Kirkeveien 71 N R 1 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG. Medlemskort for Tilbud til ABBL-medlemmer: Vårtur til Skagen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkeveien 71 N R 1 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG. Medlemskort for 2010. Tilbud til ABBL-medlemmer: Vårtur til Skagen."

Transkript

1 N Y T T N R Kirkeveien 71 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: Resultater fra spørreundersøkelse Bondistranda. Se side 4 Medlemskort for 2010 Tilbud til ABBL-medlemmer: Vårtur til Skagen. Se side 26

2 2 ABBL NYTT NR MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR VED KJØP AV BOLIG - BRUK FORKJØPSRETTEN! Ansvarlig utgiver: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385, 1301 Sandvika Telefon: Ansvarlig redaksjonskomité: Søren Pedersen og Irene Nøbben Abonnement: Bladet er gratis for medlemmer. Grafisk produksjon: 07 Gruppen AS, Oslo Innhold: 2 Bruk forkjøpsretten! 3 Leder 4 Bondistranda 6 Nøkkeltall 8 Medlemstjenester 10 Gode tips til bedre økonomi 12 Kirkeveien 71 A 18 Brannsikkerhet 20 Vanntynnbare interiørmalinger 24 Mattips 26 Vårtur til Skagen Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. Forkjøpsretten kan benyttes ved kjøp av andelsleilighet i tilknyttede borettslag. Her finner du boliger i alle størrelser fra 25 og opp til 100 m 2. Tilknyttede andelsboliger er andelsboliger som ligger i borettslag tilknyttet ABBL. For å kunne bli eller være andelseier av en slik leilighet, må man være medlem av boligbyggelaget. Ved overdragelse har først andelseierne i boretts laget og dernest de øvrige medlemmene av boligbyggelaget forkjøpsrett. Hvordan benytter jeg meg av forkjøpsretten? Forkjøpsrettsboligene utlyses i Budstikka hver mandag. De blir også lagt ut på ABBL s hjemmeside: Anne Marie Nesse Knudsen Fordelen ved å kjøpe bolig på forkjøpsrett, er at du slipper å delta i budrunden. Isteden kan du, etter at budrunden er avsluttet, vurdere om du ønsker å gå inn i høyeste bud. Er det flere medlemmer som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, avgjøres retten etter ansiennitet i boligbyggelaget. For mer informasjon om bruk av forkjøpsretten ta kontakt med vår saksbehandler Anne Marie Nesse Knudsen tlf Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum på hjemmebane! «ABBL-nytt» medlemsblad for Asker og Bærum boligbyggelag utgis fire ganger per år og har et opplag på ca eksemplarer. Kontakt oss nå for et godt tilbud på annonsering i kommende utgaver i Annonsesalg: Anne-Lise Fængsrud mobil e-post: MEDLEMSKORT FOR 2010 Medlemskontingent og medlemskort for 2010 følger vedlagt bladet. Forfall for årets kontingent er 12. mars. Ved fremvisning av medlemskort og legitimasjon vil du få rabatt hos firmaer som inngår i ABBLs rabattordning, se side 8 og 9. Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: ADD Media AS - P.b Grønland Oslo Har du mottatt ABBL nytt, men ikke medlemskort? Da er du ikke personlig medlem av boligbyggelaget, men får tilsendt bladet fordi du bor i en bolig hvor ABBL er forretningsfører. Ønsker du å melde deg inn, se eller ring

3 ABBL NYTT NR HVA SKJEDDE I 2009? 2009 VAR ET DRAMATISK BOLIGÅR! Det hele startet med «finanskrise» og dyp pessimisme på de fleste hold. Frykten hadde slått inn i boligmarkedet og ikke minst i media ble det advart på det sterkeste mot å kjøpe bolig og ikke minst boliger organisert som borettslag. I «ABBL nytt» nr , forsøkte jeg å roe ned gemyttene, ved å presisere at det å kjøpe en andelsleilighet i et veldrevet borettslag i Asker og Bærum, ikke medførte noen fare, men at man ikke burde kjøpe andelsleiligheter av nyere dato med høy fellesgjeld og avdragsfrie lån. Det viste seg også å stemme. De som kjøpte eller benyttet forkjøpsrett til andelsleiligheter i borettslag tilknyttet ABBL i første kvartal 2009, gjorde meget gode kjøp. I løpet av året steg prisene på leiligheter i tilknyttede borettslag med 10 til 15 %. Adm. dir. Søren Pedersen Ut over våren kom regjeringen med et forslag som i praksis ville etablere forbud mot etablering av nye lavinnskuddsboliger. Igjen var det en kollektiv massefrykt fra media som skjøv frem tiltaket. I «ABBL nytt» nr anbefalte Vi regjeringen å trekke hele forslaget og heller utrede hvordan lavinnskuddsboliger kan organiseres på en trygg og tilfredsstillende måte. Etter hvert ser det ut til at også flere aktører har kommet frem til at dette trolig er en bedre løsning. Etter sommerferien begynte boligmarkedet å komme til hektene igjen. Flere boligprosjekter, som var stanset eller lagt på is i 2008 og første halvår 2009, dukket opp igjen i salgsannonsene, nå til nye og lavere priser. På grunn av tilbakefallet i boligprisene, særlig for nye boligprosjekter som var priset alt for høyt, konf. Fornebu, stoppet produksjonen opp og entreprenørene fikk færre oppdrag. Den kolossale prisøkningen vi hadde sett i entreprenørmarkedet fra 2007 og 2008 snudde og prisene falt tilbake til 2007-nivå. Kun Statistisk Sentralbyrå (SSB) har registrert prisvekst i bygge kostnadene. I henhold til deres byggekostnadsindeks steg byggekostnadene fra desember 2008 til desember 2009 med 1,8 %. Vi andre har derimot registrert et prisfall på entreprenørtjenester på ca. 15 % i samme periode. Man kan undres over hvor SSB innhenter sine grunnlagstall. Stakkars de byggherrer som inngikk entreprenørkontrakter på topp og som har fått prisstigningstillegg etter SSBs indeks i tillegg. I løpet av 2009 har vi ventet på bygningsdelen av den nye plan- og bygningsloven. Som ved de fleste lovendringer, blir ikke verden verken enklere eller rimeligere. Kravene om balansert ventilasjon og ikke minst «universell utforming», vil fordyre de minste og i utgangspunktet rimeligste boligene vesentlig. I dag er vi i stand til å produsere rimelige og kompakte etableringsboliger for ungdom til priser fra NOK for 2-roms leiligheter og NOK for 3-roms leiligheter, som på vårt siste utbyggingsfelt, Gullhella i Asker. Boligene ble utlyst for salg i forrige «ABBL nytt». Selv om journalist Nils Harnes i Budstikka synes at også de boligene er dyre, kan jeg love ham at det aldri mer vil bli produsert et så rimelig boligprosjekt i Asker og Bærum. Det setter de nye bygge - forskrift ene, kombinert med kommunenes areal politikk, en effektiv stopper for. Nytt kjøkken? Stikk innom og få et godt tilbud! 20 ÅRS GARANTI Østerby Kjøkkenstudio Rådm. Halmrastsvei 18, 1337 Sandvika Tlf Fax:

4 4 ABBL NYTT NR BONDISTRANDA ASKER Over 200 responenter på spørreundersøkelsen I forrige nummer av ABBL nytt, gjennomførte vi en spørre undersøkelse blant medlemmene, for å kartlegge interesse og synspunkter på boligområdet Bondistranda i Asker. Det innkom litt i overkant av 200 svar, og disse har blitt bearbeidet og analysert slik at prosjektet kan utformes best mulig, ut i fra medlemmenes ønsker. Fra svarene kan vi kort oppsummere: ALDERSSAMMENSETNING Av de som besvarte undersøkelsen, var ca. 60 % mellom 46 og 70 år. Flertallet av interessentene er derfor godt voksne mennesker. LEILIGHETSTYPER OG STØRRELSER 55 % av interessentene ønsket 4-roms eller større leilighet. Kun 7 % ønsket 2-roms. På bakgrunn av svarfordelingen, har vi derfor økt antallet store leiligheter på bekostning av de mindre. KJØKKENLØSNING Over 60 % ønsket åpen kjøkkenløsning, mens ca. 30 % ønsket lukket. Vi søker å tilpasse denne fordelingen i utformingen av boligene. STANDARD OG PRIS Litt under halvparten av interessentene ønsket boliger med ordinær standard

5 ABBL NYTT NR (ca kroner pr. m 2 ), mens ca. 40 % ønsket høy standard (ca kroner pr. m 2 ). En mindre gruppe ønsket meget høy standard (ca kroner pr. m 2 ). 83 % av de som ønsket 2-roms leiligheter, ønsket ordinær standard, mens 73 % av de som ønsket de største leilighetene, ønsket høy standard. Det fremgår klart av undersøkelsen at ønsket om standard øker med størrelsen på boligene. Dette er for så vidt ikke så unaturlig, idet hoveddelen av interessegruppen mellom 45 og 70 år, både etterspør store leiligheter og høy standard, mens et klart flertall av de yngste og de eldste, ønsker mindre leiligheter med ordinær standard. GARASJER / PARKERING Kun 36 % av interessentene ønsker en ekstra garasjeplass ut over den som er Vinter ved Bondistranda inkludert i boligen. Naturlig nok er det de som ønsker de største leilighetene som også ønsker en tilleggsplass i garasjen, men selv i denne gruppen er det færre enn halvparten som ønsker tilleggsplass. ANDRE FASILITETER Til slutt ba vi interessentene å besvare hvilke fasiliteter man prioriterte høyest. Rangeringen ble som følger: 1. Direkte heisadkomst til garasje 2. Bredbåndstilknytning 3. Gasspeis 4. Balansert ventilasjon 5. Vannbåren varme 6. To bad (gjelder i hovedsak for de store leilighetene) 7. Separat vaskerom (gjelder i hovedsak for de store leilighetene) 8. Sentralstøvsuger 9. Videokamera på ringetablå ved inngangspartiet 10. Påkostede utearealer Svarene vil bli benyttet under detaljprosjekteringen, slik at prosjektet kan utformes best mulig og i tråd med medlemmenes ønsker. Vi takker for den gode hjelp vi har fått fra de som besvarte undersøkelsen. UTLYSNING OG SALG Vi håper at første byggetrinn, med ca. 85 boliger, kan utlyses for salg før sommerferien. Dessverre har kommunens behandling av reguleringsplanen tatt lengre tid enn planlagt, så tiden begynner å bli knapp. Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon om prosjektet og saksgangen i neste ABBL nytt, som kommer ut rett etter påske. Badeplassen Fra syd Fra nord Fellesarealer

6 6 ABBL NYTT NR NØKKELTALL FOR 2009 Medlemmer Netto medlemstall økte fra til I 2009 ble det tegnet 560 nye medlemskap, mens 474 meldte seg ut eller ble strøket på grunn av kontingentrestanse eller tildeling av eierbolig. Boliger til forvaltning Pr hadde ABBL 7 flere boligselskaper til forvaltning enn på samme tid året før. Økningen utgjør 402 boliger. Til sammen forvalter ABBL boliger. Omsatte boliger innenfor ABBLs forvaltning Eierboliger Andelsboliger Brukte boliger omsatt gjennom ABBLEiendomsforvaltning Oppdrag Omsatt Bruk av forkjøpsrett til andelsleiligheter ABBL inkasso Tvangssalg Fravikelser GRAVSTEINER NAVNETILFØYELSER OG OMARBEIDELSER Ingen fordyrende mellomledd Oslo-distriktets største utvalg Alle prisklasser Ring og få tilsendt GRATIS katalog 12% rabatt ved henvisning til annonsen AVDELING GRORUD: TRONDHEIMSV. 457, OSLO TLF: AVDELING SANDVIKA: INDUSTRIV. 10, SANDVIKA TLF:

7 ABBL NYTT NR HD PVR-DEKODER PRIS MED KOMPLETT 1990,- (ORDINÆR PRIS 2990,-) * Se dine favorittprogrammer når det passer deg! Med en HD PVR-dekoder kan du ta opp, pause og spole livesendinger. I tillegg får du HD-kvalitet med 5 ganger bedre bilde på opptil 10 HD-kanaler i Grunnpakken. Med fellesavtalen KOMPLETT får alle beboere gode rabatter på dekodere. Les mer og bestill på canaldigital.no/komplett. Ta kontakt med styret i ditt borettslag/sameie eller din kontaktperson hos Canal Digital for mer informasjon om KOMPLETT. *299 kroner i årlig kortavgift tilkommer. KOMPLETT inngås kollektivt og er en tilleggsavtale utover Grunnpakken/Serviceavtale.

8 8 ABBL NYTT NR MEDLEMSTJENESTER/ RABATTAVTALER ABBLs hovedformål er å skaffe medlemmene bolig. Som Asker og Bærums største medlemsorganisasjon, hvor hver fjerde husstand enten er medlem eller bor i en bolig ABBL forvalter, representerer ABBL en betydelig andel av de to kommunenes innbyggere. ABBL har, i kraft av denne betydelig brukermassen, fremforhandlet avtaler med lokale leverandører om særlige rabattavtaler for ABBLs medlemmer. Vi presenterer her de medlemstilbud som gjelder for Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: RABATTER FOR ABBL-MEDLEMMER Disse firmaer gir deg rabatt når du fremviser medlemskort og legitimasjon. Rabattene gjelder ved kontant salg på vanlige utsalgspriser. For nærmere detaljer om medlemstilbudene henviser vi til abbl.no ADVOKATBISTAND Adv. Kjell Holden Leif Tronstads plass SANDVIKA Tlf BADEROM Dina's Boligservice Gamle Ringeriksvei BEKKESTUA Tlf E-post: Bistand uten kostnader - begrenset til 1 time. - Fliser, lim, fug og tilbehør til flislegging 20 % - Baderomsmøbler og tilbehør 15 % - Håndverkstjenester 10 % (rabatt på ord. timepris) ELEKTRO Ørnulf Wiig Installasjon AS Slependveien 48, Postboks 93, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL Tlf. sentralbord: Tlf. serviceavd.: FARGEHANDEL FLÜGGER - 25 % på lyskilder, glødelamper, lysrørtennere, kompaktlysrør, lavvolt lamper (Philips, Osram) % på armaturer/ovner (Glamox/Nobø) gjelder ikke tilleggsutstyr % på hele kartonger av lyskilder % på installasjonsmateriell, kabler, brytere og kontakter. BOLIGALARM Securitas Direct Postboks OSLO Tlf E-post: BYGGEVARER Byggmakker Sem Bruk Semsveien ASKER Tlf EIENDOMSMEGLING ABBL Eiendomsmeling Leif Tronstads plass SANDVIKA Tlf Gratis befaring og prosjektering av boligalarm. Boligalarm: Kr 1 000,- i avslag på grunnpakken. Trelast 13 % Maling 10 % Byggevarer 10 % Gjelder ikke tilbudsvarer Rabatt kr 3 800,- ved salg av bolig. Avd. Asker: Asker & Bærum Handel Askerveien ASKER Tlf E-post: Avd. Bærum: Flügger Farve Rødskiferveien 1 (Kolsås senter) 1352 KOLSÅS Tlf FF-Farve Grini Grini Næringspark ØSTERÅS Tlf FF-Høvik Ramstadsletta HØVIK Tlf % på maling, malerverktøy og tapet Gjelder ikke tilbudsvarer. Flügger Farve Jens Rings vei BEKKESTUA

9 ABBL NYTT NR FLISER Flisekompaniet Oslo og Akershus AS Hoffsveien OSLO Tlf Besøk oss også på: 20 % på fliser og lim Behjelpelig med tilpassing av fliser. Utlån av for. fliskutter, kr 10,- pr. dag. LÅSESMED Låseservice AS Trio Ving Sikkerhetssenter Kontor og verksted: Billingstadsletta BILLINGSTAD Tlf % på materialer regnet på pris eks. m.v.a. FLYTTEEMBALLASJE / SØPPELTAXI RYDD & FLYTT Flytteemballasje: Postboks 16 Alnabru Bedriftssenter 15 % rabatt på 0614 OSLO - Flytteesker Gratis grønt nr Bokesker Tlf / fax Bobleplast E-post: - Silkepapir - Plastsekker - Pakketape FORSIKRING TrygVesta Asker: Bærum (Stabekk): Bærum (Vøyenenga): Grønt nummer: GRATIS TILKJØRT VED MINIMUMSORDRE KR 600 INKL. M.V.A. Søppeltaxi: 15 % rabatt Søppel bortkjøring fra kr 417,- + 2,05 pr. kg søppel inkl. mva. Fra 3 m 3 til 12 m 3 kassebiler - Innboforsikring (forsikr.sum ): Ordinær dekning: Kr 907* Ekstra dekning: Kr 1 379* - Inntil 22 % rabatt på øvrig skadeforsikring - Rabatt på el-sjekk (grunnpremie på kr 198 beregnes pr. forsikringsavtale). * priser gjelder i Asker, Bærum og Røyken GARASJEPORT, PORTÅPNERE og GARASJE Nito Selvbygg 10 % på New England Door garasjeport Kalderoveien 13 og portåpner EIKSMARKA Uforbindtlig besøk m/prøver og Tlf måltakning også kveldstid. Mobil: Prøv oss, det er sluttsummen som teller. Kvalitet med garanti så lenge du bor i huset. GLASS OG RAMMER Bærum Glassmesterforretning A/S Bærumsveien HASLUM Tlf E-post: KJØKKEN Østerby Kjøkkenstudio AS Aamotgården Rådmann vei SANDVIKA Tlf % på glass og speil til bygningsformål samt innramming. Gjelder ikke tilbudsvarer. 25 % på Husebykjøkken. 20 % på garderobe. LÅS / BOLIGALARM / PORTTELEFON trygge rom as Låsesmed Info-Rama Bolig- og bedriftssikring Sandviksveien % på alle lagerførte varer SANDVIKA Gratis sikkerhetsbefaring av bolig- og Tlf næringslokaler. E-post: MALING Star Fabrikkutsalg Husebysletta LIERSTRANDA Tlf E-post: MINICRUISE Stena Line Norge AS Postboks 764 Sentrum 0106 OSLO MOBILT MINILAGER Lagerboks AS Cecilie Thoresens vei OSLO Tlf STEIN OG HELLER S. Sigvartsen Steinindustri A/S Avd. Bærum: Industriveien SANDVIKA Tlf Avd. Oslo: Heggelibakken OSLO Tlf Trondheimsveien OSLO Tlf STEIN OG HELLER Settem Steinindustri A/S Skollerudveien LOMMEDALEN Tlf E-post: TAKSERING Takstsenteret Fagertunveien BEKKESTUA Tlf Fax: % på maling, beis, lakk og malerverktøy. Har også gode priser på parkett, laminat, strier og tapeter. Vårtur til Skagen, 4 7. mai 2010 (se side 26 og 27). I denne utgaven av bladet er det ikke tilbud på minicruise 10 % på korttidsleie av lagerboks 20 % på langtidsleie (1 år el. mer) av lagerboks 12 % på alle varer. Gjelder ikke tilbudsvarer % på granitt, skifer og marmor - 10 % vinterrabatt på gravmonumenter fra nyttår til påske. Stor og variert utstilling av grav monumenter med gode priser. Takstoppdrag - 10 % på ordinær pris. UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR Cramo AS, avd. Bærum 10 % regnet på pris eks. m.v.a. ved leie Ringeriksveien 162 A av maskiner og utstyr VØYENENGA Tlf Firmaer som ønsker å gi ABBLs medlemmer gode rabatter, kan ta kontakt med Irene Nøbben, telefon

10 10 ABBL NYTT NR GODE TIPS TIL BEDRE ØKONOMI Tekst og foto: Hilde Bringsli Forfatteren Cora Sandel har uttalt «Penger er ikke alt, men nøkkelen til resten». Det er i alle fall liten tvil om at vår personlige økonomi påvirker hvordan vi lever. I denne artikkelen gir vi deg noen tips om hvordan du kan få bedre orden i økonomien og hvordan du kan spare penger. Det er heldigvis flere ting vi kan gjøre for å spare penger og gjennom det få litt bedre økonomi. En av de første tingene du bør gjøre er å få oversikt over hvor pengene tar veien. Få oversikt lag budsjett Det får du ved å sette opp et budsjett med tre sentrale poster: inntekter, utgifter og sparing. Inntekter og sparing bør være greit og oversiktlig. Deretter bør du starte med å sette opp en oversikt over husstandens faste kostnader. Renter og avdrag på lån Fellesutgifter på bolig Strøm Telefon Forsikringer Utgifter til barnehage/sfo Reise/månedskort Bilutgifter Når faste kostnader er fratrukket inntekten, ser du hvor mye du har igjen til mat, klær, ferie og fritid. Enkelte banker tilbyr budsjettoppsett som kan lastes ned gratis fra internett. Ta en titt på din banks hjemmeside, eventuelt en annen bank. En annen idé er at du for en kortere periode sparer på alle kvitteringer, store som små. Dette kan med stor sannsynlighet gi deg noen a-ha-opplevelser. Bruker jeg virkelig 250 kroner i måneden på magasiner og ukeblader? Bruker jeg nesten 700 kroner på kaffe i løpet av en måned? Mange gjør faktisk det. Med dagens kaffe latte-trend og priser på over 30 kroner per kopp, forsvinner det raskt slike beløp. Noen vil kanskje synes det er veldig kjedelig å tenke sparing på tilsynelatende små ting, men husk det er penger å spare, og ikke sjelden er det nettopp her du har mulighet. Husleie, barnehageutgifter, transport og reise er det vanskelig å gjøre noe med. Uforutsette utgifter Alle opplever fra tid til annen at det kommer uforutsette utgifter. Det kan dreie seg om alt fra en ødelagt oppvaskmaskin, en større tannlegeregning enn antatt, eller det som verre er, en stor bilreparasjon. Slike ekstrautgifter kan bli tunge å dekke. Derfor bør du ha litt oppsparte midler tilgjenglig. Økonomer anbefaler gjerne at vi har ca kroner i reserve. Ikke alle greier å bygge opp en såpass stor buffer. Prøv likevel, og tenk at en liten buffer er mye bedre enn ingen. Når du går gjennom budsjettet ditt, vil du se at de månedlige inntektene stort sett er faste, mens utgiftene varierer. Enkelte måneder vil forhåpentligvis utgiftene være lavere enn inntektene. Hvis du setter av dette «overskuddet» på en egen konto, vil du sakte, men sikkert, bygge opp den bufferen du trenger. du skifter leverandør. Dine Penger har laget en strømkalkulator. Med hjelp av denne kan du finne ut hvor mye du kan spare på å bytte. Du bør også sjekke om det er penger å spare på å bytte bank- og forsikringsforbindelser. Her gjelder som regel følgende: Jo flere forsikringer du samler på ett sted, jo bedre blir vilkårene. Det kan også være lønnsomt å be ditt eget forsikringsselskap om å gå gjennom forsikringene dine, for å se om det er mulig å redusere premien. Bruk medlemsfordelene til ABBL Det er lett å glemme alle de gode rabattene du kan få gjennom ditt medlemskap i ABBL, organisasjoner osv. Sett deg inn i rabattavtalene og sørg for å ha kortet tilgjenge lig. Her er det garantert penger å spare! Du finner oversikt over ABBL's rabattavtaler på side 8 og 9 i bladet. Særlig på forsikring, kjøkkeninnredning, maling, fliser og en del andre byggevarer kan det være mye å spare. Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: Mange blir overrasket når de ser hvor mye penger de bruker på kaffe i løpet av en måned. Konkrete sparetips Spar strømutgifter Selv om du synes det er krevende sjekk prisene til din strømleverandør. Det er ikke sikkert at kommende strømregninger vil bli like høye dersom Kulturarrangementer Det er hyggelig å gå på konsert, teater osv. Her finnes det mange muligheter, som enten er gratis eller rimeligere med de ulike medlemskapene. Er du glad i Jazz kan du stikke innom Lancelot i Asker. De arrangerer blant annet lørdagsjazz

11 ABBL NYTT NR Tilsvarende ordning, men for voksne damer, finner du på Jar. Rett ved den gamle trikkeholdeplassen holder Siconda hus. Her finner du masse flotte merkeklær til en hyggelig pris. Også sportsutstyr kan vi kjøpe brukt, blant annet hos Sportslåven på Ballerud og i bruktbutikken på Mølla Miljøverksted. På Mølla selger de også brukte møbler, kjøkkenutstyr, bøker m.m. Er du på jakt etter sykkel, kan du få kjøpt det på auksjon hos politiet. Du kan selvsagt også gjøre gode kjøp på loppemarkeder og finn.no. Eller hva med å arrangere privat klær/utstyrsbyttetreff? Du får en sosial begivenhet på kjøpet! klokken Arrangementet er gratis! Er du glad i å gå på teater, men synes det er dyrt og ikke har noe medlemskap som gir deg rabatt, sjekk mulighetene for rimeligere billetter ved å ringe det aktuelle teateret. Flere gir redusert pris på billetter som selges ca. to timer før forestilling. På Operaen kan du se prøveforestillinger på formiddagen uten å betale noe som helst! Er du glad i klassisk musikk er Norges Musikkhøgskole (NMH) stedet. De holder stadig gratiskonserter med sine studenter, fortrinnsvis avgangsstudenter. Sjekk nettsiden til NMH. Hos NRK og TV2 er det også muligheter for å være publikum på flere av underholdningsprogrammene. Også dette er gratis. Bruk biblioteket Bøker, spesielt nye, er dyre. Det samme gjelder interiørblader og andre magasiner. Gå på biblioteket. På de største er det også mulig å låne filmer/dvd. Gaver på lager Det blir som regel mange bursdager på de små i løpet av året. En god idé, som ikke bare sparer deg for penger, men også stress og tid, er å bygge opp et lite gavelager. Leker og bøker som du har funnet på salg. Og bursdagskortene la barna lage dem selv! Det er morsommere og mye billigere. Fargerik kartong, glansbilder, klistremerker o.l. er alt som skal til. Det er lov å invitere venner på spleiselag! Spleiselag Det er hyggelig å invitere til fest, men det koster litt å invitere på god mat & drikke. Gå for spleiselag! Alle tar med seg drikke og småretter til et felles tapas-bord. De fleste synes dette er en fin ordning, og tør du å velge denne formen, kommer garantert flere etter! Rimeligere ferie Hvis du er i en situasjon hvor økonomien er så trang at det å reise på ferie nærmest er utelukket, sjekk følgende: Har du venner eller familie som kan tenke seg å låne bort hytta for en symbolsk sum eller kjenner du noen som ønsker å byttelåne hus og/eller hytte? Ønsker du å dra utenlands kan du kontakte Ferieklubben Norsk Boligbytte. De kobler boligeiere i 65 land. Som medlem får du tilgang til ca boliger over hele verden dersom disse er villige til å ta din bolig i bytte. Verd en sjekk! Last ned musikk fra internett Er det glad i musikk og ønsker å eie CD-er er ikke biblioteket løsningen. Ta nettet til hjelp, og last ned musikk til en rimelig penge! Det blir mange barnebursdager i løpet av et år. Kjøp leker og bøker på salg, og bygg opp et lite lager. Nyttige nettsider: Selge ting Ikke alle har noe å selge, men før eller senere har du trolig noe du ønsker å kvitte deg med. Da kan «finn.no» være tingen. Og motsatt, det et ypperlig sted for å kjøpe ting til en rimelig penge eller enda bedre få det gratis! Gjenbruk Mange av oss har fine barneklær liggende. Det er alltid hyggelig å kunne gi det bort til venner, familie eller Fretex, men er økonomien trang kan du faktisk tjene noen kroner, hvis tøyet fortsatt er pent. Hos Minifroggen ved Kolsås tar de inn pent brukt barnetøy. Her kan du med andre ord gjøre fine kjøp samtidig som du får noen kroner for ditt eget. Gratis trening Trening er viktig. Månedsabonnement på treningsstudio er forholdsvis dyrt. Et bra alternativ er å gå tur eller sykle. Begge deler kan du gjøre sammen med andre, og kanskje best av alt du får vært ute og det koster ingenting! Storhandle De fleste synes det å handle mat er en relativt kjedelig affære, som tar forholdsvis mye tid. Sett av en dag i uken til handledag, fortrinnsvis et tidspunkt det er få i butikken. Gjør storhandel etter planlagt innkjøpsliste. Det sparer deg for både tid og penger. Hvis ikke bruktbutikker er noe for deg, så prøv å kjøpe klær, sko og sportsutstyr på salg.

12 12 ABBL NYTT NR KIRKEVEIEN 71 HASLUM I forrige nummer av «ABBL nytt», hadde vi en kort presentasjon av ABBLs nye boligområde i Bærum, Kirkeveien 71 på Haslum. For å kunne gi medlemmene et best mulig grunnlag for vurderingen av prosjektet, legger vi allerede nå ut foreløpige plan tegninger av de enkelte etasjene i bygget. De leilighetstyper som vi ønsker vurdert spesielt gjennom undersøkelsen, er merket med en fargekode, som du skal kunne finne igjen i spørreskjemaet. Som det fremgår av etasjeplanen, vil bygget bestå av en rekke ulike leilighetstyper, fra komprimerte 2-roms leiligheter på 33 m 2 BRA til store familieleiligheter på 126 m 2 BRA. Flere av leilighetene får i tillegg store terrasser. Alle leilighetene får minst en garasjeplass i lukket garasjekjeller. Det blir etablert heisadkomst fra leilig hetene og ned til garasjekjeller. Opp varming skjer ved hjelp av vannbåren sentralvarme. For øvrig vil valg av utstyr og fasiliteter bli endelig avgjort når resultatene fra undersøkelsen foreligger. Eiendommen er i dag i bruk som kontorbygg, men Bærum kommune har i vedtak av besluttet eiendommen omregulert til boliger. Selve eiendommen fremstår visuelt som en bygning, men består i realiteten av to, Kirkeveien 71 A, som utgjør den delen av bygningen som vender ut mot Kirkeveien og 71 B, som består av den innvendige buen (se illustrasjonen). ABBL har sikret seg utbyggingsrett til begge eiendommene og vil utvikle det hele som ett prosjekt, riktignok i to byggetrinn. Første byggetrinn blir Kirkeveien 71 A, som totalt vil bestå av 85 boliger. Kirkeveien 71 B, som består av ca. 30 boliger, blir annet byggetrinn. For Kirkeveien 71 A er det sendt inn rammesøknad til kommunen, som vi forventer vil bli sluttbehandlet i løpet av februar. Deretter vil vi foreta en siste gjennomgang av prosjektets utforming med hensyn til leilighetstyper, fasiliteter m.m., før boligene kan lyses ut for medlemmene, forhåpentligvis i «ABBL nytt », som kommer ut rett over påske. Men før vi kommer så langt, ønsker vi å kartlegge medlemmenes synspunkter, slik at vi kan foreta nødvendige tilpasninger før igangsettelsessøknad sendes inn til kommunen. Som midtoppslag i bladet, har vi utarbeidet et spørreskjema som vi håper du vil fylle ut så grundig som mulig innen Resultatene fra undersøkelsen vil bli lagt til grunn for den videre detaljplan leggingen. Alle svar vil bli behandlet konfidensielt. Hovedinngangspartiet i Kirkeveien 71 A. Med trappetårnet i forgrunn og heishuset i bakgrunn. Illustrasjonen viser også hvordan vi kan tenke oss konstruksjonen av terrassene mot buen».

13 ABBL NYTT NR NØKKELINFORMASJON OM KIRKEVEIEN 71 HASLUM Byggetrinn I Kirkeveien 71 A 85 leiligheter Byggetrinn II Kirkeveien 71 B ca. 30 leiligheter UTBYGGER: ARKITEKT: ENTREPRENØR: FREMDRIFT: K71 Haslum AS v/abbl gjennom datterselskapene Kirkeveien 71 A AS Kirkeveien 71 B AS Dyrø og Moen AS i samarbeid med Selvaag Design Selvaagbygg KIRKEVEIEN 71 A Rammetillatelse ultimo februar 2010 Utlysning og salg april 2010 Byggestart august 2010 Ferdigstillelse årsskiftet 2011/2012 KIRKEVEIEN 71 B Rammetillatelse ultimo september 2010 Utlysning og salg november 2010 Byggestart februar 2011 Ferdigstillelse 2. kvartal 2012 Foreløpig utkast til etasjeplaner (Leiligheter markert med farge inngår i spørreunersøkelsen). UNDERETASJE GARASJEKJELLER

14 14 ABBL NYTT NR ETASJE 2. ETASJE 4 ROM

15 ABBL NYTT NR ETASJE 4. ETASJE 4 ROM 4 ROM SPEILVENDT

16 16 ABBL NYTT NR ETASJE 6. ETASJE

17 ABBL NYTT NR FORENKLET BESKRIVELSE AV BYGGETS UTFORMING OG KONSTRUKSJON Kirkeveien 71 A er, som nevnt innledningsvis, et kontor og næringsbygg, oppført på slutten av 60-tallet. Byggets konstruksjon er basert på bærende søyler og betongdekker, over seks etasjer. Bæresystemet i eksisterende bygg består av etasjeskillere i betong, som hviler på et bjelke-/søylesystem med kraftige dimensjoner. Akseavstand mellom bjelkene er ca. 5 meter og avstanden mellom søylene 7 meter. Alle konstruksjoner er utført i plasstøpt betong. Planen er å rive ut all «innmaten» i bygget. Det som da står igjen blir selve bæresystemet, som vil danne basis for et helt nytt boligprosjekt, med nye innredninger, fasader og terrasser. På eksisterende bygg blir det bygget en ny toppetasje (6. etasje), tilbaketrukket og utført i lette konstruksjoner. Fordi Kirkeveien 71 A er oppført som et kontor-/næringsbygg, får de enkelte etasjene en langt større takhøyde enn de 2,40 meter som er normal standard for boliger. Takhøyden vil variere fra 2,60 meter til 3,89 meter (se skisse). NYBYGGET I tilknytning til eksisterende bygg, vil vi mot syd/øst-gavlen oppføre et nybygg med til sammen 27 leiligheter. Nybyggdelen blir utført tradisjonelt, med enten prefabrikkerte eller plasstøpte betongdekker. Her blir takhøyden standard 2,40 meter (brutto 2,80 meter), noe som bidrar til at selv om 1. etasje gulv ligger på samme plan i begge bygg, vil 6. etasje gulv i nybygget ligge på samme plan som 5. etasje gulv i eksisterende bygg, se skisse. Skissen illustrerer den ekstra store takhøyden i eksisterende bygg. ytterste søyle, mens eksisterende utkraging utenfor søylen benyttes som terrasse i en lettere konstruksjon. For å gi fasaden liv og markere dens egenart, vil hovedfasadens front bli utstyrt med «gesimsbånd». Mot terrassene får boligene store vindusfelt med utadslående vinduer og dører. De tette feltene skal utføres i liggende trepanel i lune farger. I front av hovedfasaden plasseres byggets hovedinngangsparti, som vist i egen detalj (se side 12). PARKERINGSANLEGG Parkeringsanlegget blir anlagt som et 2-plans underjordisk garasjeanlegg under buen mellom Kirkeveien 71 A og Kirkeveien 71 B. Dekket over garasjeanlegget blir utført som kjøresterkt dekke, av hensyn til adkomst fra stigebil (brann). Over garasjene legges et toppdekke over membranen. Her blir det opparbeidet utenomhusanlegg for beboerne (se illustrasjonen på bladets forside). 6. etasje Litt om bygningens arkitektur og historie Det arkitektoniske uttrykk vil bli godt ivaretatt av arkitekt Gunnar Dyrø, som har en helt spesiell tilknytning til prosjektet. Bygget er opprinnelig tegnet av den kjente arkitekten Robert Esdail, som var en av de fremste forkjemperne av modernistisk arkitektur i Norge på tallet. Fra 1971 var han professor ved NTH s arkitektavdeling, der han blant annet var veileder for student Gunnar Dyrø, som nettopp hadde Kirkeveien 71 som case. Det blir nå Dyrø sin oppgave å føre mesterens prosjekt videre. KIRKEVEIEN 71 B Denne delen av eiendommen vil utgjøre annet byggetrinn. Planarbeidet her har ikke kommet så langt at vi kan vise detaljerte utkast, men vi legger opp til et helhetlig arkitektonisk uttrykk for de to byggene. Kirkeveien 71 B er foreløpig angitt i en transparent gråtone (se illustrasjonen på bladets forside). FASADER Bygget vil fremstå med ny fasade, hvor selve boligdelen blir trukket tilbake til SNITT AV NYBYGG MOT EKSISTERENDE BYGG

18 18 ABBL NYTT NR Boligselskaper glemmer brannsikkerhet To av tre styrer i norske borettslag og sameier har ikke utarbeidet noen plan for evakuering av beboerne ved brann eller andre ulykker. Enda færre har gjennomført øvelser. Bekymringsfullt, mener forsik rings selskapet TrygVesta og Norsk brannvernforening. Tallene er hentet fra en undersøkelse som Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har utført for TrygVesta Forsikring og Norsk brannvernforening blant over 1000 boligselskaper. I undersøkelsen oppgir 76 prosent av styrene at de ikke har laget noen plan for hvordan beboerne skal evakueres dersom det skulle bryte ut brann eller andre ulykker i boligselskapet. Få øver 87 prosent av styrene opplyser at de ikke har gjennomført noen form for brann- eller evakueringsøvelser for beboerne i løpet av de siste fem årene. 41 prosent svarer at de ikke ser dette som et nødvendig behov, mens 40 prosent sier at de ikke en gang har tenkt på muligheten for å arrangere en slik øvelse. I utgangspunktet er det er ikke mer brannfarlig å bo i borettslag / sameie. Men i flerbolighus er du i mye større grad avhengig av naboene rundt deg. Derfor er det viktig at alle vet hva de skal gjøre i tilfelle det oppstår brann. Det er også viktig at man øver på slike situasjoner med jevne mellomrom, sier Kjerstin Fyllingen, som er landssjef for TrygVesta Forsikring. Etter loven er det styret i boligselskapet som har ansvar for å gjennomføre brannsikkerhetstiltak. Uavhengig av brannøvelser i boligselskapet, bør alle beboere gjøre seg kjent med rømningsveier og brannslukkingsutstyr, sier Fyllingen. Misforstått om øvelse Flere av styrene i undersøkelsen oppgir at de finner det vanskelig å gjennomføre brannøvelser fordi de har mange eldre beboere med nedsatt bevegelsesevne. Andre skylder på at brannøvelser vil kunne skremme beboerne. Da har man misforstått hva en brannøvelse er. En øvelse skal tvert imot gjøre folk tryggere, fordi de lærer hvordan de skal opptre hvis det brenner. At det er mange eldre beboere som kanskje trenger hjelp for å komme seg raskt ut, gjør det bare enda viktigere å ha en plan for evakuering og å gjennomføre øvelser, sier Kjerstin Fyllingen. Man kan ikke forvente at Olga på 80 år, som mottar omsorg fra kommunen flere ganger i døgnet, skal klare seg på egen hånd hvis det oppstår brann, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening. Fakta om boligbranner i Norge: Totalt ble det registrert 1488 boligbranner i Av disse fant 866 sted i eneboliger, 464 i leiligheter og 158 i rekkehus. Ved brann kan en evakueringsplan bidra til å redde beboere som trenger hjelp til å komme seg ut. (Ill.foto: Colourbox)

19 ABBL NYTT NR Vi skreddersyr bankløsninger for deg som ABBL medlem! DnB NOR Bank Asker og Bærum Susanne Skogheim Telefon: Mobil: Sandvika Inger B. Eide Telefon: Mobil: Bekkestua Anne Gro Behn Olsen Telefon: Mobil: Asker Du har sikkert mer enn nok å bruke tiden din på om du ikke skal sjekke forsikringer i tillegg. For å gjøre det enklere for deg har ABBL valgt TrygVesta som sin samarbeidspartner. Nå får du en innboforsikring med forsikringssum på 1,5 millioner kroner til en gunstig pris, og inntil 22 % rabatt på alle øvrige forsikringer. Benytt deg av medlemsfordelene, og ring oss på , så hjelper vi deg med å velge riktige forsikringer ut fra dine behov. Du kan også lese mer på Det handler om å være trygg

20 20 ABBL NYTT NR Vanntynnbare interiørmalinger = Fremtiden Tradisjonelt sett har oljemalinger blitt sett på som en nødvendighet for å male treverk innendørs. Det er en myte. Når vi nå skriver 2010 er den tradisjonelle (les løsemiddelholdige) oljemalingen på vei ut. Grunnen til dette er EUs nye miljøkrav. Disse har gradvis blitt strengere, og nå har de fleste produsentene valgt å kutte drastisk ned på produksjonen av denne type maling. En årsak er som tidligere nevnt miljø, men minst like viktig er helseaspektet. Dessverre så sliter mange malere med hodepine, kvalme, ja, til og med hukommelsestap på grunn av mye jobbing med løsemiddelholdige malinger. Dette er ting som lett kan unngås ved å velge vanntynnbare produkter. Produsentene har i flere tiår hatt fullt fokus på utvikling av vanntynnbare erstatningsprodukter som kan overta for tradisjonelle løsemiddelholdige oljemal inger. Danmark og Sverige for eksempel, har hatt en meget streng politikk hva angår løsemidler hos profesjonelle håndverkere, og det har i mer enn 20 år vært forbudt for profesjonelle å benytte løsemiddelholdige produkter innvendig. I Norge er det fortsatt ingen forbud Produsent ene satser hvert eneste år flerfoldige millioner kroner på videreutvikling av vanntynnbare produkter. Vanntynnbare interiørmalinger inneholder ingen skadelige organiske løsemidler (white spirit etc.). De vil derfor ikke sette forbrukerens helse på spill, og heller ikke slippe skadelige stoffer ut i atmosfæren, da det er kun vann som fordamper. Mange stiller seg fortsatt kritiske til kvaliteten på vanntynnbare produkter. Kan de virkelig være like sterke, harde, blanke og pene som tradisjonell oljemaling? Svaret er ubetinget JA! Med den nye teknologien som produsentene har tatt i bruk, er det ingenting som tilsier at de tradisjonelle oljemalingene er bedre enn de vanntynnbare. Snarere tvert imot. En av de store ulempene med oljemaling (ved siden av helse- og miljøaspektet) er at de, uten unntak, både gulner og taper glans etter relativt kort tid. Overflaten ser ofte meget pen ut kort tid etter malebehandlingen, men det endrer seg relativt hurtig. Ettersom de vanntynnbare malingene ikke inneholder

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 2 roms, Hyggelig utsyn, hage, veletablert boligområde. Oppgraderingsbehov Adresse: Eiksveien 92 C, u. etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 54/51/59 m² F.kostnader: Kr. 1 470,- Fellesgjeld:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys og romslig 3 roms i toppetg. Adresse: Måneveien 28, 4. etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 66/66/72 m² F.kostnader: Kr. 3 540,- Fellesgjeld: Kr. 27 997,- Visning: ons 25.11.2009

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 2 roms med sydvendt balkong, delikat kjøkken fra 2008 Adresse: Heggesnaret 5, 2 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 47/47/50 m² F.kostnader: Kr. 2 384,- Fellesgjeld: Kr. 6 848,-

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT RYKKINN - Meget pen og påkostet 4 roms andelsleilighet. Garasje Adresse: Bjørnebærstien 39, 1 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 92/92/100 m² F.kostnader: Kr. 2 378,- Fellesgjeld:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet/rekkehus Adresse: Arnesenga 8 B Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 90/86/100 m² F.kostnader: Kr. 2 157,- Fellesgjeld: Kr. 0,- Visning: ons 1.9.2010 kl. 18:00-19:00

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 4 roms andelsleilighet Adresse: Stigerbakken 17, 2 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 109/109/116 m² F.kostnader: Kr. 3 085,- Fellesgjeld: Kr. 54 373,- Visning: tor 12.6.2014 kl. 18:00-19:00

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 1 490 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 1 490 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Meget pen og moderne 2 roms andelsleilighet Adresse: Dønskiveien 27 B, 3 etg. Ant.rom 2 Areal: 59/55 m2 F.kostnader: Kr. 1 769,- Fellesgjeld: Kr. 27 808,- Visning: tir 20.1.2009

Detaljer

Der du vil bo! Vi tilbyr prisgunstige produktpakker til borettslag

Der du vil bo! Vi tilbyr prisgunstige produktpakker til borettslag Der du vil bo! Sunndal Boligbyggelag ble stiftet i 1952, og går i dag under navnet SUNNBO. Gjennom snart 70 år har vi skaffet våre medlemmer et godt sted å bo, ved å bygge boliger tilpasset alt fra ungdom

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3-roms leilighet med utgang til hage. Store utearealer rundt boligen. Adresse: Gjønnesveien 12, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 64/64/70 m² F.kostnader: Kr. 2 098,- Fellesgjeld:

Detaljer

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Torvhusbakkane Buret tsl ag 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Nytt og spennende boligprosjekt på Ågotnes Torvhusbakkane borettslag blir et unikt og attraktivt boligprosjekt med en sentral beliggenhet

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Moderne og romslig 2 roms m/vestvendt terrasse Adresse: Grevlingåsen 11 B, u. etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 52/52/58 m² F.kostnader: Kr. 1 467,- Fellesgjeld: Kr. 41 166,- Visning:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet Adresse: Conradis vei 8, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 75/75/82 m² F.kostnader: Kr. 3 143,- Fellesgjeld: Kr. 169 427,- Visning: man 16.3.2015 kl. 16:30-17:30

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet Adresse: Kokkerudåsen 27, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 66/66/72 m² F.kostnader: Kr. 4 755,- Fellesgjeld: Kr. 194 590,- Visning: lør 10.9.2011 kl. 14:00-15:00

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Praktisk 5 roms beliggende attraktivt på Rykkinn. Garasje Adresse: Bringebærstien 1, 2 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 92/92/98 m² F.kostnader: Kr. 2 872,- Fellesgjeld: Kr. 33 069,-

Detaljer

Fastpris: Kr. 2 350 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr. 2 350 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 2-roms leilighet med balkong i svært sentralt område - balkong - garasje Adresse: Paal Bergs vei 34, 1 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 54/54/60 m² F.kostnader: Kr. 2 246,- Fellesgjeld: Kr. 86 341,- Visning:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 3-roms leilighet med garasje. Utsikt. Solrikt. Adresse: Måneveien 36, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 65/65/73 m² F.kostnader: Kr. 4 437,- Fellesgjeld: Kr. 478 864,- Visning:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen og praktisk 2-roms. Stor balkong med fritt utsyn Adresse: Dønskiveien 27 A, 2 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 55/52/58 m² F.kostnader: Kr. 1 931,- Fellesgjeld: Kr. 11 970,-

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 4 roms andelsleilighet Adresse: Bjørnebærstien 54, 3 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 93/93/100 m² F.kostnader: Kr. 2 735,- Fellesgjeld: Kr. 42 514,- Visning: 20.10.2009 kl. 18:30-19:30

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT HASLUM - Hyggelig 3 roms i et stille bomiljø Adresse: Smedveien 5 B, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 54/54/59 m² F.kostnader: Kr. 1 903,- Fellesgjeld: Kr. 39 699,- Visning: tir

Detaljer

VISNINGSPLAN SOMMEREN 2010

VISNINGSPLAN SOMMEREN 2010 N Y T T N R 2 2 0 1 0 VISNINGSPLAN SOMMEREN 2010 (se side 4 9 samt midtoppslag) NORDDALPLASSEN BOLIGSAMEIE Visning mandag 31. mai og tirsdag 1. juni kl. 1800 BONDISTRANDA Visning onsdag 2. og torsdag 3.

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys, pen og gjennomgående 4-roms endeleil. beliggende i 1. etasje med trappefri adkomst Adresse: Fururabben 10 D, 1 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 90/90/97 m² F.kostnader: Kr.

Detaljer

Fastpris: Kr 1 900 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr 1 900 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 1 roms andelsleilighet Adresse: Måneveien 34, 1 etg. Ant.rom 1 Bra/P-rom/Bta: 39/27/45 m² F.kostnader: Kr. 3 250,- Fellesgjeld: Kr. 331 834,- Visning: ons 03.02.16 kl. 18:00 19:00 Fastpris: Kr 1 900 000,Melding

Detaljer

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Pilestredet Skanska Bolig AS Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Forbehold Alle opplysningene i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Gjennomgående og pen 3 roms med garasje Adresse: Måneveien 30, 3 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 77/75/85 m² F.kostnader: Kr. 4 264,- Fellesgjeld: Kr. 565 726,- Visning: ons 7.11.2012

Detaljer

Fastpris: Kr 2 200 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr 2 200 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 3 roms andelsleilighet i 4-mannsbolig Adresse: Tunheimbakken 13, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 47/47/52 m² F.kostnader: Kr. 2 550,- Fellesgjeld: Kr. 66 343,- Visning: man 30.11.2015 kl. 17:00-18:00 Fastpris:

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no Stiftet 1996 Midt i den vanskelige tiden får du en ekstra belastning: RYDDE OG TA HÅND OM DØDSBOET Dette bevet kan hjelpe deg i jobben med dødsboet i tiden som kommer. Brevet gir deg en rekke tips for

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 2 roms andelsleilighet med solrik balkong Adresse: Conradis vei 14 D, 3 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 48/48/52 m² F.kostnader: Kr. 2 028,- Fellesgjeld: Kr. 67 946,- Visning: tir

Detaljer

Et trygt valg hele livet

Et trygt valg hele livet Et trygt valg hele livet Skien Boligbyggelag et trygt valg Vi var her i går, vi er her i dag og vil være her i fremtiden. Arne-Viggo Hjelm, direktør Vårt mål er å skaffe medlemmene gode boliger i gode

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

10 Smarte sparetips CompareKing.no Bli Kongen av finansene dine!

10 Smarte sparetips CompareKing.no Bli Kongen av finansene dine! 10 Smarte sparetips CompareKing.no Bli Kongen av finansene dine! 10 Sparetips som hjelper deg med å ta kontroll over finansene dine Vi vil alle gjerne ha litt økonomisk trygghet. Oppsparte midler gjør

Detaljer

Enkle og supergode oppskrifter. På tur. Friluftseminar for barnehager

Enkle og supergode oppskrifter. På tur. Friluftseminar for barnehager Enkle og supergode oppskrifter På tur Friluftseminar for barnehager Tirsdag 29. april 2014 Hovedretter Pizza italian style - oppskrift for to pizzaer, beregn èn pizza til ca. 6 barn Pizzabunner, to stk:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 2 420 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 2 420 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys og delikat 4 roms. Vestvendt balkong. Garasje Adresse: Grevlingåsen 13 A, 2 etg. Ant.rom 4 Areal: 87/78 m2 F.kostnader: Kr. 2 218,- Fellesgjeld: Kr. 26 266,- Visning: ons

Detaljer

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT HOSLE : Spesielt strøken 3(4)-roms. Totalrenovert med høy standard - fjordutsikt Adresse: Grevlingåsen 5 C, 3 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 82/82/90 m² F.kostnader: Kr. 2 492,-

Detaljer

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer

Detaljer

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE 5 OBOS BOLIGAVIS UKE 5 014 BRUK EN LOKALKJENT EIENDOMSMEGLER! Har du husket å forsikre hjemmet ditt? Medlemsforsikring til medlemspris. OBOS tilbyr en av Norges

Detaljer

30 boliger i 1., 2. og 3. etasje. Fila 10, 3070 Sande Fra 51-102 kvm, 2-3 rom og kjøkken.

30 boliger i 1., 2. og 3. etasje. Fila 10, 3070 Sande Fra 51-102 kvm, 2-3 rom og kjøkken. Sandetorg Borettslag Nedre Buskerud Boligbyggelag NBBO utbygging Drammensmegler n NBBO Byggtek w w w. g n i z t r e k l a m e. n o Sande Torg ligger i rolige og solfylte omgivelser med nærhet til barnehage,

Detaljer

Tasta / Leiligheter 51-108 m 2 / Fra 2 400 000. Rustabakken. Fine dager er nok ikke til å unngå.* Heldigvis er prisen fornuftig.

Tasta / Leiligheter 51-108 m 2 / Fra 2 400 000. Rustabakken. Fine dager er nok ikke til å unngå.* Heldigvis er prisen fornuftig. Tasta / Leiligheter 5-08 m / Fra 00 000 Rustabakken Fine dager er nok ikke til å unngå. Heldigvis er prisen fornuftig. smart, enkelt og greit Stavanger Boligbyggelag har bygget boliger i nesten 60 år.

Detaljer

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer skal skiftes

Detaljer

WWW.DFDS.NO/KLUBB 21 62 13 33

WWW.DFDS.NO/KLUBB 21 62 13 33 OSLO - KØBENHAVN SEAWAYSKLUBB - MØT VÅREN I KØBENHAVN KJÆRE KLUBBMEDLEM! I vårens klubbfolder finner du gunstige tilbud på ulike reiser til København. Tilbudene kan bestilles på dfds.no/klubb. Nytt i år

Detaljer

Rehabilitering av bakgårdsfasaden

Rehabilitering av bakgårdsfasaden Rehabilitering av bakgårdsfasaden Det er påkrevd å gjøre rehabilitering av bakgårdsfasaden og dette er noe styret har jobbet med siden høsten 2009. Styret har fått utarbeidet en kostnadsrapport fra OBOS

Detaljer

Fra by til bo på skinner

Fra by til bo på skinner Gausel / Leiligheter BRA 47 122 m 2 / www.gauselengen.no Gauselengen Fra by til bo på skinner Tid til det meste smart, enkelt og greit Ikke langt fra togperrongen og Hinna Park ligger vårt nye boligprosjekt,

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

N R 2. Se side 2. ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien. SIDE 18 Ferietips: Langsom tid på. SIDE 4 Boliger under planlegging: SIDE 3

N R 2. Se side 2. ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien. SIDE 18 Ferietips: Langsom tid på. SIDE 4 Boliger under planlegging: SIDE 3 N Y T T N R 2 2 0 0 8 BJØRNEKOLLEN BORETTSLAG 50 ÅR Se side 2 ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien SIDE 3 ABBL FLYTTER SIDE 4 Boliger under planlegging: Boliger for unge på gullhella

Detaljer

Bondistranda Byggearbeidene har startet

Bondistranda Byggearbeidene har startet N Y T T N R 2 2 0 1 1 Bondistranda Byggearbeidene har startet Se side 4 og 5 Nye Hellerudveien 2. Spørreundersøkelse. Se midtoppslag Medlemskort for 2011 Gunstig innboforsikring for medlemmer. Se side

Detaljer

Fastpris: Kr ,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr ,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 3 roms andelsleilighet Adresse: Grevlingåsen 17, 4 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 76/76/84 m² F.kostnader: Kr. 3 099,- Fellesgjeld: Kr. 88 469,- Visning: tir 04.10.16 kl. 17:00-18:00 Fastpris: Kr 4 200

Detaljer

BYGG B Ildverket 12 NORD Plantegning av 3. etasje BESKRIVELSE: 5 (6) roms leilighet i 2. og 3. etasje BRA 120,4 m2 + 5 m2 utebod/sportsbod+takterrasser BOA 113 m2 6-mannsboliger carport Super leilighet

Detaljer

Grendehusvegen, 1929 Auli

Grendehusvegen, 1929 Auli Grendehusvegen, 1929 Auli Nybygg, Borettslag. 2 mannsboliger i flotte omgivelser, innflyttningsklare. BTA 151 kvm inkl. Utebod, terrasse BRA 123 kvm Primærareal 96,9 kvm Innskudd: fra 590 000,- Felleskostnader

Detaljer

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia Til info før vi drar nedover. Denne turen er lagt opp slik at alle som vil være med bestiller sin egen flybillett. Det er svært mange muligheter for å komme seg til og fra Tyrkia, og forskjellige priser.

Detaljer

Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14)

Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14) Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14) ENKEL 20 40 MIN Ris kokt i kokosmelk får en deilig, eksotisk smak som passer godt til kylling. Stekt ananas med kokos setter prikken over i-en. 4 Porsjoner

Detaljer

Oppgaver/klassespørsmål til oppdragene

Oppgaver/klassespørsmål til oppdragene Oppgaver/klassespørsmål til oppdragene 5. 7. klasse OPPDRAG 1 SPILLKONSOLLEN (ANDERS) SPØRSMÅL TIL KLASSEN FØR OPPDRAGET Før elevene settes i arbeid, kan det lønne seg å snakke med dem om begreper som

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 4 Kjøp og salg

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 4 Kjøp og salg 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 4 Kjøp og salg Innhold Del 4, Kjøp og salg Overslag 1 Handle på tilbud 5 Handle frukt 8 Kassalapper 10 Salg 13 Moms 14 Spise ute 15

Detaljer

Utlysning Kirkeveien 71, 1. byggetrinn

Utlysning Kirkeveien 71, 1. byggetrinn N Y T T N R 1 2 0 1 1 Utlysning Kirkeveien 71, 1. byggetrinn Søknadsfrist: Fredag 4. februar 2011 VELKOMMEN TIL VISNING I BYGGET Lørdag 29. januar kl. 13.00 Søndag 30. januar kl. 13.00 2 ABBL NYTT NR 1

Detaljer

Fra by til bo på skinner*

Fra by til bo på skinner* Gausel / Rekkehus BRA 179 m 2 / www.gausel-atrium.no Gausel Atrium Fra by til bo på skinner* *Hver dag i åpne rom smart, enkelt og greit Like ved togperrongen og Hinna Park, finner du vårt nye Norwegian

Detaljer

BKS2 REALISER BOLIGDRØMMEN G LEILIGHETER

BKS2 REALISER BOLIGDRØMMEN G LEILIGHETER BKS2 REALISER BOLIGDRØMMEN DEM ALLÈ Ø R G LEILIGHETER VELKOMMEN TIL GRØDEM GRØDEM ALLÉ - EN PLASS Å KOMME TIL NÅR DU HAR REIST FRA DEG. Bo i et ungt urbant miljø litt utenfor storbyen men allikevel en

Detaljer

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing Nyt utelivet Hagestuer og Balkonginnglassing NYT LIVET TIL FULLE Er det bare naboen som skal hygge seg ute uavhengig av temperatur, vind og regn? Du er velkommen til en av våre dyktige forhandlere for

Detaljer

Forvarm ovnen til 180 grader. Legg blomkålen i en ildfast form. (Om du skal bruke rester av kylling eller skinke kan du legge det også i formen).

Forvarm ovnen til 180 grader. Legg blomkålen i en ildfast form. (Om du skal bruke rester av kylling eller skinke kan du legge det også i formen). Blomkålgrateng 30 min Dette trenger du til 4 porsjoner 1 kg blomkålbuketter 0,5 ts muskat 60 g gulost, revet 25 g smør 25 g hvetemel 3 dl melk salt og nykvernet pepper 2 ss griljermel Slik gjør du det:

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i A/S Kjølberggaten 1.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i A/S Kjølberggaten 1. A/S Kjølberggt. 1 Ekstraordinær generalforsamling 2010 v/advokat Svein Thorp St. Olavs gate 28 0166 Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet Designer dine løsninger Din ressurs i prosjektet Vi har erfaring fra 30 år i bransjen Vi i Greno og hjelper deg med å legge hele puslespillet. Med en helhetlig forståelse for de ulike brikkene vil vi kunne

Detaljer

SEPTEMBER Hva skal vi gjøre i september?

SEPTEMBER Hva skal vi gjøre i september? SEPTEMBER 2017 Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Vi vil ønske spesielt velkommen til dere som er nye på avdelingen i år og håper dere vil trives hos Romlingene. I august har vi hatt fokus

Detaljer

En samarbeidspartner på vegen året rundt

En samarbeidspartner på vegen året rundt Budapest 6/9 10/9-15 Dag 1, søndag 6. September. Fra avtalt sted går bussen til Gardermoen hvor vi flyr med Norwegian til Budapest. Her møtes vi av vår guide som gir oss en liten «smak» av Budapest, både

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

GODE UTLEIEBOLIGER FOR UNGE MENNESKER JENS HOLES VEI BO BRA SOM UNG. mai

GODE UTLEIEBOLIGER FOR UNGE MENNESKER JENS HOLES VEI BO BRA SOM UNG. mai GODE UTLEIEBOLIGER FOR UNGE MENNESKER JENS HOLES VEI BO BRA SOM UNG SØKNA DSFRIS 12 mai T NYE UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM HUSLEIE KR. 7 000,- PR. MÅNED, 1. ETASJE HUSLEIE KR. 7 400,- PR. MÅNED, 2. ETASJE

Detaljer

Styremøte 14. Oktober 2014

Styremøte 14. Oktober 2014 Styremøte 14. Oktober 2014 Sted: Spångbergveien 17, Arne Reisegg Myklestad Til stede: Arne Reisegg Myklestad Renate Salomonsen, Anette Gundersen, Christian Nissen, Tore Broholt, Vivi Christensen Forfall:

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein smør Potetmos 6 stk potet 1 dl melk 1 ss smør Tilbehør brokkoli Framgangsmåte 1 Skjær laksen

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste kollektive innboforsikring? Økonomisk

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE 28 BRUK EN LOKALKJENT EIENDOMSMEGLER! VEITVET: 3-ROMS OPPUSSINGSOBJEKT Oslo Nord VEITVETSTUBBEN 3 B Balkong på 13 kvm Mulighet for peis Ingen forkjøpsrett! avd.

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund INVITASJON Aivo Brukerkonferanse 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund Aivo Norge AS har den glede av å kunne invitere deg og dine medarbeidere til vår årlige brukerkonferanse. Årets konferanse, som

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 På toppen av Aksdal I byggetrinn 2 legger vi ut 16 leiligheter for salg. Prosjektet ligger høyt oppe ved foten av Alvanuten med store terrasser og flott utsikt over Aksdal.

Detaljer

GRUNDSET I ELVERUM. Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste.

GRUNDSET I ELVERUM. Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste. Bygd for å vare GRUNDSET I ELVERUM Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste. GRUNDSET BOLIGFELT I LANDLIGE OMGIVELSER I Grundset

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

BYGG 2 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO -

BYGG 2 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO - BYGG 2 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO - LANDLIG OG BYNÆRT I Loesmoen Hageby får du bokvaliteter du vil sette pris på. De nye, moderne leilighetsbyggene bidrar til en enklere hverdag. Uten utvendig

Detaljer

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv!

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Er du klar? Bruk de neste 8 minuttene til å lese denne presentasjonen nøye! 1 Vi vet alle at store tall alltid

Detaljer

advokathjelp når du trenger det

advokathjelp når du trenger det Medlemsfordel i Industri Energi advokathjelp når du trenger det Kontakt advokaten din på telefon 07 123 sikrer deg ikke bare i tilfelle juridisk konflikt, men kan også forebygge at slike saker i det hele

Detaljer

2 / ålesund. Visste du at.

2 / ålesund. Visste du at. OBOS Nordvest 2 / ålesund Visste du at. OBOS er Norges største boligbyggelag med 370.000 medlemmer? OBOS startet i 1929 og har bygget mer enn 100.000 boliger? OBOS har markedets største og mest mangfoldige

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

- Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale!

- Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale! INNKALLELSE TIL MEDLEMSMØTE I NORDRE NES VELF. STED: MARIE TRESCHOW TID: ONSDAG 5. NOVEMBER KL. 19:00. - Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale! Bakgrunn for endringsforslag

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.393 Referat fra 14. januar 2014 Tilstede:

Detaljer

Sandvedmarka. 14 sørvestvendte og praktiske leiligheter. Illustrasjon

Sandvedmarka. 14 sørvestvendte og praktiske leiligheter. Illustrasjon Sandvedmarka 14 sørvestvendte og praktiske leiligheter Illustrasjon Bo godt i ny leilighet på Sandvedmarka! På jakt etter en praktisk og lettstelt leilighet nær sentrum og park? Da må du se nærmere på

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no

smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no Utsikt, innsikt & oppsikt spennende kontraster og urbane kvaliteter på klepp Prosjektet gir urbane kvaliteter til Klepp sentrum. Her får du svært sentrale boliger

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

BYGG 3 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO -

BYGG 3 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO - BYGG 3 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO - LANDLIG OG BYNÆRT I Loesmoen Hageby får du bokvaliteter du vil sette pris på. De nye, moderne leilighetsbyggene bidrar til en enklere hverdag. Uten utvendig

Detaljer

Ny borettslov - hva er nytt?

Ny borettslov - hva er nytt? Ny borettslov - hva er nytt? Ny lov om borettslag er trådt i kraft. Loven har bestemmelser om organisering og drift av borettslag. Den er viktig for deg som bor i et borettslag og for deg som som har planer

Detaljer

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag 15-30 min Ca.1400 gr torskefilet 2 brokkoli 2 squash 4 rødløk 8 fedd hvitløk Sherry tomater Olivenolje Salt og pepper 1. Del squash, brokkoli og løk i passende biter.

Detaljer