Kondomløs sex. Redd for smitte Fritt fram til Kina. Jacob Zuma med offensiv Kvalitetsregister for hivpositive HEINE TOTLAND:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kondomløs sex. Redd for smitte Fritt fram til Kina. Jacob Zuma med offensiv Kvalitetsregister for hivpositive HEINE TOTLAND:"

Transkript

1 POSITIV Redd for smitte Fritt fram til Kina Jacob Zuma med offensiv Kvalitetsregister for hivpositive Kondomløs sex Utgitt av HivNorge nr HEINE TOTLAND: Frontsoldat i kulturlivet 1 positiv NR

2 LEGEMIDLER ERNÆRING SÅRPRODUKTER STOMI ALLERGI ASTMA DIABETES INKONTINENS HIV POSITIV? Hos MEDICUS PLESNER APOTEK møter du fagpersonell med spesial kompetanse. Vi har taushetsplikt og lover diskresjon. Legemidlene kan du hente i apoteket eller du kan få medisinene kostnadsfritt levert hjem til deg, i nøytrale esker. Legemidlene leveres med nøytrale budbiler, eller kan hentes på nærmeste postkontor. FRI FRAKT! Som kunde i vårt apotek får du fordelaktige priser i apotekets selvvalg. Du vil få en fast kontaktperson. Kom innom oss i Pilestredet eller ta kontakt med oss på telefon. Spør etter Valeria eller Yen. Bestilling og veiledning: Her finner du oss: MEDICUS PLESNER APOTEK Oslo Pilestredet 7 Lev godt i trygge hender.

3 SLØYFA «Den røde sløyfa er det internasjonale symbol for hiv/ aids problematikken. Den symboliserer støtte til de som lever med hiv/aids og folkene rundt dem, et ønske om mer informasjon og opplæring til mennesker som ennå ikke er smittet, håpet om å finne effektive behandlingsmetoder, kurer eller vaksine mot hiv/aids, og medfølelse for de som har mista venner eller familie pga aids. Alle kan gå med sløyfa. Den betyr ikke at du er homofil eller har sykdommen, slik mange tror. Er det noen som tilbyr deg en slik sløyfe, bør du ta den i mot i respekt for aidsrammede!» Cathrine (17) særoppgave om hiv og aids innhold: hivregister Seksjonsoverlege ved Oslo universitetssykehus avd Aker, Bente Bergersen, ønsker å opprette et nasjonalt kvalitetsregister for hiv. Dette vil sikre et bedre og likere behandlingstilbud, mener hun. fritt fram til kina Kina følger nå i USAs fotspor og fjerner lovverk som nekter hivpositive innreise til landet. Dette ble nylig meldt av det offisielle nyhetsbyrået Xinhua. TESTEN Når er det sikkert å ta hivtesten spør en leser som frykter han har utsatt seg for smitte. Lege Frank O. Pettersen svarer på dette og andre spørsmål. God sex Ola er 29 år og har nettopp møtt en nydelig mann som han liker veldig godt. Han er hivpositiv, men Ola er livredd for å bli smittet og klarer ikke å slappe av slik at de kan ha sex. Sexolog Haakon Aars svarer. ambassadør for den gode sak Artisten Heine Totland tar gjerne et tak for å få hiv og aids på dagsordenen igjen. Med de nye medisinene er hiv ikke lenger noen dødelig diagnose og dermed forsvinner debatten fra det offentlige rom. Dermed blir også diskrimineringen og stigmatiseringen av hivpositive usynlig. Det er viktig at dette ikke blir glemt, sier han. Han gir uttrykk for at artister har et ansvar for at temaet holdes synlig i offentligheten ZuMA I Gang Den sør-afrikanske presidenten har tidligere gjort seg bemerket med sine manglende kunnskaper om hiv. Men nå er det fotball-vm på hjemmebane og en ny kampanje for å fremme åpenhet om hiv i landet. USIKKER SEX Enkelte menn som har sex med menn, både hivpositive og hivnegative, praktiserer usikker sex som en strategi for ikke å bringe smitten videre. Selv om man ikke vet hvor utbredt dette er, advarer helsepersonell mot en slik praksis. POSITIV UTGIVER: HivNorge Christian Krohgs gate Oslo Ansvarlig redaktør Evy-Aina Røe Redaksjon/layout: Arne Walderhaug Bidragsytere Evy-Aina Røe Olav André Manum Arne Walderhaug Frank O. Pettersen Haakon Aars Inger-Lise Hognerud Bente Bendiksen Trykk Merkur Trykk A/S, Oslo ISSN FORMIGIVING: Concorde as positiv NR

4 KVALITETSREGISTER Et nasjonalt register for bedre behandling Seksjonsoverlege Bente Bergersen ved Oslo Universitetssykeshus avd. Aker tar til orde for å opprette et nasjonalt kvalitetsregister for hiv. Hun har Infeksjonsforeningen i ryggen og hensikten er den aller beste: Å sikre et bedre og likere behandlingstilbud til alle hivpositive, uansett bosted. Hivpositive frykter for personvernet, enkelte er redde for at man med et slikt register vil legge grunnlaget for det som senere vil kunne brukes som svartelister. Noe av problemet ligger i at et nasjonalt kvalitetsregister for hiv vil inneholde identifiserbare opplysninger. Dette er uomgjengelig nødvendig for å hindre dobbeltregistreringer og sikre kvaliteten på registeret slik at det blir den redskapen infeksjonsmedisinerne ønsker seg, sier Bergersen. Infeksjonsforeningen går inn for å kjøpe et registreringssystem Infcare som er utviklet og i bruk i Sverige og en rekke andre land i Europa. Registeret vil utstyre legene med faktaopplysninger som vil bedre kommunikasjonen mellom legen og den enkelte hivpositive. Alle relevante medisinske data om en pasient vil være lagret på ett sted, slik at den behandlende legen til enhver tid har all nødvendig informasjon om pasienten tilgjengelig ved hjelp av et par tastetrykk. Dette vil være et godt hjelpemiddel til å sikre hver enkelt pasient bedre, tettere og mer effektiv behandling og oppfølging. Registeret, slik Bergersen ser det, vil også kunne bidra til at oppfølgingen av den enkelte hivpositive vil være like god i hele Norge, uavhengig av bosted, risikogruppe, etnisk bakgrunn og kjønn. Forskning Bergersen mener dessuten at et slikt register vil bedre kvaliteten på medisinsk forskning siden det vil bidra til å sikre et mer relevant og rettferdig tilbud til hivpositive om å være med på ulike forskningsprosjekter. Et register vil også raskt kunne avsløre strukturelle problemer i behandlingen, for eksempel om enkelte medisiner fører til bivirkninger for store pasientgrupper. Dermed vil man raskt kunne sette inn tiltak for å bedre medisineringen til pasientene som bruker denne medisinen, sier Bergersen. For å øke nytteverdien for andre forskere ønsker initiativtakerne også å åpne muligheten for å knytte registeret til andre nasjonale registre, som Kreftregisteret, Norsk pasientregister, tuberkuloseregisteret, Nav og andre. I tillegg er det ønskelig også å inkludere såkalte myke verdier for å kunne måle hivpositives reelle livskvalitet og få konkrete indikasjoner på hvor problemene eventuelt ligger. Dette er verdier som kan handle om psykisk helse, seksualitet, økonomi og utdanning. Slike verdier vil blant annet kunne brukes til å sette i verk tiltak som fungerer for å bedre levekårene for hivpositive. InfCare-løsningen inneholder ingen myke variabler eller automatiske koblinger opp mot andre registre, understreker Bergersen. Fra vår side er det ikke lagt opp til å inkludere disse variablene. Om og hvordan de skal inkluderes vil vi bestemme sammen med pasientorganisasjonene. Dersom hivpositive og deres interesseorganisasjon ikke ønsker å inkludere disse variablene, blir det heller ikke gjort. Hun understreker at deltagelsen i et slikt register er frivillig. Deltakerne må gi et aktivt og informert samtykke om å la seg registrere. Seksjonsoverlegen ved Aker er også tydelig på at opplysningene vil bli lagret og sendt på en sikker måte via Norsk Helsenett og at informasjonen ikke på noen måte skal kunne misbrukes av uvedkommende. Hivpositive ambivalente Hivpositive HivNorge har vært i kontakt med har en tvetydig holdning til et register av denne typen. På den ene siden er de positivt innstilt til et redskap som skal kunne bedre kvaliteten på behandlingen og sikre lik behandling for hivpositive over hele landet. Enkelte ser også behovet for å fremskaffe et redskap som kan hjelpe politikere og helsemyndigheter i å nå målene for strategiplanen for forebygging av hiv og utvikle politiske målsettinger for å bedre hivpositives levekår. Der stopper imidlertid også tilslutningen og enigheten. Flere spør seg om det virkelig er behov for et slikt nasjonalt kvalitetsregister? Kan ikke de samme målene nås med allerede Norsk pasientregister I Norsk pasientregister lagres det opplysninger om alle som venter på eller får behandling på sykehus, poliklinikk eller hos spesialisthelsetjenesten. Stortinget har bestemt at det skal registreres opplysninger om alle som blir henvist til eller behandlet i spesialisthelsetjenesten. Samtykke fra pasientene trengs ikke. Et utvalg av disse opplysningene sendes videre til Norsk pasientregister i form av koder. Dette kan, etter det POSITIV forstår, inkludere en hivdiagnose. Norsk pasientregister (NPR) har til hovedformål å danne grunnlag for administrasjon, styring og kvalitetssikring av spesialisthelsetjenester, men skal også bidra til medisinsk og helsefaglig forskning. (Kilde: NPR) MSIS Meldesystem for smittsomme sykdommer, MSIS, er et verktøy for å overvåke utviklingen av smittsomme sykdommer. For de aller fleste sykdommers del gir meldesystemet identifiserbare pasientopplysninger. Pasienter med full utviklet aids kan, for eksempel identifiseres. Hivinfeksjon, derimot, er meldepliktig, men her skal opplysningene ikke gjøres identifiserbare. Begrunnelsen for dette er at man frykter at personidentifisering skal hindre nysmittede å oppsøke lege og teste seg. 4 positiv NR

5 eksisterende registre og redskaper dersom disse samordnes bedre? På grunn av tvilen og motforestillingene blant hivpositive vil HivNorge naturligvis bruke den tiden vi trenger for å avgjøre om vi fraråder eller anbefaler våre medlemmer og andre hivpositive om å la seg registrere i et slikt register. Så langt har vi ikke tatt stilling. Saken skal styrebehandles og det kan tidligst skje på styremøtet i september i år. Før saken kan komme dit må vi ha hatt grundige konsultasjoner med våre medlemmer og andre, sier juridisk rådgiver i HivNorge, Inger-Lise Hognerud. Fordeler Vi ser fordelene ved et slikt register, fortsetter Hognerud, det å bedre kommunikasjonen mellom lege og pasient og sørge for bedre behandling for den enkelte hivpositive er viktig. Det er likeledes viktig å få ut kunnskap om negative sider ved enkelte medisiner kjappere, å legge forholdene til rette for mer rettferdig fordeling av godene i behandlingstilbudet og bedre forskningsgrunnlaget. Alt dette er viktig og positivt. Hognerud påpeker imidlertid at det er nødvendig at medlemmene i HivNorge er med på å avgjøre hvordan HivNorge som interesseorganisasjon til syvende og sist skal stille seg til dette registeret. Hun frykter også at tilbudet om å inkludere de myke variablene i registeret kan være vanskelig å svelge for enkelte. Flere har gitt uttrykk for at de er redde for at dette vil sette personvernet under press, forteller Hognerud. De mener det er stor forskjell på å velge å delta i en levekårsundersøkelse og det å si ja til å ha lagret svært sensitive data om seg selv i et nasjonalt register. Hvor nyttige disse opplysningene vil være for forskerne er også et åpent spørsmål, tror Hognerud. Siden det å delta i et slikt register skal og må være frivillig, kan disse dataene lett bli verdiløse dersom ulike grupper hivpositive systematisk velger å ikke delta. Dette må også tas med i vurderingen når HivNorge skal ta stilling til om organisasjonen skal anbefale medlemmene å delta i et slikt register eller ikke. Datatilsynet Seniorrådgiver Monica Fornes i Datatilsynet understreker at opplysninger om hiv er svært sensitivt og at det derfor rent prinsipielt bør stilles strenge krav til begrunnelsen for opprettelse av et slikt register nasjonalt. Enkelte pasientgrupper har en særskilt forventing om konfidensialitet omkring sine helseopplysninger. Det kan for eksempel nevnes at man ikke melder personer med gonoré, hivinfeksjon og syfilis med full identitet til det sentrale helseregisteret MSIS og Tuberkuloseregisteret. Begrunnelsen er at det er grunn til å tro at meldingsplikt med navn kan føre til at mulige smittede avstår fra å la seg undersøke. Det er videre viktig å ikke blande sammen formålene helsehjelp og forskning/kvalitetssikring. Det pågår et arbeid i forhold til kjernejournal og tilgang på tvers i behandlingsrettede helseregistre. Den delen av registeret som har dette som formål, må uansett avvente dette arbeidet og lovgivningen som må på plass for å Dette vil være et godt hjelpemiddel til å sikre hver enkelt pasient bedre, tettere og mer effektiv behandling... Bente Bergersen seksjonsoverlege regulere dette på en forsvarlig måte, sier Fornes. Et absolutt minimumskrav er derfor at deltagelse i registeret skal være frivillig, sier hun til Positiv. Fornes mener at formålet med registeret må vurderes opp mot registerformen og hensynet til personvernet. Det er grunn til å spørre om dette er godt nok utredet i forhold til den typen register vi snakker om her, sier Fornes videre. Alternativer Hun understreker også at det finnes alternativer til registre med identifiserbare registreringer. Blant annet kan man ta i bruk eksternt krypterte registre der identiteten oppbevares hos en betrodd tredjepart, slik at identiteten til de registrerte vil bli mer effektivt beskyttet mot innsyn. Et annet alternativ er at alle registrerte utstyres med et pseudonymt nummer slik at deres identitet vil bli vanskeligere å avsløre. Dette ville imøtekommet kravet til beskyttelse av personvernet på en bedre måte, samtidig som bruken av registeret bare ville bli marginalt mer tungvint, sier Fornes. Seniorrådgiveren mener det også bør utredes om formålet med registeret kan ivaretas gjennom mindre, lokale registre. Bente Bergersen avviser dette og slår fast at det ikke finnes registre andre steder enn på Ullevål og at mangelen på et nasjonalt register undergraver prinsippet om lik behandling. Fornes på sin side mener innvendingene som er kommet fra pasientgruppen forteller hvor sensitive disse dataene er, og at gruppens innvendinger derfor bør bli hørt. Tekst og foto: Olav André Manum positiv NR

6 ILLUSTRASJONSFOTO: CRESTOCK MOSAIKK Kondomer I Da regjeringen på Filippinene tok til å distribuere gratis kondomer i forbindelse med feiringen av kjærlighetsdagen St. Valentins dagen i februar, ble det for mye for den katolske kirken i landet. Både prester og biskoper fordømte kondomutdelingen i sterke ordelag. De hevdet at kondomer undergravde kirkens læresetninger og dessuten var nytteløse i kampen mot hiv og aids. Nå møter imidlertid også den katolske kirken motbør. Verdens Helseorganisasjons stedlige representant gikk straks ut og roste regjeringens initiativ og at kondomer gir mellom 85 og 95 prosents effektiv beskyttelse mot hivsmitte. [The Body] Kondomer II Gymnaset Keplero i Roma har vedtatt å sette opp kondomautomater på skolens område. Automatene vil selge tre kondomer for to euro, hvilket er betydelig under markedspris. Beslutningen er ledd i et initiativ for å bevisstgjøre elevene om hiv og aids og forebygging. Vatikanet liker dette dårlig og mener at dette er en avgjørelse som trivialiserer sex. Skolen på sin side hevder at kondomautomaten bare er en liten del av deres opplysningskampanje, at hivtallene stiger blant italienske ungdommer mellom 15 og 19 og at det derfor er på tide å gjøre noe. [The Body] Kondomer III Britiske myndigheter har brukt 1 million britiske pund (ca 9 millioner kroner) for å sende 42 millioner kondomer til Sør-Afrika. Kondomene er et svar på en forespørsel fra Sør-Afrika om hjelp til å skaffe og distribuere kondomer til befolkningen og besøkende under fotball-vm. Sør-Afrika distribuerer hvert eneste år mer enn 450 millioner kondomer, noe som er regnet som for lite. [The Body] KENYA Kenya har tatt mål av seg til å sørge for at 80 prosent av alle som lever med hiv og som trenger medisinsk behandling skal få det innen pasienter får nå ARV i Kenya, men fremdeles regner man med at ytterligere mennesker trenger behandling. For å nå målene, som er i tråd med WHOs retningslinjer fra november i fjor, trengs mer penger. [The East African/The Body] MALAWI Malawis regjering planlegger en ny lov som kriminaliserer hivsmitte. Loven ble foreslått i mars i år. Regjeringen hevder det er bevisst hivoverføring den vil til livs. Malawi har dessuten strenge lover som forbyr homoseksualitet. [BBC/The Body] FENGSEL Maksim Popov er en usbekisk psykolog og aidsaktivist som nylig ble dømt til syv års fengsel for å ha promovert homoseksualitet og gjort forsøk på treffe mindreårige gjennom sitt opplysningsarbeid om hiv og aids. Homoseksualitet er straffbart med inntil tre år i Usbekistan. Popovs arbeide er blant annet støttet av FN, heter det i Poz. ILLUSTRASJONSFOTO: CRESTOCK ILLUSTRASJONSFOTO: CRESTOCK Risikovillighet En stor svensk seksualvaneundersøkelse som er gjennomført med jevne mellomrom siden 1989, og siste gang i 2007, avslører at svenskene er blitt mer villige til å ta seksuell risiko etter hvert som tiden har gått siden første undersøkelse. Første gang hadde et flertall et restriktivt syn på utenomekteskapelige forbindelser. Dette snudde ved undersøkelsen i Senere er det ikke bare holdningene som har endret seg, men også praksis; svenskene begynte å tillate seg å ha flere og flere partnere. I samme periode gikk også bruken av kondom ved tilfeldige seksuelle forbindelser ned. [The Body] Segregering Også i fengslene i Alabama og Sør-Carolina i USA praktiseres det segregasjon av hivpositive fanger. De holdes innesperret i en egen avdeling, må gå med armbind som avslører at de har hiv og de har egen spisesal, egen sovesal og egen kirke. Trakassering og diskriminering fra andre innsatte og fengselspersonale er resultatet. Opplysningene kommer frem i en rapport laget av menneskerettsorganisasjonene Human Rights Watch og American Civil Liberties Union Prison Project. [The Body] Fremgang Michel Sidibé, administrerende direktør for Unaids, FNs program for forebygging av hiv, roser Sør-Afrika for omleggingen av det hiv/aids forebyggende arbeidet. Mens landets ledelse under president Thabo Mbeki og helseminisiter Manto Tshabalala-Msiman fornektet sammenhengen mellom hiv og aids og gikk inn for sunn kost i stedet for medisinering, har den nye regjeringen satt seg som mål å teste nesten 15 millioner mennesker innen utgangen av Sør-Afrika har den største hivpositive befolkningen i verden med over fem millioner smittede. Sidibé noterer seg i en artikkel i den sørafrikanske avisa Mail & Guardian at myndighetene nå samarbeider med sivilsamfunnet om å forebygge epidemien og også forebygge diskriminering og stigmatisering av hivpositive og oppmuntre enhver sørafrikaner til å ta ansvar. Han oppmuntrer derfor det internasjonale samfunnet til å støtte sørafrikanerne aktivt. [Mail & Guardian/The Body] 6 positiv NR

7 A sitatet... MOSAIKK Vår erfaring med hiv viser at i omgivelser med homoseksuell promiskuitet og sprøytemisbruk kan ett eneste sykdomstilfelle lett resultere i en epidemi. Jonathan Katz, vitenskapsmann Et liv i sølibat? Superstjernen Lady Gaga (bildet) tar til orde for at sølibat er OK, så lenge man velger det selv. Du trenger ikke ha sex for å ha det godt med deg selv, hevder hun og legger til at hun selv lever i sølibat akkurat nå (april 2010). Hun sier hun går ut med dette fordi jenter ofte presses til å ha sex og fordi hiv og aids er den fremste dødsårsaken blant kvinner mellom 15 og 44 år. I dag utgjør kvinnene 26 prosent av alle hivpositive i USA og tendensen er økende. I 1985 var syv prosent av alle hivpositive kvinner. [Poz] Markedet øker Hiv er blant de fire-fem diagnosene som er med på å forårsake at markedet for medisiner vil fortsette å vokse i årene som kommer. Sykdommene som dominerer på listen er diabetes, kreft, og multippel sklerose, i tillegg til hiv. Kina er det landet som ses som driveren av denne utviklingen. Folkerepublikken Kina har utviklet seg til å bli verdens tredje største marked for farmasøytiske produkter, etter USA og Japan. [Business Week/The Body] USA Daniel Allen bet en nabo under en slåsskamp i hjemstaten Michigan, USA. Allen er hivpositiv og er nå stilt for retten anklaget for bioterrorisme, siden han er i besittelse av og har brukt en skadelig innretning, dvs sitt eget spytt. [Poz] UZBEKISTAN Leger i Usbekistan smittet 147 barn med hiv i 2007 og Dette skjedde på grunn av bruk av urene, ikke-steriliserte sprøyter og annet utstyr. 21 leger ble dermed dømt til mellom fem og åtte år i fengsel. [Poz] SØR-KOREA En undersøkelse blant over sørkoreanske ungdommer forteller at 5.1 prosent av dem jevnlig har sex. Den foruroligende delen av denne undersøkelsen er at bare 40 prosent av dem som har sex, beskytter seg med kondom. [The Body] VERDEN I TALL prostituerte, tilreisende, for det meste mannfolk, og kondomer. Dette er fotball- VM i Sør-Afrika. Pluss fotball da! klamydiatilfelelr i Australia i året, og i Zimbabwe er barn foreldreløse på grunn av aids. (Kilder: The Body og Al-Jazeera) positiv NR

8 HIVFONDET Gi en gave til På Aksept kan du være positiv sammen med andre i stedet for å være positiv alene. Hivfondet Kontonummer Hivfondet gir bistand til enkeltpersoner bosatt i Norge som er hivpositive eller aidssyke. Stiftelsen gir ikke bistand til tiltak eller forhold som det påhviler det offentlige å dekke. TIL HJELP I EN VANSKELIG SITUASJON

9 MOSAIKK Fritt fram til Kina ILLUSTRASJONSFOTO: CRESTOCK I mer enn 20 år har Kina hatt innreiseforbud for mennesker som lever med hiv og aids. Landet opphever nå disse restriksjonene. Kinas innbyggere er ikke enige, viser en undersøkelse. Kinesiske myndigheter annonserte i slutten av april, at de letter på innreiseforbudet for hivpositive, mennesker med seksuelt overførbare sykdommer og spedalske, melder nyhetsbyrået Xinhua. I en pressemelding fra Unaids i sakens anledning, hyller FNs generalsekretær Ban Ki-moon kinesiske myndigheter for sin beslutning, og lederen for Unaids, Michel Sidibé, slår fast at kinesiske myndigheter bekrefter sitt lederskap i forhold til kampen mot hiv/ aids. Norge kan gjøre krav på å ha vært med på å påvirke denne beslutningen, blant annet gjennom norsk deltagelse i Unaids Task force on travel restrictions, hvor blant andre HivNorges tidligere styreleder Per Miljeteig har deltatt. Unaids minner i sin pressemelding om at hivpositives reisemuligheter fremdeles er begrenset: 51 land praktiserer en eller annen form for innreiserestriksjoner og restriksjoner på opphold for hivpositive, 23 land deporterer hivpositive straks deres status er kjent, og fem land avslår visumsøknader for denne gruppen. Endringen i Kina vil legge et press på å gi hivpositive de samme rettighetene som resten av befolkningen, ifølge Mark Stirling, Unaids representant i landet. Samtidig vil det sette fokus på temaer relatert til hiv og aids, noe som vil bidra til å redusere stigma og diskriminering av mennesker som lever med hiv. Stirling mener at en slik endring i myndighetenes holdning vil stimulere til endring i befolkningen. I en undersøkelse utført av China Daily og sohu. com kommer det frem at nærmere 84 % av de 3500 respondentene ønsket å beholde innreiseforbudet. Omtrent 75 % fryktet at hivpositive innreisende ville føre til økt spredning av viruset under oppholdet i Kina, og på denne måten forverre situasjonen som allerede er der. Kina hadde selv hivpositive innbyggere per oktober Stirling mener at denne offentlige frykten viser behovet for utdanning og offentlige diskusjoner for å oppnå bedre kunnskap og holdninger blant folk. Mark Stirling mener at Kinas opphevelse av forbudet vil ha stor global betydning. Namibia og Ukraina har nå meldt at de forbereder å avskaffe sine innreise- og oppholdsrestriksjoner for hivpositive. Unaids understreker imidlertid i pressemeldingen at det fremdeles er et stykke frem til alle hivpositive nyter godt av den samme bevegelsesfriheten som hivnegative har. Les mer om innreiserestriksjoner på HivNorges websider. Tekst: Olav André Manum og Bente Bendiksen Straffelovsutvalg Helse- og omsorgsdepartementet har lagt fram et forslag om å nedsette et utvalg som skal samle kunnskap og vurdere regulering av overføring av allmennfarlig smittsom sykdom og straff. Departementets forslag er i tråd med hva HivNorge tidligere har foreslått. Stortingets behandling av lovforslagene åpnet for at det kunne gjøres en ny juridisk og helsefaglig gjennomgang. Ikke minst i lys av at Utenriksdepartementet hadde sagt seg villig til å betale en liknende internasjonal gjennomgang i regi av FN og Unaids. I forslaget legges det opp til at utvalget skal være bredt sammensatt med både juridisk og medisinsk spisskompetanse. Utvalget skal blant annet se på om strafferegulering har negativ innvirkning på den enkeltes adferd og villlighet til testing, og skal gjennomgå relevant rettspraksis. Videre skal det vurderes om det er grunnlag for å initiere lovendringer og eventuelt foreslå andre virkemidler og tiltak for å redusere negative følger av gjeldende lovregulering. Går alt etter planen blir utvalget nedsatt før sommeren og en innstilling levert i Tekst: Arne Walderhaug positiv NR

10 ET LIV MED HIV HIVNORGES FRONTSOLDAT 10 positiv NR

11 Kulturlivets frontsoldat Homser har en tendens til å glede seg mer over livet, mener artisten Heine Totland. Av den grunn blir han sterkt smigret over at jeg forteller at flere homovenner, blant annet kjæresten min, omtaler ham, litt spøkefullt, som et homoikon! Så koselig! er Totlands kommentar, jeg tror jeg kunne vært en god homo sjøl! Homo er han imidlertid ikke. Heine Totland er gift med jazzartisten Silje Nergaard og har to døtre. I disse dager forbereder han seg på rollen som Buddy Holly i musikalen om hans liv. Det medfører at jeg må bli skikkelig god på gitar, forteller Totland, jeg øver minst to timer per dag, men så krevde jeg også, og fikk, en Fender Stratokaster, for å ta jobben! Heldigvis har jeg et talent for hardt arbeid! Stratokasteren er en legendarisk gitar og var ved siden av de store hornbrillene, Buddy Hollys varemerke. Totland har dessuten hatt suksess som Harry i Abba-musikalen Mamma Mia, han har utgitt to solo-cd-er og dessuten turnert land og strand rundt med Gisle Børge Styve, kjent fra NRKs Beat for Beat. Poenget med turneen er at den skal være off-radar, forteller Totland, derfor har vi i det hele tatt ikke vært i Oslo. Det du kanskje ikke visste om Heine Totland er at han som 19-åring valgte bort en karriere som fotballspiller. Fotball var mitt virkelig store talent her i livet, sier han. Man han valgte kulturen i stedet. Totland begrunner off-radar -turneen med at han liker å være en slags frontsoldat i kulturlivet, han liker seg aller best like under overflaten. Leserne av dette bladet husker sannsynligvis Totland best for hans rolle som konferansier under HivNorges store jubileumsfest i august i Da ba han blant annet noen i publikum om å reise seg og spille luftgitar under Åge Sten Nilsens Queen-nummer. Ingen i publikum våget å leke Brian May i full flombelysning, så Totland gjorde det sjøl. Den samme smittende sjølironien og manglende sjølhøytidelighet gjør seg gjeldende gjennom hele samtalen vår. Heine Totland byr på seg selv. Det betyr ikke at han ikke kan være alvorlig. Når han skal begrunne sitt engasjement i kampen mot hiv og aids og årsaken til at han takket ja til å stille som konferansier under HivNorges galla-aften, kommer både alvoret og den kulturelle frontsoldaten til syne. Engasjementet flommer nesten over: Ansvar og etikk Artister, jeg, har et ansvar for å stille meg til disposisjon, mener han, det har noe med etikk å gjøre. Jeg føler det i hvert fall sånn. Dette handler positiv NR

12 ET LIV MED HIV HIVNORGES FRONTSOLDAT 12 positiv NR

13 ikke kun om hivsaken, men om en rekke gode saker. Sånn må det være. Vi lever en femstjernes tilværelse her i landet, så det er viktig å få vist frem at ikke alt er perfekt. Det er så lett å glemme at andre kan utsettes for stigmatisering og diskriminering når alt tilsynelatende er så bra. Dermed stiller Totland opp for en rekke ulike formål, fra hiv og aids, til SOS-barnebyer og til Varmestua i Asker. Det blir mange veldedighetskonserter av slikt, ikke minst i desember da opplevelsen av å være ekskludert har høysesong. Totland innrømmer at også artistene kan tjene på å stille opp for veldedige tiltak. De får flere vinduer mot verden å vise seg frem i. Det er bra, sier Totland, for artisten får en mulighet til å si: Hallo, jeg er her ennå, husk meg fortsatt! Det synes han er som det skal være og mener det er tarvelig å mistenkeliggjøre artister som gjør en innsats. Engasjementet for hiv og aids har også en viss bakgrunn i Totlands lidenskapelige forhold til all slags musikk. Det finnes ikke musikk som er bedre enn annen musikk, sier han. Jeg nekter å gå med på at opera skal være mer verdifullt enn country. Det finnes bare to typer musikk, god og dårlig. Freddie Mercury og Miles Davis Derfor har heller ikke Totland noe imot å nevne to så ulike artister som Freddie Mercury, rockeren fra Queen og jazzmusikeren Miles Davis i samme åndedrag. Begge døde av aids-relaterte sykdommer. Mercury var åpen om sin status, Davis bekreftet aldri sin, men ifølge mer eller mindre pålitelige kilder skal dødsårsaken også for ham kunne relateres til aids. Disse dødsfallene minnet Totland om hvilken katastrofe hiv/ aids er og hvorfor kampen mot sykdommen er så viktig. Han synes heller ikke det kan være noen bombe at han har mange homofile venner som på ulikt vis er berørt av sykdommen. Det kan også ha fungert bevisstgjørende. Dessuten er det viktig å jobbe for å holde hiv og aids på dagsordenen, mener Totland. Med de nye medisinene er hiv ikke lenger noen dødelig diagnose og dermed forsvinner debatten fra offentligheten. Dermed blir også stigmatiseringen og diskrimineringen av hivpositive usynlig. Det er viktig at dette ikke blir glemt. Mine døtre vet ingenting om hiv, fortsetter han. Det er ikke bra at hiv forsvinner ut av skolen og undervisningen. Kunnskapsnivået i skolen er på steinaldernivå! Unger trenger kunnskap, de må få vite hvordan de skal beskytte seg, også mot hiv og aids. Og de må få vite hvordan hiv ikke smitter og hvordan de skal ta vare på og inkludere dem som er smittet. Det er også en grunn til å jobbe for å holde saken på dagsordenen. Totland sier dessuten at han støtter opp om hivsaken og andre saker fordi han beundrer menneskene som jobber med det: Det gjør inntrykk å treffe folk som lever med hiv, sier han, og det gjør inntrykk å møte menneskene i sekretariatet i HivNorge som jobber for synliggjøring og mot diskriminering. Det får meg til å ønske at også jeg hadde en slik ild, et brennende engasjement for å hjelpe andre. Folk som generalsekretæren i HivNorge, Evy-Aina Røe, bruker mye av livet sitt på å ikke være likegyldig, men tvert imot hjelpe andre. Slike mennesker trekker oss så å si opp av den dundyna velstandsnorge pakker oss inn i. Det er positiv NR

14 viktig og slikt vil jeg være med å støtte, sier han med ettertrykk. Engasjementet begrenser seg imidlertid ikke til Norge. Totland har sammen med Silje Nergaard reist og opptrådt flere ganger i Afrika, blant annet i Kenya og Angola. Han føler en sterk dragning mot Afrika som kontinent. Men det er også en del av verden som gjør inntrykk: livsgleden og livsmotet er imponerende, de enorme sosiale forskjellene mellom fattig og rik er skremmende. Og hiv/aids herjinger i store deler av Afrika sør for Sahara maner også til ettertanke og handling. Vi ser hva sykdommen gjør med samfunnene i Afrika og kontinentet som helhet. Også her har vi som artister et ansvar for å sørge for at temaet holdes på dagsordenen, slår Totland fast. Engasjementet Totland legger for dagen vitner om en følelse for fellesskapet, for samfunnet som helhet. Det er også den følelsen som preger hans karriere og liv som artist, så kanskje det er en sammenheng her. Jeg har kommet til at jeg er best i en kollektiv situasjon, slår han fast. Når jeg deltar i en oppsetning som musikalen om Buddy Holly eller Mamma Mia-oppsetningen, så er hele gleden for meg nettopp å delta i fellesskapet. Det er en fantastisk opplevelse. Slik er det også når jeg synger med band, jeg er ikke, og føler meg ikke som solist med band, jeg er en del av fellesskapet musikerne har sammen. Det er da jeg er best, og jeg synes ikke det er noe gøy å være alene, ler han. Han vet hva han snakker om. Sigurd Køhn, nær venn, samarbeidspartner og en viktig medmusiker i Totlands karriere, omkom i tsunamien i Thailand i Køhn spilte på Totlands første soloplate Tough Times for Gentlemen som ble sluppet til gjennomgående gode kritikker i november Tja, det var begge deler, sier Totland selv. Han karakteriserer likevel året 2005 musikalsk og personlig sett som et kjipt år. Men Sigurd hadde lært meg til å gi alt, alltid. Det var hans credo, og jeg bestemte meg nyttårsaften, dagen før 2006 skulle begynne, for at fra nå av og fremover skulle min karriere bygges på musikkglede! Og slik ble det. Da har vi som fasit en artist som kombinerer engasjement og samvittighet, fellesskapsfølelse og musikkglede. Det høres nesten ut til å være for godt til å være sant, men er det ikke. I hvert fall ikke for herværende journalist! En slik alliert kan være verdt å ha som fotsoldat i både det hivforebyggende og hivpolitiske arbeidet. Tekst: Olav André Manum Foto: Marianne Lind ET LIV MED HIV HIVNORGES FRONTSOLDAT 14 positiv NR

15 NYE BLIKK NETT De skeiveste nyhetene hver dag! Ingen er som alle andre Abonnér! Kun kr 690 pr år: blikk.no/kunderservice positiv NR

16 PROFILEN JACOB ZUMA (68), PRESIDENT I SØR-AFRIKA MED NY KAMPANJE MOT HIV 16 positiv NR

17 Zuma på høygir FOTO: ELMOND JIYANA/Afp/Scanpix Med fotball-vm i full gang, en landsomfattende kampanje for å øke testnivået i Sør-Afrika og med stadige nye ekteskap er Sør-Afrikas president i søkelyset som aldri før. Ut fra en hivpolitisk og hivforebyggende synsvinkel er han langt bedre enn sin forgjenger. Den sørafrikanske presidenten Jacob Zuma har tatt hivtesten og har valgt å gå ut til offentligheten med resultatet. Hensikten er å fremme åpenhet rundt spørsmål om hiv og aids i et land hvor hivpositive lever i skjul og diskrimineringen og stigmatiseringen av hivpositive er et stort problem. Både for menneskene som rammes og for forebyggingen av sykdommen. Jacob Gedleyihlekisa Zuma er en kontroversiell figur i sørafrikansk offentlighet, men det er ingen tvil om at han politisk har gjort mye for å få bukt med hivepidemien og bedre hivpositives levekår. Det trengs. Sør-Afrika er det landet som har den største befolkningen av hivpositive i verden. Man regner med at det finnes fem millioner hivpositive i Sør-Afrika alene. Denne situasjonen fikk utvikle seg både under den første demokratisk valgte presidenten Nelson Mandela og ikke minst hans etterkommer Thabo Mbeki. Mbeki blånektet for at det var noen sammenheng mellom hiv og aids og fikk støtte av sin helseminister, nå avdøde Manto Tshabalala-Msimang. Hun forordnet heller afrikansk søtpotet, hvitløk og rødbeter som behandling for hivsmittede enn ARV. Resultatet er at hiv og aids i dagens Sør-Afrika krever tusen dødsofre per dag. Situasjonen er så ille at Det sørafrikanske kommunistpartiets ungdomsorganisasjon har tatt til orde for å tiltale Mbeki for folkemord. Noe slikt risikerer ikke Zuma. Han er kjent som en karismatisk leder og en god forhandler og har lyktes med å komme i dialog med hivpositives organisasjoner, for eksempel Treatment Action Campaign, på en langt bedre måte enn sin forgjenger. Dessuten har han ansatt en effektiv helseminister, Aron Motsoaledei, og satt i gang et program for å teste 15 millioner sørafrikanere innen utgangen av I den samme kampanjen tar myndighetene mål av seg til å rulle ut antiretrovirale medisiner til minst 80 prosent av dem som trenger det. For å nå disse målene trengs åpenhet og testvillighet. Sør-Afrika er det beste eksempelet på at fortielse undergraver det forebyggende arbeidet. Enkelte regjeringsmedlemmer, arbeidslivets organisasjoner, ideelle organisasjoner og bistandsorganisasjoner har forsøkt å bryte med tausheten og fortielsen, men så lenge presidentens politikk har gått ut på fornektelse har forebyggingsarbeidet jobbet i tung motbakke. Med sin åpenhet og sin nye hivpolitiske giv bidrar Jacob Zuma til å endre på dette. Kritikerne hans stiller likevel spørsmål ved hans evne og ikke minst troverdighet i forhold til å lede en omfattende hivforebyggende kampanje. Under en bitter politisk strid med Thabo Mbeki og hans allierte ble Zuma anklaget for å ha voldtatt en hivpositiv kvinne. Han ble frikjent, men innrømmet å ha hatt ubeskyttet sex med kvinnen. I retten fortalte han at han tok en dusj etter samleiet for å beskytte seg mot hiv. Zuma har også måttet innrømme å ha blitt far til et barn født utenfor ekteskap og han har vært gift fem ganger. Tre av konene er han fremdeles gift med og etter det ryktene vet å fortelle planlegger han nok et ekteskap. Som om ikke det var nok har han dessuten uttalt seg nedsettende om homofile, noe han senere har bedt om unnskyldning for. En person med en så frynsete personlig moral er ikke troverdig som anfører i kampen mot aids, mener kritikerne. De mener selvsagt også at han heller ikke er egnet til å lede Sør- Afrika som nasjon. Det interessante er imidlertid det kritikerne ikke nevner. Zuma er en sterk talsmann for å oppvurdere og oppjustere synet på afrikanske kulturer. Han har selv bakgrunn fra Zulunasjonen, et stolt og ganske nasjonalistisk folk som en gang utgjorde en selvstendig stat i det sørlige Afrika. Zuluenes kultur tillater polygami og bygger på sterkt patriarkalske tradisjoner. Dermed blir Zuma sittende i en slags klemme: For å få bukt med hivepidemien i landet er han også nødt til å øke kvinnenes makt på bekostning av mennenes. Kvinnene må få større kontroll over egne liv om epidemien skal kunne begrenses. Det kan være vanskelig å svelge for mange sørafrikanske menn. Samtidig står Zuma for en oppvurdering av afrikansk kultur og levesett som er helt nødvendig om afrikanerne skal oppleve seg som likeverdige og likestilte på egne premisser. Foreløpig ser Zuma ut til bare å ha styrket og legitimert menns makt med sine utspill og sitt levesett. Det kan by på problemer i forhold til hivforebyggingen i landet. Da spørs det om det er nok å ta en hivtest offentlig og så avsløre resultatet etterpå: Zuma var hivnegativ. Men kanskje det hjelper at Zuma nå har sagt at han også har latt seg omskjære. Medisinske forskere hevder at omskjæring reduserer faren for å bli smittet med hiv selv ved ubeskyttet sex, om enn bare for den mannlige eller aktive parten. Zuma på sin side håper hans åpenhet skal få flere sørafrikanske menn til å beskytte seg på denne måten. Han stiller i alle fall ikke sitt lys under en skjeppe! Tekst: Olav André Manum positiv NR

18 BILDET Vinneren Dineo Minky Mosinyi (i midten) poserer med Kushatha Kaikanyane Mozoko (t.v) som ble nummer to, og nummer tre Patricia Segametse Mogatwe etter Miss HIV Stigma Free 2010-konkurransen, organisert av Centre for Youth of Hope (CEYOHO) in Botswana i april [Foto: Scanpix/AFP PHOTO/Monirul Bhuiyan]

19

20 SMS [ SPØRSMÅL MED SVAR] Jeg er redd for smitte?jeg er ei ung jente og er redd for å bli hivsmittet. Jeg hadde sex med en gutt jeg visste var hivpositiv. Vi gjorde alt riktig og brukte kondom både ved munnsex og vanlig sex. Det gikk fint, men i ettertid lurer jeg på et par ting. Hva hvis jeg har veldig sår hals og suger noen uten kondom, er det smittefarlig? Og hva hvis gutten hadde fingret med meg, hadde sår på fingrene eller hendene og hadde vært hivpositive? Ville slikt ha vært farlig? Jeg liker det, og kunne godt tenke meg å bli kjæreste med denne hivpositive gutten. Jeg liker ham godt. Masse hilsener fra Nina Hei Nina! Slik du beskriver seksualpraksisen din til nå, vil jeg si at du ikke har noe å frykte i forhold til å skulle bli hivsmittet. Det er dessverre ikke alt for mange unge som er like flink som deg når det gjelder kondombruken ser det ut til på de stadig økende klamydiatallene i Norge. Det er dessuten en styrke for dere som seksualpartnere å vite om den enes hivstatus, for det er når man ikke vet, eller ikke tror at det kan gjelde den andre, at smitterisikoen øker. All honnør til partneren din for hans åpenhet til deg! Generelt bør man ikke suge eller kysse/ kline med noen når man er sår i halsen av hensyn til partneren (du kan jo smitte ham med noe) og av hensyn til deg selv for du har da en ILLUSTRASJONSFOTO: CRESTOCK slimhinne med sår. Ellers har det jo blitt sagt at det å suge uten kondom er sikkert nok i forhold til hiv hvis man ikke får sæd i munnen, såkalt sikrere sex, men denne praksisen beskytter ikke mot andre kjønnssykdommer, og det forutsetter at man kan stole på partneren som igjen må ha full kontroll på sædutløsningen. Det sikreste er å bruke kondom også ved suging. Generelt bør man unngå slimhinnekontakt med synlig sår og blod. Slimhinner har man for eksempel i munn, nese, på øynene, i skjeden og endetarmen. Det er for øvrig veldig, veldig få unge, norskfødte jenter som blir smittet med hiv i Norge per år. Lykke til med kjæresteprosjektet! Frank O. Pettersen, Lege, Oslo universitetssykehus Når er det sikkert å ta testen??for en tid tilbake var jeg i en situasjon hvor jeg frykter at jeg kan ha utsatt meg selv for hivsmitte. Dette har selvfølgelig gjort meg litt redd, og jeg greier ikke å slå meg til ro. Jeg vet at det eneste som kan roe meg ned er en hivtest, men jeg har fått ulike meldinger om når en slik test bør tas. Noen sier at jeg bør vente i 8 uker, andre sier 12 uker for å være på den trygge siden. Og hvilke typer tester brukes rundt omkring. Hilsen Mads Hei Mads! Jeg forstår at du kan bli forvirret av de ulike svarene du har fått. Svarene varierer nok litt fordi det ikke finnes en absolutt sannhet, men det er rimelig sikkert at du ikke ble smittet om en hivtest er negativ etter i hvert fall 12 uker, kanskje også 8 uker. Den vanligste testen er en kombinert antigen og antistoff-test som tas som en vanlig blodprøve, en såkalt kombotest. Den skal både påvise at viruset er til stede og at kroppen har dannet antistoffer mot viruset og vil kunne bli positiv allerede 1-2 uker etter smitte. Svaret vil foreligge noen dager etter prøvetaking. I tillegg finnes det en hurtigtest (15 min. svartid) som nå også kommer som en tilsvarende kombotest; den har hittil kun bestått av en antistofftest som er litt mindre sensitiv. Frank O. Pettersen, Lege, Oslo universitetssykehus 20 positiv NR

Fakta om hiv og aids. Bokmål

Fakta om hiv og aids. Bokmål Fakta om hiv og aids Bokmål Hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person

Detaljer

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet.

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet. IK-2380/urdu/norsk Produksjon og design: En Annen Historie AS Oversatt ved Oslo kommune, Flyktning- og innvandreretaten,tolkeseksjonen "Fakta om hiv og aids" Utgitt av Statens institutt for folkehelse

Detaljer

LIV MED HIV I NORGE I 2009 VELKOMMEN TIL FAFO-FROKOST 30.04.2009

LIV MED HIV I NORGE I 2009 VELKOMMEN TIL FAFO-FROKOST 30.04.2009 LIV MED HIV I NORGE I 2009 VELKOMMEN TIL FAFO-FROKOST 1 Fafo-frokost 26. april 2009 Velkommen ved Inger Lise Skog Hansen, forskningsleder ved Fafo Presentasjon av rapporten ved Arne Backer Grønningsæter,

Detaljer

Aktiviteter til tema Hiv og aids

Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktivitetene er hentet fra heftet Positiv, stempling, seksualitet, hiv&aids. Tveito, Hessellund (red.), Verbum Forlag 2005. Aktivitet 1: Nummerverdi Denne aktiviteten skal

Detaljer

Hiv og straffeloven i de nordiske land

Hiv og straffeloven i de nordiske land &A Hiv og straffeloven i de nordiske land Hiv og straffeloven i de nordiske land I en rekke land verden over blir straffeloven anvendt mot hivpositive som har overført eller utsatt andre for en smitterisiko.

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk Fakta om hiv og aids Thai/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

Kunnskapsesenterets. nye PPT-mal

Kunnskapsesenterets. nye PPT-mal RESULTATER FRA INTERNETT- UNDERSØKELSE BLANT MSM (EMIS) Kunnskapsesenterets Rigmor C Berg nye PPT-mal på vegne av EMIS-Norge teamet Presentasjon på Smittevernsdagene 8 juni 2012 Tilgjengelig i 13 uker

Detaljer

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2014

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2014 Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2014 Folkehelseinstituttet følger nøye hivsituasjonen i Norge ved anonymiserte meldinger fra legene til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). I 2014 ble

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Seksualitet Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Her kan du lære om pubertet seksualitet seksuelt overførbare sykdommer prevensjon abort 2 Pubertet Puberteten er den perioden

Detaljer

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013 Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013 Folkehelseinstituttet følger nøye hivsituasjonen i Norge ved anonymiserte meldinger fra legene til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). I 2013 ble

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104360-/JB 11/01264-2/EOL 28. februar 2012 Dato Datatilsynets høringsuttalelse - Forslag

Detaljer

Sex i Norge norsk utgave

Sex i Norge norsk utgave Sex i Norge norsk utgave Synes du det er vanskelig å forstå noe som står i denne brosjyren?, snakk med de som jobber på stedet der du er eller ring Sex og samfunn senter for ung seksualitet. Sex og samfunn

Detaljer

Kunnskapsesenterets. nye PPT-mal

Kunnskapsesenterets. nye PPT-mal EMIS-funn i Norge Kunnskapsesenterets Rigmor C Berg nye PPT-mal Presentasjon på Aksepts fagkonferanse 12 juni 2012 BAKGRUNN Samarbeids -prosjekt emis-project.eu Nettverk Spørreskjema på 25 språk June 18,

Detaljer

Høringsuttalelse om fremtidens helsetjenester fra HivNorge

Høringsuttalelse om fremtidens helsetjenester fra HivNorge Helse- og omsorgsdepartementet Åpen netthøring Vår ref. Dato 09.01.02/inho Oslo, 18.januar 2011 Høringsuttalelse om fremtidens helsetjenester fra HivNorge Vi viser til departementets åpne netthøring om

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Bruk av sædvask ved assistert befruktning

Bruk av sædvask ved assistert befruktning Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår ref.: 2013/149 Deres ref.: 13/5263-1 Dato: 23.6.2014 Bruk av sædvask ved assistert befruktning Helsedirektoratet har bedt Bioteknologirådet uttale

Detaljer

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2015

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2015 1 Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2015 Folkehelseinstituttet følger hivsituasjonen i Norge gjennom anonymiserte meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Detaljer

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2012

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2012 Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2012 I 2012 ble det diagnostisert 242 nye hivsmittede i Norge, 166 (69 %) menn og 76 kvinner. Etter et rekordhøyt antall nye hivpositive blant menn som har sex med

Detaljer

Utvelgelseskriterier for blodgivere

Utvelgelseskriterier for blodgivere Utvelgelseskriterier for blodgivere Hvorfor reglene er som de er Noen typer adferd som statistisk sett øker risikoen for å erverve infeksjonssykdommer som kan smitte ved blodoverføring fører til permanent

Detaljer

Retten til taushet og behovet for kunnskap etiske dilemmaer i forskning om stigmatiserte grupper.

Retten til taushet og behovet for kunnskap etiske dilemmaer i forskning om stigmatiserte grupper. Retten til taushet og behovet for kunnskap etiske dilemmaer i forskning om stigmatiserte grupper. Arne Backer Grønningsæter 3. mai 2010 Oversikt Hva er problemet? Litt historie Egne erfaringer noen eksempler

Detaljer

Undersøkelse om hivpositives hverdag. Apeland 1.desember 2014

Undersøkelse om hivpositives hverdag. Apeland 1.desember 2014 Undersøkelse om hivpositives hverdag Apeland 1desember 2014 Om undersøkelse Utført mellom mai og november, nettbasert undersøkelse med 100 % anonymitet for respondentene 91 respondenter som er hivpositive

Detaljer

Seksuell helse forebygging av sykdom, uønskede svangerskap og kjønnslemlestelse

Seksuell helse forebygging av sykdom, uønskede svangerskap og kjønnslemlestelse Seksuell helse forebygging av sykdom, uønskede svangerskap og kjønnslemlestelse Aktuelle infeksjonssykdommer Chlamydia Humant papilloma virus Gonorè HIV Syfilis Aktuelle sykdommer Chlamydia Chlamydia den

Detaljer

Ideer til sex- og samlivsundervisning

Ideer til sex- og samlivsundervisning Ideer til sex- og samlivsundervisning Enten du er nyutdannet eller har mange års erfaring som lærer, kan du hente kunnskaper og inspirasjon fra denne idébanken. Du står fritt til å benytte og kopiere ideene.

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Fra høsten 2009 får alle jenter i 7. klasse

Detaljer

HIV/AIDS-strategi i Oslo

HIV/AIDS-strategi i Oslo Oslo kommune HIV/AIDS-strategi i Oslo Tone Tellevik Dahl Leder helse og sosialkomiteen Innhold Statistikk dagens Oslo Hovedutfordringer Strategi Antall AIDS-dødsfall i Oslo etter år og kjønn 80 70 60 50

Detaljer

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse»

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse» Meningokokksykdom «Smittsom hjernehinnebetennelse» Denne brosjyren er skrevet for å opplyse om meningokokksykdom og gi enkle praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2012 Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 HPV-foreldre-barnbrosjyre_trykk_rev4_280814.indd

Detaljer

Fastlegen i møte med pasienter som er lesbiske, bifile eller homofile

Fastlegen i møte med pasienter som er lesbiske, bifile eller homofile Fastlegen i møte med pasienter som er lesbiske, bifile eller homofile Kirsti Malterud Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen Uni Research Mari Bjørkman Rosenhoff legegruppe, Oslo Opplegg for dette møtet

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 I 2013 ble det diagnostisert 22 946 av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia) i Norge. Av disse var det 26 av LGV som skyldes smitte med en annen

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2016 Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus (HPV)

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

Bokmål Fakta om Hepatitt A, B og C

Bokmål Fakta om Hepatitt A, B og C Bokmål Fakta om Hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Hva er Hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren. Mange virus kan gi leverbetennelse, og de viktigste er hepatitt A- viruset, hepatitt

Detaljer

Ung og seksuell i den sosiale kompetansens tidsalder utfordringer og gleder i mestring av seksualiteten

Ung og seksuell i den sosiale kompetansens tidsalder utfordringer og gleder i mestring av seksualiteten Ung og seksuell i den sosiale kompetansens tidsalder utfordringer og gleder i mestring av seksualiteten Bente Træen, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Vår tid og vårt rom Den seksuelt kompetente

Detaljer

Retten til behandling

Retten til behandling Retten til behandling Retten til behandling t Hiv er en av flere såkalte allmennfarlige smittsomme sykdommer 1). Disse er sykdommer som samfunnet ønsker at det skal være minst mulig forekomst av. For å

Detaljer

Personidentifiserbart Norsk pasientregister. DRG-forum, 6. mars 2007

Personidentifiserbart Norsk pasientregister. DRG-forum, 6. mars 2007 Personidentifiserbart Norsk pasientregister DRG-forum, 6. mars 2007 Informasjon om kvalitet i sykehusenes pasientbehandling skal styrkes gjennom etablering av et landsomfattende personidentifiserbart pasientregister.

Detaljer

Betydningen av personvern i helsesektoren. Cecilie L. B. Rønnevik, seniorrådgiver Tromsø 16. juni 2009

Betydningen av personvern i helsesektoren. Cecilie L. B. Rønnevik, seniorrådgiver Tromsø 16. juni 2009 Betydningen av personvern i helsesektoren Cecilie L. B. Rønnevik, seniorrådgiver Tromsø 16. juni 2009 Hva er egentlig person(opplysnings)vern? Den enkeltes rett til å ha kontroll med egne personopplysninger

Detaljer

MSM / KSK Oslo 1. og 2. oktober 2011. Et LLH- seminar for kvinner som elsker med kvinner og menn som elsker med menn

MSM / KSK Oslo 1. og 2. oktober 2011. Et LLH- seminar for kvinner som elsker med kvinner og menn som elsker med menn MSM / KSK Oslo 1. og 2. oktober 2011 Et LLH- seminar for kvinner som elsker med kvinner og menn som elsker med menn Velkommen Kjære seminardeltaker! Velkommen til en forhåpentligvis spennende helg sammen

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 186 ALTERNATIV MEDISIN OG BEHANDLING En god helse er en svært viktig del av livskvaliteten, derfor

Detaljer

Nonverbal kommunikasjon

Nonverbal kommunikasjon Sette grenser Å sette grenser for seg selv og respektere andres, er viktig for ikke å bli krenket eller krenke andre. Grensene dine kan sammenlignes med en dør. Hvor åpen den er, kan variere i forhold

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet.

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet. IK-2523/arabisk/norsk Produksjon og design: En Annen Historie AS Oversatt ved Oslo kommune, Flyktning- og innvandreretaten,tolkeseksjonen "Fakta om hepatitt A, B og C" Utgitt av Statens institutt for folkehelse

Detaljer

bokmål fakta om hepatitt A, B og C

bokmål fakta om hepatitt A, B og C bokmål fakta om hepatitt A, B og C Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren. Mange virus kan gi leverbetennelse, og de viktigste er hepatitt A-viruset, hepatitt B-viruset og hepatitt C-viruset.

Detaljer

Utgitt av HivNorge nr. 4-2008 KJÆRLIGHET I AIDSENS TID. «JEG GÅR ALDRI TILBAKE INN I SKAPET OG SKJULER AT JEG ER POSITIV...» Foto: Olav André Manum

Utgitt av HivNorge nr. 4-2008 KJÆRLIGHET I AIDSENS TID. «JEG GÅR ALDRI TILBAKE INN I SKAPET OG SKJULER AT JEG ER POSITIV...» Foto: Olav André Manum POSITIV Utgitt av HivNorge nr. 4-2008 KJÆRLIGHET I AIDSENS TID «JEG GÅR ALDRI TILBAKE INN I SKAPET OG SKJULER AT JEG ER POSITIV...» Foto: Olav André Manum MEDISINER FOR I MORGEN Nye behandlingsmuligheter

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte. Thai/norsk

Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte. Thai/norsk Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Thai/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren. Mange virus kan gi leverbetennelse, og de viktigste er hepatitt A-viruset, hepatitt

Detaljer

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning.

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning. Policydokument nr. 3/2011 Etablering og bruk av helseregistre Legeforeningen arbeider for å bedre kvaliteten i helsetjenesten og for en helsetjeneste som er mest mulig lik for alle. Bruk av valide og kvalitetssikrede

Detaljer

Alt går når du treffer den rette

Alt går når du treffer den rette Alt går når du treffer den rette Om seksualitet etter hjerneslag for NFSS 13. mars 2014 Ved fysioterapeut Sissel Efjestad Groh og psykolog Hilde Bergersen 1 Hjerneslag Blodpropp (infarkt ) eller blødning

Detaljer

Referansegruppe for lesbisk og homofil helse Seksuell helse for homofile, bifile og andre menn som har sex med menn

Referansegruppe for lesbisk og homofil helse Seksuell helse for homofile, bifile og andre menn som har sex med menn Seksuell helse for homofile, bifile og andre menn som har sex med menn Mari Bjørkman Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen Mari.bjrkman@gmail.com Hanne Børke-Fykse Rosa Kompetanse hanne@llh.no Menn

Detaljer

Reproduktive og seksuelle helse og rettigheter gir seg kroppslige uttrykk

Reproduktive og seksuelle helse og rettigheter gir seg kroppslige uttrykk Reproduktive og seksuelle helse og rettigheter gir seg kroppslige uttrykk Et utviklingsanliggende Et menneskerettighetsanliggende Et sensitivt og kontroversielt område Karl Evang-seminaret 18. oktober

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Datatilsynet slutter seg til en tilnærming hvor kjernejournalen gradvis innføres.

Datatilsynet slutter seg til en tilnærming hvor kjernejournalen gradvis innføres. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 200902492-/STL 11/00288-2 /MOF 5. april 2011 Kommentarer til forprosjektrapport om nasjonal

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Wascher med hiv a? Engasjement uten grenser Fritt fram til USA Vellykket norsk vaksineforsøk Møte med en uprofesjonell psykolog KJETIL OG TOBIAS:

Wascher med hiv a? Engasjement uten grenser Fritt fram til USA Vellykket norsk vaksineforsøk Møte med en uprofesjonell psykolog KJETIL OG TOBIAS: POSITIV Utgitt av HivNorge nr. 1-2010 FOTO: ANDRÉ TEIG UNGDOMSTEATER OM HIV: Det handler om å leve KJETIL OG TOBIAS: Wascher med hiv a? Engasjement uten grenser Fritt fram til USA Vellykket norsk vaksineforsøk

Detaljer

Legens møte med lesbiske

Legens møte med lesbiske 2. Oktober 2013 Rosa kompetanse Legens møte med lesbiske V/ Geir Helge Roaas, lege med spesialitet i Barne- og ungdomspsykiatri rosakompetanse@llh.no Hei! Jeg har ingen fordommer og behandler alle likt.

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Litt snakk om sex Til deg som har ryggmargsbrokk

Litt snakk om sex Til deg som har ryggmargsbrokk Litt snakk om sex Til deg som har ryggmargsbrokk Når er du ungdom? Barn er i ulik alder når de begynner å føle seg som ungdommer. Kroppen og følelsene kan være i utakt. Puberteten kommer ofte tidligere

Detaljer

Les det, husk det og lev det! Og vær for all del ikke redd for å spørre om råd fra andre.

Les det, husk det og lev det! Og vær for all del ikke redd for å spørre om råd fra andre. 3 for at du har sagt ja til å være leder for barn og ungdom i regi av Frelsesarmeen! Å være leder er givende og utfordrende; både sosialt og åndelig sett. Vi tror at vi kan fungere bedre som ledere og

Detaljer

Hvorfor er det så vanskelig for menn å snakke om egen seksuell helse?

Hvorfor er det så vanskelig for menn å snakke om egen seksuell helse? Hvorfor er det så vanskelig for menn å snakke om egen seksuell helse? Haakon Aars Spesialist i Spesialist i klinisk sexolog NACS. MPH Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi, Oslo n Jeg kom i 2011 ut

Detaljer

Barnediabetesregisteret

Barnediabetesregisteret Forespørsel om deltakelse i Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes og forskningsprosjektet Studier av diabetes hos barn og unge: Betydning av arvemessige

Detaljer

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge Mannfolk mot vold Hvitt Bånd Norge Ekte mannfolk sier nei til vold mot kvinner! Hvitt Bånd Norge er menn i alle aldre som har én ting til felles: Vi engasjerer oss mot menns vold mot kvinner. Vi ønsker

Detaljer

HIV-epidemiologi i Norge

HIV-epidemiologi i Norge HIV-epidemiologi i Norge Som atisk e sykehus i H else N ord R H F H am m erfe st s y k ehus Kirkenes sykehus U N N T rom s ø U N N H arsta d NLS H Vesterålen UNN Narvik N LSH Lofo ten N LS H B odø H S

Detaljer

Av Live Landmark / terapeut 3. august 2015

Av Live Landmark / terapeut 3. august 2015 LITEN PLASS TIL MOTSTEMMER: Normen i ME-samfunnet er å presentere negative erfaringer. Forskerne, som fulgte 14 ME-fora over tre år, fant ingen eksempler på positive erfaringer med helsetjenesten. Den

Detaljer

LNUs Informasjonskampanje på Nord/Sør-spørsmål 2010, Hiv = ingen forbrytelse! Manus til presentasjon av kampanjen:

LNUs Informasjonskampanje på Nord/Sør-spørsmål 2010, Hiv = ingen forbrytelse! Manus til presentasjon av kampanjen: Manus til presentasjon av kampanjen: 1 Kjære foredragsholder! Takk for at du tar del i kampanjen Hiv = ingen forbrytelse og for at du holder denne presentasjonen. Det er flott at du vil være med og spre

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

NYE FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR OPPFØLGNING OG BEHANDLING AV HIV 2014 Bente Magny Bergersen Seksjonsoverlege Infeksjonsmedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus Ullevål 1 2 2 Bygger som før på de europeiske

Detaljer

Er det lurt. å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre til foreldre som vurderer å kjønnslemleste sine døtre på norsk.

Er det lurt. å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre til foreldre som vurderer å kjønnslemleste sine døtre på norsk. Er det lurt å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre til foreldre som vurderer å kjønnslemleste sine døtre på norsk. Denne brosjyren er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Barnets stemme - Barn som utsettes for overgrep

Barnets stemme - Barn som utsettes for overgrep Barnets stemme - Barn som utsettes for overgrep v/seniorrådgiver Tone Viljugrein, Barneombudet Konferanse for Uroterapeutisk forening i Norden, Oslo, 20. mai 2015 Jeg skal si noe om Omfanget av vold og

Detaljer

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU).

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). I trygge hender En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). 1 I trygge hender Kjempeflott at du har sagt ja til å være leder i Frelsesarmeens barn og unge! FAbU er helt

Detaljer

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet handler om å mestre hverdagen. Selv om du ikke skal delta i lydighetskonkurranser,

Detaljer

Forvandling til hva?

Forvandling til hva? Innledning Hei! Velkommen til boka. Den er skrevet til deg fordi jeg ønsker at du skal forstå at du er skapt av Gud på en helt fantastisk måte med en spennende og nydelig seksualitet. Jeg håper, og har

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Høring - Utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser

Høring - Utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser Helse- og omsorgsdepartementet Pb. 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: 201101355-/SVE Vår ref: 2011/64 Dato: 12. oktober 2011 Høring - Utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i

Detaljer

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon Nyttig informasjon til mor og datter Hvordan er det mulig at man kan vaksineres mot kreftsykdom, og hvem bør vaksineres? Innhold Livmorhalskreft fakta

Detaljer

INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft

INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft MOT TARMKREFT ELSER K FOREBYGGENDE UNDERSØ INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft MOT TARMKREFT ELSER K FOREBYGGENDE UNDERSØ Kreftregisteret og Sørlandet Sykehus Kristiansand tilbyr deg

Detaljer

Funn og konklusjoner fra prosjektet Kartlegging av hiv-tiltak blant innvandrere. Aadne Aasland, Siri Bjerkreim Hellevik, Berit Aasen

Funn og konklusjoner fra prosjektet Kartlegging av hiv-tiltak blant innvandrere. Aadne Aasland, Siri Bjerkreim Hellevik, Berit Aasen Funn og konklusjoner fra prosjektet Kartlegging av hiv-tiltak blant innvandrere Aadne Aasland, Siri Bjerkreim Hellevik, Berit Aasen NIBR 17. januar 2013 Om studien Aktør-perspektiv: Hvordan organisasjoner/institusjoner

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Stillferdig engasjert

Stillferdig engasjert POSITIV Nr. 4-2011 Kr. 39,-. RETURUKE 05 1 INTERPRESS NORGE Tove og Anita Bøygard: Stillferdig engasjert Kan hiv kureres? Med kroppen som våpen Har ikke lyst på sex Samtaler gir ingen effekt Vellykket

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innlegg Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helsedirektoratet 15. desember kl. 10.00. Innledning ved Bent Høie 1 Kjære alle sammen, Fjorårets presentasjon av resultatene

Detaljer

Et liv med hiv på fulltid

Et liv med hiv på fulltid POSITIV Nr. 2-2015 Kr 39, Ny leder i HivNorge: Et liv med hiv på fulltid Hun er raus med rosen Er PrEP det nye vidundermidlet? Hivpositive i bokform FOTO: ARNE WALDERHAUG 1 POSITIV NR. 2 2015 HivNorges

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER

HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Vår ref. Deres ref. Dato: 11/887-15-HW 200800877-/KJJ 03.10.2011 HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER Likestillings-

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010

Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010 Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010 Rapport Tid Torsdag 15.7.2010 Innhold Drøfting av innføring av meldingsplikt til MSIS i gruppe A for pandemisk influensa A(H1N1) Sendt til

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Blod-hjerne-barrieren

Blod-hjerne-barrieren Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Kan en egen transporttjeneste i hjernen få legemidler mot Huntingtons sykdom dit

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? +

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? + Kodebok 10399 Instrumentelle og affektive holdninger til testing for ulike typer arvelige sykdommer Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer?

Detaljer

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pasientforløp Akutt sykdom, ulykke eller skade Livreddende behandling Organbevarende behandling Opphevet hjernesirkulasjon Samtykke Organdonasjon

Detaljer

Media venn eller fiende?

Media venn eller fiende? Media venn eller fiende? Kommunikasjon i en pandemikrise Lillehammer 16. oktober 2007 StangMedia AS Medienes fokus Konflikter disharmoni ubalanse Rasende foreldre: -Regjeringen må prioritere barna! Folkehelsa

Detaljer

Rapport om reiseråd 14. mai 2009

Rapport om reiseråd 14. mai 2009 Rapport om reiseråd 14. mai 2009 Rapport Tid Torsdag 14.5.2009 kl. 07.00 Innhold Råd om reiseråd, inkludert sammenlikning med gjeldende reiseråd fra enkelte andre land Sendt til Helsedirektoratet (beredskap@helsedirektoratet.no)

Detaljer