Andebu. Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/ årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang"

Transkript

1 Andebu INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/ årgang Andebu kulturskole Kulturskolens elever sang og spilte for kongeparet i juni 2012 Andebu kulturskole har hatt rekrutteringskonserter på barneskolene. Vi har noen ledige plasser på de fleste tilbudene og vi tar inn nye elever fortløpende. Tilbudene som gjelder for 2013 er piano, sang, gitar, visuelle kunstfag og ikke minst tilbudet «Musikk fra livets begynnelse». Kulturskolen ønsker seg mange nye babyer til dette flotte tilbudet med sang, regler, rim og rytmeinstrumenter. Ta kontakt med kulturskolerektor Hege Bach for mer informasjon tlf onsdager eller torsdager. Mer informasjon og søknadsskjema finner du på kommunens hjemmeside Vi ønsker alle nye søkere velkommen!

2 Andebu Utgiver: Andebu kommune Ordføreren har ordet Ordfører har for tiden sterkt økende sinnsstemning. Det er så deilig med denne årstiden hvor det er lysere tider og våren står for døren. Det er om våren alt liv tar til og vårsolens varme stryker over oss som en styrkende balsam. E-post: Andebu kommunes hjemmeside: Lay-out/trykk: Print Konsult, 3158 Andebu Opplag: Redaksjonskomitéen: Judith Pehrson Brit Lønmo Vigdis Prøytz Knut-Arne Christiansen Andebustikka 2013 utgivelser og frister: Nr. 2 Utgivelse uke 23 frist 14.5 Nr. 3 Utgivelse uke 39 frist 4.9 Nr. 4 Utgivelse uke 49 frist Andebustikka 2/13 Fremskyndes to uker! Neste nummer av Andebustikka er satt opp til å komme ut i uke 25 men blir fremskyndet to uker fordi vi ønsker å ha med programmet til barnefestivalen, som blir arrangert 15. juni. Så Andebustikka nr. 2/13 kommer ut i uke 23. Stoff frist blir 14. mai. Men som dere skjønner er jeg ganske aktiv om vinteren også. Noen av dere synes kanskje at ordføreren i Andebu hadde vært litt vel aktiv rundt nyttår. Dere kunne lese i avisa at jeg stilte meg bak en pressemelding der 5 innlandskommuner vil samarbeide tettere og synliggjøre overordnede konsekvenser av en endret kommunestruktur hvor vi 5 kommuner blir til en enhet. Media var veldig raske til å sette fokus på at vi ville danne en ny stor kommune. Jeg har hele tiden vært nøye med å presisere at det er primært samarbeid som skal ha fokus i vårt arbeid framover. Kommunesammenslåing er for meg sekundært, og det skal være lange gode debatter hvor alle dere innbyggerne skal ha mulighet til å involveres. Jeg føler at jeg som ordfører og politisk leder har vært på de arenaer jeg bør være for å sikre innbyggerne i Andebu fortsatt gode arbeidsplasser og gode tjenester i framtiden. Jeg har satt i gang en debatt om kommunestruktur, det tror jeg også er viktig for å kunne styre lokalt ut fra de signaler sentrale politikere gir for tiden. Jeg tror at vi, gjennom et utvidet samarbeid der også Lardal er med, kan få til veldig mye for å sikre tjenester og arbeidsplasser i innlandskommunene slik vi er vant til å ha dem. Samtidig som vi kan stå sammen når det skal tas viktige avgjørelser i vestfoldsamfunnet der de store kommunene nå har stor makt. Mange av dere har vel lest den triste nyheten om at Andebu skolers musikkorps har besluttet å legge ned korpset. Det blir en rar 17. mai uten korps. Jeg er sikker på at hvis vi får føle på kroppen hvordan det er uten korpset, da vil vi som det stolte Andebufolket vi er, gjøre alt som står i vår makt for å få opp et korps til 200 års jubileet Sammen bør vi nå det målet. Til slutt. La ikke denne litt triste tingen overskygge alt det positive som skjer i Andebu. Vi arbeider hele tiden med nye positive ting som øker samholdet og trygger folkehelsa. BRA! God, lys og deilig vår til dere alle sammen. Ordfører Bjarne Sommerstad Åpningstider Ekspedisjonen/sentralbordet på herredshuset, sykehjemmet og familiesenteret: kl Politiske møter vår/sommer 2013 Det kan selvfølgelig gjøres avtaler om møter utenom åpningstiden. Organ Organ januar Februar Mars januar April Februar Mai Mars juni April Mai Fellesrådet for eldre og Fellesrådet for eldre 28. og Åpningstider i påsken funksjonshemmede funksjonshemmede De kommunale kontorene på Møtetidspunkt herredshuset og på sykehjemmet, barneha- Hovedutvalg for miljø Hovedutvalg og plansaker for miljø 29. og plansaker kl. 11 Møtetidspunkt kl gene, Nav og legesenteret: Møtetidspunkt kl Møtetidspunkt kl Vanlig åpningstid mandag og tirsdag, Hovedutvalg stenger klokka 12 onsdag før skjærtorsdag. Møtetidspunkt kl Møtetidspunkt kl for livsløp Hovedutvalg og kultur for livsløp 29. og kultur Biblioteket holder stengt påskeuka Formannskap/Administrasjonsutvalg og Formannskap/Administrasjonsutvalg mai. Møtetidspunkt kl Møtetidspunkt kl Frivilligsentralens kontor er Kommunestyret i uken Kommunestyret (kl (kl. før påske bare betjent mandag Møtetidspunkt kl. kl Møtetidspunkt kl ) 9.00) Møtene avholdes på Andebu herredshus og er åpne for publikum. Kommunestyrets Vil du annonsere i Andebustikka? -Kontakt oss! møte blir sendt direkte på Saker og protokoller blir lagt ut på Andebu bibliotek, på herredshuset og på våre nettsider kommune.no/saker. 2 Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu

3 smånytt Hva har skjedd siden sist? Nettbrett til politikerne Kommunestyret har bestemt at kommunestyrets medlemmer og utvalgsmedlemmer skal få tildelt nettbrett som skal erstatte sakspapirer til møtene. Fra juni blir det papirløse møter også i Andebu slik det er i flere av vestfoldkommunene allerede. Opplev Andebu Informasjonsbrosjyren «Opplev Andebu» vil komme ut i mai/juni i nytt opplag. Mange næringsdrivende i bygda er med på brosjyren sammen med kommunen. «Opplev Andebu» inneholder informasjon om kommunen, badeplasser, friluftsliv, bygdeborgene, kirkene, kulturhistorie mm. og blir distribuert til turistkontorer, hoteller, campingplasser, butikker i og utenfor Vestfold. «Opplev Andebu» blir også sendt til alle innbyggere. En siste kveld på Vestby? Kommunestyret har vedtatt å utrede salg av Vestby for å finansiere andre viktige investeringer i kommunen. Et mulig salg vil ventelig skje i løpet av sommerhalvåret. Har du lyst på et sist besøk på Vestby, så benytt anledningen nå i tidsrommet 1. mai - 1.august Ta kontakt med kommunes sentralbord på tlf Triumfbue i Andebuparken 1-målsklubben i Andebu har søkt Andebu kommune om å reise en triumfbue i Andebuparken og har fått midler av Andebu sparebank til formålet. Søknaden, slik den var, ble avslått i kommunestyrets møte i januar. I vedtaket sier kommunestyret at det allikevel gis tillatelse til å reise et monument/skulptur for å hedre frivillighet og dugnadsånd i Andebu, og kommunestyret ber klubben sende inn et nytt forslag. Kullerød fyllplass Kullerød fyllplass er åpen i sommerhalvåret onsdager kl Fyllplassen åpner på våren etter at det har blitt tørt nok til å kjøre ned, og her kan det leveres rent avfall som jord, stein, kvist og busker m.m. Holmestrand marathon Arrangeres for 2. gang søndag 14. april med påmeldingsfrist 1. april. Det er også i år en bedrifts og kommuneduell der ordførerne i Vestfold og fylkesordfører/fylkesmann deltar. Vår egen ordfører, Bjarne Sommerstad, deltar selvsagt og ligger nå i hardtrening. Vi tror ikke vi er for optimistiske når vi sier at han er en av storfavorittene til å ta hjem seieren i ordførerduellen! I bedrifts og kommuneduellen er premien en fantastisk stor pokal (den samme de bruker i London marathon) som vinnes av bedriften som har størst deltakerantall. Les mer om Holmestrand Marathon på Lyst på en skitur? Skiløyper Nå kan du få oppdatert info om hvor det er oppkjørte skiløyper i Andebu og Høyjord. De to idrettslaga har sammen med idrettsrådet og kommunen gått inn i et samarbeid med Skisporet.no. Her finner du også info om Gravdalrunden. Husk også fine løyper i Kodal. God tur! Kodal barnehage Den nye, fine barnehagen i Kodal står ferdig fra august Mer om dette i neste nummer. Barnefestivalen Det blir barnefestival i Andebu i år. Sammen med Andebu sparebank arrangeres i år barnefestival lørdag 15. juni og søndag 16. juni. Det blir stor scene i sentrum med Andebus talenter, konsert med Christian Ingebrigtsen og Soul Children. Andebu IL, Kodal IL og Andebu Sykkelklubb inviterer små og store til sykkel- og rulleskiløp fra bank til bank. Start ved Kodal sentrum og mål ved Andebu sentrum. Det blir treplanting til ære for de grønne turene. Søndag 16. juni blir det arrangement på Store Dal og forestilling med traktoren Gråtass med venner. Program for festivalen kommer i neste nummer av Andebustikka. Andebu kommune er på Facebook Helsesøsters hjørne Det anbefales at voksne tar vaksine mot kikhoste hvert 10. år for å beskytte de minste barna som kan bli veldig syke. Kontakt fastlegen. Andebu Stikka nr

4 Kommunesamarbeid 5k Sammen er vi sterkere og bedre! Dette var overskriften på pressemeldingen som ble sendt ut og undertegnet av ordførerne i 5 av kommunene i Vestfold: Bjarne Sommerstad i Andebu kommune, Ragnar Lindås i Hof kommune, Alf Johan Svele i Holmestrand kommune, Thorvald Hillestad i Re kommune og Erlend Larsen i Stokke kommune. Samarbeid i indre Vestfold Ordførerne i 5K vil at kommunene skal forme sin egen utvikling og framtid. I stedet for å risikere å bli en liten utkant i en større bykommune, ønsker de å legge til rette for et alternativ til bare framtidige bykommuner i Vestfold. De peker på de korte avstandene i Vestfold, kommunenes særegenheter og likheter ligger godt til rette for etablering av et formalisert samarbeid med kommunene i indre Vestfold. Sammen kan de fem kommunene oppnå å sikre kvalitativt gode og effektive tjenester til innbyggerne og næringslivet ved å: Gjøre fag- og arbeidsmiljøene større, robuste og attraktive Utvikle gode infrastrukturer Videreutvikle evne til å tenke nytt og tilpasse seg skiftende rammebetingelser Sikre økonomisk gevinst ved å etablere kostnadseffektive løsninger Viljeserklæring vedtatt i kommunestyret Kommunestyret i Andebu kommune vedtok i sitt møte 12. februar at Andebu kommune skal delta i 5-kommunesamarbeidet, og de vedtok også den foreslåtte Viljeserklæringen mellom de 5 kommunene. Lardal kommune blir også invitert til å delta i samarbeidet slik at det eventuelt kan utvides til 6k. I viljeserklæringen står det bl.a. at kommunene i samarbeidet skal styres av de folkevalgte ved at det skal tas beslutninger og vedtak vedr. samarbeidet i de respektive by og kommunestyrene, og at det skal holdes felles formannskapsmøter to ganger pr. år. Det skal også utarbeides handlingsplaner og årsmeldinger fra samarbeidet. Informasjon om samarbeidet, innkalling til felles formannskapsmøter, viljeserklæring mm. vil bli lagt ut på kommunens nettside når samarbeidet er formalisert i alle kommunene. Store Dal Annonse Eiendommen Store Dal leies nå ut til dag og kveldsarrangementer. Store Dal kan by på flotte omgivelser og mange muligheter. Ute er det store grønne sletter og atrium scene med strøm og et stort fint dansegulv. Det er også bygget nytt toalett og det er gode parkeringsmuligheter. Både huset og uteområder leies ut til arrangementer. Her er det bare fantasien som setter grenser for et vellykket selskap/arrangement. Hvis du ønsker å leie Store Dal kan du ta kontakt med styret i stiftelsen ved Bjarne Sommerstad tlf

5 Informasjon fra Sentralen - Frisklivs- og Frivilligsentralen Sentralen Hva skjer på Sentralen? Musikalisk hyggestund med kaffe og vafler på Sentralen 1. torsdag hver mnd: 4. april, 2. mai og 6. juni/ kl Geir Høyer-Andreassen kommer til Åpent hus og synger fine låter fra før og nå, samt Prøysen og Bye, akkompagnert av gitar. Låtene inviterer til allsang. Vi har sangbøker. Gratis adgang. Salg av nystekte vafler og kaffe / te. Geir pleier å ha med seg en sparegris der det er mulig å legge inn penger for en god sak. På slutten av året bestemmer vi sammen med gjestene våre hvilket prosjekt pengene skal gå til. Hjertelig velkommen! Utstilling + åpen lørdag med salg av håndverk kl Henry Skjelbred stiller ut bilder som passer til våren fra 2. april. Gratis adgang. Kom gjerne innom i forbindelse med Åpent hus tilbud på Sentralen, hver torsdag kl , og møt kunstneren. Lørdag 20. april kl inviterer Kreativgruppa på Sentralen til salgsutstilling med fine selvlagde ting. Salg av vafler og frukt. Henry spanderer kaffe. Velkommen til en hyggelig lørdag på Sentralen. Ta gjerne kontakt med Silke på Andebu Frivilligsentral hvis du også er interessert i Sentralen som utstillingslokaler for det du lager. Lokal kunstner Henry Skjelbred har utstilling på Sentralen. Foto: Silke Wrede Rusleturene starter igjen. Bli med du også! Tirsdag 23. april starter de populære rusleturene igjen. Det er lagt opp et flott variert program for 2013 som passer for alle. Turene går hver tirsdag, oppmøte kl ved Andebu pensjonistsenter. Omtrent kl er man tilbake. Turene er planlagt av frivillige i Andebu Frivilligsentral som er ivrige turgåere, og deltakelse er gratis. Her er det plass for flere deltakere i ulik alder. Det er bare å komme eller ring til de oppgitte kontaktpersonene. Aktuelt program ser du på side 6 i Andebustikka. Vel møtt! Kontaktinfo Sentralen: Silke Wrede, leder Frivilligsentralen tlf / Grethe Evensen Øvrum, folkehelsekoordinator tlf / Åpningstid: man., tirs., tors. kl Frivillighetspris 2012 og fest til ære av frivillig innsats i Andebu Aslaug Gravdal ble 22. november 2012 hedret med Frivillighetsprisen Aslaug, (f. 1924) har i alle år gledet mange med sin frivillige innsats på ulike områder. Vi kan nevne det årlige arrangementet nyttårsaften for enslige, Tom Cato Abrahamsen, Aslaug Gravdal og Børre Grovan styrearbeid både i eldrerådet og siden 1975 i pensjonistforeningen, samt frivillig innsats på sykehjemmet i Andebu. De som kjenner henne sier: Hun har som person den egenskap at hun tar ansvar for medmennesker og for å lette hverdagen for ensomme og eldre. Denne hedersbevisningen er virkelig fortjent. En stor takk og gratulasjon fra oss alle!, sier frivilligsentralens leder Silke Wrede. Prisen ble overrakt av Wrede sammen med banksjef Børre Grovan i Andebu Sparebank. Styreleder i Andebu frivilligsentral, Tom Cato Abrahamsen, hedret Aslaug og hennes frivillig engasjement. Med seg fikk hun et nydelig ullteppe fra veveriet på Vidaråsen, boka Kongeparet i Vestfold 2012, diplom og blomsterbukett, samt en glassengel laget på Signo Grantoppen AS i Andebu som symbol for en engel i frivillig innsats. Tildelingen av prisen skjedde på festen til ære for de frivillige fra frivilligsentralen og frivillige på sykehjemmet i Andebu. På festen ble rollene snudd, og lederne i kommunen var servitører for de frivillige, som koste seg med god middag og underholdning. Med festen takker frivilligsentralen og kommunen for flott frivillig innsats på mange ulike områder i Andebu kommune. Redusert åpningstid på Sentralen mai På grunn av ferieavvikling er frivilligsentralen i tidsrommet mai bare betjent hver mandag og torsdag kl Gruppene på Sentralen går som vanlig. Andebu Stikka nr

6 Informasjon fra Sentralen - Frisklivs- og Frivilligsentralen Sentralen Rusleturer vår/ sommer 2013 Program Sentralen våren 2013 Turene er for alle. Veivalg mulig. Det blir ikke værforbehold! Alle turer går på tirsdager. Turene er gratis, bare kr 30,- for organisert kjøring må påregnes. Alle er velkommen! God tur! Dato Løype / Sted Oppmøte: Langeby - Vøra Kl Andebu Pensjonistsenter Kyststi Kontaktperson Kari Hegdahl Sti for øye Kultursti/ Fossnes Kristian Bø / Gallis/ Ødegården Kodal Kari Hegdahl Omvisning i kirken Høyjord kirke/ - Fellestur med Kai Mickelsen Herre Skjelbred Stokke turgruppa Vidaråsen Omvisning på Vidaråsen Bjarne Holm / Vestby Steinar Wegger / Fløyåsen/ Aker Fin utsikt Kai Mickelsen Håsken/ Bergsvannet Steinar Wegger / Heia Kodal Kari Hegdahl Tønsberg Tønne - Fellestur med Stokke turgruppe - Bjarne Holm / Trærsodden Melsomvik Dag Kristiansen Trollsvann Tur rundt vannet Hans Bø med fin utsikt / Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Tur i natur Gågruppe Kl Åpent hus Møtested, kaffe Kl Balansetrening Pensjonistsenter Andebu Høyjord Kl Kodal Kl Leksehjelp/ Ungdomstrinnet Kl Norsk samtalegruppe Språkpraksis på norsk Kl Rusletur Møtested: Andebu Pensjonistsenter Kl Kreativgruppa Hekle, strikke, male, skrive m.m. Kl Seniordans Pensjonistsenter Du trenger ikke partner Kl Pårørendeskole/ Demens Kurs/ Samtalegruppe Ny start høst 2013 Ta kontakt Wet vest trening Svømmebasseng./ ungdomsskole A. Kl Flerkulturell damegruppe Anexet Møtested og matlaging Kl Siste onsdag i måned : 27.3., 25.4., Tur i natur Gågruppe Kl Åpent hus Møtested, kaffe Kl Lyst på livet Kurs/ Samtalegruppe Ny start i 2013 Ta kontakt Kveldsåpent For alle Anexet Møtested og kreativitetstilbud Kl i partallsuker 4./18.april 2./16./10. mai 13. juni Tilbudene på Sentralen er gratis! Bare et lite gebyr for fysisk aktivitet, mat, kaffe. Ta kontakt for mer Informasjon. Hjertelig velkommen! Program vår Hjertelig velkommen! Andebu frivilligsentral og Andebu Sparebank i samarbeid med lag og foreninger ønsker å hedre den frivillige innsatsen i kommunen vår. DU kan være med på å avgjøre hvem som får årets pris. Prisen skal gis til en person eller en lokal forening som bedrer livskvaliteten for andre, og som gjennom sitt frivillige arbeid utmerker seg på en positiv måte. Send ditt skriftlige forslag til: Andebu kommune, Andebu sentrum 1, 3158 Andebu eller på epost til Frist: 29. april Nominasjon til Frivillighetsprisen

7 Legater og fond Felleslegat til glede, nytte og hygge for brukere av Andebu sykehjem Utlysing av legatmidler Det er anledning til å søke legatmidler til tiltak som bidrar til å skape glede og hygge for alle de som er brukere av Andebu sykehjem. Det kan også være tiltak eller utstyr som oppleves som nyttig for brukerne. Av søknaden må det fremkomme hva tiltaket går ut på, hvem som har ansvar for å gjennomføre det og oversikt over kostnader. Nærmere opplysninger fås ved å kontakte Inger Steen tlf Felles legat for ungdom under utdannelse fra Andebu kommune Utlysing av legatmidler Legatet er en sammenslåing av Kristian og Mathilde Kolkinns legat og Olav Kolkinns legat til studerende ungdom. Stipend utdeles til ungdom i Andebu kommune som er under utdannelse. Elever/studenter som under sin skolegang må bo borte fra hjemmet eller har tilsvarende kostnader, prioriteres. Opplysninger kan fås ved henvendelse til Bjørn Aamodt, tlf Nydatert bekreftelse fra utdanningsstedet/skolen må legges ved søknaden. Kamilla Revaas Fond i Andebu Tildeling av fondsmidler skal skje til foreninger, lag og enkeltpersoner i Andebu. Fondsmidler skal brukes til velferds- og trivselstiltak for eldre bosatt i Andebu kommune. Det er renteinntekter som skal fordeles. Utdeling skjer en gang pr. år, i løpet av mai/juni Søknad sendes til: Andebu kommune, Andebu sentrum 1, 3158 Andebu eller e-post: Søknadsfrist: 30. april Merk søknaden med legatets/fondets navn. Aktivitetskalender sykehjemmet Tilbudene er åpne for alle som bor i Andebu kommune. Transport til og fra ordner du selv. Sted: mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Sykehjemmet Hyggetreff m/vafler ANDAKT: kl Bingo(like uker) Kort og Spill kl kl kl Blanda Drops Lesing Lett trim (ulike uker) kl kl Atriet Middagsservering Allsang Middagsservering Middagsservering sykehjemmet kl (påmelding) kl kl (påmelding) kl (påmelding) Pensjonist- Ballansetrim Andebu Pensj.forening senteret kl møter pr. mnd kl møte pr. mnd kl Andebu Stikka nr

8 Mye aktivitet på biblioteket I samarbeid med Vestfoldbibliotekene hadde biblioteket to arrangementer i februar/mars. Klovnen Knut med Apestreker for de små. Her lot de voksne seg også sjarmere av denne morsomme klovnen. Samme uka hadde vi bokkafe med salg av kaffe, vafler og 100 vis av bøker. Vi avrundet kvelden med loddtrekning på mange fine gevinster. En stor takk til Andebu Sport & Farge, Fruene, Gogstad Apotek, Jernia og Vevkroken for gevinster. Når dette leses har vi også hatt en forestilling om Edvard Munch på bibllioteket. (onsdag 13.3.) I forestillingen Et dikt om livet tok skuespillerne Øyvind Kjeksrud og Geirr Johnson med publikum inn i Munchs verden gjennom ord hentet fra hans egne dagboknotater. Påsken nærmer seg med stormskritt og vi har mange nye godbiter og tilby! Førstemann til mølla Vikarierende biblioteksjef Jørgen Hovde Ta gjerne kontakt med biblioteket eller direkte til vikarierende biblioteksjef Jørgen Hovde, De Grønne Turene er i rute! De faste entusiastene bak De grønne turene bli bedre kjent i Andebu og omegn har nok en gang lagt til rette for 10 nye turer. De bruker til sammen over 400 timer pr. år på å gi oss dette flotte tilbudet. I år blir det 3 turer i Andebu, 3 i Kodal og 4 turer med utgangspunkt i Høyjord. Flere turer arrangeres med lokal kjentmann og en tur gjennomføres i samarbeid med helselaget. Som i fjor blir arket for De grønne turene lagt ut på bensinstasjoner, i bankene, sportsbutikker, biblioteket og selvsagt på herredshuset. Ark blir også sendt flere institusjoner i lokalmiljøet og vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside og på facebook. Årets Grønne turer åpner søndag 28. april med fellestur kl etter gudstjeneste i Høyjord kirke. Turen går i lett terreng og konfirmantene med foresatte oppfordres spesielt til å bli med på en tur i forhåpentligvis fint vårvær. Vi minner også om en spennende tur knyttet til Andebu sparebanks jubileum søndag den 16. juni. Vi går med kjentmann fra sentrum, en barnevognvennlig rute. Turen starter kl. 11 med treplanting i sentrum til ære for 20 års innsats og glede over De grønne turene bli bedre kjent i Andebu og omegn. Utsikt fra Vetan Velkommen til fine turopplevelser! PS! I løpet av 20 år har dere til sammen tilbrakt nær 7000 timer i skog og mark og gått 10 ganger rundt ekvator! Ungdommens kulturmønsting Ungdommens kulturmønstring 2013 gikk av stabelen den 16. mars på Melsom videregående skole. Dette er tredje året at UKM for Andebu, Re og Stokke samarbeider med Melsom videregående skole om arrangementet. Fra Andebu deltok Andrea Speilberg Lindstrøm med sangen The nearness of you, Astrid-Marie Johnsen Haga og Shania Sanchez Garcia med sangen Girl on fire, og Ann-Magritt Haga med et selvportrett malt i acryl. Vi rakk ikke å få med hvem som gikk videre til fylkesmønstringen siden lokalmønstringen ble arrangert etter at Andebustikka gikk i trykken. Mer informasjon vil komme på og i neste nummer av Andebustikka. 8

9 Nytt dagaktivitetssenter på AneXet Mandag 4. mars ble dagaktivitetssenteret på AneXet offisielt åpnet, med ordfører, rådmann og utvalgsleder som inviterte. Prosjektleder Grete K. Abrahamsen ønsket de fremmøtte velkommen og kommunalsjef Gro Gustavsen informerte om bakgrunnen for oppstart av et dagaktivitetssenter i kommunen. Ordfører Bjarne Sommerstad sto for snorklippingen og dagakivitetssenteret fikk noen hyggelige ord med på veien. Andebu kommune arbeider mot visjonen «Bra å bo i Andebu». Dagaktivitetsenter til hjemmeboende demente er et ledd i dette arbeidet. Foreløpig er det ikke pålagt kommunene å ha et slikt tilbud, men fra statlig hold er det et fremtidsmål mot Kommunen ønsker å gi innbyggerne et forsvarlig tilbud med fleksible løsninger. Dagsenteret kan bidra til at de som ønsker det, kan få bo hjemme så lenge som mulig. Dagsenteret skal være tilrettelagt slik at brukeren kan oppleve en meningsfylt dag, og fremme og bevare den enkeltes iboende ressurs. Det skal også være med på å gi pårørende litt tid for seg selv, samtidig som opphold på dagsenter vil gi noe å snakke om i den vanlige hverdagen. På dagsenteret vil brukeren få et målrettet tilbud ut i fra et individuelt behov, få en sosial tilhørighet og dermed unngå en isolert tilværelse. Fokus er lagt på fysisk aktivitet/trening og ernæring, med frokost og middag daglig. Aktivitetene bestemmes ut i fra årstidene og den enkelte brukers funksjonsnivå. Det kan være ulike håndverksaktiviteter, spaserturer, kjøkken- og hageaktiviteter, sang og musikk, høytlesning og samtaler. Samtidig vil vi også ha et nært samarbeid med sykehjemmet og de aktivitetene som foregår der. Det vil være plass til 10 brukere hver dag, med minimum 2 ansatte + evt. frivillige, studenter og elever. Grunnbemanningen har ulik helsefaglig bakgrunn og har interesse og kompetanse innenfor demensomsorg. Dagsenteret vil holde til på AneXet, og som navnet tilsier er dette annekset til sykehjemmet. AneXet er et flerbruks- Ordfører Bjarne Sommerstad stod for snorklippingen og dagakivitetssenteret fikk noen hyggelige ord med på veien. Han fikk assistanse av Leif Johnny Gjermundrød til snorklipping ved den offisielle åpningen hus, med aktiviteter også på kveldstid, for psykisk helse, Mental Helse, Røde Kors og Nattevandrerne for å nevne noen. Søknadsskjema for dagaktivitetstilbudet kan hentes på kommunens hjemmesider no eller ved henvendelse til tjenestekontoret. Den kulturelle spaserstokken (DKSS) Den kulturelle spaserstokken er i full gang igjen på femte året med kulturelle tilbud til seniorer i våre fire samarbeidskommuner (Andebu, Hof, Holmestrand og Re). Med mange gode opplevelser og fornøyde seniorer gjennom de fire siste åra, håper vi at enda flere ønsker å benytte seg av dette tilbudet. Vi som jobber med DKSS tror at kultur skaper livskvalitet, felleskap og glede. Derfor jobber vi for at flere skal se verdien av gode kulturopplevelser. Det er fortsatt noen godbiter igjen på programmet: 20. mars er det tur til Nøtterøy kulturhus og forestillingen Abrahams barn med Svein Tindberg. En forestilling som har høstet gode kritikker og fulle hus. Andebu Stikka nr april besøker Viggo Sandvik Andebu sykehjem. Viggos karakteristiske stemme er kjent for de fleste gjennom Vazelina Bilopphøggers. 24. mai blir det tur til Det norske teateret hvor man kan oppleve Evita. Musikalen om livet til Eva Perón, fattigjenta fra småbyslummen som ble Argentinas førstedame. Har du ikke fått programmet, så kan du få det på sykehjemmet, biblioteket og i resepsjonen på herredshuset. Eller du kan kontakte kommunens sentralbord , så sendes det hjem til deg i posten. NB! I det utsendte programmet står det at Viggo Sandvik spiller fredag Det skal være torsdag

10 Presentasjon av virksomhetene Presentasjon av virksomhet barnehager Vi vil i de neste tre numrene av Andebustikka presentere barnehagene i Andebu. Denne gangen skal vi bli bedre kjent med Høyjord barnehage og Gravdal barnehage. Først litt fellesinformasjon: Gla barndom - Tatt på alvor! Dette er visjonen for virksomhet barnehager i Andebu kommune. Barnehagene er organisert som selvstendig virksomhet. Det er fem kommunale barnehager og en privat gårdsbarnehage. Virksomhetsleder har overordnet ansvar for hele den kommunale delen av virksomheten og er tilsynsmyndighet for privat barnehage. Totalt er det fra august 2013 tilgjengelig 390 barnehageplasser fordelt på ca 290 barn i hele kommunen. Ved hovedopptak våren 2013 er barnehagelovens rettigheter for opptak lagt til grunn: alle som har søkt til fristen for hovedopptak (10. feb) og har fylt ett år før 1. september får plass. Barn uten rettigheter settes på venteliste og får plass dersom det blir ledig plass i løpet av året. Virksomhetsleder Anna Marie Johannessen Anna Marie Johannessen er virksomhetsleder for barnehagene. Hun er førskolelærer med tilleggsutdanning i spesialpedagogikk, veiledning og tidlig innsats/forebyggende arbeid og har jobbet med barnehager i Andebu kommune gjennom mange år. Gravdal barnehage Barnehagen ble bygget og startet opp i Vi har 4 avdelinger og et stort flott fellesrom. Vi har et skogholt på barnehagens uteområde. Barnehagen har 84 plasser, og dette barnehageåret har vi 60 barn i barnehagen hver dag fra 1-6 år. Totalt har barnehagen 20 ansatte bestående av styrer, pedagoger, fagarbeidere/assistenter og renholder. Vi er så heldig å ha besøk Rigmor Kjærås av Rigmor Kjærås, fra frivillighetssentralen hver onsdag. Hun lager variert og sunn varmmat til alle avdelingene denne dagen. Elisabeth Trollsås Jellum, styrer Elisabeth er gift og har to barn. Hun har jobbet i ulike kommunale og private barnehager siden 1991, som assistent, pedagogisk leder og styrer. Startet som sty- Elisabeth Trollsås Jellum rer i Gravdal barnehage da den sto ferdig høsten Hun er utdannet førskolelærer og har videreutdanning i personal- og kompetanseledelse. Vår visjon En unik og mangfoldig barnehage! Verdier Humor, engasjement og trygghet Satsningsområder Natur, miljø og teknikk 10

11 Personalet i Gravdal barnehage Toril Maurtvedt, Malene Paulsen, Ole Gunnar Lia, Linda Helèn Reppen Strøm Fra gapahukene og bålplassen i skogen (motorisk-, kognitiv, emosjonell- og sosial utvikling). I tillegg opplever barn å få utfordringer og oppleve mestring, som er viktig for barns selvfølelse. Barnehagen har en unik beliggenhet, med skiløyper og turområder rett utenfor. Vi har to store gapahuker og flott bålplass i skogen som er i bruk flere ganger i uka. Sindre Svae Halvorsen, Lene Butler Wang, Mari Tandberg, Elisabeth Løvold Kihle, Nina Moss Jostedt Gravdal barnehage deltok i prosjektet Danning og læring, i regi av Fylkesmannen og Høyskolen i Vestfold i Danning handler om møter mellom mennesker og kvaliteten i disse møtene. Barn må få mulighet til å erfare selv, få gode mestringsopplevelser, individuelt og sammen med andre barn. Prosjektet handlet om refleksjon rundt egen praksis, og bevisstgjøring av de voksne, hvordan vi må arbeide pedagogisk med vår kommunikasjon og relasjon for å oppnå god kvalitet i disse møtene. I denne sammenheng er vi opptatt av lek og barns sosiale kompetanse. Barnehagens rutinesituasjoner er viktige arenaer i dette arbeidet. Prosjektet ble avsluttet i desember Barnehagen fikk et faglig løft gjennom prosessen, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet fremover. Ulrika Widlund Sulutvedt, Cecilie Venås Hansen, Irene Undset Jørgensen, Marthe Fuske Tordenskjold, Rebecca Gåsholt, Gry Halvorsen Personalet som ikke var til stede når bildene ble tatt: Berit Tveiten, Inger Fevang, Ingebjørg Aske. Gravdal barnehage skal være en barnehage som tar vare på det unike i hver enkelt og samtidig verdiene i fellesskapet. Verdiene våre gjenspeiles i det daglige pedagogiske arbeidet med barn, foreldre og kolleger. Vi har en kultur hos oss med mye engasjement og humor, og vi møter hverandre med respekt og anerkjennelse. Det er gjennom de voksnes bevissthet om sine verdier og holdninger, at hverdagen preges av gode relasjoner. Gode relasjoner må ligge til grunn for en god pedagogisk barnehage. Våre satsingsområder er «Natur, miljø og teknikk». Det er viktig å gi barn positive opplevelser i naturen. Naturopplevelser med mye bevegelse i variert terreng gir barn ferdigheter og kunnskaper innenfor alle utviklingsområder. Andebu Stikka nr

12 Presentasjon av virksomhetene Høyjord barnehage Høyjord barnehage holder til i Heimdalåsen i Høyjord. Barnehagen ble bygget 2005, men hadde tidligere lokaler på Høyjord skole. Barnehagen har 54 plasser fordelt på to avdelinger, ca 40 barn i alderen 1-6 år. Høyjord barnehage ligger fint til i skogkanten, og det er flotte turmuligheter i barnehagens nærmiljø. Barnehagen innbyr til kreativ lek og fantasi. Det er opparbeidet et lekeområde med varierte utfordringer på en naturtomt med skog og plen. I skogen ovenfor barnehagen ligger koia vår, hit går det daglig en barnegruppe på tur. Her er det allsidige aktiviteter både vinter og sommer, og vi har aktiviteter som stimulerer både fin- og grovmotorikk, det være seg hinderløyper, aking, klatring, balanse, spikking eller hamring. Totalt har barnehagen 13 ansatte bestående av styrer, pedagoger, fagarbeidere/assistenter og renholder. Personalet på avdeling Trollbo Heidi Hov Hun er utdannet førskolelærer og har videreutdanning i Pub studiet forebyggende og tidlig innsats. Barnehagens visjon: Plant barna i god jord. Sammen med foreldre skal barnehagen gi barna et godt fundament for livet. Bente Wahl Hjulstad, Tove Skjauff, Karina Gram Ellefsrød og Karen Mette Gjersøe Personalet på avdeling Tussebo Anne Grethe Bøe, Mona Kværne Gravdal, Marit Næss, Nina Rønningen og Irene Andersen. Ulrika Widlund Sulutvedt og Evy Stensbakk Halleland var ikke til stede når bilde ble tatt Heidi Hov, styrer Heidi er gift og har tre barn. Hun har jobbet i Andebu kommune siden 1997, først som pedagogisk leder og startet opp som styrer da Høyjord barnehage sto ferdig høsten Verdier: Respekt, omsorg, mestring, kunnskap Satsingsområder: Språk, tekst og kommunikasjon Høyjord barnehage skal være preget av glede, humor og omsorg i alle situasjoner i hverdagen og hos oss står lek og vennskap i fokus. Målet er at alle skal ha minst en god venn i tiden de er i barnehagen. Det er gjennom leken at vennskap oppstår, og det er viktig for oss å tilrettelegge for dette. Det å oppleve at en annen er der for deg, lytter til deg og ser deg er med på å styrke opplevelsen av egenverd. Barnehagen har valgt å fokusere ekstra på rammeplanens fagområde Språk, tekst og kommunikasjon. Språk og kommunikasjon er avgjørende for at barn skal kunne ta kontakt. Barn som kommuniserer godt er som regel også gode til å leke. Det er i leken sammen med de andre at barn erfarer og lærer mest. Derfor er det viktig å bruke tid på å stimulere barnets språkutvikling. Personalet har også jobbet systematisk med kommunikasjon, både seg imellom og mellom voksne og barn i flere år. Her har vi jobbet både med verbal og kroppslig kommunikasjon for å bevisstgjøre oss selv på signaler vi gir. 12

13 Annonse LÅN SPARING FORSIKRING Herrenes aften Temakveld om pensjon Skytterhuset på Døvle, torsdag 11. april kl Tips om pensjon v/torild Larsen Krim og etterforskning v/jørn Lier Horst Prøv deg på skytterbanen v/andebu Pistolklubb og Andebu Skytterlag Påmelding til: eller på tlf så snart som mulig og innen 8. april Andebu Stikka nr

14 Betalingssatser fra Skolefritidsordningen (SFO) Antall dager pr. uke Pris 4 og 5 dager pr. uke kr pr. mnd. 3 dager pr. uke kr pr. mnd. 50 % plass kr pr. mnd. 2 dager pr. uke kr 1250,- pr. mnd. Dagbarn skoledager Dagbarn hel dag (ferie) kr. 200 pr. dag kr. 380 pr. dag Barnehage Plass Sats Mat Hel plass kr ,- pr. mnd. kr. 335,- pr. mnd. 80 % kr ,- pr. mnd. kr. 268,- pr. mnd. 50 % kr ,- pr. mnd. kr. 168,- pr. mnd. Det er også søskenmoderasjon i SFO og barnehagene for hele plasser Hjemmebaserte tjenester Egenbetaling praktisk bistand Kr pr. mnd. for de med samlet inntekt i husstanden begrenset til 2G. Kr pr. time begrenset oppad til kr pr. mnd. for de med samlet inntekt 2-3G. Kr pr. time, ingen begrensning, for de med samlet inntekt over 3G. Trygghetsalarm Kr pr. mnd. for de med inntekt over 2G, etablering kr Kr pr. mnd. for de med inntekt under 2G, etablering kr De som har både praktisk bistand og trygghetsalarm og inntekt 1-2G betaler kun en samlet egenandel på kr pr. mnd. Egenbetaling matombringing kr 59.- pr. porsjon middag, kr 34.- pr. porsjon grøt, uansett husstandens samlede inntekt. Utleie- og betalingssatser for skolelokaler i Andebu kommune Svømmehall Barn/voksne kr. 60,- Lokaler Svømmehall pr. time kr. 800,- Gymnastikksal (inkl. garderobe) kr. 520,- Keramikkrom pr. time kr. 210,- Garderobe pr. time kr. 210,- Skolekjøkken pr. time kr. 360,- Klasserom pr. time kr. 210,- Klasserom pr. døgn kr. 950,- Kantine pr. time kr. 310,- Kantine hel dag kr ,- Utstyr, inventar Tilhenger pr. døgn kr. 450,- Kanoer pr. døgn kr. 300,- Bord pr. stk. kr. 25,- Stoler pr. stk. kr. 25,- 14

15 Til abonnenter med avløpssystem som ikke er tilknyttet offentlig nett Andebu kommune har inngått avtale med Våle Septikservice AS om tømming av alle avløpsanlegg i kommunen som ikke er tilknyttet det offentlige avløpsnettet. Andebu kommune har gjort dette med bakgrunn i Forurensningsloven og den kommunale forskriften for tømming av slamavskillere, tette tanker m.m. Fordi enkelte slamtømmefirmaer har unnlatt å rapportere tømminger til Andebu kommune, så er det ikke lenger anledning for noen abonnenter å benytte andre firmaer enn Våle Septikservice AS til tømming av anlegg som ikke er tilknyttet offentlig avløpssystem. Bruk av andre firmaer vil kunne medføre inndragelse av gjeldende utslippstillatelse. Har man mistet utslippstillatelsen kan man søke om ny utslippstillatelse. Dersom man får ny utslippstillatelse må man bygge et anlegg som minst tilfredsstiller gjeldende krav til utslipp av avløpsvann, slik de er formulert i Forurensningsforskriften Utslipp til følsomt og normalt område. Dersom kommunen ikke har fastsatt en lokal forskrift, gjelder denne. Minstekravet til rensing av sanitært avløpsvann er: a) 90 % fosfor og 90 % BOF5 *). Dersom det foreligger brukerinteresser og fare for eutrofiering **) av resipienten ***). b) 90 % fosfor og 70 % BOF5 *). Dersom det ikke foreligger brukerinteresser, men er fare for eutrofiering **) av resipienten ***). c) 60 % fosfor og 70 % BOF5*). Dersom det verken foreligger brukerinteresser eller fare for eutrofiering **) av resipienten ***). *) BOF5: Biokjemisk oksygenforbruk målt over 5 døgn, den måler altså mengden oksygen som forbrukes i løpet av 5 døgn når organisk stoff brytes ned i vann. Kort oppsummert er det et mål på hvor mye organisk stoff som er i vannet. **) Eutrofiering: Økt gjengroing (algevekst) som følge av økt næringstilførsel. ***) Resipient: Fellesbetegnelsen på vannforekomster, som sjø, innsjø, elv, bekk og grunnvann. Det er nå mulig å bestille bra bredbånd i vestre del av kommunen Bredbåndsprosjektet i vestre del av kommunen er nå godt i gang, og endelig kan dere bestille et bra internettabonnement. Jo flere som bestiller, jo bedre blir også tilbudet. Ta kontakt med Direct Connect for å sjekke om nettopp du kan få bra bedbånd der du bor. Telefon: Andebu Stikka nr

16 Kildesortering TØMMERUTINER 2013: Husholdningsavfall skal sorteres i 5 fraksjoner: Bioavfall, plast og papir/papp/kartong og restavfall og glass-/metallemballasje. Følgende tømmerutine er fastsatt: BIO matrester mv, PL plast, PP papir/papp/kartong, RA restavfall, GM glass/metall Måned uke nr. Fraksjon Måned uke nr. Fraksjon April 14 BIO + RA 15 BIO + PP + GM 16 BIO + PL + GM 17 BIO + RA +GM 18 BIO + PP Mai 19 BIO + PL 20 BIO + RA 21 BIO + PP + GM 22 BIO + PL + GM Juni 23 BIO + RA + GM 24 BIO + PP 25 BIO + PL 26 BIO + RA Vesar har utarbeidet en egen informasjonskalender med henterutiner og mange nyttige opplysninger og tips om renovasjonen i kommunen. Kalenderen er sendt ut til alle husstander. Det er også mulig å få hentet grov- og/eller hageavfall ved å bestille dette hos Vesar. Se Vesars hjemmeside eller ta kontakt på tlf Innhenting av slam For å få en mer oversiktlig og bedre innsamling av slam fra anlegg som ikke er tilknyttet offentlige avløpsanlegg, vil man tømme alle anlegg etappevis etter hvor de er plassert geografisk. Ved å starte ordinær tømming av anlegg fra øst til vest i kommunen vil vi unngå mye tomkjøring. Dette er bra for miljøet. Vi vil be dere som bor langs disse veiene å la kumlokket være godt synlig inntil dere har mottatt tømmekvittering. I perioden uke 15 til uke 20 tømmes anlegg langs disse veiene: Sjueveien, Høyjordveien, Hålandveien, Ilestadveien, Sønsetveien, Myreveien, Granveien, Stulen, Skatvedtveien, Høgenhallveien, Nordre Holt, Mellom Holt, Holteveien, Søndre Holt, Andebuveien og Bjureveien. I perioden uke 21 til uke 27 tømmes anlegg langs disse veiene: Askjemveien, Håskenveien, Hauganveien, Molandveien, Gåserødveien, Nesveien, Nordre Sønset, Møllaveien, Herre-Skjelbred, Skjelbredveien, Valmestadrød, Aulesjord, Berggrenda, Honerødveien, Hunsrødveien, Liaveien, Vestre Andebuvei, Veggerveien, Hallenstvetveien, Åmotveien, Logneveien, Lerskall, Solbakken, Boroaveien og Møylandveien. Fra uke 28 til uke 31 tømmes anlegg langs disse veiene: Kodalveien, Klokkeråsen, Kjæråsveien, Gjermundrødveien, Skjellandveien, Halumveien, Hotvedtveien, Nordre Hotvedt, Rødveien, Gallisveien og Storelvveien. Fra uke 32 til uke 36 tømmes anlegg langs disse veiene: Dalsroaveien, Vesledalsveien, Lakskjønnveien, Trolldalen, Langevannsveien, Guslandveien, Daleneveien, Ådneveien, Landsbyveien, Slettingdalsveien, Tollehaugveien, Hasåsgrenda, Holand, Lefsrødveien, Skorgeveien og Bjørndalveien. Fra uke 37 til uke 42 tømmes anlegg langs disse veiene: Bergeveien, Trevland, Trollsåsveien, Hvitsteinveien, Gjelstadveien, Ljøsterødveien, Liverødveien, Holmeneveien og Heiaveien med Svindalen. 16

17 Andebu Stikka nr

18 Jubileumsfest for ansatte Andebu kommune feiret sine ansatte med henholdsvis 25 og 40 års tjenestetid. I alt 24 jubilanter ble hedret med blomster og gavekort. 20 stykker hadde 25 års tjenestetid i kommunen og 4 stykker hadde vært ansatt i Andebu kommune i hele 40 år. Alle jubilanter var invitert med ledsagere til middag, kulturelle innslag, bløtkake og kaffe. Ordfører, rådmann, og kommunalsjefer var vertskap for arrangementet. Etter 25 års tjeneste i Andebu kommune ble disse hedret. Fra venstre i første rekke: Toril F. Hansen, Wenche Knippen, Bente Erga, Wenche Holand, Inger Hallenstvedt, Gry A. Bøe. Foto: Tønsbergs Blad 2. rekke fra venstre: Ordfører Bjarne Sommerstad, Elisabeth Berg, Laila Gurijordet, Bjørg Kirkenær, Ole Kristian Hvidsten, Einar Nyhus, Roar M. Sørensen, Venke Halvorsen, Anne Bjørvik, Marion Næss, Vigdis Dragnæs, Else Gran Nilsen. Ordfører Bjarne Sommerstad sammen med de fire 40-årsjubilantene Anne Sofie Buer, Kari Aadne, Inger Nilsen og Rolf Karlsen. Foto: Tønsbergs Blad Følgende var ikke til stede da bildet ble tatt: Sigrunn Fiskå, Eldfrid Johansen og Gro Fadum Holm. - WANTED - Har du noen gang spilt eller drillet i Andebu Skolers Musikkorps. Da er det akkurat deg vi ønsker å få tak i. Vi er en korps/drill gjeng på 12 personer som vil slå et slag for Andebu Skolers Musikkorps. Det går rykter om at bygdas korps kan bli nedlagt eller kommer til å ta en pause. DET KAN VI IKKE LA SKJE. Vi har fått tak i noen håndskrevne lister over barn, ungdom og voksne som enten har spilt, drillet, vært styremedlemmer eller komitemedlemmer i kortere eller lengre tid siden korpset startet i l rene «Tore på sporet» stil har vi begynt å jobbe med listene, men vi må innse at det er mange vi ikke finner eller har lister over. DU SOM ER LESER AV ANDEBUSTIKKA MÅ DERFOR HJELPE OSS. Har du eller noen du kjenner (familie, venner ol) hatt noe kontakt med korpset siden oppstart i 1970 må du ta kontakt med oss. ber, hvor Knut Halvorsen selvsagt er dirigent. Har du ikke instrument/drillstav får du låne av oss. Etterpå blir det selvsagt en stor mimrefest med god mat og drikke. Vi vil gjerne fylle hallen, men da trenger vi hjelp av deg. Ta kontakt med Solveig Marie på telefon eller Arne på Du kan også bruke e-post: hotmail.com. Her legger du inn e-postadressen og telefon-nummeret ditt. Du vil da få tilsendt et påmeldingsskjema samt en link til mer informasjon om arrangementet. Mer detaljert informasjon om når og hvor får du i sommerutgivelsen av Andebustikka. Jan Carlsen Reunion Andebu Skolers Musikkorps-komiteen Du får da anledning til å delta på en kjempestor reunion konsert/drilloppvisning i Andebuhallen i okto- 18

19 Det skjer i Andebu, Høyjord og Kodal i vår Onsdag 20. mars Formiddagsmøte i Andebu pensjonistforening. Bevertning og utlodning. Onsdag 3. april Kveldsmøte i Andebu pensjonistforening. Bevertning og utlodning. Vi viser filmen «Kon Tiki». Søndag 7. april kl Konsert i Høyjord stavkirke «Sanger fra Vest» med vokalgruppen Tell It med orkester med sanger inspirert av keltisk folkemusikk. Billetter kr. 100 ved inngangen. Lørdag 13. april Loppemarked på parkeringen utenfor herredshuset. 10. klasse skal på skoletur. Det vil bli mange godbiter og du kan gjøre flotte kjøp. STØTT EN GOD SAK OG FÅ FLOTTE TING PÅ KJØPET! Lørdag 13. april Premiere på Andeburevyen 2013 med bygdefest. Revy og pubfest lørdagene og Åpne forestillinger 17.4., 21.4., og Se mer info på Søndag 14. april Holmestrand marathon blir arrangert for 2. gang. Flere mulige distanser som barnas minimarathon, 7 km mosjonsløp, halvmarathon og «Gå 7 km Aktiv mot Kreft». I år er det også bedrifts og kommuneduell. Start ved Hvitstein stadion kl Påmeldingsfrist 1. april. Se mer info på Annonse Onsdag 17. april kl Dagstur til Strand leirsted og Gjestegård med Diakoniet til Strand Leirsted. Turen går med buss fra Heimdal 10.00, Andebu menighetshus og fra Kodal ca Vi er tilbake i tiden. Pris; kr 350,- (Prisen inkluderer lunsj, kaffe og buss). Foredrag om Norske Utvandrere/Pionerer v/thorbjørn Greipsland. Sang, utlodning og hilsen fra sognepresten. Onsdag 24. april Formiddagsmøte i Andebu pensjonistforening. Bevertning og utlodning. Fredag 10. mai Verdens aktivitetsdag. LYST PÅ LIVET Dagen markeres på Andebu sykehjem med Andebu pensjonistforening og Frisklivsentralen. Fra kl vil det skje mye aktiviteter i Atriet. Det vil bli konkurranser, premier og noe å bite i. Ta turen opp til sykehjemmet denne dagen, dette blir gøy! Onsdag 15. mai Kveldsmøte i Andebu pensjonistforening. Vi setter fokus på kampanjen «Slutt på ensomhet blant eldre i 2013». Bevertning og utlodning. Ordfører Bjarne Sommerstad vil orientere om kommunesammenslåing og Samhandlingsreformen etter 1 år. Finn Olsen og Rolf Karlsen gjør musikalske spillopper. Vil du bli hentet kan du kontakte Aslaug Gravdal Fredag 17. mai mai feiring på Menighetshuset i Andebu. Uformell samling med enkelt program. Det serveres pølser, brus, is, kaffe m.m. Kollekt. Arr. Diakoniutvalget. Onsdag 22. mai Formiddagsmøte i Andebu pensjonistforening. Bevertning og utlodning. Mandag 3. og onsdag 5. juni Gokartkjøring for barn. Spareklubben og Mehammer Racing inviterer til gokartkjøring for deg mellom 6 og 12 år. Et jubileumsarrangement i f.m. Andebu sparebanks 150 års jubileum. Tirsdag 4. juni Helselagstur. Onsdag 12. juni Dagstur med Diakoniet til Holmsbu. Avreise fra Kodal 08.30, menighetshuset og Heimdal 0900 (tilbake ca tiden) Pris; kr 550,- (Prisen inkluderer lunsj, kaffe og buss) Vi besøker Fjordhotellet, kirken, kunstmuseum/butikker, rusler i gågaten der m.m.) Lørdag 15. juni Barnefestival og sykkelløp. Andebu kommune tar opp tradisjonen med barnefestival. Stor scene i sentrum der det blir Andebus talenter, konsert med Christian Ingebrigtsen og Soul Children. Andebu IL, Kodal IL og Andebu Sykkelklubb inviterer små og store til sykkel. og rulleskiløp fra bank til bank. Start ved Kodal sentrum og mål ved Andebu sentrum. Søndag 16. juni Gråtass, grønne turer og Andebu Sparebanks historie. Gråtass-show på Store Dal. Jubileumsboken presenteres, treplanting ved herredshuset og Grønn tur med bankhistorisk sus. Fredag 21. juni kl Håskenfesten arrangeres i skytterhuset på Håsken. Belgdragerne spiller. Servering av lapskaus, bløtkake og kaffe. Gratis arrangement. Påmelding innen 13. juni til Linda Linnestad / Arr. Frivilligsentralen, pensjonistforeningen og sykehjemmet. Lørdag søndag 30. juni Jubileumsstevne utendørsskyting. Andebu Skytterlag arrangerer. Se Andebu Stikka nr

20 Bli nattevandrer Kan DU tenke deg å bruke noen timer en lørdagskveld på nattevandring? Andebu Røde Kors går nattevandring i Andebu. Hele hensikten er å bidra til å ha voksne, ansvarsbevisste mennesker på steder der ungdom ferdes - og på en tid av døgnet da dette ikke er en selvfølge. En nattevandrer er først og fremst et medmenneske som tar ungdom på alvor. Det er en voksen person som tror det er mulig å skape et mer åpent og tryggere samfunn gjennom tilstedeværelse og kontakt. Nattevandrere befinner seg på steder hvor ungdom ferdes. De er ikke tilstede for å kontrollere, men er lett tilgjengelige og imøtekommende når ungdom tar kontakt. De har god tid til å stoppe, lytte og observere. Nattevandrerne går hver lørdag i Andebu, Høyjord og Kodal. De møtes på Anexet. De kan nås på tlf mellom kl og Har du spørsmål eller ønsker å være med ta kontakt med Solveig R Aadne, tlf eller På forhånd takk for at du stiller opp! 20

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011 Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang Kommunestyret 2007-2011 3. rekke (bakerst) fra venstre: Rådmann Ole Sverre Lund, Cathrine Ellefsrød V, Per Asbjørn Trevland

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen Andebu

Detaljer

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2007-16. årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad

Detaljer

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr.

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. FULLDISTRIBUSJON u b e d An Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. I dette nummer kan du lese om: Etablererprogrammet i Vestfold Budsjett 2006 Presentasjon av barnehager Andebu mot 2020 - intervju

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Høring skolestruktur Tur til Torp TV-aksjonen 2013 Side 4 8 Kommunal informasjon og arrangementer

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans Bæringen TORSdag 16. august 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 7 Årgang 24 Skolehverdagen venter Smart miljø I juni deltok ordfører Lisbeth Hammer Krog på SmartCity-konferanse i Amsterdam.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Andebu Frivilligsentral/ Sentralen

ÅRSRAPPORT 2014. Andebu Frivilligsentral/ Sentralen ÅRSRAPPORT 2014 Andebu Frivilligsentral/ Sentralen Om Andebu Frivilligsentral Andebu Frivilligsentral ble opprettet 2001 og eies av Andebu kommune. Kommunen har arbeidsgiveransvar for daglig leder, som

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort Nr. 2 februar 2013 friidrett populært Grenseland AVISA et MØTeSTeD for aremark MarKer rømskog forholdene ligger vel til rette for fysisk aktivitet i Grenseland. I Marker er åtti barn og unge opptatt med

Detaljer

Nyhet! HINNAvis på nettside 129,- NR 1/2011, 21. FEBRUAR. Kultur på tvers side 10, 11, 12. Befolkningseksplosjon i Hinna side 16. Fastelavnsris side 7

Nyhet! HINNAvis på nettside 129,- NR 1/2011, 21. FEBRUAR. Kultur på tvers side 10, 11, 12. Befolkningseksplosjon i Hinna side 16. Fastelavnsris side 7 NR 1/2011, 21. FEBRUAR Kultur på tvers side 10, 11, 12 Befolkningseksplosjon i Hinna side 16 Fastelavnsris side 7 Nyhet! HINNAvis på nettside 9 jernia Firepal - kitchen effektiv sprayslukker. 129,- BrilleHuset

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

1/2 Pris. Nr. 1/2013, 25. februar. JERNIA Nøkkelkopiering denne uken. Gjelder alle typer farger/motiv vi har inne.

1/2 Pris. Nr. 1/2013, 25. februar. JERNIA Nøkkelkopiering denne uken. Gjelder alle typer farger/motiv vi har inne. Nr. 1/2013, 25. februar JERNIA Nøkkelkopiering denne uken. Gjelder alle typer farger/motiv vi har inne. NÅ 1/2 Pris For daglig overskudd SPAR Spektro multivitamin m/u jern 100 kapsler, før 237,- 48,- 189,-

Detaljer

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Bæringen. Alt klart for isfiske

Bæringen. Alt klart for isfiske Bæringen TORSdag 14. februar 2013 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 2 Årgang 25 Alt klart for isfiske Teppet opp for Annie Førti barn og unge fra Bærmuda mini gleder seg til premieren

Detaljer

Nr. 3/2013, 2. september

Nr. 3/2013, 2. september Nr. 3/2013, 2. september Vinnere av Hinnaprisen 2013 - Jåtten skolekorps - se side 2 Aktive Hinna menighet - se side 21 Høytidelig åpning av Olav Olsens plass - se side 6 Velkommen til SABI SUSHI DRØM

Detaljer