Forskningshjørnet. Trening av kognitive vansker Urinveiene hos voksne med ryggmargsbrokk. Frambu 30. mai 2013, Karen Grimsrud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskningshjørnet. Trening av kognitive vansker Urinveiene hos voksne med ryggmargsbrokk. Frambu 30. mai 2013, Karen Grimsrud"

Transkript

1 Forskningshjørnet Trening av kognitive vansker Urinveiene hos voksne med ryggmargsbrokk Frambu 30. mai 2013, Karen Grimsrud

2 Kognitiv funksjon Mentale prosesser som gjør det mulig å ta inn, lagre, bearbeide og bruke informasjon til å fungere i omgivelsene. Reduseres ved aldring Hjernen styrer kropp, tanker og følelser

3 Kognitiv trening ved ryggmargsbrokk Goal Management Training of Executive Functions in Patients with Spina Bifida: A Randomized Controlled Trial. Stubberud et.al Bakgrunn - Kognitive vansker gjør hverdagen mer strevsom for personer med ryggmargsbrokk, hindrer selvstendighet og reduserer deres funksjon - Problemer med oppmerksomhet, å planlegge og komme i gang

4 Kognitiv trening, forts. Hensikt Undersøke behandlingseffekt av kognitiv trening hos voksne med ryggmargsbrokk som strever med å sette i gang, planlegge, løse problemer og/eller strukturere daglige aktiviteter Metode voksne (19-45 år) ble undersøkt med nevropsykologiske tester og spørreskjema personer gjennomførte treningsprogrammet (GMT) 3. De ble undersøkt med nevropsykologiske tester og spørreskjema rett etter og ½ år etter En kontrollgruppe (14 personer) hadde samme undersøkelser og trening, men på et annet tidspunkt

5 GMT = Goal Management Training Robertson, Levine, Manley Til norsk ved nevropsykolog Jan Stubberud, TRS Alle 38 personer tilfeldig inndelt i grupper En og en gruppe kom til TRS i flere omganger GMT = treningsprogram for å øke forståelsen for egne vansker få en måte å beskrive problemene på øve seg på teknikker for å fungere bedre og oppnå sine egne mål

6 Deltakerne gikk gjennom et program: Teori, samtaler, øvelser på TRS og hjemme 7 moduler Tabber, daglige feil Stopp autopiloten Mental tavle/oppmerksomt nærvær Sett deg et mål Bestem deg Del opp oppgaver Sjekk hva du driver med (STOPP!) STOPP!

7 STOPP KLARGJØR DEL OPP STOPP! Present-mindedness exercise. Hva gjør jeg? Mål Del mål Del mål Del mål Sjekk! Hva er mitt hovedmål? Hjelper dette?

8 Oppgaver Sortere kort fra kortstokk Klappeoppgave Kompleks gruppeoppgave: Arranger din datters bryllup!

9 Ble det bedre med GMT? GMT-gruppen hadde klar fremgang (statistisk målbart) Stor treningseffekt (på gruppenivå) Fremgangen fortsatte å stige! - På testene skåret deltakerne enda bedre etter 6 mnd Det var fremgang både på tester og en i-det-virkeligeliv-oppgave, som med hensikt ble utført under stress

10 Hva nå? Det kommer flere forskningsartikler fra Jan Stubberud: - Fikk deltakerne det bedre? Oppsummering av deres opplevde livskvalitet, mestring og symptomer (på stress, depresjon, angst etc.) Doktorgradsdisputas når alt er oppsummert GMT skal endres - søkt om å prøve det ut på barn Ønsker for fremtiden: - GMT i gruppe blir et behandlingstilbud til personer med ryggmargsbrokk - GMT til alle barn med ryggmargsbrokk

11

12

13 Øvre og nedre urinveier hos voksne med myelomeningocele: En systematisk oversikt Upper and lower Urinary Tract Outcomes in Adult Myelomeningocele Patients: A Systematic Review. Veenboer et. Al., Dep. of Urology and Dep. of Rehabilitation, University medical centre, Utrecht. Oct Bakgrunn Det finnes ingen retningslinjer for oppfølging av urinveiene hos voksne med ryggmargsbrokk (i verden) Dette er første systematiske oversiktsartikkel som er skrevet om behandlingsmetoder og blære-/nyrefunksjonen

14 Metode - Søkte etter forskningsartikler i store medisinske databaser - Fant artikler fra 5252 studier, valgte bort og valgte bort - Satt til slutt igjen med 13 nyere studier om ryggmargsbrokk

15 Resultater i artikler fra 13 studier 1564 personer med ryggmargsbrokk (opp til 74 år) Beskrivelse på områdene Tømmemetoder Kirurgi Urinlekkasje (inkontinens) Blære- og nyrefunksjonen Risikofaktorer for utvidet nyrebekken og ødelagte nyrer Oppfølging og undersøkelser Overlevelse (sprikende tall - store muligheter for feil tall)

16 Blæretømming Ren intermitterende kateterisering 58,4 % Normal vannlatning 13,8 % Permanent kateter 4,3 % Press med hånden på blæren 2,9 % Kirurgi Stomi og andre operasjoner Utvidelse av blæren med tarmdel 17,8 % Ileumblære (pose på magen/kontinent) 11,5 % Slynge rundt urinrøret 4,3 % Kunstig lukkemuskel 2,2 % Fjernet nyre 1,1 %

17 Om urinlekkasjer (inkontinens) Studiene var ulike og kunne ikke sammenliknes godt nok, men Fullstendig kontinens (ingen lekkasjer) hos 37 % (8-85 %!!!) Kirurgi førte i større grad til kontinens enn bare kateterisering Livskvalitet ble bedre etter kirurgi i noen studier, i andre ikke Type brokk og hvor høyt på ryggen det sitter har betydning Mer lekkasjer hos dem med hydrocephalus årsak ikke vurdert Konklusjon: Standardløsninger finnes ikke. Personlig vurdering av hver enkelt

18 Nyrefunksjonen Redusert nyrefunksjon hos 25,7 % Tilbakestrøm av urin 20,6 % Full nyresvikt hos 1,3 % Godt bevarte nyrer hos 74,3 %

19 Nevrogen blære fører til risiko for nyresvikt Krampe i blære og urinrør (spasme/hyperaktiv blære) fører til høyt trykk => utvidelse av urinveiene => økt fare for ødelagt nyrevev (McGuire 1980) Hos dem som er operert i nedre urinveier er det noe mer utvidelser av urinledere og nyrebekken (fare for redusert nyrefunksjon - sannsynligvis sammensatt årsak) Urinveisinfeksjoner kan ødelegge nyrevevet (eller føre til akutt urosepsis = blodforgiftning, nyresten, blæresten, smerter o.a.)

20 Anbefalt oppfølging av voksne med ryggmargsbrokk (Veenboer med flere, 2012) På systemplan Standardprogrammer for oppfølging av både nedre og øvre urinveier er helt nødvendig Medisinske registre som beskriver alle med ryggmargsbrokk, behandlingen de har fått og behandlingsresultater (urinveier) For hver enkelt voksne Undersøkelser hvert 2-3 år av blæretrykk-/tømming (cystometri), om det er tilbakestrøm av urin til nyrene (vesico-ureteral refluks) og ultralyd av nyrer og blære Avhengig av funn, røntgen-gfr (scintigrafi) og flere prøver

21 Oppfølging av voksne med MMC i Norge? En nevrogen blære kan fortsette å lage trøbbel: - Trykket kan fortsette å øke -> utvidelser -> nyresvikt - Urinveisinfeksjoner kan skade nyrevevet -> redusert nyrefunksjon - Akutt urosepsis ( blodforgiftning ) -> antibiotika - Nyrestein / blærestein -> bakterier og skadet nyrevev Lag en oppfølgingsplan sammen med fastlegen De som har stomi, urinrørsslynge eller kunstig lukkemuskel - også systematiske nyreundersøkelser

22 Oppfølging av ryggmargskadde Ingen klare retningslinjer, men fra International Spinal Cord Society (Wyndaele JJ 2009): Målet er ingen urinveisinfeksjoner og fullstendig kontinens Type nevrogen blære etter RMS er spesielt for hver enkelt Urodynamiske undersøkelser er absolutt nødvendig: Cystometri (info om følesans, blærens elastisitet, hvor mye den kan romme og trykkforhold under fylling og tømming. Trykk under 40 cm H2O før det oppstår lekkasjer) MCG (cystometri under røntgen-gjennomlysning ser refluks til nyrene) Undersøkelser skal gjentas oppfølgingsprogram!

23 Oppfølging av RMS ved Sunnaas sykehus HF Gro Cecilia Stensrød, 2012 Undersøkelser Høyrisikopasienter (høyt trykk, infeksjoner) hvert år Lavrisikopasienter 2-3 års intervaller Symptomer, cystometri, MCG (røntgen), nyrefunksjons-prøver, ultralyd, kirurgiske vurderinger Behandling ut fra Resultater fra undersøkelser Personens symptomer Personens egen opplevelse av livskvalitet, fysisk kapasitet, motivasjon og forventninger Oppfølgingsplan!

Utfordringer i forhold til deltakelse i arbeidslivet hos personer med ryggmargsbrokk

Utfordringer i forhold til deltakelse i arbeidslivet hos personer med ryggmargsbrokk Utfordringer i forhold til deltakelse i arbeidslivet hos personer med ryggmargsbrokk Sammendrag Personer med ryggmargsbrokk har behov for livslang behandling og oppfølging fra mange faggrupper, også fra

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES!

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! MÅL Å trene elevenes evne til problemløsing At elevene skaffer seg grunnlag til å lage problemstillinger

Detaljer

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre Rikshospitalet Til deg som er spurt om å gi en nyre INNHOLD TIL DEG... 1 INNLEDNING... 3 OM NYRER OG NYRESVIKT 3 TRANSPLANTASJON... 3 FORDELER VED Å FÅ NYRE FRA LEVENDE GIVER 4 FØLGER AV Å GI BORT EN NYRE...

Detaljer

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene Rehabilitering Hjelper mennesker Kreftrammede lærer om kosthold og mosjon og de får gode samtaler. Målet er å hjelpe dem til økt livskvalitet, skriver Mette Rønning og Line Oldervoll som jobber ved Røros

Detaljer

Pappa har fått en hjerneskade

Pappa har fått en hjerneskade Pappa har fått en hjerneskade Oversatt og bearbeidet for norske forhold av Sveinung Tornås, KReSS Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus Sunnaas 10/00 1. utgave, 4. opplag, 8000 eks. Illustrasjoner:

Detaljer

Sunnaas Sykehus HF. Å TA KONTROLL OVER DAGLIGLIVETS AKTIVITETER: En veiviser til varig deltakelse på arbeidsmarkedet Annica Johansson

Sunnaas Sykehus HF. Å TA KONTROLL OVER DAGLIGLIVETS AKTIVITETER: En veiviser til varig deltakelse på arbeidsmarkedet Annica Johansson Sunnaas Sykehus HF Å TA KONTROLL OVER DAGLIGLIVETS AKTIVITETER: En veiviser til varig deltakelse på arbeidsmarkedet Annica Johansson 2014 Å TA KONTROLL OVER DAGLIGLIVETS AKTIVITETER: En veiviser til varig

Detaljer

Utmattelse i primærhelsetjenesten

Utmattelse i primærhelsetjenesten 1 Utmattelse Utmattelse i primærhelsetjenesten Om lag hver fjerde sier de føler seg trette hele tiden (engelske studier) Er det andre mest vanlige symptomet vi oppsøker lege for Ti prosent presenterer

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Hva er Hydrocephalus?

Hva er Hydrocephalus? Hva er Hydrocephalus? RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN Innhold 1 Forord 2 Hydrocephalus kort fortalt. 4 Historikk 5 Forskjellige typer hydrocephalus 6 Årsaker til hydrocephalus 8 Å stille diagnosen

Detaljer

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Spørsmål du som jente lurer på,? men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Hvorfor ble jeg født med blæreekstrofi og epispadi Ei jente sier: 1] (BE/E)? Årsaken til at noen barn blir født med dette

Detaljer

Aktiv hverdag og endring av livsstil

Aktiv hverdag og endring av livsstil Lifestyle Redesign til personer med kognitiv svikt Aktiv hverdag og endring av livsstil Rehabilitering av personer med kognitive problemer etter ervervet hjerneskade har vært mitt arbeidsområde i mange

Detaljer

Bacheloroppgave. SAE00 Sykepleie. Sykepleie til pasienter med diabetes type 2. Merete Morch. Totalt antall sider inkludert forsiden: 44

Bacheloroppgave. SAE00 Sykepleie. Sykepleie til pasienter med diabetes type 2. Merete Morch. Totalt antall sider inkludert forsiden: 44 Bacheloroppgave SAE00 Sykepleie Sykepleie til pasienter med diabetes type 2 Merete Morch Totalt antall sider inkludert forsiden: 44 Molde, 19 Mai 2009 Publiseringsavtale Tittel på norsk: Sykepleie til

Detaljer

Helhet for hjertebarn

Helhet for hjertebarn Helhet for hjertebarn TVERRFAGLIG SAMARBEID OMKRING BARN OG UNGDOM MED HJERTESYKDOM Forfatterene 2006 Tekst: Kirsten Aune Walther. Barnekardiolog Finn Høivik har bidratt med ideer, gjennomlesning og faglige

Detaljer

10 ENKLE TILTAK TIL BRUK I TIMEN OG/ELLER SOM PASIENTEN KAN BRUKE HJEMME

10 ENKLE TILTAK TIL BRUK I TIMEN OG/ELLER SOM PASIENTEN KAN BRUKE HJEMME Av Cathrine Ramm, psykomotorisk fysioterapeut og tilknyttet RVTS Øst Tryggere Traumeterapeuter -program. Med for- og etterord ved Trine Anstorp, fagteamleder Traumeforebyggende team RVTS Øst. 10 ENKLE

Detaljer

ABC. om ryggmargsskade for helsepersonell

ABC. om ryggmargsskade for helsepersonell ABC om ryggmargsskade for helsepersonell - Målgruppe: HELSEPERSONELL - Innholdsfortegnelse Forord... 5 Mål og hensikt med heftet... 5 Rehabiliteringsprosessen... 7 Definisjon rehabilitering... 7 Behandlingslinje

Detaljer

Fysisk trening i arbeidstiden for renholdere i Modum kommune 2010 2012

Fysisk trening i arbeidstiden for renholdere i Modum kommune 2010 2012 Fysisk trening i arbeidstiden for renholdere i Modum kommune 2010 2012 Sluttrapport Mars 2013 0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Hovedkonklusjoner... 2 3 Mål og målgruppe... 3 3.1 Hovedmål... 3

Detaljer

Sosial hygge på Tanum Strand

Sosial hygge på Tanum Strand RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2013 - 32. ÅRGANG Sosial hygge på Tanum Strand Ble overrasket på bursdagen sin Full fres på Haraldvangen - sommerleir Sydenferie for alle Les mer side 10

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»!

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! MASTEROPPGAVE I Avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud 2009 Cecilie Brewer, akupunktør/leder NAFO «Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! I studien Akupunktørens yrkesrolle i Norge både i og

Detaljer

NÅR DU PLAGES AV TVANGSTANKER

NÅR DU PLAGES AV TVANGSTANKER NÅR DU PLAGES AV TVANGSTANKER Psykolog Torkil Berge Tvangstanker er svært stabile og påtrengende. De samme tankene, forestillingsbildene eller impulsene kommer igjen og igjen. De kan være meget ubehagelige,

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer 1 FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKT Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer Informasjon til pasienter under 16 år

Detaljer

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Av psykolog Torkil Berge 1 Dersom du tenker etter, vil du sannsynligvis legge merke til at du stadig fører en indre samtale med deg selv. Du tenker over og ser for

Detaljer

Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp

Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp Som ammehjelper gjør du en viktig jobb! Vi har samlet noen retningslinjer her som kan gjøre arbeidet lettere. Vær bevisst din egen rolle Ammehjelpere har en utfordring,

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

om overgangsprosessen mot voksenlivet

om overgangsprosessen mot voksenlivet om overgangsprosessen mot voksenlivet Unge med funksjonsnedsettelse blir voksne Det er aldri for tidlig å begynne å tenke på framtiden. Aller senest ved 13 14-årsalderen trengs en systematisk og langsiktig

Detaljer

Unge kreftpasienters psykososiale behov

Unge kreftpasienters psykososiale behov Bacheloroppgave i sykepleie Unge kreftpasienters psykososiale behov Young cancer patients psychosocial needs Kandidatnummer: 137 Kull: 2011 Antall ord: 10 006 Innleveringsdato: 19. mars 2014 Kreftsykdommen

Detaljer

Kronisk utmattelse etter akutt Epstein Barr-virusinfeksjon hos ungdom

Kronisk utmattelse etter akutt Epstein Barr-virusinfeksjon hos ungdom FORESPØRSEL OM Å VÆRE MED I FORSKNINGSPROSJEKT Kronisk utmattelse etter akutt Epstein Barr-virusinfeksjon hos ungdom Informasjon til pasienter over 16 år og foreldre/foresatte Bakgrunn og hensikt Dette

Detaljer

Hvordan vise omsorg for, virkelig omsorg for noen med Svært Alvorlig ME

Hvordan vise omsorg for, virkelig omsorg for noen med Svært Alvorlig ME Hvordan vise omsorg for, virkelig omsorg for noen med Svært Alvorlig ME Stonebird Hvordan ha omsorg for, virkelig omsorg, for noen med Svært Alvorlig ME Greg Crowhurst Ingen del av denne publikasjonen

Detaljer