Deltakende journalis0kk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deltakende journalis0kk"

Transkript

1 Deltakende journalis0kk i Søgne og Songdalen Buds0kke Anne Lise Riseng

2 Søppelaksjonen - problem Songdalen forsøples? Q 'HW NDQ LNNH Y UH DY NRQRPLV NH JUXQQHU WLO DW IRON IRUV SOHU 6n P\H µvsduhuµ HQ Sn n NDVWH V SSHO L QDWXUHQ *Un GXQN OLWHU NU SHU W PPLQJ %UXQ GXQN OLWHU NU SHU W PPLQJ Q /HYHULQJ DY V SSHO Sn JMHQYLQ QLQJVVWDVMRQ KYRU PDQ VRUWHUHU VHOY HU KHOW JUDWLV IRU SULYDWH KXVKROGQLQJHU.,/'( DYIDOOVRU QR Straffbart å kaste søppel Den som kaster søppel på størrelse med en bærepose er per definisjon kriminell. Steinar Sunde er miljøkoordinator i Agder politidistrikt med kontorplass på lensmannskontoret i Søgne og Songdalen. Hans oppgave er å drifte alle former for miljøkriminalitet. Det gjelder jakt, fiske, forurensing, søppel, verneområder, kulturminner med mer. Bot hvis ikke bedring Er det straffbart å kaste søppel? Hvis man kaster et ispapir er det en ordensforstyrrelse, men har det man kaster et volum med størrelse på en bærepose er det straffbar forsøpling, sier Sunde. Hva skjer om man blir oppdaget for å ha dumpet søppel på annen manns grunn? Vår praksis i både Søgne og Songdalen er at vi tar kontakt med kommunen. Vi tar kontakt med den som har kastet søppelen. Dette forutsetter selvsagt at vi har funnet noe i søppelen som identifiserer hvor søppelen kommer fra, sier han og fortsetter: Vedkommende gis en frist til å plukke opp. Hvis ikke dette blir gjort ender det med bot, pluss de utgifter det har medført at andre må fjerne søppelen. Kan en grunneier anmelde? Ja, men kommunen må inn i bildet fordi i slike tilfeller er det kommunen som er påtale. Hvis man har fått andres søppel på eiendommen, skal man kontakte dere eller kommunen? Det blir det samme. Gjerne lensmannskontoret, så tar vi kontakt med kommunen. Lover og regler Hvis jeg har en gård inni skogen, så er det vel min sak om jeg vil la der stå bilvrak i skogholtet? Bilvrak i skogen er ikke lov. Er det midlertidig så ok, men det skal ikke stå der og ruste. Rot får hver grunneier stå for selv, men i det øyeblikket det blir skjemmende for omgivelsene er det lover og regler alle må følge om det er på egen eiendom eller ei, sier Sunde. Får dere mye henvendelser om søppel? Med jevne mellomrom så ringes det om søppel ja. Det ser ut som at så fort man kommer på en grusvei og ingen ser det, så er det ikke skrupler, sier Sunde. Det er ubegripelig for meg at folk kjører søppelen til en eller annen grusvei med en skråning og dumper den, når de kan levere den på lovlig vis. Gratis til og med. Og ikke nok med det, der kommer til hjelpsomme ansatte og gir en hånd om det trengs. Tømte søppelen på plenen Har du en god historie når det gjelder søppel? Det må være en grunneier i Søgne som fant et lass med søppel på eiendommen sin. Mellom bleiene fant han et papir med navnet. Det viste seg at han bodde i et boligfelt i Søgne. Mannen tok da søppelen oppi traktorskuffa, kjørte til boligfeltet og tømte søppelen på plenen. En god historie, men jeg anbefaler ikke den måten å gjøre det på, avslutter Sunde. $11( /,6( 5,6(1* DQQH OLVH#EXGVWLNND FRP PRELO Q 6LVW XNH VNUHY %XGVWLNND RP *HLU %LUNHQHV VRP HU OXW OHL DY DW IRON NDVWHU V SSHO ODQJV 5LVP\UYHLHQ n NRQWDNWH RVV DQJnHQGH V SSHO +HQYHQGHOVHQH KDU LNNH ODWW YHQWH Sn VHJ Q 9L IRUWVHWWHU n VNULYH RP V SSHO IUDPRYHU 9HW GX RP HW VWHG GHW NDVWHV V SSHO XORYOLJ XUHJLVWUHUWH V SSHOG\QJHU KDU GX HQ KLVWRULH RP V SSHO HOOHU HW WLSV RP KYRUGDQ In EXNW PHG V SOD WD NRQWDNW PHG MRXUQDOLVW $QQH /LVH 5LVHQJ «Det ser ut som at så fort man kommer på en grusvei og ingen ser det, så er det ikke skrupler.» Søndag var Klara Turid Frettun Fidje og nabokona ute på en av sine årlige søppelturer langs veien. Jeg telte opp golfballene, hele 77 stykker. Det står Bjaavann Golf klubb på dem. Så vidt jeg vet er den på Ålefjær, sier Frettun Fidje. Det var ikke bare golfballer som lå henslengt, irrgrønne plastbøtter var også å finne. Det var greie å bruke til å samle oppi golfballene, sier Frettun Fidje med et lite smil. Det er hun og nabo Bjørg Sørli som fra tid til annen tar seg søppeltur for å rydde opp slik at naturen ikke fylles av farlig og skjemmende søppel. Q SØPPEL: Gunnar Rafoss er oppgitt over all søpla som blir skylt på land ved Årosveden, Branes. Q SLUM: Strekningen mellom Birke- Budstikka ble med Birkenes på en spasertur bortover Rismyrveien i nedre Songdalen hvor det på begge sider av vegen ligger slengt søppel tett i tett. Rester av bleier, store søppelsekker, bilhjul og matsøppelposer som er gått i oppløsning, ligger strødd som i et slumstrøk. Her er det ikke bare ei Colaflaske som har funnet veien ut av bilen. Det er tydelig husholdningssøppel, sier Birkenes irritert. Søppelstrekning Det er også tydelig at har man hatt seg et fastfoodmåltid er det greit sier at sånn uten videre er det ikke kommunens ansvar. Skal du bruker Forurensingslovens bokstav så er det grunneiers ansvar, men det er klart en ting som bør taes tak i, sier Skjevrak tilføyer: Songdalen kan ikke være bekjent at det ser slik ut, så jeg skal i alle fall ta det opp med teknisk etat. Sparer penger Han kan også fortelle at en velkledd mann i en ganske fin bil lempet ut sekker fra broa og rett i elva en søndags formiddag. Klarer jeg å få tak i noen av disse forsøplerne har jeg ingen skrupler med å anmelde, fastslår Ingen med miljøansvar Tidligere var det staten som betalte for miljøvernstillinger i kommunene. Nå er det kommunene selv som må finansiere det, og Songdalen har ingen egen stilling. Budstikka blir henvist til kommuneplanlegger Thor Skjevrak som Griser til Enny-Karin Vindheim bor på Volleberg. Hun har også kontaktet Budstikka og er frustert over hvoran folk behandler søppel. Hun viser til gjenvinningsdunkene som er satt ned i Brennåsen. Fredag ettermiddag var jeg på $11( /,6( 5,6(1* DQQH OLVH#EXGVWLNND FRP Q GRISERI: Gjenvinningsdunkene i Brennåsen overfylles av søppel som ikke hører hjemme der, men på gjenvinningsstasjonen på Mjåvann. Foto: Enny-Karin Vindheim 6 SØGNE OG SONGDALEN BUDSTIKKE ONSDAG 21.mars 2012 regner hun på et nytt tradisjonelt søppelraid. To-tre år på rad har det blitt kastet en haug med vinflasker rundt påsketider. Et av årene telte jeg dem opp, totalt var det 54 flasker på to kilometer, forstå det den som kan, sier hun. $11( /,6( 5,6(1* DQQH OLVH#EXGVWLNND FRP 0RELO Søppel forsvinner ikke Han har kontaktet Budstikka for å si ifra om en stor mengde søppel som kommer i land fra sjøen. Mye av dette havner i hyttefeltet Branes ved Årosveden. Det er utrolig hva folk kan finne på å kaste i naturen. Her er alt fra tomme vodkaflasker til sofaputer og pilleglass, sier Rafoss. Han har kontaktet kommunen for å se om man kan samarbeide om å rydde opp i området, men ikke fått et endelig svar. Jeg vil høre med kommunen om de er villige til å være med på en dugnad. Jeg vet de har en lekter som man kan bruke til å samle opp søppel fra skjærgården, men vi må vel snakke litt før vi kan dra i gang et slikt prosjekt, sier Rafoss. Brennåsen for å levere noen poser med plastsøppel. Da jeg åpnet opp den ene dunken, lå det en sammenrullet fillerye på toppen. Hva tenker folk? Hvorfor er det noen som må ødelegge for alle oss andre? Har de kommet med bil til Brennåsen med teppene sine, er det ikke så mye lenger å dra til Mjåvann og kaste gratis, sier hun oppgitt. Vindheim har også tatt bilder av det hun kaller griseri. PS! Budstikka tar gjerne i mot tips om andre steder hvor det er mye søppel. Ta kontakt med undertegnede. Jeg synes dette er respektløst. I tillegg kan det få konsekvenser. Knuste glassbrot som ligger i graset kan føre til ild, og her skal det bli mat til dyrene. Ufattelig i disse tider hvor det er så enkelt å bli kvitt søppel, sier hun. I fjor fant hun en gammel skolebok blant søppelen og kunne dermed finne ut hvor den kom fra. Eieren bor på Søm. Det virker utrolig at man kjører forbi gjenvinningsstasjoner for å dumpe det ulovlig her oppe, sier hun og tilføyer: Jeg gjorde ikke noe mer med det, men folk har ikke skam. Nå når det nærmer seg påske Ikke kast søppel på sjøen, det kommer tilbake og blir skylt opp på land, sier Gunnar Rafoss. nes og boligfeltet på Rismyr er ikke bebygd. Forbipasserende bruker det for å bli kvitt søppel. Birkenes som etterlyser opprensking fra kommunens side. Rundt min egen eiendom her rydder vi minst to ganger i året, men det er en jobb vi gjerne vil slippe. Det bygges dyre gjenvinningsanlegg, men kastes mer og mer i naturen. For meg virker det som dette har eskalert etter at det ble innført betaling per tømming, sier Birkenes. Foto: Klara Turid Frettun Fidje Q %XGVWLNND RSSIRUGUHW OHVHUH WLO VW UUH NDQ DQPHOGHV WLO SROLWLHW.RQWDNW OHQVPDQQVNRQWRUHW VRP L VDPDUEHLG PHG NRPPXQH I OJHU RSS VDNHQ, YHUVWH IDOO NDQ GHW EOL ERW RJ G\U V SSHO å slenge emballasjen ut av bilruta når godsakene er fortært. Ofte er det Burger King som har stått på menyen. Såvidt jeg vet må man til Sørlandsparken for å kjøpe det. Jeg mistenker at emballasjen beholdes i bilen til de kommer her på Rismyrveien, for her ser så ille ut likevel at man har ingen skrupler med å kaste det ut her, sier Birkenes. Q DUMPER: Noen bruker strekningen forbi Østre Fidje i Songdalen som privat søppelplass. Her er et utvalg av skrot, golfballer, plastbøtter og bildekk. Og dette er bare et lite utdrag av det som blir dumpet av forbipasserende. Når man hører om hva folk kaster fra seg på Østre Fidje er det så man knapt kan tro det. Q.DVWLQJ DY IXOO E UHSRVH HOOHU Geir Birkenes er lei av å se at folk slenger fra seg søppel i store mengder. 77 golfballer og mye mer Han er oppgitt over at det stadig flyter nytt søppel i land. Jeg prøver å oppfordre folk til å ikke kaste søppel i naturen. Og jeg gjør mitt beste for å rydde opp i området, sier Rafoss. Han mener at Branes og Årosveden er noen av Søgnes fineste naturperler og han er opptatt av at folk flest skal bruke det fine området. Vi har gjort mye for å gjøre det attraktivt for folk å komme her. Det er blant annet deler av militære anlegg her fra 2. verdenskrig og vi vil at folk skal komme ut for å se og oppleve området, men at det flyter søppel i land er ikke bra, sier Rafoss. For enkelte av hytteeierne er søppelproblemet stort og noen får ødelagt tomten sin av forsøplingen. Noen av dem som har hytte her ute har nesten gitt opp, avslutter Rafoss. - 5$1 *$00$1 MRUDQ#EXGVWLNND FRP Varehenger Båthenger Yrkeshenger Skaphenger Hestehenger fra kr fra kr fra kr fra kr fra kr Priser er veil., inkl. mva. Hest Skaphengere er FOB Gaupen. Reg. omk. kan tilkomme. Kampanjen gjelder fom 20. mars tom 20.april KJØP HENGER NÅ NYHET MODELLER få med ekstrautstyr for kr Vågsbygd, Røinås Bilforretning Tlf KJØR NORSK 6 SØGNE OG SONGDALEN BUDSTIKKE ONSDAG 28. MARS 2012 SØGNE OG SONGDALEN BUDSTIKKE ONSDAG 28. MARS

3 Søppelaksjonen - løsning BYGDEGLIMT Q VÅRRENGJØRING: Rachel Papa i Søgne Frivilligsentral og Aud Urdal i Songdalen Frivilligsentral oppfordrer til vår- Vi rydder nabolaget! Neste avis kommer tirsdag 30. april Frivilligsentralene i Søgne og Songdalen inviterer til at nabolag går sammen om å gjøre det fint til 17. mai. Nå er endelig snøen og vinteren på retrett og det passer bra med en opprydding i bygdene våre, sier Rachel Papa og Aud Urdal. De leder hver sin Frivilligsentral i Søgne og Songdalen. I samarbeid med Søgne og Songdalen Budstikke og Søgne og Greipstad Sparebank oppfordrer de nå folk til å ta en skikkelig vårrengjøring rundt om i nabolagene. Gode naboer Vi vil utfordre velforeninger og gode naboer til å gjøre det lille ekstra i tiden før nasjonaldagen, sier Papa. Hvis man tar et bilde og skriver noen linjer fra dugnaden kan nabolaget vinne kroner til en gatefest eller et nytt lekeapparat for barna. Det er jo så mye mer trivelig når ting er ryddig. Det er vår bygd og det er vi som bor her og det er klart at vi ønsker at det ser fint ut, sier Urdal. Dette er en fin anledning til å 12 komme seg litt ut av huset og gjøre noe hyggelig sammen i nabolaget. Unge som gamle kan være med, sier Papa. Det er ikke mye utstyr man trenger og man kommer langt med en feiekost, noen søppelsekker og et par hansker. Jeg vil oppfordre folk til å snakke sammen og avtale tidspunkt som passer for flest mulig. Det behøver ikke ta mer enn en time eller to, sier Urdal og Papa. Ta gjerne kontakt med en av Frivilligsentralene hvis det er noe dere trenger hjelp til. Vi håper at dette blir en suksess som vi kan gjenta hvert år. Det er en flott premie og vi håper at dette kan bidra til å bringe folk nærmere sammen, sier Papa og Urdal. Flere prosjekter Vi i Songdalen har ikke en Ruskendag slik de har i Søgne, men det skal vi få til til neste år hvis alt går etter planen. Men vi skal snart gå i gang med å plante blomster i sentrum og i Haugenparken og da er det fint hvis man kan få ryddet etter vinteren, sier Urdal På torsdag skal Frivilligsentra- Q 3OXNN V SSHO RJ U\GG RSS %DUH IDQWDVLHQ VHWWHU JUHQVHU Q 7D ELOGH DY GHW GHUH JM U RJ VHQG GLVVH VDPPHQ PHG QRHQ OLQMHU RP KYD GHUH KDU JMRUW WLO IULYLOOLJVHQWUDOHQ L 6 JQH HOOHU 6RQJGDOHQ Q -XU\HQ YXUGHUHU ELGUDJHQH RJ NnUHU HQ YLQQHU Q 6 JQH RJ 6RQJGDOHQ %XGVWLNNH YLO IRUWO SHQGH WU\NNH IRWR RJ WHNVW IUD GH XOLNH QDERODJ IRU n PRWLYHUH ÁHUH WLO n ELGUD På grunn av at 1. mai faller på en onsdag kommer Budstikka dagen i forveien. Innsendelsesfristene for denne avisen blir følgende: Svarttjønnheia Tirsdag 30. april og torsdag 2. mai avholdt Svarttjønnheia Velforening årets første dugnad. Både små og store hjalp flittig til. Byggefeltet er i stadig vekst og det er vanskelig å koordinere alle samtidig. Derfor oppfordrer velforeningen alle til å ta ansvar for sin del av nabolaget. Bestillings- og materiellfrist for annonser som skal settes opp hos oss er torsdag 25. april innen kl Frist for levering av helt ferdige annonser er fredag 26. april innen kl Plakaten, gratulasjoner, leserbrev: Fredag 25. mars innen kl Branes Forrige helg tok Branes Hyttefelt Velforening tak og ryddet friområdet på Branes, Sauevika, Flippevika og Stolen. Det var rundt 25 som deltok på dugnaden. Vi har fått en del tilbakemeldinger på hvor fint det har blitt og vi hadde det veldig koselig på selv dagen. Neste prosjekt blir å rydde fra rundkjøringa på Hølleveien og opp til Åros, sier Gunnar Rafoss. IULYLOOLJ#VRQJGDOHQIV QR RJ SRVW#VRJQH IULYLOOLJVHQWUDO QR - 5$1 *$00$1 MRUDQ#EXGVWLNND FRP En jury kårer beste bidrag som får 7500 kr. til tiltak i nabolaget. Torsdag 2. mai ble det arrangert søppel- og ryddedugnad i regi av Volleberg Velforening. Det var bra oppmøte av både store og små. Vi har ryddet søppel i boligfeltet, ryddet og raket lekeplasser, samt rehabilitert lekeapparater. Mange av barna var også snille og hjalp med søppelplukking, mens de aller minste koste seg i sola på lekeplassen. Etter vi var ferdige hadde vi litt sosialt samvær med pølsegrilling og en kaffekopp før vi avsluttet og pakket sammen. Q 6HQG ELGUDJ LQQ WLO len i Songdalen rydde i sansehagen på Songdalstunet og alle som vil være med kan ta kontakt med Frivilligsentralen i Songdalen. Send til: (Songdalen) eller (Søgne). Volleberg rengjøring rundt om i nabolagene i Søgne og Songdalen. Yashoda Aryal fra Røde Kors er også med på dugnaden. For et bedre nabolag Frivilligsentralene i Søgne og Songdalen har utfordret velforeninger og gode naboer til å gjøre det lille ekstra for nabolaget sitt. Etter en standhaftig vinter har folk nå kommet godt i gang. Frist for å sende inn er fredag 10. mai. SØGNE & SONGDALEN BUDSTIKKE SØGNE OG SONGDALEN BUDSTIKKE ONSDAG 24. APRIL (/& 0( 40/(%"-&/ #6%45*,,& t ONSDAG 8. MAI 2013

4 Skole: Hvor skal vi gå?

5 Vei en årelang debac ANNONSE Brennåsen Farvannsbakken Virker dette kjent? Breimyrkrysset Meieribakken Bildene er tatt fredag 4. mai mellom 15 og 16. Østover fra Kristiansand er det fire felts vei, vestover er det ingen løfter om når en ny vei skal komme. Er det rettferdig at statlig politikk gjør det enklere å utvikle østsiden av byen fremfor vestsiden? Åpent møte om E-39 Greipstad menighetshus 21. mai kl (vis-à-vis Songdalen rådhus) Fire felt eller to i mange år til? Kan statsråden love ny vei på vedtatt trasé? Hva med miljøet bør folk heller sykle og ta bussen? Slaget om ny vei pågår nå. I panelet: Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp). Ordførerne Åse R. Severinsen (H) og Johnny Greibesland (Sp). Bedriftslederne Paul G. Sviland og Svein Frustøl. Regionvegsjef Kjell Inge Davik. Adm. dir. i Agder Kollektivtrafikk Siv E. Wiken. Møteleder: Redaktør Roar V. Osmundsen. God tid til spørsmål fra salen. E 39 Arrangør: SØGNE OG SONGDALEN BUDSTIKKE ONSDAG 16.MAI

6 Vei forsøkte å involvere bredt NY E39-TRASÉ: Hvor skal veien gå? Caféprat om vei Veldig enig om prinsippene Ny vei gjennom Søgne engasjerer stort. Budstikka tok tempen på debatten og inviterte innbyggerne til en prat over en kaffekopp sist fredag. Folk tok invitasjonen. «Vi bor ganske høyt opp i Volleberg og vi er sterkt plaget av trafikkstøy fra E-39.» $//,6 2*,1*9$5 $$5+86 Q DISKUSJON: Det var god dialog og konstruktiv diskusjon rundt hvor veien bør gå. Det ble delt ut kart slik at folk kunne tegne inn egne forslag. TEGNING: Det var mange forslag om ny vei. Rolf Tag oppsummerer her mange av forslagene som kom inn, ved å tegne en trase som går nord i bygde og hvor en unngår bru over Trysfjorden. Q ENGASJERT: Sunniva Rutledal, Herman Lian Johnsen, Sunneva Stokke og Hanne Lian Johnsen hadde klare meninger om hvilke prinsipper som må ligge til grunn når veitrase skal velges. Veien bør bort fra natur og bebyggelse, sier Hanne Lian Johnsen. Det var stort engasjement og høy temperatur da Budstikka inviterte innbyggerne til samtale om ny E-39 på Frk. Lyng på Tangvall. Alt det tekniske rundt selve arbeidet med veien og planleggingen, ble også tatt opp, men mange mente at dette er underordnet og at det viktigste er at folket blir hørt. Det kom folk fra Volleberg i øst og fra Try og Holmen i vest. Det var mange meninger og hvor veien bør gå og når den bør komme, men stort sett alle var enige om prisippene som bør gjelde: Få veien bort fra bebyggelse og matjord. Demokrati Det er utrolig viktig at vi står opp og snakker tydelig om hvordan vi vil ha veien, sier Hanne Lian Johnsen. Hun mener at de unge må engasjere seg siden det er de som skal leve med veien i fremtida. I sånne saker, som angår ab- solutt alle i bygda, er det viktig at alle blir hørt og kommer frem med sin mening, spesielt de yngre. Det viktigste for oss er det demokratiske prinsippet at alle skal bli hørt. Men for vår del, vi som sitter rundt bordet, er det vesentlig å skåne naturen og bebyggelsen. Når en slik vei skal planlegges bør man tenke minst tre generasjoner frem i tid, sier de unge som hadde møtt opp på veimøtet på Frk. Lyng. Det ble også snakket mye om det veitekniske, hvor det er best å bygge, hvilke traseer som er mest økonomiske og om tunneler kan være med å spare penger hvis det fører til kortere veistrekning i kilometer gjennom bygda. Det kom også frem mange synspunkter med tanke på miljø og å bevare naturen. Vi må ha solidaritet med hele bygda og stå sammen slik at noen ikke er uheldige å får veien i hagen sin. Støy Støy er en viktig faktor i denne debatten. Et ektepar fra Volleberg hadde møtt opp for å blant annet fortelle om konsekvensene av støy. Vi bor ganske høyt opp i Volleberg og vi er sterkt plaget av trafikkstøy fra E39. Spesielt de periodene hvor det er mye tungtransport er det ekstra ille og vi kan for eksempel ikke sitte ute i hagen. Vi tørr ikke tenke på hvor ille det kan bli hvis vi får en firefelts motorvei med 100 kilometer i timen, sier Allis og Ingvar Aarhus. De legger til at de ikke synes noe om at politikere i Søgne blander seg inn i hvor veien skal gå gjennom Songdalen. Folk fra Kleppland har allerede E39 som nærmeste nabo. De fleste var opptatt av at veien bør legges nord i bygda og at det ikke er mer grunn eller matjord å ta av. Én ville ikke ha ny vei til Kristiansand i det hele tatt. Tenk på innbyggerne Enkelte reagerte på det de kalte hårreisende løsninger med tanke på forslaget om å la ny E39 komme ut i nærheten av Lunde skole i Søgne. Folk i dette området er bekymret for planene og vi hører om mennesker som ikke får sove og at det går på helsa løs, sier Arvid Andersen. Han mener at man må ta hensyn til alle i Søgne når man plan- legger ny E39. Søgne er en liten, trang og smal kommune og det er helt umulig å plassere en ny bred firefelts vei i eksisterede trase. Veien bør ned i en tunnel slik at alle blir spart og man har mulighet til å begrense utslipp, sier Andersen. Andre mente at køen inn til Kristiansand ikke vil forsvinne med ny E39 i Søgne. Køproblemene stammer fra løsninger i Songdalen og Kristiansand. Selv om man for eksempel fikk en fin firefelt helt inn til byen vil man uansett få kø fordi det bare er to små broer som fører trafikken gjennom byen. Skal bruke stemmeseddelen På spørsmål om veien får konsekvenser for hvordan deltakerne vil stemme i neste valg, er svaret ja. Vi får som fortjent, siden det er vi som har valgt politikerne. Det er helt klart at vi vil bruke de midlene vi har og et av disse er stemmeseddelen. Min stemme går til et av partiene som vil ha veien nord i bygda og jeg vet at det er mange av oss som har tenkt på det samme, sier Jan Rune Bugge. Næring Ungdommen må ta ansvar og slå dette gjennom. De må stå opp og kreve å bli hørt. Veien kan man begynne på ganske fort. Repstad anlegg og TT trenger jobb. Det er 42 millioner ungdom uten jobb i Europa, så det er ingen grunn til å avvente, sier Gunnar Rafoss. Han var en av flere som mente at man bør sette i gang rimelig kjapt med arbeidet, men det var også andre synspunkter. Næringslivet i Søgne har lite å tjene på en Europavei som går gjennom sentrum av Søgne. Statens vegvesen virker gammeldags og de tenker ikke for fremtidige generasjoner, sier Vidar Jacobsen. Han mener politikerne er lite klare i sin strategi for å få den best mulige veien til sine innbyggere. Enkelte soloutspill om veien Q 1\ ( JMHQQRP 6RQJGDOHQ HU SULRULWHUW L Q\H 1DVMRQDO 7UDQVSRUW SODQ Q, 6 JQH HU GHW SULRULWHUW Q\ YHL IUD /LQGHOLD RJ YHVWRYHU Q 6DPWLGLJ SnJnU Qn IRU IXOOW «Min stemme går til et av partiene som vil ha veien nord i bygda.» -$1 581( %8**( fra enkelte politikere er bare med på å gjøre skade. Det er bare tull med hastevedtak. Jeg mener at det spiller liten rolle fem år fra eller til, sier Jacobsen. - 5$1 *$00$1 MRUDQ#EXGVWLNND FRP GLVNXVMRQHQ RP KYRU YHLHQ JMHQQRP 6 JQH VNDO Jn (W IRUVODJ HU n OHJJH GHOHU L GDJHQV WUDVH PHQ KD YHLHQ L WXQQHO IRUEL EHE\JGH VWU N Sn 7DQJYDOO RJ GHOHU DY /XQGH (W DQQHW IRUVODJ HU n OHJJH YHLHQ OHQJHU QRUG L E\JGD Fremgang i saken: GHVHPEHU 6WDWHQV YHJYHVHQ EHU 6 JQH NRPPXQH ÀQQH WUDVp WLO Q\ ( 6 MDQXDU 6 JQH NRPPXQHVW\UH EHYLOJHW WLO XWUHGQLQJ DY Q\ WUDVp JMHQQRP 6 JQH PDUV 6WDWVVHNUHW U *HLU 3ROOHVWDG 6S VLHU DW.ULVWLDQVDQG 9LJHODQG VHV L VDPPHQKHQJ DSULO 5HJMHULQJHQ OHJJHU IUDP 1DVMRQDO 7UDQVSRUWSODQ 1\ YHL IUD /LQGHOLD HU SULRULWHUW Q\ YHL JMHQQRP 6RQJGDOHQ HU LNNH QHYQW SØGNE OG SONGDALEN BUDSTIKKE ONSDAG 3. JULI nUHQ )OHUH P WHU PHOORP 6 JQH RJ YHLYHVHQHW RP WUDVH )OHUWDOO IRU EUX RYHU 7U\VIMRUGHQ (WW IRUVODJ WLO WUDVp HU WXQQHO JMHQQRP GHOHU DY 6 JQH PHQ YHLHQ YLO NRPPH XW YHG /XQGH VNROH RJ YLGHUH L GDJHQV WUDVH SØGNE OG SONGDALEN BUDSTIKKE ONSDAG 3. JULI 2013 MXQL 6WRUWLQJHW SULRULWHUHU Q\ ( JMHQQRP 6RQJGDOHQ PHQ YHLHQ HU LNNH IXOOÀQDQVLHUW 7

7 Min bygd la folket møte makta PERSONLIG MIN BYGD Noen problemer avklart Er personalet flinke nok? Det var et gjennomgående tema da Budstikka inviterte søgnefolk til å møte ledelsen av helse og omsorg for å få svar på sine spørsmål om samhandlingsreformen. 15 personer møtte opp i Maries Cafe denne torsdag ettermiddagen for å få svar på sine spørsmål og informasjon om den mye omtalte reformen. En time kunne publikum legge frem det de mente om, og det de lurte på om lokal omsorgsstjeneste og samhandlingsreformen. Det er ingen tvil om at mange har opplevd gode historier om omsorgstjenesten. Det var også historier som viste at også innefor denne sektoren er det utfordringer. Kommunalsjef for pleie og omsorg i Søgne, Gustav Skretting ble skikkelig utfordret med til dels triste opplevelser. Vi har valgt å ikke gjengi disse i detalj her. Selv sier han det er synd at det skjer, men det er godt å få rede på FORLARTE: Enhetsleder for institusjonstjenesten, Anne Christin Høyem, forklarte mye om den nye reformen. VÅR BYGD vonde opplevelser også. Jeg tar dem med meg og lover å gjøre mitt beste for at vi skal slippe slike hendelser igjen, sier Skretting. Både han og de fremmøtte var enige i at dette møtet var viktig og at det gjerne kunne gjentas neste år. FORNØYD: Kommunalsjef innen pleie og omsorg i Søgne, Gustav Skretting, var fornøyd med engasjementet på møtet Bemanningsproblem Skretting innledet møtet med å forklare hva samhandlingsreformen egentlig er. Etter dette kom spørsmål fra de som var til stede. Det var gjennomgående at de hadde erfart at på omsorgssenteret var det problemer med bemanningen. Det var for lite folk på jobb i avdelingene. Enhetsleder for institusjonstjenesten, Anne Christin Høyem forklarte at det kan virke som det er for lite bemanning, men det kom frem at Søgne lå midt på gjennomsnittsskalaen når det gjelder bemanning sammenlignet med antall pasienter. Legen bestemmer Et annet spørsmål som ble stilt var om hvem det er som bestemmer innleggelser på sykehus. Folk hadde lest at det skulle spares inn mye penger på unødvendige sykehusinnleggelser. Det er legen som bestemmer. Vi skal også vite at legene ikke har noe med kommunen å gjøre, de er selvstendige og det er alltid legene som bestemmer om hvilke tiltak som skal gjøres med pasienten, opplyste Skretting. Han forklarte videre at ansatte på omsorgssenteret kan avgjøre om en pasient skal legges inn på sykehus, dersom tilstanden tilsier det. Høyem supplerte med at ansatte på omsorgssenteret kan avgøre at pasienten skal sendes tilbake til sykehuset dersom de føler at vedkommende ikke er frisk nok til å ha behandling i på omsorgssenteret. Dette er selvsagt i samråd med legens vurdering, sier Høyem. Kostnader er ikke avgjørende Det ble konstantert at dette ikke hadde noe med kostnader å gjøre. Årsaken til at vi kan budsjettere med en million mindre kostnader på sykehusinnleggelser, er at det i mange tilfeller kommer folk inn til sykehusinnleggelse som like gjerne kunne fått den nødvendige behandlingen på omsorgssenteret, sier Skretting. Innleggelser på sykehus der vi får pasienten tilbake samme dag og må foreta behandlingen selv, er ganske unødvendig, supplerer Høyem. Hun presiserer at alle ansatte på omsorgssenteret som trenger det har gjennomgått en opplæring på sykehus for å kunne pleie flere pasienter lokalt og behandle dem på en måte som, i mange tilfeller, er mer praktisk enn å ligge på sykehus. UNDRENDE: Det var mange som hadde spørsmål om samhandlingsreformen Når pasienter legges inn på øyeblikkelig hjelp på døgnplasser er det pasienter som har en forverring i en kjent medisink tilstand. Tilbudet skal være like godt, eller bedre for pasienten enn å bli lagt inn på sykehus. Men dette må alltid være vurdert som medisinsk forsvarlig, sier lederen for omsorgssenteret. Slippe mest mulig belastninger Det ble også konstantert at det i mange tilfeller er mer belastende både for pasient og pårørende å reise frem og tilbake til sykehuset, i stedet for å slippe reisen og gjøre samme behandlingen i Søgne. Det er slik at summen av de tjenestene som tilbys skal minst være like bra som tidligere. Er det helt riktig skal dette resultere i bedre behandlingstilbud, sier Skretting. Det ble informert om at samhandlingsreformens målsetting er at både stat og kommune skal bruke de midlene de har til rådighet mer effektivt. Mange ga uttrykk for tvil om bemanningen er dyktig nok. Høyem beroliget forsamlingen med at ansatte på omsorgssenteret er dyktige og fullt ut kvalifiserte til den jobben de skal utføre. De ansatte hospiterer på sykehuset for å forbedre seg maksimalt fagmessig til den jobben de skal gjøre, sier Høyem. 4 SØGNE OG SONGDALEN BUDSTIKKE ONSDAG 11. DESEMBER 2013

8

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13.

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. årgang Tema: Generasjoner SENIORPATRULJEN: POPULÆRE I GATEBILDET TRE GENERASJONER: LÆRER AV HVERANDRE 1 Du vet aldri hva du sier

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

Gatelangs MC-RAVNER. Tema: ENGASJEMENT. Dugnad. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2013-12. årgang TRYGGER SOMMERNATTEN

Gatelangs MC-RAVNER. Tema: ENGASJEMENT. Dugnad. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2013-12. årgang TRYGGER SOMMERNATTEN Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2013-12. årgang MC-RAVNER TRYGGER SOMMERNATTEN ENGASJEMENT LØFTER TØYEN SAMMEN Tema: Dugnad 3 Gatelangs ISSN 1893-899x ANSVARLIG REDAKTØR:

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Gratulerer med dagen den 17. august. Håper du får en flott feiring av 2-årsdagen din i Singapore! Hilsen Tor (bestepappa) og Vigdis.

Gratulerer med dagen den 17. august. Håper du får en flott feiring av 2-årsdagen din i Singapore! Hilsen Tor (bestepappa) og Vigdis. 2 Tirsdag 17. august 2010 ANDRESIDEN BURSDAGSBARNA: Thor Børresen, ansvarlig redaktør Karl O. Tønnessen, journalist Merete Moen, journalist Carl Christian Engstad, journalist Theo Johnsen, faktor STANGEBY

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små.

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små. Fra: anna kristine dale bayram Sendt: 14.02.2012 Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Eva Bäkstrøm Emne: Til særlig Ordfører, Rådmann og skolesjef i Birkenes kommune. Ang bestemmelsen om å avslutte Birkenes-barn

Detaljer

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort Nr. 2 februar 2013 friidrett populært Grenseland AVISA et MØTeSTeD for aremark MarKer rømskog forholdene ligger vel til rette for fysisk aktivitet i Grenseland. I Marker er åtti barn og unge opptatt med

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

TEMA: Medarbeider 2012 hvordan blir livet som ansatt i året som kommer?

TEMA: Medarbeider 2012 hvordan blir livet som ansatt i året som kommer? Avisen for ansatte i bærum kommune 4-2011 TEMA: Medarbeider 2012 hvordan blir livet som ansatt i året som kommer? LYTTER TIL HVERANDRE! Verneombud Guro Jansdotter Skåre og rådmann Marit Langfeldt Ege møttes

Detaljer

Og Carl I. Hagen tok stilen, han lyttet til folket, til frisørene og drosjesjåførene og han gjorde politikk ut av det.

Og Carl I. Hagen tok stilen, han lyttet til folket, til frisørene og drosjesjåførene og han gjorde politikk ut av det. Anders Langes parti for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Slik startet forfallet i norsk politikk. Da Anders Lange kom inn på stortinget i 1973, kom han inn på andre premisser

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Gatelangs. Aksjon mot voldtekt. Ravner på Grønland. Tema: forebyggende voksne. Natteravnene - Gatelangs siden 1990. Nummer 2 - juni 2011-10.

Gatelangs. Aksjon mot voldtekt. Ravner på Grønland. Tema: forebyggende voksne. Natteravnene - Gatelangs siden 1990. Nummer 2 - juni 2011-10. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990. Nummer 2 - juni 2011-10. årgang Aksjon mot voldtekt NATTERAVNENE MOBILISERER Ravner på Grønland NATTERAVNER I OSLO SENTRUM Tema: forebyggende voksne 4 Gatelangs

Detaljer

God sommer! Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Sjusjøen vel informerer Side 20-21. Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29. Sjusjøen på topp Side 4

God sommer! Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Sjusjøen vel informerer Side 20-21. Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29. Sjusjøen på topp Side 4 Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- God sommer! Foto: Einar Lyngar Sjusjøen på topp Side 4 Sjusjøen vel informerer Side 20-21 Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29 Trenger du dyktige og lokale snekkere?

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 6/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Fortellinger Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Dagliglivet som døvblindblitt Et femårig nordisk prosjekt med fokus på døvblindblittes

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK Nr. 8 September 2011 Grenseland AVISA et møtested FOr AremArK marker rømskog LAKK I RØMSKOG Nå kan du få fikset lakken lokalt! Side 13 KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT Knut eng, som startet Norsk Lettmetall, var

Detaljer

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor NYTT NO. 101 JULI 2012 Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor PUKKVERK NO. 101 JULI 2012 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon

Detaljer