Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no"

Transkript

1 Wihemi Byggevarer Overvannshåndtering Tanker Wihemi Byggevarer te. +47/

2 Produksjonsanegg i Dachstein (Frankrike) Produksjonsanegg i Teningen (Tyskand) i nærheten av Freiburg GRAF kvaitet er vår styrke Firmaet Otto Graf GmbH har evert kunststoffprodukter av høy kvaitet ti kundene sine i 50 år. I 1974 utviket GRAF sitt første banebrytende produktspekter for å håndtere overvann. I dag er vi markedseder i mange and for systemer som håndterer overvann. Høykvaitetsproduksjon Graf investerer stadig i utvidese av sitt produksjonsanegg i Teningen, i nærheten av Freiburg i Breisgau. Anegget har for tiden et area på cirka m2 og er ett av de mest moderne produksjonsaneggene for kunststoffprodukter i verden. Det var naturig å vege Tyskand for vårt nye produksjonsanegg. På den ene siden føer vi oss bundet ti dette stedet siden det har stor betydning for vår historie. På den andre siden vi vi tiby våre kunder produkter på høyeste kvaitetsnivå. Hvor kvaitet er viktigst For å garantere at produktene er atid på høyeste kvaitetsnivå, trenger man optimerte produksjonsprosesser og utmerket kvaitetsstyring. Hver eneste tank på det nye produksjonsanegget i Teningen kontroeres for å være sikker på at dimensjonene er nøyaktige, at veggtykkese og vekt stemmer overens med panene. Samtige produksjonsparametere, dvs. materiasammensetning, maskininnstiinger og personae som er invovert i produksjonsprosessen, dokumenteres for hvert eneste produkt. Det er vårt må a se at kundene er fornøyde Mer enn fornøyde kunder drar aerede nytte fra fordeene som GRAF-produktene innebærer. Manufacturing certified according to ISO 9001 Manufacturing certified according to ISO

3 Veprøvd på mange markeder infitreringsteknoogi fra GRAF Lagerhus, Kent (Storbritannia) Ferbrukshae, Oso (Norge) Energiforsyning, Warwick (Storbritannia) Landbruksuniversitet, Prag (Tsjekkia) Omsorgssenter, Lörrach (Tyskand) Industribygning, Tumetsham (Østerrike) 3

4 EcoBoc system for håndtering av overvann Uike bruksområder: 3 Infitrering av regnvann 3 Fordrøyning av overvann 3 Magasinering av regnvann Fut integrert kum Kum-systemet Vario 800 Fex kan instaeres direkte i et EcoBoc infitrerings- eer infitrerings- / fordeingssystem. Tikobingsoverfatene på inspeksjonsedningene i kumsystemet Vario 800 Fex passer akkurat ti EcoBoc systemet. det trengs ikke noe verktøy Optimae tikobingsposisjoner garanterer at voumet i systemet brukes fustendig. Stort agringsvoum GRAF infitreringsmoduer har et agringsvoum som er det tredobbete av agringsvoumet ti en standardisert infitrasjonsgrøft av pukk. Dette betyr at én modu erstatter ca kg (1,4 tonn) pukk eer et 50m angt drensrør. Siden du ikke trenger å grave ut så mye grunn og du får mye igjen for pengene dine i sammenigning med standardiserte infitrasjonsgrøfter av pukk, vi GRAF moduene bety at du sparer hardt tjente penger! Levetid på mer enn 50 år Produktdesign med ang evetid garanterer bærekraft. GRAF sitt EcoBoc system og det feksibe kum-systemet Vario 800 er konstruert for en evetid på mer enn 50 år. Lett å instaere Moduene instaeres enket, raskt og på forskjeige måter. De kan instaeres uten bruk av store maskiner én EcoBoc Inspect fex modu veier kun 8kg, og kun 7kg hvis du veger EcoBoc ight! 4

5 Bæreevne på oppti 60t. GRAF EcoBoc Inspect fex har en bæreevne på 60 tonn (som tisvarer bæreevnen ti en stor astebi) ved jordoverdekning på 800mm. Det er muig med høytrykksspying GRAF EcoBoc Inspect fex tåer høytrykksspying uten probemer. ett å inspisere Den standardiserte inspeksjonskanaen gjør det muig å kontroere hee infitrerings- / fordrøyningsystemet på en effektiv måte. EcoBoc Inspect fex tiater vanige inspeksjonskameraer. Behodervoum på oppti 97% GRAF EcoBoc ight har bruttovoum på 225 iter og behodervoum på 219 iter. Med behodervoum på oppti 97% er dette et produkt som er markedsedende. EcoBoc variantene Inspect fex har et behodervoum på 96%, ti tross for denn høye bæreevne. Instaasjonsdybde på oppti 5 meter GRAF EcoBoc Inspect fex moduer kan sev under svært tunge aster instaeres i dybder på oppti 5 meter. Dette betyr at det kan instaeres oppti 14 ag. Vennigst ta kontakt med GRAF når instaasjonsdybden er større enn 5 meter. GRAF EcoBoc Konfigurator Vennigst spør din GRAF-forhander etter oppysninger om dine påoggingsdetajer ti GRAF EcoBoc Konfigurator. 5

6 Bruk og ogistikk Fordrøyning av regnvann bir stadig viktigere når det pøsregner. GRAF EcoBoc moduene kan også være pakket inn i en tett membran som forhindrer at vann sipper ut av systemet på en ukontroert måte. Begrensede utsippsmuigheter gjør det muig at vann sippes ut i avøpssystemet på en kontroert måte. ufting utøp fiberduk indre ag innøp tett membran fiberduk-ytre ag 1. Kan stabes For å spare pass under transport, bir EcoBoc ight moduene stabet oppå hverandre. Dette minimerer transportkostnader, agringspass og CO 2 -utsipp. 2. Enke instaering EcoBoc bunnpaten danner fundamentet for hvert EcoBoc system. Det er muig å instaere oppti 14 EcoBoc moduer på én bunnpate. 3. Ferdig Sideveggene forseges med EcoBoc endepater. EcoBoc systemet kan tipasses ethvert individuet behov. 6

7 Infitrasjon Med økende forseging av andskapet avbryter vi et naturig kretsøp og senker grunnvannsnivået. Dette tar GRAF med i sine beregninger med gjennomtenkte infitrasjonssystemer. Dessuten vi man oppnå en økoogisk fornuftig administrering av regnvann. I tiegg bir kananett og renseanegg avastet gjennom desentra fitrering av nedbør. ufting fiberduk innøp mijøbevisst ogistikk 1 traier kan transportere oppti EcoBoc ight enheter. Dette er tisvarende voumen av 630m³. Dessuten vi dette redusere CO 2 -emisjoner med 85% oppti 630 m³/ traier 7

8 Oversikt over systemet EcoBoc Inspect fex EcoBoc ight tåer astebi på oppti 60t/ HS 25 tåer astebi på oppti 12t oppti 150m³ per traier 630m³ per traier kan inspiseres kan spyes med høytrykk Load Logistics DIBt Z c ertific atio n n o. Load Logistics EcoBoc Inspect fex DN 110 / 160 / 200 tikobingsmuigheter voum engde bredde høyde vekt farge ordrenr mm 800mm 320mm 8kg grå EcoBoc ight tikobinger er på endepater voum engde bredde høyde vekt farge ordrenr mm 800mm 350mm 7kg grønn nettkode G4107 nettkode G4109 EcoBoc Inspect fex bunnpate fundament for EcoBoc Inspect fex voum engde bredde høyde vekt farge artikkenr mm 8 00mm 40mm 4kg grå EcoBoc ight bunnpate fundament for EcoBoc ight voum engde bredde høyde vekt farge artikkenr mm 800mm 40mm 4kg grønn EcoBoc Inspect endepater Kassettene ukkes med endepater kun mot utsiden. Disse har også tikobingsmuigheter i DN 110 / 160 / 200 produkt farge artikkenr. EcoBoc Inspect endepater (set 2stk.) grå EcoBoc ight endepater kun utsiden ukkes med endepater, denne har tikobingsmuigheter i DN 110/ 160 / 200 / 250 produkt farge artikkenr. EcoBoc ight endepater (set 2stk.) grønn

9 Teknisk databad infitrasjonskassetter EcoBoc Inspect fex EcoBoc ight bruttovoum nettovoum agringsvoum inspiserbart høytrykkspying muig bæreevne beastning kort tid ang tid % max. 100kN/m 2 max. 59kN/m % 1) 1) max. 75kN/m² max. 35kN/m² uten trafikkast min. jordoverdekning maks. jordoverdekning 250mm 2 750mm 250mm 2) 1 500mm 2) maks. instaasjonsdybde 5 000mm 2 500mm maks. anta ag 14 6 personbi min. jordoverdekning maks. jordoverdekning maks. instaasjonsdybde maks. anta ag 250mm 500mm / o.r. 2) 2 750mm 1 250mm / o.r. 2) 5 000mm 2 250mm 14 4 astebi 12t min. jordoverdekning 500mm 800mm 2) maks. jordoverdekning 2 750mm 1 000mm 2) maks. instaasjonsdybde 5 000mm 2 250mm maks. anta ag 13 4 astebi 30t astebi 40t / HS-20 min. jordoverdekning maks. jordoverdekning maks. instaasjonsdybde maks. anta ag min. jordoverdekning maks. jordoverdekning maks. instaasjonsdybde maks. anta ag 500mm 2 500mm 5 000mm mm 2 500mm 5 000mm 13 astebi 60t / HS-25 tikobingsmuigheter min. jordoverdekning maks. jordoverdekning maks. instaasjonsdybde maks. anta ag 800mm 2 250mm 5 000mm 13 DN 110 DN 160 DN 200 DN 250 DN 300 3),4) 3),4) DN 400 3),4) 3),4) DN 500 4) 4) må engde 800mm 800mm bredde 800mm 800mm høyde 320mm 350mm vekt 8kg 7kg 1) I kombinasjon med 2) verdier på forespørse om de er 3) Vagfritt tigjengeig i 4) Vagfritt tigjengeig EcoBoc fex kombinert med EcoBoc fex kombinasjon med vario 800 kum gjennom adapter pater 9

10 Kum-system Vario 800 Fex fri vidde på 600mm Feksibe bruk GRAF Vario 800 kummen gir ett tigang ti ae EcoBoc moduer. Den kan brukes på mange forskjeige måter: stibar kan skråsties 3 som inspeksjonskum 3 som innøpskum 3 som fitreringskum 3 som kum for å kontroere strømning Lett å inspisere Vario 800 kummer gir ett tigang ti EcoBoc systemet for vanige inspeksjonskameraer. Dette be bekreftet av uike uavhengige kontromyndigheter. kan roteres med 360 Det trengs ikke noe verktøy 10

11 Bæreevne på oppti 60 tonn (fri vidde på 600 mm) GRAF Vario 800 kummer har en bæreevne på 60 tonn (som tisvarer bæreevnen ti en stor astebi) ved jordoverdekning på 800mm. Gassfiberarmert materiae sørger for ekstra styrke i kummen. Tikobingsoverfater på oppti DN 400 Vario 800 bir produsert med tikobingsoverfater på DN 200, DN 300 og DN 400. Den aternative, fritt roterende forsyningsmoduen kan kobes ti rør på føgende størreser: DN 160, DN 200, DN 250 og DN 300. Bred tigang Vario 800 avsutter på oversiden med Graf sine teeskoprammer. Den har en fri vidde på 600mm og sørger på denne måten for fri tigang ti kummen. Kummens bunn har størrese på 800mm x 800mm og tibyr på denne måten tistrekkeig pass for ae muige bruksområder. Ikke noe ekstra utgraving Vario 800 Fex kum-systemet kan instaeres direkte i et EcoBoc infitrerings- eer fordrøyningssystem. Tikobingsoverfatene på inspeksjonskum i Vario 800 Fex kum-systemet passer akkurat ti EcoBoc systemet. Kan posisjoneres på ethvert sted Dimensjonene ti Vario 800 kummene gjør det muig å posisjonere dem hvor som hest innenfor EcoBoc systemet. Hjørneposisjonen gjør det muig å tikobe rør med store diametere på oppti DN 400 på de to sidepaneene. Den sentrae posisjonen gir idea tigang ti inspeksjonskameraet fra ae retninger. Ved å bruke den aternative forsyningsmoduen er det muig å få ti en tikobing på oppti DN 300 med en fritt definert vinke. 11

12 Vario 800 kum- system Vario 800 fex, type 1 kumde for en eer fere ag fra EcoBoc systemet voum engde bredde høyde vekt farge artikkenr mm 800mm 355mm 16kg grå nettkode G9303 Vario 800 fex, type 2 kum de for 2 eer fere ag fra EcoBoc systemet voum engde bredde høyde vekt farge artikkenr mm 800mm 660mm 27kg grå Vario 800 fex, bunn - toppate set bunn og toppate for vario 800 artike farge artikkenr. bunn - toppate set grå Kan stabes For å spare pass under transport, bir deene ti Vario 800 stabet oppå hverandre. Dette minimerer transportkostnader, agringspass og CO 2 -utsipp. 2. Enke instaering Grupper bestående av fire veggeementer, forbindes gjennom noen få monteringsskritt og uten bruk av verktøy, sik at de danner en enhet av Vario 800 med individue høyde. 3. ferdig GRAF tibehørkomponenter kan nå bygges på Vario 800 kummen ved og etter behov

13 Tibehør Kumdeer Si ti infitrasjonsfiter DN 600 består kompett av spesiastå, maskevidde 0,75mm artikkenummer Innøpsmodu ti infitreringssystemet DN 600, inkudert pakning tikobinger: DN 160 / DN 200 / DN 250 / DN 300 artikkenummer Stigerør 1 000mm DN 600 inkudert pakning, engde 1 000mm, 750mm, 500mm artikkenummer Stigerør DN 600 med rørtikobinger DN 200, inkudert pakning, engde 1 000mm, 750mm, 500mm artikkenummer Mengdereguator DN 110 inkudert nødoverøp og tikobingspakning; gjennomstrømningsmengde meom 1,0 / sek og 6,5 / sek. artikkenummer DN 160 inkudert nødoverøp og tikobingspakning; gjennomstrømningsmengde meom 1,0 / sek og 16 / sek. artikkenummer Tankokk Fytende ramme og okk, mini egnet ti beastning ved fotgjengere, høyden kan variere (tipasses) meom 140 og 340mm artikkenummer Fytende ramme og okk, maxi egnet ti beastning ved fotgjengere, høyden kan tipasses meom 140 og 440mm artikkenummer Fytende ramme og okk, av støpejern egnet ti beastning ved kjøretøy, høyden kan tipasses meom 140 og 440mm artikenummer Fytender ramme og okk, av støpejern egnet ti beastning av astebi høyden kan tipasses artikenummer

14 Infitrasjonstunne Infitrasjonstunne astebi voum engde bredde høyde vekt farge artikkenr mm 800mm 510mm 11kg sort nettkode G4103 Infitrasjonstunne personbi beståend av 2 infitrasjonstunneer og forbinder voum engde bredde høyde vekt farge artikkenr mm 800mm 1 020mm 22kg sort nettkode G4104 Endepate for tunne person - astebi artikke farge artikkenr. endepate sett 2stk. sort inspeksjonsokk DN 200 artikkenr ufting DN 110 artikkenr Graf cick - bot forbinder forbinder for infitrasjonstunne twin set med 6 boter (for 1 tunne twin) artikkenr GRAF-Tex fiberduk for 1 infitrasjonstunne størrese: 2.50 x 2.50 m artikkenr sag per kvadratmeter artikkenr

15 Teknisk databad infitrasjonstunne uten trafikk bi astebi 12t astebi 30t astebi 40t astebi 60t min. jordoverdekning 250 mm 250mm 500mm 500mm 500mm 750mm maks. jordoverdekning 3740 mm 3 490mm 3 240mm 2 740mm 2 490mm 1 740mm maks. instaasjonsdybde mm 4 000mm 3 750mm 3 250mm 3 000mm 2 250mm infitrasjonstunne twin min. jordoverdekning maks. jordoverdekning maks. instaasjonsdybde uten trafikk 250mm 1 480mm 2 500mm bi astebi 12t astebi 30t astebi 40t astebi 60t 500mm 1 480mm 2 500mm tekniske data for infitrasjonstunne og infitrasjonstunne twin voum engde bredde høyde tikobings muigheter infitrasjonstunne 300 iter 510mm infitrasjonstunne twin 600 iter 1 160mm, 1 220mm inkudert endepater top: DN 110, 160, 200, 300 bunn: DN mm mm 4 x DN 110, 2 x DN x DN 200, 2 x DN 300 bæreevne infitrasjonstunne kord tid ang tid bæreevne infitrasjonstunne twin kord tid ang tid maks.100kn/m 2 maks. 59kN/m 2 maks. 75kN/m 2 maks. 35kN/m 2 vekt materia 11kg. 2 x 11kg. 100% agt av resirkuert poypropyen (PP) 250 mm 500 mm 750 mm bi astebi 40t. astebi 60t. 15

16 Tank Underjordisk tank CARAT S ogistiske fordeer Wordwide avaiabiity oppti 8 ganger større tankvoum per astebi Fordeer ett å transportere tanken består av to have skåer 5-9 tanker per pae dette gjør det muig å transportere et 8 ganger større tankvoum oppti 36 kompette spivannssystemer eer 45 regnvannssystemer per astebi Carat S: reduserer fraktkostnader med oppti 80% GRAF TV

17 Tank Moduær system Carat S Veg din tankstørrese Underjordisk tank Carat S Egnet ti aster ved bier størreser: iter Utformet for bruk i forbindese med teeskoptankkuppeen for aster ved bier. Tigangskuppeen er utformet i henhod ti DIN testene. Tankkuppe Maxi artikkenr Tankkuppe Mini artikkenr Tankkuppe Micro artikkenr ACCESS DOME AC C E S S D O M E Iustrasjonen viser en tank på iter med teeskopkuppe kun for aster ved fotgjengere. nettkode G1102 Dimensjoner: Voum [] Bredde [mm] Lengde [mm] Høyde h [mm] Høyde htot [mm] Tankkuppeen ht [mm] Dia. kuppeen [mm] Vekt [kg] Artikkenummer 2, , , , Tekniske data maksima jordoverdekning (uten grunnvann, ast ved kjøretøy) 1 200mm ht maksima kjøretøyvekt egnet ti aster ved kjøretøy (3,5t.) større aster på forespørse jordoverdekning som trengs for aster ved kjøretøy grunnvannstabiitet jordoverdekning som trengs for grunnvannstabiitet tikobing mm oppti midten av tanken mm DN 110 / DN 160 / DN 200 på toppen b h tot h 17

18 T opp tåer astebi oppti 40t. grunnvannstabi veier mindre enn stå eer betong tarike tikobingsmuigheter DN 110/ 160 / 200 aternativt med DN 300 tikobing aternativt med en annen tankkuppe voum uten spesiatransport muig opp Aternativt med en annen tankkuppe Carat XXL kan etter ønske utstyres med en ekstra tankkuppe. Voumet ti tanken øker da med i forhod ti tibudte tankstørreser iter uten spesiatransport Takket være fustendig utnyttese av 2,5 m bred astefate er det muig å transportere en tank uten spesiatransport. aternativt med tikobing DN 300 Seriemessig finnes det aerede tikobingsfater på oppti DN 200. Ved behov kan Carat XXL utstyres med tikobingsstuss DN 300 i tankkuppeen. 18

19 Virveavøpsbegrenser type WAB (oppstiing i våte og havtørre områder) det strupes uten bevegeige deer aktiv strømningsmekanisk struping ingen sitasjedeer uten fremmedenergi, fri drift robust og enke konstruksjon av rustfritt stå enke og rask montering konisk virveavøpsbegrenser type WAB-UCY (oppstiing i våte områder) det er muig med uike tikobingsaternativer minimat vedikehod vertika virveavøpsbegrenser type WAB - CE/V (oppstiing i våte områder) havtørr virveavøpsbegrenser type WAB-CY-F (oppstiing i havtørre områder) Virveavøpsbegrensere for kontinuerig tømming av samingssystemer for vann 19

20 Notater: Wihemi Byggevarer te. +47/

Teknisk håndbok JRG CleanLine

Teknisk håndbok JRG CleanLine Teknisk håndbok JRG CeanLine Innhod Den nye generasjonen tibekspyende fitre Nomogram Montering JRG CeanLine Kombi Unioner Tibehør 4 5 6 6 9 12 Den nye generasjonen tibakespyende fitre 10 11 EPDM - + 2

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT)

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT) Papirprototyping Oppegg for dagen 09:30-10:00: Om papirprototyping 10:00-10:15: Diskuter probemstiing 10:30-11:30: Lag PapirPT og tistandsdiagram for bruk i testen 12:00-13:30: Test PapirPT på andre (vi

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

PRODUKTVEILEDNING. batteriladere og tilbehør 2013/14

PRODUKTVEILEDNING. batteriladere og tilbehør 2013/14 PRODUKTVEILEDNING batteriadere og tibehør 2013/14 EASy CHARGING ENKEL LADING step trinnby forstep trinn CTEK-adere maksimerer batteriets evetid gjennom en serie på 4 ti 8 trinn i en unik adeprosess. aderne

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

Smart utskrift. Strålende farger. Lexmark C950de-fargeskriver

Smart utskrift. Strålende farger. Lexmark C950de-fargeskriver Lexmark C950de-fargeskriver Smart utskrift. Strående farger. Lexmark C950de-fargeskriver Lexmark C950de er utformet for trave arbeidsgrupper og har A3-fargeutskrift av profesjone kvaitet, feksibe funksjoner,

Detaljer

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER C:\ProBygg AS\0076.6010.doc TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER Forprosjekt UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER DESEMBER 2011 Oso, 01.12.2011 / IH Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GENERELT OM BALKONGER I TOPPEN

Detaljer

Installasjon av brannvannspumpe på Gjøa Semi plattform

Installasjon av brannvannspumpe på Gjøa Semi plattform Instaasjon av brannvannspumpe på Gjøa Semi pattform BacheorOppgave utført ved Høgskoen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Maskin, Energi- og Prosessteknikk Av: Cathrine Brady Kandnr 86 Eena Zhichkina

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

3.9 Symmetri GEOMETRI

3.9 Symmetri GEOMETRI rektange der den ene siden er ik radius og den andre siden ik have omkretsen av sirkeen. Areaet kan da finnes ved å mutipisere sidekantene, noe som gir: A = r πr = πr 2. Oppgave 3.41 a) Konstruer en trekant

Detaljer

,.., Leveres i størrelser fra NS 2-10 l/s.

,.., Leveres i størrelser fra NS 2-10 l/s. KVM)"iw WW ""-i i * " N _ f Mian ; (a Leveres i størreser fra NS 2-10 /s Rektanguær gravimerisk oieuiskier med integrert sondfcng og Rhodius kouesensfiier For frittstående passering eer som mobi øsning

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: Ha d en 35 0 16 6 5 2015 år Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Fu sykehjemsdekning i henhod ti samhandingsreformen Ny skoe i sentrum Ungdomshuset i nytt okae Vadet et sted for idrett,

Detaljer

Brosjyrer standard. Ergonomiske arbeidsforhold 2-3 Kundetilpassede produkter 4-5

Brosjyrer standard. Ergonomiske arbeidsforhold 2-3 Kundetilpassede produkter 4-5 Brosjyrer standard Ergonomiske arbeidsforhod 2-3 Kundetipassede produkter 4-5 Stabere: Logifex LF / ELF 6-7 Logifex LFS / ELFS 8-9 Logifex SELF 10-11 Logifex SELFS 12-13 Logifex SELF MINI AC 14-15 Logifex

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

Skreddersy din Volvo FL.

Skreddersy din Volvo FL. SPESIFIKASJONER Skreddersy din Vovo FL. Det finnes ikke én astebi som passer for ae. Og derfor gir nye Vovo FL deg uendeige muigheter. Med det feksibe chassisoppsettet og påbyggeranvisningene fra Vovo

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene,

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene, 112 B12 SKIVESYSTEM Oppsummering av punkt 12.3 Enke, reguære bygg kan håndregnes etter former som er utedet. Føgende betingeser må være oppfyt. - Ae vertikae avstivende deer må ha hovedaksene i - og y-retning

Detaljer

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Utstierinvitasjon Oso spektrum 5. - 6. februar 20 Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Hegen 5.- 6. februar 20 braker det øs igjen med Nordens største og edste messe for profesjonee utøvere innen hår- og

Detaljer

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform Lexmark Soutions Patform Programvareøsninger for Lexmark Soutions Patform Lexmark Soutions Patform er et rammeverk av programmer som er utformet av Lexmark med tanke på effektive og rimeige serverbaserte

Detaljer

DRIVLINJE 2 VT2009B: VT2214B VTO2214B VT2514B VTO2514B. I Shift AT2412E AT2612E ATO2612E. Bakaksler med enkelutveksling

DRIVLINJE 2 VT2009B: VT2214B VTO2214B VT2514B VTO2514B. I Shift AT2412E AT2612E ATO2612E. Bakaksler med enkelutveksling DRIVLINJE 2 DRIVLINJEKOMBINASJONER Manue girkasse D11K330 D11K370 D11K410 VT2009B: D11K450 DK420 DK4 VT2214B VTO2214B DK500 VT2514B VTO2514B I Shift AT2412E AT2612E ATO2612E RSS44C/D RSS56 RSS RTS2370B

Detaljer

Transportable kompressorer MOBILAIR M52 / M64 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 5,2 / 6,4 m³/min

Transportable kompressorer MOBILAIR M52 / M64 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 5,2 / 6,4 m³/min www.kaeser.com Transportabe kompressorer MOBILAIR M52 / M64 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde / 6,4 m³/min Made in Germany Kompressorene i Mobiair-serien bir produsert i Coburg med en

Detaljer

Lexmarks funksjoner og fordeler

Lexmarks funksjoner og fordeler Lexmarks funksjoner og fordeer Vaue in the box Vår strategi er å vinne kunder for ivet I dagens konkurranseutsatte forretningsiv, forventer forretningskunder mer enn bare produkter og tekniske spesifikasjoner.

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

Lexmarks sikkerhet for løsningsorienterte skrivere og MFP-er

Lexmarks sikkerhet for løsningsorienterte skrivere og MFP-er Lexmarks sikkerhet for øsningsorienterte skrivere og MFP-er Forbedre sikkerheten av bedriftens dokumenter og data Det er viktig for organisasjoner å administrere nettverksenheter på en sikker måte og beskytte

Detaljer

Lexmarks utskriftsadministrasjon

Lexmarks utskriftsadministrasjon Lexmarks utskriftsadministrasjon Optimaiser nettverksutskrift og opprett det nyeste innen informasjon med en øsning for utskriftsadministrasjon som du kan distribuere okat eer via nettskyen. Sikker og

Detaljer

Avansert teknologi for grunnleggende oppgaver

Avansert teknologi for grunnleggende oppgaver Avansert teknoogi for grunneggende oppgaver www.oex.no Oppmåing Visuaisering Navigering Potting Posisjonering Hardhetsberegning Oppmåing og visuaisering Koektiv kartegging siden 1997 Kartegging av havbunnen

Detaljer

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller universe utforming og ikestiing TOALETT OG BAD Detajer som teer toaett og bad detajer som teer 1 toaett og bad detajer som teer 1 Tigjengeig og brukbart for ae Tigang ti toaetter er nødvendig for å kunne

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter

Søknad om: Ny grunnskole etter Søknad om: Ny grunnskoe etter privatskoeoven Generet om skoen Geografisk passering Oppgi hvor skoen ska etaberes. Fyke: Nord-Trøndeag Kommune: Steinkjer (1702) Organisasjonsform Skoen må være registrert

Detaljer

Innovative skjæreverktøy for profesjonelle

Innovative skjæreverktøy for profesjonelle Innovative skjæreverktøy for profesjonee V-fresing ACM 30 m/min Massivt harmeta Baansert Ny geometri. Avrunet tupp for mer presis bøying 90-120 - 135 optimat resutat Baanserte freser for Markeets beste

Detaljer

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Bruksanvisning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Bruksanvisning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Bruksanvisning SPAANDEX K-GULV ti underguv Denne veiedning omhander egging av underguv ved bruk av SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S.

Detaljer

Godkjent i hele Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsveiledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1

Godkjent i hele Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsveiledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1 Godkjent i hee Norden SPAANDEX K-GOLV Monteringsveiedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1 SPAANDEX K-GULV ti underguv Denne monteringsveiedningen omhander egging

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

Innovative skjæreverktøy

Innovative skjæreverktøy Innovative skjæreverktøy 32 års erfaring! iamant poérfreser for akry Baanserte. Skjæreenger: MC: 3-4-6-11mm PC: 14-22-33mm V-fresing 30m/min! Massivt harmeta Baansert Gasskare snittfater! Ny geometri.

Detaljer

GRENDIA - en sterk, pålitelig og god investering

GRENDIA - en sterk, pålitelig og god investering - og LPG-motvektstruk 4-hjus med pneumatiske dekk 1.5 3.5 tonn FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N GRENDIA - en sterk, påiteig og god investering GRENDIA ES er utviket for å

Detaljer

Installasjon og vedlikeholdsinstruks for PLATIN samletank

Installasjon og vedlikeholdsinstruks for PLATIN samletank Installasjon og vedlikeholdsinstruks for PLATIN samletank 1600 L 3000 L 5000 L Varenr. 390000 Varenr. 390001 Varenr. 390002 Merk! Monterings- og vedlikeholdsinstruksen må følges. Fabrikkgarantien opphører

Detaljer

Snordrag i pendel. Carl Angell Øyvind Guldahl Ellen. K. Henriksen UNIVERSITETET I OSLO. Skolelaboratoriet Gruppen for fysikkdidaktikk Fysisk institutt

Snordrag i pendel. Carl Angell Øyvind Guldahl Ellen. K. Henriksen UNIVERSITETET I OSLO. Skolelaboratoriet Gruppen for fysikkdidaktikk Fysisk institutt 1 UNIVERSITETET I OSLO Skoeaboratoriet Gruppen for fysikkdidaktikk Fysisk institutt Boks 1048 Bindern N-0316 Oso Teefon: 85 64 43 / 85 78 86 Teefaks: 85 64 e-mai: skoeab@fys.uio.no Snordrag i pende Car

Detaljer

Q VISMK 25 MA! 2338 , « AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP. Visma Unique AS (i avtalen kalt Leverandør) (i avtalen kalt Kunde) lnnhold. Kvinnherad kommune

Q VISMK 25 MA! 2338 , « AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP. Visma Unique AS (i avtalen kalt Leverandør) (i avtalen kalt Kunde) lnnhold. Kvinnherad kommune Why. MW f;.i i vi * - = ;=,d kommune 25 MA! 2338 I...,... c- r--, «*» = «' v,...,...j>.~.. --. "» i ~..._- : -' Å,..,...\.i. I...,. '». '. v. - '! - - za. t L du,, - ".-.i - - - ----' ' "" AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP

Detaljer

Statikk og likevekt. Elastisitetsteori

Statikk og likevekt. Elastisitetsteori Statikk og ikevekt Eastisitetsteori 07.05.013 YS-MEK 1110 07.05.013 1 man tir uke 19 0 1 3 6 13 0 7 3 innev. obig 10 gruppe: statikk 7 14 1 8 4 foreesning: eastisitetsteori gruppe: eastisitet foreesning:

Detaljer

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRODUKTVEILEDNING

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRODUKTVEILEDNING Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRODUKTVEILEDNING Tidig på morgenen, sent på kveden eer midt i en trave arbeidsdag. 2 Bydistribusjon er atid en utfordring. Tett trafikk, smae bakgater og mange stopp.

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUKTVEILEDNING

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUKTVEILEDNING Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUKTVEILEDNING Din feksibe arbeidspartner. Idee som renovasjonsbi og ti evering av kjøevarer. Eer med pan og kran, samt ett aneggskjøring. Vovo FE ever definitivt

Detaljer

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse)

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse) EK 50 tabiitet og knekning a konstruksjoner Høst 005 Prosjektoppgae: Forsag ti øsning (skisse). Hayman 0..005 - - Innedning Dette er kun en skisse ikke en fustendig rapport. Inndeingen i asnitt er bare

Detaljer

FYSIKK-OLYMPIADEN 2012 2013

FYSIKK-OLYMPIADEN 2012 2013 Norsk Fysikkærerforening Norsk Fysisk Seskaps faggruppe for underisning FYSIKK-OLYMPIADEN 0 0 Andre runde: 7/ 0 Skri øers: Nan, fødsesdao, e-posadresse og skoens nan Varighe: kokkeimer Hjepemider: Tabe

Detaljer

BROSJYRER KPL. 1940-2015 www.logitrans.com www. www

BROSJYRER KPL. 1940-2015 www.logitrans.com www. www BROSJYRER KPL. 1940-2015 www.ogitrans.com ERGONOMI EU foreskriver, at manue håndtering, som kan innebære risiko for sikkerhet og hese, ska unngås. Hvis dette ikke er muig, ska det iverksettes effektive

Detaljer

Digital kommunereform

Digital kommunereform Digita kommunereform Digitat samarbeid på tvers og på angs Per-Kaare Hoda, Leder Feesavdeingen, Evenes kommune Digitaisering i offentig sektor Enket sagt hander digitaisering i offentig sektor om å: Fornye,

Detaljer

Kommunale energi- og klimaplaner

Kommunale energi- og klimaplaner Kommunae energi- og kimapaner Status, erfaringer og titak Odd-Arid Bugge Samhanding Nyskaping Optimisme - Raushet Metodikk etter Enova-veiederen Fagig tung utredning (15 s.) Må og titak (4 s.) Samhanding

Detaljer

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo Nye kurs starter nå! 2 2016 UTGAVE 12 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Ring for å sikre deg pass! Har fått hjep av Morten både ti å gå ned 16 og 26 kio Jeg må bare berømme innehaveren av Kristiansand

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

B4 TEMPERATURER, KRYP OG SVINN

B4 TEMPERATURER, KRYP OG SVINN 4.4 BEREGNING AV HORISONTAKREFTER I BJEKER OG DEKKER FRA TEMPERATUR, KRYP OG SVINN Summen av bevegeser fra temperaturendringer, kryp og svinn kaes kort for voumendringer. I dette kapitteet beregnes horisontae

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

Globo D. Kuleventiler Kuleventil i rødgods, beregnet for bruk i tappevannsanlegg

Globo D. Kuleventiler Kuleventil i rødgods, beregnet for bruk i tappevannsanlegg Gobo D Kueventier Kueventi i rødgods, beregnet for bruk i tappevannsanegg IMI EIMEIER / Stengeventier / Gobo D Gobo D Gobo D er en mutifunksjone avstengingsventi for tappevann. Takket være åndtakets kompakte

Detaljer

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed www.wonderandbeds.com Wonderand 332 DK SE FI NL DE GB Reguerbar seng Reguerbar seng Regerbar säng Säätösänky Verstebaar bed Das justierbare Bett Adjustabe bed Lykke ti med vaget av ditt nye Wonderandprodukt.

Detaljer

VADMYRA BARNEHAGE DOKUMENTASJON FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD DRENERING

VADMYRA BARNEHAGE DOKUMENTASJON FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD DRENERING DRENERING Komponenter i henhold til NS 3451 Bygningsdelstabell 712 Drenering 727 Kummer og tanker for tekniske installasjoner 731 Utendørs VA 1 BESKRIVELSE Overvannssystem, med sluk, stakekummer og overvannsrør,

Detaljer

Globebus Active Delintegrert Integrert

Globebus Active Delintegrert Integrert Gobebus Active Deintegrert Sporty bi ti hegen Gobebus bir ti Gobebus Active. Denne mutifunksjonee bobi er ikke bare praktisk med sine kompakte dimensjoner, men har også en masse gode funksjoner ti en rimeig

Detaljer

Kostnadskalkyle. svømmeanlegg

Kostnadskalkyle. svømmeanlegg Nes kommune Kostnadskakye - svømmeanegg svendby Bygg consu; Kostnadskakye \/ D E)E3«BA: (fr stotiia) svømmeanegg Nes kommune Apri 2013 r \ Feirin 04 42013 Steffen Strømnes Y:\Arkiv prosjekter\nes kommune,

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

til betongbrønner med kjegle

til betongbrønner med kjegle Produktkatalog 2017 Innhold til betongbrønner med kjegle Universal SPESIALMÅL UNIVERSELL, konisk SPESIALMÅL konisk TX11 Ø100/110 universal... 10 TX11 Ø125 universell... 10 TX11 Ø150/160 universell... 10

Detaljer

Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods

Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Towermat: Kardex Remstar i

Detaljer

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTVEILEDNING

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTVEILEDNING Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTVEILEDNING 2 Hva gjør en god astebi ti en fantastisk astebi? De feste vie si at det hander om effektivitet. Store ord, men hva betyr det egentig i praksis?

Detaljer

asplan viak Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien

asplan viak Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien aspan viak Foto: Ove Mork, SG Arkitektur Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien Utgave: 5 Dato: 2014-05-21 Skrevet av: Margit Opsah, Hans Oa Fritzen, Kristin Stand Amundsen og Lise Carsen www.asponviak.no

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Tammermatic T700 Fantastisk vaskekvalitet, gir økt omsetning og flere fornøyde kunder

Tammermatic T700 Fantastisk vaskekvalitet, gir økt omsetning og flere fornøyde kunder TAMMERMATIC T700 Tammermatic T700 Fantastisk vaskekvalitet, gir økt omsetning og flere fornøyde kunder Tammermatics T700 serie bilvaskemaskin er utarbeidet i nært samarbeid med våre kunder, servicenettverk

Detaljer

Rapport nr. 4/80 Infiltrasjon av avløpsvann fra ett hus. Sauherad kommune av Harald Klernpe

Rapport nr. 4/80 Infiltrasjon av avløpsvann fra ett hus. Sauherad kommune av Harald Klernpe Rapport nr 4/80 Infitrasjon av avøpsvann fra ett hus Sauherad kommune av Harad Kernpe Teemark distriktshøgskoe q6282 / 3 R/ 4,1980 ex1 35 I Innedning Vincens Gaaserud ska ha infitrasjon av avøpsvann i

Detaljer

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb SG/MG-grabber Den perfekte kombinasjonen Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb En optimalisert grabb for hver tiltrotator Indexator Rototilt Systems har utviklet en ny generasjon multi-

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

Røffere klima krever nye og robuste løsninger. Sogge Johnsen

Røffere klima krever nye og robuste løsninger. Sogge Johnsen Røffere klima krever nye og robuste løsninger Sogge Johnsen Overvannsutfordringer Stikkrenner Hvordan hindre at vegen blir stengt for en lengre periode? Opprusting av stikkrenner Dimensjoneringsprogram

Detaljer

VERAS 9 PRODUKTINFORMASJON VERAS 9 INDIVIDUELLE EGENSKAPER TEKNISKE EGENSKAPER

VERAS 9 PRODUKTINFORMASJON VERAS 9 INDIVIDUELLE EGENSKAPER TEKNISKE EGENSKAPER VERAS 9 PRODUKTINFORMASJON VERAS 9 VR9 M VR9 ITCD VR9 ITC VR9 CIC BESKRIVELSE TILPASNINGSOMRÅDE Veras 9 er en avansert høreapparatserie med unike egenskaper som tipasser seg ethvert ydmijø. Bernafons ChanneFree

Detaljer

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030 Skannede høringsuttaeser ti boigbyggeprogram for Uensaker 2016-2030 Nr. Avsender Dato Offentige myndigheter 1 Jernbaneverket 4.1.16 2 Statens vegvesen region øst 1.2.16 3 Fykesmannen i Oso og Akershus

Detaljer

Oppgave 5.1 Dimensjonering av lager

Oppgave 5.1 Dimensjonering av lager MS0 Mskinkonstruksjon ØSNINGSORSAG TI ØVINGSOPPGAVER. 5 Ogve 5. 5. ØVING 5: DIMENSJONERING AV AGER OG JÆRER Ogve 5. Diensjonering v ger ) or å vege et ger for en åiteighet å 90%: Det dyniske bæretet (C)

Detaljer

Q-BIC overvannsmagasiner

Q-BIC overvannsmagasiner Lokal overvannshåndtering ENEBOLIGPAKKER Q-BIC overvannsmagasiner 3 Eneboligpakker SAMLER OPP REGNVANNET Komplett system for lokal håndtering av overvann med tanke på fremtiden Vi kan ikke bestemme hvor

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

recostal Fundamentforskaling

recostal Fundamentforskaling recostal Fundamentforskaling Tekniske detaljer Tekniske gjennomføring Vi mottar formtegningene fra kunden enten i form av E-mail eller post. Tegningene blir siden returnert til kunden med alle løsninger

Detaljer

Arbeidsgruppens medlemmer NAFOL. Presentasjon av rapport til (NRLU) Bakgrunn Forskningsbasert undervisning er lovpålagt. kunnskapsgrunnlag.

Arbeidsgruppens medlemmer NAFOL. Presentasjon av rapport til (NRLU) Bakgrunn Forskningsbasert undervisning er lovpålagt. kunnskapsgrunnlag. NAFOL Nasjona orskerskoe i ærerutdanning Presentasjon av rapport ti Nasjonat råd or ærerutdanning (NRLU) Rådsmøte,, Trondheim, 9-11.02.20099 v/ Arbeidsgruppens medemmer, UiB (eder) Jan Oav Fretand, HiSF

Detaljer

Vi fører alle typer løfteutstyr fra AC, Nike, Slift og andre anerkjente produsenter

Vi fører alle typer løfteutstyr fra AC, Nike, Slift og andre anerkjente produsenter 21.05 DIVERSE VERKSTEDSUTSTYR OG VERKTØY Bærbare lufthydraulisk jekker Vi fører alle typer løfteutstyr fra AC, Nike, Slift og andre anerkjente produsenter Verkstedkraner Kontakt vårt ordrekontor og be

Detaljer

Norge. Instruksjonsbok 2008-

Norge. Instruksjonsbok 2008- Norge Instruksjonsbok 2008- Innhod 500 serie INNHOLD INNLEDNINGSORD...3 GARANTIBETINGELSER...3 CE-SAMSVARSERKLÆRING...4 HVORDAN MAN ARBEIDER SIKKERT... 5 SIKKERHETSREGLER, KLISTREMERKER...6 LASTERENS HOVEDKONSTRUKSJON...7

Detaljer

Blant de mange undersøkelser Håkon Christie har gjort i norske kirker er også

Blant de mange undersøkelser Håkon Christie har gjort i norske kirker er også Trp stavkirke Må g frhd i paneggingen JØRGEN H. JENSENIUS Bant de mange undersøkeser Håkn Christie har gjrt i nrske kirker er gså en undersøkese av Trp stavkirke (Christie 1981:116-145). Ved siden av ppmåing

Detaljer

Elisabeth fra Lier gikk ned 6 kilo

Elisabeth fra Lier gikk ned 6 kilo DRAMMEN SENTER GRATIS AVIS Treningssenter for vektreduksjon! 32 69 90 09 www.drammen.easyife.no 2 2016 UTGAVE 46 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Eisabeth fra Lier gikk ned 6 kio Og karte å egge om

Detaljer

Dimensjoner og volumer

Dimensjoner og volumer INFILTRASJON ENREGIS / Modul A - B - C - D Ferdig innpakket med KL3 berduk - klar til montering. Monteringseksempel: SANDFANG INSPEKSJON - SPYLING Ø315 Ø600 LUFTING ENREGIS / Modul A: 600x1200x400 ENREGIS

Detaljer

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 1 A Ressursbruk og effektivisering i kommunesektoren NHO 24. okt 1996 I Samf.sjef Arid Bøhn

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

Revidert av: Vidar Støyva Dato: små tekst endringer under "DAK koordinator og håndtering av problemer"

Revidert av: Vidar Støyva Dato: små tekst endringer under DAK koordinator og håndtering av problemer Dagens dato: 16.10.2008 _Retningsine 10.2.2 Utføring og utveksing av DAKtegninger Dokument-ID: 8580 Versjon: 2 Gydig Dokumentstatus: Gydig Utarbeidet av: Vidar Støyva Dato: 07.10.2008 Revidert av: Vidar

Detaljer

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske. 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske.

Detaljer

HÅNDTERINGSUTSTYR. www.mchale.net. Det profesjonelle valg

HÅNDTERINGSUTSTYR. www.mchale.net. Det profesjonelle valg HÅNDTERINGSUTSTYR www.mchale.net Det profesjonelle valg 691 Rundballegriper McHale s rundballegriper med ruller og spyd er enkel og robust. Avstanden mellom rullene reguleres med en hydraulisk sylinder,

Detaljer

Godkjenningsprogram. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjeldende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Alf Dalby

Godkjenningsprogram. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjeldende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Alf Dalby Godkjenningsprogram Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Af Daby Innhod Godkjenningsprogram Norske Redningshunder Innhod 1. Genere de 6 1.1.

Detaljer

Quickbuild container. Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring.

Quickbuild container. Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring. QUICKBUILD Katalog Quickbuild container Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring. Produktinformasjon: Spesielt solid konstruksjon via forsterket tak

Detaljer

15 år. 20 år. Ventilasjons- og takprodukter for alle ventilasjons- og takgjennomføringer. Raskt Enkelt Sikkert. Funksjonsgaranti.

15 år. 20 år. Ventilasjons- og takprodukter for alle ventilasjons- og takgjennomføringer. Raskt Enkelt Sikkert. Funksjonsgaranti. Ventilasjons- og takprodukter for alle ventilasjons- og takgjennomføringer Raskt Enkelt Sikkert Fargegaranti 15 år Funksjonsgaranti 20 år hvis installert på et Lindab-tak Hvorfor VILPE? Raskt Enkelt Sikkert

Detaljer

StormTech er et unikt system for å ta hånd om overvann fra veger, parkeringsplasser, takflater, industriområder, idrettsanlegg og lignende.

StormTech er et unikt system for å ta hånd om overvann fra veger, parkeringsplasser, takflater, industriområder, idrettsanlegg og lignende. StormTech er et unikt system for å ta hånd om overvann fra veger, parkeringsplasser, takflater, industriområder, idrettsanlegg og lignende. Systemet kan utjevne, magasinere, fordrøye og/eller infiltrere

Detaljer

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen OPQ Profi OPQ Utfyende rapport for edesen Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INNLEDNING Denne rapporten er beregnet på injeedere og ansatte i personaavdeingen. Den innehoder informasjon

Detaljer

Sweepmaster 900 / 980 R/RH

Sweepmaster 900 / 980 R/RH Sweepmaster 900 / 980 R/RH Effektiv feiing av mellomstore arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 7200 m2/t Effektiv feiing raskt og rent Sweepmaster 900/980 R effektiv, helt enkelt...

Detaljer

TECEdrainline dusjrenner

TECEdrainline dusjrenner TECEdrainline dusjrenner Innhold TECEdrainline glass Side 4 7 TECEdrainline plate Side 8 9 TECEdrainline rustfritt stål Side 10 13 TECEdrainline installasjonsmuligheter Side 14 TECEdrainline renhold og

Detaljer

Storsekk/Emballering 10

Storsekk/Emballering 10 Storsäck/Förpackning Storsekk/Emballering 10 MULOX Storsekker, stålband og PP-band 313 10 Storsekk/Emballering MULOX storsekker med WLL 500-2500 kg. Generelt: MULOX-sekken produseres av UV-stabilisert

Detaljer

tli Fra tre- til stenkirke, Bø i Telemark H \~u' 1-1 ( f«... 'RHU'S) 2 2 _...(g)~f en av grunnene til at man ønsket å bygge i sten i ,,.

tli Fra tre- til stenkirke, Bø i Telemark H \~u' 1-1 ( f«... 'RHU'S) 2 2 _...(g)~f en av grunnene til at man ønsket å bygge i sten i ,,. ,,. Fra tre- ti stenkirke, Bø i Teemark H \u' 1-1 ( f«... 'RHU'S) 2 2 _...(g)f A.j:Jørgm H. Jensenius Med de siste års kirkebranner i Norge ser vi hvor forgjengeige særig trekirkene er. Kirkene har atid

Detaljer