MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 21:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 21:30"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 21:30 Medlemer som møtte: Svein Gjelseth Medlem AP Reidun S Myrvågnes Medlem AP Jens Terje Johnsen Medlem AP Olaug Andreassen Medlem AP Runar Stave Medlem AP Rakel Anett Gjelseth Medlem AP Sofie Mere Arntsen Medlem AP Leiv Aarflot Medlem AP Gerd Kopperstad Medlem AP Camilla Storøy Nestleder KRF Ole Brubakk Medlem KRF Linn-Therese Hansen Sævik Medlem KRF Edel Kvalsund Goksøyr Medlem KRF Henry Jøsokbakke Medlem V Arnulf Goksøyr Leder H Ann-Kathrin (Tine) Storøy Medlem H Margaret Leinebø Medlem H Bjørn Otterlei Medlem H Idar Kjell Tarberg Medlem H Sigurd Voldsund Nygard Medlem H Janne-Katrin Hansen Sævik Medlem H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Hilde Marie Brungot Medlem H Stian Sævik Elveseter Medlem H Solveig Helen N. Båtsvik Medlem FRP Thor-Sigmund Garvik Medlem FRP Dag Kåre Nærø Medlem FRP Bjarne Kvalsvik Medlem FOLK Kjell Runde Medlem FOLK Kaja Runde Medlem FOLK Frank Roy Moltu Medlem FOLK Forfall: Per Kristian Furø MEDL AP Stig Arne Helsem Sævik MEDL H

2 Varamedlemer som møtte: Egil Kjell Leikanger Per Kristian Furø AP Jan Arve Drabløs Stig Arne Helsem Sævik H Andre: Konstituert rådmann Olaus-Jon Kopperstad Politisk sekretær Lisbeth Moltu Espeseth Økonomileiar Geir Egil Olsen Skuleleiar Sølvi Lillebø Remøy Pleie- og omsorgsleiar Ragnhild Velsvik Berge Prosjektleiar Rolf-Henning S. Hide Innkallinga var sendt til medlemene og dei fremste varamedlemene i kvar gruppe. Det møtte 30 medlemer og 2 varamedlemer, tilsaman 32 representantar, 1 mindre enn fulltallig. Silje Oksholen Gjelseth kom til møtet kl. 16:45 før handsaming av K-sak 126/15. Jens Terje Johnsen kom til møtet kl 17:00 under handsaminga av K-sak 127/15. Silje Oksholen Gjelseth fekk permisjon frå kl under orienteringa/drøftinga om akuttmottak. Frank Roy Moltu fekk permisjon frå kl. 21:30 under orienteringa/drøftinga om akuttmottak. Varamedlem Paul Johan Remøy tok plass. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren/leiaren vart desse valde: Linn-Therese H. Sævik og Stian Elveseter Det vart orientert om/drøfta: - Akuttmottak på Christineborg på Runde og i Tjørvåg. Ordførar Arnulf Goksøyr er eigar/styreleiar i Christineborg Gjestehus AS og kjend inhabil. Varaordførar Camilla Storøy vart vald som setteordførar. Ann Katrin Storøy vart samrøystes vald som settevaraordførar. Ordførar Camilla Storøy og konst.rådmann Olaus-Jon Kopperstad orienterte og svara på spørsmål. underskrifter Linn-Therese H. Sævik Arnulf Goksøyr Stian Elveseter ordførar OFFENTLEG SAKLISTE:

3 Saksnr PS 122/15 PS 123/15 PS 124/15 PS 125/15 Innhold Godkjenning av innkalling og sakliste. Protokoll frå førre møte. Delegerte saker Referatsaker PS 126/15 Budsjettkontroll per PS 127/15 Finansrapport 2 tertial 2015 PS 128/15 Tertialrapportering pr PS 129/15 PS 130/15 PS 131/15 PS 132/15 Økonomisk avslutning av prosjektnr Uteområde øvre Fosnavåg Økonomisk avslutning, ombygging tak, Myrvåg omsorgssenter. Opsjonsavtale om kjøp av fast eigedom Deltaking i prøveordning med statlig finansiering av omsorgstenester PS 133/15 Leikanger skule og grendahus - byggeprogram for tilbygg og rehabilitering 2016 PS 134/15 PS 135/15 PS 136/15 PS 137/15 Suppleringsval til KS fylkesmøte Val av maritim og teknisk komite Val av komite for næring, kultur og idrett Val av komite for helse og omsorg PS 138/15 Val av komite for oppvekst PS 139/15 Val av valstyre PS 140/15 Val av barna sin representant PS 141/15 Val av forhandlingsutval PS 142/15 Val av administrasjonsutval PS 143/15 Val av arbeidsmiljøutval PS 144/15 Val av klageutval PS 145/15 PS 146/15 PS 147/15 PS 148/15 PS 149/15 Val av medlem/varamedlem til ungdomsrådet Val av nemnd for vilt, fiske og friluft Val til representantskapen i Søre Sunnmøre Kommunerevisjon Val av medlem/varamedlem til styret for Søre Sunnmøre Kommunerevisjon Val til representantskapen i Søre Sunnmøre Reinhaldsverk

4 PS 150/15 PS 151/15 PS 152/15 PS 153/15 PS 154/15 PS 155/15 PS 156/15 PS 157/15 PS 158/15 PS 159/15 Val til styret i Søre Sunnmøre Reinhaldsverk Val av medlem/varamedlem til arbeidsgruppa for kommuneplan for trafikktrygging. Val av representant til valkomiteen Val av utsending til årsmøtet i Stiftinga Sunnmøre Museum Val til sameige i Holmsild Brygge Val av forretningsmessig styre for Herøy kulturhus Val til styringsgruppa for Runde Miljøsenter AS Val til eigarstyret i Herøy Kystmuseum Val av samarbeidsutval ved skulane Val av representant til samarbeidsutval for Ålesund og omegn krisesenter PS 160/15 Val av tilflyttingsnemnd PS 161/15 Val av innkvarteringsnemnder PS 162/15 Val til styret i Herøy Sogelag PS 163/15 Val av heimevernsnemnd PS 164/15 PS 165/15 PS 166/15 DS 327/15 DS 328/15 Val til styret i Søre Sunnmøre Landbrukskontor Val av medlem/varamedlem til Herøy kyrkjelege fellesråd Val av to styremedlemer med personleg vara til styret i Herøy Frivilligsentral Delegerte saker frå avdelingane Lars Conradi Andersen og Åse Marie Remøy - 26/164 - Einebustad Gnr 24 Bnr 7 Frådeling av bustadtomt DS 329/15 Tilskot til tru og livssynsamfunn 2015 DS 330/15 Herøy kommune - 37/426 - Rammeløyve omsorgsbustadar + IG grunn- og fundamentarbeid DS 331/15 DS 332/15 Gnr 23 Bnr 3 - Frådeling av utbyggingsareal til bustadbygging Ferdigattest veg Myklebust til Campus - 37/496 DS 333/15 Mellombels bruksløyve - 29/74 - Einebustad

5 DS 334/15 DS 335/15 YX Betjent as - 37/82 - Skilting Gnr 40 Bnr 6 - Etablering av punktfeste DS 336/15 Ferdigattest - 29/306 DS 337/15 Bjørn Perry Myrvåg - 46/1 - Riving DS 338/15 Frøydis og Thorstein Vasset - 44/129 - Fritidsbustad DS 339/15 Adolf Dypvik 34/147 - Løyve til oppføring av altan og utestove DS 340/15 Mellombels bruksløyve - 31/188 seksjon nr 4 DS 341/15 Gnr 58 Bnr 1 - frådeling av festenummer 16 DS 342/15 Ferdigattest tilbygg/garasje - 19/32 DS 343/15 Roy Voldsund og Monika Sande - 24/13 - Tilbygg DS 344/15 DS 346/15 DS 345/15 Gnr 22 Bnr 2 - Frådeling av tilleggsareal Nazem Ali Razi 21/12 - Ferdigattest for riving av brannskada hus Øyvind Kleven 29/177 - Løyve til oppføring av altan DS 347/15 Ferdigattest - 48/16 - vassledningsanlegg DS 348/15 Mellombels bruksløyve - 38/6 - garasjedel DS 350/15 Elfo Eiendom as - 37/295 - grunnarbeid/rørarbeid DS 349/15 Ferdigattest - 37/394 - Vatnevegen 6 DS 351/15 Ferdigattest ventilhus - 42/4 DS 352/15 Herøy Vasslag SA 37/417 - Ferdigattest vassleigning DS 353/15 DS 354/15 DS 355/15 DS 356/15 DS 357/15 DS 358/15 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for én bestemt anledning (lukket og åpent arrangement) Steinar Bendal - 29/320 - Garasje Gnr 79 bnr 6 - Frådeling av grunn til Gurskøy idrettslag Roar Evensen 11/143 - Ferdigattest Ruben Bakke - 40/82 - Einebustad og garasje Ferdigattest - 16/113 - Tilbygg DS 359/15 Gnr 9 Bnr frådeling av 3 nausttomter DS 360/15 DS 361/15 Roar Evensen 11/143 - Mellombels bruksløyve for rorbuer Gnr 27 bnr 34 Frådeling av tilleggsareal til bnr 89

6 DS 362/15 Linn Renate Røyset og Lidvar Husøy - 46/82 - Frittliggande garasje DS 364/15 Mellombels bruksløyve - 31/188 - seksjon nr 5 DS 363/15 Ferdigattest - 34/538 DS 365/15 Osvald Ristesund - 34/284 - Tilbygg DS 366/15 Ole Børre Berge - 55/9 - Rehabilitering skorstein DS 367/15 Ferdigattest tilbygg Einedalen skule - 24/74 DS 368/15 Ferdigattest 4/309 DS 369/15 Gnr 34 Bnr 8 - Frådeling av område for nærmiljøanlegg DS 370/15 Ferdigattest garasje - 50/59 DS 371/15 RS 29/15 RS 30/15 RS 31/15 RS 33/15 RS 32/15 RS 34/15 Ann Iren Brautaset 59/6 - Ferdigattest Referatsaker Årsregnskap Stiftinga Herøyspelet AS Krav om innkalling til ekstraordinær generalforsamling Protokoll Fosnavåg konserthus Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi - fråsegn i samband med andre gongs høyring og offentleg ettersyn. Møteprotokoll frå kontrollutvalet Brev til alle kommunestyrer og fylkesting fra Pensjonistforbundet, FFO og SAFO RS 35/15 AMU-sak 15/15. Særutskrift - Sjukefråvær 2. tertial 2015

7 PS 122/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Ingen hadde merknader til innkalling og sakliste. K-sak 155/15 vert utsett til neste møte. PS 123/15 PROTOKOLL FRÅ FØRRE MØTE. Protokoll frå førre møte låg føre. PS 124/15 DELEGERTE SAKER Delegerte saker frå avdelingane låg føre og vart tekne til vitande. PS 125/15 REFERATSAKER Referatsaker frå avdelingane låg føre og vart tekne til vitande. PS 126/15 BUDSJETTKONTROLL PER Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken. Kommunestyret viser til sitt vedtak i K-sak 174/14 der kommunestyret innførte stans i tilsetting og vikarbruk i alle vakante stillingar, med unntak av turnusstillingar, undervisningsstillingar, stillingar knytt til ressurskrevjande brukarar, samt reinhald. Ved presserande behov for tilsetting i vakant stilling, skal dette avgjerast av formannskapet.

8 Kommunestyret innskjerpar no dette ytterlegare slik at det vert stans i all vikarbruk der det ikkje vert vurdert som heilt uforsvarleg. Denne vurderinga skal gjerast av den som har det faglege ansvaret. PS 127/15 FINANSRAPPORT 2 TERTIAL 2015 Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. Kommunestyret tek saka til vitande. PS 128/15 TERTIALRAPPORTERING PR Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken. Kommunestyret har ikkje merknader til tertialrapporten slik han ligg føre. PS 129/15 ØKONOMISK AVSLUTNING AV PROSJEKTNR UTEOMRÅDE ØVRE FOSNAVÅG Sofie Mere Arntsen reiste sitt habilitetsspørsmål. Ho er gift med prosjektleiar Olav Arntsen i Fosnavåg Vekst AS. Ho gjekk frå under handsaming av habilitet. Sofie Mere Arntsen vart samrøystes kjend habil. Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken. Herøy kommune godkjenner prosjektrekneskapen for prosjektnr

9 PS 130/15 ØKONOMISK AVSLUTNING, OMBYGGING TAK, MYRVÅG OMSORGSSENTER. Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken. 1. Økonomisk avslutning for prosjektet vert godkjend. 2. Meirforbruket på ,- vert finansiert ved låneopptak. PS 131/15 OPSJONSAVTALE OM KJØP AV FAST EIGEDOM Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken. 1. Kommunestyret godkjenner opsjonsavtale med eigar av gnr 60 bnr 276 for areal til offentleg tilkomstveg for bustadområdet indre Moltumyr, slik denne ligg føre og avgrensa på vedlagt kartutsnitt. 2. Ordførar får fullmakt til å signere på opsjonsavtalane på vegne av kommunen. PS 132/15 DELTAKING I PRØVEORDNING MED STATLIG FINANSIERING AV OMSORGSTENESTER Pleie- og omsorgsleiar Ragnhild Velsvik Berge møtte og orienterte i saka. Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken. Etter ei samla vurdering vedtek Herøy kommunestyre å ikkje søkje deltaking i forsøksordninga med statleg finansiering av omsorgstenesta.

10 PS 133/15 LEIKANGER SKULE OG GRENDAHUS - BYGGEPROGRAM FOR TILBYGG OG REHABILITERING 2016 Prosjektleiar Rolf-Henning S. Hide møtte og orienterte i saka. Delt ut: - Saksprotokoll F-sak 211/15 vart delt ut. - Brev av frå Leikanger Grendahus v/bjarne Voldnes. Det vart halde gruppemøte. Folkelista/Sp v/kjell Runde fremja formannskapet sitt framlegg med slik endring i pkt.: - 1: «.. alternativ 3.» - 2. «Kommunestyret føreset at Leikanger Grendahus bidreg med 1 mill. kr.» Formannskapet si tilråding med endringsframlegget ovanfor vart samrøystes vedteken. 1. Kommunestyret godkjenner byggeprogrammet for Leikanger skule og grendahus, tilbygg og rehabilitering 2016, alternativ Kommunestyret føreset at Leikanger Grendahus bidreg med 1 mill. kr. 3. Finansieringa av prosjektet skal innarbeidast som ein del av budsjett 2016/økonomiplan Kommunestyret omdisponerer allereie løyvde planleggingsmidlar i budsjett 2015, slik: Prosjekt Budsjett 2015 Endring Frøystad skule riving , ,- Eggesbøvegen 20 riving , ,- Herøy rådhus - planlegging , ,- Einedalen skule planlegging av fleirbrukshall , ,- Leikanger skule tilbygg , ,- Sum ,- 0,- 5. Kommunestyret løyver ytterlegare kr i planleggingsmidlar for prosjektet. Midlane vert finansiert ved låneopptak. 6. Kommunestyret gir plan- og byggenemnda i mandat å gjennomføre prosjektet på vanleg måte.

11 PS 134/15 SUPPLERINGSVAL TIL KS FYLKESMØTE Samrøystes vedtak i Kommunestyret Saka vert utsett. PS 135/15 VAL AV MARITIM OG TEKNISK KOMITE Frp v/solveig Båtsvik kom med framlegg om Ove Stenersen i staden for Kjetil Kvalsvik. Valnemnda si tilråding med framlegget frå Frp vart samrøystes vedteken. Til maritim og teknisk komite for perioden vert valde: Krf/ Frp/ H Idar Tarberg, leiar Marthe Vågsholm Sævik Anja Pedersen Ole Brubakk Ap/V Runar Stave, nestleiar Olaug Andreassen Folk/SP Frank Roy Moltu 1. Ove Stenersen 2. Rollaug Anja Lillestøl 3. Camilla Storøy 4. Andreas Leine 5. Tor Inge Sporstøl 6. Birgitte S. Pedersen 1. Robert Kleppe 2. Monika Sandnes 3. Svein Gjelseth 4. Trine Garnes 1. Bjarne Kvalsvik 2. Kaja Runde 3. Hans Sande PS 136/15 VAL AV KOMITE FOR NÆRING, KULTUR OG IDRETT Krf v/ole Brubakk kom med framlegg om Dag Johan Flattun i staden for Mona Grethe Ryssevik. Valnemnda si tilråding med framlegget frå Krf vart samrøystes vedteken.

12 1. Til komite for næring, kultur og idrett for perioden vert valde: Krf/ Frp/ H Stig Arne H. Sævik Janne-Kathrin Sævik Hilde Marie Brungot Knut Johan Voldsund 1. Edel K. Goksøyr 2. Norvald Muren 3. Ove Stenersen 4. Elisabeth Hide 5. Joakim Eiksund 6. Dag Johan Flattun Ap/V Henry Jøsokbakke Reidun Myrvågnes 1. Leiv Aarflot 2. Arne Ringstad 3. Henriette R. Hansen 4. Hanne Garnes Folk/SP Bjarne Kvalsvik 1. Kari Mette Runde Eide 2. Roy Are Skår 3. Greta Kvalsvik 2. Endring av reglement vedtatt i K-sak 79/12 punkt 2.3 siste linje til: «Leiar og nestleiar vert valde av kommunestyret, fortrinnsvis mellom kommunestyret sine faste medlemer» 3. Som leiar vert vald Stig A. Helsem Sævik og nestleiar Knut Johan Voldsund. PS 137/15 VAL AV KOMITE FOR HELSE OG OMSORG Til komite for helse og omsorg vert valde: Krf/ Frp/ H Bjørn Otterlei, leiar Margareth Leinebø Knut Tandberg 1. Solveig Båtsvik 2. Lars Ivar Moldskred 3. Anniken Kessler-Myking

13 Linn-Therese Sævik, nestleiar 4. Sigurd Nygard 5. Karly Teige 6. Øyvind Kopperstad Ap/V Gerd Kopperstad Jens Terje Johnsen 1. Sofie M. Arntsen 2. Frode Hammerseth 3. Gunnlaug Kleppe 4. Roar Eide Folk/SP Kaja Runde 1. Torill Haddal Remøy 2. Bjørn Myrvåg 3. Kari Mette Runde Eide PS 138/15 VAL AV KOMITE FOR OPPVEKST Leiar i valnemnda kom med framlegg om Hans Karsten Voldsund i staden for Marit Nerlid. Valnemnda si tilråding med framlegget ovanfor vart samrøystes vedteken. 1. Til komite for oppvekst vert valde: Krf/ Frp/ H Birgitte S. Pedersen Edel K. Goksøyr Jan Arve Drabløs Oddmund Voldsund 1. Anja Pedersen 2. Heidi Tarberg 3. Bjørnar Sævik 4. Marthe Vågsholm Sævik 5. Jørn Magnussen 6. Jon E. Myrvågnes Ap/V Rakel-Anett Gjelseth Jarle Digernes 1. Per Kristian Furø 2. Lilly-Arlen Larsen

14 3. Ingebjørg Lyster 4. Hans Karsten Voldsund Folk/SP Paul Johan Remøy 1. Inger Åse Moltumyr 2. Mathias Dybvik 3. Gry L. Sande 2. Endring av reglement vedtatt i K-sak 79/12 punkt 2.5 siste linje: «Leiar og nestleiar vert valde av kommunestyret, fortrinnsvis mellom kommunestyret sine faste medlemer» 3. Som leiar vert vald Birgitte S. Pedersen og nestleiar Rakel-Anett Gjelseth PS 139/15 VAL AV VALSTYRE Til valstyre for perioden , og med mandat etter vallova, vert valde: Medlemer: Varamedlemer: H/Frp/KrF Arnulf Goksøyr 1. Stig Arne H. Sævik Ann-Kathrin (Tine) Storøy 2. Margareth Leinebø Camilla Storøy 3. Bjørn Otterlei Ole Arne Brubakk 4. Linn Therese Sævik Solveig N. Båtsvik 5. Thor Sigmund Garvik 6. Idar Tarberg 7. Edel K. Goksøyr Ap Svein Gjelseth 1. Olaug Andreassen Reidun Myrvågnes 2. Jens Terje Johnsen Per Kristian Furø 3. Sofie M. Arntsen 4. Leiv Aarflot 5. Gerd Kopperstad Folkelista/Sp Kjell Runde 1. Bjarne Kvalsvik 2. Kaja Runde 3. Frank Roy Moltu

15 PS 140/15 VAL AV BARNA SIN REPRESENTANT Til barna sin representant for perioden vert vald: Camilla Storøy PS 141/15 VAL AV FORHANDLINGSUTVAL Høgre v/idar Tarberg kom med framlegg om Solveig Båtsvik som nestleiar. Krf v/linn Therese H. Sævik kom med framlegg om Camilla Storøy som nestleiar. Framlegget frå Høgre vart vedteke mot 10 røyster. Dei 10 røysta for framlegget frå krf. Til forhandlingsutval for perioden vert valde: Folk/SP/Krf/ Frp/ H Arnulf Goksøyr, leiar Camilla Storøy Solveig Båtsvik, nestleiar Kjell Runde 1. Ann-Kathrin (Tine) Storøy 2. Ole Brubakk 3. Margareth Leinebø 4. Thor-Sigmund Garvik 5. Kaja Runde 6. Stig Arne H. Sævik Ap/V Per Kristian Furø Varemedlem: 1. Reidun Myrvågnes 2. Svein Gjelseth 3. Sofie M. Arntsen

16 PS 142/15 VAL AV ADMINISTRASJONSUTVAL Samrøystes vedtak i Kommunestyret Saka vert utsett. PS 143/15 VAL AV ARBEIDSMILJØUTVAL Framlegg om utviklingsleiar som varamedlem. Valnemnda si tilråding med framlegget ovanfor vart samrøystes vedteken. Til arbeidsmiljøutval for perioden vert valde frå arbeidsgjevar: Medlemer: Varamedlemer: 1. Arnulf Goksøyr 1. Ann-Kathrin (Tine) Storøy 2. Camilla Storøy 2. Ole Brubakk 3. Johnny Hundsnes 3. Silje O. Gjelseth 4. Rådmann 4. Utviklingsleiar PS 144/15 VAL AV KLAGEUTVAL Ap v/reidun Myrvågnes kom med framlegg om Sofie Mere Arntsen som varamedlem i staden for Olaug Andreassen. Valnemnda si tilråding med Ap sitt framlegg vart samrøystes vedteken. Til klageutval for perioden vert valde: Folk/SP/Krf/ Frp/ H Svein Rune Smådal, leiar Edel K. Goksøyr Hilde Marie Brungot Kjell Runde 1. Margot Røren 2. Herdis Rødskar 3. Knut Tandberg 4. Jørn Magnussen

17 5. Monica J. Sætre Ap/V Sølvi V. Myrhol, nestleiar Varemedlem: 1. Gerd Kopperstad 2. Egil Leikanger 3. Sofie Mere Arntsen PS 145/15 VAL AV MEDLEM/VARAMEDLEM TIL UNGDOMSRÅDET Som medlem/varamedlem til ungdomsrådet for perioden Janne-Kathrin Sævik Thor-Sigmund Garvik PS 146/15 VAL AV NEMND FOR VILT, FISKE OG FRILUFT Folkelista/Sp v/kaja Runde kom med framlegg om Marie Runde som medlem i staden for Kaja Runde. Valnemnda si tilråding med framlegget frå Folkelista/Sp vart samrøystes vedteken. Til nemnd for vilt, fiske og friluft for perioden vert valde: Folk/SP/Krf/ Frp/ H Sigurd Nygard, leiar Knut Tandberg, nestleiar Bente Storvik Marie Runde 1. Svein Brubakk 2. Kjerstin L. Nygard 3. Hans Sande 4. Lars Ivar Moldskred 5. Margareth Leinebø 6. Margot Røren Ap/V Endre Igesund Varemedlem: 1. Ingebjørg Lyster

18 2. Arnstein Selvåg 3. Eva Måløy PS 147/15 VAL TIL REPRESENTANTSKAPEN I SØRE SUNNMØRE KOMMUNEREVISJON Til representantskapen i Søre Sunnmøre Kommunerevisjon for perioden vert valde: Representant: Arnulf Goksøyr Vararepresentant: Camilla Storøy PS 148/15 VAL AV MEDLEM/VARAMEDLEM TIL STYRET FOR SØRE SUNNMØRE KOMMUNEREVISJON Som representantar til styret for Søre Sunnmøre Kommunerevisjon vert valde: Ole Brubakk Ann-Kathrin (Tine) Storøy PS 149/15 VAL TIL REPRESENTANTSKAPEN I SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK Krf v/ole Brubakk kom med framlegg om Mona Grethe Ryssevik som medlem i staden for Camilla Storøy. Frp v/solveig Båtsvik kom med framlegg om Thor-Sigmund Garvik som representant og Solveig Båtsvik som vararepresentant

19 Til representantskapen i Søre Sunnmøre Reinhaldsverk for perioden vert valde: Representantar: Arnulf Goksøyr Mona Grethe Ryssevik Thor Sigmund Garvik Per Kristian Furø Vararepresentantar: 1. Ann-Kathrin (Tine) Storøy 2. Ole Brubakk 3. Solveig Båtsvik 4. Gerd Kopperstad PS 150/15 VAL TIL STYRET I SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK Til kandidatar til styret i Søre Sunnmøre Reinhaldsverk vert valde: Margareth Leinebø Edel K. Goksøyr Bjørn Otterlei Henry Jøsokbakke PS 151/15 VAL AV MEDLEM/VARAMEDLEM TIL ARBEIDSGRUPPA FOR KOMMUNEPLAN FOR TRAFIKKTRYGGING. Til medlem/varamedlem i arbeidsgruppa for kommunedelplan for trafikktrygging for perioden vert valde: Linn-Therese Sævik Idar Tarberg

20 PS 152/15 VAL AV REPRESENTANT TIL VALKOMITEEN Som representant til valkomiteen i Herøy Næringsforum vert vald: Representant: Ann-Kathrin (Tine) Storøy Vararepresentant: Svein Gjelseth PS 153/15 VAL AV UTSENDING TIL ÅRSMØTET I STIFTINGA SUNNMØRE MUSEUM Som utsending til årsmøtet i Stiftinga Sunnmøre Museum vert valde: Utsending: Bjørn Otterlei Vara: Edel K. Goksøyr PS 154/15 VAL TIL SAMEIGE I HOLMSILD BRYGGE Val til Sameige Holmsild Brygge for perioden vert valde: Medlemer: Per Kristian Furø Olaug Andreassen PS 155/15 VAL AV FORRETNINGSMESSIG STYRE FOR HERØY KULTURHUS Leiar i valnemnda Idar Tarberg kom med framlegg om saka vert utsett.

21 Samrøystes vedtak i Kommunestyret Saka vert utsett til neste møte. PS 156/15 VAL TIL STYRINGSGRUPPA FOR RUNDE MILJØSENTER AS Til styringsgruppa for Runde Miljøsenter AS for perioden vert valde: Henry Jøsokbakke Kaja Runde PS 157/15 VAL TIL EIGARSTYRET I HERØY KYSTMUSEUM Til eigarstyret i Herøy Kystmuseum for perioden vert valde: Bjørn Otterlei Ole Brubakk PS 158/15 VAL AV SAMARBEIDSUTVAL VED SKULANE Ap v/reidun Myrvågnes kom med framlegg om Lilly-Arlen Larsen i staden for Sofi Mere Arntsen. Krf v/ole Brubakk kom med framlegg om Camilla Storøy i staden for Marthe Knivsflå Toft. Folkelista/Sp v/kaja Runde kom med framlegg om Frank Roy Moltu i staden for Sigrid Monsholm. Frp v/solveig Båtsvik kom med framlegg om Thor Sigmund Garvik i staden for Hallvard Fosnavåg.

22 Valnemnda si tilråding med framlegga ovanfor vart samrøystes vedteken. Til samarbeidsutval ved skulane for perioden vert valde: Medlemer: Varamedlemer: Nerlandsøy: Eilert Geir Kvalsvik Anett Hodneland Tarberg Bergsøy: Cathrin Hansen Thor Sigmund Garvik Ytre Herøy ungd.sk.: Lilly-Arlen Larsen Camilla Storøy Einedalen: Merethe Hj. Flusund Harald Hansen Moltu: Frank Roy Moltu Fred Hansen Stokksund: Solveig K. Dahlstrøm Svetlana Tjervåg Leikanger: Gunlaug Kleppe Børre Waagan Møre barne-/ungd.sk.: Kåre Haugum Solveig Båtsvik PS 159/15 VAL AV REPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVAL FOR ÅLESUND OG OMEGN KRISESENTER Som Herøy kommune sin representant med vara til samarbeidsutvalet for Ålesund og omegn krisesenter vert vald: Representant: Gerd Kopperstad Vararepresentant: Kaja Runde PS 160/15 VAL AV TILFLYTTINGSNEMND Til tilflyttingsnemnd for perioden vert desse valde: Medlemer: Linn Therese H. Sævik, leiar Leidulf Håheim, nestleiar Kristian Berge Marit Nerlid Kaja Husøy Ingebrigtsen

23 PS 161/15 VAL AV INNKVARTERINGSNEMNDER Til innkvarteringsnemnder for perioden vert valde: Berge krins: Olav Emdal, leiar Elisabeth Hjorthaug Gard Berge Bø krins: Idar Voldsund, leiar Lisbeth Smådal Bøe Liss Berge Voldsund Fosnavåg/Myklebust krins: Per Bjørnar Dale, leiar Oddhild Brandal Arnstein Warholm Hege Sørdal Longva Trond Paulsen Frøystad krins: Roar Eide, leiar Olav Torvik Monica Nilsen Kvalsvik krins: Kristin Hjelmeseth Kvalsvik, leiar Gunn Remøy Nerland Rune Vike Leine krins: Per Ronald Knutsen, leiar Arnhild Abrahamsen Kjetil Goksøyr Moldtustranda krins: Idar Tarberg, leiar Erna Tarberg Moltumyr Geir Jarle Rønning Myrvåg krins: Henry Steinsvik, leiar Laila Lillebø Endresen Geir Knotten Nerlandsøy krins: Bjørg Sund, leiar Egil Kvalsund Myrtel Kvalsund Remøy krins: Torill H. Remøy, leiar Reidar J. Remøy Harald Sævik Runde krins: Kaja Runde, leiar Inge Runde Olav Tjervåg Tjørvåg krins: Oddvin Leikanger, leiar Berit Klepp Reidar Bigset Leikanger krins: Oddrun Eidem Kleppe, leiar Aud Goksøyr Vidar Kalland PS 162/15 VAL TIL STYRET I HERØY SOGELAG Til styret i Herøy Sogelag for perioden vert valde:

24 Steinar Åheim 1. Kåre Haugum 2. Kåre Kvalsvik PS 163/15 VAL AV HEIMEVERNSNEMND Til heimevernsnemnd for perioden vert valde: Medlemer: Paul Harald Leinebø Fred Hansen 1. Roger Båtsvik 2. Svein Rune Smådal PS 164/15 VAL TIL STYRET I SØRE SUNNMØRE LANDBRUKSKONTOR Til styret for Søre Sunnmøre Landbrukskontor for perioden vert valde: Medlemer: Svein Ulrik Brubakk Marie Runde Varamedlemer: Tor Sindre Steinsvik Ingebjørg Lyster PS 165/15 VAL AV MEDLEM/VARAMEDLEM TIL HERØY KYRKJELEGE FELLESRÅD Ap v/jens Terje Johnsen kom med framlegg om Bjarne Kvalsvik i staden for Arnulf Goksøyr. Valnemnda si tilråding vart vedteken mot 7 røyster.

25 Til Herøy kyrkjelege fellesråd for perioden vert desse valde frå Herøy kommune: Arnulf Goksøyr Ole Brubakk PS 166/15 VAL AV TO STYREMEDLEMER MED PERSONLEG VARA TIL STYRET I HERØY FRIVILLIGSENTRAL Vedtekter for Frivilligsentralen i Herøy datert vart delt ut. Til styret i Herøy Frivilligsentral for perioden vert valde: Styremedlem: Sigurd Nygard Personleg vara: Kurt Dahlstrøm MØTET SLUTT KL. 21:35

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 19:20

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 19:20 MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 22.10.2015 Tid: 16:30 19:20 Medlemer som møtte: Svein Gjelseth Medlem AP Reidun S Myrvågnes Medlem AP Jens Terje Johnsen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder H Karly Ingunn Teige Medlem FRP

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder H Karly Ingunn Teige Medlem FRP MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 13.10.2015 Tid: 13:30 15:30 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren/leiaren vart desse valde: Tine Storøy og Stig Arne Helsem Sævik.

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren/leiaren vart desse valde: Tine Storøy og Stig Arne Helsem Sævik. MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 07.11.2017 Tid: 12:00 17:40 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Nestleder KRF Ole Brubakk Medlem KRF Ann-Kathrin (Tine) Storøy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Valstyret Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: Tid: 15:00 15:35

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Valstyret Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: Tid: 15:00 15:35 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Valstyret Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 30.04.2015 Tid: 15:00 15:35 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtet starta med ein presentasjon frå foreldrerådsstyret i barnehagen på Leikong og arbeidsgruppe Leikanger skule og grendahus.

MØTEPROTOKOLL. Møtet starta med ein presentasjon frå foreldrerådsstyret i barnehagen på Leikong og arbeidsgruppe Leikanger skule og grendahus. MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for oppvekst Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 12.08.2014 Tid: 13:00 16:50 Medlemer som møtte: Ann-Kathrin (Tine) Storøy Medlem H Stig Arne Helsem Sævik Medlem H Stian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren/leiaren vart desse valde: Jarle Digernes og Paul Johan Remøy.

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren/leiaren vart desse valde: Jarle Digernes og Paul Johan Remøy. MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Komite for oppvekst Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 24.05.2016 Tid: 14:30 16:45 Medlemer som møtte: Birgitte Sævik Pedersen Leder KRF Edel Kvalsund Goksøyr Medlem KRF Oddmund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 18:00

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 18:00 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Kommunestyret Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.11.2016 Tid: 16:30 18:00 Medlemer som møtte: Svein Gjelseth Medlem AP Jens Terje Johnsen Medlem AP Olaug Andreassen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Kjell Runde MEDL FOLK/SP. Varamedlemer som møtte: Ole Brubakk Kjell Runde KRF

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Kjell Runde MEDL FOLK/SP. Varamedlemer som møtte: Ole Brubakk Kjell Runde KRF MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 01.07.2014 Tid: 13:30 17:00 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Hermansen Medlem KRF Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 19:15

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 19:15 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Kommunestyret Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 09.03.2017 Tid: 16:30 19:15 Medlemer som møtte: Svein Gjelseth Medlem AP Reidun S Myrvågnes Medlem AP Olaug Andreassen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren/leiaren vart desse valde: Solveig Båtsvik og Kjell Runde

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren/leiaren vart desse valde: Solveig Båtsvik og Kjell Runde MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Kjeldsund ungdomssenter, Dato: 20.09.2016 Tid: 09:00 18:40 Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Camilla Storøy Nestleder KRF Ole Brubakk Medlem KRF Ann-Kathrin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Bjarne Kvalsvik MEDL FOLK Henry Jøsokbakke MEDL V. Varamedlemer som møtte: Kjell Runde Bjarne Kvalsvik FOLK

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Bjarne Kvalsvik MEDL FOLK Henry Jøsokbakke MEDL V. Varamedlemer som møtte: Kjell Runde Bjarne Kvalsvik FOLK MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Valnemnd Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 28.04.2016 Tid: 15:00 15:35 Medlemer som møtte: Per Kristian Furø Nestleder AP Idar Kjell Tarberg Leder H Ole Brubakk Medlem KRF

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 20:10

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 20:10 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Kommunestyret Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.05.2017 Tid: 16:30 20:10 Medlemer som møtte: Svein Gjelseth Medlem AP Reidun S Myrvågnes Medlem AP Jens Terje Johnsen Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Valstyret Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 01.12.2015 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren/leiaren vart desse valde: Edel Kvalsund Goksøyr og Oddmund Voldsund.

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren/leiaren vart desse valde: Edel Kvalsund Goksøyr og Oddmund Voldsund. MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for oppvekst Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 27.01.2016 Tid: 14:30 16:30 Medlemer som møtte: Birgitte Sævik Pedersen Leder KRF Edel Kvalsund Goksøyr Medlem KRF Oddmund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Stig Arne Helsem Sævik MEDL H Bjarne Kvalsvik NESTL FOLK/SP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Stig Arne Helsem Sævik MEDL H Bjarne Kvalsvik NESTL FOLK/SP MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for oppvekst Stad: Herøy rådhus, Møterom 1 Dato: 17.09.2014 Tid: 14:00 15:50 Medlemer som møtte: Ann-Kathrin (Tine) Storøy Medlem H Stian Sævik Elveseter Medlem H Solveig Helen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 19:50

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 19:50 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Kommunestyret Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2018 Tid: 16:30 19:50 Medlemer som møtte: Svein Gjelseth Medlem AP Jens Terje Johnsen Medlem AP Runar Stave Medlem AP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Anja Pedersen MEDL FRP. Varamedlemer som møtte: Ove Stenersen Anja Pedersen FRP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Anja Pedersen MEDL FRP. Varamedlemer som møtte: Ove Stenersen Anja Pedersen FRP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Maritim og teknisk komite Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 24.05.2016 Tid: 15:00 17:30 Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Bjarne Kvalsvik MEDL FOLK/SP Reidun S Myrvågnes MEDL AP Henry Jøsokbakke MEDL V

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Bjarne Kvalsvik MEDL FOLK/SP Reidun S Myrvågnes MEDL AP Henry Jøsokbakke MEDL V MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for næring, kultur og idrett Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 25.04.2016 Tid: 16:00 18:40 Medlemer som møtte: Stig Arne Helsem Sævik Leder H Janne-Katrin Hansen Sævik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. I starten av møtet vart det orientering om Igesund Eigedom v/tor Igesund.

MØTEPROTOKOLL. I starten av møtet vart det orientering om Igesund Eigedom v/tor Igesund. MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2014 Tid: 13:30 14:45 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Hermansen Medlem KRF Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Arnulf Goksøyr LEDER H Ole Brubakk MEDL KRF Reidun S Myrvågnes MEDL AP Per Kristian Furø MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Arnulf Goksøyr LEDER H Ole Brubakk MEDL KRF Reidun S Myrvågnes MEDL AP Per Kristian Furø MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 19.09.2017 Tid: 13:30 17:50 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Nestleder KRF Ann-Kathrin (Tine) Storøy Medlem H Solveig Helen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Kjell Runde MEDL FOLK/SP Margaret Leinebø MEDL H Per Kristian Furø MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Kjell Runde MEDL FOLK/SP Margaret Leinebø MEDL H Per Kristian Furø MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 03.02.2015 Tid: 13:30 15:30 Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik Medlem H Ann-Kathrin (Tine) Storøy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 21:15

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 21:15 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Kommunestyret Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 29.09.2016 Tid: 16:30 21:15 Medlemer som møtte: Svein Gjelseth Medlem AP Reidun S Myrvågnes Medlem AP Jens Terje Johnsen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy NESTL KRF Svein Gjelseth MEDL AP Per Kristian Furø MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy NESTL KRF Svein Gjelseth MEDL AP Per Kristian Furø MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 28.02.2017 Tid: 13:30 16:35 Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Ole Brubakk Medlem KRF Ann-Kathrin (Tine) Storøy Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 18:50

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 18:50 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Kommunestyret Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.04.2018 Tid: 16:30 18:50 Medlemer som møtte: Svein Gjelseth Medlem AP Jens Terje Johnsen Medlem AP Olaug Andreassen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 22:25

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 22:25 MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.05.2016 Tid: 16:30 22:25 Medlemer som møtte: Svein Gjelseth Medlem AP Reidun S Myrvågnes Medlem AP Jens Terje Johnsen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Ole Brubakk Medlem KRF Solveig Helen N. Båtsvik Medlem FRP Svein Gjelseth Medlem AP

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Ole Brubakk Medlem KRF Solveig Helen N. Båtsvik Medlem FRP Svein Gjelseth Medlem AP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 04.07.2017 Tid: 13:30 15:40 Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Ole Brubakk Medlem KRF Solveig Helen N. Båtsvik Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Tor-Sindre Steinsvik Leder H Knut Johan Voldsund Medlem FRP Reidun S Myrvågnes Nestleder AP

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Tor-Sindre Steinsvik Leder H Knut Johan Voldsund Medlem FRP Reidun S Myrvågnes Nestleder AP MØTEPROTOKOLL Utval: Plan og byggenemnd Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 02.06.2014 Tid: 14:00 Medlemer som møtte: Tor-Sindre Steinsvik Leder H Knut Johan Voldsund Medlem FRP Reidun S Myrvågnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Anja Pedersen MEDL FRP Frank Roy Moltu MEDL FOLK/SP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Anja Pedersen MEDL FRP Frank Roy Moltu MEDL FOLK/SP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Maritim og teknisk komite Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 28.02.2017 Tid: 12:00-13:30 Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Varamedlemer som møtte: Dag Johan Flattun Hilde Marie Brungot KRF

MØTEPROTOKOLL. Varamedlemer som møtte: Dag Johan Flattun Hilde Marie Brungot KRF MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Komite for næring, kultur og idrett Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 30.11.2015 Tid: 16:00 17:30 Medlemer som møtte: Janne-Katrin Hansen Sævik Medlem H Knut Johan Voldsund

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Valnemnd Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 27.03.2014 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Valnemnd Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 29.02.2016 Tid: 15:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 18:40

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 18:40 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Kommunestyret Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2016 Tid: 16:30 18:40 Medlemer som møtte: Svein Gjelseth Medlem AP Jens Terje Johnsen Medlem AP Per Kristian Furø Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Ole Brubakk Medlem KRF Olaug Andreassen Medlem AP

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Ole Brubakk Medlem KRF Olaug Andreassen Medlem AP MØTEPROTOKOLL Utval: Maritim og teknisk komite Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 27.03.2017 Tid: 15:00-16:00 Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Anja Pedersen MEDL FRP Frank Roy Moltu MEDL FOLK/SP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Anja Pedersen MEDL FRP Frank Roy Moltu MEDL FOLK/SP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Maritim og teknisk komite Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 26.01.2016 Tid: 15:00 17:10 Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Ole

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Valnemnd Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 09.11.2015 Tid: 15:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Janne-Katrin Hansen Sævik MEDL H Bjarne Kvalsvik MEDL FOLK/SP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Janne-Katrin Hansen Sævik MEDL H Bjarne Kvalsvik MEDL FOLK/SP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Komite for næring, kultur og idrett Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 12.12.2016 Tid: 16:00 18:30 Medlemer som møtte: Stig Arne Helsem Sævik Leder H Hilde Marie Brungot Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP Per Kristian Furø MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP Per Kristian Furø MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 05.11.2013 Tid: 13:30 16:00 Medlemer som møtte: Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Henry Jøsokbakke MEDL V Bjarne Kvalsvik MEDL FOLK/SP. Ingen hadde merknader til at KN-sak 27/17 og 28/17 vart delt ut i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Henry Jøsokbakke MEDL V Bjarne Kvalsvik MEDL FOLK/SP. Ingen hadde merknader til at KN-sak 27/17 og 28/17 vart delt ut i møtet. MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Komite for næring, kultur og idrett Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 13.03.2017 Tid: 16:00 18:45 Medlemer som møtte: Stig Arne Helsem Sævik Leder H Janne-Katrin Hansen Sævik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 13:00 18:40

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 13:00 18:40 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Kommunestyret Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 30.11.2017 Tid: 13:00 18:40 Medlemer som møtte: Svein Gjelseth Medlem AP Reidun S Myrvågnes Medlem AP Jens Terje Johnsen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: Tid: 13:30 13:50

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: Tid: 13:30 13:50 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 15.12.2016 Tid: 13:30 13:50 Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Camilla Storøy Nestleder KRF Ole Brubakk Medlem KRF

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Thon hotell/herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 08.09.2015 Tid: 14:00 19:05 Medlemer som møtte: Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 15:30 20:55

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 15:30 20:55 MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.03.2016 Tid: 15:30 20:55 Medlemer som møtte: Svein Gjelseth Medlem AP Reidun S Myrvågnes Medlem AP Jens Terje Johnsen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Stig Arne Helsem Sævik LEDER H Janne-Katrin Hansen Sævik MEDL H Bjarne Kvalsvik MEDL FOLK/SP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Stig Arne Helsem Sævik LEDER H Janne-Katrin Hansen Sævik MEDL H Bjarne Kvalsvik MEDL FOLK/SP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Komite for næring, kultur og idrett Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 12.09.2016 Tid: 16:00 17:05 Medlemer som møtte: Hilde Marie Brungot Medlem H Knut Johan Voldsund Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Valnemnd Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 13.08.2014 Tid: 13:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP Per Kristian Furø MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP Per Kristian Furø MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 15.01.2014 Tid: 13:30 17:10 Medlemer som møtte: Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Knut Johan Voldsund Nestleder FRP Henry Jøsokbakke Medlem V Reidun S Myrvågnes Medlem AP

MØTEPROTOKOLL. Knut Johan Voldsund Nestleder FRP Henry Jøsokbakke Medlem V Reidun S Myrvågnes Medlem AP MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for næring, kultur og idrett Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 13.06.2016 Tid: 16:00 18:00 Medlemer som møtte: Knut Johan Voldsund Nestleder FRP Henry Jøsokbakke Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 18:30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 18:30 MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 16:30 18:30 Medlemer som møtte: Per Kristian Furø Medlem AP Janita Iren Westbø Remøy Medlem AP Reidun S Myrvågnes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Valnemnd Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 21.10.2016 Tid: 10:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Hermansen Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 11.02.2014 Tid: 13:30 15:45

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 11.02.2014 Tid: 13:30 15:45 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 11.02.2014 Tid: 13:30 15:45 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Hermansen Medlem KRF Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 18:20

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 18:20 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Kommunestyret Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.02.2017 Tid: 16:30 18:20 Medlemer som møtte: Jens Terje Johnsen Medlem AP Per Kristian Furø Medlem AP Olaug Andreassen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: Tid: 13:30 18:50

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: Tid: 13:30 18:50 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 10.04.2018 Tid: 13:30 18:50 Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Camilla Storøy Nestleder KRF Ole Brubakk Medlem KRF

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: Tid: 13:30 15:50

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: Tid: 13:30 15:50 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 21.04.2015 Tid: 13:30 15:50 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Knut Johan Voldsund NESTL FRP Frank Otto Kvalsvik MEDL KRF Edel Kvalsund Goksøyr MEDL KRF

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Knut Johan Voldsund NESTL FRP Frank Otto Kvalsvik MEDL KRF Edel Kvalsund Goksøyr MEDL KRF MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for næring, kultur og idrett Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 07.09.2015 Tid: 16:00 16:50 Medlemer som møtte: Bjørn Otterlei Leder H Margaret Leinebø Medlem H Signe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Varamedlemer som møtte: Frode Storøy Fred Hansen FRP

MØTEPROTOKOLL. Varamedlemer som møtte: Frode Storøy Fred Hansen FRP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Komite for Helse og omsorg Herøy helsesenter, Dato: 21.08.2014 Tid: 14:00 16:15 Medlemer som møtte: Hege Nedreberg Vestavik Medlem H Karly Ingunn Teige Medlem FRP Knut Tandberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Olaug Andreassen MEDL AP Ole Brubakk MEDL KRF Marthe Vågsholm Sævik MEDL H Anja Pedersen MEDL FRP Frank Roy Moltu MEDL FOLK/SP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Olaug Andreassen MEDL AP Ole Brubakk MEDL KRF Marthe Vågsholm Sævik MEDL H Anja Pedersen MEDL FRP Frank Roy Moltu MEDL FOLK/SP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Maritim og teknisk komite Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 23.08.2016 Tid: 15:00 16:45 Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Runar Stave Nestleder AP Forfall: Olaug

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Marie Runde MEDL FOLK/SP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Marie Runde MEDL FOLK/SP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Nemnd for vilt, fiske og friluft. Landbrukskontoret, Landbruk Dato: 17.01.2019 Tid: 17:00 19:15 Medlemer som møtte: Sigurd Voldsund Nygard Leder H Knut Tandberg Nestleder H Bente

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 07.07.2015 Tid: 13:30 19:10

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 07.07.2015 Tid: 13:30 19:10 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 07.07.2015 Tid: 13:30 19:10 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren/leiaren vart desse valde: Norvald Muren og Henry Jøsokbakke.

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren/leiaren vart desse valde: Norvald Muren og Henry Jøsokbakke. MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Komite for næring, kultur og idrett Thorsethgarden, Dato: 23.05.2016 Tid: 16:00 19:30 Medlemer som møtte: Stig Arne Helsem Sævik Leder H Henry Jøsokbakke Medlem V Forfall: Bjarne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 30.01.2014 Tid: 16:30 18:10

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 30.01.2014 Tid: 16:30 18:10 MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 30.01.2014 Tid: 16:30 18:10 Medlemer som møtte: Olaug Andreassen Medlem AP Janita Iren Westbø Remøy Medlem AP Reidun S Myrvågnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Ann-Kathrin (Tine) Storøy MEDL H Camilla Storøy NESTL KRF Reidun S Myrvågnes MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Ann-Kathrin (Tine) Storøy MEDL H Camilla Storøy NESTL KRF Reidun S Myrvågnes MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 10.05.2016 Tid: 13:30 19:25 Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Ole Brubakk Medlem KRF Solveig Helen N. Båtsvik Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Medlem H Camilla Storøy Medlem KRF Olaus-Jon Kopperstad Medlem Olaug Andreassen

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Medlem H Camilla Storøy Medlem KRF Olaus-Jon Kopperstad Medlem Olaug Andreassen MØTEPROTOKOLL Utval: Arbeidsmiljøutvalet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.11.2016 Tid: 09:00 12:00 Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Medlem H Camilla Storøy Medlem KRF Olaus-Jon Kopperstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy NESTL KRF

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy NESTL KRF MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 16.08.2016 Tid: 13:30 17:15 Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Ole Brubakk Medlem KRF Ann-Kathrin (Tine) Storøy Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 20:30

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 20:30 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Kommunestyret Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 31.08.2017 Tid: 16:30 20:30 Medlemer som møtte: Jens Terje Johnsen Medlem AP Per Kristian Furø Medlem AP Runar Stave Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Kjetil Kvalsvik MEDL FRP. Voldsund

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Kjetil Kvalsvik MEDL FRP. Voldsund MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Maritim og teknisk komite Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 22.09.2015 Tid: 15:00 16:15 Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H Ann-Kathrin (Tine) Storøy Medlem H Marthe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Runar Stave NESTL AP Frank Roy Moltu MEDL FOLK/SP. Varamedlemer som møtte: Hans Sande Frank Roy Moltu FOLK/SP.

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Runar Stave NESTL AP Frank Roy Moltu MEDL FOLK/SP. Varamedlemer som møtte: Hans Sande Frank Roy Moltu FOLK/SP. MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Maritim og teknisk komite Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 25.10.2016 Tid: 15:00 16:30 Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Anja

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.02.2014 Tid: 16:30 20:45

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.02.2014 Tid: 16:30 20:45 MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.02.2014 Tid: 16:30 20:45 Medlemer som møtte: Olaug Andreassen Medlem AP Janita Iren Westbø Remøy Medlem AP Reidun S Myrvågnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 22:30

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 22:30 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Kommunestyret Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.05.2018 Tid: 16:30 22:30 Medlemer som møtte: Svein Gjelseth Medlem AP Jens Terje Johnsen Medlem AP Per Kristian Furø Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Valnemnd Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 10.12.2015 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Per Kristian Furø MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Per Kristian Furø MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 17.09.2013 Tid: 13:30 15:50 Medlemer som møtte: Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Frank Otto Kvalsvik MEDL KRF. Varamedlemer som møtte: John Nerem Frank Otto Kvalsvik KRF

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Frank Otto Kvalsvik MEDL KRF. Varamedlemer som møtte: John Nerem Frank Otto Kvalsvik KRF MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Komite for næring, kultur og idrett Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 09.02.2015 Tid: 16:00 16:30 Medlemer som møtte: Bjørn Otterlei Leder H Knut Johan Voldsund Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Valstyret Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 01.07.2014 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Solveig Helen N. Båtsvik MEDL FRP Kjell Runde MEDL FOLK/SP Per Kristian Furø MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Solveig Helen N. Båtsvik MEDL FRP Kjell Runde MEDL FOLK/SP Per Kristian Furø MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 25.04.2017 Tid: 13:30 15:30 Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Camilla Storøy Nestleder KRF Ole Brubakk Medlem KRF

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 23.05.2013 Tid: 17:30 19:05

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 23.05.2013 Tid: 17:30 19:05 MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 23.05.2013 Tid: 17:30 19:05 Medlemer som møtte: Olaug Andreassen Medlem AP Per Kristian Furø Medlem AP Janita Iren Westbø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Dagleg leiar

MØTEPROTOKOLL. Dagleg leiar HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Stad: Herøy Rådhus, møterom 1 Dato: 07.11.2013 Tid: 13.00 15.10 Medlemer som møtte: Frank Lied Oddbjørg Karen Remøy Nestleiar Medlem Forfall: Ingunn Tandberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Komite for Helse og omsorg Stad: Herøy rådhus, Kantina Dato: Tid: 14:00 17:20

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Komite for Helse og omsorg Stad: Herøy rådhus, Kantina Dato: Tid: 14:00 17:20 HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for Helse og omsorg Stad: Herøy rådhus, Kantina Dato: 24.10.2012 Tid: 14:00 17:20 Medlemer som møtte: Fred Hansen Leder H Hege Nedreberg Vestavik Medlem H Karly

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Valstyret Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 30.04.2015 Tid: 15:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren vart desse valde: Solveig Helen N. Båtsvik og Svein Gjelseth.

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren vart desse valde: Solveig Helen N. Båtsvik og Svein Gjelseth. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 19.04.2016 Tid: 13:30 18:50 Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Camilla Storøy Nestleder KRF Ole Brubakk Medlem KRF

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:00 21:05

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:00 21:05 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Kommunestyret Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 21.06.2017 Tid: 16:00 21:05 Medlemer som møtte: Svein Gjelseth Medlem AP Jens Terje Johnsen Medlem AP Per Kristian Furø Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Valnemnd Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 19.06.2014 Tid: 15:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.05.2015 Tid: 16:30 21:20

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.05.2015 Tid: 16:30 21:20 MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.05.2015 Tid: 16:30 21:20 Medlemer som møtte: Olaug Andreassen Medlem AP Janita Iren Westbø Remøy Medlem AP Reidun S Myrvågnes

Detaljer

PS! Framlegg til medlemer/varamedlemer i dei forskjellige utvala må vere klare til møtet startar!

PS! Framlegg til medlemer/varamedlemer i dei forskjellige utvala må vere klare til møtet startar! MØTEINNKALLING Utval: Valnemnd Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 05.11.2015 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren/leiaren vart desse valde: Knut Tandberg og Kaja Runde.

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren/leiaren vart desse valde: Knut Tandberg og Kaja Runde. MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for helse og omsorg Stad: Herøy helsesenter, Møterom 1 og 2 Dato: 18.08.2017 Tid: 14:00 16:30 Medlemer som møtte: Bjørn Otterlei Leder H Margaret Leinebø Medlem H Knut Tandberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 22:15

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 22:15 MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 16:30 22:15 Medlemer som møtte: Olaug Andreassen Medlem AP Reidun S Myrvågnes Medlem AP Svein Gjelseth Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 16.09.2014 Tid: 13:30 17:00

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 16.09.2014 Tid: 13:30 17:00 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 16.09.2014 Tid: 13:30 17:00 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Hermansen Medlem KRF Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 18:30

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 18:30 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Kommunestyret Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.06.2018 Tid: 16:30 18:30 Medlemer som møtte: Jens Terje Johnsen Medlem AP Per Kristian Furø Medlem AP Olaug Andreassen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.03.2015 Tid: 16:30 20.05

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.03.2015 Tid: 16:30 20.05 MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.03.2015 Tid: 16:30 20.05 Medlemer som møtte: Olaug Andreassen Medlem AP Per Kristian Furø Medlem AP Janita Iren Westbø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 18:00

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 18:00 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Kommunestyret Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.02.2018 Tid: 16:30 18:00 Medlemer som møtte: Svein Gjelseth Medlem AP Jens Terje Johnsen Medlem AP Per Kristian Furø Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Ann-Kathrin (Tine) Storøy MEDL H Camilla Storøy NESTL KRF Per Kristian Furø MEDL AP Olaug Andreassen MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Ann-Kathrin (Tine) Storøy MEDL H Camilla Storøy NESTL KRF Per Kristian Furø MEDL AP Olaug Andreassen MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 12.03.2019 Tid: 13:30 18:25 Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Ole Brubakk Medlem KRF Solveig Helen N. Båtsvik Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 19:40

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 19:40 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Kommunestyret Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 22.03.2018 Tid: 16:30 19:40 Medlemer som møtte: Svein Gjelseth Medlem AP Jens Terje Johnsen Medlem AP Olaug Andreassen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Komite for Helse og omsorg Herøy nye helsesenter, Dato: 06.02.2014 Tid: 14:00 16:40

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Komite for Helse og omsorg Herøy nye helsesenter, Dato: 06.02.2014 Tid: 14:00 16:40 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Komite for Helse og omsorg Herøy nye helsesenter, Dato: 06.02.2014 Tid: 14:00 16:40 Medlemer som møtte: Hege Nedreberg Vestavik Medlem H Karly Ingunn Teige Medlem FRP Knut Tandberg

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Driftsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: 27.08.2015 Møtet tok til 10:00 Møtet slutta 11:00. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: Tid: 14:00 19:00

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: Tid: 14:00 19:00 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 19.02.2013 Tid: 14:00 19:00 Medlemer som møtte: Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Frank Otto Kvalsvik MEDL KRF Henry Jøsokbakke MEDL V. underskrifter

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Frank Otto Kvalsvik MEDL KRF Henry Jøsokbakke MEDL V. underskrifter MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Komite for næring, kultur og idrett Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 15.09.2014 Tid: 16:00 16:45 Medlemer som møtte: Bjørn Otterlei Leder H Knut Johan Voldsund Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H Kjetil Kvalsvik Medlem FRP John Nerem Medlem KRF Runar Stave Nestleder AP

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H Kjetil Kvalsvik Medlem FRP John Nerem Medlem KRF Runar Stave Nestleder AP MØTEPROTOKOLL Utval: Maritim og teknisk komite Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 27.05.2014 Tid: 15:00 17:30 Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H Kjetil Kvalsvik Medlem FRP John Nerem Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Frank Roy Moltu MEDL FOLK/SP. Sak om hamneavgift. Handsaming i neste møte. Jon Rune Våge orienterte, saka vart drøfta.

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Frank Roy Moltu MEDL FOLK/SP. Sak om hamneavgift. Handsaming i neste møte. Jon Rune Våge orienterte, saka vart drøfta. MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Maritim og teknisk komite Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 21.11.2016 Tid: 15:00 17:30 Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Anja

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: 13.10.2015 Møtet tok til 10:00 Møtet slutta 13:20. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Ole Brubakk Medlem KRF

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Ole Brubakk Medlem KRF MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Maritim og teknisk komite Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 11.06.2018 Tid: 15:00 18:00 Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 18.08.2015 Tid: 13:30 18:10

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 18.08.2015 Tid: 13:30 18:10 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 18.08.2015 Tid: 13:30 18:10 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Knut Tandberg MEDL H Kaja Runde MEDL FOLK/SP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Knut Tandberg MEDL H Kaja Runde MEDL FOLK/SP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Komite for Helse og omsorg Herøy helsesenter, Dato: 19.03.2015 Tid: 14:00 17:30 Medlemer som møtte: Fred Hansen Leder H Hege Nedreberg Vestavik Medlem H Karly Ingunn Teige Medlem

Detaljer