ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 8 april 2009 Slutt på et kapittel STs strategi : 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. De har gjort en god jobb for eldre de 30-talls ansatte ved geriatrisk sengepost i Porsgrunn. De har bygd opp kompetanse på geriatribehandling av gamle mennesker -som det vil bli stadig fler av. Men nå er det nye faglige krav fra myndighetene. Selv om det er faglig enighet om å satse på akutt-geriatri i Skien, så er det vemod blant de ansatte når avdelingen trolig legges ned -og tilbudet flytter til høsten. 4. Tilgang på fysisk infrastruktur. 5. Utvikle sykehusorganisasjonen med særlig vekt på ledelse og arbeidsmiljø. STs seniorlinje i siget Milliongevinst for ST Sammen med seks fagfolk har innkjøp spart 4.4 millioner for ST Side 6. - De ansatte på Geriatrisk sengepost i Porsgrunn har gjennom mange år gjort en kjempejobb der de har fått veldig gode tilbakemeldinger fra pasientene. Jeg håper vi kan dra nytte av den kompetansen ved den akuttgeriatriske enheten som skal etableres i Skien, sier leder for Medisinsk klinikk Per Urdahl. Han håper på forsterka sykehjem i de tomme lokalene - hvis ST får bygge om ved ST Porsgrunn. Les mer på fokussidene 4 og 5: Før Ullevål på smerte Klar for svineinfluensa ST og SiV var tidlig ut med å gi nyfødte mindre smertefull blodprøve. Side 8: Smittevernet er klar til å takle en eventuell svineinfluensa-epidemi:side 3.

2 Mange gravide ønsker å jobbe Er du gravid? Gratulerer! Fremover kommer det til å skje fantastiske forandringer i kroppen din. Du skal bære frem et nytt liv Utrolig stort, egentlig. Har du gjort deg noen tanker om hvordan tiden fremover blir? Hva tenker du om jobbsituasjonen din? Min opplevelse som tillitsvalgt, er i alle fall at gravide ansatte faktisk ønsker å jobbe lengst mulig i svangerskapet. Du innehar en kompetanse som Sykehuset Telemark trenger. Det er det jo ikke noen tvil om, ellers ville du ikke blitt ansatt i utgangspunktet. Og din arbeidsgiver ønsker selvfølgelig å benytte seg av dine kunnskaper lengst mulig. Din kompetanse er viktig! Så klart din kompetanse er viktig. Ikke glem det! HMS avdelingen har sammen med NAV og en jordmor laget et 2-timers informasjonsopplegg for gravide ansatte og deres ledere - anbefaler deg å få det med deg det, gjerne sammen med din leder. I tillegg har arbeidsmiljøutvalget (AMU) ved Sykehuset Telemark også drøftet hvordan få gravide ansatte til å stå lengre i jobb, og ønsker å se nærmere på dette. Flere norske arbeidsplasser har laget prosjekter rundt temaet, bl.a. Sykehuset Innlandet, Tynset. (se AHLR, postrescusitering, prosedyrer ved krybbedød og AHLR for barn og nyfødte, lover Maryam Shafiei. Sammen med kolleger i gruppa bak fagdagen er hun glad for at ST nå endelig tar fatt på dette livsviktige området. Med seg i gruppa har hun Tori Kalland, Audun Draugedalen, Nicole Ludolph og Hanne Bakken Taylor. Mange gravide ønsker å jobbe Resultatene derfra var svært positive, og viser at med enkle virkemidler kan man få gravide til å stå lengre i jobb. Tilbakemeldingene var overveldende både fra de gravide ansatte og lederne. De gravide følte seg sett og verdsatt, og lederne endret holdning i forhold til gravide ansatte. De fleste kvinner har ukompliserte svangerskap, men noen sliter med bekkenløsning og andre plager. Noen viktige og enkle triks kan forebygge plager. Snakk med din arbeidsgiver om dette. I arbeidsmiljølovens 4-6 står det at arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge arbeidet og arbeidsbelastningen etter den enkeltes forutsetninger. Og jeg tenker at nettopp her er det enorme individuelle forskjeller. Tilrettelegging er så utrolig mye mer enn turnus og fritak fra tunge stell. Det er kun du som er gravid som vet hva som passer for deg, ta en prat med din leder om dette. Gjerne før prob- Ann Iserid Vik-Johansen har mange gode tips til gravide ST-ansatte lemene melder seg for fullt. Tror sjefen vil legge til rette for deg Jeg er overbevist om at din leder ønsker å legge ting til rette for deg, hvis det fører til at han/hun beholder din verdifulle kompetanse lengre. Da gjenstår det bare å ønske lykke til. Når du leser dette har jeg selv akkurat gått ut i barselpermisjon Hilsen Ann Iserid Vik-Johansen, Foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund Hjerte-lungeredning i høgsetet 8. mai 8. mai blir det muligheter for å få et faglig løft på den livsviktige øvelsen hjerte-lunge-redning i STs konferansesenter. Da blir det fagdag med muligheter for trening i både basal og avansert hjerte-lungeredning Når minuttene teller Anestesioverlegen vet at minuttene teller for å redde liv og unngå hjerneskade når hjertet plustselig stopper. Og når det skjer undervegs med en portør eller utenfor rekkevidde av hvitkledte- er det viktig at også andre ST-ansatte kan gi nødvendig livreddende behandling- såkalt basal HLR. En gruppe som får mulighet til å bli sertifisert i basal HLR-hadde plass til 40- men nå har 60-påmeldte, mens gruppa som skal trene seg på og bli sertifisert for avansert HLR måtte dobles fra 10 til 25- så stor var interessen.siste punkt på temadagen går på erfaringene Sørlandet sykehus har høstet med egen Rescusiteringskomite. Shafiei håper at også ST kan få på beina en slik komite som kan løfte det viktige området ved sykehuset. To anestsesileger fra Ullevål vil tilby påfyll i det aller nyeste av retningslinjer for ansatte som utfører AHLR- avansert hjerte-lungeredning.her blir det fokus på prosedyrer for å unngå eller redusere hjerneskader mest mulig i kjølvannet av en hjertestans. Også hyptermibehandling- nedkjøling for å unngå skader på hjernen, vil de to tungvekterne fra Ullevål gi ST-ansatte opplæring i. De som møter fram vil få foredrag på viktige tema som 2 Når hjertestans skjer - haster det med å utføre hjerte-lungeredning. 8. mai er det fagdag for HRL i konferansesenteret.

3 ST er klar for svineinfluensaen -Folkehelseinsituttet har gode retningslinjer for å møte en eventuell svineinfluensaepidemi i Norge. Her på ST har vi lagt opp en praktisk variant tilpasset vårt sykehus for å møte det som måtte komme, sier smittevernoverlege Marjut Sarjomaa. Sammen med hygienesykepleierne Carl- Fredrik Borchgrevink-Lund og Kristin Broch Dahl har de fulgt nøye med på den løpende informasjonen som er lagt ut via Folkehelseinstituttets nettsider. Mandag 27.april ble ledere, leger, akuttmottak og intensivenheten informert om STs retningslinjer. Også fastleger og legekontorer i fylket vil få den samme informasjonen. Smittevernoverlegen føler på dette trinnet at de har en god beredskap for å håndtere den mye mediefokuserte smitteverntrusselen: -Hvor alvorlig er dette utbruddet? Ingen bekreftet i Telemark -Så vidt vi vet er det ingen bekreftede tilfeller fra Telemark. Av de 123 tilfellene fra Mexico er foreløpig bare 23 bekreftet som svineinfluensa. Og de tilfellene som er konstatert i Sør California virker som milde tilfeller. Det er også noen tilfeller meldt fra Spania og Skottland. Men folk reiser jo mye så vi vet jo ikke når eller F.v: Kristin Broch Dahl, Marjut Sarjomaa og Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund. hvor viruset eventuelt kan dukke opp. Slik det ser ut nå, er det etter min vurdering ikke mye å engste seg for. Vi har klare planer for å håndtere denne utfordringen både nasjonalt, i Helse Sør- Øst og ved ST, svarer Sarjomaa. Hennes råd til telemarkingene er i tråd med Folkehelseinstituttets råd: Følg råd fra Folkehelsa De som har vært på reise i Sør California, Texas, Mexico eller grenseområdene mot Mexico de siste sju dagene, bør søke lege hvis de får influensalignende symptomer som krever behandling. De som får feber, nedsatt allmenntilstand, kroppssmerter og luftveissymptomer bør ikke oppholde seg sammen med andre og unngå venteværelser. - Hva sier du til ansatte som frykter smitten på jobb? -Ansatte er trygge hvis de følger basale smittevernregler som munnbind, frakk sammen med hansker og god håndhygiene. Pasienter som er mistenkt for å ha svineinfluensa skal rett inn på enerom, svarer Sarjomaa. Det finnes klare planer som kan settes i verk hvis epidemien skulle komme til Telemark. I verste fall er det mulig at sengeposter i Porsgrunn kan reserveres for alle med mulig smitte. Det fins også planer for samarbeid med kommunene i de verst tenkelige scenariene. Smittevernoverlegen henstiller til fastlegene om ikke å la seg presse til å skrive ut Tamiflu. Det reseptpliktige medikamentet kan ikke forhindre smitte, men må reserveres for behandling av dem som eventuelt får konstatert svineinfluensa. Nå skal rekrutteringen skje elektronisk Fra 27. mai skjer det endringer både for ansatte som vil søke annen jobb på sykehuset, og for alle ledere som skal rekruttere nye medarbeidere. Da skal alt skje via et nytt rekrutteringsdata-program som nå innføres i hele Helse Sør Øst. Webcruiter heter rekrutteringsmodulen som snart betyr at ST-ansatte som vil søke seg ny jobb i eget sykehus, kan glemme den gamle papirsøknaden med CVen festet med binders i konvolutt. Nå kan ansatte legge inn sin egen CV i Min mappe i Personalportalen, hente den opp, og rette på den etter behov. CV en legges automatisk ved den elektroniske søknaden.spesialkonsulent Karen Anne Braathen tror det nye systemet etter hvert vil oppleves som fordelaktig for mange: Lederne vil f. eks få støtte gjennom en ansettelsesprosess steg for steg- slik at de er trygge på at de ikke glemmer noe undervegs. Lett å gjenbruke tidligere annonser Selv om alt nytt krever litt ekstra, gir programmet god oversikt og lagrer informasjon som er lett å finne tilbake til. Når den elektroniske rekrutteringsmodulen er på plass, er det bare å klikke på skjermenså får du opp f. eks alle stillingsannonser. Da kan lederen finne de gode formuleringene sist den stillingen ble utlyst og pusse på de formuleringene istedenfor å gjøre alt fra bånn av, konstaterer spesialkonsulenten.lederne vil få opplæring i programmet i juni. Karen Anne Braathen. Nå innfører ST 3

4 FOKUS PÅ: Omleggingen av geriatrien Akuttgeriatri til ST i Skien Klinikksjef Per Urdahl håper at den nye akuttgeriatriske enheten kan komme i gang et eller annet sted ved ST i Skien allerede 1.oktober.- De nærmeste ukene vil ledergruppa pluss de berørte fagmiljøene jobbe med å komme fram til de nye enhetene på ST, understreker Urdahl. Den jobben handler ikke bare om den nye akutt-geriatrienheten- men også om den kabalen som vil komme i kjølvannet av fra dag-til-døgn-prosjektet.lederen for Medisinsk klinikk har god tro på at også ST-styret i mai vil godkjenne den omleggingen som nå skjer: Legger ned i Porsgrunn At Geriatrisk sengepost i Porsgrunn legges ned parallelt med at en akuttgeriatrisk enhet blir etablert i Skien. Føringer fra Helse Sør Øst krever at ST har klar planer for en akuttgeriatrisk i Skien innen august. I dag er det ingen andre sykehus i Helse Sør Øst som fortsatt har en planlagt geriatrisk sengepost slik ST har i Porsgrunn.Det er fagmiljøet selv som har sagt at dette med akutt geriatri er et 4 Per Urdahl (bilde til høyre) ser at ST må samarbeide mer med 1.linja. Illustrasjonsbildet viser en sykehjemssykepleier som gir en av beboerne intravenøs behandling. riktig satsingsområde. Og den type aktivitet sammen med det å kunne drive mer ambulant i samarbeid med kommunen er helt i tråd med samhandlingsreformen til Helseministeren, konstaterer Urdahl. Han vet at det er viktig å være i forkant på dette området når Telemark får den første eldrebølgen mellom 2012 og 2015 som bare vil forsterke seg i årene etterpå. Mer samspill med kommunen - Nå blir det viktigere enn noen gang å få til god samhandling med kommunene. Her er det flott for at ST har fått Geir Magnussen som samhandlingskoordinator. Han er allerede i full gang med å samarbeide med pleie og omsorgssjefen i Skien om å få til gode løsninger, sier Urdahl. Han er glad for at den omstillingen som nå skjer i geriatrien skjer først og fremst av faglige- ikke økonomiske grunner. Den nye geriatriske enheten skal raskt identifisere de akuttgeriatriske pasientene og utfra en geriatrisk tilnærming sikre gode oppfølgingsløp mot førstelinjetjenesten gjennom bl a etablering av ambulante team. Geriatriansatte har gjort en kjempejobb -De ansatte på Geriatrisk sengepost i Porsgrunn har gjennom mange år gjort en kjempejobb der de har fått veldig gode tilbakemeldinger fra pasientene. Jeg håper vi kan dra nytte av den kompetansen ved den akuttgeriatriske enheten som skal etableres i Skien, sier Per Urdahl. Men klinikksjefen legger ikke skjul på at han vet at det blir en omstilling for de ansatte i Porsgrunn: Hva skjer med de ansatte? -Det vil uansett bli en større omstillingsprosess der også fra døgn-til-dagprosjektet inngår.her må vi forsøke å finne gode jobbløsninger enten på den nye akuttgeriatriske enheten eller i andre innplasseringer som skjer i forbindelse omstillingen som kommer i forbindelse med fra døgn-til dagprosjektet.men her er jeg også innforstått med at ikke alle ønsker å flytte over til en akuttavdeling f. eks på grunn av alder, mens andre kanskje ikke vil til Skien på grunn av geografisk avstand. -Men hva skjer med de tomme lokalene etterpå? Ønsker forsterka sykehjem -Det jeg har forstått er avgjørende for Porsgrunn kommune, er at det blir lett tilgang på geriatrisk kompetanse f. eks via en lokal poliklinikk hvis de skal satse på et kommunalt drevet forsterka sykehjem i et renovert elektivt sykehus i Porsgrunn. Det er heldigvis politisk vilje til å satse på de planene hvis ST får mulighet til å bygge om i Porsgrunn. Fra kommunens side er det en forutsetning at vi stiller med geriatrisk kompetanse. Det har vi lovet å klare, understreker klinikksjef Per Urdahl.Geriatrisk sengepost i Porsgrunn rår i dag over 22 sengeplasser. -Hvor mange senger får den nye enheten i Skien? - Det er litt avhengig av hvor vi får innplassert enheten- men et sted mellom åtte og ti senger er realistisk, svarer klinikksjefen Geriatriansatte får ros for jobben de har gjort i Porsgrunn av Per Urdahl

5 FOKUS PÅ: Omleggingen av geriatrien Sørgelig at vi må legge ned Stemningen på pauserommet er mer rolig og trist enn sint og opprørt en mandag i april. De har visst siden februar at avdelingent i Porsgrunn skal legges ned: - Det er sørgelig- og enten du tror det eller ikke, så har vi gjort en sabla god jobb med pasientene, oppsummerer sykepleier Ellinor Hovden. Hun har fått så mange gode tilbakemeldinger fra pasientene- ikke minst fordi de har tid til å snakke med dem. -Vi har gjennom ni år bygget opp en svært god faglig kompetanse. Det gjør at vi vet at det er viktig å ha både et akutt-tilbud og et videre tilbud til denne pasientgruppa som vi vet vil øke svært mye framover, sier enhetsleder Trine Bjørnstad. pasientene. Folk er veldig profesjonelle. De kommer på jobb og står på for pasientene, fastslår Trine Bjørnstad. Klarer å ta vare på pasientene Geriatrisk sykepleier Anne Grete Jensen mener styrken i avdelingen er at de har hatt et så godt miljø. Selv etter at det ble klart at avdelingen skal legges ned, har de klart å motivere seg til å fokusere på Usikre på hvor de skal jobbe... Sykepleier Nino Kuduz er spent hva som skjer med den tverrfaglige kompetansen som er bygget opp over år. Han er heller ikke alene om å lure på hvor de etterhvert havner i Skien:-Mange er Trist stemning f.v: Trine Bjørnstad, Anne Grete Jensen, Heidi Kristiansen,Cathrin de Groot, Ellinor Hovden, Svanhild Hørbye, Bente S. Odden og Nino Kuduz. usikre på hvor de skal jobbe. Og hvis det kommer et tilbud om jobb, er det jo heller ikke sikkert at en har lyst på den jobben, påpeker en annen sykepleier.- På en akutt-avdeling blir det mer hektisk. Her har vi hatt mer tid til å snakke med de eldre og bedre tid på utredning. Det er trist at det blir slutt her i Porsgrunn, synes Anne Grete Jensen. Ikke lett å motivere seg etter 4. mars Det har ikke vært lett å motivere et 30-talls medarbeidere ved Geriatrisk enhet ved ST i Porsgrunn de siste månedene. 4. februar kom beskjeden om at avdelingen skal legges ned og erstattes av en ny akuttgeriatrisk enhet i Skien. Det er liten trøst i at det som nå skjer er i tråd med nye føringer fra helsemyndighetene og Helse Sør Øst: Ingen andre sykehus i vår region har i dag en planlagt geriatrisk sengepost slik ST fremdeles har. Og det er full faglig enighet om det fornuftige i å etablere en akuttgeriatrisk enhet i Skien. Men for seksjonsleder Ellen Ditlefsen som har vært med på å bygge opp avdelingen de siste ni årene, er det vanskelig å juble. Ubesvarte spørsmål Selv om hun ser fornuften i mer samhandling med 1.linja og i at mer av behandlingen skal skje ute i kommunene, har hun også ubesvarte spørsmål: -Jeg tror det er en riktig utvikling at vi får en ambulant enhet. Det er riktig å behandle pasientene mer i eget hjem og at 1. og 2.linja overfører kompetanse begge veger, konstaterer seksjonslederen. Det hun stiller spørsmål ved, er om kommunene raskt nok får midler til å ta en del av de pasientene som avdelingen i Porsgrunn har hjulpet årlig. Den nye faglige trenden er at sykehus ikke lenger skal jobbe forebyggende- slik geriatrien i Porsgrunn har gjort: - Det tar langt tid å bygge opp noe- men det går raskt å legge ned en avdeling. Vi har bygget opp kompetanse over flere år med spesialhjelpepleiere, spesialsykepleiere og etter mye strev har vi fått ansatt to geriatere som overleger.både pårørende og pasienter har vært veldig fornøyd med tilbudet. Og vi er blitt gode på å se hele mennesket og samarbeide med pårørende og 1.linja. Vi ser ikke bare f. eks hjertelidelsen isolert. Den jobben krever at den eldre ligger mer enn 2-3 dager -og så ut, understreker Ditlefsen. Hun vet at de ansatte er sikret ny jobb. Men hennes bekymring går på at ST reelt mister 22 senger: Hun frykter at hvis ikke kommunene overtar mye av det forebyggende, så vil presset på akuttavdelingene øke igjen i Skien. Ellen Ditlefsen har hatt en tung motivasjonsjonsjobb siden 4. mars. 5

6 De sparer 4. 4 mill for ST Et prosjekt ledet av innkjøperne på ST vil spare sykehusene i Helse Sør Øst for 150 millioner på medisinske forbruksvarer over to år. Beregninger viser at ST sparer 4.4 millioner kroner i kontraktsperioden, sier innkjøpssjef Halvor Garvik. De har loset i land det største anbudet i sitt slag i hele Skandinavia. Sammen med nøkkelpersoner i fagmiljøene som Elin Kjeldberg, Berit Vale, Unni Lunde Holla, Guro Kallestad, Trude Fjellet, Bjørg Strange Øya pluss et hundretalls sykepleiere fra sykehusene i Helse Sør Øst, har prosjektet dratt i land en storgevinst. Med seg i prosjektledelsen har Garvik hatt Aasmund Kallåk og Trond Bjerkhaug ved STs innkjøpsseksjon. I 2005 var de ansvarlig for en tilsvarende anbudsrunde i det daværende Helse Sør. Derfor fikk de spørsmål fra Sykehuspartner om å ta det krevende innkjøpsoppdraget som i realiteten handler om innkjøp for 1 milliard kroner i kontraktsperioden på to år: Det handler om medisinske forbuksvarer-alt fra urinkateter til operasjonstøy og operasjonsutstyr som brukes ved sykehus i Sør Norge.Trond Bjerkhaug og Garvik har vært sammen Øverst f.v: Guro Kallestad, Trude Fjellet, Bjørg Strange Øya. Nederst f.v: Elin Kjeldberg, Berit Vale, Unni Lunde Holla, om å beregne gevinsten. De har sammenlignet tidligere priser på artiklene med de som er kommet inn i gigantanbudet: Reelle innsparinger-ikke tallmagi... - Vi er helt sikre på at gevinsten for ST er 2.2 millioner pr år og anslagvis 75 millioner pr år i Helse Sør Øst. Dette er reelle innsparinger ikke tallmagi, fastslår innkjøpssjefen. Sammen med engasjerte sykepleiere og leger rundt om på sykehusene som har brukt mye tid på å vurdere de ulike artiklene, har de med andre ord gjort sparekravet lettere for de ansatte i regionen. Men det hjelper ikke å kjøpe billig - hvis produktene ikke holder mål. Derfor har fagmiljøene spilt en avgjørende rolle både når det gjelder F.v Trond Bjerkhaug, Aasmund Kallåk og innkjøpssjef Halvor Garvik. å godkjenne produktene og ikke minst evaluere de artiklene fra 80 leverandører. Applaus for resultatet Men det har vært mye arbeid for de seks fra fagmiljøet og de tre på innkjøp i Skien. I halvannet år har de gått med høge skuldre inntil nylig: Hundretalls ringpermer over to bokhyller viser omfanget av jobben som endte med kontrakter for 60 tilbydere. Da Garvik presenterte resultatene på en innkjøpskonferanse i Helse Sør Øst i mars, fikk han spontan applaus for det gode resultatet. Mest lettet er Garvik & Co for at de slapp å bruke av den halve millionen som var satt av til rettsaker fra misfornøyde anbydere som ikke fikk den viktige kontrakten. Fem Moflatasenger fra 7 til 5-dagerspost Fem senger av Nevrologisk seksjons sengepost i 1.etasjen på Moflata blir omgjort fra syv- til femdagerspost med virkning fra 2. september. De 12 sengene på nevrologisk sengepost og de 12 i slagenheten skal slås sammen under en felles leder. opp i forbindelse med sykefravær. For å gjøre noe med underskuddet må vi foreta omlegging av driften, svarer klinikksjef Per Urdahl. Han forklarer hvordan det kan gjøres endringer for å spare penger: Ett tiltak blir å stenge fem senger i enheten fra september: kunne akseptere en mer fleksibel utnyttelse av sengene, mener Urdahl. Samtidig skal seksjonen nedbemanne med til sammen 1.8 årsverk. -Hvorfor gjør dere dette nå? -Nevrologisk seksjon har de første tre månedene i år pådratt seg en million i underskudd. Det handler mye om et overforbruk på variabel lønn det går på overtid eller f. eks innkalling av ansatte for å dekke 6 Ikke drift i helgene på fem senger - Vi har fulgt med på strømmen av øyeblikkelig-hjelp-pasienter til sengeenheten over tid. Hvis vi organiserer den planlagte pasientflyten bedre, kan vi stenge fem senger i helgene. Samtidig slår vi sammen nevrologisk sengeenhet og slagenheten til en enhet under en leder. Her må vi nok Fem senger i 1.etasjen på Mofl ata går ned fra 7 til 5-dagerstilbud til høsten.

7 STs seniorlinje vinner -Mye tyder på at den seniorpolitikken ST valgte er den riktige -sett i ettertid, sier KLPs Marianne Bjølverud. Ann Kristin Hjortbakk i Spekter ser også at mange bedrifter legger seg på STs linje som koster mindre enn velferdstiltak til alle for å holde på seniorene Skien kommune gikk i mars i fjor ut med tilbud om 100 prosent lønn for 80 prosents jobb: For å holde på seniorene sine lengst mulig. Men nå er den linja avviklet bl.a fordi den ikke ga ønsket effekt. -Trenden i arbeidslivet nå blåser mer og mer i retning av den seniorpolitikken ST har lagt seg på, mener spesialrådgiver Ann Kristin Hjortbakk i arbeidsgiverforeningen Spekter: ST langt framme på seniorpolitikk -Det er ingen tvil om at ST er ett av sykehusene i Norge som har kommet lengst når det gjelder å utvikle en seniorpolitikk. Her har man bl.a fokus på individuelle tiltak for å holde på nødvendig spisskompetanse. Det tror jeg er et riktig spor. Det viktigste for mange er fleksibilitet og det å bli sett og hørt, mener spesialrådgiveren som ser flere grunner til at utviklingen går i retning av STs seniorpolitikk: ST er kommet langt på seniorpolitikk -Det ene er at mange som har satset på å tilby velferdsordninger til alle seniorer, ser at det ikke har virket etter hensikten. Det er ikke alltid godt nok for å holde på spisskompetansen. Dessuten blir det en kostbar ordning. Den andre faktoren går på at private bedrifter i NHO nå er i gang med å nedbemanne- og da blir det generelt mindre fokus på seniorpolitikk. Før var det mye snakk om likhet- at seniortilbudene skulle være like overfor alle grupper. Det er det lite snakk om nå, mener Hjortbakk. Ann Kristin Hjortbakk og Marianne Bjølverud tror ST s linje i seniorpolitikken vinner terreng i dagens situasjon. Slutt med dyre seniortilbud til alle Noe av det samme bekrefter KLP-rådgiver Marianne Bjølverud: - Mange kommuner har gått tilbake på dyre løsninger der seniorer f. eks får tilbud om full lønn i 80 prosent jobb. ST satset på en ordning med individuelle avtaler. Sett i ettertid var nok det riktig, sier Bjølverud. Både hun og Hjortbakk ser at den nye pensjonsreformen som skal gjøre det lønnsomt å jobbe lenger før pensjon, vil bidra til at flere velger å jobbe lenger. Individuell seniorpolitikk i medvind Vinden ser ut til å blåse i retning av den seniorpolitikken ST har valgt. Nedgangstider og dårlig effekt av å gi alle generelle goder for å stå i jobb, er på retur. Trenden er at kollektive velferdsordninger trekkes inn igjen... Det er ingen hemmelighet at en del STansatte har vært misfornøyd med STs seniorpolitikk. Ikke minst når de har sammenlignet med f. eks kommuner som har tilbudt 100 prosent lønn for 80 prosent jobb i håp om å få ansatte til å stå lenger før de pensjonerer seg. Konjunkturavhengig Mange har oppfattet noen fridager ekstra og ellers forhandlinger om individuelle tiltak som for dårlig.-trenden nå er at det strammes inn på slike kollektive velferdsordninger- og noen arbeidsgivere har begynt å trekke ordningene tilbake. Dette er ganske konjunkturavhengig, sier forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet Anne Inga Hilsen. Hun kjenner STs seniorpolitikk- og ikke minst dette fagfeltet- meget godt.forskeren tror finanskrise og trange tider gjør at de rause velferdsgodene, nå er på retur. Det å betale alle seniorer full lønn for 80 prosent jobb, er både lite målrettet og for dyrt som virkemiddel. STs-linje vinner fram -Jeg synes den seniorpolitikken ST har satset på, er et godt eksempel på helhetlig personalpolitikk. En seniorsamtale mellom leder og ansatt med fokus på hva den enkelte trenger for å ønske å fortsette, er eksempel på en type personalpolitikk som flere og flere satser på, sier Anne Inga Hilsen.Hun tror det er avgjørende at STs politikk åpner for at sykehuset kan strekke seg for å beholde nøkkelkompetanse som det er mangel på. Sykehus kan f. eks ikke klare seg uten legespesialister- og må derfor sørge for seniorløsninger som gjør det mulig å beholde fagfolk det er mangel på så lenge som mulig. Da blir det dyrt og lite hensiktsmessig å bruke mye penger på like seniortilbud til alle Anne Inga Hilsen sammen med Anlaug Botnen på et info-møte for seniorer på ST. Arkivbilde. 7

8 Før Ullevål på smerte Nylig flagget Ullevål universitetssykehus en nyhet om at de er blitt gode på å redusere smerter hos pre-mature babyer. Men på det punktet var SiV og ST ute med det samme tre år før.. Allerede i 2005 hadde fagfolk på ST og SiV klart å gi premature behandling med minst mulig smerte.(arkivbilde) Som regel er de store universitetssykehusene først med faglig nybrottsarbeid. Men denne gangen ble Ullevål slått med tre år på behandling av premature babyer opp mot det internasjonal forskning anbefaler for å volde de små minst mulig smerter. ST og SiV tidlig ute Allerede i 2003 startet nyfødt-intensivenhetene på ST og SiV prosjekter for å redusere traumatiserende smerter i forbindelse med blodprøvetaking hos de pre-mature barna. Et virkemiddel var å innføre systematisk smertevurdering og ST-nytt-vitsen SPØRSMÅL: Kan sit-ups forhindre at jeg blir litt bløt og lubben rundt midjen? SVAR: Definitivt ikke! Når du trener en muskel, blir den større. Derfor bør du ikke gjøre sit-ups med mindre du vil ha stor mage... SPØRSMÅL: Er svømming bra for figuren? SVAR: Tja, se på hvaler... SPØRSMÅL: Jeg har hørt at trim er bra for hjerte- og kar-systemet og dermed kan forlenge livet.. Stemmer det? behandling. På ST deltok 7-8 ansatte i arbeidet som førte til at vi allerede i 2005 lå opp mot beste praksis internasjonalt på dette området.forskning har nemlig vist at sterke smerteopplevelser hos premature påvirker smerteopplevelsen seinere i livet. Derfor har både leger og sykepleiere lagt om rutinene fra 2005: De har sluttet å ta blodprøver fra hælen som er smertefullt for den lille. Nå tas færrest mulig blodprøver-og da utelukkende fra håndbaken som gir minst smerter. Men to sykehus før ST og SiV - Det begynte med en liten gruppe sykepleiere, så ble det fler og fler. Nå tar alle blodprøvene på den måten unntatt når det er spesielle grunner til at vi må ta prøven fra hælen, sier enhetsleder Liv Hugnes Aastad. Hun understreker at det var to norske sykehus som var før ST og SiV med denne blodprøvepraksisen.- Før da blodprøvene ble tatt fra hælen var det mye mer gråt og uro fra babyene. Nå hender det at de sover seg gjennom det. De får mat først og så en sutt med litt søtt på før vi tar prøven fra håndbaken, forteller sykepleier Yvona Lelek Obenius. Hilde på Servicekontoret har sendt en rekke spørsmål og svar for å klare opp i mange feiloppfatninger som folk har dannet seg somkring spørsmål som knytter seg til livsstil, kropp og hele. Les og bli vis... SVAR: Hjertet ditt er programmert til å slå et visst antall slag i løpet av livet. Ikke kast dem bort på trim! Alt blir utslitt etter hvert, også hjertet ditt. Med andre ord: Raskere og flere hjerteslag pr. minutt bruker av kvoten.vil du leve lenge? Ta deg en lur i stedet! ST-nytt lover mer folkeopplysning som avliver mange myter omkring viktige folkehelsespørsmål også i senere utgaver av bladet. Har du et tips til ST-Nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: En rose til Karin og Marit for linjebistand Trude Fjellet som er assisterende enhetsleder på Medisin 3 har noen erfaringer fra arbeidet med å utvikle en behandlingslinje for brystsmerter. Som vanlig bidrar IT-rådgiver Marit Hansen og Karin Gløsmyr Larsen i selve prosessen. - Karin er god på redesign og hjelper oss til å finne flaskehalser i pasientbehandlingen med sine gule og røde lapper på tavla som viser hvem som gjør hva. Karin er sykepleier med lang erfaring og derfor nyttig i slike prosesser. Men også Marit Hansen er veldig god på alt som skal gjøres på data når behandlingslinja skal sys sammen før den legges på intranett. I tillegg bidrar hun med viktige spørsmål f. eks i forhold til pasientene. De fortjener begge en ST-nytt rose for den jobben de gjør her, mener Trude Fjellet. Ros også til Dalia... En av legene på Medisin Moflata får en hyggelig oppmerksomhet i ST-nytt:-Vi på avdelingen for blod-kreft og infeksjon vil gjerne sende en liten rosebukett til legen vår- Dalia Dietzel. Dalia er en hyggelig, omgjengelig og dyktig lege som er super å samarbeide med. Vi er stolte av å ha deg som lege her på avdelingen, hilser en sykepleier fra avdelingen på tråden til ST nytt. Ansvarlig utgiver Direktør Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Thure Trykk as Tekst og foto: Jørn Ertsaas

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2009 Stor ST-rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 30

Detaljer

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2009 Først ut i Norge STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. ST kan løfte seg faglig. Lederskifte i Kragerø. Fortsatt seniorsatsing

ST-nytt. ST kan løfte seg faglig. Lederskifte i Kragerø. Fortsatt seniorsatsing ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 6 mars 2010 ST kan løfte seg faglig STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST har slitt med rekruttering

Detaljer

ST-nytt. Styrkes som dagsykehus. De fikk a-miljøprisen. UPS gjenåpner i april. 200 fikk HRL-dukke. Bidrar til dagkirurgi

ST-nytt. Styrkes som dagsykehus. De fikk a-miljøprisen. UPS gjenåpner i april. 200 fikk HRL-dukke. Bidrar til dagkirurgi ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 7 april 2010 Styrkes som dagsykehus STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Før sommerferien skal ST-styret

Detaljer

Radiologisk fra bånn til topp når

Radiologisk fra bånn til topp når Nr. 10 19. mai 2008 Radiologisk fra bånn til topp når ST får nytt RIS og PACS innstallert Endelig får Radiologisk seksjon nytt dataverktøy til å behandle bilder og pasientsystemer med! Fra 23. til 26.

Detaljer

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi-

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- Nr. 15 5. september 2008 Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- entene-k ene-kan gi færre på kor orridor idoren For et drøyt år siden reagerte STsykepleier Lisbeth Østby på at mange av sykehjemspasientene

Detaljer

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 februar 2009 Fra døgn til dag STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST ser nå på mulighetene for å bygge

Detaljer

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2014 Alkohol-pilot STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

ST-nytt. Samarbeid gir gevinst. Poliklinikker samles. ST får kreftmillioner. Starter nytt ACT-team. Ny avansert scanner

ST-nytt. Samarbeid gir gevinst. Poliklinikker samles. ST får kreftmillioner. Starter nytt ACT-team. Ny avansert scanner ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 5 mars 2010 Samarbeid gir gevinst STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Det er et lite men godt eksempel

Detaljer

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11 Juni 2011 650 robotinngrep STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. I 2007 ble ST andre sykehus i Norge

Detaljer

Vifter som nødhjelp mot hete- bølgen på Syk

Vifter som nødhjelp mot hete- bølgen på Syk Nr. 13 8. august 2008 ST tar tak i dårlig tilbakemelding fra turnuslegene for å bli bedre Det kan være tøft å komme fra en skjermet studiesituasjon til fullt kjør på et akuttmottak for ferske turnusleger.

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

ST-nytt. Målbar framgang. Må pakkes riktig. Revy i budsjettmørke. Ny bedriftsidrettsgiv? Kunnskap mot selvmord

ST-nytt. Målbar framgang. Må pakkes riktig. Revy i budsjettmørke. Ny bedriftsidrettsgiv? Kunnskap mot selvmord ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 Mars 2014 Målbar framgang STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s.

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s. Inkluderende Temabilag fra lo media arbeidsliv Trivsel er avgjørende s. 12 15 Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5 Dette betyr 1 begrepene s. 10-11 Må skje på arbeidsplassen s. 18-19 Inkluderende Arbeidsliv

Detaljer

ST med mål om at pasienten skal få

ST med mål om at pasienten skal få Nr. 8 18. april 2008 ST med mål om at pasienten skal få epikrisen isen i handa ved utskriving ST er et av få norske sykehus som kontinuerlig har klart å få ut 85-90 prosent av epikrisene innen en uke.

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 17 10. oktober 2008 Kompliserte operasjoner som tidligere krevde mellom 10 og 15 dagers sykehusinnleggelse, gjøres nå med dagkirurgi. Ikke nok med det: Pasientene føler

Detaljer

TEMA: Medarbeider 2012 hvordan blir livet som ansatt i året som kommer?

TEMA: Medarbeider 2012 hvordan blir livet som ansatt i året som kommer? Avisen for ansatte i bærum kommune 4-2011 TEMA: Medarbeider 2012 hvordan blir livet som ansatt i året som kommer? LYTTER TIL HVERANDRE! Verneombud Guro Jansdotter Skåre og rådmann Marit Langfeldt Ege møttes

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 4 2006. Eldre inn i sykehusene. Side 21 24

FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 4 2006. Eldre inn i sykehusene. Side 21 24 fresk INTERNMAGASIN FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 4 2006 Eldre inn i sykehusene Side 21 24 Hyggelig strømgevinst til HMN-ansatte Mange av dine kollegaer har også i år en strømavtale som er forbeholdt HMNs

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag Magasinet Utgave 3 Juni 2011 03 - Det økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag er deilig Et verdig liv Flere eldre betyr utfordringer i å sikre en verdig siste fase av livet

Detaljer

PINGVINEN. Gjennom nåløyet Som en av få har Mikkel Rasmussen (til høyre) fått seg lærlingplass på ambulanseavdelingen ved UNN Harstad.

PINGVINEN. Gjennom nåløyet Som en av få har Mikkel Rasmussen (til høyre) fått seg lærlingplass på ambulanseavdelingen ved UNN Harstad. PINGVINEN HELSEMAGASINET Nr. 6 2012 årg. 9 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Gjennom nåløyet Som en av få har Mikkel Rasmussen (til høyre) fått seg lærlingplass på ambulanseavdelingen ved UNN Harstad. Inspirasjon

Detaljer

PINGVINEN. Betongprofessor hjelper UNN UNN

PINGVINEN. Betongprofessor hjelper UNN UNN UNN 2011 PINGVINEN HELSEMAGASINET UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Nr. 10 2011 årg. 8 Hva er galt med UNN? spurte Ulf A. Halvorsen i et leserinnlegg. Nå deler han sine erfaringer som pasient slik at sykehuset

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer