INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015"

Transkript

1 1 Informasjonguiden Stord Kommune INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015 STORD MUNICIPALITY Information Guide Stord municipality

2 2 Informasjonsguiden Stord kommune Foto: Åse Nøttveit Innhald Content Velkomen til Stord Kart over Leirvik Fakta om Stord Viktige telefonnummer Kart over Stord Friluftsliv Attraksjonar Gjestehamner Handel Mat & drikke Overnatting Kultur og underhaldning Faste arrangement Fritidsaktivitetar Oppvekst og utdanning Flytta til Stord Turistinformasjon Næringsliv Welcome to Stord Map of Leirvik The municipality of Stord Important phone numbers Map of Stord Outdoor life Sights Guest marinas Shopping Food & drink Accommodation Entertainment Annual events Sports & leisure Education Moving to Stord Tourist information Business & economy Bileta i guiden er kommunen sin eigedom, eller tillete brukt i denne samanhengen. Redaksjonelt innhald for annonsørar er levert av den enkelte utgjevar, og kommunen er ikkje ansvarleg for levert innhald. Framsidefoto: Aslaug Torget - Tekst og foto: Stord kommune - Layout: ibox Reklamebyrå Trykt i 2000 eksemplar.- Utgitt juni 2014

3 Information Guide Stord municipality Welcome to Stord Velkomen til Stord I sentrum av Sunnhordland finn du byen Stord, det naturlege kommunikasjons- og handelssenteret i regionen. Lokalisert mellom dei to store vestlandsbyane, opplever me å liggje midt i sentrum av eit kraftfullt vestland med eit internasjonalt miljø som me er svært stolte av. Stordsamfunnet har i alle år vore prega av vekst og endring. I dag er det maritime næringane, med hovudvekt på offshore, som er motoren i næringslivet. Ein underskog av spanande kompetanse og leverandørmiljø støttar opp om hovudnæringa, noko som gjer at vårt næringsliv også får kontraktar langt ut over landegrensene. Industrien investerer både i bygg og anlegg, og har tru på framtida. Dette gir vekst og optimisme, også inn mot annan næringsverksemd. Auka industriaktivitet fører også med seg auka busetnad og eit rikare kulturliv. God samhandling med nabokommunane syt for at Sunnhordland som heilskap kan by på det meste. Stord har også mykje å by på i fritida. Her er eit yrande kulturliv og svært mange lag og organisasjonar som set sitt preg på Stord. Ivrige enkeltpersonar og grupper med engasjement for heile lokalsamfunnet gir energi og driv inn i idretts- og kulturliv. Idrettslag, foreiningar, venelag og kulturinstitusjonar syt for at du kan finne noko for ein kvar smak. Festivalar vil du finne fleire av gjennom året, og naturen byr på praktfulle opplevingar. Byen Stord sine unike fortrinn er at alt er nært både fjord og fjell, kulturtilbod, arbeidsplassar, skular, offentlege etatar og byliv. Eg håpar du får gode opplevingar i møte med byen vår, innbyggjarane og alt me har å by på. Eg ynskjer deg hjarteleg velkomen til Stord! Liv Kari Eskeland Ordførar Foto: Haldis Lauksund Stord is located in the heart of the Sunnhordland region. Stord is a nice coastal town and a gateway to the other islands and places in Sunnhordland. Located between the two big cities Bergen and Stavanger, Stord is in the centre of a powerful west coast with an international environment that we are very proud of. Stord is a strong industrial community, and a global provider of products and services for the offshore industry. The industrial community is supported by exciting expertise and many suppliers, which gives the industry international contracts. The industry also invests in buildings and constructions, and has a strong belief in the future. This is causing great optimism in the whole region, and giving a boost to other businesses and the cultural life. Hopefully it will also inspire people to settle here. Stord is unique in having close access to practically everything fjords, mountains, entertainment, workplaces, schools, public services and shopping. We hope you will enjoy all that Stord has to offer, whether you are visiting or actually live here. Liv Kari Eskeland Mayor

4 Informasjonsguiden Stord kommune Leirvik 1 10 Lø nn ing s ås e n Sk r iva rv eg Sæ 4 en Torget Rådhuset Ban dadal en 7 B ata gg or 10 Stord-døra Osen ko rek ab Vik Kulturhuset Ha 9 11 Bytunet mn e ga ta Amfi-senter Museum 2 Informasjon 3 Bank 4 Rådhus - publikums-pc 5 Politi 6 Kulturhus - publikums-pc Museum Information 8 ta ga ne m Ha 7 Pharmacy and Post office 8 9 Bank 10 Town Hall - public computer 11 Police The Culture Centre - public computer Apotek og post Trådlaust internett - gjestehamn + kulturhus Wi-Fi - guest marina + The Culture Centre Kjøpesenter Shopping mal Parkeringsplass Parking Matbutikk Grocery store 12 Gågate og torg Pedestrian precinct and market place

5 Information Guide Stord municipality Fakta om Stord The Municipality of Stord Kommunesenter: Leirvik Areal: 144 km2 Folketal: ca Flyplass Hurtigbåt og ekspressbuss til Bergen og Stavanger Ferjefri veg mot sør (undersjøisk tunnel) Ferje til Halhjem i nord (Bergen) Lokale ferjesamband og hurtigbåtar Senter for leverandørretta oljeindustri i Noreg. Større verksemder er Kværner Stord AS, Aker Elektro AS, Wärtsilä AS og Apply Leirvik Høgskulesenter Sjukehus The municipality of Stord covers the southern half of the island of Stord, including the smaller island Huglo. Stord is situated on the southwest coast of Norway. The coastal highway E 39 between Stavanger and Bergen crosses the island. Stord airport has daily flights, and there are express boats to Bergen and Stavanger. Stord is connected to the mainland to the south via bridge and tunnel, and to the north by ferry. Hystad og Stord kyrkje Hystad and The Stord Church Foto: Aslaug Torget Viktige telefonnummer Important phone numbers Naudnummer Politi Brann Ambulanse Lokale nummer Politi: Brann: Legevakt: Stord hamnestell: Stord vatn og avlaup KF: Vegberedskap Emergencies Police: Fire: Ambulance: Local phone numbers Police: Fire: Medical help: Harbour services: Water supply & sewerage: Road emergency

6 6 Informasjonsguiden Stord kommune Stokksneset TIL BERGEN Sandvikvåg Skumsnes t Landa Fi ja rv Fonno i ka Hovland Årskog tjar Midtfjellet Fitjar Eide Mosavatnet Ivarsøy Vestbø- Mehammar stad Vik Hatlevika Børtveit Storavatnet Ålforo Tveita Jektevik Helland Kattnakken 6 Årbø Agdestein Koløy- Nord3 Huglo Røyd- hamn land Tysevatnet Leiro Ravatnet Eskeland Stord Litlabø Utslettefjellet Sto und kks 5 Rommetveit 4 1 Haga Ådlandsvatnet Dale Almås Landåsen 1 Sætrevik Stord Sjukehus 4 Heiane Eldøyane Digernes Kårevik Føyno Skjersholmane TIL STAVANGER 6 Hystad Leirvik 5 Sponavikjo 3 Storavatnet Sagvåg Høgskulen Stord - Haugesund Vatna Rutle lufthamn 8 SørHuglo 8 Presthaug Haugland 7 Dåfjorden Bra Grov Skardet Stord Huglo Tveit

7 andvik Information Guide Stord municipality Turløyper - Walks 1 Landåsen 6 Kattnakken 2 Hystadmarkjo 7 Vatnadalen 3 Gullberg 8 Huglo 4 Hustrudalen 5 Utslettefjellet Landåsen Hystadmarkjo Gullberg The mountain Kattnakken Vatnadalen The island Huglo Hustrudalen The mountain Utslettefjellet Sjå side 8 for meir informasjon See page 8 for more information Attraksjonar - Sights Haukanes 1 Gruvene på Litlabø 6 Hystadmarkjo naturreservat 2 Sunnhordland museum 7 Stord kyrkje 3 Omnshuset på Huglo 8 Seminarhagen på Rommetveit 4 Kjøtteinen 9 Stord maritime museum 5 Storddøra The Mines at Litlabø The Sunnhordland Museum The Iron Stove Museum Kjøtteinen industrial area Hystadmarkjo nature reserve The Stord Church The Gardens at Rommetveit Stord Maritime Museum The sculpture Storddøra Sjå side 10 for meir informasjon - See page 10 for more information Gruvene på Litlabø The Mines at Litlabø Foto: Tor Resser 7

8 8 Informasjonsguiden Stord kommune Fjelltur i Kattnakken Hiking in the mountain Kattnakken Friluftsliv Outdoor life Foto: Tor Resser TURLØYPER Landåsen Landåsen nær Leirvik har mange skogsvegar som høver for både fotturar, jogging og sykling. Her finn du også Eventyrvegen med små utstillingar av folkekjære eventyrfigurar. Hystadmarkjo I Hystadmarkjo går turstien gjennom freda svartorskog. Her er gode høve for fisking og bading. Gullberg Frå badestranda i Sponavikjo går ei fin turløype rundt Gullberg med utsikt over sørspissen av Stord. Lysløype Hustrudalen - Rødkleiv På Litlabø finn du lysløypa som tar deg ein rundtur inn i Hustrudalen, opp lia til Rødkleiv og forbi kisgruvene. Løypa ligg ved Storavatnet, som er fint for padling og bading. I krysset ved Isdal kan du ta turen ut til Aboretet Rossneset. Utslettefjellet Utslettefjellet i Sagvåg er ein lett fjelltur som gir fin utsikt over øya og nabokommunen Bømlo. Walks Landåsen Landåsen, close to Leirvik, has several paths for walking, jogging and biking. Well known fairy tale characters are displayed along part of the way. Hystadmarkjo Hystadmarkjo is a foot trail by the sea. The area is ideal for fishing and swimming, as well as walking. Gullberg The Gullberg walk starts by the camping site Sponavikjo. View of the southern part of Stord. Hustrudalen - Rødkleiv Litlabø is the starting point for this roundtrip passing the mines. The nearby lake Storavatnet is good for swimming and canoing. Utslettefjellet The foot trail leading to the top of the small mountain Utslettefjellet is great for family walks. Enjoy the great view of the islands of Stord and Bømlo from the top.

9 Information Guide Stord municipality Folkekjære figurar i Eventyrskogen Fairy tale characters along Eventyrskogen Kattnakken Frå fjellet Kattnakken (724 m.o.h) kan du nyta ein storslått utsikt frå Haugalandet i sør til Hardangerfjorden og Folgefonna i aust. Vatnadalen Vatnadalen er utgangspunkt for fleire turløyper. Seminarhagen på Rommetveit Seminarhagen ved Høgskulen Stord/Haugesund (Rommetveit) er flott for rusleturar. Huglo Naturstien på øya Huglo er fem kilometer, og går rundt Tveitevatnet (Sør-Huglo). SYKKELTURAR Forslag til sykkelturar på Stord og i Sunnhordland finn du på og i sykkelbrosjyre som er tilgjengeleg i turistinformasjonen i kulturhuset og Kundetorget i rådhuset. BADEPLASSAR Sponavikjo er ei fin badestrand nær Leirvik. Stranda har stupebrett, og er universelt utforma. I turområdet Hystadmarkjo finn du badeplassane Melkevikjo og Apalvikjo. Ådlandsvatnet er ein populær stad for bading, berre ein kort spasertur frå Leirvik. Nokre andre gode badeplassar er Beivikjo (Rommetveit), Dagfinnsvikjo (Kårevik), Sætravikjo, Aslaksvikjo (Hystad), Tveitevågen (Huglo), Røssbøvikjo (Huglo) og Båtsvikjo (Litlabø). FISKE OG BÅTUTLEIGE På Stord kan du fiska i dei fleste vatn og i sjøen. Unntaka er Vatnaelva og Ådlandsvassdraget der det er totalforbod mot fisking. For båtutleige/fisketurar kontakt Stord Jeger- og fiskerforening eller Langenuen Motell og Camping. KART Det er kart å få kjøpt i turistinformasjonen på kulturhuset, i rådhuset og hos bokhandlarar. Sjå også Foto: Aslaug Torget Kattnakken Enjoy the great view of the surrounding fjords from the mountain Kattnakken (724 m.). Vatnadalen The valley Vatnadalen is the starting point for many nice walks. The Gardens at Rommetveit The Gardens at Stord/Haugesund University College (Rommetveit) is good for a stroll. Huglo A nice walk in the nature around the southern side of the Tveitevatnet lake at Huglo. The trail is five kilometres long. BIKING You will find information on biking trips at and brochure at Tourist information in the Culture Centre and the Town Hall. BEACHES There is a nice beach at the camping site Sponavikjo which is suitable for wheelchairs. In Hystadmarkjo you will find the beaches of Melkevikjo and Apalvikjo. The lake Ådlandsvatnet, just a short walk from Leirvik, is a good spot for swimming. Other good beaches are Beivikjo (Rommetveit), Dagfinnsvikjo (Kårevik), Sætravikjo, Aslaksvikjo (Hystad),Tveitevågen (Huglo), Røssbøvikjo (Huglo) and Båtsvikjo (Litlabø). FISHING AND BOAT RENTAL Fishing is not allowed in the Vatna river, the Ådlandsvatnet lake and the river mouth by the Stord Church. All other lakes and rivers are open for fishing. Brochures are available at the Tourist Information in the Culture Centre and the Town Hall. For boat rental and fishing tours contact Stord Jeger- og fiskerforening or Langenuen Motell and Camping. MAPS There are maps for sale at the tourist information in the Culture Centre, the Town Hall and in bookshops.

10 10 Informasjonsguiden Stord kommune Sunnhordland museum The Sunnhordland Museum Attraksjonar Sights Foto: Bjørn Arve Lunde Gruvene på Litlabø Kisgruvene på Litlabø var i drift frå 1865 til 1968, og på det meste arbeidde om lag 400 personar med utvinning av svovelkis i gruvene. Gruvemuseet er lokalisert i den gamle smia ( Smio ). I den trivelege parken står den restaurerte arbeidarbustaden. Her kan du sjå korleis det var å leva og veksa opp midt i gruvesamfunnet i 1950-åra. Bli med på spennande vandringar eller ein togsafari inne i dei tronge gruvegangane i fjellet, kombinert med føredrag og soger om arbeidsmetodar og gruveslusken sin kvardag. Venelaget for Gruo tek imot grupper etter avtale. Sunnhordland museum Sunnhordland museum har åtte tun og mange samlingar i heile Sunnhordland. På Stord finn me Sunnhordlandstunet. Museet arrangerer mange ulike aktivitetar for folk i alle aldrar, og har faste og midlertidige utstillingar. Stord maritime museum Stord maritime museum har ei motorsamling som står utstilt i Hamnebygget på Leirvik brygge på Stord. Museet byr også på ei utstilling som syner utviklinga av Leirvik hamn og industrien i området. Stord maritime museum er ope kvar tysdag heile året rundt, med utvida opningstider i sommarsesongen. Omnshuset på Huglo Omnshuset på Huglo er eit privat museum med ei eineståande samling av gamle jarnomnar frå perioden The Mines at Litlabø The pyrite mines at Litlabø was in production from 1865 to 1968, and had up to 400 employees. Today part of the old mine is reopened, and visitors may be guided on an exciting train safari. There is also a museum at the site, open on request. The Sunnhordland Museum The Folk Museum Sunnhordlandstunet is a collection of older farm buildings. The museum often arranges exhibitions as well as activities and performances for children. Stord Marine Museum The exhibitions show the technical and marine industrial history of Sunnhordland, for example the motor production. Visit the museum at Nattrutekaien in Leirvik Harbour. Opening hours: Every Tuesday throughout the year, but longer opening hours during the summer. The Iron Stove Museum The Iron Stove Museum at Nordhuglo is a private museum housing a unique collection of old iron stoves from the period of

11 Information Guide Stord municipality Turgåar i Hystadmarkjo Hiker in Hystamarkjo Foto: Nina Sørli Kjøtteinen (Eldøyane) Kjøtteinen på Eldøyane er det viktigaste industriområdet på Stord, der mellom anna Kværner Stord held til. Kværner er hjørnesteinsbedrifta i kommunen med sine meir enn 1200 arbeidsplassar. Frå å vera sildoljefabrikk i 1919 har verksemda utvikla seg via skipsindustrien, der mellom anna verdas største tankskip blei bygde, til bygging av verdas største oljeplattformer. Eit museum på staden syner historia frå sildoljefabrikk og fram til i dag. (Ring for avtale). Storddøra Ytst på moloen står kunstverket Storddøra og ynskjer velkomen til deg som kjem sjøvegen til Stord. Skulpturen på moloen ved innløpet til Leirvik er laga av den kjende kunstnaren Sissel Tolaas, opprinneleg frå Stord. Rundt Storddøra er det eit lite parkanlegg med ein populær boccia-bane. Hystadmarkjo naturreservat Hystadmarkjo er eitt av dei mest særmerkte natur- og kulturområda i Hordaland. Den sjeldne svartorskogen i området har eit rikt dyreog fugleliv. Her finn du også fortidsminne med store gravrøyser frå eldre bronsealder (ca f.kr.), og ein kolerakyrkjegard frå Ved sjøen er det tilrettelagt for friluftsliv og bading. Stord kyrkje I 1857 vart Stord kyrkje bygd på tuftene av ei eldre steinkyrkje frå 1300-talet. Kyrkja blei restaurert i 1957, og er ei såkalla langkyrkje bygd i tegl. Seminarhagen på Rommetveit Seminarhagen ved Høgskolen Stord/Haugesund på Rommetveit er eit frodig parkanlegg med over 150 tresortar frå ulike delar av verda. Like nedanfor Seminarhagen ligg ei fin badestrand. Kjøtteinen industrial area The industry at Kjøtteinen started in 1919 as a herring oil factory. Later it was turned into a ship yard. Today it is a global provider of products and services for the oil and gas industry. Many of the biggest rigs in the North Sea were built here. A museum exhibits the history of the industry.the museum is open on request (phone: ). The sculpture Storddøra The sculpture on the pier, Storddøra (The Stord Gate), welcomes travellers arriving Stord from the seaside. The sculpture on the harbour arm in Leirvik is made by the artist Sissel Tolaas. Next to the sculpture, there is a small park with a popular boccia field. Hystadmarkjo Hystadmarkjo is a nature reserve due to its rare black alder forest. There are also graves from early Bronze Age (approximately 1500 B.C) and a cemetery from the 1849 cholera plague in the area. Hystadmarkjo is a good spot for walking, bathing and fishing. The Stord Church The church was built in 1857 on the remains of a stone church dating back to the 14th century. The new brick church was restored in The Gardens at Rommetveit The Gardens at HSH University College at Rommetveit exhibit more than 150 types of trees from Scandinavia as well as more exotic parts of the world. The garden is a good spot for a stroll, and there is a beach nearby.

12 12 Informasjonsguiden Stord kommune Sagvåg gjestehamn Sagvåg Guest Marina Gjestehamner Guest Marinas Foto: Haldis Lauksund Leirvik gjestehamn Gjestebrygga ligg inst i Leirvik hamn, midt i Leirvik sentrum. Her er tilgang til bunkring, straum, vatn og trådlaust internett. Serviceanlegget med toalett/dusj, vaskemaskinar og tørketromlar er ope 15. juni til 15. august. Anlegget kan også opnast på førespurnad. Elles i året kan du dusja i symjehallen i kulturhuset. Du vil også finne leikeapparat, bord, benker og grill ved gjestebrygga på Leirvik. Leirvik småbåthamn Stord hamnestell driv Leirvik småbåthamn som ligg på moloen inn mot Leirvik hamn. Her er det utleige av båtplassar, fortrinnsvis til bebuarar i Stord kommune. Småbåthamna disponerer over 200 båtplassar for utleige. Her finst også døgnope heilautomatisert bunkringsanlegg (bensin/diesel) til bruk for alle. Sagvåg gjestehamn Sagvåg er ei lun og skjerma hamn med tilgang til bunkring, straum, vatn, båt-/motorservice og serviceanlegg med dusj/toalett og vaskemaskin. Kafé/pub, legesenter, helsestasjon og daglegvarebutikk er rett opp bakken. Leirvik Guest Marina The marina is located in Leirvik Harbour. Washing machines, toilets and showers are available from June 15 to August 15. At other times you are welcome to use the showers at the Culture Centre swimming pool. Other services at the marina are refuelling, water, electricity, wireless internet and playground. Leirvik Marina Stord Port Authority operate Leirvik Marina which is located at the pier of Leirvik Harbour. Leirvik Marina has berths for rent, preferably for local citizens. There is also a 24 hour refuelling service on the pier. For berth rent, please contact the Port Authority for further information. Sagvåg Guest Marina The guest marina has a grocery store, cafeteria/pub and health care centre within walking distance. The marina also offers refuelling service, electricity, fresh water, boat/motor services, washing machine, toilets and showers.

13 Information Guide Stord municipality Huglo gjestehamn Huglo Guest Marina Foto: Tor Resser Huglo gjestehamn Huglo har ei fin gjestehamn ved daglegvarebutikken på Nordhuglo. Det er bunkring av diesel og bensin på kaien, og tilgang til vatn, straum, toalett, dusj, vaskemaskin og tørketrommel. Alle gjestehamner har straum og vatn. Ta kontakt med Stord hamnestell for meir informasjon dersom du vil leiga båtplass. Huglo Guest Marina A small guest marina next to the grocery store at Nordhuglo. Services: refuelling, toilet, shower and launderette.

14 14 Informasjonsguiden Stord kommune Heiane Storsenter Heiane Storsenter Handel - Leirvik & Heiane Shopping - Leirvik & Heiane Foto: Tor Resser Stord kommune har to handlebyar : Leirvik og Heiane. Leirvik På Leirvik finn du butikkar i Amfisenteret ved sida av kulturhuset, i Bytunet vis-a-vis Amfisenteret, samt i Borggata (inkludert gågata) og ved hamna. Postkontoret er lokalisert i Trio-bygget, og bank finn du i Borggata. Apotek finst både i Amfisenteret og i Trio-bygget ved hamna. Heiane På Heiane ligg Heiane Storsenter som rommar mange butikkar med både daglegvarer, klede, bokhandel, apotek, kafé m.m. I tillegg er det fleire større varehus på Heiane for både byggevarer, møblar, interiør, kvitevarer, elektriske artiklar, bilar, motorsyklar, gartneri m.m. Sagvåg I tettstaden Sagvåg er det bruktbutikk og daglegvarer med post- og banktenester. There are two main areas for shopping; Leirvik and Heiane. Leirvik Shops are located in the shopping centres, Amfi and Bytunet, as well as in the pedestrian precinct Borggata and the streets around the harbour. The post office is located in the Trio-building. There are two pharmacies in Leirvik, one in the shopping centre Amfi and one in the Trio-building nearby the harbour. Heiane Heiane has a shopping centre with a variety of shops as well as bigger stores specializing in furniture, builder s articles, cars, motorcycles, electrical goods, home and garden etc. Sagvåg In the smaller village of Sagvåg you will find a second hand shop and a grocery store with postal and bank services.

15 Information Guide Stord municipality Fengselet mat og vinkjellar The restaurant Fengselet Mat & Drikke Food & drink Foto: Tor Resser Restaurantar Stord har eit variert utval restaurantar, frå dei enkle og rimelege til dei som tilbyr meir eksklusiv gourmetmat. Dei fleste restaurantane er lokalisert i Leirvik sentrum. Nokre av restaurantane tilbyr take away. Kafear På Leirvik er det også fleire koselege kaféar. Dei finst rundt hamna, i gågata og i kjøpesentra Bytunet og Amfisenteret. Hagerupshuset vis-a-vis rådhuset har føremiddagskafé mynta på den eldre garde. Stord has a variety of pubs, cafés and restaurants. Most of them are located around the harbour and the pedestrian precinct (Borggata) in Leirvik. There are also cafés at Heiane and in Sagvåg. På Heiane og i Sagvåg finn du både kaféar og spisestader med take away.

16 Informasjonsguiden Stord kommune Leirvik Lø nn ing s ås e n Sk r iva rv eg Sæ 16 4 en Torget Bo Rådhuset Ban 7 8 en dadal Ha ko rek ab Vik 17 Osen Bytunet mn e ga ta ga rg Stord-døra 20 ta Kulturhuset Amfi-senter 23 ta ga ne m Ha 18 en Heiane Heiane Heianegården Gjestehus Sagv ågsv egen Heiane Storsenter 11 gen Ringve augen Rundeh Heiane Vest Meatjønnsvegen M ea tjø nn E3 9 sh a 2 o yr He ia ne sm nd la at H ug e n alen Svartad

17 Information Guide Stord municipality Mat og drikke - Food and drink Kaféar og take away Restaurantar/Pub Cafeteria and take-away Fjellstova 2 Nye Smak og Behag 3 Trollkrabben 4 Pizzabakeren og Kebaben t 5 Kringla Konditori Pub 17 Osvald Torgbakken 1 Heiane Leirvik hamn Fonno Sæ (Leirvik) Sandvikvåg House 18 China Hamnegata 33 Skumsnes Landa rv i ka 6 Frugård 16 Bakeriet Borggata 20 Lundseter (Søndagsmiddag/SundayStokksneset dinner) ja Eggøya 1 Fi Siglo Restaurants/Pubs Brygga Hovland Sunnhordlandskaien Borggata (i gågata) Årskog Stord Sjømat restaurant 21 Keiser Osen 2 Leirvik hamn Fitjar Fitjar 7 Hagerupshuset pensjonistkafé Midtfjellet 22 Borggata 8 Tranøya 9 Ivarsøy Sandras Grill mat og vinkjellar 19 Fengselet Jens Hystadveg 14 Le Café Hatlevika Vik Tveita Grand Hotell Stord 26 Almås Hotell Helland Café 11 Opus Heiane Storsenter Mehammar Stord Hotell Storavatnet Kafé 10 Karjolen Heiane Eide 23 Sjøhuset Hamnegata 18 Vestbø- Ålforo Sunnhordlandskaien Mosavatnet stad Busstasjonen ved rådhuset Amfisenteret Samson Årbø Kjøtteinsvegen 67 Langenuen Camping Børtveit Jektevik Osen 5 Kattnakken Kjøtteinsvegen 60 Agdestein Thai Take-Away 12 Sorada s KoløyHeiane Storsenter NordHuglo Røyd- hamn land café/restaurant 13 Økland og romutleige Tysevatnet Leiro Huglo Sagvåg 14 Sudjais Thaimat Ravatnet 15 Tasty Grov 1 Leirvik torg Eskeland Skardet Stord Amfisenteret Tveit SørHuglo Presthaug Haugland Høgskulen Stord - Haugesund Rommetveit Dåfjorden Stord Vatna Rutle lufthamn Litlabø Utslettefjellet Haga Ådlandsvatnet Dale Stord Sjukehus Hystad Sto und kks 13 Sagvåg Storavatnet Almås Leirvik Landåsen Sponavik Camping Sponavikjo Sætrevik Heiane Flyplass - Airport Overnattingsstader - Accommodation Eldøyane Digernes Kårevik Føyno Skjersholmane

18 18 Informasjonsguiden Stord kommune Storddøra The Stord Gate Foto: Svein Andersland

19 Information Guide Stord municipality Overnatting Accommodation Dei fleste overnattingsstadene er lokalisert i eller nær Leirvik sentrum. Du finn eitt hotell i Osen ved Leirvik hamn, og to på toppen av bakken bak Amfisenter (Kjøtteinsvegen). Sponavik Camping ligg cirka ein km frå Leirvik sentrum. Følg vegen rundt hamna ut mot moloen. Like før moloen tek du vegen opp til høgre. Følg vegen vidare rett fram. Most of the overnight accommodations are located in Leirvik with three hotels, and a camping site. There are guesthouses at Heiane and Sagvåg. At Børtveit you will find a motel and camping site. See map on previous page or På Børtveit like nord for ferjekaien på Jektevik er det både motell og camping. Gjestehus finn du på Heiane Storsenter (inngang mot E39) og like ved daglegvarebutikken i Sagvåg (Sagvaag café). Sjå kart på forrige side eller Med opplevinga i fokus OKTAN Stord Me er eit fullservice forretnings- og aktivitetshotell som kan tilby 161 rom der mange har panoramautsikt over Sunnhordland. Me har flotte fasilitetar med eigne selskapslokaler, konferansesalar, restaurant, vinstove, pianobar med levande musikk og basseng. Stord Hotell ring

20 20 Informasjonsguiden Stord kommune Skulpturen Fish Woman The sculpture Fish Woman Foto: Tor Resser Kultur og underhaldning Entertainment Kulturhuset Midt i Leirvik sentrum finn du Stord kulturhus med kino, symjehall, kulturskule, teater, konsertar, utstillingar og bibliotek. Biblioteket Stord folkebibliotek inviterer til eventyrstund for barn og føredrag av ulike slag. Museet Sunnhordland museum arrangerer aktivitetar som til dømes omvising, forteljarstund, strikkekafé og framsyningar for barn og vaksne på Sunnhordlandstunet. Kunst I tillegg til utstillingar i kulturhuset, finst det fleire kunstgalleri på Stord. I Leirvik sentrum vil du finna salsgalleri. Fleire kunstnarar tek i mot publikum i private galleri i heimen. The Culture Centre Stord kulturhus is a cultural centre in Leirvik, featuring cinema, swimming pool, music school, theatre, library, concerts and exhibitions. The museum The Sunnhordland Museum offers guided tours, arts and crafts café and performances. Art There are several art galleries at Stord, both in the town centre of Leirvik, and in some of the artists homes. Senior citizens Hagerupshuset has various activities for senior citizens. Seniortreff For dei godt vaksne er det faste pensjonisttreff og føremiddagskafé i Hagerupshuset.

21 Information Guide Stord municipality Stord Teaterlag Stord Teaterlag Foto: Tor Resser På byen På utestadane kan du få med deg quizkonkurransar, konsertar, dans og liknande. Ein eigen søndagsjam går føre seg ein gong i månaden utanom sommarsesongen. Enkelte restaurantar og hotell kan også tilby dans og musikk. Faste arrangement gjennom heile året finn du på sidene Down town In the centre of Leirvik and in Sagvåg there are pubs that arrange quiz nights, concerts, etc. Some restaurants and hotels have music and dance nights as well. For annual events, see pages

22 22 Informasjonsguiden Stord kommune Konsert med Storm Weather Shanty Choir under Stordfest Consert with Storm Weather Shanty Choir during the Stord Festival Faste arrangement Annual events Foto: Tor Resser VÅR HobbyVolley Uhøgtidleg volleyballturnering for bedrifts- og hobbylag. Vert arrangert haust og vår. Barne- og ungdomsteaterfestivalen Eitt par veker før påske er det Barne- og ungdomsteaterfestival i Stord kulturhus. Bendit-CUP Fotballturnering i april med 5-ar lag for jenter og gutar frå 6 til 11 år på Nysæter kunstgrasbane i Sagvåg. Kafeteria med sal av frukt. Nyskapingskonferansen Atheno og Samarbeidsrådet for Sunnhordland arrangerer Nyskapingskonferansen på Høgskulen Stord/Haugesund i mai. SPRING HobbyVolley A volleyball tournament A fun tournament for everybody who loves volleyball. Spring and autumn. Children and Youth Theatre Festival A theatre festival for children and youth theatres. Usually a couple of weeks before the Easter holiday. Bendit-CUP A football tournament in April for girls and boys from six to eleven years of age at Nysæter, Sagvåg. The Innovation Conference The Innovation Conference in May at HSH University College.

Turistinformasjon. Tourist Information ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS

Turistinformasjon. Tourist Information ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS TROMSØ GUIDE 2015 TURISTINFORMASJON // TOURIST INFORMATION TURISTINFORMASJON // TOURIST INFORMATION FOTO/PHOTO: TRULS TILLER Turistinformasjon Turistinformasjonen i Tromsø hjelper deg med planleggingen

Detaljer

Spør gjerne etter vårt allsidige utvalg av turer og utflukter, vi har daglige avganger fra Tromsø både vinter og sommer.

Spør gjerne etter vårt allsidige utvalg av turer og utflukter, vi har daglige avganger fra Tromsø både vinter og sommer. Tromsø Guide 2013 turistinformasjon // tourist information Foto/PHOTO: KNUT HANSVOLD / www.nordnorge.com Turistinformasjon Turistinformasjonen i Tromsø hjelper deg med planleggingen av oppholdet i Tromsø

Detaljer

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA www.bardola.no Velkommen til Bardøla! Velkommen til oss! Mange positive tilbakemeldinger viser at medarbeidernes

Detaljer

Øygarden. - vilt og ekte. øygarden. SOS Svartskjær. - Kinosuksess frå Øygarden. Øygarden eit lite «flyndrekast» frå Bergen. Inspirasjonsmagasinet

Øygarden. - vilt og ekte. øygarden. SOS Svartskjær. - Kinosuksess frå Øygarden. Øygarden eit lite «flyndrekast» frå Bergen. Inspirasjonsmagasinet Øygarden Inspirasjonsmagasinet - vilt og ekte SOS Svartskjær - Kinosuksess frå Øygarden Historisk sus på Kystmuseet Sommarutstilling med Katrine Risløw Ekstremsport i sommarvarmen Øygarden eit lite «flyndrekast»

Detaljer

CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN

CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN annonse sandbeck.no 2015 CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN Vi har toppet senteret med krydderbutikker for at våre kunder skal oppleve et besøk hos oss som noe unikt og spesielt. Ta en tur innom, og opplev

Detaljer

Tromsø. Tromsø. Restaurant Guide 2005. CityGuide 2006. Restaurant Café Pub Disco. Culture Shopping Resturant Nightlife NORSK/ENGLISH

Tromsø. Tromsø. Restaurant Guide 2005. CityGuide 2006. Restaurant Café Pub Disco. Culture Shopping Resturant Nightlife NORSK/ENGLISH Restaurant Guide 2005 Tromsø Restaurant Café Pub Disco CityGuide 2006 Tromsø Culture Shopping Resturant Nightlife NORSK/ENGLISH www.destinasjontromso.no ARRANGEMENT 2006 For oppdatert info om arrangement:

Detaljer

KIWI Hemsedal INNHOLD. Velkommen til

KIWI Hemsedal INNHOLD. Velkommen til SOMMER 2015 INNHOLD Butikksjef Oddbjørn Halbjørhus Mandag-fredag....7-23 Lørdag.... 7-21 Søndag....9-21 Velkommen til KIWI Hemsedal INFORMASJON 4-11 -Velkommen til Hemsedal -Hemsedal Turistkontor -Hemsedalkortet

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Innhold: Felles for Campus Ås og Campus Adamstuen

Detaljer

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier GUIDE 2009/2010 FASTE, LAVE PRISER og Norges tøffeste garantier Velkommen til KIWI Hemsedal Mandag - onsdag.. 8-21 torsdag - fredag.. 8-23 Lørdag......... 8-20 Søndag....... 10-20 Vi har utkjøring av varer.

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2015/2016

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2015/2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2015/2016 Innhold: Felles for Campus Ås og Campus Adamstuen

Detaljer

HARDANGER FERIETIPS 2015

HARDANGER FERIETIPS 2015 HARDANGER FERIETIPS 2015 Kortreist ferie! Bergen 1,5 t. Haugesund 2,5 t. Stavanger 3,5 t. Oslo 5 t. TripAdvisor og National Geographic kårar fjordane til verdas beste reisemål. Folk frå heile verda reiser

Detaljer

FJORDKYSTEN REISEGUIDE

FJORDKYSTEN REISEGUIDE FJORDKYSTEN REISEGUIDE www.fjordkysten.no1 Ålesund Trondheim VISIT FJORDKYSTEN AS Kvartalet Næringspark Strandgata 42, 6900 Florø, Norway E-mail: mail@fjordkysten.no Web: www.fjordkysten.no Redaksjonell

Detaljer

Jostedalen NIGARDSBREEN

Jostedalen NIGARDSBREEN Jostedalen NIGARDSBREEN Velkommen Welcome Willkommen Jostedalen strekker seg frå Sognefjorden til høgfjellet på grensa med Oppland. Dalen ligg på austsida av Jostedalsbreen, som sender mange brearmar heilt

Detaljer

Barnemishandling og omsorgs svikt i et kryss kulturelt perspektiv: Muligheter og utfordringer

Barnemishandling og omsorgs svikt i et kryss kulturelt perspektiv: Muligheter og utfordringer SECOND ANNOUNCEMENT Barnemishandling og omsorgs svikt i et kryss kulturelt perspektiv: Muligheter og utfordringer DEN 7. NORDISKE KONFERANSE OM BARNE MISHANDLING OG OMSORGSSVIKT ENGLISH VERSION: PAGE 13

Detaljer

www.visitvoss.no GAID

www.visitvoss.no GAID 2013 www.visitvoss.no GAID MYRKDALEN - Midt i opplevinga! MYRKDALEN HOTEL - DET PERFEKTE STARTPUNKTET Myrkdalen Hotel er eit perfekt startpunkt for deg som vil oppleva norsk natur på sitt aller beste.

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Nasjonalpark magasinet

Nasjonalpark magasinet Nasjonalpark magasinet Årgang 3 Mars 2013 Frisk luft... Selected articles are summarised in Engslish inside the magazine. Min favorittur... side 9, 18, 29 og 36 På jakt etter kulturarven vår... side 26-27

Detaljer

DEN GYLDNE OMVEI INDERØY - gjelder 2014

DEN GYLDNE OMVEI INDERØY - gjelder 2014 DEN GYLDNE OMVEI INDERØY - gjelder 2014 DEN GYLDNE OMVEI - er en veistrekning, et kulturlandskap, et andelslag Veistrekningen går gjennom et vakkert kulturlandskap i Inderøy kommune i Nord-Trøndelag. Andelslaget

Detaljer

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 1 HAvn & Kirke kommer ut med 4 nummer i året.opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line Kvalvaag. Redaktør: Kristian Kvalvaag. Translator:Erling

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Velkommen til UMB! Vi er utrolig stolte og glade for at

Detaljer

God Jul. www.hemsedal.com. Merry Christmas 14.12.07-02.01.08. 12-13 Butikker/Catering/skiutleie/SHOPS 14 informasjon/info 15 Skibuss 16 Kart/MAP

God Jul. www.hemsedal.com. Merry Christmas 14.12.07-02.01.08. 12-13 Butikker/Catering/skiutleie/SHOPS 14 informasjon/info 15 Skibuss 16 Kart/MAP 14.12.07-02.01.08 Ukeprogram weekly programme Foto: Nils-Erik Bjørholt God Jul Merry Christmas innhold: 02-05 Aktiviteter/ACTIVITIES 06-08 Restaurant og Café 11 Bar/afterski 12-13 Butikker/Catering/skiutleie/SHOPS

Detaljer

BANG SAREY NORDIC BANGSAREY VILLAGE. Quality Living RESORT. Activities & Attractions

BANG SAREY NORDIC BANGSAREY VILLAGE. Quality Living RESORT. Activities & Attractions BANGSAREY VILLAGE Bangsarey Village er en koselig fiskelandsby som det er lett å bli glad i. Den ligger kun 10 minutter fra resorten og selv om størrelsen er liten kan den tilby nok av opplevelser og inntrykk.

Detaljer

søndag 28. september 2014 kl. 12.00 16.00

søndag 28. september 2014 kl. 12.00 16.00 With English section! (see page 20) ÅPENt universitet Foredrag, opplevelser og aktiviteter for alle aldersgrupper søndag 28. september 2014 kl. 12.00 16.00 www.uis.no/openuis Forsidefoto: Elisabeth Tønnessen

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

FAGRAPPORT FOR BEREKRAFTPILOTEN LÆRDAL. Me arvar ikkje jorda av våre forfedre - me låner den frå våre barn. Kinesisk ordtak

FAGRAPPORT FOR BEREKRAFTPILOTEN LÆRDAL. Me arvar ikkje jorda av våre forfedre - me låner den frå våre barn. Kinesisk ordtak FAGRAPPORT FOR BEREKRAFTPILOTEN LÆRDAL Me arvar ikkje jorda av våre forfedre - me låner den frå våre barn Kinesisk ordtak 1 2 Inhald 1.0 Berekraftpiloten Lærdal...4 1.1 Oppgåva og mandatet frå NHD/IN...4

Detaljer

Turistinformasjon. Bremanger. www.facebook.com/bremangerturistinformasjon. Twitter: @BremangerTurist

Turistinformasjon. Bremanger. www.facebook.com/bremangerturistinformasjon. Twitter: @BremangerTurist Turistinformasjon Bremanger 2015 www.facebook.com/bremangerturistinformasjon Twitter: @BremangerTurist Instagram: @bremangerturistinfo #bremangerturistinformasjon 1 Innhold Opplysningar... 3 Bremanger

Detaljer

FFISIELL GUIDE FOR ØR-HEDMARK. Tittel //

FFISIELL GUIDE FOR ØR-HEDMARK. Tittel // FFISIELL GUIDE FOR ØR-HEDMARK 2015 Tittel // 1 ELKOMMEN IL SØR-HEDMARK Velkommen til Sør-Hedmark. Velkommen til ekte opplevelser. Opplevelser i stillhet der ro og frisk luft gir påfyll og energi. Der du

Detaljer

sigmund aarseth Norway Painted in Light and Color written by Marit Aarseth Design & reproductions by Gudmund Aarseth

sigmund aarseth Norway Painted in Light and Color written by Marit Aarseth Design & reproductions by Gudmund Aarseth Å få vera med på dette spanande prosjektet er noko eg er verkeleg glad for. Etter fleire andre bokutgjevingar, kjem endeleg ei bok med det som eg vil kalle hovudyrket hans far, friluftsmålar som fester

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer