Gruppen hadde en interessant og fruktbar meningsutveksling om innhold, mål og form på del A.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gruppen hadde en interessant og fruktbar meningsutveksling om innhold, mål og form på del A."

Transkript

1 E15 Referat møte i Del A HiO, Pilestredet 35, onsdag 8. desember 2010, kl 13 ca Tilstede: Åge Garnes (HiO, leder), Liv Oddrun Voll (HiO), Ellen Sethov (UE Oslo), Knut Be (HiAk), Anne Eggen Lervik (HSH), Daniel Leunbach (UiO, stedfortreder for Silvia Tofte), Elisabeth Rønnevig (HiHm), Brita Børve (HiO, referent) Frafall : Liv Klakegg Dahlin (HiO) På denne andre samlingen gikk vi gjennom Åges innsendte forslag til møtet. I tillegg diskuterte vi : Struktur; fordele over tre dager eller gjennomføre på samling med overnatting Hvem er ansvarlig hvem vil undervise. Åge utfordret oss på tradisjonelle definisjoner /eller handlingsplanens bruk av definisjonene av begrepene ansvar for del A. Etter diskusjon fikk Åge gruppens støtte til å fortsatt være faglig ansvarlig for del A. Vi ble enige om å fortsatt holde på forrige møtes forslag til fordeling av ansvar Form, innhold struktur Hvor mange deltar Deltakere innsalg i organisasjonene Lærereutdannerenes forventinger, motivasjon interesse Skriftelige innspill til møtet diskusjonen kom fra Åge. Gruppen hadde en interessant fruktbar meningsutveksling om innhold, mål form på del A. Til neste møte: Åge ( Brita) møter aktuelle deltakergrupper før neste samling Førstelektorprrammet samarbeid. Åge Brita møter Jarning før neste møte Alle kommer med innspill i henhold til oppsatt forslag Litteratur forslag skal så fremmes Brita skal avklare om det er økonomi til overnatting (DET ER DET!) Forslag til gjennomføringsdatoer skal presenters på neste møte Neste møte mandag 17. januar kl 13 (sted Kjeller?) Både Åges Knut/Ellens innspill ligger ved

2 Entreprenørskap innovasjon fra Åge Onsdag eller torsdag. Enten 3 t før ( ) eller etter lunsj ( ) Struktur Innhold Hjemmeoppgave/Paper Litterat DAG 1 Inspirasjon Elisabeth Liv K Anne E DAG 2 Innsikt Åge Brita DAG 3 Praktiske metoder Knut Ellen/Siv Elin Aktuell litteratur! Retor: Hvorfor dette på HIO? Politiker/fagbevegelse/HSH/NHO: Hvorfor trenger profesjonsfagene entreprenørskap? Gode eksempler fra ulike fagområder Gode entreprenører Illustrasjon av alternativ tenkning/alternativ prosess Presentasjon diskusjon av papers Hva er innovasjon/entreprenørskap? Modeller, begreper, påvirkbare parametre i undervisningssammenheng: Hemmere & fremmere (PS Her legges vekt på hva som er spesielt nytt ved entreprenørskap Pedagiske teknikker som kan supplere det lærerne allerede kan mye om) Ideutviklings-/kreativitetsteknikker Innovasjonsprosesser (?) Prosjektledelse Fenomenet forandringsagent (?) Kandidatene blir bedt om å formulere til første dag minst en side med svar på følgende: Hvilke nytte har jeg av i tilfelle hvordan kan jeg integrere Entreprenørskap i egen undervisning? Gi et innhold til Entreprenør-skapsbegrepet! Pitching: Presentasjon av papers. Spørsmålsstillingen fra første dag gjenåpnes Noen gode case/ illustrasjo ner. Kanskje offentlige dokumen ter som ikke er for lange. Her finnes det noen bra bøker artikler Her finnes det kilometer vis i alle former

3 NU E15 DP A - Entreprenørskap innovasjon (fra Knut Be Ellen Sethov; Fritt etter Åge Garnes forslag av ) Onsdag eller torsdag. Enten 3 timer før (09:00-11:45) eller 3 timer etter lunch (13:00-15:45) Struktur Innhold Hjemmeoppgave/paper Litteratur Hjemmeoppgave til første dag: Formuler minst en A4-side som besvarer spørsmålene: Hvilken nytte har jeg av hvordan kan jeg integrere entreprenørskap i min egen undervisning? Dag 1 Inspirasjon (motivasjon begrunnelse) Innledning: Entreprenørskap i utdanning: om, for gjennom. Rektor: Hvorfor dette på HiO (så forankring i planverk)? Politikere/fagbevegelse/HSH/ NHO: Hvorfor trenger vi undervisning i/om entreprenørskap (hvorfor trenger fremtiden mennesker med entreprenørskapskompetans e)? Studenter: om entreprenørskap i utdanning; hvorfor trenger jeg det? Hva hemmer, henholdsvis fremmer entreprenørskap? Gode eksempler på entreprenørskap i utdanning fra ulike utdanninger nivåer. Hjemmeoppgave: Oppsummer dine tanker om første dag beskriv Illustrative case fra offentlige dokumenter (ikke for lange) (Begrunne hvorfor undervisnin g om innovasjon entreprenør skap er viktig)

4 entreprenørskap i forhold til ditt fagfelt/ undervisningsområde. Dag 2 Innsikt i teori begreper ( workshop) Hva er henholdsvis innovasjon entreprenørskap? Hvordan lede innovasjonsprosesser. Modeller begreper. Hva er påvirkbare parametere i undervisningssammenheng? Få frem hva som er spesielt nytt ved entreprenørskap som fag? Pedagiske teknikker metoder som hjelper (lærer)studentene deltakerne å supplere det de allerede kan/gjør. Hjemmeoppgave: Foreberede en pitch; Tre ting jeg kan gjøre for å integrere entreprenørskap i min undervisning. Forslag fra bøker artikler Dag 3 Praktiske metoder som kan forankres i studentenes deltakernes egne undervisning sopplegg Idéutviklings- kreativitetsteknikker Ungt Entreprenørskaps prrammer verktøy Prosjektledelse Forandringsagent (Change agent) Aktuell litteratur (antydningsvise forslag/diskusjonsgrunnlag) Om innovasjon entreprenørskap:

5 Hernes, Tor Rannveig Røste (2007): Innovasjonsprosessers utfordringer behovet for å arbeide strategisk relasjonelt. Bergen: Fagbokforslaget, i Hernes, Tor Anne Louise Koefoed: Innovasjonsprosesser. Om innovasjoners odyssé. Bergen: Fagbokforlaget. Furseth, Peder Inge (2007): Innovasjonens hvem, hva hvordan: broen mellom idé marked, i Hernes, Tor Anne Louise Koefoed: Innovasjonsprosesser. Om innovasjoners odyssé. Bergen: Fagbokforlaget. Silkoset, Ragnhild (2007): Tjenesteproduksjon innovasjon, i Hernes, Tor Anne Louise Koefoed: Innovasjonsprosesser. Om innovasjoners odyssé. Bergen: Fagbokforlaget. Hovland, Nils Per (2008): Entreprenørskap innovasjonsledelse. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Jensen, Jan Inge m.fl. (red.) (2006): Perspektiver på entreprenørskap. Kristiansand S: Høyskoleforlaget. Dahle, Yngve, Patrick Verde Sjur Dagestad (2010): Vekstbedriften fra innovasjon til lønnsom drift. Oslo: Universitetsforlaget. Deakins, David Mark Freel (2006): Entrepreneurship and small firms. 4 th edition. London: McGraw-Hill Education. Om kreative prosesser: Lerdahl, Erik (2007): Slagkraft. Håndbok i idéutvikling. Oslo: Gyldendal Akademiskforlag. Farstad, Per Birgit Helene Jevnaker (2010): Design i praksis. Designledelse innovasjon. Oslo: Universitetsforlaget. Om prosjektledelse: Møglestue, Mads (2005): Ledelse av kreative prosesser. Westhagen, Harald, Ole G. Faafeng, Kjell Gunnar Hoff, Tor Kjeldsen, Erik Røine (2008): Prosjektarbeid. Utviklings- endringskompetanse. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag: Om endringsledelse: Wadel, Cato (2008): En lærende organisasjon. Et mellommenneskelig perspektiv. Kristiansand S: Høyskoleforlaget. Innbjør, Harald Jostein Kleivland (2007): Operativt lederskap. Bergen: Fagbokforlaget.

Rapport fra prosjektet

Rapport fra prosjektet Rapport fra prosjektet «Nettverksbygging, kompetanse- og studietilbudsutvikling innenfor innovasjon og entreprenørskap i Oslo-, Akershus- og Hedmarksregionen» NU E15 1 Generell prosjektinformasjon Målet

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Finn Veien PROSESSVEILEDER

Finn Veien PROSESSVEILEDER Finn Veien PROSESSVEILEDER Finn Veien til prosjektveiviseren Prosjektveiviseren beskriver den anbefalte prosjektmetodikken i offentlige virksomheter. Finn Veien er et e-læringskurs som hjelper deg og din

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Modul 5- Roller, krav og ansvar

Modul 5- Roller, krav og ansvar Modul 5- Roller, krav og ansvar Her er det lederen som skal arbeide med seg selv og sitt eget arbeid som leder. Det blir fokusert på egenrefleksjon over ulike roller enhver kan ta som leder i en studentforening,

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse 1 Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse Årsmelding NEON 2011... 3 Aktivitetsrapport fra sekretariatet, webredaksjonen og arbeidsutvalget 2011... 7 Regnskap 2010... 9 Foreløpig regnskap 2011... 10

Detaljer

Hvordan har prosjektet «HR på tvers på NT» bidratt til læring og kunnskapsutvikling blant prosjektdeltakerne? Av Heidi Hugdal

Hvordan har prosjektet «HR på tvers på NT» bidratt til læring og kunnskapsutvikling blant prosjektdeltakerne? Av Heidi Hugdal Hvordan har prosjektet «HR på tvers på NT» bidratt til læring og kunnskapsutvikling blant prosjektdeltakerne? Av Heidi Hugdal Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København (CBS) og Institut for Uddannelse

Detaljer

- De engasjerte forskerelevene samlet ved innlevering av forskningsrapportene i april.

- De engasjerte forskerelevene samlet ved innlevering av forskningsrapportene i april. Lærerrapport Holbergprisen i skolen 2010 - De engasjerte forskerelevene samlet ved innlevering av forskningsrapportene i april. Skolens felles hovedproblemstilling; «Hvorfor får gutter lavere karakterer

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

Til alle som leser faglitteratur!

Til alle som leser faglitteratur! Oktober 2009 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE MIN SMARTE IDÈ! SMARTERE ENERGI-KAMPANJEN 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FRAMDRIFTSPLAN FOR SMARTERE ENERGI PÅ TRE DAGER... 3 SMARTDAG 1... 3 SMARTDAG 2... 3 SMARTDAG

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES!

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! MÅL Å trene elevenes evne til problemløsing At elevene skaffer seg grunnlag til å lage problemstillinger

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

Veileder for likestilt pedagogisk praksis. Søt eller tøff - et fritt valg?

Veileder for likestilt pedagogisk praksis. Søt eller tøff - et fritt valg? Veileder for likestilt pedagogisk praksis Søt eller tøff - et fritt valg? 1 Innledning Barn vokser opp i et samfunn hvor kjønn fortsatt er en faktor som påvirker hvordan det går dem i livet. Et sentralt

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på Sammendrag I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på prosesslederkurset Playmaker har til utviklingen av arbeidsprosesser etter endt kurs. Vi gjennomførte semistrukturerte

Detaljer

Studentbedrift, entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark

Studentbedrift, entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark Studentbedrift, entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark av Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Porsgrunn

Detaljer

Hva er god veiledning? en praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisering i sykehus

Hva er god veiledning? en praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisering i sykehus Hva er god veiledning? en praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisering i sykehus 36 1 Hva er god veiledning? en praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisering i sykehus Heftet er

Detaljer