Overvåking av radioaktivitet i omgivelsene 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overvåking av radioaktivitet i omgivelsene 2010"

Transkript

1 StrålevernRapport 2011:9 Overvåking av radioaktivitet i omgivelsene 2010 Resultater fra Strålevernets Radnett- og luftfilterstasjoner og fra Sivilforsvarets radiacmåletjeneste

2 Referanse: Møller B, Dyve J.E. Overvåking av radioaktivitet i omgivelsene StrålevernRapport 2011:9. Østerås: Statens strålevern, Emneord: Overvåking. Luftovervåking. Radioaktivitet i omgivelsene. Luftfilterstasjoner. Målenettverk. Radnett. Radiacmåletjeneste. Sivilforsvaret. Resymé: Rapporten omfatter beskrivelse og resultater fra Strålevernets RADNETT- og luftfilterstasjoner og fra Sivilforsvarets radiacmåletjeneste i Reference: Møller B, Dyve J.E. Monitoring of radioactivity in the environment StrålevernRapport 2011:9. Østerås: Norwegian Radiation Protection Authority, Language: Norwegian. Key words: Monitoring. Air monitoring. Airborne radioactivity. Air filter stations. Monitoring network. Radnett. "Radiacmåletjeneste". The Norwegian Civil Defence. Abstract: The Report summarizes the data from Norwegian Radiation Protection Authority and The Norwegian Civil Defence monitoring programs for radioactivity in the environment in A short description of the systems is also presented. Prosjektleder: Bredo Møller, Jan Erik Dyve. Godkjent: Per Strand, avdelingsdirektør, Avdeling beredskap og miljø 68 sider. Utgitt Cover design: LoboMedia AS. Bestilles fra: Statens strålevern, Postboks 55, No-1332 Østerås, Norge. Telefon , faks E-post: ISSN (online) Rapporten finnes kun i elektronisk utgave.

3

4

5

6

7 Statens strålevern har ansvaret for et landsdekkende varslingsnettverk av 33 stasjoner som kontinuerlig måler stråling i omgivelsene. Nettverket ble etablert i årene etter Tsjernobyl-ulykken i 1986, og ble oppgradert til et nytt og moderne nettverk i perioden I 2010 ble nettverket utvidet med fem nye stasjoner. Disse er Runde, Hitra, Svolvær, Sørkjosen og Kautokeino. Formålet med målenettverket er å gi et tidlig varsel i tilfelle et ukjent radioaktivt utslipp rammer Norge. Videre vil målingene fra nettverket være en viktig del av beslutningsgrunnlaget til Kriseutvalget for atomberedskap i en tidlig fase etter et utslipp. Resultatene fra Radnett for 2010 viser ingen unormale verdier. Felles for de stasjonene som er plassert nær bakkenivå er at stråleintensiteten er lavere i vintermånedene sammenlignet med sommermånedene. Dette skyldes snø på bakken som demper stråling fra grunnen. Variasjonen i det totale strålenivået fra stasjon til stasjon skyldes lokale forhold som forekomster av naturlig radioaktivitet i bakken og omgivelsene [1]. Man kan ofte se en økning i stråleintensiteten over kort tid. Dette skyldtes utvasking av naturlig radon og radondøtre fra omgivelsene. Dette skjer under kraftige regnskyll der spaltningsproduktene fra radon vaskes ned til bakken og forårsaker såkalte radontopper. På grunn av den korte halveringstiden har toppene kort varighet (timer). Disse kan leses i plottene som sporadiske spisse topper. Det ble håndtert 6 alarmer i Tre av disse skyldtes teknisk feil. To alarmer skyldtes bruk av industriell radiografi ved legging av fjernvarme i Hamar og Harstad. Den siste alarmen skyldtes radonutvasking. Statens strålevern har i dag fem luftfilterstasjoner. Tre er plassert i nord og to i sør. Stasjonene er viktige for kartlegging av radioaktivitet i luft og for å vurdere størrelse og sammensetning av utslipp ved uhell og ulykker. Tilsvarende stasjoner finnes i hele Europa og samarbeid mellom landene gjør det mulig å spore eventuelle utslipp av radioaktive stoffer. Denne rapporten omfatter nuklidene cesium-137 (Cs-137), beryllium-7 (Be-7) og natrium-22 (Na-22). Cs-137 er den eneste ikke-naturlige nukliden av disse og kommer i all hovedsak fra nedfall etter Tsjernobyl-ulykken i 1986 og fra det globale nedfallet fra de atmosfæriske prøvesprengingene på 50- og 60-tallet. Rapporten viser at konsentrasjonen av Cs-137 i luft ved de tre nordlige luftfilterstasjonene er lavere enn konsentrasjonene ved stasjonene som er plassert i sør. Dette skyldes at det generelt er mer igjen av nedfallet etter Tsjernobyl-ulykken i sør sammenlignet med nord. Resultatene viser ingen unormale verdier som ikke kan tilskrives det vi kan kalle naturlig variasjon. Denne variasjonen innebærer tidvis oppvirvling av støv fra Tsjernobyl-nedfallsområder som fanges opp igjen av luftsugeren, dette kalles for resuspensjon og kan forklare enkelte forhøyde nivåer av Cs- 137 i luft. Det største avviket fra normalnivået ble funnet på et filter fra Svanhovd i uke (1,00 Bq/m 3 ) som tilsvarer ca. 4 ganger gjennomsnittsverdien for denne stasjonen dette året. Samme uke ble det påvist en liten økning av Cs-137 i luft også ved Viksjøfjell som tilsvarer en dobling av

8 gjennomsnittsverdien for denne stasjonen (0,54 Bq/m 3 ). Disse forhøyde verdiene fra Svanhovd og Viksjøfjell har ingen helse- eller miljømessig betydning. Utover dette viser resultatene fra 2010 ingen unormalt høye verdier. Sivilforsvaret har 123 målepatruljer spredt over hele landet. Patruljene gjennomfører målinger 3-4 ganger i året på faste målepunkter for å kartlegge bakgrunnsstrålingen i Norge og opprettholde beredskapen. Måledataene fra rundt 350 målepunkter rapporteres inn til Strålevernet. Det er resultater fra disse faste målingene som blir presentert i denne rapporten. Totalt ble det rapportert inn 681 måleresultater i 2010 (708 i 2007, 779 i 2008 og 758 i 2009). Nedgangen skyldes at verken Hordaland eller Vestfold rapporterte resultater. Ingen av resultatene anses som unormalt høye i forhold til naturlig radioaktiv bakgrunn. Høyeste rapporterte verdi var fra Fredrikstad i Østfold, men også denne er innenfor hva som kan forventes. Østfold hadde også flest rapporterte målinger. De rapporterte 98 resultater i 2010.

9 Statens strålevern har ansvaret for et landsdekkende varslingsnettverk av 33 stasjoner som kontinuerlig måler radioaktiviteten i omgivelsene. Nettverket ble etablert i årene etter Tsjernobyl-ulykken i 1986, og ble oppgradert til et nytt og moderne nettverk i perioden I 2010 ble nettverket utvidet med fem nye stasjoner. Disse er Runde, Hitra, Svolvær, Sørkjosen og Kautokeino. Formålet med målenettverket er å gi et tidlig varsel i tilfelle et ukjent radioaktivt utslipp rammer Norge. Videre vil målingene fra nettverket være en viktig del av beslutningsgrunnlaget til Kriseutvalget for atomberedskap i en tidlig fase etter et utslipp. En stasjon består av to utvendige detektorer og en datalogger plassert i et skap. Detektorene er enten plassert på en 3 meter høy mast som står på bakken, eller på bygninger. Den ene detektoren måler radioaktiv stråling i omgivelsene. Den andre detektoren er en nedbørssensor som registrerer hvorvidt det er nedbør eller ikke. Dette gir verdifull informasjon ved en hendelse siden konsekvensene er langt større hvis det er nedbør. Nedbørsinformasjonen er også nødvendig for å verifisere alarmer som skyldes radonutvasking. Figur 1: Kartet til venstre viser hvor målestasjonene er plassert. Bilde til høyre er målestasjonen i Longyearbyen på Svalbard (Foto: Statens strålevern). Figur 1 viser kart over lokaliteten til de 33 automatiske målestasjonene i Norge. De er fordelt med minimum en i hvert fylke og en på Svalbard. Finnmark har seks stasjoner pga. sin størrelse og nærheten til Nordvest-Russland. Tabell 1 på neste side lister opp alle stasjonene med sted, posisjon, fysisk plassering og når de ble satt i drift. Plasseringen angis med bakkenivå for stasjoner som står på

10 bakken, og bygning for stasjoner som er plassert på bygningstak el. Detaljert beskrivelse av Radnett finnes i rapporten for 2007 [2] samt i Strålevernsinfo 01:2009 [3]. Sted (fylke) Posisjon Plassering I drift Longyearbyen (Svalbard) N, Ø Bakkenivå September 2006 Mehamn (Finnmark) N, Ø Bakkenivå Oktober 2006 Hammerfest (Finnmark) N, Ø Bygning Oktober 2006 Vardø (Finnmark) N, Ø Bakkenivå Januar 2007 Sørkjosen (Troms) N, Ø Bygning April 2010 Tromsø (Troms) N, Ø Bakkenivå Oktober 2006 Karasjok (Finnmark) N, Ø Bakkenivå September 2006 Svanhovd (Finnmark) N, Ø Bakkenivå September 2006 Kautokeino (Finnmark) N, Ø Bakkenivå April 2010 Harstad (Troms) N, Ø Bakkenivå Oktober 2006 Svolvær (Nordland) N, Ø Bygning Mai 2010 Bodø (Nordland) N, Ø Bygning Januar 2007 Mo i Rana (Nordland) N, Ø Bygning Desember 2006 Brønnøysund (Nordland) N, Ø Bakkenivå November 2006 Snåsa (Nord-Trøndelag) N, Ø Bakkenivå Januar 2007 Hitra (Sør-Trøndelag) N, Ø Bakkenivå August 2010 Trondheim (Sør-Trøndelag) N, Ø Bakkenivå November 2006 Molde (Møre og Romsdal) N, Ø Bakkenivå November 2006 Runde (Møre og Romsdal) N, Ø Bakkenivå Mars 2010 Dombås (Oppland) N, Ø Bakkenivå Desember 2006 Drevsjø (Hedmark) N, Ø Bakkenivå Oktober 2006 Førde (Sogn og Fjordane) N, Ø Bakkenivå April 2007 Hamar (Hedmark) N, Ø Bakkenivå Oktober 2006 Hol (Buskerud) N, Ø Bakkenivå Januar 2007 Bergen (Hordaland) N, Ø Bygning Oktober 2006 Kjeller (Akershus) N, Ø Bakkenivå August 2007 Oslo (Oslo) N, Ø Bakkenivå August 2006 Vinje (Telemark) N, Ø Bakkenivå Oktober 2006 Halden (Østfold) N, Ø Bygning Februar 2008 Stavern (Vestfold) N, Ø Bakkenivå November 2007 Stavanger (Rogaland) N, Ø Bakkenivå Mars 2007 Kilsund (Aust-Agder) N, Ø Bakkenivå August 2006 Lista (Vest-Agder) N, Ø Bakkenivå Mai 2007 Tabell 1: Liste over alle Radnett-stasjonene med sted, posisjon, plassering og dato for når de ble satt i drift.

11 Statens strålevern har i dag fem luftfilterstasjoner. Tre er plassert i nord og to i sør. Figur 2 viser kart over lokaliteten, og tabell 2 viser posisjon og året de ble satt i drift. Stasjonene er viktige for kartlegging av radioaktivitet i luft og for å vurdere størrelse og sammensetning av utslipp ved uhell og ulykker. Tilsvarende stasjoner finnes i hele Europa og samarbeidet mellom landene gjør det mulig å spore eventuelle utslipp av radioaktive stoffer. Alle luftfilterstasjonene har samme prinsipp for prøvetaking av luft, men varierer noe i kapasitet og effektivitet. Felles for alle stasjonene er at store mengder luft pumpes gjennom et spesialfilter med høy tetthet der små partikler fanges opp. Filteret skiftes ukentlig og blir sendt til Strålevernets laboratorier for analyse. Det vises for øvrig til tidligere utgitte rapporter [4][5] som beskriver luftfilterstasjonene og analysene i detalj. Figur 2: Kartet til venstre viser hvor luftfilterstasjonene er plassert. Bildet til høyre viser den nyeste luftfilterstasjonen som befinner seg på Østerås (Foto: Statens strålevern). Sted Posisjon I drift Østerås (hovedkontor, Statens strålevern) N, Ø 1980 (ny i 2009) Stavanger (Sola flystasjon) N, Ø 2002 Skibotn (ved Lyngenfjorden) N, Ø 1975 Viksjøfjell (Forsvarets stasjon i Kirkenes) N, Ø 1995 Svanhovd (Strålevernets beredskapsenhet) N, Ø 1993 Tabell 2: Liste over alle luftfilterstasjoner med sted, posisjon og dato for når de ble satt i drift.

12 Sivilforsvarets målepatruljetjeneste, radiactjenesten, er en viktig del av norsk atomberedskapen bl.a. for å sikre gode referansemålinger (bakgrunnsmålinger) av radioaktivitet i omgivelsene. Patruljene inngår i den nasjonale måleberedskapen og utfører regelmessige bakgrunnsmålinger på rundt 350 faste målepunkter. Figur 3 viser kart over rapporterte målepunkter i Det er opprettet 123 patruljer på landsbasis fordelt på 20 distrikter. Tabell 3 viser en oversikt over antallet aktive patruljer i hvert distrikt. De er organisert med 1 patruljefører, 2 mannskaper og 1 reserve. Utover de faste regelmessige målingene aktiviseres patruljene på henvendelse fra Kriseutvalget for atomberedskap, fylkesmennene eller ved anmodning fra de lokale nødetatene i sivilforsvarsdistriktet. Figur 3: Kartet til venstre viser posisjoner hvor det ble gjennomført og rapportert referansemåling i Bildet over viser en patrulje i Karasjok på grensen mot Finland (Foto: Sivilforsvaret, oktober 2010). Distrikt Antall patruljer Distrikt Antall patruljer 2010 Aust-Agder Buskerud 37 Hedmark 68 Hordaland 80 Midtre-Hålogaland 75 Møre og Romsdal 7 Nordland 75 Nord-Trøndelag 16 Oppland 67 Oslo og Akershus 76 Totalt Rogaland Sogn og Fjordane 65 8 Sør-Trøndelag 56 8 Telemark 63 7 Troms 56 7 Vest-Agder 63 7 Vest-Finnmark 35 6 Vestfold 20 7 Øst-Finnmark 48 6 Østfold 86 Totalt 6 6 Tabell 3: Oversikt over antall aktive patruljer i distriktene som gjennomførte bakgrunnsmålinger i 2010, samt totalt antall patruljer i distriktet

13 En Radnett-stasjon måler stråling i omgivelsene. Målingene er oppgitt i enheten doserate (µsv/h). Dose er en størrelse som beskriver hvor mye skade radioaktiv stråling påfører menneskekroppen 1. Enheten til dose er sievert og forkortes Sv. Doserate angir dose per tidsenhet og angis med enheten sievert i timen som forkortes Sv/h. Målingene fra Radnett er angitt i mikrosievert i timen (µsv/h) 2. De fleste stasjonene er plassert på bakkenivå og for disse kommer årstidsvariasjon tydeligere fram enn for de som er plassert på en bygning. Dette skyldes at bakken inneholder naturlig radioaktivitet [1]. Når snøen legger seg vil den skjerme for strålingen fra bakken og stasjonen måler mindre. Derfor vil målestasjoner som står på bakken måle lavere verdier om vinteren enn om sommeren. Radontopper er et fenomen der man kan se en økning i strålenivåene over kort tid. Dette skyldes utvasking av naturlig radon og radondøtre fra omgivelsene. Dette skjer typisk under kraftige regnskyll der spaltningsproduktene fra radon vaskes ned på bakken og forårsaker radontopper. På grunn av den korte halveringstiden har disse en begrenset varighet på noen timer, og kan leses i plottene som sporadiske spisse topper. På de neste sidene følger gjennomsnittverdi pr. time gjennom året for hver stasjon sortert fra nord til sør, med en kort kommentar til måleresultatene. Radontopper går igjen i alle plottene og blir ikke kommentert nærmere utover det som er nevnt over. 1 Stasjonen er kalibrert mot størrelsen ambient dose equivalent H*(10). 2 1 Sv/h = µsv/h.

14 Doserate (µsv/h) Doserate (µsv/h) jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 4: Timemidlet doserate for målestasjonen i Longyearbyen Stasjonen i Longyearbyen viser normal årstidsvariasjon jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 5: Timemidlet doserate for målestasjonen i Mehamn Stasjonen i Mehamn viser normal årstidsvariasjon. Ingen data i perioden januar - mars på grunn av storm som blåste målestasjonen overende, detektoren ble ødelagt og måtte byttes.

15 Doserate (µsv/h) Doserate (µsv/h) jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 6: Timemidlet doserate for målestasjonen i Hammerfest Målestasjonen i Hammerfest er plassert på et tak høyt over bakkenivå og viser derfor ingen årstidsvariasjon jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 7: Timemidlet doserate for målestasjonen i Vardø Stasjonen i Vardø viser noe årstidsvariasjon.

16 Doserate (µsv/h) Doserate (µsv/h) jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 8: Timemidlet doserate for målestasjonen i Tromsø Stasjonen i Sørkjosen ble etablert i april og viser så langt ingen årstidsvariasjon jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 9: Timemidlet doserate for målestasjonen i Tromsø Stasjonen i Tromsø viser normal årstidsvariasjon.

17 Doserate (µsv/h) Doserate (µsv/h) jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 10: Timemidlet doserate for målestasjonen i Karasjok Målestasjonen i Karasjok viser normal årstidsvariasjon jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 11: Timemidlet doserate for målestasjonen på Svanhovd Målestasjonen på Svanhovd viser noe årstidsvariasjon.

18 Doserate (µsv/h) Doserate (µsv/h) jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 12: Timemidlet doserate for målestasjonen i Kautokeino Stasjonen i Kautokeino ble etablert i april og viser noe årstidsvariasjon Tidspunkt jan. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 13: Timemidlet doserate for målestasjonen i Harstad Målestasjonen i Harstad viser normal årstidsvariasjon. Toppen i november skyldes industriell radiografi i nærheten i forbindelse med etablering av fjernvarme.

19 Doserate (µsv/h) Doserate (µsv/h) jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 14: Timemidlet doserate for målestasjonen i Bodø Stasjonen i Svolvær ble etablert i mai og viser ingen årstidsvariasjon jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 15: Timemidlet doserate for målestasjonen i Bodø Stasjonen i Bodø er plassert på en bygning og viser derfor liten årstidsvariasjon.

20 Doserate (µsv/h) Doserate (µsv/h) jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur16: Timemidlet doserate for målestasjonen i Mo i Rana Stasjonen i Mo i Rana er plassert på en bygning høyt over bakkenivå og viser ingen årstidsvariasjon jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 17: Timemidlet doserate for målestasjonen i Brønnøysund Stasjonen i Brønnøysund viser liten årstidsvariasjon.

21 Doserate (µsv/h) Doserate (µsv/h) jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 18: Timemidlet doserate for målestasjonen på Snåsa Målestasjonen i Snåsa viser tydelig årstidsvariasjon jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 19: Timemidlet doserate for målestasjonen i Trondheim Stasjonen på Hitra ble etablert i august og viser så langt ingen årstidsvariasjon.

22 Doserate (µsv/h) Doserate (µsv/h) jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 20: Timemidlet doserate for målestasjonen i Trondheim Stasjonen i Trondheim viser normal årstidsvariasjon jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 21: Timemidlet doserate for målestasjonen i Molde Stasjonen i Molde viser normal årstidsvariasjon.

23 Doserate (µsv/h) Doserate (µsv/h) jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 22: Timemidlet doserate for målestasjonen på Runde Stasjonen i Runde ble etablert i mars og viser ingen årstidsvariasjon. Databruddet i mai skyldes teknisk feil der en komponent i målestasjonen var defekt og måtte byttes jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 23: Timemidlet doserate for målestasjonen på Dombås Stasjonen på Dombås viser normal årstidsvariasjon.

24 Doserate (µsv/h) Doserate (µsv/h) jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 24: Timemidlet doserate for målestasjonen på Drevsjø Stasjonen på Drevsjø viser normal årstidsvariasjon. Ingen data etter midten av april skyldes problemer med strømforsyningen som ikke lenger er tilgjengelig. Det arbeides med en ny strømleverandør jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 25: Timemidlet doserate for målestasjonen i Førde Stasjonen i Førde viser en relativt tydelig årstidsvariasjon.

25 Doserate (µsv/h) Doserate (µsv/h) jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 26: Timemidlet doserate for målestasjonen i Hamar Stasjonen i Hamar viser normal årstidsvariasjon. De to tydelige toppene i juli skyldes industriell radiografi i nærheten i forbindelse med etablering av fjernvarme jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 27: Timemidlet doserate for målestasjonen i Hol Målestasjonen i Hol viser tydelig årstidsvariasjonen. Denne har størst variasjon av alle stasjonene mellom vinter- og sommerhalvåret.

26 Doserate (µsv/h) Doserate (µsv/h) jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 28: Timemidlet doserate for målestasjonen i Bergen Målestasjonen i Bergen er plassert på en bygning høyt over bakkenivå og viser derfor ingen årstidsvariasjon jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 29: Timemidlet doserate for målestasjonen på Kjeller Målestasjonen på Kjeller viser normal årstidsvariasjon. Et kort databrudd i juli skyldes et planlagt strømstans på grunn av vedlikehold.

27 Doserate (µsv/h) Doserate (µsv/h) jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 30: Timemidlet doserate for målestasjonen i Oslo Målestasjonen i Oslo viser normal årstidsvariasjon jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 31: Timemidlet doserate for målestasjonen i Vinje Målestasjonen i Vinje viser tydelig årstidsvariasjon.

28 Doserate (µsv/h) Doserate (µsv/h) jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 32: Timemidlet doserate for målestasjonen i Halden Målestasjonen i Halden viser normal åsrstidsvariasjon jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 33: Timemidlet doserate for målestasjonen i Stavern Målestasjonen i Stavern viser normal årstidsvariasjon.

29 Doserate (µsv/h) Doserate (µsv/h) jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 34: Timemidlet doserate for målestasjonen i Stavanger Stasjonen i Stavanger viser normal årstidsvariasjon jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 35: Timemidlet doserate for målestasjonen i Kilsund Stasjonen i Kilsund viser normal årstidsvariasjon.

30 Doserate (µsv/h) jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 Figur 36: Timemidlet doserate for målestasjonen på Lista Målestasjonen på Lista viser liten årstidsvariasjon.

31 Alle luftfilterstasjonene har samme prinsipp for prøvetaking av luft, men varierer i kapasitet og effektivitet. Felles for alle stasjonene er at store mengder luft pumpes gjennom et spesialfilter med stor tetthet der små partikler fanges opp. Filteret byttes ukentlig og blir sendt til Strålevernets laboratorier for analyse. Filteret tar oppe en rekke forskjellige nuklider og blir nøye analysert med tanke på utslipp fra potensielle kilder for radioaktiv forurensing. I tillegg tar filteret opp naturlige nuklider som er interessante av andre grunner, f.eks. kosmisk stråling og sammenhengen mellom Be-7 og Na-22. Rapporten omfatter analyser av cesium-137 (Cs-137), beryllium-7 (Be-7) og natrium-22 (Na-22). Cs- 137 er den eneste ikke-naturlige nukliden av disse og kommer i all hovedsak fra nedfall etter Tsjernobyl-ulykken i 1986 og fra det globale nedfallet fra de atmosfæriske prøvesprengingene på 50- og 60-tallet. Resultatene er midlet over én uke der hvert uke-resultat er gitt en usikkerhet som er den samme gjennom hele året. Rød vertikal stiplet linje i grafene markerer et teknisk avvik, dvs. et filter ikke har kunnet blitt analysert av ulike årsaker. For Cs-137 og Na-22 er det også oppgitt en deteksjonsgrense som er markert med en blå linje i hver figur. På grunn av skogbrannene i Russland i august ble det foretatt hyppige filterskifte ved Svanhovd og på Østerås (det ble foretatt to filterskifte i uke 32 og to filterskifte i uke 33). Dette kombinert med raskere analyser enn normal resulterte i en relativt høy deteksjonsgrense i denne perioden for nuklidene Cs- 137 og Na-22. Dette kommer tydelig fram av figurene 37 og 39 (Østerås) og figurene 43 og 45 (Svanhovd). Målingene er oppgitt i enheten for radioaktivitet per egnet volumenhet. Enheten til radioaktivitet er becquerel og forkortes Bq. En becquerel er definert som én desintegrasjon (også kalt kjerneomdannelse) pr. sekund. Målingene fra luftfilterstasjonene er angitt i mikrobecquerel per kubikkmeter (µbq/m3). På de neste sidene følger årsplott fra hver luftfilterstasjon for nuklidene Cs-137, Be-7 og Na-22. En kort kommentar følger hver graf.

32 Be-7 µbq/m3 Cs-137 µbq/m3 Cs-137 i luft ved Østerås / 2 2/ 21/ 2 2/ 2 Uke Figur 37:Forekomst av Cs-137 på luftfilterstasjonen på Østerås. Cs-137 ble detektert på 85 % av filtrene. For disse er gjennomsnittsverdien 0,94 Bq/m 3. Be-7 i luft ved Østerås / 2 2/ 21/ 2 2/ 2 Uke Figur 38: Forekomst av Be-7 på luftfilterstasjonen på Østerås. Gjennomsnittsverdi for året er 2700 Bq/m 3.

33 Cs-137 µbq/m3 Na-22 µbq/m3 Na-22 i luft ved Østerås / 2 2/ 21/ 2 2/ 2 Uke Figur 39: Forekomst av Na-22 på luftfilterstasjonen på Østerås. Na-22 detektert på 40 % av filtrene. For disse er gjennomsnittsverdien 0,41 Bq/m 3. Cs-137 i luft ved Sola (1) (2) Uke Figur 40: Forekomst av Cs-137 på luftfilterstasjonen på Sola. Cs-137 detektert på 50 % av filtrene. For disse er gjennomsnittsverdien 0,54 Bq/m 3.

34 Na-22 µbq/m Be-7 µbq/m3 Be-7 i luft ved Sola (1) (2) Uke Figur 41: Forekomst av Be-7 på luftfilterstasjonen på Sola. Gjennomsnittsverdi for året er 2000 Bq/m 3. Na-22 i luft ved Sola (1) (2) Uke Figur 42: Forekomst av Na-22 på luftfilterstasjonen på Sola. Na-22 detektert på 60 % av filtrene. For disse er gjennomsnittsverdien 0,27 Bq/m 3.

35 Be-7 µbq/m3 Cs-137 µbq/m3 Cs-137 i luft ved Svanhovd / 2 2/ 21/ 2 2/ 2 Uke Figur 43: Forekomst av Cs-137 på luftfilterstasjonen på Svanhovd. Cs-137 detektert på 70 % av filtrene. For disse er gjennomsnittsverdien 0,28 Bq/m 3. Be-7 i luft ved Svanhovd / 2 2/ 21/ 2 2/ 2 Uke Figur 44: Forekomst av Be-7 på luftfilterstasjonen på Svanhovd. Gjennomsnittsverdi for året er 2200 Bq/m 3.

36 Cs-137 µbq/m3 Na-22 µbq/m3 Na-22 i luft ved Svanhovd / 2 2/ 21/ 2 2/ 2 Uke Figur 45: Forekomst av Na-22 på luftfilterstasjonen på Svanhovd. Na-22 detektert på 80 % av filtrene. For disse er gjennomsnittsverdien 0,24 Bq/m 3. Cs-137 i luft ved Skibotn Uke Figur 46: Forekomst av Cs-137 på luftfilterstasjonen på Skibotn. Cs-137 detektert på 40 % av filtrene. For disse er gjennomsnittsverdien 0,17 Bq/m 3.

37 Na-22 µbq/m Be-7 µbq/m3 Be-7 i luft ved Skibotn Uke Figur 47: Forekomst av Be-7 på luftfilterstasjonen på Skibotn. Gjennomsnittsverdi for året er 2100 Bq/m 3. Na-22 i luft ved Skibotn Uke Figur 48: Forekomst av Na-22 på luftfilterstasjonen på Skibotn. Na-22 detektert på 80 % av filtrene. For disse er gjennomsnittsverdien 0,22 Bq/m 3.

38 Be-7 µbq/m Cs-137 µbq/m3 Cs-137 i luft ved Viksjøfjell Uke Figur 49: Forekomst av Cs-137 på luftfilterstasjonen på Viksjøfjell. Cs-137 detektert på 25 % av filtrene. For disse er gjennomsnittsverdien 0,25 Bq/m 3. Be-7 i luft ved Viksjøfjell Uke Figur 50: Forekomst av Be-7 på luftfilterstasjonen på Viksjøfjell. Gjennomsnittsverdi for året er 1500 Bq/m 3.

39 Na-22 µbq/m3 Na-22 i luft ved Viksjøfjell Uke Figur 51: Forekomst av Na-22 på luftfilterstasjonen på Viksjøfjell. Na-22 er detektert på 40 % av filtrene. For disse er gjennomsnittsverdien 0,27 Bq/m 3.

40 Sivilforsvarets målepatruljer gjennomfører regelmessige bakgrunnsmålinger på faste målepunkter. Målingene gjennomføres med et måleinstrument av typen Automess. Dette er et velprøvd, robust og anerkjent instrument som også brukes av Forsvaret og som egner seg godt til bakgrunnsmålinger. Det foreligger detaljerte instrukser for hvordan måling skal foretas [6]. Bakgrunnsmålingene rapporteres fortløpende til Statens strålevern via en dedikert nettside med informasjon om stråleintensitet, posisjon, tidspunkt, snødybde og evt. nedbør på målepunktet. Totalt ble det rapportert inn 681 måleresultater i 2010 (vedlegg 1). På de neste sidene følger kart over de forskjellige sivilforsvarsdistriktene med målepunkt og måleverdier plottet inn. En kort kommentar følger til hvert kart. Resultatene er basert på målinger som er rapport inn til Statens strålevern. I tillegg til Sivilforsvarets radiacmåletjeneste rapporterer også noen få andre etater inn måledata til Statens strålevern. Det er nylig opprettet et målepunkt ved Beredskapsenheten på Svanhovd, et målepunkt ved Generalkonsulatet i Murmansk og fem målepunkt ved Sysselmannen på Svalbard. Det ble utført totalt 10 målinger på disse punktene og verdiene er presentert i vedlegg 2. Øst-Finnmark Sivilforsvarsdistrikt har i tillegg rapportert tellinger pr. sekund (cps) fra sine målepunkter, disse finnes også i vedlegg 2. Figur 52: Oversikt over gjennomførte målinger i Aust-Agder. I 2010 ble det rapportert 26 målinger fra 0,04 til 0,26 µgy/h, og gjennomsnittet i perioden er 0,07 µgy/h. Figur 53: Oversikt over gjennomførte målinger i Buskerud. I 2010 ble det rapportert 24 målinger fra 0,04 til 0,11 µgy/h, og gjennomsnittet i perioden er 0,08 µgy/h.

41 Figur 54: Oversikt over gjennomførte målinger i Hedmark. I 2010 ble det rapportert 60 målinger fra 0,04 til 0,11 µgy/h, og gjennomsnittet i perioden er 0,07 µgy/h. Figur 56: Oversikt over gjennomførte målinger i Møre og Romsdal. I 2010 ble det rapportert 33 målinger fra 0,04 til 0,10 µgy/h, og gjennomsnittet i perioden er 0,06 µgy/h. Figur 55: Oversikt over gjennomførte målinger i Midtre-Hålogaland. I 2010 ble det rapportert 27 målinger fra 0,03 til 0,09 µgy/h, og gjennomsnittet i perioden er 0,06 µgy/h. Figur 57: Oversikt over gjennomførte målinger i Nordland. I 2010 ble det rapportert 37 målinger fra 0,04 til 0,10 µgy/h, og gjennomsnittet i perioden er 0,07 µgy/h.

42 Figur 58: Oversikt over gjennomførte målinger i Nord-Trøndelag. I 2010 ble det rapportert 30 målinger fra 0,04 til 0,10 µgy/h, og gjennomsnittet i perioden er 0,07 µgy/h. Figur 60: Oversikt over gjennomførte målinger i Oslo og Akershus. I 2010 ble det rapportert 33 målinger fra 0,04 til 0,14 µgy/h, og gjennomsnittet i perioden er 0,07 µgy/h. Figur 59: Oversikt over gjennomførte målinger i Oppland. I 2010 ble det rapportert 48 målinger fra 0,05 til 0,14 µgy/h, og gjennomsnittet i perioden er 0,08 µgy/h. Figur 61: Oversikt over gjennomførte målinger i Rogaland. I 2010 ble det rapportert 30 målinger fra 0,04 til 0,12 µgy/h, og gjennomsnittet i perioden er 0,07 µgy/h.

43 Figur 62: Oversikt over gjennomførte målinger i Sogn og Fjordane. I 2010 ble det rapportert 31 målinger fra 0,06 til 0,11 µgy/h, og gjennomsnittet i perioden er 0,08 µgy/h. Figur 64: Oversikt over gjennomførte målinger i Telemark. I 2010 ble det rapportert 11 målinger fra 0,05 til 0,09 µgy/h, og gjennomsnittet i perioden er 0,06 µgy/h. Figur 63: Oversikt over gjennomførte målinger i Sør-Trøndelag. I 2010 ble det rapportert 58 målinger fra 0,05 til 0,16 µgy/h, og gjennomsnittet i perioden er 0,06 µgy/h. Figur 65: Oversikt over gjennomførte målinger i Troms. I 2010 ble det rapportert 40 målinger fra 0,04 til 0,10 µgy/h, og gjennomsnittet i perioden er 0,05 µgy/h.

44 Figur 66: Oversikt over gjennomførte målinger i Vest-Agder. I 2010 ble det rapportert 24 målinger fra 0,06 til 0,11 µgy/h, og gjennomsnittet i perioden er 0,09 µgy/h. Figur 68: Oversikt over gjennomførte målinger i Øst-Finnmark. I 2010 ble det rapportert 49 målinger fra 0,04 til 0,09 µgy/h, og gjennomsnittet i perioden er 0,06 µgy/h. Øst-Finnmark har i tillegg rapport målinger i antall tellinger pr sekund (cps), men disse er ikke tatt med i denne rapporten. Figur 67: Oversikt over gjennomførte målinger i Vest-Finnmark. I 2010 ble det rapportert 22 målinger fra 0,04 til 0,08 µgy/h, og gjennomsnittet i perioden er 0,06 µgy/h. Figur 69: Oversikt over gjennomførte målinger i Østfold. I 2010 ble det rapportert 98 målinger fra 0,01 til 0,23 µgy/h, og gjennomsnittet i perioden er 0,11 µgy/h.

Overvaking av radioaktivitet i omgivnadene 2013

Overvaking av radioaktivitet i omgivnadene 2013 StrålevernRapport 2014:4 Overvaking av radioaktivitet i omgivnadene 2013 Resultat frå Strålevernet sine Radnett- og luftfilterstasjonar og frå Sivilforsvaret si radiac-måleteneste Referanse: Møller B,

Detaljer

StrålevernRapport 2013:5

StrålevernRapport 2013:5 StrålevernRapport 2013:5 Overvaking av radioaktivitet i omgivnadene 2011 Resultat frå Strålevernet sine Radnett- og luftfilterstasjonar og frå Sivilforsvaret si radiacmåleteneste Referanse: Møller B, Dyve

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Overvaking av radioaktivitet i omgivnadene 2014. StrålevernRapport 2015:10

Overvaking av radioaktivitet i omgivnadene 2014. StrålevernRapport 2015:10 StrålevernRapport 2015:10 Overvaking av radioaktivitet i omgivnadene 2014 Resultat frå Strålevernet sine Radnett- og luftfilterstasjonar og frå Sivilforsvaret si radiac-måleteneste Referanse: Møller B,

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

StrålevernRapport 2013:9

StrålevernRapport 2013:9 StrålevernRapport 2013:9 Overvaking av radioaktivitet i omgivnadene 2012 Referanse: Møller B, Dyve J.E, Tazmini K. Overvaking av radioaktivitet i omgivnadane 2012. StrålevernRapport 2013:9. Østerås: Statens

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Varslingssystem og overvåking / måleberedskap- og kapasitet

Varslingssystem og overvåking / måleberedskap- og kapasitet Varslingssystem og overvåking / måleberedskap- og kapasitet Inger Margrethe H. Eikelmann, seniorrådgiver Steinkjer, 11.4.211 Beredskapsenheten Svanhovd Etablert i 1993 som et resultat av økt fokus på atomberedskap

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Emneord: Overvaking. Luftfilterstasjonar. Luftovervaking. Radioaktivitet i luft.

Emneord: Overvaking. Luftfilterstasjonar. Luftovervaking. Radioaktivitet i luft. Referanse: Møller B, Drefvelin J. Strålevernet si overvaking av radioaktivitet i luft. Resultatrapport for luftfilterstasjonar 25-26. StrålevernRapport 28:6. Østerås: Statens strålevern, 28 Emneord: Overvaking.

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Buskerud Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Buskerud 2015-2016...

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Radiacmåletjenesten. www.nrpa.no. Radiac-øvelse, Midtre Hålogaland sivilforsvarsdistrikt

Radiacmåletjenesten. www.nrpa.no. Radiac-øvelse, Midtre Hålogaland sivilforsvarsdistrikt Radiacmåletjenesten Radiac-øvelse, Midtre Hålogaland sivilforsvarsdistrikt Bredo Møller, Statens strålevern - Svanhovd Harstad, 17.10.2012 Aktuelle oppdrag for Radiactjenesten 1. Gjennomføre målinger på

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Overvaking av radioaktivitet i omgivnadene StrålevernRapport 2016:13

Overvaking av radioaktivitet i omgivnadene StrålevernRapport 2016:13 StrålevernRapport 2016:13 Overvaking av radioaktivitet i omgivnadene 2015 Resultat frå Strålevernet sine Radnett- og luftfilterstasjonar, nedbørssamlarar og frå Sivilforsvaret si radiac-måleteneste Referanse:

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

bosetting av nye kommuneinnbyggere

bosetting av nye kommuneinnbyggere Velkommen inn- bosetting av nye kommuneinnbyggere 12.30 - Samarbeid kommune-imdi om bosetting av flyktninger v/ Eva Khan, regiondirektør og Anastasia Pettersen, seniorrådgiver, IMDi Indre Øst 13.00 - Livet

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Oslo Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Oslo 2015-2016...

Detaljer

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 Kommunenummer Kommunenavn HF samarbeid Tilhørende helseregion 234 Gjerdrum

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Hedmark Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Hedmark 2015-2016...

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 Antall salgssteder for alkohol fordelt på bevillingskombinasjon,1980 2009...

Detaljer

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 2013 www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder resultater fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge i 2013. Alle skoler som rapporterte inn

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Nord-Trøndelag Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Nord-Trøndelag

Detaljer

VOFO Møre og Romsdal

VOFO Møre og Romsdal VOFO Møre og Romsdal Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Møre

Detaljer

Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013

Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013 Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013 Oppsummering 2012, fritidsboliger på fjellet I 2012 ble

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Østfold Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Østfold 2015-2016...

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

VOFO Sogn og Fjordane

VOFO Sogn og Fjordane VOFO Sogn og Fjordane Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Sogn

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Akershus Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Akershus 2015-2016...

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Sør-Trøndelag Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Sør-Trøndelag

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Troms Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Troms 2015-2016...

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, oppdatert 10:45 A-C 110-sentralen for Finnmark Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune Akershusbenken Stortinget Alarmsental brann Øst daglig leder Alarmsentral

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring.

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/2635-15.07.2013 Høring av forslag til veilederen Grad av utnytting T-1530 Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. En arbeidsgruppe

Detaljer

Data fra vær- og nedbørstasjoner som rapporterer daglig, og som har vært i drift ti år eller mer. "Start" angir første år med lokale mars-målinger.

Data fra vær- og nedbørstasjoner som rapporterer daglig, og som har vært i drift ti år eller mer. Start angir første år med lokale mars-målinger. Rekorder Data fra vær- og nedbørstasjoner som rapporterer daglig, og som har vært i drift ti år eller mer. "Start" angir første år med lokale mars-målinger. Stasjoner med ny mars-rekord for døgnnedbør

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Art Område Jakttid. som nevnes nedenfor Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa.

Art Område Jakttid. som nevnes nedenfor Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa. Art Område Jakttid Skarver Toppskarv All storskarv Storskarv Ungfugl med hvit buk Andefugler Kortnebbgås Grågås Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn,

Detaljer

Emneord: Overvåking. Luftfilterstasjoner. Luftovervåking. Radioaktivitet i luft.

Emneord: Overvåking. Luftfilterstasjoner. Luftovervåking. Radioaktivitet i luft. Referanse: Møller B, Drefvelin J. Strålevernets overvåking av radioaktivitet i luft. Beskrivelse og resultater for 2000-2004. StrålevernRapport 2008:5. Østerås: Statens strålevern, 2008 Emneord: Overvåking.

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

Næringsanalyse Hallingdal

Næringsanalyse Hallingdal Næringsanalyse Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2008 Fylkesanalyser: Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord-Trøndelag

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag Veke 1 Tysdag 01.01.2013 Veke 1 Onsdag 02.01.2013 Veke 1 Torsdag 03.01.2013 Veke 1 Fredag 04.01.2013 Veke 1 Laurdag 05.01.2013 Veke 1 Søndag 06.01.2013 Veke 2 Måndag 07.01.2013 Veke 2 Tysdag 08.01.2013

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 2 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS alkohol Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon i Norge. Til tross for at voksne i dag ser ut til å drikke mer alkohol enn tidligere, har de unges

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy Etter liste Etter Iiste DATO DERES DATO 25.01.2016 REFERANSE DERES REFERANSE SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy VEDLEGG Kopi til Regiondirektørene i Statsbygg Varsling i forbindelse med kommuneplanprosessen

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2017

Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2017 Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2017 Vaktområde Kommunenavn Vakttilskudd Sesongtillegg Adm.tilskudd Totalt Adm.kommune Østfold sør Halden Sarpsborg Østfold vest Moss Fredrikstad Østfold

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Nordland Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Nordland 2015-2016...

Detaljer

SKOLEVALG 2011. www.samfunnsveven.no RESULTATRAPPORT. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

SKOLEVALG 2011. www.samfunnsveven.no RESULTATRAPPORT. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS SKOLEVALG 2011 RESULTATRAPPORT www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder resultater fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge i 2011. Alle

Detaljer

Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2016

Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2016 Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2016 Vaktområde Kommunenavn Vakttilskudd Sesongtillegg Administrasjonstilskudd Totalt Adm.kommune Østfold sør Halden Sarpsborg Østfold vest Moss Fredrikstad

Detaljer

Medlemsstatistikk 2004

Medlemsstatistikk 2004 2004 Medlemsstatistikk Hovedtall 2004 2003 2004 Antall registrerte 21 213 20 970-1,15 % Antall betalende 21 421 21 425 0,02 % Antall bet under 26 år 17 011 17 193 1,07 % Dekningsgrad i befolkninge 1,93

Detaljer

Overvåking av radioaktivitet i omgivelsene 2007

Overvåking av radioaktivitet i omgivelsene 2007 StrålevernRapport 29:14 Overvåking av radioaktivitet i omgivelsene 27 Resultater fra Strålevernets RADNETT- og luftfilterstasjoner og fra Sivilforsvarets radiacmåletjeneste Referanse: Møller B, Dyve J.E.

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Jakt og fangsttider 2007-2012 Art Område Jakttid

Jakt og fangsttider 2007-2012 Art Område Jakttid Jakt og fangsttider 2007-2012 Art Område Jakttid Skarver Toppskarv All storskarv Storskarv Ungfugl med hvit buk Andefugler Kortnebbgås Grågås Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Sak 3.d Medlemskontingent for

Sak 3.d Medlemskontingent for Til: Fra: Landsmøtet Styret i Forum for offentlig service Dato: 12.10.16 Sak 3.d Medlemskontingent for Bakgrunn Forum for offentlig service (FOS) har alltid hatt samme kontingentsats for alle medlemmer,

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 RAPPORT NR. 2 2009 Juli 2009 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Akershus Fet Nei Akershus Frogn Nei Akershus Gjerdrum Nei Akershus

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer