Kirkeveien 71 N R 1 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG. Medlemskort for Tilbud til ABBL-medlemmer: Vårtur til Skagen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkeveien 71 N R 1 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG. Medlemskort for 2010. Tilbud til ABBL-medlemmer: Vårtur til Skagen."

Transkript

1 N Y T T N R Kirkeveien 71 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: Resultater fra spørreundersøkelse Bondistranda. Se side 4 Medlemskort for 2010 Tilbud til ABBL-medlemmer: Vårtur til Skagen. Se side 26

2 2 ABBL NYTT NR MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR VED KJØP AV BOLIG - BRUK FORKJØPSRETTEN! Ansvarlig utgiver: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385, 1301 Sandvika Telefon: Ansvarlig redaksjonskomité: Søren Pedersen og Irene Nøbben Abonnement: Bladet er gratis for medlemmer. Grafisk produksjon: 07 Gruppen AS, Oslo Innhold: 2 Bruk forkjøpsretten! 3 Leder 4 Bondistranda 6 Nøkkeltall 8 Medlemstjenester 10 Gode tips til bedre økonomi 12 Kirkeveien 71 A 18 Brannsikkerhet 20 Vanntynnbare interiørmalinger 24 Mattips 26 Vårtur til Skagen Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. Forkjøpsretten kan benyttes ved kjøp av andelsleilighet i tilknyttede borettslag. Her finner du boliger i alle størrelser fra 25 og opp til 100 m 2. Tilknyttede andelsboliger er andelsboliger som ligger i borettslag tilknyttet ABBL. For å kunne bli eller være andelseier av en slik leilighet, må man være medlem av boligbyggelaget. Ved overdragelse har først andelseierne i boretts laget og dernest de øvrige medlemmene av boligbyggelaget forkjøpsrett. Hvordan benytter jeg meg av forkjøpsretten? Forkjøpsrettsboligene utlyses i Budstikka hver mandag. De blir også lagt ut på ABBL s hjemmeside: Anne Marie Nesse Knudsen Fordelen ved å kjøpe bolig på forkjøpsrett, er at du slipper å delta i budrunden. Isteden kan du, etter at budrunden er avsluttet, vurdere om du ønsker å gå inn i høyeste bud. Er det flere medlemmer som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, avgjøres retten etter ansiennitet i boligbyggelaget. For mer informasjon om bruk av forkjøpsretten ta kontakt med vår saksbehandler Anne Marie Nesse Knudsen tlf Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum på hjemmebane! «ABBL-nytt» medlemsblad for Asker og Bærum boligbyggelag utgis fire ganger per år og har et opplag på ca eksemplarer. Kontakt oss nå for et godt tilbud på annonsering i kommende utgaver i Annonsesalg: Anne-Lise Fængsrud mobil e-post: MEDLEMSKORT FOR 2010 Medlemskontingent og medlemskort for 2010 følger vedlagt bladet. Forfall for årets kontingent er 12. mars. Ved fremvisning av medlemskort og legitimasjon vil du få rabatt hos firmaer som inngår i ABBLs rabattordning, se side 8 og 9. Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: ADD Media AS - P.b Grønland Oslo Har du mottatt ABBL nytt, men ikke medlemskort? Da er du ikke personlig medlem av boligbyggelaget, men får tilsendt bladet fordi du bor i en bolig hvor ABBL er forretningsfører. Ønsker du å melde deg inn, se eller ring

3 ABBL NYTT NR HVA SKJEDDE I 2009? 2009 VAR ET DRAMATISK BOLIGÅR! Det hele startet med «finanskrise» og dyp pessimisme på de fleste hold. Frykten hadde slått inn i boligmarkedet og ikke minst i media ble det advart på det sterkeste mot å kjøpe bolig og ikke minst boliger organisert som borettslag. I «ABBL nytt» nr , forsøkte jeg å roe ned gemyttene, ved å presisere at det å kjøpe en andelsleilighet i et veldrevet borettslag i Asker og Bærum, ikke medførte noen fare, men at man ikke burde kjøpe andelsleiligheter av nyere dato med høy fellesgjeld og avdragsfrie lån. Det viste seg også å stemme. De som kjøpte eller benyttet forkjøpsrett til andelsleiligheter i borettslag tilknyttet ABBL i første kvartal 2009, gjorde meget gode kjøp. I løpet av året steg prisene på leiligheter i tilknyttede borettslag med 10 til 15 %. Adm. dir. Søren Pedersen Ut over våren kom regjeringen med et forslag som i praksis ville etablere forbud mot etablering av nye lavinnskuddsboliger. Igjen var det en kollektiv massefrykt fra media som skjøv frem tiltaket. I «ABBL nytt» nr anbefalte Vi regjeringen å trekke hele forslaget og heller utrede hvordan lavinnskuddsboliger kan organiseres på en trygg og tilfredsstillende måte. Etter hvert ser det ut til at også flere aktører har kommet frem til at dette trolig er en bedre løsning. Etter sommerferien begynte boligmarkedet å komme til hektene igjen. Flere boligprosjekter, som var stanset eller lagt på is i 2008 og første halvår 2009, dukket opp igjen i salgsannonsene, nå til nye og lavere priser. På grunn av tilbakefallet i boligprisene, særlig for nye boligprosjekter som var priset alt for høyt, konf. Fornebu, stoppet produksjonen opp og entreprenørene fikk færre oppdrag. Den kolossale prisøkningen vi hadde sett i entreprenørmarkedet fra 2007 og 2008 snudde og prisene falt tilbake til 2007-nivå. Kun Statistisk Sentralbyrå (SSB) har registrert prisvekst i bygge kostnadene. I henhold til deres byggekostnadsindeks steg byggekostnadene fra desember 2008 til desember 2009 med 1,8 %. Vi andre har derimot registrert et prisfall på entreprenørtjenester på ca. 15 % i samme periode. Man kan undres over hvor SSB innhenter sine grunnlagstall. Stakkars de byggherrer som inngikk entreprenørkontrakter på topp og som har fått prisstigningstillegg etter SSBs indeks i tillegg. I løpet av 2009 har vi ventet på bygningsdelen av den nye plan- og bygningsloven. Som ved de fleste lovendringer, blir ikke verden verken enklere eller rimeligere. Kravene om balansert ventilasjon og ikke minst «universell utforming», vil fordyre de minste og i utgangspunktet rimeligste boligene vesentlig. I dag er vi i stand til å produsere rimelige og kompakte etableringsboliger for ungdom til priser fra NOK for 2-roms leiligheter og NOK for 3-roms leiligheter, som på vårt siste utbyggingsfelt, Gullhella i Asker. Boligene ble utlyst for salg i forrige «ABBL nytt». Selv om journalist Nils Harnes i Budstikka synes at også de boligene er dyre, kan jeg love ham at det aldri mer vil bli produsert et så rimelig boligprosjekt i Asker og Bærum. Det setter de nye bygge - forskrift ene, kombinert med kommunenes areal politikk, en effektiv stopper for. Nytt kjøkken? Stikk innom og få et godt tilbud! 20 ÅRS GARANTI Østerby Kjøkkenstudio Rådm. Halmrastsvei 18, 1337 Sandvika Tlf Fax:

4 4 ABBL NYTT NR BONDISTRANDA ASKER Over 200 responenter på spørreundersøkelsen I forrige nummer av ABBL nytt, gjennomførte vi en spørre undersøkelse blant medlemmene, for å kartlegge interesse og synspunkter på boligområdet Bondistranda i Asker. Det innkom litt i overkant av 200 svar, og disse har blitt bearbeidet og analysert slik at prosjektet kan utformes best mulig, ut i fra medlemmenes ønsker. Fra svarene kan vi kort oppsummere: ALDERSSAMMENSETNING Av de som besvarte undersøkelsen, var ca. 60 % mellom 46 og 70 år. Flertallet av interessentene er derfor godt voksne mennesker. LEILIGHETSTYPER OG STØRRELSER 55 % av interessentene ønsket 4-roms eller større leilighet. Kun 7 % ønsket 2-roms. På bakgrunn av svarfordelingen, har vi derfor økt antallet store leiligheter på bekostning av de mindre. KJØKKENLØSNING Over 60 % ønsket åpen kjøkkenløsning, mens ca. 30 % ønsket lukket. Vi søker å tilpasse denne fordelingen i utformingen av boligene. STANDARD OG PRIS Litt under halvparten av interessentene ønsket boliger med ordinær standard

5 ABBL NYTT NR (ca kroner pr. m 2 ), mens ca. 40 % ønsket høy standard (ca kroner pr. m 2 ). En mindre gruppe ønsket meget høy standard (ca kroner pr. m 2 ). 83 % av de som ønsket 2-roms leiligheter, ønsket ordinær standard, mens 73 % av de som ønsket de største leilighetene, ønsket høy standard. Det fremgår klart av undersøkelsen at ønsket om standard øker med størrelsen på boligene. Dette er for så vidt ikke så unaturlig, idet hoveddelen av interessegruppen mellom 45 og 70 år, både etterspør store leiligheter og høy standard, mens et klart flertall av de yngste og de eldste, ønsker mindre leiligheter med ordinær standard. GARASJER / PARKERING Kun 36 % av interessentene ønsker en ekstra garasjeplass ut over den som er Vinter ved Bondistranda inkludert i boligen. Naturlig nok er det de som ønsker de største leilighetene som også ønsker en tilleggsplass i garasjen, men selv i denne gruppen er det færre enn halvparten som ønsker tilleggsplass. ANDRE FASILITETER Til slutt ba vi interessentene å besvare hvilke fasiliteter man prioriterte høyest. Rangeringen ble som følger: 1. Direkte heisadkomst til garasje 2. Bredbåndstilknytning 3. Gasspeis 4. Balansert ventilasjon 5. Vannbåren varme 6. To bad (gjelder i hovedsak for de store leilighetene) 7. Separat vaskerom (gjelder i hovedsak for de store leilighetene) 8. Sentralstøvsuger 9. Videokamera på ringetablå ved inngangspartiet 10. Påkostede utearealer Svarene vil bli benyttet under detaljprosjekteringen, slik at prosjektet kan utformes best mulig og i tråd med medlemmenes ønsker. Vi takker for den gode hjelp vi har fått fra de som besvarte undersøkelsen. UTLYSNING OG SALG Vi håper at første byggetrinn, med ca. 85 boliger, kan utlyses for salg før sommerferien. Dessverre har kommunens behandling av reguleringsplanen tatt lengre tid enn planlagt, så tiden begynner å bli knapp. Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon om prosjektet og saksgangen i neste ABBL nytt, som kommer ut rett etter påske. Badeplassen Fra syd Fra nord Fellesarealer

6 6 ABBL NYTT NR NØKKELTALL FOR 2009 Medlemmer Netto medlemstall økte fra til I 2009 ble det tegnet 560 nye medlemskap, mens 474 meldte seg ut eller ble strøket på grunn av kontingentrestanse eller tildeling av eierbolig. Boliger til forvaltning Pr hadde ABBL 7 flere boligselskaper til forvaltning enn på samme tid året før. Økningen utgjør 402 boliger. Til sammen forvalter ABBL boliger. Omsatte boliger innenfor ABBLs forvaltning Eierboliger Andelsboliger Brukte boliger omsatt gjennom ABBLEiendomsforvaltning Oppdrag Omsatt Bruk av forkjøpsrett til andelsleiligheter ABBL inkasso Tvangssalg Fravikelser GRAVSTEINER NAVNETILFØYELSER OG OMARBEIDELSER Ingen fordyrende mellomledd Oslo-distriktets største utvalg Alle prisklasser Ring og få tilsendt GRATIS katalog 12% rabatt ved henvisning til annonsen AVDELING GRORUD: TRONDHEIMSV. 457, OSLO TLF: AVDELING SANDVIKA: INDUSTRIV. 10, SANDVIKA TLF:

7 ABBL NYTT NR HD PVR-DEKODER PRIS MED KOMPLETT 1990,- (ORDINÆR PRIS 2990,-) * Se dine favorittprogrammer når det passer deg! Med en HD PVR-dekoder kan du ta opp, pause og spole livesendinger. I tillegg får du HD-kvalitet med 5 ganger bedre bilde på opptil 10 HD-kanaler i Grunnpakken. Med fellesavtalen KOMPLETT får alle beboere gode rabatter på dekodere. Les mer og bestill på canaldigital.no/komplett. Ta kontakt med styret i ditt borettslag/sameie eller din kontaktperson hos Canal Digital for mer informasjon om KOMPLETT. *299 kroner i årlig kortavgift tilkommer. KOMPLETT inngås kollektivt og er en tilleggsavtale utover Grunnpakken/Serviceavtale.

8 8 ABBL NYTT NR MEDLEMSTJENESTER/ RABATTAVTALER ABBLs hovedformål er å skaffe medlemmene bolig. Som Asker og Bærums største medlemsorganisasjon, hvor hver fjerde husstand enten er medlem eller bor i en bolig ABBL forvalter, representerer ABBL en betydelig andel av de to kommunenes innbyggere. ABBL har, i kraft av denne betydelig brukermassen, fremforhandlet avtaler med lokale leverandører om særlige rabattavtaler for ABBLs medlemmer. Vi presenterer her de medlemstilbud som gjelder for Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: RABATTER FOR ABBL-MEDLEMMER Disse firmaer gir deg rabatt når du fremviser medlemskort og legitimasjon. Rabattene gjelder ved kontant salg på vanlige utsalgspriser. For nærmere detaljer om medlemstilbudene henviser vi til abbl.no ADVOKATBISTAND Adv. Kjell Holden Leif Tronstads plass SANDVIKA Tlf BADEROM Dina's Boligservice Gamle Ringeriksvei BEKKESTUA Tlf E-post: Bistand uten kostnader - begrenset til 1 time. - Fliser, lim, fug og tilbehør til flislegging 20 % - Baderomsmøbler og tilbehør 15 % - Håndverkstjenester 10 % (rabatt på ord. timepris) ELEKTRO Ørnulf Wiig Installasjon AS Slependveien 48, Postboks 93, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL Tlf. sentralbord: Tlf. serviceavd.: FARGEHANDEL FLÜGGER - 25 % på lyskilder, glødelamper, lysrørtennere, kompaktlysrør, lavvolt lamper (Philips, Osram) % på armaturer/ovner (Glamox/Nobø) gjelder ikke tilleggsutstyr % på hele kartonger av lyskilder % på installasjonsmateriell, kabler, brytere og kontakter. BOLIGALARM Securitas Direct Postboks OSLO Tlf E-post: BYGGEVARER Byggmakker Sem Bruk Semsveien ASKER Tlf EIENDOMSMEGLING ABBL Eiendomsmeling Leif Tronstads plass SANDVIKA Tlf Gratis befaring og prosjektering av boligalarm. Boligalarm: Kr 1 000,- i avslag på grunnpakken. Trelast 13 % Maling 10 % Byggevarer 10 % Gjelder ikke tilbudsvarer Rabatt kr 3 800,- ved salg av bolig. Avd. Asker: Asker & Bærum Handel Askerveien ASKER Tlf E-post: Avd. Bærum: Flügger Farve Rødskiferveien 1 (Kolsås senter) 1352 KOLSÅS Tlf FF-Farve Grini Grini Næringspark ØSTERÅS Tlf FF-Høvik Ramstadsletta HØVIK Tlf % på maling, malerverktøy og tapet Gjelder ikke tilbudsvarer. Flügger Farve Jens Rings vei BEKKESTUA

9 ABBL NYTT NR FLISER Flisekompaniet Oslo og Akershus AS Hoffsveien OSLO Tlf Besøk oss også på: 20 % på fliser og lim Behjelpelig med tilpassing av fliser. Utlån av for. fliskutter, kr 10,- pr. dag. LÅSESMED Låseservice AS Trio Ving Sikkerhetssenter Kontor og verksted: Billingstadsletta BILLINGSTAD Tlf % på materialer regnet på pris eks. m.v.a. FLYTTEEMBALLASJE / SØPPELTAXI RYDD & FLYTT Flytteemballasje: Postboks 16 Alnabru Bedriftssenter 15 % rabatt på 0614 OSLO - Flytteesker Gratis grønt nr Bokesker Tlf / fax Bobleplast E-post: - Silkepapir - Plastsekker - Pakketape FORSIKRING TrygVesta Asker: Bærum (Stabekk): Bærum (Vøyenenga): Grønt nummer: GRATIS TILKJØRT VED MINIMUMSORDRE KR 600 INKL. M.V.A. Søppeltaxi: 15 % rabatt Søppel bortkjøring fra kr 417,- + 2,05 pr. kg søppel inkl. mva. Fra 3 m 3 til 12 m 3 kassebiler - Innboforsikring (forsikr.sum ): Ordinær dekning: Kr 907* Ekstra dekning: Kr 1 379* - Inntil 22 % rabatt på øvrig skadeforsikring - Rabatt på el-sjekk (grunnpremie på kr 198 beregnes pr. forsikringsavtale). * priser gjelder i Asker, Bærum og Røyken GARASJEPORT, PORTÅPNERE og GARASJE Nito Selvbygg 10 % på New England Door garasjeport Kalderoveien 13 og portåpner EIKSMARKA Uforbindtlig besøk m/prøver og Tlf måltakning også kveldstid. Mobil: Prøv oss, det er sluttsummen som teller. Kvalitet med garanti så lenge du bor i huset. GLASS OG RAMMER Bærum Glassmesterforretning A/S Bærumsveien HASLUM Tlf E-post: KJØKKEN Østerby Kjøkkenstudio AS Aamotgården Rådmann vei SANDVIKA Tlf % på glass og speil til bygningsformål samt innramming. Gjelder ikke tilbudsvarer. 25 % på Husebykjøkken. 20 % på garderobe. LÅS / BOLIGALARM / PORTTELEFON trygge rom as Låsesmed Info-Rama Bolig- og bedriftssikring Sandviksveien % på alle lagerførte varer SANDVIKA Gratis sikkerhetsbefaring av bolig- og Tlf næringslokaler. E-post: MALING Star Fabrikkutsalg Husebysletta LIERSTRANDA Tlf E-post: MINICRUISE Stena Line Norge AS Postboks 764 Sentrum 0106 OSLO MOBILT MINILAGER Lagerboks AS Cecilie Thoresens vei OSLO Tlf STEIN OG HELLER S. Sigvartsen Steinindustri A/S Avd. Bærum: Industriveien SANDVIKA Tlf Avd. Oslo: Heggelibakken OSLO Tlf Trondheimsveien OSLO Tlf STEIN OG HELLER Settem Steinindustri A/S Skollerudveien LOMMEDALEN Tlf E-post: TAKSERING Takstsenteret Fagertunveien BEKKESTUA Tlf Fax: % på maling, beis, lakk og malerverktøy. Har også gode priser på parkett, laminat, strier og tapeter. Vårtur til Skagen, 4 7. mai 2010 (se side 26 og 27). I denne utgaven av bladet er det ikke tilbud på minicruise 10 % på korttidsleie av lagerboks 20 % på langtidsleie (1 år el. mer) av lagerboks 12 % på alle varer. Gjelder ikke tilbudsvarer % på granitt, skifer og marmor - 10 % vinterrabatt på gravmonumenter fra nyttår til påske. Stor og variert utstilling av grav monumenter med gode priser. Takstoppdrag - 10 % på ordinær pris. UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR Cramo AS, avd. Bærum 10 % regnet på pris eks. m.v.a. ved leie Ringeriksveien 162 A av maskiner og utstyr VØYENENGA Tlf Firmaer som ønsker å gi ABBLs medlemmer gode rabatter, kan ta kontakt med Irene Nøbben, telefon

10 10 ABBL NYTT NR GODE TIPS TIL BEDRE ØKONOMI Tekst og foto: Hilde Bringsli Forfatteren Cora Sandel har uttalt «Penger er ikke alt, men nøkkelen til resten». Det er i alle fall liten tvil om at vår personlige økonomi påvirker hvordan vi lever. I denne artikkelen gir vi deg noen tips om hvordan du kan få bedre orden i økonomien og hvordan du kan spare penger. Det er heldigvis flere ting vi kan gjøre for å spare penger og gjennom det få litt bedre økonomi. En av de første tingene du bør gjøre er å få oversikt over hvor pengene tar veien. Få oversikt lag budsjett Det får du ved å sette opp et budsjett med tre sentrale poster: inntekter, utgifter og sparing. Inntekter og sparing bør være greit og oversiktlig. Deretter bør du starte med å sette opp en oversikt over husstandens faste kostnader. Renter og avdrag på lån Fellesutgifter på bolig Strøm Telefon Forsikringer Utgifter til barnehage/sfo Reise/månedskort Bilutgifter Når faste kostnader er fratrukket inntekten, ser du hvor mye du har igjen til mat, klær, ferie og fritid. Enkelte banker tilbyr budsjettoppsett som kan lastes ned gratis fra internett. Ta en titt på din banks hjemmeside, eventuelt en annen bank. En annen idé er at du for en kortere periode sparer på alle kvitteringer, store som små. Dette kan med stor sannsynlighet gi deg noen a-ha-opplevelser. Bruker jeg virkelig 250 kroner i måneden på magasiner og ukeblader? Bruker jeg nesten 700 kroner på kaffe i løpet av en måned? Mange gjør faktisk det. Med dagens kaffe latte-trend og priser på over 30 kroner per kopp, forsvinner det raskt slike beløp. Noen vil kanskje synes det er veldig kjedelig å tenke sparing på tilsynelatende små ting, men husk det er penger å spare, og ikke sjelden er det nettopp her du har mulighet. Husleie, barnehageutgifter, transport og reise er det vanskelig å gjøre noe med. Uforutsette utgifter Alle opplever fra tid til annen at det kommer uforutsette utgifter. Det kan dreie seg om alt fra en ødelagt oppvaskmaskin, en større tannlegeregning enn antatt, eller det som verre er, en stor bilreparasjon. Slike ekstrautgifter kan bli tunge å dekke. Derfor bør du ha litt oppsparte midler tilgjenglig. Økonomer anbefaler gjerne at vi har ca kroner i reserve. Ikke alle greier å bygge opp en såpass stor buffer. Prøv likevel, og tenk at en liten buffer er mye bedre enn ingen. Når du går gjennom budsjettet ditt, vil du se at de månedlige inntektene stort sett er faste, mens utgiftene varierer. Enkelte måneder vil forhåpentligvis utgiftene være lavere enn inntektene. Hvis du setter av dette «overskuddet» på en egen konto, vil du sakte, men sikkert, bygge opp den bufferen du trenger. du skifter leverandør. Dine Penger har laget en strømkalkulator. Med hjelp av denne kan du finne ut hvor mye du kan spare på å bytte. Du bør også sjekke om det er penger å spare på å bytte bank- og forsikringsforbindelser. Her gjelder som regel følgende: Jo flere forsikringer du samler på ett sted, jo bedre blir vilkårene. Det kan også være lønnsomt å be ditt eget forsikringsselskap om å gå gjennom forsikringene dine, for å se om det er mulig å redusere premien. Bruk medlemsfordelene til ABBL Det er lett å glemme alle de gode rabattene du kan få gjennom ditt medlemskap i ABBL, organisasjoner osv. Sett deg inn i rabattavtalene og sørg for å ha kortet tilgjenge lig. Her er det garantert penger å spare! Du finner oversikt over ABBL's rabattavtaler på side 8 og 9 i bladet. Særlig på forsikring, kjøkkeninnredning, maling, fliser og en del andre byggevarer kan det være mye å spare. Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: Mange blir overrasket når de ser hvor mye penger de bruker på kaffe i løpet av en måned. Konkrete sparetips Spar strømutgifter Selv om du synes det er krevende sjekk prisene til din strømleverandør. Det er ikke sikkert at kommende strømregninger vil bli like høye dersom Kulturarrangementer Det er hyggelig å gå på konsert, teater osv. Her finnes det mange muligheter, som enten er gratis eller rimeligere med de ulike medlemskapene. Er du glad i Jazz kan du stikke innom Lancelot i Asker. De arrangerer blant annet lørdagsjazz

11 ABBL NYTT NR Tilsvarende ordning, men for voksne damer, finner du på Jar. Rett ved den gamle trikkeholdeplassen holder Siconda hus. Her finner du masse flotte merkeklær til en hyggelig pris. Også sportsutstyr kan vi kjøpe brukt, blant annet hos Sportslåven på Ballerud og i bruktbutikken på Mølla Miljøverksted. På Mølla selger de også brukte møbler, kjøkkenutstyr, bøker m.m. Er du på jakt etter sykkel, kan du få kjøpt det på auksjon hos politiet. Du kan selvsagt også gjøre gode kjøp på loppemarkeder og finn.no. Eller hva med å arrangere privat klær/utstyrsbyttetreff? Du får en sosial begivenhet på kjøpet! klokken Arrangementet er gratis! Er du glad i å gå på teater, men synes det er dyrt og ikke har noe medlemskap som gir deg rabatt, sjekk mulighetene for rimeligere billetter ved å ringe det aktuelle teateret. Flere gir redusert pris på billetter som selges ca. to timer før forestilling. På Operaen kan du se prøveforestillinger på formiddagen uten å betale noe som helst! Er du glad i klassisk musikk er Norges Musikkhøgskole (NMH) stedet. De holder stadig gratiskonserter med sine studenter, fortrinnsvis avgangsstudenter. Sjekk nettsiden til NMH. Hos NRK og TV2 er det også muligheter for å være publikum på flere av underholdningsprogrammene. Også dette er gratis. Bruk biblioteket Bøker, spesielt nye, er dyre. Det samme gjelder interiørblader og andre magasiner. Gå på biblioteket. På de største er det også mulig å låne filmer/dvd. Gaver på lager Det blir som regel mange bursdager på de små i løpet av året. En god idé, som ikke bare sparer deg for penger, men også stress og tid, er å bygge opp et lite gavelager. Leker og bøker som du har funnet på salg. Og bursdagskortene la barna lage dem selv! Det er morsommere og mye billigere. Fargerik kartong, glansbilder, klistremerker o.l. er alt som skal til. Det er lov å invitere venner på spleiselag! Spleiselag Det er hyggelig å invitere til fest, men det koster litt å invitere på god mat & drikke. Gå for spleiselag! Alle tar med seg drikke og småretter til et felles tapas-bord. De fleste synes dette er en fin ordning, og tør du å velge denne formen, kommer garantert flere etter! Rimeligere ferie Hvis du er i en situasjon hvor økonomien er så trang at det å reise på ferie nærmest er utelukket, sjekk følgende: Har du venner eller familie som kan tenke seg å låne bort hytta for en symbolsk sum eller kjenner du noen som ønsker å byttelåne hus og/eller hytte? Ønsker du å dra utenlands kan du kontakte Ferieklubben Norsk Boligbytte. De kobler boligeiere i 65 land. Som medlem får du tilgang til ca boliger over hele verden dersom disse er villige til å ta din bolig i bytte. Verd en sjekk! Last ned musikk fra internett Er det glad i musikk og ønsker å eie CD-er er ikke biblioteket løsningen. Ta nettet til hjelp, og last ned musikk til en rimelig penge! Det blir mange barnebursdager i løpet av et år. Kjøp leker og bøker på salg, og bygg opp et lite lager. Nyttige nettsider: Selge ting Ikke alle har noe å selge, men før eller senere har du trolig noe du ønsker å kvitte deg med. Da kan «finn.no» være tingen. Og motsatt, det et ypperlig sted for å kjøpe ting til en rimelig penge eller enda bedre få det gratis! Gjenbruk Mange av oss har fine barneklær liggende. Det er alltid hyggelig å kunne gi det bort til venner, familie eller Fretex, men er økonomien trang kan du faktisk tjene noen kroner, hvis tøyet fortsatt er pent. Hos Minifroggen ved Kolsås tar de inn pent brukt barnetøy. Her kan du med andre ord gjøre fine kjøp samtidig som du får noen kroner for ditt eget. Gratis trening Trening er viktig. Månedsabonnement på treningsstudio er forholdsvis dyrt. Et bra alternativ er å gå tur eller sykle. Begge deler kan du gjøre sammen med andre, og kanskje best av alt du får vært ute og det koster ingenting! Storhandle De fleste synes det å handle mat er en relativt kjedelig affære, som tar forholdsvis mye tid. Sett av en dag i uken til handledag, fortrinnsvis et tidspunkt det er få i butikken. Gjør storhandel etter planlagt innkjøpsliste. Det sparer deg for både tid og penger. Hvis ikke bruktbutikker er noe for deg, så prøv å kjøpe klær, sko og sportsutstyr på salg.

12 12 ABBL NYTT NR KIRKEVEIEN 71 HASLUM I forrige nummer av «ABBL nytt», hadde vi en kort presentasjon av ABBLs nye boligområde i Bærum, Kirkeveien 71 på Haslum. For å kunne gi medlemmene et best mulig grunnlag for vurderingen av prosjektet, legger vi allerede nå ut foreløpige plan tegninger av de enkelte etasjene i bygget. De leilighetstyper som vi ønsker vurdert spesielt gjennom undersøkelsen, er merket med en fargekode, som du skal kunne finne igjen i spørreskjemaet. Som det fremgår av etasjeplanen, vil bygget bestå av en rekke ulike leilighetstyper, fra komprimerte 2-roms leiligheter på 33 m 2 BRA til store familieleiligheter på 126 m 2 BRA. Flere av leilighetene får i tillegg store terrasser. Alle leilighetene får minst en garasjeplass i lukket garasjekjeller. Det blir etablert heisadkomst fra leilig hetene og ned til garasjekjeller. Opp varming skjer ved hjelp av vannbåren sentralvarme. For øvrig vil valg av utstyr og fasiliteter bli endelig avgjort når resultatene fra undersøkelsen foreligger. Eiendommen er i dag i bruk som kontorbygg, men Bærum kommune har i vedtak av besluttet eiendommen omregulert til boliger. Selve eiendommen fremstår visuelt som en bygning, men består i realiteten av to, Kirkeveien 71 A, som utgjør den delen av bygningen som vender ut mot Kirkeveien og 71 B, som består av den innvendige buen (se illustrasjonen). ABBL har sikret seg utbyggingsrett til begge eiendommene og vil utvikle det hele som ett prosjekt, riktignok i to byggetrinn. Første byggetrinn blir Kirkeveien 71 A, som totalt vil bestå av 85 boliger. Kirkeveien 71 B, som består av ca. 30 boliger, blir annet byggetrinn. For Kirkeveien 71 A er det sendt inn rammesøknad til kommunen, som vi forventer vil bli sluttbehandlet i løpet av februar. Deretter vil vi foreta en siste gjennomgang av prosjektets utforming med hensyn til leilighetstyper, fasiliteter m.m., før boligene kan lyses ut for medlemmene, forhåpentligvis i «ABBL nytt », som kommer ut rett over påske. Men før vi kommer så langt, ønsker vi å kartlegge medlemmenes synspunkter, slik at vi kan foreta nødvendige tilpasninger før igangsettelsessøknad sendes inn til kommunen. Som midtoppslag i bladet, har vi utarbeidet et spørreskjema som vi håper du vil fylle ut så grundig som mulig innen Resultatene fra undersøkelsen vil bli lagt til grunn for den videre detaljplan leggingen. Alle svar vil bli behandlet konfidensielt. Hovedinngangspartiet i Kirkeveien 71 A. Med trappetårnet i forgrunn og heishuset i bakgrunn. Illustrasjonen viser også hvordan vi kan tenke oss konstruksjonen av terrassene mot buen».

13 ABBL NYTT NR NØKKELINFORMASJON OM KIRKEVEIEN 71 HASLUM Byggetrinn I Kirkeveien 71 A 85 leiligheter Byggetrinn II Kirkeveien 71 B ca. 30 leiligheter UTBYGGER: ARKITEKT: ENTREPRENØR: FREMDRIFT: K71 Haslum AS v/abbl gjennom datterselskapene Kirkeveien 71 A AS Kirkeveien 71 B AS Dyrø og Moen AS i samarbeid med Selvaag Design Selvaagbygg KIRKEVEIEN 71 A Rammetillatelse ultimo februar 2010 Utlysning og salg april 2010 Byggestart august 2010 Ferdigstillelse årsskiftet 2011/2012 KIRKEVEIEN 71 B Rammetillatelse ultimo september 2010 Utlysning og salg november 2010 Byggestart februar 2011 Ferdigstillelse 2. kvartal 2012 Foreløpig utkast til etasjeplaner (Leiligheter markert med farge inngår i spørreunersøkelsen). UNDERETASJE GARASJEKJELLER

14 14 ABBL NYTT NR ETASJE 2. ETASJE 4 ROM

15 ABBL NYTT NR ETASJE 4. ETASJE 4 ROM 4 ROM SPEILVENDT

16 16 ABBL NYTT NR ETASJE 6. ETASJE

17 ABBL NYTT NR FORENKLET BESKRIVELSE AV BYGGETS UTFORMING OG KONSTRUKSJON Kirkeveien 71 A er, som nevnt innledningsvis, et kontor og næringsbygg, oppført på slutten av 60-tallet. Byggets konstruksjon er basert på bærende søyler og betongdekker, over seks etasjer. Bæresystemet i eksisterende bygg består av etasjeskillere i betong, som hviler på et bjelke-/søylesystem med kraftige dimensjoner. Akseavstand mellom bjelkene er ca. 5 meter og avstanden mellom søylene 7 meter. Alle konstruksjoner er utført i plasstøpt betong. Planen er å rive ut all «innmaten» i bygget. Det som da står igjen blir selve bæresystemet, som vil danne basis for et helt nytt boligprosjekt, med nye innredninger, fasader og terrasser. På eksisterende bygg blir det bygget en ny toppetasje (6. etasje), tilbaketrukket og utført i lette konstruksjoner. Fordi Kirkeveien 71 A er oppført som et kontor-/næringsbygg, får de enkelte etasjene en langt større takhøyde enn de 2,40 meter som er normal standard for boliger. Takhøyden vil variere fra 2,60 meter til 3,89 meter (se skisse). NYBYGGET I tilknytning til eksisterende bygg, vil vi mot syd/øst-gavlen oppføre et nybygg med til sammen 27 leiligheter. Nybyggdelen blir utført tradisjonelt, med enten prefabrikkerte eller plasstøpte betongdekker. Her blir takhøyden standard 2,40 meter (brutto 2,80 meter), noe som bidrar til at selv om 1. etasje gulv ligger på samme plan i begge bygg, vil 6. etasje gulv i nybygget ligge på samme plan som 5. etasje gulv i eksisterende bygg, se skisse. Skissen illustrerer den ekstra store takhøyden i eksisterende bygg. ytterste søyle, mens eksisterende utkraging utenfor søylen benyttes som terrasse i en lettere konstruksjon. For å gi fasaden liv og markere dens egenart, vil hovedfasadens front bli utstyrt med «gesimsbånd». Mot terrassene får boligene store vindusfelt med utadslående vinduer og dører. De tette feltene skal utføres i liggende trepanel i lune farger. I front av hovedfasaden plasseres byggets hovedinngangsparti, som vist i egen detalj (se side 12). PARKERINGSANLEGG Parkeringsanlegget blir anlagt som et 2-plans underjordisk garasjeanlegg under buen mellom Kirkeveien 71 A og Kirkeveien 71 B. Dekket over garasjeanlegget blir utført som kjøresterkt dekke, av hensyn til adkomst fra stigebil (brann). Over garasjene legges et toppdekke over membranen. Her blir det opparbeidet utenomhusanlegg for beboerne (se illustrasjonen på bladets forside). 6. etasje Litt om bygningens arkitektur og historie Det arkitektoniske uttrykk vil bli godt ivaretatt av arkitekt Gunnar Dyrø, som har en helt spesiell tilknytning til prosjektet. Bygget er opprinnelig tegnet av den kjente arkitekten Robert Esdail, som var en av de fremste forkjemperne av modernistisk arkitektur i Norge på tallet. Fra 1971 var han professor ved NTH s arkitektavdeling, der han blant annet var veileder for student Gunnar Dyrø, som nettopp hadde Kirkeveien 71 som case. Det blir nå Dyrø sin oppgave å føre mesterens prosjekt videre. KIRKEVEIEN 71 B Denne delen av eiendommen vil utgjøre annet byggetrinn. Planarbeidet her har ikke kommet så langt at vi kan vise detaljerte utkast, men vi legger opp til et helhetlig arkitektonisk uttrykk for de to byggene. Kirkeveien 71 B er foreløpig angitt i en transparent gråtone (se illustrasjonen på bladets forside). FASADER Bygget vil fremstå med ny fasade, hvor selve boligdelen blir trukket tilbake til SNITT AV NYBYGG MOT EKSISTERENDE BYGG

18 18 ABBL NYTT NR Boligselskaper glemmer brannsikkerhet To av tre styrer i norske borettslag og sameier har ikke utarbeidet noen plan for evakuering av beboerne ved brann eller andre ulykker. Enda færre har gjennomført øvelser. Bekymringsfullt, mener forsik rings selskapet TrygVesta og Norsk brannvernforening. Tallene er hentet fra en undersøkelse som Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har utført for TrygVesta Forsikring og Norsk brannvernforening blant over 1000 boligselskaper. I undersøkelsen oppgir 76 prosent av styrene at de ikke har laget noen plan for hvordan beboerne skal evakueres dersom det skulle bryte ut brann eller andre ulykker i boligselskapet. Få øver 87 prosent av styrene opplyser at de ikke har gjennomført noen form for brann- eller evakueringsøvelser for beboerne i løpet av de siste fem årene. 41 prosent svarer at de ikke ser dette som et nødvendig behov, mens 40 prosent sier at de ikke en gang har tenkt på muligheten for å arrangere en slik øvelse. I utgangspunktet er det er ikke mer brannfarlig å bo i borettslag / sameie. Men i flerbolighus er du i mye større grad avhengig av naboene rundt deg. Derfor er det viktig at alle vet hva de skal gjøre i tilfelle det oppstår brann. Det er også viktig at man øver på slike situasjoner med jevne mellomrom, sier Kjerstin Fyllingen, som er landssjef for TrygVesta Forsikring. Etter loven er det styret i boligselskapet som har ansvar for å gjennomføre brannsikkerhetstiltak. Uavhengig av brannøvelser i boligselskapet, bør alle beboere gjøre seg kjent med rømningsveier og brannslukkingsutstyr, sier Fyllingen. Misforstått om øvelse Flere av styrene i undersøkelsen oppgir at de finner det vanskelig å gjennomføre brannøvelser fordi de har mange eldre beboere med nedsatt bevegelsesevne. Andre skylder på at brannøvelser vil kunne skremme beboerne. Da har man misforstått hva en brannøvelse er. En øvelse skal tvert imot gjøre folk tryggere, fordi de lærer hvordan de skal opptre hvis det brenner. At det er mange eldre beboere som kanskje trenger hjelp for å komme seg raskt ut, gjør det bare enda viktigere å ha en plan for evakuering og å gjennomføre øvelser, sier Kjerstin Fyllingen. Man kan ikke forvente at Olga på 80 år, som mottar omsorg fra kommunen flere ganger i døgnet, skal klare seg på egen hånd hvis det oppstår brann, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening. Fakta om boligbranner i Norge: Totalt ble det registrert 1488 boligbranner i Av disse fant 866 sted i eneboliger, 464 i leiligheter og 158 i rekkehus. Ved brann kan en evakueringsplan bidra til å redde beboere som trenger hjelp til å komme seg ut. (Ill.foto: Colourbox)

19 ABBL NYTT NR Vi skreddersyr bankløsninger for deg som ABBL medlem! DnB NOR Bank Asker og Bærum Susanne Skogheim Telefon: Mobil: Sandvika Inger B. Eide Telefon: Mobil: Bekkestua Anne Gro Behn Olsen Telefon: Mobil: Asker Du har sikkert mer enn nok å bruke tiden din på om du ikke skal sjekke forsikringer i tillegg. For å gjøre det enklere for deg har ABBL valgt TrygVesta som sin samarbeidspartner. Nå får du en innboforsikring med forsikringssum på 1,5 millioner kroner til en gunstig pris, og inntil 22 % rabatt på alle øvrige forsikringer. Benytt deg av medlemsfordelene, og ring oss på , så hjelper vi deg med å velge riktige forsikringer ut fra dine behov. Du kan også lese mer på Det handler om å være trygg

20 20 ABBL NYTT NR Vanntynnbare interiørmalinger = Fremtiden Tradisjonelt sett har oljemalinger blitt sett på som en nødvendighet for å male treverk innendørs. Det er en myte. Når vi nå skriver 2010 er den tradisjonelle (les løsemiddelholdige) oljemalingen på vei ut. Grunnen til dette er EUs nye miljøkrav. Disse har gradvis blitt strengere, og nå har de fleste produsentene valgt å kutte drastisk ned på produksjonen av denne type maling. En årsak er som tidligere nevnt miljø, men minst like viktig er helseaspektet. Dessverre så sliter mange malere med hodepine, kvalme, ja, til og med hukommelsestap på grunn av mye jobbing med løsemiddelholdige malinger. Dette er ting som lett kan unngås ved å velge vanntynnbare produkter. Produsentene har i flere tiår hatt fullt fokus på utvikling av vanntynnbare erstatningsprodukter som kan overta for tradisjonelle løsemiddelholdige oljemal inger. Danmark og Sverige for eksempel, har hatt en meget streng politikk hva angår løsemidler hos profesjonelle håndverkere, og det har i mer enn 20 år vært forbudt for profesjonelle å benytte løsemiddelholdige produkter innvendig. I Norge er det fortsatt ingen forbud Produsent ene satser hvert eneste år flerfoldige millioner kroner på videreutvikling av vanntynnbare produkter. Vanntynnbare interiørmalinger inneholder ingen skadelige organiske løsemidler (white spirit etc.). De vil derfor ikke sette forbrukerens helse på spill, og heller ikke slippe skadelige stoffer ut i atmosfæren, da det er kun vann som fordamper. Mange stiller seg fortsatt kritiske til kvaliteten på vanntynnbare produkter. Kan de virkelig være like sterke, harde, blanke og pene som tradisjonell oljemaling? Svaret er ubetinget JA! Med den nye teknologien som produsentene har tatt i bruk, er det ingenting som tilsier at de tradisjonelle oljemalingene er bedre enn de vanntynnbare. Snarere tvert imot. En av de store ulempene med oljemaling (ved siden av helse- og miljøaspektet) er at de, uten unntak, både gulner og taper glans etter relativt kort tid. Overflaten ser ofte meget pen ut kort tid etter malebehandlingen, men det endrer seg relativt hurtig. Ettersom de vanntynnbare malingene ikke inneholder

N Y T T N R 3 2 0 0 9 Bondistranda VisNiNg på TomTeN

N Y T T N R 3 2 0 0 9 Bondistranda VisNiNg på TomTeN N Y T N R 2 0 0 T 3 9 Bondistranda Visning på tomt e lørdag den n 17. oktober og søndag den 18. oktober Spørreundersøkelse se midtoppslag Hjerter som banker for Rykkinn! se side 4 5 Nytt liv i furua se

Detaljer

Bondistranda Byggearbeidene har startet

Bondistranda Byggearbeidene har startet N Y T T N R 2 2 0 1 1 Bondistranda Byggearbeidene har startet Se side 4 og 5 Nye Hellerudveien 2. Spørreundersøkelse. Se midtoppslag Medlemskort for 2011 Gunstig innboforsikring for medlemmer. Se side

Detaljer

N R 2. Se side 2. ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien. SIDE 18 Ferietips: Langsom tid på. SIDE 4 Boliger under planlegging: SIDE 3

N R 2. Se side 2. ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien. SIDE 18 Ferietips: Langsom tid på. SIDE 4 Boliger under planlegging: SIDE 3 N Y T T N R 2 2 0 0 8 BJØRNEKOLLEN BORETTSLAG 50 ÅR Se side 2 ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien SIDE 3 ABBL FLYTTER SIDE 4 Boliger under planlegging: Boliger for unge på gullhella

Detaljer

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes N Y T T N R 1 2 0 0 9 Hauger stasjon/kolsåsbanen Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes Se ABBLs bemerkninger til kommuneplanutkastet side

Detaljer

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett.

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. N Y T T N R 2 2 0 0 9 Arne Kristiansen Jan Erik Reenskaug Ole Kvigne Stian Nyblin Erichsen Eksamen bestått se side 2 Asker utvidet kildesortering se side 9 Boligministeren svarer se side 6 Reiseforsikring

Detaljer

ABBL flytter. ABBL eiendomsmegling 25 år N R 4. Jubileumstilbud, se side 7. se side 4 se side 4. Gaver som varmer se side 16. ABBLs nye kontorlokaler

ABBL flytter. ABBL eiendomsmegling 25 år N R 4. Jubileumstilbud, se side 7. se side 4 se side 4. Gaver som varmer se side 16. ABBLs nye kontorlokaler N Y T T N R 4 2 0 0 8 1 5 2 6 3 4 ABBL eiendomsmegling 25 år 1) Johannes Rivertz - daglig leder / fagansvarlig / eiendomsmegler MNEF 2) Erik Kvam Johansen - eiendomsrådgiver 3) Ole Kvigne - eiendomsrådgiver

Detaljer

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter N Y T T N R 2 2 0 1 2 Informasjonsmøte om nye boligprosjekter 24. april kl. 19.30, se side 4. Foto: Karl Braanaas, Budstikka 2012 Innflytting etter Rykkinn-brannen Se side 8 Medlemskort for 2012 / Rabattavtaler

Detaljer

Nytt. Elnes i Vollen. nytt boligområde under planlegging, se side 6 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 4-2012. Vakre bord Se side 24

Nytt. Elnes i Vollen. nytt boligområde under planlegging, se side 6 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 4-2012. Vakre bord Se side 24 Nr. 4-2012 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Elnes i Vollen nytt boligområde under planlegging, se side 6 2012 Sikrer nærmiljøet med livbøyer Se side 4 Endring av tildelingsreglene Se side 18

Detaljer

Nytt. SISTE UTLYSNING BONDISTRANDA Tredje byggetrinn, «Kløver 7», se midtoppslag. Korpåsen Boligsameie 10 år Se side 8

Nytt. SISTE UTLYSNING BONDISTRANDA Tredje byggetrinn, «Kløver 7», se midtoppslag. Korpåsen Boligsameie 10 år Se side 8 Nr. 3-2013 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ SISTE UTLYSNING BONDISTRANDA Tredje byggetrinn, «Kløver 7», se midtoppslag VISNING: Søndag 22.09.2013 kl. 14.00 Mandag 23.09.2013 kl. 18.00 SØKNADSFRIST:

Detaljer

VI HAR OVERSIKTEN! N R 1 ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER.

VI HAR OVERSIKTEN! N R 1 ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER. N Y T T N R 1 2 0 0 7 VI HAR OVERSIKTEN! ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER. SIDE 6-7 SIDE 10 og 12 Årets medlemstilbud SIDE 24 og 25

Detaljer

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11.

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11. Nr. 1-2015 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nytt medlemskort for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel Se side 10-11 Billige billetter til ABBLmedlemmer Se side 18-19 NYTT MEDLEMS-

Detaljer

NYTT. UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag

NYTT. UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag Nr. 1-2013 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum se midtoppslag VISNING: Lørdag 9. og søndag 10. februar kl. 13.00 SØKNADSFRIST: Fredag 15. februar (se søknadsblankett

Detaljer

NYTT. Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år. Direktørskifte i ABBL se side 4 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ

NYTT. Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år. Direktørskifte i ABBL se side 4 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nr. 4-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år Direktørskifte i ABBL se side 4 2 ABBL NYTT nr. 4 2014 Medlemsblad for Asker og

Detaljer

Nye boliger Bekkestua

Nye boliger Bekkestua N Y T T N R 4 2 0 0 7 Nye boliger Bekkestua Foto Bekkestua: Nye boliger på Bekkestua Se vedlagte medlemsundersøkelse SIDE 15 18 Ungdomsboliger for utleie Heimdal Ungdomsboliger Heimdal Søknadsfrist 15.

Detaljer

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 N Y T T 1 2 0 0 8 Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 2 ABBL NYTT NR 1 2008 Asker og Bærum

Detaljer

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA N Y T N R 2 0 0 T 2 6 BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA Søknadsfrist 19. juni Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 www.abbl. 00 no 0('/(0 6.257 HUSK Medlemskontigenten Forfall 20. juni SIDE 9-11

Detaljer

N R 1. Bondivann. SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn. SIDE 5 - Bondivann. SIDE 22 - Orden på rommet

N R 1. Bondivann. SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn. SIDE 5 - Bondivann. SIDE 22 - Orden på rommet N Y T T N R 1 2 0 0 6 Bondivann SIDE 5 - Bondivann SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn SIDE 22 - Orden på rommet 2 ABBL NYTT NR 1 2006 MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR 1-2006 Ansvarlig

Detaljer

Boligtilbud Bondihagen. Tilbud om nye ungdomsboliger N R 3. Søknadsfrist mandag 4. september. Søknadsfrist mandag 4. september.

Boligtilbud Bondihagen. Tilbud om nye ungdomsboliger N R 3. Søknadsfrist mandag 4. september. Søknadsfrist mandag 4. september. N Y T T N R 3 2 0 0 6 oligtilbud ondihagen Søknadsfrist mandag 4. september Se midtoppslag Tilbud om nye ungdomsboliger i Asker Søknadsfrist mandag 4. september Side 4-7 SIDE 11-12 Dame med engasjement

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1 BoBra NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Helene Næss Trivselsprisen 2013 side 8 Kundetilfredshetspris side 14 Ny teleavtale side 27 1 Brille Mandag 21:30 Eller et annet

Detaljer

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul!

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul! bo! NR 4 / 2008. ÅRG. 7 Ny administrerende direktør side 5 Styreseminar på Hafjell side 10 KOBBL Eiendom flytter tilbake side 11 Trivselsprisen 2008 side 15 BRA Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul!

Detaljer

Rehabilitering av bad er viktig s. 8. Telemarks største megler s. 6. Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 1 2010

Rehabilitering av bad er viktig s. 8. Telemarks største megler s. 6. Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 1 2010 Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 1 2010 KLYVE V: Høyde er ingen hindring for BBL Boservice AS som har skiftet vinduene for borettslaget. Telemarks største megler s. 6 BBL Boservice AS s. 38 Rehabilitering

Detaljer

BoBra. NR 2/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Privatisering av vei side 10. Trygg ferie side 20. Årets fargetrender side 12

BoBra. NR 2/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Privatisering av vei side 10. Trygg ferie side 20. Årets fargetrender side 12 BoBra NR 2/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Nina Noreen Privatisering av vei side 10 Årets fargetrender side 12 Trygg ferie side 20 1 25% JKE KJØKKEN SOMMERKAMPANJE på

Detaljer

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34 BoBra NR 3/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Nina Noreen Byfesten side 8 Barn og mobil side 24 Eldrebølgen side 34 1 Benytt TV-en til mer enn TV Med T-We Box fra Canal Digital

Detaljer

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE NBBO ET MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG - UTGAVE 2-2014 Vi ønsker alle våre medlemmer en fantastisk sommer! Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE Side 51-55 13 sider Terrasse,

Detaljer

Gode støttespillere for KBK

Gode støttespillere for KBK BO magasinet NR.3 / 2014 Lyhsenga Borettslag side 7 Nye tak i Allanengen side 32 Medlemsblad for KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Tema: Et godt nabolag side 10 Gode støttespillere for KBK side 36 HTH KRISTIANSUND

Detaljer

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! bo! NR 2/ 2013. ÅRG. 12 BRA Nye medlemsfordeler: Glåmdal bilsenter side 9 Juvelen side 22 Minilageret AS side 26 Ny strømavtale med Eidsiva side 28 Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! Norske

Detaljer

KBBL-medlem nr. 4000 s. 7

KBBL-medlem nr. 4000 s. 7 Nr 4 2012 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Grindhaugen Borettslag s. 32 Perfekt pendlerbolig s. 36 Go KBBL-medlem nr. 4000 s. 7 d ju a o ss i r f l NY PORTTELEFON? La proffen ta seg av jobben!

Detaljer

Nytt lag valgte KBBL s. 10 Mexico-prosjekt s. 27

Nytt lag valgte KBBL s. 10 Mexico-prosjekt s. 27 Medlemsblad for kbbl og MOBO Nr 5 2009 Satser på rehabilitering s. 14 og 30 Trives i pensjonistbolig s. 34 Nytt lag valgte KBBL s. 10 Mexico-prosjekt s. 27 scanpartner Foto: Spot og ewt Kos dere foran

Detaljer

Invitasjon til forsikringsselskap

Invitasjon til forsikringsselskap NB BO Medlemsblad for Nedre Buskerud Boligbyggelag nr - juni 008 MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG BOLIGFOKUS MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG BOFOKUS NB BOBEDRE ET MEDLEMSBLAD FOR

Detaljer