INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015"

Transkript

1 1 Informasjonguiden Stord Kommune INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015 STORD MUNICIPALITY Information Guide Stord municipality

2 2 Informasjonsguiden Stord kommune Foto: Åse Nøttveit Innhald Content Velkomen til Stord Kart over Leirvik Fakta om Stord Viktige telefonnummer Kart over Stord Friluftsliv Attraksjonar Gjestehamner Handel Mat & drikke Overnatting Kultur og underhaldning Faste arrangement Fritidsaktivitetar Oppvekst og utdanning Flytta til Stord Turistinformasjon Næringsliv Welcome to Stord Map of Leirvik The municipality of Stord Important phone numbers Map of Stord Outdoor life Sights Guest marinas Shopping Food & drink Accommodation Entertainment Annual events Sports & leisure Education Moving to Stord Tourist information Business & economy Bileta i guiden er kommunen sin eigedom, eller tillete brukt i denne samanhengen. Redaksjonelt innhald for annonsørar er levert av den enkelte utgjevar, og kommunen er ikkje ansvarleg for levert innhald. Framsidefoto: Aslaug Torget - Tekst og foto: Stord kommune - Layout: ibox Reklamebyrå Trykt i 2000 eksemplar.- Utgitt juni 2014

3 Information Guide Stord municipality Welcome to Stord Velkomen til Stord I sentrum av Sunnhordland finn du byen Stord, det naturlege kommunikasjons- og handelssenteret i regionen. Lokalisert mellom dei to store vestlandsbyane, opplever me å liggje midt i sentrum av eit kraftfullt vestland med eit internasjonalt miljø som me er svært stolte av. Stordsamfunnet har i alle år vore prega av vekst og endring. I dag er det maritime næringane, med hovudvekt på offshore, som er motoren i næringslivet. Ein underskog av spanande kompetanse og leverandørmiljø støttar opp om hovudnæringa, noko som gjer at vårt næringsliv også får kontraktar langt ut over landegrensene. Industrien investerer både i bygg og anlegg, og har tru på framtida. Dette gir vekst og optimisme, også inn mot annan næringsverksemd. Auka industriaktivitet fører også med seg auka busetnad og eit rikare kulturliv. God samhandling med nabokommunane syt for at Sunnhordland som heilskap kan by på det meste. Stord har også mykje å by på i fritida. Her er eit yrande kulturliv og svært mange lag og organisasjonar som set sitt preg på Stord. Ivrige enkeltpersonar og grupper med engasjement for heile lokalsamfunnet gir energi og driv inn i idretts- og kulturliv. Idrettslag, foreiningar, venelag og kulturinstitusjonar syt for at du kan finne noko for ein kvar smak. Festivalar vil du finne fleire av gjennom året, og naturen byr på praktfulle opplevingar. Byen Stord sine unike fortrinn er at alt er nært både fjord og fjell, kulturtilbod, arbeidsplassar, skular, offentlege etatar og byliv. Eg håpar du får gode opplevingar i møte med byen vår, innbyggjarane og alt me har å by på. Eg ynskjer deg hjarteleg velkomen til Stord! Liv Kari Eskeland Ordførar Foto: Haldis Lauksund Stord is located in the heart of the Sunnhordland region. Stord is a nice coastal town and a gateway to the other islands and places in Sunnhordland. Located between the two big cities Bergen and Stavanger, Stord is in the centre of a powerful west coast with an international environment that we are very proud of. Stord is a strong industrial community, and a global provider of products and services for the offshore industry. The industrial community is supported by exciting expertise and many suppliers, which gives the industry international contracts. The industry also invests in buildings and constructions, and has a strong belief in the future. This is causing great optimism in the whole region, and giving a boost to other businesses and the cultural life. Hopefully it will also inspire people to settle here. Stord is unique in having close access to practically everything fjords, mountains, entertainment, workplaces, schools, public services and shopping. We hope you will enjoy all that Stord has to offer, whether you are visiting or actually live here. Liv Kari Eskeland Mayor

4 Informasjonsguiden Stord kommune Leirvik 1 10 Lø nn ing s ås e n Sk r iva rv eg Sæ 4 en Torget Rådhuset Ban dadal en 7 B ata gg or 10 Stord-døra Osen ko rek ab Vik Kulturhuset Ha 9 11 Bytunet mn e ga ta Amfi-senter Museum 2 Informasjon 3 Bank 4 Rådhus - publikums-pc 5 Politi 6 Kulturhus - publikums-pc Museum Information 8 ta ga ne m Ha 7 Pharmacy and Post office 8 9 Bank 10 Town Hall - public computer 11 Police The Culture Centre - public computer Apotek og post Trådlaust internett - gjestehamn + kulturhus Wi-Fi - guest marina + The Culture Centre Kjøpesenter Shopping mal Parkeringsplass Parking Matbutikk Grocery store 12 Gågate og torg Pedestrian precinct and market place

5 Information Guide Stord municipality Fakta om Stord The Municipality of Stord Kommunesenter: Leirvik Areal: 144 km2 Folketal: ca Flyplass Hurtigbåt og ekspressbuss til Bergen og Stavanger Ferjefri veg mot sør (undersjøisk tunnel) Ferje til Halhjem i nord (Bergen) Lokale ferjesamband og hurtigbåtar Senter for leverandørretta oljeindustri i Noreg. Større verksemder er Kværner Stord AS, Aker Elektro AS, Wärtsilä AS og Apply Leirvik Høgskulesenter Sjukehus The municipality of Stord covers the southern half of the island of Stord, including the smaller island Huglo. Stord is situated on the southwest coast of Norway. The coastal highway E 39 between Stavanger and Bergen crosses the island. Stord airport has daily flights, and there are express boats to Bergen and Stavanger. Stord is connected to the mainland to the south via bridge and tunnel, and to the north by ferry. Hystad og Stord kyrkje Hystad and The Stord Church Foto: Aslaug Torget Viktige telefonnummer Important phone numbers Naudnummer Politi Brann Ambulanse Lokale nummer Politi: Brann: Legevakt: Stord hamnestell: Stord vatn og avlaup KF: Vegberedskap Emergencies Police: Fire: Ambulance: Local phone numbers Police: Fire: Medical help: Harbour services: Water supply & sewerage: Road emergency

6 6 Informasjonsguiden Stord kommune Stokksneset TIL BERGEN Sandvikvåg Skumsnes t Landa Fi ja rv Fonno i ka Hovland Årskog tjar Midtfjellet Fitjar Eide Mosavatnet Ivarsøy Vestbø- Mehammar stad Vik Hatlevika Børtveit Storavatnet Ålforo Tveita Jektevik Helland Kattnakken 6 Årbø Agdestein Koløy- Nord3 Huglo Røyd- hamn land Tysevatnet Leiro Ravatnet Eskeland Stord Litlabø Utslettefjellet Sto und kks 5 Rommetveit 4 1 Haga Ådlandsvatnet Dale Almås Landåsen 1 Sætrevik Stord Sjukehus 4 Heiane Eldøyane Digernes Kårevik Føyno Skjersholmane TIL STAVANGER 6 Hystad Leirvik 5 Sponavikjo 3 Storavatnet Sagvåg Høgskulen Stord - Haugesund Vatna Rutle lufthamn 8 SørHuglo 8 Presthaug Haugland 7 Dåfjorden Bra Grov Skardet Stord Huglo Tveit

7 andvik Information Guide Stord municipality Turløyper - Walks 1 Landåsen 6 Kattnakken 2 Hystadmarkjo 7 Vatnadalen 3 Gullberg 8 Huglo 4 Hustrudalen 5 Utslettefjellet Landåsen Hystadmarkjo Gullberg The mountain Kattnakken Vatnadalen The island Huglo Hustrudalen The mountain Utslettefjellet Sjå side 8 for meir informasjon See page 8 for more information Attraksjonar - Sights Haukanes 1 Gruvene på Litlabø 6 Hystadmarkjo naturreservat 2 Sunnhordland museum 7 Stord kyrkje 3 Omnshuset på Huglo 8 Seminarhagen på Rommetveit 4 Kjøtteinen 9 Stord maritime museum 5 Storddøra The Mines at Litlabø The Sunnhordland Museum The Iron Stove Museum Kjøtteinen industrial area Hystadmarkjo nature reserve The Stord Church The Gardens at Rommetveit Stord Maritime Museum The sculpture Storddøra Sjå side 10 for meir informasjon - See page 10 for more information Gruvene på Litlabø The Mines at Litlabø Foto: Tor Resser 7

8 8 Informasjonsguiden Stord kommune Fjelltur i Kattnakken Hiking in the mountain Kattnakken Friluftsliv Outdoor life Foto: Tor Resser TURLØYPER Landåsen Landåsen nær Leirvik har mange skogsvegar som høver for både fotturar, jogging og sykling. Her finn du også Eventyrvegen med små utstillingar av folkekjære eventyrfigurar. Hystadmarkjo I Hystadmarkjo går turstien gjennom freda svartorskog. Her er gode høve for fisking og bading. Gullberg Frå badestranda i Sponavikjo går ei fin turløype rundt Gullberg med utsikt over sørspissen av Stord. Lysløype Hustrudalen - Rødkleiv På Litlabø finn du lysløypa som tar deg ein rundtur inn i Hustrudalen, opp lia til Rødkleiv og forbi kisgruvene. Løypa ligg ved Storavatnet, som er fint for padling og bading. I krysset ved Isdal kan du ta turen ut til Aboretet Rossneset. Utslettefjellet Utslettefjellet i Sagvåg er ein lett fjelltur som gir fin utsikt over øya og nabokommunen Bømlo. Walks Landåsen Landåsen, close to Leirvik, has several paths for walking, jogging and biking. Well known fairy tale characters are displayed along part of the way. Hystadmarkjo Hystadmarkjo is a foot trail by the sea. The area is ideal for fishing and swimming, as well as walking. Gullberg The Gullberg walk starts by the camping site Sponavikjo. View of the southern part of Stord. Hustrudalen - Rødkleiv Litlabø is the starting point for this roundtrip passing the mines. The nearby lake Storavatnet is good for swimming and canoing. Utslettefjellet The foot trail leading to the top of the small mountain Utslettefjellet is great for family walks. Enjoy the great view of the islands of Stord and Bømlo from the top.

9 Information Guide Stord municipality Folkekjære figurar i Eventyrskogen Fairy tale characters along Eventyrskogen Kattnakken Frå fjellet Kattnakken (724 m.o.h) kan du nyta ein storslått utsikt frå Haugalandet i sør til Hardangerfjorden og Folgefonna i aust. Vatnadalen Vatnadalen er utgangspunkt for fleire turløyper. Seminarhagen på Rommetveit Seminarhagen ved Høgskulen Stord/Haugesund (Rommetveit) er flott for rusleturar. Huglo Naturstien på øya Huglo er fem kilometer, og går rundt Tveitevatnet (Sør-Huglo). SYKKELTURAR Forslag til sykkelturar på Stord og i Sunnhordland finn du på og i sykkelbrosjyre som er tilgjengeleg i turistinformasjonen i kulturhuset og Kundetorget i rådhuset. BADEPLASSAR Sponavikjo er ei fin badestrand nær Leirvik. Stranda har stupebrett, og er universelt utforma. I turområdet Hystadmarkjo finn du badeplassane Melkevikjo og Apalvikjo. Ådlandsvatnet er ein populær stad for bading, berre ein kort spasertur frå Leirvik. Nokre andre gode badeplassar er Beivikjo (Rommetveit), Dagfinnsvikjo (Kårevik), Sætravikjo, Aslaksvikjo (Hystad), Tveitevågen (Huglo), Røssbøvikjo (Huglo) og Båtsvikjo (Litlabø). FISKE OG BÅTUTLEIGE På Stord kan du fiska i dei fleste vatn og i sjøen. Unntaka er Vatnaelva og Ådlandsvassdraget der det er totalforbod mot fisking. For båtutleige/fisketurar kontakt Stord Jeger- og fiskerforening eller Langenuen Motell og Camping. KART Det er kart å få kjøpt i turistinformasjonen på kulturhuset, i rådhuset og hos bokhandlarar. Sjå også Foto: Aslaug Torget Kattnakken Enjoy the great view of the surrounding fjords from the mountain Kattnakken (724 m.). Vatnadalen The valley Vatnadalen is the starting point for many nice walks. The Gardens at Rommetveit The Gardens at Stord/Haugesund University College (Rommetveit) is good for a stroll. Huglo A nice walk in the nature around the southern side of the Tveitevatnet lake at Huglo. The trail is five kilometres long. BIKING You will find information on biking trips at and brochure at Tourist information in the Culture Centre and the Town Hall. BEACHES There is a nice beach at the camping site Sponavikjo which is suitable for wheelchairs. In Hystadmarkjo you will find the beaches of Melkevikjo and Apalvikjo. The lake Ådlandsvatnet, just a short walk from Leirvik, is a good spot for swimming. Other good beaches are Beivikjo (Rommetveit), Dagfinnsvikjo (Kårevik), Sætravikjo, Aslaksvikjo (Hystad),Tveitevågen (Huglo), Røssbøvikjo (Huglo) and Båtsvikjo (Litlabø). FISHING AND BOAT RENTAL Fishing is not allowed in the Vatna river, the Ådlandsvatnet lake and the river mouth by the Stord Church. All other lakes and rivers are open for fishing. Brochures are available at the Tourist Information in the Culture Centre and the Town Hall. For boat rental and fishing tours contact Stord Jeger- og fiskerforening or Langenuen Motell and Camping. MAPS There are maps for sale at the tourist information in the Culture Centre, the Town Hall and in bookshops.

10 10 Informasjonsguiden Stord kommune Sunnhordland museum The Sunnhordland Museum Attraksjonar Sights Foto: Bjørn Arve Lunde Gruvene på Litlabø Kisgruvene på Litlabø var i drift frå 1865 til 1968, og på det meste arbeidde om lag 400 personar med utvinning av svovelkis i gruvene. Gruvemuseet er lokalisert i den gamle smia ( Smio ). I den trivelege parken står den restaurerte arbeidarbustaden. Her kan du sjå korleis det var å leva og veksa opp midt i gruvesamfunnet i 1950-åra. Bli med på spennande vandringar eller ein togsafari inne i dei tronge gruvegangane i fjellet, kombinert med føredrag og soger om arbeidsmetodar og gruveslusken sin kvardag. Venelaget for Gruo tek imot grupper etter avtale. Sunnhordland museum Sunnhordland museum har åtte tun og mange samlingar i heile Sunnhordland. På Stord finn me Sunnhordlandstunet. Museet arrangerer mange ulike aktivitetar for folk i alle aldrar, og har faste og midlertidige utstillingar. Stord maritime museum Stord maritime museum har ei motorsamling som står utstilt i Hamnebygget på Leirvik brygge på Stord. Museet byr også på ei utstilling som syner utviklinga av Leirvik hamn og industrien i området. Stord maritime museum er ope kvar tysdag heile året rundt, med utvida opningstider i sommarsesongen. Omnshuset på Huglo Omnshuset på Huglo er eit privat museum med ei eineståande samling av gamle jarnomnar frå perioden The Mines at Litlabø The pyrite mines at Litlabø was in production from 1865 to 1968, and had up to 400 employees. Today part of the old mine is reopened, and visitors may be guided on an exciting train safari. There is also a museum at the site, open on request. The Sunnhordland Museum The Folk Museum Sunnhordlandstunet is a collection of older farm buildings. The museum often arranges exhibitions as well as activities and performances for children. Stord Marine Museum The exhibitions show the technical and marine industrial history of Sunnhordland, for example the motor production. Visit the museum at Nattrutekaien in Leirvik Harbour. Opening hours: Every Tuesday throughout the year, but longer opening hours during the summer. The Iron Stove Museum The Iron Stove Museum at Nordhuglo is a private museum housing a unique collection of old iron stoves from the period of

11 Information Guide Stord municipality Turgåar i Hystadmarkjo Hiker in Hystamarkjo Foto: Nina Sørli Kjøtteinen (Eldøyane) Kjøtteinen på Eldøyane er det viktigaste industriområdet på Stord, der mellom anna Kværner Stord held til. Kværner er hjørnesteinsbedrifta i kommunen med sine meir enn 1200 arbeidsplassar. Frå å vera sildoljefabrikk i 1919 har verksemda utvikla seg via skipsindustrien, der mellom anna verdas største tankskip blei bygde, til bygging av verdas største oljeplattformer. Eit museum på staden syner historia frå sildoljefabrikk og fram til i dag. (Ring for avtale). Storddøra Ytst på moloen står kunstverket Storddøra og ynskjer velkomen til deg som kjem sjøvegen til Stord. Skulpturen på moloen ved innløpet til Leirvik er laga av den kjende kunstnaren Sissel Tolaas, opprinneleg frå Stord. Rundt Storddøra er det eit lite parkanlegg med ein populær boccia-bane. Hystadmarkjo naturreservat Hystadmarkjo er eitt av dei mest særmerkte natur- og kulturområda i Hordaland. Den sjeldne svartorskogen i området har eit rikt dyreog fugleliv. Her finn du også fortidsminne med store gravrøyser frå eldre bronsealder (ca f.kr.), og ein kolerakyrkjegard frå Ved sjøen er det tilrettelagt for friluftsliv og bading. Stord kyrkje I 1857 vart Stord kyrkje bygd på tuftene av ei eldre steinkyrkje frå 1300-talet. Kyrkja blei restaurert i 1957, og er ei såkalla langkyrkje bygd i tegl. Seminarhagen på Rommetveit Seminarhagen ved Høgskolen Stord/Haugesund på Rommetveit er eit frodig parkanlegg med over 150 tresortar frå ulike delar av verda. Like nedanfor Seminarhagen ligg ei fin badestrand. Kjøtteinen industrial area The industry at Kjøtteinen started in 1919 as a herring oil factory. Later it was turned into a ship yard. Today it is a global provider of products and services for the oil and gas industry. Many of the biggest rigs in the North Sea were built here. A museum exhibits the history of the industry.the museum is open on request (phone: ). The sculpture Storddøra The sculpture on the pier, Storddøra (The Stord Gate), welcomes travellers arriving Stord from the seaside. The sculpture on the harbour arm in Leirvik is made by the artist Sissel Tolaas. Next to the sculpture, there is a small park with a popular boccia field. Hystadmarkjo Hystadmarkjo is a nature reserve due to its rare black alder forest. There are also graves from early Bronze Age (approximately 1500 B.C) and a cemetery from the 1849 cholera plague in the area. Hystadmarkjo is a good spot for walking, bathing and fishing. The Stord Church The church was built in 1857 on the remains of a stone church dating back to the 14th century. The new brick church was restored in The Gardens at Rommetveit The Gardens at HSH University College at Rommetveit exhibit more than 150 types of trees from Scandinavia as well as more exotic parts of the world. The garden is a good spot for a stroll, and there is a beach nearby.

12 12 Informasjonsguiden Stord kommune Sagvåg gjestehamn Sagvåg Guest Marina Gjestehamner Guest Marinas Foto: Haldis Lauksund Leirvik gjestehamn Gjestebrygga ligg inst i Leirvik hamn, midt i Leirvik sentrum. Her er tilgang til bunkring, straum, vatn og trådlaust internett. Serviceanlegget med toalett/dusj, vaskemaskinar og tørketromlar er ope 15. juni til 15. august. Anlegget kan også opnast på førespurnad. Elles i året kan du dusja i symjehallen i kulturhuset. Du vil også finne leikeapparat, bord, benker og grill ved gjestebrygga på Leirvik. Leirvik småbåthamn Stord hamnestell driv Leirvik småbåthamn som ligg på moloen inn mot Leirvik hamn. Her er det utleige av båtplassar, fortrinnsvis til bebuarar i Stord kommune. Småbåthamna disponerer over 200 båtplassar for utleige. Her finst også døgnope heilautomatisert bunkringsanlegg (bensin/diesel) til bruk for alle. Sagvåg gjestehamn Sagvåg er ei lun og skjerma hamn med tilgang til bunkring, straum, vatn, båt-/motorservice og serviceanlegg med dusj/toalett og vaskemaskin. Kafé/pub, legesenter, helsestasjon og daglegvarebutikk er rett opp bakken. Leirvik Guest Marina The marina is located in Leirvik Harbour. Washing machines, toilets and showers are available from June 15 to August 15. At other times you are welcome to use the showers at the Culture Centre swimming pool. Other services at the marina are refuelling, water, electricity, wireless internet and playground. Leirvik Marina Stord Port Authority operate Leirvik Marina which is located at the pier of Leirvik Harbour. Leirvik Marina has berths for rent, preferably for local citizens. There is also a 24 hour refuelling service on the pier. For berth rent, please contact the Port Authority for further information. Sagvåg Guest Marina The guest marina has a grocery store, cafeteria/pub and health care centre within walking distance. The marina also offers refuelling service, electricity, fresh water, boat/motor services, washing machine, toilets and showers.

13 Information Guide Stord municipality Huglo gjestehamn Huglo Guest Marina Foto: Tor Resser Huglo gjestehamn Huglo har ei fin gjestehamn ved daglegvarebutikken på Nordhuglo. Det er bunkring av diesel og bensin på kaien, og tilgang til vatn, straum, toalett, dusj, vaskemaskin og tørketrommel. Alle gjestehamner har straum og vatn. Ta kontakt med Stord hamnestell for meir informasjon dersom du vil leiga båtplass. Huglo Guest Marina A small guest marina next to the grocery store at Nordhuglo. Services: refuelling, toilet, shower and launderette.

14 14 Informasjonsguiden Stord kommune Heiane Storsenter Heiane Storsenter Handel - Leirvik & Heiane Shopping - Leirvik & Heiane Foto: Tor Resser Stord kommune har to handlebyar : Leirvik og Heiane. Leirvik På Leirvik finn du butikkar i Amfisenteret ved sida av kulturhuset, i Bytunet vis-a-vis Amfisenteret, samt i Borggata (inkludert gågata) og ved hamna. Postkontoret er lokalisert i Trio-bygget, og bank finn du i Borggata. Apotek finst både i Amfisenteret og i Trio-bygget ved hamna. Heiane På Heiane ligg Heiane Storsenter som rommar mange butikkar med både daglegvarer, klede, bokhandel, apotek, kafé m.m. I tillegg er det fleire større varehus på Heiane for både byggevarer, møblar, interiør, kvitevarer, elektriske artiklar, bilar, motorsyklar, gartneri m.m. Sagvåg I tettstaden Sagvåg er det bruktbutikk og daglegvarer med post- og banktenester. There are two main areas for shopping; Leirvik and Heiane. Leirvik Shops are located in the shopping centres, Amfi and Bytunet, as well as in the pedestrian precinct Borggata and the streets around the harbour. The post office is located in the Trio-building. There are two pharmacies in Leirvik, one in the shopping centre Amfi and one in the Trio-building nearby the harbour. Heiane Heiane has a shopping centre with a variety of shops as well as bigger stores specializing in furniture, builder s articles, cars, motorcycles, electrical goods, home and garden etc. Sagvåg In the smaller village of Sagvåg you will find a second hand shop and a grocery store with postal and bank services.

15 Information Guide Stord municipality Fengselet mat og vinkjellar The restaurant Fengselet Mat & Drikke Food & drink Foto: Tor Resser Restaurantar Stord har eit variert utval restaurantar, frå dei enkle og rimelege til dei som tilbyr meir eksklusiv gourmetmat. Dei fleste restaurantane er lokalisert i Leirvik sentrum. Nokre av restaurantane tilbyr take away. Kafear På Leirvik er det også fleire koselege kaféar. Dei finst rundt hamna, i gågata og i kjøpesentra Bytunet og Amfisenteret. Hagerupshuset vis-a-vis rådhuset har føremiddagskafé mynta på den eldre garde. Stord has a variety of pubs, cafés and restaurants. Most of them are located around the harbour and the pedestrian precinct (Borggata) in Leirvik. There are also cafés at Heiane and in Sagvåg. På Heiane og i Sagvåg finn du både kaféar og spisestader med take away.

16 Informasjonsguiden Stord kommune Leirvik Lø nn ing s ås e n Sk r iva rv eg Sæ 16 4 en Torget Bo Rådhuset Ban 7 8 en dadal Ha ko rek ab Vik 17 Osen Bytunet mn e ga ta ga rg Stord-døra 20 ta Kulturhuset Amfi-senter 23 ta ga ne m Ha 18 en Heiane Heiane Heianegården Gjestehus Sagv ågsv egen Heiane Storsenter 11 gen Ringve augen Rundeh Heiane Vest Meatjønnsvegen M ea tjø nn E3 9 sh a 2 o yr He ia ne sm nd la at H ug e n alen Svartad

17 Information Guide Stord municipality Mat og drikke - Food and drink Kaféar og take away Restaurantar/Pub Cafeteria and take-away Fjellstova 2 Nye Smak og Behag 3 Trollkrabben 4 Pizzabakeren og Kebaben t 5 Kringla Konditori Pub 17 Osvald Torgbakken 1 Heiane Leirvik hamn Fonno Sæ (Leirvik) Sandvikvåg House 18 China Hamnegata 33 Skumsnes Landa rv i ka 6 Frugård 16 Bakeriet Borggata 20 Lundseter (Søndagsmiddag/SundayStokksneset dinner) ja Eggøya 1 Fi Siglo Restaurants/Pubs Brygga Hovland Sunnhordlandskaien Borggata (i gågata) Årskog Stord Sjømat restaurant 21 Keiser Osen 2 Leirvik hamn Fitjar Fitjar 7 Hagerupshuset pensjonistkafé Midtfjellet 22 Borggata 8 Tranøya 9 Ivarsøy Sandras Grill mat og vinkjellar 19 Fengselet Jens Hystadveg 14 Le Café Hatlevika Vik Tveita Grand Hotell Stord 26 Almås Hotell Helland Café 11 Opus Heiane Storsenter Mehammar Stord Hotell Storavatnet Kafé 10 Karjolen Heiane Eide 23 Sjøhuset Hamnegata 18 Vestbø- Ålforo Sunnhordlandskaien Mosavatnet stad Busstasjonen ved rådhuset Amfisenteret Samson Årbø Kjøtteinsvegen 67 Langenuen Camping Børtveit Jektevik Osen 5 Kattnakken Kjøtteinsvegen 60 Agdestein Thai Take-Away 12 Sorada s KoløyHeiane Storsenter NordHuglo Røyd- hamn land café/restaurant 13 Økland og romutleige Tysevatnet Leiro Huglo Sagvåg 14 Sudjais Thaimat Ravatnet 15 Tasty Grov 1 Leirvik torg Eskeland Skardet Stord Amfisenteret Tveit SørHuglo Presthaug Haugland Høgskulen Stord - Haugesund Rommetveit Dåfjorden Stord Vatna Rutle lufthamn Litlabø Utslettefjellet Haga Ådlandsvatnet Dale Stord Sjukehus Hystad Sto und kks 13 Sagvåg Storavatnet Almås Leirvik Landåsen Sponavik Camping Sponavikjo Sætrevik Heiane Flyplass - Airport Overnattingsstader - Accommodation Eldøyane Digernes Kårevik Føyno Skjersholmane

18 18 Informasjonsguiden Stord kommune Storddøra The Stord Gate Foto: Svein Andersland

19 Information Guide Stord municipality Overnatting Accommodation Dei fleste overnattingsstadene er lokalisert i eller nær Leirvik sentrum. Du finn eitt hotell i Osen ved Leirvik hamn, og to på toppen av bakken bak Amfisenter (Kjøtteinsvegen). Sponavik Camping ligg cirka ein km frå Leirvik sentrum. Følg vegen rundt hamna ut mot moloen. Like før moloen tek du vegen opp til høgre. Følg vegen vidare rett fram. Most of the overnight accommodations are located in Leirvik with three hotels, and a camping site. There are guesthouses at Heiane and Sagvåg. At Børtveit you will find a motel and camping site. See map on previous page or På Børtveit like nord for ferjekaien på Jektevik er det både motell og camping. Gjestehus finn du på Heiane Storsenter (inngang mot E39) og like ved daglegvarebutikken i Sagvåg (Sagvaag café). Sjå kart på forrige side eller Med opplevinga i fokus OKTAN Stord Me er eit fullservice forretnings- og aktivitetshotell som kan tilby 161 rom der mange har panoramautsikt over Sunnhordland. Me har flotte fasilitetar med eigne selskapslokaler, konferansesalar, restaurant, vinstove, pianobar med levande musikk og basseng. Stord Hotell ring

20 20 Informasjonsguiden Stord kommune Skulpturen Fish Woman The sculpture Fish Woman Foto: Tor Resser Kultur og underhaldning Entertainment Kulturhuset Midt i Leirvik sentrum finn du Stord kulturhus med kino, symjehall, kulturskule, teater, konsertar, utstillingar og bibliotek. Biblioteket Stord folkebibliotek inviterer til eventyrstund for barn og føredrag av ulike slag. Museet Sunnhordland museum arrangerer aktivitetar som til dømes omvising, forteljarstund, strikkekafé og framsyningar for barn og vaksne på Sunnhordlandstunet. Kunst I tillegg til utstillingar i kulturhuset, finst det fleire kunstgalleri på Stord. I Leirvik sentrum vil du finna salsgalleri. Fleire kunstnarar tek i mot publikum i private galleri i heimen. The Culture Centre Stord kulturhus is a cultural centre in Leirvik, featuring cinema, swimming pool, music school, theatre, library, concerts and exhibitions. The museum The Sunnhordland Museum offers guided tours, arts and crafts café and performances. Art There are several art galleries at Stord, both in the town centre of Leirvik, and in some of the artists homes. Senior citizens Hagerupshuset has various activities for senior citizens. Seniortreff For dei godt vaksne er det faste pensjonisttreff og føremiddagskafé i Hagerupshuset.

21 Information Guide Stord municipality Stord Teaterlag Stord Teaterlag Foto: Tor Resser På byen På utestadane kan du få med deg quizkonkurransar, konsertar, dans og liknande. Ein eigen søndagsjam går føre seg ein gong i månaden utanom sommarsesongen. Enkelte restaurantar og hotell kan også tilby dans og musikk. Faste arrangement gjennom heile året finn du på sidene Down town In the centre of Leirvik and in Sagvåg there are pubs that arrange quiz nights, concerts, etc. Some restaurants and hotels have music and dance nights as well. For annual events, see pages

22 22 Informasjonsguiden Stord kommune Konsert med Storm Weather Shanty Choir under Stordfest Consert with Storm Weather Shanty Choir during the Stord Festival Faste arrangement Annual events Foto: Tor Resser VÅR HobbyVolley Uhøgtidleg volleyballturnering for bedrifts- og hobbylag. Vert arrangert haust og vår. Barne- og ungdomsteaterfestivalen Eitt par veker før påske er det Barne- og ungdomsteaterfestival i Stord kulturhus. Bendit-CUP Fotballturnering i april med 5-ar lag for jenter og gutar frå 6 til 11 år på Nysæter kunstgrasbane i Sagvåg. Kafeteria med sal av frukt. Nyskapingskonferansen Atheno og Samarbeidsrådet for Sunnhordland arrangerer Nyskapingskonferansen på Høgskulen Stord/Haugesund i mai. SPRING HobbyVolley A volleyball tournament A fun tournament for everybody who loves volleyball. Spring and autumn. Children and Youth Theatre Festival A theatre festival for children and youth theatres. Usually a couple of weeks before the Easter holiday. Bendit-CUP A football tournament in April for girls and boys from six to eleven years of age at Nysæter, Sagvåg. The Innovation Conference The Innovation Conference in May at HSH University College.

INFORMASJONSGUIDEN 2012/2013

INFORMASJONSGUIDEN 2012/2013 1 Informasjonguiden Stord Kommune 2012-2013 INFORMASJONSGUIDEN 2012/2013 STORD MUNICIPALITY 2 Informasjonsguiden Stord Kommune 2012-2013 Foto: Nina Sørli Innhald Content Innhald Velkomen til Stord Kart

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark The Telemark canal East and Telemarkspadler n Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark Norsjø Skien canal 1861 Purpose: Easier transport of goods and passengers Easier floating

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

Velkommen til Fløyen!

Velkommen til Fløyen! Velkommen til Fløyen! floyen.no Bergens mest besøkte attraksjon Fløibanen i Bergen er en av Norges mest kjente attraksjoner. Den går fra sentrum til toppen av Fløyen på 6 minutter, og turen er en opplevelse

Detaljer

5 stk flotte bustadtomter til sals

5 stk flotte bustadtomter til sals Eikefjord sentrum 5 stk flotte bustadtomter til sals Side 1 Fakta om tomtane Eikefjord ligg midt mellom Florø og Førde. Berre 25 minutts køyring til Florø og 30 minutts køyring til Førde Tomtane er sjølveigartomter,

Detaljer

Velkommen til Bodø gjestehavn. Welcome to Bodø Guest Port

Velkommen til Bodø gjestehavn. Welcome to Bodø Guest Port Velkommen til Bodø gjestehavn Welcome to Bodø Guest Port 1 2 Foto: Terje Rakke - Nordic Life Velkommen Bodø gjestehavn ligger sentralt plassert i Bodø indre havn, og er gjennom flere år vurdert som en

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV

STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV Førde by er fylkessenter i Sogn og Fjordane, og kommunen har nærare 13 000 innbyggjarar. Men kommunane i Sunnfjord gror meir og meir saman, og Førde ligg

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

15 min. frekvens 15 min. freq.

15 min. frekvens 15 min. freq. S22 S22 Man-fre / Mon-fri 15 min. freq. Frem til - 04 6 09 14 00 04 05 6 10 14 00 04 05 6.21 10 14.21 00 04 05 6.24 10 14.24 00 04 05 6 10 14 00 04 05 6.26 10 14.26 00 04 05 6 10 14 00 Lørdag / Saturday

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Velkomen til Dialogkonferansen. 5. - 6. september 2012

Velkomen til Dialogkonferansen. 5. - 6. september 2012 Velkomen til Dialogkonferansen 5. - 6. september 2012 Velkomen til Dialogkonferansen 5. - 6. september 2012 Dialogkonferansen er ein årleg møtestad for kommunar og fylkeskommunen der målet er fagleg oppdatering,

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2015 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 27. og 28. juni 2015 Strandajordet Sports Field June 27 th and June

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

midt i fjord-noreg in the fjords of Norway

midt i fjord-noreg in the fjords of Norway midt i fjord-noreg in the fjords of Norway Velkomen til Fretheim Hotel / Fretheim Hotel har utsikt mot fjell og fjord og er ein stad der e Hotellet var på slutten av 1800-talet ein storgard som husa rik

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går TORHEIM Fjellvettregel nr. 2 Meld frå kvar du går Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. 11. BRANDEN / LOTSSKARET Same start og parkering som til Navestøylen. Tid: ca. 2 t. til Branden og Lotsskaret Høgd:

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Nasjonalpark FESTIVALEN. i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM

Nasjonalpark FESTIVALEN. i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM Nasjonalpark FESTIVALEN i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM 2011 Velkomen til Nasjonalparkfestivalen 2011! Heile 79% av Skjåk kommune er verna, og med 1373 km² nasjonalpark er Skjåk landets største nasjonalparkkommune.

Detaljer

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 DORBUD leverer totalentrepriser og utførelsesentrepriser som hovedentreprenør Over 20 års erfaring med bygging Vi har 66 ingeniører som daglig følger

Detaljer

Geilo Sommerpark 2014

Geilo Sommerpark 2014 k r a erp m m o S o l i e G 4 1 0 2 Geilo Sommerpark 2014 Åpen hver dag 21.6-17.8 kl 11.00-16.00 Høydepark 31 forskjellige utfordringer med ulik vanskelighetsgrad. Trollparken med 12 elementer passer for

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13.

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13. Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre Laurdag 13. juni 2009 DEVOLD NIBBERITTET 0-1500 meter over havet For fyrste gong vert

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Tenk Alternativt 2015

Tenk Alternativt 2015 Tenk Alternativt 2015 E I T D E L P R O S J E K T I S A M A N O M E I N B E T R E K O M M U N E Saman om ein betre kommune A KTIVITET : Kick-off Jakten på.. Sykkeltur 7.mai Ferie! Prosjektet Saman om ein

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR : 10C

ARBEIDSPLAN FOR : 10C ARBEIDSPLAN FOR : 10C VEKE 46 OG 47 : INFO Oppsette prøvar: o 13. november: N&M o 11. november: Matte o 17. november: Krle Epost-adresser: o Erlend: erlend.spurkeland@lindas.kommune.no o Berit: berit.lilleokdal@lindas.kommune.no

Detaljer

Scandic S LEEP. Scandic Bergen City er ett av Bergens største og ledende kurs & konferansehotell.

Scandic S LEEP. Scandic Bergen City er ett av Bergens største og ledende kurs & konferansehotell. Scandic Bergen City Scandic S LEEP Scandic Bergen City er ett av Bergens største og ledende kurs & konferansehotell. Vi tilbyr 500 senger fordelt på 251 værelser av moderne standard. Værelsene er utstyrt

Detaljer

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Download: Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF ebook Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF - Are you searching for Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Books? Now, you will

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Storbritannia 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Britiske turister i Norge 2014, Turistundersøkelsen Norges posisjon blant briter Kontaktinformasjon;

Detaljer

Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som

Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som kulturhus med regional status frå Aafk, og tilsegn om investeringstilskot.

Detaljer

329 Q Cardigan 324 D Wristlets 321 D Skirt

329 Q Cardigan 324 D Wristlets 321 D Skirt OLEANA Oleana er stolte av å kunne si at vi både strikker og syr alt vi produserer i Norge. Vår designer, Solveig Hisdal, står bak alle Oleanas mønstre. Høst/vinter-kolleksjonen som du ser presentert i

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Når markedet lanseres 21. oktober vil du også få muligheten til å samle enda flere poeng ved å gjøre folk oppmerksomme på Vemma.

Når markedet lanseres 21. oktober vil du også få muligheten til å samle enda flere poeng ved å gjøre folk oppmerksomme på Vemma. No-way without Norway: hvordan kan du delta? Begynn å samle poeng gjennom aktivitetene som er beskrevet nedenfor. Det er mange muligheter til poengfangst! Dersom du allerede har registrert deg for eventen

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Søknadsnr. 2012-0051 Søknadsår 2013 Arkivsak 201208874 Støtteordning LivOGLyst Hordaland 2013 Vitalisering av Gruveområdet på Litlabø

Søknadsnr. 2012-0051 Søknadsår 2013 Arkivsak 201208874 Støtteordning LivOGLyst Hordaland 2013 Vitalisering av Gruveområdet på Litlabø Søknad Søknadsnr. 2012-0051 Søknadsår 2013 Arkivsak 201208874 Støtteordning LivOGLyst Hordaland 2013 Prosjektnavn Vitalisering av Gruveområdet på Litlabø Kort beskrivelse På Litlabø var det eit unikt Gruvemiljø

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008

Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008 Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008 ENG1002/ENG1003 Engelsk Elevar/Elever Privatistar/Privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: Vedlegg:

Detaljer

15-30 personar i enkle og doble rom Vi har pr. dato ikkje reservert rom for gruppa dykkar.

15-30 personar i enkle og doble rom Vi har pr. dato ikkje reservert rom for gruppa dykkar. Nordfjord Motorhistoriske klubb Att: Frode Naustdal frodenaust@yahoo.no Dato: Geiranger 30.01.08 Tilbod på helgeopphald våren 2008 Vi viser til mail, og har gleda av å kunne presentere følgjande tilbod:

Detaljer

California State University Northridge Av Silje Vågen

California State University Northridge Av Silje Vågen California State University Northridge Av Silje Vågen Om skulen Hausten 2014 reiste eg til Northridge for å studere der eit semester. Northridge er ein by nord I Los Angeles. Det er rundt 38.000 studenter

Detaljer

Sommartur til Sverige,

Sommartur til Sverige, Sommartur til Sverige, 7 dagarstur med avreise 30. juni 2015, Storby, «glasriket» i Småland og grensehandel På denne turen skal vi i tillegg til Stockholm og Gøteborg, mellom anna innom salmediktaren Lina

Detaljer

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Danmark 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2014 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 10. og 11. mai 2014 Strandajordet Sports Field May 10 th and May

Detaljer

Tys 24.11 Innlevering av 2. utkast i norsk i slutten av timen. Veke 49 Mån 30.11 Tys 1.12 Ons 2.12 Tors 3.12 Fre 4.12 Haustprøve i norsk hovudmål

Tys 24.11 Innlevering av 2. utkast i norsk i slutten av timen. Veke 49 Mån 30.11 Tys 1.12 Ons 2.12 Tors 3.12 Fre 4.12 Haustprøve i norsk hovudmål Veke 48 Mån 23.11 Frist innlevering av FRIkontrakt Tys 24.11 Innlevering av 2. utkast i norsk i slutten av timen Ons 25.11 Tors 26.11 Haustprøve i engelsk Fre 27.11 Veke 49 Mån 30.11 Tys 1.12 Ons 2.12

Detaljer

INTERNATIONAL U16 FIVE COUNTRIES MATCH CRO CZE SLO SVK HUN Budapest, Organizer: Hungarian Athletics Association

INTERNATIONAL U16 FIVE COUNTRIES MATCH CRO CZE SLO SVK HUN Budapest, Organizer: Hungarian Athletics Association INTERNATIONAL U16 FIVE COUNTRIES MATCH CRO CZE SLO SVK HUN Budapest, 28-09-2013 Organizer: Hungarian Athletics Association TEAM MANUAL 1. Organizing Committee Competition Director: Kopcsay Péter Vice Competition

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Røldal Leilegheit 101 & 103 2011 Informasjon Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Innhaldsliste Prisar:... 3 Litt om leilegheitane... 4 Røldalsterrassen... 4 Utstyr...

Detaljer

Vikingfestivalen Karmøy Markedsregler 2015/Marked rules 2015

Vikingfestivalen Karmøy Markedsregler 2015/Marked rules 2015 Vikingfestivalen Karmøy Markedsregler 2015/Marked rules 2015 Vikingfestivalen Karmøy blir arrangert av Karmøy Kulturopplevelser. Festivalen er på Vikinggarden på Avaldsnes. Alt utstyr må fraktes med båt.

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. www.sisof.no

EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. www.sisof.no EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE www.sisof.no Førde Sogndal NY SOM STUDENT I SOGN OG FJORDANE Mellom fjordar og fjell på vestlandet ligg Sogndal, Førde og Sandane. Her finn du

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Frøylandsbakken. Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland

Frøylandsbakken. Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Etter suksessen frå byggetrinn I og II, er me nå klare for sal av siste byggetrinn med 18 bustader. Her finn du gode løysingar

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Regattaen vil være underlagt reglane slik dei er definert i Kappseilingsreglene 2009-2012, aktuelle klassevedtekter og seglingsprogrammet for RER.

Regattaen vil være underlagt reglane slik dei er definert i Kappseilingsreglene 2009-2012, aktuelle klassevedtekter og seglingsprogrammet for RER. RAN Seilforening inviterer med dette til RAN Eintype Regatta (RER) for F18, Melges 24, Albin Express, Snipe og Yngling. Dersom det er andre båttypar som klarar å stilla minst fem båtar, så er dei sjølvsagt

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Tors 10.12 Presentasjon samanlikning buddhismen/ hinduismen Tys 15.12 Ons 16.12 Tors 17.12 framføring historie. Ons 09.12. Haustprøve i matematikk

Tors 10.12 Presentasjon samanlikning buddhismen/ hinduismen Tys 15.12 Ons 16.12 Tors 17.12 framføring historie. Ons 09.12. Haustprøve i matematikk Veke 50 Veke 51 Mån 07.12 Mån 14.12 Tys 08.12 Haustprøve i norsk sidemål Ons 09.12 Haustprøve i matematikk Tors 10.12 Presentasjon samanlikning buddhismen/ hinduismen Tys 15.12 Ons 16.12 Tors 17.12 framføring

Detaljer

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Russland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Russere i Norge 2014, Turistundersøkelsen Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant russere

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Learning Activity - Put Thought Into Your Design

Learning Activity - Put Thought Into Your Design Learning Activity - Put Thought Into Your Design Design a 5-page website or blog to promote your hometown (or any other place if you so choose). Present your design along with a strategy that explains

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) Mick Jagger, London 65 INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL KISTEFOS-MUSEET INDUSTRIMUSEUM Et enestående kulturhistorisk monument over den

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Opplev fjordane og norsk natur på sitt beste. Spesialpris overnatting. Organisering av transport

Opplev fjordane og norsk natur på sitt beste. Spesialpris overnatting. Organisering av transport Opplev fjordane og norsk natur på sitt beste Kviknes Hotel ønskjer å vere ein tilbydar av unike opplevingar. Produktet vårt kan ein skreddarsy til både individuelle og store- og små grupper. Hotellet består

Detaljer

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE.

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. KOMPETANSEMÅL Etter 10.trinn skal elevane kunna:. Gje ei oversikt over lokalt næringsliv. Klargjera eigne interesser, anlegg og verdiar som føresetnad for sjølvstendige

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Invitation to the Nordisk Mesterskab for Ungdomsskolelag 2012

Invitation to the Nordisk Mesterskab for Ungdomsskolelag 2012 To Nordic Chess Federations Helsinki, July 3, 2012 Invitation to the Nordisk Mesterskab for Ungdomsskolelag 2012 The Finnish Chess Federation has the honour and pleasure to invite You to the Nordisk Mesterskab

Detaljer

OPPLEV SUNNMØRES VAKRASTE GONDOLTUR (430-1067 MOH) THE MOUNTAIN GONDOLA BY THE FJORD (430-1067 METRES) SOMMAROPPLEVINGAR // SUMMER EXPERIENCES

OPPLEV SUNNMØRES VAKRASTE GONDOLTUR (430-1067 MOH) THE MOUNTAIN GONDOLA BY THE FJORD (430-1067 METRES) SOMMAROPPLEVINGAR // SUMMER EXPERIENCES OPPLEV SUNNMØRES VAKRASTE GONDOLTUR (430-1067 MOH) THE MOUNTAIN GONDOLA BY THE FJORD (430-1067 METRES) SOMMAROPPLEVINGAR // SUMMER EXPERIENCES Fjordbygda Stranda The Fjordvillage Stranda -ligg ved Storfjorden

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

SØRSIDA AV EIDSFJORDEN

SØRSIDA AV EIDSFJORDEN Tassen på tur. Foto: Åse Huse Fjellvettregel nr. 1 Legg ikkje ut på langtur utan trening 11 12 Turar på Torheim er omtalte av Aud og Jarle Torheim 1. HORNET FRÅ HAMNES Hamnes, ca. 16 km frå Eid Start:

Detaljer