Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004."

Transkript

1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen 31. mai 2005 kl Manglerud kirke, store sal. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Det er den muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende møte, men bare med én stemme per andel. Ektefelle/samboer må ha med fullmakt fra andelseier for å kunne stemme på vegne av andelen. Framleietaker har rett til å møte og har talerett, men ikke stemmerett. Dersom andelseier ikke kan møte på generalforsamlingen, kan andelseier i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andel. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen før generalforsamlingen begynner.

2 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag avholdes Tirsdag 31.mai 2005 kl i Manglerud kirke, store sal. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2004 A) Årsregnskapet for 2004 B) Anvendelse av disponible midler pr GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor C) Andre godtgjørelser 5. FORSLAG A) Vask og pussreparasjoner av blokkene. B) Utleie av vaktmesterleiligheten. C) Subsidiering av rehabilitering på bad. D) Utskifting av postkassene. E) Informasjon ved enkeltvedtak fra styrets side Forslag er tatt inn bakerst i årsberetningen 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år F) Valg av 3 medlemmer til velferdkomité Oslo, I styret for Rognerud Borettslag Knut Wilhelmsen /s/ Anne Britt Høivang /s/ Liss M Jarvang /s/ Frode Aas /s/ Stig Muren /s/

3 3 Rognerud borettslag ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Knut Wilhelmsen Otto Sogns vei 14 Nestleder Anne Britt Høivang Otto Sogns vei 9 Styremedlem Liss M. Jarvang Otto Sogns vei 27 Styremedlem Stig Muren Otto Sogns vei 27 Styremedlem Frode Aas Otto Sogns vei 29 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Geir Leinaas Otto Sogns vei 4 Bjarne Danielsen Otto Sogns vei 8 Bente Sørensen Otto Sogns vei 7 Morten Sæthre Otto Sogns vei 29 DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Knut Wilhelmsen som delegert Frode Aas som vara VALGKOMITÉEN Vivian Aspelund Otto Sogns vei 15 Leif Larsen Otto Sogns vei 15 Tove Aasheim Otto Sogns vei 6 VELFERDKOMITE Tone Spaberg Olsen Otto Sogns vei 11 Odd Runar Valdal Otto Sogns vei 25 Christin Auli Otto Sogns vei FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers DA.

4 4 Rognerud borettslag 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Rognerud Borettslag ligger i Østensjø bydel i Oslo og har adresse: Otto Sogns vei Otto Sogns vei Blokkene har følgende nummerering: Blokk 1: Otto Sogns vei 2-12 Blokk 2: Otto Sogns vei Blokk 3: Otto Sogns vei 5-9 Blokk 4: Otto Sogns vei Blokk 5: Otto Sogns vei Blokk 6: Otto Sogns vei Borettslaget har som hovedformål å skaffe andelseierne bolig ved å leie ut boliger i de bygg laget eier til andelseierne. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Borettslaget består av 176 andelsleiligheter, fordelt på 6 bygninger. Borettslaget eier også en tjenesteleilighet der innskudd ikke er beregnet. Med tjenesteleiligheten er det totalt 177 leiligheter, i 6 blokker. Eiendommen har gårdsnummer 148 og bruksnummer 334, 336 og 339 og er på m 2. Borettslaget eier tomten. Første innflytting i borettslaget var Styrets adresse er Otto Sogns vei 7, 0681 Oslo. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har innarbeidet rutine som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Av borettslagets 5 styremedlemmer er 2 kvinner. VAKTMESTERTJENESTE Vår vaktmester gjennom 24 år, Birger Wilhelmsen, døde i september 2004 nær 59 år gammel. Birger har hatt en lang arbeidstid for borettslaget. Fred over Birgers minne. I perioden etter dette har styremedlemmer og firmaet Borettslags-service fungert som vikar for vaktmestertjenesten i borettslaget.

5 5 Rognerud borettslag RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse, er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. KABEL-TV /BREDBÅNDSTILKOBLING Canal Digital Kabel TV AS er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget. Oppstår det feil på anlegget, kan du ringe mandag fredag mellom kl. 08:00 og 23:00, og lørdag søndag mellom kl 10:00 og 22:00. Borettslaget har inngått en avtale med Canal Digital som gir beboerne tilgang til bredbånds Internettilkobling via TV-kontakten. Beboerne må selv tegne individuell avtale med Canal Digital om abonnement, som for tiden har en minstepris på kr.97,- pr. mnd. Blant fordelene ved slik tilkobling kan nevnes fri etablering, fribruk, ingen tellerskritt og ingen volumbegrensning. Beboere som allerede har tegnet et abonnement med Canal Digital vil få justert sitt eksisterende abonnement. Generelle spørsmål kan rettes til Kundeservice på telefon mandag fredag mellom kl. 08:00 og 23:00 eller pr. e-post til For ytterligere informasjon vises det til Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. PARKERING Borettslaget har parkerings-/garasjeplasser, som tildeles etter liste. Ved ønske om parkerings-/garasjeplass, send skriftlig søknad til styret. NØKLER/LÅSER Nøkler kan kjøpes ved henvendelse til styret og koster kr 150,- pr. nøkkel. Vi har også hengelåser til vasketavler for salg. NAVNESKILT Navneskilt til postkasser skal være av standard type og bestilles av styret på tlf

6 6 Rognerud borettslag FRAMLEIE Framleie er ikke tillatt uten styrets samtykke og godkjennelse av framleietaker. Ulovlig framleie anses som brudd på husleiekontrakten og kan føre til oppsigelse av andelseiers leieforhold. Søknadsskjema fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er per registrert 1 framleid andelsleiligheter i borettslaget. VASKERI Fellesvaskeriet er i Otto Sogns vei 6 og 7, 13, 21 og 27. Bruken av fellesvaskeriet er gratis. Feil på maskinene skal varsles på tlf RENHOLD Borettslaget har avtale med Renconor om vask av trappeoppganger/fellesarealer. TEORETISK LEIE Borettslaget har avtale om teoretisk leie. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende husleieinnbetalinger fra den enkelte andelseier. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn, skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. TELEFONI Selskapet er for tiden tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS om rabattordning på teletjenester som telefoni, mobiltelefoni og internettabonnement for beboerne. Rabattene er som følger: 20 % rabatt på trafikk til andre fasttelefoner, til mobiltelefoner og til utland. (25 % rabatt hvis kunden ringer for mer enn kr 333,33 pr mnd). Fri bruk hver lørdag (kunden betaler kun startpris på 59 øre pr samtale uansett varighet). Opptil 40% rabatt på internettabonnement.

7 7 Rognerud borettslag Bestilling av telefoni og internettjenester skjer på Den enkelte beboer kan også inngå individuell rabattavtale på telefonitjenester med Smartcall. FELLESMÅLING OG FELLES INNKJØP AV STRØM Borettslaget har avtale om fellesmåling av strøm med Istad Kraft AS. Ved salg eller eierskifte av leiligheten, må eierskifteskjema/flytteskjema fylles ut (fås ved henvendelse til Istad Kraft AS på telefon eller internett Spørsmål utover dette rettes direkte til Istad Kraft AS. HjemKraft har utviklet et konsept spesielt for borettslag, der avanserte strømmålere gir beboerne mulighet til å spare betydelige beløp. Dette gjelder spesielt nettleie. Strømforbruket måles individuelt samtidig som nettleien betales felles. Beboerne betaler a-konto sammen med husleien, som så gjøres opp på sommeren. Differansen gjøres opp på husleia i september. Avtalen binder alle andelseiere, slik at det ikke er mulighet for å tegne individuelle avtaler. Ved interesse kan beboeren følge strømforbruket daglig på internett. Bestill passord via REHABILITERING/STØRRE VEDLIKEHOLD 1988 Rehabilitert yttervegger, tak, vinduer, porttelefoner og ringeanlegg Utskifting av utgangsdører, leiligheter, TV-kabelanlegg Brannsikringstiltak Uteanlegg Fellesvaskeriet, installert tørketromler, motorvarmeanlegg parkeringsplassen Oppgangsvinduer, garasjetak, fotoceller trappeganger 1997 Nye ytterdører i alle oppganger Nytt låssystem. Omlagt tak på Otto Sogns vei Utskiftning av elektriske hovedtavler Oppussing av oppgangene Utvendig maling av vinduer og karmer Asfaltering 2002 Balkongutbygging Start av prosess med utskifting av vaskemaskiner 2004 Ferdiggjøring tak på Otto Sogns vei Omlagt garasjetak, mont. av vannrenner og nedløpsrør. HMS - INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet

8 8 Rognerud borettslag skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr lov om brann- og eksplosjonsvern lov om forurensning lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at boligselskapet er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i boligselskapets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. For å oppfylle kravet, må alle boligselskap ha et kontrollsystem på brannvern, lekeplassutstyr og følge byggherreforskriften ved bygge- og anleggsarbeid. Det må avholdes jevnlige vernerunder hvor det blant annet foretas kontroll med det elektriske anlegget i fellesområdene. Styret må informere beboer/andelseierne om deres plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. Har boligselskapet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr, jfr. husleiekontraktens definisjon. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Det betyr at den enkelte andelseier må ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning det er naturlig å ta med seg når en flytter). Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til Forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. IF SKADEFORSIKRING Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring har If Skadeforsikring en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandel dersom borettslagets styre vedtar dette.

9 9 Rognerud borettslag 5. FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS, og i et boligmarked med stigende priser er den viktigere enn før. Ønsker du å bruke forkjøpsretten må du henvende deg på telefon For hver enkelt bolig blir det fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Denne fristen vil vanligvis være syv dager etter at boligen er annonsert i Aftenposten (tirsdag og torsdag) eller på Medlemmer som melder interesse etter at fristen er gått ut, kan ikke kreve å få kjøpt boligen i medhold av ansiennitet. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til en pris tilsvarende det bud som er akseptert. Finansieringen må være i orden, og dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet leiligheten. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden avgjørende. Har selger akseptert et bud som er lavere enn den prisantydning som sist ble annonsert i fellesannonsen, er hovedregelen at den må annonseres på nytt. Da med fast pris og kun til forkjøpsberettigede OBOS-medlemmer. 6. STYRETS ARBEID Styret har hatt 12 vedtaksførte styremøter og behandlet 120 saker, noen av dem ganske arbeidsomme, siden forrige generalforsamling. En stor del av styrets arbeid går med til å skrive brev og følge opp saker der beboerne ikke tar hensyn til våre husordensregler. Mye arbeid kunne vært spart dersom beboerne viste hensyn og etterlevde husordensreglene. Det siste året har vært meget arbeidskrevende for styret. Som en følge av vaktmesters sykdom, og senere bortgang, ble det mye å administrere for styret overfor de firmaer som måtte leies inn for de store oppgavene i borettslaget. Når det gjelder arbeider av mindre karakter, slik som diverse utearbeider, lyspæreskifting, rengjøring av vaskeritoalettene, flaggheising o.a. har styrets medlemmer stilt seg meget villig til å utføre disse oppgavene. Styret har det siste året bl.a. jobbet med mange oppgaver, og noen av dem kan nevnes her: Vaktmestertjenesten. Etter vår vaktmesters bortgang i september ville vi forsøke å klare oss uten vaktmester i høstperioden, noe som var mulig ved styremedlemmenes innsats. Imidlertid måtte vi inngå en avtale med et firma om brøyting og strøing gjennom vinteren. Etter å ha innhentet anbud fra flere vaktmesterfirmaer, bestemte vi oss for å leie inn Borettslags-service. Mens andre firmaer skulle ha fast betaling for hele sesongen, kunne dette firma utføre arbeidene på timebasis og med vår redskap. Naturligvis var dette en gambling,

10 10 Rognerud borettslag men med årets snøfattige vinter har vi spart mange penger på denne avtalen. Vi har hatt et meget godt samarbeid med dette firma. Styret var innstilt på å ansette ny fast vaktmester fra begynnelsen på 2005, og vi averterte etter vaktmester i desember. Vi fikk 38 søkere til jobben, men 25 av dem var langt unna de kvalifikasjonene vi stilte til søkerne. Etter intervju og sjekking av referanser, bortfalt også de gjenværende av forskjellige grunner. Det er, og har blitt reist, spørsmål om et såvidt lite borettslag som vårt egentlig trenger å ha en egen vaktmester. Ved å slippe å betale lønn og sosiale kostnader for vaktmester og til sommervikar, har vi en ganske stor sum som vi kan kjøpe tjenester for. Styret er nå blitt enige om at vi det kommende året, som en prøveordning, vil inngå en utvidet avtale med et vaktmesterfirma, noe som blir mer og mer vanlig for borettslag i og utenfor OBOS. Naturligvis medfører dette noe mer administrasjon for styret, men vi vil i hvert fall prøve denne ordningen et år. Vi oppfordrer derfor beboerne til å hjelpe til med å holde det rent og ryddig i borettslaget. Ikke sleng papir og annet rundt i borettslaget, men benytt de utplasserte papirkurvene. Hold det ryddig i kjellerganger og i sportsrom. Feil på vaske-maskiner må meldes på vaktmestertelefon På bakgrunn av ovenstående prøveordning vil styret foreslå overfor årets generalforsamling at vaktmesterleiligheten leies ut for et år, slik at vi også kan få inntekter på denne. Velkomstskilt. Det er anskaffet og satt opp velkomstskilt med veiadresser i borettslaget. Vi håper at dette bidrar til at folk synes det er hyggeligere å komme til oss, og lettere å finne frem til de forskjellige adressene både for besøkende, varebiler og drosjer. Reparasjon av garasjerekke. Taket på garasjerekken nærmest blokk 5 var lekk flere steder, men er nå pålagt ny takpapp. Videre er det montert vannrenne og fire nedløpsrør, noe som var nødvendig da vann fra taket rant ned på bakveggen og medførte råte i panelbordene. Kantene på garasjetaket er også påmontert beslag for å hindre råte. Det var bare denne garasjerekken som ikke tidligere var satt skikkelig i stand. Avløpsrør. Avløpsrørene fra alle blokkene er kontrollert av Oslo vann og avløpsetat, og alle bortsett fra ved blokk 6 var i orden. Der var det lekkasje fra avløpsrør som rant inn i overvannsledningen, noe som vi fikk pålegg om å utbedre. Rørene ble gravd opp og skiftet, samtidig som det ble gjort et par andre forbedringer med stoppekran o.a. Vannlekkasjer. Det siste året har vi igjen hatt flere vannlekkasjer fra varmtvannsberedere som er sprunget lekk. Vi kan ikke sterkt nok anmode beboerne om å kontrollere alderen på sine beredere i oppvaskbenk og bad. Fagfolk sier at slike beredere ikke bør bli særlig mye eldre enn 15 år. Er berederne eldre enn det så bør de byttes ut. Lekkasje i beredere kan medføre store vannskader både i leilighet og i bygget, og skaper store problemer for beboerne. Husk at dette er beboers ansvar.

11 11 Rognerud borettslag Rehabilitering av bad. Da avløpsrørene i blokkene neppe vil bli skiftet ut de kommende 8-10 år, har styret i samarbeid med VVS-konsulent i OBOS-Prosjekt utarbeidet kravspesifikasjoner for arbeidene dersom beboerne vil pusse opp sine bad. Ved å utføre arbeidene etter disse kravene vil badene bli nesten uberørt dersom rørutskifting vil finne sted på et senere tidspunkt. Styret er innstilt på at borettslaget bidrar med en viss støtte til slike arbeider, dersom årets generalforsamling gir oss sin tilslutning til dette. Vask av blokkene. Styret har også innhentet priser på vask av blokkene og pussreparasjoner. Det er helt vanlig at slik puss som vi har på veggene må vaskes når den har stått lenge. Våre blokker er ikke vasket siden rehabiliteringen i midten av 80-årene. Vaskeprøve er utført ved nr.5 og ga et godt resultat. Helse, Miljø og sikkerhet - HMS. Som en følge av borettslagets HMS-ansvar har vi bl.a. hatt en kontrollør av lekeapparater til å kontrollere våre lekeapparater på lekeplassene. På bakgrunn av den rapport han har sendt oss kommer vi til å skifte sand i alle sandbassengene, utbedre og reparere noen lekeapparater, og begynne å skifte ut noen. Utskiftingen vil foregå over flere år. Registrering av kjellerboder. Styret har tatt opp igjen, og videreført den registreringen av kjellerboder som et styre begynte på for flere år siden, men aldri fullførte. Det viser seg at noen har så mange som tre boder registrert på sitt leilighetsnummer, og at andre har utvidet sin bod slik at den stenger både kjellervinduer og lufteluker. Dette må vi nå få en orden på. Vi kommer tilbake til saken. Utskifting av postkassene. I den siste tiden har styret jobbet med å innhente priser på utskifting av postkassene. I løpet av de 40 årene som har gått siden blokkene ble bygget har postforsendelsene forandret seg i format. Det samme har postkassene. Dagens postkasser er bredere enn de gamle, og har hengsling på siden, slik at det blir lettere å få ut posten av en stappfull postkasse. Balkongene. Balkongprosjektet er nå på det nærmeste avsluttet. Alle de innrapporterte feil og mangler på balkong og rullegardiner skal nå være utbedret. Ferdigstillelsesgarantien utløper i august/september. Registrering av ildsteder. Etter anmodning fra Feiervesenet har vi registrert ildsteder i alle leilighetene i borettslaget. Denne registreringen er overlatt Feiervesenet, som vil gjennomføre en kontroll i løpet av våren. Informasjon til beboerne. Styrets informasjonsskriv Styret informerer har det siste året blitt sendt ut 3 ganger og 16 rundskriv har blitt sendt ut når det har vært aktuelt å informere om mer konkrete saker. Ved mindre saker det har vært nødvendig å informere om, er det blitt sendt beskjed til de angjeldende.

12 12 Rognerud borettslag 7. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2004 RESULTAT Driftsoversikten for 2004 viser en økning av de disponible midler med kr ,-. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler per utgjør kr ,-. Styret foreslår at disponible midler overføres driften for Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. INNTEKTER Inntektene var i 2004 kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte inntektsposter. UTGIFTER Utgiftene var i 2004 totalt kr ,-. Dette er ca kr ,- høyere enn budsjettert. Posten Drift og vedlikehold viser et merforbruk på ca kr ,-. Avviket skyldes bl.a. en sluttfaktura på ca kr ,- fra Scandic Markiser AS i forbindelse med balkongrehabiliteringen. Posten Kjøp anleggsmidler gjelder innkjøp av ny gressklipper og nye benker. Posten Renteutgifter gjelder nedbetaling av renter på lånene borettslaget har i OBOS. Årsaken til det positive avviket skyldes rentenedsetting i perioden ifht. budsjetterte rentetall. Posten Garasjer gjelder kostnader i 2004 til drift/vedlikehold av garasjeanlegget. Reperasjon og vedlikehold utgjorde bl.a. ca kr ,- i fjoråret til bl.a. oppgaver som taktekking, montering av vannrenner og asfaltarbeid. Posten Energi/fyring gjelder felleskostnaden for belysning av fellesareal til borettslaget. Forklaring til posten Energi/fyring under regnskap 2003: Avregning fra strømleverandøren Optima skjer i juni hvert år. Det ble i 2002 avsatt for mye kostnader. Dette førte til at inntektene fra beboerne ble høyere en kostnadene i

13 13 Rognerud borettslag underregnskapet for Optima. Dermed ble dette en inntekt (tilbakebetaling) for borettslaget i 2003 med kr 3 755,-. For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til oversikten over eiendeler og gjeld, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsberetningen). REGNSKAP FOR BORETTSLAG Årsregnskapet for borettslaget er ført etter forskrift av , nr 59, om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag. Forskriftene for borettslag fraviker til dels betydelig fra reglene om årsregnskap i regnskapsloven. I stedet for resultatregnskap blir det utarbeidet en driftsoversikt, som viser inntekter, utgifter og finansielle inn- og utbetalinger. En annen forskjell er at avdrag på lån, investeringer og påkostninger blir direkte utgiftsført, samt at anleggsmidler ikke avskrives. I stedet for balanse blir det utarbeidet en oversikt over eiendeler og gjeld. Denne oversikten skal i henhold til forskriftene ikke deles på en slik måte at den er i balanse. Både i driftsoversikten og i oversikten over eiendeler og gjeld, benyttes begrepet disponible midler som viser hva borettslaget har disponibelt i driften i regnskapsåret Forutsetning om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2004 er satt opp under denne forutsetning. 8. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2005 KOMMUNALE AVGIFTER Vann og avløpsavgiften øker med 7,9 %. Det er ikke meldt om økning i verken i renovasjons- eller feieavgiften. LÅN Borettslaget har 2 lån i OBOS til en flytende rentesats 2,55% pr For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån henvises det til notene i regnskapet.

14 14 Rognerud borettslag RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Renter på driftskonto i OBOS var 0,10 % pr Renter på sparekonto i OBOS var 2,00 % pr MEDLEMSKONTINGENTEN Medlemskontingenten øker fra kr 175,- til kr 200,- fra REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret øker tilsvarende konsumprisindeksen. FORSIKRING Bygningsforsikringen har ingen økning fra 2004 til Bygningsindeks gikk opp med 2,2 %, mens naturskadepremien ble redusert til 0,12 promille av forsikringssummen. Disse endringene gir forskjellig effekt for det enkelte boligselskap, alt etter hvor stor andel av total premie naturskadepremien utgjør. I tillegg foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i boligselskapets egen skadesituasjon. Forsikringspremien for vårt boligselskap gikk ned med 1,1 %. STRØMPRISENE Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Det er vanskelig å spå utviklingen i strømprisene, fordi været er den viktigste faktoren som påvirker prisene. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør) utgjør ca. 41 % av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 29 % av total strømpris. Statlige avgifter det vil si, forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift, utgjør ca. 30 % av total strømpris.

15 15 Rognerud borettslag 9. BUDSJETT 2005 Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i år Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre i driftsoversikten. Oversikten gir et forventet resultat på kr ,- før finansielle inn- og utbetalinger, og en forventet økning i de disponible midler på kr ,-. Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 2,5 % i Driften i 2005 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av husleien. For øvrig vises til de enkelte tallene i inntekts- og kostnadsoverslaget, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2005 som foreligger, og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. Oslo, I styret for Rognerud Borettslag Knut Wilhelmsen /s/ Anne Britt Høivang /s/ Liss M Jarvang /s/ Frode Aas /s/ Stig Muren /s/

16 PricewaterhouseCoopers DA N-0245 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Rognerud Borettslag Revisjonsberetning for 2004 Vi har revidert årsregnskapet for Rognerud Borettslag for regnskapsåret 2004, som viser disponible midler pr på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om forslaget til anvendelse av disponible midler og om forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av driftsoversikt, oversikt over eiendeler og gjeld og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre og forretningsfører. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og norsk god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets og forretningsførerens formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2004 og for endring i disponible midler i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk styret og forretningsføreren har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god regnskapsskikk opplysningene i årsberetningen om forslaget til anvendelse av disponible midler og om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, 26. april 2005 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Kontorer: Oslo Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mandal Mo i Rana Stavanger Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen. Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

17 17 Rognerud borettslag ROGNERUD BORETTSLAG DRIFTSOVERSIKT Regnskap 2004 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Budsjett 2005 DRIFTSINNTEKTER: LEIEINNTEKTER RENTEINNTEKTER INNTEKTER GARASJER ANDRE INNTEKTER SUM INNTEKTER UTGIFTER: KONTINGENT REVISJONSHONORAR STYREHONORAR FORRETNINGSFØRERHONORAR KONSULENTHONORAR PERSONALUTGIFTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD KJØP ANLEGGSMIDLER REHAB./PÅKOSTNINGER RENTEUTGIFTER FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER GARASJER ENERGI / FYRING ANDRE DRIFTSUTGIFTER SUM UTGIFTER RESULTAT FØR FINANSIELLE INN- OG UTBETALINGER FINANSIELLE INN- OG UTBETALINGER INNSK. ØREMERK. BANKKTO UTTAK ØREMERK. BANKKTO LÅNEOPPTAK NEDBETALT LÅN ØKN. ANNEN LANGS. GJELD RED. ANNEN LANGS. GJELD ENDRING DISP. MIDLER DISPONIBLE MIDLER ÅRETS BEVEGELSE DISPONIBLE MIDLER

18 18 Rognerud borettslag ROGNERUD BORETTSLAG OVERSIKT EIENDELER OG GJELD OMLØPSMIDLER: DRIFTSKONTO I OBOS SPAREKONTO I OBOS KUNDEFORDRINGER KORTSIKTIGE FORDRINGER BEHOLDNINGER SUM OMLØPSMIDLER KORTSIKTIG GJELD: LEVERANDØRGJELD GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEP ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD DISPONIBLE MIDLER ANLEGGSMIDL.ANSKAFF.KOST OG SENERE PÅKOSTNINGER: ØREMERKEDE BANKKONTI BYGNINGER REHABILITERING TOMT VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LANGSIKTIG GJELD: PANTEGJELD ANNEN LANGSIKTIG GJELD BORETTSINNSKUDD ANDELSKAPITAL 176 * SUM LANGSIKTIG GJELD PANTSTILLELSE KR GARANTIANSVAR KR 0 0 OBOS MARTIN MÆLAND ADM. DIR /s/ OSLO, STYRET FOR ROGNERUD BORETTSLAG KNUT WILHELMSEN /s/ FRODE AAS /s/ STIG MUREN /s/ LISS MERETHE JARVANG /s/ ANNE BRITT HØIVANG /s/ EGIL J. HAVRE REGNSKAPSSJEF /s/

19 19 Rognerud borettslag NOTE: 1 LEIEINNTEKTER Grunnleie Parkeringsleie Lokaler Utvidelse balkonger Ekstra kjellerbod Leie gammelt år 900 SUM TEORETISK LEIE REDUKSJON TEORETISK LEIE Parkeringsleie Garasjeleie Lokaler -100 Ekstra kjellerbod SUM LEIEINNTEKTER NOTE: 2 RENTEINNTEKTER Renter av øremerkede midler Renter av sparekonto i OBOS 393 Renter av driftskonto i OBOS Renter på for sen betaling, beboer 34 SUM RENTEINNTEKTER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Innbetalt for leie lokale Garasjelagets andel av lånekostnader Salg av nøkler Egenandel forsikring, beboer SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 KONSULENT OG FORVALTN.TJENESTER Juridisk bistand OBOS OBOS Prosjekt AS SUM KONSULENT OG FORVALTN.TJENESTER

20 20 Rognerud borettslag NOTE: 5 PERSONALUTGIFTER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Etterlønn, ikke avg.pliktig Påløpne feriepenger Fri bolig Fri bolig Arbeidsgiveravgift AFP - pensjon Yrkesskadeforsikring Ref.sykepenger Ref.arb.giv.avg v/sykepenger Annonser stillinger Arbeidsklær SUM PERSONALUTGIFTER NOTE: 6 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anlegg Kabel/Tv-anlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 7 RENTEUTGIFTER Tomtelån OBOS OBOS vedlikeholdslån Termingebyrer ved låneforfall -720 Andre rentekostnader -704 SUM RENTEUTGIFTER

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Rognerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke.

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke. Kjære beboer! Du har nå fått innkallinga til årets generalforsamling i borettslaget. Heftet inneholder også styrets årsberetning og regnskap for 2003, samt budsjett for 2004. Styret har prøvd å gjøre årsberetningen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 31. mars

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Akerli Borettslag avholdes onsdag 14.mai 2003 kl. 19.00 i Grorud Samfunnshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 21.05.2003 kl. 18.00 i Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 Den ordinære generalforsamling i Blåfjellet Borettslag avholdes: Torsdag 10. april 2003 kl. 17.30 i Lambertseter kirkes menighetssal Innregistrering og servering av

Detaljer