Om med selv. Noen få år som lærling og montør før utdannelse.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om med selv. Noen få år som lærling og montør før utdannelse."

Transkript

1

2 Om med selv Eivind Tore Strand. 47 år Prosjektleder i TKE siden TKE ble utfisjonert fra Troms Kraft Nett høsten Elkraftingeniør med tilleggsutdannelse i økonomi og prosjektledelse. Noen få år som lærling og montør før utdannelse. Erfaring som driftsingeniør, prosjektingeniør, netteier på distribusjons og regionalnett fra tidlig på 90 tallet fram til høst 2007 Har siden 2009 jobbet mest med 132 kv kraftlinjer.

3 Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø kommune (40%) Omkring 480 ansatte Deleier i Salten Kraftsamband AS, Nordkraft AS og Ishavskraft AS Aktiv eier og investor i en rekke nordnorske selskap; ønsker å bidra til nyskapning og utvikling

4 Forretningsområder Energiproduksjon Sluttbruker Entreprenør Nett

5 TROMS KRAFT ENTREPRENØR AS

6 Troms Kraft Entreprenør AS Totalleverandør av entreprenørtjenester innenfor elkraft, telekom og elektro Nord-Norges ledende entreprenørselskap Datterselskap: Elektro Linje AS, Varangerbotn 49 % aksjepost i Salten Nettjenester, Nordland fylke Omsetning 2011 (prognose) ca 370 MNOK Resultat etter finans 2011 (prognose) 49 MNOK Egenkapital (prognose) ca 100 MNOK Sysselsetter omkring 200 engasjerte medarbeidere. Hovedkontor i Tromsø ISO 9001:2008 sertifisert

7 Troms Kraft Entreprenør AS - overordnet Adm. Direktør Alf-Kåre Gerhardsen Salgsavdeling Inger Jakobsen Salgs- og markedssjef HMS og Kvalitet Arvid Johansen Kvalitetssjef Salten Nettjenester AS Fauske Kjell Harald Hansen Ressurs- og ordrestyring Turi Mikalsen Økonomi Leo Hedegaard Controller Elektrolinje AS Varangerbotn Odd-Henry Jørgensen Tromsø Avdelingsleder Sven-Erik Holsbøe Finnsnes Avdelingsleder Torfinn Salmi Bardufoss Avdelingsleder Kristian Nerum Ekstern Anleggsavdeling Leder Dag Thorstensen Prosjektog planavdeling Leder Solvar Nordheim El-sikkerhet Leder Nils-Roar Tobiassen Prosjektleder drift og montører Prosjektleder drift og montører Prosjektleder drift og montører Reisemontører Prosjektledere Prosjektering Dokumentasjon Tilsynsingeniører

8 Produkt portefølje Sentralnett 420 kv Regionalnett (66/132 kv) Distribusjonsnett (0/22 kv) Sjøkabel Termografi AUS Ren. betongfundamenter 132kV Tekniske installasjoner i tunnel Innvendig installasjon Beredskap Elkraft Tele Stamnett Aksessnett OPGW Tekniske installasjoner i tunnel Mobil- og trådløs kommunikasjon Beredskap Elektro Vegbelysning Plassbelysning Idrettsbelysning Flyplassbelysning Tekniske installasjoner i tunnel Innvendig installasjon Beredskap

9 HMS ved reising/bygging av tremastlinjer Parallellsesjonen har tema lavspenningsanlegg. Dette foredraget er basert på ei 132 kv linje til Fakken Vindpark, på Vannøya i Troms 132 kv Feral no /7, 24,3 km. Mange terrengtyper fra lett til meget krevende terreng. Totalentreprise inkl. prosjektering er utført av TKE Planlegging Risikobilde Utfordringer Tiltak

10 Planlegging Grunnlag for HMS planlegging Prosjekteringsdokumenter. Byggherres SHA plan. Fra denne får vi føringer hvilke krav byggherre har med tanke på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (det er ikke bestandig disse blir laget, men det er et krav ihht byggherreforskriften Lover og forskrifter Transport og anleggsplan, Fastsetter riggplasser og gir en oversikt over transportveier inn i område. Det praktiseres litt forskjellig hvordan disse lages. Noen ganger av byggherre, andre ganger av entreprenør. Leveranseplaner. Når kommer leveransene, og gir losseplassene HMS messige utfordringer. Kart og terreng for øvrig Framdriftsplaner

11 Planlegging Grunnlag for HMS planlegging Utarbeide varslingsplan. Vi benytter et enkelt flytskjema med navn og telefonnr(en A4 side) Det skal være enkelt å varsle alle typer hendelser. Varslingsplan rev pdf Samordning av HMS arbeid ved flere leverandører f.eks graveentreprenører, helikopter mm. Skal disse inngå i vår HMS plan eller skal de utarbeide egne. Utarbeide HMS plan (på standard mal) og lage HMS bok for bruk på anlegget. Samling av relevante dokumenter f.eks stoffkartotek, innstrukser og prosedyrer mm Verktøy for risikokartlegging/identifisering av risiko Risikovurdering HMS revidert xls Sikker jobbanalyse (sja) utkast til SJA stolperøys.xlsx

12 Risikobilde Transport ut i terreng. Kjøring med terrenggående maskiner, scooter, ATV Arbeid i høyden. Spesielt høyere spenninger gir utfordringer med tjukke stolper og store isolasjonsavstander Klimatiske forhold, spesielt vinterstid. Snø og is i terreng Transport med helikopter Trafikkavvikling og arbeidsvarsling Mørketid og værmessige utfordringer

13 Utfordringer Alltid er tidsplanen for stram. Når mange elementer og brikker skal falle på plass er det andre ting enn realisme som bestemmer byggetiden. F.eks hvor fort kan vindmøller leveres. Dette medfører at grenser tøyes. Beslutningspunkt flyttes framover mens ferdigtidspunkt beholdes Må jobbe i perioder hvor vær og sikt tilsier at vi strengt tatt burde ha stopp. Terrengtransport. Av 14 rapporterte avvik på dette prosjektet er 7 relatert til terrengtransport. Vinter og dårlig vær er ofte medvirkende faktor En del arbeidsoperasjoner er krevende og kan være belastende for personell. F.eks endestrekk mm

14 Utfordringer Praktisk HMS arbeid. Det er alltid utfordrende å få fagarbeidere til å dokumentere de sikkerhetsmessige øvelser som gjøres HMS systemene er for generelle og vanskelige. Det kan være vanskelig å finne relevant informasjon HMS må også ha ei praktisk tilnærming som er enkel. Ellers så blir dette feltet viet liten oppmerksomhet fra de som gjør jobben på stedet Hvordan skal vi få risiko og sikkerhet inn i «ryggmargen» på utførende personell og at sikkerhet er noe de diskuterer hele tiden

15 Utfordringer I starten på dette prosjekt opplevde jeg at utførende personell «sier» at de tenker sikkerhet hele tiden og ikke helt skjønner alt fokus på papirøvelser. Når vi først gjør papirøvelsene «oppdager» de at dette er jo enkelt og at de faktisk tvinges til hele tiden å tenke sikkerhet i alt de gjør. Underentreprenører er enda vanskeligere. Småe gravefirma er enda mindre flinke på praktisk HMS selv om systemene er på plass. De skorter her på praktisk HMS arbeid Etater er blitt mye strengere. F.eks Statens vegvesens krav til arbeidsvarsling og godkjente skiltplaner praktiseres mye strengere enn før. Byggherrer for øvrig kommer etter

16 Tiltak Utarbeide HMS plan på bedriftens standard mal. Hente ut relevante dokumenter og legge på egen katalog i prosjektet. Det fjerner irrelevante dokumenter og man unngår å «drukne» i informasjon Lage HMS bok for feltarbeid (perm) Relevante skjema må finnes og være tilgjengelig Praktisk HMS arbeid handler i all hovedsak om kartlegging av risikoer og iverksettelse av tiltak. Viktige verktøy er Skjema for risikovurdering, og sikker jobbanalyse

17 Tiltak Mandagsmøter hvor identifisering av risiko og sikker jobbanalyse er et av hovedtemaene. Gjennomgang av byggherres SHA og HMS gjennomgang ved oppstart, endringer eller når nytt personell skal inn. Gjennomføring av vernerunder, dokumentering og lukking av avvik Avviksbehandling følger bedriftens systemer for dette. For denne linja er det rapportert inn 13 avvik og en mindre arbeidsulykke

18 Tiltak Bistå underleverandør til HMS planlegging og hjelpe dem i gang. Det har vist seg å være svært nyttig for begge parter Gjennomføring av vernerunder sikrer at HMS arbeidet fungerer i praksis. Vi har i dette prosjektet gjennomført månedlige vernerunder med representant fra byggherre, verneombud og anleggsleder.

19 Tiltak Riktig verktøy og utstyr. Vår erfaring er at spesielt jobb fra korg reduserer de helse-messige belastningene på personellet Godt utstyr gir også bedre motiverte medarbeidere og vi får det igjen av økt trivsel, bedre framdrift og færre sykemeldinger. Det er viktig å ta vare på de som «liker» tøft anleggsarbeid. Gode linjebyggere er en utdøende «rase» En god anleggsleder er også en suksessfaktor

20 Oppsummering Identifisering av risiko, vurderinger og iverksettelse av tiltak er det mest vesentlige i hele det praktiske HMS arbeidet Risikovurdering og sikker jobbanalyse er våre viktigste verktøy Vi må ha gode varslingsrutiner og gode systemer for avviksbehandling Vernerunder må prioriteres Når sikkerhet er en del av den «daglige «dialogen blant montører har vi lykkes

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar 20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar Av skade blir man klok men ikke rik. Per Vetaas Vesta Forsikring AS per.vetaas@vesta.no Endringene i næringslivet går raskere og risikobildet blir stadig mer

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Kontrakt nr: 1401 Indre Sogn 2014-2019 Sveis nr: 2013 / 004056 Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: 1401 Indre

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

Oppsummering bransjedialog

Oppsummering bransjedialog Oppsummering bransjedialog HMS/SHA (gjennomføring) NVF-seminar 4. september 2014 Bjørn Erik Selnes Møter med : AF-gruppen Veidekke Skanska Mesta NCC Hæhre Implenia MEF + mindre MEF-entreprenører Regionale

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Elektro Kurskatalog 2014

Elektro Kurskatalog 2014 Elektro Kurskatalog 2014 Vi i Ahlsell utvikler og gjennomfører en rekke kurs for våre kunder innen... Forskrifter Salg Prosjekt Installasjon Ledelse Sikkerhet HMS Administrasjon Fagrettede kurs innen elektro

Detaljer

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Kari Kjestveit, Britt Hege Skaugen og Kari Anne Holte Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Andre trinn: En kvalitativ studie Rapport IRIS - 2008/238 Prosjektnummer: 7202028 Prosjektets

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer