Dok.dato: Klassering: 432. (enhet/initialer):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 01.12.2014. Klassering: 432. (enhet/initialer):"

Transkript

1 Side 1 av 76 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ELARK2 - Elektronisk sakarkiv, Ordningsverdi: <>211 ttalelse fra anestesi i NPE-sak 2014/ MEDSERVDV - NPE-sak 2014/ / / FF-KP PE offl. 13, jfr. fvl Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AK Besvarelse av klage på tildeling av kontrakt, sak 2013/ Forbruksvarer til laboratoriene i Helse Vest Forbruksvarer til laboratoriene i Helse Vest - Rør, propper, pipetter og pipettespisser 2013/ / ØF-NN 065 Mottaker Myhre & Co Advokatfirma AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-NN Klage på behandling ved Stavanger niversitetssjukehus - -4G Klage / / MEDDV 433 Mottaker Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ME-L Side: 1 av 76

2 Side 2 av 76 Fakturaklage - faktura Fakturaklager fra pasienter og andre / / ØF-REGN 152 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-KK Forespørsel om helseopplysninger - Kirurgisk divisjon - erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - Desember / / KRDV Mottaker f Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KR-R Spørsmål om legeerklæring barnklin Kvinne- og barnedivisjon - erklæringer og uttalelser vedr pasienter - oktober / / KB Mottaker NAV Forvaltning Rogaland 02 - Grunn/hjelp Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-BA Spørsmål om legeerklæring - Kvinne- og barnedivisjon - erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - Oktober / / KB Mottaker NAV Forvaltning Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-BA Side: 2 av 76

3 Side 3 av 76 tløsning av opsjon i kontrakt nr Sekvenseringsinstrument Anbudssak - Sekvenseringsinstrument 2013/ / ØF-NN 231 Mottaker Life Technologies AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-NN Betaling - Fakturaklager fra pasienter og andre / / ØF-REGN 152 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MOBA-AKTTPOL Spørsmål om legeerklæring - -Barneavd. Kvinne- og barnedivisjon - erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - Desember / / KB Mottaker NAV Forvaltning Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-BA Forlengelse av leieperiode, kontrakt nr Plasmainnfryser Leie av plasmainnfryser til avd. for immunologi og transfusjonsmedisin 2014/ / ØF-NN 052 Mottaker Dipl.ing. Houm AS Mottaker Dipl.ing. Houm AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-NN Side: 3 av 76

4 Side 4 av 76 Vedrørende informasjon om praktisering av varslingsregler Endringer i psykisk helsevernloven - varsling av fornærmede og etterlatte og nattelåsing av pasientrom 2012/ / PS-HADM 008 Mottaker Helse Vest RHF Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SVO-SKKER Aksept på forlenget leiepris - kontrakt nr Leie av plasmainnfryser til avd. for immunologi og transfusjonsmedisin 2014/ / ØF-NN 052 Mottaker Dipl.ing.Houm AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-NN Følgebrev til endringsavtale nr 3 - avtale Renholdspartner AS Anbudnr 951/09 - Renholdsarbeid ved Stavanger niversitetssykehus 2010/ / ØF-NN Mottaker Renholdspartner AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-NN Tilbakemelding på tilbud - Skisseprosjekt for prosjekt sykehusutbygging - Arkitema Anbud skisseprosjekt - Prosjekt Sykehusutbygging 2014/ /2014 ØF 016 Mottaker Arkitema Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF Side: 4 av 76

5 Side 5 av 76 Tilbakemelding på tilbud - Skisseprosjekt for prosjekt sykehusutbygging - CF Møller Anbud skisseprosjekt - Prosjekt Sykehusutbygging 2014/ /2014 ØF 016 Mottaker CF Møller Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF Forespørsel om kopi av journalopplysninger - Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Desember / /2014 S-DOK Mottaker Hudelege Freddy Hestholm Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Aksept av tilbud for dekning av kostnader for oppkobling av TACS til Prosang Anskaffelse av utstyr for automatisk komponentfremstilling av blodprodukter 2014/ /2014 ØF-NN 052 Mottaker Terumo BCT Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-NN nnhenting av journalopplysninger - vedrørende Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Desember / /2014 S-DOK Mottaker Haukeland niversitetssykehus - Medisinsk genetikk Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Side: 5 av 76

6 Side 6 av 76 Tilbakemelding på tilbud - Skisseprosjekt for prosjekt sykehusutbygging - Rambøll Anbud skisseprosjekt - Prosjekt Sykehusutbygging 2014/ /2014 ØF 016 Mottaker Rambøll Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF Forespørsel om utskrift av journalnotat - Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Desember / /2014 S-DOK Mottaker Forusakutten AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Tilbakemelding på tilbud - Skisseprosjekt for prosjekt sykehusutbygging - Ratio Anbud skisseprosjekt - Prosjekt Sykehusutbygging 2014/ /2014 ØF 016 Mottaker Ratio Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF nnhenting av øyemedisinske opplysninger - Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Desember / /2014 S-DOK Mottaker Johannes Læringssenter Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Side: 6 av 76

7 Side 7 av 76 Tilbakemelding på tilbud - Skisseprosjekt for prosjekt sykehusutbygging - Link (Cura) Anbud skisseprosjekt - Prosjekt Sykehusutbygging 2014/ /2014 ØF 016 Mottaker Link Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF Tilbakemelding på tilbud - Skisseprosjekt for prosjekt sykehusutbygging - Nordic/Cowi Anbud skisseprosjekt - Prosjekt Sykehusutbygging 2014/ /2014 ØF 016 Mottaker Nordic /Cowi Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF Tilbakemelding på tilbud - Skisseprosjekt for prosjekt sykehusutbygging - ÅF Anbud skisseprosjekt - Prosjekt Sykehusutbygging 2014/ /2014 ØF 016 Mottaker ÅF Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF Tilbakemelding på tilbud - Skisseprosjekt for prosjekt sykehusutbygging - Aarhus Arkitekterne Anbud skisseprosjekt - Prosjekt Sykehusutbygging 2014/ /2014 ØF 016 Mottaker Aarhus Arkitekterne Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF Side: 7 av 76

8 Side 8 av 76 Request for Medical information - - gkir Kirurgisk divisjon - erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - Desember / / KRDV Allianz Global Assistance, The Netherlands Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KR-GK NAV ber om spesialisterklæring - - ønh Kirurgisk divisjon - erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - Desember / / KRDV NAV Sentralt yrkessykdomskontor Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-ØNH Husk å velge strømleverandør - Cecilie Tvedts gate 10 Nettleie avtale mellom Helse Stavanger HF og Lyse Elnett AS 2012/ / EA-FOR Lyse AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EA-FOR Husk å velge strømleverandør - Cecilie Tvedts gate 12 Nettleie avtale mellom Helse Stavanger HF og Lyse Elnett AS 2012/ / EA-FOR Lyse AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EA-FOR Side: 8 av 76

9 Side 9 av 76 Anmodning om opplysninger - - BP Sola Anmodning om opplysninger - barnevernsaker - Psykiatrisk divisjon / /2014 PS Mottaker Rennesøy kommune, Barneverntjenesten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-SOLA Husk å velge strømleverandør - Cecilie Tvedts gate 10 Nettleie avtale mellom Helse Stavanger HF og Lyse Elnett AS 2012/ / EA-FOR Lyse AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EA-FOR Husk å velge strømleverandør - Cecilie Tvedts gate 10 Nettleie avtale mellom Helse Stavanger HF og Lyse Elnett AS 2012/ / EA-FOR Lyse AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EA-FOR nnhenting av opplysninger - Anmodning om opplysninger - barnevernsaker - Psykiatrisk divisjon / / PS Stavanger kommune, Barnevernstjenesten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-STAV Side: 9 av 76

10 Side 10 av 76 Vedrørende refusjon av gjenanskaffelsesutgifter for ny tannprotese - - Medisinsk avdeling Tap av eiendeler / / MEDDV 152 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDDV Avviksmelding lar Melding om avvik - LAR / / AV-RS 431 Strand kommune Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AV-RS TE Anmodning om opplysninger - Anmodning om opplysninger - barnevernsaker / / KB-BA Stavanger kommune, Barnevernstjenesten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-BA Søknad om medbringing av metadon/subutex ved reiser - Medisiner i forbindelse med ferie - LAR , / / PS-AV 429 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AV-RS Side: 10av 76

11 Side 11 av 76 Journalutskrift fra Barnepsykiatrisk avdeling angående Psykiatrisk divisjon - Kopi vedrørende journal - Desember / / PS Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-B Boligsøknad - neke De Vreede Boligsøknader / / EA-FOR 255 neke De Vreede Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EA-FOR Orientering om avslutning av sak - - BP Sola Bekreftelser og tilbakemeldinger fra Barneverntjenesten / / KB-BA 321 Sola kommune, Barneverntjenesten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-B Forespørsel angående pasient - Put Stavanger Psykiatrisk divisjon - Erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - Desember / / PS NAV Hundvåg og Storhaug Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS-PTSVG Side: 11av 76

12 Side 12 av 76 Bekreftelse på mottatt melding - - BP Sola Bekreftelser og tilbakemeldinger fra Barneverntjenesten / / KB-BA 321 Sola kommune, Barneventjenesten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-B Anmodning om kopi av journal - Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Desember / /2014 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 223 Crawford & Company (Norway) A.S. Bekreftelse på mottatt bekymringsmelding til barneverntjenesten fra offentlig instans - - BP Bryne Bekreftelser og tilbakemeldinger fra Barneverntjenesten / / KB-BA 321 Barneverntjenesten i Hå Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-B Svar på lånesøknad vedrørende forstøverapparat /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 12av 76

13 Side 13 av 76 Svar på lånesøknad vedrørende forstøverapparat /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anmodning om kopi av journal - Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Desember / / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 222 TrygVesta Forsikring Svar på lånesøknad vedrørende CPAP /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 13av 76

14 Side 14 av 76 Forespørsel om kopi av journal - Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Desember / / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 225 Crawford & Company (Norway) A.S. Svar på lånesøknad vedrørende CPAP /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anmodning om kopi av journal - Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Desember / / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 224 Crawford & Company (Norway) A.S. Side: 14av 76

15 Side 15 av 76 Svar på lånesøknad vedrørende CPAP /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kopi av journal - Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Desember / /2014 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 226 N-Sjukvården - Ortopediska Kliniken Anmodning om kopi av journal - Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Desember / / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 231 TrygVesta Forsikring Side: 15av 76

16 Side 16 av 76 Svar på lånesøknad vedrørende Flutter /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Svar på lånesøknad vedrørende CPAP /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Påminnelse -Forespørsel om spesialisterklæring - -Ort Kirurgisk divisjon - erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - Desember / / KRDV Eika Forsikring AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KO-ORT Side: 16av 76

17 Side 17 av 76 REK vest Godkjenning av endring av (2011/ ) Forskningsprosjekter - Kjetil Søreide 2010/ / FA 509 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FA TE Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Vest-Norge Svar på lånesøknad vedrørende forstøverapparat /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Yrkesskade -anmodning om spesialisterklæring - -øye Kirurgisk divisjon - erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - Desember / / KRDV NAV Forvaltning Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-ØYE Side: 17av 76

18 Side 18 av 76 Svar på lånesøknad vedrørende CPAP og fukter til S /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Håndtering av blod og blodkomponenter - rapport etter tilsyn med Helse Stavanger HF Tilsyn med håndtering av blod og blodkomponenter ved Helse Stavanger HF 2014/ / FF-KP 302 Statens helsetilsyn Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DKTR REK vest Tas til orientering - Endring av trekkes (2012/742-8) Forskningsprosjekter - Kjetil Søreide 2010/ / FA 509 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FA TE Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Vest-Norge Side: 18av 76

19 Side 19 av 76 Svar på lånesøknad vedrørende CPAP /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NPE-sak 2014/02250 vedrørende - -vedtak KRDV -NPE-sak 2014/02250 vedrørende / / FF-KP PE offl. 13, jfr. fvl Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF-KP SA Norsk Pasientskadeerstatning Svar på lånesøknad vedrørende Forstøverapparat /2014 Mottaker Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Bekreftelse for å ha møtt hos behandler - -kardio Medisinsk divisjon - erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - Desember / /2014 MEDDV Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ME-KAR TE Side: 19av 76

20 Side 20 av 76 Kopi av journal - Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Desember / /2014 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker N-sjukvården - Ortopediska Kliniken - ddevalla Sjukhus S-DOK REK vest Tas til orientering - Endringsøknad av trekkes (2010/ ) Forskningsprosjekter - Kjetil Søreide 2010/ / FA 509 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FA TE Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Vest-Norge Angående adresseendring for Henvendelser fra pasienter vedrørende endring av postadresse og telefonnummer 2013/ /2014 DOK-HK 409 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DOK-HK Side: 20av 76

21 Side 21 av 76 REK vest - Ber om tilbakemelding om hovedsøknad (2014/1912-3) Forskningsprosjekter - Torbjørn Moe Eggebø 2010/ / FA 509 Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Vest-Norg Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FA NPE-sak 2014/07121 vedrørende - - skademeldingsskjema MEDDV - NPE-sak 2014/07121 vedrørende / / FF PE offl. 13, jfr. fvl Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF REK vest - Ber om tilbakemelding på hovedsøknad (2014/1925-3) Forskningsprosjekter - Torbjørn Moe Eggebø 2010/ / FA 509 Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Vest-Norge Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FA Side: 21av 76

22 Side 22 av 76 REK vest - Ber om tilbakemelding på hovedsøknad (2014/1921-3) Forskningsprosjekter - Ragnar Kvie Sande 2013/ / FA 509 Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Vest-Norge Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FA REK vest - Godkjenning av hovedsøknad (2014/1931-3) Forskningsprosjekter - Elisabeth Farbu 2010/ / FA 509 Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Vest-Norge Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FA Svar på lånesøknad vedrørende CPAP /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 22av 76

23 Side 23 av 76 REK vest - Godkjenning av hovedsøknad (2014/1930-3) Forskningsprosjekter - Karen Galta Sørensen 2014/ / FA 509 Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Vest-Norge Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FA Bortfall av rett til refusjon av forskutterte sykepenger - Bortfall av rett til refusjon av forskutterte sykepenger 2011/ / PO-FRVR 235 NAV Madla Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PO Svar på lånesøknad vedrørende forbruksmateriell til stell av PEG /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 23av 76

24 Side 24 av 76 NPE-sak 2014/07127 vedrørende - - skademeldingsskjema MEDDV - NPE-sak 2014/07127 vedrørende / /2014 FF PE offl. 13, jfr. fvl Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF Haster - Forespørsel om opplysninger fra behandling etter personskade - - Stavanger DPS Psykiatrisk divisjon - Kopi vedrørende journal - Desember / / PS f Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-STAV Svar på lånesøknad vedrørende infusjonspumpe til CVK /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anmodning om kopi av journal vedr. BPA Psykiatrisk divisjon - Kopi vedrørende journal - Desember / /2014 PS Mottaker Spes. i psykiatri Kirsten Westlye Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-B Side: 24av 76

25 Side 25 av 76 Svar på lånesøknad vedrørende Animas Vibe insulinpumpe og Dexcom G /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nnhenting av supplerende helseopplysninger - - Gastro Medisinsk divisjon - erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - Desember / / MEDDV Barne-, ungdoms-og familieetaten, Region Vest, Seksjon adopsjon Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ME Svar på lånesøknad vedrørende DexCom /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 25av 76

26 Side 26 av 76 BHM lånesøknad vedrørende TENS-apparat /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 202 Bryne fysio og manuellterapi Anmodning om kopi av journal - Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Desember / /2014 S-DOK Mottaker TrygVesta Forsikring Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Svar på lånesøknad vedrørende Animas vibe insulinpumpe /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 26av 76

27 Side 27 av 76 Svar på lånesøknad vedrørende VPAP S /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Angående avtale hos røntgenavdelingen Henvendelser fra pasienter vedrørende timeavtaler / / KRDV 322 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MS-RAD Svar på lånesøknad vedrørende seksualteknisk hjelpemiddel /2014 Mottaker Stavanger niversitetssjukehus - Smerte Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 27av 76

28 Side 28 av 76 Svar på lånesøknad vedrørende seksualteknisk hjelpemiddel /2014 Mottaker Stavanger niversitetssjukehus - kir Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: På tide å bytte registerreim - RJ90635 Periodisk kjøretøykontroll og årlig service / / SS-SERV 057 Kverneland Bil Stavanger-Sandnes AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SS-SERV NPE sak 2014/ sakkyndig vurdering KRDV - NPE sak 2014/ / / FF-KP PE offl. 13, jfr. fvl Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF Anmodning om kopi av journal - Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Desember / /2014 S-DOK Mottaker Crawford & Company -Norway AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Side: 28av 76

29 Side 29 av 76 BHM lånesøknad vedrørende ernæringspumpe / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 228 Stavanger niversitetssjukehus Doserapport for perioden gastroenterologisk Doserapport Medisinsk divisjon - Statens strålevern / / MEDDV 254 Statens strålevern Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ME TE Forespørsel om inntekt og andre utleggstrekk - Forespørsel om lønnsopplysninger 2014 (samlesak) 2014/ / ØF-LØN 230 Statens innkrevningssentral Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-LØN Side: 29av 76

30 Side 30 av 76 Svar på lånesøknad vedrørende forstøver /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Doserapport for perioden gastroenterologisk Doserapport Medisinsk divisjon - Statens strålevern / / MEDDV 254 Statens strålevern Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ME TE Anmodning om kopi av journal - Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Desember / /2014 S-DOK Mottaker Crawford & Company -Norway AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Vedrørende ulovlig tvangsinnleggelse fredag Registrering av nyfødte ved sykehuset/helsesektoren - juridisk person 2014/ / FF-KP 362 Magnus Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF-KP Side: 30av 76

31 Side 31 av 76 Svar på lånesøknad vedrørende utvidet lån av NeuroTrac ETS /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nnhenting av opplysninger - Kirurgisk divisjon - erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - Desember / / KRDV SpareBank 1 Forsikring AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KO-ORT Forespørsel om kopi av journal - Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Desember / /2014 S-DOK Mottaker Crawford & Company -Norway AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Svar på lånesøknad vedrørende TENS-apparat /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 31av 76

32 Side 32 av 76 Fakturaklage - Fakturaklager fra pasienter og andre / / ØF-REGN 152 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-REGN Vedrørende ulovlig tvangsinnleggelse fredag Registrering av nyfødte ved sykehuset/helsesektoren - juridisk person 2014/ / FF-KP 362 Maria Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF-KP Vedrørende ulovlig tvangsinnleggelse fredag Registrering av nyfødte ved sykehuset/helsesektoren - juridisk person 2014/ / FF-KP 362 Elin Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF-KP Svar på lånesøknad vedrørende NeuroTrac ETS /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 32av 76

33 Side 33 av 76 Svar på lånesøknad vedrørende utvidet lån av NeuroTrac ETS /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Vedrørende ulovlig tvangsinnleggelse fredag Registrering av nyfødte ved sykehuset/helsesektoren - juridisk person 2014/ / FF-KP 362 Olav Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF-KP Vedrørende ulovlig tvangsinnleggelse fredag Registrering av nyfødte ved sykehuset/helsesektoren - juridisk person 2014/ / FF-KP 362 Audun Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF-KP Svar på lånesøknad vedrørende bærbar oksygenutstyr /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 33av 76

34 Side 34 av 76 Svar på lånesøknad vedrørende Metningsmåler /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Til signering - avtale om utdeling av LAR-medikamenter mellom Helse Stavanger og Hå kommune tdelingskostnader LAR Helse Stavanger 2014/ /2014 PS-AV 339 Hå kommune Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DKTR Regarding patient - Prevention Services Henvendelser angående prøvesvar - avd for patologi / /2014 PATA-PAT 353 Prevention Services, Medical dep. Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PATA-PAT Forespørsel om epost til ny økonomidirektør Forespørsel om epostadresser / / DOK-PDS 049 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF B 133 TMS Executive Side: 34av 76

35 Side 35 av 76 Tilbakemelding om e-post til ny Økonomi- og finansdirektør Forespørsel om epostadresser / /2014 DOK-PDS 049 Mottaker TMS Executive Mottaker TMS Executive Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF Svar på lånesøknad vedrørende Easypulse /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Svar på lånesøknad vedrørende Ernæringspumpe /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 35av 76

36 Side 36 av 76 BHM lånesøknad vedrørende CPAP / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 288 Stavanger niversitetssjukehus Svar på lånesøknad vedrørende forbruksmateriell til Hickmannkateter /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Angående henvisning til spesialist - - nevro pol Henvendelser fra pasienter vedrørende timeavtaler / / KRDV 322 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-NEV Side: 36av 76

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008.

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1092612&jp_... Side 1 av 26 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 07.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 07.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 32 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2015-11.5.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer):

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1151153&jp_... Side 1 av 54 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2015-2.3.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 05.11.2014. Klassering: 251. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.11.2014. Klassering: 432. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 331.

Dok.dato: 05.11.2014. Klassering: 251. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.11.2014. Klassering: 432. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 331. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1125907&jp_... Side 1 av 29 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.1.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433.

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: 306. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 01.10.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: 306. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 01.10.2014. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 44 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Innhold: Fullmakt til divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes - deltagelse på ekstraordinær generalforsamling i Prekubator AS. Dok.dato: 31.10.

Innhold: Fullmakt til divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes - deltagelse på ekstraordinær generalforsamling i Prekubator AS. Dok.dato: 31.10. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 28 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.7.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 049. Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 025.

Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 049. Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 025. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.8.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok.

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2015 NE sak nr. 2015/00175 - Sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** ***** NE sak nr. 2015/00175 2015/849-9

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015.

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 07.04.2015 Svar, anmodning om opplysninger - ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2014 Tilbud om arbeidsavtale 2012/2815-44 21206/2014 Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RIS/PACS funksjonell gruppe

Offentlig journal. Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RIS/PACS funksjonell gruppe Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2011 Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RS/CS funksjonell gruppe nvitasjon

Detaljer

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2012 tkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring tkast

Detaljer

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.02.2014 Konkurransegrunnlag Kjøp av

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Arbeidsavtale sommer 2015 - Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus P 2014/6074-2

Detaljer

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Sak 2010/979 HSM 2011/635-3 1839/2011

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Sak 2010/979 HSM 2011/635-3 1839/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2011 Journalkopi - Journalkopi - Sak 2010/979 HSM 2011/635-3 1839/2011 29.08.2011 Helsetilsynet - Klage - Helsetilsynet

Detaljer

Journaldato: 3.6.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.05.2009.

Journaldato: 3.6.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.05.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.06.2009 Bytte av strålevernansvarlig ved niversitetssykehuset

Detaljer

Journaldato: 19.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2015. Klassering: SAS/KJKN. Dok.

Journaldato: 19.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2015. Klassering: SAS/KJKN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.06.2015 Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/5961-2 41009/2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2014 Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter sient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Detaljer

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011.

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.04.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02.

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2014 tlysningstekst Tilsetting ekstern utlysning - LS 80% st, B, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 Media

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03.

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.03.2011 Søknad om å fortsette etter fylte 65 år ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 Anna Stamnes Vedrørende anmodning om

Detaljer