4 velmente tips til Kristin Clemet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4 velmente tips til Kristin Clemet"

Transkript

1 4 velmente tips til Kristin Clemet Kjære utdannings- og forskningsminister! Hvis du virkelig vil at norsk skole skal bli bedre, så gir jeg deg 4 gratis tips ( gratis fra meg, dyre for deg, men prisen for å la vær er enda høyere! ) 1) Kutt ut de nasjonale prøvene. De gir store ekstrakostnader for den enkelte skole, mye merarbeid for lærerne og det er ingenting å hente på dem rent faglig. Vi vet det vi trenger å vite. ( Du må gjerne sjekke meg ut på det!) 2) Puss opp skolene slik at elevene kan se at læringsarenaen betyr noe. Jeg var i Portugal i 1999, i en fattig landsby lå skolen som et velholdt slott på toppen av en haug midt i byen. På min skole påbygget i 1998 holder vinduene i den eldste delen fra 1969 på å ramle ut pga råteskader ( det er sant at det regner i Bergen!) 3) Enten må du kutte ut datasatningen ellers så må du satse mer både på lærer- og elevutstyr. Askøy har satset mye på data. En datamaskin pr fire lærere, og minst et klassesett til elevene på hver skole, nå også bærbare ( pluss en stasjonær i hvert klasserom )Hadde du lært å bruke dataverktøyet hvis du kun fikk bruke det et par ganger i uken? Vi er på vei sier noen, på vei mot hva? 4) Gjeninnfør regler for gruppe-/klassestørrelse. Det har neppe vært så lite voksentetthet i nyere tid som nå, samtidig som ungene i Markeds- og Medie-samfunnet ( mm-samfunnet: min oppfinnelse ) skriker etter medmenneskelig kontakt. Elevene eter oss, men det viser også at vi er det viktigste de har. Her kan ingen datamaskiner gjøre susen!

2 Barnehageåret vil gå inn i historien som det store barnehageåret! Takket være statlig og sterk kommunal satsning, vil vi i Askøy i år få et solid løft på barnehagesektoren. I år får vi god finansiell støtte fra staten til å bygge barnehager - og vi er kommet vel i gang. Det bygges for fullt både på Kleppestø, Erdal, Furuly og Tveit og en ny privat barnehage vil komme i Krokås-feltet. Når disse barnehagene står ferdig i løpet av året, vil vi ha 245 nye barnehageplasser. Flere private barnehager kan komme på plass i løpet av neste år slik at Askøy da vil være oppe i en barnehagedekning på 70 %. ( Rundt 50 % i dag! ) Sannsynligvis vil lavere priser på barnehageplass også øke etterspørselen etter barnehageplasser, så utbyggingen må fortsette. Vi kan ikke hvile på laurbærne! Vi som har hatt barnehagesatsing på partiprogrammet lenge, er stolte over den utviklingen som har funnet sted. I dag er alle partiene opptatt av å bygge barnehager. Barnehagene er blitt et fundament for en sunn samfunnsutvikling. De skaper trygghet, de gir barna god sosialisering og grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Dette gir småbarnforeldre frihet til både å gi barna en god oppvekst samtidig som man er i lønnet arbeid. For et Askøysamfunn i sterk vekst, med en ung befolkning, er det særlig viktig at et tilstrekkelig antall barnehageplasser er tilgjengelig. Hver nye barnehageplass gjør Askøy til et bedre sted å bo. I et samfunn i stadig endring blir barnehagenes rolle viktig. For innflyttere blir her også et treffpunkt som gir muligheter til å bygge opp sosiale nettverk, den største enkeltfaktor for at folk skal trives og finne seg til rette. Også når det tradisjonelle familiemønsteret endres, får barnehagene en stadig viktigere rolle å spille. Det er bare gode argumenter for å fortsette den gode trenden vi er inne i. For oss som danner flertallet i styringen av Askøy er det godt å se at de vedtak vi har gjort blir gjennomført raskt og effektivt. Det gode samarbeidet mellom politikere og administrasjon vil gjøre kommunen vår bedre i stand til å takle de utfordringene som kommer. Snart vil også maksimalprisen på 2750 kr være et faktum både i private og offentlige barnehager og vi er kommet nok et steg videre på veien til gode barnehager til en overkommelig pris. Askøy SV

3 Dagen etter i morgen Her en dag viste jeg filmen The Day After Tomorrow for mine elever. Filmen handler om en voldsom klimaendring som raskt fører til en ny istid. Filmen er ren fiksjon, men uheldigvis også bygget på en del fakta. Den kan derfor virke som en tankevekker i forhold til mye av det vi driver med for tiden, blant annet uhemmet privat vekst med dertil økende utslipp av klimagasser. Mange elever likte filmen, de synes den var interessant og spennende. Andre var glade for at de slapp å bli undervist og noen var tilsynelatende likegyldige. De sistnevnte brydde seg ikke om verden gikk under! Det kommer ikke til å skje i vår levetid, sa de. Men jammen fikk de passet sitt påskrevet: de måtte se til å tenke på sine barn i fremtiden! Jeg kom til å tenke på indianerhøvdingen som sa: Vi har ikke arvet jorden av våre forfedre, vi har lånt den av våre barnebarn! I disse dager jobber vi lokalpolitikere på spreng for å finne ut hvor vi skal kutte i offentlige tjenester. Vi vil gjerne bevare et velferdssamfunn med stor grad av trygghet for alle, men vi blir motarbeidet fra mange hold, særlig fra regjeringen: Jeg tenker mye på Erna Solberg og Høyre for tiden. Jeg forstår hvorfor de har valgt nettopp kommunalministeren til partileder. Ved å sultefore kommunene økonomisk, så får hun faktisk alle oss som ikke liker høyrepolitikk til å drive med ja, nettopp: høyrepolitikk! Hun får kommunepolitikere over det ganske land til å gjøre drittjobbene, ta de ubehagelige kuttene og få kjeften fra folket. Jeg tror fru Solberg har en hemmelig plan om å øke folkets mistillit til de politikerne som tror og satser på velferdssamfunnet. På Askøy har vi allerede merket skattesvikt som får stygge konsekvenser. Vi må fjerne tiltak som vi egentlig ønsker å beholde for det er nå engang slik at det går ikke an å kutte uten at noen rammes. I vår kommune har vi et godt samarbeid mellom Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti. Det er mulig at flere kan komme til, men uansett hvor stort flertallet blir for årets kommunebudsjett, så vil det være et budsjett som er milevis fra hva vi egentlig ønsker. Derfor håper og tror jeg at velgerne plasserer ansvaret der det hører hjemme, at de retter kritikken mot rette vedkommende når de får muligheten til det ved Stortingsvalget neste høst. I mellomtiden skal vi lokale, samarbeidende partier gjøre alt vi kan for å få til det budsjettet som gir best utbytte fra de pengene vi er nødt å klare oss med. Vi ber også om at velgerne våre gir oss konstruktive tilbakemeldinger og gjerne hjelper til hvis de ser løsninger som vi folkevalgte ikke har sett. Jo mer konkrete slike henvendelser er, jo lettere blir det å ta hensyn til dem. Jeg vil samtidig oppfordre politikerne fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre til å jobbe målrettet mot sine rikspartier for å få dem til å ta kommunenes problemer på alvor. Jeg regner med at de alle har et ønske om suksess og gjenvalg. Da må de tenke mer på dagen etter i morgen. Askøy SV

4 Den skolen vi fortjener Jeg leste nylig om en femteklasse som hadde deltatt i en Nysgjerrigper-konkurranse i regi av Norsk forskningsråd. Spørsmålet de unge forskerne hadde stilt seg var: Hvorfor går vi på skolen? Publisert: 02. jan. 2004, 06:00 Oppdatert: 01. jan. 2004, 21:00 De hadde spurt mange, både voksne og barn om dette. De fleste voksne hadde svart at barna gikk på skolen for å lære. Mens barna hadde svart at vennene og det sosiale var det viktigste. Når vi dag hører voksne og da særlig lærere snakke om skolen så er det nesten alltid fagene som nevnes først. Sies det noe om barnas sosiale liv så er dette som regel ut ifra et faglig perspektiv. Ord som ro, orden og godt læringsmiljø i klassen brukes flittig. Det er viktig at barna har det hyggelig, ikke mobber og snakker stygt, ikke driver hærverk osv. De må være sosiale og gjøre som læreren sier, for da lærer de mest. Barnas sosiale liv blir på denne måten gjort om til et middel, mens målet er at et størst mulig kvanta av fagkunnskap blir fylt inn i hodene deres. Mange lærere uttaler dertil åpenlyst at de er trøtte av å måtte forholde seg til sosiale problemstillinger og såkalte problemelever. De vil heller bruke tiden sin på å undervise. For som de sier; det er det vi kan. Jeg deler ikke dette synet. For meg er mennesket først og fremst et sosialt vesen. Kan man ikke å være sammen med andre da hjelper det lite at man har en hel verden av fagkunnskap. Grunnskolens viktigste oppgave er ikke å drive fagundervisning. Skolens viktigste oppgave er å være en samfunnsdannende og sosial arena. Barna skal her oppleve hvordan det er å leve sammen som likeverdige og demokratiske mennesker. Foreldrene kan ikke alene gjøre denne jobben, et hjem er ikke et samfunn. Samfunnet er det barna går ut i når de forlater hjemmet. En skole som alene står i fagenes og forskningens tegn vil uvilkårlig skyve intelligensen og kunnskapstilegnelsen opp som sitt høyeste ideal. Vi får da en mekanisering av skolen. Dette finnes det i dag mange tegn på: En nærmest total overvurdering av læreplanens faglige del. Jeg skal innrømme at læreplanens to deler tilsynelatende lider av noe schizofreni, men myndighetene har slått fast at den generelle delen er den overordnede. Barna deles på kunstig vis inn i klasser etter fødselsår, ut fra et misforstått hensyn til fagene og på bekostning av et naturlig sosialt liv. Liten interesse for sosialt liv generelt, med lukkethet og hemmeligholdelse av menneskelige problemstillinger og konflikter som resultat. Mange pedagoger gjemmer for eksempel bort konflikter seg imellom slik at barna ikke skal se dem. Utstrakt bruk av testing, måling og kontroll, både faglig og sosialt. Det finnes en stor tro på at man kan kontrollere seg bort fra sosiale problemer. Autoritær undervisning, en konsekvens av at barna blir undervist i ting de aldri har spurt om. Kjedelige skoletimer og skolebøker, basert på mer eller mindre tilfeldig utvalg av forskningsbaserte faktaopplysninger som barna skal huske. Liten bruk av levende fortellerkunst og undervisningsmåter som kan skape vesentlige indre bilder hos barna. Generell nedvurdering av sosiale, praktiske, estetiske, fysiske og åndelige ferdigheter, og/eller en mekanisering av disse. Kuttes det i skolen er det gjerne disse områdene som rammes først. Seminar eller universitetslignende klasserom tilpasset en skole med et stort behov av voksenkontroll. I mange klasserom står bordene på rekke og rad og barna må sitte på bestemte plasser. Læreren er ofte den eneste som får lov til å bevege seg fritt i rommet. Han er som regel også

5 den eneste som kan sitte slik at han kan se alle ansiktene. Klasserommene har ofte et kaldt, sterilt preg og kan minne om venteværelser. Fullstendig fravær av demokratisk organisering. Skolebarna lærer kun om demokrati som teori og ikke som praksis. Dette er omtrent like meningsfylt som å lære bort snekring som teori, for så å stoppe der, og forvente at barna skulle bli gode snekkere uten at de en eneste gang har fått lov til å ta i en hammer. Selvkonservering. Nye lærere møtes med sterke sanksjoner/reaksjoner om de ikke deler, tar til seg, eller i det minste innordner seg de rådende holdningene i skolen. Oppstår det konflikt mellom et barn og en lærer forventes det av de andre lærere at de skal ta parti for kollegaen, dette selv om enkelte av dem kanskje er enig med barnet. Den mekaniske skolen får et barnelag og et voksenlag. Noe som gjenspeiler seg for eksempel i lærernes opptatthet av å ha en felles holdning/strategi til fienden, unnskyld til barna. Lærerne bestemmer seg for disse felles holdningene eller reglene på et møte som er lukket for barn. Barna mister på denne måten viktige rollemodeller i spørsmål som folkeskikk, virkelighetsoppfatning, konfliktløsning og demokrati. Skolen blir i stedet en ugjennomtrengelig vegg av uforståelige og upåvirkelige regler. Dette betyr avstand og skepsis til dem som har bygd opp veggen. Lærerne murer seg selv ute fra det egentlige barnesamfunnet. Barnas sosiale liv og følelser blir på denne måten overlatt til dem selv. De blir famlende rundt i et sosialt vakuum uten andre forbilder enn jevngamle kamerater. På denne måten ofres fremveksten av samfunnsånd, solidaritet og empati på fagene og vitenskapens alter. Hovedårsaken til skolemobbing er med andre ord å finne sentralt plassert i skolen selv. Barn lærer verken samfunnsliv eller folkeskikk av å få trykt et ferdig sett med leveregler ned over hodet. De lærer gjennom konflikter og konfliktløsning og gjennom selv å få erfare hvorfor folkeskikk er en god ting. Barn lærer også av å gjøre feil, av å bestemme dumme regler, av å få erfare hvorfor de var dumme, for så å lage nye og bedre regler. Barn lærer av voksne som tør å være med dem på denne prosessen. Autoriteten i skolen må tilhøre alle, først da kan man tale om oppdragelse til samfunnsliv og demokrati. Vi trenger en skole hvor barn og voksne er likeverdige, en organisk skole. Så hadde de kanskje rett likevel femteklassingene? Følelsene og det sosiale er det viktigste, og er de i orden, hvem vet? Kanskje til og med intellektet og skolefagene ville klare seg bedre. Av Jostein Strømmen,friskolepedagog

6 Den skolen vi fortjener? Friskolepedagog Jostein Strømmen hadde et interessant debattinnlegg i BT første nyttårsdag. Jeg skulle imidlertid ønske at jeg visste mer om forfatterens bakgrunn og hans motiver. Jeg har en følelse av at han ikke kan ha ferske erfaringer fra dagens offentlige skole. Hans situasjonsbeskrivelser er stort sett av negativ karakter. Derfor lurer jeg på om han har en skjult agenda? Strømmen sier vi trenger en skole hvor barn og voksne er likeverdige. Hvis han mener selve menneskeverdet, så er det greitt. Hvis han mener at barn og voksnes vurderingsevne og erfaringsbakgrunn må tillegges like stor vekt, så er han kommet feil ut også i forhold til sine egne holdninger - at skolen er et sted for sosial vekst og oppdragelse. En tid var det god latin at man skulle skape kunstbilder av verdiløst materiale. Mye morsomt kunne vært fortalt om det, men det var i hvert fall ikke noe godt for å lære seg ferdigheter og håndverkstradisjoner. Som sløydlærer er jeg bekymret over de minimale ferdighetene elevene har mht til bruk av verktøy. Men det er ikke rart at det er slik: Det er få elever som har tilgang til eller får bruke snekkerverktøy på fritiden. Dagens elever har enorme faktakunnskaper innen sport og underholdning. De vet mye om dyreliv i Afrika og andre himmelstrøk. De kan en del geografi og de har et rimelig godt ordforråd. De vet også mer om sex enn de kan forstå og gjøre nytte av. De fleste av disse kunnskapene har de ikke fått på skolen, men det blir skolens oppgave å få kunnskapene inn i en fornuftig ramme. Dagens elever er meget intelligente, men det betyr ikke nødvendigvis at denne kapasiteten brukes konstruktivt til effektiv læring. Store krefter legges ned i forhandlinger. Friskolepedagog Strømmen føler at skolen har et teoretisk forhold til demokrati. Jeg vil si at det foregår mye misforstått demokrati. Alt skal diskuteres til enhver tid og uten å spørre om deltakerne har opparbeidet de nødvendige forutsetninger for å kunne bidra i en debatt. Det er ikke bare folk i den tredje verden som trenger opplæring i demokrati. Jeg tror at grunnen til at vi kanskje er kommet noe skeivt ut i forhold til begreper som respekt og folkeskikk er at barn har fått for mye anledning til å drive eksperimenter ut fra egne begrensede forutsetninger. Barn trenger tydelige voksne. Tydelige voksne bruker ikke tid på å diskutere hver eneste regel til enhver tid. Mange elever kjenner sine rettigheter, men de glemmer stundom at det følger med en del plikter. Det er mye som kan gjøres bedre i skolen, men vi må bygge på de konstruksjonene vi har. Det som er i orden trenger ikke å repareres! Norsk offentlig skole er unik i verdenssammenheng. Vi tar imot alle elever uansett hva de måtte ha i bagasjen sin. Det glemmer vi ofte når prestasjoner sammenlignes. Vi har verdens beste skolesystem, men vi har også et stort forbedringspotensiale. Jeg tror ikke vi har den skolen vi fortjener, men vi er stadig på vei!, barneskolepedagog, Kleppestø

7 Drikkekultur Hvis all alkoholholdig drikke var blitt tappet på plastflasker og restaurantene serverte i plastglass, så ville disse minimale tiltakene forbedret norsk drikkekultur betraktelig. Vi ville få like mye fyll, men et tryggere og mer trivelig samfunn. Kleppestø

8 En kultur for vedlikehold For ganske mange år siden, tok jeg en morken bit av Hetlevik skole med meg på kommunestyrets talerstol for å anskueliggjøre behovet for vedlikehold i Askøy kommune. På vårt siste møte hadde Roald Steinseide fra Frp med seg en Pepsiflaske med skittent Ingersvann for å vise at vannkvaliteten ikke var helt god. Begge disse eksemplene viser noe som alle partier er skjønt enige om, at vedlikeholdet av offentlig eiendom og virksomhet er for dårlig. Og vi kan vel ikke skylde på andre enn politikerne? Til tross for skiftende partier ved roret, så har en ting vært felles minimal satsing på vedlikehold. Hvordan er dette mulig? Den politiske forklaringen er like enkel som den er naiv. Det koster å drive vedlikehold, så her kan man stramme inn på budsjettene! Det er ingen Fylkesmann som underkjenner et budsjett pga manglende bevilgninger til vedlikehold selv om dette over tid medfører en enorm sløsing med våre ressurser. Det er heller ikke status i å vedlikeholde. Vil lokalavisen be ordføreren stille opp foran en gammel, men nymalt skole? Hvordan kan vi rolig se på at alt vi bygger forfaller? Her må jeg få lov til å spørre hvor mange velgere det er som velger parti ut fra partiets satsing på vedlikehold? Dessverre har vi det så godt her i landet at vi er blitt likegyldig til det vi eier fordi vi enten har gode forsikringer eller vi kan kjøpe nytt. Jeg husker fra min ungdom at det ble sagt om oljesjeikene i Arabia at de kjøpte ny bil når askebergeret var fullt. Ungdommen i dag ler av slikt for de bare tømmer askebegeret ut av vinduet. Er det også noe galt med holdningene i samfunnet? Alle som har gått i grøftekantene og plukket boss vil svare et unisont ja. Det er god grunn til å kritisere oss politikere for at vi avsetter så lite til vedlikehold. Bare i Askøy kommune har vi et etterslep på minst femti millioner kroner. Det triste er at dette ikke bare betyr tapte verdier, det betyr også tapte arbeidsplasser og ikke minst: Jo lengre det får balle på seg, jo verre blir det å gjøre med det. Vi vil ut av denne deprimerende tilstanden, men vi trenger hjelp fra mange hold. Vi trenger hjelp av opposisjonen til å komme med andre utspill enn å fortelle at de hadde mer til vedlikehold på sine budsjettforslag. Vi trenger en folkebevegelse for å ta vare på det vi skaper. Vi kan alle gi et større bidrag, ikke ved å kritisere andre, men ved å gjøre noe selv. Det er lett å se et bygg som skriker etter maling, vinduer som nesten detter ut, men hva med alt det andre: Venteskur fulle av boss og tilgrising, ugress som sprenger seg vei gjennom betong og asfalt. Det er ikke bare vær og vind som skaper behov for vedlikehold. Kanskje trenger også holdningene våre vedlikehold? Vi har alt å vinne på å ta vare på det vi lager. Det sparer oss for utgifter, det skaper arbeidsplasser og ikke minst det øker vår trivsel. Hvis vi erkjenner at godt vedlikehold er like viktig som å bygge, så er vi kommet et langt steg på veien! Askøy SV Trykket i AV

9 EN RESSURS FOR NORSK KULTUR Etter svartedauden på midten av 1300-tallet ble landet vårt et lett bytte for Danmark/Sverige. Fra ca 1400 til 1814 var det danskene som bestemte hvor skapet skulle stå, men etter fire hundre år ble vi krigsbyttet til Sverige. I 1905 rev vi oss løs fra unionen med Broderfolket. Denne løsrivelsen skal vi feire grundig til neste år. I den anledning blir det mange muligheter for å reflektere over hva det særpreget norske betyr for oss. Danskene innførte dansk tale- og skriftspråk, men de klarte aldri å få nordmenn flest til å hengi seg til dette språket. Folket brukte en målform som stod nærmere den gamle norske. Dette språket, skriftliggjort av Ivar Aasen, går under betegnelsen nynorsk og brukes fortsatt i store deler av landet vårt, særlig på vestlandet, men også på Askøy har vi kretser der nynorsken står høyt i kurs. Ved siste kommunevalg hadde disse kretsene en folkeavstemming der det ble et klart flertall for å holde på nynorsk målform. Språk har vært og vil alltid være politikk. Språket gir oss identitet og det er vårt fremste redskap for kommunikasjon. Språk er følelser og det er vår fremste kulturbærer. Det er vanskelig å sette opp en økonomisk verdi på tilhørighet, men mange setter stor pris på dialektene og ordrikdommen som ligger i dem. I dag er det norske språket utsatt for et vedvarende press, særlig fra engelsk. Vi tillater stadig flere engelske ord i rettskrivingen vår. Etter min mening blir det ufrivillig komisk når vi skriver som vi uttaler et utenlandsk ord. Det blir for mye husmannsånd over det. Hvis vi føler at vi må bruke engelske ord, hvis ikke appelsinsaft er godt nok, ja, da får vi skrive juice også. Det er mulig at engang i fremtiden vil både kineserne og askøyværingene snakke ulike engelske dialekter. Det kan hende at det vil være bra for verdensfreden, men vi har da mistet mye at det mangfoldet som skaper en spennende verden å oppholde seg i. Jeg kommer aldri til å glemme Donald Duck - historien om firkanteggene. Oppe i Andesfjellene snakket indianerne (antagelig bare i norsk utgivelse) nynorsk fordi de engang hadde hatt besøk av en professor frå Voss. Mange dialekter går tapt fordi bokmålet tar over. Da Follesekretsen på midten av 50-tallet sa nei til nynorsk, så sa de samtidig nei til dialekten sin. På Askøy har bergensdialekten tatt overhånd, det samme skjer på Sotra. Jo flere som velger bort nynorsk, jo fattigere blir den vestnorske kystkulturen. Ordet stril er etter hvert blitt en hedersbetegnelse, men uten en tydelig lokal dialekt blir det ikke særlig futt over strilen. Det ligger mer i språket vårt enn bare ord. Personlig kommer jeg til å bruke bokmål så lenge jeg skriver, men den beste kilden vi har, den største ressurs vi har for å holde det norske språket levende, ja, det er nettopp nynorsken. En av de største tabbene Kristin Clemet har gjort, er å frita unge mennesker for denne sunne språklige oppdragelsen. Vi har dessverre en tendens til å kvitte oss med det som kan kreve noe av oss. Vi burde være stolt over at vi har denne språklige kilden, ikke glede oss over at den motarbeides. Askøy SV

10 Fred i Midt-Østen? Radarparet Sharon og Bush er den sikreste garanti for varig ufred i Midt-Østen. Av dette følger også en jevn strøm av nye fanatiker på begge sider som er villig til å ofre livet for sin tro, som soldat eller som personlig bombe. Før USA får en erkjennelse av sammenhengen av undertrykkingen av det palestinske folk og de krigshandlinger som er blitt rettet mot Vesten, vil det ikke bli fred i verden. Det er ingen forskjell på den nedverdigende behandling israelerne gir palestina-araberne og den behandling Saddam Hussein har gitt kurderne.

11 Gode eller dårlige tapere? Vi liker best å vinne enten det dreier seg om idrett, jobbsammenheng, sosiale forhold eller politikk: Vi vil at partiet vårt skal gjøre det bra, at valg skal vinnes og at partiet skal få størst mulig innflytelse. Med den partiflora vi har i Norge i dag, er det lite sannsynlig at vi igjen skal få ett parti som har flertall alene. For å kunne samarbeide, må man ha et rimelig godt forhold til partnerne. På tvers av ulikheter må man bygge opp respekt og tillit for å kunne skape en felles plattform. I Askøy har vi i dag et godt samarbeid mellom Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti. I denne valgperioden er det vi som er vinnere. Og jeg tillater meg å stille følgende spørsmål: Er de andre partiene gode tapere? Bruker de denne valgperioden til å være konstruktive og kreative for å kunne komme i bedre posisjon ved neste valg? Både Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre bruker mye energi på å fortelle hva vi tre ikke får til og at vi kommer til å mislykkes fordi vi ikke fører deres politikk. Jeg ville tatt det med ro, hatt litt is i magen og heller ventet til fasiten forelå før jeg uttalte meg skråsikkert. Vi har nylig fulgt sykkelrittet Tour de France på TV. Tenk hvis Tor Hushovd underveis hadde brukt intervjuene til å fortelle at alt Lance Armstrong gjorde var feil? Det hadde vært skikkelig flaut etter at amerikaneren vant for 6. gang. Heldigvis var den norske sykkelrytteren mest opptatt av egne prestasjoner og hva han kunne gjort bedre- og ikke minst: han så muligheter for fremtiden! Fremskrittspartiets fremste representanter mangler folkeskikk, evne til medfølelse og toleranse. Selv om Frp i sin politikk har elementer som gjør det vanskelig å fremme toleranse, så tror jeg det er mulig å fremføre budskapet med større respekt for motparten enn hva tilfellet er i dag. Høyre i Askøy kritiserer særlig SV for å være næringsfiendtlig, men de har lite konkret å fare med selv. Da burde man heller ligge lavt i terrenget, og bruke tid på å utarbeide mer enn ti enkle spørsmål som alle kan stille. En venstremann fortalte nylig til Askøyværingen at han ikke kunne vært medlem av SV fordi dette partiet var en hemsko for lokalpolitikken. Jeg forstår venstremannens frustrasjon: det er ikke morsomt å ha det beste programmet, de glupeste løsningene og så er det så få som ser det geniale. Jeg vil herved oppfordre opposisjonspartiene til å vise litt god gammeldags sportsånd. Jeg tror ikke de vil få flere velgere, men jeg tror klimaet i Askøypolitikken ville blitt så mye bedre. Når man kan jobbe i en positiv atmosfære, så klarer man sammen å skape mer. Vi ser det på fotballbanen, vi ser det i næringslivet: Selv om ikke alle får viljen sin hele tiden, så kan man klare store ting sammen. Et felt som det absolutt går an å samarbeide om, er nettopp næringspolitikk. Her er det mer et spørsmål om ideer og utnytte de rammene som til enhver tid finnes, enn å skape enighet om detaljer som krever systemendringer. Og mens vi venter på de store ideene, anbefaler jeg alle politikere å melde seg som vakter til Lost weekend. Der kan man oppleve et modig prosjekt som funker! Fortsatt god sommer! Askøy SV

12 Hvis Berland har rett. Jeg er glad for at Høyre er opptatt av at Askøyskolen skal være best mulig. Det er den faktisk allerede ut fra de rammebetingelsene vi jobber under. Vår grunnskole styres i stor grad av nasjonale planer, lover og forskrifter, og vi er svært avhengig av de statlige overføringene. Det betyr at Høyreregjeringen er ganske så ansvarlig for hvordan Askøyskolen utvikler seg. Vi kunne brukt mye mer på skole enn det vi gjør i dag, men vi kommunepolitikere har et totalansvar som gjør at vi ut fra tilgjengelige ressurser ikke kan bruke mer på skole enn hva vi gjør i dag. Den enorme skoleutbyggingen vi har hatt og har på gang krever mye. Det betyr at det blir

13 HVIS VI VILLE.. Vi kunne hatt verdens beste skole, men da måtte statsråd Clemet slutte å tenke på at skolen skal bli billigere i drift. At vi kanskje ikke får så mye igjen for dagens investeringer, kan forklares på mange måter. Den viktigste årsaken til en dyr skole er vår geografi og derav følgende skolestruktur. Vi kunne selvsagt valgt australske ødemark-løsninger med radioeller internettskole, men vi har vært samstemte på at det sosiale er et vesentlig moment i skolegangen. Derfor samler vi elevene i bygninger reist til slike formål. Andre årsaker til at vi får lite igjen for pengene er at vi bruker mye krefter på oppdragelse, på å lære ungene folkeskikk, noe som burde være foreldrenes oppgave. Det var ingen genistrek å få seksåringene inn i skolen. De hadde det nok best i barnehagen. Vi har tatt mye av leken fra barna og den prisen blir høy i form av tapt fysisk kompetanse og redusert motivasjon. Jeg skulle ønske at statsråden i større grad hentet sin inspirasjon fra skoleverket og ikke fra næringsliv og økonomi. Hvis vi kjører i motbakke, så vet alle sjåfører at vi må gi gass. Slik tenker man ikke i norsk politikk for tiden. Det styrende flertall tenker at bare folket får skattelette, så forsvinner motbakkene av seg selv. Og mens man venter på at underet skal skje, så øker forfallet både mentalt og bygningsmessig. Den dårligst vedlikeholdte bygningen i en hvilken som helst kommune i dette landet, er nok en skole. Kan slike forhold gjøre noe med motivasjonen og lærelysten hos elever og lærere? Vi kunne hatt verdens beste skole hvis vi virkelig ønsket det. Vi trenger ikke reise til Finland for å skape en god skole i Norge. Vi kunne brukt litt av oljemilliardene for å dyrke frem kunnskapsmilliarder. Da hadde vi hatt noen bein å stå på i framtiden også. Det blir sagt at skolen ikke kan konkurrere med mediesamfunnet. Jeg er helt uenig! Hadde vi fått tilsvarende hjelpemidler som i dag finnes på høyskolenivå, så kunne vi gitt elevene i grunnskolen et kjempeløft. Jeg har ofte lurt på om høyskolestudenter er så tungnemme siden de får så rikelig med utstyr! Læreren er den viktigste ressursen skolen har. Han kan gjøre mye med enkle midler, men hun kunne gjort mye mer hvis klasserommene var utstyrt med moderne hjelpemidler som f. eks en datamaskin med videoprosjektør. Hadde pedagogene hatt en mygg som forsterket talen, så hadde alle elevene hørt når læreren snakket. I dag må vi kjempe mot selvbevisste elever som er mer opptatt av å bli sett enn å bli undervist. Dette kunne man lett ha gjort noe med hvis vi øket trykket på undervisningen og krevde litt mer av elevene på konsentrasjonssiden. Elevene trenger ikke jobbe mer, men de må jobbe systematisk. Vel, fru Statsråd. Det er bare til å brette opp bluseermene og sette i gang. Det første som må gjøres er å fjerne de nasjonale prøvene! De krever store ressurser som skolen sårt trenger til undervisning. Det har ingen hensikt å finne ut at noen er dummere enn dem vi liker å sammenligne oss med. Stort mer enn statistikk kommer det ikke ut av det. Mennesket lærer stort sett på samme måte i dag som for 265 år siden. Kunnskapene må inn via sansene og lagres i de små grå, mer eller mindre ujevnt fordelt. Vi vet hva vi skal gjøre, det bare til å gi oss midlene og tiden! Lærer, Kleppestø

14 Høyre bidrar ikke i skolepolitikken Når det er blitt skrevet om krise i Askøyskolen, er det ingen overraskelse at Høyres Agnar Berland prøver å utnytte dette politisk. Men har han noe å fare med? Han hevder at Høyre tar initiativ hele veien. Da regner jeg med at han tenker på regjeringshold der kommunalminister Erna Solberg gjør alt hun kan for at kommunene skal få minst mulig å rutte med, der undervisningsminister Kristin Clemet gir lærerlønningene skylden for at det er litt smått med penger i skolen? Askøyskolen tar i dag imot et økende antall elever uten at tallet på lærerstillinger har økt. Dette må jo være vakker musikk for høyreører. Effektivisering og konkurranseutsetting er jo deres politiske mantra ( noe man gjentar uten stopp ). Høyre har ved flere anledninger sagt at det er kun er de som har evne til å tenke nytt. Personlig har jeg ikke sett en eneste ny tanke fra det holdet. Man spiller stort sett på gamle, utbrukte strenger. Berland er redd for at flere skal bli tapere. Er dette virkelig ærlig ment? Høyres nasjonale prøver skaper mye merarbeid for skoleverket. De gjør det ikke lettere å bruke tiden på skapende undervisning. Nasjonale prøver forutsetter likhet i pensum og undervisningsmetoder. Nasjonale prøver og utlegging av skoleresultater tvinger skoleverket inn i apekattrollen. Det er om å gjøre å gulpe opp igjen gammel kunnskap. Det er det som kan måles i dag. Kreativitet måler vi først i fremtiden. Vi trenger en skole der individet blir tatt vare på, men det krever ulike metodiske innfallsvinkler. Dette krever mer mannskap og flere profesjoner inn i skolen. Askøyskolen er i dag en god skole og vi er i ferd med å få skolebygninger som er tjenlige for alle. Dette koster penger og i en overgangsfase betyr det reduksjoner på noen områder. Vi har ikke råd til både å bygge ut og satse maksimalt på innholdet med rådende slankepolitikk fra regjeringen. Her kunne Høyre ha bidratt gjennom sine maktposisjoner på Stortinget, men de gjør det ikke. Det er høyrepolitikken som gjør at det satses så lite på undervisning. Høyre sier ofte at de vil satse på skolen, men de gjør det ikke. Det er lite troverdig å anklage sine politiske motstander for å gjøre grep som Høyre egentlig ønsker. Å satse på skolen ved først kreve mer effektivisering og så la skolen få bruke pengene de sparer, ja, det er det bare Høyre som kan kalle skolesatsing! Askøy SV Trykket i AV

15 Høyre og skolen I Askøyværingen 13. august spør Agnar Berland fra Høyre om Askøy har den beste skolen. Han venter ikke på svar, men svarer selv at det har vi ikke. Han nevner riktignok at Askøy har gode lærerkrefter, men han skriver litt senere at skolen i dag er et oppbevaringssted, et sted å være, ikke et sted for læring. Hvis Berland har rett, så kan umulig lærerne på Askøy gjøre jobben sin! Alle lover og forskrifter, alle planer har alltid understreket at skolen har læring og kunnskapsformidling som hovedmål. Jeg kan derfor berolige leserne med at Berland tar feil! Askøyskolen får så mye utav begrensede ressurser at det burde bli vått i Høyremannens øyne! I skolen skjer det utrolig mye læring. Jeg spør jevnlig mine elever hvorfor de er på skolen, og alle svarer i kor: For å lære! Det er ikke tvil hos barna om hva som er deres oppdrag, men det betyr ikke det samme som at alle blir vinnere- eller at alle er lærevillige til enhver tid. Jeg mener Askøyskolen er den beste utfra de rammene vi har. Det kan sikkert være fristende for Berland og andre å påstå at det satses for lite på skolen i Askøy i dag, men det er det samme som skjer over det ganske land. Ressurstilgangen blir redusert til alle offentlige tjenester, ikke nødvendigvis redusert i kronestørrelse, men i forhold til økningene i behov. Den private rikdommen har ikke vært et gode for skolen. I dag er det mer elektronisk utstyr i et vanlig norsk hjem enn i et klasserom. Dette er høyrepolitikkens fortjeneste. I år har det blitt solgt rekordmange båter, dyre båter. Det er en indikator på at nordmenn har god økonomi. Hva er Høyres svar? Jo skattelette og lavere alkoholavgifter. Det som er høyrefolks største problem er at de ikke klarer ikke å se sammenhengene. De ser ikke at et samfunn som er oversvømmet av goder skaper usunne holdninger. Det er ikke bare tilfeldigheter at elever blir kjørt til skolen og fritidsaktiviteter. Det er ikke bare tilfeldigheter at mange barn har et dårlig kosthold og blir urolige og umotiverte av det. Skolen i dag har helt andre elevutfordringer enn da Agnar Berland gikk på skolen. Dersom vi skal få en skole som er tilpasset dagens virkelighet, så er det på Stortinget endringene må skje. Og her sitter Høyre med ansvaret. Jeg har personlig hatt gleden av å diskutere med utdanningsminister Kristin Clemet ( H ). Jeg ble imponert over den innsikt hun faktisk har om dagens norske skolehverdag og de utfordringer skolen står overfor. Det er mye bra i stortingsmeldingen Kultur for læring, analysen er bra, men medisinen er feil. I dag brukes store ressurser på nasjonale prøver som i beste fall ikke gir oss annen kunnskap enn det vi allerede vet. Jeg har forresten ofte lurt på hvorfor ikke Høyre også vil legge skoleverket ut på anbud? Det kan da ikke være så stor forskjell på helsestell og utdanning. Eller er det en brist i Høyres logikk? Askøy SV Leder for komité for oppvekst og kultur

16 Kultur å vokse seg sterk på De siste ukene har kultur- og ikke minst kulturstøtte, blitt satt ettertrykkelig på den lokale dagsorden. Alvorstyngede ledere fra Askøy Sang og Musikksamskipnad og Idrettsrådet har stått frem og advart om katastrofer og lyn fra klar himmel. Og det er flertallet i komité for oppvekst og kultur som får skytset rettet mot seg. Kritikken går både på at vi har flyttet penger og at vi ikke har flyttet penger raskt nok. Sakens kjerne er at vi ikke har nok midler til ønsket drift. Samtidig opplever vi motstand mot å betale mer. Vi oppnår ingenting verken ved å lete etter syndebukker eller sette gode tiltak og prosjekter opp mot hverandre. Vi må bare forbedre samarbeidet mellom alle aktørene, de frivillige lag og organisasjoner, kommunen - både politikere og administrasjon, næringsliv og publikum. Sett fra mitt politiske ståsted, så er det mange viktige og interessante spørsmål som dukker opp på arenaen: Har vi glemt noen viktige debatter underveis? Har kulturlivet gjort seg for avhengig av offentlig støtte? Overser vi åpenbare muligheter til å forbedre lagenes økonomi? Kan det frivillige organisasjonslivet bli mer aktiv i arbeidet for et bedre oppvekstmiljø? Kan lag og foreninger være med på å slå flere fluer i et smekk, både vedlikeholde og skape nytt og få betalt for det? Jeg er imponert over den allsidighet som preger Askøys kulturliv og jeg har tidligere uttalt at dette kan vi vokse på- og ikke minst: - Her ligger det muligheter for nye arbeidsplasser. Ingenting av det som har skjedd i det siste har fått meg til å endre på mine synspunkter på dette punktet. Jeg skulle ønske vi hadde hatt mer penger å rutte med, ikke bare på dette feltet, men på alle områder der det offentlige har et ansvar. Men når vi ikke har disse pengene, så må vi forholde oss til de vi har - og de vi kan klare å skaffe oss på utradisjonelt vis. Hvis man er enige i at ikke noe må være uprøvd, så har vi flere muligheter uten at jeg nå vil være mer konkret her og nå. Vi er spente på hvordan det vil slå ut når vi innfører betalingsidrett i Askøy. Der har idretten valgt å ta en sjanse, vi vil snart få fasiten på om dette var rette veien å gå. Jeg er ganske sikker på at idretten på Askøy vil få en oppblomstring når Askøy Forum åpner. Flerbrukspotensialet gjør at vi kan få aktiviteter som ikke før har vært mulige på Askøy innen festivaler, messer, konferanser og store innendørs konkurranser. I kjølvannet av både Askøyfestivalen og Lost Weekend ligger det muligheter til faste, årlige foreteelser som vil ha et publikum langt utover kommunegrensene, men de må være varsomme så de ikke vokser seg for store. Vi kan bli en opplevelseskommune. Vi har så mange strenger å spille både, både på amatørog profesjonelt nivå. I tillegg har vi naturlige omgivelser som kan markedsføres mye mer offensivt enn i dag. Finner vi frem til den rette miksturen, så er Askøy definitivt på kulturkartet. Og alle askøyværinger med sansen for å gjøre noe positivt sammen med andre, kan få lov til å bli aksjonærer! Kanskje gjennom et kulturens Autopass! SV

17 Virusangrep på medmenneskeligheten Nok en gang har vi fått kjennskap til en alvorlig mobbesak. En irakisk gutt er blitt skambanket så armen brakk. Skolen gutten går på har kjent til problemet, men har ikke maktet å hindre overgrepene. Vi kan bare tenke oss til hva statsministeren vil si, var det ikke i år all mobbing skulle ta slutt? Psykologer og andre fagpersoner vil utvilsomt anklage skolen for dens hjelpesløshet. Det vil bli snakket om Olweus-programmet som skal være bra mot mobbing. Det vil bli ropt på flere holdningskampanjer, men jeg er redd for at det vil gå som i trafikken: Det er ikke mangel på kunnskaper som dreper. Det er mangel på respekt for naturlovene. Jeg tror vi kan få slutt på mobbing uten å måtte gå til innkjøp av et eneste antimobbeprogram. Det er ikke min mening å gjøre Olweus og hans menn arbeidsløse, men de får nøye seg med å observere det som skjer. Punkt 1: Mobbing er straffbart. Skolen har ikke lov til å dekke over mobbetilfeller. Skolen er ikke en arena der det meste er tillatt. Det som er straffbart ute i samfunnet er også straffbart på skolen. Alle mobbetilfeller skal meldes til politiet. Punkt 2: Denne rutineendringen vil medføre et stort ekstraarbeide for politiet, men de får heller slakke av på beltekontrollene en tid. Det må vel være det mest meningsløse politiet er satt til å gjøre. Man kurerer ikke glemsomhet med bøter. Alle som har hørt om.

18 TAFATT OG UTEN VISJONER? Partiene i Askøy, i særdeleshet SV, blir ofte kritisert på lederplass i AV for at vi ikke har noen næringslivpolitikk. Det er nok å si Rolf Olsen, Horsøy, Slettebrekka, Mjølkevikvarden, Storebotn og Hanøytangen for å tilbakevise den kritikken. Uten å vise til hvilke bragder Utviklingsselskapet stod for, så antydes det fra avisen at all utvikling stoppet opp da dette kommunale selskapet ble oppløst. I så fall forteller det mer om næringslivet enn om politikerne. Hvis ikke næringslivets folk på Askøy hadde vært så tafatte og visjonsløse, så hadde de fått bred politisk støtte til mer enn å tilrettelegge for industri- og boligbygging. I de årene jeg har vært politiker på Askøy, så har det lokale næringslivet hovedsaklig satset på bolig- og senterutbygging (med visse hederlige unntak ). De fleste grunneiere har ikke hatt større vyer enn å få arealene sine regulert til boligformål. Skal vi få til noe nytt på Askøy, så må de som har ideene sette seg sammen med de som har pengene. Uten et slikt samarbeid blir det vanskelig å få noe til. De finnes mennesker både med entusiasme og pågangsmot. Det beste eksemplet jeg kommer på er Lost Weekend, et prospekt som også kan utvikles langt utover det det er i dag. Mennesket av det 21.århundret er på jakt etter opplevelser! Det kan vi skape mer av på Askøy! I disse dager legges reguleringsplanen for Stongafjellet frem for politisk behandling og i løpet av 15 år vil et av de flotteste områdene på Askøy mht til beliggenhet og utsikt bli noe så trivielt som et stort, sannsynligvis kjedelig boligområde slik vi har sett så mange steder før. I 1991 visste vi at Askøybroen var rett rundt hjørnet og Askøy SV la frem et forslag til næringspark på Stongafjellet. Dette fordi vi mente det var nok boligareal sør på Askøy og at dette ville være et glimrende område for f. eks. et hotell og mindre bedrifter. Vi vet hvordan det gikk. Flertallet gikk inn for ja, nettopp boligområde! For de virksomhetene som bygger hus, er Askøy et eldorado, men vi burde hatt litt flere og mer varierte arbeidsplasser. Askøy har hatt en enorm vekst fordi vi har klart å tilrettelegge mer enn nok boligtomter. Dessverre har vi ikke helt klart å holde tritt med utviklingen mht til alle kommunale tjenester. Vi ser tendenser til uheldige utvikling i boligfelter som vokser for fort. Dette betyr penger for næringslivet, men dessverre store utgifter for det offentlige. Hadde næringslivet satset mer på flere hester, så hadde balansen blitt bedre. Jeg savner et næringsliv som er på hugget - og som ikke bare ser hindringene. Når en bedriftseier blir forbannet og kaller politikerne for inkompetente fordi lastebilene må kjøre noen hundre meter lenger, så har man mistet perspektivet. Jeg synes ikke at veien rundt Lyngneset er god, men jeg tror vi har mest å hente på å spare gamle Strusshamn. Askøy har store naturressurser som kan utnyttes. F.eks. i Stongafjellsområdet er det store mengder gneis og gabbro som kunne blitt til den flotteste bygningsstein. Her kunne man tatt ut stein i tunneler, bygget Norges råeste rådhus med kulturhus og hotell på toppen, og på sikt laget et helt unikt opplevelsessenter inne i fjellet. Beklager folkens at jeg drømmer meg bort, slike ting går vel bare an å få til i det store utland? Askøy SV

19 Statsbudsjettet og unionsoppløsningen Nok engang har Høyre vist at partiet ikke har evner til å styre et velferdssamfunn. Finansminister Foss sa i klartekst at det er lav rente og lav inflasjon som er hovedmålet. Da spår jeg uten å være synsk at det må kuttes enda mer på all offentlig virksomhet med de dramatiske konsekvenser dette vil få for landet. Vi har nettopp sett ligningslistene. Alt tyder på at den private velstand øker, samtidig som det fremlegges et statsbudsjett som uten tvil vil skape større klasseforskjeller i Norge. Frp ordførerne ville ikke være med på opprør mot staten. Nei, det skulle nå bare mangle. Dette budsjettforslaget må jo være vakker musikk i deres ører. Nå får vi andre som ønsker gode offentlige tjenester ha is i magen og prøve så godt vi kan å overleve frem til høstens valg. Hvis ikke Høyre ikke da får avløsning, så vil det være ganske uinteressant å drive med lokalpolitikk. Dette er et paradoks akkurat nå mens vi et på vei mot jubileumsåret for vårt folkestyre. Kommunene vil rett og slett ikke ha råd til å feire unionsoppløsningen. Kleppestø

20 Vill vest med Steinseide Når jeg leser Roald Frp Steinseides innlegg, så minnes jeg barndommens comboy-bøker. Det er liksom noe av westernånden som svever over hans synspunkter. Han skyter med skarpt, han skyter fra hoften, og han er ikke så nøye på om han treffer blinken, bare han får kjenne lukten av kruttrøyk. Særlig begeistret er Steinseide når han skyter på SV, og kan han sende noen kuler etter varaordføreren, så er det bare lekkert, da liker han seg best. I sitt innlegg om skjebnevalget neste høst plaffer han løs på SV i kjent stil, men i sin iver etter å få inn en treffer, så glemmer han hva han selv har sagt tidligere. Steinseide har flere ganger gitt inntrykk av at det er feigt å be Stortinget om mer penger, underforstått at vi har nok bare vi bruker dem rett. Men i dette innlegget skryter han av at Frp på Stortinget har sikret mer penger til kommunen! Vi er glade for hver ekstra krone vi får uansett hvem som skaffer dem til veie, men det er hardt å finne logikken i Frp gruppelederens tankegang. Så gir han SV skylden for at rederne flagger ut. Så stor innflytelse har ikke SV, men vi er en del av et flertall som jeg har forstått at også Frp til tider samarbeider med. Vi synes det er trist at redere skifter flagg fordi de ikke får høy nok fortjeneste her hjemme, men å gi de samme rammebetingelsene som de bekvemlighetsstatene vi konkurrerer med, blir vel vanskelig også for Frp. Selv om Steinseide alltid har påstått det motsatte, så er SV like opptatt av et velfungerende næringsliv som han er, men i tillegg er vi også interessert i å bevare et solidarisk samfunn der vi tar vare på hverandre. Steinseide liker også å gi SV ansvaret for at vi hadde en underdekning på rundt tredve millioner, over førti etter hans tellemåte, på rådmannens budsjettforslag. Jeg liker ikke hans lettvinte omgang med virkeligheten. Steinseide vet at dette problemet ikke oppstod over natten og at regjeringens nytenkning må ta mye av skylden for den situasjonen ganske mange av landets kommuner har havnet i. Dette er ikke bare et Askøyfenomen, det oppleves også på steder der helt andre partier er i posisjon. Hvorfor ville Frp allerede under Trontaledebatten ha kompensasjon for skattesvikt hvis ikke dette var et problem? Jeg foreslår at Steinseide stikker seksløperen tilbake i hylsteret og tar seg tid til litt rolig meditasjon før han setter seg på sin høye hest og rir inn i solnedgangen. Askøy SV

Og Carl I. Hagen tok stilen, han lyttet til folket, til frisørene og drosjesjåførene og han gjorde politikk ut av det.

Og Carl I. Hagen tok stilen, han lyttet til folket, til frisørene og drosjesjåførene og han gjorde politikk ut av det. Anders Langes parti for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Slik startet forfallet i norsk politikk. Da Anders Lange kom inn på stortinget i 1973, kom han inn på andre premisser

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

66 14. okt. Trontaledebatt 1998

66 14. okt. Trontaledebatt 1998 66 14. okt. Trontaledebatt 1998 Møte onsdag den 14. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 143. Storting ved dets åpning og melding om

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter.

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter. dette er et annonsebilag for oslo høyre Nr. 4-2011 folkets fabian 58% av Oslo-folk vil ha Fabian som ordfører. Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12.

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

VERDSATTE KVINNER. NettNå 01 / 2012

VERDSATTE KVINNER. NettNå 01 / 2012 NettNå Et nettverksmagasin fra Nordnorsk Lederutvikling 01 / 2012 VERDSATTE KVINNER Kvinnelige ledere er på kraftig fremmarsj i det offentlige, og ikke minst i politikken. Samtidig er virkemidlene i likestillingskampen

Detaljer

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service SERVICE NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG Nyhetsmagasin fra NHO Service I 2004 hadde 8,5 prosent av norske kommuner en eller annen form for fritt brukervalg innenfor områder som grunnskole, barnehager og pleie

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Presidenten: Representanten Rolf Reikvam vil fremsette. Presidenten: Representanten Jan Petersen vil fremsette

Presidenten: Representanten Rolf Reikvam vil fremsette. Presidenten: Representanten Jan Petersen vil fremsette 22 10. oktober Trontaledebatt 2000 Møte tirsdag den 10. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grø ndahl Dagsorden (nr. 2): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 145. Storting ved dets åpning og melding

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008 ABC for finanskrisen Side 4 6 SV på nett Side 8 9 Palestina Side 12 13 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008 Foto: Scanpix xxxxxxx: SV lanserte sine krav til regjeringsdeltagelse

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Mennesker går ikke ut på dato. Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet. Reis til «lille Barcelona» Nye boformer

Mennesker går ikke ut på dato. Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet. Reis til «lille Barcelona» Nye boformer seniorsakens medlemsmagasin Nye boformer Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet Mennesker går ikke ut på dato Stadig flere vil være kombinister. Både jobbe og være pensjonister.

Detaljer

TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse.

TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse. TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse. Ketil Melhus I 1980 hadde en god bonde skikkelig greie på jordbruk. I dag må en god bonde også være en dyktig økonom.

Detaljer