ORGANISERT KRIMINALITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORGANISERT KRIMINALITET"

Transkript

1 aker b Bokmanus oktober 2007 ORGANISERT KRIMINALITET Kunnskapsledelse mot kriminelle organisasjoner Olga Barneporno Hasj Torpedo Kartell Hells Angels Trafficking Kredittkort Amfetamin Ringerike Albanerne B-gjengen Steroider Nokas Sprit Litauere Petter Gottschalk

2 Petter Gottschalk ORGANISERT KRIMINALITET Kunnskapsledelse mot kriminelle organisasjoner Bokmanus oktober 2007 Forord 3 Innledning 9 1 Eksempler på organisert kriminalitet 21 2 Teorier om organisert kriminalitet 39 3 Organisert kriminalitet kontra kriminelle organisasjoner 54 4 Organisasjonsteori om kriminelle organisasjoner 68 5 Verdikonfigurasjoner i kriminelle organisasjoner 83 6 Ledelse i kriminelle organisasjoner 93 7 Nokas-ranet som organisert kriminalitet Straffeloven om organisert kriminalitet Utviklingsmodeller for kriminelle organisasjoner Hvordan kunnskapsorganisasjoner fungerer Arbeidsflyt og samvirke i verdiverkstedet Det kriminelle prosjekt Markedsøkonomi og konkurransekrefter Politikunnskap om kriminelle organisasjoner Politisystemer i etterforsking av organisert kriminalitet IKT i politiets verdiverksted Politianalyser av kriminelle organisasjoner Prosjekt som arbeidsform i politiet Politiledelse mot organisert kriminalitet Veikart for bekjempelse av organisert kriminalitet Evaluering av politiets arbeid Kriminelle og lovlige organisasjoner Kriminelle bransjer og underverden 410 Avslutning 423 Litteraturliste 429 Navneregister 444 Stikkordregister 450 Baksidetekst 451 2

3 Forord Politiet er en kunnskapsvirksomhet som ikke er spesielt åpen eller kjent fra innsiden. Derfor har jeg gjennomført flere studier av politiet sammen med kolleger i Norge (Ivar Fahsing og Rune Glomseth ved Politihøgskolen) og i utlandet (Stefan Holgersson og Geoff Dean). Studiene resulterte i en rekke artikler i internasjonale ledelses-, sosiologi- og kriminologitidsskrifter. De resulterte også i flere bøker, som "Etterforskingsledelse" på Forlaget Vett & Viten og "Knowledge Management in Policing and Law Enforcement" på Oxford University Press. Det var i forbindelse med slike studier av politiets arbeid at interessen for kriminalitet ble vekket og mitt arbeid for bedre innsikt i organisert kriminalitet begynte. Politiet, men også mange andre etater og bedrifter, har et ansvar for å bekjempe organisert kriminalitet. En forutsetning for å kunne bekjempe organisert kriminalitet er at man forstår hvordan kriminelle organisasjoner fungerer. Dette er en bok om organisert kriminalitet og kriminelle organisasjoner. Jeg ønsker å gi et innblikk i hva organisert kriminalitet er i Norge og internasjonalt. Jeg ønsker å formidle en beskrivelse, analyse og vurdering av kriminelle organisasjoner ved hjelp av organisasjonsteori, utviklingsmodeller og andre teorier. Boken beskriver nasjonale og internasjonale kriminelle organisasjoner og kriminelle nettverk. Boken beskriver organisering og ledelse. Jeg benytter mange ulike faglige perspektiver for å belyse organisert kriminalitet, som for eksempel ledelse, økonomi, organisasjon, jus, sosiologi, kriminologi, informasjonsteknologi, strategi, politifaglig og samfunnsvitenskapelig perspektiv. Et slikt tverrfaglig perspektiv skal sikre at beskrivelsen blir mangfoldig. Boken bygger på og gjengir nasjonal og internasjonal forskning. Boken bygger på min erfaring med norsk politi etter mer enn seks år som foreleser ved etterutdanningen på Politihøgskolen i fag som bekjempelse av organisert kriminalitet, prosjektledelse i politietterforsking, kunnskapsledelse i politiarbeid og organisasjon og ledelse i politiet. Boken bygger på mitt kontaktnett i norsk politi og mitt kontaktnett internasjonalt gjennom IPES (International Police Executive Symposium). Et slikt kontaktnett er viktig for å få frem et godt, aktuelt og relevant budskap i denne boken. Formålet med denne boken er å formidle en annerledes og bedre forståelse av kriminelle organisasjoner, hvordan de fremtrer, hva deres motiver og formål er, hvordan de fungerer, og hvordan de utvikler seg over tid. For eksempel er det interessant og nyttig å beskrive 3

4 organisert kriminalitet i et tidsperspektiv, fra historie via nåtid og inn i fremtiden. Historisk sett er Norge et av de land med den verste organiserte kriminaliteten gjennom vikingenes herjinger i andre land. I et fremtidsperspektiv kan man spørre seg hvor lenge organisasjoner eksisterer og dermed spørre seg hvor lenge vi for eksempel vil ha kriminelle MC-klubber her i landet. Denne boken skal berike fagområdet organisasjon og ledelse. Dette er et fagområde som undervises ved handelshøyskoler og lignende høyskoler, universiteter og spesialiserte høyskoler som politihøyskoler. Kunnskap om hvordan kriminelle organisasjoner fungerer og ledes gir ny innsikt i organisasjons- og ledelsesfag. Jeg mener også temaets aktualitet og kunnskap om dette vil være av generell interesse for enhver som er opptatt av samfunnsutviklingen. Jeg tror dette kan være en bok som vil vekke interesse og kunne dekke et faglig behov i politiet. Som bok tror jeg den vil bidra til at politiet får bedre kunnskap og dermed forståelse av dette voksende problemet, som denne type virksomhet innebærer og vil fortsette å bety i de fleste demokratiske samfunn. Studenter ved Politihøgskolen og deltakere på etterutdanning samme sted vil ha nytte av denne boken. Det samme vil jusstudenter og jurister ved etterutdanning. Men boken henvender seg til mange flere. Den henvender seg til mediestudenter og journalister, samfunnsvitere og økonomistudenter. Den henvender seg til ledere i offentlig forvaltning og privat næringsliv. Den henvender seg til alle som er engasjert i bekjempelse av organisert kriminalitet og kriminelle organisasjoner. Jeg har kun benyttet åpne, tilgjengelige kilder i denne boken. Ingen taushetsbelagte opplysninger er gjengitt i boken. Det har vært nyttig underveis å få korrektiver fra ressurspersoner som kunne sette meg på riktig spor igjen. Jeg vil spesielt takke: Terje Berget, politiutdannet, leder for grensekrim ved Østfold politidistrikt Kjell Erik Eriksen, politiutdannet, høyskolelektor ved Politihøgskolen Ivar Fahsing, politiutdannet med mastergrad, høyskolelektor ved Politihøgskolen Rune Fløisbonn, informatikkutdannet, leder av datakrimavdelingen i Kripos Erik Førde, jurist, statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter Marit Gjerde, politiutdannet, høyskolelektor ved Politihøgskolen Jan F. Glent, jurist, statsadvokat ved Det nasjonale statsadvokatembetet Rune Glomseth, politiutdannet med mastergrad, høyskolelektor ved Politihøgskolen 4

5 Stefan Holgersson, politiutdannet med doktorgrad, foreleser ved Polishögskolan Einar Høgetveit, jurist, leder Økokrim Eirik Jensen, politiutdannet, leder for gjengprosjektet ved Oslo politidistrikt Stig Rune Johnsen, politiutdannet, etterforsker i Økokrim Kari-Janne Lid, politiutdannet, høyskolelektor ved Politihøgskolen Ole Martin Mortvedt, politiutdannet, redaktør av Politiforum Terje Nybøe, politiutdannet jurist, statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter Petter Sogn, jurist, dommer ved Borgarting lagrett Knut Storberget, jurist, justisminister Philip Tolloczko, politiutdannet, rådgiver i politiavdelingen i Politi- og justisdepartementet Morten Ørn, politiutdannet, leder av analyseseksjonen ved Hordaland politidistrikt Tom Østreng, politiutdannet, nestleder for gjengprosjektet ved Oslo politidistrikt. Amanuensis Morten Emil Berg og professor Paul Moxnes ved Handelshøyskolen BI har bidratt til denne boken med viktige perspektiver på ledere og ledelse i organisasjoner. Key account manager Sigmund Dehli i Geodata har bidratt med opplysninger om bruk av geografiske informasjonssystemer i politiet. Det er selvsagt at alt i denne boken likevel bare er mitt ansvar. Jeg vil også takke mine studenter i faget Kunnskapsledelse ved Handelshøyskolen BI, som i flere år har levert inn glimrende fagoppgaver om kunnskapsledelse i politietterforsking. Følgende spørsmål har jeg grublet på lenge: Nokas-ranet var kanskje ikke organisert kriminalitet likevel? Dette er et tankevekkende spørsmål, og det har stimulert arbeidet med denne boken. Fordi Nokas-ranet var godt planlagt og brutalt gjennomført, ble ranerne dømt for organisert kriminalitet. Det er blitt hevdet at Nokas-ranerne var som Olsen-banden, mens det er organisasjoner som mafiaen og kriminelle MC-klubber politiet bør prioritere i sin bekjempelse av organisert kriminalitet. Men hva er egentlig organisert kriminalitet, og hva er egentlig en kriminell organisasjon, og hvordan kan politiet bekjempe denne trusselen mot vårt samfunn? Denne boken forsøker å gi svar ved å formidle eksempler og gjengi internasjonal faglitteratur på området. Teorier og modeller blir aktivt brukt i denne boken for å kaste nytt lys over hvordan kriminelle organisasjoner faktisk fungerer. Organisasjonsteori, agentteori, verdikonfigurasjoner og utviklingsmodeller benyttes til å drøfte det indre liv i kriminelle 5

6 organisasjoner. Utviklingsmodeller er nyttige i vår forståelse av hvordan organisasjoner utviklinger seg over tid. Her er jeg stadig på jakt etter å besvare to spørsmål på nye måter: Hvordan kan vi forstå organisert kriminalitet? Hvordan kan vi forstå kriminelle organisasjoner? Kunnskapsledelse mot kriminelle organisasjoner innebærer at samfunnet generelt og politiet spesielt utvikler kunnskap om organisert kriminalitet og kriminelle organisasjoner, slik at de kan bekjempes og nedkjempes mer effektivt enn det som skjer i dag. Kunnskapsledelse mot kriminelle organisasjoner innebærer at kunnskapsdelingen og kunnskapsutviklingen om organisert kriminalitet må bli bedre. Vi vil skille mellom data, informasjon, kunnskap og visdom, der det er kunnskap som utløser handling. Kunnskap er nøkkelen til suksess. Men også engasjement, kreativitet og mange andre faktorer vil avgjøre om vi lykkes og om vi har det trygt og godt. Frank Zappa spissformulerer det på følgende måte i en av sine sanger: Information is not knowledge Knowledge is not wisdom Wisdom is not truth Truth is not beauty Beauty is not love Love is not music Music is the best Jeg har i denne boken valgt å oppgi navn på personer som har vært omtalt i norsk presse. Det er navn på både kriminelle og ikke-kriminelle. Bak i boken finnes et navneregister. Der er det navngitte kriminelle, politifolk, forsvarere, dommere og andre, som har befatning med organisert kriminalitet. Grunnen er at slike personer er kilder til kunnskap. Som jeg viser i denne boken, er det bare mennesker som kan ha kunnskap, og derfor er det viktig å kunne finne slike kunnskapskilder. Mens litteraturreferansene bak i boken bare viser til informasjonskilder, viser navneregisteret til kunnskapskilder. Jeg har i denne boken valgt å skrive at kriminelle organisasjoner fortsatt eksisterer, selv om medlemmer kan være dømt og soner lange straffer. Ofte er det nemlig slik at kriminelle organisasjoner består, selv om ledere og medlemmer forgår. Det er ikke minst den italienske mafiaen på Sicilia et eksempel på, der Cosa Nostra har overlevd som organisasjon til tross for betydelige frafall av både ledere og medlemmer. Jeg har valgt bedriftsparadigmet i denne boken. Dette paradigmet går ut på at kriminelle organisasjoner kan sammenlignes med ikke-kriminelle organisasjoner. Paradigmet er at 6

7 lovlige og ulovlige organisasjoner kan ha både fellestrekk og ulikheter. Dette er mitt faglige hovedperspektiv i denne boken, der jeg bygger på mange forskjellige fagområder som nevnt over. Med dette paradigmet tar jeg ikke utgangspunkt i hvordan organisert kriminalitet kan bekjempes, slik så mange før meg har gjort. Jeg mener det er på tide med en fagbok som utvikler forståelse for hvordan kriminelle organisasjoner egentlig funger, før man kan besvare spørsmålet om hvordan organisert kriminalitet skal bekjempes. Med mitt utgangspunkt er det slett ikke utenkelig at lovlige organisasjoner kan ha mye å lære av kriminelle organisasjoner når det gjelder for eksempel omstillingsevne og effektivitet. Denne boken er blitt til under følgende motto: Hvis alle tenker likt om organisert kriminalitet, da er det ikke mange som tenker. Det kontroversielle er ofte veldig viktig. Selv om enkelte i justissektoren vil forsøke å avvise innholdet i denne boken, sier det nok mer om avviseren enn om boken. Denne boken er dessuten basert på en forståelse av at organisert kriminalitet innebærer overgang fra håndverksbasert til kunnskapsbasert kriminalitet. Skal politiet lykkes i sin bekjempelse av organisert kriminalitet, må derfor etaten utvikle seg til en kunnskapsbasert virksomhet. Effektive informasjonssystemer er da langt viktigere enn raske politibiler. Flere kjente og navngitte toppledere i norsk politi har indirekte uttrykt misnøye med dette bokprosjektet. Derfor er denne boken også blitt til under følgende motto: Skal du virkelig forstå hvordan en organisasjon faktisk fungerer, må du utfordre toppledelsen i organisasjonen. Dette forskningsparadigmet er basert på aksjonsforskning. I boken Fyrsten av Machiavelli oppfordret fyrsten alle sine menn til å utfordre ham som toppleder. Deretter tok han livet av dem som faktisk fulgte oppfordringen og gjorde det, om natten. Hans nærmeste menn konkluderte derfor med at fyrsten ikke ønsket utfordringer. Siden denne boken er basert på åpne kilder og ikke inneholder taushetsbelagt informasjon, og siden kjente toppledere i norsk politi må tåle en kritisk analyse på linje med alle andre toppledere i samfunnet, kom det aldri noen reaksjon direkte til forfatteren fra disse topplederne. Kanskje hørte jeg aldri noe mer, fordi justisminister Knut Storberget på Forskningskonferansen ved Politihøgskolen høsten 2007 i sitt åpningsforedrag sa at det er viktig med uavhengig og fri forskning, slik for eksempel professor Petter Gottschalk ved Handelshøyskolen BI driver med. I salen satt en samlet norsk politiledelse. 7

8 De aller fleste jeg har vært i kontakt med i politiet i forbindelse med arbeidet med denne fagboken har vært positive. De anser det nyttig og bra at en person utenfor det tradisjonelle politi- og påtalefeltet interesserer seg for organisert kriminalitet og da særlig med vinklingen hvordan best bekjempe problemet. De er ofte enige i de observasjoner og analyser som jeg beskriver i denne boken. Men noen er uenige i min problematisering av straffelovens bestemmelse om organisert kriminalitet. Den kritikken som gjengis i boken er for så vidt ikke ny. Det er delte oppfatninger om bestemmelsen også innad i påtalemyndigheten. Men de fleste er fortsatt tilhengere av bestemmelsen, som nettopp derfor vies betydelig plass i denne boken. Plassen i boken benyttes blant annet til å vise hvordan bestemmelsen ble brukt i en stor ranssak her i landet. Mange deler langt på vei min kritikk mot bruken av bestemmelsen i akkurat den saken. Derfor dreier det seg en god del om Nokas-saken i denne boken. En viktig informasjonskilde i arbeidet med denne boken var avisoppslag. Det kan virke overraskende hvor mye som står om politiet og politiets arbeid mot organisert kriminalitet i norske aviser. Nesten daglig har Aftenposten oppslag om kriminalitet, og antall journalister som tydeligvis på mer eller mindre heltid arbeider med slikt stoff i den avisen kan telles på to hender. For arbeidet med denne boken har det vært svært nyttig, ikke minst fordi mange navngitte politietterforskere uttaler seg. Jeg har da valgt å skrive inn i bokmanuset noe tekst fra hvert avisoppslag, for deretter å ta direkte kontakt med avisens kilde i politiet. Dette er min andre fagbok på Forlaget Vett & Viten. Jeg vil benytte anledningen til å takke for godt samarbeid med forlaget også denne gang. Særlig vil jeg takke redaksjonssjef Margaret Ljunggren og forlagssjef Jo Lien. Jeg har lært mye av å skrive denne boken. Et eksempel er hvordan forkortelser skal skrives. Jeg har valgt å skrive forkortelser som uttales med små bokstaver. Dette er forkortelser som sies på vanlig måte som ord. Eksempler er Nokas, Kripos og Økokrim. Forkortelser som ikke snakkes, som PST, skriver jeg derimot med store bokstaver. Og jeg fortsetter å skrive etterforsking, ikke etterforskning, slik jeg gjorde i min forrige bok på Forlaget Vett & Viten. For man skiller tilsvarende mellom bygging og bygning. Oslo/Risør/Nesbyen, november 2007 Petter Gottschalk 8

9 Innledning Organisert kriminalitet har fått stor og økende oppmerksomhet i vårt samfunn og globalt i dette århundret. Men organisert kriminalitet er ikke noe nytt fenomen. Piratvirksomhet, slaveri, opiumsmugling, spritsmugling, terrorvirksomhet og vikingtokter er kjente eksempler på organisert kriminalitet fra historien. Som Felsen og Kalaitzidis (2005) skriver i sin historiske oversikt over internasjonal kriminalitet: Piracy is robbery committed at sea The earliest documented incidences of piracy are the exploits of the Sea Peoples who threatened the Aegean in the 13th century BC The most famous and far reaching pirates in medieval Europe were the Vikings, warriors and looters from Scandinavia. They raided the coasts, rivers, and inland cities of all Western Europe as far as Seville. I et historisk perspektiv er slike eksempler interessante, fordi de ofte oppsto i et myndighetsvakuum eller for å regulere et marked som var i utakt med etterspørselen. Noen av disse organisasjonene var til og med ønsket av myndighetene da de ble etablert. Kanskje var det i nyere tid slik at opprettelsen av Osama Bin Ladens terrororganisasjon Al Quida ble støttet av regjeringen i USA i kampen mot Sovjetunionen i Afghanistan, og at kokainproduksjonen ble stimulert og støttet av regjeringen i Colombia (Chawla og Pietschmann, 2005), slik heroinproduksjonen ble stimulert og støttet av regjeringen i Afghanistan. Slaveri var en ønsket form for rekruttering av arbeidskraft i mange hundre år, og sjøpirater ble støttet av skiftende nasjoner som kjempet om herredømmet på havet. Mafiavirksomhet har oppstått der det var lovløse tilstander, og enkeltpersoner og bedrifter hadde behov for beskyttelse (Abramova, 2007). Europeisk smuglerhistorie viser i følge Johansen (2001) at flere av de metodene og alliansene som omtales som særegne for vår tid, var godt innarbeidet allerede på 1700-tallet. Smuglerne hadde kontakter i de fleste europeiske havner. Det tok tid å sende beskjeder fra det ene landet til det andre, men smuglerne var godt oppdatert likevel. Mindre fartøyer ble sendt i forkant som lokkeduer eller for å spane på toll og marine. Lokale havnekafeer var datidens informasjonssentraler, slik internettkafeer var det for få år siden. Smuglervarer ble tatt inn i skjul av legale varer. Falske transportpapirer gjorde det mulig å omdirigere verdifull last til land med importforbud. Bestikkelser av tollere og annen form for korrupsjon var vanlig. Organisert kriminalitet blir utført av kriminelle organisasjoner (Finckenauer, 2005). Man kan spørre seg i hvilken grad kriminelle organisasjoner er forskjellige fra ikke-kriminelle organisasjoner (Takeyh og Gvosdev, 2002). Ikke-kriminelle organisasjoner er kjennetegnet av et formål, en organisasjonsstruktur og en ledelse. Det samme vil nødvendigvis være tilfelle 9

10 med kriminelle organisasjoner. Ikke-kriminelle forretningsorganisasjoner er kjennetegnet av en forretningsstrategi, en verdikonfigurasjon og en ledelsesstruktur. Det samme vil være tilfelle med kriminelle vinningsorganisasjoner. Eksempelvis vil evnen til å ta i bruk ny teknologi og moderne IT-baserte informasjonssystemer kunne være avgjørende for driften av både kriminelle og ikke-kriminelle virksomheter. FNs tiende kongress om kriminalitetsforebygging dreiet seg om bekjempelse av organisert kriminalitet på tvers av landegrenser. På kongressen ble det slått fast at det er mange likhetstrekk mellom kriminelle og ikke-kriminelle organisasjoner (FN, 2000): Store kriminelle ligaer forsøker å etterligne lovlige virksomheter gjennom å etablere multinasjonale allianser for å utvide sitt aktivitetsområde og øke gevinstene. Det Hong Kong-baserte Triader og det japanske Yakuza markedsfører narkotika og barne- og kvinnehandel til sexslaveri på det globale markedet. I følge Colombias politi handler landets mektige narkotikakarteller med den russiske mafiaen og østeuropeiske kriminelle ligaer. På samme måte som i lovlige forretningsvirksomheter kan større kriminelle grupper handle med en mengde ulike varer og tjenester og bruke de samme veier, nettverk eller til og med korrumpere myndigheter for å forflytte mennesker eller varer. Yakuza, en av verdens mektigste kriminelle organisasjoner, smugler narkotika, driver prostitusjonsligaer, driver våpensmugling og spesialiserer seg på korrupsjon. For å forstå kriminelle organisasjoner kan det derfor være nyttig å forstå hvordan ikkekriminelle organisasjoner fungerer, og muligens er det også motsatt; dvs. ikke-kriminelle organisasjoner kan lære av kriminelle organisasjoner. Dette kan for eksempel gjelde markedsstrategier (Beare, 2000), der en kriminell organisasjon kanskje er raskere til å iverksette en ny markedsstrategi inkludert nye distribusjonskanaler. Et eksempel på dette så vi da tollvesenet plutselig oppdaget at smuglingen av heroin til landet skjedde på helt nye måter våren Mens tollvesenet i 2006 beslagla 14 kilo heroin første halvår, ble det bare beslaglagt 43 gram første halvår 2007 (VG Nett, 2007b). Da jeg sist foreleste på kurset om organisert kriminalitet (orgkrim-kurset) på Politihøgskolen, var det en av deltakerne fra Kripos som spøkefullt sa at orgkrim vil gå ned, dersom man stenger alle de fire utgangene ved Handelshøyskolen BI i Nydalen. Det er slett ikke utenkelig at utdanning fra BI kan kvalifisere til lederstillinger både i kriminelle og ikke-kriminelle organisasjoner, selv om lederroller og lederstiler vil variere, noe jeg skal komme tilbake til senere i denne boken. Men like iøynefallende som eventuelle likheter kan være mellom kriminelle og ikkekriminelle organisasjoner, like opplagte kan forskjellene være. For eksempel viser Takeyh og 10

11 Gvosdev (2002) at et lovlig konsern velger å legge sitt hovedkontor til et land med stabil regjering og ordnede forhold, mens et ulovlig konsern velger å gjøre det samme i et land med ustabile og gjerne fraværende myndigheter. Kriminelle organisasjoner er eksperter på å utnytte politisk og økonomisk ustabilitet for å understøtte sin egen virksomhet. Mange av de nye medlemslandene i EU grenser til ustabile områder, som Ukraina, Hviterussland, Russland og landene på Balkan. Spesielt Balkan utgjør et stort problem, ettersom området har viktige kriminelle transportveier (Bech, 2005). Et annet eksempel kan være ledelse, hvor en toppleder i en lovlig organisasjon ofte fronter virksomheten i media og dermed er svært så synlig, mens en toppleder i en kriminell organisasjon ofte er helt usynlig for omverdenen. Et spesielt spørsmål vil være om kriminelle organisasjoner driver med det de driver med, fordi det er kriminelt. Ville en kriminell organisasjon legge ned sin virksomhet dersom den ble lovlig? I vårt historiske perspektiv er det imidlertid ofte omvendt, at en lovlig virksomhet blir til en ulovlig virksomhet over tid. Profittmotivet skal være den største drivkraften bak organisert kriminell virksomhet (Duyne et al., 2003, 2005; Wright, 2006). Men også makt, ære og behovtilfredsstillelse (pedofile nettverk) kan være drivkrefter. Multikriminelle nettverk smugler narkotika, kjøretøy, sprit og mennesker. De organiserer kjønnshandel og grov vinningskriminalitet alt ettersom hvilket marked som for øyeblikket er mest lønnsomt og minst risikofylt. Dette vekselbruket mellom kriminalitetsområder og økende bruk av grov vold og trusler, er klare utviklingstrekk de senere år som antas å forsterke seg i årene fremover. Interessant er her betydningen av politisk innflytelse. For IRA og Osama Bin Laden er ikke økonomi eller makt poenget, men politisk engasjement basert på opplevd urettferdighet. Om det er terrorisme eller frihetskamp beror kanskje på hvem man spør. Kjakan (Sønsteby) var en organisert kriminell i tyskernes øyne under den andre verdenskrig her i landet. Antakelig er kriminalitet som drives av behovet for å finansiere realisering av politiske mål, det som er den største trusselen globalt. Og den har ofte forgreninger svært langt ned i samfunnsstrukturene. Denne kriminaliteten er stor og kan ikke drives uten ledelse og kunnskapsdeling. Kriminelle organisasjoner er involvert i terrorisme (Joyce, 2005), korrupsjon (Kugler et al. 2005) narkotikahandel (Paoli, 2001), menneskesmugling (Nicola, 2005), væpnede ran (Zaluar, 2001), kidnapping (Xu og Chen, 2004), hvitvasking av penger (Schneider, 2004) og annen kriminalitet. En narkotikaliga kan bestå av kriminelle som er ansvarlige for å skaffe 11

12 forsyninger, logistikk, distribusjon, smugling, salg og hvitvasking av overskuddet. Medlemmer i et terrornettverk deltar i planlegging, teknisk utvikling og gjennomføring av terroranslag. Kriminelle organisasjoner ble ofte oppfattet som monopoler (Chang et al., 2005). Derfor benyttet politiet gjerne monopolteori for å forstå hvordan kriminelle oppfører seg. For dersom en forbryterorganisasjon har monopol, vil nye kriminelle ikke ha noe annet valg enn å jobbe for den eksisterende kriminelle organisasjonen. Imidlertid har det i følge Paoli (2001) vist seg at det er få monopolvirksomheter blant kriminelle organisasjoner, noe det heller ikke er blant ikke-kriminelle organisasjoner. De fleste kriminelle organisasjoner er begrenset til et geografisk område og/eller til et bestemt virksomhetsområde. Likevel er de utsatt for konkurranse fra rivaliserende kriminelle organisasjoner og miljøer. Narkotikahandel og spritsmugling er ofte preget av intens konkurranse i alle ledd og kan derfor ikke forstås ved hjelp av monopolmodellen. Slår man for eksempel opp i leksikonet Wikipedia på Internett, finner man til sammen 21 artikler i kategorien mafia: Joseph Bonanno, Bonanno-familien, Al Capone, Castellammaresekrigen, Paul Castellano, Charles Luciano, Colombo-familien, Corleone, Cosa Nostra, De fem familiene, Frank Costello, Gambino-familien, Genovese-familien, Gotti, Gudfaren, Joe Masseria, Joe Profaci, Omertà, Provenzano, Riina og Yakuza. Mafia er blitt en vanlig betegnelse på organisert kriminalitet, slik oppslagene i media i 2006 og 2007 om Nokas-ranet viste. Når mafia benyttes som en fellesbetegnelse på organisert kriminalitet, er det imidlertid med utspring i nasjonale og demografiske grupper. I noen grad er det blitt vanlig å omtale mindre grupperinger som mafia, når de skiller seg ut fra det etablerte samfunn for å begå kriminelle handlinger. En slik definisjon kan være misvisende, fordi den ser bort fra et særpreg ved mafia, nemlig at en slik organisasjon trer inn i nasjonalstatens rolle som utøvende makt innen et geografisk område. Mafia er ikke noe rettslig begrep og trenger derfor egentlig ingen definisjon. Det er mer snakk om dagligtale enn om definisjon, når ulike forfattere forsøker å karakterisere mafiaorganisasjoner. Ved oppslag i den norske delen av Wikipedia (www.wikipedia.no) på kriminelle organisasjoner fantes det 7 artikler: A-gjengen, B-gjengen, Bandidos, Barrow-banden, Hells Angels, Tveita-gjengen og Warez-gruppe. En warezgruppe er en organisert, hemmelig gruppe 12

13 som jobber for å spre piratkopiert materiale (også kalt warez ) ved hjelp av protokollen FTP på Internett. Norsk politi vet om mange kriminelle organisasjoner som driver sin lønnsomme forretningsvirksomhet nasjonalt og globalt. Lederne har ikke titler som "konsernsjef", "administrerende direktør" eller "divisjonsdirektør". Men funksjonene er nesten de samme. Politiet kjenner til flere slike toppledere i kriminelle organisasjoner her i landet, toppledere som aldri er blitt tatt. Politiet kjenner til at de finnes og vet hvem de er, men bevisene svikter i retten. Vår påstand er at ved å forstå hvordan kriminelle organisasjoner fungerer, kan man bedre forstå organisert kriminalitet og dermed sikre bedre bevis. Denne boken er tuftet på to hovedspørsmål: 1. Hvordan kan vi vite at det dreier seg om organisert kriminalitet? 2. Hvordan kan vi bekjempe organisert kriminalitet? Denne boken tar opp et viktig og interessant tema, som inkluderer noen juridiske problemstillinger. Siden jussen ikke spiller en sentral rolle på dette området, og siden forfatternes juridiske innsikt er begrenset, forsøker vi å styre unna jussen i store deler av boken. Men vi kan ikke helt unngå jussen her i landet. Følgende eksempel illustrerer hvorfor. Det viser hva som skiller organisert kriminalitet fra annen kriminalitet. Det viser også at den enkeltes bidrag ikke behøver å være så stort. Jussen skiller mellom straffbar medvirkning og frittstående handling. For eksempel rammes den som vet at den stjålne bilen han eller hun leverer skal brukes i et ran, og som vet at den stjålne bilen blir levert til noen som utgjør en kriminell gruppe, og som vet at de vil komme til å benytte bilen ved organisert kriminalitet, langt hardere enn den som begår et frittstående biltyveri. Det første rammes både av ransparagrafen og organisasjonsparagrafen og er vesentlig mer alvorlig enn den siste som bare rammes av tyveribestemmelsen. Skillet mellom den forbrytelse den enkelte begår og det som er gruppens (men altså ikke alle øvrige involvertes) formål er viktig her. Organisasjonsparagrafen i den norske straffeloven har blant annet til hensikt at det skal straffe seg å stille seg til rådighet for de kriminelle organisasjonene, selv om det den enkelte bidrar med er beskjedent. Organisasjonsparagrafen representerer dermed det motsatte av organisasjonsfrihet, som innebærer rett til å danne organisasjoner og til fritt og uten hindringer å slutte seg til en organisasjon. 13

14 I boken benytter vi ranet av Norsk kontantservice i Stavanger som et hovedeksempel, der flere personer ble tiltalt for nettopp medvirkning til organisert kriminalitet. Samtidig oppfattes Nokas-ranet i ettertid ikke som noe typisk tilfelle av organisert kriminalitet. Nettopp derfor er eksemplet nyttig for å belyse hva som kan være organisert kriminalitet i regi av en kriminell organisasjon. Vi vil benytte Nokas-ransmiljøet til å belyse organisert kriminalitet ut fra lovgivning, EU-praksis, faglitteratur og organisasjonsteori. Avhengig av slike perspektiver finner vi varierende støtte for påstanden om at Nokas-ranerne var (og er) en kriminell organisasjon. Formålet med boken er blant annet å fokusere på problemet med å gjenkjenne en enkeltstående handling som ledd i noe mer. Jeg ønsker å bidra til å utvikle den politifaglige evnen til å identifisere en handling som en aktivitet utført av en kriminell organisasjon. Om dette også vil være tilstrekkelig for å rammes av straffelovens 60a, som vi kommer tilbake til, kan være interessant i det enkelte tilfellet. Bokens misjon er gjennom tverrfaglige perspektiver som organisasjonsteori, utviklingsmodeller og verdikonfigurasjoner å belyse samordnet kriminalitet på nye måter. Lampe (2006) viser hvordan tverrfaglig forskning allerede har bidratt til å belyse organisert kriminalitet. Han trekker spesielt frem fagområdene økonomi, psykologi og nevrobiologi, som sammen bidrar til å belyse organisert kriminalitet på følgende nivåer:... the individual "organized criminal", the activities these invididuals are involved in, the associational patterns through which they are connected, the power structures that subordinate these individuals and collectives to common or particular interests, and the relations between these individuals, strcutures and activities on the one hand, and the legal spheres of society on the other. Vårt tverrfaglige perspektiv innebærer at vi ikke faller for fristelsen bare å forklare organisert kriminalitet med økonomi. Det er sikkert riktig at profitt er et viktig motiv for mange kriminelle, men det finnes også andre motiver. Derfor bygger vi denne boken på fagområder som kriminologi, organisasjonspsykologi, organisasjonsteori, virksomhetsstrategi, bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, politivitenskap, jus, markedsføring, sosiologi og ledelse. Litteraturlisten bak i boken dokumenterer dette. Et tverrfaglig perspektiv er viktig, fordi vi får belyst problemstillinger på nye måter. La oss ta et eksempel der juridisk tenkemåte gir et annen forståelse enn politifaglig eller kriminologisk tenkemåte. La oss anta at klimakrisen blir akutt. La oss anta at det derfor blir forbudt å utvinne olje og gass i Nordsjøen. La oss anta at Statoil derfor bli nedlagt som lovlig organisasjon. Det juridiske perspektivet innebærer her at et forbud fører til stopp i 14

FRA DATA TIL VISDOM. Legg til rette for kunnskapsarbeidet i kommunen! Professor Petter Gottschalk Handelshøyskolen BI

FRA DATA TIL VISDOM. Legg til rette for kunnskapsarbeidet i kommunen! Professor Petter Gottschalk Handelshøyskolen BI FRA DATA TIL VISDOM Legg til rette for kunnskapsarbeidet i kommunen! Professor Petter Gottschalk Handelshøyskolen BI Professor Petter Gottschalk Legg til rette for kunnskapsarbeid! 1 KUNNSKAP Professor

Detaljer

Organisert kriminalitet i Norge

Organisert kriminalitet i Norge Organisert kriminalitet i Norge Trender og utfordringer Sikkerhetskonferansen 2013 Hans Jørgen Bauck Seksjon for strategisk analyse Taktisk etterforskningsavdeling Agenda Kripos rolle Makrotrender Utvikling

Detaljer

Modul 1: Hva er menneskehandel?

Modul 1: Hva er menneskehandel? Modul 1: Hva er menneskehandel? Denne modulen skal bidra til å gi kursdeltakerne en forståelse av begrepet menneskehandel som på engelsk blir referert til som «human trafficking» eller «trafficking in

Detaljer

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Situasjonsbeskrivelse 2014 BDO 11.juni 2014 Situasjonsbeskrivelse 2014 Bakgrunn og metode Definisjon og fakta Kriminalitetsbildet - nåsituasjon Kriminalitetsbildet

Detaljer

Kunnskapsledelse. Norsk Arbeidslivsforum 12. september Professor Petter Gottschalk Handelshøyskolen BI

Kunnskapsledelse. Norsk Arbeidslivsforum 12. september Professor Petter Gottschalk Handelshøyskolen BI Kunnskapsledelse Norsk Arbeidslivsforum 12. september 2006 Professor Petter Gottschalk Handelshøyskolen BI Professor Petter Gottschalk Kunnskapsledelse 1 DEFINISJON KUNNSKAP Kunnskap er informasjon kombinert

Detaljer

Verdensledere: Derfor er krigen mot narkotika tapt

Verdensledere: Derfor er krigen mot narkotika tapt sier professor John Collins ved London School of Economics. Denne uken ga han ut en rapport med kontroversielle forslag for å bedre verdens håndtering av rusmidler. Foto: LSE. Verdensledere: Derfor er

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Russland og Baltikum

Kriminalitetsutviklingen i Russland og Baltikum Kriminalitetsutviklingen i Russland og Baltikum Generelle utgangspunkt Russisk kriminalitet i Norge? De Baltiske land som et kriminalitetsproblem Betydningen av EU-utvidelsen Internasjonalt politisamarbeid

Detaljer

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen - Hvordan møter vi utfordringene? Bygg og anleggsanskaffelser 2015 Pob. Anne-Catherine Gustafson Næringslivskontakt Agenda Kriminalitetsbildet - nåsituasjon generelt

Detaljer

Bokomtale 1. Paul Larsson: Organisert kriminalitet.

Bokomtale 1. Paul Larsson: Organisert kriminalitet. (KRÅD)Det kriminalitetsforebyggende råd Jan Georg Christophersen Oslo, mars 2009, 5 sider ISBN: 978-82-91437-63-7 Bokomtale 1 Paul Larsson: Organisert kriminalitet. Oslo: Pax Forlag 2008. ISBN: 978-82-530-3143-9.

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS 25 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Godkjent av rektor 8. mai 2015 1. Innledning Etterforsking

Detaljer

Organiserte kriminelle grupper En trussel mot næringslivet?

Organiserte kriminelle grupper En trussel mot næringslivet? Kontrollnr:. 011 NCIS Norway National Criminal Investigation Service Organiserte kriminelle grupper En trussel mot næringslivet? NSR Sikkerhetskonferansen 20.september 2011 Atle Roll-Matthiesen atle.roll@politiet.no

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Politiets arbeid med kunst- og kulturminne kriminalitet

Politiets arbeid med kunst- og kulturminne kriminalitet Politiets arbeid med kunst- og kulturminne kriminalitet Politioverbetjent Kenneth Didriksen, Økokrim Økokrim Fra Økokrims trendrapport 2007: Både nasjonal og internasjonal handel med kunst og kulturminner

Detaljer

OSLO POLICE DISTRICT STOP. Spesialgruppe mot trafficking. Oslo politidistrikt. Police Superintendent Harald Bøhler

OSLO POLICE DISTRICT STOP. Spesialgruppe mot trafficking. Oslo politidistrikt. Police Superintendent Harald Bøhler STOP Spesialgruppe mot trafficking Oslo politidistrikt STOP-prosjektet: Seksjon for organisert kriminalitet, Oslo politidistrikt 14 tjenestemenn (leder, 5 etterforskere, 7 operative) Fire hovedstrategier:

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Ofrenes rettigheter. Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel

Ofrenes rettigheter. Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel Ofrenes rettigheter Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel Menneskehandel er et brudd på menneske-rettighetene og en inngripen i livet til utallige mennesker i og utenfor Europa. Stadig flere

Detaljer

Avtale. mellom Kongeriket Norges Justis- og politidepartement og Republikken Bulgarias Innenriksdepartement om politisamarbeid

Avtale. mellom Kongeriket Norges Justis- og politidepartement og Republikken Bulgarias Innenriksdepartement om politisamarbeid Avtale mellom Kongeriket Norges Justis- og politidepartement og Republikken Bulgarias Innenriksdepartement om politisamarbeid Kongeriket Norges Justis- og politidepartement og Republikken Bulgarias Innenriksdepartement

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Layout og ebok: akzidenz as Omslagsillustrasjon: Privat Repro: Løvaas Lito AS

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Layout og ebok: akzidenz as Omslagsillustrasjon: Privat Repro: Løvaas Lito AS 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Layout og ebok: akzidenz as Omslagsillustrasjon: Privat Repro: Løvaas Lito AS ISBN: 978-82-489-1731-1 Forfatteren har mottatt støtte fra Stiftelsen

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS 25 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revidert 27. juni 2013 1. Innledning Etterforsking hvor datateknologi er involvert,

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009

Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009 Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009 Ellen S. Kittelsbye Prosjektleder Formål Grunnlag for strategiske beslutninger kriminalitetsbilde utfordringer i perioden 2006-2009 I dag = i

Detaljer

Lovvedtak 104. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 442 L ( ), jf. Prop. 131 L ( )

Lovvedtak 104. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 442 L ( ), jf. Prop. 131 L ( ) Lovvedtak 104 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 442 L (2012 2013), jf. Prop. 131 L (2012 2013) I Stortingets møte 13. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon Når uhellet er ute Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon 1 2 Media i en krisesituasjon Er ofte først på ballen Vet ofte mer enn du gjør Dekker hendelsen løpende på nett Tøff konkurranse om å være først

Detaljer

By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom

By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom Astrid Skretting Artikkelen gir en oversikt over utviklingen i narkotikabruk blant ungdom i alderen 15 til 20 år i Oslo og i resten av landet.

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - hovedutfordringer VERNER VIKTIGE VERDIER

Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - hovedutfordringer VERNER VIKTIGE VERDIER Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - hovedutfordringer Studietur for de 4 fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Av: Trude Stanghelle og Kjell Inge Heiland trude.stanghelle@politiet.no Dato

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Kultur og ledelse konkrete tiltak

Kultur og ledelse konkrete tiltak Kultur og ledelse konkrete tiltak Nr. Hva står det nå s. Hva bør det stå 1 «Politiet skal være en aktiv og kreativ etat der ledelse preger alle fra topp til bunn» og «Det vil måtte arbeides med å videreutvikle

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 18.03.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200102-41 Per Jarle Stene 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: SPØRSMÅL FRA KONTROLLUTVALGSMEDLEM

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Skattekonferanse NTL 19.10.2011 Fakturasvindel en sikker inntektskilde

Skattekonferanse NTL 19.10.2011 Fakturasvindel en sikker inntektskilde Skattekonferanse NTL 19.10.2011 Fakturasvindel en sikker inntektskilde Jan-Egil Kristiansen, leder Skattekrim Øst NTL - 19.10.2011/jek 1 Skattekriminalitet trusselbildet og utviklingen Utviklingstrekkene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Politiets og rettsvesenets kompetanse

SLUTTRAPPORT. Politiets og rettsvesenets kompetanse SLUTTRAPPORT Politiets og rettsvesenets kompetanse Forebygging Prosjektnummer: 2008/1/0558 Prosjektnavn: POLITIETS OG RETTSVESENETS KOMPETANSE Søkerorganisasjon: Redd Barna Prosjektledet: Brynjar Nilsen

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Hvitvaskingskonferansen Utfordringer for hvitvaskingsregimet Verner viktige verdier

Hvitvaskingskonferansen Utfordringer for hvitvaskingsregimet Verner viktige verdier Utfordringer for hvitvaskingsregimet 09.11.2017 Utfordringer og trussel Trendanalysen 2017 MT- Rapportering og produksjon Hvitvasking - Mer aktuelt og utfordrende en noen gang! Siktelsen omfatter 12 ulike

Detaljer

ALBATRASS RAPPORT 2008 Hilde Madsø Jacobsen 2. desember 2015

ALBATRASS RAPPORT 2008 Hilde Madsø Jacobsen 2. desember 2015 ALBATRASS RAPPORT 2008 Hilde Madsø Jacobsen 2. desember 2015 Å jobbe med kulturminner en kartlegging av kompetansebehov blant ansatte innen kulturminnesektoren, toll- og politimyndigheter Skrevet på oppdrag

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i HR-2016-01582-U, (sak nr. 2016/1225), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Møtedato/sted: Torsdag 10.02.2011 Formannskapssalen, Rakkestad kulturhus kl: 17.00

MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Møtedato/sted: Torsdag 10.02.2011 Formannskapssalen, Rakkestad kulturhus kl: 17.00 RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: Torsdag 10.02.2011 Formannskapssalen, Rakkestad kulturhus kl: 17.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 10/11 FOREBYGGING AV MC

Detaljer

Kriminalitet i byggebransjen Hvordan kan næringslivet og off sektor beskytte seg?

Kriminalitet i byggebransjen Hvordan kan næringslivet og off sektor beskytte seg? Kriminalitet i byggebransjen Hvordan kan næringslivet og off sektor beskytte seg? 30. oktober 2014 Erling Grimstad Leder av BDOs granskingsenhet www.bdo.no BDOs granskingsenhet (bdo.no) Norges mest erfarne

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer.

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Arbeidskonferanse - Selvhjelp Norge Ekeberg 5.februar 2008 Astrid Johansen Senteret er en møteplass for deg som ønsker kunnskap

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS MODULE studiepoeng

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS MODULE studiepoeng STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS MODULE 2 25 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 1. Innledning Etterforsking hvor IKT-teknologi er involvert, er i betydelig

Detaljer

Underveis: En studie av enslige mindreårige asylsøkere Fafo-frokost 18. juni 2010 Cecilie Øien

Underveis: En studie av enslige mindreårige asylsøkere Fafo-frokost 18. juni 2010 Cecilie Øien Underveis: En studie av enslige mindreårige asylsøkere Fafo-frokost 18. juni 2010 Cecilie Øien 1 Hvem er de enslige mindreårige? Utlendingsdirektoratet (UDI) definerer enslige mindreårige som asylsøkere

Detaljer

Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen

Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen Justis- og beredskapsdepartementet Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen Svein Wiiger Olsen, avdelingsdirektør

Detaljer

Organisert kriminalitet En trussel i endring for næringslivet

Organisert kriminalitet En trussel i endring for næringslivet Organisert kriminalitet En trussel i endring for næringslivet 22. september 2010 Atle Roll-Matthiesen Taktisk etterforskningsavdeling Agenda Kripos nasjonalt kontaktpunkt Situasjonen Trender og noen eksempler

Detaljer

1881-saken. 1. Journalist: Sindre Øgar. 2. Tittel på arbeid: 1881-saken

1881-saken. 1. Journalist: Sindre Øgar. 2. Tittel på arbeid: 1881-saken 1. Journalist: Sindre Øgar 2. Tittel på arbeid: 1881-saken 3. Publisering: Slik får du nummeret kjappest og billigst, VG, 9. november 2009. Slik flås du av 1881, VG, 19. januar 2010. Irritert over 1881

Detaljer

NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Nordland politidistrikt

NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Nordland politidistrikt NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Politimester i Nordland NÆRINGSLIVSKONTAKTEN Etableringen av funksjonen/rollen: Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet av 13. januar 2015. Tiltak nr. 8: Etablering av

Detaljer

Etikk, moral og selvjustis i farlig avfallsbransjen. Behov for oppvask? Runa Opdal Kerr, juridisk direktør og Chief Compliance Officer

Etikk, moral og selvjustis i farlig avfallsbransjen. Behov for oppvask? Runa Opdal Kerr, juridisk direktør og Chief Compliance Officer Etikk, moral og selvjustis i farlig avfallsbransjen. Behov for oppvask? Runa Opdal Kerr, juridisk direktør og Chief Compliance Officer Farlig avfall konferansen 2014 Norsk Gjenvinning-konsernet i 2013

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Dok. ref. Dato: 06/1340-23/LDO-312//RLI 22.05.2007 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

KAMPEN MOT KAMPFIKSING. En kamp du må avgjøre alene

KAMPEN MOT KAMPFIKSING. En kamp du må avgjøre alene KAMPEN MOT KAMPFIKSING En kamp du må avgjøre alene HVA ER EGENTLIG KAMPFIKSING? La ikke organisert kriminalitet komme på banen. Beskytt deg selv og fotballen Kampfiksing hører ikke hjemme i idretten.

Detaljer

Med Evernote opplever du raskt noen digitale funksjoner som monner Lær deg noe av det grunnleggende i bildebehandling

Med Evernote opplever du raskt noen digitale funksjoner som monner Lær deg noe av det grunnleggende i bildebehandling Denne fila er laget for å gi en antydning om den tilnærmingen som er brukt i boka. Med et noe beskjedent blikk på noen av illustrasjonene, tror vi dette kan gi deg et greit innblikk i hvordan boka er bygd

Detaljer

Forord av Anne Davies

Forord av Anne Davies Forord av Anne Davies Anne Davies (ph.d.) er en canadisk forfatter, lærer, konsulent og forsker som har bred erfaring med kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og kommuner både i Canada og USA. Hennes

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Historie tre tekster til ettertanke

Historie tre tekster til ettertanke Bokanmeldelse Øivind Larsen Historie tre tekster til ettertanke Michael 2013; 10: 453 7. Andresen A, Rosland S, Ryymin T, Skålevåg SA. Å gripe fortida Innføring i historisk forståing og metode. Oslo: Det

Detaljer

En innføring i vinningskriminalitet i praksis:

En innføring i vinningskriminalitet i praksis: En innføring i vinningskriminalitet i praksis: Et innblikk i hva mange HSH medlemmer opplever ukentlig Thor M Bjerke, sikkerhetsrådgiver, HSH Hovedorganisasjonen for handel og tjenester Et tilbakeblikk

Detaljer

Riv ned siloene og tenk helhet!

Riv ned siloene og tenk helhet! Riv ned siloene og tenk helhet! En systematisk utvikling av organisatorisk samhandling i e-forvaltningen vil kunne gi en langsiktig samfunnsøkonomisk nytteverdi VISMA ENTERPRISE BRUKERFORUM Haugesund 6.

Detaljer

Kunnskapsdeling og dyktighet i politietterforsking

Kunnskapsdeling og dyktighet i politietterforsking Kunnskapsdeling og dyktighet i politietterforsking av Ivar Andre Fahsing, Politihøgskolen Rune Glomseth, Polithøgskolen Petter Gottschalk, Handelshøyskolen BI Hvis politiet visste det politiet vet ville

Detaljer

Avvisning, korrupsjon og self-cleaning

Avvisning, korrupsjon og self-cleaning Avvisning, korrupsjon og self-cleaning Espen I. Bakken Advokat Ronny Rosenvold Advokat Arntzen de Besche Generelt om avvisning Oppdragsgiver skal snarest mulig ta stilling til spørsmålet om avvisning,

Detaljer

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services April 2014 Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Hvitvasking er ofte kalt den globale kriminalitetens mor. Kriminalitet kan gi utbytte

Detaljer

Betydningen av ledelse for digitalisering og innovasjon i helsesektoren

Betydningen av ledelse for digitalisering og innovasjon i helsesektoren Betydningen av ledelse for digitalisering og innovasjon i helsesektoren Leif Skiftenes Flak Professor, leder for Institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen,

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

ØKONOMISK KRIMINALITET SOM TRUSSEL MOT NÆRINGS- LIVET VI VERNER VIKTIGE VERDIER

ØKONOMISK KRIMINALITET SOM TRUSSEL MOT NÆRINGS- LIVET VI VERNER VIKTIGE VERDIER ØKONOMISK KRIMINALITET SOM TRUSSEL MOT NÆRINGS- LIVET Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2010-2012 Antallet anmeldte økonomiske forbrytelser har ligget jevnt mellom 6.000 og 8.000 anmeldelser

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Kapitteloversikt. Avslutning 381 Litteratur 391 Stikkord 413

Kapitteloversikt. Avslutning 381 Litteratur 391 Stikkord 413 Kapitteloversikt Innledning 15 1 Bekvemmelighetsteori 21 2 Den økonomiske dimensjonen 37 3 Den organisatoriske dimensjonen 51 4 Den atferdsmessige dimensjonen 73 5 Bekvemmelighetsmodellen 85 6 Bekvemmelighetsempiri

Detaljer

Arbeidslivskonferanse 4. april 2014 Økonomisk kriminalitet i arbeidslivet

Arbeidslivskonferanse 4. april 2014 Økonomisk kriminalitet i arbeidslivet Arbeidslivskonferanse 4. april 2014 Økonomisk kriminalitet i arbeidslivet Jan-Egil Kristiansen, Skattekrimsjef Skatt øst Arbeidslivskonferanse 4.4.2014/jek 1 Konsekvenser av svart økonomi Reduserte skatteinntekter

Detaljer

BETALINGSFORMIDLINGSKONFERANSE 2014 TRUSLER OG SIKKERHETSUTFORDRINGER FOR FINANSNÆRINGEN

BETALINGSFORMIDLINGSKONFERANSE 2014 TRUSLER OG SIKKERHETSUTFORDRINGER FOR FINANSNÆRINGEN BETALINGSFORMIDLINGSKONFERANSE 2014 TRUSLER OG SIKKERHETSUTFORDRINGER FOR FINANSNÆRINGEN INNLEDNING Finans Norge utvikler årlig rapport om trusler og sikkerhetsutfordringer som finansnæringen står overfor.

Detaljer

Gå rett i fengsel! Utvikling av balansert målstyring i Oslo fengsel

Gå rett i fengsel! Utvikling av balansert målstyring i Oslo fengsel Gå rett i fengsel! Utvikling av balansert målstyring i Oslo fengsel Hva skal jeg snakke om? Kriminalomsorgen og Oslo fengsel Bakgrunnen for balansert målstyring Hvordan var prosessen? Strategikartet og

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

NORSK HISTORIE

NORSK HISTORIE Finn Olstad DEN LANGE OPPTUREN NORSK HISTORIE 1945 2015 DREYERS FORLAG OSLO, 2017 DREYERS FORLAG OSLO, 2017 EPUB-PRODUKSJON: SPECIALTRYKKERIET VIBORG ISBN: 978-82-8265-400-5 INNKJØPT AV NORSK KULTURRÅD

Detaljer

IT-Ledelse, 25.februar

IT-Ledelse, 25.februar IT-Ledelse, 25.februar Dagens: 1. Vise utkast til IT-strategi for Stabburet Ferskvare anno 1995 2. Bedrifters verdikonfigurasjoner (pensum Kap 4). En kartleggingsmetode som øker forståelsen for virksomhetens

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Kripos drapsstatistikk sorteres etter gjerningsår og blir regelmessig fulgt opp og oppdatert

Detaljer

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Hva bør næringslivet bidra med i samfunnet? Fremtidsstudien Hvordan

Detaljer

Eksperters rolle i avhør av barn

Eksperters rolle i avhør av barn Eksperters rolle i avhør av barn Hva vet vi om kvaliteten i dommeravhør av barn gjennomført i Norge? Miriam Johnson Psykolog og doktorgradsstipendiat Enheten for kognitiv utviklingspsykologi Miriam.sinkerud@psykologi.uio.no

Detaljer

narkotika- og dopingstatistikk 2014

narkotika- og dopingstatistikk 2014 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 214 narkotika- og dopingstatistikk 214 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Antallet narkotikasaker

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS

Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS Tor Espedal Utdanningsdirektoratet den 27.august 2009 1 1. Teknologiforum Rogaland har

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01357-A, (sak nr. 2014/417), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01357-A, (sak nr. 2014/417), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2014 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2014-01357-A, (sak nr. 2014/417), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren, 03.05.2012

Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren, 03.05.2012 Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren, 03.05.2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Finansforetakenes bruk av IKT og betalingstjenester Seksjonssjef Frank Robert Berg Finanstilsynet Risikobildet

Detaljer