Cappelen Damm Akademisk. Barnehagelærerutdanningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Cappelen Damm Akademisk. Barnehagelærerutdanningen"

Transkript

1 2015 Cappelen Damm Akademisk Barnehagelærerutdanningen

2 KJÆRE LESER Velkommen til 2015-katalogen for barnehagelærerutdanningen. Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker og produkter. På finner du til enhver tid en oppdatert oversikt over alle utgivelsene våre. Vi i Cappelen Damm Akademisk ser det som en viktig oppgave å gi ut gode lærebøker og fagbøker for studenter, akademia og profesjon. Vi lever i et digitalisert samfunn, hvor tilgangen på informasjon synes uendelig. Da er det viktigere enn noensinne at det finnes læremidler av høy faglig og pedagogisk kvalitet, utviklet av norske forfattere og fagmiljøer, og tilpasset behovene ved de norske universitetene og høyskolene. Dersom du ønsker å vurdere en eller flere av våre bøker for pensum til kurs innen høyere utdanning, kan du bestille gratis vurderingseksemplar på Her kan du også melde deg på nyhetsbrev for å få løpende informasjon om nye utgivelser innen ditt fagområde. Vi har også egne 2015-kataloger for følgende fagområder: Samfunnsvitenskapelige fag Humanistiske fag Juridiske fag Grunnskolelærerutdanningene Helse- og sosialfag Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag Oslo, januar 2015 Birgit Skaldehaug forlagssjef

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Medarbeiderpresentasjon Nyhetsbrev og pensumvurdering Faglitterære forfatterstipend 2015 Akademisk frokost Barns utvikling, lek og læring Kunst, kultur og kreativitet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid Natur, helse og bevegelse Samfunn, religion, livssyn og etikk Ordbøker Språk, tekst og matematikk Lover og forskrifter Spesialpedagogikk 3

4 Katinka Lønne Christiansen redaksjonssjef lærerutdanningene dir.: mobil: Bjørn Olav Aas Hansen redaksjonssjef lærerutdanningene dir.: mobil: Inger Johanne Holth redaktør pedagogikk og barnehagelærerutdanning dir.: mobil: Camilla Kolstad Danielsen redaktør norsk og humanistiske fag dir.: mobil: Mary-Ann Hjemdahl redaktør pedagogikk og førskolelærerutdanning dir.: mobil: Maria Rosted Braadland redaktør lærerutdanningene cappelendamm.no dir.: mobil: Cappelen Damm Akademisk Besøksadresse: Akersgata 47/49, 0180 Oslo Postadresse: 0055 Oslo Avdeling Kristiansand Besøks- og postadresse: Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand Foreleser/fagansvarlig: Ønsker du å vurdere noen av våre utgivelser for pensum? Bestill vurderingseksemplar på Telefon:

5 Christopher Johansen markedsansvarlig lærerutdanningene dir.: mobil: Kjersti Bjerkås markedsansvarlig lærerutdanningene dir.: mobil: Birgit Skaldehaug forlagssjef dir.: mobil: Cappelen Damm Akademisk Besøksadresse: Akersgata 47/49, 0180 Oslo Postadresse: 0055 Oslo Avdeling Kristiansand Besøks- og postadresse: Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand Foreleser/fagansvarlig: Ønsker du å vurdere noen av våre utgivelser for pensum? Bestill vurderingseksemplar på Telefon:

6 NYHETSBREV OG PENSUMVURDERING ØNSKER DU Å MOTTA NYHETSBREV? Hver måned sender vi ut informasjon om nye bøker og nye utgaver per e-post. Du kan velge blant følgende utgivelsesområder: Juridiske fag Helse- og sosialfag Humanistiske fag Lærerutdanningene Samfunnsvitenskapelige fag Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag IJ-forlaget Cappelens upopulære skrifter (1 2 ganger per år) Vi håper og tror at dette vil være en enkel og oversiktlig måte å holde seg oppdatert om våre utgivelser på. For å registrere deg som mottaker av nyhetsbrev må du registrere deg som bruker på BØKER FOR PENSUMVURDERING Som foreleser/fagansvarlig ved et universitet eller en høyskole kan du bestille pensumvurderingseksemplar av de fleste bøker fra Cappelen Damm Akademisk. For å bestille vurderingseksemplar av en bok, søker du opp boka du ønsker å vurdere på klikker på lenken «Be om vurderingseksemplar» og fyller ut skjemaet. Du kan også ta direkte kontakt med oss på telefon eller sende en e-post til Vi ber om forståelse for at vi ikke kan sende mange eksemplarer av samme tittel til hvert institutt/avdeling. Dersom en eller flere av dine kollegaer allerede har fått et vurderingseksemplar av boka, kan det være vi ber deg om å låne den av dem.

7 FAGLITTERÆRE FORFATTERSTIPEND FAGLITTERÆRE FORFATTERSTIPEND Cappelen Damm Akademisk inviterer nye og etablerte forfattere til å delta i konkurransen om forlagets faglitterære forfatterstipend for Det vil bli delt ut ett hovedstipend på kroner til én vinner. I tillegg er det anledning til å dele ut to stimuleringsstipend på kroner hver. Vinnerprosjektene vil bli gitt ut hos Cappelen Damm Akademisk. Stipend deles ut til den forfatteren eller det teamet som presenterer det beste konseptet for en lærebok for høyere utdanning. Vurderingen vil skje på grunnlag av en prosjektbeskrivelse og minst ett prøvekapittel. Prosjektbeskrivelsen må inneholde: kortfattet beskrivelse av innhold, struktur og faglig og pedagogisk idé, og en plan for framdrift disposisjon begrunnelse for behovet for læreboka beskrivelse av målgruppe og faglig nivå forfatters CV Boka skal være på norsk. Ved vurderingen av bidragene vil det bli lagt stor vekt på faglig kvalitet og god formidling. Alle innsendte bidrag vil bli vurdert for utgivelse, og prosjektet kan derfor ikke tilbys andre forlag i konkurranseperioden. Juryen vil bestå av representanter fra alle forlagets fagredaksjoner, og vil bli ledet av forlagssjef Birgit Skaldehaug. Innsendingsfrist er 1. oktober 2015 kl Søknad sendes på e-post til Vinneren offentliggjøres i midten av november 2015.

8 AKADEMISK FROKOST Akademisk frokost er et fast arrangement i regi av Cappelen Damm Akademisk. Her får du faglig påfyll, kaffe/frokost og mulighet for å treffe fagfeller. Tema varierer fra gang til gang, og vil gjenspeile bredden i utgivelsene våre. Akademisk frokost arrangeres i Cappelen Damm-huset, Akersgata 47/49, fra kl til (frokost fra kl. 08).

9 Barns utvikling, lek og læring

10 BARNS UTVIKLING, LEK OG LÆRING utgave Kr 379,- Barbro Hardersen App'legøyer og app'estreker? Profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen Tittelen App'legøyer og app'estreker? Profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen søker å utfordre leseren. Boka gir et oppdatert bilde av hvordan dagens barnekultur og digitale samfunn gir fine inngangsporter til fornyet digital praksis. Ved å studere ulike brikker, blant annet digital dannelse, digitale skiller, samt mediepedagogikk og barns rettigheter til informasjon, ytringsfrihet og beskyttelse, for så å sette brikkene sammen, fremkommer et bilde med mange perspektiver. Fokus beveger seg bort fra teknologien i seg selv, til hvordan dagens digitale mediekultur kan styrke barnehageprofesjonen gjennom etiske refleksjoner, sosialt samspill og mulighet til å skille myter fra reelle utfordringer. Samtidig søker den å hjelpe barnehageansatte å se at barnehagens digitale liv handler vel så mye om livet uten teknologi, der lek, utforskning og læring er sentrale inngangsporter. Boka forteller både hva digital kompetanse bør være for dem som arbeider pedagogisk med små barn, og hvordan barnehageprofesjonen kan tilrettelegge for og vurdere hvilke digitale erfaringer barna skal få med seg videre i livet. Feltet boka skisserer, handler om å profesjonsrette pedagogisk bruk av digitale medier i barnehagesektoren, samt å utdype hvorfor digital kompetanse også har sin plass i denne profesjonen. Boka henvender seg til studenter i barnehagelærerutdanningen, barnehageansatte og andre med interesse for digitale mediers pedagogiske potensial for barn. Barbro Hardersen er utdannet førskolelærer og medieviter. Hun har arbeidet i flere år som rådgiver i Medietilsynet. Som prosjektleder for Senter for IKT i utdanningens barnehageprosjekt hadde hun hovedansvaret for å utvikle og gjennomføre senterets strategi for satsing på, og utvikling av god bruk av IKT i norske barnehager og barnehagelærerutdanning.

11 Ingeborg Tveter Thoresen Barnehagelæreren Profesjon, politikk og forskning Boka tar opp sentrale problemstillinger knyttet til profesjonens egenart. Den gir kunnskap om barnehagens fundament og trekker linjer både tilbake og fremover. Boka ruster leseren til prinsipiell tenkning og analyse av dilemma i barnehagen, og til å treffe faglig funderte valg. Barnehagelæreren. Profesjon, politikk og forskning gir kunnskap om grunnlagsdokumentene og om internasjonal innflytelse over utdanningspolitikken. Den presenterer et riss av barnehagens sammensatte pedagogiske tradisjon, utviklet og ivaretatt av pionérer på barnehagefeltet og i utdanningen. Boka begrunner også barnehagelærerens omsorgsansvar, idet barnehagen, som del av opplæringen inngår i velferdsstaten. Barnehagelæreren. Profesjon, politikk og forskning gir et solid bidrag til debatten om yrket som profesjon, ikke minst i dialog med profesjonsforskning. Den har én gjesteforfatter, professor i praktisk kunnskap Anders Lindseth, med kapitlet Dannelsens plass i profesjonsutdanninger. BARNS UTVIKLING, LEK OG LÆRING utgave Kr 329, Boka henvender seg til ledelsen og personalet i barnehagene, forskere innenfor både pedagogikk og utdanningsledelse, barnehagelærerutdannere og studenter på både bachelor- og masternivå samt videreutdanning i barnehagelærerutdanningen. Boka kan også leses som et kampskrift for profesjonens egenart, skrevet i solidaritet med sektoren i en tid der profesjonen befinner seg i et politisk og pedagogisk spenningsfelt. «For alle som er opptekne av å utvikle barnehagen og barnehagelærarutdanninga, er dette ei viktig bok. Boka rettar seg primært mot studentar i utdanninga, men kan med stort utbytte også lesast av praktiserande barnehagelærarar. Å ha kunnskap om barnehagelærarprofesjonen og dei utfordringane profesjonen møter i kvardagen, er svært viktig i tider med raske omskifte i og omkring barnehagen. Boka er med å gi lesaren eit oppdatert kunnskapsgrunnlag på dette fagområdet». Svein Ole Sataøen, førsteamanuensis, Avdeling for lærerutdanning, HiB Ingeborg Tveter Thoresen var førstelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold fram til 2014, hvor hun også var rektor fra

12 BARNS UTVIKLING, LEK OG LÆRING utgave Kr 279,- Tone Strømøy Oppdragelse mellom frihet og grenser Denne klassikeren av en bok om barneoppdragelse er stadig like aktuell. Oppdragelse mellom frihet og grenser bygger på solid teoretisk bakgrunn med et relasjonelt syn på barn og voksne. Mennesket kan bare utvikle seg sammen med andre. Dette er også en spennende bok som setter i gang tankeprosesser og refleksjon hos leseren. Forfatteren argumenterer for at barn trenger både frihet og grenser for å utvikle seg i en positiv retning og for å kunne danne en god selvfølelse. Boka er full av eksempler og er beregnet som en grunnbok i barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningen og utdanninger som er rettet mot barn. Forfatteren setter søkelyset også mot barn med funksjonshemming og kronisk sykdom. Dette er en bok som også foreldre kan dra nytte av. En bok om barneoppdragelse uten pekefinger; forfatteren definerer oppdragelse som «å elske frem» barnets iboende muligheter. Tone Strømøy er utdannet cand.polit. med hovedfag i pedagogikk fra Universitet i Oslo. Hun har undervist ved Barnehagelærerutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus gjennom mange år. Hun har også vært en ettertraktet foredragsholder og ekspertsvarer i mediene, norske barnehager og barnehagelærerutdanning.

13 Grete Jamissen og Kristin Holte Haug Se min fortelling Digital historiefortelling i barnehagen BARNS UTVIKLING, LEK OG LÆRING Se min fortelling. Digital historiefortelling i barnehagen er første bok om digital historiefortelling skrevet for studenter og ansatte i barnehager. En digital historiefortelling er en kort digital produksjon, to tre minutter, basert på en personlig fortellerstemme, og på bilder og musikk som settes sammen ved hjelp av enkle dataprogram. Boka springer ut av et forskningsprosjekt forfatterne har gjennomført i barnehagelærerutdanningen og i barnehager. Forfatterne vil med denne utgivelsen inspirere studenter og ansatte til å ta i bruk digital historiefortelling som arbeidsmåte for refleksjon og læring. Teoretiske perspektiver knyttet til utvikling av fortellinger og til produksjon av sammensatte tekster blir presentert og diskutert. Leseren vil finne barnehagefaglige og læringsteoretiske begrunnelser for å arbeide med digital historiefortelling i barnehagen. Flere kapitler er viet konkrete eksempler på digitale historiefortellinger laget av studenter, i samarbeid med barn og ansatte i barnehagen. Boka kan ses som en videreføring av Digitalt fortalte historier. Refleksjon for læring (2012), der forfatterne var redaktører sammen med Carsten Ohlmann. Den boka er samtidig en selvstendig vitenskapelig monografi spesielt rettet mot bruk av digital historiefortelling i barnehagelærerutdanninger og i barnehager utgave Kristin Holte Haug er førstelektor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo og Akershus. Grete Jamissen er førstelektor ved Pedagogisk utviklingssenter, Høgskolen i Oslo og Akershus.

14 BARNS UTVIKLING, LEK OG LÆRING utgave Richard Haugen Barns utvikling i barnehagealder En utviklingspsykologisk innføring Boka gjør rede for de mest sentrale endringer som skjer i barns liv og væremåte fra barnets fødsel, gjennom barnehagealderen og fram til skolealder. De ulike endringene er forankret i relevante teorier som intenderer å forklare disse endringene, og som diskuteres mot hverandre. Leseren får et relativt grundig innblikk i barns typiske væremåte på sentrale utviklingsområder som biologisk betinget utvikling, sosial utvikling, emosjonell utvikling og kognitiv utvikling. Forskjeller i barns utvikling er også diskutert. Barns utvikling i barnehagealder består av ni kapitler med følgende tema: tidlig utvikling biologisk betinget utvikling motorisk utvikling tidlig sosialt samspill lek og læring emosjoner og temperament tilknytning og selvoppfatning persepsjon og tenkning språk og kommunikasjon Målgruppen for boka er barnehagelærerstudenter og ansatte i barnehagen, men den er også egnet for foreldre og andre som er opptatt av barns utvikling. Richard Haugen er professor i spesialpedagogikk ved Institutt for pedagogikk og lærerutdanningen ved Universitetet i Tromsø. Haugen har sine forskningsområder innenfor kognitiv psykologi, motivasjonsog læringspsykologi samt spesialpedagogikk. Han har skrevet flere internasjonale artikler og kapitler i fagbøker, og har lang praksis som lærer og skoleleder fra grunnskole/spesialskole.

15 Erik Sigsgaard Respekt for barns og unges NEI! BARNS UTVIKLING, LEK OG LÆRING De voksne kan ikke si ja til alt barna vil, men de kan anerkjenne barns og unges rett til egen vilje og rett til å si nei. Og det gjør stadig flere. Samtidig hører vi fra fagfolk, myndigheter og media: Still krav, sett grenser, vær konsekvent! Respekt for barns og unges NEI! er skrevet til voksne som har et ønske om å leve i et demokratisk samvær med barn og unge i familien, i barnehagen, i grunnskolen eller i videregående og som søker møtet fremfor konfrontasjonen. Med et nytt forhold mellom generasjonene i familien, i fritiden og i barnehage og skole kan vilje, mot, egenverd og fellesskap styrkes slik at kommende generasjoner blir bedre rustet til å løse de globale problemene de står overfor, enn vi som er voksne i dag utgave 184 s Kr 299,- Erik Sigsgaard (f. 1938) er pedagog, lektor, forsker, forfatter og foredragsholder. Han har spesielt vært opptatt av det gode barneliv i forbindelse med institusjonalisering. Hans to største forskningsprosjekter er Grænser eller ej ( ) og Skældud (Sanktionsprojektet ).

16 BARNS UTVIKLING, LEK OG LÆRING utgave 432 s Kr 449,- John Hattie og Gregory Yates Synlig læring hvordan vi lærer John Hatties bok Synlig læring som ble publisert i 2009, inneholder den hittil største samlingen av forskning om hva som virker i arbeidet for å forbedre barns læring på skolen. Ved å sette søkelyset mot hva forskningen sier om hva som faktisk bidrar til å forbedre læring og utdanningsresultater, ble boka en umiddelbar bestselger. Tidsskiftet Times Educational Supplement gikk så langt at de omtalte boka som «utdanningens hellige gral». I denne boka har John Hattie samarbeidet med Gregory C.R. Yates, som er kognitiv psykolog. Sammen bygger de på de opprinnelige forskningsdataene og arven etter Synlig læring-prosjektet for å vise hvordan de underliggende ideene og den banebrytende kognitive forskningen utgjør en virksom og komplementær ramme for å fremme læring, både i og utenfor klasserommet. Synlig læring hvordan vi lærer forklarer de viktigste prinsippene og strategiene for læring, og beskriver hvorfor det noen ganger kan være så vanskelig, mens det andre ganger likevel kan være så enkelt. Denne boka henvender seg til lærere og elever og er skrevet i en tilgjengelig og engasjerende stil. Den kan leses fra perm til perm eller kan brukes kapittel for kapittel som grunnlag for essayskriving eller utvikling. Denne fascinerende boka henvender seg til alle som ønsker en oppdatert bok om hvordan forskning på menneskenes læringsprosesser kan kaste lys over undervisning, og hva som ellers foregår på skolen. Den gir et overblikk over forskningen som hovedsakelig stammer fra sosialpsykologi og kognitiv psykologi, og presenterer disse funnene i en form som er anvendelig for elever og lærere på alle nivåer, fra barnehagen til universitetet. John Hattie er professor i pedagogikk og direktør for Visible Learning Labs ved University of Auckland, New Zealand. Gregory C.R. Yates er seniorforeleser i utdanningsfag ved University of South Australia.

17 Faith Gabrielle Guss Barnekulturens iscenesettelser 1 Lekens dynamiske verdener Faith Gabrielle Guss har skrevet to bøker med fellestittelen Barnekulturelle iscenesettelser. I denne første boka, Lekens dynamiske verdener, skriver hun om kunstfaglige aspekter ved barns «late-som-lek» som supplerer samfunnsfaglige perspektiver. Guss analyserer en mengde eksempler på en barnehagegruppes nysgjerrige, sanselige måter å være i verden på, og å oppdage verden på. Dr.art. Faith Gabrielle Guss har som tverrdisiplinært spesialfelt barns lekende, estetiske væremåter og den innbyrdes relasjonen mellom prosesser i leken og i nyskapende drama/teater. I 35 år har Faith undervist i lek, drama og teater for/med barn i lærer- og barnehagelærerutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus, og har skapt innovativt teater for barn. BARNS UTVIKLING, LEK OG LÆRING utgave 184 s Kr 339,- Faith Gabrielle Guss Barnekulturens iscenesettelser 2 Dramaturgiske spiraler I den andre boka skriver Faith Guss om dramaturgisk komposisjon og gjensidig berikende spiralvirkninger mellom lek, teaterkunst og dramapraksiser for/med barn. Dette gjør hun ved, blant annet, å eksemplifisere uttrykksmessige paralleller mellom en barnehagegruppes spontane dramaturgiske grep i sin «late-som-lek» og dramaturgiske grep i nyskapende samtidsteater. Dr.art. Faith Gabrielle Guss har som tverrdisiplinært spesialfelt barns lekende, estetiske væremåter og den innbyrdes relasjonen mellom prosesser i leken og i nyskapende drama/teater. I 35 år har Guss undervist i lek, drama og teater for/med barn i lærer- og barnehagelærerutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus, og har skapt innovativt teater for barn utgave Kr 319,-

18 BARNS UTVIKLING, LEK OG LÆRING May Britt Drugli Atferdsvansker hos barn Evidensbasert kunnskap og praksis Denne boka formidler evidensbasert kunnskap og praksis om atferdsvansker hos barn. Den belyser hvordan utvikling av atferdsvansker kan forstås, hva som kjennetegner alvorlige atferdsvansker hos barn, og hvordan slike vansker kommer til uttrykk hjemme, blant barnets venner og i barnehage/skole. Boka beskriver hvilke tiltak som anvendes for å hjelpe denne gruppen barn, samt effekten av ulike tiltak utgave 200 s Kr 349,- May Britt Drugli er utdannet cand.paed. og dr.philos. Hun har tidligere jobbet i ulike barnevernsinstitusjoner, og har lang erfaring fra kommunalt utviklingsarbeid rettet mot barn i risiko og foreldrearbeid. Siden 1998 har Drugli jobbet ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) ved NTNU, Trondheim, hvor hun nå jobber som førsteamanuensis. May Britt Drugli Barn som vekker bekymring Ta tak i egen bekymring og se på hvordan du som voksenperson kan handle aktivt og reflektere over egen praksis. Boka er en «redskapskasse» som du kan ta fram i situasjoner der det trengs å jobbe systematisk med barn som har det vanskelig i forhold til barn i barnehage og småskole utgave 176 s Kr 399,- May Britt Drugli er utdannet cand.paed. og dr.philos. Hun har tidligere jobbet i ulike barnevernsinstitusjoner og har lang erfaring fra kommunalt utviklingsarbeid rettet mot barn i risiko og foreldrearbeid. Siden 1998 har Drugli jobbet ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) ved NTNU, Trondheim, hvor hun nå jobber som førsteamanuensis. 18

19 Tor Arne Wølner Interaktive tavler i barnehagen BARNS UTVIKLING, LEK OG LÆRING Interaktive tavler i barnehagen er en praktisk innføringsbok med mange ideer om hvordan den interaktive tavlen kan brukes. Boka beskriver også hvordan digitale brett som ipad kan brukes sammen med interaktive tavler. Innholdet er ikke knyttet opp til en bestemt type tavle, og eksemplene i bok kan brukes og videreutvikles i barnehagene. Tor Arne Wølner er førstelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, institutt for pedagogikk, fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap. Arbeidsområder er: Pedagogikk med hovedvekt på klasseledelse og dialogen i klasserommet med IAT utgave 128 s Kr 239,- Tor Arne Wølner Interaktive tavler i skolen Dette er en bok som viser muligheter for en annerledes undervisning ved hjelp av interaktive tavler. Hensikten er å gi lærere og lærerstudenter en kort innføring i bruk av tavlene, samtidig som den retter blikket mot metodiske tips. Det er en bok utformet for læringsledelse mot økt dialog og interaktivitet i klasserommet som vil medvirke til å gjøre «lærerens tavle» om til «vår tavle». Tor Arne Wølner er førstelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, institutt for pedagogikk, fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap. Arbeidsområder er: Pedagogikk med hovedvekt på klasseledelse og dialogen i klasserommet med IAT. Lese og skriveopplæring med bruk av digitale medier og IKT i læring utgave 104 s Kr 229,- 19

20 BARNS UTVIKLING, LEK OG LÆRING Tone Strømøy Oppdragelse mellom frihet og grenser Denne klassikeren av en bok om barneoppdragelse er stadig like aktuell. Boka bygger på solid teoretisk bakgrunn med et relasjonelt syn på barn og voksne. Mennesket kan bare utvikle seg sammen med andre. Dette er også en spennende bok som setter i gang tankeprosesser og refleksjon hos leseren. Forfatteren argumenterer for at barn trenger både frihet og grenser for å utvikle seg i en positiv retning og for å kunne danne en god selvfølelse utgave 112 s Kr 279,- Tone Strømøy er utdannet cand.polit. med hovedfag i pedagogikk fra Universitet i Oslo. Hun har undervist ved Barnehagelærerutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus gjennom mange år. Hun har også vært en ettertraktet foredragsholder og ekspertsvarer i mediene. Kristin Holte Haug og Grete Jamissen Se min fortelling Digital historiefortelling i barnehagen Se min fortelling. Digital historiefortelling i barnehagen er første bok om digital historiefortelling skrevet for studenter og ansatte i barnehager. En digital historiefortelling er en kort digital produksjon, to-tre minutter, basert på en personlig fortellerstemme, og på bilder og musikk som settes sammen ved hjelp av enkle dataprogramer utgave Kristin Holte Haug er førstelektor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo og Akershus. Grete Jamissen er førstelektor ved Pedagogisk utviklingssenter, Høgskolen i Oslo og Akershus

21 Margrete Wiede Aasland Si det til noen En bok om seksuelle overgrep mot barn og unge BARNS UTVIKLING, LEK OG LÆRING Margrete Wiede Aasland... si det til noen... En bok om seksuelle overgrep mot barn og unge Hva gjør vi når vi er bekymret for barn? Hvilke instanser kan man rådføre seg med ved bekymring? Hva er hjelpeapparatets rolle? Denne boka gir deg kunnskap som antakeligvis vil gjøre deg litt modigere og mer trygg på hvordan du kan snakke med og møte barn du er bekymret for. 3. utgave Margrete Wiede Aasland jobber ved Institutt for klinisk sexologi og terapi (IKST)i Oslo. Hun er spesialist i sexologisk rådgivning, terapeut og foredragsholder, veileder og pedagog. Siden 1986 har hun yrkeserfaring med mennesker i krise, særlig i forbindelse med seksuelle overgrep mot barn og unge utgave 160 s Kr 299,- Malin Broberg, Birte Hagstrøm og Anders Broberg Tilknytning i barnehagen Hva betyr trygghet for lek og læring? For små barn er trygge relasjoner en forutsetning for læring. Barn som har utviklet en trygg tilknytning til minst én voksen i barnehagen, stoler på at de får trøst og støtte når behovet oppstår. Dermed kan de slappe av og engasjere seg i lek og utforsking. Denne boka presenterer tilknytningsteorien på en enkel måte. Ved hjelp av mange eksempler viser forfatterne hvordan denne kunnskapen kan brukes i barnehagehverdagen. Malin Broberg er professor og dosent i psykologi ved Göteborgs universitet. Birthe Hagström er barnehagelærer og spesiallærer med doktorgrad i pedagogikk. Anders Broberg er professor i klinisk psykologi og psykoterapi ved Göteborgs universitet utgave 262 s Kr 389,-

22 BARNS UTVIKLING, LEK OG LÆRING Meral Øzerk og Kamil Øzerk Autisme og pedagogikk Teoretiske og pedagogisk-metodiske tilnærminger til arbeid med barn med autisme-spekter-forstyrrelser Den første boka i Norge som ser på autisme hos barn fra et pedagogisk perspektiv. Den er for alle yrkesgrupper som arbeider med barn med autisme i barnehage og skole. Forfatterne legger vekt på funksjonsvurdering, utredning og pedagogisk tilrettelegging for barnas læring og utvikling s Kr 409,- Henriette Jæger og Mirjam Dahl Bergsland (red.) Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen Alle barnehagelærerstudenter må i løpet av studiet skrive en bacheloroppgave. Å skrive bacheloroppgave er en prosess, og for studenten handler det om å knytte sammen teori og praksis. Vekselvirkningen mellom disse to skal synliggjøres i bacheloroppgaven og forberede studentene på yrkeslivet. Hensikten med boka er å støtte studenten i dette arbeidet s Kr 299,- Solveig Østrem Barnet som subjekt Etikk, demokrati og pedagogisk ansvar Hva betyr det å anerkjenne barnet som subjekt? Forfatteren mener at barnet er et unikt individ med unik identitet, men som alltid inngår i en relasjonell sammenheng og blir til subjekt i dialog med andre. Hun fokuserer også på det moralfilosofiske grunnlaget for barns rett til medvirkning og hvilke pedagogiske konsekvenser dette har s Kr 339,-

23 Richard Haugen (red.) Barn og unges læringsmiljø 2 Med vekt på sosialisering, lek og tospråklighet BARNS UTVIKLING, LEK OG LÆRING I boka vektlegges de komplekse relasjoner som inngår i sosialiseringsprosessen, overgangen barnehage skole, flerkulturell forståelse, tospråklighetspedagogikk og barn med spesielle behov. Boka er spesielt rettet inn mot idrettstudenter innen barnehagelærerutdanningen, der sosialisering og lek for barn utgjør sentrale aspekter s Kr 349,- Liv Gjems og Gunvor Løkken (red.) Barns læring om språk og gjennom språk Samtaler i barnehagen Barns læring om språk og gjennom språk foregår hele tiden. Forfatterne ønsker å gi førskolelærere økt kunnskap om hvordan barns språklæring og kunnskapstilegnelse inngår i alle former for aktiviteter og samtaler i barnehagen, og på den måten rette oppmerksomheten mot hvordan språklige interaksjoner kan støttes og utvikles i alle situasjoner s Kr 399,- Eva Pettersson og Inger Wistedt Barns matematiske evner - og hvordan de kan utvikles Barn som er spesielt flinke i matematikk har samme krav til tilpasset opplæring som alle andre. Denne boka drøfter hva matematiske evner er og hvordan de kan oppdages, og gir eksempler på hvordan undervisningen kan organiseres for å videreutvikle disse evnene. Boka er et viktig bidrag i debatten om hvordan skolen bør møte høyt presterende barn Kr 299,-

24 BARNS UTVIKLING, LEK OG LÆRING Grete Lillian Moen Barns møte med psykisk lidelse En datters historie Hvordan er det å vokse opp med en psykisk syk forelder og ikke bli sett av hjelpeapparatet? Forfatteren ønsker å gjøre de usynlige barna synlige ved å fortelle sin egen historie, og gjennom den vise hva fagfolk kan gjøre når de møter disse barna. I denne 2. utgaven vises det til mer relevant teori for utdanningene og for lærere som har elever med psykisk syke pårørende s Kr 309,- Maria Øksnes Danning i barnehagen Perspektiver og muligheter Danning fremheves som sentralt og viktig i barnehagen, nærmest som et honnørord. Imidlertid sies det lite om hva danning faktisk er. Det kan se ut som om det nærmest blir tatt for gitt at vi alle har en nødvendig forståelse av hvordan danning skal forstås og omsettes i praksis. Forfatterne vil invitere fagfolk fra ulike pedagogiske miljøer til en kritisk refleksjon og drøfting av danningsbegrepet s Kr 389,- Haug, Jamissen og Ohlmann (red.) Digitalt fortalte historier Refleksjon for læring Digitale fortellinger kan formidle personlig erfaring, informasjon og refleksjon på kreative måter. Gjennom formidling av eksempler fra praksis og diskusjon av læringsmuligheter er formålet med boka å inspirere førskole-, lærerstudenter og undervisere på alle trinn til å arbeide med digital fortelling som et aktuelt og nyttig verktøy i læring s Kr 379,-

Cappelen Damm Akademisk. Humanistiske fag

Cappelen Damm Akademisk. Humanistiske fag Cappelen Damm Akademisk Humanistiske fag 2015 Kjære leser Velkommen til 2015-katalogen for humanistiske fag. Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker og produkter.

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

Pedagogikk og lærerutdanning. Nyheter 2010

Pedagogikk og lærerutdanning. Nyheter 2010 Pedagogikk og lærerutdanning Nyheter 2010 Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin, Kirsten Grönlien Zetterqvist Profesjonsetikk for lærere Gjennom en vanlig skoledag oppstår det ofte krevende situasjoner,

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2014 / 2015 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 07.10.2014 2 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag 2015 CAPPELEN DAMM AS, 2015 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med CAPPELEN

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY

FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY En kvalitativ studie om kommunikasjon og deling av erfaringer mellom førskolebarn i pedagogisk aktivitet med bruk av digitale verktøy. Elin Dybdal Simensen

Detaljer

Estetiske fags betydning for læring og dannelse

Estetiske fags betydning for læring og dannelse Masteroppgave i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, UIT Norges arktiske universitet Estetiske fags betydning for læring og dannelse Hvordan kan lærere bruke estetiske fag for å fremme læring og dannelse

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Nina Rossholt Innholdsfortegnelse Forord fra forfatteren 5 Del 1: Likestilling og likeverd i politiske dokumenter og i barnehagen 6 Hva

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Barnehagepersonalets refleksjoner rundt matematikk i barnehagen Line Renate Nordli Masteroppgave i spesialpedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006 2014

Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006 2014 Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006 2014 Margareth Sandvik, Nina Gram Garmann og Elena Tkachenko Om forfatterne Margareth Sandvik er dosent

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21 s 8: Å spille et instrument har positiv innvirkning på et barns intelligens

Detaljer

Barns trivsel og medvirkning i barnehagen

Barns trivsel og medvirkning i barnehagen Barns trivsel og medvirkning i barnehagen Barn, foreldre og ansattes perspektiver Åse Bratterud, Ellen Beate H. Sandseter og Monica Seland Rapport 21/2012 Skriftserien fra Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

TEMAHEFTE. om barns medvirkning. Berit Bae Brit Johanne Eide og Nina Winger Aud Eli Kristoffersen

TEMAHEFTE. om barns medvirkning. Berit Bae Brit Johanne Eide og Nina Winger Aud Eli Kristoffersen TEMAHEFTE om barns medvirkning Berit Bae Brit Johanne Eide og Nina Winger Aud Eli Kristoffersen Innholdsfortegnelse forord 5 Perspektiver på barns medvirkning i barnehage Av Berit Bae 6 I. Hvordan forstå

Detaljer