energi&verdi Historier om Agder Energi 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "energi&verdi Historier om Agder Energi 2011"

Transkript

1 energi&verdi Historier om Agder Energi 2011 LOS størst i Norge Styrker strømnettet Samarbeider med UiA Nytt kraftverk på Iveland Energieffektivt hovedkontor

2 Bygger nytt kraftverk på Iveland Elsertifikater (grønne sertifikater) setter fart i utbyggingen av fornybar energi i Norge. Agder Energi har planene klare. Først ut er nye Iveland kraftverk. Kraftverket bygges inne i fjellet. Vannet ledes gjennom en to kilometer lang tunnel, like stor som en trefelts biltunnel, fra inntaket i Dalanekilen og ned til kraftstasjonen. Anlegget vil øke produksjonen av kraft her på Iveland betraktelig, sier Gro Tronsen, direktør for prosjekt i Agder Energi Produksjon. Det nye kraftverket vil kunne produsere 150 gigawattimer i året, nok til å dekke strømbehovet til eneboliger. Kraftverkets ene aggregat får samme kapasitet som de tre aggregatene som står i det eksisterende kraftverket. Vi beregner en byggetid på rundt 30 måneder. Konsesjonen kom i begynnelsen av mars. Vi er i gang med å gå gjennom prosjektunderlaget og starter mest sannsynlig på anlegget til neste år. Vi regner med å ha det i drift i 2014, sier Tronsen. I FJELLET: Slik blir det nye kraftverket på Iveland. Det KRAFTVERK: Ole Th. Dønnestad og Gro Tronsen ved kraftverket på Iveland. Den nye stasjonen bygges inne i fjellet like bak den gamle kraftstasjonsbygningen. FÅR SERTIFIKATINNTEKTER Nye Iveland kraftverk innlemmes dermed i det svensk-norske sertifikatmarkedet, som etter alt å dømme trer i kraft fra årsskiftet. Markedet for elsertifikater er et politisk virkemiddel for å møte klimautfordringen. Sertifikatene skal stimulere til økt produksjon av fornybar energi ved at utbyggingsprosjekter som er lite eller ikkelønnsomme, gis en ekstrainntekt som gjør at kraftprodusentene kan realisere dem. Ekstrainntekten oppnås ved at produsenten får utstedt sertifikater for strøm levert fra de nye anleggene. Sertifikatene selges til strømleverandører, som for eksempel LOS, som er pålagt å kjøpe dem. Kostnaden fordeles på kundene, som i praksis betaler noen hundrelapper ekstra i året for at utbyggingen av fornybar energi skal skyte fart. Sertifikatene vil bidra til at vi og flere andre kraftprodusenter vil bygge flere nye vann- og vindkraftverk de neste årene. Sertifikatinntektene, som kommer i tillegg til den ordinære kraftprisen, øker antallet lønnsomme prosjekter, sier Ole Th. Dønnestad, konserndirektør energi i Agder Energi. FORNØYD ORDFØRER Ordfører Ole Magne Omdal i Iveland er glad for planene og konsesjonen som nå er gitt. Prosjektet er bra av tre grunner: Det gir miljøvenn- 2 AGDER ENERGI energi&verdi

3 bygges i sin helhet inne i fjellet. lig energi til flere tusen nye husstander, det er svært lønnsomt og vil derfor gi grunnlag for økt utbytte til kommunene og staten, og det gir Iveland noe tilbake i form av infrastruktur og økte skatteinntekter på sikt. Vi skulle nok ønske at mer av verdiskapingen ble igjen på stedet hvor verdiene skapes, men det er en sak mellom kommunen og departementet, ikke mellom kommunen og Agder Energi, sier Omdal. BYGGET FOR LENGE SIDEN Norge er Europas største og verdens sjette største vannkraftprodusent. De fleste og de mest lønnsomme kraftanleggene ble bygget mellom 1960 og Siden har det skjedd lite. Vi forventer et helt annet tempo i utbyggingen av fornybar energi i årene fremover. Agder Energi er godt posisjonert for sertifikatmarkedet, og vi tror på økt aktivitet, sier Dønnestad. Konsernet har i dag en utbyggingsportefølje på rundt 700 GWh innen vannkraft, tilsvarende strømforbruket til husstander. Dette er prosjekter på Agder som enten har fått konsesjon eller som er under offentlig behandling og kan få konsesjon. Agder Energi har også betydelige posisjoner innen vindkraft en rekke steder i Norge gjennom selskapene Dalane Vind og SAE Vind. Utbyggingshastigheten for nye kraftanlegg avhenger ikke bare av sertifikatmarkedet, men også av behandlingstiden for slike anlegg. Vi trenger en smidigere og mer effektiv konsesjonsprosess. Ting tar tid lang tid. Fra et større vannkraftprosjekt planlegges til det kan settes i drift kan det gjerne gå 7-8 år. Det er viktig at mange får komme til orde i forhold til konsesjonssøknader, men det bør gå an å knappe inn et år eller to på behandlingstiden, sier Dønnestad. Agder Energi sendte melding om planer for nye Iveland kraftverk i januar I desember 2007 ble konsesjonssøknaden sendt. Først i mars i år ble konsesjonen gitt av Olje- og energidepartementet. Tekst: Arne Roger Janse Illustrasjon: Oscar Jansen Foto: Eirik Vigsnes AGDER ENERGI energi&verdi 3

4 KRAFTIG VEKST: Arendal er i ferd med å få en strømforsyning for fremtiden, sier Torhild Fjermedal i Agder Energi Nett. Utbyggingen tar høyde Krafttak for Arendal Arendal sentrum ligger badet i lys, fra en strømforsyning som er mer pålitelig enn noensinne. Over en seksårsperiode investerer Agder Energi Nett nærmere 200 millioner kroner i strømnettet i og rundt Arendal. Rundt 50 millioner kroner er brukt til å renovere og bygge ut Torbjørnsbu transformatorstasjon, som hadde sitt første hele driftsår i fjor. Sammen med Barbu transformatorstasjon, som ble ferdigstilt i 2007, sørger nye Torbjørnsbu for strømforsyningen til Arendals vel innbyggere samt et voksende antall bedrifter og offentlige bygg. Torhild Fjermedal, avdelingsdirektør i Agder Energi Nett, nyter utsikten over et opplyst Arendal sentrum. Fortsatt jobbes det med å modernisere fordelingsstasjoner og ledningsnett i byen, men Fjermedal forsikrer at risikoen for strømutfall i byen allerede er kraftig redusert. Vi har gjort en stor jobb for å gi innbyggerne i Arendal en mer robust strømforsyning. Det skal i dag svært mye til for at hele byen blir strømløs. Dersom vi skulle få et utfall, vil forsyningen bli gjenopp- rettet mye raskere enn tidligere, takket være de nye og moderniserte anleggene, sier Fjermedal. Blackout For noen år tilbake var situasjonen en helt annen; hele strømforsyningen til det sentrale Arendal gikk gjennom en 40 år gammel transformatorstasjon på Torbjørnsbu. Alternative forsyningsveier manglet. En novembermorgen i 2002 førte en 4 AGDER ENERGI energi&verdi

5 for at byen vokser og får et vesentlig høyere kraftbehov i årene som kommer. jordfeil i det regionale høyspentnettet til at strømmen forsvant i Arendal sentrum. Store deler av byen var mørklagt i opptil 12 timer. Alt som kunne gå galt, gikk galt den dagen. Vi manglet alternative veier å få fram strømmen til byen på etter at en linje falt ut, og kraftstasjonene og tilhørende linjer som normalt skulle klare å forsyne byen, feilet. Nettet var altfor sårbart, forteller Rolf Erlend Grundt i Agder Energi Nett. Han hadde vakt den fatale dagen. Arendalspakke Hendelsen satte fart i en storstilt plan for å modernisere strømforsyningen til Sørlandets nest største by. Det var blant annet behov for flere forsyningslinjer som kunne ta over, dersom en linje falt ut. Strømutfallet i 2002 synliggjorde store svakheter. Mange anlegg var gamle og slitte og til dels underdimensjonert. Tiden var overmoden for en kraftig opprusting av byens forsyningsnett, sier Fjermedal. Nå er to kraftige trafostasjoner på plass og det utredes forsterkninger på østsiden av Arendal. I tillegg er det lagt flere kabler fra trafostastasjonene og videre inn til byområdene. I fjellveggen over tunnelen på Torvet bygges en ny koblingsstasjon til 20 millioner kroner som skal fordele strømmen til kundene. Den nye koblingsstasjonen og trafostasjonene er fjernstyrt fra den døgnbemannede nettsentralen i Kristiansand. Når det oppstår driftsforstyrrelser kan vi raskere koble om nettet rundt feilstedet slik at flere får strømmen raskere tilbake. Utbyggingen byr på store utfordringer, ettersom mye arbeid skjer nær ved høyspente strømanlegg som er i drift. Vi ønsker færrest mulig utkoblinger under anleggsfasen. Fokuset på sikkerhet har høyeste prioritert og vi har heldigvis unngått alvorlige arbeidsulykker, sier Fjermedal. KILDE: Nye Torbjørnsbu trafostasjon er med sine fire transformatorer en viktig forsyningskilde for strøm til Arendals innbyggere. Arendalittene vil neppe merke særlig mye til millioninvesteringene, annet enn at det stort sett alltid vil være lys i lampa, selv når snøen laver ned og kvikksølvet i gradestokken tar samling i bånn. TEKST: EIRIK VIGSNES FOTO: KJELL INGE SØREIDE AGDER ENERGI energi&verdi 5

6 KRAFTSENTERET: Agder Energis hovedkvarter på Kjøita i Kristiansand er ikke bare et av Norges mest energieffektive bygg. Det er arbeidsplassen Kraftsenter på lavenergi Høsten 2010 flyttet Agder Energi inn i sitt nye hovedkvarter Kraftsenteret på Kjøita i Kristiansand. Et nytt og staselig kontorbygg og et av Norges mest energieffektive bygg. 6 AGDER ENERGI energi&verdi

7 til 420 medarbeidere som har fått nye muligheter til samvær og samarbeid etter at de flyttet sammen fra fem ulike lokasjoner. Mens et gjennomsnittlig, moderne kontorbygg årlig forbruker omkring 250 kwh per kvadratmeter, klarer Kraftsenteret seg med under tredjeparten. Det er såpass spesielt at statsforetaket Enova har valgt Kraftsenteret som såkalt forbildeprosjekt og støttet byggingen med 2,5 millioner kroner. Imponert miljøminister Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim er imponert over at et selskap som tjener penger på å selge kraft ser virksomheten i et bredere perspektiv og viser vei mot redusert energibruk. Jeg håper Kraftsenteret blir et godt utstillingsvindu som viser hva fremtiden kan by på av smarte løsninger, sa Solheim da bygget stod ferdig. Forklaringene på det ekstremt lave energiforbruket er mange: 58 centimeter tykke vegger, 40 centimeter isolasjon i tak. 21 innbyrdes uavhengige ventilasjonsanlegg som gjør det mulig å kople ut arealer som ikke brukes. Flere tusen sensorer styrer lys og ventilasjon; begge deler kuttes når lagre, toaletter og kontorer forlates selv for en kortere periode. Fjernvarme og solenergi Ikke bare er energibruken på Kraftsenteret beskjeden, den er også miljøvennlig. Fjernvarme fra Returkrafts nye avfallsforbrenningsanlegg og solenergi fra paneler på Kraftsenterets eget tak skal sørge for varme og lys i bygget. Solcellene er beskjedne både i investering og ytelse. Poenget er ikke kraft, men innovasjon. Vi vil forske og høste erfaringer på noe vi tror blir en del av fremtidens desentraliserte løsninger, sier Jan Pedersen, Agder Energis prosjektansvarlige for byggingen av Kraftsenteret. AGDER ENERGI energi&verdi 7

8 TRIVSEL: Kraftsenteret preges av luft, lys og små, uformelle sittegrupper. GODT KLIMA: Arne Gunnar Framnes i YIT viser klimataket som skjuler rør fra 21 individuelt styrte ventilasjonsanlegg. Hovedkvarteret til Agder Energi huser 420 ansatte som tidligere arbeidet på fem ulike steder. Samlokaliseringen gir helt nye muligheter for tett og kortreist samarbeid mellom medarbeidere fra ulike datterselskaper, dessuten styrker den trivselen og fellesskapsfølelsen. Huset måler kvadratmeter og kostet 400 millioner kroner. Ekstrakostnadene for å tyne energiforbruket til det minimale er beregnet til millioner kroner. Investeringen spares inn på 5 til 12 år, avhengig av vedlikeholdskostnader og fremtidig energipris. Men satsingen til Agder Energi handler om mer enn penger. LØNNSOM INVESTERING: Trond E. Garmannslund i Agder Energi Varme er sikker på at de ekstra energi-investeringene raskt blir spart inn på driften. TRIVSEL: Kraftsenteret preges av kunst og kvalitet. Prosjektansvarlig Jan Pedersen sier det har resultert i en trivelig og energisk arbeidsplass. Kraftsenteret viser vei Kraftsenteret forteller oss mye om potensialet for energisparing. Vi vil peke på brukeren Agder Energi, entreprenøren Kruse Smith, byggeieren Kristiansand Næringsselskap og alle de andre aktørene i Kristiansand hvis noen skulle tvile på at det er mulig å underskride forskriftenes verdier. Jeg håper Kraftsenterprosjektet blir smittsomt, det er et viktig skritt i retning bedre miljø, sier Frode Olav Gjerstad i statsselskapet Enova som fremmer miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. TEKST: KJETIL ANTHONSEN FOTO: KJELL INGE SØREIDE FAKTA OM AGDER ENERGI Ansatte kvinne mann % 84% % 81% 1714 ansatte 1692 ansatte 8 AGDER ENERGI energi&verdi

9 JUBALONG: LOS-ansatte jubler for at LOS er Norges største strømleverandør. Fra venstre: Hege-Elisabeth Marum, Olav Ausel, Elisabeth Balle, Silje Stallemo, Anne Klepsland Simonsen, Eivind Walskaar og administrerende direktør Roald Mæsel. LOS er størst i Norge LOS leverer strøm til regjeringen, hvermannsen og store virksomheter over hele landet. Det gjør LOS til Norges største strømleverandør. LOS leverte ved utgangen av 2010 strøm tilsvarende 12 TWh i årsforbruk til norske husholdninger og bedrifter. Det er halvannen gang så mye kraft som Agder Energi produserer i løpet av et år og nok til å dekke behovet til rundt husstander. Dette gjør at LOS ved utgangen av 2010 var Norges største strømleverandør. Størrelse er med på å sikre konkurransedyktige priser for kundene våre. Størrelse er også viktig for å kunne ivareta de store kundene, spesielt de som har behov for forvaltning. Det krever at vi har et sterkt og bredt fagmiljø, sier administrerende direktør Roald Mæsel i LOS. Nettopp forvaltningsmiljøet er kraftig styrket etter at LOS i juni i fjor kjøpte Statoils strømvirksomhet. De tidligere Statoilansatte jobber nå på et nyopprettet LOSkontor på Lysaker i Oslo. Kontoret gir oss nærhet til beslutningstakere i større virksomheter. Det gjør at tilbudet til kundene blir enda bedre, sier Mæsel. BEDRIFTSSUKSESS Det er suksess i bedriftsmarkedet som har gjort LOS til landets største strømleverandør. Siden 2004 er levert volum utenfor Agder mer enn tidoblet, og allerede før kjøpet av Statoils portefølje var LOS den største leverandøren av strøm til norske bedrifter. Vi har jobbet systematisk med å lage drifts- og faktureringsløsninger som forenkler kundenes fakturahåndtering. Med våre systemer sparer kundene både tid og penger. Løsningene har sammen med konkurransedyktig pris gjort LOS til en foretrukket leverandør og har resultert i at vi har vunnet mange nye kontrakter gjennom anbudskonkurranser, sier Mæsel. PRIVATSUKSESS I privatmarkedet er LOS den suverent største leverandøren på Sørlandet. I tillegg har LOS rundt kunder utenfor landsdelen. Vi har en sterk stilling i privatmarkedet og det er ikke så mange norske strømleverandører som kan vise til liknende tall, sier Mæsel. Hva skyldes det? At vi er svært konkurransedyktige på pris og gode på service. Det gir kundene trygghet for at de er hos en god leverandør og at det ikke finnes gode grunner for å skifte, sier Mæsel. Direktørens selvskryt støttes opp av Norsk Kundebarometer, som i 2010 viste at LOS har de mest fornøyde strømkundene i landet. Å være størst og samtidig ha de mest fornøyde kundene, er i utgangspunktet en vanskelig øvelse. Jeg er veldig stolt over at vi har klart begge deler. Det skyldes at vi har motiverte ansatte som trives. Fornøyde ansatte gir fornøyde kunder, sier Mæsel. LOS Strømleverandør heleid av Agder Energi Rundt 70 ansatte TEKST: Arne Roger Janse FOTO: KJELL INGE SØREIDE Kontorer i Kristiansand, Arendal, Oslo, Flekkefjord og Evje Selger 12 TWh per år, tilsvarende forbruket til husstander AGDER ENERGI energi&verdi 9

10 GRÅ ENERGI: - Nå er dunken full, sier Andreas (t.h.) og Morten Ljosland til renovatør Kjell Ove Christensen. Bak står mamma Anne Lise og pappa Frank. En full dunk inneholder nok energi til å varme opp et hus en hel dag eller ha TV-en på i 60 timer. Rart at søppel kan tonn søppel og industriavfall fra Agder blir til ren energi i Returkrafts forbrenningsanlegg. Agder Energi Varme bringer fjernvarme til sykehus, skoler, bedrifter og boliger. Morten Ljosland (11) fra Iveland lurer på hvordan søppel kan bli til lys og varme. Jeg vet at søppelet havner i en stor ovn. Men det må være vanskelig å få all varmen inn i alle husene, sier Morten undrende. Han bor på et småbruk i Iveland kommune med lillebror Andreas (9), pappa Frank og mamma Anne Lise. Hvert år kaster familien flere hundre kilo avfall i den grå dunken. En gang i måneden kommer renovasjonsbilen og tømmer dunken. Da er den som regel helt full. Fra hele Iveland samles det totalt inn rundt minst 250 tonn restavfall i året. Det er mye søppel, sier storebror Morten. Han synes det er bra å tenke på at alt søppelet som kastes, ikke havner i naturen men brukes til å skaffe lys og varme. 10 AGDER ENERGI energi&verdi

11 TINER OPP : 30 graders boblende vann kjennes herlig etter en lang vinter, sier familien Ljosland: Frank, Morten, Anne Lise og Andreas. bli deilig badevann Familien er flink til å sortere avfall. Papir og papp går til resirkulering, biologisk avfall blir til jord, glass og metall smeltes om og brukes på nytt. Plast sorteres for seg og i en boks merket farlig avfall, går sparepærer, utgåtte batterier og liknende. Alt annet går i grå dunk. Kraftforvandling I Returkrafts nye forbrenningsanlegg i Kristiansand havner tonn restavfall fra familien Ljosland og andre husstander på Sørlandet. I tillegg tar anlegget imot store mengder næringsavfall fra bedrifter i Agder og Rogaland. Vi omdanner avfallet til store mengder energi, nok til å varme opp boliger hele året, sier administrerende direktør Odd Terje Døvik. Hjertet i anlegget er en 30 meter høy forbrenningsovn som sluker 15 tonn avfall i timen. Temperaturen i ovnen når grader og varmen omdannes til glohet vanndamp. Energien hentes ut i to trinn; en dampdrevet generator som produserer rundt 95 GWh strøm, og et fjernvarmeanlegg som tar imot resten av energien, i form av varmt vann kondensert fra damp. Agder Energi Varmes fjernevarmeanlegg pumper vann med graders AGDER ENERGI energi&verdi 11

12 I front på fjernvarme STOR OVN: Daglig ankommer lastebiler med avfall Returkrafts forbrenningsanlegg. Fra en 75 meter høy pipe kommer det ut røyk som takket være et avansert renseanlegg hovedsakelig består av vanndamp. Agder Energi Varme kommer i 2011 til å levere 90 GWh fjernvarme til boliger og 300 offentlige og private bygg i Kristiansand. Det plasserer byen i elitedivisjonen i Norge når det gjelder bruk av fornybar energi. Vi har kommet langt, men ambisjonene er større. I løpet av 10 år regner vi med å ha doblet leveransene av fjernvarme, sier Torstein Melhus, administrerende direktør i Agder Energi Varme. Fjernvarmeanlegget bygges ut for 100 millioner kroner i år, blant annet med tilførsel til Vågsbygd. Tilgang på fornybar energi fra Returkraft og Xstrata sikrer videre utbygging. varme ut i sitt 35 kilometer lange distribusjonsnett i Kristiansand. Hvert minutt strømmer det ut liter vann. Badeliv hele året I badeanlegget på Spicheren treningssenter i Kristiansand er det sommertemperatur og badeliv hele året, takket være energi fra avfallet. Tenk at vi er med på å varme opp badevannet. Så bra, sier Andreas og Morten og kaster seg ut i det våte element. Badevannet holder 25 grader og i boblebadet langt over 30. Utenfor de store glassrutene skimtes ennå frosne snøhauger. Sommeren er et stykke unna. Familien Ljosland unner seg en forsmak på badesesongen i svømmeanlegget på Spicheren. De er ikke alene. Hvert år har Spicheren rundt besøkende i badeanlegget og treningssenteret. Per Kåre Selle, fungerende leder ved Spicheren, sier det gir en god følelse å vite at senteret er varmet opp av fornybar energi. Et anlegg som Spicheren krever svært mye energi, rundt 1,4 millioner kilowattimer årlig bare på å varme opp bygget og vannet i bassengene. Alt er fjernvarme, sier Selle. Uten fjernvarme ville det gått med liter olje til oppvarmingen som, ifølge Selle, ville gitt et CO2-utslipp på 478 tonn fra Spicheren. TEKST: EIRIK VIGSNES FOTO: KJELL INGE SØREIDE Agder Energi Varme 100 prosent eid av Agder Energi Eier 45 kilometer fjernvarmenett på Sørlandet Leverer fornybar energi fra søppel, bioavfall, metangass og spillvarme fra industri 90 prosent av energileveransen kommer fra søppelforbrenning Leverer fjernvarme fra biokjeler i Arendal, Grimstad og Risør Leverer også fjernkjøling FAKTA OM FJERNVARME 45 kilometer fjernvarmenett på Sørlandet; tilsvarende strekningen mellom Kristiansand og Grimstad 12 AGDER ENERGI energi&verdi

13 Godt år for Sopran Sopran er blitt Sørlandets største inkassobyrå. I tillegg til strømporteføljen for LOS, har vi mer enn 450 eksterne kunder, sier Sollaug Slotten, direktør i Sopran inkasso. Mens det i 2006 var syv ansatte, er det i dag 22 fordelt på kontorer i Kristiansand og Sandefjord. Produktspekteret er utvidet fra inkasso til fakturaadministrasjon og en totalpakke for selskaper som ønsker at Sopran skal ta hånd om alt fra fakturering til oppfølging, inklusive purring og inkasso. Kvikk og personlig oppfølging Rask og god kundebehandling er blitt varemerket til Sopran, men kvikkheten går ikke på bekostning av det som er enda viktigere. Respektfull behandling av skyldnere lønner seg for våre kunder. Blir de som skylder penger korrekt fulgt opp, viser det seg at betalingsviljen øker. Våre kunder skal ikke bare være fornøyd med å få inn pengene sine, men også med den måten vi får inn pengene på, sier Slotten. Blant de nye kundene i 2010 er Sparebanken Pluss, Kruse Smith og Hennig-Olsen Is. Det spesielle med Sparebanken Pluss er at banken flyttet hele sin innfordringskonto fra Aktiv Kapital til oss, sier Aud Fjeldstad, key account manager i Sopran. Det innebærer at Sopran fikk saker som var under arbeid, så vel som nye innfordringsoppgaver fra banken. Etter at Sopran overtok, har vi merket at det er bevegelse på saker som har ligget ubetjent i flere år, sier Tore Dåsvand, soussjef i Sparebanken Pluss. Sopran har allerede løst mange saker for banken i løpet av et års tid. Den direkte kontakten med kunderådgiveren i Sopran er god, og den menneskelige relasjonen er viktig for banken, sier Dåsvand. SAMARBEID: God personlig oppfølging er viktig for Sparebanken Pluss, sier soussjef i banken Tore Dåsvand, som samarbeider godt med Sollaug Slotten (t.v.) og Aud Fjeldstad i Sopran. Vekst innen spesialområder I inneværende år planlegges fortsatt vekst. Satsingsområdene er blant annet tannleger, banker og energiverk. Disse forretningsområdene krever en betydelig spesialkompetanse. Sopran har både erfaring og spisskompetanse på området. Men noen energiverk vil kanskje betakke seg for å bli kunde hos Sopran, som er eid av Agder Energi og har LOS som en av sine store kunder. Enkelte energikunder ser oss som en for nær konkurrent, andre ser oss som en aktør med spesialkompetanse på strømportefølje. Vi har levert anbud hos andre energiselskaper nå og har god tro på vekst innen dette spesialfeltet, sier Slotten. Sopran skal ikke bli landets største inkassoselskap, men har ambisjoner om å være en mellomstor aktør med fleksible systemer som kan tilpasses ulike kunder. Inkasso kan virke skummelt, men folk opplever det ofte som en lettelse å snakke med oss, sier Fjeldstad. Et godt eksempel på smidig kundebehandling er damen som hadde hatt problemer med å betale fakturaer fra LOS. Hun fikk den hjelp hun skulle ha av Sopran, men så ringte hun en dag og klaget sin nød: Jeg får stadig regninger fra disse i LOS, kan dere være så vennlige å si fra til dem at jeg har byttet til Sopran. sopran TEKST: Atle Christiansen FOTO: KJELL INGE SØREIDE Inkassoselskap heleid av Agder Energi Kontorer i Kristiansand og Sandefjord Rundt 20 ansatte Jobbet med ca inkassosaker i 2010 AGDER ENERGI energi&verdi 13

14 Lyse utsikter Otera skal sørge for at den nye Vågsbygdveien kommer i et godt lys. Når du om tre år suser av gårde på en ny firefelts vei mellom Kvadraturen og Vågsbygd sentrum, skal du helst bli imponert over hvor lyse tunnelene er, og glede deg over at bilradioen og mobiltelefon virker når du kjører gjennom dem. Kjørebanene og de fem rundkjøringene vil ha gatelys og elektroniske skilt som viser vei, enten det er natt eller dag. Otera har fått jobben med å bygge alle elektrotekniske anlegg langs veien. Øystein Stebekk, stolt avdelingsdirektør i Otera og ansvarlig for selskapets satsing på samferdsel, lover trafikantene en vei med det ypperste innen lysanlegg og tunnelsikringsinstallasjoner. Ny Vågsbygdvei skal betjene en tredjedel av Kristiansands befolkning og få en slutt på bilkøene inn og ut av byen. Vi skal gjøre det vi kan for at den viktige veistrekningen får en høy standard, sier Stebekk. Han er glad Otera vant anbudet med ny fylkesvei 456 Vågsbygdvei, i skarp konkurranse med flere norske og utenlandske elektroentreprenører. Viktig jobb Hele veianlegget har en økonomisk ramme på 595 millioner kroner. Oteras del utgjør 35 millioner kroner. Arbeidsfellesskapet mellom Repstad Anlegg og NCC Construction er hovedentreprenør og dermed Oteras oppdragsgiver. Dette er en stor jobb midt i vårt nærmarked og vi hadde bestemt oss for å vinne. I siste runde stod det mellom oss og et utenlandsk firma med store ressurser og tilgang på rimelig arbeidskraft. Det var en milepæl for Otera å bli foretrukket framfor en slik konkurrent. Vår styrke ligger i kompetanse og gjennomføringsevne, sier Stebekk. Anleggsmaskinene er for lengst i gang med den 2,5 kilometer lange veistrekningen mellom Kolsdalen og Lumberkrysset. Først mot slutten av året rykker Oteras folk inn for fullt. De to neste årene skal Otera blant annet strekke 17 kilometer veilyskabel og 43 kilometer signalkabler. Det skal monteres 320 nye veilys langs traseen og lysarmaturer og 32 vifter i tunnelene. Et kjempemarked Samferdselfeltet er forlengst blitt et av de største satsingsområdene for Otera. I fjor kom 20 prosent av selskapets inntekter fra denne sektoren. Det dreier seg ikke bare om vei, men også om jernbane og flyplasser, blant annet signalanlegg for bane og innflyvningslys for flytrafikken. Markedet er stort og det vokser med rekordfart, ifølge Stebekk. Det er bare å ta en titt i Nasjonal Transportplan, hvor det er prioritert sam- VISER VEI: Oteras montører er på plass på veianlegget ferdselsprosjekter for 300 milliarder kroner de neste ti årene, sier han. Noen av disse akter Otera å være med på å realisere. Men det er mange konkurrenter som også vil posisjonere seg i det voksende markedet. For å lykkes må Otera de kommende årene rekruttere enda flere fagfolk, sier Stebekk. I dag jobber rundt 100 medarbeidere i Otera med trafikkteknikk. Det tallet må opp etter hvert som vi gir oss i kast med de virkelig store jobbene. Kanskje er vi tre ganger så mange om ti år, sier Stebekk. TEKST: eirik vigsnes FOTO: KJELL INGE SØREIDE 14 AGDER ENERGI energi&verdi

15 til Statens vegvesen. Her lyser noen av dem opp anleggsområdet utenfor den nye Hannevikatunnelen. otera Elektroentreprenørselskap eid av Agder Energi Har elektroteknisk spisskompetanse innen kraft, tele, samferdsel, industri, marine og olje Rundt 800 ansatte ingeniører, teknikere og montører Jobber i hele Norge og tar også oppdrag i utlandet Etablert som eget selskap i Sverige BRED: Illustrasjonen viser ny, bred Vågsbygdvei med tunnelportaler i Kolsdalen. AGDER ENERGI energi&verdi 15

16 På evig jakt etter brannfeller Feil på elektriske anlegg forårsaker hvert år nesten tusen branner i Norge, ofte med tap av menneskeliv. Uten innsatsen til Nettkonsult Elsikkerhet AS i Kristiansand kunne konsekvensene vært langt verre. MÅLER: Tilsynsingeniør Knut Guttormsen fra Nettkonsult at det ikke hefter alvorlige feil eller mangler ved anlegget Jeg er glad for å bli kontrollert. Det er trygt å vite at alt er i orden, sier Oddbjørn Idsøe i Lyngdal som nylig fikk saumfart det elektriske anlegget fra kjeller til loft i det to år gamle huset. Han er selvfølgelig også fornøyd med at det ikke ble avdekket alvorlige feil som det koster mange penger å utbedre. Idsøe er en av anslagsvis huseiere, byggherrer eller bedrifter som årlig besøkes av Nettkonsult Elsikkerhets 30 tilsynsingeniører. De er erfarne fagfolk med fagbrev som elektrikere, tilleggsutdanning som ingeniører og lang fartstid det er ikke tilfeldig at gjennomsnittsalderen er over 50 år. Kriminelle og farlige feil Hva finner dere av feil og mangler? Hele spekteret. Fuskesikringer, det er både kriminelt og livsfarlig. Uvettig bruk av såkalte padder. Vi finner installasjoner som folk har gjort selv, og vi påpeker svært ofte manglende dokumentasjon på arbeid som er utført. I næringslivet sjekker vi om interne kontrollrutiner fungerer, de gjør ikke alltid det, sier daglig leder Jan Arne Kleivset i Nettkonsult Elsikkerhet AS. Innsatsen deres til tross, det brenner mye i Norge ikke sjelden med utgangspunkt i komfyren? Ja, branner forårsakes ikke bare av tekniske feil og mangler. Ofte på grunn av menneskelig svikt, eksempelvis ved matlaging. Kravene skjerpes stadig, jeg ser frem til at alle nye komfyrkurser snart utstyres med automatisk utkopling. Viktig informasjonsarbeid Tilsynsingeniørene driver også et omfattende informasjonsarbeid for å forebygge brann og ulykker, både under sine besøksrunder, men også i en rekke andre sammenhenger. Årlig får 300 skoleklasser i Agder en to timers innføring i el-sikkerhet, et svært populært tiltak. Vi informerer lag og foreninger som ønsker det. Og så gjør vi en betydelig innsats når branner har skjedd. Vi har fire spesialmedarbeidere i brannetterforskning, de bistår politiet og er svært flinke til å finne årsakene til brann. Det er viktig, fordi erfaringene kan brukes i den teknologiske utviklingen av nytt utstyr og selvfølgelig som en del av det videre forebyggende arbeid, sier Kleivset. Alle nettselskaper i Norge har pålegg om å drive slikt tilsyn, tidligere skjedde det i egen regi, av det som het Det Lokale El-tilsynet. I dag teller denne avdelingen i Agder Energi bare én medarbeider, som kjøper tjenestene eksternt. Konkurranseutsatt tilsynsjobb I fjor ble vi etablert som selvstendig aksjeselskap i Agder Energi-konsernet og tilsynsjobben ble konkurranseutsatt. Selv om vi er datterselskap, må vi altså konkurrere på lik linje med andre sakkyndige selskaper i Norge. Det krever høy effektivitet og stadig nye måter å løse gamle 16 AGDER ENERGI energi&verdi

17 FIKK JA: I fjor ble det gitt tre vindkraftkonsesjoner til selskaper som Agder Energi har eierinteresser i. Fikk konsesjon til å bygge tre vindparker Elsikkerhet går nøye gjennom huset til Oddbjørn Idsøe. Han er glad for, men ikke særlig overrasket over, i huset som er bare to år gammelt. oppgaver på. Vi er stolte over at vi vant jobben for Agder Energi. Dessuten har vi vunnet kontrakter i Rogaland, Telemark og Follo/Røyken. Skal vi fortsatt være store i markedet - og det skal vi - er det nødvendig å ekspandere utenfor Agderfylkene, sier Kleivset og forteller at de nå regner på store jobber på Østlandet og i Nord-Norge. Kleivsets medarbeidere kontrollerer absolutt alle som har et strømabonnement, fra pølsebuer til store fabrikker. Næringsbygg skal besøkes hvert femte år, boliger minst hvert 20. Dessuten gjennomføres det tilsyn ut fra rene risikovurderinger. Når det eksempelvis brenner i hus med mange beboere og det viser seg at fuskesikringer er årsaken da prøver Kleivset og hans menn å finne fram til liknende bofellesskap for å sjekke forholdene der. nettkonsult Rådgivende ingeniørfirma heleid av Agder Energi Spesialist på energi- og nettvirksomhet I overkant av 100 ansatte Kontorer i Flekkefjord, Lyngdal, Mandal, Evje, Arendal, Tvedestrand og Drammen To vindkraftselskaper som Agder Energi har eierskap i, fikk i 2010 konsesjon til å bygge totalt tre vindparker. Konsesjonene er viktige milepæler for alle prosjektene, men fortsatt er det en del som gjenstår før man eventuelt kan bygge vindparkene. Ikke minst er vi avhengig av økonomiske rammevilkår for at satsingen skal bli lønnsom. Elsertifikater, som ser ut til å komme på plass fra nyttår, er viktig for den norske vindbransjen, sier Anders Gaudestad, administrerende direktør i Statkraft Agder Energi Vind (SAE Vind). Agder Energi eier 38 prosent av SAE Vind som i fjor fikk konsesjon til å bygge vindparker på Kvenndalsfjellet og Fosen i Sør- Trøndelag. Dalane Vind, som Agder Energi eier 50 prosent av, fikk konsesjon til å bygge Bjerkreim vindpark i Rogaland. TEKST: KJETIL ANTHONSEN FOTO: KJELL INGE SØREIDE AGDER ENERGI energi&verdi 17

18 Tuftet på kraftutbygging Saavi Nomeland bygde opp Setesdals største maskinentreprenør like før krafteventyret tok av og forandret dalføret. SAMARBEID: Agder Energi har vært viktig for oss, men i Nomeland Anlegg AS. Du blir ikke rik av å drive med maskiner og anlegg, men du skaper mange arbeidsplasser og bygger varige verdier i lokalsamfunnet. Far og sønn, Saavi Nomeland (74) og Steinar (45), unner seg et avbrekk i en hektisk hverdag for å oppsummere 50 års bedriftshistorie. Nomeland Anlegg AS i Valle rundet et halvt århundre i 2010, og er med sine 40 ansatte en av Setesdals største arbeidsplasser. Bedriften bygger veier, planerer utbyggingsområder og kjører spesialtransport. Når en turbindel på tonn skal på verksted, stiller Nomeland Anlegg med bil og sjåfør. Agder Energi har i alle år vært en viktig oppdragsgiver. Vi får utfordrende oppdrag for Agder Energi. I fjor fikk vi jobben med å forebygge erosjon langs Otra og i Byglandsfjorden, forteller Saavi og Steinar Nomeland. Tøff oppstart Det var ryktene om en storstilt kraftutbygging i Otravassdraget på slutten av 1950-tallet som fikk Saavi Nomeland til å etablere seg som maskinentreprenør. Han øynet store muligheter, men starten ble ikke enkel. Jeg trengte kroner til en lastebil og en beltegraver, men det var vanskelig å få lån. Banken i Valle hadde aldri lånt ut så store beløp før. Jeg pantsatte huset og gikk rundt på bygda for å skaffe kausjonister. 25 bygdefolk kausjonerte for kroner hver, minnes Nomeland. Med kraftutbyggingen på 60-tallet kom oppdragene. Gigantiske damanlegg ble bygd og milevis med tunneler ble sprengt ut. Nomeland Anlegg var for liten for de største oppdragene, men det var nok å ta av. I perioder var det Klondyke-stemning i bransjen, men det kom også år med stillstand og oppdragstørke. Da gjaldt det å holde hjulene i gang som best en kunne, forteller han. Ikke helt A4 Oppdragene fra Agder Energi er sjelden A4. De skal gjerne ha jobber gjort på de mest utilgjengelige og ugjestmilde stedene. Som da Nomeland Anlegg fikk job- 18 AGDER ENERGI energi&verdi

19 vi liker å tro at energiselskapet har tjent på å ha en slagkraftig maskinentreprenør å spille på i Setesdal, sier far Saavi og sønn Steinar Nomeland ben med å bygge anleggsvei fram til Urar i forbindelse med utbyggingen av Holen kraftverk i Bykle. Vi skulle bygge 14 kilometer vei gjennom Setesdals mest værharde fjellområde og tidsfristene var knappe. I nesten meters høyde måtte vi grave oss ned åtte meter i snøen da vi skulle forskale ei av broene utpå vårparten. Vi hadde ikke tid til å vente på snøsmeltingen, minnes Nomeland. I Setesdal gjelder det å være mann for sitt ord. Viktige oppdrag ble gjerne avtalt gjennom bilvinduet eller signert med et håndtrykk. Når avtaler inngås med Agder Energi eller andre i dag, er det mer formaliteter og flere papirer, erkjenner far og sønn Nomeland. Prinsippet er det samme; vi skal holde det vi lover. Hittil har vi levert oppdragene på tiden eller helst noen dager før, sier maskinentreprenørene på Rysstadmoen. Dagfinn Jernes, spesialrådgiver vannkraft i Agder Energi Produksjon, sier det er lett å forholde seg til en leverandør som Nomeland Anlegg. De kan jobben sin, har solid lokalkunnskap og holder hva de lover. Dessuten bidrar de gjerne med egne løsninger på problemer og utfordringer. Det setter vi pris på, sier Jernes. TEKST: EIRIK VIGSNES FOTO: KJELL INGE SØREIDE RINGVIRKNINGER Agder Energi kjøpte varer og tjenester for 1,7 milliarder kroner i leverandører ble benyttet, de fleste hjemmehørende i agderfylkene 60 prosent av innkjøpene var tjenestekjøp, men varer utgjorde 25 prosent Bygg og anleggsoppdrag stod for 15 prosent av innkjøpsvolumet AGDER ENERGI energi&verdi 19

20 Driller før NM I nye drakter fra LOS Fondet skal jentene fra Mandal til NM for å konkurrere med landets beste sportsdrillere. HELE TROPPEN: Sportsdrilljentene fra Mandal fikk i fjor støtte fra LOS Fondet. Bak fra venstre: June Christensen. Bak fra venstre: Idun Helene Østmo, Guro Oftebro, Vibeke Berg-Hansen, Tonje Hansen Det blir gøy og litt skummelt. De andre er nok veldig, veldig flinke, sier Guro Oftebro og Vibeke Berg-Hansen. 14-åringene sitter i turnhallen i Mandal og er nettopp ferdig med en times trening med svingende drillstaver, turnmomenter og dans til høy musikk. I 2005 begynte de og seks andre klassevenninner med sportsdrill. Jeg har alltid hatt lyst til å drille. Og jeg liker å kombinere drill med dans, sier Guro. Tre ganger i uken trener jentene; på obligatoriske og selvvalgte momenter, på kast og mottak av drillstaven, på fremtoning og bevegelse i rommet. Det er kombinasjonen av turn, dans og drilling som gjør sportsdrill til en så fin idrett, sier Charlotte Stave Pedersen, som er en av trenerne til jentetroppen. NYTT I NORGE Drilling er for mange tett knyttet til musikkkorps og 17. mai. Drilling som idrettsgren er av nyere dato, det internasjonale forbundet ble dannet så sent som i 1977, og til Norge kom sportsdrill ikke før på slutten av 80-tallet. I dag er det rundt 300 aktive sportsdrillere fordelt på 12 klubber her i landet. Jentene fra Mandal har ved et par anledninger konkurrert mot et lag fra Sandnes. Nå er det neste års NM som er det store målet. Til NM-turen har jentene fått støtte fra LOS Fondet til å kjøpe nye drakter. Vi gleder oss utrolig mye både til å reise til NM og til å få nye drakter. Det trenger vi virkelig, sier Vibeke Berg-Hansen. STØTTER BARN OG UNGE LOS Fondet har siden 2004 gitt en million kroner til barn og unge på Sørlandet hvert år. Sørlandets største strømleverandør stiftet LOS Fondet for å støtte gode og sunne aktiviteter hos landsdelens unge. Vi spurte kundene våre om råd. Svaret var klart og tydelig: LOS bør bruke noen kroner på barn og unge på Sørlandet. Vi synes det er et godt råd, og vi setter pris på å kunne gi noe tilbake til den landsdelen vi hører hjemme i, sier Roald Mæsel, administrerende direktør i LOS. LOS Fondet har til nå støttet mer enn 600 enkeltpersoner, lag og foreninger i alle de 30 kommunene på Agder. Gjennom LOS Fondet vil vi oppmuntre til kreativitet, initiativ og engasjement. Vi ønsker å oppfylle små og store drømmer, sier Mæsel. TEKST: Arne Roger Janse FOTO: KJELL INGE SØREIDE 20 AGDER ENERGI energi&verdi

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Forretningsområde Energi

Forretningsområde Energi Forretningsområde Energi Konsernstruktur i Agder Energi AS Konsernsjef Økonomi/ Finans Organisasjon Informasjon FO Energi FO Nett FO Marked FO Tjenester - AE Produksjon AS - AE Varme AS - Norsk Varme-

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON

Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON 30. april 2014 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet 2 Et ledende norsk konsern innen fornybar energi

Detaljer

Både Interkraft Energi AS og eierselskapene omsetter kraft i sluttbrukermarkedet, og dispensasjonsbehandlingen omfatter disse fire selskapene.

Både Interkraft Energi AS og eierselskapene omsetter kraft i sluttbrukermarkedet, og dispensasjonsbehandlingen omfatter disse fire selskapene. V2000-24 14.04.2000 Interkraft AS - Søknad om dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling - konkurranseloven 3-1, 3-3 og 3-9 Sammendrag: Interkraft AS søkte om forlenget dispensasjon, slik at selskapet

Detaljer

Agder Energi - Vannkraft. Presentasjon Kristiansand 15.02.2010

Agder Energi - Vannkraft. Presentasjon Kristiansand 15.02.2010 Agder Energi - Vannkraft Presentasjon Kristiansand 15.02.2010 Innhold. Kraftsituasjonen i Europa og Norge Agder Energis eksisterende vannkraftaktiva Reinvesteringer i eksisterende anlegg Agder Energis

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

Investorpresentasjon. Årsrapport 2014 30. april 2015

Investorpresentasjon. Årsrapport 2014 30. april 2015 Investorpresentasjon Årsrapport 2014 30. april 2015 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet Vår visjon Et ledende norsk konsern innen fornybar energi

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Befolkningsandel i tettsted 2Forbikjøring blir mulig Kilde: KMD Regionale utviklingstrekk 2014

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 INNHOLD 1 AGDERFYLKENE... 2 1.1 Handelsbalanse... 3 1.2 Netthandel... 4 2 KRISTIANSANDREGIONEN... 5 2.1 Kristiansand sentrum... 6 2.2 Sørlandsparken... 6 2.3 Lillesand... 7 2.4

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Norges femte største energiselskap Eies av 26 lokale kommuner og to fylkeskommuner Ca. 1000 ansatte Ca. 153 000 kunder EIDSIVA ENERGI AS 3,4 TWh egenproduksjon

Detaljer

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Seminar i regi av Akademikerne og NHO om Kommunereformen på Arendalsuka 13.august 2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tre temaer 1. Agderundersøkelse

Detaljer

EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERsKApsMELDING Eierskapsmelding

EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERsKApsMELDING Eierskapsmelding E I E R KO M M U N E N E I AG D E R E N E R G I eier s kaps ME L D I N G Eierskapsmelding Innhold 1 Forord fra Arbeidsutvalgets leder 2 Innledning 3 Om Agder Energi 4 Eierkommunene i Agder Energi definerer

Detaljer

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 Historikk - elsertifikater 2003 Sverige starter sitt elsertifikatsystem Vinter 2005 forslag om felles

Detaljer

Elektrisitetens fremtidsrolle

Elektrisitetens fremtidsrolle Energy Foresight Symposium 2006 Elektrisitetens fremtidsrolle Disposisjon: Elektrisitetens historie og plass Trender av betydning for elektrisiteten Hva har gjort elektrisiteten til en vinner? En elektrisk

Detaljer

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft satser på bioenergi Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft AS Nord-Norges største energikonsern Eiere med fokus på langsiktig verdiskaping (60% Troms fylkeskommune, 40% Tromsø Kommune)

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Lindesnesregionen, 8/11-13

Lokal energiutredning 2013. Lindesnesregionen, 8/11-13 Lokal energiutredning 2013 Lindesnesregionen, 8/11-13 Hensikt med Lokal energiutredning: Gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området Bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

VÅT HØST SENDTE STRØMPRISEN NED

VÅT HØST SENDTE STRØMPRISEN NED Nyhetsbrev januar 2015 VÅT HØST SENDTE STRØMPRISEN NED KUNDER ER SVÆRT FORNØYDE NY MILLION TIL UTDELING LOS-DAGER HOS VITENSENTERET www.los.no VÅT HØST SENDTE PRISEN NED Strømprisene i Norge var betydelig

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt Ordførermøte 19.08.2010 Agder politidistrikt Bakgrunn: Gi informasjon og fortsette dialogen Lytte og lære av hverandre Skape en felles virkelighetsforståelse Pm`s forslag bygger på følgende: Analyserapporten

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Østre Agder, 22/11-13

Lokal energiutredning 2013. Østre Agder, 22/11-13 Lokal energiutredning 2013 Østre Agder, 22/11-13 Hensikt med Lokal energiutredning: Gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området Bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft 1. STATKRAFT 2. VINDKRAFT 3. VINDKRAFT I NORGE side 2 STATKRAFT KONSERNET 2008 Kraft produksjon, TWh 53.4 Av dette vind 0.6 TWh

Detaljer

Energikonferansen Sør 2008 Det klimanøytrale Sørlandet

Energikonferansen Sør 2008 Det klimanøytrale Sørlandet Energikonferansen Sør 2008 Det klimanøytrale Sørlandet 21.oktober 2008 Universitetet i Agder Klima og energiplaner på Agder status og trender Arild Olsbu Status og trender Klimasituasjonen Energi og klimaplaner

Detaljer

Halvårsrapport 2014 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON

Halvårsrapport 2014 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON Halvårsrapport 2014 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON 26. august 2014 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet 2 Et ledende norsk konsern innen fornybar

Detaljer

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV Fjernvarme er en av EU-kommisjonens tre pilarer for å nå målet om 20 prosent fornybar energi og 20 prosent reduksjon av CO2-utslippene i 2020. Norske myndigheter har

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015 Geovekst prosjekter i Agder 20 August 2015 LACHVA24 Flekkefjord, Sirdal, Bykle og Valle FKB-C FKB-C konstruksjon ut fra omløpsfoto 3878 km2 Cowi fått oppdraget Data er levert og gjort tilgjengelig for

Detaljer

Grunnlagsdokument «Lyngdal 5» Styringsgruppemøte 3.februar 2015 Rådmann Norman Udland

Grunnlagsdokument «Lyngdal 5» Styringsgruppemøte 3.februar 2015 Rådmann Norman Udland Grunnlagsdokument «Lyngdal 5» Styringsgruppemøte 3.februar 2015 Rådmann Norman Udland Agenda Velkommen v/ Jan Kristensen Valg av leder og nesteleder i styringsgruppen Valg av leder og nesteleder i prosjektgruppen

Detaljer

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT)

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) HVA ER TILT? Et system for overvåkning av pasienter som består av Et scoringsskjema En observasjonskurve Et undervisningshefte Et dagskurs Gjennomført

Detaljer

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Brutto energiforbruk utvalgte land (SSB 2009) Totalt Per person Verden er fossil (80+ %) - Norge er et unntak! Fornybarandel av forbruk - EU 2010 (%)

Detaljer

Smart strømmåler innen 2019

Smart strømmåler innen 2019 Januar 2015 Nytt fra Skagerak Smart strømmåler innen 2019 Bruk «Min side»! Endring i forbruksavgift og nettleie Endring i forbruksavgift og nettleie Med virkning fra 1.1.2015 endres nettleien for privatkunder.

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Listerregionen, 13/11-13

Lokal energiutredning 2013. Listerregionen, 13/11-13 Lokal energiutredning 2013 Listerregionen, 13/11-13 Agenda 09.00 Elnettet v/grundt 09.40 Utvikling energiforbruk v/hansen 10.05 Pause 10.15 ENØK-kartlegging Flekkefjord v/haugen 10.45 Nettilknytting v/josefsen

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Aktivt Eierskap enkelt forklart

Aktivt Eierskap enkelt forklart VEILEDER TIL AGDER-KOMMUNENES EIERSKAP I AGDER ENERGI Aktivt Eierskap enkelt forklart Innhold 1 Sørlandets eget energiselskap 2 Visjon, kjernevirksomhet og satsing 3 Verdiskaping i energibransjen 4 Avtalene

Detaljer

Kommunereformen og inntektssystemet virkninger for Iveland

Kommunereformen og inntektssystemet virkninger for Iveland Kommunereformen og inntektssystemet virkninger for Iveland Folkemøte i Iveland 30. mai 2016 Prosessveileder Dag Petter Sødal 1 3 Disposisjon 1. Om inntektssystemet for kommunene 2. Endringene som vedtas

Detaljer

Agdenda. Kort om Norwea. Vindkraft. Fornybarhetdirektivet, hva er det? Elsertifikater. Norge og vindkraft

Agdenda. Kort om Norwea. Vindkraft. Fornybarhetdirektivet, hva er det? Elsertifikater. Norge og vindkraft Agdenda Kort om Norwea Vindkraft Fornybarhetdirektivet, hva er det? Elsertifikater Norge og vindkraft Hva er Norwea? En kombinert interesse-, bransje og lobbyorganisasjon Finansiert av medlemsbedrifter

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Presentasjon for Rådet for miljøteknologi 28. august 2013 Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower ASA MW Europeisk vannkraftutbygging

Detaljer

Muligheter i et krevende marked. Konsernsjef Tom Nysted 15.05.2009

Muligheter i et krevende marked. Konsernsjef Tom Nysted 15.05.2009 Muligheter i et krevende marked Konsernsjef Tom Nysted 15.05.2009 Agder Energi AS Produsent 7,6 TWh nr. 4 i Norge Marked (LOS) bedrift/privat nr. 2 og 3 i Norge Nett 167 000 kunder nr. 4 i Norge Entreprenør

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Agder Energi - Vannkraft. Presentasjon Hovden - 24.10.2009

Agder Energi - Vannkraft. Presentasjon Hovden - 24.10.2009 Agder Energi - Vannkraft Presentasjon Hovden - 24.10.2009 Innhold. Kraftsituasjonen i Norge/Europa Agder Energis eksisterende vannkraftaktiva Agder Energis vannkraftprosjekter Vassdragsforvaltning og konsesjoner

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Strukturutvikling i norsk vindkraftsektor hva skjer fremover?

Strukturutvikling i norsk vindkraftsektor hva skjer fremover? Kluge / Norwea seminar Kjøp og salg av vindkraftprosjekter Oslo 14.februar 2012 Anders Gaudestad Adm. direktør, Statkraft Agder Energi Vind DA Strukturutvikling i norsk vindkraftsektor hva skjer fremover?

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Kristiansand kommune, 23/10-13

Lokal energiutredning 2013. Kristiansand kommune, 23/10-13 Lokal energiutredning 2013 Kristiansand kommune, 23/10-13 Hensikt med Lokal energiutredning: Gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området Bidra til en

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV Norske myndigheter legger opp til en storstilt utbygging av fjernvarme for å løse miljøutfordringene. Fjernvarme tar i bruk fornybare energikilder, sparer

Detaljer

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark -

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Anna Maria Aursund Administrerende direktør Troms Kraft Produksjon AS 1. juni 2012 Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk. SOM NORGES NEST

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Fjernvarmeutbygging på Fornebu

Fjernvarmeutbygging på Fornebu Fjernvarmeutbygging på Fornebu Claus Heen 20.11.2008 1 Fortum Nøkkeltall Børsnotert energikonsern innen elektrisitet, gass og varme Omsetning ca 30 milliarder kr/år Ansatte 8 900 Salg av elkraft 60 TWh/år

Detaljer

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fjernvarme i Narvik Narvik 24.10.2011 Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fakta om Statkraft Statkraft- størst i Europa på fornybar energi. Statkraft produserer: VANNKRAFT, VINDKRAFT, GASSKRAFT,

Detaljer

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11 TAFJORD Presentasjon 13.09.11 Nordvestlandets største energiselskap 275 ansatte 29 000 strømkunder / 32 000 nettkunder Ti heleide kraftstasjoner Største netteier i Møre og Romsdal Produserer og leverer

Detaljer

Får vi et pliktig sertifikatmarked sammen med Sverige? Hvorfor opprinnelsesmerket strøm?

Får vi et pliktig sertifikatmarked sammen med Sverige? Hvorfor opprinnelsesmerket strøm? Får vi et pliktig sertifikatmarked sammen med Sverige? Hvorfor opprinnelsesmerket strøm? Jan Atle Liodden jan.atle.liodden@ae.no Agder Energi Produksjon www.aep-renewables.com Målsetting for presentasjon

Detaljer

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga Næringsutvikling og verdiskaping Adm. dir. Olav Linga Markedsområde - Eiere Eierkommuner: Karmøy kommune 44,84% Haugesund kommune 31,97% Tysvær kommune 9,80% Vindafjord kommune 6,85% Sveio kommune 5,05%

Detaljer

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen?

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Statssekretær Geir Pollestad Sparebanken Hedmarks Lederseminar Miljø, klima og foretningsvirksomhet -fra politisk fokus

Detaljer

Eidefossen kraftstasjon

Eidefossen kraftstasjon Eidefossen kraftstasjon BEGYNNELSEN I 1916 ble Eidefoss Kraftanlæg Aktieselskap stiftet, og alt i 1917 ble første aggregatet satt i drift. I 1920 kom det andre aggregatet, og fra da av produserte kraftstasjonen

Detaljer

KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV SMÅKRAFT OG VINDKRAFT Resultater fra intervjuer med bransjen

KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV SMÅKRAFT OG VINDKRAFT Resultater fra intervjuer med bransjen 5. mars 2012: forseminar PTK Gunnar Westgaard og Kristine Fiksen KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV SMÅKRAFT OG VINDKRAFT Resultater fra intervjuer med bransjen Problemstilling: hvor kan det finnes

Detaljer

Lokale energiutredninger for Setesdalen

Lokale energiutredninger for Setesdalen Lokale energiutredninger for Setesdalen 29/3-2012 Rolf Erlend Grundt, AE Nett Arild Olsbu, Rejlers Informere om i dag Nett; Rolf Erlend Grundt Feil- og avbruddstatistikk Større tiltak utført i nettet siste

Detaljer

Nyhetsbrev mars 2015. www.los.no HUSK MÅLERAVLESNINGEN! NYT LIVET I SKAGEN VERDENSMESTER

Nyhetsbrev mars 2015. www.los.no HUSK MÅLERAVLESNINGEN! NYT LIVET I SKAGEN VERDENSMESTER Nyhetsbrev mars 2015 OVERRASKET VERDENSMESTER HUSK MÅLERAVLESNINGEN! NYT LIVET I SKAGEN www.los.no Andreas Myhre, leder for kraftforvaltning i LOS AS REKORDLAV STRØMPRIS I JANUAR Vi er inne i en lang periode

Detaljer

Evaluering av energiloven Vilkårene for utvikling av varmesektoren

Evaluering av energiloven Vilkårene for utvikling av varmesektoren Evaluering av energiloven Vilkårene for utvikling av varmesektoren Kommentarer fra Norsk Fjernvarme på OED s høringsmøte 27.11.2007 til konsulentrapporter fra Cream, Sefas og Econ Pöyry Evaluering av energiloven

Detaljer

Energibruk og fornybare energiressurser på Agder. Energikonferansen Sør 26.sept. 2012 Arild Olsbu/Gunn Spikkeland Hansen

Energibruk og fornybare energiressurser på Agder. Energikonferansen Sør 26.sept. 2012 Arild Olsbu/Gunn Spikkeland Hansen Energibruk og fornybare energiressurser på Agder Energikonferansen Sør 26.sept. 2012 Arild Olsbu/Gunn Spikkeland Hansen Rådgivningsspesialist på energi- og nettvirksomhet Tidligere Nettkonsult Inkluderer

Detaljer

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los.

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los. Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN VINN GRATIS STRØM www.los.no FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN Høsten begynner

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen 9.3.2011 Energispørsmål som kan interessere økonomer Hva er oppgavene? Hvordan løses de? Hva gjør økonomene? Litt om strøm P F Litt om strøm forts P K

Detaljer

VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER?

VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER? VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER? HEFTET ER UTGITT AV NATUR OG UNGDOM OG ENERGI NORGE NETTSIDE: www.nu.no / www.energinorge.no E-POST: info@nu.no /post@energinorge.no TLF: 23 32 74

Detaljer

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Januar 2013 Nytt fra Skagerak Fremtidens strømmåler blir smart side 4 Små endringer av nettleien i 2013 side 2 Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Opprett efaktura - vinn en ipad Små endringer i nettleien

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Et rendyrket energikonsern

Et rendyrket energikonsern Et rendyrket energikonsern Hafslund foretok i 2011 endringer i organisasjonen slik at konsernet nå framstår som et mer rendyrket energikonsern enn tidligere, med fokus på fornybar energi og infrastruktur

Detaljer

SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS)

SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS) SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS) Kraftkonsernet SKS SKS-konsernet er Nord-Norges største kraftprodusent med 17 kraftstasjoner i Salten-regionen og på Nord-Helgeland.

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

Spennende klassetur med fokus på avfall

Spennende klassetur med fokus på avfall Spennende klassetur med fokus på avfall Torsdag 30. oktober fikk elevene fra 3. trinn ved Flå skole oppfylt sitt ønske om å få sett med egne øyne hva som foregår på forbrenningsanlegget til Heimdal Varmesentral

Detaljer

Høringsinstanser pr. 28.02.2014

Høringsinstanser pr. 28.02.2014 Høringsinstanser pr. 28.02.2014 Fylkeskommuner Aust Agder Fylkeskommune Rogaland Fylkeskommune Telemark Fylkeskommune Vest Agder Fylkeskommune Kommunesammenslutninger på Agder Knutepunkt Sørlandet Lindesnesregionen

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

I starten av møtet vil det bli gitt en orientering om Parkeringsutredning for Vennesla sentrum ved representent fra Asplan Viak. Saker til behandling

I starten av møtet vil det bli gitt en orientering om Parkeringsutredning for Vennesla sentrum ved representent fra Asplan Viak. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 14.12.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen Nr. 3-2009 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Økt transport gir økt nettleie Gavedryss til lokalt barn- og ungdomsarbeid Energieffektivisering og sparing viktig for bedre klima Lave strømpriser nå! Hva kan

Detaljer

Eidsiva Bioenergi AS storskala bioenergi i praksis. Ola Børke Daglig leder

Eidsiva Bioenergi AS storskala bioenergi i praksis. Ola Børke Daglig leder Eidsiva Bioenergi AS storskala bioenergi i praksis Ola Børke Daglig leder Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 300 millioner kroner i utbytte Eies av 27 lokale kommuner

Detaljer

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF EnergiRike Temakonferansen 2004 Energi og verdiskaping Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av Olje-

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Regjeringens satsing på bioenergi

Regjeringens satsing på bioenergi Regjeringens satsing på bioenergi ved Statssekretær Brit Skjelbred Bioenergi i Nord-Norge: Fra ressurs til handling Tromsø 11. november 2002 De energipolitiske utfordringene Stram energi- og effektbalanse

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

Alle grafer og diagrammer

Alle grafer og diagrammer Home / Dette er Hafslund / Alle grafer og diagrammer Alle grafer og diagrammer Barnas miljøfestival - besøkende Annonse Aftenposten om Øya-samarb. Andel av Venture portefølje inkl REC Andre steder Østfold

Detaljer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Agenda Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Vår visjon Kraftfull og energisk Miljøvennlig energi og industriell utvikling for et bedre samfunn

Detaljer

Infrastrukturutfordringer i Nordområdene

Infrastrukturutfordringer i Nordområdene Infrastrukturutfordringer i Nordområdene EBL Vinterkonferansen 2008 Adm.dir. Åge Andresen Disposisjon Litt om Varanger Kraft-konsernet 1. Utgangspunktet Regjeringens Nordområdestrategi Mulighetene 2. Realitetene

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Iveland kommune 21/1-14

Lokal energiutredning 2013. Iveland kommune 21/1-14 Lokal energiutredning 2013 Iveland kommune 21/1-14 Hensikt med lokal energiutredning: Gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området Bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

Nore og Uvdal kommune 28.03.2011

Nore og Uvdal kommune 28.03.2011 Nore og Uvdal kommune 28.03.2011 Innledning Ustekveikja Energi AS er en ren kraftomsetter og er avhengig av et mangfold i kraftmarkedet. Ustekveikja Energi AS ønsker å bidra til dette, der vi kan. Kem

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

utgangspunktet: surt liv på det blide Sørland..

utgangspunktet: surt liv på det blide Sørland.. Folkehelsesamlingen Revsnes hotell 16 september 2011 Agder 2011 En region i vekst Økende industri, men konkurranseutsatt 13000 nye arbeidsplasser Økende deltakelse i arbeidslivet Total avhengighet av arbeidsmarkedet

Detaljer