HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE- OG OPPVEKSTFAG"

Transkript

1 HELSE- OG OPPVEKSTFAG

2 VG AMBULANSEARBEIDER... 5 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER... 6 HELSEFAGARBEIDER... 7 ORTOPEDITEKNIKER... 8 Å VÆRE LÆRLING... 9 APOTEKTEKNIKER...10 FOTTERAPEUT...11 HELSESEKRETÆR...12 TANNHELSESEKRETÆR HUDPLEIER...14 VIDERE MULIGHETER...15 Vg2 Vg3/Bedrift Helsearbeiderfag Helsearbeiderfaget Lærefag Vg3 i skole Vg1 Helse- og oppvekstfag Nytt utdanningsløp Barne- og ungdomsarbeiderfag Fotterapi og ortopediteknikk Hudpleie Helseservicefag Ambulansefag Alle Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget Fotterapi Ortopediteknikkfaget Hudpleier Tannhelsesekretær Helsesekretær Apotekteknikk Ambulansefaget Påbygging til generell studiekompetanse VG1 skole VG2 skole VG3 skole* 2 *Tilbys i Akershus, men ikke i alle regioner 3-årig Ambulansefag, studieforberedende 3-årig Helsearbeiderfag, studieforberedende 3-årig Barne- og ungdomsarbeiderfag, studieforberedende Snakk med rådgiver.

3 HELSE- OG OPPVEKSTFAG HELSE- OG OPPVEKSTFAG ER EN UTDANNING FOR DEG SOM ØNSKER Å BRUKE HODE, HENDER OG HJERTE. Helse- og oppvekstfag er veien å gå for deg som vil jobbe med mennesker. Utdanningsprogrammet gir grunnleggende kunnskaper i blant annet kommunikasjon, psykologi, helsearbeid, ernæringslære, flerkulturell forståelse og yrkesetikk. For å arbeide innenfor dette fagområdet er det viktig at du har interesse og respekt for andre mennesker, har innlevelsesevne og kan arbeide både selvstendig og sammen med andre. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger og kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig. Ditt arbeid blir viktig for andre mennesker, og for å lykkes må du tenke helhetlig og delta i tverrfaglig samarbeid. og oppvekstfag. Du kan også ta et påbyggingsår med fellesfag som gir deg studiekompetanse slik at du kan studere ved høyskole eller universitet. I denne brosjyren kan du lese mer om de forskjellige yrkene som du kan velge blant hvis du begynner på helseog oppvekstfag. Du kan også lese mer om muligheter for videreutdanning. Utdanningen avsluttes med eksamen eller fagprøve som gir deg yrkeskompetanse. Har du lyst på mer utdanning, kan du ta toårig videreutdanning på deltid i Akershus. Du kan f.eks. ta videreutdanning innen psykisk helsearbeid, rehabilitering, demens- og alderspsykiatri, kreftomsorg og lindrende pleie, helse, aldring og aktiv omsorg 3

4 VG1 LÆR Å BRUKE HODE, HENDER OG HJERTE Første året på helse- og oppvekstfag er et år som gir deg basiskunnskap som er viktig før du velger retning. På Vg2 og Vg3 spesialiserer du deg og utdanner deg til et yrke. I tillegg til fellesfag som norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving, har du programfagene kommunikasjon og samhandling, helsefremmende arbeid og yrkesutøvelse. Disse fagene handler om hva som skjer med mennesket fra det blir født til det dør. Her er noe av det du lærer: - Hvordan vi utvikler oss - Hvordan vi skal kommunisere med våre medmennesker - Hvordan vi møter mennesker som er annerledes enn oss selv - Kunnskap om fysisk og psykisk helse. Hvordan kroppen er bygget opp og hvordan den fungerer - Hva slags mat vi bør spise og hvordan den skal lages - Hva livsstilsykdommer er og hvordan de kan forbygges - Hvordan smitte spres og hva vi kan gjøre for å forbygge det - Førstehjelp - Hvilke krav samfunnet setter til oss som yrkesutøvere - Hvordan oppvekst-, helse- og sosialtjenesten er bygget opp - Oppvekstmiljø i et flerkulturelt samfunn - Lover og spilleregler i samfunnet I faget Prosjekt til fordypning kan du få praksis i arbeidslivet tilsvarende en dag i uka, ut fra hvilke interesser du har og hva du tror du vil spesialisere deg i på Vg2. Dermed blir du kjent med hva yrket innebærer og om det er noe som passer for deg. Dette gir deg god informasjon før du skal velge Vg2. 4 Når du skal velge utdanning, er det viktig å tenke på: - Er dette et yrke som passer for meg? - Har jeg de egenskapene som kreves? - Vil jeg trives under utdanningen? - Vil jeg like å jobbe i dette yrket? - Er det lett å få jobb når jeg er ferdig?

5 AMBULANSEARBEIDER RYKK UT REDD LIV OG HELSE Som ambulansearbeider er din viktigste oppgave å rykke ut for å redde liv og helse ved ulykker eller andre akutte situasjoner. En annen oppgave er å transportere pasienter med forskjellige medisinske behov. En ambulansearbeider er bindeleddet mellom sykehus, andre helsetjenester og pasienten. Du jobber med mennesker i vanskelige, ofte kritiske situasjoner. Derfor er evne til medmenneskelighet og respekt for pasienten viktig. Samtidig må du holde hodet klart, være handlekraftig og gjøre det som situasjonen krever. Det kan for eksempel være å gi medisinsk førstehjelp, pleie og omsorg eller håndtere teknisk utstyr. Samarbeid er viktig ambulansearbeideren er en del av et team der godt samspill kan utgjøre forskjell mellom liv og død. Samtidig må man også kunne jobbe selvstendig. Yrket forutsetter god fysisk og psykisk helse. - Utrykning og transport - Undersøkelse - Observasjon - Prioritering av behandling - Akuttmedisinske behandlingstiltak - Pleie og omsorg - Sykehus - Legevakt - Luftambulanse - Akuttmedisinsk kommunikasjonsentral (AMK-operatør) - Administrative stillinger (undervisningsleder/instruktør, stasjonsleder, regionleder m.m.) Akershus fylkeskommune har tilbud om et 3-årig løp i ambulansefaget som gir studiekompetanse: Vg1, Vg2 og Vg3. Dette kan kombineres med et toårig læreløp etter Vg3. Nytt tillegg: Videreutdanning høgskole for ambulansepersonell: Paramedic 4 semester deltid. Krav til forkunnskaper: Fagbrev i ambulansefaget og minst 2 års erfaring. Snakk med rådgiver. 5

6 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER BLI VIKTIG FOR BARN OG UNGE Som barne- og ungdomsarbeider har du den viktige oppgaven å være med på å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge. En barne- og ungdomsarbeider jobber med barn og unge i alderen 0 18 år. Du kan arbeide i barnehager, i skoler og SFO, i boliger for psykisk utviklingshemmede eller i ungdomsklubber. Her deltar barne- og ungdomsarbeideren i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av aktiviteter for barn eller unge. En barne- og ungdomsarbeider er en viktig person i mange barn og unges liv. Derfor er dine personlige egenskaper også viktige: Du må vise respekt og forståelse og ha lett for å komme i kontakt med mennesker. I tillegg trives du med å legge ting til rette for at andre skal få positive opplevelser og mulighet til å utfolde seg. Samtidig må du være en ansvarsfull og god rollemodell. - Aktivisere barn og unge - Planlegge, gjennomføre og vurdere aktiviteter - Skape trygghet og tillit - Være en tydelig voksen - Delta i oppdragelsen - Bidra til utvikling - Kunne lage enkle måltider - Veilede barn og unge - Tenke helse, miljø og sikkerhet - Barnehager - SFO og klubber - Skoler - Ungdomsklubber - Boliger for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser - Vg1 helse- og oppvekstfag - Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag - To år i lære (opplæring i bedrift) 6

7 HELSEFAGARBEIDER GJØR EN FORSKJELL FOR ET ANNET MENNESKE Helsefagarbeideren skal gi faglig forsvarlig omsorg og hjelp til mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Som helsefagarbeider jobber du tett med mennesker og har varierte arbeidsoppgaver innen praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid. Kommunikasjon er en viktig del av helsefagarbeiderens hverdag. Du må kunne kommunisere godt med pasienter, pårørende, kollegaer og andre faggrupper. Du vil jobbe både selvstendig og som del av et team. En helsefagarbeider hjelper andre med å mestre eget liv, så den viktigste personlige egenskapen er interesse for og evne til å jobbe i nær kontakt med mennesker. Det er et stort behov for helsefagarbeidere i samfunnet, så det er lett å få jobb når du er ferdig utdannet. Utdannelsen gir også muligheter for deg som har utferdstrang eller kunne tenke deg å få erfaring fra andre land. Helsefagarbeideren er godkjent for å jobbe i andre land i Norden og i EØS-land. - Yte helhetlig pleie og omsorg til mennesker i alle aldre og livssituasjoner - Samarbeid med andre yrkesgrupper - Mulighet for opplæring i medikamenthåndtering - Gi førstehjelp - Bo- og behandlingssentre - Boliger for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser - Sykehus - Hjemmesykepleie - Dagsentre - Personlige brukerstyrte assistenter - Vg1 Helse- og oppvekstfag - Vg2 Helsearbeiderfag - To år i lære (opplæring i bedrift) 7

8 ORTOPEDITEKNIKER GI MENNESKER ET BEVEGELIG LIV Som ortopeditekniker lager du hjelpemidler for mennesker som har problemer med å bruke armer eller bein. Du må ha gode kunnskaper i anatomi og biomekanikk for å kunne fremstille best mulig hjelpemiddel. Ortopediteknikeren jobber i samarbeid med ortopediingeniører, leger, terapeuter og pasienter for å tilpasse hjelpemidlene. Mens ortopediingeniørene designer hjelpemidlene, er det ortopediteknikeren som lager dem. En ortopeditekniker må derfor ha god formsans og være kreativ, tålmodig og nøyaktig. - Lage, vedlikeholde og reparere ortopediske hjelpemidler - Produsere proteser og ortopedisk fottøy - Kommunisere med og veilede pasienter/kunder - Samarbeide tett med andre yrkes grupper - Private ortopediske klinikker eller verksteder - Statlige ortopediske verksteder - Avdelinger for habilitering og rehabilitering ved sykehus og sykehjem - Vg1 Helse- og oppvekstfag - Vg2 Fotterapi og ortopediteknikk - To år i lære (opplæring i bedrift) 8

9 HVA VIL DET SI Å VÆRE LÆRLING TJEN PENGER UNDER UTDANNING Skal du utdanne deg til ambulansearbeider, barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider eller ortopeditekniker, går du først to år på skole, og deretter går du to år i lære i en bedrift. Læretiden kan foregå i en kommune, på et sykehjem, ved en ortopedisk bedrift, i ambulansetjenesten, på et sykehus, sykehjem eller ved en skole, alt avhengig av hva du utdanner deg til. For at du skal få lært mest mulig, vil du i noen av lærefagene ha praksis på forskjellige steder. Du får opplæring, veiledning og vurdering underveis i læretiden. Å være lærling gir mange fordeler: - Når du er lærling, er du ikke elev, men ansatt i en bedrift - Du vil få lønn mens du er lærling. Lønnen er 30 % av en fagarbeiders lønn det første halvåret, deretter øker den hvert halvår - Siden du får lønn, slipper du å ta opp studielån og får en gratis utdanning de to siste årene - Du deltar i arbeidslivet med de samme rettigheter og plikter som vanlige arbeidstakere - Dagene tilbringes i lærebedriften og ikke på skolebenken - Du får opplæring etter egen læreplan i faget - En veileder vil følge deg opp i læretiden - Du får god arbeidserfaring før du skal søke jobb - Læretiden avsluttes med en praktisk fagprøve/kompetanseprøve - Etter bestått fagprøve blir du fagarbeider og kan gå rett ut i jobb. Fagbrev gir også mulighet til å søke videre utdanning hvis du skulle ønske det Hva skjer i læretiden? Læretiden går over to år. Når du starter opp, vil du få en plan som viser hvor du skal være i løpet av læretiden. Lærebedriften din vil utpeke en egen veileder som vil hjelpe deg underveis i opplæringen. Samtidig er det viktig at du tar ansvar for egen læring og bidrar til at du får best mulig utbytte av opplæringen. En lærebedrift er en bedrift som er godkjent for å gi opplæring til lærlinger. 9 Lite fravær og karakteren god i orden og atferd er viktig for lærebedriften når den skal velge lærling. Det er derfor viktig å passe på dette i både Vg1 og Vg2. Ønsker du studiekompetanse etter bestått fag/svennebrev? Akershus fylkeskommune tilbyr Vg4 påbygg. Snakk med Veiledningssenteret i din region.

10 APOTEKTEKNIKER ØK LIVSKVALITETEN ANBEFAL RIKTIG MEDISIN Som apotektekniker vil du ekspedere legemidler, veilede om trygg og riktig legemiddelbruk og informere om behandling og forebygging av lidelser. Profesjonell kundebehandling er viktig i dette yrket. Apotekteknikere har ofte ansvar for logistikk, varehåndtering, regnskap, IKT og markedsføring. De kan dessuten delta i laboratoriearbeid. Som apotektekniker møter du mange mennesker hver dag. Du bruker dine kunnskaper for at andre skal føle seg trygge. Du må like å kommunisere og informere og bør ha interesse for legemidler og helse. Å bli apotektekniker gir en kort vei til yrkeslivet og åpner mange muligheter innenfor apotek- og legemiddelbransjen. - Veilede og gi råd til kunder - Håndtere resepter - Produsere legemidler - Drive markedsføring/kampanjer - Håndtere varer og logistikk - Bruke data - Apotek - Laboratorier - Legemiddelindustri - Vg1 Helse- og oppvekstfag - Vg2 Helseservicefag - Vg3 Apotektekniker 10

11 FOTTERAPEUT VÆR PÅ GOD FOT MED FOLK Som fotterapeut jobber du med å behandle lidelser knyttet til fotens hud, negler, skjelett og muskler. Fotterapeuten gir råd og veiledning for å forebygge og behandle fotlidelser. En fotterapibehandling gir også pleie til føttene og økt velvære. En av fotterapeutens viktigste oppgaver er å finne årsaken til problemer og lidelser. Med årsaken kartlagt blir det lettere å finne riktig behandling. Som fotterapeut er du også veileder og rådgiver, så evne til å kommunisere med pasientene er en viktig egenskap. Fotterapeuter har offentlig godkjent helseutdanning og er autorisert helsepersonell. Fotterapeuter har kunnskap og kompetanse om riktig fottøy, gangmønster og sykdommer som har innvirkning på føttene. - Avlaste og behandle smertefulle vorter - Fjerne hard hud - Fjerne torner - Avlaste trykkbelastede områder - Korrigere nedgrodde negler - Lage og tilpasse såler individuelt - Gi råd om ulike plager som svette føtter, sopp i hud og negler, sirkulasjonsforstyrrelser og smerter i muskel og skjelett - Veilede om fottøy tilpasset arbeidssituasjon og aktivitetsnivå - Fotklinikk - Sykehus - Bo- og behandlingssentre - Hjemmesykepleie - Skolehelsetjenesten - Innen idrett 11 - Vg1 Helse-og oppvekstfag - Vg2 Fotterapi og ortopediteknikk - Vg3 Fotterapi

12 HELSESEKRETÆR VÆR BINDELEDDET MELLOM PASIENT OG LEGE Som helsesekretær jobber du i team med andre i helsesektoren, for eksempel leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter, sosionomer og psykologer. Du må like å jobbe med alle typer mennesker og ha pasienten i fokus. Medmenneskelighet og gode kommunikasjonsevner er viktige egenskaper å ha for en helsesekretær. Du må også kunne yte service, jobbe effektivt, være selvstendig og kunne samarbeide tett med andre. En helsesekretær har varierte oppgaver som å ta imot pasienter i resepsjonen på legekontoret, gjøre kontorarbeid og assistere legen med ulike oppgaver. En helsesekretær setter også vaksiner, tar blodprøver og utfører forskjellige typer laboratoriearbeid. En jobb som helsesekretær forutsetter at du behersker norsk godt, både muntlig og skriftlig. - Ta imot pasienter - Assistere legen - Ta blodprøver - Analysere prøver - Skifte på sår - Måle blodtrykk, puls og EKG - Sette vaksiner - Gi førstehjelp - Bruke ulike datasystemer - Utføre kontorarbeid - Legekontor - Sykehus alle avdelinger - Private helseklinikker - NAV - Helsestasjon - Vg1 Helse- og oppvekstfag - Vg2 Helseservicefag - Vg3 Helsesekretær 12

13 TANNHELSESEKRETÆR SKAP GODE TANNLEGEBESØK Som tannhelsesekretærer arbeider du i offentlig eller privat tannhelsetjeneste. Arbeidsoppgavene inkluderer blant annet å assistere tannlegen i alle behandlingssituasjoner. Tannhelsesekretæren innkaller, forbereder, tar imot pasienten og tar røntgen, assisterer tannlegen og skriver ut regningen etter behandling. Som tannhelsesekretær er du også ansvarlig for å skrive journaler og for innkjøp av forbruksvarer og kontorrekvisita. Kontroll av lagerbeholdning er også ditt ansvar. Du må både kunne jobbe selvstendig og i nært samarbeid med tannlegen og andre ansatte. God kommunikasjonsevne er også viktig i møte med alle pasientene. En tannhelsesekretær må kunne jobbe effektivt, planmessig og nøyaktig. - Pasientmottak og journalføring på data - Assistere tannlegen - Ta digitalt røntgen - Informere/instruere i munnhygiene - Gjennomføre hygieniske tiltak - Kontorarbeid - Innkjøp av materiell - Offentlig og privat tannhelsetjeneste - Klinikker ved de odontologiske fakultetene - Spesialistklinikker - Kjevekirurgiske avdelinger ved sykehus - Dentale depoter - Vg1 Helse- og oppvekstfag - Vg2 Helseservice - Vg3 Tannhelsesekretær 13

14 HUDPLEIER GI HUDPLEIE OG ØKT VELVÆRE Som hudpleier hjelper du mennesker med forebygging, pleie, stell og behandling av hud og hudproblemer. Dette krever gode kunnskaper i anatomi/fysiologi og sykdomslære relatert til huden. Noen ganger er bedre helse målet, andre ganger økt velvære. En hudpleier arbeider ofte i eller driver egen salong, og salg av produkter er en del av arbeidsdagen. Kundebehandling, salg og markedsføring er derfor også viktig kompetanse å inneha. Du vil møte mange forskjellige mennesker det er derfor viktig å ha personlige egenskaper som gjør at du kommer i god kontakt med mennesker og kan skape trygghet i behandlingssituasjonen. - Forebygge hudproblemer - Hudpleiebehandlinger - Kroppsbehandlinger (SPA) - Stell av hender og føtter - Farging av vipper og bryn - Hårfjerning - Make-up - Ørehulling - Hudpleiesalonger - SPA-sentere/hoteller - Parfymeri/salg - Produktleverandører - Dagsenter - Bo- og behandlingssentre - Vg1 Helse- og oppvekstfag - Vg2 Hudpleie - Vg3 Hudpleier 14

15 HELSE- OG OPPVEKSTFAG GIR MANGE MULIGHETER Fagskole : Har du lyst til å spesialisere deg uten først å skaffe deg studiekompetanse, er fagskolen det riktige for deg. Fagskolen er en spesialisert etterutdanning som tar ett eller to år på fulltid. Mange av tilbudene finnes også som deltids og/eller nettstudier. Fagskole er altså langt kortere etterutdanning enn studier ved høyskole eller universitet. Inntakskravet til Fagskolen er yrkeskompetanse i helse- og oppvekstfag og ett års relevant praksis. Det finnes mange fagskoletilbud, for eksempel psykisk helsearbeid, barsel og barnepleie, miljøarbeid innen rus, helseadministrasjon og veiledning. Ved å etterutdanne deg ved fagskolen får du kompetanse som det er stor etterspørsel etter i arbeidslivet. Y- veien Y-veien er en høyere utdanning hvor studiet er lagt til rette for at de med yrkeskompetanse kan komme inn på studier uten den formelle studiekompetansen. Fagskole Fag-/ svennebrev Yrkestittel Yrkeskompetanse 3. og 4. år: Opplæring i bedrift 3. skoleår: Vg3 2. skoleår: Vg2 1. skoleår: Vg1 9 yrkesfaglige utdanningsprogram Påbygging til generell studiekompetanse: Vg3 påbygg (Inntakskrav: Bestått Vg1 og Vg2, et teoretisk år med fordypning i fellesfag med store krav til egen innsats) Vg4 påbygg (Inntakskrav: Bestått yrkesfaglig utdanning m fag/svennebrev eller yrkeskompetanse - 3-årig skole) Snakk med rådgiver eller Veiledningssenteret i din region om dette. 15 Påbygging til generell studiekompetanse Y-veien 3. skoleår: Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse Universitet/Høyskole 3. skoleår: Vg2 2. skoleår: Vg2 1. skoleår: Vg2 3 studieforberedende utdanningsprogram 2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høyere utdanning : Helse- og oppvekstfag kan gi gode basiskunnskaper for å velge høyere utdanning, og mange opplever at dette er en fin og annerledes vei å gå for å få studiekompetanse. Førskolelærerutdanning, ortopediingeniørfag, paramedic, sykepleierutdanning, helsejuss, spesialpedagogikk og psykologi er eksempler på aktuelle studier du kan velge etter helse- og oppvekstfag. Ønsker du å bli yrkesfaglærer i utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag, er det krav om både fagbrev og studiekompetanse for å komme inn på yrkesfaglærerutdanningen.

16 EN UTDANNING I HELSE- OG OPPVEKSTFAG VIL GI DEG: - Gleden ved å arbeide med mennesker - Bedre kunnskaper om deg selv - En utdanning som utvikler deg som menneske - Jobb i helse-, sosial-, eller oppvekstsektoren - Et yrke i løpet av 3 4 år - En trygg og variert jobb - Mulighet til å arbeide i utlandet - Mulighet for videreutdanning på Fagskolen - Mulighet for å bygge videre til studiekompetanse Mer informasjon kan du finne på Bilder: Luth og Scanstockphoto, Layout og produksjon: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune 2014

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Fotterapi (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

O-S-11-HSHEA2. Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

O-S-11-HSHEA2. Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Dok.id.: 2.14.4.3.4 O-S-11-HSHEA2 Skrevet av: Linda Motrøen Paulsen Godkjent av: Sylvi Berg Versjon: 1.00 Gjelder fra: 01.01.2016 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7 Læreplan i helsearbeiderfaget

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HUDPLEIER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

www.thsf.no Bli tannhelsesekretær

www.thsf.no Bli tannhelsesekretær www.thsf.no Bli tannhelsesekretær Tannhelsesekretærer Tannhelsesekretæren er bindeleddet mellom tannlegen og pasienten. En viktig del av arbeidet er derfor å kommunisere og yte god service til ulike typer

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG FORDYPNING FOR HELSEARBEIDERFAGET

LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG FORDYPNING FOR HELSEARBEIDERFAGET Dok.id.: 2.14.4.3.4 O-S-11-HSHEA2 Skrevet av: Bjørg Elin Gerhardsen Godkjent av: Sylvi Berg Versjon: 2.00 Gjelder fra: 23.11.2017 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG

Detaljer

Helsestudier ved Østfold fagskole. Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

Helsestudier ved Østfold fagskole. Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Helsestudier ved Østfold fagskole Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Helsefagstudenten (Kilde - DBH fagskolestatistikk) Kvinner, 92 % i 2013 92 % er i arbeid ved siden av studiene Stor aldersspredning

Detaljer

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Selbu videregående skole 2011/12

Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2010/2011 Nye undervisningslokaler ferdig til skolestart høsten 2009. Gamle barnehagen ferdig til skolestart høsten 2010. En kombinert

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Hudpleier (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Tannhelsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at

Detaljer

Videregående opplæring organisert for voksne

Videregående opplæring organisert for voksne Videregående opplæring organisert for voksne HVEM HAR RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR VOKSNE? Du må fylle 25 år eller mer det året du søker Du må ikke ha fullført videregående opplæring tidligere Du

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF)

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Skolens navn Kvadraturen skolesenter Skoleår 2017/18 Utdanningsprogram Rektors/ avdelingsleders underskrift Helse- og oppvekstfag Tone Hove Ullestad Avdelingsleder

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR

LOKAL LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Dok.id.: 2.14.4.1.6 O-S-11-HSHSF1 Skrevet av: Linda Motrøen Paulsen Godkjent av: Sylvi Berg Versjon: 1.00 Gjelder fra: 05.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 6 LOKAL LÆREPLAN I PROSJEKT TIL

Detaljer

DESIGN OG HÅNDVERK ARBEIDSHEFTE I FAGET UTDANNINGSVALG

DESIGN OG HÅNDVERK ARBEIDSHEFTE I FAGET UTDANNINGSVALG DESIGN OG HÅNDVERK ARBEIDSHEFTE I FAGET UTDANNINGSVALG Arbeidet er laget til inspirasjon for bruk i faget utdanningsvalg i ungdomsskolen. Laget av fagpersoner som arbeider med design og håndverk versjon

Detaljer

Vil du bli lærling i kommune Rælingen

Vil du bli lærling i kommune Rælingen Vil du bli lærling i kommune Rælingen 1 Innhold Hvordan bli lærling i Rælingen kommune?... 3 Hvordan er det å være lærling?... 4 Opplæringsringen i offentlig sektor på Romerike... 4 Arbeidstaker og lærling...

Detaljer

Hvordan yrkesrette programfagene på HO? Fagkonferanse 14-15. mars 2016 Hvordan kan praksisrettet opplæring øke fullføringen?

Hvordan yrkesrette programfagene på HO? Fagkonferanse 14-15. mars 2016 Hvordan kan praksisrettet opplæring øke fullføringen? Hvordan yrkesrette programfagene på HO? Fagkonferanse 14-15. mars 2016 Hvordan kan praksisrettet opplæring øke fullføringen? Dagens tema Målet med yrkesopplæringen Nasjonale føringer knyttet til yrkesretting

Detaljer

Fjernundervisning. Helse- og sosialfag Ambulansefag Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Helseservicefag Hudpleie. www.aftenskolen.

Fjernundervisning. Helse- og sosialfag Ambulansefag Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Helseservicefag Hudpleie. www.aftenskolen. Fjernundervisning Videregående skole Kunnskapsløftet Brevkurs Internettkurs Helse- og sosialfag Ambulansefag Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Helseservicefag Hudpleie Region 1: Peder Myhres

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Apotektekniker (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Programområde for hudpleie - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for hudpleie - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for hudpleie - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Vennesla videregående skole. Helse- og oppvekstfag. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning. Mål

Vennesla videregående skole. Helse- og oppvekstfag. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning. Mål Lokal læreplan FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Skolens navn Vennesla videregående skole Skoleår: 2012/ 2013 Utdanningsprogram Helse- og oppvekstfag Rektor / avdelingsleders underskrift: 1. Skolens felles mål

Detaljer

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Eksemplene i presentasjonen er hentet fra: 1. Studiet Yrkesretting av programfag Utdanningsprogram:

Detaljer

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider Formål med prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Hovseter skole, 10. september 2015 Tord Reine Karriereenhetene i Oslo/Hartvig Nissens skole 1 Valg av utdanning og yrke Hva er jeg interessert i? Hva er jeg god til? Hva er viktig

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt i mot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 2 31.10.14 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Mye helse i god tannhelse

Mye helse i god tannhelse Mye helse i god tannhelse Et undervisningsopplegg for videregående skole Innledning Programoversikt Mye helse i god tannhelse Undervisningsopplegget bygger på et tverrfaglig prosjekt initiert av Tannhelsetjenesten

Detaljer

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole Vi skal snakke om Opplæringstilbudet i Follo Utdanningsprogrammene våre Å være elev på Nesodden videregående skole Inntaket til videregående skole Utdanningsprogrammer Studieforberedende: Idrettsfag Frogn,

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Helsefagarbeidersatsningen i

Helsefagarbeidersatsningen i Helsefagarbeidersatsningen i Lørenskog kommune, Strategisk satsning, rekruttering, organisering, erfaring rådgiver Ebba Parelius 1 Strategisk satsing - helsearbeiderfaget Varsel om avsluttet utdanning

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I AMBULANSEFAGET 3.5

PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I AMBULANSEFAGET 3.5 PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I AMBULANSEFAGET 3.5 Etter 3.5 i Opplæringslova kan erfarne arbeidstakere med lang allsidig praksis i faget framstille seg til fagprøve. Det er regelverket ved oppmeldingstidspunkt

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Veien til læreplass. Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud

Veien til læreplass. Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud Veien til læreplass Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar 2017 v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud Innhold Fag og yrkesopplæring Lærlingordningen Overgangen fra skole til bedrift

Detaljer

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis Stortingsmelding 13 Utdanning for velferd Samspill i praksis Er helse og sosial tatt like godt vare på? Sett fra et fagskoleperspektiv. Aud Larsen Leder i NUFHS Stortingsmeldingen favner: Helsetjenestene,

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE FOKUS PÅ FRAMTIDEN

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE FOKUS PÅ FRAMTIDEN RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE FOKUS PÅ FRAMTIDEN Røyken videregående skole VG2 HELSEARBEIDERFAG Helsefagarbeideren En yrkesrettet utdanning Erstatter det som før var utdanningene «Hjelpepleier» og «Omsorgsarbeider»

Detaljer

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 revidert 23.10.2015 Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 Kurskatalogen gjelder for kurs på videregående som starter i august 2016 og i januar 2017 på Oslo VO Sinsen.

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen

Detaljer

Programområde for apotekteknikk - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for apotekteknikk - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for apotekteknikk - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Akershus fylkeskommune, Veiledningssenteret Romerike 1 Oktober 2016 Innhold Rett til videregående opplæring for ungdom side 3 Rett til videregående opplæring

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkelsen... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmuligheter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

Restaurant og matfag med Yrkes- og studiekompetanse

Restaurant og matfag med Yrkes- og studiekompetanse Restaurant og matfag med Yrkes- og studiekompetanse Noreveien 2 Postboks 183 1541 Vestby Restaurant- og matfag, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig Dette programmet er sammensatt av restaurant og matfag

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Startpakke for Helse og oppvekstfag

Startpakke for Helse og oppvekstfag Startpakke for Helse og oppvekstfag 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål Faglig råd for helse og oppvekstfag (FRHO) leverte en god problembeskrivelse i den forrige

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Kort orientering om det å være lærling i Rælingen kommune Versjon 1 27.1.14 Anne Røine Koordinator i Rælingen kommune/ Organisasjonsenheten 1 Innhold Hvordan bli lærling i Rælingen

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Komprimert utdanning

Komprimert utdanning Komprimert utdanning Klasseundervisning i studieretningsfagene Barne- og ungdomsarbeider Hjelpepleier Regionskontor: Peder Myhres veg 2, 7054 Ranheim Ekspedisjonstid: Hverdager kl. 08.00-15.00 Telefon:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. 13 utdanningsprogram

Oslo kommune Utdanningsetaten. 13 utdanningsprogram 13 utdanningsprogram 8 yrkesfaglige Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon 5

Detaljer

Bjørkelangen videregående skole. Relativ liten skole Ligger i utkantstrøk Helse- og oppvekstavdelingen: Vg1 2 klasser Vg2 BUA

Bjørkelangen videregående skole. Relativ liten skole Ligger i utkantstrøk Helse- og oppvekstavdelingen: Vg1 2 klasser Vg2 BUA Bjørkelangen videregående skole Relativ liten skole Ligger i utkantstrøk Helse- og oppvekstavdelingen: Vg1 2 klasser Vg2 BUA 28/03/2014 Vg2 HAF 1 Største endringer i yrkesfag på 20 år Stortingsmelding

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles programfag Vg3

Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles programfag Vg3 Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Kriterier for skoler anbefalt av NFF Vedtatt våren 2010

Kriterier for skoler anbefalt av NFF Vedtatt våren 2010 Kriterier for skoler anbefalt av NFF Innledning... 2 Kompetanse... 2 Anatomi og fysiologi... 2 Hud- og neglelidelser i underekstremitetene...2 Sykdommer som har innvirkning på føttene... 3 Analysemetoder...

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Videreutdanning. for barne- og ungdomsarbeidere hjelpepleiere omsorgsarbeidere helsesekretærer aktivitører

Videreutdanning. for barne- og ungdomsarbeidere hjelpepleiere omsorgsarbeidere helsesekretærer aktivitører Videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere hjelpepleiere omsorgsarbeidere helsesekretærer aktivitører Autismeomsorg Barsel- og barnepleie Eldreomsorg Helseadministrasjon Kreftomsorg Psykisk helsearbeid

Detaljer

Møtebok Saksframlegg. Fagskoletilbudet i Østfold. Bakgrunn for saken. Fakta. Vedlegg Ingen.

Møtebok Saksframlegg. Fagskoletilbudet i Østfold. Bakgrunn for saken. Fakta. Vedlegg Ingen. Saksnr.: 2014/2733 Løpenr.: 44618/2015 Klassering: A80 Saksbehandler: Heidi Wang Erlandsen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 27.05.2015 Yrkesopplæringsnemnda 28.05.2015

Detaljer

Videregående opplæring Hva passer for meg?

Videregående opplæring Hva passer for meg? Velkommen til informasjonsmøte Videregående opplæring Hva passer for meg? Hans-Erik Slokvik Herdis Wiig Videregående opplæring gir Yrkeskompetanse eller Studiekompetanse eller Ja takk, begge deler! 13

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helsefagarbeider Programfag HEA2001 -Helsefremmende arbeid

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helsefagarbeider Programfag HEA2001 -Helsefremmende arbeid Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helsefagarbeider Programfag HEA2001 -Helsefremmende arbeid Kompetansemål Karakteren 2 lav nokså god/god - gjøre rede for sammenhengen mellom fysisk aktivitet

Detaljer

Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT

Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT VURDERINGSKRITERIER FRA HELSEFREMMENDE ARBEID Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT 1.Tilberede måltid som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Ørsta vidaregåande skule. Informasjonsmøte 23. januar 2014

Ørsta vidaregåande skule. Informasjonsmøte 23. januar 2014 Informasjonsmøte 23. januar 2014 Ørsta vidaregåande skule 28.01.2014 2 Ørsta vidaregåande skule 28.01.2014 3 Velkommen til informasjonsmøte om vidaregåande opplæring Det viktige valet! Ørsta vidaregåande

Detaljer

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 01. november 2016

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 01. november 2016 Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 01. november 2016 Rissa videregående skole et godt sted å lære Preget av: arbeidsglede gjensidig respekt likeverd i mangfold Hva er videregående opplæring?

Detaljer

Helse og yrke H. Aschehoug & Co.

Helse og yrke H. Aschehoug & Co. Del 1 av Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

Videregående opplæring Hva passer for meg?

Videregående opplæring Hva passer for meg? Velkommen /l informasjonsmøte Videregående opplæring Hva passer for meg? Infoteam: Kris/n Bergundhaugen Tord Reine 13 utdanningsprogram 8 yrkesfaglige Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag

Detaljer

Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret ved Oslo VO Sinsen (sist endret )

Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret ved Oslo VO Sinsen (sist endret ) Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Sinsen Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret 2017 2018 ved Oslo VO Sinsen (sist endret 26.10.2016) Kursene starter i august 2017

Detaljer

Fjernundervisning. Helse- og sosialfag GK Barne- og ungdomsarbeider Omsorgsarbeider Hjelpepleier VK-I Hjelpepleier VK-II Aktivitør. www.aftenskolen.

Fjernundervisning. Helse- og sosialfag GK Barne- og ungdomsarbeider Omsorgsarbeider Hjelpepleier VK-I Hjelpepleier VK-II Aktivitør. www.aftenskolen. Fjernundervisning Videregående skole Reform 94 Brevkurs Internettkurs Helse- og sosialfag GK Barne- og ungdomsarbeider Omsorgsarbeider Hjelpepleier VK-I Hjelpepleier VK-II Aktivitør Region 1: Peder Myhres

Detaljer