Eksamen. 25.november GAN3004 Gartneribedriften. Programområde: Gartnernæring. Nynorsk/Bokmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen. 25.november GAN3004 Gartneribedriften. Programområde: Gartnernæring. Nynorsk/Bokmål"

Transkript

1 Eksamen 25.november 2016 GAN3004 Gartneribedriften Programområde: Gartnernæring Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 4 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Informasjon om vurderinga I denne oppgåva vil det bli lagt særleg vekt på graden av måloppnåing i desse kompetansemåla: identifisere og teste ut gartnerprodukter og -tjenester i et marked vurdere muligheter for å øke verdien av produktet gjennom videre bearbeiding foreslå nye gartnerprodukter basert på lokale naturressurser og vurdere muligheter for etablering av ny virksomhet i samsvar med gjeldende regelverk, etiske og økologiske prinsipper gjøre rede for plikter og rettigheter som arbeidstakere og arbeidsgivere har, og bruke gjeldende regelverk som grunnlag for utforming av en arbeidsavtale sette opp enkle budsjetter for drift og investering og bruke dataverktøy til å utarbeide en enkel økonomisk oversikt for en gartnerproduksjon utarbeide anbud i forbindelse med enkle arbeidsoppdrag i gartnerproduksjon Eksamen Side 2 av 6

3 Oppgåve 1 Førestill deg at du driv ei bedrift med sal av lokalproduserte produkt frå eiga verksemd. Du tilbyr samtidig ulike tjenester retta mot både turistar og hageeigarar i området. Finn ut korleis du kan gå fram for å komme fram til nye produkt og tenester. Oppgåve 2 Vurder kva for etiske normer gartneribedrifta di kan stå overfor i ulike situasjonar. Oppgåve 3 Eit gartnerfirma skal gi eit anbod på å plante eit areal i eit boligområde. Sjefen har berekna at det skal gå med materialar for kr ,- u / mva., og han reknar med at arbeidet vil ta 45 timar totalt. Han set ein av gartnarane sine på jobben og kalkulerer med ein timepris på kr 220,- totalt. Tidlegare har han berekna driftskostnadsprosenten til 60 % og fortenesta til 15%. Berekn og gi eit pristilbod inkl. mva. til eigaren. Gjer ei vurdering av kva for uforutsette faktorar som kan dukke opp, og som gjer at det økonomiske biletet for gartnarfirmaet vert noko anna. Oppgåve 4 Fortel kva som meinast med omdømme og kvifor eit godt omdømme er viktig for ei verksemd (gartneriverksemd). Oppgåve 5 Gjer greie for kva som høyrer med i ein verksemdsplan, og korleis ein bør gå fram for å etablere ei verksemd. Eksamen Side 3 av 6

4 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemidler Bruk av kilder Eksamen varer i 4 timer. Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Informasjon om vurderingen I denne oppgaven vil det bli lagt særlig vekt på grad av måloppnåelse i forhold til disse kompetansemålene: identifisere og teste ut gartnerprodukter og -tjenester i et marked vurdere muligheter for å øke verdien av produktet gjennom videre bearbeiding foreslå nye gartnerprodukter basert på lokale naturressurser og vurdere muligheter for etablering av ny virksomhet i samsvar med gjeldende regelverk, etiske og økologiske prinsipper gjøre rede for plikter og rettigheter som arbeidstakere og arbeidsgivere har, og bruke gjeldende regelverk som grunnlag for utforming av en arbeidsavtale sette opp enkle budsjetter for drift og investering og bruke dataverktøy til å utarbeide en enkel økonomisk oversikt for en gartnerproduksjon utarbeide anbud i forbindelse med enkle arbeidsoppdrag i gartnerproduksjon Eksamen Side 4 av 6

5 Oppgave 1 Forestill deg at du driver en bedrift med salg av lokalproduserte produkter fra egen virksomhet. Du tilbyr samtidig ulike tjenester rettet mot både turister og hageeiere i området. Finn ut hvordan du kan gå fram for å komme frem til nye produkter og tjenester. Oppgave 2 Vurder hvilke etiske normer din gartneribedrift kan stå overfor i ulike situasjoner. Oppgave 3 Et gartnerfirma skal gi et anbud på å beplante et areal i et boligområde. Sjefen har beregnet at det skal gå med materialer for kr ,- u / mva., og han regner med at arbeidet vil ta 45 timer totalt. Han setter en av gartnerne sine på jobben og kalkulerer med en timepris på kr 220,- totalt. Tidligere har han beregnet driftskostnadsprosenten til 60 % og fortjenesten til 15%. Beregn og gi et pristilbudet inkl. mva. til eieren. Gjør en vurdering av hvilke uforutsette faktorer kan dukke opp som gjør at det økonomiske bildet for gartnerfirmaet blir annerledes. Oppgave 4 Fortell hva som menes med omdømme og hvorfor et godt omdømme er viktig for en virksomhet (gartnervirksomhet). Oppgave 5 Gjør greie for hva som hører med i en virksomhetsplan, og hvordan en bør gå fram for å etablere en virksomhet. Eksamen Side 5 av 6

6