etiskpraxis Nettverkssamling i Bergen April 2014 Fra Fagfeltet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "etiskpraxis Nettverkssamling i Bergen 24. 25. April 2014 Fra Fagfeltet:"

Transkript

1 etiskpraxis Nettverkssamling i Bergen April Fra Poiesis til Praxis årets prosjektstudenter hadde sin performance Prosjektstudentene i prosjektpraksis i 2. studieår: Sarah Kahn, Maren Rusten Hauge, Connie Nyborg, Caroline Stien Nysæter og Madeleine Amsrud, formidlet fra sin prosjektpraksis ved å ta utgangspunkt i tre nydelige praksisfortellinger. Fortellingene illustrerte på en veldig god måte hvordan relasjonell tilnærming ga retning i handling og forståelse av situasjoner, som ble til pedagogiske øyeblikk. Men studentene viste også hvordan dilemma, vågespill og tvil kan ledsage beslutninger og skjønnsvurderinger i praksis. Fortellingene ble tolket i lys av filosofiske og grunnlagspedagogiske tekster. Studentene fikk mye skryt for sin framføring og den forståelse de viste for både krevende tekster og krevende praksissituasjoner med behov for toleranse for usikkerhet. Velkommen og presentasjonsrunde Marit Pettersen ønsket stolt velkommen til en ny nettverkssamling og et nettverk som er i sterk utvidelse. Arrangementsgruppen: Fra Høgskolen i Bergen: Fra Fagfeltet: Marit Pettersen, høgskolelektor HiB. Tove Iren Vindenes, vernepleier, Sandviken Psykiatriske Sykehus Mariell Midttun, vernepleier Hop skole. Anita Tollefsen, høgskolelektor HiB. Marit Pettersen og Anlaug Motland

2 Tone Sævi: Refleksjon om faglig helhet i veiledning og lesing Tone henviste til Gadamer, der en opplevelse er å se meningen i en helhet. Opplevelsen er det første, helheten ligger i livet, ikke i teorien om livet. Den kan ikke stykkes opp, vi husker situasjoner i helheter, slik som i fortellinger. Men vi kan ha forskjellige opplevelser av situasjoner og dermed vektlegge ulikt i fortellinger. Det er forskjellige «sannheter»; korrespondansesannhet mellom ting og tanke, konsensus om det som er sant eller koherens som innenfor et fag. Sannheter kan også ses på som a) veritas, det som kan bevises og b) aletheia som både åpenbarer noe og skjuler noe (den greske måte å forstå sannhet på). Den kan ikke begrunnes, men viser seg som det er, men er ikke vitenskapelig. Veiledning er et jeg-du forhold og et risikoprosjekt i seg selv. Forholdet kan ikke forutses og kontrolleres. Og man skal ikke til et bestemt sted. Relasjonen er alltid relatert til noe 3. Relasjonen er ikke verken i deg eller i meg, eller i mellomrommet mellom oss, men er i vårt møte med verden, og i forandringen mellom nærhet og distanse til hendelser, interesser, forhold og saker i verden. På en måte er relasjonen selv «tom» for annet innhold enn det vi bringer inn i den. Ordet tom har som en av sine betydninger ikke å ha, det å være fri for innhold, ubesatt, ikke eiet av noen. En tom relasjon er åpen for det potensielt mulige. Se Sævi, T. (2013). Ingen pedagogikk uten en tom relasjon. Et fenomenologisk eksistensielt innlegg. Norsk Pedagogisk Tidsskrift 3/2013, Anlaug Motland: Tillitens mysterium Anlaug leste opp fra sitt essay Om endring som var hennes bachelor-oppgave i Opplesningen vakte stor begeistring; Anlaug går dypt i refleksjonene om tendenser i tiden når det gjelder tenkning og språk om omsorg og pedagogikk som henter tankegods og termer fra økonomi; semantisk imperialisme, som det kaltes i Morgenbladet (av Bolstad). Og hun viser fortellinger om en alternativ tenkning og et alternativt språk der ordene faller av seg selv, der ordene blir stående og der den andre får tillit til at relasjonen bærer, og i sitt endringsarbeid kan gå fra tillit til selv-tillit. Anlaug er invitert til å inngå med sitt essay i en planlagt antologi (se Lorentzen sitt innlegg). 2

3 Anita Tollefsen: De «farlige». Presentasjon av forskningsresultater Anita refererte til egen forskning der hun har foretatt intervjuer i bofellesskap, og der datamaterialet viste funn som hun ser som tre diskurser; sikkerhets-, atferdsterapi- og relasjonell tilnærmingsdiskurs. Hun fokuserte i dette innlegget på den første, og så hvordan man opp gjennom tidene har sett på «de farlige». Det var et spennende innlegg fra helt ny forskning, som inspirerte oss. Deltagere Per Lorentsen, forfatter/førstelektor HiOA; Tone Sævi, førsteamanuensis NLA; Håkon G. Eriksen, filosof Høgskolen i Lillehammer; Sarah Kahn, prosjektstudent p2; Maren Rusten Hauge, prosjektstudent p2; Connie Nyborg, prosjektstudent p2; Caroline Stien Nysæter, prosjektstudent p2; Madeleine Amsrud, prosjektstudent p2; Madeleine Ruggesæter vernepleierstudent HiB; Mari Henøen vernepleierstudent HiB; Flemming Johannesen, vernepleierstudent Sogndal; Charlotte Johannesen, Kalfaret Behandlingssenter, Helse Vest Regionalt Helseforetak; Tore Andrè Strand, lektor, Bergen Kommune; Benedikte Lunde Hvitmyhr, vernepleier/masterstudent/vitenskapelig assistent, HiB; Jørn Salvesen, vernepleier, psykosepost Sandviken Psykiatriske Sykehus; Sjur Magne Nordbø, vernepleier Kompetanseenhet Vest/Psykiatrisk Ambulanse; Arjen van Dijk, spesialsykepleier, Psykiatrisk Ambulanse, Helse Bergen; Ingvild Helle spesialsykepleier, Psykiatrisk Ambulanse, Helse Bergen; Hallvard Hordvik, vernepleier/teamleder Ålesund Kommune; Hege Høvig, vernepleier/avd.leder Christiegården dagsenter og avlastning; Ingrid S Åmdal, vernepleier, Bergen Kommune, Marte Jacobsen vernepleier, Bergen kommune; Øystein Askeland, vernepleier Bergen Kommune, Tone Bubandt vernepleier, Fjell Kommune; Eirik Pettersen barnevernpedagog; Anlaug Motland, vernepleier, Helse Bergen; Ann Cecilie Hjelm, høgskolelektor/vernepleier, HiB; Hilde Margit Løseth, høgskolelektor, HiB; Merete Odny Karlsen, høgskolelektor, HiB; Mariell Midttun, vernepleier Hop skole/prosjektledelse; Anita Tollefsen, høgskolelektor/prosjektledelse HiB; Tove Iren Vindenes, vernepleier/prosjektledelse, psykosepost Sandviken Psykiatriske Sykehus; Marit Pettersen, høgskolelektor/prosjektledelse HiB. 3

4 Per Lorentzen: Om innledningen til en antologi Per Lorentzen og Petter Næss gikk i høst ut med en forespørsel til nettverket om bidrag til bokskriving (antologi) (på Universitetsforlaget) med utgangspunkt i Bergen-nettverket, Fra Poiesis til Praksis-prosjektet, relasjonell tilnærming og modellen med refleksjonsgrupper. Flere er i gang med artikkelskriving. Per inviterer nå nye i nettverket til å bidra (for mer informasjon om boken, se referat fra nettverkskonferansen 2013). Tidsperspektivet er slik: Innen sommeren : manus til forlaget. Utgivelse: våren Innledningskapitlet skrives av Per og Petter og skisser til denne ble lagt fram av Per. I kapitlet drøftes begrepet «relasjonell tilnærming» og om hva relasjonell tilnærming ikke er. Det er vanskelig å si hva relasjonell tilnærming er, og man skal ikke slå seg til ro med en definisjon, eller hvordan man gjør det, for situasjonene man står i er ikke ryddige, kan ikke generaliseres, men er åpne, tvetydige og må møtes med åpenhet, kreativitet og lekenhet. Og det vil alltid være en drakamp mellom mål og mening, slik som fortellingene fra studentene viste. Hva som er sant og rett finnes i selve situasjonen. Og hva er rett for meg, hvordan er det for meg? Jeg er viktig og ansvarlig i situasjonen. Møter med mennesker uttrykker alltid en verdi. Så, hvilket forhold har jeg til meg selv i denne situasjonen? Innlegget inspirerte til refleksjon. Jørn Salvesen: En praksisfortelling fra psykisk helsevern Jørn fortalte om et møte med en person med psykosediagnose og om en situasjon med skjerming og hans rolle som skjermingsvakt som avvek fra det som var nedfelt i «programmet». Fortellingen utløste gode refleksjoner om hvordan man kunne se denne situasjonen og hvordan Jørn hadde møtt situasjonen..«relasjonelt». 4

5 Håkon Glommen Eriksen: Selvet som verdiidentitet en sannere selvfortolkning? Håkon presenterte tanker fra sitt doktorgradsarbeid; et heideggersk fenomenologisk-hermeneutisk prosjekt om selvet forstått som vår verdiidentitet. Han finner motstridende ambisjoner i pensum (på vernepleierutdanningen i HiL), både som «nykonstruksjon» og som «bli-den-man-er». Et av spørsmålene han stiller er: «hva kan det bety at det enkelte individs selvfortolkning kan være mer eller mindre sann? Innlegget utfordret oss og skapte en del spørsmål og refleksjoner fra salen. Neste Nettverkssamling blir i slutten av april 2015

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction KANDIDATNUMMER: 427 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Bacheloroppgave Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction Innleveringsdato: 26.05.2011

Detaljer

Essay om Endring /An essay about change

Essay om Endring /An essay about change Essay om Endring /An essay about change Sammendrag Essayet er en tilnærming til fenomenet endring, slik det kan forstås som en naturlig og meningsfull hendelse som oppstår når mennesker møtes. Utgangspunktet

Detaljer

Å gi av seg selv i relasjonen

Å gi av seg selv i relasjonen Å gi av seg selv i relasjonen Bacheloroppgave i Barnevern Av Fredrik Krunenes Eksamenskode: CBVU300 Barnevernutdanninga heltid, BVUH09H. Høgskolen i Oslo, Fakultet for Samfunnsfag, Bachelor i Barnevern.

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Ola fra Sandefjord, Charlotte fra Bergen,

Ola fra Sandefjord, Charlotte fra Bergen, fagartikkel Familieterapi Bodil Grønnevik Hansen er barnevernpedagog med videreutdanning som familieterapeut. Hun har jobbet både med forebyggende barnevern og på institusjoner, og er nå familieveileder

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Erfaring og education

Erfaring og education Erfaring og education Et studium av tekster av John Dewey og Hans-Georg Gadamer. Masteravhandling i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse NLA Høgskolen, Bergen Våren 2012 Av Kjetil Egelandsdal Veileder:

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv.

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Master i familieterapi og systemisk praksis ved Diakonhjemmets høgskole 2008-2012 Masteroppgave i familieterapi

Detaljer

Individuell plan (IP) = brukers plan

Individuell plan (IP) = brukers plan Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for fagfolk og brukere 2 Innhold: Innledning Hva er Individuell plan? Hvordan komme i gang? Det handler om samarbeid! Ordene har makt Gode spørsmål

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Lærerrapport over arbeidet med Holbergprisen i Skolen Skoleåret 2013/14 Askim videregående skole. Fredrik Hasler

Lærerrapport over arbeidet med Holbergprisen i Skolen Skoleåret 2013/14 Askim videregående skole. Fredrik Hasler Lærerrapport over arbeidet med Holbergprisen i Skolen Skoleåret 2013/14 Askim videregående skole Fredrik Hasler Innledning Det er ikke alltid slik med nytilsatte ledere at de faktisk bidrar til den type

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Barnehagepersonalets refleksjoner rundt matematikk i barnehagen Line Renate Nordli Masteroppgave i spesialpedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Vurdering er ikke bare for spesielt interesserte

Vurdering er ikke bare for spesielt interesserte Masteroppgave i skoleledelse Vurdering er ikke bare for spesielt interesserte En fenomenologisk studie av hvordan lærere opplever skoleleders rolle i arbeidet med vurdering for læring Ann-Rose Dahl Vurdering

Detaljer

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER Masteroppgave i sosialt arbeid av Kirsti Gjeitnes Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap FORORD Siden jeg ble

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar?

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Innledning I løpet av ukene i barnehagen 1, oppsto denne situasjonen: Johan på 4 var en

Detaljer

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Nina Rossholt Innholdsfortegnelse Forord fra forfatteren 5 Del 1: Likestilling og likeverd i politiske dokumenter og i barnehagen 6 Hva

Detaljer

Er objektiv RLE-undervisning mulig? av Marte Bjørnstad 505 Veileder: Robert Kvalvaag, RLE

Er objektiv RLE-undervisning mulig? av Marte Bjørnstad 505 Veileder: Robert Kvalvaag, RLE Er objektiv RLE-undervisning mulig? av Marte Bjørnstad 505 Veileder: Robert Kvalvaag, RLE Bacheloroppgave i GLU5-10 G5BAC3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Deltagelse i prosjekt i praksisstudiet en læringsarena for sykepleiestudenter?

Deltagelse i prosjekt i praksisstudiet en læringsarena for sykepleiestudenter? 60 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 3 2014 ORIGINALARTIKEL Deltagelse i prosjekt i praksisstudiet en læringsarena for sykepleiestudenter? Participating in a project during the practical module a learning

Detaljer

Når «praksissjokket» er over

Når «praksissjokket» er over Når «praksissjokket» er over Nyutdannede læreres opplevelse av utfordringer i læreryrket n hilde larsen damsgaard Lærerne forteller at de i stor grad ble overlatt til seg selv som nyutdannede, uten systematisk

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd ELEVMEDVIRKNING Hvordan kan vi som skoleledere bruke aksjonsforskning for å initiere, starte opp implementering og planlegge oppfølging av økt elevmedvirkning? Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd Erfaringsbasert

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer