ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 8 april 2009 Slutt på et kapittel STs strategi : 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. De har gjort en god jobb for eldre de 30-talls ansatte ved geriatrisk sengepost i Porsgrunn. De har bygd opp kompetanse på geriatribehandling av gamle mennesker -som det vil bli stadig fler av. Men nå er det nye faglige krav fra myndighetene. Selv om det er faglig enighet om å satse på akutt-geriatri i Skien, så er det vemod blant de ansatte når avdelingen trolig legges ned -og tilbudet flytter til høsten. 4. Tilgang på fysisk infrastruktur. 5. Utvikle sykehusorganisasjonen med særlig vekt på ledelse og arbeidsmiljø. STs seniorlinje i siget Milliongevinst for ST Sammen med seks fagfolk har innkjøp spart 4.4 millioner for ST Side 6. - De ansatte på Geriatrisk sengepost i Porsgrunn har gjennom mange år gjort en kjempejobb der de har fått veldig gode tilbakemeldinger fra pasientene. Jeg håper vi kan dra nytte av den kompetansen ved den akuttgeriatriske enheten som skal etableres i Skien, sier leder for Medisinsk klinikk Per Urdahl. Han håper på forsterka sykehjem i de tomme lokalene - hvis ST får bygge om ved ST Porsgrunn. Les mer på fokussidene 4 og 5: Før Ullevål på smerte Klar for svineinfluensa ST og SiV var tidlig ut med å gi nyfødte mindre smertefull blodprøve. Side 8: Smittevernet er klar til å takle en eventuell svineinfluensa-epidemi:side 3.

2 Mange gravide ønsker å jobbe Er du gravid? Gratulerer! Fremover kommer det til å skje fantastiske forandringer i kroppen din. Du skal bære frem et nytt liv Utrolig stort, egentlig. Har du gjort deg noen tanker om hvordan tiden fremover blir? Hva tenker du om jobbsituasjonen din? Min opplevelse som tillitsvalgt, er i alle fall at gravide ansatte faktisk ønsker å jobbe lengst mulig i svangerskapet. Du innehar en kompetanse som Sykehuset Telemark trenger. Det er det jo ikke noen tvil om, ellers ville du ikke blitt ansatt i utgangspunktet. Og din arbeidsgiver ønsker selvfølgelig å benytte seg av dine kunnskaper lengst mulig. Din kompetanse er viktig! Så klart din kompetanse er viktig. Ikke glem det! HMS avdelingen har sammen med NAV og en jordmor laget et 2-timers informasjonsopplegg for gravide ansatte og deres ledere - anbefaler deg å få det med deg det, gjerne sammen med din leder. I tillegg har arbeidsmiljøutvalget (AMU) ved Sykehuset Telemark også drøftet hvordan få gravide ansatte til å stå lengre i jobb, og ønsker å se nærmere på dette. Flere norske arbeidsplasser har laget prosjekter rundt temaet, bl.a. Sykehuset Innlandet, Tynset. (se AHLR, postrescusitering, prosedyrer ved krybbedød og AHLR for barn og nyfødte, lover Maryam Shafiei. Sammen med kolleger i gruppa bak fagdagen er hun glad for at ST nå endelig tar fatt på dette livsviktige området. Med seg i gruppa har hun Tori Kalland, Audun Draugedalen, Nicole Ludolph og Hanne Bakken Taylor. Mange gravide ønsker å jobbe Resultatene derfra var svært positive, og viser at med enkle virkemidler kan man få gravide til å stå lengre i jobb. Tilbakemeldingene var overveldende både fra de gravide ansatte og lederne. De gravide følte seg sett og verdsatt, og lederne endret holdning i forhold til gravide ansatte. De fleste kvinner har ukompliserte svangerskap, men noen sliter med bekkenløsning og andre plager. Noen viktige og enkle triks kan forebygge plager. Snakk med din arbeidsgiver om dette. I arbeidsmiljølovens 4-6 står det at arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge arbeidet og arbeidsbelastningen etter den enkeltes forutsetninger. Og jeg tenker at nettopp her er det enorme individuelle forskjeller. Tilrettelegging er så utrolig mye mer enn turnus og fritak fra tunge stell. Det er kun du som er gravid som vet hva som passer for deg, ta en prat med din leder om dette. Gjerne før prob- Ann Iserid Vik-Johansen har mange gode tips til gravide ST-ansatte lemene melder seg for fullt. Tror sjefen vil legge til rette for deg Jeg er overbevist om at din leder ønsker å legge ting til rette for deg, hvis det fører til at han/hun beholder din verdifulle kompetanse lengre. Da gjenstår det bare å ønske lykke til. Når du leser dette har jeg selv akkurat gått ut i barselpermisjon Hilsen Ann Iserid Vik-Johansen, Foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund Hjerte-lungeredning i høgsetet 8. mai 8. mai blir det muligheter for å få et faglig løft på den livsviktige øvelsen hjerte-lunge-redning i STs konferansesenter. Da blir det fagdag med muligheter for trening i både basal og avansert hjerte-lungeredning Når minuttene teller Anestesioverlegen vet at minuttene teller for å redde liv og unngå hjerneskade når hjertet plustselig stopper. Og når det skjer undervegs med en portør eller utenfor rekkevidde av hvitkledte- er det viktig at også andre ST-ansatte kan gi nødvendig livreddende behandling- såkalt basal HLR. En gruppe som får mulighet til å bli sertifisert i basal HLR-hadde plass til 40- men nå har 60-påmeldte, mens gruppa som skal trene seg på og bli sertifisert for avansert HLR måtte dobles fra 10 til 25- så stor var interessen.siste punkt på temadagen går på erfaringene Sørlandet sykehus har høstet med egen Rescusiteringskomite. Shafiei håper at også ST kan få på beina en slik komite som kan løfte det viktige området ved sykehuset. To anestsesileger fra Ullevål vil tilby påfyll i det aller nyeste av retningslinjer for ansatte som utfører AHLR- avansert hjerte-lungeredning.her blir det fokus på prosedyrer for å unngå eller redusere hjerneskader mest mulig i kjølvannet av en hjertestans. Også hyptermibehandling- nedkjøling for å unngå skader på hjernen, vil de to tungvekterne fra Ullevål gi ST-ansatte opplæring i. De som møter fram vil få foredrag på viktige tema som 2 Når hjertestans skjer - haster det med å utføre hjerte-lungeredning. 8. mai er det fagdag for HRL i konferansesenteret.

3 ST er klar for svineinfluensaen -Folkehelseinsituttet har gode retningslinjer for å møte en eventuell svineinfluensaepidemi i Norge. Her på ST har vi lagt opp en praktisk variant tilpasset vårt sykehus for å møte det som måtte komme, sier smittevernoverlege Marjut Sarjomaa. Sammen med hygienesykepleierne Carl- Fredrik Borchgrevink-Lund og Kristin Broch Dahl har de fulgt nøye med på den løpende informasjonen som er lagt ut via Folkehelseinstituttets nettsider. Mandag 27.april ble ledere, leger, akuttmottak og intensivenheten informert om STs retningslinjer. Også fastleger og legekontorer i fylket vil få den samme informasjonen. Smittevernoverlegen føler på dette trinnet at de har en god beredskap for å håndtere den mye mediefokuserte smitteverntrusselen: -Hvor alvorlig er dette utbruddet? Ingen bekreftet i Telemark -Så vidt vi vet er det ingen bekreftede tilfeller fra Telemark. Av de 123 tilfellene fra Mexico er foreløpig bare 23 bekreftet som svineinfluensa. Og de tilfellene som er konstatert i Sør California virker som milde tilfeller. Det er også noen tilfeller meldt fra Spania og Skottland. Men folk reiser jo mye så vi vet jo ikke når eller F.v: Kristin Broch Dahl, Marjut Sarjomaa og Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund. hvor viruset eventuelt kan dukke opp. Slik det ser ut nå, er det etter min vurdering ikke mye å engste seg for. Vi har klare planer for å håndtere denne utfordringen både nasjonalt, i Helse Sør- Øst og ved ST, svarer Sarjomaa. Hennes råd til telemarkingene er i tråd med Folkehelseinstituttets råd: Følg råd fra Folkehelsa De som har vært på reise i Sør California, Texas, Mexico eller grenseområdene mot Mexico de siste sju dagene, bør søke lege hvis de får influensalignende symptomer som krever behandling. De som får feber, nedsatt allmenntilstand, kroppssmerter og luftveissymptomer bør ikke oppholde seg sammen med andre og unngå venteværelser. - Hva sier du til ansatte som frykter smitten på jobb? -Ansatte er trygge hvis de følger basale smittevernregler som munnbind, frakk sammen med hansker og god håndhygiene. Pasienter som er mistenkt for å ha svineinfluensa skal rett inn på enerom, svarer Sarjomaa. Det finnes klare planer som kan settes i verk hvis epidemien skulle komme til Telemark. I verste fall er det mulig at sengeposter i Porsgrunn kan reserveres for alle med mulig smitte. Det fins også planer for samarbeid med kommunene i de verst tenkelige scenariene. Smittevernoverlegen henstiller til fastlegene om ikke å la seg presse til å skrive ut Tamiflu. Det reseptpliktige medikamentet kan ikke forhindre smitte, men må reserveres for behandling av dem som eventuelt får konstatert svineinfluensa. Nå skal rekrutteringen skje elektronisk Fra 27. mai skjer det endringer både for ansatte som vil søke annen jobb på sykehuset, og for alle ledere som skal rekruttere nye medarbeidere. Da skal alt skje via et nytt rekrutteringsdata-program som nå innføres i hele Helse Sør Øst. Webcruiter heter rekrutteringsmodulen som snart betyr at ST-ansatte som vil søke seg ny jobb i eget sykehus, kan glemme den gamle papirsøknaden med CVen festet med binders i konvolutt. Nå kan ansatte legge inn sin egen CV i Min mappe i Personalportalen, hente den opp, og rette på den etter behov. CV en legges automatisk ved den elektroniske søknaden.spesialkonsulent Karen Anne Braathen tror det nye systemet etter hvert vil oppleves som fordelaktig for mange: Lederne vil f. eks få støtte gjennom en ansettelsesprosess steg for steg- slik at de er trygge på at de ikke glemmer noe undervegs. Lett å gjenbruke tidligere annonser Selv om alt nytt krever litt ekstra, gir programmet god oversikt og lagrer informasjon som er lett å finne tilbake til. Når den elektroniske rekrutteringsmodulen er på plass, er det bare å klikke på skjermenså får du opp f. eks alle stillingsannonser. Da kan lederen finne de gode formuleringene sist den stillingen ble utlyst og pusse på de formuleringene istedenfor å gjøre alt fra bånn av, konstaterer spesialkonsulenten.lederne vil få opplæring i programmet i juni. Karen Anne Braathen. Nå innfører ST 3

4 FOKUS PÅ: Omleggingen av geriatrien Akuttgeriatri til ST i Skien Klinikksjef Per Urdahl håper at den nye akuttgeriatriske enheten kan komme i gang et eller annet sted ved ST i Skien allerede 1.oktober.- De nærmeste ukene vil ledergruppa pluss de berørte fagmiljøene jobbe med å komme fram til de nye enhetene på ST, understreker Urdahl. Den jobben handler ikke bare om den nye akutt-geriatrienheten- men også om den kabalen som vil komme i kjølvannet av fra dag-til-døgn-prosjektet.lederen for Medisinsk klinikk har god tro på at også ST-styret i mai vil godkjenne den omleggingen som nå skjer: Legger ned i Porsgrunn At Geriatrisk sengepost i Porsgrunn legges ned parallelt med at en akuttgeriatrisk enhet blir etablert i Skien. Føringer fra Helse Sør Øst krever at ST har klar planer for en akuttgeriatrisk i Skien innen august. I dag er det ingen andre sykehus i Helse Sør Øst som fortsatt har en planlagt geriatrisk sengepost slik ST har i Porsgrunn.Det er fagmiljøet selv som har sagt at dette med akutt geriatri er et 4 Per Urdahl (bilde til høyre) ser at ST må samarbeide mer med 1.linja. Illustrasjonsbildet viser en sykehjemssykepleier som gir en av beboerne intravenøs behandling. riktig satsingsområde. Og den type aktivitet sammen med det å kunne drive mer ambulant i samarbeid med kommunen er helt i tråd med samhandlingsreformen til Helseministeren, konstaterer Urdahl. Han vet at det er viktig å være i forkant på dette området når Telemark får den første eldrebølgen mellom 2012 og 2015 som bare vil forsterke seg i årene etterpå. Mer samspill med kommunen - Nå blir det viktigere enn noen gang å få til god samhandling med kommunene. Her er det flott for at ST har fått Geir Magnussen som samhandlingskoordinator. Han er allerede i full gang med å samarbeide med pleie og omsorgssjefen i Skien om å få til gode løsninger, sier Urdahl. Han er glad for at den omstillingen som nå skjer i geriatrien skjer først og fremst av faglige- ikke økonomiske grunner. Den nye geriatriske enheten skal raskt identifisere de akuttgeriatriske pasientene og utfra en geriatrisk tilnærming sikre gode oppfølgingsløp mot førstelinjetjenesten gjennom bl a etablering av ambulante team. Geriatriansatte har gjort en kjempejobb -De ansatte på Geriatrisk sengepost i Porsgrunn har gjennom mange år gjort en kjempejobb der de har fått veldig gode tilbakemeldinger fra pasientene. Jeg håper vi kan dra nytte av den kompetansen ved den akuttgeriatriske enheten som skal etableres i Skien, sier Per Urdahl. Men klinikksjefen legger ikke skjul på at han vet at det blir en omstilling for de ansatte i Porsgrunn: Hva skjer med de ansatte? -Det vil uansett bli en større omstillingsprosess der også fra døgn-til-dagprosjektet inngår.her må vi forsøke å finne gode jobbløsninger enten på den nye akuttgeriatriske enheten eller i andre innplasseringer som skjer i forbindelse omstillingen som kommer i forbindelse med fra døgn-til dagprosjektet.men her er jeg også innforstått med at ikke alle ønsker å flytte over til en akuttavdeling f. eks på grunn av alder, mens andre kanskje ikke vil til Skien på grunn av geografisk avstand. -Men hva skjer med de tomme lokalene etterpå? Ønsker forsterka sykehjem -Det jeg har forstått er avgjørende for Porsgrunn kommune, er at det blir lett tilgang på geriatrisk kompetanse f. eks via en lokal poliklinikk hvis de skal satse på et kommunalt drevet forsterka sykehjem i et renovert elektivt sykehus i Porsgrunn. Det er heldigvis politisk vilje til å satse på de planene hvis ST får mulighet til å bygge om i Porsgrunn. Fra kommunens side er det en forutsetning at vi stiller med geriatrisk kompetanse. Det har vi lovet å klare, understreker klinikksjef Per Urdahl.Geriatrisk sengepost i Porsgrunn rår i dag over 22 sengeplasser. -Hvor mange senger får den nye enheten i Skien? - Det er litt avhengig av hvor vi får innplassert enheten- men et sted mellom åtte og ti senger er realistisk, svarer klinikksjefen Geriatriansatte får ros for jobben de har gjort i Porsgrunn av Per Urdahl

5 FOKUS PÅ: Omleggingen av geriatrien Sørgelig at vi må legge ned Stemningen på pauserommet er mer rolig og trist enn sint og opprørt en mandag i april. De har visst siden februar at avdelingent i Porsgrunn skal legges ned: - Det er sørgelig- og enten du tror det eller ikke, så har vi gjort en sabla god jobb med pasientene, oppsummerer sykepleier Ellinor Hovden. Hun har fått så mange gode tilbakemeldinger fra pasientene- ikke minst fordi de har tid til å snakke med dem. -Vi har gjennom ni år bygget opp en svært god faglig kompetanse. Det gjør at vi vet at det er viktig å ha både et akutt-tilbud og et videre tilbud til denne pasientgruppa som vi vet vil øke svært mye framover, sier enhetsleder Trine Bjørnstad. pasientene. Folk er veldig profesjonelle. De kommer på jobb og står på for pasientene, fastslår Trine Bjørnstad. Klarer å ta vare på pasientene Geriatrisk sykepleier Anne Grete Jensen mener styrken i avdelingen er at de har hatt et så godt miljø. Selv etter at det ble klart at avdelingen skal legges ned, har de klart å motivere seg til å fokusere på Usikre på hvor de skal jobbe... Sykepleier Nino Kuduz er spent hva som skjer med den tverrfaglige kompetansen som er bygget opp over år. Han er heller ikke alene om å lure på hvor de etterhvert havner i Skien:-Mange er Trist stemning f.v: Trine Bjørnstad, Anne Grete Jensen, Heidi Kristiansen,Cathrin de Groot, Ellinor Hovden, Svanhild Hørbye, Bente S. Odden og Nino Kuduz. usikre på hvor de skal jobbe. Og hvis det kommer et tilbud om jobb, er det jo heller ikke sikkert at en har lyst på den jobben, påpeker en annen sykepleier.- På en akutt-avdeling blir det mer hektisk. Her har vi hatt mer tid til å snakke med de eldre og bedre tid på utredning. Det er trist at det blir slutt her i Porsgrunn, synes Anne Grete Jensen. Ikke lett å motivere seg etter 4. mars Det har ikke vært lett å motivere et 30-talls medarbeidere ved Geriatrisk enhet ved ST i Porsgrunn de siste månedene. 4. februar kom beskjeden om at avdelingen skal legges ned og erstattes av en ny akuttgeriatrisk enhet i Skien. Det er liten trøst i at det som nå skjer er i tråd med nye føringer fra helsemyndighetene og Helse Sør Øst: Ingen andre sykehus i vår region har i dag en planlagt geriatrisk sengepost slik ST fremdeles har. Og det er full faglig enighet om det fornuftige i å etablere en akuttgeriatrisk enhet i Skien. Men for seksjonsleder Ellen Ditlefsen som har vært med på å bygge opp avdelingen de siste ni årene, er det vanskelig å juble. Ubesvarte spørsmål Selv om hun ser fornuften i mer samhandling med 1.linja og i at mer av behandlingen skal skje ute i kommunene, har hun også ubesvarte spørsmål: -Jeg tror det er en riktig utvikling at vi får en ambulant enhet. Det er riktig å behandle pasientene mer i eget hjem og at 1. og 2.linja overfører kompetanse begge veger, konstaterer seksjonslederen. Det hun stiller spørsmål ved, er om kommunene raskt nok får midler til å ta en del av de pasientene som avdelingen i Porsgrunn har hjulpet årlig. Den nye faglige trenden er at sykehus ikke lenger skal jobbe forebyggende- slik geriatrien i Porsgrunn har gjort: - Det tar langt tid å bygge opp noe- men det går raskt å legge ned en avdeling. Vi har bygget opp kompetanse over flere år med spesialhjelpepleiere, spesialsykepleiere og etter mye strev har vi fått ansatt to geriatere som overleger.både pårørende og pasienter har vært veldig fornøyd med tilbudet. Og vi er blitt gode på å se hele mennesket og samarbeide med pårørende og 1.linja. Vi ser ikke bare f. eks hjertelidelsen isolert. Den jobben krever at den eldre ligger mer enn 2-3 dager -og så ut, understreker Ditlefsen. Hun vet at de ansatte er sikret ny jobb. Men hennes bekymring går på at ST reelt mister 22 senger: Hun frykter at hvis ikke kommunene overtar mye av det forebyggende, så vil presset på akuttavdelingene øke igjen i Skien. Ellen Ditlefsen har hatt en tung motivasjonsjonsjobb siden 4. mars. 5

6 De sparer 4. 4 mill for ST Et prosjekt ledet av innkjøperne på ST vil spare sykehusene i Helse Sør Øst for 150 millioner på medisinske forbruksvarer over to år. Beregninger viser at ST sparer 4.4 millioner kroner i kontraktsperioden, sier innkjøpssjef Halvor Garvik. De har loset i land det største anbudet i sitt slag i hele Skandinavia. Sammen med nøkkelpersoner i fagmiljøene som Elin Kjeldberg, Berit Vale, Unni Lunde Holla, Guro Kallestad, Trude Fjellet, Bjørg Strange Øya pluss et hundretalls sykepleiere fra sykehusene i Helse Sør Øst, har prosjektet dratt i land en storgevinst. Med seg i prosjektledelsen har Garvik hatt Aasmund Kallåk og Trond Bjerkhaug ved STs innkjøpsseksjon. I 2005 var de ansvarlig for en tilsvarende anbudsrunde i det daværende Helse Sør. Derfor fikk de spørsmål fra Sykehuspartner om å ta det krevende innkjøpsoppdraget som i realiteten handler om innkjøp for 1 milliard kroner i kontraktsperioden på to år: Det handler om medisinske forbuksvarer-alt fra urinkateter til operasjonstøy og operasjonsutstyr som brukes ved sykehus i Sør Norge.Trond Bjerkhaug og Garvik har vært sammen Øverst f.v: Guro Kallestad, Trude Fjellet, Bjørg Strange Øya. Nederst f.v: Elin Kjeldberg, Berit Vale, Unni Lunde Holla, om å beregne gevinsten. De har sammenlignet tidligere priser på artiklene med de som er kommet inn i gigantanbudet: Reelle innsparinger-ikke tallmagi... - Vi er helt sikre på at gevinsten for ST er 2.2 millioner pr år og anslagvis 75 millioner pr år i Helse Sør Øst. Dette er reelle innsparinger ikke tallmagi, fastslår innkjøpssjefen. Sammen med engasjerte sykepleiere og leger rundt om på sykehusene som har brukt mye tid på å vurdere de ulike artiklene, har de med andre ord gjort sparekravet lettere for de ansatte i regionen. Men det hjelper ikke å kjøpe billig - hvis produktene ikke holder mål. Derfor har fagmiljøene spilt en avgjørende rolle både når det gjelder F.v Trond Bjerkhaug, Aasmund Kallåk og innkjøpssjef Halvor Garvik. å godkjenne produktene og ikke minst evaluere de artiklene fra 80 leverandører. Applaus for resultatet Men det har vært mye arbeid for de seks fra fagmiljøet og de tre på innkjøp i Skien. I halvannet år har de gått med høge skuldre inntil nylig: Hundretalls ringpermer over to bokhyller viser omfanget av jobben som endte med kontrakter for 60 tilbydere. Da Garvik presenterte resultatene på en innkjøpskonferanse i Helse Sør Øst i mars, fikk han spontan applaus for det gode resultatet. Mest lettet er Garvik & Co for at de slapp å bruke av den halve millionen som var satt av til rettsaker fra misfornøyde anbydere som ikke fikk den viktige kontrakten. Fem Moflatasenger fra 7 til 5-dagerspost Fem senger av Nevrologisk seksjons sengepost i 1.etasjen på Moflata blir omgjort fra syv- til femdagerspost med virkning fra 2. september. De 12 sengene på nevrologisk sengepost og de 12 i slagenheten skal slås sammen under en felles leder. opp i forbindelse med sykefravær. For å gjøre noe med underskuddet må vi foreta omlegging av driften, svarer klinikksjef Per Urdahl. Han forklarer hvordan det kan gjøres endringer for å spare penger: Ett tiltak blir å stenge fem senger i enheten fra september: kunne akseptere en mer fleksibel utnyttelse av sengene, mener Urdahl. Samtidig skal seksjonen nedbemanne med til sammen 1.8 årsverk. -Hvorfor gjør dere dette nå? -Nevrologisk seksjon har de første tre månedene i år pådratt seg en million i underskudd. Det handler mye om et overforbruk på variabel lønn det går på overtid eller f. eks innkalling av ansatte for å dekke 6 Ikke drift i helgene på fem senger - Vi har fulgt med på strømmen av øyeblikkelig-hjelp-pasienter til sengeenheten over tid. Hvis vi organiserer den planlagte pasientflyten bedre, kan vi stenge fem senger i helgene. Samtidig slår vi sammen nevrologisk sengeenhet og slagenheten til en enhet under en leder. Her må vi nok Fem senger i 1.etasjen på Mofl ata går ned fra 7 til 5-dagerstilbud til høsten.

7 STs seniorlinje vinner -Mye tyder på at den seniorpolitikken ST valgte er den riktige -sett i ettertid, sier KLPs Marianne Bjølverud. Ann Kristin Hjortbakk i Spekter ser også at mange bedrifter legger seg på STs linje som koster mindre enn velferdstiltak til alle for å holde på seniorene Skien kommune gikk i mars i fjor ut med tilbud om 100 prosent lønn for 80 prosents jobb: For å holde på seniorene sine lengst mulig. Men nå er den linja avviklet bl.a fordi den ikke ga ønsket effekt. -Trenden i arbeidslivet nå blåser mer og mer i retning av den seniorpolitikken ST har lagt seg på, mener spesialrådgiver Ann Kristin Hjortbakk i arbeidsgiverforeningen Spekter: ST langt framme på seniorpolitikk -Det er ingen tvil om at ST er ett av sykehusene i Norge som har kommet lengst når det gjelder å utvikle en seniorpolitikk. Her har man bl.a fokus på individuelle tiltak for å holde på nødvendig spisskompetanse. Det tror jeg er et riktig spor. Det viktigste for mange er fleksibilitet og det å bli sett og hørt, mener spesialrådgiveren som ser flere grunner til at utviklingen går i retning av STs seniorpolitikk: ST er kommet langt på seniorpolitikk -Det ene er at mange som har satset på å tilby velferdsordninger til alle seniorer, ser at det ikke har virket etter hensikten. Det er ikke alltid godt nok for å holde på spisskompetansen. Dessuten blir det en kostbar ordning. Den andre faktoren går på at private bedrifter i NHO nå er i gang med å nedbemanne- og da blir det generelt mindre fokus på seniorpolitikk. Før var det mye snakk om likhet- at seniortilbudene skulle være like overfor alle grupper. Det er det lite snakk om nå, mener Hjortbakk. Ann Kristin Hjortbakk og Marianne Bjølverud tror ST s linje i seniorpolitikken vinner terreng i dagens situasjon. Slutt med dyre seniortilbud til alle Noe av det samme bekrefter KLP-rådgiver Marianne Bjølverud: - Mange kommuner har gått tilbake på dyre løsninger der seniorer f. eks får tilbud om full lønn i 80 prosent jobb. ST satset på en ordning med individuelle avtaler. Sett i ettertid var nok det riktig, sier Bjølverud. Både hun og Hjortbakk ser at den nye pensjonsreformen som skal gjøre det lønnsomt å jobbe lenger før pensjon, vil bidra til at flere velger å jobbe lenger. Individuell seniorpolitikk i medvind Vinden ser ut til å blåse i retning av den seniorpolitikken ST har valgt. Nedgangstider og dårlig effekt av å gi alle generelle goder for å stå i jobb, er på retur. Trenden er at kollektive velferdsordninger trekkes inn igjen... Det er ingen hemmelighet at en del STansatte har vært misfornøyd med STs seniorpolitikk. Ikke minst når de har sammenlignet med f. eks kommuner som har tilbudt 100 prosent lønn for 80 prosent jobb i håp om å få ansatte til å stå lenger før de pensjonerer seg. Konjunkturavhengig Mange har oppfattet noen fridager ekstra og ellers forhandlinger om individuelle tiltak som for dårlig.-trenden nå er at det strammes inn på slike kollektive velferdsordninger- og noen arbeidsgivere har begynt å trekke ordningene tilbake. Dette er ganske konjunkturavhengig, sier forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet Anne Inga Hilsen. Hun kjenner STs seniorpolitikk- og ikke minst dette fagfeltet- meget godt.forskeren tror finanskrise og trange tider gjør at de rause velferdsgodene, nå er på retur. Det å betale alle seniorer full lønn for 80 prosent jobb, er både lite målrettet og for dyrt som virkemiddel. STs-linje vinner fram -Jeg synes den seniorpolitikken ST har satset på, er et godt eksempel på helhetlig personalpolitikk. En seniorsamtale mellom leder og ansatt med fokus på hva den enkelte trenger for å ønske å fortsette, er eksempel på en type personalpolitikk som flere og flere satser på, sier Anne Inga Hilsen.Hun tror det er avgjørende at STs politikk åpner for at sykehuset kan strekke seg for å beholde nøkkelkompetanse som det er mangel på. Sykehus kan f. eks ikke klare seg uten legespesialister- og må derfor sørge for seniorløsninger som gjør det mulig å beholde fagfolk det er mangel på så lenge som mulig. Da blir det dyrt og lite hensiktsmessig å bruke mye penger på like seniortilbud til alle Anne Inga Hilsen sammen med Anlaug Botnen på et info-møte for seniorer på ST. Arkivbilde. 7

8 Før Ullevål på smerte Nylig flagget Ullevål universitetssykehus en nyhet om at de er blitt gode på å redusere smerter hos pre-mature babyer. Men på det punktet var SiV og ST ute med det samme tre år før.. Allerede i 2005 hadde fagfolk på ST og SiV klart å gi premature behandling med minst mulig smerte.(arkivbilde) Som regel er de store universitetssykehusene først med faglig nybrottsarbeid. Men denne gangen ble Ullevål slått med tre år på behandling av premature babyer opp mot det internasjonal forskning anbefaler for å volde de små minst mulig smerter. ST og SiV tidlig ute Allerede i 2003 startet nyfødt-intensivenhetene på ST og SiV prosjekter for å redusere traumatiserende smerter i forbindelse med blodprøvetaking hos de pre-mature barna. Et virkemiddel var å innføre systematisk smertevurdering og ST-nytt-vitsen SPØRSMÅL: Kan sit-ups forhindre at jeg blir litt bløt og lubben rundt midjen? SVAR: Definitivt ikke! Når du trener en muskel, blir den større. Derfor bør du ikke gjøre sit-ups med mindre du vil ha stor mage... SPØRSMÅL: Er svømming bra for figuren? SVAR: Tja, se på hvaler... SPØRSMÅL: Jeg har hørt at trim er bra for hjerte- og kar-systemet og dermed kan forlenge livet.. Stemmer det? behandling. På ST deltok 7-8 ansatte i arbeidet som førte til at vi allerede i 2005 lå opp mot beste praksis internasjonalt på dette området.forskning har nemlig vist at sterke smerteopplevelser hos premature påvirker smerteopplevelsen seinere i livet. Derfor har både leger og sykepleiere lagt om rutinene fra 2005: De har sluttet å ta blodprøver fra hælen som er smertefullt for den lille. Nå tas færrest mulig blodprøver-og da utelukkende fra håndbaken som gir minst smerter. Men to sykehus før ST og SiV - Det begynte med en liten gruppe sykepleiere, så ble det fler og fler. Nå tar alle blodprøvene på den måten unntatt når det er spesielle grunner til at vi må ta prøven fra hælen, sier enhetsleder Liv Hugnes Aastad. Hun understreker at det var to norske sykehus som var før ST og SiV med denne blodprøvepraksisen.- Før da blodprøvene ble tatt fra hælen var det mye mer gråt og uro fra babyene. Nå hender det at de sover seg gjennom det. De får mat først og så en sutt med litt søtt på før vi tar prøven fra håndbaken, forteller sykepleier Yvona Lelek Obenius. Hilde på Servicekontoret har sendt en rekke spørsmål og svar for å klare opp i mange feiloppfatninger som folk har dannet seg somkring spørsmål som knytter seg til livsstil, kropp og hele. Les og bli vis... SVAR: Hjertet ditt er programmert til å slå et visst antall slag i løpet av livet. Ikke kast dem bort på trim! Alt blir utslitt etter hvert, også hjertet ditt. Med andre ord: Raskere og flere hjerteslag pr. minutt bruker av kvoten.vil du leve lenge? Ta deg en lur i stedet! ST-nytt lover mer folkeopplysning som avliver mange myter omkring viktige folkehelsespørsmål også i senere utgaver av bladet. Har du et tips til ST-Nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: En rose til Karin og Marit for linjebistand Trude Fjellet som er assisterende enhetsleder på Medisin 3 har noen erfaringer fra arbeidet med å utvikle en behandlingslinje for brystsmerter. Som vanlig bidrar IT-rådgiver Marit Hansen og Karin Gløsmyr Larsen i selve prosessen. - Karin er god på redesign og hjelper oss til å finne flaskehalser i pasientbehandlingen med sine gule og røde lapper på tavla som viser hvem som gjør hva. Karin er sykepleier med lang erfaring og derfor nyttig i slike prosesser. Men også Marit Hansen er veldig god på alt som skal gjøres på data når behandlingslinja skal sys sammen før den legges på intranett. I tillegg bidrar hun med viktige spørsmål f. eks i forhold til pasientene. De fortjener begge en ST-nytt rose for den jobben de gjør her, mener Trude Fjellet. Ros også til Dalia... En av legene på Medisin Moflata får en hyggelig oppmerksomhet i ST-nytt:-Vi på avdelingen for blod-kreft og infeksjon vil gjerne sende en liten rosebukett til legen vår- Dalia Dietzel. Dalia er en hyggelig, omgjengelig og dyktig lege som er super å samarbeide med. Vi er stolte av å ha deg som lege her på avdelingen, hilser en sykepleier fra avdelingen på tråden til ST nytt. Ansvarlig utgiver Direktør Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Thure Trykk as Tekst og foto: Jørn Ertsaas

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver, Hva har KS gjort? - eller hva skal til

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11 Saksfremlegg Inkluderende arbeidsliv. (IA) Foretaksovergripende IA- mål og pilotprosjekter Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Karin Ask-Henriksen Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Fokus på tiltak og veien videre St.Olavs Hospital Arbeidsmiljøavdelingen 2012 Bedriftsykepleier/jordmor Bjørg Sørvik Innhold Historikk

Detaljer

Veien til de beste kandidatene Lær å bruke Jobbsafari s CV-database effektivt

Veien til de beste kandidatene Lær å bruke Jobbsafari s CV-database effektivt Veien til de beste kandidatene Lær å bruke Jobbsafari s CV-database effektivt Innholdsfortegnelse Din direktelinje til kandidatene... 3 5 gode grunner... 4 Husk... 5 Slik kommer du i gang... 6 Søk i vei...

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte

Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte Trond Boye Hansen Paramedic / Ulykkesgransker Oslo Universitetssykehus Ullevål Ass. Havariinspektør Statens Havarikommisjon for Transport Barn ble skadet

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAKSUTREDNING: Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAMMENDRAG Alle foretakene

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste M3 Helse har en høy og tverrfaglig kompetanse og er et av de ledende miljøene innen HMS i Innlandet. Vi ønsker å bidra til bedriftenes helsefremmende arbeid gjennom målrettede tiltak

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det nye livet Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det var sankthansaften 1996 og vi skulle flytte neste lass fra den gamle leiligheten til det nye huset. Tingene sto klare og skulle

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

Arbeidsglede smitter

Arbeidsglede smitter Arbeidsglede smitter Norge fortjener et positivt syn på arbeidslivet og næringslivet Jobben vår er for de aller fleste en kilde til glede og energi, ikke bare et sted hvor vi hever lønn. Vi i Hovedorganisasjonen

Detaljer

Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring

Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring Enhetsleder Birgit Reisch, Øya helsehus Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring Foto: Geir Hageskal ALENE ELLER FLERE SAMMEN? Hvordan er det å arbeide ved ei avdeling med mange sykepleiere

Detaljer

Godt nytt år! Flere sykepleiere - fortsatt mangel i Østfold. Karen M. Brasetvik. Fra: Sendt: Emne: NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Flere sykepleiere - men

Godt nytt år! Flere sykepleiere - fortsatt mangel i Østfold. Karen M. Brasetvik. Fra: Sendt: Emne: NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Flere sykepleiere - men men Karen M. Brasetvik Fra: Sendt: Emne: Karen M. Brasetvik 29. januar 2014 14:24 Lederinformasjon fra NSF Østfold Hvis du ikke kan lese dette nyhetsbrevet, klikk her for ä äpne det i en nettieser. NORSK

Detaljer

Prosjekt gjensidig kompetanseoverføring SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder. Prosjektleder Anne-Brit Riiser

Prosjekt gjensidig kompetanseoverføring SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder. Prosjektleder Anne-Brit Riiser Prosjekt gjensidig kompetanseoverføring SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Prosjektleder Anne-Brit Riiser Mandat Etablere et forutsigbart, strukturert system som ivaretar gjensidig kompetanseutveksling

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

Seniorpolitikk i store virksomheter følgeevaluering ved St. Olavs Hospital

Seniorpolitikk i store virksomheter følgeevaluering ved St. Olavs Hospital Seniorpolitikk i store virksomheter følgeevaluering ved St. Olavs Hospital Anne Inga Hilsen, 25.10.2012 www.afi.no Hva skulle vi finne ut? 8 Evaluere seniorpolitikken gjennom effektdata og engasjere seniorene

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2015 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 18.08.2015 klokka 12:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen En adopsjonshistorie Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen Mitt navn er Elin Johannessen, og jeg er en Turner kvinne på 33 år. Jeg har vært gift med min kjære Kenneth i 12 år den 6 juli - 08 og jeg skal

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 05.12. 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt gravide arbeidstakere ved Sykehuset Innlandet, Divisjon Tynset

Sluttrapport for prosjekt gravide arbeidstakere ved Sykehuset Innlandet, Divisjon Tynset Sluttrapport for prosjekt gravide arbeidstakere ved Sykehuset Innlandet, Divisjon Tynset 1 Om prosjektet... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Bakgrunn for prosjektet... 3 1.3 Mål for prosjektet... 3 1.4 Deltagere

Detaljer

Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune.

Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune. Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune. Fagforbundet Levanger, seksjon helse og sosial vil med dette brevet sette søkelyset på bruken av kompetanse i pleie og helsesektoren

Detaljer

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark Takk for invitasjonen! Min bakgrunn Spesialist i barnesykdommer

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Inger Skjæveland Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Et liv på startstreken...

Et liv på startstreken... VOL sommerutgave VOL sommerutgave VOL sommerutgave vern om livet m e n n e s keve r d somm e r 2012 Etter 21 dager slår hjertet side 2 HVORFOR VELGER SÅ MANGE Å TA ABORT? side 4 Et liv på startstreken...

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Sør-Troms HMS-Tjeneste 60 år i 2010.

Sør-Troms HMS-Tjeneste 60 år i 2010. Sør-Troms HMS-Tjeneste 60 år i 2010. Har fokus på ivaretakelsen av og tilrettelegging for gravide arbeidstakere i våre 115 medlemsbedrifter. Prosjekt fra 2008 2009 Gravid og i Arbeid. 85 % reduksjon av

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Til ansatte i Overhalla kommune

Til ansatte i Overhalla kommune Til ansatte i Overhalla kommune I den senere tid har det vært høyt fokus på Influensaviruset H1N1 (også kalt svineinfluensa) i media. Folkehelsa forventer at det vil komme et utbrudd over hele landet,

Detaljer

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter.

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 2007/3/0358 Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte

Detaljer

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Dette dokumentet inneholder kun rapportering. Utfyllende tekst finnes i dokumentet Overordnet handlingsplan

Detaljer

Bedre oppgavedeling. Behov for kompetanse. Magne Hustavenes Sjef for helsefag 26.11. 2013

Bedre oppgavedeling. Behov for kompetanse. Magne Hustavenes Sjef for helsefag 26.11. 2013 Bedre oppgavedeling Behov for kompetanse Magne Hustavenes Sjef for helsefag 26.11. 2013 Klart vi skal! Disposisjon Hva er oppgavedeling? Hvordan ser fremtiden ut? Hva har LDS gjort på kompetanseheving

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

Sykefravær i SSHF 2010

Sykefravær i SSHF 2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 1.0.011 Saksbehandler Espen Jarle Hansen, Trond Seland Sykefravær i SSHF Sak nr. Styre Møtedato 0-011 Styret for Sørlandet sykehus HF.0.011 Ingress Gjennomgang av sykefraværsstatistikk

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital Bør sykehus ha observasjonsposter? 130907 Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital 1 Bør sykehus ha observasjonsposter? Skal vi få ned liggetiden og antall

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.06.09 Ref. nr.: 09/5733 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 36/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer. Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV

SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer. Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV 3 hovedutfordringer 1. Overordnet samarbeid Slagkraftig SU, med delegert beslutningsmyndighet? Færre deltakere representativt?

Detaljer

Medisinske uforklarlige plager og sykdommer Helgelandssykehuset. Ann Merete Brevik 17.03.2016

Medisinske uforklarlige plager og sykdommer Helgelandssykehuset. Ann Merete Brevik 17.03.2016 Medisinske uforklarlige plager og sykdommer Helgelandssykehuset Ann Merete Brevik 17.03.2016 Helseminister Bent Høie Mennesker med ulike former for kroniske utmattelseslidelser såkalte medisinsk uforklarlige

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet Erfaringer og kunnskap Snorre Nordstrand og Edle Utaaker Mål for revisjonene i sykehusene Styrket partssamarbeid i sykehusene Styrket systematisk og forebyggende HMS-arbeid i sykehusene Økt forståelse

Detaljer

Bente Irene Olsen Spesialsykepleier i lunge

Bente Irene Olsen Spesialsykepleier i lunge Hvordan kvalitetssikre sykepleiernes opplæring av inhalasjonsteknikk til voksne lungepasienter? Bente Irene Olsen Spesialsykepleier i lunge Bakgrunn for valg av problemstilling 10 % av den norske befolkningen

Detaljer

Livet på Hospice Stabekk...

Livet på Hospice Stabekk... Livet på Hospice Stabekk... HOSPICEFORUM NORGE WEDNESDAY, APRIL 27, 2016 Her handler ikke alt om døden. Det handler også om livet. Om små gleder i den tøffeste tid. Om sola som skinner eller duften av

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Sluttrapport «På stell» Forflytning i Larvik kommune

Sluttrapport «På stell» Forflytning i Larvik kommune 1 Sluttrapport Prosjekt «På stell» Forflytning i Larvik kommune 2012 2013 Fysioterapeut/HMS-rådgiver 21. januar 2014 2 Om prosjektet Innledning Prosjektet «På stell» Forflytning i Larvik kommune har foregått

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00672-17 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 03/00554-18 Vedtak - Personalmappe

Detaljer

Pensjon i et seniorpolitisk perspektiv

Pensjon i et seniorpolitisk perspektiv Pensjon i et seniorpolitisk perspektiv Høsten 2010 Kari Østerud Senter for seniorpolitikk 1 Hva er SSP? Senter for seniorpolitikk (SSP) er et nasjonalt kompetansesenter som arbeider med stimulering og

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT LEVANGER KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG DISTRIKT SØR Revidert 29.05.07. SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT Prosjektet ønskes delt mellom de to store avdelingene i Distrikt Sør. Åsen helsetun m/hjemmetjenester.

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Informasjonshefte til pasienter og pårørende Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Innholdsfortegnelse Velkommen til sengepost B4.... side 2 Telefonnummer til avdelingen..

Detaljer

Tillitsvalgt du som leder

Tillitsvalgt du som leder Tillitsvalgt du som leder Hva ønsker vi å oppnå? Øke egen bevissthet på deg som tillitsvalgt og leder Metode: Teori refleksjon og diskusjon Enhver organisasjon trenger en «høvding» Selv om stammekultur

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Nasjonalt topplederprogram Jan Berg Sykehuset Telemark HF Nov. 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR Side1 Sortertetterviktigstefaktorer:...4 Innholdsfortegnelse Hvasomhargittmesteffekt...4 Innledning... 3 Forebygging av sykefravær... 3 Hvordan

Detaljer

Utvidet helsekontroll

Utvidet helsekontroll Utvidet helsekontroll Utvidet helsekontroll er utviklet i M3 Helse på basis av vår tverrfaglige kompetanse og mange års erfaring fra systematiske helsekontroller. Dette er en meget omfattende helsjekk

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen»

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Innledning Samarbeidsprosjektet startet opp høsten 2010, som et resultat

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring - kursopplegg for yngre personer med demens Elin J. Lillehovde Fag- og kvalitetsrådgiver Sykehuset Innlandet, Avdeling for alderspsykiatri Demenskonferanse Innlandet 7. februar 2013

Detaljer

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING)

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING) THIS SECTION FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY. Did patient (subject) perform self-evaluation? No (provide reason in comments) Evaluation performed on visit date or specify date: Comments: DD-Mon-YYYY Spørreskjema

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Implementere KBP på sengepost/ enhet. Kjersti Stokke

Implementere KBP på sengepost/ enhet. Kjersti Stokke Implementere KBP på sengepost/ enhet Kjersti Stokke Bakgrunn Vi ønsker det beste for våre pasienter Vi ønskerågide bestetiltakenepå pasientenes behov og problem Vi vil være eksperter innen sykepleie til

Detaljer

Helsetorgmodellen - et stort samarbeidsprosjekt i Helse Fonna området, som imøtekommer samhandlingsreformen

Helsetorgmodellen - et stort samarbeidsprosjekt i Helse Fonna området, som imøtekommer samhandlingsreformen Helsetorgmodellen - et stort samarbeidsprosjekt i Helse Fonna området, som imøtekommer samhandlingsreformen Leder Styringsgruppen: Laila Nemeth, Helse Fonna Ny leder driftsgruppen: Marianne Wennersberg

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

REFLEKSJON REFLEKSJON I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK R Å D RÅ D E I E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE

REFLEKSJON REFLEKSJON I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK R Å D RÅ D E I E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE I E E T IKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅ D E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPL E REFLEKSJON REFLEKSJON T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE E I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK

Detaljer

REFLEKSJON REFLEKSJON. i e e tikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk R å d. Rå d e. i e

REFLEKSJON REFLEKSJON. i e e tikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk R å d. Rå d e. i e i e e t ikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk Rå d e t for sykepleieetikk Rådet for sykepl e REFLEKSJON REFLEKSJON t for sykepleieetikk Rådet for sykeple e i e e tikk Rådet for sykepleieetikk

Detaljer