Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy"

Transkript

1 Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 FEBRUAR ÅRGANG Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy Å ta vare på tradisjoner er viktig. Derfor har en lokal arbeidsgruppe med Turid Sjøholt i spissen samlet lokale oppskrifter fra Onøy/Lurøy mellom to permer. Med seg i redaksjonen hadde hun Snefrid Løvdal, Rita Jørgensdatter og Kjellrun Hågensen. Redaksjonen sier at boka er blitt til med bakgrunn i ønske om å videreføre noen av de gode mattradisjonene som ligger i hjemmeprodusert mat av tradisjonsrike og lokale råvarer. Boka inneholder en samling av 120 oppskrifter på mat og retter som har vært vanlig i bygda gjennom flere generasjoner. Ved å samle disse oppskriftene og gjøre dem lett tilgjengelige, er det med håp om at folk får lyst til å prøve ut noen av de gamle oppskriftene, slik at ikke de gamle mattradisjonene forsvinner. Oppskriftene i boka er innhentet fra folk som har vært villig til å dele sine mattradisjoner med oss andre. Oppskriftene er overført fra mor til datter over flere generasjoner. Boka koster kr. 200,- og fås kjøpt bl.a. på biblioteket og Jokerbutikkene i kommunen. Overskuddet av b oksalget går til kulturtiltak i bygda. Arbeidsgruppa samlet under bokslippet. F.v. Snefrid Løvdal, Rita Jørgensdatter, Kjellrun Hågensen og Turid Sjøholt. Barn og Ungdosmplan side 6 Lurøykalenderen 2014 side 9 Lovund Engineering as side 12

2 2 Her fra forestillingen på Onøy grendehus, hvor hele 70 publikummere så stykket. Nordland teater og Trøndelag teater turnerte med forestillingen "HELG" Forestillingen HELG er et samarbeid mellom Nordland Teater og Trøndelag Teater, og ble vist på Onøy, Sleneset og Grønsvik Kystfort i begynnelsen av februar. Stykket forankrer seg i kystfolket og utfordringene deres, og er skrevet av nord-trønderen Torvald Sund. Alt i alt ble forestillingen satt opp på et dusin ulike steder i fylket. Tekst og foto: Cato Rødsand Gjennom flere hundre år har sildefisket skapt stor vekst og velstand. Dette året blir silda borte. Bjørn, basen på sildesnurperen Stjørnfjell, har vært på sjøen i flere måneder. I mangel av fangst får han en uventet frihelg hjemme. Der venter kona, Margit. Frihelga kommer litt for brått på begge to. På et knapt døgn blir livet til familien snudd på hodet. HELG er et drama, hvor mange vil kjenne igjen seg selv eller sine. Historien hviler i arven til Johan Bojer og Olav Duun. R o m a n t i s k p å b i b l i o t e k e t Trine Sandvær(t.v.) leste, Chris Eva spilte og Solveig Lagos Andersen sang under markeringen av Jane Austen. I en ei tid full av merkedager, passet det flott med et romantisk møte med Jane Austen nå i vinter. Det er nemlig 200 år siden Jane Austen ga ut romanen Stolthet og fordom, og ennå er historien aktuell. Tekst og foto: Cato Rødsand Historien er filmatisert en rekke ganger og bøkene er kommet i utallige ny opplag. I denne anledning var det ei markering på Lurøy bibliotek i slutten av januar. Under markeringen sang sopranen Solveig Lagos Andersen musikk fra Jane Austens tid, med Chris Eva på piano, mens Trine Sandvær leste utdrag fra romanen Stolhet og fordom, slik at de om lag 20 frammøtte fikk et gjensyn med den legendariske forfatteren og hennes korte liv.

3 3 Merkedager til besvær! Er du en som feirer merkedager? Ja, da har du sannsynligvis mye å henge fingrene i. Ikke nok med at du skal vite om disse dagene, for stort sett alle er jo knyttet til en tradisjon, mat, klær, gjøremål, flagging, festivaler, et eller annet. Og et eller annet er jo blitt skapt av behov og etterspørsel. Butikkene lever av å selge og vi kjøper. Slik har det blitt flere og flere nye merkedager, også fra andre land og kulturer. Noen må vi bare feire, mens andre går vi forbi i stillhet. Hold deg fast, for her har du et utdrag av merkedager som er ganske vanlig å markere på en eller annen måte i Norge: 13. dag jul, 20. dag jul, fastelavn, samefolkets dag, feittirsdag, askeonsdag, morsdag, Valentine s day, kvinnedagen, vårjevndøgn, påske, aprilsnarr, sommerdagen, arbeidernes dag, 9. april, sommertid, frigjøringsdagen, grunnlovsdagen, St. Hans, olsok, sommersolverv, hundedagene, Halloween, høstjevndøgn, vintertid, Alle Helgens dag, advent, Luciadagen, vintersolverv, jula, nyttår, Røde Korsdagen, kongelige fødselsdager, osv. Rekken av merkedager er uutømmelig, og mange er direkte knyttet opp mot ulike religioner og kirkesamfunn. Har du fritidsproblemer, så kan du virkelig skaffe deg en ny hobby; samle på merkedager, sette deg inn i hva de sto/står for, og hva folk flest markerer i dag. Hvem tror du at du er? Får du ikke nok med merkedagene, kan du jo begynne å forske på slekta di. TVserien Hvem tror du at du er på NRK1 har blitt populær, og her går kjendis-norge sine aner nærmere etter i sømmene. Kjendisene oppdager jo både triste og glade fragmenter av sine forgjengere, mens vi seere kanskje fatter en interesse for lære oss vår nære og fjerne familiehistorie. Blir du først hekta, ja da har du funnet deg et flott tidsfordriv. Rebus Forrige gang hadde vi rebusen ELEKTRONISKSTEDSERVERINGSFAT, og løsningen ble Nettbrett Denne gangen var den heldige vinneren av 5 FLAX-lodd Ruth Sandnes, A. Slettensvei 11, 8661 Mosjøen. Årets første rebus handler for så vidt om temaet ovenfor, og ser slik ut: EIENDOMSPRONOMENUBRUTTTJUEFIRETIMER Send løsningen til: Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 20. mai 2013.

4 4 Ordførerens spalte Godt nytt år! skrivende stund er midten av I februar passert, og vi Lurøyfjerdinger merker at våren nærmer seg. Jeg velger likevel å starte innlegget mitt med å ønske dere alle et godt nytt år! Vinteren har vært snill med oss i år, og mange har delt fantastiske bilder på ulike medier av solnedganger, soloppganger, og nordlyseventyr i et omfang vi ikke ser så ofte. På et tidspunkt virket begrepet mørketid helt malplassert! Lyset påvirker oss mennesker, og jeg håper flere enn meg har kjent på den energien som finnes i vinterlyset her hos oss. Budsjett 2013 og økonomiplan Kommunestyret vedtok i desember årsbudsjettet for 2013, og økonomiplanen for Driftsbudsjettet er svært stramt, men utgangspunktet er at tjenestetilbudet skal videreføres. Budsjettet og økonomiplanen forutsetter streng økonomistyring, og vi må hele tiden være på kostnadsjakt, og vurdere om ting kan gjøres enklere og mer effektivt. Det rekordhøye investeringsni- Tlf Gaveartikler og bruksgjenstander Bjørnar Skjæran vået fra 2012 videreføres i De største prosjektene i 2012 var renovering av Konsvik skole og utbygging av rådhuset. Begge prosjektene var sårt tiltrengt, og resultatet ble veldig bra. Skolekjøkkenet ved Konsvik skole skal renoveres i Prosjektet vil da anses fullført. I budsjettet for 2013 ble bevilgningen til renovering av Konsvik barnehage økt med 70%, slik at ny barnehage kan stå ferdig til høsten. I desember kom arbeidet med utbygging av Lovund skole i gang, et arbeid som skal være avsluttet før skolestart til høsten. Elevtallet ved Lovund skole stiger jevnt og trutt, og utbyggingen er sårt tiltrengt. I forbindelse med ombygging av skolen, bygges gymsalen om til andre formål. Det haster derfor å komme i gang også med bygging av Lovund Flerbrukshall så raskt det er praktisk mulig. Sammen med rådmannen presenterte jeg i forrige uke prosjektet for Nordland Fylkeskommune, som skal behandle vår søknad om spillemidler. Lurøy omsorgssenter er utvidet med seks omsorgsleiligheter. I budsjettet for 2012 og 2013 er det nå bevilget til sammen 8 millioner kroner til renovering av den eldste bygningsmassen her. Dette vil representere et sårt tiltrengt løft, og jeg ser fram til å få arbeidet igangsatt i løpet av våren. Nytt basseng på Onøy er prioritert i økonomiplanen med til sammen 22 millioner kroner i 2013 og Prosjektet må på bakgrunn av tidligere anbudsprosess gjennomgås på nytt, for å bringe kostnadene innenfor denne rammen. Jeg forventer å ha nødvendige utredninger på plass, slik at kommunestyret kan ta stilling til oppstart i løpet av høsten. Kommunestyret valgte å dele bevilgningen til ombygging og utbygging av Kløverheimen over to år. Prosjektet er todelt, og omfatter både nytt legekontor og nye fellesarealer. Det vil derfor være mulig å komme i gang med deler av prosjektet i år, med fullføring i For øvrig inneholder investeringsbudsjettet fortsatt satsing på asfaltering/reasfaltering, og investering i enøk, vannverk og kommunale avløp. I sum investeres det stort i Lurøy kommune. Dette er viktig for å videreutvikle tjenestetilbudet til alle oss som bor og lever her. Mye av satsingen handler om å skape økt bolyst, noe som er viktig også for å trekke ungdom tilbake til kommunen. Ambulansebåtene Etter en lang og omfattende prosess faset Helgelandssykehuset våren 2012 inn tre nye ambulansebåter, til erstatning for de gamle kombinasjonsbåtene. Avtalen om drift av Æskulap ble samtidig sagt opp, med virkning fra De tre nye ambulansebåtene har nå vært i drift i nesten et år. Helgelandssykehuset har valgt å lokalisere båtene på Vega, Dønna og Rødøya. Dette representerer ei betydelig utfordring for helsetjenesten i Lurøy. Kommunestyrets flertall valgte i slutten av forrige valgperiode å vende tommelen ned for et opplegg som innebar lokalisering av en ambulansebåt på Tonnes, med hovedansvar for Lurøy og Rødøy kommuner. Begrunnelsen var knyttet til usikkerhet rundt Lurøy kommunes kostnader ved den planlagte løsningen, og behov for å gjøre ytterligere utredninger. Helgelandssykehuset valgte da, uten nærmere diskusjon med Lurøy kommune, å lokalisere båtene slik at Lurøy kom veldig dårlig ut. Dette tok jeg tak i umiddelbart etter kommunevalget, og vi var nok mange som var svært glade da Helgelandssykehuset bekreftet at de ville gjennomføre et arbeid som hadde som siktemål å flytte en av båtene til Onøy. I mellomtiden fikk vi på plass en samarbeidsavtale som sikret drift av legeskyssbåten Eyr Åsvær i ett år, fra til

5 Like før jul fikk vi kontrabeskjed fra Helgelandssykehuset. De forutsetningene som måtte ligge til grunn for ei flytting, lot seg ikke oppfylle, og flytting av base fra Dønna til Onøy blir ikke gjennomført. Helgelandssykehuset meddeler også at samarbeidsavtalen for drift av legeskyssbåt i Lurøy ikke vil bli forlenget. Lurøy kommune kan ikke akseptere denne situasjonen. Vår befolkning bor svært spredt, og avstandene både internt og til sykehus er større enn i de aller fleste kommunene. De statlige forskriftene for tjenesten krever samordning av kommunal legeskyss, pasienttransport og ambulansetjeneste med båt, og det sier seg selv at dette er viktigst der avstandene er størst. I tillegg ligger det i samhandlingsreformens intensjoner at kommuner og helseforetak skal samarbeide til beste for innbyggerne. Vi må håndtere den situasjonen vi står i, og vi må arbeide for å etablere ei løsning vi er tjent med. Jeg er derfor glad for å ha fått på plass et møte med Helse- og Omsorgsdepartementet, der Lurøy kommune får anledning til å ta opp de utfordringene vi står i som følge av manglende samordning. Etter møtet med departementet vil formannskapet diskutere videre prosess. Lurøy har en svært god helsetjeneste, men den er liten og sårbar. To kommuneleger og en turnuslege utgjør selv med sine støttefunksjoner ingen stor enhet. Båttjenesten er avgjørende for hvordan tjenesten kan utføres. Arbeidet med å avklare rammevilkårene for båttjenesten har derfor høyeste prioritet framover. D et går mot vår, og det er viktig å se optimistisk på framtida. Jeg ønsker alle lesere av Steinkjerringa en fortsatt fin vinter, og en optimistisk vår! Vedtok budsjett 2013 Gullklokke I siste kommunestyremøte før jul var det tid for utdelinger av kommunal heder. Karin S. Olufsen fikk utdelt gullklokke etter 25 års tjeneste i Lurøy kommune. Her sammen med ordfører Bjørnar Skjæran. 5 Kommunestyret vedtok i sitt møte Lurøy kommunes økonomiplan for perioden og årsbudsjett for Av vedtaket ser vi at bl.a. følgende investeringer vil bli gjennomført i nærmeste 4-årsperiode. På investeringssiden følges økonomiplanen opp med bevilgninger til ENØK, asfaltprogram, kloakkprogram, uteanlegg skoler og kommunale veger. Av nye bevilgninger er det i 2013 foreslått kr til fortau/ gangfelt på Lovund. Det er gitt tilsagn om kr i trafikksikkerhetsmidler til formålet i Nettokostnaden for kommunen er beregnet til kr Av avsatte midler til vannverk benyttes inntil 1 mill kr til relining av vannledninger på Sleneset i 2013/14. Utvidelse av industriarealer er videreført med 1 mill kr i Lastebil U/N-etaten er foreslått finansiert i Det vil bli innhentet pristilbud i slutten av 2013 for å få en mer korrekt finansiering på plass i Lurøy Omsorgssenter er videreført med 4 mill kr i Finansiering av basseng Onøy er forskjøvet, og foreslås oppfinansiert med 8 mill kr i 2013 og 14 mill kr i Tilskudd flerbrukshaller foreslås forskjøvet til Det samme gjelder finansiering av ventilasjon Konsvik skole. Lovund skole er foreslått oppfinansiert i 2013 med 7,8 mill kr. Kløverheimen er vedtatt forskjøvet, og foreslås oppfinansiert i 2013 med 1,8 mill kr og 3,1 mill kr i Nytt gulv i gymsal ved Aldersund skole er foreslått finansiert med kr i Ytterligere finansiering ombygging Konsvik barnehage kr i For bolig og fritidseiendommer er eiendomsskatten stipulert til kr 4,2 mill. Satsen er da foreslått redusert til 4 promille, samt at bunnfradraget er foreslått redusert til kr Kommunale avgifter og andeler er foreslått økt med indeksregulering for husleie, barnehageprisene justeres i henhold til Stortingsvedtak, mens de øvrige avgifter og egenandeler er foreslått økt med 5 %. Ved fastsetting av avgifter innenfor VARområdet, skal selvkostprinsippet følges. Det opprettes ingen nye stillingshjemler i 2013.

6 6 BARNE- OG UNGDOMSPLAN Lurøy formannskap vedtok i denne forbindelse å nedsette en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag til ny plan for barn og unge i Lurøy. Plangruppen har bestått av Håkon Lund, representant fra sosialkontoret, Hanne Teigen, Janne Sommerseth, leder av Lurøy ungdomsråd og Rita Jørgensdatter. Ved Cato Rødsand I planprosessen har det vært gjennomført spørreundersøkelse til alle enheter, ungdomsrådet og politikere i Lurøy, og det har vært arrangert workshop med god deltakelse. Hovedmål og delmål Lurøy kommunes overordnede mål er å skape gode levekår for innbyggerne i Lurøy bygd på kvalitet, trygghet og trivsel. I forhold til barn og unge, har arbeidsgruppen konkretisert målene til: Kvalitet er god faglig kompetanse hos ansatte som jobber med barn og unge. Dette fordrer samarbeid mellom ulike faginstanser i kommunen. Trygghet er å få kjærlighet og omsorg, og et godt tilrettelagt fysisk miljø. Vi utfører alt innen; - Regnskap - Lønn - Fakturering - Vi Selvangivelse utfører - Årsoppgjør alt innen: Regnskap - Lønn - Fakturering Selvangivelse - Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET Mob Fax Mail Trivsel er å bli sett, å bli hørt, å bli behandlet rettferdig, og å få følelsen av å være betydningsfull. Barn i Lurøy skal føle kvalitet, trygghet og trivsel i hverdagen, hjemme, i barnehagen, på skolen og i ulike fritidsaktiviteter. Arbeidsgruppen for barne- og ungdomsplanen har hatt tre mål for arbeidet med planen og realiseringen av denne: Synliggjøring, identifisering og bevisstgjøring. Disse konkretiseres slik: Lurøy kommune skal synliggjøre de positive tiltak som skjer for barn og unge i Lurøy, og videreutvikle disse. Lurøy kommune skal bli bedre på informasjon om hvilke tiltak kommunen har for barn og unge, og bli bedre på internt samarbeide om nåværende og nye tiltak. Planen ble behandlet av formannskapet i november 2012, med følgende vedtak: Planforslaget til Barne- og ungdomsplan for Lurøy legges ut til offentlig ettersyn. Forslaget til Barne- og ungdomsplan for Lurøy kunngjøres i minst en avis som er alminnelig lest på stedet og sendes direkte til berørte parter og sektor. I tillegg, gjøres planforlaget tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker, jfr. Plan og bygningsloven. Edvardsen Økonomiservice 8762 Sleneset Vi utfører Mob. alt 41 innen; Selvangivelse Tlf Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening - Regnskap - Lønn - Fakturering Mob Fax Mail medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Medlem i Regnskapsføreres Forening P. P. POSTEN NORGE P O R T O B E T A LT LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks

7 Ombyggingen av Lurøy rådhus ferdig For å markere at ombyggingen av rådhuset nå er gjennomført, inviterte ordfører Bjørnar Skjæran og rådmann Karl-Anton Swensen alle ansatte på rådhuset, utførende entreprenør og kretsens vedlikeholdsarbeidere til felles lunsj fredag i begynnelsen av januar. Tekst: Rita Jørgensdatter Foto: Cato Rødsand Ordføreren roste alle, både ansatte og de som har stått for ombyggingen, for smidighet i byggeprosessen. Han berømmet også de ansatte som har hatt behov for bedre kontorplass, for sin tålmodighet. Med de endringene som nå er gjort, rommer rådhuset kontorplass til alle ansatte på rådhuset, og lokalitetene er moderne og funksjonelle. Utbyggingen er også et stort løft for de folkevalgtes arbeidsforhold, da en ny flott kommunestyresal med tilhørende møterom er tatt i bruk. Ordføreren gjorde også et poeng av at regnskapet for ombyggingen viser at busjettet har holdt, og at de siste kronene ble lagt ned i felles lunsj for alle involverte. Sleneset Trelast AS ble overrakt blomster og boka "Til Tors gryte". I tillegg fikk alle som har arbeidet med ombyggingen kaffekrus med kommunens logo. Lurøy kommune er kjent for å være nøysom, og gavene står derfor i stil med størrelsen på kommunens investering, sa ordføreren. Her overrekker Ordfører Bjørnar Skjæran (tv) gaver til Morten Olsen ved Sleneset Trelast AS. GJØR NOE MED KONFLIKTEN FØR KONFLIKTEN GJØR NOE MED DEG. Konflikter kan løses Hva gjør vi når vi kommer i konflikt med noen? Konflikter møter du overalt konflikter ser ut til å være uunngåelig der flere mennesker skal være sammen på felles arena. Konflikter blir på denne måten en naturlig del av livet. Om konflikten er personlig eller gjelder sak skjer det samme alle får en eller annen følelsesmessig reaksjon vi blir følelsesmessig berørt. Jo viktigere saken eller personen er for deg desto mer reagerer du. Avhengig av type konflikt og betydningen den har for oss, reagerer vi med sinne, sorg, angst, vondt i magen, i hodet, i kroppen, kan miste både konsentrasjon, matlyst og nattesøvn. Konflikter reduserer livskvaliteten vår og langvarige konflikter kan gjøre oss syke. Konfliktene kan få destruktive forløp og utfall og de kan få konstruktive forløp og utfall. Utfall er avhengig av hva vi gjør med konfliktene eller hva vi gjør med oss selv og andre når vi opplever konfliktene. Vi alle opplever at det å ta tak i noen som oppleves problemfylt er noe vi vegrer oss for. Mange har en holdning som går ut på at vi venter og ser hvordan det går kanskje det går over av seg selv? Konflikter forsvinner sjelden sånn, det ser bare ut som det. Folk lærer seg å leve med konfliktene inni seg. En vente og se holdning kan gi konflikten mulighet for å vokse seg stor og mer innfløkt. Det baller gjerne litt mer på seg, og den enkle saken som var opprinnelsen er nå bare for en bagatell å regne. Konfliktrådets meglere er vanlige folk som har fått opplæring i å bistå med å tilrettelegge møter hvor parter som er i konflikt kan møtes og snakke om det de opplever vanskelig. Et møte ved hjelp av konfliktrådet er betinget av at partene samtykker til å møtes. Å møte i konfliktråd er gratis og meglerne har taushetsplikt. Ønsker du hjelp fra konfliktrådet eller ønsker du å drøfte problemene med noen så gå inn på og der finner du telefon og adresse til ditt konfliktråd. 7

8 8 KONSERT MED OMSORG Tradisjonen tro sang Onøy/ Lurøy sangkor julen inn ved omsorgssenteret på Onøy. Utenom sang juleaften i kirka, er dette hvert år avslutningen av korets aktivitet, noe de eldre setter stor pris på. Denne kvelden var brukere, pårørende og helselaget invitert til konsert, noe som varmet ekstra på en kjølig og mørk desemberkveld. Konserten besto av kjente og kjære juleklassikere, ispedd mye allsang. Det hele startet med allsang og korets framføring av Det hev ei rose sprunge, gikk bl.a. via lystige Jingle bell og stemningsfulle Nordnorsk julesalme, før konserten ble avsluttet med mektige Deilig er jorden. Chris Eva har dirigert Onøy/ Lurøy sangkor gjennom høsten, og det er mye nytt på repertoaret. I 2013 inviterer han og koret til konsert med spennende musikk, som spenner fra madrigaler til samtidspop. Juleaften var det organist Lars Inge Tverberg som leder koret under julegudstjenesten. Medlemmene i sangkoret var julepyntet til konserten på Onøy/Lurøy omsorgssenter (Foto: Hildegunn Harr Sund) Lurøy Omsorgssenter takker Lurøy Omsorgssenter ønsker med dette å takke alle som har bidratt med besøk, gaver sang og musikk i året som gikk. Helselaget, barnehagen, skolen, sangkoret, prest og organist, pårørende og andre som har gledet oss med sitt nærvær. En spesiell takk til elever og lærere på ungdomsskolen ved Onøy/Lurøy skole som, tradisjon tro, hjelper oss med å arrangere julebord-en flott samlingsstund for pasienter, brukere, pårørende og skoleungdommer. Vi setter VELDIG pris på dere alle og håper dere kommer snart igjen! Amora Kaker til alle anledninger! Vi er et konditori som holder til i Træna, men leverer nå også kaker til omkringliggende øyer på Helgeland. For mer informasjon, se vår hjemmeside eller ta kontakt på tlf Frakt fra kr. 95,-

9 9 LURØYKALENDEREN 2014 Ragnar Selnes har kommet med innspill om å lage en Lurøykalender for året 2014, og har henvendt seg til Kystinkubatoren for bistand til å sette i verk prosjektet. Kystinkubatoren synes at prosjektet er spennende, og et viktig bidrag til å profilere kommunen vår. Tekst og foto: Cato Rødsand Prosjektet annonseres på facebook og i Steinkjerringa med ønske om at en gjerne vil ha inn bilder som kan brukes i en kalender. Det settes en frist for innsending av bilder til 1. september Det bør være bilder som viser hele kommunen, og med fokus på natur, kultur/ idrett, vær, årstider og næringsliv. Det bør være bilder som sier noe om det som gjør det godt å leve i Lurøy. Kystinkubatoren og Ragnar Selnes plukker ut bildene, og forslag til oppsett sendes til alle lokalutvalgene for endelig godkjenning. Det betales 250 kr pr bilde som blir plukket ut. Fotografen får sitt navn med på bildet. Kalenderne trykkes, og distribueres til butikkene i hver krets. Pengene for salget settes inn på egen prosjektkonto. Det legges også opp til forhåndssalg og det utarbeides sluttrapport og regnskap for prosjektet. Lokalutvalgene er prosjekteier og blir enige om fordeling av evt overskudd. Et overskudd kan for eksempel gå til neste års kalender. Lurøykalenderen 2014 har ei budsjettramme på kr ,-. Kalenderen vil være i salg fra midt i november og vil koste ca. kr 120,- pr stk. Med andre ord, et flott julegavetips for i år! Lurøy kalenderen har ligget brakk siden tusenårsskiftet. Nå tas det tak for at kalenderen igjen skal se dagens lys. MOBIL GJENBRUKSSTASJON erstatter vårrunde og gjenbruksstasjoner Fra 1. mai 2012 skal HAF erstatte de faste gjenbruksstasjoner og årlige vårrunde med: Mobil Gjenbruksstasjon Det er for å overholde krav fra fylkesmannen. Kjørerute og tidspunkter varsles via posten og i «Grønt Hjørne». Avfall du kan levere og pris for privathusholdninger: Restavfall, metall og treverk: 356,- kr pr. m 3 Hvitevarer, elektrisk avfall og farlig avfall (store batteri, olje i fat) GRATIS Betaling med kort eller via faktura. Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post:

10 år siden en sølvskatt ble funnet på Nord-Helgeland Tiden var 1912 og stedet var Havnøy i Rødøy kommune. Der og da ble de første myntene funnet av det som etter hvert skulle vise seg å være det største funn av Sterlinger, dvs. britiske middelaldermynter her i landet. Myntene var i middelalderen svært ettertraktede i Norge på grunn av sin høye sølvgehalt. På den tiden myntfunnene ble gjort, ble det slått opp i avisene. Så dette gikk nok ikke upåaktet hen for to åndshøvdinger (skribenter og samfunnsdebattanter m.v. med allsidige kunnskaper) på Nord- Helgeland. Det gjaldt Jørgen Karlsen på Aldra i Lurøy og Edvard J. Havnø på Havnøy i Rødøy der sølvskatten ble funnet av Edvard J. H. selv. Om Jørgen Karlsen ble boka Sjølven - et lærerliv utgitt i fjor høst, og vedrørende Edvard J. Havnø, har det vært tale om at Rødøy Historielag vil stå for en publikasjon. Myntfunnene er imidlertid ett av hovedoppslagene i ei bok som utgis i disse dager. Det er Olaf M. Gylseth Selnes som har forfattet boka som er trykt ved NTNU-trykk i Trondheim. Gylseth Selnes har rekonstruert Sølvskatten på Havnøy etter å ha samlet inn mynter over en 10-årsperiode på auksjoner i USA og Europa. Via store og detaljerte bilder gis nå lekfolk for første gang anledning til å danne seg et skikkelig bilde av hvordan sølvpenningene fra middelalderen egentlig så ut. En utstilling av myntene som ble funnet for 100 år siden, ville imidlertid ha vært en mye større attraksjon på et egnet sted i Rødøy kommune. Om dette kan la seg gjøre som for eksempel en engangsforeteelse eller permanent, er det eventuelt Rødøy kommune, Rødøy Historielag og rødøyfjerdingene selv som i samarbeid med Myntkabinettet ved Historisk Museum, Universitetet i Oslo, som kan avgjøre. At Jørgen Karlsen, Aldra er nevnt ovenfor er ikke tilfeldig. Han har sammen med Edvard J. Havnø vært inspirasjonskilde til forfatteren. Boka som utgis heter Gammel tid møter ny på Aldra., og er tredje bind i en serie som det ikke er nødvendig å lese i sammenheng. Rikdom i middelalderen er et tema, som nevnt. Et av de andre hovedemnene i boka handler om et motsatt fenomen, nemlig fattigdom eller som forfatteren kaller det: Gammeltidas trange livsvilkår. I boka presenteres 5 stemmer fra fortiden via brev. Brevene er fra midten av 1800-tallet og danner altså noe av grunnlaget for fremstillingen i boka, blant annet vedrørende arbeidet til fattigkommisjonen og fattigkassen. Gammel tid møter ny på Aldra Bok III er ei bok i stort format, A-4 med harde permer og omslagsark. Av totalt 185 sider inneholder boka foruten teksten, mer enn 160 illustrasjoner, de fleste i farger samt over 300 kildehenvisninger og ordforklaringer. Olaf M. Gylseth Selnes 2012: Gammel tid møter ny på Aldra Bok III. 185 s.- illustr. (Pris: kr evt. frakt). Boka selges blant fra Bra-Pro as, 8730 Bratland, Jokerbutikken i Kvina, ARK bokhandel, Meyer Amfi, Mo i Rana og av forfatteren som er bosatt i Trondheim (dersom det er utsolgt hos de forannevnte). Skotsk penning fra 1200-tallet Forsidetekst: +ALEXANDER DEI GRA (Alexander av Guds nåde). Baksidetekst: REX SCOTORVM (Skottenes konge). Av de 188 sølvmyntene som ble funnet på Havnøy, var det 3 som så slik ut.

11 11 Barnehagekunst i sosialavdelingens nye kontorlokaler Ved Annette Åsland Helsesøster og barneverntjenesten var på besøk i Lurøy/Onøy barnehage 18. januar. Der snakket vi med barna på storavdelinga om hvorfor vi har en barneverntjeneste. Vi hadde også med bøker om vanskelige tema, som barnehagen fikk låne. Vi håper at slike bøker kan gjøre det lettere for de voksne å snakke med barna om vonde hemmeligheter eller ting som oppleves som vanskelig. Barnehagen var på forhånd spurt om de kunne bidra med kunst til sosialavdelingens nye kontorer på Rådhuset. Ungene var motivert for dette. Barnehagen hadde satt opp staffelier på blårommet slik at forholdene lå godt til rette for kunstnerisk frihet. Ungene tok oppdraget seriøst og det var de vakreste bilder som ble produsert. Alle ungene fortalte litt om bildet de hadde malt. Nå er bildene kommet opp på veggene og kontorlokalene på sosialavdelingen er blitt svært trivelige. Vi ønsker å takke voksne og barn i Lurøy/Onøy barnehage for bidraget og ønsker dem velkommen på besøk for å se hvor fint det har blitt. Andre som har lyst til å se bildene, er også velkomne. Turid og Annette følger med når ivrige kunstnere er i sving. Her er det Hallvar og Ole som konsentrerer seg om oppdraget. Her er bidragene fra Natalie og Amanda.

12 12 Lurøy Liv Laga-pris Lurøy Liv Lagaprisen (tidligere kultur-, nærings -og byggeskikkpris) ble i 2012 tildelt Tonnes bilan AS ved Oscar Hansen. Her er Oscar Hansen med bilde gaven og en sjekk på kr Lovund Engineering AS Lovund Engineering er et nystiftet selskap. Selskapet skal kunne tilby: Tegning av nybygg, ombygging og tilbygg Oppmåling av eksisterende bygg Bistå med byggesøknader etc. Etter ytterligere rekruttering i løpet av året skal vi også tilby: Prosjektledelse Byggeledelse Kostnadsberegninger Oppmåling Selskapet har som mål å tilby tjenester på Ytre Helgeland. Selskapet skal være lettbent, fleksibelt og serviceorientert, med konkurransedyktige priser. Benedikte Stensrud jobber for Lovund Engineering og kan tilby tegneoppdrag. Benedikte er teknisk tegner og tegner i ArchiCad.Hun har jobbet med tegning av; Forretningsbygg Bolighus Fritidsb oliger Offentlige bygg Områdeplaner Både i form av nybygg og ombygging / tilbygg. Lovund Engineering AS er et nystiftet selskap på Lovund, som tilbyr tegning av nybygg, ombygging og tilbygg, oppmåling av eksisterende bygg og bistand med byggesøknader, etc. Det er Benedicte Stensrud som er selskapets ansikt utad. Etter hvert vil selskapet også kunne tilby prosjektledelse, byggeledelse, kostnadsberegninger og oppmåling. Selskapet har som mål å tilby tjenester på Ytre Helgeland. Selskapet skal være lettbent, fleksibelt og serviceorientert, med konkurransedyktige priser. Benedikte Stensrud jobber for Lovund Engineering og kan tilby tegneoppdrag. Hun er teknisk tegner og tegner i ArchiCad, og har også jobbet med tegning av forretningsbygg, bolighus, friti dsboliger, offentlige bygg og områdeplaner - både i form av nybygg og ombygging / tilbygg. TIL TORS GRYTE høsting i det helgelandske matfatet Tekst og foto: Cato Rødsand Helgeland er fullt av fantastiske råvarer ren mat skapt av naturen selv. Helt fram til moderne tid var hverdagen her oppe preget av høsting fra havet, skogen og fjellet. I vår tid har grundere også gjort råvareproduksjon og høsting til næring. Høstingskulturen lever fortsatt i mange miljøer. Titusenvis av helgelendinger tar hvert år turen ut i naturen på jakt, fiske og sanking. I denne boka følger vi kokken Tor Kristiansen og lokalkjente høstere på jakt etter råvarer Til Tors gryte. Dette kan vi lese på bokas perm, som en ingress til leserens opplevelse ved å lese og prøve ut bokas tolv oppskrifter. Boka er produsert i samarbeid med Polarsirkelen friluftsråd, og redaksjonen har bestått av Knut Berntsen, Dag Arild Berg og Hans Petter Sørensen (foto), og er utgitt av forlaget Vigmostad Bjørke. Boka gir leseren en flott opplevelse av både natur og mennesker på Helgeland. God fornøyelse

13 Lurøy kommune ble IA-bedrift fra 2013 Ved Karin S. Olufsen Lurøy kommune ble IA-bedrift fra 1. januar 2013, og i den anledning holdt Hilde Kristin Røssvoll og Berit Hagh fra NAV Arbeidslivssenter Nordland informasjonsmøte for fagforeninger, etatsledere, enhetsledere og sekretærer i kommunen om ordningen. Fredag 25. januar var kommunestyresalen fylt med tilhørere som fikk høre om hvordan IA-avtalen fungerer. Lurøy kommune er siste kommune i Nordland som inngår IAavtale, det fordi vi har hatt en egen avtale basert på samme prinsipper fra før IA-avtalen ble tatt i bruk i resten av landet. Den gamle avtalen var gjort med Niks AS v/ Tore Bakkejord. I løpet av februar har ei arbeidsgruppe laget utkast til handlingsplan for IA-bedriften Lurøy kommune, og denne skal vedtas på et nytt informasjonsmøte i slutten av mars i år. Etter lunsj fikk de samme deltakerne en gjennomgang av skjema som benyttes i sykefraværsordningen samt innføringen av nytt faktureringssystem med endring av kontostrengene. Denne delen informerte økonomiavdelingen om. Bergningsbil med assistanse for alle forsikringsselskap og NAF. Døgnvakt Les mer om våre garantiordninger på Hos oss får du gratis Mobilitetsgaranti og 5 års garanti på deler og arbeid! Når du tar servicen hos oss får du 12 måneders Mobilitetsgaranti og 5 år/ km garanti med på kjøpet! Du heholder selvsagt nybilgarantien - det skulle bare mangle! Vi utfører service på alle bilmerker med kvalitetsdeler! Vi har et stort utvalg rekvisita og tilbehør til bil og fritid! Vi har gode tilbud hver måned. Se etter avis og katalog i postkassen. Kvina Auto AS 8752 Konsvikosen Telefon: E-post: Internett: Bruk din lokale fagmann! Se etter tibudsavis i posten! PKK - Service - Reparasjoner - Dekk 13 En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

14 14 Ønsker du: utdanning fagbrev jobbskifte vurdering av realkompetanse eller en samtale om dine muligheter Tilbudet er gratis. Ta kontakt med: - vi skal være en drivkraft for vekst på Helgeland Som eneste lokalbank i Lurøy ønsker vi å bidra til lokal utvikling i Lurøy. Helgeland Sparebank har et komplett lokalt bank- og forsikringstilbud. Lokal tilstedeværelse gir oss lokalkompetanse som kommer deg som kunde til gode. Det gir oss en unik anledning til å skreddersy individuelle finansieringsløsninger tilpasset din situasjon. I tillegg kan du ha dine skade- og livsforsikringer hos oss. Enkelt og greit å ha alt på en plass. Velkommen til oss i lokalbanken her i Lurøy - tlf Karrieresenteret Ytre Helgeland, Sandnessjøen Tlf , epost: DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: EN KOMPLETT LOKALBANK

15 15 Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger Lurøy Telefon Byggevarer Maling Jernvarer Grus Lurøy Byggevare ONØY 8766 Lurøy Tlf Fax

16 16 Både Torbjørn og Gustav besøkte alle de 34 postene i Lurøy. Her ser vi de to guttene på Nessøyfjellet Motiverte turgåere Polarsirkeltrimmen er et samarbeid mellom folkehelsekoordinatorene i i kommunene Træna, Rana, Rødøy, Nesna, Lurøy, Hemnes og Hattfjelldal samt Polarsirkelen Friluftsråd. Prosjektet startet opp i Tekst og foto: Geir Vatne Året etter tok trimprosjektet skikkelig av, og det finnes nå ca 120 trimposter i området. Totalt var det registret 393 trimmere med totalt turer i de 7 kommunene i De ivrigste turgårne var å finne i Lurøy, der 5537 turer er registrert på de 34 postene i kommunen. Turprosjektet har vært en motivasjonsfaktor for mange både når det gjelder antall turer og antall turmål. Det er lettere å komme seg rundt i det flotte området når man også kan få med seg et nytt turmål. De to guttene på 11 og 13 år i familien Vatne har ikke vært vanskelig å be når det har vært snakk om turer dette året. Begge to besøkte alle de 34 postene i Lurøy. Det legges til at 11-åringen var på mer enn 100 forskjellige turmål i distriktet. KOMMUNAL INFORMASJONSAVIS FOR LURØY Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand tlf Les Steinkjerringa på nett: MENIGHETSBLAD FOR LURØY OG TRÆNA Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Anders Rosland TRYKK: PRINFO RØNNES,MOSJØEN

Trimløypa på Nord-Solvær

Trimløypa på Nord-Solvær Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2012 26. ÅRGANG Trimløypa på Nord-Solvær Flott utsikt mot Tomma fra den røde

Detaljer

TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2014 28. ÅRGANG TROLL STASJON SYDPOLEN Tidligere kommuneoverlege Geir Nedgård (innfelt)

Detaljer

Sterke opplevelser med strikking

Sterke opplevelser med strikking Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 Oktober 2014 28. ÅRGANG Sterke opplevelser med strikking Lurøy strikkefestival gikk av stabelen

Detaljer

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At

Detaljer

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 Desember 2014 28. ÅRGANG Aktivitetsdag Dansegruppe Lørdag 15.november var det aktivitetsdag

Detaljer

Næringslivsdag på Sleneset

Næringslivsdag på Sleneset Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2012 26. ÅRGANG En spennende reise fra USA til Norge Ved Cato Rødsand Dette

Detaljer

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2011 25. ÅRGANG NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy I slutten av august tok

Detaljer

NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG

NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG Her får Thore overrakt vimpel fra Lurøy kommune. Kaptein ombord

Detaljer

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2008 22. ÅRGANG Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato

Detaljer

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG Konfirmanter i «GammelHjørnet» Steinkjerringa åpner med dette spalten «gammelhjørnet»,

Detaljer

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside!

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Fellesavisen KOM M U N A L INF OR M A SJON SAV I S FOR LU RØY KOM M U N E & Menighetsblad for Lurøy, Træna og Aldersund NR. 2 JUNI 2007 21. ÅRGANG Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Tekst og

Detaljer

Besto fagprøven. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE. BILAG: Attraktive utkantkommuner

Besto fagprøven. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE. BILAG: Attraktive utkantkommuner Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2002 16. ÅRGANG Besto fagprøven BILAG: Attraktive utkantkommuner med glans Etter to års læretid

Detaljer

NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG. -bedre kjent som Flåklypa-melodien. Her kom virkelig de mange messingblåserne

NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG. -bedre kjent som Flåklypa-melodien. Her kom virkelig de mange messingblåserne Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG Felleskorpset tar imot velfortjent applaus fra folket på Lovund

Detaljer

Feiret TO bursdager!

Feiret TO bursdager! Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2003 17. ÅRGANG SLENESET BARNEHAGE: Feiret TO bursdager! I september var både små og store på

Detaljer

Nytt kommunehus. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG

Nytt kommunehus. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG Nytt kommunehus i Lurøy Tekst og foto: Cato Rødsand Endelig

Detaljer

NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG. Prosjektet får følgende attest fra juryen: En viktig teknologisk problemstilling

NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG. Prosjektet får følgende attest fra juryen: En viktig teknologisk problemstilling Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG Nysgjerrigperpris I konkurranse med nærmere 2000 barn fra hele

Detaljer

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2002 16. ÅRGANG Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Oppvekst side 4 9 og 19-20 Ved å lytte

Detaljer

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Mestas anleggsferge med det passende navnet Lagabru brukes i arbeidet med Kvarøy

Detaljer

MONO. Handel til himmels. Side 6-11

MONO. Handel til himmels. Side 6-11 MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 3 / 2 0 0 7 Drømmer om norsk lønn Polske arbeidere går på norskkurs i Polen for å sikre seg ei god månedslønn i Norge. Side 16-19 Handel til himmels Det

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Kundebladet. Nr. 4 2012. Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt. Arbeidslyst hos Klæbu Industrier. Kvikkleiren bekjempes

Kundebladet. Nr. 4 2012. Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt. Arbeidslyst hos Klæbu Industrier. Kvikkleiren bekjempes Kundebladet Nr. 4 2012 Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt Arbeidslyst hos Klæbu Industrier Kvikkleiren bekjempes Kundebladet Innhold Nr. 4 2012 4 Mange ville ha hjelp til selvhjelp 6 Sats

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

MONO. Vender nesa hjem. Side 6-7. Ny i styret Advokat Torill Valla gleder seg til å ta fatt på styrearbeid i Rana Næringsforening.

MONO. Vender nesa hjem. Side 6-7. Ny i styret Advokat Torill Valla gleder seg til å ta fatt på styrearbeid i Rana Næringsforening. MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2008 Ny i styret Advokat Torill Valla gleder seg til å ta fatt på styrearbeid i Rana Næringsforening. Side 18 Bom? Regionsveisjef Torbjørn Naimak har bompengeplaner for

Detaljer

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang God sommer! Til for byens befolkning ikke bare for trærne og blomstene Av servicemedarbeider Kristin Schrøder Vi

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Det bygges i Os kommune Side 4 Strategisk næringsplan Side 5 Unge med betalingsproblemer Side 6 Inn på tunet Side 11 En presentasjon av TOS Arena Side 12 2 Slik

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer