Vi kan ikke. stoppe. tørke. Vi kan. stoppe. katastrofer. 6 7: Ny utviklingsminister fikk huskelapp av CARE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi kan ikke. stoppe. tørke. Vi kan. stoppe. katastrofer. 6 7: Ny utviklingsminister fikk huskelapp av CARE"

Transkript

1 3 5: Grønnsakshage hjelper landsby i Niger gjennom tørke 6 7: Ny utviklingsminister fikk huskelapp av CARE 10 12: Mor i Mali fikk hjelp av spare- og lånegruppen da barnet ble sykt n r t e m a : f o r e b y g g i n g a v s u l t k a t a s t r o f e r h j e l p t i l k v i n n e r h j e l p e r f l e r e Vi kan ikke stoppe tørke Vi kan stoppe katastrofer

2 2 LEDER Reportasje: niger 3 Vi kan hindre sultkatastrofer Jenter bærer vann fra brønnen utenfor landsbyen Katossara. CARE er en av verdens største hjelpeorganisasjoner. CAREs nødhjelp og langsiktige bistand når frem til over 122 millioner mennesker i 84 land. CARE legger vekt på at bistanden skal være effektiv og komme de fattigste til gode. CARE jobber med kvinnerettet bistand. Ansvarlig redaktør: Jon Ragne Bolstad Redaktør: Anders Nordstoga Redaksjon: Arild Olsen Heléne Hansson Ida Sem Fossvik Moira Eknes Lisa Sivertsen Grafisk utforming: Mari Hovden Trykk: Grøset Opplag: CARE er medlem av Innsamlingskontrollen. Kommentarer til bladet? Send epost til Ansvarlig utg.: CARE Universitetsgt Oslo T: F: Giro: Generalsekretær Torild Skogsholm besøkte i februar flere landsbyer i Niger. Da det var kommet svært lite regn, var innbyggerne bekymret for hvordan de skulle klare seg gjennom de neste månedene. Landsbyer med grønnsaksåkrer og kornbanker står likevel bedre rustet enn andre til å klare seg gjennom matkrisen. Idet du mottar dette magasinet, har mange av landsbyene i Niger gått tomme for mat. Da jeg besøkte noen av dem i februar, så folk med frykt frem mot de neste månedene. De spiste allerede færre og mindre måltider, for at kornlagrene skulle vare lenger. Jeg snakket med en kvinne som drømte om å kunne koke en tykk grøt, uten å vanne den ut, slik at hun kunne spise seg helt mett bare én gang. Nå er hun og resten av landsbyen på nytt avhengige av nødhjelp for å overleve. Samtidig ser vi at en ny sultkatastrofe kan oppstå på Afrikas horn - bare måneder etter den mest akutte fasen av fjorårets katastrofe var over. Vi vet hva vi kan gjøre for å hindre - eller i hvert fall begrense omfanget - av disse kroniske og sykliske sultkrisene, men vi gjør ikke nok av det. Vi i CARE er særlig opptatt av å gi kvinner muligheter til å skape de endringene de selv ønsker. Det er deres rett å være med på å forme sine egne samfunn. Altfor ofte nektes de å delta der beslutningene tas. Støtte til kvinners rettigheter er også den mest effektive måten å bekjempe fattigdom. Da jeg besøkte Niger, så jeg tydelig at landsbyene der kvinner har kommet sammen for å etablere spare- og lånegrupper, klarte seg bedre enn andre landsbyer. Disse kvinnene sparer og investerer ikke bare for seg selv. De går sammen om å etablere kornbanker og grønnsakshager, som hjelper hele lokalsamfunnet å klare seg gjennom tørkeperioder. Særlig oppløftende var det å besøke landsbyer der de hadde gravd nye brønner med støtte fra CARE og norske myndigheter i Midt i det karrige, brune landskapet, fant vi bugnende grønne oaser, der de dyrket gulrøtter og andre grønnsaker. Du kan lese mer om dette på side 3. Dette er løsninger vi må gjøre mer av. Med din støtte, skal vi starte flere spare- og lånegrupper, hjelpe flere landsbyer til å bygge brønner, dyrke grønnsaker og etablere kornlagre. Hilsen Torild Skogsholm, generalsekretær CARE Les mer av Torild Skogsholm på og følg henne på Grønnsakene fraktes til markeder med kameler. Inntektene fra salget av grønnsaker brukes blant annet på å kjøpe korn, som lagres i bygningene bak barna. Brønnen gjør det også mulig å dyrke grønnsaker, blant annet gulrøtter, som landsbylederen viser frem. Nytt liv med brønn Av Lisa Sivertsen, CARE Norge Kvinnene i landsbyen Katossara har bevist at tørke ikke må bety katastrofe. Med støtte fra CARE og norske myndigheter, har de startet en kjøkkenhage som hjelper innbyggerne å klare seg gjennom den pågående matkrisen. Ett av medlemmene i spare- og lånegruppen ved vanningssystemet i grønnsakshagen.

3 4 Reportasje: niger Reportasje: niger 5 Dette gjør CARE CARE arbeider langsiktig i Sahel-regionen for å forebygge matkriser. Dette arbeidet setter kvinnene i fokus, fordi de spiller en sentral rolle i å forvalte og sikre familiens levegrunnlag. Vårt viktigste tiltak er etablering av spare- og lånegrupper. Dette hjelper lokalbefolkningen å skape en økonomisk buffer før vanskelige tider. Spare- og lånegruppene får i neste omgang støtte til å starte kornlagre, grave brønner og starte grønnsakshager. Dette gjør lokalsamfunnene bedre rustet til å klare seg gjennom tørkeperioder uten å være avhengige av nødhjelp. Under den pågående krisen bidrar CARE i tillegg med nødhjelp som mat, vann og behandling av underernæring. CARE også bistår også flyktninger fra konflikten i Nord-Mali med matlagingsutstyr, matter til å sove på, vannkanner, rensemiddel for vann og annet nødvendig husholdningsutstyr. Din støtte er avgjørende for at CARE skal kunne fortsette og utvide dette arbeidet. Se for hvordan du kan bidra ytterligere. Det er alltid tørt i landsbyen Katossara, midt i Niger, bare 60 kilometer sør for Sahara. I år er det enda tørrere enn vanlig. Avlingene har vært dårlige, som de også har vært i resten av landet. Under den forrige matkrisen, som rammet Sahelområdet i Vest-Afrika for to år siden, fikk spareog lånegruppen i Katossara støtte fra CARE og det norske utenriksdepartementet til å grave en brønn og etablere en kjøkkenhage. En grønn oase Da vi kom på besøk til Katossara i februar i år, ville kvinnene i spare- og lånegruppen umiddelbart vise oss brønnen og kjøkkenhagen. Vi gikk en kilometer på en støvete vei. Alt var knusktørt. Spredt omkring sto noen få trær uten blader. Kvinnene smilte lurt da de viste vei over en sanddyne. På andre siden så vi plutselig et stort, grønt område. Det hadde begynt som en liten kjøkkenhage, men var nå fire store åkrer. Midt i det brune, karrige landskapet, lyste den irrgrønne oasen mot oss. Her dyrket kvinnene løk, gulrøtter og andre grønnsaker. Både unge og eldre hjalp til med å stelle plantene. Kvinnene tok oss med til brønnen, som lå midt i åkerområdet, og ga liv til hele området. De forklarte hvordan den har hjulpet dem til å takle tørke og høye matpriser. De spiser ikke så mye av grønnsakene selv, men pakker dem på kameler, og selger dem på markedene i byen et par mil unna. - Vi prøver å få så høye priser som mulig, slik at vi kan kjøpe korn og mate familiene våre. Korn holder lenger og gir oss mer trygghet, slik at vi har nok å spise inntil neste avling, forklarte en av kvinnene. Luksus fra jorden Også landsbylederen ble med ut i åkeren. Kvinnenes arbeid har betydd mye for hele landsbyen, fortalte han, og dro opp noen gulrøtter. En flokk med barn kom bort for å se. Lederen delte ut noen av gulrøttene til dem, og vi forsto at dette var en uvanlig luksus. Barna delte dem seg i mellom, og spiste i stillhet en halv gulrot hver. Mange av kvinnene i spare- og lånegruppen har nådd en høy alder, men disse gründerne har ikke tid til å hvile. Det er mye mer de vil utrette for landsbyen sin. De var fremdeles ikke helt fornøyde med åkeren. De ville utvide og øke produksjonen. - Vi prøver å finne et sted hvor vi kan lagre grønnsakene uten at de råtner. Da kan vi ta dem med til markedet også utenom sesongen, og kanskje til flere markeder lengre unna landsbyen. Da vil vi tjene mer penger, slik at vi kan kjøpe enda mer korn, fortalte en av kvinnene. Stolt poserer kvinnene i spare- og lånegruppen foran brønnen som gir liv til grønnsaksåkrene. I tørkeperiodene selger de grønnsakene på lokale markeder, og tjener på den måten penger til å kunne kjøpe korn når prisene er høye. Hvis jeg hadde mer penger, ville jeg kokt en skikkelig tykk grøt. Jeg skulle pakket kornet sammen, og spist meg skikkelig mett, bare én gang. Drøm om å bli mett Da vi var tilbake i landsbyen, ble vi minnet på at sult er en trussel også her, selv om beboerne har bedre muligheter til å klare seg gjennom tørkeperioden enn i andre landsbyer i nærheten. Vi satte oss sammen med noen av dem rundt en liten hytte. De fortalte at de hadde begynt å spare på kornet ved å spise bare ett måltid hver dag. Vi spurte hva de ville kjøpt, dersom de hadde hatt penger til overs. En av kvinnene svarte da at hun ville kokt opp en gryte med grøt uten å vanne den ut. - Hvis jeg hadde mer penger, ville jeg kokt en skikkelig tykk grøt. Jeg skulle pakket kornet sammen, og spist meg skikkelig mett, bare én gang, sa hun. Matkrisen i Sahel Om lag 11 millioner mennesker i Niger, Mali og Tsjad vil mangle mat denne sommeren. Nærmere 2 millioner står i umiddelbar fare for å rammes av alvorlig underernæring, deriblant 1 million barn. Neste avling vil tidligst kunne høstes i september. CARE vil gi forskjellig type støtte til i alt mennesker, hvorav vil motta nødhjelp de neste månedene. Dette skjer i tillegg til pågående arbeid for å forebygge nye kriser.

4 6 aktuelt AKTUELT 7 En huskelapp for ministeren til å overleve, og de må skaffe mat og vann til familien. Derfor må de viktigste midlene til å få familier ut av fattigdom gå til kvinnene. De må få tilgang til kreditt og eiendomsrett over jorda. De må få mulighet til å investere i bedre redskap for bedre landbruk. Det må legges større vekt på jenters rett til utdanning. Utdanning for jenter er kanskje den mest kostnadseffektive innsatsen vi kan gjøre for å skape utvikling. Vi må ha et klart kvinneperspektiv på alt vi driver med. Rett etter at han ble utnevnt til ny norsk utviklingsminister på Slottet 23. mars, fikk Heikki Holmås en huskelapp overrakt av CAREs markeds- og kommunikasjonssjef, Jon Ragne Bolstad. For å hjelpe Heikki Holmås (SV) i den nye jobben som Norges utviklingsminister, lagde CARE en uhøytidelig liste med ti ting vi mener er viktig at han husker. - Tusen takk, denne skal jeg henge på kontoret, svarte Holmås da vi møtte ham på Slottsplassen i Oslo rett etter utnevnelsen. - Jeg vil ta utviklingspolitikken hjem, sa Holmås, etter at statsminister Jens Stoltenberg hadde presentert ham som ny utviklingsminister på Slottsplassen 23. mars. Overfor CARE utdyper Holmås hva han mener med dette: - Nordmenn flest har et stort engasjement for solidaritetsarbeid og nestekjærlighet. Det er stor oppslutning om det høye bistandsnivået. I tillegg til det staten bruker på bistand og utvikling, gir veldig mange faste bidrag til frivillige organisasjoner som CARE. Men dette engasjementet kan vi ikke ta for gitt. Vi må få fram resultatene av bistanden på en bedre måte. Vi må bli bedre til å fortelle hva vi driver med og hvorfor, at dette handler om konkrete menneskers liv og framtid. Ikke minst er det viktig å få fram at de globale problemene berører oss alle. Vi har bare denne ene kloden. Jeg vil reise rundt i Norge for å snakke om dette, forklarer Holmås. På Slottsplassen fikk den nye statsråden også en huskelapp fra CARE med ti tips for å lykkes i sin nye jobb. Huskelappen minnet ham om at kvinner utgjør 70 prosent av verdens fattige og at diskriminering mot kvinner er en av de viktigste bremseklossene for utvikling. Avisen Bistandsaktuelt CARE takker Teekay Petrojarl for støtten til arbeidet for å bekjempe fattigdom. meldte senere at huskelappen var hengt opp på ministerens kontor i Utenriksdepartementet. Budskapet om betydningen av å satse på kvinner, har Holmås tatt til seg. - De fleste fattige mennesker er kvinner, men det er også kvinner som er den viktigste ressursen for å komme ut av fattigdommen, påpeker han. - Kvinner har ofte ansvaret for små barns muligheter - CARE slåss mot fattigdom gjennom å hjelpe fattige kvinner, som deretter kan hjelpe hele familier og endre samfunn. Vi mener det er riktig å satse på kvinner for å skape bedre tilgang til utdannelse, utvide økonomiske muligheter, øke tilgang til rent vann og beskytte naturressurser, sier administrerende direktør, Peter Lytzen. Holmås er kjent med CAREs spare- og lånegrupper, der (hovedsakelig) kvinner kommer sammen for å skape en tryggere økonomisk tilværelse og kunne investere i nye og økte inntektskilder. Utviklingsministeren mener denne type lokale finansordninger også var sentrale i oppbyggingen av Norge. - Mobilisering av beskjeden lokal kapital og utlån, basert på personlig kjennskap til låntakere, har betydd mye i oppbyggingen av vårt eget land, og det er utvilsomt viktig i fattige land. Jeg gleder meg til å møte slike grupper når jeg snart reiser til noen av de landene vi samarbeider med, sier han. - Hva ser du som din viktigste oppgave som utviklingsminister? - Jeg vil fortsette den linja som den rødgrønne regjeringen har hatt hele tiden: Bekjempe de systemene og maktstrukturene som gjør at folk ikke kommer ut av fattigdommen. Det handler om krig og konflikt, klimaendringer og systematisk diskriminering, spesielt mot kvinner. Mange land som tidligere var fattige, har nå høy økonomisk vekst. Samtidig har flere land store folkegrupper som fortsatt lever i fattigdom. Vi må erkjenne at vekst alene ikke skaper god utvikling. Det er helt avgjørende at veksten følges av en god fordelingspolitikk. Les hele intervjuet med Heikki Holmås på

5 8 Reportasje: Niger Reportasje: Niger 9 Kornbanken har betydd mye for Halima og de andre innbyggerne i landsbyen Diakindi sørøst i Niger. - Opprettelsen av denne kornbanken markerte et skille i livet mitt, sier hun. Mata Masu Dubara Kvinner med tæl Da spare- og lånegruppene i Niger organiserte seg i en felles bevegelse på 1990-tallet, ga de seg selv navnet «Mata Masu Dubara», som på språket hausa betyr «kvinner med tæl». I dag brukes bare forkortelsen «MMD». Alle de 142 husholdningene i Diakindi står overfor de samme problemene. For Fatis familie har det vært ekstra vanskelig helt siden de måtte selge alle eiendeler for å klare seg gjennom en matkrise på begynnelsen av 1990-tallet. Overvinner tørke med kornbank Klimaendringer og befolkningsvekst har gjort livet vanskeligere på landsbygda i Niger. I landsbyen til Halima fant de selv en måte å håndtere tørkekriser. Av Ibrahim Niandou, CARE Niger - Dette er kanskje overraskende for dem som tenker på Niger som synonymt med tørke og sult, men jeg mangler ikke mat selv om jeg ikke har en egen åker å dyrke på. Det kan jeg takke Gud og kornbankene våre for, sier Halima med et strålende smil. Den 55-årige kvinnen bor i landsbyen Diakindi, 42 km sørøst for Nigers hovedstad, Niamey. Hun bor sammen med datteren Fati og sine to barn, Farida (5) og Safi (17 mnd.). For 30 år siden var ingen her plaget med matmangel. Det var nok jord, den var fruktbar og det var rikelig med regn. Men ting er gradvis blitt verre. Innbyggertallet har økt, åkrene gir dårligere avlinger. Alle familier må tilpasse seg og finne andre måter å leve på. - Alle roper krise når det er en dårlig avling. Folk som meg er tause og lider fordi vi aldri har avlinger verken gode eller dårlige. Jeg overlevde på folks solidaritet og de jobbene som ingen andre ville ha, forteller hun. Spare- og lånegruppe I 1997 ble det etablert en spare- og lånegruppe i landsbyen. Siden starten i 1990 er det etablert tusenvis av slike grupper rundt om i Niger, gjennom et norskfinansiert program som kalles MMD. Det er en forkortelse for Mata Masu Dubara, som betyr kvinner med tæl. Gruppene hjelper fattige kvinner til å spare penger på en sikker måte og låne av hverandre. Dette var ikke var løsningen på alle Halimas problemer, men det ga henne mulighet til å låne små beløp, slik at hun kunne selge smultboller på markedet. Pengene hun tjente, var nok til å kjøpe mat til familien, uten å måtte spørre andre om hjelp. Det var ikke alle dager Halima hadde råd til å kjøpe de 2,5 kiloene korn hun trengte til å lage bollene. Prisene svingte mye. Det var også dager da det var vanskelig å få tak i mat til familien. Dette var særlig merkbart i 1998 og 2001, da kornproduksjonen i området var liten. Mange andre fikk de samme problemene som Halima. Én konsekvens var at flere kvinner ville være med i spare- og lånegruppen, og de måtte etablere en ny gruppe. Kornbank Matmangelen og det store antallet medlemmer inspirerte også spare- og lånegruppene til å etablere en kornbank. CARE støttet ideen, bidro med praktisk assistanse og materiell til bygging av kornbanken, samt 35 sekker hirse for å starte virksomheten. Lederen (i midten) og andre medlemmer i spare- og lånegruppen i Halima. Opprettelsen av kornbanken markerte et viktig skille i livet mitt. Når som helst i løpet av året har jeg mulighet til å få en 100 kilos sekk korn, som jeg betaler tilbake med en fast rente. - I tillegg til det månedlige lånet jeg tar opp for å lage smultringer, kan jeg og alle de andre medlemmene, låne større beløp til å gjøre investeringer over flere måneder. Jeg pleier å ta opp et lån på rundt francs (ca. 270 norske kroner) i halvåret, forteller Halima. Denne ordningen har flere fordeler. Aller viktigst er at de fattigste slipper å bekymre seg for hvordan de skal få tak i mat når det er krise. Dette koster en kornbank i Niger Konstruksjon av lagerbygning: 7700 kroner Én sekk hirse eller mais: 220 kroner Én sekk ris: 150 kroner Utstyrspakke: 1400 kroner Opplæring: 3600 kroner - I tillegg bygger vi en sterkere økonomi over tid. Alt dette har vi gjort ved å styrke kapitalen til kornbanken vår. Krisene i 2005 og 2010 påvirket banken vesentlig fordi det ble dyrt å erstatte kornet som ble delt ut. Men med jevnt arbeid, har vi greid å overvinne disse krisene, forteller Halima fornøyd. Les flere historier fra Niger på CARE bistår med konstruksjon av lagerlokaler (vanligvis i eksisterende bygninger), startkapital i form av sekker med korn, opplæring i å drive kornbanken og nødvendig utstyr.

6 10 Spare og LånegruppeR MALI Spare og LånegruppeR MALI 11 Matkrisen i Vest-Afrika og urolighetene i Mali påvirker også situasjonen i landsbyen Djanuarybougou i regionen Segou. I spare- og lånegruppen «Kvinners håp» hjelper medlemmene hverandre til å takle dårlige avlinger og økte priser. Solidaritet i krisetid Medlemmene i spare- og lånegruppen Kvinners håp bidrar alle til et felles forsikringsfond, der de kan få støtte hvis de mangler penger. Dette hjalp Mariam ut av en knipe. FOTO: Brian Melnyk Som CARE-venn støtter du etablering av flere spare- og lånegrupper Hva gjør du når barnet ditt trenger medisiner, og du ikke har noe å betale med? Av Dana Leroy Dobrescu Da vi møter Mariam Dicko, sitter hun ved en liten salgsbod og forsøker å selge en stråmatte. Det har tatt henne fem dager å lage den. Hun ber om 1000 franc, eller om lag 10 kroner. I armene holder hun sin unge sønn som om hun vil skjerme ham for alle verdens vanskeligheter. Men barnet er ikke friskt. Etterpå ble vi invitert med for å se risåkeren til ett av gruppemedlemmene før den skulle oversvømmes av vann fra landsbyens irrigasjonssystem. Mariams triste oppsyn var likevel det som festet seg fra møtet. Sykt barn Det er flere år siden at Mariam kom alene til Djanuarybougou fra en landsby nær grensen til Mauritania. Den gang fortalte hun at hele familien hennes var død, men etter hvert oppsto rykter om at dette ikke var sant: At hun var blitt utstøtt av familien, og slått nesten til døde, da hun ville skille seg fra ektemannen. I dag har Mariam en ny ektemann og fem barn. Kunne ikke betale Vi hadde møtt Mariam første gang under det ukentlige møtet i spare- og lånegruppen Kvinners håp. På møtet ga hvert av medlemmene i tur og orden sitt faste bidrag til sparekassen og betalte tilbake lån med rente. Da det var Mariams tur, senket hun hodet. Hun så ned i sanden og forklarte at hun hadde regnet feil. Hun hadde ikke trodd det var i dag hun skulle betale tilbake lånet. De andre kvinnene studerte henne og prøvde å forstå. Vanligvis var Mariam blant de mest aktive i diskusjonene. Ettersom det var første gang hun hadde brutt reglene, besluttet gruppen at hun skulle slippe å betale straffegebyr. Ellers var det et godt møte. Flere tok opp nye lån, og alle fikk tilbud om penger fra et fond de hadde etablert for å kjøpe gjødsel til kornproduksjon. Da vi møter Mariam igjen dagen etter, sitter hun ved den lille boden sammen med en eldre kvinne. I armene har hun den lille gutten som er tydelig syk. - Han brant foten sin i kokende olje for to dager siden. Det ser ut som om det er blitt infisert. Han har hatt feber siden i dag morges, og nå skjelver han, forteller moren. Vi forstår snart den triste sannheten om hvorfor hun ikke kunne betale tilbake lånet på møtet dagen før. Hun hadde tatt opp lånet for å sette opp salgsboden. Det gikk bra en stund, men med den dårlige avlingen sist sesong, føk matprisene i været. Mange i landsbyen måtte selge alt de eide for å ha nok å spise. - I dag er 1000 franc veldig mye penger for folk her i landsbyen. I fjor kunne tjene 700 franc på én dag. I dag er jeg heldig hvis jeg tjener 300, forteller Mariam. Ektemannen reist bort Familien hennes har overlevd som dagarbeidere, men nå går alle de arbeidsføre barna på skole, fordi, som moren sier: Vi vet alle at det er det beste for fremtiden deres. For to måneder siden reiste ektemannen til hovedstaden Bamako for å finne arbeid. - Han har ringt flere ganger, men han har ikke sendt noen penger. Jeg må ta vare på barna mine og foreldrene hans. Dette er svigermoren min, sier Mariam, og peker på den eldre kvinnen. - Hun, mannen hennes og en av hans brødre bor sammen med oss. De er veldig gamle, så jeg må hjelpe dem. Hva annet kan jeg gjøre? Vi spør hvordan hun klarer å betale det ukentlige Mali Bamako MALI Djanuarybougou Spare- og lånegruppen «Kvinners håp» 50 medlemmer fordelt i to grupper med felles sekretær. Hvert medlem sparer hver uke 2,5 kroner. Alle sparer også 1 krone i et felles investeringsfond og 25 øre i et forsikringsfond. I midten av mars var det 80 kroner i den felles forsikringskassen.

7 12 Spare og LånegruppeR MALI Vil du eller noen du kjenner bli CARE-venn? Registrer dere på Takk til våre samarbeidspartnere: Mariam Dicko visste ikke sin arme råd da sønnen ble syk, og hun ikke hadde penger til å oppsøke lege eller kjøpe medisiner. FOTO: Dana Leroy Dobrescu beløpet til spare- og långruppen. Hun svarer at hun ikke lenger klarer det. Hun brukte hele lånet på butikken, og nå har hun ingenting igjen. - Og barna mine er syke. Jeg tror vi alle har malaria. Han her føler seg dårligere for hver dag, og jeg vet ikke hva jeg kan gjøre. Jeg har ingen penger. Selv har jeg nesten ikke spist på to dager, men de andre har fått litt hirsegrøt. Hvordan kan jeg gå til en lege når jeg ikke har penger til medisiner? Penger til lege Vi spør hvorfor hun ikke har bedt spare- og lånegruppen om hjelp. Alle medlemmene bidrar til et felles forsikringsfond, hvor de kan få støtte når de har problemer. Mariam tror ikke kun vil få lov til det, ettersom hun ikke har betalt tilbake lånet sitt. - Og det er tre nøkler hos tre forskjellige kvinner. De vil aldri gå med på å møte meg i dag, sier hun. Vi overtaler henne likevel til å snakke med gruppens leder, Founé. Fra øyeblikket Mariam forklarer henne situasjonen, er det som om alt endrer seg. Flere av medlemmene kommer for å høre hva som foregår. De går for å innhente samtykke fra minst elleve medlemmer, slik gruppens regler krever, og kommer tilbake med de tre nøklene til sparekassen. De blir raskt enige: Det er 8000 franc i fondet. Hun kan få Vi må få barnet til en lege med en gang! En kvinne som heter Fatim, og Bintou Dicko (som ble omtalt i forrige utgave av icare), kommer med litt melk og ris. - Det er til familien din, smiler Bintou idet hun gir det til Mariam. Plutselig begynner Mariams svigermor å gråte og snakke raskt på et språk vi ikke forstår. Bintou og Fatim virker ille berørte. - Hun tilbyr seg selv til gruppen, forteller tolken. Han forklarer at Bellafolket, som Mariams svigermor tilhører, tidligere var underlagt tuaregene som slaver. Frihet er i dag det viktigste som finnes for en bella. Å tilby seg selv til noen, er det mest betydningsfulle uttrykk på takknemlighet en kan gi. Gruppelederen, Founé, løser opp situasjonen med sitt sedvanlige smil og handlekraft. - Ta med pengene og barna, og kom dere til en lege! sier hun.

8 Boligalarm til markedets beste pris! tlf Brandval Tlf Fax fi

9 Returadresse: CARE Universitetsgata 12, 0164 OSLO Hvor langt vil du gå? Jenter og kvinner i afrikanske land må gå flere timer hver dag for å hente vann og ved til familien. CARE utfordrer deg, dine kolleger og venner til å gå en uke i deres sko. Gå minst 8000 skritt hver dag i én uke, og gi 250 kroner til CAREs arbeid. Pengene bruker vi til å bygge brønner og skoler, slik at jenter og kvinner i fattige lokalsamfunn heller kan bruke tiden på å lære og få muligheter til å skape endring. Du blir også med i trekningen av en reise til Mali. CAREs skrittkampanje starter 10. september. Den passer for både enkeltpersoner, grupper og bedrifter. Meld på vennene og kollegene dine eller engasjer dem som dine sponsorer! For bedrifter kan CARE skreddersy en skrittkonkurranse. Ta det første skrittet, gå inn på care.no/skritt i dag! I samarbeid med

Mødre tror på en super fremtid. 7: Puls-Yngvar støtter verdens mødre på morsdagen. 4 5: Line Verndal møtte sterke kvinner i Uganda

Mødre tror på en super fremtid. 7: Puls-Yngvar støtter verdens mødre på morsdagen. 4 5: Line Verndal møtte sterke kvinner i Uganda 4 5: Line Verndal møtte sterke kvinner i Uganda 7: Puls-Yngvar støtter verdens mødre på morsdagen 8 11: Bli kjent med spare- og lånegruppen «Kvinners håp» nr. 1 2012 tema: kvinners rettigheter hjelp til

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Kapittel 5 Lubenittenes historie

Kapittel 5 Lubenittenes historie Kapittel 5 Lubenittenes historie Lange dager og netter Lubenittene har levd på Månen like lenge som menneskene har levd på Jorden. Helt til for noen tusen år siden bodde de kun på den siden av Månen som

Detaljer

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham I Allah's navn den barmhjertige den nåderike Profetens ammemor حلمية بنت أيب ذؤيب السعدية ريض هللا عهنا Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham Oversatt av Abu

Detaljer

Okhaldhunga Times Februar 2011

Okhaldhunga Times Februar 2011 Okhaldhunga Times Februar 2011 Kjære venner Hvilken sesong er det i Norge nå? Nei, spørsmålet er ikke om det er ski-/ eller bade-sesong. Men hva er det dere sår og høster, og hvilken avling er moden til

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Sterkere sammen. Kvinnegrupper hjelper landsbyer å takle tørke. s. 4 5: Næringslivet med i kampen mot fattigdom. s. 2 3: CAREs generalsekretær

Sterkere sammen. Kvinnegrupper hjelper landsbyer å takle tørke. s. 4 5: Næringslivet med i kampen mot fattigdom. s. 2 3: CAREs generalsekretær s. 2 3: CAREs generalsekretær møtte flyktninger på Afrikas Horn s. 4 5: Næringslivet med i kampen mot fattigdom s. 6 11: Spare- og lånegrupper bidrar til å forhindre matmangel nr. 3 2011 tema: forebygging

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Sult på timeplanen ta del i Mollys verden

Sult på timeplanen ta del i Mollys verden Sult på timeplanen ta del i Mollys verden Fokus: Sult og ernæring Anledning: Verdens matdag, 16. oktober Trinn: 7-9 klasse Nødvendige hjelpemidler Internett Prosjektor/skjerm Penn og papir Introduksjon

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Fortelling 4 STOPP MOBBING

Fortelling 4 STOPP MOBBING Fortelling 4 STOPP MOBBING En kveld da Sandy var i ferd med å legge seg, kom storebroren Finn inn for å si godnatt. Han la merke til et stort, blått merke på armen hennes. Hvordan har du fått det? spurte

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Utviklingsfondet sår håp

Utviklingsfondet sår håp Utviklingsfondet sår håp Hvert år produseres det nok mat for å dekke ernæringsbehovet til alle som lever på jorda. Likevel sulter 850 millioner av de 6,3 milliarder menneskene som bor her. Til tross for

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kristina Ohlsson. Papirgutten. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Papirgutten. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Papirgutten Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen *** FRYKTEN KOM MED mørket. Han hatet nettene. Avstanden mellom rommet hans og tryggheten i foreldrenes rom føltes uendelig lang.

Detaljer

Minoriteters møte med helsevesenet

Minoriteters møte med helsevesenet Minoriteters møte med helsevesenet Møte mellom ikke - vestlige mødre og sykepleiere på nyfødt intensiv avdeling. Hensikten med studien var å få økt innsikt i de utfordringer det er i møtet mellom ikke-vestlige

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Okhaldhunga Times, Mai 2015. Nr 2 Jordskjelvnytt

Okhaldhunga Times, Mai 2015. Nr 2 Jordskjelvnytt Okhaldhunga Times, Mai 2015. Nr 2 Jordskjelvnytt Kjære venner Her i Nepal er livet svært preget av jordskjelvet, og vi vil gi en liten oppdatering til alle dere som følger med: Fremdeles pågår nødhjelpsarbeidet

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN. Å vokse opp i fattigdom

Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN. Å vokse opp i fattigdom Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN Å vokse opp i fattigdom Å være fattig Afghanistan er et av verdens fattigste land, men hva innebærer det egentlig å være fattig? - Ikke ha ordentlige sko, ikke engang om vinteren.

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Inghill + Carla = sant

Inghill + Carla = sant Ingeborg Arvola Inghill + Carla = sant Carla, min Carla Bok 3 Til Carla Prolog Jeg drømmer at jeg er voksen. I drømmen vet jeg at jeg drømmer. Jeg er meg selv, og samtidig ikke. Er jeg voksen? tenker jeg

Detaljer

GIVERGLEDENR. 3. Har han noen fremtid i et fattig land? TARA ER 5ÅR OG BLIND. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere

GIVERGLEDENR. 3. Har han noen fremtid i et fattig land? TARA ER 5ÅR OG BLIND. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere GIVERGLEDENR. 3 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere TARA ER 5ÅR OG BLIND Har han noen fremtid i et fattig land? Mars 2000: Sterkt svaksynt og hjelpeløs Oktober 2003: Butikkeier med råd til

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å Ulykken i verkstedet En liten fransk gutt som het Louis, fikk en lekehest til treårsdagen sin. Hesten var skåret ut i tykt lær og var en gave fra faren. Selv om den var liten og smal, kunne den stå. Ett

Detaljer

Hennes ukjente historie

Hennes ukjente historie Hennes ukjente historie 19. oktober 1957 Der sto den. Den lille, svarte, rosemalte boksen. De rosa håndmalte rosene strakk seg over lokket, og dekket hele overflaten. Og i midten av den ene rosen foran,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

DEN USYNLIGE GUTTEN. Skrevet av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas

DEN USYNLIGE GUTTEN. Skrevet av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas DEN USYNLIGE GUTTEN Skrevet av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas Musikk av Lisa Smith Walaas Roller Mamma Pappa Eila Magnhild Muffe Mods Eldar Ambassadøren Konsul Knutzen Konsul Knauzen Forteller

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen. Illustrert av Per Dybvig

Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen. Illustrert av Per Dybvig Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen Illustrert av Per Dybvig 2009, 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-25574-8

Detaljer

Okhaldhunga Times Mars 2011

Okhaldhunga Times Mars 2011 Okhaldhunga Times Mars 2011 Kjære venner De siste tre årene er det gravd ut veier rundt om i fjellheimen i Nepal. De gir folk muligheter for både handel og fødselshjelp. På disse veiene presser folk seg

Detaljer

Birger Emanuelsen. For riket er ditt. Fortellinger

Birger Emanuelsen. For riket er ditt. Fortellinger Birger Emanuelsen For riket er ditt Fortellinger Til Karoline I Kjenna på Tromøy gjemmer Nøkken seg. Jeg vet det, for jeg har sett ham. Han er vanskapt og heslig, men felespillet hans er vakkert. Og når

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk booklet_ny.dok 07.04.03 17:59 Side 1 MILDT OG FINT Mildt og fint, ingen motsats i sikte. Bare mildt og fint. Mildt og fint for meg, jeg bare fikk det - mildt og fint. Flotte folk, hvor enn jeg så. Du Verden

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden PREKEN Fjellhamar kirke 10. april 2016 Markus 6, 30 44 KINDEREGGET TRE TING I EN Noen har alltid tre punkter i en tale. I dag har jeg også det. Fortellingen

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 5 TROLLET UTEN HJERTE Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner. Da de var voksne, skulle seks av dem ut og fri. Den yngste, Askeladden, ville faren ha igjen

Detaljer

Nøkler til suksess. Side 8 9: Kvinner skaffet bedre helsetjenester i Niger. Side 6 7: Fellesskap mot fattigdom i Burundi

Nøkler til suksess. Side 8 9: Kvinner skaffet bedre helsetjenester i Niger. Side 6 7: Fellesskap mot fattigdom i Burundi Side 6 7: Fellesskap mot fattigdom i Burundi Side 8 9: Kvinner skaffet bedre helsetjenester i Niger Side 10 11: Safa (20) forteller om dramatisk flukt fra Syria nr. 2 2014 tema: sparing hjelp til kvinner

Detaljer

Originaltittel: Noen blir tilbake Solveig Bøhle Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Omslagsdesign: Sanna Sporrong Form

Originaltittel: Noen blir tilbake Solveig Bøhle Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Omslagsdesign: Sanna Sporrong Form Originaltittel: Noen blir tilbake Solveig Bøhle Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo Omslagsdesign: Sanna Sporrong Form Materialet i denne utgivelsen er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser.

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær.

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Tilbakeblikk på april: Vips så var april over. Nok en 2 åring har vi fått på Harelabben. Denne gangen var det Maia vi feiret. Hun ville gjerne

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version Jesus krever alt 57

PDF created with pdffactory Pro trial version  Jesus krever alt 57 Kjære dere, Ny uke og nye utfordringer. Mange er glade i teksten om Herren som kaller Samuel, og har sikkert sanger som de tenker er gode til denne teksten. Vanskeligere er det kanskje å finnet tekster

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

MILES2SMILES. I trygge omgivelser kan barna på Miles2Smiles-senteret i Kampala leke og lære mens foreldrene er på jobb. MILES2SMILES RAPPORT 2012

MILES2SMILES. I trygge omgivelser kan barna på Miles2Smiles-senteret i Kampala leke og lære mens foreldrene er på jobb. MILES2SMILES RAPPORT 2012 MILES2SMILES RAPPORT 2012 I trygge omgivelser kan barna på Miles2Smiles-senteret i Kampala leke og lære mens foreldrene er på jobb. PROSJEKTNAVN: Miles2Smiles MÅLGRUPPE: Barn og mødre som jobber på markedene

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Og se, sju aks, inntørket, tynne og svidd av østavinden, skjøt opp etter dem. 24 De tynne

Og se, sju aks, inntørket, tynne og svidd av østavinden, skjøt opp etter dem. 24 De tynne Parasha 0 Torah Første Mosebok /Genesis / Bereshit Kapittel 4 Kapittel 42 Kapittel 43 Kapittel 44 Kapittel 4 Da to hele år var til ende, skjedde det at farao hadde en drøm. Og se, han sto ved elven. 2

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Okhaldhunga Times, Juni 2016

Okhaldhunga Times, Juni 2016 Kjære venner Okhaldhunga Times, Juni 2016 Nå er hele huset vårt! Husker dere vår sykepleier Saraswoti? For et halvt år siden fortalte vi at hun så vidt overlevde en akutt hjertesvikt etter fødsel en natt.

Detaljer

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake?

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Innlevert av 6 ved Sanne skole (Gran, Oppland) Årets nysgjerrigper 2011 Hei! Vi er en 6. klasse på Sanne skole som har jobbet med nysgjerrigper.

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

I april har vi Vi startet april på samme måte som vi avsluttet forrige måned med å lage påskepynt. Mange av barna var veldig engasjerte i denne prosessen, og de gikk ivrig i gang med å lage forskjellig

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Hun er glad for å ha lekser

Hun er glad for å ha lekser Side 4 5: Lese- og skriveopplæring i Rwanda Side 7 9: Støtt jenters utdanning i Afghanistan Side 10 11: CARE hjelper ofre for voldtekt i Øst-Kongo nr. 1 2013 t e m a : u t d a n n i n g hjelp til kvinner

Detaljer