stikkordet Nr Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "stikkordet Nr. 3 2007 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund"

Transkript

1 stikkordet Nr Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

2 Stikkordet nr Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen 8...sponser utøvernes lønninger Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline neste nummer: 16. november. Forside: «Hangover», Nordland Teater. Foto: Ketil Born 20...trenger vi agenter? NSFs sekretariat: Daglig leder: Kirsti Camerer Konsulent: Inger Karin Zettergren Informasjonskonsulent: Ida Willassen Adresse: Welhavensgate 1, 0166 Oslo Telefon: Faks: Åpningstider: mand.- fred. 09:00-16:00 E - post: Web: NSFs styre: Agnete G. Haaland (styreleder) Olav Kyrresgt. 3, 0273 Oslo Tlf: vil ikke kjempe om «Drømmerollen» 21...åpner Skuespillersenteret 22...eksperimenterer for Samtidsfestivalen 2 Janne Langaas (nestleder) Vardeveien 7, 1182 Oslo Tlf: Yngve Seterås Sydnesgt. 9, 5010 Bergen Tlf: Toni Usman Hagegt. 50, 0653 Oslo Tlf: Hilde Olausson Ladeveien 6, 0275 Oslo Tlf: Marika Enstad Maridalsveien 64 D, 0458 Oslo Tlf: Øyvind Brandtzæg Nygata 11, 7014 Trondheim Tlf: God nyhet for pedagoger...4 Medlemshus i Berlin...5 Teateralliansen...6 Søkerguide til Statens Kunstnerstipend og FFUK...8 Teater har økonomisk samfunnseffekt...11 Hva betyr sponsorinntekter for norske teatre?...13 Kritisk til Realityaudition...14 Kronikk: Når kultur blir en vare...17 Agenter, trenger vi dem?...20 Reisebrev fra Jordan...24 The Oslo Experiment...26 EU-midler til FIA-prosjekt...29 Historisk hjørne...30 Åpent Skuespillersenter...27 Hvem er redd for Virginia Woolf?...35 Rose og Kaktus...36

3 F O R B U N D S L E D E R E N Det är svårt at leva i en oskildrad värld I disse dager utarbeides statens virkemiddelapparat for filmproduksjon: Filmfondet, Filminstituttet og Filmutviklingen skal slåes sammen til en organisasjon. NSF arbeider derfor tett sammen med hele filmbransjen for å bidra til at den nye organisasjonen skal bli best mulig. Dette er en genuin mulighet til å forbedre både talentutviklingen, manus- og prosjektutviklingen og produksjonsstøtten til norske filmer. For oss er det viktig at filmproduksjonen styrkes. Men det er også viktig at vi får bedre muligheter til å øke vår faglige kompetanse. Det er ikke tilfeldig at Skuespillersenterets kurs i spill for kamera er blant senterets mest etterspurte kurs. Kulturministerens ambisiøse mål for norsk filmpolitikk er at 3 millioner nordmenn skal se norske filmer i løpet av et år. Det tilsvarer en markedsandel på 25 prosent. Men hva slags liv er det filmene skildrer? Lederen for årets Amandajury, Sissel Benneche Osvold, klaget over at mangelen på gode kvinneroller var slående. Dette er ingen særnorsk utfordring. Vi er derfor glad for at vi nå skal i gang med et stort EU-støttet prosjekt som skal se på hvordan kvinner portretteres og hva slags karriæremuligheter kvinnelige skuespillere har i hele Europa. Til våren er det et nytt hovedoppgjør. I mange år har vi jobbet for å løfte skuespillernes lønninger. Selv om våre politikere ikke er part i lønnsforhandlingene, er de i realiteten tilstede ved forhandlingsbordet. Derfor er det med spenning vi ser frem til at Statsbudsjettet skal legges frem. For dersom teatrene ikke får et påslag utover lønns- og prisstigningen, blir det mye vanskeligere å løfte skuespillerlønningene. Teatrene kan selvsagt spare inn penger ved å produsere mindre. Ingen ting er jo mer lønnsomt for et teater enn ikke å spille! Frps program slår fast følgende løsning: Dersom kulturinstitusjonene ikke greier å drive i balanse må utgiftene reduseres og inntektene økes. Akk og akk. Hvis det kun er de røde og grønne tallene i regnskapene som brukes til å evaluere kunstlivet - så kan vi bare pakke sammen. I lys av dette er det morro å lese artikkelen i dette nummeret av Stikkordet om den ferske undersøkelsen av de danske teatrenes økonomiske effekt. Der slåes det fast at den danske offentlighets investering i teatrene i København gir en samfunnseffekt som er 3.3 ganger større enn selve tilskuddet fra det offentlige. I tillegg kommer selvsagt verdien av alle de opplevelsene teatrene skaper for sitt publikum. Og verdien av den vises ikke i noe regnskap, men i livene til hver og en av oss. Eller som den polske filmskaperen Krysztof Kieslowski sier: Det är svårt at leva i en oskildrad värld Agnete G Haaland forbundsleder 3

4 Pedagog? Avtale med MFO gir deg nye fordeler. Oahpaheaddji, Beaivvás Sami Teáhter. Foto: Siljá Somby Forbundet har tidligere hatt liten mulighet til å kunne kreve bedre arbeidsvilkår for de av våre medlemmer som arbeider som pedagoger. Derfor har vi nå inngått avtale om dobbeltmedlemskap med Musikernes Fellesorganisasjon, som vil kunne forhandle på dine vegne. Flere av våre medlemmer arbeider som pedagoger i ulike skoleslag. Kunsthøgskolen i Oslo har nå fått pedagogutdanning for skuespillere, og høyskolene som har drama som fag har pedagogikk innbakt i undervisningen. Problemet har vært at forbundet ikke har hatt forhandlingsrett i forhold til kommuner og fylkeskommuner. Vi har derved stilt svakt både når det gjelder å kreve høyere lønn og bedre arbeidsvilkår for de av våre medlemmer som arbeider som pedagoger. Vi har hatt flere tilfeller hvor skuespillere som driver slikt arbeid har hatt vanskelig for å vinne frem i spørsmål som tid for forberedelse, utregninger ved kombinerte stillinger, etc. Av den grunn har vi nå inngått en avtale med Musikernes Fellesorganisasjon. Avtalen gir skuespillere, teaterpedagoger og -instruktører som er ansatt i grunnskole, videregående skole, kulturskole, høyskole, universitet, folkehøyskole, privat skole eller tilsvarende, og som er medlemsberettiget i begge organisasjonene, rett til dobbelt medlemskap. Slikt dobbeltmedlemskap forutsetter at du arbeider minst 80% som pedagog. Dersom du er interessert i slikt dobbeltmedlemskap, vil du bare måtte betale halv medlemskontingent i Norsk Skuespillerforbund. Du må betale full kontingent i Musikernes Fellesorganisasjon. Representanter for Musikernes Fellesorganisasjon vil da kunne forhandle på dine vegne og målføre dine interesser i forhold til arbeidsgiver. Har du spørsmål om ordningen kan du ta kontakt med Kirsti Camerer, daglig leder i forbundet. K i r s t i C a m e r e r 4

5 Medlemsleilighet i Berlin! Styret i Vederlagsfondet har bevilget 2 mill. til leilighet i hovedstaden med det aktive teaterlivet. Kretsen ved Den Nationale Scene fremmet et ypperlig forslag under årets generalforsamling nemlig at forbundet burde kjøpe leilighet i Berlin. Når Bergen kommune kunne kjøpe en kunstnerleilighet hvorfor skulle ikke NSF kjøpe leilighet, slik at våre medlemmer kan reise til Berlin for å se teater og føle denne etter hvert betydelige kulturbyen på pulsen? Og leilighet blir det! Før sommeren bevilget styret i Vederlagsfondet inntil 2 millioner for å kjøpe en 3 roms leilighet i et av de sentrale områdene i byen for eksempel i Berliner Mitte, Kreutzberg, Prenzlauer Berg det er mange fine områder. I løpet av september reiser vi ned for å bestemme hvilket område vi skal satse på. Vi har så alliert oss med teknisk og økonomisk ekspertise for å finne frem til den rette leiligheten og vil selvsagt ta kontakt med en velrenommert megler for å få det hele trygt i havn. Siden vi begynte å undersøke dette, er det blitt klart at eiendomsmarkedet i Berlin koker og vi er ikke de eneste nordmenn som er på utkikk etter leilighet. I tillegg til at Berlin er en attraktiv by, er dette forhåpentligvis en god investering. Dersom medlemmer har tips i denne anledning, er det fint om dere tar kontakt med Agnete eller Kirsti i forbundet! K i r s t i C a m e r e r Foto: SXC 5

6 I N N S P I L L TeaterAlliansen et svensk alternativ Breaking the Waves, Centralteatret/Oslo Nye. Foto: Marit Anna Evanger I Sverige har anställningsförhållandena för den konstnärliga personalen på de offentligt stödda teatrarna radikalt förändrats sedan slutet på 1980-talet. Från en situation där huvuddelen av de anställda konstnärerna på teatrarna med statliga anslag hade fast anställning, är en överväldigande majoritet i dag frilansare. L a r s E d s t r ö m, O r d f ö r a n d e T e at e r a l l i a n s e n J a a n K o l k, F ö r b u n d s d i r e k t ö r T e at e r f ö r b u n d e t 6

7 I N N S P I L L För skådespelarna betyder det att nästan 500 av de 700 fasta tjänster som fanns kring 1990 har förvandlats till olika former av korttidsanställningar. Teaterförbundet har naturligtvis på olika sätt slagits för att möta de svårigheter som uppstått för skådespelarna som yrkeskår vid den strukturförvandlingen. En kompensation har varit införandet av långtidskontrakt på väsentligt längre tid en de ettårskontrakt som tidigare var den längsta formen av frilanskontrakt....sedan den 1. januari 1999 i Sverige finns en helt ny anställningsform för frilansande skådespelare. En annan och väsentligt radikalare förändring är skapandet av TeaterAlliansen. Det innebär att det sedan den 1. januari 1999 i Sverige finns en helt ny anställningsform för frilansande skådespelare. Verksamheten bygger på ett förslag, som arbetades fram i samarbete mellan den fackliga organisationen och arbetsgivarorganisationen på teaterområdet, Teaterförbundet och Svensk Scenkonst. Grundtanken bakom konstruktionen är att den statligt stödda teatern är en del av samhällets offentliga verksamhet. Nu vill samhället av konstnärliga och kulturpolitiska skäl ha andra anställningsformer på detta område än i övrig offentlig verksamhet med en väsentligt högre procent frilansare. Då måste också samhället ta ansvar för en annan form av grundtrygghet och kontinuitet för den etablerade gruppen av frilansare, som har sin huvudsakliga försörjning på uppdrag inom den offentligt stödda teatern. Samhällets huvudsakliga sätt att hjälpligt försöka lösa detta problem är att låta frilansarna utnyttja arbetslöshetskassan under perioderna mellan olika uppdrag. Det är av många skäl en destruktiv och i längden dyrbar lösning. TeaterAlliansen är ett bolag ägt av Teaterförbundet och Svensk Scenkonst tillsammans med den trygghetsstiftelse som finns på området (TRS). Bolaget, som har ett statligt anslag på för närvarande ca 20 milj kronor per år för sin verksamhet, har till uppgift att ge kvalificerade frilansande skådespelare en grundanställning, som den anställde kan utnyttja mellan de olika uppdrag av varierande längd man har för övriga arbetsgivare på teaterområdet. TeaterAlliansen är inget uthyrningsföretag, utan den anställde tar tjänstledigt från TeaterAlliansen och träffar själv sina uppgörelser med övriga arbetsgivare. För den anställde vid Alliansen finns tre verksamhetsgrenar: De anställda får genom TeaterAlliansen en kontinuerlig arbetsplatstillhörighet med alla de sociala, yrkesmässiga och fackliga fördelar som hör till detta. Som ett exempel kan nämnas att de anställda genom sin anställning är inordnande i det statliga pensionssystemet. De anställda får genom TeaterAlliansen en kontinuerlig arbetsplatstillhörighet TeaterAlliansen har en egen artistförmedling, som genom sin kännedom om de anslutna skådespelarna och ett brett utbyggt kontaktnät på producentsidan får en allt större betydelse och effektivitet. Alliansen har också ett långsiktigt vidareutbildnings- och kompetensutvecklingsprogram med kurser, workshops och seminarier, ett slags svensk skådespelarstudio, där också frilansande skådespelare som ännu inte vunnit inträde i TeaterAlliansen kan delta. Skådespelarna är inte fastanställda utan kontraktslängden styrs av en sorts tidskonton, där den anställde måste vara mycket aktiv i sitt yrke för att vinna förlängd anställning. Lönenivån är indelad i fyra åldersreglerade tariffer och ligger mellan arbetslöshetskassans ersättningsnivå och lönen på teatrarna. I dag har TeaterAlliansen 109 annställda frilansskådespelare från hela landet I dag har TeaterAlliansen 109 anställda frilansskådespelare från hela landet. Ambitionen är naturligtvis att få resurser för en fortsatt utbyggnad till en omfattning av åtminstone lika många skådespelare, som det försvunnit fasta tjänster på våra teatrar under den senaste femtonårsperioden, dvs. ca 500. Det är så mycket angelägnare, eftersom den nya regeringen genomfört förändringar i arbetslöshetskassans regler, som slår hårt mot frilansarnas möjligheter att försörja sig inom sitt yrke. I avvaktan på att vi vinner den striden om en fortsatt utbyggnad, får vi glädja oss med att TeaterAlliansens allmänt omvittnat goda exempel lett till att man förra året startade en dansallians och nästa år också kommer att starta en musikallians. 7

8 S Ø K N A D S H Ø S T Statens Kunstnerstipend Når bladene faller fra trærne, er det på tide å søke om stipend igjen. Har du søkt Statens Kunstnerstipend før, uten hell? Da er du ikke alene. Fortsett å søke! H ver kunstnergruppe tildeles en stipendkvote til fordeling hvert år. I 2007 hadde skuespillergruppen 13 ledige arbeidsstipend ( i året) til fordeling, i tillegg til rundt kroner til diverse små stipend. Den endelige kvoten for 2008 får vi ikke før i januar. Jo flere skuespillere som søker, jo større er sjansene til å få økt kvoten til skuespillere! Statens Kunstnerstipend er et personlig stipend, man kan altså ikke søke på vegne av en gruppe eller et prosjekt. Det kan søkes om ett til femårig arbeidsstipend, i tillegg til mindre materialstipend, etableringsstipend, reisestipend, og vikarstipend. Man kan også søke Garantiinntekt, men dette er en ordning som er mer eller mindre under avvikling. De siste årene har ledige garantiinntekter blitt om gjort til arbeidsstipend. Hele 24 forskjellige kunstnerkomiteer innstiller til Statens Kunstnerstipend. En av disse er stipendkomiteen for skuespillere og dukkespillere. Komiteen består av syv medlemmer som velges av generalforsamlingen til Norsk Skuespillerforbund. I slutten av desember Stipendkomiteen 2007 i arbeid. F.v: Hege A. Edelsteen, Gøril Haukebø, Knut Alfsen, Liv Osa, Stig Krogstad, Jan Holden og Ingrid Anne Yttri. begynner de å lese seg gjennom søknadsbunkene, og i januar samles de for å gå gjennom alle årets søknader i løpet av to intensive helger. Tips fra stipendkomiteen: Arbeidsstipendene skal gå til noen som kan få noe ut av dem, og som har konkrete planer for hva de vil gjøre med dem. Altså må du formulere en begrunnelse for hvorfor du søker stipend. Arbeidsstipend deles ikke ut som et fortjeneste-stipend. Det holder ikke å skrive at dette har jeg fortjent. Bevis at du er seriøs og at du vil gjennomføre planene dine. Vær tydelig, konkret og realistisk i begrunnelsen din. Jo lengre du har kommet med planene dine, jo enklere er det å beskrive. Fatt deg i korthet. En a4-side bør holde til begrunnelse og beskrivelse av planene dine. Husk at komiteen skal gjennom minst 200 andre søknader. Legg gjerne ved en cv og andre relevante vedlegg. Men hele manus og et tonn presseklipp er ikke nødvendig. Søk flere stipend! Du som er under 35 bør f.eks både søke arbeidsstipend for yngre kunstnere, og vanlig arbeidsstipend. Da øker sjansene dine. De ulike stipend krever ulike begrunnelser. Det bør være samsvar mellom beskrivelsen av hva du ønsker å bruke stipendet til, og det stipendet du søker. Statens Kunstnerstipend har søknadsfrist 5.oktober. Søknadsskjemaet kan hentes på nett, eller det kan fås ved henvendelse til Norsk Skuespillerforbund. 8

9 S Ø K N A D S H Ø S T Fond for utøvende kunstnere Fond for utøvende kunstnere er kanskje Norges mest sympatiske fond. For det første kan de dekke honorarene til utøverne i prosjektet ditt. For det andre har de søknadsfrist hele seks ganger i året. For det tredje har de en veldig hyggelig administrasjon. D eltar det en eller flere profesjonelle utøvere i et prosjekt, kan man søke Fond for utøvende kunstnere (FFUK) om støtte. Søknadene blir behandlet av FFUKs styre,som består av kunstnerrepresentanter fra ulike utøvende yrker. Men først kommer de til Mette Jørgensen og Larz Tvethaug i fondets administrasjon. Hva det kan søkes støtte til M: - FFUK kan altså dekke hele eller deler av honoraret til de utøvende kunstnerne som er med i prosjektet. Begrepet utøvende kunstner er definert i loven som musikere, sangere, skuespillere, dansere, sceneintruktører, dirigenter og andre som fremfører et åndsverk. Vi gir ut penger i form av prosjektstøtte både til produksjon og visning av forestillinger, reisestøtte til kortvarige reiser, innspillingsstøtte og støtte til kurs/seminarer. En gang i året deler vi også ut et reise- og videreutdanningsstipend. Hva slags type søknader vil dere ha? M: - De søknadene vi får er ofte veldig omfattende, og det trenger de ikke være. Spar penger på porto, og konsentrer dere heller om cv er på de larz Tvethaug og Mette Jørgensen i Fond for utøvende kunstneres administrasjon hjelper deg gjerne. som er med. Siden det er de utøvende kunstnerne som får penger gjennom FFUK, er det viktig å vise hvem som er med, og at de som er profesjonelle. L: - Har man ikke utøverne klare, er det nesten ingen vits i å søke. Da kan man heller vente til neste runde. Husk budsjettet M: - Så er det viktig å ha med et budsjett, der både utgifter og inntekter er tatt med. Alt skal være med i budsjettet, selv om det bare er honorar til utøverne du får støtte for. Hvor store beløp kan man søke om? L: - FFUK har i mill. å fordele til teater, og ca. 1,5 mill. til musikkteater. Et vanlig støttebeløp til teater ligger på kr. Man kan gjerne søke om mer, men det er greit å se litt realistisk på det, og vise at du også jobber med andre finansieringskilder. Støtten fra FFUK gis som underskuddsgaranti, kan dere forklare det litt nærmere? L: - He, ja. Det har hendt en sjelden gang at vi har gitt støtte til prosjekter som går med overskudd, men det er ikke ofte. M:- Det vil i praksis si at du ikke får utbetalt pengene før du viser at du har gjennomført prosjektet. Pengene utbetales mot en kort rapport og innsendte kvitteringer. Dersom du har fått til å gjennomføre ti forestillinger, men bare har gjort åtte, får du bare penger for åtte. lov å spørre Har dere andre konkrete tips til søkerne, i tillegg til å legge ved budsjett og cv er? B: - Det er viktig å søke før prosjektet er påbegynt. Så er det viktig at vi må ha søknaden innen fristen. Man må altså beregne noen dager til postgang. 9

10 L: - Siden man kan søke penger til både produksjons- og spilleperiode hos FFUK, er det bra å være tydelig på hvilke av de to man søker. Om man sender inn flere søknader i samme slengen, er det lurt å prioritere. M: - Og om det er noe man lurer på, så er jo vi her for søker! Det er bare å ta en telefon eller stikke innom. Bare ikke akkurat den dagen søknadsfristen går ut... Søknadsfrist for reise og videreutdanningsstipend er som regel i mars. Andre søknader behandles seks ganger i året. Fondet har eksempler på søknad og andre tips på sine nettsider : Søknadsfrister til FFUK i høsthalvåret 2007 er mandag 24. september og fredag 2. november. Søknader sendes inn i 7 eks. til Fond for utøvende kunstnere, Postboks 626 Sentrum, 0106 Oslo. Andre støtteordninger Under medlemsservice - økonomi på www. skuespillerforbund.no finner du en oversikt med linker til ulike stipend og støtteordninger. Det lønner seg å sette seg inn i hvor man søker om hva, og hvor store beløp det er vanlig at den enkelte ordningen gir ut. Selv om du har søkt tidligere, kan fondene ha endret søknadskriterier, frister og tilogmed navn og adresse siden sist. Sjekk derfor mer fondet/ organisasjonen direkte eller på dets hjemmeside før du sender søknaden avgårde... Det er bortkastet tid og energi å legge mye arbeid i en søknad som kanskje ikke kan bli behandlet fordi den faller utenfor fondets støtteordninger. Les fondenes egne veiledninger. Finner du ikke svar her, har de fleste støtteordninger administrasjon, som kan gi deg raske svar på det du lurer på. De fleste støtteordninger må ha søknaden «før prosjektet realiseres». Jo klarere ideen din er, og jo lengre du har kommet i planleggingen, desto lettere er det å få søknaden gjennom. Alliér deg med samarbeidspartnere, gjør det klart at du søker støtte flere steder. Mange støtteordninger har frister en til to ganger i året, andre behandler søknader oftere. Sjekk hjemmesider eller ta en telefon! 10

11 Teatrene - et pengesluk for samfunnet? Teatret har en betraktelig økonomisk effekt, viser ny, dansk undersøkelse. D et blir til kjedsommelighet hevdet at støtten til teatrene er et pengesluk for det offentlige. Fremskrittpartiet, som representerer mange velgere, har foreslått at den offentlig støtten til teatrene bør opphøre. Et av partiets medlemmer foreslo for en tid tilbake at Nationaltheatret med fordel kan omgjøres til bingo-hall for å spare staten for bortkastede penger. I tillegg er det stadig press på teatrene fra departementet for å øke egeninntjening. Nå viser en nylig publisert dansk undersøkelse at den samlede samfunnseffekt av teatrenes virksomhet er betraktelig. Undersøkelsen er gjort ved 13 teatre i København, og har, ved spørreundersøkelser og analyse av teatrenes inntekter og utgifter, funnet frem til interessante nøkkeltall som viser at tilskudd til teatrene også kan betraktes som en god forretning sett i et samfunnsmessig perspektiv. Analysen har tatt hensyn til ringvirkninger av et teaterbesøk i form av café og restaurantbesøk før og etter teaterbesøket, bruk av penger i pausen, transport til og fra teatret og overnattinger i forbindelse med besøket. Tallene har de funnet frem til ved omfattende spørreundersøkelser. Analysen har kommet frem til følgende nøkkeltall; Nøkkeltall 1. Samfunnseffekt i forhold til teatrenes omsetning Dette nøkkeltallet er 1,8. Det vil si at den økonomiske samfunnseffekt av teatrenes aktivitet kan sies å være 1,8 ganger teatrenes omsetning. Nøkkeltall 2. Samfunnseffekt i forhold til områdets samlede tilskudd Dette nøkkeltallet er 3,3. Det vil si at den økonomiske samfunnseffekt av teatrenes aktivitet kan sies å være 3,3 ganger så stor som det tilskudd som ytes til området. Nøkkeltall 3. Egeninntjening publikums forbruk i forhold til samlet tilskudd Dette nøkkeltallet er 1,8. Det vil si, at teatrenes egeninntjening og den omsetning som publikumsaktiviteten skaper, er 1,8 ganger de tilskudd, som området mottar. Det er selvsagt ikke sikkert at disse tallene er direkte overførbare til norsk teatervirkelighet, ved at teatrene i København for eksempel mottar mindre offentlig støtte enn i Norge. Men når det den danske offentlighets investering i teatrene i København gir en samfunnseffekt som er 3,3 ganger større enn selve tilskuddet fra det offentlige, bør selv de argeste kritikerne av offentlig støtte til teatrene revurdere sin holdning. av K i r s t i C a m e r e r 11

12 «Kirsebærhagen», Den Nationale Scene. Foto: Eirik Berg Interessant undersøkelse fra Norsk teater- og orkesterforening: 12

13 Hva betyr sponsorinntekter for norske teatre? På oppdrag fra kulturdepartementet har Norsk teater- og orkesterforening (NTO) undersøkt hvor store sponsorinntekter de offentlig støttede kulturinstitusjonene har, og hvilken betydning pengene har for institusjonenes økonomi. Både orkestrene, teatrene og Den Norske Opera er med i undersøkelsen, da alle disse er medlemmer i NTO. Samlet mottok alle disse institusjonene til sammen 38,9 mill. kroner i sponsorinntekter/gaver. NTO har også undersøkt hva midlene blir brukt til om de brukes til ekstraordinære tiltak, eller går inn i den vanlige driften ved teatret. Hvor store sponsorinntekter? Det er stor forskjell på institusjonene. På vinnersiden når det gjelder sponsorinntekter er Den Norske Opera med ca. 10 mill. kroner. De to store symfoniorkestrene Oslo-Filharmonien og Stiftelsen Harmonien i Bergen mottar henholdsvis ca. 10,6 og 5,9 mill. kroner. Ikke overraskende er det også de store teatrene som er vinnerne. Nationaltheatret mottar ca. 5,3 millioner, Det Norske Teatret 2,6 millioner. Oslo Nye Teater er ikke med i undersøkelsen, da det er et kommunalt teater som ikke mottar støtte fra staten. Landsdelsteatrene og regionteatrene har sparsomt med sponsorinntekter. 5 av de 12 regionteatrene har ikke sponsorinntekter/gaver i det hele tatt. Dette er i motsetning til de regionale orkestrene, som har en gjennomsnittlig sponsorinntekt på ca. 1,2 mil. kroner. Hvorfor disse greier å hente ut slike midler og ikke teatrene, kan en jo spørre seg om. For de tre nasjonale teatrene utgjorde sponsorinntekter/gaver i gjennomsnitt 1,9% av totale driftsinntekter, mens tilsvarende andel for regionteatrene var 0,8%. Bruk av sponsormidlene For flere av institusjonene er sponsormidlene en forutsetning for å gjennomføre viktige aktiviteter og opprettholde det produksjonsnivået som er forventet. Noen øremerker sponsormidlene til spesielle aktivitet. Nationaltheatret er avhengig av sponsormidlene for gjennomføring av Samtids- og Ibsen-festivalene. Ved Agder Teater går sponsormidlene inn i driften, mens Teatret Vårt har en sponsoravtale med en bank som går til utstrakt turnévirksomhet. Lite, men nødvendig Konklusjonen på undersøkelsen viser at sponsorinntektene ved teatrene er marginale i forhold til offentlige inntekter. For en del av de som mottar sponsormidler er dette likevel helt nødvendige inntekter for at institusjonene skal oppnå sine mål. Det er viktig at sponsormidlene brukes til ekstraordinære tiltak, slik at det er det offentlige som har et utvetydig ansvar for teatrenes økonomi. Sett fra forbundets side er det også viktig at sponsorene ikke binder opp den kunstneriske frihet ved teatrene, og at skuespillerne ikke blir pålagt uønskete oppgaver. av K i r s t i C a m e r e r 13

14 F R O N TA L T Drømmerollen? Ulrikke Døvigen kontaktet Oslo Nye med forslag til et samarbeidsprosjekt. Etter å ha ventet over en måned på tilbakemelding, ble hun bedt om å søke seg med på realityserien Drømmerollen. Respektløst, mener skuespilleren. av I d a W i l l a s s e n 14 Ulrikke Døvigen er kritisk til NRK og Oslo Nyes satsing på realityserien «Drømmerollen». Foto: Nationaltheatret Det var før påske i år at Døvigen tok kontakt med teatersjef Svein Sturla Hungnes med et forslag til et stykke hun gjerne ville gjøre. Hungnes tok i mot manus, men var først og fremst interessert i om jeg kunne synge. På oppfordring stilte jeg på sangprøve dagen etter, og hadde et svært positivt møte med teatrets sangpedagog. Deretter ble det stille. Ukene gikk, og jeg forsøkte å få kontakt med Hungnes per telefon. I stedet fikk jeg snakke med hans sekretær, som lovet at jeg skulle få en snarlig tilbakemelding. I stedet gikk en ny uke, hele påskeferien og enda en uke. Da fikk jeg en telefon fra Hungnes sekretær, som sa at jeg gjerne kunne melde meg på audition til Drømmerollen. Manglende profesjonsforståelse Drømmerollen er høstens realityserie på NRK. Her skal åtte jenter konkurrere om hovedrollen i Singing in the rain, som skal ha premiere på Oslo Nye januar Tv-seerne og en fagjury skal hver uke stemme ut én av kandidatene. Én ting er å få nei. En annen ting er å bli oppfordret til å la seg dumpe på tv. Det kan godt hende noen mener at jeg bør tilpasse meg nye tider og publikumsavstemning; vi har jo Idol og masse lignende konsepter. Men i Idol snakker vi tross alt om en gruppe av unge mennesker som alle stiller på lik linje, som amatører. Om man skal spare skuespillerlønninger og kjøre realitykonsept, så må man i alle fall skille mellom amatører og profesjonelle! Jeg er ingen amatør, og jeg er ingen realitystjerne. Jeg er en 36 år gammel skuespiller. Det å be en skuespiller stille opp til en realityaudition er som å be noen kle av seg på riksdekkende tv uten at det tjener andre enn NRK og Oslo Nye. Utnytting av unge håpefulle Det er rart om Svein Sturla Hungnes, som selv er skuespiller, ikke skjønner at det å skulle blottlegge seg på denne måten ligger langt utenfor grensene: Avvisningen av de som er med, deres dårlige dager kommer til å ligge på harddisker overalt, lenge. Jeg lurer på om en ung skuespiller blir gjort oppmerksom på hvor belastende noe slikt kan være. Jeg er blitt såpass gammel at jeg

15 vet at dette ikke er noe lurt av meg å være med på, og jeg kan ikke tenke meg at de har fått en eneste henvendelse fra andre etablerte skuespillere. Men så er det vel ikke det de vil ha heller, da? Dette er utnytting av arbeidssøkeres desperasjon, prostituering av et yrke der man allerede må tåle så mange avvisninger. Hvem er de som er med, er de beskyttet av et forbund? Jeg håper i alle fall at de får skikkelig godt betalt... Dårlig ensemblepolitikk Døvigen påpeker at denne typen ansettelsesprosesser også fører til skjevheter innad i ensemblet: Den mannlige hovedrollen i dette stykket har vel ikke behøvd å gå gjennom en tvoverført utvelgelsesprosess? Jeg sammenligner meg på ingen måte med Kåre Conradi når det gjelder publikumstekke, men når man skal spille i samme stykke burde man jo være sikker på at man har blitt ansatt ut fra like kriterier. Dette handler bare om penger og kommersialisering. Jeg kan ikke skjønne hvordan et kommunalt støttet teater kan kjøre denne typen konsepter. Hungnes er ansvarlig for en helt stab av fast ansatte, og hvis dette er måten han vil drive teater på, burde han kanskje heller drive et privatteater? Del av den nye medievirkeligheten Samarbeidet med NRK er en fantastisk mulighet til å nå ut til publikum, mener informasjonssjef Erik Årsland ved Oslo Nye Teater. Årsland svarer på vegne av teatersjef Hungnes, som ikke er tilgjengelig for kommentar. Hvorfor velger Oslo Nye å besette en hoverolle gjennom en realityaudition? Bakgrunnen for at vi gikk inn i denne produksjonen var at NRK kontaktet oss med forslag til et samarbeid. De hadde sett et program på BBC der filmteamet fulgte søkere til hovedrollen i Sound of Music, og kunne tenke seg å lage et lignende konsept. Vi hadde i allerede planer av I d a W i l l a s s e n om å sette opp Singing in the rain, og det syns de hørtes ut som et godt alternativ. Oslo Nye ser på dette som en fantastisk mulighet til å nå ut til flest mulig. De aktørene som er med får en unik sjanse til å vise sitt talent. Når vi går inn i et samarbeid med NRK, føler vi oss dessuten trygge på at vi har en seriøs samarbeidspartner. De åtte jentene som er tatt ut forventes å være tilgjengelig for produksjonen tre dager i uka, så lenge de er med i 15

stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 1-2009 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline

Detaljer

stikkordet Nr. 2 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 2 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 2 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 2-2010 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk 15 Kor e alle heltar hen? Stikkordet kommer

Detaljer

STIKKORDET. s18. s18. NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund

STIKKORDET. s18. s18. NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund STIKKORDET NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund s18 s6 s18 FORBUNDSLEDEREN Ord betaler ingen gjeld TEKST. HAUK HERDAHL FOTO. Anders Grønneberg, DAGBLADET Norsk Skuespillerforbund ønsker å legge

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo ARRANGERT AV DU STORE VERDEN! I SAMARBEID MED COSMOPOLITE Strategier for publikumsarbeid Kjenner vi publikumsgruppene

Detaljer

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013 TAXI er limet i kollektivtransporten Bruk din lokale drosjesentral, se baksiden. 1Nr februar 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund - Eller? Tilbud overalt alltid er basert på en samfunnskontrakt.

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet 13 For SOMMER 2013 frisøren frisører i Fagforbundet 2 SOMMER 2013 Ferietid Alle ansatte (også lærlinger) kan kreve tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Deltidsansatte

Detaljer

Frilansinitiativet. Utkast til rapport

Frilansinitiativet. Utkast til rapport Frilansinitiativet Utkast til rapport Innhold Forord... 3 Frilansinitiativet... 5 Frilansbegrepet... 8 Mediefrilansere... 9 Situasjon og vilkår for frilansere... 12 Antall frilansere i Norge... 14 Frilansernes

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Easier Said Than Done. Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag

Easier Said Than Done. Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag Easier Said Than Done Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i av Atle Hauge og Ola Håmpland Easier Said Than Done Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen

Detaljer

Løftene kan ikke innfris

Løftene kan ikke innfris Løftene kan ikke innfris Betraktninger foran valgkampen 2003 av Fritz C. Holte Roskva Fritz C. Holte: LØFTENE KAN IKKE INNFRIS Betraktninger foran valgkampen 2003 Utgitt på forlaget Roskva, 2003 ISBN 82-996486-1-0

Detaljer

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR... Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2014 2 Innhold 1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...9 5. FORVALTNINGSORGANISASJONER...12

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

Norske Billedkunstnere setter stor pris på anledningen til å komme med innspil til Kulturutredningen 2014.

Norske Billedkunstnere setter stor pris på anledningen til å komme med innspil til Kulturutredningen 2014. Til KULTURUTREDNINGEN 2014 Norske Billedkunstnere setter stor pris på anledningen til å komme med innspil til Kulturutredningen 2014. Vi vil også nevne at Norske Billedkunstnere har vært en pådriver for

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING lørdag 5. april 2014 for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og Sted: Welhavens gt. 1. Oslo Tid: Registrering fra kl. 11:30. Møtets start

Detaljer