Vi kan ikke. stoppe. tørke. Vi kan. stoppe. katastrofer. 6 7: Ny utviklingsminister fikk huskelapp av CARE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi kan ikke. stoppe. tørke. Vi kan. stoppe. katastrofer. 6 7: Ny utviklingsminister fikk huskelapp av CARE"

Transkript

1 3 5: Grønnsakshage hjelper landsby i Niger gjennom tørke 6 7: Ny utviklingsminister fikk huskelapp av CARE 10 12: Mor i Mali fikk hjelp av spare- og lånegruppen da barnet ble sykt n r t e m a : f o r e b y g g i n g a v s u l t k a t a s t r o f e r h j e l p t i l k v i n n e r h j e l p e r f l e r e Vi kan ikke stoppe tørke Vi kan stoppe katastrofer

2 2 LEDER Reportasje: niger 3 Vi kan hindre sultkatastrofer Jenter bærer vann fra brønnen utenfor landsbyen Katossara. CARE er en av verdens største hjelpeorganisasjoner. CAREs nødhjelp og langsiktige bistand når frem til over 122 millioner mennesker i 84 land. CARE legger vekt på at bistanden skal være effektiv og komme de fattigste til gode. CARE jobber med kvinnerettet bistand. Ansvarlig redaktør: Jon Ragne Bolstad Redaktør: Anders Nordstoga Redaksjon: Arild Olsen Heléne Hansson Ida Sem Fossvik Moira Eknes Lisa Sivertsen Grafisk utforming: Mari Hovden Trykk: Grøset Opplag: CARE er medlem av Innsamlingskontrollen. Kommentarer til bladet? Send epost til Ansvarlig utg.: CARE Universitetsgt Oslo T: F: Giro: Generalsekretær Torild Skogsholm besøkte i februar flere landsbyer i Niger. Da det var kommet svært lite regn, var innbyggerne bekymret for hvordan de skulle klare seg gjennom de neste månedene. Landsbyer med grønnsaksåkrer og kornbanker står likevel bedre rustet enn andre til å klare seg gjennom matkrisen. Idet du mottar dette magasinet, har mange av landsbyene i Niger gått tomme for mat. Da jeg besøkte noen av dem i februar, så folk med frykt frem mot de neste månedene. De spiste allerede færre og mindre måltider, for at kornlagrene skulle vare lenger. Jeg snakket med en kvinne som drømte om å kunne koke en tykk grøt, uten å vanne den ut, slik at hun kunne spise seg helt mett bare én gang. Nå er hun og resten av landsbyen på nytt avhengige av nødhjelp for å overleve. Samtidig ser vi at en ny sultkatastrofe kan oppstå på Afrikas horn - bare måneder etter den mest akutte fasen av fjorårets katastrofe var over. Vi vet hva vi kan gjøre for å hindre - eller i hvert fall begrense omfanget - av disse kroniske og sykliske sultkrisene, men vi gjør ikke nok av det. Vi i CARE er særlig opptatt av å gi kvinner muligheter til å skape de endringene de selv ønsker. Det er deres rett å være med på å forme sine egne samfunn. Altfor ofte nektes de å delta der beslutningene tas. Støtte til kvinners rettigheter er også den mest effektive måten å bekjempe fattigdom. Da jeg besøkte Niger, så jeg tydelig at landsbyene der kvinner har kommet sammen for å etablere spare- og lånegrupper, klarte seg bedre enn andre landsbyer. Disse kvinnene sparer og investerer ikke bare for seg selv. De går sammen om å etablere kornbanker og grønnsakshager, som hjelper hele lokalsamfunnet å klare seg gjennom tørkeperioder. Særlig oppløftende var det å besøke landsbyer der de hadde gravd nye brønner med støtte fra CARE og norske myndigheter i Midt i det karrige, brune landskapet, fant vi bugnende grønne oaser, der de dyrket gulrøtter og andre grønnsaker. Du kan lese mer om dette på side 3. Dette er løsninger vi må gjøre mer av. Med din støtte, skal vi starte flere spare- og lånegrupper, hjelpe flere landsbyer til å bygge brønner, dyrke grønnsaker og etablere kornlagre. Hilsen Torild Skogsholm, generalsekretær CARE Les mer av Torild Skogsholm på og følg henne på Grønnsakene fraktes til markeder med kameler. Inntektene fra salget av grønnsaker brukes blant annet på å kjøpe korn, som lagres i bygningene bak barna. Brønnen gjør det også mulig å dyrke grønnsaker, blant annet gulrøtter, som landsbylederen viser frem. Nytt liv med brønn Av Lisa Sivertsen, CARE Norge Kvinnene i landsbyen Katossara har bevist at tørke ikke må bety katastrofe. Med støtte fra CARE og norske myndigheter, har de startet en kjøkkenhage som hjelper innbyggerne å klare seg gjennom den pågående matkrisen. Ett av medlemmene i spare- og lånegruppen ved vanningssystemet i grønnsakshagen.

3 4 Reportasje: niger Reportasje: niger 5 Dette gjør CARE CARE arbeider langsiktig i Sahel-regionen for å forebygge matkriser. Dette arbeidet setter kvinnene i fokus, fordi de spiller en sentral rolle i å forvalte og sikre familiens levegrunnlag. Vårt viktigste tiltak er etablering av spare- og lånegrupper. Dette hjelper lokalbefolkningen å skape en økonomisk buffer før vanskelige tider. Spare- og lånegruppene får i neste omgang støtte til å starte kornlagre, grave brønner og starte grønnsakshager. Dette gjør lokalsamfunnene bedre rustet til å klare seg gjennom tørkeperioder uten å være avhengige av nødhjelp. Under den pågående krisen bidrar CARE i tillegg med nødhjelp som mat, vann og behandling av underernæring. CARE også bistår også flyktninger fra konflikten i Nord-Mali med matlagingsutstyr, matter til å sove på, vannkanner, rensemiddel for vann og annet nødvendig husholdningsutstyr. Din støtte er avgjørende for at CARE skal kunne fortsette og utvide dette arbeidet. Se for hvordan du kan bidra ytterligere. Det er alltid tørt i landsbyen Katossara, midt i Niger, bare 60 kilometer sør for Sahara. I år er det enda tørrere enn vanlig. Avlingene har vært dårlige, som de også har vært i resten av landet. Under den forrige matkrisen, som rammet Sahelområdet i Vest-Afrika for to år siden, fikk spareog lånegruppen i Katossara støtte fra CARE og det norske utenriksdepartementet til å grave en brønn og etablere en kjøkkenhage. En grønn oase Da vi kom på besøk til Katossara i februar i år, ville kvinnene i spare- og lånegruppen umiddelbart vise oss brønnen og kjøkkenhagen. Vi gikk en kilometer på en støvete vei. Alt var knusktørt. Spredt omkring sto noen få trær uten blader. Kvinnene smilte lurt da de viste vei over en sanddyne. På andre siden så vi plutselig et stort, grønt område. Det hadde begynt som en liten kjøkkenhage, men var nå fire store åkrer. Midt i det brune, karrige landskapet, lyste den irrgrønne oasen mot oss. Her dyrket kvinnene løk, gulrøtter og andre grønnsaker. Både unge og eldre hjalp til med å stelle plantene. Kvinnene tok oss med til brønnen, som lå midt i åkerområdet, og ga liv til hele området. De forklarte hvordan den har hjulpet dem til å takle tørke og høye matpriser. De spiser ikke så mye av grønnsakene selv, men pakker dem på kameler, og selger dem på markedene i byen et par mil unna. - Vi prøver å få så høye priser som mulig, slik at vi kan kjøpe korn og mate familiene våre. Korn holder lenger og gir oss mer trygghet, slik at vi har nok å spise inntil neste avling, forklarte en av kvinnene. Luksus fra jorden Også landsbylederen ble med ut i åkeren. Kvinnenes arbeid har betydd mye for hele landsbyen, fortalte han, og dro opp noen gulrøtter. En flokk med barn kom bort for å se. Lederen delte ut noen av gulrøttene til dem, og vi forsto at dette var en uvanlig luksus. Barna delte dem seg i mellom, og spiste i stillhet en halv gulrot hver. Mange av kvinnene i spare- og lånegruppen har nådd en høy alder, men disse gründerne har ikke tid til å hvile. Det er mye mer de vil utrette for landsbyen sin. De var fremdeles ikke helt fornøyde med åkeren. De ville utvide og øke produksjonen. - Vi prøver å finne et sted hvor vi kan lagre grønnsakene uten at de råtner. Da kan vi ta dem med til markedet også utenom sesongen, og kanskje til flere markeder lengre unna landsbyen. Da vil vi tjene mer penger, slik at vi kan kjøpe enda mer korn, fortalte en av kvinnene. Stolt poserer kvinnene i spare- og lånegruppen foran brønnen som gir liv til grønnsaksåkrene. I tørkeperiodene selger de grønnsakene på lokale markeder, og tjener på den måten penger til å kunne kjøpe korn når prisene er høye. Hvis jeg hadde mer penger, ville jeg kokt en skikkelig tykk grøt. Jeg skulle pakket kornet sammen, og spist meg skikkelig mett, bare én gang. Drøm om å bli mett Da vi var tilbake i landsbyen, ble vi minnet på at sult er en trussel også her, selv om beboerne har bedre muligheter til å klare seg gjennom tørkeperioden enn i andre landsbyer i nærheten. Vi satte oss sammen med noen av dem rundt en liten hytte. De fortalte at de hadde begynt å spare på kornet ved å spise bare ett måltid hver dag. Vi spurte hva de ville kjøpt, dersom de hadde hatt penger til overs. En av kvinnene svarte da at hun ville kokt opp en gryte med grøt uten å vanne den ut. - Hvis jeg hadde mer penger, ville jeg kokt en skikkelig tykk grøt. Jeg skulle pakket kornet sammen, og spist meg skikkelig mett, bare én gang, sa hun. Matkrisen i Sahel Om lag 11 millioner mennesker i Niger, Mali og Tsjad vil mangle mat denne sommeren. Nærmere 2 millioner står i umiddelbar fare for å rammes av alvorlig underernæring, deriblant 1 million barn. Neste avling vil tidligst kunne høstes i september. CARE vil gi forskjellig type støtte til i alt mennesker, hvorav vil motta nødhjelp de neste månedene. Dette skjer i tillegg til pågående arbeid for å forebygge nye kriser.

4 6 aktuelt AKTUELT 7 En huskelapp for ministeren til å overleve, og de må skaffe mat og vann til familien. Derfor må de viktigste midlene til å få familier ut av fattigdom gå til kvinnene. De må få tilgang til kreditt og eiendomsrett over jorda. De må få mulighet til å investere i bedre redskap for bedre landbruk. Det må legges større vekt på jenters rett til utdanning. Utdanning for jenter er kanskje den mest kostnadseffektive innsatsen vi kan gjøre for å skape utvikling. Vi må ha et klart kvinneperspektiv på alt vi driver med. Rett etter at han ble utnevnt til ny norsk utviklingsminister på Slottet 23. mars, fikk Heikki Holmås en huskelapp overrakt av CAREs markeds- og kommunikasjonssjef, Jon Ragne Bolstad. For å hjelpe Heikki Holmås (SV) i den nye jobben som Norges utviklingsminister, lagde CARE en uhøytidelig liste med ti ting vi mener er viktig at han husker. - Tusen takk, denne skal jeg henge på kontoret, svarte Holmås da vi møtte ham på Slottsplassen i Oslo rett etter utnevnelsen. - Jeg vil ta utviklingspolitikken hjem, sa Holmås, etter at statsminister Jens Stoltenberg hadde presentert ham som ny utviklingsminister på Slottsplassen 23. mars. Overfor CARE utdyper Holmås hva han mener med dette: - Nordmenn flest har et stort engasjement for solidaritetsarbeid og nestekjærlighet. Det er stor oppslutning om det høye bistandsnivået. I tillegg til det staten bruker på bistand og utvikling, gir veldig mange faste bidrag til frivillige organisasjoner som CARE. Men dette engasjementet kan vi ikke ta for gitt. Vi må få fram resultatene av bistanden på en bedre måte. Vi må bli bedre til å fortelle hva vi driver med og hvorfor, at dette handler om konkrete menneskers liv og framtid. Ikke minst er det viktig å få fram at de globale problemene berører oss alle. Vi har bare denne ene kloden. Jeg vil reise rundt i Norge for å snakke om dette, forklarer Holmås. På Slottsplassen fikk den nye statsråden også en huskelapp fra CARE med ti tips for å lykkes i sin nye jobb. Huskelappen minnet ham om at kvinner utgjør 70 prosent av verdens fattige og at diskriminering mot kvinner er en av de viktigste bremseklossene for utvikling. Avisen Bistandsaktuelt CARE takker Teekay Petrojarl for støtten til arbeidet for å bekjempe fattigdom. meldte senere at huskelappen var hengt opp på ministerens kontor i Utenriksdepartementet. Budskapet om betydningen av å satse på kvinner, har Holmås tatt til seg. - De fleste fattige mennesker er kvinner, men det er også kvinner som er den viktigste ressursen for å komme ut av fattigdommen, påpeker han. - Kvinner har ofte ansvaret for små barns muligheter - CARE slåss mot fattigdom gjennom å hjelpe fattige kvinner, som deretter kan hjelpe hele familier og endre samfunn. Vi mener det er riktig å satse på kvinner for å skape bedre tilgang til utdannelse, utvide økonomiske muligheter, øke tilgang til rent vann og beskytte naturressurser, sier administrerende direktør, Peter Lytzen. Holmås er kjent med CAREs spare- og lånegrupper, der (hovedsakelig) kvinner kommer sammen for å skape en tryggere økonomisk tilværelse og kunne investere i nye og økte inntektskilder. Utviklingsministeren mener denne type lokale finansordninger også var sentrale i oppbyggingen av Norge. - Mobilisering av beskjeden lokal kapital og utlån, basert på personlig kjennskap til låntakere, har betydd mye i oppbyggingen av vårt eget land, og det er utvilsomt viktig i fattige land. Jeg gleder meg til å møte slike grupper når jeg snart reiser til noen av de landene vi samarbeider med, sier han. - Hva ser du som din viktigste oppgave som utviklingsminister? - Jeg vil fortsette den linja som den rødgrønne regjeringen har hatt hele tiden: Bekjempe de systemene og maktstrukturene som gjør at folk ikke kommer ut av fattigdommen. Det handler om krig og konflikt, klimaendringer og systematisk diskriminering, spesielt mot kvinner. Mange land som tidligere var fattige, har nå høy økonomisk vekst. Samtidig har flere land store folkegrupper som fortsatt lever i fattigdom. Vi må erkjenne at vekst alene ikke skaper god utvikling. Det er helt avgjørende at veksten følges av en god fordelingspolitikk. Les hele intervjuet med Heikki Holmås på

5 8 Reportasje: Niger Reportasje: Niger 9 Kornbanken har betydd mye for Halima og de andre innbyggerne i landsbyen Diakindi sørøst i Niger. - Opprettelsen av denne kornbanken markerte et skille i livet mitt, sier hun. Mata Masu Dubara Kvinner med tæl Da spare- og lånegruppene i Niger organiserte seg i en felles bevegelse på 1990-tallet, ga de seg selv navnet «Mata Masu Dubara», som på språket hausa betyr «kvinner med tæl». I dag brukes bare forkortelsen «MMD». Alle de 142 husholdningene i Diakindi står overfor de samme problemene. For Fatis familie har det vært ekstra vanskelig helt siden de måtte selge alle eiendeler for å klare seg gjennom en matkrise på begynnelsen av 1990-tallet. Overvinner tørke med kornbank Klimaendringer og befolkningsvekst har gjort livet vanskeligere på landsbygda i Niger. I landsbyen til Halima fant de selv en måte å håndtere tørkekriser. Av Ibrahim Niandou, CARE Niger - Dette er kanskje overraskende for dem som tenker på Niger som synonymt med tørke og sult, men jeg mangler ikke mat selv om jeg ikke har en egen åker å dyrke på. Det kan jeg takke Gud og kornbankene våre for, sier Halima med et strålende smil. Den 55-årige kvinnen bor i landsbyen Diakindi, 42 km sørøst for Nigers hovedstad, Niamey. Hun bor sammen med datteren Fati og sine to barn, Farida (5) og Safi (17 mnd.). For 30 år siden var ingen her plaget med matmangel. Det var nok jord, den var fruktbar og det var rikelig med regn. Men ting er gradvis blitt verre. Innbyggertallet har økt, åkrene gir dårligere avlinger. Alle familier må tilpasse seg og finne andre måter å leve på. - Alle roper krise når det er en dårlig avling. Folk som meg er tause og lider fordi vi aldri har avlinger verken gode eller dårlige. Jeg overlevde på folks solidaritet og de jobbene som ingen andre ville ha, forteller hun. Spare- og lånegruppe I 1997 ble det etablert en spare- og lånegruppe i landsbyen. Siden starten i 1990 er det etablert tusenvis av slike grupper rundt om i Niger, gjennom et norskfinansiert program som kalles MMD. Det er en forkortelse for Mata Masu Dubara, som betyr kvinner med tæl. Gruppene hjelper fattige kvinner til å spare penger på en sikker måte og låne av hverandre. Dette var ikke var løsningen på alle Halimas problemer, men det ga henne mulighet til å låne små beløp, slik at hun kunne selge smultboller på markedet. Pengene hun tjente, var nok til å kjøpe mat til familien, uten å måtte spørre andre om hjelp. Det var ikke alle dager Halima hadde råd til å kjøpe de 2,5 kiloene korn hun trengte til å lage bollene. Prisene svingte mye. Det var også dager da det var vanskelig å få tak i mat til familien. Dette var særlig merkbart i 1998 og 2001, da kornproduksjonen i området var liten. Mange andre fikk de samme problemene som Halima. Én konsekvens var at flere kvinner ville være med i spare- og lånegruppen, og de måtte etablere en ny gruppe. Kornbank Matmangelen og det store antallet medlemmer inspirerte også spare- og lånegruppene til å etablere en kornbank. CARE støttet ideen, bidro med praktisk assistanse og materiell til bygging av kornbanken, samt 35 sekker hirse for å starte virksomheten. Lederen (i midten) og andre medlemmer i spare- og lånegruppen i Halima. Opprettelsen av kornbanken markerte et viktig skille i livet mitt. Når som helst i løpet av året har jeg mulighet til å få en 100 kilos sekk korn, som jeg betaler tilbake med en fast rente. - I tillegg til det månedlige lånet jeg tar opp for å lage smultringer, kan jeg og alle de andre medlemmene, låne større beløp til å gjøre investeringer over flere måneder. Jeg pleier å ta opp et lån på rundt francs (ca. 270 norske kroner) i halvåret, forteller Halima. Denne ordningen har flere fordeler. Aller viktigst er at de fattigste slipper å bekymre seg for hvordan de skal få tak i mat når det er krise. Dette koster en kornbank i Niger Konstruksjon av lagerbygning: 7700 kroner Én sekk hirse eller mais: 220 kroner Én sekk ris: 150 kroner Utstyrspakke: 1400 kroner Opplæring: 3600 kroner - I tillegg bygger vi en sterkere økonomi over tid. Alt dette har vi gjort ved å styrke kapitalen til kornbanken vår. Krisene i 2005 og 2010 påvirket banken vesentlig fordi det ble dyrt å erstatte kornet som ble delt ut. Men med jevnt arbeid, har vi greid å overvinne disse krisene, forteller Halima fornøyd. Les flere historier fra Niger på CARE bistår med konstruksjon av lagerlokaler (vanligvis i eksisterende bygninger), startkapital i form av sekker med korn, opplæring i å drive kornbanken og nødvendig utstyr.

6 10 Spare og LånegruppeR MALI Spare og LånegruppeR MALI 11 Matkrisen i Vest-Afrika og urolighetene i Mali påvirker også situasjonen i landsbyen Djanuarybougou i regionen Segou. I spare- og lånegruppen «Kvinners håp» hjelper medlemmene hverandre til å takle dårlige avlinger og økte priser. Solidaritet i krisetid Medlemmene i spare- og lånegruppen Kvinners håp bidrar alle til et felles forsikringsfond, der de kan få støtte hvis de mangler penger. Dette hjalp Mariam ut av en knipe. FOTO: Brian Melnyk Som CARE-venn støtter du etablering av flere spare- og lånegrupper Hva gjør du når barnet ditt trenger medisiner, og du ikke har noe å betale med? Av Dana Leroy Dobrescu Da vi møter Mariam Dicko, sitter hun ved en liten salgsbod og forsøker å selge en stråmatte. Det har tatt henne fem dager å lage den. Hun ber om 1000 franc, eller om lag 10 kroner. I armene holder hun sin unge sønn som om hun vil skjerme ham for alle verdens vanskeligheter. Men barnet er ikke friskt. Etterpå ble vi invitert med for å se risåkeren til ett av gruppemedlemmene før den skulle oversvømmes av vann fra landsbyens irrigasjonssystem. Mariams triste oppsyn var likevel det som festet seg fra møtet. Sykt barn Det er flere år siden at Mariam kom alene til Djanuarybougou fra en landsby nær grensen til Mauritania. Den gang fortalte hun at hele familien hennes var død, men etter hvert oppsto rykter om at dette ikke var sant: At hun var blitt utstøtt av familien, og slått nesten til døde, da hun ville skille seg fra ektemannen. I dag har Mariam en ny ektemann og fem barn. Kunne ikke betale Vi hadde møtt Mariam første gang under det ukentlige møtet i spare- og lånegruppen Kvinners håp. På møtet ga hvert av medlemmene i tur og orden sitt faste bidrag til sparekassen og betalte tilbake lån med rente. Da det var Mariams tur, senket hun hodet. Hun så ned i sanden og forklarte at hun hadde regnet feil. Hun hadde ikke trodd det var i dag hun skulle betale tilbake lånet. De andre kvinnene studerte henne og prøvde å forstå. Vanligvis var Mariam blant de mest aktive i diskusjonene. Ettersom det var første gang hun hadde brutt reglene, besluttet gruppen at hun skulle slippe å betale straffegebyr. Ellers var det et godt møte. Flere tok opp nye lån, og alle fikk tilbud om penger fra et fond de hadde etablert for å kjøpe gjødsel til kornproduksjon. Da vi møter Mariam igjen dagen etter, sitter hun ved den lille boden sammen med en eldre kvinne. I armene har hun den lille gutten som er tydelig syk. - Han brant foten sin i kokende olje for to dager siden. Det ser ut som om det er blitt infisert. Han har hatt feber siden i dag morges, og nå skjelver han, forteller moren. Vi forstår snart den triste sannheten om hvorfor hun ikke kunne betale tilbake lånet på møtet dagen før. Hun hadde tatt opp lånet for å sette opp salgsboden. Det gikk bra en stund, men med den dårlige avlingen sist sesong, føk matprisene i været. Mange i landsbyen måtte selge alt de eide for å ha nok å spise. - I dag er 1000 franc veldig mye penger for folk her i landsbyen. I fjor kunne tjene 700 franc på én dag. I dag er jeg heldig hvis jeg tjener 300, forteller Mariam. Ektemannen reist bort Familien hennes har overlevd som dagarbeidere, men nå går alle de arbeidsføre barna på skole, fordi, som moren sier: Vi vet alle at det er det beste for fremtiden deres. For to måneder siden reiste ektemannen til hovedstaden Bamako for å finne arbeid. - Han har ringt flere ganger, men han har ikke sendt noen penger. Jeg må ta vare på barna mine og foreldrene hans. Dette er svigermoren min, sier Mariam, og peker på den eldre kvinnen. - Hun, mannen hennes og en av hans brødre bor sammen med oss. De er veldig gamle, så jeg må hjelpe dem. Hva annet kan jeg gjøre? Vi spør hvordan hun klarer å betale det ukentlige Mali Bamako MALI Djanuarybougou Spare- og lånegruppen «Kvinners håp» 50 medlemmer fordelt i to grupper med felles sekretær. Hvert medlem sparer hver uke 2,5 kroner. Alle sparer også 1 krone i et felles investeringsfond og 25 øre i et forsikringsfond. I midten av mars var det 80 kroner i den felles forsikringskassen.

7 12 Spare og LånegruppeR MALI Vil du eller noen du kjenner bli CARE-venn? Registrer dere på Takk til våre samarbeidspartnere: Mariam Dicko visste ikke sin arme råd da sønnen ble syk, og hun ikke hadde penger til å oppsøke lege eller kjøpe medisiner. FOTO: Dana Leroy Dobrescu beløpet til spare- og långruppen. Hun svarer at hun ikke lenger klarer det. Hun brukte hele lånet på butikken, og nå har hun ingenting igjen. - Og barna mine er syke. Jeg tror vi alle har malaria. Han her føler seg dårligere for hver dag, og jeg vet ikke hva jeg kan gjøre. Jeg har ingen penger. Selv har jeg nesten ikke spist på to dager, men de andre har fått litt hirsegrøt. Hvordan kan jeg gå til en lege når jeg ikke har penger til medisiner? Penger til lege Vi spør hvorfor hun ikke har bedt spare- og lånegruppen om hjelp. Alle medlemmene bidrar til et felles forsikringsfond, hvor de kan få støtte når de har problemer. Mariam tror ikke kun vil få lov til det, ettersom hun ikke har betalt tilbake lånet sitt. - Og det er tre nøkler hos tre forskjellige kvinner. De vil aldri gå med på å møte meg i dag, sier hun. Vi overtaler henne likevel til å snakke med gruppens leder, Founé. Fra øyeblikket Mariam forklarer henne situasjonen, er det som om alt endrer seg. Flere av medlemmene kommer for å høre hva som foregår. De går for å innhente samtykke fra minst elleve medlemmer, slik gruppens regler krever, og kommer tilbake med de tre nøklene til sparekassen. De blir raskt enige: Det er 8000 franc i fondet. Hun kan få Vi må få barnet til en lege med en gang! En kvinne som heter Fatim, og Bintou Dicko (som ble omtalt i forrige utgave av icare), kommer med litt melk og ris. - Det er til familien din, smiler Bintou idet hun gir det til Mariam. Plutselig begynner Mariams svigermor å gråte og snakke raskt på et språk vi ikke forstår. Bintou og Fatim virker ille berørte. - Hun tilbyr seg selv til gruppen, forteller tolken. Han forklarer at Bellafolket, som Mariams svigermor tilhører, tidligere var underlagt tuaregene som slaver. Frihet er i dag det viktigste som finnes for en bella. Å tilby seg selv til noen, er det mest betydningsfulle uttrykk på takknemlighet en kan gi. Gruppelederen, Founé, løser opp situasjonen med sitt sedvanlige smil og handlekraft. - Ta med pengene og barna, og kom dere til en lege! sier hun.

8 Boligalarm til markedets beste pris! tlf Brandval Tlf Fax fi

9 Returadresse: CARE Universitetsgata 12, 0164 OSLO Hvor langt vil du gå? Jenter og kvinner i afrikanske land må gå flere timer hver dag for å hente vann og ved til familien. CARE utfordrer deg, dine kolleger og venner til å gå en uke i deres sko. Gå minst 8000 skritt hver dag i én uke, og gi 250 kroner til CAREs arbeid. Pengene bruker vi til å bygge brønner og skoler, slik at jenter og kvinner i fattige lokalsamfunn heller kan bruke tiden på å lære og få muligheter til å skape endring. Du blir også med i trekningen av en reise til Mali. CAREs skrittkampanje starter 10. september. Den passer for både enkeltpersoner, grupper og bedrifter. Meld på vennene og kollegene dine eller engasjer dem som dine sponsorer! For bedrifter kan CARE skreddersy en skrittkonkurranse. Ta det første skrittet, gå inn på care.no/skritt i dag! I samarbeid med

Nøkler til suksess. Side 8 9: Kvinner skaffet bedre helsetjenester i Niger. Side 6 7: Fellesskap mot fattigdom i Burundi

Nøkler til suksess. Side 8 9: Kvinner skaffet bedre helsetjenester i Niger. Side 6 7: Fellesskap mot fattigdom i Burundi Side 6 7: Fellesskap mot fattigdom i Burundi Side 8 9: Kvinner skaffet bedre helsetjenester i Niger Side 10 11: Safa (20) forteller om dramatisk flukt fra Syria nr. 2 2014 tema: sparing hjelp til kvinner

Detaljer

Veier ut av fattigdom

Veier ut av fattigdom Niger: En nasjonal bevegelse mot fattigdom Tanzania: Kvinnelige gründere ser etter nye markeder Norge: Fra kornkamre til sparebanker Kara Bara: Spare- og lånegruppen forandret landsbyen nr. 2 2011 tema:

Detaljer

Når livet må starte på nytt Josephine vil at verden skal vite hva som skjer i Kongo. Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo

Når livet må starte på nytt Josephine vil at verden skal vite hva som skjer i Kongo. Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo Side 3: Kolleger konkurrerte i CAREs gå-kampanje Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo Side 10: Flyktet fra vold i Syria, kjemper for å overleve nr. 2 2013 tema: vold mot kvinner hjelp til kvinner

Detaljer

- Jeg føler meg som en ny kvinne

- Jeg føler meg som en ny kvinne Side 4: Lese- og skriveopplæring gir nye muligheter i Rwanda Side 8: Et barns bilde av borgerkrig Side 10: Syriske frivillige hjelper andre flyktninger nr. 4 2013 tema: livslang læring hjelp til kvinner

Detaljer

Haiti starter på nytt. Hvordan unngå at det skjer igjen? Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad

Haiti starter på nytt. Hvordan unngå at det skjer igjen? Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad «Cité de Care»: Håp og verdighet blant mennesker som mistet alt Sparegruppen ara Bara: En malisk forretningskvinnes hverdag UDs nye utviklingsdirektør:

Detaljer

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest.

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Tema Klima I fokus Fasteaksjonen Portrett Rabia Waqar Nr 01 2015 DETTE ER KLIMA- ENDRINGENE Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner

Detaljer

magasinet NYE MATKRISER I 2012: En milliard mennesker får ikke nok mat Kampen mot i Trondheim fra panteflasker

magasinet NYE MATKRISER I 2012: En milliard mennesker får ikke nok mat Kampen mot i Trondheim fra panteflasker TEMA: Oppsporing i Norge magasinet Kampen mot atomvåpen Supermammaen i Trondheim Mer omsorg fra panteflasker 42011 NYE MATKRISER I 2012: En milliard mennesker får ikke nok mat FINN TIPS OM MENINGSFULLE

Detaljer

Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole

Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole i en urettferdig verden Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole U T G I T T A V N O R A D / F A G B L A D E T B I S T A N D S

Detaljer

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning MAGASINET Misjonsblad Tema: India Utdanning Utvikling Utrustning LEDER 2 MAGASINET Innhold: Leder: 15 år i India... 2-5 Den lille familien... 6-7 Jesus vår modell... 8-11 I jungelens riket... 12 Medarbeider

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Tekst: Teresa Grøtan Research: Taslima Miji Foto: Ben Owen-Browne Gjelda etter Yunus

Tekst: Teresa Grøtan Research: Taslima Miji Foto: Ben Owen-Browne Gjelda etter Yunus HOVEDSAKEN Tekst: Teresa Grøtan Research: Taslima Miji Foto: Ben Owen-Browne Gjelda etter Yunus Vant fredsprisen: Muhammad Yunus. Muhammad Yunus, fredsprisvinner og grunnlegger av Grameen Bank, hylles

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

Barn kjemper for å overleve. magasin. 1 Nytt Håp magasin. Broren tok sitt liv - orket ikke å sulte mer. Ta vare på Ines når jeg dør

Barn kjemper for å overleve. magasin. 1 Nytt Håp magasin. Broren tok sitt liv - orket ikke å sulte mer. Ta vare på Ines når jeg dør magasin www.nytthaap.com Nr. 2-2008 13. årgang Broren tok sitt liv - orket ikke å sulte mer Ta vare på Ines når jeg dør Forlatt på buss som 6-åring Barn kjemper for å overleve 1 Forsidefoto: Elisabeth

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Vellykkede spare- og lånegrupper. I felten med FORUT

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Vellykkede spare- og lånegrupper. I felten med FORUT -nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT Mange flotte julegaver i vår nettbutikk: www.forut.no Nr 4-2010 PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Vellykkede spare- og lånegrupper

Detaljer

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Gi oss i dag vårt daglige brød Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Innehold Leder......3 Om NUK, Caritas og Adventsaksjonen...4 Om årets prosjekt... 5-8 DR Kongo...9-11

Detaljer

Med Elvis til urolige Myanmar

Med Elvis til urolige Myanmar 12 Presse-etikk: Journalister skapte korrupsjonskultur 14 Tema: Afrikas nye uredde gründere 40 Jubileum: Fredskorpsets fotoskatt Bringer bistand inn i valgkampen Side 10 NR 2 MARS 2013 www.bistandsaktuelt.no

Detaljer

8TIPS EN HJELPENDE HÅND

8TIPS EN HJELPENDE HÅND Mikrokreditt Små lån utgjør store forskjeller for fattige ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Grenseløse leger På medisinsk oppdrag for en bedre verden EN HJELPENDE HÅND Nr. 2 / April 09 8TIPS SLIK KAN

Detaljer

Malawi: Afrikas varme hjerte Vannpumpe gir økt matproduksjon Lula: Kampen mot sult er min livsoppgave

Malawi: Afrikas varme hjerte Vannpumpe gir økt matproduksjon Lula: Kampen mot sult er min livsoppgave U-NYTT 3 2004 Malawi: Afrikas varme hjerte Vannpumpe gir økt matproduksjon Lula: Kampen mot sult er min livsoppgave Konsensus? I forrige nummer av U-nytt snakket vi litt om Stortingsmelding 35, Utviklingsmeldingen.

Detaljer

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08 Redd Barna magasinet 02/08 MIDTØSTEN 4. generasjon flyktningbarn i leire i Libanon AFGHANISTAN Redd Barnas landsbyskoler en suksess TEMA menneskehandel Slåss mot handel med barn Vår tids slavehandel øker

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

magasinet Gravd ut av snøkaos fem år etter: Gjenoppbyggingen går som planlagt

magasinet Gravd ut av snøkaos fem år etter: Gjenoppbyggingen går som planlagt NR 4/2009 88. ÅRGANG www.rodekors.no Vi ønsker våre medlemmer en god jul! magasinet JULEKAMPANJEN: Gi noen et håp i julegave INTERVJUET: Ole Robert Reitan om nød i Norge AFRIKAS HORN: Over 20 millioner

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Vennskap For Livet. Sangartisten Jørn Hoel har besøkt Gatebarnsenteret. magasin. 1 Nytt Håp magasin Forsidefoto: Marion Klaseie/NRK

Vennskap For Livet. Sangartisten Jørn Hoel har besøkt Gatebarnsenteret. magasin. 1 Nytt Håp magasin Forsidefoto: Marion Klaseie/NRK www.nytthaap.com magasin Nr. 2-2007 12. årgang Vennskap For Livet Sangartisten Jørn Hoel har besøkt Gatebarnsenteret - Jeg er uønsket hjemme Reginaldo har giftet seg Når aids rammer barn... 1 Nytt Håp

Detaljer

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra Team Albania Desember 2012 Nesrina og Seat Gjoka med familie har

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Bitten Nordrik FAGSTOLTHET. Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet?

Bitten Nordrik FAGSTOLTHET. Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet? Bitten Nordrik FAGSTOLTHET Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet? 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 3 2 Metode og datagrunnlag.. 4 3 Bakgrunn for medlemskap/ikke medlemskap. 4 3.1 Begrunnelser

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

NR 1 2011 ÅRGANG 23 ISSN 1652-5108. UKRAINA 250 000 får hjelp. ZAMBIA Et spennende misjonsland. MOLDOVA Hjelp til fattige familier

NR 1 2011 ÅRGANG 23 ISSN 1652-5108. UKRAINA 250 000 får hjelp. ZAMBIA Et spennende misjonsland. MOLDOVA Hjelp til fattige familier NR 1 2011 ÅRGANG 23 ISSN 1652-5108 UKRAINA 250 000 får hjelp ZAMBIA Et spennende misjonsland MOLDOVA Hjelp til fattige familier LEDER SKANDINAVISK BARNEMISJON Det er gledelig å lede Barnemisjonen! UTGIVER

Detaljer