AKTUELT Tallenes tale 8 Hvilken retning tar Forsvaret 10 Hvor går neste operasjon 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKTUELT Tallenes tale 8 Hvilken retning tar Forsvaret 10 Hvor går neste operasjon 12"

Transkript

1

2

3

4 REDAKTØR Rine Veberg ASS. REDAKTØR Yves Birkeli (denne utgaven) REDAKSJON Ruben Getz/Foto Vebjørn Borkamo/Skribent Helje Borud/Skribent Hans Christian Grønli/Skribent Atle Nilsen/Skribent Eivind Fuglaas/Skribent Knut Flydal/Skribent Christer Nodland/Skribent Er det en fugl, er det et fly, nei, det er den strategiske korporalen. Vi har alle hørt om han, men ingen har klart å få klørne i denne primitive soldaten... Hans Christian Grønli, subject matter expert AKTUELT Tallenes tale 8 Hvilken retning tar Forsvaret 10 Hvor går neste operasjon 12 MENINGER Kenneth Bakken og lederskap 12 Den Strategiske Korporalen 24 Den egentlige grunnen til I forhold til 28 Hvor blir det av debatten 30 Tradisjonsbærerne 32 Sjefen skriver om 36 ALT om NAKA 40 Miltek Prosjekt 44 EET 1 RM 46 TDG 50 Kit Speideren 51 I Stridssekken 52 KS tar pulsen på samfunnet 54 Sersjant Steiner 56 Vil du bli Major 59 ILKS informerer 62 BIDRAG I tillegg bidrar flere eksterne til bladet. Har du noe du ønsker å bidra med så send dette til: NESTE DEADLINE 15. april FORSIDEFOTO Rine Veberg Forposten distribueres også på nett under Krigsskolens hjemmesider. krigsskolen/student-ved-krigsskolen/ forposten/sider/default.aspx UTGIVER Krigsskolen ANSVARLIG REDAKTØR Arne Opperud Trykket ved Merkur Trykk

5 Leder RINE VEBERG Redaktør Forposten Kadetter, ansatte og andre lesere i Hæren, redaksjonen gir dere første utgave av Forposten for året Jeg har nå tatt over stafettpinnen fra tidligere redaktør, Kristoffer Erlien. Kristoffer har forvaltet sitt ansvar på en svært imponerende måte, og det er med en solid porsjon ydmykhet jeg nå setter meg i førersetet. Jeg ønsker virkelig å videreføre hans arbeid med å lage en visuelt attraktiv, aktuell skoleavis med god faglig tyngde, som samtidig evner å bruke humor og useriøse innslag for massen. I denne utgaven ønsker vi å sette søkelyset på kursen for Hæren i fremtiden. Noe som kanskje er gitt av langtidsplaner og forsvarsbudsjettet, men hva betyr disse dokumentene og festtalene for soldatene i praksis? Vi presenterer Forsvarsdepartementets syn, men også kadetten som faktisk tør å prøve seg på kvalifisert synsing om hva som blir den neste konflikten. Les Knut Flydal om hva som blir den neste konflikten. Kenneth Bakken, som mange av dere kanskje er kjent med, har i denne utgaven bidratt med sine tanker om lederskapet. Kenneth gir sin personlige beretning om hva han mener kreves av lederen, og jeg anbefaler virkelig denne lesningen. For øvrig har vi mange talentfulle skribenter i redaksjonen, og har du noen gang lurt på hvem den berømte strategiske korporalen egentlig er, så har du nå en unik mulighet til å bli bedre kjent med denne figuren av en soldat. For de som har savnet mer bildemateriale i Forposten, så har vi forsøkt å ta fatt på dette, og byr i denne utgaven på gode bilder med høy grad av gjenkjennbarhet. For de som fortsatt mener at de ikke får se seg selv nok på trykk, vil vi også lage til en egen MMS-spalte for innsendte bilder fra kadetten. Jeg vil avslutte med en liten oppfordring leserne. Redaksjonen har alltid både rom og behov for skribenter, fotointeresserte, layout-entusiaster eller andre kreativt orienterte mennesker. Bruk Forposten som en mulighet til mene noe, og bevise for Tor Erik Hanssen at du ikke er en av de uniformsstativene han omtaler. Takk for bidrag og innsats! Rine Veberg Redaktør Forposten

6 SJEFEN HAR ORDET ARNE OPPERUD Skolesjef La meg starte med å gratulere kadett Rine Veberg som ny redaktør av Forposten. Det er mye og hardt arbeid som må til for å lage et så godt blad som Forposten nå er blitt. Bladet har utviklet seg svært godt under kadett Kristoffer Anglevik Erlien sin ledelse. Takk skal du ha. Ikke uventet gjorde ILKS en formidabel jobb med forberedelsene til NAKA. Kadett Borg var på fra første stund. Det var svært høye prestasjoner i alle grenene og det var spenning helt til slutt. Takk skal dere ha for flotte prestasjoner og fellesskap under årets NAK. Sølv er absolutt ikke noe nederlag, men det er ikke gull. Vi jobber nå hardt sammen med Forsvarbygg for å få på åpnet Jimmyhallen igjen. Jeg har tro på at det vil gjøre oss enda bedre under neste års NAKA. Forsvarsbygg lager store spor i leiren for tiden, men nå nærmer det seg tid for å løfte utearealene. Jeg er imponert over hvor godt renholdspersonalet har klart å holde rent på tross av gjørmeløypa i leiren. Takk skal dere ha. Jeg henstiller alle nå i våres om å gjøre sitt for å forskjønne leiren. Vi er i ferd med å beskrive kravene til nytt kontorbygg sammen med prosjektansvarlig i forsvarsbygg. Den økonomisk rammen er trang og det blir derfor krevende å få alle ansatte under samme tak. Mye tyder på at vi kan flytte inn i nye kontorer om et par år. I mellomtiden skal vi klare oss godt med det vi har. Jeg håper at Studieseksjonens nye lokaler i bygning seks vil øke servicegraden for kadettene. Den nye Hærens befalsskole begynner for alvor å ta form. Det jobbes hardt for tiden ved Hærens våpenskole, Forsvarets kompetansesenter for logistikk, Hærens befalsskole og Krigsskolen med å utarbeide nye studiehåndbøker for alle linjene på den nye befalsskolen. Arbeidet så langt ser meget lovende ut. Kursing av ansatte på befalsskolen vil starte i juni. Generalinspektøren for Hæren (GIH) har pekt ut retningen for lederutviklingen etter Krigsskolen. Krigsskolen skal a) støtte sjefene med lederutvikling av ledergruppene fra GIH ned til bataljon b) utvikle et talentprogram. I tillegg skal vi utvikle kurs innen ledelse og lederskap for spesialistbefal. En av våre kadetter ble utsatt for en alvorlig ulykke med en granat i januar. En slik ulykke preger oss alle. Det er med glede vi nå ser at det går mye bedre med kadetten. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som bidro til at det gikk så bra når først ulykken skjedde. Takk til medkadetter for rett og tidsriktig førstehjelp, og takk til stab og ledere på alle nivå som har tatt ansvar. Dere var klare når det gjaldt. Det bringer meg over til mitt sluttpoeng; være klar. Vi er offiserer og ansatte i en innsatshær. En innsatshær skal være klar med det vi har, alltid. Det betyr at den enkelte av oss må være klar i hodet og med vårt materiell alltid. Oppdrag og oppgaver vil variere, men vi må være klar med det vi har. Er du det? Arne Opperud Oberst Sjef Krigsskolen 6

7 Presidenten HAR ORDET HELJE BORUD President Kadettsamfundet Chance favors the prepared mind» - Louis Pasteur. Dette er et uttrykk jeg ofte benytter. Min mening er at flaks ikke bare er flaks. Flaks oppstår ikke bare sånn helt av seg selv. Selvfølgelig, noen ganger gjør det det, men jeg vil dog påstå at flaks i mange tilfeller kan bearbeides. For er det ikke slik at det vi i mange tilfeller kaller flaks egentlig bare handler om marginer? Og at det således handler om å få disse marginene til å telle i sin egen favør? Videre kan man da si at flaks, eller sjansen for at marginene skal gå i ens favør, er større ettersom hvor gode forberedelser man har gjort? Er det ikke derfor vi driller på ildhåndgrep, trener på oppdrag og gjennomfører grundig KTS? Slik at grunnlaget for at det skal gå bra er så godt som mulig? Grundige forberedelser legger et godt grunnlag for god oppdragsløsning og minimerer antall ukjente faktorer slik at når disse dukker opp så har man evne og overskudd til å håndtere dem; altså flaks. Dessverre så er det også slik at noen ganger så er flaks bare flaks, eller også uflaks. En udefinerbar x-faktor som slår ut i ens disfavør, gjerne på det minst beleilige tidspunkt. For det skal sies, og nå kommer vi til kjernen i budskapet, at det var så visst ikke mangel på forberedelser, trening eller dyktighet som gjorde at vi tok en andreplass i årets NAKA, og med det måtte se vandreskjoldet glippe mellom fingrene atter en gang. Nei, vi var så visst på høyde med de andre skolene hva gjaldt forberedelser (eller var det de som var på høyde med oss?). I år var rett og slett ikke marginene på vår side. Kanskje dro LKSK en ørliten fordel av hjemmebane og hjemmepublikum? Hvem vet? Det er for så vidt ikke så farlig. Hovedpoenget er at vi, i år igjen, sendte avgårde en delegasjon som på vegne av Krigsskolen og Kadettsamfundet hentet hjem store deler av premiepotten samt mye heder og ære i løpet av noen korte dager i Trondheim. Ikke bare innenfor idrett, men også innenfor underholdning, bandkonkurranse, sjefskonkurranse (godt fektet Oberst!) og Sjetta Gren. Et meget godt vitnesbyrd over det mangfold som er Kadettsamfundet. Godt jobbet, jeg er stolt av dere! Og til neste president i Kadettsamfundet, husk: Kadettsamfundet av kadetter, for kadetter! Takk for meg! Helje Borud President Kadettsamfundet 7

8 Aktuelt Tallenes tale Sjefen for sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet prøver i dette nummeret å peke ut retningen for Forsvaret, og spesielt Hæren. Er Hæren i dag innrettet for den generiske konflikten? Som bakgrunn for dette innlegget, ønsker redaksjonen å rette søkelyset mot den stadige utviklingen av Forsvaret og hvordan dagens soldatmasse påvirker den generelle evnen til å produsere kampkraft. I januar 1947 ble over soldater sendt som en del av Tysklandsbrigaden for å delta i Norges første, og i dag fortsatt største, internasjonale operasjon. Til Libanon sendte vi soldater, samtidig som vi sendte bidrag til Balkan. I midten av 2012 hadde vi 525 soldater i Afghanistan. Gjennom den kalde krigen bestod Hæren av soldater, i 1997 lå tallet på omtrent , i 2001 nærmere og i dag mindre enn 9000 soldater. Tallene i seg selv viser en tydelig trend, selv om vi ikke helt unyansert kan sammenligne den kalde krigen med dagens situasjon. Siden den kalde krigen har Forsvaret også vært i en konstant transformasjonsprosess. Prosessen har medført at Forsvaret i dag besitter høyteknologiske kapasiteter, og med det også har fått et redusert behov for det menneskelige maskineriet - soldaten på bakken. Dagens konflikter, som Libya eller Syria, vitner nettopp om en dreining i behovet for nå et heller lite antall spesialister, samt avgjørende teknologiske kapasiteter. Forsvarsdepartementet ynder å fremheve kvaliteten på Hærens personell og materiell. Det kan derimot vise seg at kvantitet blir en større utfordring i nær fremtid Så, hvordan står det til med Norge sammenlignet med våre nærmeste naboer: Norge: aktivt tjenestegjørende Hæren soldater Danmark: aktivt tjenestegjørende Hæren soldater Sverige: aktivt tjenestegjørende Hæren soldater Finland: aktivt tjenestegjørende Hæren soldater Norge og Sverige de landene i norden som prosentvis har minst hær personellmessig sammenlignet med antall tjenestegjørende (med henholdsvis 36 og 31 %). Ser vi nærmere på forholdet mellom Norge og Sverige, skal kjernen i den svenske armeen etter Forsvarsbeslutet 2009 bestå av intet mer enn 8 manøverbataljoner som skal kunne operere både hjemme og i UTOPS. I denne sammenligningen blir den norske Hæren noe mer tilsidesatt. Hvilke konsekvenser kan vi egentlig se på bakgrunn av dette styrkeforholdet? Tar vi vår engasjement i Afghanistan som eksempel, har Hæren smertelig fått erfare at det å ha en styrke på omtrent 500 kvinner og menn stående over 10 år får ringvirkninger. Personellslitasjen ved gjentatte deployeringer, spesielt for belastede avdelinger og spesialister, mangel på kon- 8 forposten

9 Forsvaret.no tinuitet og kjernepersonell i kritiske stillinger hjemme er noen av de. Internasjonalt sett har vi spilt en anselig rolle i NATOs totale bidrag, men dette har over tid gått på bekostning av kampkraften hjemme i bruket. Gjennom Soria Moria erklæringen, både i 2005 og 2009 forpliktet Norge seg til et større samarbeid med FN. Tanken med å nå terminere bidraget til Afghanistan i 2014 skal gjøre oss som nasjon mer kapable til å gjøre handling ut av disse forpliktelsene. NATO er og vil fortsette å være grunnpillaren i Norges strategiske plan, så det å forplikte til samarbeid må ikke misforstås med det å nødvendigvis sette soldater inn i FN teig. Per 2012 ligger Norge helt i toppen (nr. 15) hva gjelder økonomisk støtte til FN på verdensbasis. Så, når vi nå om kort tid er ute, hvilken konflikt skal vi begynne å innrette oss etter? I Forsvarssjefens militærfaglige råd fra 2011 legges det opp til at kompanistridsgruppe er den største enheten Hæren kan opprettholde i utenlandsoppdrag over noe tid. Spørsmålet er da også hvilken relevans et fremtidig norsk bidrag vil ha. Statsbudsjettet for 2013 sikter mot å starte Hærens tilpasning i tråd med langtidsplanens forutsetninger, herunder økt operativ evne og tilgjengelighet. Hva legger Forsvarsdepartementet i økt operativ evne for Hæren? Vi inviterer Sjef for Sikkerhetspolitisk avdeling til å svare på noen av disse spørsmålene, som tar for seg de store linjene for Forsvaret. Knut Flydal gjør så et forsøk på å spekulere i hvor den neste konflikten kan komme til å være lokalisert. Ønsker du å ytre dine meninger om hvilken retning Hæren bør eller er i ferd med å ta - oppfordrer vi deg til å skrive til neste utgave (frist: 15. april). forposten 9

10 Aktuelt Forsvarets utvikling og deltakelse i internasjonale operasjoner Afghanistan er i ferd med å avsluttes, et nytt Forsvarsbudsjett er i ferd med å sette rammene for aktivitet og kapasitetsspissing for tiden fremover. Forsvarsdepartmentet peker ut retningen for Forsvaret som helhet. Stortinget vedtok 14. juni 2012 den nye langtidsplanen for Forsvaret, «Et forsvar for vår tid» (Prop. 73 S ( ). SVEIN EFJESTAD Ansvar for: Sikkerhetspolitikkm internasjonal virksomhet, krisehåndtering, samt internasjonal og nasjonal militær rett Denne langtidsplanen markerer på flere måter avslutningen av en lang, krevende og vellykket omstilling fra et invasjonsforsvar til et tidsriktig og moderne innsatsforsvar. Det er skapt balanse mellom oppgaver, struktur og ressurser. Forsvarets eget personell har gjennom ti år gjort en meget god jobb med å reformere hele organisasjonen. Hovedinnretningen for Forsvaret er på mange områder lagt. Forsvarets operative hovedkvarter er etablert på Reitan i Bodø. Hæren er solid etablert i sør og i nord. Sjøforsvaret har moderne fartøy med hovedbaser på Vestlandet og i Nordland. Hovedfokuset i den nye langtidsplanen er å optimalisere Luftforsvarets basestruktur, ikke minst med fokus på anskaffelsen av nye F-35 kampfly samt videreutviklingen av kommando- og kontrollstrukturen. I tillegg styrkes både Hæren og Heimevernet ytterligere, i tillegg til at forsvaret mot cybertrusler er etablert som et eget virksomhetsområde. For Norge er det særlig viktig å ivareta egne interesser i nærområdene, og da særlig i nord. NATO-medlemskapet er hjørnesteinen i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Norges grunnleggende sikkerhetspolitiske interesser tar utgangspunkt i forsvaret av vår politiske suverenitet og territorielle integritet. Disse interessene omfatter beskyttelse av Norges territorium, befolkning, kritisk infrastruktur og sentrale samfunnsfunksjoner. Norge har gjennom det såkalte nærområdeinititativet tatt til orde for at alliansen bør få større synlighet ifm. aktiviteter på medlemslandenes territorier - eksempelvis gjennom NATO-øvelser - samt at NATO opprettholder en troverdig forsvarsevne av medlemslandenes territorier. Konkrete tiltak det her er tale om er en tettere kobling mellom NATOs kommandostruktur og nasjonale hovedkvarter, samt en økning av NATOs situasjonsforståelse knyttet til medlemslandenes nærområder. I den forrige gjennomgangen av NATOs kommandostruktur ble det også klart at NATO-hovedkvarterene i Brunssum og Napoli fikk tildelt det regionale ansvaret for hhv. nord og sør i alliansen. I tillegg er det klart at Norge fortsatt har en fundamental interesse i å bidra til en multilateral verdensorden under FN med vekt på folkeretten og menneskerettigheter. Dette er både et uttrykk for internasjonal solidaritet og behovet for internasjonal regulering av forholdet mellom stater. Norge vil også i fremtiden ha interesse av å bidra til stabilitet også utenfor det euroatlantiske området. Forsvaret utformes i første rekke for å ivareta oppgavene knyttet til nasjonalt og kollektivt forsvar. Forsvaret er fleksibelt nok til å håndtere 10 forposten

11 Forsvaret utformes i første rekke for å ivareta oppgavene knyttet til nasjonalt og kollektiv forsvar. en rekke ulike scenarier både hjemme og ute, og smidig nok til løpende å moderniseres i takt med den sikkerhetspolitiske og teknologiske utviklingen. Norge har i dag et moderne, alliansetilpasset innsatsforsvar med dyktig personell, avansert materiell, stor slagkraft og høy reaksjonsevne som kan møte ulike utfordringer både hjemme og ute. Til tross for at NATOs strategiske konsept slår fast at kollektivt forsvar er NATOs viktigste oppgave, har alliansen fortsatt internasjonal krisehåndtering som en viktig oppgave. Hovedutfordringen for NATO og Norge på dette området er fortsatt Afghanistan. I Afghanistan har NATO over et tiår vist utholdenhet og evne til å håndtere vedvarende og omfattende operasjoner langt unna eget territorium. I Libya-operasjonen våren 2012 demonstrerte flere allierte, deriblant Norge, en høy reaksjonsevne og handlekraft. Etter mange år med tunge bidrag i Afghanistan, vil både Forsvarets og NATOs innsats i større grad dreies mot egne nærområder. Dette er i tråd med NATOs nye strategiske konsept, vedtatt på toppmøtet i Lisboa høsten ISAF-operasjonen vil bli gradvis nedtrappet og vil avsluttes i Alliansen vil fortsatt være engasjert i Afghanistan, men i fremtiden med instruktører og rådgiver for å hjelpe afghanerne til å utnytte egne kapasiteter. Fra norsk side, men også mer bredt i alliansen, vil det nå bli satt større fokus på trening og øving. I fraværet av større NATO-operasjoner vil det være viktig å sikre evnen til fortsatt operativt samvirke gjennom bl.a. felles øving og trening. Styrkebidrag til NATO Response Force (NRF) og deltakelse på NATO-ledete øvelser vil være konkrete tiltak av betydning. Dette vil være viktige arenaer hvor allierte fra begge sider av Atlanteren på en konkret og synlig måte kan vise at de transatlantiske forbindelser fortsatt lever i beste velgående. Selv om Forsvarets primæroppgave er å hevde Norges suverenitet og forsvare landet mot ytre angrep, skal Norge likevel også i fremtiden fortsette å ta et internasjonalt medansvar. forposten 11

12 Aktuelt HVOR GÅR NESTE OPERASJON? Jeg tenker en del på hva jeg skal etter Krigsskolen. Både hvor jeg skal få min første beordring, og også hvor jeg skal dra i neste intops. De siste årene har Norge bidratt i vidt forskjellige multinasjonale operasjoner, helst innenfor NATO-rammen, men også rene FN-operasjoner. Vi begynner nå å runde av i Afghanistan, Libya gikk ganske bra, og Båtforsvaret fikk jaget pirater i Adenbukta. Det krangles om øyer i Sør-Kinahavet, den arabiske våren har gått over i sommer, høst og vinter på andre runden, Teheran skyter aper opp i verdensrommet, sentral-afrika brenner fortsatt, Vest-Afrika blir nevnt som det nye Afghanistan og nå er Nord-Korea til og med blitt uvenner med Kina. I tillegg smelter isen i nord og gir nye muligheter og utfordringer. Summert opp vil jeg tro at vi ikke blir arbeidsledige i fremtiden heller. Jeg vil derfor med denne artikkelen synse litt om hva som kan bli aktuelt for oss som (unge) lovende kadetter. Tekst Knut Flydal, SPU Illustrasjon Rine Veberg For å gjøre det enkelt for meg selv vil jeg spisse denne artikkelen inn mot tre områder: Vest-Afrika representert ved Mali, Syria og Sør-Sudan. For å kunne si mer om hvor neste kontingent med norske soldater skal, må vi ta utgangspunkt i hva de som disponerer oss tenker. Til høsten får vi et Stortingsvalg som kan gi store politiske endringer på noen områder, men jeg vil allikevel anta at en variant av blått i regjering ikke vil skille seg vesentlig i bruk av norske styrker i intops fra det Stoltenberg II har gjort. Det virker i hvert fall som Ap tenker mye likt som Høyre hva gjelder norske bidrag til multinasjonale operasjoner. Hvis vi da tar utgangspunkt i Soria Moriaerklæringen fra 2005, Stoltenberg I sin politiske plattform er de ganske klare på ønsket om å bidra mer i FNrammen: «Når det gjelder bidrag til internasjonale operasjoner vil regjeringen prioritere deltakelse i FN-ledende fredsoperasjoner. FN er den eneste internasjonale instans som kan legitimere bruk av makt» Politisk plattform for flertallsregjeringen (Soria Moria II, kapittel 2) Høyre mener at samarbeidet i NATO er fundamentet for norsk sikkerhetspolitikk, men sier samtidig at fred og stabilitet i vår del av verden sikres best gjennom FN. Høyre gir også sin støtte til et nordisk sikkerhets- og forsvarssamarbeid. Av dette vil jeg si at begge regjeringsalternativer ønsker norske bidrag i FN-operasjoner. Samtidig har NATO som organisasjon fått svekket sin tillit etter manglende resultater og store sivile tap i Afghanistan. Dette kan føre til at et FN bedre tilpasset den nye komplekse verdensordenen er et mer riktig sikkerhetspolitisk verktøy, om ikke annet et mer politisk spiselig verktøy. Med dette mener jeg at folkeopinionen fremover vil stille større krav til hvor vi sender våre soldater. Dette kan komme av at vi har tatt de tapene vi har i en konflikt mange her hjemme ser på som resultatløs, og noe vi burde ha holdt oss unna. Jeg vil derfor trekke delslutningen at neste større norske bidrag blir i en FN-ramme. Vest-Afrika er nevnt som en av de store konfliktene og 12 forposten

13 forposten 13

14 Aktuelt..et eventuelt norsk bidrag til Syria bli mer i retning av støttespillere til en regjeringsdannelse av den syriske opposisjon, heller enn et rent militært bidrag. følge med i for Den siste tids hendelser i Mali og Algerie har ført til snakk om et norsk bidrag. I utgangspunktet var det snakk om et norsk bidrag til en EU-misjon kalt EU Training Mission. Etter spontanspørretimen i Stortinget 13. feb 2013 ble det mer klart at regjeringen ville foretrekke og støtte en FN-styrke. Problemet her er at bidraget til Mali pr nå er utelukkende fra afrikanske land. Afisma (African-led International Support Mission to Mali) har sitt mandat i sikkerhetsrådsresolusjon 2085 og skal være en ren afrikansk styrke som står for sikkerheten i Mali ute i felt. Det foregår nå et arbeid for å gjøre om Afisma til en FN-styrke som da vil åpne for et norsk bidrag. Dette kan forklare at regjeringen er såpass lunkne som de er til å sende et bidrag til EU-misjonen, og heller vil vente til et oppdrag fra FN tikker inn, da FN-deltagelse er et uttalt mål, og vi er jo tross alt ikke medlem i EU. Jeg tror videre at dette oppdraget da ikke blir infanteriavdelinger, men heller mer tilretteleggende kapasiteter som K2IS, Stabsoffiserer, mentorer osv. Noe av bakgrunnen for denne antagelsen er venstresidens skepsis til å dras inn i et nytt Afghanistan, men også utenriksminister Espen Barth Eides uttalelser om å støtte oppunder regionale kapasiteter som AU og ECOWAS (Economic Community Of West African States). I Syria er nå dødstallet ifølge FN, og så mye som ifølge USAs utenriksminister John Kerry. Syriske Røde Halvmåne anslår at 2,5 millioner syrere er internt fordrevne, et tall som anses som konservativt av FN. Etter at USA i desember slo følge med Storbritannia, Tyrkia, Frankrike og Gulfstatene i å anerkjenne den syriske opposisjonen National Coalition som den legitime representanten for det syriske folk, virker det ikke som al- Assad regimet har noen varig framtid som ledende makt i landet. Hvis, om ikke når, al-assad regimet faller vil det være et stort behov for en multinasjonal styrke tilstede som kan sikre en stabil framtid. Om Norge vil være en del av denne styrken kommer helt an på vilkårene. Norge ønsker å bidra til fred i Syria, og regjeringen støtter også opposisjonen som den legitime makt. Allikevel er det veldig uklart hvilket bidrag verdenssamfunnet kan og vil stille med når den tid kommer. Mye av usikkerheten ligger på Russlands bord, de har sammen med Kina ved to anledninger lagt ned veto mot å innføre sanksjoner mot regimet. Jeg tror at et eventuelt norsk bidrag 14 forposten

15 Jeg tror det første nye bidraget blir støttepersonnel til Mali, når det blir endringer i strukturen til bidraget som allerede er der. til Syria blir mer i retning av støttespillere til en regjeringsdannelse av den syriske opposisjon, heller enn et rent militært bidrag. Dette fordi jeg tror Russland og Kina vil begrense mandatet for og unngå en større vestlig militær tilstedeværelse. Konflikten mellom Sudan og Sør-Sudan er ikke like mye framme i mediebildet som de to foregående. Allikevel er det flere hundre tusen internt fordrevne, stadige grenseovertredelser og et jevnt konfliktnivå. Norge bidrar allerede med både sivile, militære og politi til UN- MISS (UN Mission in South Sudan) og Hilde Frafjord Johnson er FNs spesialutsending. Situasjonen nå er at ingen av partene har noe særlig å vinne på en full krig, men det er stor uenighet om fordeling av oljeinntekter. Hvis urolighetene fortsetter kan dette være et område som er veldig aktuelt for norske styrker. Vi har allerede personell på plass, vi har en norsk sjef i Frafjord Johnson og det passer godt med uttalte politiske mål om å delta mer i FN-rammen. Samtidig er denne konflikten pr nå ikke like intensiv som for eksempel Afghanistan, og dermed mer spiselig for det norske folk. Hvor skal vi så? Norge vil fortsette med militære bidrag over hele verden. Jeg tror det første nye bidraget blir støttepersonell til Mali, når det blir endringer i strukturen til bidraget som allerede er der. Dette blir gjerne mentorer og støttespillere til regionale kapasiteter som er på plass. Tanken om å la Afrika ordne opp selv, med støtte fra Vesten, kan bli styrende her. Det neste «infanteri-oppdraget» som er mer interessant for oss kadetter de neste årene, tror jeg blir Sør-Sudan. Det har lenge vært snakk om et norsk bidrag hit, og nå som Afghanistan-æraen går mot slutten får vi frigjort avdelinger til et nytt norsk bidrag. Allikevel vil dette kreve en lengre diskusjon i storting og regjering. Intervensjonen i Libya ble iverksatt uten drøfting i den utvidede utenrikskomiteen, noe som ga sterke reaksjoner fra opposisjonen. Et nytt norsk bidrag vil sannsynligvis måtte ha en bredere politisk plattform. Oppsummert virker Sør-Sudan som det sikreste kortet, men jeg regner med å få meg en overraskelse da fagfeltet vårt i beste fall er lite forutsigbart. forposten 15

16 meninger 16 forposten

17 forposten 17

18 meninger Leadership at the point of the bayonet I denne faste spalten inviterer vi ledere til å reflektere rundt profesjonen og ledelse. I dette nummeret vil Kenneth Bakken gi deg en inspirerende innsikt i hans virke som troppssjef. og leder. Tekst Kenneth Bakken Foto Forsvaret Mars Tmbn Mek 4 Tropp 2 gjør seg klare til å dra ut for å overlappe med TU 31. Vi har allerede tatt imot en fallen kamerat og er fast bestemt på å gjøre jobben vår når vi lander i sandkassen. Jeg har vært i Forsvaret siden jeg begynte min tjeneste i 1999 i Festningsparken i Trondheim. BSIT. 10 år etterpå står jeg endelig i stridssonen og har fått det privilegium det er å få lov til å lede en kampenhet fra Telemark Bataljon i strid. Min rolle i krigen i Afghanistan var liten og til dels ubetydelig i det store spillet, men som troppssjef for mine menn tok jeg avgjørelser som kun kunne bety forskjellen på liv og død. Før, under og etter gjør en seg noen refleksjoner rundt sitt eget lederskap og de prestasjonene en gjør på godt og vondt. De fleste av oss kunne vel ønske at vi gjorde alt rett og fremstod til enhver tid som gode forbilder for soldatene våre. Slik ble det altså ikke. Jeg hadde mine gode dager og dårlige dager. Det viktigste spørsmålet jeg stiller meg, evnet jeg å lære av mine feil? Personlig lederskap er levende og følger sin egen evolusjon. Det påvirkes av erfaringer, milepæler i livet og ens egen evne til refleksjon og ettertanke. Befalsskolen og Krigsskolen har faktisk lært meg noe. Dessverre gjorde de meg ikke feilfri, men for å sitere Nietzsche «Det som ikke ødelegger meg, gjør meg sterkere». Denne teksten er jo subjektiv og vil inneholde ting slik jeg husker dem og ifølge min kone er ikke den husken særlig god. Men så lenge hensikten er god, så får det telle for noe. I skapet mitt i Afghanistan hadde jeg teipet en lapp på innsiden av døren. På den hadde jeg kopiert fra Major Dick Winters bok «Beyond Band Of Brothers» hans 10 oppsummerte lederegenskaper, «Leadership at the point of the bayonet». De reglene inneholder for meg noen tidløse lederegenskaper som jeg har lyst til å reflektere rundt. 1. Strive to be a leader of character, competence, and courage. En leder med karakter, mot og kompetanse. Hvordan blir en det? Karakter og mot henger for meg tett sammen. Jeg opplevde å få mot gjennom treningen og mennene rundt 18 forposten

19 meg. En leder må ha mot og karakter til å gi de RETTE ordrene og stille de RETTE kravene. Underveis i de ulike operasjonene fulgte jeg opp soldatene mine både høyt og lavt, men det jeg allikevel husker best er beslutningen jeg tok som var feil. Vi hadde i flere dager sikret et ingeniør prosjekt som grenset til fiendens område. Jeg hadde ila dagene tillatt soldatene som var i min posisjon å ta lettelser i antrekk. Tidligere hadde jeg aldri gjort dette, men vi hadde med oss personell fra en annen avdeling som hadde andre rutiner. I stedet for å gjøre det rette gav jeg etter og tillot lettelser. Ett av lagene mine ble angrepet og vi måtte hurtig flytte oss for å kunne gi de ildstøtte. Det faktum at vi ikke satt klare gjorde at vi ble forsinket 2-3 minutter. På debrifingen fikk jeg et spm fra en av mine beste grenaderer på hvorfor vi ikke var klare. Jeg ble først forbannet over spørsmålet som jeg følte stilte spm ved min vilje til å komme dem til unnsetning. Han var modig og hadde karakter nok til å stille meg, sjefens hans, det ubehagelige spørsmålet. Etter å ha tenkt litt, gikk jeg bort til ham og takket ham for tilbakemelding. Han hadde helt rett og jeg hadde gjort en personlig feil ved å la komfort gå foran beredskap. 2. Lead from the front. Say, Follow me! and then lead the way. Gjør det, lev det og det vil gå dere vel. Grenaderene våre forventer å se norske offiserer fremst i kamplinjen. Jeg hadde gleden av å slåss med daværende Major Rune Wenneberg. Når du hørte den trygge stemmen hans over nettet og du visste han lå rett bak deg, fikk jeg en trygghet som gjorde at jeg kunne lede troppen min uten større bekymringer. Han var en bauta i stridsgruppen. Aldri hevet han stemmen sin på nett og spredte selvtillit til sine undergitte. Var det en plass som var utsatt kunne du være sikker på at han aldri var langt unna. 3. Stay in top physical shape physical stamina is the root of mental toughness. Vi må stille harde fysiske krav til de som skal tjenestegjøre i våre kampavdelinger. Den fysiske formen til offiserene og soldatene våre har reddet oss gjennom mange vanskelige oppdrag. Offiserer som ikke tar sin forposten 19

20 meninger En god venn sa til meg «Ta vare på dine menn, ellers så har du ingen å løse oppdrag med» egen fysiske form seriøst, tar heller ikke offisersyrket seriøst. For å kunne ligge i front må du ha fysikken i orden. I en vanskelig situasjon ser alle på sjefen. Da må du ha overskuddet til å lede og vinne. Jeg var derfor alltid med på kompaniets og troppens fysiske trening. Kunne jeg, kunne alle de andre i troppen. Denne arenaen var en plass der kompaniet kunne møtes på tvers av troppene og gode relasjoner ble bygget gjennom felles slit. 4. Develop your team. If you know your people, are fair in setting realistic goals and expectations, and lead by example, you will develop teamwork. Grenaderene, offiserene og befalet mitt, var kampkraften I avdelingen, ikke alle våpnene, utstyret og kjøretøyene. De var til god hjelp selvfølgelig, men troppen / personellet var den mest verdifulle ressursen jeg rådde over som sjef. Jeg brukte mye tid på personellet mitt og prøvde å bli godt kjent med dem, slik at de kunne stole på meg og jeg på dem. De var den mest verdifulle ressursen jeg var satt til å forvalte. Snakk med dem og sett av tid i hverdagen til å se den enkelte. En god venn sa til meg «Ta vare på dine menn, ellers så har du ingen å løse oppdrag med». Jeg opplevde at de utviklet seg og overgikk meg på mange arenaer, som sjef var jeg glad på deres vegne. Disse mennene stolte på meg til å føre dem gjennom kampen og hele veien hjem. Da måtte jeg kunne stole på dem. 5. Delegate responsibility to your subordinates and let them do their job. You can t do a good job if you don t have a chance to use your imagination and creativity. En av mine svake sider er at jeg liker å ha en finger med i det meste. Det jeg lærte meg å sette pris på i Tmbn er at det er så mange flinke folk som jobber der. Hver dag jobber de for å levere det beste for bataljonen og sitt kompani. Som sjef må en slippe sine undergitte til. Når hverdagen kommer i operasjonsområdet er det liten tid for en troppssjef å følge opp alle detaljer. Mine oppgaver var å 20 forposten

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

«En kriger løser oppdraget. Uansett forutsetninger. Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid.» Slik lød vårt motto i Forsvarets

«En kriger løser oppdraget. Uansett forutsetninger. Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid.» Slik lød vårt motto i Forsvarets 2014 J.M. Stenersens Forlag AS Skrevet i samarbeid med Irina Lee Omslagsdesign: Teft design Omslagsbilde: Jeton Kacaniku Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-7201-581-6 J.M. Stenersens Forlag Stortingsg.

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet.

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet. 8. mai-tale Kjære veteraner, kjære veteranfamilier, kjære alle sammen! I dag feirer vi Norges frihet. Og vi skal feire med å takke. Takke de som sto opp for våre verdier da det gjaldt som mest. Krigsseilerne

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve

50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve 50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve 1) Kraften er for alle! Ingen har fått en gudegave og mer kraft enn andre, ha tillit til din egen kraft 2) Alle har like mye energi! Vi bare bruker

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Bli venn med fienden

Bli venn med fienden Bli venn med fienden Få folk dit du vil Psykolog John Petter Fagerhaug Preventia Medisinske Senter AS Pilestredet 15b. 0164 Oslo Tlf: 22 20 31 32 www.fagerhaug.no john.petter@fagerhaug.no 1 Hva er problemet?

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse

Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse Alt i alt, hvor godt eller dårlig inntrykk har du av det norske Forsvaret?

Detaljer

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet handler om å mestre hverdagen. Selv om du ikke skal delta i lydighetskonkurranser,

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk.

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk. REASONS TO BE PRETTY Forkortet versjon ANIE Hei. Hei, hva skjer? Kan jeg komme inn, eller? Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? Pils nå? Nei takk. Nei eh juice, da? Ja. Det kan jeg ta. Vær så

Detaljer

FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012

FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012 FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012 Temaer FOHs perspektiv FOHs virksomhetsmodell Krise og krigsoppgaver Fredsoperative oppgaver Utviklingsområder FOHs perspektiv Hvordan vi ser på den nasjonale sikkerhetssituasjonen

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

La 2012 bli et Godt Nytt År!

La 2012 bli et Godt Nytt År! La 2012 bli et Godt Nytt År! Så er 2011 straks omme. Hvordan gikk det, synes du? Ved disse tider pleier jeg å bruke noen dager på å evaluere hvordan året mitt har vært, samt legge planer for det neste

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING)

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING) THIS SECTION FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY. Did patient (subject) perform self-evaluation? No (provide reason in comments) Evaluation performed on visit date or specify date: Comments: DD-Mon-YYYY Spørreskjema

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Forord. X Forord til den norske utgaven.. XI Til de voksne leserne: familier, lærere og andre XII Hvorfor denne boken ble laget XII

Detaljer

Referat Kontaktkonferanse 2009

Referat Kontaktkonferanse 2009 1 Referat Kontaktkonferanse 2009 Torsdag 26.02 2009 Sjømilitære Samfund Stiftet 1835 Tid (dato, fra kl til kl): Sted: Hurtigruten, Innkalt av (avd og person): Hovedstyre SMS Ordstyrer: Bjørn Krohn Referent:

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Du trenger ingen forkunnskaper for å være med. Det eneste er en smule nysgjerrighet og med et ønske om å kjenne på og leke med ditt eget uttrykk.

Du trenger ingen forkunnskaper for å være med. Det eneste er en smule nysgjerrighet og med et ønske om å kjenne på og leke med ditt eget uttrykk. Maling på store lerret kan åpne et kreativt meditativt rom uten at du har forkunnskaper. Denne helga tilbys som et frirom, et sted å være, føle. Slippe å passe på. Bekymre deg eller være redd for at noe

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Tjene publikum når de trenger det som mest

Tjene publikum når de trenger det som mest Gardermoen 29.9.14 Tjene publikum når de trenger det som mest Trygghet gjennom forutsigbarhet KOMMUNIKASJON «KOMMUNIKASJON KAN BLI EN LEDERS BESTE VÅPEN, OM HAN ELLER HUN MESTRER KUNSTEN GODT» Ref. Opperud

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN Maria Mork (38) har en visjon om å skape en ny trend: at par investerer i forholdet mens de har det godt sammen. Målet er å påvirke samlivsstatistikken til det bedre. TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Refleksjonsbrev for Veslefrikk - november 2015

Refleksjonsbrev for Veslefrikk - november 2015 HVERDAG OG PROSJEKT PÅ VESLEFRIKK I møte med deg utvikler jeg meg! Satsningsområder: - Pedagogisk dokumentasjon og språk - Kommunikasjon, fysisk miljø og voksenrollen Et prosjekt med fokus på kommunikasjon

Detaljer

Ikke spis før treneren har satt seg til bords

Ikke spis før treneren har satt seg til bords Ikke spis før treneren har satt seg til bords En ny Bundesliga-sesong har begynt, og de sportslige utfordringene er store for både Ørjan Håskjold Nyland, Veton Berisha og de andre nordmennene i 1. og 2.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Media venn eller fiende?

Media venn eller fiende? Media venn eller fiende? Kommunikasjon i en pandemikrise Lillehammer 16. oktober 2007 StangMedia AS Medienes fokus Konflikter disharmoni ubalanse Rasende foreldre: -Regjeringen må prioritere barna! Folkehelsa

Detaljer

Learning activity: a personal survey

Learning activity: a personal survey Learning activity: a personal survey A personal Survey - sammendrag Hvem er du? Karoline Fonn, 23 år, journalistikkstudent i Bodø og distriktsmedarbeider i KRIK Nordland. Hva er ditt oppdrag? Jeg skal

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

Kompetanse og Verdier

Kompetanse og Verdier Kompetanse og Verdier 0..0 :6 Kompetanse og Verdier. Svarlogg 0 0 0 0 0.0.9 0.0.0 0.0. 0..0 0..0 0..0 0..0 Antall respondenter: 7 (7 unike). Fra e-postinvitasjoner: 7 (0 inviterte). Fra andre distribusjonsmetoder:

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene

Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene 1940-1945. Stein Ugelvik Larsen Leder Nordiki - Bergen 9.04.2010 På vegne av Nordiki vil jeg ønske dere velkommen til denne viktige

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

ADDISJON FRA A TIL Å

ADDISJON FRA A TIL Å ADDISJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til addisjon 2 2 Grunnleggende om addisjon 3 3 Ulike tenkemåter 4 4 Hjelpemidler i addisjoner 9 4.1 Bruk av tegninger

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Miljøarbeid i bofellesskap

Miljøarbeid i bofellesskap Miljøarbeid i bofellesskap Hvordan skape en arena for god omsorg og integrering Mary Vold Spesialrådgiver RVTS Øst mary.vold@rvtsost.no Ungdommene i bofellesskapet Først og fremst ungdom med vanlige behov

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

2007 - Gullet kom hem. Suksessfaktorer

2007 - Gullet kom hem. Suksessfaktorer 2007 - Gullet kom hem Suksessfaktorer Når forandringens vind blåser, setter noen opp levegger. Andre bygger vindmøller. 70 000 hyller Brann på festplassen Alt vi gjør som og sier som ledere, medarbeidere

Detaljer