Folkebibliotekene og fjernlån, innlån, samlingsutvikling - i dag og i framtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folkebibliotekene og fjernlån, innlån, samlingsutvikling - i dag og i framtiden"

Transkript

1 Folkebibliotekene og fjernlån, innlån, samlingsutvikling - i dag og i framtiden Gjennomført av Sentio Research Norge Mars/april 2014

2 Om undersøkelsen Undersøkelsen handler om folkebibliotekenes synspunkter på og arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling. Undersøkelsen er gjennomført på web i perioden 5. mars til 25. mars Av totalt 425 utsendte invitasjoner til undersøkelsen kom det inn 336 svar, noe som utgjør en svarinngang på 79 prosent. Dette gir et godt grunnlag for å si noe om populasjonens synspunkter på og arbeid med fjernlån og innlån. Resultatene for undersøkelsen er fremstilt i et detaljert tabellvedlegg med hovedfigurer og nedbrytinger på alle aktuelle undergrupper. Forskjeller mellom grupper er statistisk signifikanstestet 1, og vi viser både prosentfordelinger, samt standardisert gjennomsnitt for de spørsmålene som er egnet til dette. I tillegg leveres en powerpint med hovedfigurer. I powerpointen er ingen resultater brutt ned på undergrupper og i fremstillingen er det lagt vekt på å presentere hovedfunn på en enkel og oversiktlig måte. Hovedfunn Elektroniske ressurser De fleste bibliotekene bruker Bibsys Ask (94 prosent) eller samsøk for eget fylke (83 prosent) for å verifisere/bestille innlån i Norge. Rundt 60 prosent benytter Biblioteksøk og/eller andre regionale samsøk. Micromarc er det mest brukte biblioteksystemet, og 62 prosent benytter dette. 36 prosent benytter bibliofil. Brukeropplæring/lånerinitiert innlån En av fem bibliotek har brukeropplæring i lånerinitiert innlån. De fleste (45 prosent) av disse gir opplæring på månedlig basis. De fleste bibliotek ønsker i stor grad å bestille for sine brukere og oppfordrer i liten grad brukerne til å bestille selv. Bibliotekene har i liten grad tid/personalressurser til å drive med brukeropplæring for lånerinitiert innlån, men opplever i ganske stor grad at de har nok kunnskap om feltet. Fjernlånsrutiner Tre av fire bibliotek sjekker daglig innkomne fjernlånsbestillinger. De fleste av de andre bibliotekene sjekker flere ganger pr uke. 1 Når en forskjell er statistisk signifikant kan vi med 95 prosent sikkerhet påstå at den er reell i populasjonen og ikke skyldes tilfeldighet. Hver undergruppe er testet mot motsatsen. Det vil si at vi for eksempel tester hvordan bibliotekene i ett fylke svarer sammenlignet med bibliotekene i øvrige fylker. Signifikante forskjeller markeres med farge og pil opp eller ned for høyere/lavere andeler (eller snitt) som svarer det aktuelle alternativet.

3 Over halvparten (53 prosent) ønsker ikke at det skal være begrensinger på hva de kan låne inn som innlån. En av tre ønsker begrensinger på ny litteratur. 45 prosent av bibliotekene mener det ikke bør være begrensinger på hva de låner ut på fjernlån. 42 prosent mener det bør være begrensinger på ny litteratur. 58 prosent av bibliotekene har i dag ingen begrensninger på hva de låner ut på fjernlån. En av fire har begrensinger på ny litteratur. Karenstid på materiell med nye titler er forholdsvis lite utbredt. Det er mest vanlig i forhold til tidsskrift (39 prosent har karenstid) og skjønnlitteratur for voksne (33 prosent har karenstid). Karenstid er minst vanlig når det gjelder musikk (kun en av fem har dette). 57 prosent av bibliotekene mener at akseptabel ventetid for levering av en fjernlånbestilling er maks 5 dager. 18 prosent svarer maks 3 dager, mens 22 prosent mener man maks bør vente i 10 dager. Innlånsrutiner Studielitteratur/pensum blir mest innlånt. 87 prosent av bibliotekene svarer at dette er en av de tingene det bestilles mest av. Dernest følger Skjønnlitteratur (64 prosent) og generell faglitteratur (62 prosent). 9 prosent svarer at de bestiller en ny bok (utgitt siste 6 mnd) på innlån dersom de har venteliste på den. Halvparten gjør dette av og til, mens 40 prosent ikke gjør det. Når eget bibliotek har en ny bok, dvd osv (utgitt siste 6 mnd) inne på hylla og som andre bibliotek har venteliste på, svarer 61 prosent at de sender materiale de har på hylla på fjernlån uansett. Kun fire prosent svarer at de ikke sender nytt materiale på fjernlån fordi andre har venteliste, mens 31 prosent gjør det av og til. Voksne (25-66 år) og studenter er gruppene som trenger mest hjelp til innlån. Henholdsvis 89 og 78 prosent av bibliotekene svarer dette. 43 prosent av bibliotekene svarer at fremmedspråklige er blant de som trenger mest hjelp til innlån. Det er voksne og studenter som bestiller mest innlån selv. De fleste av bibliotekene bestiller innlån daglig/ukentlig fra depotbiblioteket/nasjonalbiblioteket (77 prosent) og fra folkebibliotek i eget fylke (76 prosent). Deretter følger eget fylkesbibliotek (63 prosent) og høgskolebibliotek (63 prosent). Samarbeid/transport/låneveier 84 prosent av bibliotekene svarer at fylket/regionen har transportsamarbeid. Tre av fire bibliotek oppgir at transportsamarbeidet har ført til mer låning fra nabokommuner og fra folkebibliotek i eget fylke. 81 prosent svarer at transportordningen har stor betydning for bibliotekets villighet til å sende material på fjernlån.

4 Tilgang til medier/samlingsutvikling Omtrent alle bibliotekene får kulturfondsett innenfor kategoriene barn, voksne og oversatt. 70 prosent får kulturfondsett innenfor kategorien tegneserier og 43 prosent får for spill. En av tre får utenlandsk kulturfond. 38 prosent av bibliotekene abonnerer på mediepakker. De fleste av disse (76 prosent) har abonnementer eller mediepakker på litteratur for voksne. 56 prosent har abonnementer eller mediepakker på lydbøker og 43 prosent har for barnelitteratur. 54 prosent av bibliotekene har over halvparten igjen av mediebudsjettet når abonnementet/mediepakker er betalt. 13 prosent har mindre enn 21 prosent igjen. 63 prosent av bibliotekene vurderer ofte eller alltid innkjøp før de bestiller innlån. Omtrent tre av fire bibliotek svarer at de kjøper selv når de forventer gjenbruk av tittelen blant egne lånere. Halvparten svarer at mediebudsjettet imidlertid ikke alltid tillater dem å kjøpe alt brukerne etterspør. Bibliotekene ønsker i stor grad å få bedre tilgang på innlån av pensumlitteratur (snitt på 74). De ønsker også i noen grad å få bedre tilgang til innlån av ny faglitteratur, e-bøker og særskilte fag og emner. Bibliotekene har lite ønske om bedre tilgang på innlån av spill, tegneserier og tidsskrift. 59 prosent av bibliotekene tror tilgangen på e-bøker 2 i noen grad vil kunne erstatte fjernlån av papirutgaven. 28 prosent tror i liten eller ingen grad at dette vil skje. Kun 6 prosent tror i stor grad at dette vil skje. Kompetanseheving 92 prosent ønsker kompetanseheving på området fjernlån og lånerinitiert innlån, hovedsakelig i form av kurs, tips og erfaringsdeling. En av tre kunne tenkt seg nettundervisning. Retningslinjer for fjernlån for fag- og folkebibliotek De fleste opplever retningslinjene for fjernlån for fag- og folkebibliotek som relativt gode. På de fleste av spørsmålene som omhandler retningslinjene svarer omtrent av tre at de ikke vet. 2 Fullstendig spørsmålstekst: Stadig flere bibliotek får tilgang til E-bøker og Nasjonalbiblioteket arbeider med å gjøre alle norske bøker utgitt til og med 2000 tilgjengelige i bokhylla.no. I hvor stor grad tror dere dette vil kunne erstatte fjernlån av papirutgaven?

5 Innhold Spørsmål Side Hvor mye tid bruker biblioteket totalt på fjernlån og innlån i uka? 1 Hvilke elektroniske ressurser bruker biblioteket for å verifisere/bestille innlån innen Norge? 3 Hvilket biblioteksystem bruker biblioteket? 8 Kommentarer til spørsmålene om elektroniske ressurser 10 Har biblioteket brukeropplæring i lånerinitiert innlån? 12 Hvor ofte gir biblioteket opplæring i lånerinitiert innlån (trenger ikke være organiserte kurs)? 14 Biblioteket har tid/personalressurser til å drive med brukeropplæring for lånerinitiert innlån 16 Biblioteket har nok kunnskap innen dette feltet 19 Biblioteket oppfordrer brukerne til å bestille selv 22 Det blir for mange feil når brukerne bestiller selv 25 Systemet er godt nok til at brukerne kan bestille selv 28 På grunn av knappe personalressurser i biblioteket bør brukerne bestille selv 31 Vi ønsker å bestille for våre brukere 34 Kommentarer til spørsmålene om lånerinitiert innlån 37 Hvor ofte sjekker biblioteket innkomne fjernlånsbestillinger? 41 Anser biblioteket at det bør være begrensninger på hva dere kan låne inn som innlån? 43 Anser biblioteket at det bør være begrensninger på hva dere kan låne ut på fjernlån? 47 Har biblioteket begrensninger på hva dere låner ut på fjernlån i dag? 52 Når det gjelder nye titler i biblioteket, hvor lang karenstid setter dere på materialet? Barnelitteratur 57 Skjønnlitteratur for voksne 59 Faglitteratur for voksne 61 Filmer 63 Lydbøker 65 Musikk 67 Spill 69 Språkkurs 71 Tidsskrift 73 Lokalsamling 75 Hva er akseptabel ventetid for levering av en fjernlånsbestilling? 77 Hvor mange dager tar det vanligvis fra bestilling er sendt til materiale er mottatt i dag? 79 Kommentarer til spørsmålene om fjernlånsrutiner 81 Hva bestilles mest av innlån til ditt bibliotek? 86 Når ditt bibliotek har venteliste på en ny bok, dvd osv. (utgitt siste 6 mnd.), bestiller dere den på innlån? 90 Når ditt bibliotek har en ny bok, dvd osv. (utgitt siste 6 mnd.) inne på hylla, og som andre bibliotek har venteliste på, låner dere den ut på fjernlån? 92 Hvilke lånegrupper ønsker mest hjelp til innlån? 94 Hva bestilles mest av innlån når brukeren bestiller selv? (lånerinitert innlån) 98 Hvilke lånergrupper bestiller mest innlån selv? 102 Hvor ofte bestiller dere innlån fra følgende bibliotek når dere hjelper brukerne?

6 Folkebibliotek i eget fylke 105 Folkebibliotek utenfor fylket 107 Eget fylkesbibliotek 109 Andre fylkesbibliotek 111 Videregående skolers bibliotek 113 Depotbiblioteket/ Nasjonalbiblioteket 115 Høgskolebibliotek 117 Universitetsbibliotek 119 Utlandet 121 Andre: 123 Hvor ofte bestiller brukerne selv fra følgende bibliotek? Folkebibliotek i eget fylke 126 Folkebibliotek utenfor fylket 128 Eget fylkesbibliotek 130 Andre fylkesbibliotek 132 Videregående skolers bibliotek 134 Depotbiblioteket/ Nasjonalbiblioteket 136 Høgskolebibliotek 138 Universitetsbibliotek 140 Utlandet 142 Andre: 144 Kommentarer til spørsmålene om innlånsrutiner 146 Har fylket/regionen transportsamarbeid? 148 Hvordan har transportordningen påvirket låneveiene for ditt bibliotek? Låner fra nabokommuner 150 Låner fra folkebibliotek i eget fylke 152 Låner fra folkebibliotek i andre fylker 154 Låner fra eget fylkesbibliotek 156 Låner fra andre fylkesbibliotek 158 Låner fra Depotbiblioteket/Nasjonalbiblioteket 160 Låner fra høgskolebibliotek 162 Låner fra universitetsbibliotek 164 Låner INN samlet fra andre bibliotek 166 Låner UT samlet til andre bibliotek 168 Hvilken betydning har transportordning for ditt biblioteks villighet til å sende materiale på fjernlån? 170 Kommentarer til spørsmålene om samarbeid/transport/låneveier 173 Hvor stort er ditt biblioteks totale mediebudsjett? 177 Får ditt bibliotek kulturfondsett? 179 Abonnerer ditt bibliotek på mediepakker? 182 Hvilke mediegrupper har dere abonnementer eller mediepakker på? 184 Hvor mye av mediebudsjettet er igjen når abonnement/mediepakker er betalt? 187 Hvor ofte vurderer dere innkjøp før dere bestiller innlån? 189 Hva har størst betydning for valget mellom innlån eller innkjøp? 191 I hvilken grad ønsker biblioteket å få bedre tilgang på innlån av følgende medietyper: Bestselgere 195 Ventelistebøker 198 Norske bøker 201 Utenlandske bøker 204

7 Ny faglitteratur 207 Særskilte fag og emner 210 Pensumlitteratur 213 Spill 216 Filmer 219 Lydbøker 222 Tegneserier 225 Tidsskrift 228 E-bøker 231 Andre digitale ressurser 234 Stadig flere bibliotek får tilgang til E-bøker og Nasjonalbiblioteket arbeider med å gjøre alle norske bøker utgitt til og med 2000 tilgjengelige i bokhylla.no. I hvor stor grad tror dere dette vil kunne erstatte fjernlån av papirutgaven? 237 Kommentarer til spørsmålene om tilgang til medier/samlingsutvikling 240 Hvis ditt bibliotek ønsker kompetanseheving på området fjernlån og lånerinitiert innlån - i hvilken form ønskes dette? 243 Hva mener ditt bibliotek om de eksisterende retningslinjer for fjernlån for fag- og folkebibliotek: Retningslinjene er gode 247 Retningslinjene er for generelle 250 Retningslinjene er mangelfulle 253 Retningslinjene er konkrete 256 Retningslinjene er foreldet 259 Har ditt bibliotek ønsker for hvordan dagens retningslinjer for fjernlån bør endres? Hva er det viktig å legge vekt på? 262 Ytterligere kommentarer, noe vi har glemt? 266

8 Hvor mye tid bruker biblioteket totalt på fjernlån og innlån i uka? 0 % 10 % 20 % 30 % Frekvens Prosent 0-1 timer % 15 % 15 % 1-2 timer % 17 % 17 % 2-3 timer % 15 % 15 % 3-4 timer 29 9 % 9 % 9 % 4-5 timer % 12 % 12 % 5-10 timer % 21 % 21 % Over 10 timer % 12 % 12 % Total % Hvor mye tid bruker biblioteket totalt på fjernlån og innlån i uka? Brutt ned på bakgrunnsvariabler 0-1 timer Fylke Finmark 14% 7% 14% 0% 0% 14% 50% (n=14) Troms og Svalbard 20% 20% 20% 0% 7% 27% 7% (n=15) Norland 9% 35% 9% 9% 13% 17% 9% (n=23) Nord-Trøndelag 25% 25% 15% 5% 10% 10% 10% (n=20) Sør-Trøndelag 15% 15% 35% 5% 10% 20% 0% (n=20) Møre og Romsdal 20% 12% 28% 8% 4% 20% 8% (n=25) Sogn og Fjordande 35% 18% 12% 12% 0% 18% 6% (n=17) Hordaland 27% 31% 0% 8% 15% 15% 4% (n=26) Rogaland 22% 30% 4% 9% 9% 22% 4% (n=23) Vest-Agder 15% 8% 8% 31% 8% 15% 15% (n=13) Aust-Agder 23% 15% 15% 8% 8% 31% 0% (n=13) Telemark 0% 21% 21% 7% 21% 21% 7% (n=14) Buskerud 17% 0% 8% 8% 17% 42% 8% (n=12) Oppland 9% 5% 27% 5% 27% 27% 0% (n=22) Hedmark 0% 25% 19% 19% 13% 6% 19% (n=16) Oslo og Akershus 0% 0% 10% 14% 10% 33% 33% (n=21) Østfold 7% 7% 14% 7% 14% 21% 29% (n=14) Vestfold 8% 15% 0% 15% 23% 15% 23% (n=13) Bibliotektype Folkebibliotek 12% 15% 14% 9% 12% 24% 14% (n=249) Kombinasjonsbibliotek med grunnskole 33% 30% 19% 6% 6% 4% 4% (n=54) Kombinasjonsbibliotek med vgs-skole 0% 0% 14% 14% 29% 29% 14% (n=7) Kombinasjonsbibliotek med grunn- og vgs-skole 0% 0% 17% 17% 50% 17% 0% (n=6) Andre: 0% 20% 20% 20% 0% 40% 0% (n=5) Innbyggere i % 26% 17% 8% 7% 7% 4% (n=107) kommunen % 21% 24% 9% 7% 17% 5% (n=58) % 14% 14% 15% 18% 26% 9% (n=66) % 7% 11% 7% 22% 41% 11% (n=46) % 10% 3% 7% 7% 38% 34% (n=29) eller mer 0% 0% 0% 0% 14% 14% 71% (n=14) timer 2-3 timer 3-4 timer 4-5 timer 5-10 timer Over 10 timer Valid N

9 Bibliotekets årsverk Antall åpningstimer i uka 0,1-0,5 årsverk 48% 19% 19% 7% 0% 4% 4% (n=27) 0,5-1 årsverk 32% 29% 21% 5% 5% 8% 2% (n=66) 1-1,5 årsverk 14% 24% 20% 14% 14% 8% 4% (n=49) 1,5-2 årsverk 14% 22% 17% 14% 14% 14% 6% (n=36) 2-2,5 årsverk 0% 7% 17% 14% 17% 28% 17% (n=29) 2,5-3 årsverk 0% 0% 21% 7% 21% 43% 7% (n=14) 3-3,5 årsverk 6% 0% 0% 19% 19% 56% 0% (n=16) 3,5-5 årsverk 4% 23% 4% 8% 12% 35% 15% (n=26) 5-10 årsverk 3% 3% 9% 6% 18% 36% 24% (n=33) Mer enn 10 årsverk 0% 8% 0% 0% 8% 28% 56% (n=25) 0-15 timer i uka 41% 27% 14% 14% 0% 2% 2% (n=44) timer i uka 33% 22% 20% 9% 11% 0% 7% (n=46) timer i uka 15% 25% 25% 8% 13% 8% 6% (n=52) timer i uka 6% 9% 17% 11% 9% 40% 9% (n=35) timer i uka 5% 16% 13% 12% 16% 28% 9% (n=75) 40 timer eller mer i uka 3% 7% 4% 3% 14% 38% 30% (n=69) Total 15% 17% 15% 9% 12% 21% 12% (n=321) Signifikant høyere Signifikant lavere 2

10 Hvilke elektroniske ressurser bruker biblioteket for å verifisere/bestille innlån innen Norge? Flere svar mulig. 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Frekvens Prosent Samsøk for eget fylke % 83 % 83 % Andre regionale Samsøk % 61 % 61 % Bibsys Ask % 94 % 94 % Biblioteksøk % 57 % 57 % Norart % 27 % 27 % Andre % 27 % 27 % Total % 3

11 Hvilke elektroniske ressurser bruker biblioteket for å verifisere/bestille innlån innen Norge? Flere svar mulig. Brutt ned på bakgrunnsvariabler Samsøk for eget fylke Andre regionale Samsøk Bibsys Ask Biblioteksøk Norart Andre Valid N Fylke Finmark 71% 29% 100% 57% 21% 29% (n=14) Troms og Svalbard 88% 44% 88% 63% 25% 31% (n=16) Norland 70% 57% 96% 52% 13% 22% (n=23) Nord-Trøndelag 95% 55% 100% 45% 20% 10% (n=20) Sør-Trøndelag 81% 67% 95% 81% 29% 14% (n=21) Møre og Romsdal 100% 65% 92% 46% 27% 19% (n=26) Sogn og Fjordande 88% 53% 88% 53% 24% 29% (n=17) Hordaland 92% 54% 88% 62% 19% 27% (n=26) Rogaland 25% 21% 96% 50% 13% 54% (n=24) Vest-Agder 100% 85% 85% 62% 23% 38% (n=13) Aust-Agder 92% 69% 92% 31% 15% 15% (n=13) Telemark 100% 79% 86% 79% 43% 14% (n=14) Buskerud 21% 50% 100% 64% 43% 50% (n=14) Oppland 83% 78% 96% 61% 26% 35% (n=23) Hedmark 100% 75% 100% 69% 38% 19% (n=16) Oslo og Akershus 96% 83% 100% 65% 48% 13% (n=23) Østfold 100% 86% 93% 43% 36% 29% (n=14) Vestfold 100% 62% 85% 46% 38% 31% (n=13) Bibliotektype Folkebibliotek 82% 63% 94% 59% 30% 26% (n=256) Kombinasjonsbibliotek med grunnskole 89% 56% 91% 44% 7% 20% (n=55) Kombinasjonsbibliotek med vgs-skole 57% 43% 100% 57% 29% 43% (n=7) Kombinasjonsbibliotek med grunn- og vgs-skole 86% 43% 100% 86% 57% 57% (n=7) Andre: 60% 60% 100% 60% 40% 60% (n=5) 4

12 Innbyggere i kommunen Bibliotekets årsverk Antall åpningstimer i uka Tid brukt på fjernlån og innlån i uka % 45% 89% 44% 6% 15% (n=109) % 71% 93% 59% 24% 27% (n=59) % 70% 92% 62% 29% 27% (n=66) % 69% 100% 69% 43% 39% (n=49) % 58% 100% 65% 58% 35% (n=31) eller mer 73% 73% 100% 73% 67% 47% (n=15) 0,1-0,5 årsverk 86% 36% 75% 18% 0% 11% (n=28) 0,5-1 årsverk 83% 55% 89% 48% 5% 18% (n=66) 1-1,5 årsverk 86% 72% 92% 60% 22% 16% (n=50) 1,5-2 årsverk 92% 72% 97% 61% 19% 25% (n=36) 2-2,5 årsverk 71% 58% 97% 61% 26% 32% (n=31) 2,5-3 årsverk 100% 57% 100% 57% 43% 14% (n=14) 3-3,5 årsverk 71% 65% 100% 65% 35% 29% (n=17) 3,5-5 årsverk 85% 63% 96% 70% 44% 41% (n=27) 5-10 årsverk 77% 60% 100% 74% 54% 46% (n=35) Mer enn 10 årsverk 77% 69% 100% 65% 65% 42% (n=26) 0-15 timer i uka 87% 44% 78% 38% 4% 16% (n=45) timer i uka 89% 70% 91% 46% 7% 15% (n=46) timer i uka 83% 72% 92% 53% 13% 19% (n=53) timer i uka 83% 56% 97% 69% 36% 33% (n=36) timer i uka 87% 61% 97% 64% 34% 26% (n=77) 40 timer eller mer i uka 71% 60% 100% 67% 52% 42% (n=73) 0-1 timer 84% 57% 82% 35% 10% 12% (n=49) 1-2 timer 84% 44% 89% 56% 13% 20% (n=55) 2-3 timer 87% 64% 96% 49% 19% 19% (n=47) 3-4 timer 83% 62% 93% 52% 17% 34% (n=29) 4-5 timer 92% 65% 97% 54% 19% 19% (n=37) 5-10 timer 74% 65% 100% 77% 47% 38% (n=66) Over 10 timer 84% 71% 100% 74% 55% 37% (n=38) Total 83% 61% 94% 57% 27% 27% (n=331) Signifikant høyere Signifikant lavere 5

13 Åpne kommentarer, andre: Antall 1 Gamle samsøk 1 4 kommuner felles katalog 1 Bibliofil nasjonalt samsøk 6 Bibliofil samsøk 1 Bibliofils samsøk for hele landet 1 Bibliotek i sammarbeidet 1 Bibliotekkataloger i nabokommuner 3 BOB 1 Bokkilden, Google, 1 BS, nettbokhandlere, danske og svenske samkataloger, NBs avisdatabase, Google 1 Buskerud bibliotek, Stavanger bibliotek 1 Buskerud fylkesbibliotek 1 Deichman 2 Deichmanske 1 Deichmanske bibliotek 1 Deichmanske flerspråklige og div. andre 1 Deichmanske, andre fagbibliotek 1 Deichmanske, DFB 1 Direkte i enkelte bibliotek, f.eks Norges Musikkhøgskole 1 Direkte i websøk andre bibliotek - i liten grad samsøk siden det ikke er laget for Buskerud. 1 Direkte søk i andre bibliotek f.eks. Trondheim, Drammensbiblioteket 1 Direkte søk i bibliotekkataloger 1 direkte søk i nærliggende bibliotek som ikke er med i samsøk 1 direkte søk i større folkebibliotek 1 Div. folkebibliotek i eget fylke 1 e-post 1 Eige fylkesbibliotek, Libris, Kgl. Dansk 2 Enkeltbibliotek 1 Enkeltbiblioteks baser 1 Enkeltbiblioteks kataloger 1 Enkelte biblioteks websøk 1 Fjernlånsmodul i Mikromarc3 1 Flerspråklig bibliotek 6

14 1 Fylkesbibliotek 1 Google Scholar, Google, Amazon o.l. for verifisering 1 Google, NOSP 1 google(pensumlister) 1 helsebiblioteket.no 1 Hjelp fra fylkesbibliotek 1 Innlån frå felles regional base; Fylkesbiblioteket 1 Internett 1 jevnaker bibliotek 1 Libris.se, samper.no, bibliotek.dk, google.no, samnoter.no, diktbase deichmann, Atekst, 2 Lokale kataloger 3 Mikromarc 1 Mikromarc fjernlån 1 MM3s egne løsning for fjernlån 1 nb.no 1 Rogaland fylkesbibliotek 2 SAMPER 1 Samper Det flerspråklige bibliotek 1 Samper, Libris.se 1 Samper, Mentor 1 Samper, sangindeks, Det flerspråklige bibliotek 1 samsok.no 1 Samsøk 1 Samsøk Bibliofilbibliotek 1 Samsøk for hele Bibliofil 1 Sang- og viseregister, diktregister, deichman 1 sangindex, norper, diktregisteret 1 Stavanger bibliotek og Deichmanske bibliotek 1 Stavanger bibliotek sin nettside 1 Svenske + danske baser 1 Sølvbeget 1 Troms fylkesbibliotek 1 Vi deler katalog med 5 andre bibliotek og får mest materiale fra dem. 1 Via biblioteksystemet Wärmsøk, Danbib, Libris, BL, LC 7

15 Hvilket biblioteksystem bruker biblioteket? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Frekvens Prosent Mikromarc % 62 % 62 % Bibliofil % 36 % 36 % Andre: 9 3 % 3 % 3 % Total % Hvilket biblioteksystem bruker biblioteket? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Mikromarc Fylke Finmark 71% 21% 7% (n=14) Troms og Svalbard 81% 19% 0% (n=16) Norland 43% 57% 0% (n=23) Nord-Trøndelag 81% 19% 0% (n=21) Sør-Trøndelag 95% 5% 0% (n=20) Møre og Romsdal 96% 4% 0% (n=26) Sogn og Fjordande 59% 35% 6% (n=17) Hordaland 54% 38% 8% (n=26) Rogaland 63% 29% 8% (n=24) Vest-Agder 77% 15% 8% (n=13) Aust-Agder 85% 15% 0% (n=13) Telemark 86% 14% 0% (n=14) Buskerud 36% 50% 14% (n=14) Oppland 43% 57% 0% (n=23) Hedmark 38% 63% 0% (n=16) Oslo og Akershus 22% 78% 0% (n=23) Østfold 50% 50% 0% (n=14) Vestfold 38% 62% 0% (n=13) Bibliotektype Folkebibliotek 57% 40% 3% (n=256) Kombinasjonsbibliotek med grunnskole 80% 16% 4% (n=55) Kombinasjonsbibliotek med vgs-skole 71% 29% 0% (n=7) Kombinasjonsbibliotek med grunn- og vgs-skole 86% 14% 0% (n=7) Andre: 40% 60% 0% (n=5) Innbyggere i % 17% 5% (n=110) kommunen % 29% 2% (n=58) % 30% 2% (n=66) % 49% 0% (n=49) % 84% 0% (n=31) eller mer 13% 73% 13% (n=15) 8 Bibliofil Andre: Valid N

16 Bibliotekets årsverk Antall åpningstimer i uka Tid brukt på fjernlån og innlån i uka 0,1-0,5 årsverk 82% 18% 0% (n=28) 0,5-1 årsverk 70% 24% 6% (n=66) 1-1,5 årsverk 74% 24% 2% (n=50) 1,5-2 årsverk 77% 20% 3% (n=35) 2-2,5 årsverk 81% 19% 0% (n=31) 2,5-3 årsverk 50% 50% 0% (n=14) 3-3,5 årsverk 59% 35% 6% (n=17) 3,5-5 årsverk 52% 48% 0% (n=27) 5-10 årsverk 34% 66% 0% (n=35) Mer enn 10 årsverk 8% 85% 8% (n=26) 0-15 timer i uka 80% 20% 0% (n=45) timer i uka 65% 24% 11% (n=46) timer i uka 60% 38% 2% (n=52) timer i uka 78% 22% 0% (n=36) timer i uka 65% 33% 1% (n=78) 40 timer eller mer i uka 38% 59% 3% (n=73) 0-1 timer 63% 29% 8% (n=49) 1-2 timer 65% 35% 0% (n=55) 2-3 timer 78% 20% 2% (n=46) 3-4 timer 59% 38% 3% (n=29) 4-5 timer 57% 41% 3% (n=37) 5-10 timer 64% 36% 0% (n=66) Over 10 timer 37% 58% 5% (n=38) Total 62% 36% 3% (n=331) Signifikant høyere Signifikant lavere Åpne kommentarer, andre: Antall 1 Aleph 1 Tidemann 9

17 Kommentarer til spørsmålene om elektroniske ressurser Andre nettsider blir også brukt for å verifisere materiellet brukaren ønskjer Bibliofil sin "Bibliotekets eget samsøk" inkluderer bibliotek fra hele Norge. Vi bruker denne hele tiden. Bibliofil sin "Regionale samsøk på samsok.no" bruker vi sjeldent. Biblioteksøk er svært tungvint i bruk, sammenlignet med f.eks. Bibsys Ask. Biblioteksøk er tungvint å bruke - vi foretrekker bibsys Biblioteksøk er vel enno noko "tynn"? Har ikkje oppfatta at den er skikkeleg i sving. Biblioteksøk fungerer ikke tilfredsstillende. Det gamle Sambok fungerte mye bedre. Biblioteksøk fungerer ikke? Biblioteksøk kronglete å bruke. For mange poster for samme katalogpost Bibsys Ask fungerer ikke. Saken er tatt opp, men har ikke fått løsning på problemet:( Bibsys ask og samsøk for eget fylke brukes mest. Websøk for lokale bibliotek brukes også direkte. Bruker først søk i regionen før vi går videre til andre bibliotek i fylket. Bruker ikke biblioteksøk pga tungvindt funksjonalitet. Var mye mer fornøyd med det tidligere samsøket. Bruker ofte åpne nettsøk for den første verifiseringen, særlig på engelskspråklig litteratur Buskerud har ikke regionalt samsøk gjennom Bibliofil, men vi bruker vanlig samsøk Det er svært tidkrevjande og ineffektivt å måtta forhalda seg til så mange samsøk for å få oversikt over kva som finst i alle norske bibliotek. Det må SNARAST utviklast eit Norges-samsøk som inkludererer alle systemleverandørane (Bibliofil, Micromark, Aleph, Tidemann og Bibsys) med tilsvarande funksjonalitet som bibliotek.dk der ein får opp berre 1 post på kvar tittel og samtidig opplysningar om kvar boka er inne. Biblioteksøk held ikkje mål og Nasjonalbiblioteket må ta ansvaret for dette arbeidet slik at me får eit verktøy som fungerer. Eit Norges-samsøk for kvar leverandør hadde vore ein god begynnelse, 5 samsøk er jo straks bedre enn 19 fylkessøk! Det hadde vært fint med felles base for fag- og folkebibliotek. Det kan naturligvis av og til være aktuelt å bruke andre elektroniske kilder! Efterlyser et enkelt søge-system - i stil med det danske Bibliotek.dk Enn så lenge bruker vi i svært liten grad Biblioteksøk - regner med at dette blir mer aktuelt når denne ressursen er mer utprøvd/ferdig. Google brukes som nyttig kilde for verifisering. Google, Bokkilden, internett generelt Har ikke samsøk for hele Rogaland. mange musikkbibliotekarer savner samnoter og især sangindex! MM2 Nasjonalt Samsøk Nes folkebibliotek er en del av Hallingdalsbiblioteka. Vi har felles katalogsystem og et utstrakt reservering- og fjernlånssamarbeid. Noen ganger er det behov fo å gå utenom de vanligste basene for å finne det vi søker etter Pga portoutgifter har vi innført egne lokale "låneveier". Vi låner stort sett fra eget fylke: fylkesbibliotek, universitetsbibliotek, høgskolebibliotek, andre lokale folkebibliotek i fylket Ressurser som Google Scholar er til hjelp for verifisering, fordi det ofte er mer brukervennlig enn de ordinære bibliotek-katalogene. Savner et felles søk for Norge, som er fullt operasjonelt. Samsøk for eget fylke dekker alle kataloger, uansett biblioteksystem, og inkluderer NB. Primærkilde for søk. Samsøk hos oss gir mulighet for og søke i både eget fylke og andre fylkers biblioteksdatabaser. Savner et velfungerende samsøk i Rogaland og nasjonalt Skjelden Samsøk andre fylker Skulle egentlig ha rangert ressursene, men det avgjørende for hvor vi går først er type forespørsel som etterspørres. De ikke avhakete bruker vi sjelden Stort sett bruker en mikromarc for å bestille fjernlån via hvor du har x ant spesifikke bibliotekbaser(bibliotek) som du søker i Syns biblioteksøk er tungvint å bruke Søker ofte på internett for rett informasjon/verifisering om bøker og tidsskriftartikler 10

18 Søkesidene ved Stavanger bibliotek Vi bestiller i første omgang frå eige fylke, deretter evt. Høgskulen i Volda i og med at bibliotektransporten vår også reiser via Volda. Elles bestiller vi frå Nasjonalbiblioteket, litt frå Deichman og andre. Vi brukar samsøk for eige fylke på samsok.no. Elles fylkesbiblioteket. Vi er flere som håndterer innlån, og bruker dermed ulike baser. Men vi ser at det hadde vært forenklende om enten samsøkene eller biblioteksøk dekket alle bibliotek. Da hadde vi sluppet å bruke tid på å søke i flere ulike baser for å finne dokumenter. Vi er ikke fornøyd med hvordan fjernlånssøkinga fungerer i Mikromarc. Ofte finner vi boka på Samsøk, men ikke i Mikromarc3. Ofte "henger" det seg opp når vi søker i Mm. En annen svakhet er at vi ikke ser om boka er ledig ved å søke i Mm. Dette er bedre i Samsøk og ved søk direkte på eierbibliotek. Det er også tundvindt å fornye fjernlån, fordi lånerne ikke kan gjøre det selv, men må spørre oss om å ordne det. Vi kan ikke gjøre det automatisk i systemet, men må logge inn på eierbib. og deretter fornye i Mm; det går ikke automatisk. Bibsys-fornying er også tundvindt fordi vi ikke får fornyet enkelt-titler, men må velge alle. Det er jo unødvendig. Vi har i MicroMarc 3 lagt inn noen bibliotek i favoritter. De gangene vi ikke får treff der går vi til Bibsys og finner ut hvilke bibliotek som har det vi søker etter. Vi har ikke så mye fjernlån Vi synes Biblioteksøk er litt for omstendelig Vi synes ikkje Biblioteksøk hittil har blitt nokon god erstatning for det gamle samsøket 11

19 Har biblioteket brukeropplæring i lånerinitiert innlån? 0 % 50 % 100 % Frekvens Prosent Ja % 20 % 20 % Nei % 78 % 78 % Vet ikke 5 2 % 2 % 2 % Total % Har biblioteket brukeropplæring i lånerinitiert innlån? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Ja Fylke Finmark 14% 79% 7% (n=14) Troms og Svalbard 25% 75% 0% (n=16) Norland 30% 70% 0% (n=23) Nord-Trøndelag 33% 67% 0% (n=21) Sør-Trøndelag 38% 62% 0% (n=21) Møre og Romsdal 15% 81% 4% (n=26) Sogn og Fjordande 12% 82% 6% (n=17) Hordaland 4% 96% 0% (n=25) Rogaland 13% 88% 0% (n=24) Vest-Agder 23% 77% 0% (n=13) Aust-Agder 46% 54% 0% (n=13) Telemark 0% 100% 0% (n=14) Buskerud 7% 93% 0% (n=14) Oppland 9% 87% 4% (n=23) Hedmark 19% 81% 0% (n=16) Oslo og Akershus 22% 74% 4% (n=23) Østfold 31% 69% 0% (n=13) Vestfold 31% 69% 0% (n=13) Bibliotektype Folkebibliotek 18% 81% 1% (n=255) Kombinasjonsbibliotek med grunnskole 27% 69% 4% (n=55) Kombinasjonsbibliotek med vgs-skole 0% 100% 0% (n=7) Kombinasjonsbibliotek med grunn- og vgs-skole 57% 43% 0% (n=7) Andre: 20% 80% 0% (n=5) Innbyggere i % 83% 2% (n=110) kommunen % 74% 2% (n=58) % 71% 2% (n=65) % 80% 2% (n=49) % 77% 0% (n=31) eller mer 7% 93% 0% (n=15) 12 Nei Vet ikke Valid N

20 Bibliotekets årsverk Antall åpningstimer i uka Tid brukt på fjernlån og innlån i uka 0,1-0,5 årsverk 18% 82% 0% (n=28) 0,5-1 årsverk 18% 80% 2% (n=66) 1-1,5 årsverk 18% 78% 4% (n=49) 1,5-2 årsverk 25% 72% 3% (n=36) 2-2,5 årsverk 23% 77% 0% (n=31) 2,5-3 årsverk 29% 71% 0% (n=14) 3-3,5 årsverk 18% 76% 6% (n=17) 3,5-5 årsverk 19% 81% 0% (n=26) 5-10 årsverk 17% 83% 0% (n=35) Mer enn 10 årsverk 19% 81% 0% (n=26) 0-15 timer i uka 18% 82% 0% (n=45) timer i uka 20% 76% 4% (n=46) timer i uka 21% 75% 4% (n=52) timer i uka 19% 81% 0% (n=36) timer i uka 21% 78% 1% (n=78) 40 timer eller mer i uka 21% 79% 0% (n=72) 0-1 timer 16% 84% 0% (n=49) 1-2 timer 24% 76% 0% (n=54) 2-3 timer 17% 81% 2% (n=47) 3-4 timer 24% 72% 3% (n=29) 4-5 timer 31% 69% 0% (n=36) 5-10 timer 15% 82% 3% (n=66) Over 10 timer 16% 82% 3% (n=38) Total 20% 78% 2% (n=329) Signifikant høyere Signifikant lavere 13

21 Hvor ofte gir biblioteket opplæring i lånerinitiert innlån (trenger ikke være organiserte kurs)? 0 % 20 % 40 % 60 % Frekvens Prosent Oftere enn 1 gang pr uke 6 9 % 9 % 9 % 1 gang pr uke 7 11 % 11 % 11 % Månedlig % 45 % 45 % Sjeldnere enn hver måned % 23 % 23 % Andre: 7 11 % 11 % 11 % Total % Hvor ofte gir biblioteket opplæring i lånerinitiert innlån (trenger ikke være organiserte kurs)? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Oftere enn 1 gang pr uke Fylke Finmark - % - % - % - % - % (n< 5 Troms og Svalbard - % - % - % - % - % (n< 5 Norland 14% 0% 14% 43% 29% (n=7) Nord-Trøndelag 0% 0% 67% 17% 17% (n=6) Sør-Trøndelag 0% 25% 38% 38% 0% (n=8) Møre og Romsdal - % - % - % - % - % (n< 5 Sogn og Fjordande - % - % - % - % - % (n< 5 Hordaland - % - % - % - % - % (n< 5 Rogaland - % - % - % - % - % (n< 5 Vest-Agder - % - % - % - % - % (n< 5 Aust-Agder 0% 33% 50% 0% 17% (n=6) Telemark - % - % - % - % - % (n< 5 Buskerud - % - % - % - % - % (n< 5 Oppland - % - % - % - % - % (n< 5 Hedmark - % - % - % - % - % (n< 5 Oslo og Akershus 20% 0% 60% 0% 20% (n=5) Østfold - % - % - % - % - % (n< 5 Vestfold - % - % - % - % - % (n< 5 Bibliotektype Folkebibliotek 11% 11% 43% 23% 11% (n=44) Kombinasjonsbibliotek med grunnskole 7% 13% 53% 13% 13% (n=15) Kombinasjonsbibliotek med vgs-skole - % - % - % - % - % (n< 5 Kombinasjonsbibliotek med grunn- og vgs-skole - % - % - % - % - % (n< 5 Andre: - % - % - % - % - % (n< 5 Innbyggere i % 13% 44% 31% 13% (n=16) kommunen % 7% 36% 43% 7% (n=14) % 22% 50% 17% 0% (n=18) % 0% 50% 13% 13% (n=8) % 0% 57% 0% 29% (n=7) eller mer - % - % - % - % - % (n< gang pr uke Månedlig Sjeldnere enn hver måned Andre: Valid N

22 Bibliotekets årsverk Antall åpningstimer i uka Tid brukt på fjernlån og innlån i uka 0,1-0,5 årsverk 0% 0% 20% 60% 20% (n=5) 0,5-1 årsverk 0% 17% 33% 42% 8% (n=12) 1-1,5 årsverk 11% 11% 56% 22% 0% (n=9) 1,5-2 årsverk 11% 22% 22% 33% 11% (n=9) 2-2,5 årsverk 0% 29% 71% 0% 0% (n=7) 2,5-3 årsverk - % - % - % - % - % (n< 5 3-3,5 årsverk - % - % - % - % - % (n< 5 3,5-5 årsverk - % - % - % - % - % (n< årsverk 33% 0% 67% 0% 0% (n=6) Mer enn 10 årsverk 20% 0% 40% 0% 40% (n=5) 0-15 timer i uka 0% 25% 13% 50% 13% (n=8) timer i uka 11% 11% 44% 22% 11% (n=9) timer i uka 9% 0% 45% 36% 9% (n=11) timer i uka 0% 29% 57% 14% 0% (n=7) timer i uka 0% 13% 53% 20% 13% (n=15) 40 timer eller mer i uka 29% 0% 50% 7% 14% (n=14) 0-1 timer 13% 13% 38% 13% 25% (n=8) 1-2 timer 0% 8% 38% 46% 8% (n=13) 2-3 timer 0% 25% 38% 38% 0% (n=8) 3-4 timer 14% 29% 29% 29% 0% (n=7) 4-5 timer 9% 9% 64% 9% 9% (n=11) 5-10 timer 10% 0% 50% 20% 20% (n=10) Over 10 timer 33% 0% 50% 0% 17% (n=6) Total 9% 11% 45% 23% 11% (n=64) Signifikant høyere Signifikant lavere Åpne kommentarer, andre: Antall 1 Etter behov 1 Får opplæring når de får nasjonalt lånekort 1 hver 14 dag 1 På forespørsel 1 Sporadisk ved etterspørsel 2 ved behov 15

23 Biblioteket har tid/personalressurser til å drive med brukeropplæring for lånerinitiert innlån 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Frekvens Prosent 1 I svært liten grad % 29 % 29 % % 30 % 30 % % 24 % 24 % % 12 % 12 % 5 I svært stor grad 7 2 % 2 % 2 % 6 Vet ikke 10 3 % 3 % 3 % Total % Biblioteket har tid/personalressurser til å drive med brukeropplæring for lånerinitiert innlån Brutt ned på bakgrunnsvariabler 1 I svært liten grad Fylke Finmark 31% 15% 31% 15% 0% 8% (n=13) Troms og Svalbard 36% 36% 0% 14% 7% 7% (n=14) Norland 35% 13% 48% 4% 0% 0% (n=23) Nord-Trøndelag 40% 10% 15% 20% 5% 10% (n=20) Sør-Trøndelag 45% 30% 10% 5% 5% 5% (n=20) Møre og Romsdal 28% 24% 20% 24% 0% 4% (n=25) Sogn og Fjordande 24% 24% 35% 12% 0% 6% (n=17) Hordaland 28% 48% 16% 4% 4% 0% (n=25) Rogaland 27% 32% 27% 9% 0% 5% (n=22) Vest-Agder 23% 31% 23% 23% 0% 0% (n=13) Aust-Agder 8% 25% 42% 8% 8% 8% (n=12) Telemark 29% 21% 36% 14% 0% 0% (n=14) Buskerud 21% 29% 43% 7% 0% 0% (n=14) Oppland 26% 35% 26% 9% 0% 4% (n=23) Hedmark 38% 38% 13% 13% 0% 0% (n=16) Oslo og Akershus 24% 29% 24% 14% 10% 0% (n=21) Østfold 29% 57% 14% 0% 0% 0% (n=14) Vestfold 15% 54% 15% 15% 0% 0% (n=13) Bibliotektype Folkebibliotek 31% 28% 24% 12% 2% 3% (n=246) Kombinasjonsbibliotek med grunnskole 26% 39% 20% 11% 2% 2% (n=54) Kombinasjonsbibliotek med vgs-skole 0% 57% 43% 0% 0% 0% (n=7) Kombinasjonsbibliotek med grunn- og vgs-skole 29% 29% 14% 14% 0% 14% (n=7) Andre: 0% 20% 40% 20% 20% 0% (n=5) Innbyggere i % 31% 24% 6% 3% 6% (n=105) kommunen % 28% 26% 7% 0% 5% (n=58) % 27% 19% 20% 2% 0% (n=64) % 24% 33% 20% 2% 0% (n=46) % 48% 26% 13% 3% 0% (n=31) eller mer 43% 29% 14% 0% 7% 7% (n=14) I svært stor grad 6 Vet ikke Valid N

24 Bibliotekets årsverk Antall åpningstimer i uka Tid brukt på fjernlån og innlån i uka 0,1-0,5 årsverk 46% 36% 11% 0% 4% 4% (n=28) 0,5-1 årsverk 29% 32% 25% 6% 3% 5% (n=65) 1-1,5 årsverk 43% 16% 24% 12% 0% 4% (n=49) 1,5-2 årsverk 27% 36% 18% 12% 3% 3% (n=33) 2-2,5 årsverk 23% 29% 35% 13% 0% 0% (n=31) 2,5-3 årsverk 8% 38% 8% 38% 0% 8% (n=13) 3-3,5 årsverk 31% 25% 13% 25% 0% 6% (n=16) 3,5-5 årsverk 22% 22% 43% 13% 0% 0% (n=23) 5-10 årsverk 11% 34% 34% 14% 6% 0% (n=35) Mer enn 10 årsverk 28% 40% 16% 8% 4% 4% (n=25) 0-15 timer i uka 49% 31% 11% 2% 4% 2% (n=45) timer i uka 32% 30% 30% 7% 0% 2% (n=44) timer i uka 29% 31% 22% 12% 2% 4% (n=51) timer i uka 24% 33% 21% 18% 3% 0% (n=33) timer i uka 22% 26% 31% 14% 0% 6% (n=77) 40 timer eller mer i uka 23% 32% 25% 14% 4% 1% (n=69) 0-1 timer 24% 37% 17% 13% 4% 4% (n=46) 1-2 timer 32% 25% 30% 8% 4% 2% (n=53) 2-3 timer 31% 36% 20% 11% 0% 2% (n=45) 3-4 timer 38% 28% 21% 7% 3% 3% (n=29) 4-5 timer 24% 35% 30% 11% 0% 0% (n=37) 5-10 timer 22% 31% 22% 19% 2% 5% (n=64) Over 10 timer 31% 22% 33% 8% 3% 3% (n=36) Total 29% 30% 24% 12% 2% 3% (n=320) Signifikant høyere Signifikant lavere Biblioteket har tid/personalressurser til å drive med brukeropplæring for lånerinitiert innlån Standardiserte gjennomsnitt hvor 0= 'i svært liten grad' 100='i svært stor grad' og 'vet-ikke' kategorien er tatt bort. Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Fylke Finmark (n=12) 33 33,33 Troms og Svalbard (n=13) 29 28,85 Norland (n=23) 30 30,43 Nord-Trøndelag (n=18) 33 33,33 Sør-Trøndelag (n=19) 22 22,37 Møre og Romsdal (n=24) 35 35,42 Sogn og Fjordande (n=16) 34 34,38 Hordaland (n=25) Rogaland (n=21) 30 29,76 Vest-Agder (n=13) 37 36,54 Aust-Agder (n=11) 45 45,45 Telemark (n=14) 34 33,93 Buskerud (n=14) 34 33,93 Oppland (n=22) 30 29,55 Hedmark (n=16) Oslo og Akershus (n=21) 39 39,29 Østfold (n=14) 21 21,43 Vestfold (n=13) 33 32,69 17

25 Bibliotektype Folkebibliotek (n=238) 31 30,99 Innbyggere i kommunen Bibliotekets årsverk Antall åpningstimer i uka Tid brukt på fjernlån og innlån i uka Kombinasjonsbibliotek med grunnskole (n=53) 31 30,66 Kombinasjonsbibliotek med vgs-skole (n=7) 36 35,71 Kombinasjonsbibliotek med grunn- og vgs-skole (n=6) 29 29,17 Andre: (n=5) (n=99) 29 28, (n=55) 26 26, (n=64) 33 32, (n=46) 39 39, (n=31) 38 37, eller mer (n=13) 23 23,08 0,1-0,5 årsverk (n=27) 19 18,52 0,5-1 årsverk (n=62) 29 29,44 1-1,5 årsverk (n=47) 27 26,6 1,5-2 årsverk (n=32) 31 31,25 2-2,5 årsverk (n=31) 35 34,68 2,5-3 årsverk (n=12) 46 45,83 3-3,5 årsverk (n=15) 33 33,33 3,5-5 årsverk (n=23) 37 36, årsverk (n=35) 42 42,14 Mer enn 10 årsverk (n=24) 29 29, timer i uka (n=44) 20 19, timer i uka (n=43) 28 27, timer i uka (n=49) 31 30, timer i uka (n=33) 36 35, timer i uka (n=72) 35 35,07 40 timer eller mer i uka (n=68) 36 36, timer (n=44) 34 33, timer (n=52) 31 31, timer (n=44) 28 27, timer (n=28) 27 26, timer (n=37) 32 31, timer (n=61) 36 36,07 Over 10 timer (n=35) 32 32,14 Total (n=310) 31 31,

26 Biblioteket har nok kunnskap innen dette feltet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Frekvens Prosent 1 I svært liten grad 10 3 % 3 % 3 % % 14 % 14 % % 27 % 27 % % 34 % 34 % 5 I svært stor grad % 19 % 19 % 6 Vet ikke 7 2 % 2 % 2 % Total % Biblioteket har nok kunnskap innen dette feltet Brutt ned på bakgrunnsvariabler 1 I svært liten grad Fylke Finmark 8% 31% 15% 23% 15% 8% (n=13) Troms og Svalbard 0% 7% 21% 36% 36% 0% (n=14) Norland 0% 18% 32% 32% 14% 5% (n=22) Nord-Trøndelag 5% 0% 40% 30% 15% 10% (n=20) Sør-Trøndelag 5% 20% 35% 30% 10% 0% (n=20) Møre og Romsdal 4% 17% 8% 46% 21% 4% (n=24) Sogn og Fjordande 0% 29% 29% 29% 12% 0% (n=17) Hordaland 8% 19% 27% 35% 12% 0% (n=26) Rogaland 14% 14% 18% 41% 14% 0% (n=22) Vest-Agder 0% 0% 46% 31% 23% 0% (n=13) Aust-Agder 0% 8% 8% 69% 15% 0% (n=13) Telemark 0% 21% 36% 21% 21% 0% (n=14) Buskerud 7% 29% 36% 21% 7% 0% (n=14) Oppland 0% 13% 35% 30% 13% 9% (n=23) Hedmark 0% 6% 19% 38% 38% 0% (n=16) Oslo og Akershus 0% 5% 27% 23% 45% 0% (n=22) Østfold 0% 14% 43% 29% 14% 0% (n=14) Vestfold 0% 0% 23% 54% 23% 0% (n=13) Bibliotektype Folkebibliotek 3% 13% 28% 33% 21% 2% (n=247) Kombinasjonsbibliotek med grunnskole 0% 22% 30% 39% 7% 2% (n=54) Kombinasjonsbibliotek med vgs-skole 0% 29% 14% 43% 14% 0% (n=7) Kombinasjonsbibliotek med grunn- og vgs-skole 29% 0% 29% 29% 14% 0% (n=7) Andre: 0% 0% 0% 20% 80% 0% (n=5) Innbyggere i % 22% 27% 30% 11% 6% (n=105) kommunen % 14% 22% 45% 12% 2% (n=58) % 11% 33% 30% 25% 0% (n=64) % 7% 28% 41% 20% 0% (n=46) % 6% 29% 32% 32% 0% (n=31) eller mer 0% 13% 27% 13% 47% 0% (n=15) I svært stor grad 6 Vet ikke Valid N

27 Bibliotekets årsverk Antall åpningstimer i uka Tid brukt på fjernlån og innlån i uka 0,1-0,5 årsverk 4% 41% 22% 22% 4% 7% (n=27) 0,5-1 årsverk 2% 18% 32% 33% 11% 5% (n=66) 1-1,5 årsverk 4% 6% 27% 43% 18% 2% (n=49) 1,5-2 årsverk 0% 13% 31% 38% 16% 3% (n=32) 2-2,5 årsverk 0% 19% 26% 32% 23% 0% (n=31) 2,5-3 årsverk 0% 0% 15% 62% 23% 0% (n=13) 3-3,5 årsverk 13% 6% 25% 31% 25% 0% (n=16) 3,5-5 årsverk 8% 0% 33% 29% 29% 0% (n=24) 5-10 årsverk 3% 17% 26% 31% 23% 0% (n=35) Mer enn 10 årsverk 0% 8% 27% 27% 38% 0% (n=26) 0-15 timer i uka 2% 32% 25% 32% 5% 5% (n=44) timer i uka 2% 22% 36% 18% 20% 2% (n=45) timer i uka 0% 6% 22% 57% 12% 4% (n=51) timer i uka 0% 3% 33% 39% 24% 0% (n=33) timer i uka 7% 11% 26% 32% 24% 1% (n=76) 40 timer eller mer i uka 4% 13% 27% 30% 25% 1% (n=71) 0-1 timer 2% 15% 28% 35% 13% 7% (n=46) 1-2 timer 2% 17% 22% 39% 17% 4% (n=54) 2-3 timer 5% 14% 16% 50% 16% 0% (n=44) 3-4 timer 7% 17% 31% 14% 31% 0% (n=29) 4-5 timer 0% 22% 35% 35% 8% 0% (n=37) 5-10 timer 2% 5% 36% 36% 20% 2% (n=64) Over 10 timer 3% 16% 22% 24% 32% 3% (n=37) Total 3% 14% 27% 34% 19% 2% (n=321) Signifikant høyere Signifikant lavere Biblioteket har nok kunnskap innen dette feltet Standardiserte gjennomsnitt hvor 0= 'i svært liten grad' 100='i svært stor grad' og 'vet-ikke' kategorien er tatt bort. Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Fylke Finmark (n=12) 52 52,08 Troms og Svalbard (n=14) Norland (n=21) 61 60,71 Nord-Trøndelag (n=18) 64 63,89 Sør-Trøndelag (n=20) Møre og Romsdal (n=23) 66 66,3 Sogn og Fjordande (n=17) 56 55,88 Hordaland (n=26) 56 55,77 Rogaland (n=22) 57 56,82 Vest-Agder (n=13) 69 69,23 Aust-Agder (n=13) 73 73,08 Telemark (n=14) 61 60,71 Buskerud (n=14) 48 48,21 Oppland (n=21) 62 61,9 Hedmark (n=16) 77 76,56 Oslo og Akershus (n=22) 77 77,27 Østfold (n=14) 61 60,71 Vestfold (n=13)

28 Bibliotektype Folkebibliotek (n=241) 64 64,21 Innbyggere i kommunen Bibliotekets årsverk Antall åpningstimer i uka Tid brukt på fjernlån og innlån i uka Kombinasjonsbibliotek med grunnskole (n=53) 58 58,02 Kombinasjonsbibliotek med vgs-skole (n=7) 61 60,71 Kombinasjonsbibliotek med grunn- og vgs-skole (n=7) Andre: (n=5) (n=99) 56 56, (n=57) 61 61, (n=64) 66 66, (n=46) 66 66, (n=31) 73 72, eller mer (n=15) 73 73,33 0,1-0,5 årsverk (n=25) ,5-1 årsverk (n=63) 59 58,73 1-1,5 årsverk (n=48) 67 66,67 1,5-2 årsverk (n=31) 65 64,52 2-2,5 årsverk (n=31) 65 64,52 2,5-3 årsverk (n=13) 77 76,92 3-3,5 årsverk (n=16) 63 62,5 3,5-5 årsverk (n=24) 68 67, årsverk (n=35) 64 63,57 Mer enn 10 årsverk (n=26) 74 74, timer i uka (n=42) 51 51, timer i uka (n=44) 58 57, timer i uka (n=49) 69 69, timer i uka (n=33) 71 71, timer i uka (n=75) timer eller mer i uka (n=70) timer (n=43) 61 61, timer (n=52) 63 63, timer (n=44) 65 64, timer (n=29) 61 61, timer (n=37) 57 57, timer (n=63) 67 67,46 Over 10 timer (n=36) 67 67,36 Total (n=314) 63 63,

29 Biblioteket oppfordrer brukerne til å bestille selv 0 % 20 % 40 % 60 % Frekvens Prosent 1 I svært liten grad % 41 % 41 % % 23 % 23 % % 21 % 21 % % 10 % 10 % 5 I svært stor grad 8 2 % 2 % 2 % 6 Vet ikke 8 2 % 2 % 2 % Total % Biblioteket oppfordrer brukerne til å bestille selv Brutt ned på bakgrunnsvariabler 1 I svært liten grad Fylke Finmark 38% 31% 15% 8% 0% 8% (n=13) Troms og Svalbard 71% 21% 0% 7% 0% 0% (n=14) Norland 59% 9% 23% 5% 0% 5% (n=22) Nord-Trøndelag 47% 21% 11% 11% 0% 11% (n=19) Sør-Trøndelag 48% 24% 24% 0% 5% 0% (n=21) Møre og Romsdal 40% 16% 28% 8% 4% 4% (n=25) Sogn og Fjordande 50% 13% 31% 6% 0% 0% (n=16) Hordaland 46% 19% 27% 8% 0% 0% (n=26) Rogaland 45% 32% 9% 5% 0% 9% (n=22) Vest-Agder 15% 38% 15% 23% 8% 0% (n=13) Aust-Agder 15% 46% 8% 31% 0% 0% (n=13) Telemark 43% 29% 7% 14% 7% 0% (n=14) Buskerud 57% 29% 14% 0% 0% 0% (n=14) Oppland 43% 43% 4% 9% 0% 0% (n=23) Hedmark 13% 19% 63% 0% 6% 0% (n=16) Oslo og Akershus 23% 14% 27% 32% 5% 0% (n=22) Østfold 36% 21% 14% 7% 14% 7% (n=14) Vestfold 23% 8% 62% 8% 0% 0% (n=13) Bibliotektype Folkebibliotek 41% 24% 21% 9% 3% 2% (n=247) Kombinasjonsbibliotek med grunnskole 43% 19% 20% 13% 2% 4% (n=54) Kombinasjonsbibliotek med vgs-skole 14% 43% 29% 14% 0% 0% (n=7) Kombinasjonsbibliotek med grunn- og vgs-skole 43% 14% 29% 14% 0% 0% (n=7) Andre: 20% 40% 40% 0% 0% 0% (n=5) Innbyggere i % 23% 14% 8% 1% 8% (n=104) kommunen % 21% 26% 7% 5% 0% (n=58) % 24% 29% 14% 3% 0% (n=66) % 18% 16% 16% 2% 0% (n=45) % 29% 35% 6% 3% 0% (n=31) eller mer 47% 40% 7% 7% 0% 0% (n=15) I svært stor grad 6 Vet ikke Valid N

30 Bibliotekets årsverk Antall åpningstimer i uka Tid brukt på fjernlån og innlån i uka 0,1-0,5 årsverk 61% 14% 14% 4% 0% 7% (n=28) 0,5-1 årsverk 39% 25% 22% 8% 0% 6% (n=64) 1-1,5 årsverk 41% 20% 20% 10% 6% 2% (n=49) 1,5-2 årsverk 38% 26% 24% 6% 6% 0% (n=34) 2-2,5 årsverk 29% 26% 19% 26% 0% 0% (n=31) 2,5-3 årsverk 46% 15% 23% 8% 8% 0% (n=13) 3-3,5 årsverk 25% 31% 25% 6% 6% 6% (n=16) 3,5-5 årsverk 38% 17% 33% 13% 0% 0% (n=24) 5-10 årsverk 47% 24% 15% 12% 3% 0% (n=34) Mer enn 10 årsverk 38% 35% 23% 4% 0% 0% (n=26) 0-15 timer i uka 52% 18% 16% 7% 0% 7% (n=44) timer i uka 34% 23% 27% 7% 7% 2% (n=44) timer i uka 39% 24% 20% 10% 4% 4% (n=51) timer i uka 24% 26% 29% 18% 3% 0% (n=34) timer i uka 42% 25% 18% 10% 3% 3% (n=77) 40 timer eller mer i uka 46% 24% 21% 9% 0% 0% (n=70) 0-1 timer 40% 24% 24% 2% 2% 7% (n=45) 1-2 timer 40% 19% 23% 11% 2% 6% (n=53) 2-3 timer 49% 27% 9% 13% 2% 0% (n=45) 3-4 timer 28% 14% 38% 10% 7% 3% (n=29) 4-5 timer 38% 32% 11% 16% 3% 0% (n=37) 5-10 timer 42% 25% 25% 8% 2% 0% (n=65) Over 10 timer 38% 24% 27% 8% 3% 0% (n=37) Total 41% 23% 21% 10% 2% 2% (n=321) Signifikant høyere Signifikant lavere Biblioteket oppfordrer brukerne til å bestille selv Standardiserte gjennomsnitt hvor 0= 'i svært liten grad' 100='i svært stor grad' og 'vet-ikke' kategorien er tatt bort. Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Fylke Finmark (n=12) 23 22,92 Troms og Svalbard (n=14) 11 10,71 Norland (n=21) 18 17,86 Nord-Trøndelag (n=17) 21 20,59 Sør-Trøndelag (n=21) 23 22,62 Møre og Romsdal (n=24) 29 29,17 Sogn og Fjordande (n=16) 23 23,44 Hordaland (n=26) 24 24,04 Rogaland (n=20) 18 17,5 Vest-Agder (n=13) 42 42,31 Aust-Agder (n=13) 38 38,46 Telemark (n=14) 29 28,57 Buskerud (n=14) 14 14,29 Oppland (n=23) 20 19,57 Hedmark (n=16) 42 42,19 Oslo og Akershus (n=22) 45 45,45 Østfold (n=13) 35 34,62 Vestfold (n=13) 38 38,46 23

31 Bibliotektype Folkebibliotek (n=241) 26 26,45 Innbyggere i kommunen Bibliotekets årsverk Antall åpningstimer i uka Tid brukt på fjernlån og innlån i uka Kombinasjonsbibliotek med grunnskole (n=52) 27 27,4 Kombinasjonsbibliotek med vgs-skole (n=7) 36 35,71 Kombinasjonsbibliotek med grunn- og vgs-skole (n=7) 29 28,57 Andre: (n=5) (n=96) 21 21, (n=58) 28 28, (n=66) 34 33, (n=45) 26 26, (n=31) 33 33, eller mer (n=15) 18 18,33 0,1-0,5 årsverk (n=26) 14 14,42 0,5-1 årsverk (n=60) 25 24,58 1-1,5 årsverk (n=48) 30 29,69 1,5-2 årsverk (n=34) 29 28,68 2-2,5 årsverk (n=31) 35 35,48 2,5-3 årsverk (n=13) 29 28,85 3-3,5 årsverk (n=15) 33 33,33 3,5-5 årsverk (n=24) 30 30, årsverk (n=34) Mer enn 10 årsverk (n=26) 23 23, timer i uka (n=41) 19 18, timer i uka (n=43) 32 31, timer i uka (n=49) 28 28, timer i uka (n=34) 38 37, timer i uka (n=75) 26 26,33 40 timer eller mer i uka (n=70) 23 23, timer (n=42) 24 23, timer (n=50) timer (n=45) 23 23, timer (n=28) 38 38, timer (n=37) 28 28, timer (n=65) 26 25,77 Over 10 timer (n=37) 28 28,38 Total (n=313) 27 26,

32 Det blir for mange feil når brukerne bestiller selv 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Frekvens Prosent 1 I svært liten grad % 10 % 10 % % 19 % 19 % % 22 % 22 % % 12 % 12 % 5 I svært stor grad 16 5 % 5 % 5 % 6 Vet ikke % 31 % 31 % Total % Det blir for mange feil når brukerne bestiller selv Brutt ned på bakgrunnsvariabler 1 I svært liten grad Fylke Finmark 8% 8% 23% 23% 0% 38% (n=13) Troms og Svalbard 8% 0% 31% 0% 8% 54% (n=13) Norland 4% 22% 17% 0% 22% 35% (n=23) Nord-Trøndelag 5% 20% 25% 10% 0% 40% (n=20) Sør-Trøndelag 10% 24% 19% 14% 0% 33% (n=21) Møre og Romsdal 8% 8% 36% 4% 8% 36% (n=25) Sogn og Fjordande 24% 12% 6% 18% 0% 41% (n=17) Hordaland 0% 28% 28% 24% 8% 12% (n=25) Rogaland 5% 14% 5% 9% 14% 55% (n=22) Vest-Agder 23% 8% 31% 23% 0% 15% (n=13) Aust-Agder 31% 31% 15% 8% 0% 15% (n=13) Telemark 14% 21% 14% 7% 7% 36% (n=14) Buskerud 21% 7% 21% 21% 0% 29% (n=14) Oppland 0% 23% 27% 14% 0% 36% (n=22) Hedmark 13% 50% 13% 13% 0% 13% (n=16) Oslo og Akershus 9% 23% 36% 5% 0% 27% (n=22) Østfold 7% 29% 14% 21% 0% 29% (n=14) Vestfold 8% 8% 38% 23% 8% 15% (n=13) Bibliotektype Folkebibliotek 10% 19% 24% 13% 4% 30% (n=248) Kombinasjonsbibliotek med grunnskole 9% 19% 15% 9% 8% 40% (n=53) Kombinasjonsbibliotek med vgs-skole 0% 14% 14% 0% 0% 71% (n=7) Kombinasjonsbibliotek med grunn- og vgs-skole 0% 43% 43% 0% 0% 14% (n=7) Andre: 20% 20% 20% 40% 0% 0% (n=5) Innbyggere i % 13% 16% 8% 4% 49% (n=103) kommunen % 19% 21% 12% 3% 38% (n=58) % 21% 30% 17% 5% 18% (n=66) % 28% 26% 11% 7% 20% (n=46) % 23% 29% 23% 3% 16% (n=31) eller mer 20% 20% 20% 13% 13% 13% (n=15) I svært stor grad 6 Vet ikke Valid N

33 Bibliotekets årsverk Antall åpningstimer i uka Tid brukt på fjernlån og innlån i uka 0,1-0,5 årsverk 4% 11% 15% 0% 0% 70% (n=27) 0,5-1 årsverk 19% 16% 19% 8% 3% 36% (n=64) 1-1,5 årsverk 4% 14% 22% 14% 8% 37% (n=49) 1,5-2 årsverk 9% 18% 24% 21% 6% 24% (n=34) 2-2,5 årsverk 13% 23% 23% 6% 3% 32% (n=31) 2,5-3 årsverk 0% 15% 31% 15% 8% 31% (n=13) 3-3,5 årsverk 19% 19% 19% 6% 6% 31% (n=16) 3,5-5 årsverk 4% 25% 29% 21% 0% 21% (n=24) 5-10 årsverk 3% 31% 26% 23% 6% 11% (n=35) Mer enn 10 årsverk 15% 23% 27% 12% 8% 15% (n=26) 0-15 timer i uka 9% 16% 18% 4% 2% 51% (n=45) timer i uka 13% 11% 18% 13% 4% 40% (n=45) timer i uka 6% 18% 18% 18% 8% 32% (n=50) timer i uka 9% 18% 33% 12% 9% 18% (n=33) timer i uka 11% 17% 26% 11% 1% 34% (n=76) 40 timer eller mer i uka 10% 30% 23% 15% 6% 17% (n=71) 0-1 timer 7% 22% 11% 11% 2% 48% (n=46) 1-2 timer 9% 24% 24% 11% 4% 28% (n=54) 2-3 timer 7% 18% 13% 16% 2% 44% (n=45) 3-4 timer 21% 7% 24% 17% 10% 21% (n=29) 4-5 timer 3% 27% 27% 11% 8% 24% (n=37) 5-10 timer 8% 24% 29% 13% 2% 25% (n=63) Over 10 timer 19% 8% 30% 11% 11% 22% (n=37) Total 10% 19% 22% 12% 5% 31% (n=321) Signifikant høyere Signifikant lavere Det blir for mange feil når brukerne bestiller selv Standardiserte gjennomsnitt hvor 0= 'i svært liten grad' 100='i svært stor grad' og 'vet-ikke' kategorien er tatt bort. Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Fylke Finmark (n=8) Troms og Svalbard (n=6) Norland (n=15) Nord-Trøndelag (n=12) 42 41,67 Sør-Trøndelag (n=14) 39 39,29 Møre og Romsdal (n=16) 48 48,44 Sogn og Fjordande (n=10) 33 32,5 Hordaland (n=22) 53 53,41 Rogaland (n=10) 58 57,5 Vest-Agder (n=11) 41 40,91 Aust-Agder (n=11) Telemark (n=9) 39 38,89 Buskerud (n=10) Oppland (n=14) 46 46,43 Hedmark (n=14) 32 32,14 Oslo og Akershus (n=16) 38 37,5 Østfold (n=10) 43 42,5 Vestfold (n=11) 55 54,55 26

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

En undersøkelse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling Del II

En undersøkelse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling Del II En undersøkelse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling Del II «Sharing is caring», Stockholm 24. april 2015 Ruth Ørnholt, Hordaland fylkesbibliotek Foto: Sigrid Furnes

Detaljer

Hva har skjedd med det solidariske nettverket? Fjernlånsundersøkelse blant norske folkebibliotek

Hva har skjedd med det solidariske nettverket? Fjernlånsundersøkelse blant norske folkebibliotek Hva har skjedd med det solidariske nettverket? Fjernlånsundersøkelse blant norske folkebibliotek Ruth Ørnholt, Hordaland fylkesbibliotek Foto: Sigrid Furnes Fra boksamling til møteplass Bibliotekloven:

Detaljer

Litteraturforsyning - kartlegging. 1. Hvilke medietyper er vanskeligst tilgjengelig for innkjøp? Litteraturforsyning - kartlegging 22.06.

Litteraturforsyning - kartlegging. 1. Hvilke medietyper er vanskeligst tilgjengelig for innkjøp? Litteraturforsyning - kartlegging 22.06. Litteraturforsyning - kartlegging 1. Hvilke medietyper er vanskeligst tilgjengelig for innkjøp? Utenlandske bøker. Både fag- og skjønnliteratur Studiebøker og bøker på andre språk enn norsk. Bruker Biblioteksentralen

Detaljer

Depotbiblioteket. Biblioteksøk. «Fra fjern og nær» Helén Sakrihei, Nasjonalbiblioteket

Depotbiblioteket. Biblioteksøk. «Fra fjern og nær» Helén Sakrihei, Nasjonalbiblioteket Depotbiblioteket Biblioteksøk «Fra fjern og nær» 31.10.17 Helén Sakrihei, Nasjonalbiblioteket Fjernlån og innlån i folkebibliotek 600 000 Kilde: Bibliotekstatistikken 500 000 400 000 300 000 200 000 100

Detaljer

Samsøk og samlinger og samarbeid Konsekvenser av samsøktjenester for brukeren og bibliotekene

Samsøk og samlinger og samarbeid Konsekvenser av samsøktjenester for brukeren og bibliotekene Samsøk og samlinger og samarbeid Konsekvenser av samsøktjenester for brukeren og bibliotekene Erfaringer med norgeslån fredag 19. mars 2010 Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus Bakgrunn Norgeslån

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Norgeslån himmel eller helvete eller noe midt imellom. 13. desember 2010 Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus

Norgeslån himmel eller helvete eller noe midt imellom. 13. desember 2010 Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus Norgeslån himmel eller helvete eller noe midt imellom 13. desember 2010 Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus Bakgrunn Norgeslån 2008. Norgeslånere de begynte å bestille! Akershus 22 kommuner 500.000

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Norgeslån i praksis. 22.april 2010 Larvik Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus

Norgeslån i praksis. 22.april 2010 Larvik Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus Norgeslån i praksis 22.april 2010 Larvik Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus 1 Bakgrunn Norgeslån 2008. Norgeslånere de begynte å bestille! Akershus 22 kommuner 500.000 mennesker. Transportordning

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Utlån. Fortsatt en vesentlig del av bibliotekets tilbud? Vidar Ringstrøm, Bibliotek-Systemer As. torsdag 22. mars 2012

Utlån. Fortsatt en vesentlig del av bibliotekets tilbud? Vidar Ringstrøm, Bibliotek-Systemer As. torsdag 22. mars 2012 Utlån Fortsatt en vesentlig del av bibliotekets tilbud? Vidar Ringstrøm, Bibliotek-Systemer As Utlån : tallenes tale totalt utlån faste Utlån : tallenes tale 30 25 totalt utlån faste 20 15 10 5 1996 1997

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Undersøkelse om bruk av metadata fra Nasjonalbiblioteket. Mai 2017

Undersøkelse om bruk av metadata fra Nasjonalbiblioteket. Mai 2017 Undersøkelse om bruk av metadata fra Nasjonalbiblioteket Mai 2017 Om undersøkelsen Datainnsamlingen ble gjennomført på nett gjennom Questback i perioden 3.5-12.5 2017 Det ble sendt ut invitasjon til undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

Fjernlånsmøtet 27.08.2009

Fjernlånsmøtet 27.08.2009 Fjernlånsmøtet 27.08.2009 Haugar Kunstmuseum kl 9 13.30 Til stede: Kirsti Opstad Sandefjord bibliotek Kari Westheim Arntsen Sande bibliotek Aasta Holm Re bibliotek Anne Marie Fure Stokke bibliotek Gunvor

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Samsøk og samlinger og samarbeid - Noen betraktninger etter å ha testet funksjonalitet på tvers av systemene

Samsøk og samlinger og samarbeid - Noen betraktninger etter å ha testet funksjonalitet på tvers av systemene Norgeslån på tvers Samsøk og samlinger og samarbeid - Noen betraktninger etter å ha testet funksjonalitet på tvers av systemene Innlegg på 72. bibliotekmøtet på Hamar 19. mars 2010 Anne Berit Brandvold,

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

delefredag #6 fjernlån

delefredag #6 fjernlån delefredag #6 fjernlån FJERNLÅN hva sier loven? Kapi%el I. Folkebibliotekenes formål og virksomhet. 1. Målse&ng Folkebibliotekene skal ha 8l oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Fjernlån i dag, i morgen og for framtida!

Fjernlån i dag, i morgen og for framtida! Fjernlån i dag, i morgen og for framtida! Hvor er vi hvor vil vi? Det 74. norske bibliotekmøte, Trondheim 2014 NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet Styret 2012-2014 Cathrine Undhjem

Detaljer

8. Bibliotek meir enn bøker

8. Bibliotek meir enn bøker Kulturstatistikk Bibliotek 8. Bibliotek meir enn bøker I dei seinare åra har både samlingar og utlån av andre medium frå biblioteka auka. Bestanden av bøker i folkebiblioteka har gått noko attende, medan

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

1989: BIBSYS fornyer seg

1989: BIBSYS fornyer seg 1989: BIBSYS fornyer seg Av: Jorunn Alstad BIBSYS Biblioteksystem ble tatt i bruk som husholdningssystem for bibliotekene ved NTH og det Kgl. Norske Vitenskapers Selskap i 1976. BIBSYS utviklet seg imidlertid

Detaljer

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Innkjøp. Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011. Produkt Versjon Slippdato

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Innkjøp. Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011. Produkt Versjon Slippdato Nyheter i Mikromarc Produkt Versjon Slippdato Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015 Søgne kommune Arkiv: C60 Saksmappe: 2014/3503-37802/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Revidert utlånsreglement for Søgne bibliotek Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15

Detaljer

RDA, autoritetsregister og Biblioteksøk. Hilde Høgås, Nasjonalbiblioteket

RDA, autoritetsregister og Biblioteksøk. Hilde Høgås, Nasjonalbiblioteket RDA, autoritetsregister og Biblioteksøk Hilde Høgås, Nasjonalbiblioteket Biblioteker nå og i fremtiden. Drammen, 22.11.2017 Nasjonalt autoritetsregister for navn NCIP Nasjonalt autoritetsregister for navn

Detaljer

Fjernlånsbestilling av monografier i Oria for bibliotek utenfor BIBSYS-konsortiet

Fjernlånsbestilling av monografier i Oria for bibliotek utenfor BIBSYS-konsortiet Fjernlånsbestilling av monografier i Oria for bibliotek utenfor BIBSYS-konsortiet Alle bibliotek som er registrert i Base Bibliotek kan logge seg på Oria. Pålogging skjer ved hjelp av 7- sifred biblioteknummer

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Avdelingens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Telefonnummer 3 Faks E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postadresse

Detaljer

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV:

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV: H øgskulen i Volda Dato: 29.09.2016 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen UTDANNINGSBAROMETER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: SEPTEMBER 2016 UTVIKLET OG GJENNOMFØRT

Detaljer

Biblioteksøk Hvor er vi, hvor skal vi, hvordan kom vi dit?

Biblioteksøk Hvor er vi, hvor skal vi, hvordan kom vi dit? Biblioteksøk Hvor er vi, hvor skal vi, hvordan kom vi dit? BIBLIOFIL brukermøte Lillehammer, 3. mai 2011 Hilde Høgås Dagens tekst Bakgrunn Hvor er vi? Utvikling av tjenesten Infrastruktur Inkludere bibliotekene

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Bibliotek

Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Bibliotek 1 Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Bibliotek 2 Introduksjon I dette notatet presenteres funnene fra en undersøkelse som ble gjort blant samtlige folkebibliotek, fylkesbibliotek og fag- og forskningsbibliotek.

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

9. Bibliotek. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk 2010. 5,1 utlån per innbyggjar frå folkebiblioteka

9. Bibliotek. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk 2010. 5,1 utlån per innbyggjar frå folkebiblioteka Statistiske analysar 27 Kulturstatistikk 200 9. Bibliotek 5, utlån per innbyggjar frå folkebiblioteka 9.. Nokre resultat Etter fleire år med stabile tal på utlån frå folkebiblioteka ser det ut som tala

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Innledning om samlingsutvikling. Deichmanske, 04. november 2011

Innledning om samlingsutvikling. Deichmanske, 04. november 2011 Innledning om samlingsutvikling Copyright. http://www.runeguneriussen.no/ Deichmanske, 04. november 2011 Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek Mål for møtet: Økt refleksjonsnivå om kassering og samlingsutvikling

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VANG KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.10.2014 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

VESTRE SLIDRE KOMMUNE

VESTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2013

Bibliotekstatistikk for 2013 Bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for fylkesbibliotek Side: 1 av 6 Side 2 - Samlinger

Detaljer

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo,

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no 1 Kort om undersøkelsen: 1969 registrerte lånere av e-bøker har besvart undersøkelsen Invitasjon til bibliotekenes

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Bibliofil til vgs i Møre og Romsdal

Bibliofil til vgs i Møre og Romsdal Bibliofil til vgs i Møre og Romsdal Eit prosjekt i regi av Møre og Romsdal fylkesbibliotek i samarbeid med Utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylke Bakgrunn: Statlege og fylkeskommunale oppgåver samordna

Detaljer

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.05.2017 Deres ref: Sogn og Fjordane Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige og fullstendige.

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØNDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24.

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. april 2009 Metode og gjennomføring Metode: Webbasert online - undersøkelse

Detaljer

9. Biblioteka i Noreg

9. Biblioteka i Noreg Kulturstatistikk Liv Taule 9. a i Noreg Tal frå dei norske folkebiblioteka viser at samlinga av andre medium har auka med 9 prosent i, medan talet på bøker syner ein svak nedgang. Samla utlån frå folkebiblioteka

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

En Dewey for alle? Ingebjørg Rype NKKI/Nasjonalbiblioteket

En Dewey for alle? Ingebjørg Rype NKKI/Nasjonalbiblioteket En Dewey for alle? Ingebjørg Rype NKKI/Nasjonalbiblioteket Hvordan kan Dewey bli et nyttig verktøy både for fag- og folkebibliotek? Tjenester rundt Norsk webdewey -Lisenser -Organisering av klassifikasjonsarbeid

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

NO2011-0234 Tabellrapport - Brødvaner

NO2011-0234 Tabellrapport - Brødvaner NO2011-0234 Tabellrapport - Brødvaner Total N=2009 Til hvilke av dagens måltider spiser du vanligvis brødmat (brød, knekkebrød, rundstykker, baguetter o.l) som hovedingrediens? Antall Prosent Frokost 762

Detaljer