stikkordet Nr Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "stikkordet Nr. 3 2007 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund"

Transkript

1 stikkordet Nr Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

2 Stikkordet nr Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen 8...sponser utøvernes lønninger Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline neste nummer: 16. november. Forside: «Hangover», Nordland Teater. Foto: Ketil Born 20...trenger vi agenter? NSFs sekretariat: Daglig leder: Kirsti Camerer Konsulent: Inger Karin Zettergren Informasjonskonsulent: Ida Willassen Adresse: Welhavensgate 1, 0166 Oslo Telefon: Faks: Åpningstider: mand.- fred. 09:00-16:00 E - post: Web: NSFs styre: Agnete G. Haaland (styreleder) Olav Kyrresgt. 3, 0273 Oslo Tlf: vil ikke kjempe om «Drømmerollen» 21...åpner Skuespillersenteret 22...eksperimenterer for Samtidsfestivalen 2 Janne Langaas (nestleder) Vardeveien 7, 1182 Oslo Tlf: Yngve Seterås Sydnesgt. 9, 5010 Bergen Tlf: Toni Usman Hagegt. 50, 0653 Oslo Tlf: Hilde Olausson Ladeveien 6, 0275 Oslo Tlf: Marika Enstad Maridalsveien 64 D, 0458 Oslo Tlf: Øyvind Brandtzæg Nygata 11, 7014 Trondheim Tlf: God nyhet for pedagoger...4 Medlemshus i Berlin...5 Teateralliansen...6 Søkerguide til Statens Kunstnerstipend og FFUK...8 Teater har økonomisk samfunnseffekt...11 Hva betyr sponsorinntekter for norske teatre?...13 Kritisk til Realityaudition...14 Kronikk: Når kultur blir en vare...17 Agenter, trenger vi dem?...20 Reisebrev fra Jordan...24 The Oslo Experiment...26 EU-midler til FIA-prosjekt...29 Historisk hjørne...30 Åpent Skuespillersenter...27 Hvem er redd for Virginia Woolf?...35 Rose og Kaktus...36

3 F O R B U N D S L E D E R E N Det är svårt at leva i en oskildrad värld I disse dager utarbeides statens virkemiddelapparat for filmproduksjon: Filmfondet, Filminstituttet og Filmutviklingen skal slåes sammen til en organisasjon. NSF arbeider derfor tett sammen med hele filmbransjen for å bidra til at den nye organisasjonen skal bli best mulig. Dette er en genuin mulighet til å forbedre både talentutviklingen, manus- og prosjektutviklingen og produksjonsstøtten til norske filmer. For oss er det viktig at filmproduksjonen styrkes. Men det er også viktig at vi får bedre muligheter til å øke vår faglige kompetanse. Det er ikke tilfeldig at Skuespillersenterets kurs i spill for kamera er blant senterets mest etterspurte kurs. Kulturministerens ambisiøse mål for norsk filmpolitikk er at 3 millioner nordmenn skal se norske filmer i løpet av et år. Det tilsvarer en markedsandel på 25 prosent. Men hva slags liv er det filmene skildrer? Lederen for årets Amandajury, Sissel Benneche Osvold, klaget over at mangelen på gode kvinneroller var slående. Dette er ingen særnorsk utfordring. Vi er derfor glad for at vi nå skal i gang med et stort EU-støttet prosjekt som skal se på hvordan kvinner portretteres og hva slags karriæremuligheter kvinnelige skuespillere har i hele Europa. Til våren er det et nytt hovedoppgjør. I mange år har vi jobbet for å løfte skuespillernes lønninger. Selv om våre politikere ikke er part i lønnsforhandlingene, er de i realiteten tilstede ved forhandlingsbordet. Derfor er det med spenning vi ser frem til at Statsbudsjettet skal legges frem. For dersom teatrene ikke får et påslag utover lønns- og prisstigningen, blir det mye vanskeligere å løfte skuespillerlønningene. Teatrene kan selvsagt spare inn penger ved å produsere mindre. Ingen ting er jo mer lønnsomt for et teater enn ikke å spille! Frps program slår fast følgende løsning: Dersom kulturinstitusjonene ikke greier å drive i balanse må utgiftene reduseres og inntektene økes. Akk og akk. Hvis det kun er de røde og grønne tallene i regnskapene som brukes til å evaluere kunstlivet - så kan vi bare pakke sammen. I lys av dette er det morro å lese artikkelen i dette nummeret av Stikkordet om den ferske undersøkelsen av de danske teatrenes økonomiske effekt. Der slåes det fast at den danske offentlighets investering i teatrene i København gir en samfunnseffekt som er 3.3 ganger større enn selve tilskuddet fra det offentlige. I tillegg kommer selvsagt verdien av alle de opplevelsene teatrene skaper for sitt publikum. Og verdien av den vises ikke i noe regnskap, men i livene til hver og en av oss. Eller som den polske filmskaperen Krysztof Kieslowski sier: Det är svårt at leva i en oskildrad värld Agnete G Haaland forbundsleder 3

4 Pedagog? Avtale med MFO gir deg nye fordeler. Oahpaheaddji, Beaivvás Sami Teáhter. Foto: Siljá Somby Forbundet har tidligere hatt liten mulighet til å kunne kreve bedre arbeidsvilkår for de av våre medlemmer som arbeider som pedagoger. Derfor har vi nå inngått avtale om dobbeltmedlemskap med Musikernes Fellesorganisasjon, som vil kunne forhandle på dine vegne. Flere av våre medlemmer arbeider som pedagoger i ulike skoleslag. Kunsthøgskolen i Oslo har nå fått pedagogutdanning for skuespillere, og høyskolene som har drama som fag har pedagogikk innbakt i undervisningen. Problemet har vært at forbundet ikke har hatt forhandlingsrett i forhold til kommuner og fylkeskommuner. Vi har derved stilt svakt både når det gjelder å kreve høyere lønn og bedre arbeidsvilkår for de av våre medlemmer som arbeider som pedagoger. Vi har hatt flere tilfeller hvor skuespillere som driver slikt arbeid har hatt vanskelig for å vinne frem i spørsmål som tid for forberedelse, utregninger ved kombinerte stillinger, etc. Av den grunn har vi nå inngått en avtale med Musikernes Fellesorganisasjon. Avtalen gir skuespillere, teaterpedagoger og -instruktører som er ansatt i grunnskole, videregående skole, kulturskole, høyskole, universitet, folkehøyskole, privat skole eller tilsvarende, og som er medlemsberettiget i begge organisasjonene, rett til dobbelt medlemskap. Slikt dobbeltmedlemskap forutsetter at du arbeider minst 80% som pedagog. Dersom du er interessert i slikt dobbeltmedlemskap, vil du bare måtte betale halv medlemskontingent i Norsk Skuespillerforbund. Du må betale full kontingent i Musikernes Fellesorganisasjon. Representanter for Musikernes Fellesorganisasjon vil da kunne forhandle på dine vegne og målføre dine interesser i forhold til arbeidsgiver. Har du spørsmål om ordningen kan du ta kontakt med Kirsti Camerer, daglig leder i forbundet. K i r s t i C a m e r e r 4

5 Medlemsleilighet i Berlin! Styret i Vederlagsfondet har bevilget 2 mill. til leilighet i hovedstaden med det aktive teaterlivet. Kretsen ved Den Nationale Scene fremmet et ypperlig forslag under årets generalforsamling nemlig at forbundet burde kjøpe leilighet i Berlin. Når Bergen kommune kunne kjøpe en kunstnerleilighet hvorfor skulle ikke NSF kjøpe leilighet, slik at våre medlemmer kan reise til Berlin for å se teater og føle denne etter hvert betydelige kulturbyen på pulsen? Og leilighet blir det! Før sommeren bevilget styret i Vederlagsfondet inntil 2 millioner for å kjøpe en 3 roms leilighet i et av de sentrale områdene i byen for eksempel i Berliner Mitte, Kreutzberg, Prenzlauer Berg det er mange fine områder. I løpet av september reiser vi ned for å bestemme hvilket område vi skal satse på. Vi har så alliert oss med teknisk og økonomisk ekspertise for å finne frem til den rette leiligheten og vil selvsagt ta kontakt med en velrenommert megler for å få det hele trygt i havn. Siden vi begynte å undersøke dette, er det blitt klart at eiendomsmarkedet i Berlin koker og vi er ikke de eneste nordmenn som er på utkikk etter leilighet. I tillegg til at Berlin er en attraktiv by, er dette forhåpentligvis en god investering. Dersom medlemmer har tips i denne anledning, er det fint om dere tar kontakt med Agnete eller Kirsti i forbundet! K i r s t i C a m e r e r Foto: SXC 5

6 I N N S P I L L TeaterAlliansen et svensk alternativ Breaking the Waves, Centralteatret/Oslo Nye. Foto: Marit Anna Evanger I Sverige har anställningsförhållandena för den konstnärliga personalen på de offentligt stödda teatrarna radikalt förändrats sedan slutet på 1980-talet. Från en situation där huvuddelen av de anställda konstnärerna på teatrarna med statliga anslag hade fast anställning, är en överväldigande majoritet i dag frilansare. L a r s E d s t r ö m, O r d f ö r a n d e T e at e r a l l i a n s e n J a a n K o l k, F ö r b u n d s d i r e k t ö r T e at e r f ö r b u n d e t 6

7 I N N S P I L L För skådespelarna betyder det att nästan 500 av de 700 fasta tjänster som fanns kring 1990 har förvandlats till olika former av korttidsanställningar. Teaterförbundet har naturligtvis på olika sätt slagits för att möta de svårigheter som uppstått för skådespelarna som yrkeskår vid den strukturförvandlingen. En kompensation har varit införandet av långtidskontrakt på väsentligt längre tid en de ettårskontrakt som tidigare var den längsta formen av frilanskontrakt....sedan den 1. januari 1999 i Sverige finns en helt ny anställningsform för frilansande skådespelare. En annan och väsentligt radikalare förändring är skapandet av TeaterAlliansen. Det innebär att det sedan den 1. januari 1999 i Sverige finns en helt ny anställningsform för frilansande skådespelare. Verksamheten bygger på ett förslag, som arbetades fram i samarbete mellan den fackliga organisationen och arbetsgivarorganisationen på teaterområdet, Teaterförbundet och Svensk Scenkonst. Grundtanken bakom konstruktionen är att den statligt stödda teatern är en del av samhällets offentliga verksamhet. Nu vill samhället av konstnärliga och kulturpolitiska skäl ha andra anställningsformer på detta område än i övrig offentlig verksamhet med en väsentligt högre procent frilansare. Då måste också samhället ta ansvar för en annan form av grundtrygghet och kontinuitet för den etablerade gruppen av frilansare, som har sin huvudsakliga försörjning på uppdrag inom den offentligt stödda teatern. Samhällets huvudsakliga sätt att hjälpligt försöka lösa detta problem är att låta frilansarna utnyttja arbetslöshetskassan under perioderna mellan olika uppdrag. Det är av många skäl en destruktiv och i längden dyrbar lösning. TeaterAlliansen är ett bolag ägt av Teaterförbundet och Svensk Scenkonst tillsammans med den trygghetsstiftelse som finns på området (TRS). Bolaget, som har ett statligt anslag på för närvarande ca 20 milj kronor per år för sin verksamhet, har till uppgift att ge kvalificerade frilansande skådespelare en grundanställning, som den anställde kan utnyttja mellan de olika uppdrag av varierande längd man har för övriga arbetsgivare på teaterområdet. TeaterAlliansen är inget uthyrningsföretag, utan den anställde tar tjänstledigt från TeaterAlliansen och träffar själv sina uppgörelser med övriga arbetsgivare. För den anställde vid Alliansen finns tre verksamhetsgrenar: De anställda får genom TeaterAlliansen en kontinuerlig arbetsplatstillhörighet med alla de sociala, yrkesmässiga och fackliga fördelar som hör till detta. Som ett exempel kan nämnas att de anställda genom sin anställning är inordnande i det statliga pensionssystemet. De anställda får genom TeaterAlliansen en kontinuerlig arbetsplatstillhörighet TeaterAlliansen har en egen artistförmedling, som genom sin kännedom om de anslutna skådespelarna och ett brett utbyggt kontaktnät på producentsidan får en allt större betydelse och effektivitet. Alliansen har också ett långsiktigt vidareutbildnings- och kompetensutvecklingsprogram med kurser, workshops och seminarier, ett slags svensk skådespelarstudio, där också frilansande skådespelare som ännu inte vunnit inträde i TeaterAlliansen kan delta. Skådespelarna är inte fastanställda utan kontraktslängden styrs av en sorts tidskonton, där den anställde måste vara mycket aktiv i sitt yrke för att vinna förlängd anställning. Lönenivån är indelad i fyra åldersreglerade tariffer och ligger mellan arbetslöshetskassans ersättningsnivå och lönen på teatrarna. I dag har TeaterAlliansen 109 annställda frilansskådespelare från hela landet I dag har TeaterAlliansen 109 anställda frilansskådespelare från hela landet. Ambitionen är naturligtvis att få resurser för en fortsatt utbyggnad till en omfattning av åtminstone lika många skådespelare, som det försvunnit fasta tjänster på våra teatrar under den senaste femtonårsperioden, dvs. ca 500. Det är så mycket angelägnare, eftersom den nya regeringen genomfört förändringar i arbetslöshetskassans regler, som slår hårt mot frilansarnas möjligheter att försörja sig inom sitt yrke. I avvaktan på att vi vinner den striden om en fortsatt utbyggnad, får vi glädja oss med att TeaterAlliansens allmänt omvittnat goda exempel lett till att man förra året startade en dansallians och nästa år också kommer att starta en musikallians. 7

8 S Ø K N A D S H Ø S T Statens Kunstnerstipend Når bladene faller fra trærne, er det på tide å søke om stipend igjen. Har du søkt Statens Kunstnerstipend før, uten hell? Da er du ikke alene. Fortsett å søke! H ver kunstnergruppe tildeles en stipendkvote til fordeling hvert år. I 2007 hadde skuespillergruppen 13 ledige arbeidsstipend ( i året) til fordeling, i tillegg til rundt kroner til diverse små stipend. Den endelige kvoten for 2008 får vi ikke før i januar. Jo flere skuespillere som søker, jo større er sjansene til å få økt kvoten til skuespillere! Statens Kunstnerstipend er et personlig stipend, man kan altså ikke søke på vegne av en gruppe eller et prosjekt. Det kan søkes om ett til femårig arbeidsstipend, i tillegg til mindre materialstipend, etableringsstipend, reisestipend, og vikarstipend. Man kan også søke Garantiinntekt, men dette er en ordning som er mer eller mindre under avvikling. De siste årene har ledige garantiinntekter blitt om gjort til arbeidsstipend. Hele 24 forskjellige kunstnerkomiteer innstiller til Statens Kunstnerstipend. En av disse er stipendkomiteen for skuespillere og dukkespillere. Komiteen består av syv medlemmer som velges av generalforsamlingen til Norsk Skuespillerforbund. I slutten av desember Stipendkomiteen 2007 i arbeid. F.v: Hege A. Edelsteen, Gøril Haukebø, Knut Alfsen, Liv Osa, Stig Krogstad, Jan Holden og Ingrid Anne Yttri. begynner de å lese seg gjennom søknadsbunkene, og i januar samles de for å gå gjennom alle årets søknader i løpet av to intensive helger. Tips fra stipendkomiteen: Arbeidsstipendene skal gå til noen som kan få noe ut av dem, og som har konkrete planer for hva de vil gjøre med dem. Altså må du formulere en begrunnelse for hvorfor du søker stipend. Arbeidsstipend deles ikke ut som et fortjeneste-stipend. Det holder ikke å skrive at dette har jeg fortjent. Bevis at du er seriøs og at du vil gjennomføre planene dine. Vær tydelig, konkret og realistisk i begrunnelsen din. Jo lengre du har kommet med planene dine, jo enklere er det å beskrive. Fatt deg i korthet. En a4-side bør holde til begrunnelse og beskrivelse av planene dine. Husk at komiteen skal gjennom minst 200 andre søknader. Legg gjerne ved en cv og andre relevante vedlegg. Men hele manus og et tonn presseklipp er ikke nødvendig. Søk flere stipend! Du som er under 35 bør f.eks både søke arbeidsstipend for yngre kunstnere, og vanlig arbeidsstipend. Da øker sjansene dine. De ulike stipend krever ulike begrunnelser. Det bør være samsvar mellom beskrivelsen av hva du ønsker å bruke stipendet til, og det stipendet du søker. Statens Kunstnerstipend har søknadsfrist 5.oktober. Søknadsskjemaet kan hentes på nett, eller det kan fås ved henvendelse til Norsk Skuespillerforbund. 8

9 S Ø K N A D S H Ø S T Fond for utøvende kunstnere Fond for utøvende kunstnere er kanskje Norges mest sympatiske fond. For det første kan de dekke honorarene til utøverne i prosjektet ditt. For det andre har de søknadsfrist hele seks ganger i året. For det tredje har de en veldig hyggelig administrasjon. D eltar det en eller flere profesjonelle utøvere i et prosjekt, kan man søke Fond for utøvende kunstnere (FFUK) om støtte. Søknadene blir behandlet av FFUKs styre,som består av kunstnerrepresentanter fra ulike utøvende yrker. Men først kommer de til Mette Jørgensen og Larz Tvethaug i fondets administrasjon. Hva det kan søkes støtte til M: - FFUK kan altså dekke hele eller deler av honoraret til de utøvende kunstnerne som er med i prosjektet. Begrepet utøvende kunstner er definert i loven som musikere, sangere, skuespillere, dansere, sceneintruktører, dirigenter og andre som fremfører et åndsverk. Vi gir ut penger i form av prosjektstøtte både til produksjon og visning av forestillinger, reisestøtte til kortvarige reiser, innspillingsstøtte og støtte til kurs/seminarer. En gang i året deler vi også ut et reise- og videreutdanningsstipend. Hva slags type søknader vil dere ha? M: - De søknadene vi får er ofte veldig omfattende, og det trenger de ikke være. Spar penger på porto, og konsentrer dere heller om cv er på de larz Tvethaug og Mette Jørgensen i Fond for utøvende kunstneres administrasjon hjelper deg gjerne. som er med. Siden det er de utøvende kunstnerne som får penger gjennom FFUK, er det viktig å vise hvem som er med, og at de som er profesjonelle. L: - Har man ikke utøverne klare, er det nesten ingen vits i å søke. Da kan man heller vente til neste runde. Husk budsjettet M: - Så er det viktig å ha med et budsjett, der både utgifter og inntekter er tatt med. Alt skal være med i budsjettet, selv om det bare er honorar til utøverne du får støtte for. Hvor store beløp kan man søke om? L: - FFUK har i mill. å fordele til teater, og ca. 1,5 mill. til musikkteater. Et vanlig støttebeløp til teater ligger på kr. Man kan gjerne søke om mer, men det er greit å se litt realistisk på det, og vise at du også jobber med andre finansieringskilder. Støtten fra FFUK gis som underskuddsgaranti, kan dere forklare det litt nærmere? L: - He, ja. Det har hendt en sjelden gang at vi har gitt støtte til prosjekter som går med overskudd, men det er ikke ofte. M:- Det vil i praksis si at du ikke får utbetalt pengene før du viser at du har gjennomført prosjektet. Pengene utbetales mot en kort rapport og innsendte kvitteringer. Dersom du har fått til å gjennomføre ti forestillinger, men bare har gjort åtte, får du bare penger for åtte. lov å spørre Har dere andre konkrete tips til søkerne, i tillegg til å legge ved budsjett og cv er? B: - Det er viktig å søke før prosjektet er påbegynt. Så er det viktig at vi må ha søknaden innen fristen. Man må altså beregne noen dager til postgang. 9

10 L: - Siden man kan søke penger til både produksjons- og spilleperiode hos FFUK, er det bra å være tydelig på hvilke av de to man søker. Om man sender inn flere søknader i samme slengen, er det lurt å prioritere. M: - Og om det er noe man lurer på, så er jo vi her for søker! Det er bare å ta en telefon eller stikke innom. Bare ikke akkurat den dagen søknadsfristen går ut... Søknadsfrist for reise og videreutdanningsstipend er som regel i mars. Andre søknader behandles seks ganger i året. Fondet har eksempler på søknad og andre tips på sine nettsider : Søknadsfrister til FFUK i høsthalvåret 2007 er mandag 24. september og fredag 2. november. Søknader sendes inn i 7 eks. til Fond for utøvende kunstnere, Postboks 626 Sentrum, 0106 Oslo. Andre støtteordninger Under medlemsservice - økonomi på www. skuespillerforbund.no finner du en oversikt med linker til ulike stipend og støtteordninger. Det lønner seg å sette seg inn i hvor man søker om hva, og hvor store beløp det er vanlig at den enkelte ordningen gir ut. Selv om du har søkt tidligere, kan fondene ha endret søknadskriterier, frister og tilogmed navn og adresse siden sist. Sjekk derfor mer fondet/ organisasjonen direkte eller på dets hjemmeside før du sender søknaden avgårde... Det er bortkastet tid og energi å legge mye arbeid i en søknad som kanskje ikke kan bli behandlet fordi den faller utenfor fondets støtteordninger. Les fondenes egne veiledninger. Finner du ikke svar her, har de fleste støtteordninger administrasjon, som kan gi deg raske svar på det du lurer på. De fleste støtteordninger må ha søknaden «før prosjektet realiseres». Jo klarere ideen din er, og jo lengre du har kommet i planleggingen, desto lettere er det å få søknaden gjennom. Alliér deg med samarbeidspartnere, gjør det klart at du søker støtte flere steder. Mange støtteordninger har frister en til to ganger i året, andre behandler søknader oftere. Sjekk hjemmesider eller ta en telefon! 10

11 Teatrene - et pengesluk for samfunnet? Teatret har en betraktelig økonomisk effekt, viser ny, dansk undersøkelse. D et blir til kjedsommelighet hevdet at støtten til teatrene er et pengesluk for det offentlige. Fremskrittpartiet, som representerer mange velgere, har foreslått at den offentlig støtten til teatrene bør opphøre. Et av partiets medlemmer foreslo for en tid tilbake at Nationaltheatret med fordel kan omgjøres til bingo-hall for å spare staten for bortkastede penger. I tillegg er det stadig press på teatrene fra departementet for å øke egeninntjening. Nå viser en nylig publisert dansk undersøkelse at den samlede samfunnseffekt av teatrenes virksomhet er betraktelig. Undersøkelsen er gjort ved 13 teatre i København, og har, ved spørreundersøkelser og analyse av teatrenes inntekter og utgifter, funnet frem til interessante nøkkeltall som viser at tilskudd til teatrene også kan betraktes som en god forretning sett i et samfunnsmessig perspektiv. Analysen har tatt hensyn til ringvirkninger av et teaterbesøk i form av café og restaurantbesøk før og etter teaterbesøket, bruk av penger i pausen, transport til og fra teatret og overnattinger i forbindelse med besøket. Tallene har de funnet frem til ved omfattende spørreundersøkelser. Analysen har kommet frem til følgende nøkkeltall; Nøkkeltall 1. Samfunnseffekt i forhold til teatrenes omsetning Dette nøkkeltallet er 1,8. Det vil si at den økonomiske samfunnseffekt av teatrenes aktivitet kan sies å være 1,8 ganger teatrenes omsetning. Nøkkeltall 2. Samfunnseffekt i forhold til områdets samlede tilskudd Dette nøkkeltallet er 3,3. Det vil si at den økonomiske samfunnseffekt av teatrenes aktivitet kan sies å være 3,3 ganger så stor som det tilskudd som ytes til området. Nøkkeltall 3. Egeninntjening publikums forbruk i forhold til samlet tilskudd Dette nøkkeltallet er 1,8. Det vil si, at teatrenes egeninntjening og den omsetning som publikumsaktiviteten skaper, er 1,8 ganger de tilskudd, som området mottar. Det er selvsagt ikke sikkert at disse tallene er direkte overførbare til norsk teatervirkelighet, ved at teatrene i København for eksempel mottar mindre offentlig støtte enn i Norge. Men når det den danske offentlighets investering i teatrene i København gir en samfunnseffekt som er 3,3 ganger større enn selve tilskuddet fra det offentlige, bør selv de argeste kritikerne av offentlig støtte til teatrene revurdere sin holdning. av K i r s t i C a m e r e r 11

12 «Kirsebærhagen», Den Nationale Scene. Foto: Eirik Berg Interessant undersøkelse fra Norsk teater- og orkesterforening: 12

13 Hva betyr sponsorinntekter for norske teatre? På oppdrag fra kulturdepartementet har Norsk teater- og orkesterforening (NTO) undersøkt hvor store sponsorinntekter de offentlig støttede kulturinstitusjonene har, og hvilken betydning pengene har for institusjonenes økonomi. Både orkestrene, teatrene og Den Norske Opera er med i undersøkelsen, da alle disse er medlemmer i NTO. Samlet mottok alle disse institusjonene til sammen 38,9 mill. kroner i sponsorinntekter/gaver. NTO har også undersøkt hva midlene blir brukt til om de brukes til ekstraordinære tiltak, eller går inn i den vanlige driften ved teatret. Hvor store sponsorinntekter? Det er stor forskjell på institusjonene. På vinnersiden når det gjelder sponsorinntekter er Den Norske Opera med ca. 10 mill. kroner. De to store symfoniorkestrene Oslo-Filharmonien og Stiftelsen Harmonien i Bergen mottar henholdsvis ca. 10,6 og 5,9 mill. kroner. Ikke overraskende er det også de store teatrene som er vinnerne. Nationaltheatret mottar ca. 5,3 millioner, Det Norske Teatret 2,6 millioner. Oslo Nye Teater er ikke med i undersøkelsen, da det er et kommunalt teater som ikke mottar støtte fra staten. Landsdelsteatrene og regionteatrene har sparsomt med sponsorinntekter. 5 av de 12 regionteatrene har ikke sponsorinntekter/gaver i det hele tatt. Dette er i motsetning til de regionale orkestrene, som har en gjennomsnittlig sponsorinntekt på ca. 1,2 mil. kroner. Hvorfor disse greier å hente ut slike midler og ikke teatrene, kan en jo spørre seg om. For de tre nasjonale teatrene utgjorde sponsorinntekter/gaver i gjennomsnitt 1,9% av totale driftsinntekter, mens tilsvarende andel for regionteatrene var 0,8%. Bruk av sponsormidlene For flere av institusjonene er sponsormidlene en forutsetning for å gjennomføre viktige aktiviteter og opprettholde det produksjonsnivået som er forventet. Noen øremerker sponsormidlene til spesielle aktivitet. Nationaltheatret er avhengig av sponsormidlene for gjennomføring av Samtids- og Ibsen-festivalene. Ved Agder Teater går sponsormidlene inn i driften, mens Teatret Vårt har en sponsoravtale med en bank som går til utstrakt turnévirksomhet. Lite, men nødvendig Konklusjonen på undersøkelsen viser at sponsorinntektene ved teatrene er marginale i forhold til offentlige inntekter. For en del av de som mottar sponsormidler er dette likevel helt nødvendige inntekter for at institusjonene skal oppnå sine mål. Det er viktig at sponsormidlene brukes til ekstraordinære tiltak, slik at det er det offentlige som har et utvetydig ansvar for teatrenes økonomi. Sett fra forbundets side er det også viktig at sponsorene ikke binder opp den kunstneriske frihet ved teatrene, og at skuespillerne ikke blir pålagt uønskete oppgaver. av K i r s t i C a m e r e r 13

14 F R O N TA L T Drømmerollen? Ulrikke Døvigen kontaktet Oslo Nye med forslag til et samarbeidsprosjekt. Etter å ha ventet over en måned på tilbakemelding, ble hun bedt om å søke seg med på realityserien Drømmerollen. Respektløst, mener skuespilleren. av I d a W i l l a s s e n 14 Ulrikke Døvigen er kritisk til NRK og Oslo Nyes satsing på realityserien «Drømmerollen». Foto: Nationaltheatret Det var før påske i år at Døvigen tok kontakt med teatersjef Svein Sturla Hungnes med et forslag til et stykke hun gjerne ville gjøre. Hungnes tok i mot manus, men var først og fremst interessert i om jeg kunne synge. På oppfordring stilte jeg på sangprøve dagen etter, og hadde et svært positivt møte med teatrets sangpedagog. Deretter ble det stille. Ukene gikk, og jeg forsøkte å få kontakt med Hungnes per telefon. I stedet fikk jeg snakke med hans sekretær, som lovet at jeg skulle få en snarlig tilbakemelding. I stedet gikk en ny uke, hele påskeferien og enda en uke. Da fikk jeg en telefon fra Hungnes sekretær, som sa at jeg gjerne kunne melde meg på audition til Drømmerollen. Manglende profesjonsforståelse Drømmerollen er høstens realityserie på NRK. Her skal åtte jenter konkurrere om hovedrollen i Singing in the rain, som skal ha premiere på Oslo Nye januar Tv-seerne og en fagjury skal hver uke stemme ut én av kandidatene. Én ting er å få nei. En annen ting er å bli oppfordret til å la seg dumpe på tv. Det kan godt hende noen mener at jeg bør tilpasse meg nye tider og publikumsavstemning; vi har jo Idol og masse lignende konsepter. Men i Idol snakker vi tross alt om en gruppe av unge mennesker som alle stiller på lik linje, som amatører. Om man skal spare skuespillerlønninger og kjøre realitykonsept, så må man i alle fall skille mellom amatører og profesjonelle! Jeg er ingen amatør, og jeg er ingen realitystjerne. Jeg er en 36 år gammel skuespiller. Det å be en skuespiller stille opp til en realityaudition er som å be noen kle av seg på riksdekkende tv uten at det tjener andre enn NRK og Oslo Nye. Utnytting av unge håpefulle Det er rart om Svein Sturla Hungnes, som selv er skuespiller, ikke skjønner at det å skulle blottlegge seg på denne måten ligger langt utenfor grensene: Avvisningen av de som er med, deres dårlige dager kommer til å ligge på harddisker overalt, lenge. Jeg lurer på om en ung skuespiller blir gjort oppmerksom på hvor belastende noe slikt kan være. Jeg er blitt såpass gammel at jeg

15 vet at dette ikke er noe lurt av meg å være med på, og jeg kan ikke tenke meg at de har fått en eneste henvendelse fra andre etablerte skuespillere. Men så er det vel ikke det de vil ha heller, da? Dette er utnytting av arbeidssøkeres desperasjon, prostituering av et yrke der man allerede må tåle så mange avvisninger. Hvem er de som er med, er de beskyttet av et forbund? Jeg håper i alle fall at de får skikkelig godt betalt... Dårlig ensemblepolitikk Døvigen påpeker at denne typen ansettelsesprosesser også fører til skjevheter innad i ensemblet: Den mannlige hovedrollen i dette stykket har vel ikke behøvd å gå gjennom en tvoverført utvelgelsesprosess? Jeg sammenligner meg på ingen måte med Kåre Conradi når det gjelder publikumstekke, men når man skal spille i samme stykke burde man jo være sikker på at man har blitt ansatt ut fra like kriterier. Dette handler bare om penger og kommersialisering. Jeg kan ikke skjønne hvordan et kommunalt støttet teater kan kjøre denne typen konsepter. Hungnes er ansvarlig for en helt stab av fast ansatte, og hvis dette er måten han vil drive teater på, burde han kanskje heller drive et privatteater? Del av den nye medievirkeligheten Samarbeidet med NRK er en fantastisk mulighet til å nå ut til publikum, mener informasjonssjef Erik Årsland ved Oslo Nye Teater. Årsland svarer på vegne av teatersjef Hungnes, som ikke er tilgjengelig for kommentar. Hvorfor velger Oslo Nye å besette en hoverolle gjennom en realityaudition? Bakgrunnen for at vi gikk inn i denne produksjonen var at NRK kontaktet oss med forslag til et samarbeid. De hadde sett et program på BBC der filmteamet fulgte søkere til hovedrollen i Sound of Music, og kunne tenke seg å lage et lignende konsept. Vi hadde i allerede planer av I d a W i l l a s s e n om å sette opp Singing in the rain, og det syns de hørtes ut som et godt alternativ. Oslo Nye ser på dette som en fantastisk mulighet til å nå ut til flest mulig. De aktørene som er med får en unik sjanse til å vise sitt talent. Når vi går inn i et samarbeid med NRK, føler vi oss dessuten trygge på at vi har en seriøs samarbeidspartner. De åtte jentene som er tatt ut forventes å være tilgjengelig for produksjonen tre dager i uka, så lenge de er med i 15

16 konkurransen. Er det ikke betenkelig at skuespillere skal jobbe gratis i opptil syv uker for kommunale Oslo Nye og statlige NRK? Det må du snakke med NRK om. De er ansvarlige for tv-produksjonen, og vi har ikke hatt noe med avtaleforhandlingen der å gjøre. Det er bare vinneren av konkurransen som inngår avtale med Oslo Nye. Her vil hun få en vanlig arbeidsavtale og tarifflønn. Når det er sagt, er det jo ikke vanlig at deltakere i en reality får betalt. Vi kan jo sammenligne med Idol eller Farmen, f.eks. Forskjellen er vel at deltakerne i disse seriene er amatører, mens dere i utlysningsteksten søkte spesifikt etter skuespillere og musikalartister? Det man har sett for seg er at man skal finne noen nye, uoppdagede talenter som også har nytt av å være med i denne produksjonen. Det er vel heller ingen av de åtte som er tatt ut som er etablerte skuespillere, eller medlemmer i NSF. Det er det. Men nå er det jo også slik at etablerte skuespillere har blitt oppfordret til å søke seg med på realityserien? Det ene utelukker ikke det andre. Vi har vært på utkikk etter gode musikalartister som vi vet kunne gjøre rollen på en overbevisende måte, og vi har invitert folk til å stille på audition til tv-serien. Noen har takket ja til det, andre ikke. For oss er det helt uproblematisk. Jeg skjønner at noen velger å ikke stille, særlig om man har et kjent navn fra før. Da blir fokus gjerne litt annerledes. Det viktigste for oss er at vi nå har åtte glitrende musikalartister som vi kan bruke uansette hvem av dem det blir. Men er det ikke fare for at det oppstår en viss ubalanse i ensemblet når én av rolleinnehaverne må gjennom syv tvoverførte jobbintervjuer? Det er jo ikke slik at vi skal ansette alle kommende hovedroller på tv. Dette er en engangsforeteelse, der vi har sett muligheten til å nå ut til svært mange. Det er en del av den nye medievirkeligheten, der man spiller på helt andre strenger nå enn for 20 år siden. Kampen for å nå fram er uhyre mye større nå enn den var da. Er det mulig å anslå verdien av PR en Oslo Nye får gjennom serien? Nei, det er jo ikke mulig å bestille annonseplass hos NRK i en time. I så måte er tilbudet fra NRK en gavepakke. Hvis man skal bedømme verdien Drømmerollen får for teatret, tror jeg det er andre aspekter som er mer interessante enn det økonomiske. Både vi og NRK er opptatte av at vi gjennom serien skal klare å opparbeide, eller forsterke en teaterinteresse hos seerne. Vi håper at det vil bli en viktig bi-effekt. Oslo Nyes økonomi har vel vært noe ustabil etter at statsstøtten forsvant. Ville dere vært med på denne produksjonen selv om teatrets økonomi var bedre? De siste årene har økonomien vært stabil og relativt god. Det mener vi kommer av at vi har klart å kombinere det kunstneriske med det populære på en god måte. Musikalene er svært viktige for oss i så henseende. Med den nåværende ledelsen er jeg ganske sikker på at vi ville vært med uansett. Kan ikke ta jobber, får ikke betalt: De åtte deltakerne i realityserien «Drømmerollen» plikter å være tilgjengelig for produksjonen tre dager i uken (to øvingsdager og en direktesendingsdag) i de syv uker, eller fram til de blir stemt ut. Avtalen de inngår med oss, er at de skal være tilgjengelige i opptaksperioden, det vil si under direktesendingen fra NRKs studio én dag i uken og under øving og prøver, forteller produsent Åse Bendiksen i MTV Mastiff som produserer programmet for NRK: De får ikke honorar, men vi dekker spesielle utgifter, som for eksempel kostymer, taxi og hotellrom for de som kommer utenbys fra. Vanskeliggjør jobbsøk: En deltaker Stikkordet snakket med, ytret sin frustrasjon over å måtte si nei til andre jobbtilbud fordi det er umulig å si hvorvidt hun er tilgjengelig både i tv-produksjonsperioden fram til den endelige avstemningen, og i perioden stykket skal spilles på Oslo Nye. Skuespillerforbundet har videreformidlet sine innsigelser mot produksjonen til NRK. 16

17 K r o n i k k «Fem løgner». Foto: Scanbox entertainment Når kultur blir en vare Hvorfor det er viktig at norsk kultur ikke underlegges forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon av H e l e n e B a n k E tter mange års drakamp er UNESCO-konvensjonen om kulturelt mangfold endelig ferdigforhandlet. I desember 2006 vedtok Stortinget å slutte seg til konvensjonen. I prinsippet sikrer konvensjonen at hver nasjon har rett til å bestemme over sin kulturpolitikk og sine kulturpolitiske virkemidler. Men kultur forhandles ikke bare i UNESCO. Mangfold vs. frihandel I Verdens handelsorganisasjon (WTO) er kultur en egen sektor. Selv om det i forordet til WTOs tjenesteavtale (GATS) står at hvert land har rett til å regulere sitt hjemmemarked for å sikre kvaliteten på tjenester som ytes, så har traktatteksten et urovekkende budskap: innenlandske reguleringer skal ikke skape «unødvendig hinder» for handel av varer og tjenester. Når en sektor først har blitt en del av et marked, vil det være handelsregler som gjelder for videre offentlige reguleringer og støtteordninger. Dersom Norge forplikter kultursektoren i WTO, kan alle nasjonale lover og regler utfordres under WTOs domstol. 17

18 På tross av at UNESCO konvensjonen nå er folkerettslig bindende, så er GATS-avtalen like bindende. Bryter et land GATS-avtalen kan andre medlemsland sanksjonere, mens UNES- CO ikke har slike beskyttelsesmekanismer. Kulturpolitikk+ hestehandler = handelspolitikk? WTO er blitt stedet for byttehandel også på områder som tidligere var nasjonal politikk. Seks medlemmer i WTO, herunder USA, har stilt felles liberaliseringskrav mot den audiovisuelle kultursektoren i Norge. (Audiovisuelle tjenester omfatter blant annet kinotjenester, radio- og TV tjenester, med mer.) Det avgjørende i kravet mot Norge er at vi ikke skal diskriminere utenlandske aktører i bevilgningspolitikken, gjennom spesielle søkerkrav som kan være unødig handelshindrende. I klartekst betyr det fri tilgang til Norske kulturbevilgninger uten for mye krav til språk eller opprinnelse av filmen. Fra interne kilder i USA ryktes det USA vil gi EU adgang til sitt hittil hermetisk lukkede shipping-marked. Til gjengjeld må EU åpne sin kultursektor for USA. Det er ingen grunn til å tro at Norge ikke vil rammes av et liknende press. Hva norsk næringsliv ønsker seg av USA kan styre hva vi gir igjen på andre områder. Dermed kan Norsk Rederiforbund bli en sterk lobbygruppe for å liberalisere kultursektoren. Har norsk kultur «komparative fortrinn»? WTO er styrt av tre grunnregler; prinsippet om komparative fortrinn, regelen om ikke-diskriminering og regelen om at nasjonale og internasjonale lover skal være minst mulig handelshindrende. Å ha komparative fortrinn betyr at det finnes noen naturgitte forhold som gjør at et land kan produsere en vare eller en tjeneste mer effektivt enn andre land. Markedet vil gi forrangen til land med komparative fortrinn. Gjennom en global arbeidsdeling skal den frie handel sørge for at vi alle blir rikere og at ressursene fordeles jevnt sier teorien. I en kultursammenheng kan en tenke seg at så lenge det angloamerikanske språket er mest utbredt blant verdens mest kjøpesterke forbrukere, har den engelsktalende kultur et komparativt fortrinn. Politiske tiltak for å favorisere en type kulturvare er ikke tillatt. Er støtteordninger til norsk kultur diskriminerende? Vårt velferdssamfunn, basert på fordeling av godene er bygget opp av begreper om likhet for loven og spesielle tiltak for de som står svakest. Likeverd har manifestert seg både i at vi har tre offisielle språk, medregnet samisk, at vi har regionsteatre og kunstnerlønn. Det er støtte til bokhandleres og bibliotekers tilbud av bøker fra det nordiske språkområde. Vi har historisk sett utviklet en kultur basert på positiv forfordeling for verdier vårt samfunn setter høyt. Ikke-diskriminering settes høyt av storselskapene og i WTO. Ikke-diskriminering betyr at økonomiske aktører fra alle medlemsland må behandles likt, ingen land skal kunne gis dårligere vilkår enn det land blant medlemmene som gis beste vilkår. Bedrifter fra andre land skal få minst like gode vilkår som nasjonale bedrifter. Verken gjennom konsesjonslover eller på annen måte kan innenlandske aktører og bedrifter gis fordeler framfor utenlandske. Våre nasjonale særordninger for kulturstøtte er allerede under et enormt trykk. For hva skjer med norske forfatterer dersom biblioteksvederlaget går til alle forfattere i verden? Eller Norsk WTO (World Trade Organization): WTO ble etablert i 1995 og erstatter GATT-avtalen (General Agreement on Tariffs and Trade). Legger regler for verdenshandelen, og har som formål å redusere handelsbarrierer som f.eks. toll. WTO hadde 150 medlemsland per GATS (General Agreement on Trade in Services): WTOs avtale om handel med tjenester. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) : FNs organisasjon for utdannelse, vitenskap og kultur. UNESCOs konvensjon om kulturelt mangfold: en internasjonal avtale som skal være en motvekt til det presset ulike handelsavtaler legger på nasjonale kulturtiltak. Legitimerer at statene har en suveren rett til å treffe kultur- og mediepolitiske tiltak for å verne og fremme kulturelt mangfold. Konvensjonen ble vedtatt med overveldende flertall på UNESCOs generalkonferanse 20. oktober 2005, bare USA og Israel stemte i mot. 57 enkeltland, samt EU, har tiltrådt konvensjonen. I Norge trådte konvensjonen i kraft 17. april Kilder: Wikipedia, KKD. 18

19 Filmfond blir en støtteordning som amerikanske filmprodusenter kan sikre seg? Er kulturpolitikken unødig handelshindrende? Politiske tiltak bør i følge WTO bare rette opp feil i markedet, for eksempel for å hindre monopolisering. Politiske tiltak bør imidlertid ikke gjøres for å ta vare på en bestemt kulturtjeneste, for eksempel for å verne en språkidentitet eller sikre en kulturell trend i en region. Forbrukere bør velge gjennom sin betalingsvilje og betalingsevne, om de vil betale for å få kultur basert på en slik språklig identitet eller kulturell trend. Selv om det alt nå er en overvekt av amerikanske filmer på norske lerreter, er det i dag en politisk mulighet for å sikre større mangfold gjennom regulering. Forpliktelse til å avregulere såkalte audiovisuelle tjenester under WTO kan hindre fremtidige generasjoner i å opprettholde og videreutvikle et nasjonalt mangfold. Norsk kulturpolitikk i WTO Kulturdepartementet har lovet at Norge skal jobbe for å sikre retten til å drive en nasjonal kulturpolitikk under GATS. (Kulturkapitlet til Globaliseringsmeldingen fra 2004.) Norge har altså enda ikke forpliktet seg til å markedsrette kulturpolitikken. Utenriksdepartementets eksperter hevder at vi selv kunne bestemme over politikken. Men politikken avgjøres etter en avveiing av norske næringslivsinteresser internasjonalt mot nasjonale interesser for eksempel på kultursektoren. Regjeringens er ikke klar på om den ønsker en såkalt nødvendighetstest på om nasjonale regler er unødig handelshindrende. En slik test kan jo sikre markedsadgang for Telenor eller Redernæringen i andre land... WTO forhandlingene har altså beveget seg inn i hjertet på nasjonale demokratier. Det dreier seg om muligheten nasjonale og lokale myndigheter har til å regulere ulike områder i samfunnet. Mens de fleste slike reguleringer nettopp er utviklet som en begrensning på kommersielle hensyn, eller for å korrigere eller kompensere svakheter i markedet, legges det altså nå opp til at slike reguleringer skal endres eller fjernes nettopp ut fra kommersielle hensyn. Hele modellen skal altså snus opp-ned. Hva da med andre hensyn som miljø, helse, sosiale forhold, kulturelle særtrekk og ikke minst nødvendigheten av å sikre norsk kunst-, kulturliv og språk muligheten til å eksistere og utvikle seg? For kulturen i Norge er vi inne i en tid med stor usikkerhet rundt hvor regjeringen står og WTO går. Dette er en oppfordring til de som steller med norsk kulturpolitikk om å sette seg inn i krav som kan bli stilt til Norge under kommende WTOforhandlinger. Det kan være grunn til å alliere seg med franskmennene og brasilianerne som stritter imot den amerikanske kulturimperialismen. Globalisering og utradering må ikke bli synonyme ord. Artikkelforfatteren er ekspert på internasjonal handelspolitikk og styremedlem i Attac Norge Vil norsk kultur klare seg på et globalt marked? Foto: Leif Gabrielsen 19

20 Produsentene må betale for kvalitet, mener skuesp Fordel med agent, men ikke nødvendig mener Skuespiller Lars Arentz-Hansen (t.h.), her i «The Beach» Agentene kommer Tradisjonelt har det vært få profesjonelle skuespilleragenter og -managere i Norge, men per dags dato har rundt 50 medlemmer av Norsk Skuespillerforbund har oppgitt at de har en agent. Vi har snakket med en skuespiller, to agenter og en produsent om hva en agent egentlig kan hjelpe med. av I d a W i l l a s s e n Skuespiller Lars Arentz-Hansen mener at det ikke er strengt tatt nødvendig med agenter. Selv har han tre. Jeg fikk agent umiddelbart etter at jeg var ferdig på teaterskolen i Sør-Afrika, og nå har jeg faktisk tre. En i England, en i Sør-Afrika i tillegg til Laura Münsterhjelm i Finland. De dekker hvert sitt område, men gjør de samme oppgavene: De jobber aktivt for å skaffe meg jobber, og de hjelper til med forhandlinger. I land som England og USA er det kanskje utenkelig å klare seg som skuespiller uten agenthjelp men er det egentlig nødvendig i Norge? Det er ikke strengt tatt nødvendig å ha en agent i det hele tatt faktisk har jeg hørt at en så aktiv fyr som Sean Connery ikke har agent men det er jo en klar fordel. De forhandler bedre, sender deg på casting og kan reglene i forhold til jus og kontrakter. Jeg har blitt bedre på å forhandle for meg selv med årene, men å skulle anslå sin egen verdi er vanskelig. Norge har vært et ganske uskyldig land når det gjelder dette med markedsverdi, tror du det er noe som kommer? Jeg tror det å ha agent er en trend i Norge, som henger sammen med den økte filmproduksjonen. Klart at markedsverdien stiger når du har spilt inn en suksess! Se på Buddy, f.eks. Etter den var det tydelig at folk var klare for å se en ny historie med de samme skuespillerne. Da gjelder ikke veiledende priser og tariffer lenger, da er det å kjøpslå. Og i en slik situasjon er det klart lettere å operere med et mellomledd, nemlig agenten. Men det som irriterer meg med USA er at man opererer med en enten-eller tankegang der filmen selger skuespilleren eller skuespilleren selger filmen. Men når et stjernenavn kan bidra til å selge filmen, og derfor er man opptatt av å få store navn inn. De amerikanske kontraktene kan inneholde klausuler som går på antall close-up og vinklinger som gjør at filmen får endel pussige klipp. Jeg syns denne stjernefokuseringen er uheldig skuespillere bør underkaste seg den gode historien. 20

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

Oslo 08.05.13. Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no. Deres ref: 12/2136

Oslo 08.05.13. Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no. Deres ref: 12/2136 Oslo 08.05.13 Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no Deres ref: 12/2136 HØRING ENDRING I FORSKRIFT OM STATENS STIPEND OG GARANTIINNTEKTER FOR KUNSTNERE Vi viser til høringsbrev av 08.03.2013. Norsk

Detaljer

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv Tekna-rapport 3/2015 Forord Tekna gjennomførte i juli og august 2015 en spørreundersøkelse blant Teknas

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

Tilskuddsordninger musikk

Tilskuddsordninger musikk Tilskuddsordninger musikk Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, seksjon for kunst og kultur Tine Rude, rådgiver tine.rude@bergen.kommune.no 22. januar 2013 Støtteordninger profesjonell virksomhet

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

Hva er en dramatiker?

Hva er en dramatiker? Hva er en dramatiker? Av Gunnar Germundson Forbundsleder Norske Dramatikeres Forbund Enhver forfatter av en scenetekst må sies å være en dramatiker, uansett type tekst, enn så lenge teksten er skrevet

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Kulturdepartementet. Høringsnotat. Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Høringsfrist 21.

Kulturdepartementet. Høringsnotat. Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Høringsfrist 21. Kulturdepartementet Høringsnotat Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk Høringsfrist 21. november 2013 1 Innledning Store strukturelle endringer har preget mediebransjen de

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Handel til hinder? - Verdens Handelsorganisasjon (WTO) og

Handel til hinder? - Verdens Handelsorganisasjon (WTO) og Handel til hinder? - Verdens Handelsorganisasjon (WTO) og tjenesteavtalen (GATS) Linn Kolsrud Herning ATTAC Norge / Handelskampanjen WTO et nytt handelsregime WTO er en internasjonal organisasjon basert

Detaljer

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.»

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» 044-049 09.02.04 14:05 Side 2 «Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» Hans Petter Blad Det er svært få kvinner som regisserer spillefilm i Norge. For å bøte på dette problemet har det

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk Dramatikkens Hus 1. Bakgrunn Kulturdepartementets scenekunstmelding konkluderer med at opprettelsen av Dramatikkens Hus vil være et hensiktsmessig grep for å bedre vilkårene for ny norsk og samisk scenetekst/dramatikk.

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Visjon:( Svaret'på'hva'som'er'typisk'for'Agder'og'Telemark'bør'i' fremtida'være:' De'lager'fantastisk'gode'filmer.' INNLEDNING: SørnorskfilmsenterASbleetablerti2008.Sentereteretoffentligeidaksjeselskapder

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

SØKNAD TILSKUDD TIL UTVIKLING AV KINOFILM VERDEN VENTER (TIDELIGERE DEN NYE FILMEN) KLAGE OVER VEDTAK REF. 11/00457-18/IK/TR

SØKNAD TILSKUDD TIL UTVIKLING AV KINOFILM VERDEN VENTER (TIDELIGERE DEN NYE FILMEN) KLAGE OVER VEDTAK REF. 11/00457-18/IK/TR Vapen och Dramatik AS v/ Mariken Halle og Clara Bodén Darres gate 20, 0175 Oslo Hinden/Länna-atelieérna AB v/ Kalle Boman og Anna Sohlman Östermalmsgatan 64 114 50 Stockholm Norsk filminstitutt Utviklings-

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN

NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN DETTE ER NOPA NOPA ER EN FORENING FOR PROFESJONELLE KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE. DETTE ER EN KORT OVERSIKT OVER HVA VI STÅR FOR OG HVA VI HAR GJENNOMFØRT

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? www.lomedia.no ADVARSEL! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND Filmkraft forvalter midler til utvikling og produksjon av film, TV-produksjoner og spill i Rogaland. Målet er å legge til rette for en kontinuerlig

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG PORTRETTET WWW.AMERICANSEXPRESS.NO [ p r e s s ] N R. 1 2 0 0 6 5 fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? NYTT BLAD I SALG Reklamens virkemidler PORTRETTET STOR TEST! 1. Hvis du vil

Detaljer

TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg

TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg Norges Handelshøyskole, 14. november 2008 Alf Hildrum, sjefredaktør TV 2 TV 2 Startet i 1992 Forretningsmodell: Reklamefinansiert Konsesjon

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no. +47 91684281 Arnfinn Bjerkestrand

Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no. +47 91684281 Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no +47 91684281 Før du skriver søknaden; Les kriteriene! Objektive kriterier? Skjønnskriterier? Sjekk tilskuddsnivå Se hvem som har fått

Detaljer

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 OFFENTLEGLOVA I henhold til Offentleglova 3, er søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, offentlig tilgjengelige dokumenter.

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 FRISTER Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling OFFENTLEGLOVA I henhold

Detaljer

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen?

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 52 svar Vis alle svar Publiser analytics amsaetra@gmail.com Rediger dette skjemaet Sammendrag Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 17,6

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

Vår ref ONYH/ASTO. HØRING - Utredning om insentivordning for film- og tv-produksjon

Vår ref ONYH/ASTO. HØRING - Utredning om insentivordning for film- og tv-produksjon W^, Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Brevet er også sendt pr. e-post Postadresse NRK juridisk avd. 0340 Oslo Besøksadresse Bj. Bjørnsons pl 1 Sentralbord 23 04 87 91 Telefaks 23 04 71 03

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014 Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling F R I S T E R ÅPNE PROSJEKTMIDLER

Detaljer

Skjulte egenskaper (hidden characteristics)

Skjulte egenskaper (hidden characteristics) Skjulte egenskaper (hidden characteristics) Ny klasse av situasjoner, kap. 7 i Hendrikse (Se bort fra avsnitt 7.5; ikke kjernepensum) Forskjellig fra skjult handling (hidden action) (kap. 6) Men her: Skjulte

Detaljer

Saknr. 12/2863-3. Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/2863-3. Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/2863-3 Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Som oppfølging av avtalen

Detaljer

Den andre litteraturen

Den andre litteraturen Forord Den andre litteraturen Av Knut Olav Åmås Redaksjonen i Cappelen Damm og jeg som bokens redaktør har hatt klare ambisjoner med denne antologien. Med Signatur skal talentfulle skrivende få vise for

Detaljer

Alder ikke avgjørende for ikke å bli kalt inn til intervju.

Alder ikke avgjørende for ikke å bli kalt inn til intervju. Alder ikke avgjørende for ikke å bli kalt inn til intervju. En professor ble ikke innkalt til intervju til en stilling han hevdes vel kvalifisert for. Den klagende part mistenker at han ikke ble objektivt

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Konkurransloven 3-9 - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 for veiledende tariff for noteleie utarbeidet av Norsk Musikk-forleggerforening

Konkurransloven 3-9 - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 for veiledende tariff for noteleie utarbeidet av Norsk Musikk-forleggerforening V1998-04 19.01.98 Konkurransloven 3-9 - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 for veiledende tariff for noteleie utarbeidet av Norsk Musikk-forleggerforening Sammendrag: Norsk Musikkforleggerforening

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Kulturpolitisk manifest

Kulturpolitisk manifest Kulturpolitisk manifest Arbeiderpartiet.no Foto: Thinkstock Kunst er ikke bare pynt i samfunnsmaskineriet. Det er en viktig, ideologisk overbygning, som holder demokratiet friskt. -Nina Wester Tromsø Arbeiderparti

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2013. NTO 6. juni 2014

NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2013. NTO 6. juni 2014 1 NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2013 NTO 6. juni 2014 Hovedtall 2013 Siden 2005 har Norsk teater- og orkesterforening (NTO) utarbeidet årlige oversikter over medlemmenes sponsor- og

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

På en grønn gren med opptrukket stige

På en grønn gren med opptrukket stige Helgekommentar Moss Avis, 10. desember 2011 På en grønn gren med opptrukket stige Av Trygve G. Nordby Tirsdag denne uken våknet jeg til klokkeradioen som fortalte at oppslutningen om norsk EU medlemskap

Detaljer

NRK Supers retningslinjer for arbeid med barn og ungdom

NRK Supers retningslinjer for arbeid med barn og ungdom pr. oktober 2016 NRK Supers retningslinjer for arbeid med barn og ungdom Innhold Innledning... 3 Regler for barn og ungdom i arbeid... 4 Dette sier arbeidsmiljøloven... 4 NRKs tillatelse til å ha barn

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering?

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Beskyttelse av immaterielle rettigheter kan gi din bedrift konkurransefortrinn, hevder mange, også vi i Innovasjon Norge. Men hvilket vern får oppfinnere og

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0015 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Drift- og fondsmider 2013 Kort beskrivelse SØKNAD FOR BUDSJETTÅRET 2013 Styret i Midtnorsk Filmfond søker med dette eierne

Detaljer

NTO 11. desember 2013. Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder:

NTO 11. desember 2013. Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder: NTO 11. desember 2013 Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder: Regjeringen vil prioritere det frie feltet og frilansere. Vi anser dette som et lykkelig resultat av en klar anbefaling

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

Innledning og hovedsynspunkter

Innledning og hovedsynspunkter Kulturdepartementet Akersgata 59 0180 Oslo Sendt til: postmottak@kud.dep.no Innspill til ny åndsverklov Innledning og hovedsynspunkter HBO Nordic AB ( HBO Nordic ) viser til kunngjøring på Kulturdepartementets

Detaljer

Konsolidering av filmfond

Konsolidering av filmfond Saknr. 15/9311-1 Saksbehandler: Jørn Øversveen Øyvind Midtskogen Konsolidering av filmfond Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER:

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: Vedtatt på medlemsmøte 10. mars 2016. Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner er enige om at Frivillige organisasjoner

Detaljer

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte.

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60942/2012 2012/44 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/192 Formannskapet 21.11.2012 Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Sammendrag

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2008 PROFESJONALITET OG MANGFOLD Marianne Telle Nestleder i Kulturhusstyret i Tromsø Administrerende direktør

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Hva finnes av støtteordninger? SØKNADSKRIVING Hva bør en søknad inneholde? Hva kan jeg søke til? Hvor kan jeg søke? Lokale/ regionale ordninger Nasjonale ordninger Internasjonale ordninger Private fond

Detaljer

Samarbeidskontrakt. mellom. scenekunstkompani

Samarbeidskontrakt. mellom. scenekunstkompani Samarbeidskontrakt mellom scenekunstkompani og institusjon Utarbeidet i et samarbeid mellom Norsk skuespillerforbund, Danse- og teatersentrum og Norsk teater- og orkesterforening 1 1 AVTALENS PARTNERE

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Hva kan de tillitsvalgte og andre i NTL gjøre? 26.09.2013 1 - Dette er «skrubben» og ikke selve kjøkkenet. Vi skulle gjerne ønske vi hadde mere plass,

Detaljer

8 temaer for godt samspill

8 temaer for godt samspill Program for foreldreveiledning BUF00023 8 temaer for godt samspill Samtalehefte for foreldre og andre voksne program for foreldreveiledning Dette heftet inngår i en serie av materiell i forbindelse med

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Kunngjøring: Statstilskudd fra Filmkraft & Fuzz (interim) for 2016

Kunngjøring: Statstilskudd fra Filmkraft & Fuzz (interim) for 2016 Fuzz AS konsolidert med Filmkraft Fond AS c/o Fuzz AS, Georgernes Verft 12, N-5011 Bergen Telefon: (+47) 5562 6393, E-post: post@fuzz.no Web: www.filmkraft.fuzz.no Kunngjøring: Statstilskudd fra Filmkraft

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

KAMPEN MOT KAMPFIKSING

KAMPEN MOT KAMPFIKSING KAMPEN MOT KAMPFIKSING En kamp du må avgjøre alene 1 n DETTE HEFTET er utgitt av Norges Fotballforbund. Sammen med heftet hører en presentasjon i Power Point-format som fritt kan lastes ned på fotball.no/

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

AKTUELLE SØKNADSFRISTER OG SØKNADSVEILEDNING

AKTUELLE SØKNADSFRISTER OG SØKNADSVEILEDNING AKTUELLE SØKNADSFRISTER OG SØKNADSVEILEDNING Støtte til trykking av noter, frist 1. september Komponistenes Vederlagsfond, frist 1. september (og 1. februar) Reisestøtte fra Music Norway, frist 1. september

Detaljer

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Av ØIVIND RÅNES Publisert NA:11. august 2015, kl. 09:56 Yrkes-VM 2015 er et enormt arrangement som samler unge fagfolk fra hele verden til en ukes dyst om å bli verdens

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602)

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Søknadssum: 50000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus / 982766184 Postboks

Detaljer

31.08.2010 11:59 QuestBack eksport - UNDERSØKELSE FNF

31.08.2010 11:59 QuestBack eksport - UNDERSØKELSE FNF UNDERSØKELSE FNF Publisert fra 22.06.2010 til 31.08.2010 11:58:53 66 respondenter (66 unike) 1. Er du medlem av NFF (Norges Film Forbund)? 1 Ja 77,3 % 51 2 Nei 22,7 % 15 Total 66 Gjennomsnitt 1,23 Standard

Detaljer

Melhus Bil Trondheim AS handlet i strid med likestillingsloven

Melhus Bil Trondheim AS handlet i strid med likestillingsloven Saksnummer: 12/1623 Melhus Bil Trondheim AS handlet i strid med likestillingsloven Saksnummer: Saksnummer: 12/1623 Lovgrunnlag: likestillingsloven 3 jf. 4. Dato for uttalelse: 21.03.2013 Likestillings-

Detaljer

Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hva er du lærer i?

Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hva er du lærer i? Intervju med Trine Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hvilken videregående skole gikk du på? Jeg gikk på Oppegård videregående

Detaljer

Kultur og næring i Møre og Romsdal

Kultur og næring i Møre og Romsdal Kultur og næring i Møre og Romsdal Seminar Molde 26 mars 2008 Av Arild Hervik Kulturmomsutvalget Enstemmig utvalg foreslår bred modell for idrett og kulturområdet med 8% moms og fullt fradrag inngående

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer