ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 8 april 2009 Slutt på et kapittel STs strategi : 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. De har gjort en god jobb for eldre de 30-talls ansatte ved geriatrisk sengepost i Porsgrunn. De har bygd opp kompetanse på geriatribehandling av gamle mennesker -som det vil bli stadig fler av. Men nå er det nye faglige krav fra myndighetene. Selv om det er faglig enighet om å satse på akutt-geriatri i Skien, så er det vemod blant de ansatte når avdelingen trolig legges ned -og tilbudet flytter til høsten. 4. Tilgang på fysisk infrastruktur. 5. Utvikle sykehusorganisasjonen med særlig vekt på ledelse og arbeidsmiljø. STs seniorlinje i siget Milliongevinst for ST Sammen med seks fagfolk har innkjøp spart 4.4 millioner for ST Side 6. - De ansatte på Geriatrisk sengepost i Porsgrunn har gjennom mange år gjort en kjempejobb der de har fått veldig gode tilbakemeldinger fra pasientene. Jeg håper vi kan dra nytte av den kompetansen ved den akuttgeriatriske enheten som skal etableres i Skien, sier leder for Medisinsk klinikk Per Urdahl. Han håper på forsterka sykehjem i de tomme lokalene - hvis ST får bygge om ved ST Porsgrunn. Les mer på fokussidene 4 og 5: Før Ullevål på smerte Klar for svineinfluensa ST og SiV var tidlig ut med å gi nyfødte mindre smertefull blodprøve. Side 8: Smittevernet er klar til å takle en eventuell svineinfluensa-epidemi:side 3.

2 Mange gravide ønsker å jobbe Er du gravid? Gratulerer! Fremover kommer det til å skje fantastiske forandringer i kroppen din. Du skal bære frem et nytt liv Utrolig stort, egentlig. Har du gjort deg noen tanker om hvordan tiden fremover blir? Hva tenker du om jobbsituasjonen din? Min opplevelse som tillitsvalgt, er i alle fall at gravide ansatte faktisk ønsker å jobbe lengst mulig i svangerskapet. Du innehar en kompetanse som Sykehuset Telemark trenger. Det er det jo ikke noen tvil om, ellers ville du ikke blitt ansatt i utgangspunktet. Og din arbeidsgiver ønsker selvfølgelig å benytte seg av dine kunnskaper lengst mulig. Din kompetanse er viktig! Så klart din kompetanse er viktig. Ikke glem det! HMS avdelingen har sammen med NAV og en jordmor laget et 2-timers informasjonsopplegg for gravide ansatte og deres ledere - anbefaler deg å få det med deg det, gjerne sammen med din leder. I tillegg har arbeidsmiljøutvalget (AMU) ved Sykehuset Telemark også drøftet hvordan få gravide ansatte til å stå lengre i jobb, og ønsker å se nærmere på dette. Flere norske arbeidsplasser har laget prosjekter rundt temaet, bl.a. Sykehuset Innlandet, Tynset. (se AHLR, postrescusitering, prosedyrer ved krybbedød og AHLR for barn og nyfødte, lover Maryam Shafiei. Sammen med kolleger i gruppa bak fagdagen er hun glad for at ST nå endelig tar fatt på dette livsviktige området. Med seg i gruppa har hun Tori Kalland, Audun Draugedalen, Nicole Ludolph og Hanne Bakken Taylor. Mange gravide ønsker å jobbe Resultatene derfra var svært positive, og viser at med enkle virkemidler kan man få gravide til å stå lengre i jobb. Tilbakemeldingene var overveldende både fra de gravide ansatte og lederne. De gravide følte seg sett og verdsatt, og lederne endret holdning i forhold til gravide ansatte. De fleste kvinner har ukompliserte svangerskap, men noen sliter med bekkenløsning og andre plager. Noen viktige og enkle triks kan forebygge plager. Snakk med din arbeidsgiver om dette. I arbeidsmiljølovens 4-6 står det at arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge arbeidet og arbeidsbelastningen etter den enkeltes forutsetninger. Og jeg tenker at nettopp her er det enorme individuelle forskjeller. Tilrettelegging er så utrolig mye mer enn turnus og fritak fra tunge stell. Det er kun du som er gravid som vet hva som passer for deg, ta en prat med din leder om dette. Gjerne før prob- Ann Iserid Vik-Johansen har mange gode tips til gravide ST-ansatte lemene melder seg for fullt. Tror sjefen vil legge til rette for deg Jeg er overbevist om at din leder ønsker å legge ting til rette for deg, hvis det fører til at han/hun beholder din verdifulle kompetanse lengre. Da gjenstår det bare å ønske lykke til. Når du leser dette har jeg selv akkurat gått ut i barselpermisjon Hilsen Ann Iserid Vik-Johansen, Foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund Hjerte-lungeredning i høgsetet 8. mai 8. mai blir det muligheter for å få et faglig løft på den livsviktige øvelsen hjerte-lunge-redning i STs konferansesenter. Da blir det fagdag med muligheter for trening i både basal og avansert hjerte-lungeredning Når minuttene teller Anestesioverlegen vet at minuttene teller for å redde liv og unngå hjerneskade når hjertet plustselig stopper. Og når det skjer undervegs med en portør eller utenfor rekkevidde av hvitkledte- er det viktig at også andre ST-ansatte kan gi nødvendig livreddende behandling- såkalt basal HLR. En gruppe som får mulighet til å bli sertifisert i basal HLR-hadde plass til 40- men nå har 60-påmeldte, mens gruppa som skal trene seg på og bli sertifisert for avansert HLR måtte dobles fra 10 til 25- så stor var interessen.siste punkt på temadagen går på erfaringene Sørlandet sykehus har høstet med egen Rescusiteringskomite. Shafiei håper at også ST kan få på beina en slik komite som kan løfte det viktige området ved sykehuset. To anestsesileger fra Ullevål vil tilby påfyll i det aller nyeste av retningslinjer for ansatte som utfører AHLR- avansert hjerte-lungeredning.her blir det fokus på prosedyrer for å unngå eller redusere hjerneskader mest mulig i kjølvannet av en hjertestans. Også hyptermibehandling- nedkjøling for å unngå skader på hjernen, vil de to tungvekterne fra Ullevål gi ST-ansatte opplæring i. De som møter fram vil få foredrag på viktige tema som 2 Når hjertestans skjer - haster det med å utføre hjerte-lungeredning. 8. mai er det fagdag for HRL i konferansesenteret.

3 ST er klar for svineinfluensaen -Folkehelseinsituttet har gode retningslinjer for å møte en eventuell svineinfluensaepidemi i Norge. Her på ST har vi lagt opp en praktisk variant tilpasset vårt sykehus for å møte det som måtte komme, sier smittevernoverlege Marjut Sarjomaa. Sammen med hygienesykepleierne Carl- Fredrik Borchgrevink-Lund og Kristin Broch Dahl har de fulgt nøye med på den løpende informasjonen som er lagt ut via Folkehelseinstituttets nettsider. Mandag 27.april ble ledere, leger, akuttmottak og intensivenheten informert om STs retningslinjer. Også fastleger og legekontorer i fylket vil få den samme informasjonen. Smittevernoverlegen føler på dette trinnet at de har en god beredskap for å håndtere den mye mediefokuserte smitteverntrusselen: -Hvor alvorlig er dette utbruddet? Ingen bekreftet i Telemark -Så vidt vi vet er det ingen bekreftede tilfeller fra Telemark. Av de 123 tilfellene fra Mexico er foreløpig bare 23 bekreftet som svineinfluensa. Og de tilfellene som er konstatert i Sør California virker som milde tilfeller. Det er også noen tilfeller meldt fra Spania og Skottland. Men folk reiser jo mye så vi vet jo ikke når eller F.v: Kristin Broch Dahl, Marjut Sarjomaa og Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund. hvor viruset eventuelt kan dukke opp. Slik det ser ut nå, er det etter min vurdering ikke mye å engste seg for. Vi har klare planer for å håndtere denne utfordringen både nasjonalt, i Helse Sør- Øst og ved ST, svarer Sarjomaa. Hennes råd til telemarkingene er i tråd med Folkehelseinstituttets råd: Følg råd fra Folkehelsa De som har vært på reise i Sør California, Texas, Mexico eller grenseområdene mot Mexico de siste sju dagene, bør søke lege hvis de får influensalignende symptomer som krever behandling. De som får feber, nedsatt allmenntilstand, kroppssmerter og luftveissymptomer bør ikke oppholde seg sammen med andre og unngå venteværelser. - Hva sier du til ansatte som frykter smitten på jobb? -Ansatte er trygge hvis de følger basale smittevernregler som munnbind, frakk sammen med hansker og god håndhygiene. Pasienter som er mistenkt for å ha svineinfluensa skal rett inn på enerom, svarer Sarjomaa. Det finnes klare planer som kan settes i verk hvis epidemien skulle komme til Telemark. I verste fall er det mulig at sengeposter i Porsgrunn kan reserveres for alle med mulig smitte. Det fins også planer for samarbeid med kommunene i de verst tenkelige scenariene. Smittevernoverlegen henstiller til fastlegene om ikke å la seg presse til å skrive ut Tamiflu. Det reseptpliktige medikamentet kan ikke forhindre smitte, men må reserveres for behandling av dem som eventuelt får konstatert svineinfluensa. Nå skal rekrutteringen skje elektronisk Fra 27. mai skjer det endringer både for ansatte som vil søke annen jobb på sykehuset, og for alle ledere som skal rekruttere nye medarbeidere. Da skal alt skje via et nytt rekrutteringsdata-program som nå innføres i hele Helse Sør Øst. Webcruiter heter rekrutteringsmodulen som snart betyr at ST-ansatte som vil søke seg ny jobb i eget sykehus, kan glemme den gamle papirsøknaden med CVen festet med binders i konvolutt. Nå kan ansatte legge inn sin egen CV i Min mappe i Personalportalen, hente den opp, og rette på den etter behov. CV en legges automatisk ved den elektroniske søknaden.spesialkonsulent Karen Anne Braathen tror det nye systemet etter hvert vil oppleves som fordelaktig for mange: Lederne vil f. eks få støtte gjennom en ansettelsesprosess steg for steg- slik at de er trygge på at de ikke glemmer noe undervegs. Lett å gjenbruke tidligere annonser Selv om alt nytt krever litt ekstra, gir programmet god oversikt og lagrer informasjon som er lett å finne tilbake til. Når den elektroniske rekrutteringsmodulen er på plass, er det bare å klikke på skjermenså får du opp f. eks alle stillingsannonser. Da kan lederen finne de gode formuleringene sist den stillingen ble utlyst og pusse på de formuleringene istedenfor å gjøre alt fra bånn av, konstaterer spesialkonsulenten.lederne vil få opplæring i programmet i juni. Karen Anne Braathen. Nå innfører ST 3

4 FOKUS PÅ: Omleggingen av geriatrien Akuttgeriatri til ST i Skien Klinikksjef Per Urdahl håper at den nye akuttgeriatriske enheten kan komme i gang et eller annet sted ved ST i Skien allerede 1.oktober.- De nærmeste ukene vil ledergruppa pluss de berørte fagmiljøene jobbe med å komme fram til de nye enhetene på ST, understreker Urdahl. Den jobben handler ikke bare om den nye akutt-geriatrienheten- men også om den kabalen som vil komme i kjølvannet av fra dag-til-døgn-prosjektet.lederen for Medisinsk klinikk har god tro på at også ST-styret i mai vil godkjenne den omleggingen som nå skjer: Legger ned i Porsgrunn At Geriatrisk sengepost i Porsgrunn legges ned parallelt med at en akuttgeriatrisk enhet blir etablert i Skien. Føringer fra Helse Sør Øst krever at ST har klar planer for en akuttgeriatrisk i Skien innen august. I dag er det ingen andre sykehus i Helse Sør Øst som fortsatt har en planlagt geriatrisk sengepost slik ST har i Porsgrunn.Det er fagmiljøet selv som har sagt at dette med akutt geriatri er et 4 Per Urdahl (bilde til høyre) ser at ST må samarbeide mer med 1.linja. Illustrasjonsbildet viser en sykehjemssykepleier som gir en av beboerne intravenøs behandling. riktig satsingsområde. Og den type aktivitet sammen med det å kunne drive mer ambulant i samarbeid med kommunen er helt i tråd med samhandlingsreformen til Helseministeren, konstaterer Urdahl. Han vet at det er viktig å være i forkant på dette området når Telemark får den første eldrebølgen mellom 2012 og 2015 som bare vil forsterke seg i årene etterpå. Mer samspill med kommunen - Nå blir det viktigere enn noen gang å få til god samhandling med kommunene. Her er det flott for at ST har fått Geir Magnussen som samhandlingskoordinator. Han er allerede i full gang med å samarbeide med pleie og omsorgssjefen i Skien om å få til gode løsninger, sier Urdahl. Han er glad for at den omstillingen som nå skjer i geriatrien skjer først og fremst av faglige- ikke økonomiske grunner. Den nye geriatriske enheten skal raskt identifisere de akuttgeriatriske pasientene og utfra en geriatrisk tilnærming sikre gode oppfølgingsløp mot førstelinjetjenesten gjennom bl a etablering av ambulante team. Geriatriansatte har gjort en kjempejobb -De ansatte på Geriatrisk sengepost i Porsgrunn har gjennom mange år gjort en kjempejobb der de har fått veldig gode tilbakemeldinger fra pasientene. Jeg håper vi kan dra nytte av den kompetansen ved den akuttgeriatriske enheten som skal etableres i Skien, sier Per Urdahl. Men klinikksjefen legger ikke skjul på at han vet at det blir en omstilling for de ansatte i Porsgrunn: Hva skjer med de ansatte? -Det vil uansett bli en større omstillingsprosess der også fra døgn-til-dagprosjektet inngår.her må vi forsøke å finne gode jobbløsninger enten på den nye akuttgeriatriske enheten eller i andre innplasseringer som skjer i forbindelse omstillingen som kommer i forbindelse med fra døgn-til dagprosjektet.men her er jeg også innforstått med at ikke alle ønsker å flytte over til en akuttavdeling f. eks på grunn av alder, mens andre kanskje ikke vil til Skien på grunn av geografisk avstand. -Men hva skjer med de tomme lokalene etterpå? Ønsker forsterka sykehjem -Det jeg har forstått er avgjørende for Porsgrunn kommune, er at det blir lett tilgang på geriatrisk kompetanse f. eks via en lokal poliklinikk hvis de skal satse på et kommunalt drevet forsterka sykehjem i et renovert elektivt sykehus i Porsgrunn. Det er heldigvis politisk vilje til å satse på de planene hvis ST får mulighet til å bygge om i Porsgrunn. Fra kommunens side er det en forutsetning at vi stiller med geriatrisk kompetanse. Det har vi lovet å klare, understreker klinikksjef Per Urdahl.Geriatrisk sengepost i Porsgrunn rår i dag over 22 sengeplasser. -Hvor mange senger får den nye enheten i Skien? - Det er litt avhengig av hvor vi får innplassert enheten- men et sted mellom åtte og ti senger er realistisk, svarer klinikksjefen Geriatriansatte får ros for jobben de har gjort i Porsgrunn av Per Urdahl

5 FOKUS PÅ: Omleggingen av geriatrien Sørgelig at vi må legge ned Stemningen på pauserommet er mer rolig og trist enn sint og opprørt en mandag i april. De har visst siden februar at avdelingent i Porsgrunn skal legges ned: - Det er sørgelig- og enten du tror det eller ikke, så har vi gjort en sabla god jobb med pasientene, oppsummerer sykepleier Ellinor Hovden. Hun har fått så mange gode tilbakemeldinger fra pasientene- ikke minst fordi de har tid til å snakke med dem. -Vi har gjennom ni år bygget opp en svært god faglig kompetanse. Det gjør at vi vet at det er viktig å ha både et akutt-tilbud og et videre tilbud til denne pasientgruppa som vi vet vil øke svært mye framover, sier enhetsleder Trine Bjørnstad. pasientene. Folk er veldig profesjonelle. De kommer på jobb og står på for pasientene, fastslår Trine Bjørnstad. Klarer å ta vare på pasientene Geriatrisk sykepleier Anne Grete Jensen mener styrken i avdelingen er at de har hatt et så godt miljø. Selv etter at det ble klart at avdelingen skal legges ned, har de klart å motivere seg til å fokusere på Usikre på hvor de skal jobbe... Sykepleier Nino Kuduz er spent hva som skjer med den tverrfaglige kompetansen som er bygget opp over år. Han er heller ikke alene om å lure på hvor de etterhvert havner i Skien:-Mange er Trist stemning f.v: Trine Bjørnstad, Anne Grete Jensen, Heidi Kristiansen,Cathrin de Groot, Ellinor Hovden, Svanhild Hørbye, Bente S. Odden og Nino Kuduz. usikre på hvor de skal jobbe. Og hvis det kommer et tilbud om jobb, er det jo heller ikke sikkert at en har lyst på den jobben, påpeker en annen sykepleier.- På en akutt-avdeling blir det mer hektisk. Her har vi hatt mer tid til å snakke med de eldre og bedre tid på utredning. Det er trist at det blir slutt her i Porsgrunn, synes Anne Grete Jensen. Ikke lett å motivere seg etter 4. mars Det har ikke vært lett å motivere et 30-talls medarbeidere ved Geriatrisk enhet ved ST i Porsgrunn de siste månedene. 4. februar kom beskjeden om at avdelingen skal legges ned og erstattes av en ny akuttgeriatrisk enhet i Skien. Det er liten trøst i at det som nå skjer er i tråd med nye føringer fra helsemyndighetene og Helse Sør Øst: Ingen andre sykehus i vår region har i dag en planlagt geriatrisk sengepost slik ST fremdeles har. Og det er full faglig enighet om det fornuftige i å etablere en akuttgeriatrisk enhet i Skien. Men for seksjonsleder Ellen Ditlefsen som har vært med på å bygge opp avdelingen de siste ni årene, er det vanskelig å juble. Ubesvarte spørsmål Selv om hun ser fornuften i mer samhandling med 1.linja og i at mer av behandlingen skal skje ute i kommunene, har hun også ubesvarte spørsmål: -Jeg tror det er en riktig utvikling at vi får en ambulant enhet. Det er riktig å behandle pasientene mer i eget hjem og at 1. og 2.linja overfører kompetanse begge veger, konstaterer seksjonslederen. Det hun stiller spørsmål ved, er om kommunene raskt nok får midler til å ta en del av de pasientene som avdelingen i Porsgrunn har hjulpet årlig. Den nye faglige trenden er at sykehus ikke lenger skal jobbe forebyggende- slik geriatrien i Porsgrunn har gjort: - Det tar langt tid å bygge opp noe- men det går raskt å legge ned en avdeling. Vi har bygget opp kompetanse over flere år med spesialhjelpepleiere, spesialsykepleiere og etter mye strev har vi fått ansatt to geriatere som overleger.både pårørende og pasienter har vært veldig fornøyd med tilbudet. Og vi er blitt gode på å se hele mennesket og samarbeide med pårørende og 1.linja. Vi ser ikke bare f. eks hjertelidelsen isolert. Den jobben krever at den eldre ligger mer enn 2-3 dager -og så ut, understreker Ditlefsen. Hun vet at de ansatte er sikret ny jobb. Men hennes bekymring går på at ST reelt mister 22 senger: Hun frykter at hvis ikke kommunene overtar mye av det forebyggende, så vil presset på akuttavdelingene øke igjen i Skien. Ellen Ditlefsen har hatt en tung motivasjonsjonsjobb siden 4. mars. 5

6 De sparer 4. 4 mill for ST Et prosjekt ledet av innkjøperne på ST vil spare sykehusene i Helse Sør Øst for 150 millioner på medisinske forbruksvarer over to år. Beregninger viser at ST sparer 4.4 millioner kroner i kontraktsperioden, sier innkjøpssjef Halvor Garvik. De har loset i land det største anbudet i sitt slag i hele Skandinavia. Sammen med nøkkelpersoner i fagmiljøene som Elin Kjeldberg, Berit Vale, Unni Lunde Holla, Guro Kallestad, Trude Fjellet, Bjørg Strange Øya pluss et hundretalls sykepleiere fra sykehusene i Helse Sør Øst, har prosjektet dratt i land en storgevinst. Med seg i prosjektledelsen har Garvik hatt Aasmund Kallåk og Trond Bjerkhaug ved STs innkjøpsseksjon. I 2005 var de ansvarlig for en tilsvarende anbudsrunde i det daværende Helse Sør. Derfor fikk de spørsmål fra Sykehuspartner om å ta det krevende innkjøpsoppdraget som i realiteten handler om innkjøp for 1 milliard kroner i kontraktsperioden på to år: Det handler om medisinske forbuksvarer-alt fra urinkateter til operasjonstøy og operasjonsutstyr som brukes ved sykehus i Sør Norge.Trond Bjerkhaug og Garvik har vært sammen Øverst f.v: Guro Kallestad, Trude Fjellet, Bjørg Strange Øya. Nederst f.v: Elin Kjeldberg, Berit Vale, Unni Lunde Holla, om å beregne gevinsten. De har sammenlignet tidligere priser på artiklene med de som er kommet inn i gigantanbudet: Reelle innsparinger-ikke tallmagi... - Vi er helt sikre på at gevinsten for ST er 2.2 millioner pr år og anslagvis 75 millioner pr år i Helse Sør Øst. Dette er reelle innsparinger ikke tallmagi, fastslår innkjøpssjefen. Sammen med engasjerte sykepleiere og leger rundt om på sykehusene som har brukt mye tid på å vurdere de ulike artiklene, har de med andre ord gjort sparekravet lettere for de ansatte i regionen. Men det hjelper ikke å kjøpe billig - hvis produktene ikke holder mål. Derfor har fagmiljøene spilt en avgjørende rolle både når det gjelder F.v Trond Bjerkhaug, Aasmund Kallåk og innkjøpssjef Halvor Garvik. å godkjenne produktene og ikke minst evaluere de artiklene fra 80 leverandører. Applaus for resultatet Men det har vært mye arbeid for de seks fra fagmiljøet og de tre på innkjøp i Skien. I halvannet år har de gått med høge skuldre inntil nylig: Hundretalls ringpermer over to bokhyller viser omfanget av jobben som endte med kontrakter for 60 tilbydere. Da Garvik presenterte resultatene på en innkjøpskonferanse i Helse Sør Øst i mars, fikk han spontan applaus for det gode resultatet. Mest lettet er Garvik & Co for at de slapp å bruke av den halve millionen som var satt av til rettsaker fra misfornøyde anbydere som ikke fikk den viktige kontrakten. Fem Moflatasenger fra 7 til 5-dagerspost Fem senger av Nevrologisk seksjons sengepost i 1.etasjen på Moflata blir omgjort fra syv- til femdagerspost med virkning fra 2. september. De 12 sengene på nevrologisk sengepost og de 12 i slagenheten skal slås sammen under en felles leder. opp i forbindelse med sykefravær. For å gjøre noe med underskuddet må vi foreta omlegging av driften, svarer klinikksjef Per Urdahl. Han forklarer hvordan det kan gjøres endringer for å spare penger: Ett tiltak blir å stenge fem senger i enheten fra september: kunne akseptere en mer fleksibel utnyttelse av sengene, mener Urdahl. Samtidig skal seksjonen nedbemanne med til sammen 1.8 årsverk. -Hvorfor gjør dere dette nå? -Nevrologisk seksjon har de første tre månedene i år pådratt seg en million i underskudd. Det handler mye om et overforbruk på variabel lønn det går på overtid eller f. eks innkalling av ansatte for å dekke 6 Ikke drift i helgene på fem senger - Vi har fulgt med på strømmen av øyeblikkelig-hjelp-pasienter til sengeenheten over tid. Hvis vi organiserer den planlagte pasientflyten bedre, kan vi stenge fem senger i helgene. Samtidig slår vi sammen nevrologisk sengeenhet og slagenheten til en enhet under en leder. Her må vi nok Fem senger i 1.etasjen på Mofl ata går ned fra 7 til 5-dagerstilbud til høsten.

7 STs seniorlinje vinner -Mye tyder på at den seniorpolitikken ST valgte er den riktige -sett i ettertid, sier KLPs Marianne Bjølverud. Ann Kristin Hjortbakk i Spekter ser også at mange bedrifter legger seg på STs linje som koster mindre enn velferdstiltak til alle for å holde på seniorene Skien kommune gikk i mars i fjor ut med tilbud om 100 prosent lønn for 80 prosents jobb: For å holde på seniorene sine lengst mulig. Men nå er den linja avviklet bl.a fordi den ikke ga ønsket effekt. -Trenden i arbeidslivet nå blåser mer og mer i retning av den seniorpolitikken ST har lagt seg på, mener spesialrådgiver Ann Kristin Hjortbakk i arbeidsgiverforeningen Spekter: ST langt framme på seniorpolitikk -Det er ingen tvil om at ST er ett av sykehusene i Norge som har kommet lengst når det gjelder å utvikle en seniorpolitikk. Her har man bl.a fokus på individuelle tiltak for å holde på nødvendig spisskompetanse. Det tror jeg er et riktig spor. Det viktigste for mange er fleksibilitet og det å bli sett og hørt, mener spesialrådgiveren som ser flere grunner til at utviklingen går i retning av STs seniorpolitikk: ST er kommet langt på seniorpolitikk -Det ene er at mange som har satset på å tilby velferdsordninger til alle seniorer, ser at det ikke har virket etter hensikten. Det er ikke alltid godt nok for å holde på spisskompetansen. Dessuten blir det en kostbar ordning. Den andre faktoren går på at private bedrifter i NHO nå er i gang med å nedbemanne- og da blir det generelt mindre fokus på seniorpolitikk. Før var det mye snakk om likhet- at seniortilbudene skulle være like overfor alle grupper. Det er det lite snakk om nå, mener Hjortbakk. Ann Kristin Hjortbakk og Marianne Bjølverud tror ST s linje i seniorpolitikken vinner terreng i dagens situasjon. Slutt med dyre seniortilbud til alle Noe av det samme bekrefter KLP-rådgiver Marianne Bjølverud: - Mange kommuner har gått tilbake på dyre løsninger der seniorer f. eks får tilbud om full lønn i 80 prosent jobb. ST satset på en ordning med individuelle avtaler. Sett i ettertid var nok det riktig, sier Bjølverud. Både hun og Hjortbakk ser at den nye pensjonsreformen som skal gjøre det lønnsomt å jobbe lenger før pensjon, vil bidra til at flere velger å jobbe lenger. Individuell seniorpolitikk i medvind Vinden ser ut til å blåse i retning av den seniorpolitikken ST har valgt. Nedgangstider og dårlig effekt av å gi alle generelle goder for å stå i jobb, er på retur. Trenden er at kollektive velferdsordninger trekkes inn igjen... Det er ingen hemmelighet at en del STansatte har vært misfornøyd med STs seniorpolitikk. Ikke minst når de har sammenlignet med f. eks kommuner som har tilbudt 100 prosent lønn for 80 prosent jobb i håp om å få ansatte til å stå lenger før de pensjonerer seg. Konjunkturavhengig Mange har oppfattet noen fridager ekstra og ellers forhandlinger om individuelle tiltak som for dårlig.-trenden nå er at det strammes inn på slike kollektive velferdsordninger- og noen arbeidsgivere har begynt å trekke ordningene tilbake. Dette er ganske konjunkturavhengig, sier forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet Anne Inga Hilsen. Hun kjenner STs seniorpolitikk- og ikke minst dette fagfeltet- meget godt.forskeren tror finanskrise og trange tider gjør at de rause velferdsgodene, nå er på retur. Det å betale alle seniorer full lønn for 80 prosent jobb, er både lite målrettet og for dyrt som virkemiddel. STs-linje vinner fram -Jeg synes den seniorpolitikken ST har satset på, er et godt eksempel på helhetlig personalpolitikk. En seniorsamtale mellom leder og ansatt med fokus på hva den enkelte trenger for å ønske å fortsette, er eksempel på en type personalpolitikk som flere og flere satser på, sier Anne Inga Hilsen.Hun tror det er avgjørende at STs politikk åpner for at sykehuset kan strekke seg for å beholde nøkkelkompetanse som det er mangel på. Sykehus kan f. eks ikke klare seg uten legespesialister- og må derfor sørge for seniorløsninger som gjør det mulig å beholde fagfolk det er mangel på så lenge som mulig. Da blir det dyrt og lite hensiktsmessig å bruke mye penger på like seniortilbud til alle Anne Inga Hilsen sammen med Anlaug Botnen på et info-møte for seniorer på ST. Arkivbilde. 7

8 Før Ullevål på smerte Nylig flagget Ullevål universitetssykehus en nyhet om at de er blitt gode på å redusere smerter hos pre-mature babyer. Men på det punktet var SiV og ST ute med det samme tre år før.. Allerede i 2005 hadde fagfolk på ST og SiV klart å gi premature behandling med minst mulig smerte.(arkivbilde) Som regel er de store universitetssykehusene først med faglig nybrottsarbeid. Men denne gangen ble Ullevål slått med tre år på behandling av premature babyer opp mot det internasjonal forskning anbefaler for å volde de små minst mulig smerter. ST og SiV tidlig ute Allerede i 2003 startet nyfødt-intensivenhetene på ST og SiV prosjekter for å redusere traumatiserende smerter i forbindelse med blodprøvetaking hos de pre-mature barna. Et virkemiddel var å innføre systematisk smertevurdering og ST-nytt-vitsen SPØRSMÅL: Kan sit-ups forhindre at jeg blir litt bløt og lubben rundt midjen? SVAR: Definitivt ikke! Når du trener en muskel, blir den større. Derfor bør du ikke gjøre sit-ups med mindre du vil ha stor mage... SPØRSMÅL: Er svømming bra for figuren? SVAR: Tja, se på hvaler... SPØRSMÅL: Jeg har hørt at trim er bra for hjerte- og kar-systemet og dermed kan forlenge livet.. Stemmer det? behandling. På ST deltok 7-8 ansatte i arbeidet som førte til at vi allerede i 2005 lå opp mot beste praksis internasjonalt på dette området.forskning har nemlig vist at sterke smerteopplevelser hos premature påvirker smerteopplevelsen seinere i livet. Derfor har både leger og sykepleiere lagt om rutinene fra 2005: De har sluttet å ta blodprøver fra hælen som er smertefullt for den lille. Nå tas færrest mulig blodprøver-og da utelukkende fra håndbaken som gir minst smerter. Men to sykehus før ST og SiV - Det begynte med en liten gruppe sykepleiere, så ble det fler og fler. Nå tar alle blodprøvene på den måten unntatt når det er spesielle grunner til at vi må ta prøven fra hælen, sier enhetsleder Liv Hugnes Aastad. Hun understreker at det var to norske sykehus som var før ST og SiV med denne blodprøvepraksisen.- Før da blodprøvene ble tatt fra hælen var det mye mer gråt og uro fra babyene. Nå hender det at de sover seg gjennom det. De får mat først og så en sutt med litt søtt på før vi tar prøven fra håndbaken, forteller sykepleier Yvona Lelek Obenius. Hilde på Servicekontoret har sendt en rekke spørsmål og svar for å klare opp i mange feiloppfatninger som folk har dannet seg somkring spørsmål som knytter seg til livsstil, kropp og hele. Les og bli vis... SVAR: Hjertet ditt er programmert til å slå et visst antall slag i løpet av livet. Ikke kast dem bort på trim! Alt blir utslitt etter hvert, også hjertet ditt. Med andre ord: Raskere og flere hjerteslag pr. minutt bruker av kvoten.vil du leve lenge? Ta deg en lur i stedet! ST-nytt lover mer folkeopplysning som avliver mange myter omkring viktige folkehelsespørsmål også i senere utgaver av bladet. Har du et tips til ST-Nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: En rose til Karin og Marit for linjebistand Trude Fjellet som er assisterende enhetsleder på Medisin 3 har noen erfaringer fra arbeidet med å utvikle en behandlingslinje for brystsmerter. Som vanlig bidrar IT-rådgiver Marit Hansen og Karin Gløsmyr Larsen i selve prosessen. - Karin er god på redesign og hjelper oss til å finne flaskehalser i pasientbehandlingen med sine gule og røde lapper på tavla som viser hvem som gjør hva. Karin er sykepleier med lang erfaring og derfor nyttig i slike prosesser. Men også Marit Hansen er veldig god på alt som skal gjøres på data når behandlingslinja skal sys sammen før den legges på intranett. I tillegg bidrar hun med viktige spørsmål f. eks i forhold til pasientene. De fortjener begge en ST-nytt rose for den jobben de gjør her, mener Trude Fjellet. Ros også til Dalia... En av legene på Medisin Moflata får en hyggelig oppmerksomhet i ST-nytt:-Vi på avdelingen for blod-kreft og infeksjon vil gjerne sende en liten rosebukett til legen vår- Dalia Dietzel. Dalia er en hyggelig, omgjengelig og dyktig lege som er super å samarbeide med. Vi er stolte av å ha deg som lege her på avdelingen, hilser en sykepleier fra avdelingen på tråden til ST nytt. Ansvarlig utgiver Direktør Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Thure Trykk as Tekst og foto: Jørn Ertsaas

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver, Hva har KS gjort? - eller hva skal til

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer

Treningslogg 07. Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Treningslogg 07. Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig motivert til å klare det. Jeg følte meg lett og fin før vi begynte å løpe. Jeg var ganske spent. Jeg var også litt avslappet. Men jeg var litt kald før jeg startet men det

Detaljer

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få!

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! Da Christiaan Barnard utførte den første hjertetransplantasjon i Cape Town i Sør- Afrika i 1967 var jeg 30 år. Jeg var nygift og bodde i Rotterdam.

Detaljer

Veien til de beste kandidatene Lær å bruke Jobbsafari s CV-database effektivt

Veien til de beste kandidatene Lær å bruke Jobbsafari s CV-database effektivt Veien til de beste kandidatene Lær å bruke Jobbsafari s CV-database effektivt Innholdsfortegnelse Din direktelinje til kandidatene... 3 5 gode grunner... 4 Husk... 5 Slik kommer du i gang... 6 Søk i vei...

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det nye livet Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det var sankthansaften 1996 og vi skulle flytte neste lass fra den gamle leiligheten til det nye huset. Tingene sto klare og skulle

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Arbeidsglede smitter

Arbeidsglede smitter Arbeidsglede smitter Norge fortjener et positivt syn på arbeidslivet og næringslivet Jobben vår er for de aller fleste en kilde til glede og energi, ikke bare et sted hvor vi hever lønn. Vi i Hovedorganisasjonen

Detaljer

Faktaark. Depresjon og andre følelsesmessige forandringer etter hjerneslag

Faktaark. Depresjon og andre følelsesmessige forandringer etter hjerneslag Norsk forening for slagrammede Faktaark Depresjon og andre følelsesmessige forandringer etter hjerneslag De fleste som har hatt hjerneslag vil oppleve følelsesmessige forandringer etterpå. Et hjerneslag

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte

Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte Trond Boye Hansen Paramedic / Ulykkesgransker Oslo Universitetssykehus Ullevål Ass. Havariinspektør Statens Havarikommisjon for Transport Barn ble skadet

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Forberedelse til første samtale

Forberedelse til første samtale Forberedelse til første samtale Velkommen til emeistring Raskere Tilbake! Teksten og øvelsene du her får tilbud om er ment som en hjelp til deg som har en arbeidsplass å gå tilbake til og som enten står

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Mestring og forebygging av depresjon. Aktivitet og depresjon

Mestring og forebygging av depresjon. Aktivitet og depresjon Mestring og forebygging av depresjon Aktivitet og depresjon Depresjon og aktivitet Depresjon er selvforsterkende: Mangel på krefter: alt er et ork Man blir passiv Trekker seg tilbake fra sosial omgang

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet.

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Det psykososiale arbeidsmiljøet. - Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Arbeidsmiljø og trivsel Alt

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring

Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring Enhetsleder Birgit Reisch, Øya helsehus Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring Foto: Geir Hageskal ALENE ELLER FLERE SAMMEN? Hvordan er det å arbeide ved ei avdeling med mange sykepleiere

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene)

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene) Medarbeiderundersøkelse blant overleger ved OUS gjennomført fra mars til mai 2013 Alle overleger uten lederansvar invitert til å delta via e-post. 766 svar fra 1180 inviterte (64,9 %) Undersøkelsen er

Detaljer

OBS! Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen. (NorFlu)

OBS! Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen. (NorFlu) OBS! Riv av denne slippen før du returnerer spørreskjemaet og fest den på ditt Helsekort for gravide! Vennligst oppbevar denne lappen sammen med ditt Helsekort for gravide. Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

«Du, av alle» Intervjuer med sykepleiere som har stjålet og brukt medikamenter fra arbeidsplassen. Oda Sjøvoll Prosjektleder

«Du, av alle» Intervjuer med sykepleiere som har stjålet og brukt medikamenter fra arbeidsplassen. Oda Sjøvoll Prosjektleder «Du, av alle» Intervjuer med sykepleiere som har stjålet og brukt medikamenter fra arbeidsplassen Oda Sjøvoll Prosjektleder 1 Fortellinger om medikamentbruk Løfte frem og lære av fortellingene til helsepersonell

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Et liv på startstreken...

Et liv på startstreken... VOL sommerutgave VOL sommerutgave VOL sommerutgave vern om livet m e n n e s keve r d somm e r 2012 Etter 21 dager slår hjertet side 2 HVORFOR VELGER SÅ MANGE Å TA ABORT? side 4 Et liv på startstreken...

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1 Se hva jeg ser om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 2 Tidlig utvikling av sosiale ferdigheter Allerede i første leveår samhandler

Detaljer

Til ansatte i Overhalla kommune

Til ansatte i Overhalla kommune Til ansatte i Overhalla kommune I den senere tid har det vært høyt fokus på Influensaviruset H1N1 (også kalt svineinfluensa) i media. Folkehelsa forventer at det vil komme et utbrudd over hele landet,

Detaljer

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAKSUTREDNING: Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAMMENDRAG Alle foretakene

Detaljer

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING)

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING) THIS SECTION FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY. Did patient (subject) perform self-evaluation? No (provide reason in comments) Evaluation performed on visit date or specify date: Comments: DD-Mon-YYYY Spørreskjema

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

REFLEKSJON REFLEKSJON I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK R Å D RÅ D E I E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE

REFLEKSJON REFLEKSJON I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK R Å D RÅ D E I E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE I E E T IKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅ D E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPL E REFLEKSJON REFLEKSJON T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE E I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK

Detaljer

REFLEKSJON REFLEKSJON. i e e tikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk R å d. Rå d e. i e

REFLEKSJON REFLEKSJON. i e e tikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk R å d. Rå d e. i e i e e t ikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk Rå d e t for sykepleieetikk Rådet for sykepl e REFLEKSJON REFLEKSJON t for sykepleieetikk Rådet for sykeple e i e e tikk Rådet for sykepleieetikk

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent. Beina mine var litt støle etter en joggetur sent søndag kveld. Været var så fint og kaldt, at jeg tenkte at denne testen kom til å bli perfekt. Pulsen var passe lav,

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste M3 Helse har en høy og tverrfaglig kompetanse og er et av de ledende miljøene innen HMS i Innlandet. Vi ønsker å bidra til bedriftenes helsefremmende arbeid gjennom målrettede tiltak

Detaljer

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014)

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014) Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (01) ««Å lese Frisk Nakke har gitt meg stor tro på at jeg kan mestre nakkeplagene mine, og noen kraftfulle verktøy for å bli kvitt dem. Boken er spekket med relevant

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11 Saksfremlegg Inkluderende arbeidsliv. (IA) Foretaksovergripende IA- mål og pilotprosjekter Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Karin Ask-Henriksen Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Inger Skjæveland Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

Introduksjon til Friskhjulet

Introduksjon til Friskhjulet Introduksjon til Friskhjulet Hva er Friskhjulet? Friskhjulet er en test som forteller deg hvor ryggsmertene kommer fra og hva du kan gjøre for å bli bedre. Friskhjulet består av åtte faktorer: Arbeid,

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Pernille Næss Prosjektveileder i KS Samarbeid om etisk kompetanseheving. www.ks.no/etikk-kommune

Pernille Næss Prosjektveileder i KS Samarbeid om etisk kompetanseheving. www.ks.no/etikk-kommune Pernille Næss Prosjektveileder i KS Samarbeid om etisk kompetanseheving www.ks.no/etikk-kommune Omorganisering Brukermedvirkning Retningslinjer Eldrebølge Kvalitetsforskrifter Avviksmeldinger Prioriteringer

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Avdeling bedrift og 12-minutteren. Tønsberg 17.03.2010 Line Berre Paulsen og Tone Berge Hansen

Avdeling bedrift og 12-minutteren. Tønsberg 17.03.2010 Line Berre Paulsen og Tone Berge Hansen Avdeling bedrift og 12-minutteren Tønsberg 17.03.2010 Line Berre Paulsen og Tone Berge Hansen Langtidssykemelding 3% 17% 20% 5% 3% 47% 5% Gastrointestinal Cardiovascular Muscle Nervous Mental Airways Other

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Fokus på tiltak og veien videre St.Olavs Hospital Arbeidsmiljøavdelingen 2012 Bedriftsykepleier/jordmor Bjørg Sørvik Innhold Historikk

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013.

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. * Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. Mange personer med depresjon og angstlidelser eller med søvnproblemer, vedvarende smerter og utmattelse bekymrer

Detaljer

100 års - jubileum for NSF i Sør-Trøndelag Sykepleie og ledelse. Foto: Carl-Erik Eriksson

100 års - jubileum for NSF i Sør-Trøndelag Sykepleie og ledelse. Foto: Carl-Erik Eriksson 100 års - jubileum for NSF i Sør-Trøndelag 2013 Sykepleie og ledelse Foto: Carl-Erik Eriksson Sykepleiere gjør en forskjell! Sykepleie og ledelse Gjør sykepleieledere en forskjell? 17.06.2013 Trondheim

Detaljer

Pengespill på Internett

Pengespill på Internett Randi Skjerve Marianne Hansen Pengespill på Internett har du kontroll? Jonas, 19 år: «Jeg ser på meg selv som en god pokerspiller. Bedre enn de fleste, faktisk. Jeg vet hva som skal til for å vinne. Det

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Torsdag 13. februar 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer