Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy"

Transkript

1 Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 FEBRUAR ÅRGANG Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy Å ta vare på tradisjoner er viktig. Derfor har en lokal arbeidsgruppe med Turid Sjøholt i spissen samlet lokale oppskrifter fra Onøy/Lurøy mellom to permer. Med seg i redaksjonen hadde hun Snefrid Løvdal, Rita Jørgensdatter og Kjellrun Hågensen. Redaksjonen sier at boka er blitt til med bakgrunn i ønske om å videreføre noen av de gode mattradisjonene som ligger i hjemmeprodusert mat av tradisjonsrike og lokale råvarer. Boka inneholder en samling av 120 oppskrifter på mat og retter som har vært vanlig i bygda gjennom flere generasjoner. Ved å samle disse oppskriftene og gjøre dem lett tilgjengelige, er det med håp om at folk får lyst til å prøve ut noen av de gamle oppskriftene, slik at ikke de gamle mattradisjonene forsvinner. Oppskriftene i boka er innhentet fra folk som har vært villig til å dele sine mattradisjoner med oss andre. Oppskriftene er overført fra mor til datter over flere generasjoner. Boka koster kr. 200,- og fås kjøpt bl.a. på biblioteket og Jokerbutikkene i kommunen. Overskuddet av b oksalget går til kulturtiltak i bygda. Arbeidsgruppa samlet under bokslippet. F.v. Snefrid Løvdal, Rita Jørgensdatter, Kjellrun Hågensen og Turid Sjøholt. Barn og Ungdosmplan side 6 Lurøykalenderen 2014 side 9 Lovund Engineering as side 12

2 2 Her fra forestillingen på Onøy grendehus, hvor hele 70 publikummere så stykket. Nordland teater og Trøndelag teater turnerte med forestillingen "HELG" Forestillingen HELG er et samarbeid mellom Nordland Teater og Trøndelag Teater, og ble vist på Onøy, Sleneset og Grønsvik Kystfort i begynnelsen av februar. Stykket forankrer seg i kystfolket og utfordringene deres, og er skrevet av nord-trønderen Torvald Sund. Alt i alt ble forestillingen satt opp på et dusin ulike steder i fylket. Tekst og foto: Cato Rødsand Gjennom flere hundre år har sildefisket skapt stor vekst og velstand. Dette året blir silda borte. Bjørn, basen på sildesnurperen Stjørnfjell, har vært på sjøen i flere måneder. I mangel av fangst får han en uventet frihelg hjemme. Der venter kona, Margit. Frihelga kommer litt for brått på begge to. På et knapt døgn blir livet til familien snudd på hodet. HELG er et drama, hvor mange vil kjenne igjen seg selv eller sine. Historien hviler i arven til Johan Bojer og Olav Duun. R o m a n t i s k p å b i b l i o t e k e t Trine Sandvær(t.v.) leste, Chris Eva spilte og Solveig Lagos Andersen sang under markeringen av Jane Austen. I en ei tid full av merkedager, passet det flott med et romantisk møte med Jane Austen nå i vinter. Det er nemlig 200 år siden Jane Austen ga ut romanen Stolthet og fordom, og ennå er historien aktuell. Tekst og foto: Cato Rødsand Historien er filmatisert en rekke ganger og bøkene er kommet i utallige ny opplag. I denne anledning var det ei markering på Lurøy bibliotek i slutten av januar. Under markeringen sang sopranen Solveig Lagos Andersen musikk fra Jane Austens tid, med Chris Eva på piano, mens Trine Sandvær leste utdrag fra romanen Stolhet og fordom, slik at de om lag 20 frammøtte fikk et gjensyn med den legendariske forfatteren og hennes korte liv.

3 3 Merkedager til besvær! Er du en som feirer merkedager? Ja, da har du sannsynligvis mye å henge fingrene i. Ikke nok med at du skal vite om disse dagene, for stort sett alle er jo knyttet til en tradisjon, mat, klær, gjøremål, flagging, festivaler, et eller annet. Og et eller annet er jo blitt skapt av behov og etterspørsel. Butikkene lever av å selge og vi kjøper. Slik har det blitt flere og flere nye merkedager, også fra andre land og kulturer. Noen må vi bare feire, mens andre går vi forbi i stillhet. Hold deg fast, for her har du et utdrag av merkedager som er ganske vanlig å markere på en eller annen måte i Norge: 13. dag jul, 20. dag jul, fastelavn, samefolkets dag, feittirsdag, askeonsdag, morsdag, Valentine s day, kvinnedagen, vårjevndøgn, påske, aprilsnarr, sommerdagen, arbeidernes dag, 9. april, sommertid, frigjøringsdagen, grunnlovsdagen, St. Hans, olsok, sommersolverv, hundedagene, Halloween, høstjevndøgn, vintertid, Alle Helgens dag, advent, Luciadagen, vintersolverv, jula, nyttår, Røde Korsdagen, kongelige fødselsdager, osv. Rekken av merkedager er uutømmelig, og mange er direkte knyttet opp mot ulike religioner og kirkesamfunn. Har du fritidsproblemer, så kan du virkelig skaffe deg en ny hobby; samle på merkedager, sette deg inn i hva de sto/står for, og hva folk flest markerer i dag. Hvem tror du at du er? Får du ikke nok med merkedagene, kan du jo begynne å forske på slekta di. TVserien Hvem tror du at du er på NRK1 har blitt populær, og her går kjendis-norge sine aner nærmere etter i sømmene. Kjendisene oppdager jo både triste og glade fragmenter av sine forgjengere, mens vi seere kanskje fatter en interesse for lære oss vår nære og fjerne familiehistorie. Blir du først hekta, ja da har du funnet deg et flott tidsfordriv. Rebus Forrige gang hadde vi rebusen ELEKTRONISKSTEDSERVERINGSFAT, og løsningen ble Nettbrett Denne gangen var den heldige vinneren av 5 FLAX-lodd Ruth Sandnes, A. Slettensvei 11, 8661 Mosjøen. Årets første rebus handler for så vidt om temaet ovenfor, og ser slik ut: EIENDOMSPRONOMENUBRUTTTJUEFIRETIMER Send løsningen til: Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 20. mai 2013.

4 4 Ordførerens spalte Godt nytt år! skrivende stund er midten av I februar passert, og vi Lurøyfjerdinger merker at våren nærmer seg. Jeg velger likevel å starte innlegget mitt med å ønske dere alle et godt nytt år! Vinteren har vært snill med oss i år, og mange har delt fantastiske bilder på ulike medier av solnedganger, soloppganger, og nordlyseventyr i et omfang vi ikke ser så ofte. På et tidspunkt virket begrepet mørketid helt malplassert! Lyset påvirker oss mennesker, og jeg håper flere enn meg har kjent på den energien som finnes i vinterlyset her hos oss. Budsjett 2013 og økonomiplan Kommunestyret vedtok i desember årsbudsjettet for 2013, og økonomiplanen for Driftsbudsjettet er svært stramt, men utgangspunktet er at tjenestetilbudet skal videreføres. Budsjettet og økonomiplanen forutsetter streng økonomistyring, og vi må hele tiden være på kostnadsjakt, og vurdere om ting kan gjøres enklere og mer effektivt. Det rekordhøye investeringsni- Tlf Gaveartikler og bruksgjenstander Bjørnar Skjæran vået fra 2012 videreføres i De største prosjektene i 2012 var renovering av Konsvik skole og utbygging av rådhuset. Begge prosjektene var sårt tiltrengt, og resultatet ble veldig bra. Skolekjøkkenet ved Konsvik skole skal renoveres i Prosjektet vil da anses fullført. I budsjettet for 2013 ble bevilgningen til renovering av Konsvik barnehage økt med 70%, slik at ny barnehage kan stå ferdig til høsten. I desember kom arbeidet med utbygging av Lovund skole i gang, et arbeid som skal være avsluttet før skolestart til høsten. Elevtallet ved Lovund skole stiger jevnt og trutt, og utbyggingen er sårt tiltrengt. I forbindelse med ombygging av skolen, bygges gymsalen om til andre formål. Det haster derfor å komme i gang også med bygging av Lovund Flerbrukshall så raskt det er praktisk mulig. Sammen med rådmannen presenterte jeg i forrige uke prosjektet for Nordland Fylkeskommune, som skal behandle vår søknad om spillemidler. Lurøy omsorgssenter er utvidet med seks omsorgsleiligheter. I budsjettet for 2012 og 2013 er det nå bevilget til sammen 8 millioner kroner til renovering av den eldste bygningsmassen her. Dette vil representere et sårt tiltrengt løft, og jeg ser fram til å få arbeidet igangsatt i løpet av våren. Nytt basseng på Onøy er prioritert i økonomiplanen med til sammen 22 millioner kroner i 2013 og Prosjektet må på bakgrunn av tidligere anbudsprosess gjennomgås på nytt, for å bringe kostnadene innenfor denne rammen. Jeg forventer å ha nødvendige utredninger på plass, slik at kommunestyret kan ta stilling til oppstart i løpet av høsten. Kommunestyret valgte å dele bevilgningen til ombygging og utbygging av Kløverheimen over to år. Prosjektet er todelt, og omfatter både nytt legekontor og nye fellesarealer. Det vil derfor være mulig å komme i gang med deler av prosjektet i år, med fullføring i For øvrig inneholder investeringsbudsjettet fortsatt satsing på asfaltering/reasfaltering, og investering i enøk, vannverk og kommunale avløp. I sum investeres det stort i Lurøy kommune. Dette er viktig for å videreutvikle tjenestetilbudet til alle oss som bor og lever her. Mye av satsingen handler om å skape økt bolyst, noe som er viktig også for å trekke ungdom tilbake til kommunen. Ambulansebåtene Etter en lang og omfattende prosess faset Helgelandssykehuset våren 2012 inn tre nye ambulansebåter, til erstatning for de gamle kombinasjonsbåtene. Avtalen om drift av Æskulap ble samtidig sagt opp, med virkning fra De tre nye ambulansebåtene har nå vært i drift i nesten et år. Helgelandssykehuset har valgt å lokalisere båtene på Vega, Dønna og Rødøya. Dette representerer ei betydelig utfordring for helsetjenesten i Lurøy. Kommunestyrets flertall valgte i slutten av forrige valgperiode å vende tommelen ned for et opplegg som innebar lokalisering av en ambulansebåt på Tonnes, med hovedansvar for Lurøy og Rødøy kommuner. Begrunnelsen var knyttet til usikkerhet rundt Lurøy kommunes kostnader ved den planlagte løsningen, og behov for å gjøre ytterligere utredninger. Helgelandssykehuset valgte da, uten nærmere diskusjon med Lurøy kommune, å lokalisere båtene slik at Lurøy kom veldig dårlig ut. Dette tok jeg tak i umiddelbart etter kommunevalget, og vi var nok mange som var svært glade da Helgelandssykehuset bekreftet at de ville gjennomføre et arbeid som hadde som siktemål å flytte en av båtene til Onøy. I mellomtiden fikk vi på plass en samarbeidsavtale som sikret drift av legeskyssbåten Eyr Åsvær i ett år, fra til

5 Like før jul fikk vi kontrabeskjed fra Helgelandssykehuset. De forutsetningene som måtte ligge til grunn for ei flytting, lot seg ikke oppfylle, og flytting av base fra Dønna til Onøy blir ikke gjennomført. Helgelandssykehuset meddeler også at samarbeidsavtalen for drift av legeskyssbåt i Lurøy ikke vil bli forlenget. Lurøy kommune kan ikke akseptere denne situasjonen. Vår befolkning bor svært spredt, og avstandene både internt og til sykehus er større enn i de aller fleste kommunene. De statlige forskriftene for tjenesten krever samordning av kommunal legeskyss, pasienttransport og ambulansetjeneste med båt, og det sier seg selv at dette er viktigst der avstandene er størst. I tillegg ligger det i samhandlingsreformens intensjoner at kommuner og helseforetak skal samarbeide til beste for innbyggerne. Vi må håndtere den situasjonen vi står i, og vi må arbeide for å etablere ei løsning vi er tjent med. Jeg er derfor glad for å ha fått på plass et møte med Helse- og Omsorgsdepartementet, der Lurøy kommune får anledning til å ta opp de utfordringene vi står i som følge av manglende samordning. Etter møtet med departementet vil formannskapet diskutere videre prosess. Lurøy har en svært god helsetjeneste, men den er liten og sårbar. To kommuneleger og en turnuslege utgjør selv med sine støttefunksjoner ingen stor enhet. Båttjenesten er avgjørende for hvordan tjenesten kan utføres. Arbeidet med å avklare rammevilkårene for båttjenesten har derfor høyeste prioritet framover. D et går mot vår, og det er viktig å se optimistisk på framtida. Jeg ønsker alle lesere av Steinkjerringa en fortsatt fin vinter, og en optimistisk vår! Vedtok budsjett 2013 Gullklokke I siste kommunestyremøte før jul var det tid for utdelinger av kommunal heder. Karin S. Olufsen fikk utdelt gullklokke etter 25 års tjeneste i Lurøy kommune. Her sammen med ordfører Bjørnar Skjæran. 5 Kommunestyret vedtok i sitt møte Lurøy kommunes økonomiplan for perioden og årsbudsjett for Av vedtaket ser vi at bl.a. følgende investeringer vil bli gjennomført i nærmeste 4-årsperiode. På investeringssiden følges økonomiplanen opp med bevilgninger til ENØK, asfaltprogram, kloakkprogram, uteanlegg skoler og kommunale veger. Av nye bevilgninger er det i 2013 foreslått kr til fortau/ gangfelt på Lovund. Det er gitt tilsagn om kr i trafikksikkerhetsmidler til formålet i Nettokostnaden for kommunen er beregnet til kr Av avsatte midler til vannverk benyttes inntil 1 mill kr til relining av vannledninger på Sleneset i 2013/14. Utvidelse av industriarealer er videreført med 1 mill kr i Lastebil U/N-etaten er foreslått finansiert i Det vil bli innhentet pristilbud i slutten av 2013 for å få en mer korrekt finansiering på plass i Lurøy Omsorgssenter er videreført med 4 mill kr i Finansiering av basseng Onøy er forskjøvet, og foreslås oppfinansiert med 8 mill kr i 2013 og 14 mill kr i Tilskudd flerbrukshaller foreslås forskjøvet til Det samme gjelder finansiering av ventilasjon Konsvik skole. Lovund skole er foreslått oppfinansiert i 2013 med 7,8 mill kr. Kløverheimen er vedtatt forskjøvet, og foreslås oppfinansiert i 2013 med 1,8 mill kr og 3,1 mill kr i Nytt gulv i gymsal ved Aldersund skole er foreslått finansiert med kr i Ytterligere finansiering ombygging Konsvik barnehage kr i For bolig og fritidseiendommer er eiendomsskatten stipulert til kr 4,2 mill. Satsen er da foreslått redusert til 4 promille, samt at bunnfradraget er foreslått redusert til kr Kommunale avgifter og andeler er foreslått økt med indeksregulering for husleie, barnehageprisene justeres i henhold til Stortingsvedtak, mens de øvrige avgifter og egenandeler er foreslått økt med 5 %. Ved fastsetting av avgifter innenfor VARområdet, skal selvkostprinsippet følges. Det opprettes ingen nye stillingshjemler i 2013.

6 6 BARNE- OG UNGDOMSPLAN Lurøy formannskap vedtok i denne forbindelse å nedsette en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag til ny plan for barn og unge i Lurøy. Plangruppen har bestått av Håkon Lund, representant fra sosialkontoret, Hanne Teigen, Janne Sommerseth, leder av Lurøy ungdomsråd og Rita Jørgensdatter. Ved Cato Rødsand I planprosessen har det vært gjennomført spørreundersøkelse til alle enheter, ungdomsrådet og politikere i Lurøy, og det har vært arrangert workshop med god deltakelse. Hovedmål og delmål Lurøy kommunes overordnede mål er å skape gode levekår for innbyggerne i Lurøy bygd på kvalitet, trygghet og trivsel. I forhold til barn og unge, har arbeidsgruppen konkretisert målene til: Kvalitet er god faglig kompetanse hos ansatte som jobber med barn og unge. Dette fordrer samarbeid mellom ulike faginstanser i kommunen. Trygghet er å få kjærlighet og omsorg, og et godt tilrettelagt fysisk miljø. Vi utfører alt innen; - Regnskap - Lønn - Fakturering - Vi Selvangivelse utfører - Årsoppgjør alt innen: Regnskap - Lønn - Fakturering Selvangivelse - Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET Mob Fax Mail Trivsel er å bli sett, å bli hørt, å bli behandlet rettferdig, og å få følelsen av å være betydningsfull. Barn i Lurøy skal føle kvalitet, trygghet og trivsel i hverdagen, hjemme, i barnehagen, på skolen og i ulike fritidsaktiviteter. Arbeidsgruppen for barne- og ungdomsplanen har hatt tre mål for arbeidet med planen og realiseringen av denne: Synliggjøring, identifisering og bevisstgjøring. Disse konkretiseres slik: Lurøy kommune skal synliggjøre de positive tiltak som skjer for barn og unge i Lurøy, og videreutvikle disse. Lurøy kommune skal bli bedre på informasjon om hvilke tiltak kommunen har for barn og unge, og bli bedre på internt samarbeide om nåværende og nye tiltak. Planen ble behandlet av formannskapet i november 2012, med følgende vedtak: Planforslaget til Barne- og ungdomsplan for Lurøy legges ut til offentlig ettersyn. Forslaget til Barne- og ungdomsplan for Lurøy kunngjøres i minst en avis som er alminnelig lest på stedet og sendes direkte til berørte parter og sektor. I tillegg, gjøres planforlaget tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker, jfr. Plan og bygningsloven. Edvardsen Økonomiservice 8762 Sleneset Vi utfører Mob. alt 41 innen; Selvangivelse Tlf Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening - Regnskap - Lønn - Fakturering Mob Fax Mail medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Medlem i Regnskapsføreres Forening P. P. POSTEN NORGE P O R T O B E T A LT LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks

7 Ombyggingen av Lurøy rådhus ferdig For å markere at ombyggingen av rådhuset nå er gjennomført, inviterte ordfører Bjørnar Skjæran og rådmann Karl-Anton Swensen alle ansatte på rådhuset, utførende entreprenør og kretsens vedlikeholdsarbeidere til felles lunsj fredag i begynnelsen av januar. Tekst: Rita Jørgensdatter Foto: Cato Rødsand Ordføreren roste alle, både ansatte og de som har stått for ombyggingen, for smidighet i byggeprosessen. Han berømmet også de ansatte som har hatt behov for bedre kontorplass, for sin tålmodighet. Med de endringene som nå er gjort, rommer rådhuset kontorplass til alle ansatte på rådhuset, og lokalitetene er moderne og funksjonelle. Utbyggingen er også et stort løft for de folkevalgtes arbeidsforhold, da en ny flott kommunestyresal med tilhørende møterom er tatt i bruk. Ordføreren gjorde også et poeng av at regnskapet for ombyggingen viser at busjettet har holdt, og at de siste kronene ble lagt ned i felles lunsj for alle involverte. Sleneset Trelast AS ble overrakt blomster og boka "Til Tors gryte". I tillegg fikk alle som har arbeidet med ombyggingen kaffekrus med kommunens logo. Lurøy kommune er kjent for å være nøysom, og gavene står derfor i stil med størrelsen på kommunens investering, sa ordføreren. Her overrekker Ordfører Bjørnar Skjæran (tv) gaver til Morten Olsen ved Sleneset Trelast AS. GJØR NOE MED KONFLIKTEN FØR KONFLIKTEN GJØR NOE MED DEG. Konflikter kan løses Hva gjør vi når vi kommer i konflikt med noen? Konflikter møter du overalt konflikter ser ut til å være uunngåelig der flere mennesker skal være sammen på felles arena. Konflikter blir på denne måten en naturlig del av livet. Om konflikten er personlig eller gjelder sak skjer det samme alle får en eller annen følelsesmessig reaksjon vi blir følelsesmessig berørt. Jo viktigere saken eller personen er for deg desto mer reagerer du. Avhengig av type konflikt og betydningen den har for oss, reagerer vi med sinne, sorg, angst, vondt i magen, i hodet, i kroppen, kan miste både konsentrasjon, matlyst og nattesøvn. Konflikter reduserer livskvaliteten vår og langvarige konflikter kan gjøre oss syke. Konfliktene kan få destruktive forløp og utfall og de kan få konstruktive forløp og utfall. Utfall er avhengig av hva vi gjør med konfliktene eller hva vi gjør med oss selv og andre når vi opplever konfliktene. Vi alle opplever at det å ta tak i noen som oppleves problemfylt er noe vi vegrer oss for. Mange har en holdning som går ut på at vi venter og ser hvordan det går kanskje det går over av seg selv? Konflikter forsvinner sjelden sånn, det ser bare ut som det. Folk lærer seg å leve med konfliktene inni seg. En vente og se holdning kan gi konflikten mulighet for å vokse seg stor og mer innfløkt. Det baller gjerne litt mer på seg, og den enkle saken som var opprinnelsen er nå bare for en bagatell å regne. Konfliktrådets meglere er vanlige folk som har fått opplæring i å bistå med å tilrettelegge møter hvor parter som er i konflikt kan møtes og snakke om det de opplever vanskelig. Et møte ved hjelp av konfliktrådet er betinget av at partene samtykker til å møtes. Å møte i konfliktråd er gratis og meglerne har taushetsplikt. Ønsker du hjelp fra konfliktrådet eller ønsker du å drøfte problemene med noen så gå inn på og der finner du telefon og adresse til ditt konfliktråd. 7

8 8 KONSERT MED OMSORG Tradisjonen tro sang Onøy/ Lurøy sangkor julen inn ved omsorgssenteret på Onøy. Utenom sang juleaften i kirka, er dette hvert år avslutningen av korets aktivitet, noe de eldre setter stor pris på. Denne kvelden var brukere, pårørende og helselaget invitert til konsert, noe som varmet ekstra på en kjølig og mørk desemberkveld. Konserten besto av kjente og kjære juleklassikere, ispedd mye allsang. Det hele startet med allsang og korets framføring av Det hev ei rose sprunge, gikk bl.a. via lystige Jingle bell og stemningsfulle Nordnorsk julesalme, før konserten ble avsluttet med mektige Deilig er jorden. Chris Eva har dirigert Onøy/ Lurøy sangkor gjennom høsten, og det er mye nytt på repertoaret. I 2013 inviterer han og koret til konsert med spennende musikk, som spenner fra madrigaler til samtidspop. Juleaften var det organist Lars Inge Tverberg som leder koret under julegudstjenesten. Medlemmene i sangkoret var julepyntet til konserten på Onøy/Lurøy omsorgssenter (Foto: Hildegunn Harr Sund) Lurøy Omsorgssenter takker Lurøy Omsorgssenter ønsker med dette å takke alle som har bidratt med besøk, gaver sang og musikk i året som gikk. Helselaget, barnehagen, skolen, sangkoret, prest og organist, pårørende og andre som har gledet oss med sitt nærvær. En spesiell takk til elever og lærere på ungdomsskolen ved Onøy/Lurøy skole som, tradisjon tro, hjelper oss med å arrangere julebord-en flott samlingsstund for pasienter, brukere, pårørende og skoleungdommer. Vi setter VELDIG pris på dere alle og håper dere kommer snart igjen! Amora Kaker til alle anledninger! Vi er et konditori som holder til i Træna, men leverer nå også kaker til omkringliggende øyer på Helgeland. For mer informasjon, se vår hjemmeside eller ta kontakt på tlf Frakt fra kr. 95,-

9 9 LURØYKALENDEREN 2014 Ragnar Selnes har kommet med innspill om å lage en Lurøykalender for året 2014, og har henvendt seg til Kystinkubatoren for bistand til å sette i verk prosjektet. Kystinkubatoren synes at prosjektet er spennende, og et viktig bidrag til å profilere kommunen vår. Tekst og foto: Cato Rødsand Prosjektet annonseres på facebook og i Steinkjerringa med ønske om at en gjerne vil ha inn bilder som kan brukes i en kalender. Det settes en frist for innsending av bilder til 1. september Det bør være bilder som viser hele kommunen, og med fokus på natur, kultur/ idrett, vær, årstider og næringsliv. Det bør være bilder som sier noe om det som gjør det godt å leve i Lurøy. Kystinkubatoren og Ragnar Selnes plukker ut bildene, og forslag til oppsett sendes til alle lokalutvalgene for endelig godkjenning. Det betales 250 kr pr bilde som blir plukket ut. Fotografen får sitt navn med på bildet. Kalenderne trykkes, og distribueres til butikkene i hver krets. Pengene for salget settes inn på egen prosjektkonto. Det legges også opp til forhåndssalg og det utarbeides sluttrapport og regnskap for prosjektet. Lokalutvalgene er prosjekteier og blir enige om fordeling av evt overskudd. Et overskudd kan for eksempel gå til neste års kalender. Lurøykalenderen 2014 har ei budsjettramme på kr ,-. Kalenderen vil være i salg fra midt i november og vil koste ca. kr 120,- pr stk. Med andre ord, et flott julegavetips for i år! Lurøy kalenderen har ligget brakk siden tusenårsskiftet. Nå tas det tak for at kalenderen igjen skal se dagens lys. MOBIL GJENBRUKSSTASJON erstatter vårrunde og gjenbruksstasjoner Fra 1. mai 2012 skal HAF erstatte de faste gjenbruksstasjoner og årlige vårrunde med: Mobil Gjenbruksstasjon Det er for å overholde krav fra fylkesmannen. Kjørerute og tidspunkter varsles via posten og i «Grønt Hjørne». Avfall du kan levere og pris for privathusholdninger: Restavfall, metall og treverk: 356,- kr pr. m 3 Hvitevarer, elektrisk avfall og farlig avfall (store batteri, olje i fat) GRATIS Betaling med kort eller via faktura. Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post:

10 år siden en sølvskatt ble funnet på Nord-Helgeland Tiden var 1912 og stedet var Havnøy i Rødøy kommune. Der og da ble de første myntene funnet av det som etter hvert skulle vise seg å være det største funn av Sterlinger, dvs. britiske middelaldermynter her i landet. Myntene var i middelalderen svært ettertraktede i Norge på grunn av sin høye sølvgehalt. På den tiden myntfunnene ble gjort, ble det slått opp i avisene. Så dette gikk nok ikke upåaktet hen for to åndshøvdinger (skribenter og samfunnsdebattanter m.v. med allsidige kunnskaper) på Nord- Helgeland. Det gjaldt Jørgen Karlsen på Aldra i Lurøy og Edvard J. Havnø på Havnøy i Rødøy der sølvskatten ble funnet av Edvard J. H. selv. Om Jørgen Karlsen ble boka Sjølven - et lærerliv utgitt i fjor høst, og vedrørende Edvard J. Havnø, har det vært tale om at Rødøy Historielag vil stå for en publikasjon. Myntfunnene er imidlertid ett av hovedoppslagene i ei bok som utgis i disse dager. Det er Olaf M. Gylseth Selnes som har forfattet boka som er trykt ved NTNU-trykk i Trondheim. Gylseth Selnes har rekonstruert Sølvskatten på Havnøy etter å ha samlet inn mynter over en 10-årsperiode på auksjoner i USA og Europa. Via store og detaljerte bilder gis nå lekfolk for første gang anledning til å danne seg et skikkelig bilde av hvordan sølvpenningene fra middelalderen egentlig så ut. En utstilling av myntene som ble funnet for 100 år siden, ville imidlertid ha vært en mye større attraksjon på et egnet sted i Rødøy kommune. Om dette kan la seg gjøre som for eksempel en engangsforeteelse eller permanent, er det eventuelt Rødøy kommune, Rødøy Historielag og rødøyfjerdingene selv som i samarbeid med Myntkabinettet ved Historisk Museum, Universitetet i Oslo, som kan avgjøre. At Jørgen Karlsen, Aldra er nevnt ovenfor er ikke tilfeldig. Han har sammen med Edvard J. Havnø vært inspirasjonskilde til forfatteren. Boka som utgis heter Gammel tid møter ny på Aldra., og er tredje bind i en serie som det ikke er nødvendig å lese i sammenheng. Rikdom i middelalderen er et tema, som nevnt. Et av de andre hovedemnene i boka handler om et motsatt fenomen, nemlig fattigdom eller som forfatteren kaller det: Gammeltidas trange livsvilkår. I boka presenteres 5 stemmer fra fortiden via brev. Brevene er fra midten av 1800-tallet og danner altså noe av grunnlaget for fremstillingen i boka, blant annet vedrørende arbeidet til fattigkommisjonen og fattigkassen. Gammel tid møter ny på Aldra Bok III er ei bok i stort format, A-4 med harde permer og omslagsark. Av totalt 185 sider inneholder boka foruten teksten, mer enn 160 illustrasjoner, de fleste i farger samt over 300 kildehenvisninger og ordforklaringer. Olaf M. Gylseth Selnes 2012: Gammel tid møter ny på Aldra Bok III. 185 s.- illustr. (Pris: kr evt. frakt). Boka selges blant fra Bra-Pro as, 8730 Bratland, Jokerbutikken i Kvina, ARK bokhandel, Meyer Amfi, Mo i Rana og av forfatteren som er bosatt i Trondheim (dersom det er utsolgt hos de forannevnte). Skotsk penning fra 1200-tallet Forsidetekst: +ALEXANDER DEI GRA (Alexander av Guds nåde). Baksidetekst: REX SCOTORVM (Skottenes konge). Av de 188 sølvmyntene som ble funnet på Havnøy, var det 3 som så slik ut.

11 11 Barnehagekunst i sosialavdelingens nye kontorlokaler Ved Annette Åsland Helsesøster og barneverntjenesten var på besøk i Lurøy/Onøy barnehage 18. januar. Der snakket vi med barna på storavdelinga om hvorfor vi har en barneverntjeneste. Vi hadde også med bøker om vanskelige tema, som barnehagen fikk låne. Vi håper at slike bøker kan gjøre det lettere for de voksne å snakke med barna om vonde hemmeligheter eller ting som oppleves som vanskelig. Barnehagen var på forhånd spurt om de kunne bidra med kunst til sosialavdelingens nye kontorer på Rådhuset. Ungene var motivert for dette. Barnehagen hadde satt opp staffelier på blårommet slik at forholdene lå godt til rette for kunstnerisk frihet. Ungene tok oppdraget seriøst og det var de vakreste bilder som ble produsert. Alle ungene fortalte litt om bildet de hadde malt. Nå er bildene kommet opp på veggene og kontorlokalene på sosialavdelingen er blitt svært trivelige. Vi ønsker å takke voksne og barn i Lurøy/Onøy barnehage for bidraget og ønsker dem velkommen på besøk for å se hvor fint det har blitt. Andre som har lyst til å se bildene, er også velkomne. Turid og Annette følger med når ivrige kunstnere er i sving. Her er det Hallvar og Ole som konsentrerer seg om oppdraget. Her er bidragene fra Natalie og Amanda.

12 12 Lurøy Liv Laga-pris Lurøy Liv Lagaprisen (tidligere kultur-, nærings -og byggeskikkpris) ble i 2012 tildelt Tonnes bilan AS ved Oscar Hansen. Her er Oscar Hansen med bilde gaven og en sjekk på kr Lovund Engineering AS Lovund Engineering er et nystiftet selskap. Selskapet skal kunne tilby: Tegning av nybygg, ombygging og tilbygg Oppmåling av eksisterende bygg Bistå med byggesøknader etc. Etter ytterligere rekruttering i løpet av året skal vi også tilby: Prosjektledelse Byggeledelse Kostnadsberegninger Oppmåling Selskapet har som mål å tilby tjenester på Ytre Helgeland. Selskapet skal være lettbent, fleksibelt og serviceorientert, med konkurransedyktige priser. Benedikte Stensrud jobber for Lovund Engineering og kan tilby tegneoppdrag. Benedikte er teknisk tegner og tegner i ArchiCad.Hun har jobbet med tegning av; Forretningsbygg Bolighus Fritidsb oliger Offentlige bygg Områdeplaner Både i form av nybygg og ombygging / tilbygg. Lovund Engineering AS er et nystiftet selskap på Lovund, som tilbyr tegning av nybygg, ombygging og tilbygg, oppmåling av eksisterende bygg og bistand med byggesøknader, etc. Det er Benedicte Stensrud som er selskapets ansikt utad. Etter hvert vil selskapet også kunne tilby prosjektledelse, byggeledelse, kostnadsberegninger og oppmåling. Selskapet har som mål å tilby tjenester på Ytre Helgeland. Selskapet skal være lettbent, fleksibelt og serviceorientert, med konkurransedyktige priser. Benedikte Stensrud jobber for Lovund Engineering og kan tilby tegneoppdrag. Hun er teknisk tegner og tegner i ArchiCad, og har også jobbet med tegning av forretningsbygg, bolighus, friti dsboliger, offentlige bygg og områdeplaner - både i form av nybygg og ombygging / tilbygg. TIL TORS GRYTE høsting i det helgelandske matfatet Tekst og foto: Cato Rødsand Helgeland er fullt av fantastiske råvarer ren mat skapt av naturen selv. Helt fram til moderne tid var hverdagen her oppe preget av høsting fra havet, skogen og fjellet. I vår tid har grundere også gjort råvareproduksjon og høsting til næring. Høstingskulturen lever fortsatt i mange miljøer. Titusenvis av helgelendinger tar hvert år turen ut i naturen på jakt, fiske og sanking. I denne boka følger vi kokken Tor Kristiansen og lokalkjente høstere på jakt etter råvarer Til Tors gryte. Dette kan vi lese på bokas perm, som en ingress til leserens opplevelse ved å lese og prøve ut bokas tolv oppskrifter. Boka er produsert i samarbeid med Polarsirkelen friluftsråd, og redaksjonen har bestått av Knut Berntsen, Dag Arild Berg og Hans Petter Sørensen (foto), og er utgitt av forlaget Vigmostad Bjørke. Boka gir leseren en flott opplevelse av både natur og mennesker på Helgeland. God fornøyelse

13 Lurøy kommune ble IA-bedrift fra 2013 Ved Karin S. Olufsen Lurøy kommune ble IA-bedrift fra 1. januar 2013, og i den anledning holdt Hilde Kristin Røssvoll og Berit Hagh fra NAV Arbeidslivssenter Nordland informasjonsmøte for fagforeninger, etatsledere, enhetsledere og sekretærer i kommunen om ordningen. Fredag 25. januar var kommunestyresalen fylt med tilhørere som fikk høre om hvordan IA-avtalen fungerer. Lurøy kommune er siste kommune i Nordland som inngår IAavtale, det fordi vi har hatt en egen avtale basert på samme prinsipper fra før IA-avtalen ble tatt i bruk i resten av landet. Den gamle avtalen var gjort med Niks AS v/ Tore Bakkejord. I løpet av februar har ei arbeidsgruppe laget utkast til handlingsplan for IA-bedriften Lurøy kommune, og denne skal vedtas på et nytt informasjonsmøte i slutten av mars i år. Etter lunsj fikk de samme deltakerne en gjennomgang av skjema som benyttes i sykefraværsordningen samt innføringen av nytt faktureringssystem med endring av kontostrengene. Denne delen informerte økonomiavdelingen om. Bergningsbil med assistanse for alle forsikringsselskap og NAF. Døgnvakt Les mer om våre garantiordninger på Hos oss får du gratis Mobilitetsgaranti og 5 års garanti på deler og arbeid! Når du tar servicen hos oss får du 12 måneders Mobilitetsgaranti og 5 år/ km garanti med på kjøpet! Du heholder selvsagt nybilgarantien - det skulle bare mangle! Vi utfører service på alle bilmerker med kvalitetsdeler! Vi har et stort utvalg rekvisita og tilbehør til bil og fritid! Vi har gode tilbud hver måned. Se etter avis og katalog i postkassen. Kvina Auto AS 8752 Konsvikosen Telefon: E-post: Internett: Bruk din lokale fagmann! Se etter tibudsavis i posten! PKK - Service - Reparasjoner - Dekk 13 En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

14 14 Ønsker du: utdanning fagbrev jobbskifte vurdering av realkompetanse eller en samtale om dine muligheter Tilbudet er gratis. Ta kontakt med: - vi skal være en drivkraft for vekst på Helgeland Som eneste lokalbank i Lurøy ønsker vi å bidra til lokal utvikling i Lurøy. Helgeland Sparebank har et komplett lokalt bank- og forsikringstilbud. Lokal tilstedeværelse gir oss lokalkompetanse som kommer deg som kunde til gode. Det gir oss en unik anledning til å skreddersy individuelle finansieringsløsninger tilpasset din situasjon. I tillegg kan du ha dine skade- og livsforsikringer hos oss. Enkelt og greit å ha alt på en plass. Velkommen til oss i lokalbanken her i Lurøy - tlf Karrieresenteret Ytre Helgeland, Sandnessjøen Tlf , epost: DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: EN KOMPLETT LOKALBANK

15 15 Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger Lurøy Telefon Byggevarer Maling Jernvarer Grus Lurøy Byggevare ONØY 8766 Lurøy Tlf Fax

16 16 Både Torbjørn og Gustav besøkte alle de 34 postene i Lurøy. Her ser vi de to guttene på Nessøyfjellet Motiverte turgåere Polarsirkeltrimmen er et samarbeid mellom folkehelsekoordinatorene i i kommunene Træna, Rana, Rødøy, Nesna, Lurøy, Hemnes og Hattfjelldal samt Polarsirkelen Friluftsråd. Prosjektet startet opp i Tekst og foto: Geir Vatne Året etter tok trimprosjektet skikkelig av, og det finnes nå ca 120 trimposter i området. Totalt var det registret 393 trimmere med totalt turer i de 7 kommunene i De ivrigste turgårne var å finne i Lurøy, der 5537 turer er registrert på de 34 postene i kommunen. Turprosjektet har vært en motivasjonsfaktor for mange både når det gjelder antall turer og antall turmål. Det er lettere å komme seg rundt i det flotte området når man også kan få med seg et nytt turmål. De to guttene på 11 og 13 år i familien Vatne har ikke vært vanskelig å be når det har vært snakk om turer dette året. Begge to besøkte alle de 34 postene i Lurøy. Det legges til at 11-åringen var på mer enn 100 forskjellige turmål i distriktet. KOMMUNAL INFORMASJONSAVIS FOR LURØY Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand tlf Les Steinkjerringa på nett: MENIGHETSBLAD FOR LURØY OG TRÆNA Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Anders Rosland TRYKK: PRINFO RØNNES,MOSJØEN

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Finnes det jente og guttefarger? Klasse: 1.-4.trinn Skole: Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Antall deltagere (elever): 13 Dato: 22.04.2010 Side 1 Vi takker foreldrene

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet

Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet Fritt Fram 3 Temabok 3 Bliss-utgave 2007 Oversatt til Bliss av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag kompetansesenter ved Jørn Østvik Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet Temabok

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog katalog! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter den lange, harde sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: Tid: 09.30

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: Tid: 09.30 Lurøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: 01.02.2017 Tid: 09.30 Kl 11-13 er det møte på Konsviktunet Se vedlagte plakat. INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Hva Hvordan Hvorfor Kommunikasjon, språk og tekst Sang og musikk *Samling *Synge *Kor

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

UKEBLADET UKE 48 2015

UKEBLADET UKE 48 2015 UKEBLADET UKE 48 2015 Mandag 30. november: Adventsspiral Vel overstått julemarked! Hei alle foreldre, barnehagebarn, elever, lærere, besteforeldre og andre som gjorde en super innsats på julemarkedet.

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Spiren

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Spiren Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Spiren I januar har vi jobbet med: I januar har vi hatt fokus på å finne oss til rette på ny avdeling og jobber fremdeles med hvilke aktiviteter som skal være på de

Detaljer

HJELPEARK 3 FORELDRENETTVERK

HJELPEARK 3 FORELDRENETTVERK HJELPEARK 3 FORELDRENETTVERK GRAN KOMMUNE Tema : Hva med tiden? Barneoppdragelsens hovedutfordring? Barns levekår har i løpet av 80 og 90-tallet endret seg mye på noen områder. Noen av disse får større

Detaljer

Aktiviteter i 2012. Pensjonister på Langhus.

Aktiviteter i 2012. Pensjonister på Langhus. Aktiviteter i 2012 Vi beklager at hjemmesidene våre har vært litt dårlig oppdatert, men vi arbeider med en helt ny webløsning, samtidig som året så langt har vært usedvanlig hektisk! Men nå kommen en enkel

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Eksterne oppdrag En viktig og naturlig del av den pedagogiske virksomheten ved TKK. Trondheim kommunale kulturskole

Eksterne oppdrag En viktig og naturlig del av den pedagogiske virksomheten ved TKK. Trondheim kommunale kulturskole Eksterne oppdrag En viktig og naturlig del av den pedagogiske virksomheten ved TKK. Trondheim kommunale kulturskole Ca 250-300 oppdrag i året Omfang Innslag ved konferanser, møter og mottagelser, både

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Trønderhelsa Nyhetsbrev fra trøndelagskontoret nr

Trønderhelsa Nyhetsbrev fra trøndelagskontoret nr Trønderhelsa Nyhetsbrev fra trøndelagskontoret nr. 4 2016 GRATULERER! Tidenes resultat i Trøndelag under årets aksjon Nord-Trøndelag over 300 000,- Sør-Trøndelag over 500 000,- Fylkesårsmøtet 2017: 21.-22.

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik - Den viktigste kilden til den nære fortiden, er de som i dag er gamle! Tor Bjørvik i Hedrum er en av Vestfolds kulturminneildsjeler. Foto: Stefan Brunvatne. Når

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH GIRLS av Lena Dunham Scene for to kvinner Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. INT. I LEILIGHETEN TIL OG.KVELD Vent, så du kjøpte

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel.

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Gammel og GLAD 1 GLEDE Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Det er alltid ting i livet du kan glede deg over, alene eller sammen med andre. Når du er gammel

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 22.12.2016 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 24/16

Detaljer

NR. 2 JUNI 2013 27. ÅRGANG. LANDETS BESTE NYSGJERRIGPER ER Ved Cato Rødsand

NR. 2 JUNI 2013 27. ÅRGANG. LANDETS BESTE NYSGJERRIGPER ER Ved Cato Rødsand Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2013 27. ÅRGANG LANDETS BESTE NYSGJERRIGPER ER Ved Cato Rødsand Stemningen

Detaljer

AIR Selvbestemmelsesskala. ELEVSKJEMA Tilpasset versjon

AIR Selvbestemmelsesskala. ELEVSKJEMA Tilpasset versjon AIR Selvbestemmelsesskala ELEVSKJEMA Tilpasset versjon Elevens navn Dato Skole Klasse Fødselsdato HVORDAN FYLLE UT DETTE SKJEMAET Svar på disse spørsmålene om hvordan du får til det du vil eller trenger.

Detaljer

Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2014 28. ÅRGANG Sushi i barnehagen Vi i Lovund barnehage var så heldig at Thomas (Lovundkokken)

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/153 Klageadgang: Nei KOMMUNEREFORMEN VIDERE ARBEID Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkiv: SARK 12-15/020 Saksnr.: Utvalg Møtedato 98/15

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014 Månedsbrev for Nordlys oktober 2014 Hei alle sammen Da er vi allerede på vei inn i oktober måned, og vi har til nå hatt en nydelig høst med solfylte dager og en deilig temperatur. Nordlys har benyttet

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Ask barnehage Månedsbrev for Strålen November 2016

Ask barnehage Månedsbrev for Strålen November 2016 Ask barnehage Månedsbrev for Strålen November 2016 Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid hundre måter

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Viktige datoer i mars: 6. mars: Akedag på Ringkollen 10. mars: Petter fyller 4 år! 12. mars: Barnehagedagen! Vi får også besøk av Hole Ungdomsskole som skal ha teater

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg!

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg! MAX RESPEKT Årgang 1, nummer 1 Desember 2009 RESPEKT Tar elevene hensyn? Hvor mange blir mobbet? AVIS PROSJEKT! Har elevene kost seg med prosjektet? Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mads Arild Nervik AP Tore Wold H

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mads Arild Nervik AP Tore Wold H Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 11.11.2016 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnhild Lyngstad Astrid Stubbe Unni Bragstad

Detaljer

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 BASEUKE 4. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 5. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 6. 7. Vi jobber med

Detaljer

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag Budsjett og økonomiplan 2017 2020 Ordførerens forslag Presentert i formannskapets møte 03.11.2016 Et stramt budsjett i trangere tider Bakgrunn Dette forslaget til budsjett og økonomiplan er utarbeidet

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

Trekanten Åpen Barnehage

Trekanten Åpen Barnehage Trekanten Åpen Barnehage Hjertelig velkommen For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl. 09.00-14.30 Velkommen til Oss!! HVEM KAN KOMME? ALLE!! :) Dette er et tilbud for alle som er hjemme

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 45 Mandag 09.11 Styremøte kl. 16:00 Mandag 09.11 WOW-uke,

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog! Høst 2017 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og avslutte, dagen med dere

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Referat OSSK 20 april 2013

Referat OSSK 20 april 2013 Referat OSSK 20 april 2013 Til stede Nestleder Sekretær Vara RKM HI & OI Aktivitetskomitèen Gjør det enkelt Fredagsgruppa Søndagsgruppa Veien til frihet Fly fri Sammen kan vi Club 67 Vennesla hæran Mandalsgruppa

Detaljer

EN SPADE ER IKKE BARE EN SPADE

EN SPADE ER IKKE BARE EN SPADE EN SPADE ER IKKE BARE EN SPADE OPPIGARD Eline Solheim Styrer STØTTENDE OG UTFORSKENDE LÆRINGSMILJØ Bakgrunn for prosjektdeltagelse Hovedfokuset vårt for barnehageåret 2012 13 er Støttende og utforskende

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Et søskenpar på Jæren tok fotografen Elin Høyland med hjem til en annen tid. Foto Elin Høyland Tekst Kristine Hovda

Et søskenpar på Jæren tok fotografen Elin Høyland med hjem til en annen tid. Foto Elin Høyland Tekst Kristine Hovda FOTO Et søskenpar på Jæren tok fotografen Elin Høyland med hjem til en annen tid. Foto Elin Høyland Tekst Kristine Hovda Mønsterglad. Bergit Bjelland innredet hvert eneste rom i 1970-tallseneboligen på

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2014. Hei alle sammen og takk for en flott måned preget av mye fantastisk kjekk lek som har ført til mye LÆRING og vennskaps dannelse. Denne måneden har vennskap

Detaljer

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011 BRUKTBILUNDERSØKELSEN 11 Stemningsrapport fra bruktbilkjøperen Av Anders G. Hovde, TNS- Gallup Metode og Utvalg 725 Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 66 personer som utgjør

Detaljer