Euler Hermes garantier. For verkstedindustrien, for entreprenører, for leverandører til Olje og gassvirksomhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Euler Hermes garantier. For verkstedindustrien, for entreprenører, for leverandører til Olje og gassvirksomhet"

Transkript

1 Euler Hermes garantier For verkstedindustrien, for entreprenører, for leverandører til Olje og gassvirksomhet

2 Euler Hermes har gjennom et århundre bygget opp en betydelig kompetanse innen garantier, kredittforsikring og Credit and Risk Management. Sigve Tollefsen, Garantisjef Behovet for garantier I dagens konkurranseutsatte forretningsklima vil behovet for å kunne stille garantier for riktig oppfyllelse av kontrakter være et viktig forhandlingskort. I de fleste bygge- og leveransekontrakter er det til og med en forutsetning for å få kontrakten. Ut i fra våre erfaringer er det høyst sannsynlig at kapitaltjenester av denne art i fremtiden vil være en knapphetsfaktor. Vi mener derfor det er svært viktig å ha etablert rammer for kontraktsgarantier. Garantier som stilles av Euler Hermes er likeverdige med de garantier som stilles av banker. Det er ingen forskjell i teksten og omfanget eller dekningen er den samme. Garantien er godkjent av alle offentlige instanser, kommuner og private byggherrer. I mange tilfeller vil det være strategisk viktig for bedrifter å ha både et engasjement i form av en garantiramme med Euler Hermes og eksempelvis en kassekreditt med sin bankforbindelse. Dette gir handlingsfrihet for bedriften. Euler Hermes din personlige garantipartner Vi foreslår løsninger til det beste for bedriften. Dette betyr optimal rådgivning i garantispørsmål der du drar nytte av vår brede kompetanse og lange erfaring. I servicekonseptet legger vi tildelning av egen kontaktperson, at garantier utstedes samme dag som vi får bestillingen, og at engasjementslister sendes per e-post samme dag. Vi er spesialister på garantier, vårt hovedprodukt. Det er vår styrke og din fordel. Velkommen som kunde og partner.

3 Skaff deg økt handlingsfrihet og bedre likviditet Som en viktig del av en tilvirkningskontrakt kreves det vanligvis at leverandøren stiller garanti som sikkerhet overfor oppdragsgiveren. Mange leverandører bruker sin tradisjonelle bankforbindelse til dette formålet. Ulempen er at garantiene trekker på den kreditt som banken allerede kan ha innvilget. I motsatt tilfelle vil en garantiramme i Euler Hermes Kredittforsikring avlaste bankengasjementet, noe som vil gi bedriften økt likviditet. En garantiramme i Euler Hermes øker derfor muligheter for leverandørens finansiering og utvidelse av deres forretningsvirksomhet. Ved å få tildelt en garantiramme viser leverandøren at han er blitt vurdert som kredittverdig og at man ikke stiller spørsmål angående hans gjennomføringsevne. Vi anses som en profesjonell garantist Euler Hermes er akseptert som garantist av både offentlige og private oppdragsgivere samt norske skattemyndigheter. Gjennom vårt internasjonale nettverk kan vi utstede garantier direkte i oppdragsgivernes hjemland. I tillegg bistår vi i spørsmål angående garantiens utforming. Euler Hermes kan vise til bred kompetanse på garantier og gir relevante råd vedrørende problemstillinger rundt Norsk Standard, garantier krevd iht. bustadoppføringslov og utenlandske garantitekster. Euler Hermes medarbeidere har mye bransjekunnskap som hjelper å kunne tilby fleksible løsninger tilpasset kundenes behov. Dette innebærer rask ekspedering av garantiene, forenkelt administrasjon av visse type garantier og oversendelse av månedlige oversikter enten per post eller elektronisk via E-post.

4 Konserntilhørighet Allianz-gruppen Virksomheten i Norden drives av Euler Hermes Kredittförsäkring Norden AB med hovedkontor i Stockholm. Filialkontor finnes i København, Helsinki og Oslo. Antallet ansatte er 110 og den årlige premieinntekten er ca. SEK 300 mill. Morselskapet er Euler Hermes Kreditversicherungs-AG med hovedkontor i Hamburg. Euler Hermes har utstedt garantier for tysk næringsliv siden 1917 og i dag finnes garantier utestående med oppdragsgivere i mer enn 100 land. Siden 1949 har Euler Hermes også vært ansvarlig for den statlige tyske eksportgarantivirksomheten, det vil si motsvarende virksomhet som i Norge drives gjennom Garantiinstituttet for eksport- kreditt (GIEK). I løpet av 2002 slo de to kredittforsikringsselskapene Hermes og Euler seg sammen i det felles morselskapet Euler Hermes S.A. Dette konsernet, som har ansatte og en premieinntekt på ca. EUR 2 mrd. er det største kreditt-forsikringskonsernet med en markedsandel på 37 %. Euler Hermes inngår i det tyske Allianz konsernet, som er en av verdens ledende forsikringsgrupper. Virksomheten sysselsetter ca ansatte i 70 land og premieinntektene er på ca. EUR 85 mrd. Allianz AG med hovedkontor i München er notert på børsen i Frankfurt, London, Paris, Zürich og New York.

5 Hva slags garantier finnes det? I Norge utstedes de aller fleste garantier som såkalte selvskyldnerkausjon, mens garantier til utlandet ofte er utformet som på-kravs-garantier. Det siste betyr at oppdragsgiveren kan kreve betaling under garantien uten å måtte bevise brudd av kontrakten eller at han har lidt skade. Ved en selvskyldnerkausjon må utbetalingskravet være dokumentert dvs. rettmessig iht. kontrakten samt at det stilles strenge krav til utbetaling under garantien. Garantidebitor har mulighet for å gjøre innsigelser mot kravet. I begge tilfeller gjelder at Euler Hermes har regressrett ovenfor garantidebitor for alle utbetalinger foretatt under garantien. Se bilde til høyre. Her er vårt spekter av garantier Anbudsgarantier Ved større anbudskonkurranser kreves det en slik garanti som sikkerhet for at leverandøren ikke trekker seg dersom han får tildelt kontrakten og at han er i stand til å stille den nødvendige fullførelsesgarantien. Forskuddsgarantier Denne garantien stilles som sikkerhet for tilbakebetaling av eventuelle forskudd gitt fra oppdragsgiver før arbeidet under kontrakten er påbegynt. Fullførelsesgarantier Denne garantien stilles som sikkerhet for riktig oppfyllelse av kontrakten, ofte kombinert med en garantitidsgaranti. Garantitidsgaranti Dette er en garantiform som stilles som sikkerhet for utbedring av eventuelle feil og mangler som oppdages i reklamasjonstiden. I tillegg stiller Euler Hermes også spesialgarantier som garantier overfor reisegarantifondet, tollgarantier, meglergarantier eller byggherregarantier.

6 En oppsummering viser at Euler Hermes Kredittforsikring byr på mange fordeler avlastning av kredittengasjement hos eksisterende bankforbindelse rask service egen kontaktperson konkurransedyktige betingelser fleksible løsninger tilpasset bedriftens behov stor garantikapasitet gjennom veletablerte reassuranseavtaler internasjonal kontaktnett kompetent rådgivning i garantispørsmål Euler Hermes legger stor vekt på den personlige kontakten med garantikundene. Derfor får alle kundene egen kundeansvarlig for å svare på henvendelser. Vi tar gjerne et møte for å analysere ditt individuelle garantibehov. Etter en kredittvurdering tilbys det så en garantiramme. Garantipremien fastsettes etter en vurdering av risikoen og omfanget av engasjementet. Dersom du er interessert i å bli kunde hos Euler Hermes, er du velkommen til å ta kontakt. I første omgang avtaler vi et uforbindtlig møte. Dersom vi blir enige om å fortsette dialogen om et engasjement, ber vi om å få de to siste års reviderte regnskap med noter samt styrets og revisors beretning og en kopi av firmaattest.

7 Skanska Norge AS og OBOS Nye Hjem AS har bygget totalt 570 leiligheter i Pilestredet Park (den gamle Rikshosptaltomten i Oslo). Pilestredet Park felt H (ill. til venstre) omfatter 153 leiligheter og har en salgsverdi på ca. NOK 350 millioner. Leilighetene i feltet er overtatt, og garantier til samtlige kjøpere av leiligheten i felt H er utstedt av Euler Hermes Kredittforsikring. Fra utbyggingen av gassterminalen på Kårstø, Rogaland for mottak av gass fra Åsgardfeltet. Byggherre er Statoil og hovedentreprisen på NOK 516 millioner ble utført av Veidekke ASA. Euler Hermes er med hele veien som garantist.

8 Holbergsgt. 21, N-0166 Oslo Tlf Telefaks Apr / 2000 / JSV

Du gjør avtaler. Vi garanterer.

Du gjør avtaler. Vi garanterer. 1 Du gjør avtaler. Vi garanterer. Vi er Nordic Guarantee. Når du inngår avtaler, krever kunder eller leverandører ofte en eller annen form for garanti. Hvilken type garanti avhenger av hva slags tjeneste

Detaljer

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: RAPPORTEN #2-2011 SOLGT! Foto: Espen Kvalheim, FInansavisen FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? NÅ ER VI STØRST!

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002. GIEK fremmer norsk eksport og investeringer i utlandet

ÅRSRAPPORT 2002. GIEK fremmer norsk eksport og investeringer i utlandet ÅRSRAPPORT 2002 GIEK fremmer norsk eksport og investeringer i utlandet Innhold 2 Hovedtrekk 2002 3 Nøkkeltall 4 Økende behov for risikoavdekning intervju med Adm. dir. Erling Naper 6 Høye krav til kompetanse

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

RAPPORTEN TEMA: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN #2-2009 FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

RAPPORTEN TEMA: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN #2-2009 FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: RAPPORTEN #2-2009 TEMA: GODE FAKTURERINGS- RUTINER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN HUSK LIKVIDITETEN! Faktureringsrutiner er det kanskje mest sentrale punktet

Detaljer

Conecto er en rollemodell

Conecto er en rollemodell ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2008 CONNECTED Conecto er en rollemodell Det sier førsteamanuensis Peggy Simic Brønn ved Handelshøyskolen BI. Omdømmearbeid krever langsiktig arbeid på

Detaljer

MEF Forsikringsveiledning

MEF Forsikringsveiledning MEF Forsikringsveiledning veiledning i forsikring for maskinentreprenører med medlemskap i mef Nr. 17 mai 2008 kontakter i if; Kundeansvarlig; navnet står på polisen Sentralt; Allianser Bedrift tlf. 02400,

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR.

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Berlevåg kommune v/ kontrollutvalget Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Oslo, 25. januar 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

INNHOLD. Nøkkeltall 2013 03. 1.0 Hilsen fra administrerende direktør 06. 2.0 Introduksjon til virksomhet og hovedtall 08

INNHOLD. Nøkkeltall 2013 03. 1.0 Hilsen fra administrerende direktør 06. 2.0 Introduksjon til virksomhet og hovedtall 08 INNHOLD Nøkkeltall 2013 03 1.0 Hilsen fra administrerende direktør 06 2.0 Introduksjon til virksomhet og hovedtall 08 3.0 Årets aktiviteter og resultater 14 4.0 Styring og kontroll i virksomheten 31 5.0

Detaljer

Hvordan bli kommisjonær

Hvordan bli kommisjonær Hvordan bli kommisjonær Hva er en kommisjonær? Kommisjonærene er Norsk Tippings største salgskanal og vårt ansikt ut mot mange tusen kunder hver dag. Kommisjonærene skal formidle Norsk Tippings spill som

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

St.meld. nr. 22 (2001-2002)

St.meld. nr. 22 (2001-2002) St.meld. nr. 22 (2001-2002) Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 19. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld. nr. 22 2 1 Innledning og sammendrag

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN RAPPORTEN #1-2011 VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN FJERNES FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: DET VI TRENGER, NÅR VI TRENGER DET VELKOMMEN VALGFRIHET! PERSONALFORSIKRING HVA KREVES AV ARBEIDSGIVER? KUNDENS VALG

Detaljer

Et fleksibelt fellesskap

Et fleksibelt fellesskap Et fleksibelt fellesskap ARTE Gruppen AS er i dag et av de aller beste alternativer i bransjen, for en gullsmed som ønsker å kombinere lokal fleksibilitet med fellesskapets styrke. Lokalbedriftens fleksibilitet

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer