John Kerry. Syriske Røde Halvmåne anslår at 2,5 millioner syrere er internt fordrevne, et tall som anses som konservativt av FN. Etter at USA i desember slo følge med Storbritannia, Tyrkia, Frankrike og Gulfstatene i å anerkjenne den syriske opposisjonen National Coalition som den legitime representanten for det syriske folk, virker det ikke som al- Assad regimet har noen varig framtid som ledende makt i landet. Hvis, om ikke når, al-assad regimet faller vil det være et stort behov for en multinasjonal styrke tilstede som kan sikre en stabil framtid. Om Norge vil være en del av denne styrken kommer helt an på vilkårene. Norge ønsker å bidra til fred i Syria, og regjeringen støtter også opposisjonen som den legitime makt. Allikevel er det veldig uklart hvilket bidrag verdenssamfunnet kan og vil stille med når den tid kommer. Mye av usikkerheten ligger på Russlands bord, de har sammen med Kina ved to anledninger lagt ned veto mot å innføre sanksjoner mot regimet. Jeg tror at et eventuelt norsk bidrag 14 forposten

15 Jeg tror det første nye bidraget blir støttepersonnel til Mali, når det blir endringer i strukturen til bidraget som allerede er der. til Syria blir mer i retning av støttespillere til en regjeringsdannelse av den syriske opposisjon, heller enn et rent militært bidrag. Dette fordi jeg tror Russland og Kina vil begrense mandatet for og unngå en større vestlig militær tilstedeværelse. Konflikten mellom Sudan og Sør-Sudan er ikke like mye framme i mediebildet som de to foregående. Allikevel er det flere hundre tusen internt fordrevne, stadige grenseovertredelser og et jevnt konfliktnivå. Norge bidrar allerede med både sivile, militære og politi til UN- MISS (UN Mission in South Sudan) og Hilde Frafjord Johnson er FNs spesialutsending. Situasjonen nå er at ingen av partene har noe særlig å vinne på en full krig, men det er stor uenighet om fordeling av oljeinntekter. Hvis urolighetene fortsetter kan dette være et område som er veldig aktuelt for norske styrker. Vi har allerede personell på plass, vi har en norsk sjef i Frafjord Johnson og det passer godt med uttalte politiske mål om å delta mer i FN-rammen. Samtidig er denne konflikten pr nå ikke like intensiv som for eksempel Afghanistan, og dermed mer spiselig for det norske folk. Hvor skal vi så? Norge vil fortsette med militære bidrag over hele verden. Jeg tror det første nye bidraget blir støttepersonell til Mali, når det blir endringer i strukturen til bidraget som allerede er der. Dette blir gjerne mentorer og støttespillere til regionale kapasiteter som er på plass. Tanken om å la Afrika ordne opp selv, med støtte fra Vesten, kan bli styrende her. Det neste «infanteri-oppdraget» som er mer interessant for oss kadetter de neste årene, tror jeg blir Sør-Sudan. Det har lenge vært snakk om et norsk bidrag hit, og nå som Afghanistan-æraen går mot slutten får vi frigjort avdelinger til et nytt norsk bidrag. Allikevel vil dette kreve en lengre diskusjon i storting og regjering. Intervensjonen i Libya ble iverksatt uten drøfting i den utvidede utenrikskomiteen, noe som ga sterke reaksjoner fra opposisjonen. Et nytt norsk bidrag vil sannsynligvis måtte ha en bredere politisk plattform. Oppsummert virker Sør-Sudan som det sikreste kortet, men jeg regner med å få meg en overraskelse da fagfeltet vårt i beste fall er lite forutsigbart. forposten 15

16 meninger 16 forposten

17 forposten 17

18 meninger Leadership at the point of the bayonet I denne faste spalten inviterer vi ledere til å reflektere rundt profesjonen og ledelse. I dette nummeret vil Kenneth Bakken gi deg en inspirerende innsikt i hans virke som troppssjef. og leder. Tekst Kenneth Bakken Foto Forsvaret Mars Tmbn Mek 4 Tropp 2 gjør seg klare til å dra ut for å overlappe med TU 31. Vi har allerede tatt imot en fallen kamerat og er fast bestemt på å gjøre jobben vår når vi lander i sandkassen. Jeg har vært i Forsvaret siden jeg begynte min tjeneste i 1999 i Festningsparken i Trondheim. BSIT. 10 år etterpå står jeg endelig i stridssonen og har fått det privilegium det er å få lov til å lede en kampenhet fra Telemark Bataljon i strid. Min rolle i krigen i Afghanistan var liten og til dels ubetydelig i det store spillet, men som troppssjef for mine menn tok jeg avgjørelser som kun kunne bety forskjellen på liv og død. Før, under og etter gjør en seg noen refleksjoner rundt sitt eget lederskap og de prestasjonene en gjør på godt og vondt. De fleste av oss kunne vel ønske at vi gjorde alt rett og fremstod til enhver tid som gode forbilder for soldatene våre. Slik ble det altså ikke. Jeg hadde mine gode dager og dårlige dager. Det viktigste spørsmålet jeg stiller meg, evnet jeg å lære av mine feil? Personlig lederskap er levende og følger sin egen evolusjon. Det påvirkes av erfaringer, milepæler i livet og ens egen evne til refleksjon og ettertanke. Befalsskolen og Krigsskolen har faktisk lært meg noe. Dessverre gjorde de meg ikke feilfri, men for å sitere Nietzsche «Det som ikke ødelegger meg, gjør meg sterkere». Denne teksten er jo subjektiv og vil inneholde ting slik jeg husker dem og ifølge min kone er ikke den husken særlig god. Men så lenge hensikten er god, så får det telle for noe. I skapet mitt i Afghanistan hadde jeg teipet en lapp på innsiden av døren. På den hadde jeg kopiert fra Major Dick Winters bok «Beyond Band Of Brothers» hans 10 oppsummerte lederegenskaper, «Leadership at the point of the bayonet». De reglene inneholder for meg noen tidløse lederegenskaper som jeg har lyst til å reflektere rundt. 1. Strive to be a leader of character, competence, and courage. En leder med karakter, mot og kompetanse. Hvordan blir en det? Karakter og mot henger for meg tett sammen. Jeg opplevde å få mot gjennom treningen og mennene rundt 18 forposten

19 meg. En leder må ha mot og karakter til å gi de RETTE ordrene og stille de RETTE kravene. Underveis i de ulike operasjonene fulgte jeg opp soldatene mine både høyt og lavt, men det jeg allikevel husker best er beslutningen jeg tok som var feil. Vi hadde i flere dager sikret et ingeniør prosjekt som grenset til fiendens område. Jeg hadde ila dagene tillatt soldatene som var i min posisjon å ta lettelser i antrekk. Tidligere hadde jeg aldri gjort dette, men vi hadde med oss personell fra en annen avdeling som hadde andre rutiner. I stedet for å gjøre det rette gav jeg etter og tillot lettelser. Ett av lagene mine ble angrepet og vi måtte hurtig flytte oss for å kunne gi de ildstøtte. Det faktum at vi ikke satt klare gjorde at vi ble forsinket 2-3 minutter. På debrifingen fikk jeg et spm fra en av mine beste grenaderer på hvorfor vi ikke var klare. Jeg ble først forbannet over spørsmålet som jeg følte stilte spm ved min vilje til å komme dem til unnsetning. Han var modig og hadde karakter nok til å stille meg, sjefens hans, det ubehagelige spørsmålet. Etter å ha tenkt litt, gikk jeg bort til ham og takket ham for tilbakemelding. Han hadde helt rett og jeg hadde gjort en personlig feil ved å la komfort gå foran beredskap. 2. Lead from the front. Say, Follow me! and then lead the way. Gjør det, lev det og det vil gå dere vel. Grenaderene våre forventer å se norske offiserer fremst i kamplinjen. Jeg hadde gleden av å slåss med daværende Major Rune Wenneberg. Når du hørte den trygge stemmen hans over nettet og du visste han lå rett bak deg, fikk jeg en trygghet som gjorde at jeg kunne lede troppen min uten større bekymringer. Han var en bauta i stridsgruppen. Aldri hevet han stemmen sin på nett og spredte selvtillit til sine undergitte. Var det en plass som var utsatt kunne du være sikker på at han aldri var langt unna. 3. Stay in top physical shape physical stamina is the root of mental toughness. Vi må stille harde fysiske krav til de som skal tjenestegjøre i våre kampavdelinger. Den fysiske formen til offiserene og soldatene våre har reddet oss gjennom mange vanskelige oppdrag. Offiserer som ikke tar sin forposten 19

20 meninger En god venn sa til meg «Ta vare på dine menn, ellers så har du ingen å løse oppdrag med» egen fysiske form seriøst, tar heller ikke offisersyrket seriøst. For å kunne ligge i front må du ha fysikken i orden. I en vanskelig situasjon ser alle på sjefen. Da må du ha overskuddet til å lede og vinne. Jeg var derfor alltid med på kompaniets og troppens fysiske trening. Kunne jeg, kunne alle de andre i troppen. Denne arenaen var en plass der kompaniet kunne møtes på tvers av troppene og gode relasjoner ble bygget gjennom felles slit. 4. Develop your team. If you know your people, are fair in setting realistic goals and expectations, and lead by example, you will develop teamwork. Grenaderene, offiserene og befalet mitt, var kampkraften I avdelingen, ikke alle våpnene, utstyret og kjøretøyene. De var til god hjelp selvfølgelig, men troppen / personellet var den mest verdifulle ressursen jeg rådde over som sjef. Jeg brukte mye tid på personellet mitt og prøvde å bli godt kjent med dem, slik at de kunne stole på meg og jeg på dem. De var den mest verdifulle ressursen jeg var satt til å forvalte. Snakk med dem og sett av tid i hverdagen til å se den enkelte. En god venn sa til meg «Ta vare på dine menn, ellers så har du ingen å løse oppdrag med». Jeg opplevde at de utviklet seg og overgikk meg på mange arenaer, som sjef var jeg glad på deres vegne. Disse mennene stolte på meg til å føre dem gjennom kampen og hele veien hjem. Da måtte jeg kunne stole på dem. 5. Delegate responsibility to your subordinates and let them do their job. You can t do a good job if you don t have a chance to use your imagination and creativity. En av mine svake sider er at jeg liker å ha en finger med i det meste. Det jeg lærte meg å sette pris på i Tmbn er at det er så mange flinke folk som jobber der. Hver dag jobber de for å levere det beste for bataljonen og sitt kompani. Som sjef må en slippe sine undergitte til. Når hverdagen kommer i operasjonsområdet er det liten tid for en troppssjef å følge opp alle detaljer. Mine oppgaver var å 20 forposten

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

«En kriger løser oppdraget. Uansett forutsetninger. Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid.» Slik lød vårt motto i Forsvarets

«En kriger løser oppdraget. Uansett forutsetninger. Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid.» Slik lød vårt motto i Forsvarets 2014 J.M. Stenersens Forlag AS Skrevet i samarbeid med Irina Lee Omslagsdesign: Teft design Omslagsbilde: Jeton Kacaniku Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-7201-581-6 J.M. Stenersens Forlag Stortingsg.

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet handler om å mestre hverdagen. Selv om du ikke skal delta i lydighetskonkurranser,

Detaljer

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN Maria Mork (38) har en visjon om å skape en ny trend: at par investerer i forholdet mens de har det godt sammen. Målet er å påvirke samlivsstatistikken til det bedre. TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse

Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse Alt i alt, hvor godt eller dårlig inntrykk har du av det norske Forsvaret?

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Sivilt-militært samarbeid Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Forsvarets ni hovedoppgaver 1. Utgjøre en forebyggende terskel med basis i NATOmedlemskapet 2. Forsvare Norge

Detaljer

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET VI ØVER FOR DIN SIKKERHET 19. februar til 22. mars holder Forsvaret øvelsen Cold Response i Trøndelag. 15 000 deltakere fra fjorten land øver for din sikkerhet. DISSE DELTAR PÅ ØVELSEN LAND M109A3GNM Leopard

Detaljer

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Det utvidede krisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

For at en hund skal føle seg trygg må den få oppleve vennlighet, faste regler, utfolde seg i aktiviteter, kjærlighet og kos.

For at en hund skal føle seg trygg må den få oppleve vennlighet, faste regler, utfolde seg i aktiviteter, kjærlighet og kos. Etter hvert som det har blitt vanligere å ha hund, har også hundens oppgaver forandret seg. I dag er den viktigste egenskapen hos alle våre hunder det å være en god familiehund, en kamerat og et familiemedlem

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER Innledning Ordet «plattform» betyr grunnlag eller utgangspunkt. Frelsesarmeens barnehagers pedagogiske plattform danner utgangspunkt for alt arbeidet

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Istvan Moldovan Idrettspsykologi Istvan.Moldovan@olympiatoppen.no +47 90 28 66 71 Side 1 Oversikt Introduksjon

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer: Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

Bli venn med fienden

Bli venn med fienden Bli venn med fienden Få folk dit du vil Psykolog John Petter Fagerhaug Preventia Medisinske Senter AS Pilestredet 15b. 0164 Oslo Tlf: 22 20 31 32 www.fagerhaug.no john.petter@fagerhaug.no 1 Hva er problemet?

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Du trenger ingen forkunnskaper for å være med. Det eneste er en smule nysgjerrighet og med et ønske om å kjenne på og leke med ditt eget uttrykk.

Du trenger ingen forkunnskaper for å være med. Det eneste er en smule nysgjerrighet og med et ønske om å kjenne på og leke med ditt eget uttrykk. Maling på store lerret kan åpne et kreativt meditativt rom uten at du har forkunnskaper. Denne helga tilbys som et frirom, et sted å være, føle. Slippe å passe på. Bekymre deg eller være redd for at noe

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

NYTT TILBUD I FLYKLUBBEN

NYTT TILBUD I FLYKLUBBEN NYTT TILBUD I FLYKLUBBEN Nå er det tid for halehjul. Klubben har inngått leieavtale med Ola Nordgaard om leie av cuben hans (den gule som står i midtgangen i hangaren). Klubben har pr i dag en halehjuls

Detaljer

Satser mer på veteraner

Satser mer på veteraner Satser mer på veteraner I løpet av januar går Robert Mood av som Forsvarets første generalinspektør for veteraner. Han mener hovedutfordringen fremover er at fastleger og psykologer mangler kunnskap om

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå.

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. ÅRSRAPPORT 2012 Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani Kompaniet har i året hatt 14 trenings/sosiale kvelder på Odderøya. Medlemstallet

Detaljer

Motivasjon i Angstringen

Motivasjon i Angstringen Motivasjon i Angstringen Hva er motivasjon? Ordet motivasjon eller «motiv-asjon» referer til et motiv, - et mål, - en intensjon eller en hensikt som skaper drivkraft. Begrepet motivasjon er nær knyttet

Detaljer

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Langtidsplanen 2009-2012 er ferdigfinansiert styrking med 283 mill. kroner Kontrakten mellom regjeringen og Forsvaret er

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Tjene publikum når de trenger det som mest

Tjene publikum når de trenger det som mest Gardermoen 29.9.14 Tjene publikum når de trenger det som mest Trygghet gjennom forutsigbarhet KOMMUNIKASJON «KOMMUNIKASJON KAN BLI EN LEDERS BESTE VÅPEN, OM HAN ELLER HUN MESTRER KUNSTEN GODT» Ref. Opperud

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48 (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier FN er og blir selve grunnpilaren i vår sikkerhets- og utenrikspolitikk

Detaljer

STEG FOR STEG. Sosial kompetanse

STEG FOR STEG. Sosial kompetanse STEG FOR STEG Sosial kompetanse De kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon mennesker trenger for å mestre de miljøene de oppholder seg i, eller som de trolig kommer til å ta kontakt med,

Detaljer

2007 - Gullet kom hem. Suksessfaktorer

2007 - Gullet kom hem. Suksessfaktorer 2007 - Gullet kom hem Suksessfaktorer Når forandringens vind blåser, setter noen opp levegger. Andre bygger vindmøller. 70 000 hyller Brann på festplassen Alt vi gjør som og sier som ledere, medarbeidere

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Informasjonsark - Intervjuer

Informasjonsark - Intervjuer Informasjonsark - Intervjuer Innledning Et jobbintervju starter ofte med at arbeidsgiver forteller litt om bedriften, avdelingen og den aktuelle jobben. Lytt nøye og ta gjerne notater som du kan bruke

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 2 Minst 60 sivile ble drept i løpet av fem ulike bombeangrep av NATO-fly i Libya, ifølge undersøkelser gjort av Human Rights Watch. Norge blir bedt om

Detaljer

Ikke spis før treneren har satt seg til bords

Ikke spis før treneren har satt seg til bords Ikke spis før treneren har satt seg til bords En ny Bundesliga-sesong har begynt, og de sportslige utfordringene er store for både Ørjan Håskjold Nyland, Veton Berisha og de andre nordmennene i 1. og 2.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Endringsledelse - Bli en bærekraftig endringsleder -

Endringsledelse - Bli en bærekraftig endringsleder - Introduksjon til boken Endringsledelse. Bli en bærekraftig endringsleder Om forfatter og boken Randi Næss har lang erfaring som leder i store nasjonale, nordiske og internasjonale selskaper. Randi har

Detaljer

Malin Stensønes På våre vegne. Soldatberetninger fra Afghanistan

Malin Stensønes På våre vegne. Soldatberetninger fra Afghanistan Malin Stensønes På våre vegne Soldatberetninger fra Afghanistan 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-29369-6 Bibliotekutgave

Detaljer

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innledning 2014 er et år av stor historisk betydning i norsk sammenheng. For 200 år siden fikk Norge sin egen grunnlov, og med den ble prinsippet om verneplikt fastsatt.

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Ett semester ved University of Cape Town

Ett semester ved University of Cape Town Ett semester ved University of Cape Town Øystein Liltved Før man bestemmer seg for å dra på utveksling så føles det som et veldig stort valg, det gjorde det i alle fall for meg. Etter å ha vært på utveksling

Detaljer

SIMON SCARROW ØRNEN OG ULVENE. Oversatt av Ragnhild Aasland Sekne

SIMON SCARROW ØRNEN OG ULVENE. Oversatt av Ragnhild Aasland Sekne SIMON SCARROW ØRNEN OG ULVENE Oversatt av Ragnhild Aasland Sekne Front Forlag AS, 2012 Originaltittel: The Eagle and the Wolves Copyright Simon Scarrow 2003 Først publisert i 2003 av Headline Books Publishing

Detaljer

GROnett seminar 6. Desember 2010: Ledelse på godt og vondt - min lederhverdag

GROnett seminar 6. Desember 2010: Ledelse på godt og vondt - min lederhverdag GROnett seminar 6. Desember 2010: Ledelse på godt og vondt - min lederhverdag Sted: Rica Nidelven Hotel. 75 medlemmer var påmeldt! Innspill etter Marit Collin`s innlegg: 1. Lede gjennom andre, mer av det

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Vristsparket. Jan Sverre er trolig blant de høyest utdannede trenere i fotballgruppa, og helt sikkert den med mest kompetanse på loddrett vristspark

Vristsparket. Jan Sverre er trolig blant de høyest utdannede trenere i fotballgruppa, og helt sikkert den med mest kompetanse på loddrett vristspark Vristsparket Jan Sverre er trolig blant de høyest utdannede trenere i fotballgruppa, og helt sikkert den med mest kompetanse på loddrett vristspark I Trenerhjørnet 06.01.2008 hadde Tor en flott artikkel

Detaljer

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk.

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk. REASONS TO BE PRETTY Forkortet versjon ANIE Hei. Hei, hva skjer? Kan jeg komme inn, eller? Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? Pils nå? Nei takk. Nei eh juice, da? Ja. Det kan jeg ta. Vær så

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING)

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING) THIS SECTION FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY. Did patient (subject) perform self-evaluation? No (provide reason in comments) Evaluation performed on visit date or specify date: Comments: DD-Mon-YYYY Spørreskjema

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

NORGE DAG RAPPORTER HOCKEY TEAM. Dagrapport 11 lørdag 19. april 2014. Også her

NORGE DAG RAPPORTER HOCKEY TEAM. Dagrapport 11 lørdag 19. april 2014. Også her NORGE HOCKEY TEAM Også her DAG RAPPORTER Dagrapport 11 lørdag 19. april 2014 Siste spilledagen i Nice, etter 8 fantastiske dager i denne flotte franske byen som har bydd på masse flott vær, mange gode

Detaljer

Skrevet i samarbeid med Torbjørn Lysebo Ekelund Sitater er oversatt fra engelsk av Torbjørn Lysebo Ekelund

Skrevet i samarbeid med Torbjørn Lysebo Ekelund Sitater er oversatt fra engelsk av Torbjørn Lysebo Ekelund 2013 J.M. Stenersens Forlag AS Skrevet i samarbeid med Torbjørn Lysebo Ekelund Sitater er oversatt fra engelsk av Torbjørn Lysebo Ekelund Omslagsdesign: Teft design Omslagsbilde: Jeton Kacaniku Sats: akzidenz

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge Mannfolk mot vold Hvitt Bånd Norge Ekte mannfolk sier nei til vold mot kvinner! Hvitt Bånd Norge er menn i alle aldre som har én ting til felles: Vi engasjerer oss mot menns vold mot kvinner. Vi ønsker

Detaljer

Martin Johnsrud Sundby, landslagsutøver i langrenn Dagfinn Ringås, direktør i Microsoft Norge

Martin Johnsrud Sundby, landslagsutøver i langrenn Dagfinn Ringås, direktør i Microsoft Norge Bertrand har lært meg å sette meg den typen mål som er så spesifikke og kule at de gjør noe med følelsene mine. Det er ekstremt ambisiøse mål som jeg virkelig tror på og lever etter. Og det å gå inn i

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

BARNEHAGELÆRERES FORSTÅELSER AV DEMOKRATI

BARNEHAGELÆRERES FORSTÅELSER AV DEMOKRATI BARNEHAGELÆRERES FORSTÅELSER AV DEMOKRATI Betydning for arbeidet med barns medvirkning i barnehagen? MATERIALE OG FORSKNINGSMETODER en casestudie av et prosjektarbeid om bærekraftig utvikling med barn

Detaljer

Bokloven og forskningen

Bokloven og forskningen Bokloven og forskningen Knut Løyland, Telemarksforsking Foredrag på Kulturrikets tilstand, Oslo den 30.10 2013 I forbindelse med den rød-grønne regjeringens ønske om å innføre enn boklov, ville den i forkant

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over.

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Det er mange år siden papiravisene begynte sin nedgang med redusert opplag. Det skjedde sannsynligvis samtidig med, og som en årsak av

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn

Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn Redd Barna Disposisjon Barn som flykter alene Møtet med Norge Livet på mottak hva sier barna selv? Bosetting i kommune Hvordan kan vi best ta i mot

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier?

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Innlevert av 7A ved Majorstuen skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi synes det har vært spennende å være med på en konkurranse

Detaljer