Kondomløs sex. Redd for smitte Fritt fram til Kina. Jacob Zuma med offensiv Kvalitetsregister for hivpositive HEINE TOTLAND:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kondomløs sex. Redd for smitte Fritt fram til Kina. Jacob Zuma med offensiv Kvalitetsregister for hivpositive HEINE TOTLAND:"

Transkript

1 POSITIV Redd for smitte Fritt fram til Kina Jacob Zuma med offensiv Kvalitetsregister for hivpositive Kondomløs sex Utgitt av HivNorge nr HEINE TOTLAND: Frontsoldat i kulturlivet 1 positiv NR

2 LEGEMIDLER ERNÆRING SÅRPRODUKTER STOMI ALLERGI ASTMA DIABETES INKONTINENS HIV POSITIV? Hos MEDICUS PLESNER APOTEK møter du fagpersonell med spesial kompetanse. Vi har taushetsplikt og lover diskresjon. Legemidlene kan du hente i apoteket eller du kan få medisinene kostnadsfritt levert hjem til deg, i nøytrale esker. Legemidlene leveres med nøytrale budbiler, eller kan hentes på nærmeste postkontor. FRI FRAKT! Som kunde i vårt apotek får du fordelaktige priser i apotekets selvvalg. Du vil få en fast kontaktperson. Kom innom oss i Pilestredet eller ta kontakt med oss på telefon. Spør etter Valeria eller Yen. Bestilling og veiledning: Her finner du oss: MEDICUS PLESNER APOTEK Oslo Pilestredet 7 Lev godt i trygge hender.

3 SLØYFA «Den røde sløyfa er det internasjonale symbol for hiv/ aids problematikken. Den symboliserer støtte til de som lever med hiv/aids og folkene rundt dem, et ønske om mer informasjon og opplæring til mennesker som ennå ikke er smittet, håpet om å finne effektive behandlingsmetoder, kurer eller vaksine mot hiv/aids, og medfølelse for de som har mista venner eller familie pga aids. Alle kan gå med sløyfa. Den betyr ikke at du er homofil eller har sykdommen, slik mange tror. Er det noen som tilbyr deg en slik sløyfe, bør du ta den i mot i respekt for aidsrammede!» Cathrine (17) særoppgave om hiv og aids innhold: hivregister Seksjonsoverlege ved Oslo universitetssykehus avd Aker, Bente Bergersen, ønsker å opprette et nasjonalt kvalitetsregister for hiv. Dette vil sikre et bedre og likere behandlingstilbud, mener hun. fritt fram til kina Kina følger nå i USAs fotspor og fjerner lovverk som nekter hivpositive innreise til landet. Dette ble nylig meldt av det offisielle nyhetsbyrået Xinhua. TESTEN Når er det sikkert å ta hivtesten spør en leser som frykter han har utsatt seg for smitte. Lege Frank O. Pettersen svarer på dette og andre spørsmål. God sex Ola er 29 år og har nettopp møtt en nydelig mann som han liker veldig godt. Han er hivpositiv, men Ola er livredd for å bli smittet og klarer ikke å slappe av slik at de kan ha sex. Sexolog Haakon Aars svarer. ambassadør for den gode sak Artisten Heine Totland tar gjerne et tak for å få hiv og aids på dagsordenen igjen. Med de nye medisinene er hiv ikke lenger noen dødelig diagnose og dermed forsvinner debatten fra det offentlige rom. Dermed blir også diskrimineringen og stigmatiseringen av hivpositive usynlig. Det er viktig at dette ikke blir glemt, sier han. Han gir uttrykk for at artister har et ansvar for at temaet holdes synlig i offentligheten ZuMA I Gang Den sør-afrikanske presidenten har tidligere gjort seg bemerket med sine manglende kunnskaper om hiv. Men nå er det fotball-vm på hjemmebane og en ny kampanje for å fremme åpenhet om hiv i landet. USIKKER SEX Enkelte menn som har sex med menn, både hivpositive og hivnegative, praktiserer usikker sex som en strategi for ikke å bringe smitten videre. Selv om man ikke vet hvor utbredt dette er, advarer helsepersonell mot en slik praksis. POSITIV UTGIVER: HivNorge Christian Krohgs gate Oslo Ansvarlig redaktør Evy-Aina Røe Redaksjon/layout: Arne Walderhaug Bidragsytere Evy-Aina Røe Olav André Manum Arne Walderhaug Frank O. Pettersen Haakon Aars Inger-Lise Hognerud Bente Bendiksen Trykk Merkur Trykk A/S, Oslo ISSN FORMIGIVING: Concorde as positiv NR

4 KVALITETSREGISTER Et nasjonalt register for bedre behandling Seksjonsoverlege Bente Bergersen ved Oslo Universitetssykeshus avd. Aker tar til orde for å opprette et nasjonalt kvalitetsregister for hiv. Hun har Infeksjonsforeningen i ryggen og hensikten er den aller beste: Å sikre et bedre og likere behandlingstilbud til alle hivpositive, uansett bosted. Hivpositive frykter for personvernet, enkelte er redde for at man med et slikt register vil legge grunnlaget for det som senere vil kunne brukes som svartelister. Noe av problemet ligger i at et nasjonalt kvalitetsregister for hiv vil inneholde identifiserbare opplysninger. Dette er uomgjengelig nødvendig for å hindre dobbeltregistreringer og sikre kvaliteten på registeret slik at det blir den redskapen infeksjonsmedisinerne ønsker seg, sier Bergersen. Infeksjonsforeningen går inn for å kjøpe et registreringssystem Infcare som er utviklet og i bruk i Sverige og en rekke andre land i Europa. Registeret vil utstyre legene med faktaopplysninger som vil bedre kommunikasjonen mellom legen og den enkelte hivpositive. Alle relevante medisinske data om en pasient vil være lagret på ett sted, slik at den behandlende legen til enhver tid har all nødvendig informasjon om pasienten tilgjengelig ved hjelp av et par tastetrykk. Dette vil være et godt hjelpemiddel til å sikre hver enkelt pasient bedre, tettere og mer effektiv behandling og oppfølging. Registeret, slik Bergersen ser det, vil også kunne bidra til at oppfølgingen av den enkelte hivpositive vil være like god i hele Norge, uavhengig av bosted, risikogruppe, etnisk bakgrunn og kjønn. Forskning Bergersen mener dessuten at et slikt register vil bedre kvaliteten på medisinsk forskning siden det vil bidra til å sikre et mer relevant og rettferdig tilbud til hivpositive om å være med på ulike forskningsprosjekter. Et register vil også raskt kunne avsløre strukturelle problemer i behandlingen, for eksempel om enkelte medisiner fører til bivirkninger for store pasientgrupper. Dermed vil man raskt kunne sette inn tiltak for å bedre medisineringen til pasientene som bruker denne medisinen, sier Bergersen. For å øke nytteverdien for andre forskere ønsker initiativtakerne også å åpne muligheten for å knytte registeret til andre nasjonale registre, som Kreftregisteret, Norsk pasientregister, tuberkuloseregisteret, Nav og andre. I tillegg er det ønskelig også å inkludere såkalte myke verdier for å kunne måle hivpositives reelle livskvalitet og få konkrete indikasjoner på hvor problemene eventuelt ligger. Dette er verdier som kan handle om psykisk helse, seksualitet, økonomi og utdanning. Slike verdier vil blant annet kunne brukes til å sette i verk tiltak som fungerer for å bedre levekårene for hivpositive. InfCare-løsningen inneholder ingen myke variabler eller automatiske koblinger opp mot andre registre, understreker Bergersen. Fra vår side er det ikke lagt opp til å inkludere disse variablene. Om og hvordan de skal inkluderes vil vi bestemme sammen med pasientorganisasjonene. Dersom hivpositive og deres interesseorganisasjon ikke ønsker å inkludere disse variablene, blir det heller ikke gjort. Hun understreker at deltagelsen i et slikt register er frivillig. Deltakerne må gi et aktivt og informert samtykke om å la seg registrere. Seksjonsoverlegen ved Aker er også tydelig på at opplysningene vil bli lagret og sendt på en sikker måte via Norsk Helsenett og at informasjonen ikke på noen måte skal kunne misbrukes av uvedkommende. Hivpositive ambivalente Hivpositive HivNorge har vært i kontakt med har en tvetydig holdning til et register av denne typen. På den ene siden er de positivt innstilt til et redskap som skal kunne bedre kvaliteten på behandlingen og sikre lik behandling for hivpositive over hele landet. Enkelte ser også behovet for å fremskaffe et redskap som kan hjelpe politikere og helsemyndigheter i å nå målene for strategiplanen for forebygging av hiv og utvikle politiske målsettinger for å bedre hivpositives levekår. Der stopper imidlertid også tilslutningen og enigheten. Flere spør seg om det virkelig er behov for et slikt nasjonalt kvalitetsregister? Kan ikke de samme målene nås med allerede Norsk pasientregister I Norsk pasientregister lagres det opplysninger om alle som venter på eller får behandling på sykehus, poliklinikk eller hos spesialisthelsetjenesten. Stortinget har bestemt at det skal registreres opplysninger om alle som blir henvist til eller behandlet i spesialisthelsetjenesten. Samtykke fra pasientene trengs ikke. Et utvalg av disse opplysningene sendes videre til Norsk pasientregister i form av koder. Dette kan, etter det POSITIV forstår, inkludere en hivdiagnose. Norsk pasientregister (NPR) har til hovedformål å danne grunnlag for administrasjon, styring og kvalitetssikring av spesialisthelsetjenester, men skal også bidra til medisinsk og helsefaglig forskning. (Kilde: NPR) MSIS Meldesystem for smittsomme sykdommer, MSIS, er et verktøy for å overvåke utviklingen av smittsomme sykdommer. For de aller fleste sykdommers del gir meldesystemet identifiserbare pasientopplysninger. Pasienter med full utviklet aids kan, for eksempel identifiseres. Hivinfeksjon, derimot, er meldepliktig, men her skal opplysningene ikke gjøres identifiserbare. Begrunnelsen for dette er at man frykter at personidentifisering skal hindre nysmittede å oppsøke lege og teste seg. 4 positiv NR

5 eksisterende registre og redskaper dersom disse samordnes bedre? På grunn av tvilen og motforestillingene blant hivpositive vil HivNorge naturligvis bruke den tiden vi trenger for å avgjøre om vi fraråder eller anbefaler våre medlemmer og andre hivpositive om å la seg registrere i et slikt register. Så langt har vi ikke tatt stilling. Saken skal styrebehandles og det kan tidligst skje på styremøtet i september i år. Før saken kan komme dit må vi ha hatt grundige konsultasjoner med våre medlemmer og andre, sier juridisk rådgiver i HivNorge, Inger-Lise Hognerud. Fordeler Vi ser fordelene ved et slikt register, fortsetter Hognerud, det å bedre kommunikasjonen mellom lege og pasient og sørge for bedre behandling for den enkelte hivpositive er viktig. Det er likeledes viktig å få ut kunnskap om negative sider ved enkelte medisiner kjappere, å legge forholdene til rette for mer rettferdig fordeling av godene i behandlingstilbudet og bedre forskningsgrunnlaget. Alt dette er viktig og positivt. Hognerud påpeker imidlertid at det er nødvendig at medlemmene i HivNorge er med på å avgjøre hvordan HivNorge som interesseorganisasjon til syvende og sist skal stille seg til dette registeret. Hun frykter også at tilbudet om å inkludere de myke variablene i registeret kan være vanskelig å svelge for enkelte. Flere har gitt uttrykk for at de er redde for at dette vil sette personvernet under press, forteller Hognerud. De mener det er stor forskjell på å velge å delta i en levekårsundersøkelse og det å si ja til å ha lagret svært sensitive data om seg selv i et nasjonalt register. Hvor nyttige disse opplysningene vil være for forskerne er også et åpent spørsmål, tror Hognerud. Siden det å delta i et slikt register skal og må være frivillig, kan disse dataene lett bli verdiløse dersom ulike grupper hivpositive systematisk velger å ikke delta. Dette må også tas med i vurderingen når HivNorge skal ta stilling til om organisasjonen skal anbefale medlemmene å delta i et slikt register eller ikke. Datatilsynet Seniorrådgiver Monica Fornes i Datatilsynet understreker at opplysninger om hiv er svært sensitivt og at det derfor rent prinsipielt bør stilles strenge krav til begrunnelsen for opprettelse av et slikt register nasjonalt. Enkelte pasientgrupper har en særskilt forventing om konfidensialitet omkring sine helseopplysninger. Det kan for eksempel nevnes at man ikke melder personer med gonoré, hivinfeksjon og syfilis med full identitet til det sentrale helseregisteret MSIS og Tuberkuloseregisteret. Begrunnelsen er at det er grunn til å tro at meldingsplikt med navn kan føre til at mulige smittede avstår fra å la seg undersøke. Det er videre viktig å ikke blande sammen formålene helsehjelp og forskning/kvalitetssikring. Det pågår et arbeid i forhold til kjernejournal og tilgang på tvers i behandlingsrettede helseregistre. Den delen av registeret som har dette som formål, må uansett avvente dette arbeidet og lovgivningen som må på plass for å Dette vil være et godt hjelpemiddel til å sikre hver enkelt pasient bedre, tettere og mer effektiv behandling... Bente Bergersen seksjonsoverlege regulere dette på en forsvarlig måte, sier Fornes. Et absolutt minimumskrav er derfor at deltagelse i registeret skal være frivillig, sier hun til Positiv. Fornes mener at formålet med registeret må vurderes opp mot registerformen og hensynet til personvernet. Det er grunn til å spørre om dette er godt nok utredet i forhold til den typen register vi snakker om her, sier Fornes videre. Alternativer Hun understreker også at det finnes alternativer til registre med identifiserbare registreringer. Blant annet kan man ta i bruk eksternt krypterte registre der identiteten oppbevares hos en betrodd tredjepart, slik at identiteten til de registrerte vil bli mer effektivt beskyttet mot innsyn. Et annet alternativ er at alle registrerte utstyres med et pseudonymt nummer slik at deres identitet vil bli vanskeligere å avsløre. Dette ville imøtekommet kravet til beskyttelse av personvernet på en bedre måte, samtidig som bruken av registeret bare ville bli marginalt mer tungvint, sier Fornes. Seniorrådgiveren mener det også bør utredes om formålet med registeret kan ivaretas gjennom mindre, lokale registre. Bente Bergersen avviser dette og slår fast at det ikke finnes registre andre steder enn på Ullevål og at mangelen på et nasjonalt register undergraver prinsippet om lik behandling. Fornes på sin side mener innvendingene som er kommet fra pasientgruppen forteller hvor sensitive disse dataene er, og at gruppens innvendinger derfor bør bli hørt. Tekst og foto: Olav André Manum positiv NR

6 ILLUSTRASJONSFOTO: CRESTOCK MOSAIKK Kondomer I Da regjeringen på Filippinene tok til å distribuere gratis kondomer i forbindelse med feiringen av kjærlighetsdagen St. Valentins dagen i februar, ble det for mye for den katolske kirken i landet. Både prester og biskoper fordømte kondomutdelingen i sterke ordelag. De hevdet at kondomer undergravde kirkens læresetninger og dessuten var nytteløse i kampen mot hiv og aids. Nå møter imidlertid også den katolske kirken motbør. Verdens Helseorganisasjons stedlige representant gikk straks ut og roste regjeringens initiativ og at kondomer gir mellom 85 og 95 prosents effektiv beskyttelse mot hivsmitte. [The Body] Kondomer II Gymnaset Keplero i Roma har vedtatt å sette opp kondomautomater på skolens område. Automatene vil selge tre kondomer for to euro, hvilket er betydelig under markedspris. Beslutningen er ledd i et initiativ for å bevisstgjøre elevene om hiv og aids og forebygging. Vatikanet liker dette dårlig og mener at dette er en avgjørelse som trivialiserer sex. Skolen på sin side hevder at kondomautomaten bare er en liten del av deres opplysningskampanje, at hivtallene stiger blant italienske ungdommer mellom 15 og 19 og at det derfor er på tide å gjøre noe. [The Body] Kondomer III Britiske myndigheter har brukt 1 million britiske pund (ca 9 millioner kroner) for å sende 42 millioner kondomer til Sør-Afrika. Kondomene er et svar på en forespørsel fra Sør-Afrika om hjelp til å skaffe og distribuere kondomer til befolkningen og besøkende under fotball-vm. Sør-Afrika distribuerer hvert eneste år mer enn 450 millioner kondomer, noe som er regnet som for lite. [The Body] KENYA Kenya har tatt mål av seg til å sørge for at 80 prosent av alle som lever med hiv og som trenger medisinsk behandling skal få det innen pasienter får nå ARV i Kenya, men fremdeles regner man med at ytterligere mennesker trenger behandling. For å nå målene, som er i tråd med WHOs retningslinjer fra november i fjor, trengs mer penger. [The East African/The Body] MALAWI Malawis regjering planlegger en ny lov som kriminaliserer hivsmitte. Loven ble foreslått i mars i år. Regjeringen hevder det er bevisst hivoverføring den vil til livs. Malawi har dessuten strenge lover som forbyr homoseksualitet. [BBC/The Body] FENGSEL Maksim Popov er en usbekisk psykolog og aidsaktivist som nylig ble dømt til syv års fengsel for å ha promovert homoseksualitet og gjort forsøk på treffe mindreårige gjennom sitt opplysningsarbeid om hiv og aids. Homoseksualitet er straffbart med inntil tre år i Usbekistan. Popovs arbeide er blant annet støttet av FN, heter det i Poz. ILLUSTRASJONSFOTO: CRESTOCK ILLUSTRASJONSFOTO: CRESTOCK Risikovillighet En stor svensk seksualvaneundersøkelse som er gjennomført med jevne mellomrom siden 1989, og siste gang i 2007, avslører at svenskene er blitt mer villige til å ta seksuell risiko etter hvert som tiden har gått siden første undersøkelse. Første gang hadde et flertall et restriktivt syn på utenomekteskapelige forbindelser. Dette snudde ved undersøkelsen i Senere er det ikke bare holdningene som har endret seg, men også praksis; svenskene begynte å tillate seg å ha flere og flere partnere. I samme periode gikk også bruken av kondom ved tilfeldige seksuelle forbindelser ned. [The Body] Segregering Også i fengslene i Alabama og Sør-Carolina i USA praktiseres det segregasjon av hivpositive fanger. De holdes innesperret i en egen avdeling, må gå med armbind som avslører at de har hiv og de har egen spisesal, egen sovesal og egen kirke. Trakassering og diskriminering fra andre innsatte og fengselspersonale er resultatet. Opplysningene kommer frem i en rapport laget av menneskerettsorganisasjonene Human Rights Watch og American Civil Liberties Union Prison Project. [The Body] Fremgang Michel Sidibé, administrerende direktør for Unaids, FNs program for forebygging av hiv, roser Sør-Afrika for omleggingen av det hiv/aids forebyggende arbeidet. Mens landets ledelse under president Thabo Mbeki og helseminisiter Manto Tshabalala-Msiman fornektet sammenhengen mellom hiv og aids og gikk inn for sunn kost i stedet for medisinering, har den nye regjeringen satt seg som mål å teste nesten 15 millioner mennesker innen utgangen av Sør-Afrika har den største hivpositive befolkningen i verden med over fem millioner smittede. Sidibé noterer seg i en artikkel i den sørafrikanske avisa Mail & Guardian at myndighetene nå samarbeider med sivilsamfunnet om å forebygge epidemien og også forebygge diskriminering og stigmatisering av hivpositive og oppmuntre enhver sørafrikaner til å ta ansvar. Han oppmuntrer derfor det internasjonale samfunnet til å støtte sørafrikanerne aktivt. [Mail & Guardian/The Body] 6 positiv NR

7 A sitatet... MOSAIKK Vår erfaring med hiv viser at i omgivelser med homoseksuell promiskuitet og sprøytemisbruk kan ett eneste sykdomstilfelle lett resultere i en epidemi. Jonathan Katz, vitenskapsmann Et liv i sølibat? Superstjernen Lady Gaga (bildet) tar til orde for at sølibat er OK, så lenge man velger det selv. Du trenger ikke ha sex for å ha det godt med deg selv, hevder hun og legger til at hun selv lever i sølibat akkurat nå (april 2010). Hun sier hun går ut med dette fordi jenter ofte presses til å ha sex og fordi hiv og aids er den fremste dødsårsaken blant kvinner mellom 15 og 44 år. I dag utgjør kvinnene 26 prosent av alle hivpositive i USA og tendensen er økende. I 1985 var syv prosent av alle hivpositive kvinner. [Poz] Markedet øker Hiv er blant de fire-fem diagnosene som er med på å forårsake at markedet for medisiner vil fortsette å vokse i årene som kommer. Sykdommene som dominerer på listen er diabetes, kreft, og multippel sklerose, i tillegg til hiv. Kina er det landet som ses som driveren av denne utviklingen. Folkerepublikken Kina har utviklet seg til å bli verdens tredje største marked for farmasøytiske produkter, etter USA og Japan. [Business Week/The Body] USA Daniel Allen bet en nabo under en slåsskamp i hjemstaten Michigan, USA. Allen er hivpositiv og er nå stilt for retten anklaget for bioterrorisme, siden han er i besittelse av og har brukt en skadelig innretning, dvs sitt eget spytt. [Poz] UZBEKISTAN Leger i Usbekistan smittet 147 barn med hiv i 2007 og Dette skjedde på grunn av bruk av urene, ikke-steriliserte sprøyter og annet utstyr. 21 leger ble dermed dømt til mellom fem og åtte år i fengsel. [Poz] SØR-KOREA En undersøkelse blant over sørkoreanske ungdommer forteller at 5.1 prosent av dem jevnlig har sex. Den foruroligende delen av denne undersøkelsen er at bare 40 prosent av dem som har sex, beskytter seg med kondom. [The Body] VERDEN I TALL prostituerte, tilreisende, for det meste mannfolk, og kondomer. Dette er fotball- VM i Sør-Afrika. Pluss fotball da! klamydiatilfelelr i Australia i året, og i Zimbabwe er barn foreldreløse på grunn av aids. (Kilder: The Body og Al-Jazeera) positiv NR

8 HIVFONDET Gi en gave til På Aksept kan du være positiv sammen med andre i stedet for å være positiv alene. Hivfondet Kontonummer Hivfondet gir bistand til enkeltpersoner bosatt i Norge som er hivpositive eller aidssyke. Stiftelsen gir ikke bistand til tiltak eller forhold som det påhviler det offentlige å dekke. TIL HJELP I EN VANSKELIG SITUASJON

9 MOSAIKK Fritt fram til Kina ILLUSTRASJONSFOTO: CRESTOCK I mer enn 20 år har Kina hatt innreiseforbud for mennesker som lever med hiv og aids. Landet opphever nå disse restriksjonene. Kinas innbyggere er ikke enige, viser en undersøkelse. Kinesiske myndigheter annonserte i slutten av april, at de letter på innreiseforbudet for hivpositive, mennesker med seksuelt overførbare sykdommer og spedalske, melder nyhetsbyrået Xinhua. I en pressemelding fra Unaids i sakens anledning, hyller FNs generalsekretær Ban Ki-moon kinesiske myndigheter for sin beslutning, og lederen for Unaids, Michel Sidibé, slår fast at kinesiske myndigheter bekrefter sitt lederskap i forhold til kampen mot hiv/ aids. Norge kan gjøre krav på å ha vært med på å påvirke denne beslutningen, blant annet gjennom norsk deltagelse i Unaids Task force on travel restrictions, hvor blant andre HivNorges tidligere styreleder Per Miljeteig har deltatt. Unaids minner i sin pressemelding om at hivpositives reisemuligheter fremdeles er begrenset: 51 land praktiserer en eller annen form for innreiserestriksjoner og restriksjoner på opphold for hivpositive, 23 land deporterer hivpositive straks deres status er kjent, og fem land avslår visumsøknader for denne gruppen. Endringen i Kina vil legge et press på å gi hivpositive de samme rettighetene som resten av befolkningen, ifølge Mark Stirling, Unaids representant i landet. Samtidig vil det sette fokus på temaer relatert til hiv og aids, noe som vil bidra til å redusere stigma og diskriminering av mennesker som lever med hiv. Stirling mener at en slik endring i myndighetenes holdning vil stimulere til endring i befolkningen. I en undersøkelse utført av China Daily og sohu. com kommer det frem at nærmere 84 % av de 3500 respondentene ønsket å beholde innreiseforbudet. Omtrent 75 % fryktet at hivpositive innreisende ville føre til økt spredning av viruset under oppholdet i Kina, og på denne måten forverre situasjonen som allerede er der. Kina hadde selv hivpositive innbyggere per oktober Stirling mener at denne offentlige frykten viser behovet for utdanning og offentlige diskusjoner for å oppnå bedre kunnskap og holdninger blant folk. Mark Stirling mener at Kinas opphevelse av forbudet vil ha stor global betydning. Namibia og Ukraina har nå meldt at de forbereder å avskaffe sine innreise- og oppholdsrestriksjoner for hivpositive. Unaids understreker imidlertid i pressemeldingen at det fremdeles er et stykke frem til alle hivpositive nyter godt av den samme bevegelsesfriheten som hivnegative har. Les mer om innreiserestriksjoner på HivNorges websider. Tekst: Olav André Manum og Bente Bendiksen Straffelovsutvalg Helse- og omsorgsdepartementet har lagt fram et forslag om å nedsette et utvalg som skal samle kunnskap og vurdere regulering av overføring av allmennfarlig smittsom sykdom og straff. Departementets forslag er i tråd med hva HivNorge tidligere har foreslått. Stortingets behandling av lovforslagene åpnet for at det kunne gjøres en ny juridisk og helsefaglig gjennomgang. Ikke minst i lys av at Utenriksdepartementet hadde sagt seg villig til å betale en liknende internasjonal gjennomgang i regi av FN og Unaids. I forslaget legges det opp til at utvalget skal være bredt sammensatt med både juridisk og medisinsk spisskompetanse. Utvalget skal blant annet se på om strafferegulering har negativ innvirkning på den enkeltes adferd og villlighet til testing, og skal gjennomgå relevant rettspraksis. Videre skal det vurderes om det er grunnlag for å initiere lovendringer og eventuelt foreslå andre virkemidler og tiltak for å redusere negative følger av gjeldende lovregulering. Går alt etter planen blir utvalget nedsatt før sommeren og en innstilling levert i Tekst: Arne Walderhaug positiv NR

10 ET LIV MED HIV HIVNORGES FRONTSOLDAT 10 positiv NR

11 Kulturlivets frontsoldat Homser har en tendens til å glede seg mer over livet, mener artisten Heine Totland. Av den grunn blir han sterkt smigret over at jeg forteller at flere homovenner, blant annet kjæresten min, omtaler ham, litt spøkefullt, som et homoikon! Så koselig! er Totlands kommentar, jeg tror jeg kunne vært en god homo sjøl! Homo er han imidlertid ikke. Heine Totland er gift med jazzartisten Silje Nergaard og har to døtre. I disse dager forbereder han seg på rollen som Buddy Holly i musikalen om hans liv. Det medfører at jeg må bli skikkelig god på gitar, forteller Totland, jeg øver minst to timer per dag, men så krevde jeg også, og fikk, en Fender Stratokaster, for å ta jobben! Heldigvis har jeg et talent for hardt arbeid! Stratokasteren er en legendarisk gitar og var ved siden av de store hornbrillene, Buddy Hollys varemerke. Totland har dessuten hatt suksess som Harry i Abba-musikalen Mamma Mia, han har utgitt to solo-cd-er og dessuten turnert land og strand rundt med Gisle Børge Styve, kjent fra NRKs Beat for Beat. Poenget med turneen er at den skal være off-radar, forteller Totland, derfor har vi i det hele tatt ikke vært i Oslo. Det du kanskje ikke visste om Heine Totland er at han som 19-åring valgte bort en karriere som fotballspiller. Fotball var mitt virkelig store talent her i livet, sier han. Man han valgte kulturen i stedet. Totland begrunner off-radar -turneen med at han liker å være en slags frontsoldat i kulturlivet, han liker seg aller best like under overflaten. Leserne av dette bladet husker sannsynligvis Totland best for hans rolle som konferansier under HivNorges store jubileumsfest i august i Da ba han blant annet noen i publikum om å reise seg og spille luftgitar under Åge Sten Nilsens Queen-nummer. Ingen i publikum våget å leke Brian May i full flombelysning, så Totland gjorde det sjøl. Den samme smittende sjølironien og manglende sjølhøytidelighet gjør seg gjeldende gjennom hele samtalen vår. Heine Totland byr på seg selv. Det betyr ikke at han ikke kan være alvorlig. Når han skal begrunne sitt engasjement i kampen mot hiv og aids og årsaken til at han takket ja til å stille som konferansier under HivNorges galla-aften, kommer både alvoret og den kulturelle frontsoldaten til syne. Engasjementet flommer nesten over: Ansvar og etikk Artister, jeg, har et ansvar for å stille meg til disposisjon, mener han, det har noe med etikk å gjøre. Jeg føler det i hvert fall sånn. Dette handler positiv NR

12 ET LIV MED HIV HIVNORGES FRONTSOLDAT 12 positiv NR

13 ikke kun om hivsaken, men om en rekke gode saker. Sånn må det være. Vi lever en femstjernes tilværelse her i landet, så det er viktig å få vist frem at ikke alt er perfekt. Det er så lett å glemme at andre kan utsettes for stigmatisering og diskriminering når alt tilsynelatende er så bra. Dermed stiller Totland opp for en rekke ulike formål, fra hiv og aids, til SOS-barnebyer og til Varmestua i Asker. Det blir mange veldedighetskonserter av slikt, ikke minst i desember da opplevelsen av å være ekskludert har høysesong. Totland innrømmer at også artistene kan tjene på å stille opp for veldedige tiltak. De får flere vinduer mot verden å vise seg frem i. Det er bra, sier Totland, for artisten får en mulighet til å si: Hallo, jeg er her ennå, husk meg fortsatt! Det synes han er som det skal være og mener det er tarvelig å mistenkeliggjøre artister som gjør en innsats. Engasjementet for hiv og aids har også en viss bakgrunn i Totlands lidenskapelige forhold til all slags musikk. Det finnes ikke musikk som er bedre enn annen musikk, sier han. Jeg nekter å gå med på at opera skal være mer verdifullt enn country. Det finnes bare to typer musikk, god og dårlig. Freddie Mercury og Miles Davis Derfor har heller ikke Totland noe imot å nevne to så ulike artister som Freddie Mercury, rockeren fra Queen og jazzmusikeren Miles Davis i samme åndedrag. Begge døde av aids-relaterte sykdommer. Mercury var åpen om sin status, Davis bekreftet aldri sin, men ifølge mer eller mindre pålitelige kilder skal dødsårsaken også for ham kunne relateres til aids. Disse dødsfallene minnet Totland om hvilken katastrofe hiv/ aids er og hvorfor kampen mot sykdommen er så viktig. Han synes heller ikke det kan være noen bombe at han har mange homofile venner som på ulikt vis er berørt av sykdommen. Det kan også ha fungert bevisstgjørende. Dessuten er det viktig å jobbe for å holde hiv og aids på dagsordenen, mener Totland. Med de nye medisinene er hiv ikke lenger noen dødelig diagnose og dermed forsvinner debatten fra offentligheten. Dermed blir også stigmatiseringen og diskrimineringen av hivpositive usynlig. Det er viktig at dette ikke blir glemt. Mine døtre vet ingenting om hiv, fortsetter han. Det er ikke bra at hiv forsvinner ut av skolen og undervisningen. Kunnskapsnivået i skolen er på steinaldernivå! Unger trenger kunnskap, de må få vite hvordan de skal beskytte seg, også mot hiv og aids. Og de må få vite hvordan hiv ikke smitter og hvordan de skal ta vare på og inkludere dem som er smittet. Det er også en grunn til å jobbe for å holde saken på dagsordenen. Totland sier dessuten at han støtter opp om hivsaken og andre saker fordi han beundrer menneskene som jobber med det: Det gjør inntrykk å treffe folk som lever med hiv, sier han, og det gjør inntrykk å møte menneskene i sekretariatet i HivNorge som jobber for synliggjøring og mot diskriminering. Det får meg til å ønske at også jeg hadde en slik ild, et brennende engasjement for å hjelpe andre. Folk som generalsekretæren i HivNorge, Evy-Aina Røe, bruker mye av livet sitt på å ikke være likegyldig, men tvert imot hjelpe andre. Slike mennesker trekker oss så å si opp av den dundyna velstandsnorge pakker oss inn i. Det er positiv NR

14 viktig og slikt vil jeg være med å støtte, sier han med ettertrykk. Engasjementet begrenser seg imidlertid ikke til Norge. Totland har sammen med Silje Nergaard reist og opptrådt flere ganger i Afrika, blant annet i Kenya og Angola. Han føler en sterk dragning mot Afrika som kontinent. Men det er også en del av verden som gjør inntrykk: livsgleden og livsmotet er imponerende, de enorme sosiale forskjellene mellom fattig og rik er skremmende. Og hiv/aids herjinger i store deler av Afrika sør for Sahara maner også til ettertanke og handling. Vi ser hva sykdommen gjør med samfunnene i Afrika og kontinentet som helhet. Også her har vi som artister et ansvar for å sørge for at temaet holdes på dagsordenen, slår Totland fast. Engasjementet Totland legger for dagen vitner om en følelse for fellesskapet, for samfunnet som helhet. Det er også den følelsen som preger hans karriere og liv som artist, så kanskje det er en sammenheng her. Jeg har kommet til at jeg er best i en kollektiv situasjon, slår han fast. Når jeg deltar i en oppsetning som musikalen om Buddy Holly eller Mamma Mia-oppsetningen, så er hele gleden for meg nettopp å delta i fellesskapet. Det er en fantastisk opplevelse. Slik er det også når jeg synger med band, jeg er ikke, og føler meg ikke som solist med band, jeg er en del av fellesskapet musikerne har sammen. Det er da jeg er best, og jeg synes ikke det er noe gøy å være alene, ler han. Han vet hva han snakker om. Sigurd Køhn, nær venn, samarbeidspartner og en viktig medmusiker i Totlands karriere, omkom i tsunamien i Thailand i Køhn spilte på Totlands første soloplate Tough Times for Gentlemen som ble sluppet til gjennomgående gode kritikker i november Tja, det var begge deler, sier Totland selv. Han karakteriserer likevel året 2005 musikalsk og personlig sett som et kjipt år. Men Sigurd hadde lært meg til å gi alt, alltid. Det var hans credo, og jeg bestemte meg nyttårsaften, dagen før 2006 skulle begynne, for at fra nå av og fremover skulle min karriere bygges på musikkglede! Og slik ble det. Da har vi som fasit en artist som kombinerer engasjement og samvittighet, fellesskapsfølelse og musikkglede. Det høres nesten ut til å være for godt til å være sant, men er det ikke. I hvert fall ikke for herværende journalist! En slik alliert kan være verdt å ha som fotsoldat i både det hivforebyggende og hivpolitiske arbeidet. Tekst: Olav André Manum Foto: Marianne Lind ET LIV MED HIV HIVNORGES FRONTSOLDAT 14 positiv NR

15 NYE BLIKK NETT De skeiveste nyhetene hver dag! Ingen er som alle andre Abonnér! Kun kr 690 pr år: blikk.no/kunderservice positiv NR

16 PROFILEN JACOB ZUMA (68), PRESIDENT I SØR-AFRIKA MED NY KAMPANJE MOT HIV 16 positiv NR

17 Zuma på høygir FOTO: ELMOND JIYANA/Afp/Scanpix Med fotball-vm i full gang, en landsomfattende kampanje for å øke testnivået i Sør-Afrika og med stadige nye ekteskap er Sør-Afrikas president i søkelyset som aldri før. Ut fra en hivpolitisk og hivforebyggende synsvinkel er han langt bedre enn sin forgjenger. Den sørafrikanske presidenten Jacob Zuma har tatt hivtesten og har valgt å gå ut til offentligheten med resultatet. Hensikten er å fremme åpenhet rundt spørsmål om hiv og aids i et land hvor hivpositive lever i skjul og diskrimineringen og stigmatiseringen av hivpositive er et stort problem. Både for menneskene som rammes og for forebyggingen av sykdommen. Jacob Gedleyihlekisa Zuma er en kontroversiell figur i sørafrikansk offentlighet, men det er ingen tvil om at han politisk har gjort mye for å få bukt med hivepidemien og bedre hivpositives levekår. Det trengs. Sør-Afrika er det landet som har den største befolkningen av hivpositive i verden. Man regner med at det finnes fem millioner hivpositive i Sør-Afrika alene. Denne situasjonen fikk utvikle seg både under den første demokratisk valgte presidenten Nelson Mandela og ikke minst hans etterkommer Thabo Mbeki. Mbeki blånektet for at det var noen sammenheng mellom hiv og aids og fikk støtte av sin helseminister, nå avdøde Manto Tshabalala-Msimang. Hun forordnet heller afrikansk søtpotet, hvitløk og rødbeter som behandling for hivsmittede enn ARV. Resultatet er at hiv og aids i dagens Sør-Afrika krever tusen dødsofre per dag. Situasjonen er så ille at Det sørafrikanske kommunistpartiets ungdomsorganisasjon har tatt til orde for å tiltale Mbeki for folkemord. Noe slikt risikerer ikke Zuma. Han er kjent som en karismatisk leder og en god forhandler og har lyktes med å komme i dialog med hivpositives organisasjoner, for eksempel Treatment Action Campaign, på en langt bedre måte enn sin forgjenger. Dessuten har han ansatt en effektiv helseminister, Aron Motsoaledei, og satt i gang et program for å teste 15 millioner sørafrikanere innen utgangen av I den samme kampanjen tar myndighetene mål av seg til å rulle ut antiretrovirale medisiner til minst 80 prosent av dem som trenger det. For å nå disse målene trengs åpenhet og testvillighet. Sør-Afrika er det beste eksempelet på at fortielse undergraver det forebyggende arbeidet. Enkelte regjeringsmedlemmer, arbeidslivets organisasjoner, ideelle organisasjoner og bistandsorganisasjoner har forsøkt å bryte med tausheten og fortielsen, men så lenge presidentens politikk har gått ut på fornektelse har forebyggingsarbeidet jobbet i tung motbakke. Med sin åpenhet og sin nye hivpolitiske giv bidrar Jacob Zuma til å endre på dette. Kritikerne hans stiller likevel spørsmål ved hans evne og ikke minst troverdighet i forhold til å lede en omfattende hivforebyggende kampanje. Under en bitter politisk strid med Thabo Mbeki og hans allierte ble Zuma anklaget for å ha voldtatt en hivpositiv kvinne. Han ble frikjent, men innrømmet å ha hatt ubeskyttet sex med kvinnen. I retten fortalte han at han tok en dusj etter samleiet for å beskytte seg mot hiv. Zuma har også måttet innrømme å ha blitt far til et barn født utenfor ekteskap og han har vært gift fem ganger. Tre av konene er han fremdeles gift med og etter det ryktene vet å fortelle planlegger han nok et ekteskap. Som om ikke det var nok har han dessuten uttalt seg nedsettende om homofile, noe han senere har bedt om unnskyldning for. En person med en så frynsete personlig moral er ikke troverdig som anfører i kampen mot aids, mener kritikerne. De mener selvsagt også at han heller ikke er egnet til å lede Sør- Afrika som nasjon. Det interessante er imidlertid det kritikerne ikke nevner. Zuma er en sterk talsmann for å oppvurdere og oppjustere synet på afrikanske kulturer. Han har selv bakgrunn fra Zulunasjonen, et stolt og ganske nasjonalistisk folk som en gang utgjorde en selvstendig stat i det sørlige Afrika. Zuluenes kultur tillater polygami og bygger på sterkt patriarkalske tradisjoner. Dermed blir Zuma sittende i en slags klemme: For å få bukt med hivepidemien i landet er han også nødt til å øke kvinnenes makt på bekostning av mennenes. Kvinnene må få større kontroll over egne liv om epidemien skal kunne begrenses. Det kan være vanskelig å svelge for mange sørafrikanske menn. Samtidig står Zuma for en oppvurdering av afrikansk kultur og levesett som er helt nødvendig om afrikanerne skal oppleve seg som likeverdige og likestilte på egne premisser. Foreløpig ser Zuma ut til bare å ha styrket og legitimert menns makt med sine utspill og sitt levesett. Det kan by på problemer i forhold til hivforebyggingen i landet. Da spørs det om det er nok å ta en hivtest offentlig og så avsløre resultatet etterpå: Zuma var hivnegativ. Men kanskje det hjelper at Zuma nå har sagt at han også har latt seg omskjære. Medisinske forskere hevder at omskjæring reduserer faren for å bli smittet med hiv selv ved ubeskyttet sex, om enn bare for den mannlige eller aktive parten. Zuma på sin side håper hans åpenhet skal få flere sørafrikanske menn til å beskytte seg på denne måten. Han stiller i alle fall ikke sitt lys under en skjeppe! Tekst: Olav André Manum positiv NR

18 BILDET Vinneren Dineo Minky Mosinyi (i midten) poserer med Kushatha Kaikanyane Mozoko (t.v) som ble nummer to, og nummer tre Patricia Segametse Mogatwe etter Miss HIV Stigma Free 2010-konkurransen, organisert av Centre for Youth of Hope (CEYOHO) in Botswana i april [Foto: Scanpix/AFP PHOTO/Monirul Bhuiyan]

19

20 SMS [ SPØRSMÅL MED SVAR] Jeg er redd for smitte?jeg er ei ung jente og er redd for å bli hivsmittet. Jeg hadde sex med en gutt jeg visste var hivpositiv. Vi gjorde alt riktig og brukte kondom både ved munnsex og vanlig sex. Det gikk fint, men i ettertid lurer jeg på et par ting. Hva hvis jeg har veldig sår hals og suger noen uten kondom, er det smittefarlig? Og hva hvis gutten hadde fingret med meg, hadde sår på fingrene eller hendene og hadde vært hivpositive? Ville slikt ha vært farlig? Jeg liker det, og kunne godt tenke meg å bli kjæreste med denne hivpositive gutten. Jeg liker ham godt. Masse hilsener fra Nina Hei Nina! Slik du beskriver seksualpraksisen din til nå, vil jeg si at du ikke har noe å frykte i forhold til å skulle bli hivsmittet. Det er dessverre ikke alt for mange unge som er like flink som deg når det gjelder kondombruken ser det ut til på de stadig økende klamydiatallene i Norge. Det er dessuten en styrke for dere som seksualpartnere å vite om den enes hivstatus, for det er når man ikke vet, eller ikke tror at det kan gjelde den andre, at smitterisikoen øker. All honnør til partneren din for hans åpenhet til deg! Generelt bør man ikke suge eller kysse/ kline med noen når man er sår i halsen av hensyn til partneren (du kan jo smitte ham med noe) og av hensyn til deg selv for du har da en ILLUSTRASJONSFOTO: CRESTOCK slimhinne med sår. Ellers har det jo blitt sagt at det å suge uten kondom er sikkert nok i forhold til hiv hvis man ikke får sæd i munnen, såkalt sikrere sex, men denne praksisen beskytter ikke mot andre kjønnssykdommer, og det forutsetter at man kan stole på partneren som igjen må ha full kontroll på sædutløsningen. Det sikreste er å bruke kondom også ved suging. Generelt bør man unngå slimhinnekontakt med synlig sår og blod. Slimhinner har man for eksempel i munn, nese, på øynene, i skjeden og endetarmen. Det er for øvrig veldig, veldig få unge, norskfødte jenter som blir smittet med hiv i Norge per år. Lykke til med kjæresteprosjektet! Frank O. Pettersen, Lege, Oslo universitetssykehus Når er det sikkert å ta testen??for en tid tilbake var jeg i en situasjon hvor jeg frykter at jeg kan ha utsatt meg selv for hivsmitte. Dette har selvfølgelig gjort meg litt redd, og jeg greier ikke å slå meg til ro. Jeg vet at det eneste som kan roe meg ned er en hivtest, men jeg har fått ulike meldinger om når en slik test bør tas. Noen sier at jeg bør vente i 8 uker, andre sier 12 uker for å være på den trygge siden. Og hvilke typer tester brukes rundt omkring. Hilsen Mads Hei Mads! Jeg forstår at du kan bli forvirret av de ulike svarene du har fått. Svarene varierer nok litt fordi det ikke finnes en absolutt sannhet, men det er rimelig sikkert at du ikke ble smittet om en hivtest er negativ etter i hvert fall 12 uker, kanskje også 8 uker. Den vanligste testen er en kombinert antigen og antistoff-test som tas som en vanlig blodprøve, en såkalt kombotest. Den skal både påvise at viruset er til stede og at kroppen har dannet antistoffer mot viruset og vil kunne bli positiv allerede 1-2 uker etter smitte. Svaret vil foreligge noen dager etter prøvetaking. I tillegg finnes det en hurtigtest (15 min. svartid) som nå også kommer som en tilsvarende kombotest; den har hittil kun bestått av en antistofftest som er litt mindre sensitiv. Frank O. Pettersen, Lege, Oslo universitetssykehus 20 positiv NR

Wascher med hiv a? Engasjement uten grenser Fritt fram til USA Vellykket norsk vaksineforsøk Møte med en uprofesjonell psykolog KJETIL OG TOBIAS:

Wascher med hiv a? Engasjement uten grenser Fritt fram til USA Vellykket norsk vaksineforsøk Møte med en uprofesjonell psykolog KJETIL OG TOBIAS: POSITIV Utgitt av HivNorge nr. 1-2010 FOTO: ANDRÉ TEIG UNGDOMSTEATER OM HIV: Det handler om å leve KJETIL OG TOBIAS: Wascher med hiv a? Engasjement uten grenser Fritt fram til USA Vellykket norsk vaksineforsøk

Detaljer

Vi må ha mer kunnskap

Vi må ha mer kunnskap POSITIV Nr. 3-2013 Kr 39, Kjell Erik Øie: Vi må ha mer kunnskap Tausheten råder Et løft må til Hivmedisiner og leverskader Ny app for hivpositive RETURUKE 47 1 INTERPRESS NORGE positiv NR. 3 2013 ET LIV

Detaljer

Ønsker samlet og målrettet innsats

Ønsker samlet og målrettet innsats POSITIV Nr. 3-2014 Kr 39, Helse- og omsorgsminister Bent Høie: Ønsker samlet og målrettet innsats Sexkjøpsloven svekker kvinnen Den milde mannen Optimistisk aidskonferanse FOTO: TERJE BENDIKSBY/NTB SCANPIX

Detaljer

«La ikke hiv ta over livet ditt. Ikke bruk det som en unnskyldning for deg selv eller for andre» Utgitt av HivNorge nr. 3 2006

«La ikke hiv ta over livet ditt. Ikke bruk det som en unnskyldning for deg selv eller for andre» Utgitt av HivNorge nr. 3 2006 POSITIV Utgitt av HivNorge nr. 3 2006 «La ikke hiv ta over livet ditt. Ikke bruk det som en unnskyldning for deg selv eller for andre» «BÆRER» OGSÅ AV ET BUDSKAP SLØYFA 08: BILDET Plussprisen Plussprisen

Detaljer

«FAMILIEN HAR STORT SETT TATT DET BRA, SELV OM IKKE ALLE LIKER AT JEG SNAKKER OM DET» Utgitt av HivNorge nr. 1 2007 MED SKYTS, OG ENGLEVAKT

«FAMILIEN HAR STORT SETT TATT DET BRA, SELV OM IKKE ALLE LIKER AT JEG SNAKKER OM DET» Utgitt av HivNorge nr. 1 2007 MED SKYTS, OG ENGLEVAKT Utgitt av HivNorge nr. 1 2007 POSITIV MED SKYTS, OG ENGLEVAKT Foto: Christer Dynna «FAMILIEN HAR STORT SETT TATT DET BRA, SELV OM IKKE ALLE LIKER AT JEG SNAKKER OM DET» Juice Plus+ styrker immunforsvaret!

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Katrine Fangen, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen, Siv Øverås. Levekår og livskvalitet blant hivpositive

Katrine Fangen, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen, Siv Øverås. Levekår og livskvalitet blant hivpositive Katrine Fangen, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen, Siv Øverås Levekår og livskvalitet blant hivpositive Katrine Fangen, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen, Siv Øverås Levekår og livskvalitet blant

Detaljer

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids Elisabeth Tveito og Estrid Hessellund (red.) Verbum 2005 1 Skulle gjerne ha snakka med noen 6 FORORD 7 Til alle ungdomsledere 7 Fra hivpositive og hivnegative

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

Nytt tankesett, nytt menneskesyn

Nytt tankesett, nytt menneskesyn Nytt tankesett, nytt menneskesyn Om rituell legemsbeskadigelse av jentebarn Human Rights Service (HRS) www.rights.no N-2-2014 Innholdsfortegnelse O FORORD... 3 1 ANDELEN JENTER I NORGE I RISIKOSONEN...

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget President: Dag-Terje Andersen Sak nr. 7 [18:17:18] Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren: «I den senere tiden har

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

SEKSUELT TRAKASSERT EN METODERAPPORT BASERT PÅ SAKER I DAGSNYTT OG NRK.NO, PUBLISERT I OKTOBER 2013

SEKSUELT TRAKASSERT EN METODERAPPORT BASERT PÅ SAKER I DAGSNYTT OG NRK.NO, PUBLISERT I OKTOBER 2013 SEKSUELT TRAKASSERT AV TAXISJÅFØRER EN METODERAPPORT BASERT PÅ SAKER I DAGSNYTT OG NRK.NO, PUBLISERT I OKTOBER 2013 «En hånd som sniker seg opp etter skjørtekanten og på et lår i en tynn strømpebukse,

Detaljer

NYHETSBREV. Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere. Politisk gjennombrudd i ME-saken

NYHETSBREV. Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere. Politisk gjennombrudd i ME-saken NYHETSBREV Juli 2007 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere Torsdag 18. oktober for pasienter og pårørende Fredag 19. oktober for helsepersonell

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

Forskningsetikk. Tar grep om skjelettene. Forskere lurer tidsskriftene. Nye muligheter med mobilen. Mange gråsoner på Internett

Forskningsetikk. Tar grep om skjelettene. Forskere lurer tidsskriftene. Nye muligheter med mobilen. Mange gråsoner på Internett Forskningsetikk Et magasin fra De nasjonale forskningsetiske komiteene NR. 2 Juni 2015 15. årgang Tar grep om skjelettene Nye muligheter med mobilen Forskere lurer tidsskriftene Mange gråsoner på Internett

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Vellykkede spare- og lånegrupper. I felten med FORUT

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Vellykkede spare- og lånegrupper. I felten med FORUT -nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT Mange flotte julegaver i vår nettbutikk: www.forut.no Nr 4-2010 PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Vellykkede spare- og lånegrupper

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s.

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2011 Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. 34 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 14. mars Dagsorden 2821 Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 61): 1. Interpellasjon fra representanten Dagfinn Høybråten til utenriksministeren:

Detaljer

Navlestrengsblod. Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 BIOTEKNOLOGINEMNDA

Navlestrengsblod. Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Navlestrengsblod BIOTEKNOLOGINEMNDA Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring Bioteknologinemnda: Navlestrengsblod Status,

Detaljer

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen 2 Foreldre Diskuter på Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Foreningen 2 Foreldre Medlemsblad nr. 2 - Desember 2012 - Årgang 26 Torkhildsens barnelovforslag svekker barns rettssikkerhet Side 5 Å kjempe

Detaljer