HØSTEN 2015 KURSKATALOG. Kurs tilbud til kommuneansatte. Meld deg på i dag!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØSTEN 2015 KURSKATALOG. Kurs tilbud til kommuneansatte. Meld deg på i dag! www.ksagenda.no/kalender"

Transkript

1 HØSTEN 2015 KURSKATALOG Kurs tilbud til kommuneansatte Meld deg på i dag!

2 OPPGAVER KREVER KOMPETANSE Kurskalenderen oppdateres fortløpende på Vær en «early bird» spar penger Meld deg på innen 1. juli på markerte kurs og få early bird rabatt! 24. august Ledelse på kvinners vis En konferanse som skal være en motivasjon og inspirasjon til damer som gjerne vil og på sikt tørr å si «ja» til lederverv innen kommunal sektor. 28. september Smart påvirkning For å lykkes med påvirkning må du ha kunnskap om de politiske prosessene og når du kan påvirke disse. Vi gir deg som politiker eller ansatt i fag- og informasjonsavdelinger verktøykassen for at du selv kan ta lobbyistrollen. 1. september Kampen mot mobbing et felles ansvar Mobbing, trakassering og diskrimineringer er ikke bare skolens ansvar, men også et samfunnsansvar. Hva kan vi sammen som skoleeier, rektor, lærere, foreldre og elever gjøre for å ta opp kampen mot mobbing? 18. september Et godt barnevern Konferansen skal gi inspirasjon og nyttige verktøy til det daglige arbeidet med barnevern i kommunene for barnevernsledere, sosionomer og andre som er interessert i barnevernet.

3 KOMMUNESEKTOREN ER STADIG I ENDRING. KS AGENDA GIR DEG FAGLIG PÅFYLL Hvordan bygge felles kultur og identitet i sammenslåingsprosesser? Et kurs med eksempler fra praksis og forskningsbasert kunnskap. Du vil få god innsikt i hvordan å påvirke de viktigste mekanismene for å få et godt resultat God kommunikasjon og mediehåndtering Få innsikt i hvordan media tenker, hvordan du informerer publikum best mulig, og viktigheten av gode kommunikasjonsplaner, både for administrasjonen og politikere. Omdømmebygging KS-Konsulent gir en helhetlig tilnærming til hvordan man kan skape og jobbe målrettet med omdømmebygging ved hjelp av verktøy, arbeidsmetoder og gode ambassadører. Vær beredt med forebyggende brannvern Et seminar som vil hjelpe kommunen til å tenke forebyggende og legge til rette for fungerende rutiner. Tiltak for å ivareta universell utforming Et praktisk tilnærmet kurs for drift og eiendomsansvarlig på hvordan man kan planlegge og gjennomføre små enkle tiltak som bidrar til at kommunal eiendom blir tilgjengelig for alle. Klarspråk ledelse Dette kurset lærer deg hva som skal til for at klarspråk skal bli en strategisk satsing som utgjør en forskjell for virksomheten, brukerne og kundene. Innføring i tjenestedesign En praktisk og prosessstyrt introduksjon til prinsippene for tjenestedesign og hvordan man kan jobbe med tjenestedesign i praksis. Tjenestedesign i praksis Oppfølgende kurs i tjenestedesign som tar for seg analyse, metoder for redesign og konseptualisering av nytt design.

4 HAR DU ANSVAR FOR MENNESKER OG OVERORDNEDE STRATEGIER? Følg med på vår kurskalender og som hva som er aktuelt for deg: Den gode barnehageassistenten Et kurs for assistenter om utvikling av kvalitet i barnehagen med fokus på assistenten som ressurs. Kurset tilbys på følgende steder: Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Bodø og Stavanger. Kontinuerlig forbedring Lean i helse og omsorg Et kurs som gjennom praktisk trening og eksempler viser hvordan samarbeidsbasert ledelse og engasjerte medarbeidere kan bidra til en bedre tjeneste for brukere, økt trivsel og læring på arbeidsplassen. Arbeidsforholdet fra A til Å Kurset gir en innføring i de mest sentrale lover og regler. Du får praktiske eksempler som personalansvarlige i kommunene blir stilt overfor i et arbeidsforhold. Er kostnadsstyring mulig i barnevernet? Spørsmålet belyses med utgangspunkt i det politiske, administrative og faglige ansvaret og handlingsrommet for en god barneverntjeneste. Medarbeiderdrevet innovasjon Ønsker du som leder eller tillitsvalgt å få ut potensialet i egen organisasjon ved å la medarbeidere være med å utvikle virksomheten og samtidig skape nye tjenester, er dette kurset for deg. Arbeidsmiljøloven endringer og nyheter Kurset tar for seg viktige endringer i arbeidsmiljøloven og andre aktuelle nyheter for deg som jobber i kommunal sektor. Hos KS Agenda kan du også leie moderne møterom eller hyre kompetansen du trenger for å arrangere en vellykket konferanse. KS Agenda Møtesentere tilbyr 15 moderne møterom med kapasitet fra 2 til 220 personer fordelt på ca kvm.

5 KS agenda Kurs- og kompetanseutvikling leverer dagsaktuelle kurs og seminarer i henhold til kommunenes ønsker og behov. Har DU eller din kommune ønsker eller tips til kurs eller tema ta gjerne kontakt med oss slik at vi kan tilfredsstille ditt utdanningsbehov. tlf: Personalmappe og overvåkning hva har arbeidsgiver lov til? Nye og strengere bestemmelser om personvern er på trappene. Konsekvensene av brudd på reglene kan være store, både for kommunen og de berørte ansatte. Få oversikt over regelverket her. Hvordan følge opp 10-FAKTOR undersøkelsen? På dette kurset vil du lære hvordan du som virksomhetsleder kan gjennomføre prosesser for å følge opp KS sin medarbeiderundersøkelse 10-FAKTOR sammen med dine medarbeidere. Hvordan kan kommunestyret og fylkestinget utøve godt eierskap av sine selskap? Kurset bygger på KS sine anbefalinger for godt eierskap, forskning, erfaringer og eksempler fra kommuner og fylkeskommuner. Sykepenger og oppfølging av sykemeldte Kurset omhandler hovedreglene for retten til sykepenger og beregning av sykepengegrunnlaget. Videre ser vi på oppfølgingsarbeidet arbeidsgivers og arbeidstakers plikter samt tiltak mm. Forhandlingsteknikk Er det å forhandle en kunst eller er det noe alle kan klare med litt trening? Dette er et kurs som ser på rollen som forhandler, fallgruver, suksesskriterier og selve forhandlingsprosessen. Rekrutering og intervjuteknikk Et kurs som vil gi deg som leder eller HR ansvarlig tips, ideer og større trygghet i rekrutteringsprosessen. Konflikthåndtering Et praktisk kurs for ledere, verneombud, tillitsvalgte og medarbeidere i utsatte stillinger som omhandler metoder for å verne arbeidstakere som opplever trusler og vold på arbeidsplassen. Meld deg på innen 1. juli på markerte kurs og få early bird rabatt! Gå inn på ksagenda.no og meld deg på!

6 TRENGER DU FAGLIG PÅFYLL INNEN ØKONOMI OG STYRINGSVERKTØY? Her er et utvalg av hva vi tilbyr innenfor dette fagfeltet: KOSTRA To forskjellige kurs som vil gi dypdykk i tjenesteområdene pleie, omsorg og barnevern og området grunnskole Kurset tilbys på følgende steder: Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø. ABC i kommuneøkonomi Et kurs for rådmenn og ledere på mer overordnet og strategisk plan som ønsker å lære mer om hvilke mekanismer som styrer kommunens økonomi. Kommuneøkonomi for ikkeøkonomer Et kurs for ledere uten ren økonomisk utdannelse, men som har budsjett og resultatansvar, og som ønsker å lære mer om hvilke mekanismer som styrer kommunens økonomi. Kommuneøkonomi for helseog omsorgssektoren Et kurs for deg som har budsjett og resultatansvar innen helse- og omsorgssektoren og som ønsker å lære mer om hvilke mekanismer som styrer kommunens økonomi. Årsbudsjett og økonomiplanen På dette kurset ser vi på hvordan man ved hjelp av budsjett kan skape et godt styringsdokument i den kommunale hverdagen. Årsavslutning av kommuneregnskapet Et kurs for alle som har økonomi og rapporteringsansvar. Kurset omhandler det regnskapstekniske i forkant av selve skrivingen av årsoppgjør. Kurs i merverdiavgift for kommunene Dette kurset vil gi deltakerne en innføring i merverdiavgiftssystemets grunn prinsipper, og en grundig gjennomgang av problemstillinger som er særegne for kommune sektoren. Prognosemodellen En introduksjon til prognosemodellen og evt. endringer som påvirker kommunens inntekter i inntektssystemet. Meld deg på innen 1. juli på markerte kurs og få early bird rabatt!

7 KS Agenda ferdigstiller fortløpende kursprogrammet for høsten 2015 Nedenfor følger en oversikt over foreløpig planlagte kurs og seminarer. Vi tar forbehold om endringer i programmet. For oppdatert informasjon om tid, sted og kursinnhold, se INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON SvarUT, Tromsø SvarUT, Oslo Innbyggerdialog og kommunikasjonsplan Retorikk, Oslo Klarspråk ledelse Årsrapporten mer enn en pliktøvelse, Oslo Årsrapporten mer enn en pliktøvelse, Oslo SvarUT, Oslo Årsrapporten mer enn en pliktøvelse, Oslo Årsrapporten mer enn en pliktøvelse, Oslo God kommunikasjon og mediehåndtering ØKONOMI Årsbudsjett og økonomiplan hvordan skape et godt styringsdokument KOSTRA, Bergen KOSTRA, Oslo KOSTRA, Trondheim Kurs i merverdiavgift for kommunene ABC i kommuneøkonomi, Bergen ABC i kommuneøkonomi, Stavanger ABC Kommuneøkonomi, Trondheim Kommuneøkonomi, helse- og omsorg Kommuneøkonomi for ikke-økonomer Prognosemodellen Kurs i merverdiavgift for kommunene Årsavslutning av kommuneregnskapet Kurs i merverdiavgift for kommunene Kurs i merverdiavgift for kommunene Årsavslutning av kommuneregnskapet STRATEGI OG LEDELSE Ledelse på kvinners vis Smart påvirkning Hvordan bygge felles kultur og identitet i sammenslåingsprosesser Forhandlingsteknikk Lean på Forebyggende brannvern Kontinuerlig forbedring- Lean i helse og omsorg Smart påvirkning Godt eierskap Innføring i tjenestedesign Kontinuerlig forbedring Lean i helse og omsorg Målrettet omdømmebygging 01. sep 02. sep 19. okt 26. okt 29. okt 03. nov 05. nov 17. nov 10. des 15. des Høst aug 8. sep 15. sep 22. sep 24. sep 28. sep 29. sep 1. okt 6. okt 20. okt 22. okt 29. okt 04. nov 19. nov 10. des 11. des 24. aug 27. sep 08. okt 15. okt 28. okt 10. nov 12. nov 23. nov 26. nov 26. nov 02. des 08. des SKOLE OG OPPVEKST Organisering for læring i skolen, Oslo 03. sep Kampen mot mobbing et felles ansvar 9. sep Den gode barnehageassistenten, Trondheim 10. sep Organisering for læring i barnehage, Tromsø 22. sep Organisering for læring i skole, Tromsø 23. sep Den gode barnehageassistenten, Oslo 28. sep Den gode barnehageassistenten. Bodø 8. okt Den gode barnehageassistenten, Tromsø 9. okt Den gode barnehageassistenten, Bergen 14. okt Kurs for fagarbeidere i barnehage, Bergen 14. okt Den gode barnehageassistenten, Stavanger 15. okt Kurs for fagarbeidere i barnehage, Oslo 16. okt Et godt barnevern 18. okt Kurs for fagarbeidere i barnehage, Trondheim 19. okt Organisering for læring i skolen, Trondheim 20. okt Organisering for læring i barnehage, Bergen 03. nov Organisering for læring i skolen, Bergen 05. nov Kurs for fagarbeidere i barnehage, Bergen 09. nov Kurs for fagarbeidere i barnehage, Stavanger 10. nov Organisering for læring i barnehage, Oslo 13. nov Kostnadsstyring i barnevernet 23. nov Kurs for fagarbeidere i barnehage, Bodø 26. nov Kurs for fagarbeidere i barnehage, Tromsø 26. nov PERSONAL OG LEDELSE Den viktige samtalen 27. aug Rekruttering og intervjuteknikk 22. sep Arbeidsmiljøloven endringer og nyheter 8. okt Vinn vinn med engasjement og arbeidsglede 13. okt Konflikthåndtering 27. okt Medarbeiderdrevet innovasjon 27. okt Personalmappe og overvåking hva har 6. nov arbeidsgiver lov til? Sikkerhet på arbeidsplassen 10. nov Sykepenger og oppfølging av sykemeldte 11. nov Kurs i ny medarbeiderundersøkelse 11. nov Rekruttering og intervjuteknikk 24. nov Arbeidsforholdet fra A til Å 2. des Hvordan følge opp 10-FAKTOR undersøkelsen? 7. des Den viktige samtalen 9. des ANNET Tiltak for å ivareta universell utforming Høst -15 Integrering av flyktninger, Oslo Høst -15 Integrering av flyktninger, Stavanger Høst -15

8 Lokal sikkerhetskonferanse når sikkerhet er viktigst! 12. oktober 2015 Har kommunene evne og mulighet til å opp fylle de krav og forventninger som ligger i pålegget om generell beredskapsplikt? Disse kommer: Styreleder Gunn Marit Helgesen, KS Forskningsleder Anita Øren, SINTEF Fylkesmann Ann Kristin Olsen, leder av akuttutvalget Avdelingsleder Hans Kristian Madsen, DSB Brannsjef Hans Petter Haukø, Flatanger kommune m.fl. MELD DEG PÅ I DAG!

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs Kurskatalog Høst 2012 2 Innholdsfortegnelse Vår kursportefølje er bygget på et ønske om å skape inspirasjon, engasjement, gjennomslagskraft og personlig utvikling for våre deltakere. Vi fokuserer spesielt

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd Kurskatalog høsten 2007 Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd SSØ-dagen 24. januar 2008 flere mål i sikte Konferansedagen for inspirasjon til

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet Å gjøre de usynlige tjenestene synlige VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet februar 2008 Innledning Denne veilederen

Detaljer

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet 2.6.2009, kommunestyret 22.6.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Arbeidet med økonomiplanen...

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016 ET GODT ARBEIDSMILJØ Kurs og tjenester 2014 2016 Innhold Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine....4 Praktisk informasjon....5 God kommunikasjon....6 Konflikthåndtering....7 Omstilling mer enn

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer