Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG"

Transkript

1 Kuldeprodukter Varmepumper Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG

2 NOVEMA KULDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter. Vi har nesten 50 års erfaring i det norske markedet med gode produkter, høy kompetanse, stort reservedelslager, dyktige forhandlere og et godt service-apparat. Novema Kulde har rundt 35 ansatte og er en del av Galleberggruppen. Novema Kuldes hovedkontor og lager er lokalisert på Skedsmokorset, men har også kontor i Fredrikstad, Bergen og Trondheim. Novema Kulde tilbyr sine kunder moderne utstyr med den beste teknologien, hvor miljø og energiforbruk er satt i fokus. Novema Kulde betaler betydelige beløp for retur av næringselektronikk og for import og destruksjon av kuldemedier til Norge. Alle returvarer kildesorteres og returneres til gjenvinning. I nært samarbeid med våre leverandører arbeider vi aktivt for å videreutvikle gode tekniske løsninger og konsepter tilpasset nordiske forhold og klima. Vi har et meget bredt produktspekter, som sammen med høyt teknisk nivå og bra priser, er etterspurt og høyt ansett i det norske markedet. VARMEPUMPER EN RIVENDE UTVIKLING Varmepumper har hatt en voldsom utvikling de siste årene, spesielt gjelder dette luft vann varmepumper. Disse er idag et fullgodt alternativ opp til 200 kw pr aggregat. Mye av utviklingen skyldes nye kompressorer men også at varmepumpen utstyres med større vekslere, motstrøm og større luftmengder. Selv med en rekke gode produkter på markedet med stort sparepotensiale så opplever mange problemer med varmepumpe anlegg. I dette heftet prøver vi å gi noen forklaringer på feil som ofte skyldes røranlegget eller driften av anlegget. For å illustrere utviklingen så er det under 2 grafer, en fra en luft vann varmepumpe solgt opp til 2007 og en ny luft vann varmepumpe spesiallaget for varmepumpefunksjon. Grafen til venstre viser toppmodellen i 2007, med maks 50 C og 35 C ned til - 10 C Grafen til høyre viser dagens teknologi, med maks 60 C og 50 C ned til - 20 C Grafen viser temperatur på vannet ved forskjellige utetemperaturer ut av varmepumpen. Siste serie kompressorer fra Copeland mister også mindre effekt ved lavere utetemperatur. Men ny teknologi er også noe dyrere og det finnes billigere løsninger der hvor man sjelden har under noen få minusgrader slik som Vestlandet. Nye kompressorer lages også stort sett bare i 400/3 og trafo må brukes i eldre anlegg. Utviklingen vil nok ikke stanse, men gjøre mindre hopp fremover, vi snakker da om mer elektronikk, og flere produkter laget hovedsakelig som varmepumper og med lavere trykkfall på vannsiden. Novema kulde har mesteparten av sin dokumentasjon liggende på Her kan du hente ned: Tekniske data og driftsinstrukser Service igangkjøring og feilsøkingshefter Elektriske tilknytninger Montasjetips og skisser Kurs og programmer I tillegg har Novema kulde en betydelig mengde elektronisk dokumentasjon som ikke ligger på web. Kontakt oss hvis du mangler noe enten via mail eller på telefon. Vårt mål er at våre kunder til enhver tid skal være fornøyd med våre produkter og service! Dokumenter endres kontinuerlig. for oppdatert informasjon kontakt oss eller gå inn på Dette heftet viser noen av de viktigste punktene for å skape gode varmepumpeanlegg. trenger du mer info så sjekk vår web og avsnitt 1.0 og NOVEMA KULDE

3 ANL - H kw ANK 9-34 kw NRL H kw NRL K kw YUTAKI 80 C kw WRL-H kw Vi har også varmepumper opp til 1,7 MW, se avsnitt 6.0 NXW-H kw WSA kw Før man prosjekterer Avsnittene i dette heftet forklarer en del ting, men en huskeliste før prosjektering kan være godt å ha. Sett opp energibalanse i bygget ved synkende utetemperaturer Hva kreves av kjøling og total varme effekt Kan anlegget bruke lavtemperatur, maks 55 C, hvis nei kan man sonevarme deler av anlegget eller skifte ut til f.eks. viftekonvektorer. Vil man under alle driftsforhold sikre konstant vannmengde over varmepumpen. Hva skjer med kapasiteten på varmepumpen når store energikilder f.eks. ventilasjon stopper om natten. Vil man under alle driftsforhold sikre lav nok retur til varmepumpen. Ved luft vann varmepumpe må is og smeltevann kunne fjernes. Har spisslastkjele mulighet for mykt pådrag av effekt. Støy er viktig ved luft vann da disse går på maksimalt turtall som varmepumpe. 35 d(a) på nærmeste fasade er kravet. Og til sist man kjøper varmepumpe for å spare penger, prøv å husk at varmepumper er lavtemperaturvarme. At man kan presse moderne kompressorer til 65 C er fl ott, men da faller virkningsgraden som en sten. Grafen viser energibalanse i et bygg. Maksbehovet er 37 kw og varmekapasiteten rundt - 3 C ute er ca. 15 kw. For å dekke TEK10 så bør man dekke alt til ca. - 3 C ute. For dette anlegget ville en varmepumpe på 15 kw ved - 3 C og en spisslastkjele på 40 kw passe. Men man må også sjekke krav til vanntemperatur. Når man skal sammenligne Be alltid om konvolutt på aggregatet, som side 2 viser eksempel på. Sjekk at konvolutten passer til ditt behov. Sjekk hvilken temperaturer varmepumpen er tilbud ved. Eurovent er + 7 C og da har knapt varmebehovet begynt. Det å sammenligne aggregat ved + 7 C, 0 C eller - 5 C er umulig. Sjekk at avtiningsordning under batteri for luftkjølte varmepumper er med. Er du usikker på oppgitte data sjekk med Eurovent på nettet. Ny standard UNI EN 14511:2011 Ny standard EN 14511:2011 krever også at effekt for pumper for trykkfall igjennom vekslere taes med i nevneren for EER og COP. Spesielt på luftkjølte aggregater vil det utgjøre en betydelig forskjell på EER om man regner ny eller gammel standard. Så vær sikker på hvilken standard som er brukt når du sammenligner. Prosess gjenvinning Norge er fullt av tørrkjølere som går på frikjøling eller fjerner varme fra prosess og datarom hele året. En delstrøm herfra inn til en varmepumpe kan fort gi en COP på 5-6. Verdt å vite R410a er idag suverent best på luft vann varmepumper og middels store vann vann vp. R134a passer på store effekter ved vann vann vp, men bør ikke brukes på luft vann. CO 2 er sikkert fi nt for den teknisk interesserte, men koster fl esk og husk utviklingen går raskt og du må ha råd til å skifte ut varmepumpen om kanskje en 10 år. Det fi nnes noen foredragsholdere som vil ha stempelkompressorer og dyre plassbygde løsninger. Men ingen av de ledende produsentene lager lenger slike produkter og det må jo få en til å tenke. NOVEMA KULDE 3

4 VANNMENGDER OG LAV RETUR KONSTANT VANNMENGDE En varmepumpe består av kompressor og et kuldemedie hvor trykket senes og heves for å overføre varmen. Hvis de ytre forutsetningene endres raskt slik som varierende vannmengde så kan varmepumpen få problemer. Spesielt med frekvensstyrte pumper og 2 veis ventiler vet man aldri hva som sirkulerer av vann. Vi liker å bruke en tank med 4 anslutninger for å sikre konstant vannmengde over varmepumpen. SIKRE LAV RETUR Ved å koble varmeanlegget slik at retur fra de varme kursene går til de som krever kaldere vann, så kan man sikre kald nok retur til at varmepumpen går. 4 NOVEMA KULDE

5 DELTA T OVER VARMEPUMPER OG ELKJELER DELTA T VARMEPUMPE Liten T betyr stor vannmengde. Gir høyt trykkfall og store rørdimensjoner. Stor T betyr lite vann. Retur må være veldig lav for at aggregatet skal laste full effekt. For varmepumper er en T fra 5 7 C bra for luft vann varmepumper og 5 10 C for vann vann varmepumper DELTA T ELKJELER ---- Feil vannmengde og få trinn over elkjeler kan gi store svingninger i T og vanskelig regulering. Liten T gir stor vannmengde. Gir høyt trykkfall, og store rørdimensjoner. Vannhastigheten kan også gi vibrasjoner i kjelen som forkorter livet på elstavene. Stor T lite vann. Kan gi ujevn regulering og unødvendig slitasje på kontaktorer 10 C T over elektrokjelen det som er nominell mengde. Men med variasjoner fra 5 20 C Type varmepumpe Min delta T over kondensator Maks delta t over kondensator Luft vann varmepumpe 3 C 10 C Vann vann varmepumpe 5 C C Delta T pr trinn for elkjeler Antall trinn elkjele 3 C delta T ved full mengde 10 C delta T ved full mengde 25 C delta T ved full mengde 3 trinn 1,0 C 3,3 C 8,3 C 7 trinn 0,4 C 1,4 C 3,6 C 15 trinn 0,2 C 0,7 C 1,7 C 30 trinn 0,1 C 0,35 C 0,8 C Legg spesielt merke til at hvis du har en liten elkjele med lite vann og stor T så kan hvert trinn gi en temperaturøkning på 8,3 C. Da blir det ikke lett å regulere en fyringskurve. Så bruk alltid mange trinn på elkjele når du bruker den sammen med varmepumper. Elkjele EP-E 6 eller 7 trinn fra 11 kw VARMEPUMPER ER LAVTEMPERATUR Med varmepumpen kan du spare store beløp på fyringen. Det må jo være noe av hensikten. For å gi en god besparelse så kreves det at forskjell mellom varm og kald side er minst mulig (se side 10). Allikvel ser vi i Norge et jag etter stadig høyere og høyere temperatur, selv NOVAP ga premie til en som greide å lage en varmepumpe som greide 80 C. En slik utvikling er vi helt uenig i. Kjøre varmepumpen maksimalt gir både kortere levetid og lavere besparing. Så vi foreslår: Bruk maks 55 C utgående vann. Varmepumper som løfter vannet veldig høyt har ofte en stiv pris og dårlig virkningsgrad. Husk at utviklingen går raskt slik at om 10 år bør du ha råd til å bytte ut varmepumpen. Bytt heller ut gamle radiatorer eller bruk ettervarme i denne kursen for å holde en lavere temperatur på anlegget. Tappevann er en veldig liten del i de fleste bygg og med akkumulering så kreves det ikke stor effekt. Det er bedre å varme vannet opp til 50 C med god virkningsgrad en å varme det opp til 65 C med lav virkningsgrad. Hitachi Yutaki S80 som løfter vannet til 80 C med 2 kompressorer. NOVEMA KULDE 5

6 SAMMKJØRING MED SPISSLASTKJELE FELLES REGULATOR For å samkjøre varmepumpe og annen varmekilde kan man styre dette via en felles regulator R1 med fyringskurve. Ønsket temperatur i T1 settes da som en funksjon av utetemperatur i T3. Regulator R1 øker da først varmepumpen type NRL til 10 volt, dersom det fremdeles trengs mere varme legges så elektrokjelen inn for å tilfredsstille ønsket temperatur i T1. I varmepumpe defineres da hvilken temperatur som tilsvarer 0 10 V. Regulatoren gir ikke signal uten at f.eks. et driftsignal er kommet fra hoved pumpe. Dersom retur blir høyere en f.eks. 48 C i T2 (eller < 5 lavere en settpunkt i T1) så reduseres effekten på kjelen. Dette for å hindre at varmepumpe stopper grunnet for høy retur. Skissen under har også en liten elkjele i en sone for å slippe å kjøre opp temperaturen på hele anlegget. PÅDRAG FRA SPISSLASTKJELE Når spisslastkjele skal legge inn varme er det viktig at dette foregår kontrollert. Veldig ofte ser vi store kjeler som legger inn stor effekt raskt noe som medfører at retur til varmepumpen blir for varm og denne stopper. Elkjele Elkjele kan ha fra 3-25 C delta t over seg, men fungerer best ved rundt 10 C. En elkjele med mange trinn (7-30)gir god regulering. Oljekjel Få trinn på brenneren kan ofte gi svingninger i anlegget. Ved å koble slik som over og med en rask 3 veis ventil så slipper man mye av problemet. Fjernvarme 2 veis ventilen på fjernvarmen må være rask og ikke gi på for mye. 6 NOVEMA KULDE

7 LUFT VANN VARMEPUMPER STOR UTVIKLING På luft vann varmepumper er det vært en voldsom utvikling, så aggregater opp til 200 kw kan nå levere vann med 55 C ned til - 20 C ute. Aggregatene har også kompressorer som ikke mister så mye effekt ved fallende utetemperatur. Motstrøms vekslere, større batterier og mer luft. VIKTIG Luft vann varmepumper trenger litt større vannvolum grunnet avisningen. Da går aggregatet som kjølemaskin og ved for lite vannvolum så får du store svingninger og mulig utslag for aggregatet. Vi anbefaler ca. 15 l/kw for aggregatets fulle effekt. Få alltid aggregatet levert med avisning under batteriene. Luft vann må alltid monteres litt opp fra bakken og utendørs. Avisningen skaper is under aggregatet, står aggregatet på et tak så led dette vekk med varmekabler. Står aggregatet på bakken så sørg for at isen kan bre seg utover og ikke bygger seg opp under aggregatet. Hvis man ikke ønsker å bruke glykol inne så bruk en plateveksler R134a egner seg dårlig i Norge til luft vann varmepumper da mediet ikke kan greie mer en - 6 C ute. En leverandør sier han greier - 10 C, men da er det turtallsregulerte vifter og kompressorer som gir kraftig økning i lyd. Luft vann varmepumpe med veksler mot anlegg NOVEMA KULDE 7

8 VANN VANN VARMEPUMPER TEKNISK BESTE LØSNING Vann varmepumper mot energibrønn eller sjøvann er nok den teknisk beste løsningen, men også den dyreste med boring av brønn. Fordelen er at alt utstyret står inne. Løsningen brukes mest ved større anlegg. Det er viktig at du får det antall meter aktiv brønn som du beregnet. Lavere temperatur på varm side fra varmepumpen medfører at det trekkes mer varme fra energibrønn. Prøv å lade brønn om sommeren ENERGIBRØNN SOM KJØLING Hvis energibrønnen brukes som kjøling sommerstid, så bruk høyest mulig isvann. Utpå sommeren får du neppe mer en 9 C ut av brønnen og har du en plateveksler mot kald side så kan du få 11 C isvann. ANLEGG SOM DUMPER VARME MOT GRUNN Om sommeren så bruker man da bakken til å dumpe varme fra kjølemaskin, problemet er da at man fort kan kjøre for kaldt vann inn på aggregatet. Frekvensstyrte pumper er ofte overdimensjonert og har lit mulighet til å nedregulere mengde. Det beste er derfor å sette inn en shuntventil som regulerer for minimum temperatur inn på aggregatet. Se skisse under. 8 NOVEMA KULDE

9 VIFTEKONVEKTORER IKKE RADIATORER Gamle radiatorer krever ofte varmt vann, isteden for å kjøre opp et helt anlegg i temperatur er det bedre å skifte til viftekonvektorer. Høyere virkningsgrad på varmepumpen sparer ofte merkostnadene fort igjen. Radiator 1 dyp Radiator 2 dyp Radiator 3 dyp Viftekonvektor 12 cm dyp Vanntemperatur Radiator 1 dyp effekt i W Radiator 2 dyp effekt i W Radiator 3 dyp effekt i W Viftekonvektor effekt i W 70/60 C /45 C /40 C /35 C /35 C Radiator og fancoil har samme byggemål for høyde og lengde TEK10 TEK TEK 10 stiller krav til energiforbruk og type oppvarmingskilde i et bygg. I en boligblokk teller hele det oppvarmede arealet og ikke kun hver enkel boenhet. BRA er bruttoareal. Kan søke om fritak hvis naturgitte forhold gjør det umulig (må dokumenteres). Netto oppvarmingsbehov beregnes etter NS 3031, inkluderer også tappevann, men ikke varme til prosess. Når det skal være 60 % som skal være med godkjent oppvarmingsbehov så er ikke det det samme som 60 % av effekten. Avhengig av bygg ligger man nok nærere % av installert effekt. Spisslast kilde Hvis bygget har f.eks. 200 kw som spisslast og varmepumpen dekker 50 % så kan godt backup lasten være på 200 kw. For hvis varmepumpen stopper så trenger man alternativ. Et annet alternativ er å så på om man ved slike tilfelle kan skru av/redusere noe varme slik som gatevarme osv. Graddager Graddager er et godt middel for å finne ut hva som er 60 % eller 40 % av energiforbruket. Vi mener at regner du all effekt over varmepumpen ned til - 3 C ute så dekker du TEK10 Forskriftsmessig oppvarmingsmetode, (tillatt som grunnlast og hoved oppvarming) Ikke forskriftmessig energikilder/oppvarmingsmetode (tillatt som backup/spisslast) Alle ovner kjeler med biobrensel Oljekjele (skal avikles innen 2020) Varmepumpe inkludert elektrisitet til drift Kjeler fyrt med biogass eller bio oljer Solenergi Spill varme fra f.eks. varme fra datasentralens Gasskjele LPG naturgass Elkjele Panelovner Elbatteri i ventilasjonsanlegg Fjernvarme og større nærvarme anlegg Krav til løsning Bygninger med oppvarmet BRA > 500 m2 Bygninger med oppvarmet BRA < 500 m2 Boligbygging uavhengig av størrelse Andel netto oppvarmingsbehov dekket med forskriftmessig oppvarmingsmetode > 60% > 40% Netto oppvarmingsbehov < kwt/år gir ingen krav Ikke krav hvis gir merkostnader over bygningens livsløp NOVEMA KULDE 9

10 VARMEKILDER OG MOTTAKERE Kald side varmekilden En varmepumpe henter varme ved at medie i varmepumpen har en lavere temperatur en det den skal hente varme fra. Den stiplede blåe streken på skissen under indikerer hvor temperaturen ligger på kilden det skal hentes varme fra. Varmepumpen må da i sitt system (fordamperen) ha lavere temperatur en dette (mørk blå heltrukket linje), for på denne måten hente ut varmen fra f.eks. uteluften. Varmekildene spriker i temperaturområdet, men også tilgjengelighet og kostnader varierer mye. Varm side varmemottaker Du har nå hentet varme og via kompressoren løftet denne varmen til en høyere temperatur (i kondensatoren). Desto høyere du løfter temperaturen desto mer kompressoreffekt trenger du. Her må også varmemottakerens temperaturkrav ligge under det kompressoren løfter til for få avgitt varmen. Etter dette prinsippet jobber alle varmepumper, men det er fl ere ting å ta hensyn til som: Kompressortype Kuldemedie Mulig temperaturløft COP virkningsgrad Frost i varmekilder Kostnader Og ikke minst byggets behov 10 NOVEMA KULDE

11 VARMEKILDER Avtrekksluft Ofte begrenset hva man kan hente ut hvis man har en god gjenvinner, senker man avtrekksluften under 0 C så kan man få igjen frysning av avtrekksbatteriet. Bedre egnet i anlegg som badeland med vann glykol gjenvinnere og som små avtrekksvarmepumper Energibrønn Beste tekniske løsning, men dyr og mange feller å gå i. 10 meter under bakken er temperaturen 1 C høyere en års snitt på stedet. Viktig å få rett emter brønn og at vannmengder er rett for god varmeoverføring. Jordvarme Slynger i bakken, krever store arealer og kan gi frost i plen eller mark. Mest egnet for små effekter og boliger Grunnvann Flere steder i Norge er det gode forekomster av grunnvann. Meget god kilde men man må sikre seg mot frost og urenheter i vannet. Kan gjøres med platevekslere og frekvenstyrte grunnvasspumper. Sjøvann. Store anlegg bruker ofte sjøvann, krever titanvekslere og sjøvannsinntak lagt ut av dykkere. Finnes noen tromler i plast som kan legges ut, men disse har mindre effekter og krever vedlikehold. Disse kan også kun brukes til varmepumpedrift. Ferskvann mange småvann eller elver kan brukes men man må passe på for frost og kan kreve mye vedlikehold Uteluft Billig enkelt og tilgjengelig i store mengder. Her skjer det mye på aggregatsiden og er i dag et veldig godt alternativ. Men krever ettersyn og skaper is under aggregat. Men meget god løsning opp til 200 kw. Avløpsvann Kloakk og avløpsvann er spesial anlegg med fi ltrering og for store effekter Prosess Her er det mange muligheter, selv det å kjøle små effekter til datarom via varmepumper kan gi store besparelser og veldig høy COP på aggregat. VARMEMOTTAKER Viftekonvektorer Kan varme opp med vann fra 45 C. Utmerket isteden for radiatorer, kan også brukes til kjøling. Istedenfor å kjøre høye temperaturer er det bedre å bruke viftekonvektorer. Alternativ er å ha egen ettervarme i denne kretsen som krever høy temperatur. Ventilasjon Dimensjoner batteriene i ventilasjonsaggregatet for lavtemperatur. Husk at effekten forsvinner når ventilasjonsaggregatene stopper, slik at det er viktig at varmepumpen har effekttrinn som er tilpasset dette. Med ventilasjonsaggregater etter TEK10 er effektene blitt veldig små. Gatevarme Krever store effektforbruk opp mot 250 W/m 2, viktig å redusere temperaturen på vannet til gatevarme når det ikke snør. Temperatur er normalt 35 C og egnet for varmepumpe. Radiator Gamle små radiatorer kan trenge temperaturer langt opp mot C for å gi varme. Moderne 3 dyps radiatorer kan greier seg med vann rundt 55 C, men viftekonvektorer gir bedre effekt. Gulvvarme Utmerket for varmepumpe trenger vann rundt 35 C Tappevann Forvarming av tappevann til C er god økonomi, kjøre en tappevann for 65 C i et yrkesbygg er dårlig økonomi. Forvarming kan også gjøres over en lang periode og krever ikke stor effekt. NOVEMA KULDE 11

12 Velkommen! SKEDSMOKORSET tlf: FREDRIKSTAD tlf: BERGEN tlf: TRONDHEIM tlf:

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Markedets mest komplette serie! ELEKTROKJELER FOR ALLE BEHOV

Markedets mest komplette serie! ELEKTROKJELER FOR ALLE BEHOV Markedets mest komplette serie! ELEKTROKJELER FOR ALLE BEHOV NOVEMA KULDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter. Vi har nesten

Detaljer

System. Vann vann isvannsaggregat

System. Vann vann isvannsaggregat Vann vann isvannsaggregat Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står

Detaljer

RETT KLIMA DER DU ER

RETT KLIMA DER DU ER Kuldeprodukter Varmepumper Rørtekniske produkter RETT KLIMA DER DU ER NovEma KUlDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter. Vi har

Detaljer

TIPS TAPPEVANN. Nyttige tips om tappevann. Splitt inverter. Kuldeprodukter. Tele og datakjøling. Rørteknisk. Kjøl frys.

TIPS TAPPEVANN. Nyttige tips om tappevann. Splitt inverter. Kuldeprodukter. Tele og datakjøling. Rørteknisk. Kjøl frys. TIPS TAPPEVANN Splitt inverter Kuldeprodukter Tele og datakjøling Rørteknisk Kjøl frys Tørrkjølere Nyttige tips om tappevann. Type tanker Forvarming med varmepumpe Varmeoverføring Tappevann i veksler Tappevann

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C Diverse Retur temperatur Tradisjonell dataaggregat baserte kjøleanlegg er konstruert og vil bli operert på retur luften (den varme luften som kommer tilbake fra rommet til den dataaggregat enhet) på 22

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat FWR. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat FWR.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat FWR Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 3 Komponenter....

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Frikjøling. System. Frikjøling lite system

Frikjøling. System. Frikjøling lite system Frikjøling Frikjøling lite system Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 70 Elektrokjele INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

Driftsinstruks. Montering ved harde værforhold. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montering ved harde værforhold. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Montering ved harde værforhold Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Dokumentasjon Novema kulde har mesteparten av sin dokumentasjon liggende

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor FCW Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter....

Detaljer

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Styring varmepumpe og elkjele Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning.... 3 Brukerens ansvar...

Detaljer

Driftsinstruks. Tak kassett VEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Tak kassett VEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Tak kassett VEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning tak kassett anlegg.... 3 Brukerens ansvar... 3 Kassett

Detaljer

Timer mulig med frikjøling Ser man på snitt av mange år så er temperaturen slik for Oslo basert på døgnverdier

Timer mulig med frikjøling Ser man på snitt av mange år så er temperaturen slik for Oslo basert på døgnverdier Frikjøling Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke ansvarlig

Detaljer

Enkle småprogram. www.novemakulde.no

Enkle småprogram. www.novemakulde.no Enkle småprogram www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Installasjon... 2 Web program... 2 Dokumentasjon... 2 WinPowCalc... 3 Varmebalanse i bygg... 3 Resultat... 5 Kjølebalanse bygg...

Detaljer

Vi skal prøve å berøre noen av de viktigste punktene og hva som er viktig for å få et godt anlegg.

Vi skal prøve å berøre noen av de viktigste punktene og hva som er viktig for å få et godt anlegg. Typer og varianter Tørrkjølere brukes i dag for alle isvannsaggregater som er plassert innendørs. Tørrkjøleren bruker da uteluft til å fjerne varmen fra kondensatorsiden på kjølemaskin. Når man skal velge

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 07 Utopia inverter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 08 Set Free INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2

Detaljer

Tanker. Luft vann varmepumpe med elektrisk element 6 9 kw

Tanker. Luft vann varmepumpe med elektrisk element 6 9 kw Luft vann varmepumpe med elektrisk element 6 9 kw For boliger trenger man ikke stor effekt, varmepumpe mellom 6 og 9 kw og elektrisk element i tank dersom det ikke finnes andre kilder for oppvarming skal

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 03 Vindusapparater INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Les dette! Alt for mange anlegg

Detaljer

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp.

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp. Varmepumpe brukt mot energibrønn. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde

Detaljer

TIPS SOLPANELER. Nyttige tips om solpaneler. Splitt inverter. Kuldeprodukter. Tele og datakjøling. Rørteknisk. Kjøl frys.

TIPS SOLPANELER. Nyttige tips om solpaneler. Splitt inverter. Kuldeprodukter. Tele og datakjøling. Rørteknisk. Kjøl frys. TIPS SOLPANELER Splitt inverter Kuldeprodukter Tele og datakjøling Rørteknisk Kjøl frys Tørrkjølere Nyttige tips om solpaneler Solpaneler Tannker Pumper Besparelse Montasje Eksempler Innholdsfortegnelse

Detaljer

Driftsinstruks. Montasje stativ. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montasje stativ. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Montasje stativ Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Brukerens ansvar... 3 Dokumentasjon... 3 Stativ for splitter... 4 Kjøle eller varmepumpe...

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 52 Pumpestasjon

Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 52 Pumpestasjon Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 52 Pumpestasjon INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

Eurovent klassifiserer vannkjølte aggregat etter 2 kriterier, her har du en forklaring på forskjellen

Eurovent klassifiserer vannkjølte aggregat etter 2 kriterier, her har du en forklaring på forskjellen EER og ESEER Eurovent klassifiserer vannkjølte aggregat etter 2 kriterier, her har du en forklaring på forskjellen EER er rett og slett ytelse etter Eurovent standardtemperaturer. Man ser på kapasitet

Detaljer

Driftsinstruks. Besparelse ved varmepumper. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Besparelse ved varmepumper. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Besparelse ved varmepumper Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Besparelse ved inverter varmepumpe type luft luft... 3 Riktig

Detaljer

energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet

energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet Varmepumper energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet Emner Varmepumpens virkemåte Varmekilder Fjernvarmeløsninger Dimensjonering Varmepumper - viktige momenter Andre navn på varmepumper Omvendt kjøleskap

Detaljer

Tekniske data Modell 10T 14M 14T 19T Varmekapasitet kw ,1 19,1

Tekniske data Modell 10T 14M 14T 19T Varmekapasitet kw ,1 19,1 Luft vann varmepumpe type SRP kapasitet 9,5 19 kw SRP Luft vann varmepumpe som produserer 65 vann ned til 20 ute. Dette er den nye generasjon varmepumper som kan erstatte en oljekjel. Aggregatet produserer

Detaljer

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef HPS - Luft / vann varmepumper. Turvannstemperaturer opp til 60 C, ved -10 C utetemperatur 1 Litt om Galletti S.p.A, HiRef S.p.A og SGP Varmeteknikk AS 1960. Leverer

Detaljer

PREMIUM SX INVERTER. www.novemakulde.no

PREMIUM SX INVERTER. www.novemakulde.no PREMIUM SX INVERTER COP=5,47 ANTIBAKTERIELLE DELER I INNEDEL IONISERINGSFILTER OVERVÅKER LUFTKVALITETEN PLASMAKLUSTER FILTER SELVRENSENDE FILTER GASSAVISING I UTEDEL www.novemakulde.no Muligheter for ren

Detaljer

Driftsinstruks. Elektrokjele type MP4. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Elektrokjele type MP4. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Elektrokjele type MP4 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 3 Brukerveiledning for elektrokjele type MP4.... 4 Brukerens ansvar...

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 24 Tørrkjøler INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

Nye ideer / gamle produkter

Nye ideer / gamle produkter Nye ideer / gamle produkter Grunnvann Dalførene i Norge har store grunnvannsforekomster Grunnvannet egner seg også til kjøling sommerstid Jordvarme 40 mm plastrør legges på ca. 1 meters dyp og en senteravstand

Detaljer

Når man skal velge en tørrkjøler er det mange faktorer som spiller inn.

Når man skal velge en tørrkjøler er det mange faktorer som spiller inn. Typer og varianter Tørrkjølere brukes i dag for alle isvannsaggregater som er plassert innendørs. Tørrkjøleren bruker da uteluft til å fjerne varmen fra kondensatorsiden på kjølemaskin. Når man skal velge

Detaljer

Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi. Rådgivende ingeniører i miljø

Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi. Rådgivende ingeniører i miljø Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi Rådgivende ingeniører i miljø N 1 PROSJEKTORGANISASJON Utbygger/byggherre: Statsbygg RIV: Hovedentreprenør: HENT Rørlegger: VVS Senteret Automatikk: Siemens

Detaljer

PRODUKTOVERSIKT 2014 Januar 2014

PRODUKTOVERSIKT 2014 Januar 2014 PRODUKTOVERSIKT 2014 Januar 2014 Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter. Vi har nesten 50 års erfaring i det norske markedet med

Detaljer

Varmepumper. Av Thomas Lund. COWI presentasjon

Varmepumper. Av Thomas Lund. COWI presentasjon Varmepumper Av Thomas Lund 1 Temaer 1.Hva er en varmepumpe 2.Aktuelle varmekilder, tekniske krav og bruksområder 3.Eksempel på anlegg 2 Hva er en varmepumpe? 2deler 1del 3 deler lavtemp. + el. = varme

Detaljer

Elektro kassetter og kjeler

Elektro kassetter og kjeler Elektro kassetter og kjeler Katalog del 4.1 2016 Januar www.novemakulde.no Innhold: Elektro kassetter Elektro kjeler 1-1800 KW 230/1-230/3-400/3 Innhold Elektrokjeler enkel og driftssikker spisslastkjele...

Detaljer

Vedlegg: Prinsippskisser

Vedlegg: Prinsippskisser Vedlegg: Vedlegg 1 - Kart over konsesjonsområdet (side 2) Vedlegg 2 - Vedtekt til Plan- og bygningsloven 66A vedr. tilknytningsplikt (side 3-4) Vedlegg 3 - Dimensjoneringsgrunnlag, pålagt tilknytning (side

Detaljer

Luft/vann varmepumper. for industri & næring

Luft/vann varmepumper. for industri & næring Luft/vann varmepumper for industri & næring Hvorfor TONONFORTY? Lavt strømforbruk Garanterer høy energieffektivitet Stort utvalg av modeller Kan bygges ut og kobles sammen ESPACE - varmepumper per ZENIT

Detaljer

www.novemakulde.no Varmepumper Luft luft Luft vann Vann vann Avtrekk Viftekonvektorer Bolig varmepumper

www.novemakulde.no Varmepumper Luft luft Luft vann Vann vann Avtrekk Viftekonvektorer Bolig varmepumper Varmepumper Luft luft Luft vann Vann vann Avtrekk Viftekonvektorer Bolig varmepumper Dimensjonering Så lenge det er en temperaturforskjell mellom inne og ute så vil det være en lekkasje av varme, siden

Detaljer

Innovative Varmepumpeløsninger. Grønn Byggallianse 23 oktober 2013

Innovative Varmepumpeløsninger. Grønn Byggallianse 23 oktober 2013 Grønn Byggallianse 23 oktober 2013 Kort om ABK Etablert 1991. Hovedkontor i Oslo Norges ledende grossist, leverandør og kompetansesenter innenfor varmepumper og varmeopptak 72 ansatte hvorav 17 ingeniører

Detaljer

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg Grenland Bilskade Geovarmeanlegg SLUTTRAPPORT Prosjekt: ENOVA SID 04-758 BB Miljøprosjekt: O2004.086 29.1.07 Bakgrunn På grunnlag av søknad til ENOVA ble prosjektet gitt en støtte på kr 50.000,- inkl.

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser Luft-vann varmepumpe Systemskisser Erstatning av oljefyr Mot dobbelmantlet bereder Komplett løsning i nye boliger Flerboliger eller stort varmebehov Stort varmtvannsbehov 1 Boligoppvarming og varmt tappevann

Detaljer

14-7. Energiforsyning

14-7. Energiforsyning 14-7. Energiforsyning Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 14-7. Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500

Detaljer

Kjøpsveileder avtrekksvarmepumpe. Hjelp til deg som skal kjøpe avtrekksvarmepumpe.

Kjøpsveileder avtrekksvarmepumpe. Hjelp til deg som skal kjøpe avtrekksvarmepumpe. Kjøpsveileder avtrekksvarmepumpe Hjelp til deg som skal kjøpe avtrekksvarmepumpe. 1 Hva er en avtrekksvarmepumpe? Rundt oss finnes det energi over alt. Selv om luften, bakken og sjøen føles kald så er

Detaljer

VIFTEKONVEKTORER. FCZ og FCZI (inverter) Ny viftekonvektorer for varme og kjøling, fra Europas største produsent Aermec RØRTEKNISKE PRODUKTER

VIFTEKONVEKTORER. FCZ og FCZI (inverter) Ny viftekonvektorer for varme og kjøling, fra Europas største produsent Aermec RØRTEKNISKE PRODUKTER VIFTEKONVEKTORER FCZ og FCZI (inverter) Ny viftekonvektorer for varme og kjøling, fra Europas største produsent Aermec Kuldeprodukter Varmepumper RØRTEKNISKE PRODUKTER FCZ erstatter nå FCS som har vært

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Driftsinstruks. Utopia kontroller PC-ARF. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Utopia kontroller PC-ARF. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Utopia kontroller PC-ARF Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning kontrollpanel Utopia type PC-ARF... 3 Brukerens

Detaljer

Driftsinstruks. Platevekslere loddet eller med pakning P/F. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Platevekslere loddet eller med pakning P/F.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Platevekslere loddet eller med pakning P/F Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning plateveksler....

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

Termisk energidistribusjon - lavenergi krever nye løsninger. siv. ing. Vidar Havellen

Termisk energidistribusjon - lavenergi krever nye løsninger. siv. ing. Vidar Havellen Termisk energidistribusjon - lavenergi krever nye løsninger siv. ing. Vidar Havellen Status i dag Dagens fjernvarmetariffer - stive regler, lite fleksible Fjernvarmeselskapene vil ha strømlinjeformet kundemasse,

Detaljer

Tekniske installasjoner i Passivhus.

Tekniske installasjoner i Passivhus. . Øivind Bjørke Berntsen 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen AS Agder Wood 1 NS 3700 Passivhusstandard. (bolig) Sintef rapport 42: Kriterier for passivhus. Yrkesbygg 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen

Detaljer

VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann

VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann Innhold: 1 Introduksjon 2 Kapasiteter og hoved karakteristik 3 Bruksområder 1 Introduksjon I mer en 30 år,har TECHNIBEL designet

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt isvannsaggregat type RCUE WG2. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt isvannsaggregat type RCUE WG2. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt isvannsaggregat type RCUE WG2 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

HØGSKOLEN I MOLDE UTREDNING OPPTA VARME OG AVGI KONDENSATORVARME FRA VARMEPUMPE TIL VENTILASJONSANLEGGET FOR BYGG A. Ålesund,

HØGSKOLEN I MOLDE UTREDNING OPPTA VARME OG AVGI KONDENSATORVARME FRA VARMEPUMPE TIL VENTILASJONSANLEGGET FOR BYGG A. Ålesund, Side 1 av 10 HØGSKOLEN I MOLDE UTREDNING OPPTA VARME OG AVGI KONDENSATORVARME FRA VARMEPUMPE TIL VENTILASJONSANLEGGET FOR BYGG A Ålesund, 22.08.2013 Side 2 av 10 SAMMENDRAG Oppdrag Etter avtale med Statsbygg

Detaljer

Mobile varmeløsninger. Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe

Mobile varmeløsninger. Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe Mobile varmeløsninger Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe Norges største leverandør av mobile varmeanlegg. Parat Halvorsen AS har levert varmecontainere gjennom flere tiår. Vår filosofi

Detaljer

Katalog del 2.0 2015. - Luftkjølt dx aggregat - Luftkjølte aggregater - Vannkjølte aggregater - For fjernkondensator - Varmepumper.

Katalog del 2.0 2015. - Luftkjølt dx aggregat - Luftkjølte aggregater - Vannkjølte aggregater - For fjernkondensator - Varmepumper. Kuldeprodukter Katalog del 2.0 2015 Innhold - Luftkjølt dx aggregat - Luftkjølte aggregater - Vannkjølte aggregater - For fjernkondensator - Varmepumper NRK varmepumpe 65 C til -10 C 55 C til -20 C Taper

Detaljer

Driftsinstruks. Akkumuleringstanker VKG, VKX, VKR og VKB. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Akkumuleringstanker VKG, VKX, VKR og VKB. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Akkumuleringstanker VKG, VKX, VKR og VKB Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning akkumulatortank.... 3 Brukerens

Detaljer

Elektro kassetter og kjeler

Elektro kassetter og kjeler Elektro kassetter og kjeler Katalog del 4.1 2017 April www.novemakulde.no Innhold: Elektro kassetter Elektro kjeler 1-1800 KW 230/1-230/3-400/3 Innhold Elektrokjeler enkel og driftssikker spisslastkjele...

Detaljer

Driftsinstruks. Utopia inverter HVNC/P R410a montasje multikit. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Utopia inverter HVNC/P R410a montasje multikit. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Utopia inverter HVNC/P R410a montasje multikit Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Montasje Utopia Classic HVNCE og Premium HVNP Innholdsfortegnelse

Detaljer

CVM 2 reguleringssystem

CVM 2 reguleringssystem DEFINING THESETPOINT Type dokument Utgivelsesdato Revisjonsdato Dokument nr. Delkapittel Aggregattype Skrevet av Revisjonsnr. Side DRIFTSINSTRUKS CVM 2 Climaveneta tk 01 1 av 6 DRIFTSINSTRUKS 1. STYREPANEL

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw Elektrokjele type EP - 31 1800 kw EP 31-600 EP- elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur under

Detaljer

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Montering inverter Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Montasje av inverter varmepumpe... 3 En montasje består av... 3 Montasje... 3 Plassering....

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw Elektrokjele type EP - NG 31 1800 kw EP NG 31-600 EP-NG elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur

Detaljer

Kuldeprodukter. Katalog del 2.0 Januar 2014

Kuldeprodukter. Katalog del 2.0 Januar 2014 Kuldeprodukter Katalog del 2.0 Januar 2014 I - L - L - V - F - V NRK varmepumpe 60 C til -10 C 55 C til -20 C Taper kun 35% kapasitet fra +7 C til - 10 C, andre aggregat taper opp mot 55% 40-170 kw www.novemakulde.no

Detaljer

TIPS DATAKJØLING. Nyttige tips om datakjøling. Splitt inverter. Kuldeprodukter. Tele og datakjøling. Rørteknisk. Kjøl frys.

TIPS DATAKJØLING. Nyttige tips om datakjøling. Splitt inverter. Kuldeprodukter. Tele og datakjøling. Rørteknisk. Kjøl frys. TIPS DATAKJØLING Splitt inverter Kuldeprodukter Tele og datakjøling Rørteknisk Kjøl frys Tørrkjølere Nyttige tips om datakjøling 8 løsninger ASHRAE Frikjøling Datagulv Luftstrøm i datahaller Inrow Eksempler

Detaljer

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier:

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier: Til: NOVAP Fra: Norconsult AS v/vidar Havellen Dato/Rev: 2015-05-06 Vurdering av TEK15 mht levert energi 1 BAKGRUNN Norconsult AS har på oppdrag for Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) beregnet levert energi

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCS. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCS.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor FCS Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Brukerens

Detaljer

Dimensjonering av varme og kjøleanlegg

Dimensjonering av varme og kjøleanlegg Dimensjonering av varme og kjøleanlegg Scandic Airport Flesland. CGER Bergen, 23 mai 2017. Henrik Holmberg PhD Asplan Viak AS Ove Sivertsen, Fondenes Rørlegger AS Disposisjon Scandic Flesland Airport Om

Detaljer

Kuldeprodukter. Katalog del August

Kuldeprodukter. Katalog del August Kuldeprodukter Katalog del 2.0 2017 August www.novemakulde.no Innhold: Luftkjølt DX aggregat Luftkjølte aggregater Vannkjølte aggregater For fjernkondensator Varmepumper Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon...

Detaljer

Vann. Det handler om å bryte grenser

Vann. Det handler om å bryte grenser Luft Vann Det handler om å bryte grenser 12 Som leverandør av Norges bredeste luft/vann sortiment, ser vi at det kan være nødvendig med klargjøring av de faglige begrepene. Anleggene kan hovedsakelig deles

Detaljer

Kuldeprodukter. Katalog del Januar

Kuldeprodukter. Katalog del Januar Kuldeprodukter Katalog del 2.0 2017 Januar www.novemakulde.no Innhold: Luftkjølt DX aggregat Luftkjølte aggregater Vannkjølte aggregater For fjernkondensator Varmepumper Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon...

Detaljer

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter. Meget prisgunstige! Lekker design VIFTEKONVEKTORER OG KASSETTER

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter. Meget prisgunstige! Lekker design VIFTEKONVEKTORER OG KASSETTER Kuldeprodukter Varmepumper Rørtekniske produkter Meget prisgunstige! Lekker design VIFTEKONVEKTORER OG KASSETTER NOVEMA KULDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde,

Detaljer

Nye forretningsmuligheter. ved: Fjernvarmeleveranser til passivbygg / lavenergibygg. Climate zones in Norway

Nye forretningsmuligheter. ved: Fjernvarmeleveranser til passivbygg / lavenergibygg. Climate zones in Norway Side 1 Nye forretningsmuligheter ved: Fjernvarmeleveranser til passivbygg / lavenergibygg Trond Thorgeir Harsem Siv.ing. Norconsult Førstelektor HiOA trond.thorgeir.harsem@norconsult.com Climate zones

Detaljer

TIPS DATAKJØLING. Nyttige tips om datakjøling. Splitt inverter. Kuldeprodukter. Tele og datakjøling. Rørteknisk. Kjøl frys.

TIPS DATAKJØLING. Nyttige tips om datakjøling. Splitt inverter. Kuldeprodukter. Tele og datakjøling. Rørteknisk. Kjøl frys. TIPS DATAKJØLING Splitt inverter Kuldeprodukter Tele og datakjøling Rørteknisk Kjøl frys Tørrkjølere Nyttige tips om datakjøling 8 løsninger ASHRAE Frikjøling Datagulv Luftstrøm i datahaller Inrow Eksempler

Detaljer

Driftsinstruks. Tanker VKG, VKR, VKX. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Tanker VKG, VKR, VKX. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Tanker VKG, VKR, VKX Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning akkumulatortank.... 3 Brukerens ansvar... 3 Akkumulatortanker

Detaljer

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U CW for isvann med EC vifter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U CW for isvann med EC vifter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat type CCD/U CW for isvann med EC vifter Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o BRUKER INSTRUKS... 1 Dokumentasjon...

Detaljer

TIPS TØRRKJØLERE. Nyttige tips om valg av tørrkjølere. Splitt inverter. Kuldeprodukter. Tele og datakjøling. Rørteknisk. Kjøl frys.

TIPS TØRRKJØLERE. Nyttige tips om valg av tørrkjølere. Splitt inverter. Kuldeprodukter. Tele og datakjøling. Rørteknisk. Kjøl frys. TIPS TØRRKJØLERE Splitt inverter Kuldeprodukter Tele og datakjøling Rørteknisk Kjøl frys Tørrkjølere Nyttige tips om valg av tørrkjølere Varianter Lydkrav Vifter Regulering Røropplegg Frikjøling Dimensjonering

Detaljer

Driftsinstruks. Terminal apparat VED. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Terminal apparat VED.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Terminal apparat VED Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerens ansvar... 3 Brukerveiledning terminalapparat.... 4 Komponenter....

Detaljer

Driftsinstruks. Luftkjølt isvannsaggregat med frikjøling type NRL 750-1800 KA. www.novemakulde.no

Driftsinstruks. Luftkjølt isvannsaggregat med frikjøling type NRL 750-1800 KA. www.novemakulde.no Driftsinstruks Luftkjølt isvannsaggregat med frikjøling type NRL 750-1800 KA Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning luftkjølt

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

Splitt og monoblokk. for kjøl/frys. Katalog del 3.0 Januar 2014. IēēčĔđĉ. www.novemakulde.no

Splitt og monoblokk. for kjøl/frys. Katalog del 3.0 Januar 2014. IēēčĔđĉ. www.novemakulde.no Splitt og monoblokk for kjøl/frys Katalog del 3.0 Januar 2014 IēēčĔđĉ -V -T -S -V www.novemakulde.no Innhold Varianter monoblokk og splitt aggregat for kjøl og frys... 4 Monoblokk vegg aggregater... 6

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Innspill fra VVS-Foreningen NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening - - - - - - - - - - - - NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

Detaljer

Driftsinstruks. Tak kassett type FCL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Tak kassett type FCL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Tak kassett type FCL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning tak kassett anlegg.... 3 Komponenter.... 3 Fancoils

Detaljer

Driftsinstruks. Luft vann isvannsaggregat og varmepumpe ANK. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Luft vann isvannsaggregat og varmepumpe ANK. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Luft vann isvannsaggregat og varmepumpe ANK Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning luft vann varmepumpe....

Detaljer

Varmepumper miljøvennlig og kostnadseffektivt

Varmepumper miljøvennlig og kostnadseffektivt Varmepumper miljøvennlig og kostnadseffektivt Bjørn Gleditsch Borgnes Futurum Energi AS Rådgivning fornybar energi Mulighetsstudier, tidlig planlegging Varmepumper Andre energikilder (bio, sol, etc) Lønnsomhetskalkyler

Detaljer

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme.

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Kjøpsveileder Vannbåren varme Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Hva er vannbåren varme? Vannbårne varme bidrar til et godt inneklima og åpner muligheten for en fornybar og energifleksibel oppvarmingsløsning.

Detaljer

www.dahl.no EFFEKTBEHOV

www.dahl.no EFFEKTBEHOV EFFEKTBEHOV Varmebok 1 Effektbehov Vi må vite byggets største effektbehov for å bestemme hvor stor oppvarmingskilden skal være. Eksempler på oppvarmingskilder er: dobbeltmantlet bereder, varmepumpe, oljekjele,

Detaljer

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge:

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge: Varmepumper 2008/2009 Importør i Norge: www.miba.no Hvorfor velge en varmepumpe fra Mitsubishi Electric? Mitsubishi Electric har lang erfaring innen varmepumper og aircondition. De produserer alle betydningsfulle

Detaljer

Driftsinstruks. Elektrokjele type EP-26/52. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Elektrokjele type EP-26/52. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Elektrokjele type EP-26/52 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 3 Brukerveiledning for elektrokjele type EP-E.... 4 Brukerens

Detaljer