Oversikt over avgjørelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over avgjørelser"

Transkript

1 Oversikt over avgjørelser Avgjørelser gjennomgått internt i Patentstyret i forkant av Patentstyrets frokostforedrag den 27. mai Avgjørelsene er fra perioden 15. november 2013 til 12. mai Forbehold: Dette er kun et arbeidsdokument som viser hvilke saker som er gjennomgått, med enkelte stikkord. I forvekselbarhetssakene er det eldste merket angitt øverst. Avgjørelsene fra EU-retten og EU-domstolen (C- og T-): %2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C% 252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&fo r=&cid= Avgjørelser fra norske domstoler: Avgjørelser fra Klagenemnda (VM og F): Kategorier: Særpreg/beskrivende Forvekselbarhet Bruksplikt Annet Særpreg/beskrivende Sak Merker Stikkord C-409/12 (preliminary ruling) Kornspitz Art 12 annet ledd bokstav a, tilsvarer vml. 36. Degenerasjon. C-337/12 P C-340/12 P Ugyldighetssak. Saken sendt tilbake til GC for fornyet vurdering av særpreg. T-123/12 SMARTBOOK Beskrivende. T-313/11 Matrix-Energetics Beskrivende. T-68/13 CARE TO CARE Beskrivende. T-81/13 BigXtra Beskrivende. T-291/12 Passion to perform Beskrivende.

2 T-209/13 OLIVE LINE T-514/12 NORWEGIAN BREAKAWAY Beskrivende. T-513/12 NORWEGIAN GETAWAY Beskrivende. T-570/11 La qualité est la meilleure des recettes T-539/11 Leistung aus Leidenschaft T-245/12 (12. nov) Merketype. Avgjørende for særpregsvurderingen hva slags merke dette er. T-331/12 T-534/12 T-428/12 T-156/12 VALORES DE FUTURO Beskrivende. T-475/12 WorkflowPilot T-434/12 og T-433/12

3 T-131/13 Plasseringsmerke. T-102/11 T-369/12 T-371/12 IP ZONE, EUROPE IP ZONE, IP ZONE EUROPE and EUROPEAN IP ZONE Beskrivende. Har særpreg. Oslo tingrett VM 13/061 TRYGHEDSGRUPPEN Beskrivende. VM 13/048 ERGOADAPT Beskrivende. VM 13/059 SHEFFIELD Beskrivende. VM 13/081 NANOOPTIC Beskrivende. VM 13/071 ROUND FLOW VM 13/068 LEERDAMMER Ikke beskrivende. VM 13/080 INTERRAIL VM 13/076 ROUTE 66 Beskrivende. Beskrivende. VM 13/062 VM 13/083 NORDIC NATURALS Mangler generelt særpreg. VM 13/114 Har særpreg. VM 13/113 CATCH SELECTED Beskrivende. VM 13/108 VIRGINIA SLIMS VM 13/110 HOOVER PROFESSIONAL Har særpreg. VM 13/116 KONGSBERG AUTOMOTIVE Har særpreg.

4 VM 13/077 DRÖMTRAPPOR Beskrivende. VM 13/106 REFRESHINGLY NORWEGIAN VM 13/117 VERDENS NORDLIGSTE Beskrivende. VM 13/122 VM 13/092 FITNESS.XPRESS VM 13/054 KNOWLEDGE.PASSION.RESULTS VM 13/051 VM 13/060 GREEN & COOL Beskrivende. Beskrivende. VM 13/067 VM 13/063 OSTEOFILL Beskrivende. VM 13/100 Beskrivende. VM 13/123 VM 13/131 VM 13/126 VM 13/132 ORIGINAL1 HOTEL ONE XCOMFORT FIBERRIK Beskrivende. Beskrivende. Har særpreg, ikke beskrivende. Beskrivende. VM 13/058 ECOSAVE VM 13/055 SOMNOMED VM 13/084 VM 13/087 BLUE ENERGY VM 13/127 HYBRIFLEX Merket har særpreg. VM 13/133 FRESHMAX Beskrivende. VM 13/128 FLAVORSTREAM Beskrivende.

5 VM 13/135 VM 13/057 SOLAR VM 13/145 HYDROFIBRE Har særpreg. VM 13/129 VM 13/147 VM 13/098 EASYSTRIPPER Har særpreg. Beskrivende. VM 13/120 VM 13/099 JULA TECHLOG Har særpreg. Beskrivende. VM 13/050 VM 13/064 VM 13/074 AVFALLSTAXI Har særpreg for deler av vf. Beskrivende. VM 13/111 Extra Har særpreg. Er innarbeidet. Forvekselbarhet Sak Merker Stikkord C-374/13 P METROINVEST C-591/12 P DOGHNUTS

6 C-422/12P BIMBO DOUGHNUTS CLOROX CLORALEX C-558/12P WeserGold, Wesergold og WESERGOLD WESTERN GOLD Ikke forveksebare. C-193/13P T-38/13 nfon T-604/11 T-292/12 PEDRO MAGNET MAGNEXT og Forvekselbart med ordmerket (kun X er forskjellig), ikke forvekselbart med komb.merket. T-249/13 T-410/12 VITAMINWATER,

7 T-26/13 BALEA CALDEA T-509/12 TEEN VOGUE T-37/12 VOGUE, TEEN VOGUE Delvis forvekselbare. T-229/12 VOGUE, T-487/12 GRANINI T-443/12

8 T-361/12 ECOFORCE VOLVO T-394/10 T-383/12 v T-304/12 T-377/10 Jambo Afrika m.fl. T-216/11 v ZEN T-416/12 T-356/12 SO?

9 SO? ONE SO? CHIC SÔ :UNIC SUPERGLUE T-591/11 T-374/09 T-575/12 Ganter Ganeder PYROT T-149/12 V GOLDSTEIG T-47/13 T-380/12 DEMON Delvis forvekselbarhet. T-127/12 med fl. JAVA T-554/12 V. Aava Mobile

10 FOCUS T-568/12 T-501/12 T-502/12 PENTASA OCTOSTIM OCTASA T-386/12 T-288/12 ZYTEL Forvekselbarhet. T-528/11 V T-25/13 AQUA ADMIRABILIS 4711 AQUA MIRABILIS T-602/11,

11 T-600/11 T-647/11 T-604/11 T-292/12 Carrera panamericana ASSOS ASOS MAGNET MAGNEXT og Delvis forvekselbare. Forvekselbart med ordmerket (kun X er forskjellig), ikke forvekselbart med komb.merket. SUNNY FRESH og T-221/12 v SUN FRESH GE og T-520/11

12 T-467/11 SONIC POWER V 360 SONIC ENERGY T-623/11 MENODORON T-473/11 T-170/12 MENOCHRON BEYOND RETRO BEYOND VINTAGE Saken sendt tilbake til Board of Appeal. Varene i klasse 14 ikke estetisk komplementære eller for øvrig like med varene i klasse 25. Og T-592/10 V.

13 LB Borgarting lagmannsrett BTS De rene figurmerkene er forvekselbare, men ikke forvekselbarhet med Top Temps logo når denne er benyttet sammen med tekstelementer. Anket til Høyesterett. Oslo tingrett dom YVI- OTIR/07 VM 13/115 VM 13/072 F 13/002 VM 13/009 Pangea Vs Pangea Property Partners AS MUSICATOR DELTA AUTODELTA DELTA SEAFLEX SEAFLEX STEINKJER BIL AS STEINKJER BIL OG EIENDOM AS Balans (kombinert) Håg in Balance Foretaksnavn. Foretaksnavnet mangler særpreg. Forvekselbarhet ikke vurdert. VM 13/011 VM 13/107 Balans (kombinert) In Balance by Håg CROSSMEDIKA CROSS PHARMA Delvis forvekselbare. VM 13/097

14 VM 13/073 ENTRA, ENTRA EIENDOM ENTRADE VM 13/043 VM 13/056 Ikke forvekselbarhet. VM 13/079 Ikke villedelse. Ikke forvekselbarhet. VM 13/075 VM 13/065 GATE OF INDIA INTEL INSIDE CELERON INSIDE XEON INSIDE

15 SHIPINSIDE VM 13/052 AMOURETTE VM 13/046 VM 13/049 VM 13/090 VM 13/069 VM 13/066

16 APPEAR TV AS Foretaksnavn. Forvekselbarhet. F-13/003 APPEAR AS AF BYGG AS --> A-F BYGG AS F-13/008 AF BRING F 13/001 EASYBRING Bruksplikt Sak Merker Stikkord Reell bruk av merket. C-445/12P T-524/12 RECARO Bruk i endret form. T-71/13 ANNAPURNA Bruk i endret form. Hovedkategori subkategori. Herbacin Begrunnelsesplikt. T-34/12 HERBA SHINE EQUINET Begrunnelsesplikt. T-47/12 Ikke bevist at merket har blitt brukt. T-538/12 T-4/12 Reg. ordmerke: MAESTRO reell bruk: Bruk i endret form. Delvis forvekselbarhet.

17 Ordm. SEMBELLA Bruk i endret form. Delvis forvekselbarhet. brukt slik: T-551/12 og slik: Rebella Ordmerket PALMA MULATA Brukt slik: Slettelsessak. Bruk i endret form. Bruksplikten var oppfylt. T-381/12 Ikke tilstrekkelig dokumentasjon for bruk. T-348/12 T-221/12 SPORT TV INTERNACIONAL SUNNY FRESH og Ikke brukt for varer i klasse 32. Ikke forvekselbare.

18 SUN FRESH Bruk i endret form. Merkene var forvekselbare. T-226/12 Samme som over. T-225/12 VM 13/091 Kravet til reell bruk oppfylt. VM 13/118 NORWAII Kravet til reell bruk ikke oppfylt. Annet Sak Merker Stikkord C-98/13 Blomqvist Rolex Preliminary ruling: EU-domstolen fastslår at piratkopierte varer (m design, varemerke eller opphavsrettigheter fra EU) fra ikke- EU-land solgt på nettet rettet mot EUborgere anses som solgt i EU. Sendt tilbake til Højesteret i DK for avgjørelse. C-412/13 P MEDINET Seniority. C-65/12 Red Bull Bull dog CTMR Art. 5 (2). C-324/13P Prosess.

19 PATRICIA ROCHA C-301/13P CLUB GOURMET et CLUB DEL GOURMET Prosess. Opphavsrett etter nasjonal rett. C-530/12 P V. T-327/12 T-144/12 Simca COMSA SA COMSA Ond tro. CTMR Art. 8 (4). Art. 6ter Pariskonvensjonen. T-430/12 Design. Den informerte bruker, designerens frihet og individuell karakter. T-337/12

20 T-232/12 ultra choco og ULTRA CHOCO v ULTRA CHOCO Manglende betaling av avgift. Design. Designerens frihet og individuell karakter. T-357/12 Design. Designerens frihet og individuell karakter. T-339/12 v Design. Spørsmål om mettet kunstform har innvirkning på spørsmålet om individuell karakter. Sendt tilbake til Board of Appeal. T-315/12 I hovedsak prosess. T-113/12 V T-544/11 Procedure Taxation of costs Saksomkostninger og skatt.

21 T-495/11 Borgarting lagmannsrett LB Borgarting lagmannsrett LB Parameta PARAMETRICA JAGUAR og LANDROVER Rørleggervakta Mfl 25, 30. Krav til fremleggelse av bevis innsigelse, blant annet krav til at dokumentasjonen skal være oversatt til det språk forhandlingene foregår i, samt frister for fremleggelse. Varemerkeinngrep. Overføring av domenenavn. Dom Oslo tingrett TVI- OTIR/04 SMARTEYES SMART EYES Ond tro. Samtykke. VM 13/001 F 13/005 2WALL V 2WALL THORE ISTRE Klager hadde ikke en bedre rett til 2WALL, jf. vml. 7.

NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO

NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO Av advokat Kari Anne Lang-Ree 12 1. Innledning Et domenenavn er en unik adresse som identifiserer IP-adressen til en maskin på

Detaljer

Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser

Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Av Jonas Isaksen Dilba Leveringsfrist:

Detaljer

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler En utredning avgitt til Justisdepartementet 02.03.2012 v/ professor Erling Johannes Husabø og postdoktor

Detaljer

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. 3. Gjennomføring av oppdraget ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Oppdraget Vi

Detaljer

Den europeiske menneskerettsdomstolen. Spørsmål Svar

Den europeiske menneskerettsdomstolen. Spørsmål Svar Den europeiske menneskerettsdomstolen Spørsmål og Svar Spørsmål og Svar Hva er Den europeiske menneskerettighetsdomstolen? Disse spørsmål og svar er utarbeidet av Domstolens justissekretariat. Dokumentet

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Våpenloven 10 første ledd en forebyggende hjemmel

Våpenloven 10 første ledd en forebyggende hjemmel Våpenloven 10 første ledd en forebyggende hjemmel Politiets adgang til å tilbakekalle våpen grunnet manglende edruelighet, skikkethet eller pålitelighet En juridisk oppgave BACHELOROPPGAVE (OPPG300) Politihøgskolen

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Oppkjøp av teknologibedrifter 1

Oppkjøp av teknologibedrifter 1 Oppkjøp av teknologibedrifter 1 Tord Fondevik Tord Fondevik er advokat i Advokatfirmaet BA-HR DA og arbeider primært med transaksjoner og generell kontraktsrett med hovedvekt på teknologibedrifter. Ved

Detaljer

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Likestillings- og diskrimineringsombudet 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Likestillingslovens

Detaljer

Vurdering en kompleks aktivitet

Vurdering en kompleks aktivitet Vurdering en kompleks aktivitet Av Kari Smith Lærernes og skolens vurderingspraksis har tett sammenheng med pedagogiske og fagdidaktiske oppfatninger og holdninger. Det vil bidra til lærernes vurderingskompetanse

Detaljer

Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene

Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene Frokostseminar 23. april 2015 Eli Aasheim, Christel Søreide, Ingvild Solli og Siri Falch-Olsen Agenda 01 02 03 04 Nye regler

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Rettslig utgangspunkt Pbl. 1-6. Tiltak Med tiltak etter lovene menes ( ) opprettelse og endring av eiendom ( ). Iverksetting av tiltak som

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om bruk av påstander som klimanøytral o.l. i markedsføring

Forbrukerombudets veiledning om bruk av påstander som klimanøytral o.l. i markedsføring Desember 2009 Forbrukerombudets veiledning om bruk av påstander som klimanøytral o.l. i markedsføring Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

26.08.2010 i Gulating lagmannsrett, 10-082289ASD-GULA/AVD2. Ankende part A Advokat Laila Kjærevik. Omsorgsdepartementet

26.08.2010 i Gulating lagmannsrett, 10-082289ASD-GULA/AVD2. Ankende part A Advokat Laila Kjærevik. Omsorgsdepartementet -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 26.08.2010 i Gulating lagmannsrett, 10-082289ASD-GULA/AVD2 Ankende part A Advokat Laila Kjærevik Ankemotpart Helse og Omsorgsdepartementet Advokat Ole Marius Emberland

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet.

EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet. EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet. av Marit Sevaldsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og formål (1) Konkurranseloven 10 forbyr samarbeid mellom aktuelle eller potensielle konkurrenter som

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Utvalgte emner Merverdiavgift

Utvalgte emner Merverdiavgift Utvalgte emner Merverdiavgift Advokat/Partner Jan Ove Fredlund 4. juni 2014 Statens beregnede inntekter for 2014 65 MVA og fast eiendom OMSETNING AV FAST EIENDOM 1 Omsetning av fast eiendom er unntatt

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i forente saker E-9/07 og E-10/07

RETTSMØTERAPPORT i forente saker E-9/07 og E-10/07 Joined Cases E-9/07 & E-10/07-40 RETTSMØTERAPPORT i forente saker E-9/07 og E-10/07 ANMODNINGER til EFTA-domstolen i medhold av artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-landene om opprettelse av et Overvåkingsorgan

Detaljer

Forbudet mot trakassering i arbeidslivet

Forbudet mot trakassering i arbeidslivet Forbudet mot trakassering i arbeidslivet (seksuell trakassering, trakassering på grunn av kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet mv., alder, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell

Detaljer