A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2012)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2012)"

Transkript

1 A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2012) Alle som søker om opptak på grunnlag av realkompetanse må dekke kravene som er definert som minimum opptakskrav. Ved vurdering av søkerne vil kriteriene i tabellen nedenunder nyttes for vurdering av om den enkelte søker dekker kravet om min. 5 år relevant praksis og på grunnlag av dette er kvalifisert / ikke kvalifisert for opptak til Høgskolen i Hedmark. Deltidsstillinger regnes om til heltid etter de samme regler som gjelder ved ordinært opptak for søkere som har generell studiekompetanse etter "23/5-regelen". Regelverket vil sikre likebehandling av søkerne. A 1 OPPTAK TIL GRUNNUTDANNINGER Minimum opptakskrav: 25 år eller eldre i opptaksåret Minimum 5 års relevant praksis (heltid) hvorav inntil 2 år kan være relevant utdanning Utenlandske søkere (søkere fra land utenfor Norden) må dokumentere norskkunnskaper i hht forskrift om opptak til høyere utdanning 2-1 og 2-2 (kravet gjelder ikke ved opptak til engelskspråklige ) Søkere til som har et større innslag av engelskspråklig pensumlitteratur eller har engelsk som undervisningsspråk, må dokumentere kunnskaper i engelsk ihht forskrift om opptak til høyere utdanning 2-1 og 2-2 1

2 Relevant praksis Relevant utdanning / spesielle fagkrav Campus Hamar (Avd. for lærerutdanning og naturvitenskap), side 2 6 Grunnskolelærerutd. - Lønnet pedagogisk arbeid med barn/unge - minimum 2 år Grunnskolelærerutd, samlingsbasert Førskolelærerutdanning, Førskolelærerutdanning, samlingsbasert, - Arbeid innen opplæring, informasjon, kommunikasjon, administrasjon og ledelse. - Lønnet pedagogisk arbeid med barn/unge - minimum 2 år - Arbeid innen opplæring, informasjon, kommunikasjon, administrasjon og ledelse Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid Folkehøgskole FAGKRAV: Alle søkere må dokumentere formelle kunnskaper fra vg.opplæring i: norsk på VKII-nivå/Vg3-nivå med karakteren 3 eller bedre, og matematikk tilsvarende 1MA (5t/u)/224 årstimer med karakteren 3 eller bedre Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid Folkehøgskole Språkkrav 2

3 Faglærerutdanning i musikk Relevant praksis Relevant utdanning / spesielle fagkrav - Relevant lønnet arbeid fra offentlige eller private musikkinstitusjoner som utøvende musiker - minimum 2 år - Arbeid innen opplæring, informasjon, kommunikasjon, administrasjon og ledelse Folkehøgskole KRAV: Alle søkere må bestå opptaksprøve i musikk Språkkrav Visuell simulering, Virtuell kunst og design, Animasjon, Minimum 2 år lønnet arbeid som utøvende innen: - innen kunst/kunstforming eller - produksjon innen skulptur, lerret, tekst, bilde, lyd, dataapplikasjon, dataanimasjon med mer - adm.oppgaver, arbeid i kunstgalleri m/salg og lignende. Tegning/form/farge fra VG Ulike designerlinjer fra VG Ulike designerlinjer fra folkehøgskole Datateknisk linje fra v.g.skole innen data, tekst, bilde, lyd, animasjon m.m. 3

4 Digital kommunikasjon, (nytt studium 2012) - Arbeid innen språkopplæring i norsk, informasjon, kommunikasjon, formidling eller annet hvor man er vant til å uttrykke seg på norsk skriftlig eller digitalt - minimum 2 år Utdanning/kurs innen data eller tekst Musikk, - Relevant lønnet arbeid fra offentlige eller private musikkinstitusjoner som utøvende musiker - minimum 2 år - Arbeid innen opplæring, informasjon, kommunikasjon, administrasjon og ledelse Folkehøgskole 4

5 Engelsk, - Arbeid innen språkopplæring i engelsk, informasjon og kommunikasjon - minimum 2 år - Arbeidspraksis hvor man er vant til å uttrykke seg skriftlig på engelsk - Arbeidspraksis innen kultursektoren Engelsk (alle søkere må dokumentere engelskkunnskaper ihht forskrift om opptak til høyere utdanning) Norsk, - Arbeid innen språkopplæring i norsk, informasjon og kommunikasjon - minimum 2 år - Arbeidspraksis hvor man er vant til å uttrykke seg skriftlig på norsk - Arbeidspraksis innen kultursektoren Norsk (alle søkere må dokumentere norskkunnskaper ihht forskrift om opptak til høyere utdanning) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for yrkesfaglærere, 60 st.p. Søkere som mangler generell studiekompetanse (GSK) kan få vurdert sin realkompetanse i forhold til dette kravet. Realkompetansevurdering kan bare gjøres for søkere som oppfyller øvrige formelle opptakskrav (dvs fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesfaglig videregående opplæring, 2 år yrkesteoretisk utdanning utover videregående skoles nivå og minst to år relevant yrkespraksis etter fullført videregående opplæring) 5

6 Drama, 30 stp (vår 2013) - lønnet arbeid som utøvende aktør fra teater aller andre relevante kulturinstitusjoner minimum 2 år - Arbeid fra pedagogiske virksomheter. - Administrasjons og koordineringsoppgaver innen kulturfeltet Examen philosophicum, 10 st.p - Relevant lønnet arbeid fra pedagogiske virksomheter, offentlige og private bedrifter, og/eller humanitære organisasjoner - minimum 2 år 6

7 Campus Elverum (Avdeling for folkehelsefag), side 7-10 Sykepleie, Tannpleie, Minimum 2 år lønnet arbeid: - Arbeidserfaring innenfor helse- eller sosialtjenesten (eks: hjelpepleier, pleiemedhjelper, personlig assistent, ambulansetjeneste, apotektekniker) - arbeid i barnehage, barneskole, sfo - annen relevant praksis - Omsorgsarbeid - kan telle inntil 1 år (egne barn, barnehage/praktikant, eldre) - Relevant org.arbeid. - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling maks to år) - Lønnet arbeid innen helse/omsorg - Arbeid innen næringsmiddelindustri - Hygienearbeid, laboratorium, klinikk, apotek ol. - Lønnet eller ulønnet barne-/ungdomsarbeid og pedagogisk arbeid. - Omsorgsarbeid - kan telle inntil 1 år - Relevant org.arbeid. - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling maks to år), linje for: - Allmenne fag - Økonomiske og administrative fag - Helse- og sosialfag Fagbrev innen helse- og sosialsektoren, barne- og ungdomsarbeider o.l., linje for: - Allmenne fag - Økonomiske og administrative fag - Helse- og sosialfag Fagbrev innen helse- og sosialsektoren, barne- og ungdomsarbeider o.l. 7

8 Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, Idrett spesialisering i trenerrollen, Minimum 2 år: - lønnet arb. med barn/unge i skolepliktig alder, og/eller - lønnet/ulønnet arbeid som trener i den frivillige barne-/ungdomsidretten, og/eller - arbeid i ideelle organisasjoner der barn- og ungdomsarbeid er sentralt - pedagogisk eller sosialfaglig arbeid el. - omsorg for egne barn - kan telle inntil 1 år - relevant organisasjonsarb. - kan telle inntil 1 år - militærtjeneste - kan telle inntil 1 år (maks uttelling er 2 år) Minimum 2 år: - lønnet arbeid med barn/unge og/eller - lønnet og ulønnet arbeid innen idretten - arbeid i ideelle organisasjoner der barn- og ungdomsarbeid er sentralt - Omsorg for egne barn - kan telle inntil 1 år - Organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år (maks uttelling er 2 år) Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid Folkehøgskole Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid 8

9 Folkehelse, Minimum 2 år: - lønnet og ulønnet arbeid innen idrett/friluftsorganisasjoner og/eller - lønnet arbeid innen helse- og sosialfaglig felt Relevant fagbrev Idrett, Friluftsliv, - arbeid som aktivitør, pedagogisk arbeid i barnehage/skole/sfo. - Omsorg for egne barn - kan telle inntil 1 år - Relevant org.arbeid. - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling maks to år) Minimum 2 år: - lønnet og ulønnet arbeid innen idretten - Arbeid i ideelle organisasjoner der barn- og ungdomsarbeid er sentralt - Omsorg for egne barn - kan telle inntil 1 år - Organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling maks to år) Relevant fagbrev 9

10 Sosialpedagogikk, Sos.ped 1 (30 sp) Mat, ernæring og helse, Minimum 2 år lønnet arbeid: - pedagogisk arbeid med barn/ungdom og/eller - arbeid innen helse- eller sosialtjenesten, - relevant praksis (f.eks arbeid som aktivitør) - Omsorg for egne barn - kan telle inntil 1 år - Relevant org.arbeid. - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling maks to år) Minimum 2 år lønnet arbeid: - storkjøkken, kantine, matforretning (kjøtt, fisk, delikatesse) og/eller - matrelatert arb.erfaring innenfor reiseliv/turisme landbruk, mat-/næringsmiddelindustri, tradisjonsmat (eks.: kokk, kjøkkenassistent, småskalaprodusent, pølsemaker, gårdsbutikk) og/eller - matrelatert opplysningsarbeid, linje for: - Allmenne-, økonomiske og adm. fag - Barne- og ungdomsarbeider - Helse- og sosialfag Fagbrev innen helse- og sosialsektoren eller barne- og ungdomsarbeider Relevant fagbrev Folkehøgskole, relevant linje - Omsorg for egne barn - kan telle inntil 1 år - Relevant org.arbeid. - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling maks to år) 10

11 Campus Rena (Avdeling for økonomi- og ledelsesfag) side Økonomiske fag: Regnskap og revisjon, Økonomi og administrasjon, bac Markedsføring, bac. (tidl. Markedsføring og internasjonalisering, bac) Bedriftsøkonomi, Music Management, - Økonomistyring, herunder budsjettering. - Regnskap og lønnsarbeid. - Arbeid med ordrer, fakturering og lagerstyring - Arbeid innen salg og handel - Erfaring fra saksbehandling - Annen relevant praksis, inkludert egen virksomhet - Relevant organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling inntil to år) - Arbeid i administrative stillinger / erfaring fra saksbehandling - Erfaring fra ulike musikkbransjer - Regnskapsarbeid - Arbeid innen salg/handel (innen musikkbransjen) - Annen relevant praksis - Relevant organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling inntil to år), relevante linjer Høgskoler (økonomiske fag), relevante linjer Høgskoler (økonomiske/adm. fag) Bransjeutdanning (musikk) 11

12 Musikkproduksjon, Minimum 2 år lønnet arbeid: - Arbeid i lydstudio og/eller - Arbeid i musikkforlag eller plateselskap, og/eller - Arbeid i medieproduksjonsbedrifter, (etermedier, reklame, film, spill) Vidergående skole, musikk eller mediefag Folkehøgskole, musikk eller mediefag Fagskoler som NISS eller Noroff Høgere utdanning (økonomisk/adm fag, mediefag). Innovasjon og entreprenørskap, - dokumenterte kommersielle utgivelser - Relevant organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling inntil to år) - arbeid innen ulike entreprenørskapsprosjekter eller utviklingsprosjekter i privat/offentlig sektor - selvstendig næringsdrivende - regnskapsarbeid - arbeid innen salg/handel - arbeid i administrative stillinger / erfaring fra saksbehandling - annet relevant arb. - Relevant organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling inntil to år), relevante linjer Høgskoler (økonomiske fag) 12

13 Org./ledelsesfag: Ledelse og organisasjonsutvikling, (tidl. organisasjonsog ledelsesfag, ) Organisasjon og ledelse, Kunnskapsledelse, 30 st.p - arbeid i administrative stillinger / erfaring fra saksbehandling, inklusive arbeid med salg og markedsføring - annet relevant arb. - relevant organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år - militærtjeneste - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling inntil to år), relevante linjer Høgskoler (økonomiske/adm/samf.fag) Studium / gruppe av Relevant pr Mediefag: Digital medieproduksjon, Mediefag, - arbeid i medie/informasjonsbedrift, eller selvstendige informasjonsoppgaver. - annet relevant arb. - relevant organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år - militærtjeneste - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling inntil to år), relevante linjer Høgskoler (økon/adm/samf.fag) 13

14 Krisehåndtering, Risiko, sårbarhet og beredskap, 30 sp Minimum 2 år lønnet arbeid: - innen forsvaret, politi, sivilforsvar, beredskapsarbeid i kommuner el og/eller - innen humanitære organisasjoner - arbeid innen administrasjon, informasjon, saksbehandling - annet relevant arbeid, alle etninger Folkehøgskole Serviceledelse og markedsføring, (tidl. Service Management, ) Servicestudiet, Serviceledelse, 30 st.p - relevant organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år - militærtjeneste - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling inntil to år) - Arbeid innen ulike servicebedrifter (herunder offentlige kontorer) og i handelsnæringen (eks hotell, reiseliv, kultur, museer, opplevelser, helse og omsorg, salg) - Arbeid i administrative stillinger / erfaring fra saksbehandling, inklusive arbeid med markedsføring, salg og regnskap - Arbeid i medie/informasjonsbedrift, eller selvstendige informasjonsoppgaver. - Annet relevant arbeid - relevant organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år - militærtjeneste - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling inntil to år), relevante linjer Høgskoler (økonomiske/adm/samf.fag) 14

15 Studium Campus Evenstad (Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag) side Engelsk Utmarksforvaltning, - Offentlig eller privat forvaltning innen jordbruk,, relevante linjer (alle søkere må dokumentere skogbruk, utmark, fiskeri eller miljø (utslipp, (f.eks: naturbruk, allmenne-, engelskkunnskaper gjennom forurensning, håndtering av innførte arter). økonomiske- og administrative fag, vg.opplæring, minst fra Vilt- og fiskeforvaltning, Arealforvaltning og organisering av slik trearbeidingsfag, byggfag og lignende) Gk/VgI-nivå fra yrkesfaglig (tidl. Utmarksforvaltning, ) - Praksis innen skogbruk-, utmark-, virksomhet etning) Andre relevante utdanninger/kurs reindriftsnæring eller fiskeoppdrett Skogbruk, - Organisasjonsarbeid innen jordbruk, skogbruk, utmark, fiskeri eller miljø Skogbruk, Naturoppsyn, 10 st.p. - Annen relevant praksis (for eksempel snekker, bygningsarbeid, tømrer, arbeid innen industrien, anleggsarbeid, landbruksmekanikere ol ) Naturveiledning, (nytt studium 2012) Naturveiledning, (nytt studium 2012) - relevant organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år - militærtjeneste - kan telle inntil 1 år - Offentlig eller privat forvaltning innen jordbruk, skogbruk, utmark, fiskeri eller miljø (utslipp, forurensning, håndtering av innførte arter). - Praksis innen skogbruk-, utmark-, reindriftsnæring eller fiskeoppdrett - Organisasjonsarbeid innen jordbruk, skogbruk, utmark, fiskeri eller miljø - Arbeid innen reiseliv (f. eks: hotell, turoperatører, guiding, og lignende) - Arbeid på leirskoler, organisering av friluftsliv eller lignende - relevant organisasjonsarb. - kan telle inntil 1 år - militærtjeneste - kan telle inntil 1 år, relevante linjer (f.eks: naturbruk, allmenne-, økonomiske- og administrative fag, salg&service fag, trearbeidingsfag, byggfag og lignende) Andre relevante utdanninger/kurs Engelsk (alle søkere må dokumentere engelskkunnskaper gjennom vg.opplæring, minst fra Gk/VgI-nivå fra yrkesfaglig etning) 15

16 Studium Landbruksteknikk, Agronomi, Økologisk landbruk, Landbruksteknikk, Agronomi, (nytt studium 2012) - Allsidig jordbrukspraksis hvor inngår planteproduksjon, husdyrbruk og bruk av feltmaskiner og/eller arbeid innenfor omsetting av produksjonsutstyr - minimum 2 år - Lønnet arbeid innen landbrukssektoren, relevante linjer Folkehøgskole grønn sektor 16

A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2011) Endringer kan forekomme

A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2011) Endringer kan forekomme A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2011) Endringer kan forekomme Alle som søker om opptak på grunnlag av realkompetanse

Detaljer

A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon 5.2.2015)

A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon 5.2.2015) A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon 5.2.2015) Alle som søker om opptak på grunnlag av realkompetanse må dekke kravene som

Detaljer

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested Studieoversikten 2014 Sortert etter lærested Forklaring til studieoversikten I studieoversikten er studiene gruppert under ulike utdanningsområder. Lærestedene har selv valgt det utdanningsområdet som

Detaljer

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7 OPPTAKSRAPPORT 2007 Innhold side Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3 Nasjonale søker- og opptakstall 4 Høgskolens søkertall (NOM) 7 Kommentarer til den enkelte avdeling 10 Høgskolens

Detaljer

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2012 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sin nettstad finn du oppdatert søkjar - informasjon

Detaljer

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka 2009 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon Innhold samordnaopptak.no På Samordna opptak

Detaljer

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 1.1 Hvor kommer høgskolens søkere fra?... 7 1.2 Søkernes aldersprofil... 9 1.3 Kjønnsfordeling... 9 1.4 Høy andel realkompetansesøkere...

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Høgskolen i Hedmark En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Mjøsa Innlandshavet med det store lyset Foto: Aslak Kittilsen Høyere utdanning i Hedmark, røtter 1153 Hamar katedralskole (presteutdanning)

Detaljer

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Det norske skolesystemet en oversikt Lysark 1 Grunnskolen: 10-årig med skolestart 6 år Inndelt i barnetrinnet

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2015 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Innhold SIDE 2 Valget er ditt 3 NLA Bergen 4 NLA Gimlekollen 6 NLA Staffeldtsgate 8 Søknad, opptak og studiestøtte 10

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Videregående opplæring organisert for voksne

Videregående opplæring organisert for voksne Videregående opplæring organisert for voksne HVEM HAR RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR VOKSNE? Du må fylle 25 år eller mer det året du søker Du må ikke ha fullført videregående opplæring tidligere Du

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer