Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17"

Transkript

1 Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer Telefon: Faks: E-post:

2 Litteraturhus Nord-Trøndelag Følgeevaluering Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling as Steinkjer 2012

3 Tittel Forfatter : Litteraturhus Nord-Trøndelag. følgeevaluering : Roald Lysø Rapport : 2012:17 Prosjektnummer : 2236 ISSN : ISBN : Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder Layout/redigering Referat Emneord : Evaluering av Litteraturhus Nord-Trøndelag : Fylkesbiblioteket i Nord-Trøndelag : Roald Lysø : Gunnar Nossum : Denne rapporten presenterer resultater og vurderinger fra følgeevalueringen av Litteraturhus Nord-Trøndelag. Oppdragsgiver var Fylkesbiblioteket i Nord-Trøndelag. : Bibliotekutvikling, formidling, følgeevaluering, Opening The Book, samarbeid, sosiale medier. Dato : September 2012 Antall sider : 100 Pris : 125, Utgiver : Trøndelag Forskning og Utvikling AS Postboks 2501, 7729 STEINKJER Telefon Telefaks

4 i FORORD Følgeevalueringen av Litteraturhus Nord-Trøndelag startet seint på høsten i 2010 og ble avsluttet i september Evaluator har i prosjektperioden samarbeidet med prosjektleder Kari Hortman, leder av fylkesbiblioteket Kristin Storvig samt ledere og ansatte i prosjektbibliotekene. I prosjektperioden har evaluator og prosjektleder besøkt alle bibliotekene to ganger samt at evaluator har deltatt på prosjektsamlinger og noen andre samlinger. Evaluator har også deltatt på noen arrangement i bibliotekenes regi. Besøk og deltakelse har vært konstruktive, spennende, lærerike, noen ganger utfordrende, men alltid veldig hyggelige. Jeg takker for oppdraget og samarbeidet! Steinkjer, september 2012 Roald Lysø prosjektleder

5 ii INNHOLD side FORORD INNHOLD FIGURER TABELLER SAMMENDRAG i ii iii iv v 1. BAKGRUNN 1 2. FØLGEEVALUERING Hva er evaluering? Former for evaluering Hva innebærer følgeevaluering? 3 3. OM BIBLIOTEK 5 4. OPENING THE BOOK Det leservennlige biblioteket 7 5. PROSJEKTBIBLIOTEKENE DATAINNSAMLING Prosjektstart, bakgrunn og retning Årsplaner Møter i styringsgruppa Bibliotekbesøk Arrangement i bibliotekene Bok til alle De møttes om Opening The Book Spørreskjemaundersøkelser i 2011 og Et møte med to bibliotek Oppsummeringssamtalen Hva har vi erfart? OPPSUMMERING OG VURDERING 90 LITTERATUR 92

6 iii FIGURER Figur side 5.1: Prosjektmøte i Meråker : Logo Litteraturhus Nord-Trøndelag : Prosjektmøte og besøk på Meråker bibliotek : Overraskelsesbøker - Verdal bibliotek : Menn i uniform leser Verdal bibliotek : Utstilling - Steinkjer bibliotek : Forestilling - Levanger bibliotek 29

7 iv TABELLER Tabell side 6.1: Erfaring fra prosjektarbeid : Viktig for utvikling av mitt bibliotek : Samarbeid med andre folkebibliotek : Informasjonsflyt i prosjektet : Deling av erfaring : Tiltak for utvikling av kompetanse : Målgruppe barn : Målgruppe ungdom : Målgruppe voksne : Målgruppe flerkulturelle : Viktighet av slike arrangement : Samarbeid med andre bibliotek : Samarbeid med lag eller foreninger : Samarbeid med organisasjoner : Samarbeid med etater : Samarbeid med fylkesbiblioteket : Markedsføring hjemmeside : Markedsføring hjemmeside - viktighet : Markedsføring - nyhetsbrev e-post : Markedsføring e-post/nyhetsbrev - viktighet : Markedsføring Facebook : Markedsføring Facebook -viktighet : Markedsføring annonser : Markedsføring annonser - viktighet : Markedsføring plakater/oppslag : Markedsføring plakater/oppslag - viktighet : Markedsføring redaksjonell omtale : Markedsføring redaksjonell omtale - viktighet : Markedsføring annet : Bruk av Wiki - viktighet : Prosjektets hjemmeside - viktighet : Prosjektets Facebook-side - viktighet : Brosjyrer/foldere - viktighet : Fått nye muligheter : Økonomiske begrensninger - egen organisasjon : Kjennskap om muligheter til tilskudd : Arrangementene tar for mye tid : Prioritering av nye aktiviteter 75

8 v SAMMENDRAG Litteraturhus Nord-Trøndelag er et prosjektsamarbeid mellom 9 folkebibliotek og Nord- Trøndelag fylkesbibliotek. Kjernen i prosjektet er at folkebibliotekene i Nord-Trøndelag sammen skal kunne utvikle seg til å bli det litteraturhuset innbyggerne ønsker seg. Prosjektet omfatter bibliotekene i Leksvik, Inderøy, Steinkjer, Verran, Levanger, Verdal, Stjørdal, Meråker og Frosta. Målet for prosjektet er Å gi innbyggerne et rikt program for opplevelser, læring og deltakelse, gjennom å utvikle bibliotek i NT som lokale litteraturhus med aktiv lesesatsing, felles regional arrangementsplan og mer utadvendt profil. Bibliotekenes virksomhet innen lesestimulering, litteratur- og kunnskapsformidling skal styrkes og markedsføres, og rollen som demokratisk møteplass revitaliseres. I prosjektbeskrivelsen er det beskrevet og lagt 5 strategier til grunn for arbeidet: 1) Samarbeid og organisering, 2) Litteraturhus Nord-Trøndelag (med 8 underpunkt), 3) Nyorientering med Opening the book -filosofien, 4) Kompetanse og 5) Markedsføring og design. Med utgangspunkt i prosjektets hensikt og målsettinger og at følgeevalueringen har fokus på kunnskapsutvikling og læring for å bidra til optimal prosess- og resultatforbedring underveis ble det skissert et opplegg for perioden november 2010 juni 2012 der en skulle følge et utvalg av de planlagte aktivitetene (jf. strategiene og fremdriftsplan for prosjektperioden). Hvilke aktiviteter som skulle følges ble justeres under veis, men vi hadde et spesielt fokus på strategi 2. Det ble foretatt en kortfattet oppsummering, vurdering og utformet noen anbefalinger som bygget på data fra besøk, møter, spørreundersøkelser, dokumentstudier av hjemmesider, wiki og facebook samt e-poster til og fra prosjektleder og prosjektbibliotek. Om organisering og samhandling i prosjektet ser vi at 1)Prosjektledelsen har tillit og fungerer godt, 2)Fylkesbiblioteket får ros for god koordinering, 3) Prosjektet har inspirert til og skapt samarbeid om aktiviteter i prosjektbibliotekene og 4)Prosjektbevilgningene har bidratt til å løse ut aktivitet og har skapt muligheter for samarbeid, kompetanseheving og arrangement. Opening The Book. Her ser vi at 1)Satsingen på Opening The Book har bidratt til økt fokus på tilrettelegging og utvikling i bibliotekene og at 2)Bibliotekene har samarbeidet om å ta kunnskap i bruk gjennom besøk og vurdering av hverandre Når det gjelder markedsføring og design ser vi at 1)Utvikling av felles markedsføring, logo og design har vært positiv for prosjektet og prosjektbibliotekene, 2) Felles markedsføring av aktivitet har vært god og har bidratt til å synliggjøre både prosjekt og

9 vi enkeltbibliotek, og at 3)Hjemmeside og facebook-side fungerer bra, men det viktigste er likevel prosjektbibliotekenes egen markeds- og synliggjøring. Når det gjelder andre aktiviteter/tiltak/erfaringer kan vi oppsummere at Prosjektdeltakelsen har ført til økt arrangementsaktivitet Prosjektbibliotekene sier at dette i stor grad kan tilskrives innsats fra prosjektleder i samarbeid med bibliotekene Økt arrangementsaktivitet er krevende spesielt for de små bibliotekene God og målrettet aktivitet i forhold til barn leseaksjoner, teater, forestillinger, forfatterbesøk, familiearrangement, barnehage- og skolearrangement Økt aktivitet i forhold til ungdomsgruppa Økt fokus på tilbud til innvandrere/flerkulturelle tilbud Varierte tilbud i forhold til voksne kunder kulturarrangement, forestillinger, lunsjprat osv. Ordningen med leseombud øker i omfang og understøttes av tiltak for erfaringsdeling Bibliotekene på god vei til å bli lokale litteraturhus og kulturhus på egne premisser Økt fokus på anvendelse av teknologi og sosiale media hjemmesider, wiki, facebook, e-bok, etc. men det gjenstår mye arbeid med kompetanseheving og utprøving for å finne fram til klok praksis Kan være en utfordring særlig for de små bibliotekene å prioritere prosjektaktivitet på et nivå som gjør det mulig for dem både å fylle daglige oppgaver og ambisjoner om å følge opp inspirasjoner fra prosjektet Siden prosjektet har ett år igjen før avslutning har vi gitt noen anbefalinger for arbeidet det siste året: Fokus på hvordan gode erfaringer og gode tiltak kan implementeres i bibliotekene etter endt prosjektperiode Etterspør og styrk informasjonsflyt, erfaringsdeling og samhandling mellom bibliotekene søk etter de gode modellene. Viktig for både små og store bibliotek. Avklar fylkesbibliotekets rolle etter prosjektperioden avstem forventninger Styrk digital kompetanseheving og samarbeid om anvendelser og løsninger Hvordan vil den digitale utviklingen påvirke innhold, organisering, oppbygging, design og arbeidsmåter i biblioteket Hent kunnskap om utviklingen innenfor deling og kunnskapsutvikling utenfor biblioteket Fortsett arbeidet med å styrke formidlingskompetansen fokus på målgrupper Bibliotekets kunder ulike kundegrupper har behov for tilpassede tiltak. Tenk tiltak og kompetanseheving Markedsfør og synliggjør biblioteket - Sett også personalressurser, kompetanse og økonomi på dagsordenen. Oppgave for både fylkesbibliotek og det enkelte bibliotek. Ikke vær beskjeden! Finn gode samarbeidsparter

10 1. BAKGRUNN Litteraturhus Nord-Trøndelag er et prosjektsamarbeid mellom 9 folkebibliotek og Nord-Trøndelag fylkesbibliotek. Kjernen i prosjektet er at folkebibliotekene i Nord- Trøndelag sammen skal kunne utvikle seg til å bli det litteraturhuset innbyggerne ønsker seg. De deltakende folkebibliotekene er: Leksvik, Inderøy, Steinkjer, Verran, Levanger, Verdal, Stjørdal, Meråker og Frosta. Målet for prosjektet er Å gi innbyggerne et rikt program for opplevelser, læring og deltakelse, gjennom å utvikle bibliotek i NT som lokale litteraturhus med aktiv lesesatsing, felles regional arrangementsplan og mer utadvendt profil. Bibliotekenes virksomhet innen lesestimulering, litteratur- og kunnskapsformidling skal styrkes og markedsføres, og rollen som demokratisk møteplass revitaliseres. I prosjektbeskrivelsen er det beskrevet og lagt 5 strategier til grunn for arbeidet: 1. Samarbeid og organisering 2. Litteraturhus Nord-Trøndelag (med 8 underpunkt) 3. Nyorientering med Opening the book -filosofien 4. Kompetanse 5. Markedsføring og design Strategi 1, 3, 4 og 5 er forankret i organisasjonsforhold organisering, kompetanseutvikling og markedsføring/synliggjøring. Strategi 2 er den publikumsrettede leserrettede strategien og inneholder: Felles regional arrangementsplan med forfatterbesøk, temakvelder, barneforestillinger, spillkvelder, seniorsurf, bokprat, teatermonologer og lesesirkeltreff. Årlig leseaksjon Alle bibliotekene skal bli Leser søker bok -bibliotek Kultur på tvers-kvelder og lunsjer Barnehage- og skolebibliotek som litteraturhusenes miniavdelinger Kobling av litteraturhusideen til Den kulturelle skolesekken Ta i bruk sosial teknologi 1

11 2 2. FØLGEEVALUERING 2.1 Hva er evaluering? I alle prosjekt er viktig å reflektere over hva evaluering er, om og hvorfor det er viktig å evaluere og hva evaluering kan brukes til. Dette er nødvendig for at refleksjoner over eller vurdering av prosesser og resultater skal kunne bli en målrettet, konstruktiv og lærende aktivitet, eksempelvis for å kunne kartlegge, forstå og forklare virkninger av innsatser, virkemidler og organisatoriske grep avdekke, kalkulere og redusere usikkerhet, risiko, sjanser for feil etc. kvalitetssikre program/prosjekt/tiltak og tilhørende utviklingsprosesser å optimalisere og kvalitetssikre gjennomføringsbetingelsene for program/ prosjekt/tiltak å klarlegge og formidle kloke grep og gode eksempler Begrunnelsene for hvorfor en ønsker å evaluere bør inneholde presise formuleringer om hvilke forventninger en har til hva evalueringen skal bidra med, som for eksempel 1) forbedre, tilpasse virkemidler og innsatser underveis eller som resultat, 2) dokumentere resultat og hva som fungerer best eller godt nok i en gitt sammenheng, 3) kontrollere innsats i forhold til effekter av virkemiddelbruk, 4) etablere systematisk dokumentasjon av tiltak som iverksettes, prosessforløp og resultater som skapes og 5) styre, forbedre og økonomisere innsatser og virkemidler. I tillegg kan evaluering påvirke beslutninger ved at evalueringsdata inngår som del av et strategisk beslutningsgrunnlag, klarlegger resultatet av en konkret innsats og avdekker og forklarer grad av måloppnåelse. Det skapes oppmerksomhet og gis legitimitet ved at evalueringen motiverer og mobiliserer aktører til innsats og systematisk bidrar til læring gjennom forståelse for "gode eksempler" og "kloke grep". 2.2 Former for evaluering Det benyttes flere former for evaluering avhengig av oppgavens art, oppdragsgivers uttalte behov og fagmiljøenes tradisjoner. Nedenfor foretar vi en kort oppsummering av de vanligste former for evaluering det kan være aktuelt å gjennomføre - separat eller i kombinasjoner. Resultatorientert evaluering er et opplegg bygd på "før/etter-målinger og vurdering" av f.eks. prosess, resultater og måloppfylling. Utviklingsrettet evaluering er sterkt medvirkningsbasert, dialogfokusert og prosessorientert. Det er et ønske om at de ulike aktørene deltar og bidrar til kunnskapsutviklingen slik at man kan forsterke og forbedre innsatser underveis.

12 3 Konsekvensfokusert evaluering har en hovedambisjon om å bidra til kvalitetssikring gjennom å 1) identifisere og eliminere flaskehalser, 2) avdekke og kompensere for uintenderte effekter, 3) presentere og forklare gode eksempler samt 4) ta vare på og beskrive kloke grep Bruker-/kunderelatert evaluering setter forventninger, forventningsoppfylling, erfaringer/opplevelser og etterspurte effekter i fokus. Ex-ante evaluering (forhåndsvurdering) er ofte av denne typen. I følgeevalueringsdesign har vi erfaring med å integrere ulike evalueringsformer/- metoder i helhetlige konsept der en tilpasser evalueringsform til de fokus eller problemstillinger som til enhver tid oppleves som viktige. 2.3 Hva innebærer følgeevaluering? Selv om følgeevaluering som arbeidsmetode er dynamisk, kan evalueringsopplegget også inneholde statiske fokus på både prosess og resultat. (Lysø og Sletterød 2003). Metodisk og prinsipielt skiller følgeevaluering seg fra annen evaluering gjennom et tydelig fokus på kunnskapsutvikling og læring for å bidra til optimal prosess- og resultatforbedring underveis. Et annet viktig skille er at å følge ikke betyr å styre. Dette innebærer at et opplegg for følgeevaluering ikke kan være ferdig detaljert på forhånd, det er underveis på samme måte som prosessene. I prinsippet er det altså slik at følgeevaluering må være noe uferdig og alltid være et svar på behov som dukker opp mht kunnskapsutvikling, kvalitetssikring og læring. Følgeevalueringen vil selv både måtte være i og være en del av utviklingsprosessen og skapes og utvikles underveis. I kontraktsfesting av følgeevalueringer har vi erfart at det er helt nødvendig at partene har en omforent forståelse av at designet (opplegget) stadig er under revisjon i forhold til "det som skjer" i prosjektet. Det som ligger fast er selve utøvelsen av evaluatorrollene og det eller de metodiske grep man har valgt for å utvikle felles kunnskap og læring underveis. Evaluatorrollen betyr i praksis at evaluator praktiserer som faglig, kritisk konstruktiv observatør og innspiller eller faglig og kritisk konstruktiv deltaker og medspiller eller en kombinasjon av begge. I følgeevaluering kan ikke evaluator opptre som "besserwisser" (Arnesen 1993:23) eller "orakel". Evaluator kan altså ikke avgjøre hvordan en aktør skal handle bedre enn aktøren selv. Det evaluator kan, og som er viktig i følgeevaluering, er å bidra med begreper, modeller, samle empiri, samt utvikle perspektiv og problematiseringer som legger til rette for å øke aktørenes læring og sjølinnsikt. Med utgangspunkt i prosjektets hensikt og målsettinger og at følgeevalueringen har fokus på kunnskapsutvikling og læring for å bidra til optimal prosess- og resultatforbedring underveis ble det skissert et opplegg for perioden november 2010 juni 2012 der vi skulle følge et utvalg av de planlagte aktivitetene (jf. strategiene og

13 fremdriftsplan for prosjektperioden). Hvilke aktiviteter som følges prioriteres og justeres under veis, men vi vil ha et spesielt fokus på strategi 2 og hvordan de øvrige strategiene underbygger og bidrar til måloppnåelse i forhold til denne. 4

14 3. OM BIBLIOTEK Som en inngang til å forstå bibliotekenes rolle, framtidige muligheter, utfordringer og politiske føringer i forhold til dette legger jeg St.meld. nr til grunn. I meldingen sies det at verdigrunnlaget og legitimiteten til bibliotekene bygger på tanken om at kunnskap og utdanning skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av sosiale, økonomiske og geografiske skillelinjer. Dette gjelder også folkebibliotek og skolebibliotek. Bibliotekene skal, sies det i meldingen, gi den enkelte mulighet til læring og personlig utvikling hele livet igjennom. Det pekes videre på at bibliotekene er forvaltere av viktige deler av de fysiske og digitale kunnskaps- og informasjonsressursene i samfunnet, og at de gjør dette på vegne av fellesskapet. Bibliotekene har en rolle i å skape tilgang til disse informasjonskildene og legge til rette for bruken av dem. På den eine sida skal altså bibliotekene bevare og forvalte kilder uavhengig av raskt skiftende teknologiske og andre endringer, og på den andre siden fornye tjenestene sine og utvikle seg i takt med utviklingstrekk og behov i samfunnet. Meldingen ser på folkebibliotekene som viktige, selvstendige kulturarenaer og som målbærere av grunnleggende fellesverdier. Ett av kjennetegnene ved folkebibliotek er at de spiller en spesiell rolle når det gjelder å formidle skjønnlitteratur og norsk skriftkultur, men er også en viktig samarbeidspart i arbeidet for å styrke leseopplæringa. Her omtales også folkebiblioteket som en aktør i arbeidet med Den kulturelle skulesekken, både som arena for litteraturformidling og som utvikler av ulike tilbud. Bibliotekene forventes å skulle formidle informasjon og kunnskap om kultur- og andre samfunnsforhold og på den måten medvirke til å utvikle demokrati og ytringsfrihet. De er kultur- og samfunnsinstitusjoner som ikke bare organiserer samlinger som bøker og annet materiale, men de skal også være fysiske møteplasser og læringsarenaer som tar vare på det kulturelle og demografiske mangfoldet, og som formidler kunnskap og kultur i bibliotekarealet. Dette er viktig for å legge til rette for at det kan oppstå sosiale prosesser mellom mennesker knyttet til kulturformidling, kunnskap og læring. Bibliotekaren tildeles i en slik tenking en viktig rolle som formidler, rettleier og samtalepartner. Samfunnsrollen til bibliotekene ligger i skjæringspunktet mellom kulturpolitikk, utdanningspolitikk og politikk for å styrke demokratiet. I kulturpolitikken er det viktig å sikre at alle får tilgang til kunst og kulturopplevelser og mulighet til å uttrykke seg gjennom kunst og kultur, uavhengig av geografi, økonomiske og sosiale skillelinjer. I meldingen blir det sagt at bibliotekene er møtesteder og arenaer som kan medvirke til å nå slike politiske mål for kultur og kunnskapspolitikken. 5

15 6 Hovedformålet med denne meldingen er å utvikle robuste og omstillingsdyktige bibliotek som kan tilby alle innbyggerne bedre bibliotektjenester og som er robuste nok til å møte morgendagens utfordringer I meldingen blir det sagt at en ønsker å oppnå dette gjennom å: sette fart i samarbeidet mellom bibliotekene og stimulere til samordning og samdrift av bibliotektjenester lokalt og regionalt utvikle den nasjonale samordningen av arkiv-, bibliotek-, og museumssektoren opparbeide ny kompetanse i bibliotekene videreutvikle digitale fellestjenester for bibliotekene og utvikle bibliotekenes kompetanse på å yte tjenester i det digitale kunnskapssamfunnet utvikle folkebibliotekene som møtested, kulturarena og samfunnsaktør fremme folkebibliotekene som læringsarena og i særlig grad utvikle bibliotekene som arena for leselyst og leseferdighet bedre og utvikle skolebibliotekene utvikle bibliotektilbudet til spesielle grupper Når det gjelder organisering av folkebibliotekene sier en i meldingen at hovedinnretningen er at kommunene og fylkeskommunene fremdeles skal ha ansvaret for folkebibliotekene, men at kommunene i større grad bør samarbeide om bibliotektjenestene. I tillegg til å stimulere til en organisatorisk utvikling av bibliotektjenestene på lokalt og regionalt nivå, vil den statlige satsingen på bibliotekfeltet framover omfatte flere konkrete initiativ. I meldingen legges det opp til en utvidet definisjon der biblioteket skal være en institusjon som med utgangspunkt i samlinger av dokument digitale eller fysiske initierer og organiserer sosiale prosesser, først og fremst sosiale prosesser knyttet til læring og kulturformidling. Det sosiale biblioteket rommer på den måten en videre forståelse av hva et bibliotek er og fanger inn kjernen av det et bibliotek alltid har gjort, samtidig som begrepet også identifiserer en oppgave som blir stadig viktigere for biblioteka i det digitale samfunnet å styrke de sosiale funksjonene til bibliotekene, kulturperspektivet og biblioteket som et offentlig møtested for alle. Etter min vurdering er innhold, mål og praksis i Litteraturhus Nord-Trøndelag tett koblet til denne tenkingen.

16 4. OPENING THE BOOK Litteraturhus Nord-Trøndelag har fokusert på både kompetanseheving og oppfølging av metodikk og tenking omkring bibliotekutvikling knyttet til Opening The Book eller Det leservennlige bibliotek. Innledningsvis gir jeg en kort introduksjon til temaet. Seinere i rapporten, se kapittel 7.6, viser jeg noen eksempler der bibliotekansatte har besøkt hverandres bibliotek og sett på biblioteket med «Opening The Book-briller». Min vurdering, etter å ha besøkt alle bibliotekene, er at bibliotekene i stor grad har fulgt opp ja egentlig hadde de gjort mye i den samme retningen tidligere også Det leservennlige biblioteket Nasjonalbiblioteket utga i 2011 en oversettelse av boken The reader-friendly library service skrevet av Rachel Van Riel, Olive Fowler og Anne Downes. Oversettelsen heter Det leservennlige biblioteket og er oversatt av Ragnhild Engetrøen med Kristin Lande som redaktør. Jeg har benyttet boka som bakteppe for mitt evalueringsarbeid. Nedenfor presenterer jeg derfor noen av hovedpunktene fra boka. I Opening The Book handler leserutvikling om å sette leseren i sentrum. Begrepet «Leser» er brukt i stedet for «lese» for å gjøre det klart at aktiviteten handlet om personen, og ikke ferdigheten. Opening the Book har senere brukt begrepene lesersentrert og leservennlig som mer uformelle uttrykk for det samme. Leserutvikling setter altså leseren ikke boken eller produktet i sentrum, og forfatterne hevder at det er den største forskjellen fra tradisjonell litteraturformidling i bibliotek. Oppfordringen til bibliotekene er å forstå og starte med det folk bruker lesingen til og tenke gjennom hvordan lesingen passer inn i livet deres. Det handler om å innse at folk har det travelt, kjeder seg eller drukner i hverdagslivets detaljer og foreslå lesing som en avkobling fra hverdagens stress. Bibliotekene oppfordres til å arbeide for å skape et lesende publikum gjennom å begynne med å verdsette og respektere de individuelle lesepreferansene før man prøver å oppmuntre folk til å prøve noe nytt eller annerledes. Opening the Books idégrunnlag for leserutviklinger at «Verdens beste bok er den du liker best. Vi kan hjelpe deg med å finne den.» De sier at med leserutvikling kan bibliotekene aktivt bygge opp et voksende publikum som tør å bevege seg utenfor «merkevarelojaliteten» til kjente forfattere og som får selvtillit og mulighet til å prøve noe nytt. Bibliotekene inntar på denne måten en langt mer aktiv rolle enn tidligere som en institusjon som skaper et lesende publikum for hele litteraturfeltet. Det handler også om å gi leserne flere alternativer, gå ut over de mer tradisjonelle bokutstillingene og kampanjene som ofte har en boksentrert tilnærming. Rådet er at en kanskje i tillegg til mer tradisjonelle tilnærminger - bør være mer opptatt av å gi leserne flere alternativer, og å lokke leserne til å prøve alternative litterære veier.

17 8 Et hovedprinsipp i en lesersentrert litteraturformidling er å presentere lesingen som en kreativ aktivitet og utfordre gamle stereotyper om lesere. Dessuten er det viktig med positiv synliggjøring og markedsføring av biblioteket, hva det er og hva de har å tilby. Ett grep kan være å gjøre leserne synlige, sier forfatterne, for eksempel gjennom å bruke bilder av egne lånere ved å la lånerne posere med de bøkene de har lånt. Et annet viktig grep kan være å gi leserne anledninger til å dele leseopplevelser. På arrangementer kan det å flytte fokuset fra forfatteren til leseren og leseopplevelsen åpne muligheter for å fremme et bredt utvalg bøker og forfattere på i det samme arrangement. Her kan lesesirkler, spesielt de bibliotekbaserte gruppene, bidra til å planlegge og organisere arrangementer. Det er viktig å drøfte bruken av kampanjer. Det er arrangert mange vellykkede kampanjer med boksentrert tilnærming, og de er viktige for å heve lesingens status. Likevel kan de være problematiske fordi de kan styre leserne mot et lite antall titler som er utvalgt av forlag, kritikere og «litteraturdommere» og føre til at leseren følger andres valg i stedet for sine egne. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor bibliotek lar seg overtale til å delta i ulike nasjonale kampanjer. De får tilgang til ferdiglagde opplegg og muligheten til å være del av en bredere rettet markedsføring og reklamekampanje. Det kan likevel være lurt å tenke gjennom i hvilken grad kampanjen faktisk gir leserne flere alternativer. I så henseende oppfordres bibliotekene til å stole på leseren gjennom det lesersentrerte arbeidet. Sett leseren i sentrum er rådet. Det handler om å vite hva leserne ønsker og det handler om å benytte gode metoder for å finne det ut. Derfor bør bibliotekene be leserne om råd, observere brukerne og lokalet og ikke minst lytte til brukerne. Fokuset på design og interiør av biblioteket er økende og viktig. Det hevdes i boka at det ikke er spesielt overraskende at bibliotekinnredning sjelden inspirerer eller imponerer noen, spesielt ikke blant det yngre publikummet. Men det er viktig å fokusere på hvordan det visuelle inntrykket biblioteket formidler til sine brukere. Her er det viktig å unngå for mye visuell støy, eksempelvis overlessing av informasjon med brosjyrer, plakater, oppslag eller skjermer. Førsteinntrykket er viktig. I boken hevdes det at når vi kommer inn på et nytt sted, vil inntil 80 prosent av det inntrykket vi tar med oss videre, være basert på det vi ser helt umiddelbart. Forskning viser at folk har lettere for å bli værende på steder som føles lyse og luftige og når de oppleves som romslige. Det skal mer til for å få besøkende til å føle seg velkomne enn å sette opp skilt med «velkommen» på. Vertskapsrollen med øyekontakt og et smil fra de ansatte, tydelig skilting og merking, ryddige overflater og fristende hvilepunkter for blikket i form av velfylte utstillinger er med på å gjøre brukeren avslappet, trygg og komfortabel. Denne første anerkjennelsen av brukeren har også en gunstig bivirkning mener forfatterne. Det kan synes som at personer som blir klar over at tilstedeværelsen deres er registrert, er mindre tilbøyelig

18 9 til å finne på noe. Det aller minste et bibliotek kan gjøre er å sørge for at helhetsinntrykket av stedet ikke er negativt blir det sagt. Helhetsinntrykket og måten en organiserer biblioteket på er altså viktig, og det er viktig å tilpasse biblioteket til brukernes behov og ikke ensidig legge opp til at det er brukerne som må tilpasse seg biblioteket. Det kan derfor være fornuftig å omorganisere med ujevne mellomrom for å tilpasse seg ulike behov hos ulike brukergrupper. Det fokuseres også på bruken av oppslag med bibliotekets regler, hvorfor de brukes og hva bruken signaliserer. Negative oppslag, sier de, er en del av et overvåket miljø og signaliserer forhold preget av sensur og forventninger om dårlig oppførsel før den har forekommet. De slår fast at slike oppslag ikke er en effektiv måte å styre atferd på og at hvis du er typen til å gjøre ugagn, gjør du det uansett. Forfatterne mener at bibliotek må finne en bedre måte å utnytte ekspertkunnskapen på enn ved å plassere erfarne ansatte bak en skranke, ikke minst når det blir innført selvbetjente systemer for utlån og innlevering. De mener at selv om selvbetjening ofte er knyttet til kostnader og effektivitet er det en viktig del av leserutvikling og kundebehandling i biblioteket. Med selvbetjening kan lånerne dessuten holde bokvalgene for seg selv. En av fordelene med selvbetjening er at det frigjør tid som de ansatte kan bruke på mer lesersentrert arbeid. Bibliotekene blir anbefalt å organisere samlingene slik at de hjelper brukerne med å finne frem. Samtidig anbefaler de å variere utstillinger og organisering ved blant annet å bryte rekkefølgen og å bruke hurtigvalg. Hurtigvalgsutstillingene har nå blitt faste innslag i bibliotek av alle størrelser. Det er disse som best ivaretar de konkrete behovene til både femminutterslåneren og dem som ikke helt vet hva slags lesestoff de er ute etter. Hurtigvalgsutstillingene samler bøker fra alle delene av biblioteksamlingen, blander skjønnlitteratur og noe fortellende sakprosa, og presenterer dem i nærheten av inngangspartiet helst med forsidene vendt ut. Utvalget gir de besøkende fristende valgmuligheter som er lett tilgjengelige. Det gir også leserne en mulighet til å prøve noe nytt, siden de ser forfattere og sjangre som de kanskje ikke har oppdaget tidligere. I Norge er til innkjøp og medievalg i liten grad sentralisert. Valgene blir tatt lokalt, i det enkelte biblioteket, og langt sjeldnere på et overordnet nivå som kommunen eller fylkeskommunen. Skepsisen til sentrale løsninger er forklart med at det lokale biblioteket er best skikket til å sikre samlingen en lokal profil. Det kan derfor være verdt å merke seg erfaringene fra Storbritannia, der et sentralisert medievalg ikke har gjort samlingene mindre lokale eller gitt dem dårligere bredde snarere tvert imot. Innkjøpsordningen er kort fortalt en statlig støtteordning for norske bokutgivelser. Ordningen blir styrt av Norsk kulturråd som kjøper inn bøkene, mens Nasjonalbiblioteket velger ut hvilke skole- og folkebibliotek som bøkene distribueres til.

19 10 Norge har i dag fem innkjøpsordninger for litteratur: Ny norsk skjønnlitteratur for voksne (om lag 200 titler i eksemplar) Ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge (om lag 130 titler i eksemplar) Ny norsk faglitteratur for barn og unge (om lag 20 titler i eksemplar) Omsett skjønnlitteratur for barn, unge og voksne (om lag 100 titler i 500 eksemplar) Ny norsk sakprosa (om lag 65 titler i 1000 eksemplar) Disse bøkene kommer i tillegg til de titlene biblioteka selv kjøper inn over egne budsjett. Den nye metoden som ble lansert med den lesersentrerte tenkemåten, er innkjøp etter hva publikum liker. Det betyr at du må forstå og se behovene til de ulike målgruppene på forhånd. Det er viktig å forstå at dette ikke er det samme som å plassere leserne i stereotype grupper. Preferansene til leserne er gjerne konsentrerte om faktorer som ikke har med alder, kjønn eller sjanger å gjøre, for eksempel hvor tradisjonell eller eksperimentell boka er, eller hvor lettlest eller utfordrende den er. Disse preferansene blir formet, ikke bare av den stilen og sjangeren boka har, men også av de verdiene den formidler. Verdiene endrer seg gjennom generasjonene, og det virker inn på det som blir skrevet og utgitt. Å forstå hva publikum liker, gjør det lettere for bibliotekene å holde tritt med trendene, og et lesersentrert bibliotek vet hvor stor del av samlingen som er aktuell for de ulike generasjonene. Fra 2000 til 2007 ble det i England utviklet et praktisk verktøy for å sjekke balansen mellom de ulike lesealternativene i boksamlingen. Metoden i Stock quality health check («Helsesjekk av boksamlinga») kan være til nytte for alle som ønsker å vurdere kvaliteten på en biblioteksamling. Hva som er kvalitet i litteraturen strides de heftig om, akademikerne, filosofene, forfatterne og kritikerne. Det finnes ikke noe tydelig svar på hva som er «best», sier forfatterne. En lesersentrert definisjon av kvalitet unngår slike filosofiske fallgruver. Leserutvikling har alt definert den beste boka i verda som den leseren selv liker best, og rollen og oppgaven til bibliotekene som de som hjelper folk å finne den boka. Rollen til biblioteket blir da ikke å definere hva som er «best» når det vurderer hver enkelt bok, men å sørge for å ha det som alle de ulike leserne regner som best. En samling av god kvalitet har en rekke ulike bøker til en rekke ulike målgrupper. Noen vil spørre om det er etterspørsel eller mangfold som skal styre. Her svarer forfatterne at en lesersentrert tilnærming til samlingen kan hjelpe til med å beskrive og definere den konkrete kulturelle rollen bibliotekene skal ha. Uansett hva du synes er den beste metoden for å velge ut bøker, har du det samme problemet med å avgjøre om du har valgt rett. Med en lesersentrert tilnærming kan du kontrollere at innholdet i samlingen er godt fordelt, med større nyanserikdom og presisjon enn med tidligere metoder. Hovedoppgaven til folkebiblioteket er å gjøre det mulig for alle i samfunnet å få tilgang til et bredt spekter av tanker og kreative uttrykk, å velge bøker som de kan

20 11 ta med hjem, og å gjøre det gratis. En av de store fordelene til bibliotekene er at de kan levere bøker og annet materiale som ikke er i produksjon lenger, og det sammen med gratis tilgang og lån gjør dem til noe helt annet enn bokhandlerne. Også utstillingene bør være en del av de daglige rutinene. Grunnleggende utstillingsteknikker bare noe så enkelt som å snu noen bøker med forsiden frem koster ikke noe og kan ha stor innvirkning på utlånene. Dessuten frisker det opp det generelle inntrykket av biblioteket, og kampanjer og utstillinger skaper en rekke arbeidsoppgaver som de ansatte kan ta seg av i stedet for å arbeide i skranken. Nå finnes det spesialbygde utstillingsmøbler beregnet på dem som spontant stikker innom og kikker, og med dem kan bibliotekene sette sammen utstillinger av ulike titler som tar seg godt ut sammen. Dokumentasjon viser at bøker som er stilt ut i utstillingsmøbler med god utforming, lånes ut mye raskere enn bøkene i hyllene, og møblene sørger for økte utlån. Det egentlige problemet med utstillingsmøblene er ikke den plassen de tar, men det å ha mange nok bøker i god stand som kan fylle dem og ta seg godt ut. Når det gjelder plassering av utstillingen vet vi at besøkende som nærmer seg en utstilling, begynner å se på den allerede fem meter unna. Blikket sveiper da over gjenstandene for å se om det er noe som interesserer. Hvis du vinkler dem slik at de er synlige når låneren nærmer seg, i stedet for flatt mot veggen eller på enden av en hyllereol, øker du sannsynligheten for at noe fanger oppmerksomheten. Mange bibliotek benytter kortendene av hyllene som sin viktigste utstillingsplass. Forfatterne av boka anbefaler å skille mellom de ulike brukergruppene når de lager kampanjer eller utformer biblioteket. Mange bibliotek arbeider med å etablere eller støtte lesesirkler, men hvorfor bør de gjøre dette? Forfatterne av boka sier at bibliotekene er opplagte steder for å etablere og organisere lesesirkler på grunn av kontakten med et stort antall lesere. De sier det er enkelt for en god bibliotekar å bygge opp relasjoner med lånere som kommer tilbake uke etter uke. Lesevanene og lånemønstrene til de kjente ansiktene er godt kjent for de ansatte, som kanskje allerede støtter dem med uformell leserutvikling i den forstand at de snakker om hva de har lest og videreformidler anbefalinger fra én leser til en annen. Bibliotekene har dermed en vesentlig fordel som arena for lesesirkler fordi de er tilgjengelige for alle lesere som ønsker å delta. Når en lesesirkel er godt etablert, trygg på seg selv og i god gjenge, kan de ansatte som støtter sirkelen, trekke seg ut og la gruppen ta kontroll over sine egne møter. For bibliotek som ikke har anledning til å investere ferdigheter, ressurser og tid i lesesirkler, og for små bibliotek som ikke har plass til dem, kan bokringene være et verdifullt alternativ. En bokring kan enklest beskrives som en lesesirkel som ikke har møter. Endringene som kom med Internett viser at noen av de mest interessante, populære og vellykkede nettstedene både når det gjeld interesse og inntjening er rettet mot de som

Jobbing Uten Mobbing følgeevaluering av Pilot i Bedrift Ja visst - klart det nytter!

Jobbing Uten Mobbing følgeevaluering av Pilot i Bedrift Ja visst - klart det nytter! Jobbing Uten Mobbing følgeevaluering av Pilot i Bedrift Ja visst - klart det nytter! Niels Arvid Sletterød Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2007 Tittel Forfatter : JOBBING UTEN

Detaljer

Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess. Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold

Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess. Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold Sigrunn Tvedten Birgit A. Apenes Solem Eiri Elvestad Are Thorkildsen SKRIFT- SERIEN

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Sluttbehandlet januar 2009 Alle foto Steinar Johansen (unntatt s. 7: Kristin Storvig): Overhalla (framsida), Brakstadsundet, Fosnes (s. 4), Grong sentrum (s. 8),

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Gi rom for lesing! Veien videre Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Innhold Forord 5 Del 1 Resultater, forankring og oppfølging Resultater og oppfølging av en vellykket strategi 7 Leseglede

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Bok i bruk i barnehagen. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter

Bok i bruk i barnehagen. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter Bok i bruk i barnehagen Språkstimulering gjennom leseaktiviteter BOKTRAS Lesesenteret Redaktør og prosjektleder: Trude Hoel Medredaktør: Lise Helgevold Utgitt i 2007 av Nasjonalt senter for leseopplæring

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Prosjektrapport nr. 4/2010 Bolig for alle Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Forsknings- og fasiliteringsbidraget Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Prosjektrapport nr. 4/2014 Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfatter Verdiprosjektet Økt nærvær. Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen.

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013 Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging juni 2013 Innhold Hovedfunn og anbefalinger... 4 Hva ser vi etter når vi kartlegger?.... 4 Hovedfunn: Tekstene er for lite leserorientert... 4 Våre

Detaljer

Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere

Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere Espen Carlsson NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Tittel Forfatter : STEINKJERPROGRAM FOR INNOVASJON Resultater

Detaljer

Bibliotekutvikling hver dag

Bibliotekutvikling hver dag Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 9 - September - 2011 Bibliotekutvikling hver dag Ny type kompetanse er nødvendig Petter på plass i sekretariatet UB Tromsø går bort fra trykte bøker

Detaljer