HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE- OG OPPVEKSTFAG"

Transkript

1 HELSE- OG OPPVEKSTFAG

2 VG AMBULANSEARBEIDER... 5 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER... 6 HELSEFAGARBEIDER... 7 ORTOPEDITEKNIKER... 8 Å VÆRE LÆRLING... 9 APOTEKTEKNIKER...10 FOTTERAPEUT...11 HELSESEKRETÆR...12 TANNHELSESEKRETÆR HUDPLEIER...14 VIDERE MULIGHETER...15 Vg2 Vg3/Bedrift Helsearbeiderfag Helsearbeiderfaget Lærefag Vg3 i skole Vg1 Helse- og oppvekstfag Nytt utdanningsløp Barne- og ungdomsarbeiderfag Fotterapi og ortopediteknikk Hudpleie Helseservicefag Ambulansefag Alle Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget Fotterapi Ortopediteknikkfaget Hudpleier Tannhelsesekretær Helsesekretær Apotekteknikk Ambulansefaget Påbygging til generell studiekompetanse VG1 skole VG2 skole VG3 skole* 2 *Tilbys i Akershus, men ikke i alle regioner 3-årig Ambulansefag, studieforberedende 3-årig Helsearbeiderfag, studieforberedende 3-årig Barne- og ungdomsarbeiderfag, studieforberedende Snakk med rådgiver.

3 HELSE- OG OPPVEKSTFAG HELSE- OG OPPVEKSTFAG ER EN UTDANNING FOR DEG SOM ØNSKER Å BRUKE HODE, HENDER OG HJERTE. Helse- og oppvekstfag er veien å gå for deg som vil jobbe med mennesker. Utdanningsprogrammet gir grunnleggende kunnskaper i blant annet kommunikasjon, psykologi, helsearbeid, ernæringslære, flerkulturell forståelse og yrkesetikk. For å arbeide innenfor dette fagområdet er det viktig at du har interesse og respekt for andre mennesker, har innlevelsesevne og kan arbeide både selvstendig og sammen med andre. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger og kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig. Ditt arbeid blir viktig for andre mennesker, og for å lykkes må du tenke helhetlig og delta i tverrfaglig samarbeid. og oppvekstfag. Du kan også ta et påbyggingsår med fellesfag som gir deg studiekompetanse slik at du kan studere ved høyskole eller universitet. I denne brosjyren kan du lese mer om de forskjellige yrkene som du kan velge blant hvis du begynner på helseog oppvekstfag. Du kan også lese mer om muligheter for videreutdanning. Utdanningen avsluttes med eksamen eller fagprøve som gir deg yrkeskompetanse. Har du lyst på mer utdanning, kan du ta toårig videreutdanning på deltid i Akershus. Du kan f.eks. ta videreutdanning innen psykisk helsearbeid, rehabilitering, demens- og alderspsykiatri, kreftomsorg og lindrende pleie, helse, aldring og aktiv omsorg 3

4 VG1 LÆR Å BRUKE HODE, HENDER OG HJERTE Første året på helse- og oppvekstfag er et år som gir deg basiskunnskap som er viktig før du velger retning. På Vg2 og Vg3 spesialiserer du deg og utdanner deg til et yrke. I tillegg til fellesfag som norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving, har du programfagene kommunikasjon og samhandling, helsefremmende arbeid og yrkesutøvelse. Disse fagene handler om hva som skjer med mennesket fra det blir født til det dør. Her er noe av det du lærer: - Hvordan vi utvikler oss - Hvordan vi skal kommunisere med våre medmennesker - Hvordan vi møter mennesker som er annerledes enn oss selv - Kunnskap om fysisk og psykisk helse. Hvordan kroppen er bygget opp og hvordan den fungerer - Hva slags mat vi bør spise og hvordan den skal lages - Hva livsstilsykdommer er og hvordan de kan forbygges - Hvordan smitte spres og hva vi kan gjøre for å forbygge det - Førstehjelp - Hvilke krav samfunnet setter til oss som yrkesutøvere - Hvordan oppvekst-, helse- og sosialtjenesten er bygget opp - Oppvekstmiljø i et flerkulturelt samfunn - Lover og spilleregler i samfunnet I faget Prosjekt til fordypning kan du få praksis i arbeidslivet tilsvarende en dag i uka, ut fra hvilke interesser du har og hva du tror du vil spesialisere deg i på Vg2. Dermed blir du kjent med hva yrket innebærer og om det er noe som passer for deg. Dette gir deg god informasjon før du skal velge Vg2. 4 Når du skal velge utdanning, er det viktig å tenke på: - Er dette et yrke som passer for meg? - Har jeg de egenskapene som kreves? - Vil jeg trives under utdanningen? - Vil jeg like å jobbe i dette yrket? - Er det lett å få jobb når jeg er ferdig?

5 AMBULANSEARBEIDER RYKK UT REDD LIV OG HELSE Som ambulansearbeider er din viktigste oppgave å rykke ut for å redde liv og helse ved ulykker eller andre akutte situasjoner. En annen oppgave er å transportere pasienter med forskjellige medisinske behov. En ambulansearbeider er bindeleddet mellom sykehus, andre helsetjenester og pasienten. Du jobber med mennesker i vanskelige, ofte kritiske situasjoner. Derfor er evne til medmenneskelighet og respekt for pasienten viktig. Samtidig må du holde hodet klart, være handlekraftig og gjøre det som situasjonen krever. Det kan for eksempel være å gi medisinsk førstehjelp, pleie og omsorg eller håndtere teknisk utstyr. Samarbeid er viktig ambulansearbeideren er en del av et team der godt samspill kan utgjøre forskjell mellom liv og død. Samtidig må man også kunne jobbe selvstendig. Yrket forutsetter god fysisk og psykisk helse. - Utrykning og transport - Undersøkelse - Observasjon - Prioritering av behandling - Akuttmedisinske behandlingstiltak - Pleie og omsorg - Sykehus - Legevakt - Luftambulanse - Akuttmedisinsk kommunikasjonsentral (AMK-operatør) - Administrative stillinger (undervisningsleder/instruktør, stasjonsleder, regionleder m.m.) Akershus fylkeskommune har tilbud om et 3-årig løp i ambulansefaget som gir studiekompetanse: Vg1, Vg2 og Vg3. Dette kan kombineres med et toårig læreløp etter Vg3. Nytt tillegg: Videreutdanning høgskole for ambulansepersonell: Paramedic 4 semester deltid. Krav til forkunnskaper: Fagbrev i ambulansefaget og minst 2 års erfaring. Snakk med rådgiver. 5

6 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER BLI VIKTIG FOR BARN OG UNGE Som barne- og ungdomsarbeider har du den viktige oppgaven å være med på å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge. En barne- og ungdomsarbeider jobber med barn og unge i alderen 0 18 år. Du kan arbeide i barnehager, i skoler og SFO, i boliger for psykisk utviklingshemmede eller i ungdomsklubber. Her deltar barne- og ungdomsarbeideren i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av aktiviteter for barn eller unge. En barne- og ungdomsarbeider er en viktig person i mange barn og unges liv. Derfor er dine personlige egenskaper også viktige: Du må vise respekt og forståelse og ha lett for å komme i kontakt med mennesker. I tillegg trives du med å legge ting til rette for at andre skal få positive opplevelser og mulighet til å utfolde seg. Samtidig må du være en ansvarsfull og god rollemodell. - Aktivisere barn og unge - Planlegge, gjennomføre og vurdere aktiviteter - Skape trygghet og tillit - Være en tydelig voksen - Delta i oppdragelsen - Bidra til utvikling - Kunne lage enkle måltider - Veilede barn og unge - Tenke helse, miljø og sikkerhet - Barnehager - SFO og klubber - Skoler - Ungdomsklubber - Boliger for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser - Vg1 helse- og oppvekstfag - Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag - To år i lære (opplæring i bedrift) 6

7 HELSEFAGARBEIDER GJØR EN FORSKJELL FOR ET ANNET MENNESKE Helsefagarbeideren skal gi faglig forsvarlig omsorg og hjelp til mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Som helsefagarbeider jobber du tett med mennesker og har varierte arbeidsoppgaver innen praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid. Kommunikasjon er en viktig del av helsefagarbeiderens hverdag. Du må kunne kommunisere godt med pasienter, pårørende, kollegaer og andre faggrupper. Du vil jobbe både selvstendig og som del av et team. En helsefagarbeider hjelper andre med å mestre eget liv, så den viktigste personlige egenskapen er interesse for og evne til å jobbe i nær kontakt med mennesker. Det er et stort behov for helsefagarbeidere i samfunnet, så det er lett å få jobb når du er ferdig utdannet. Utdannelsen gir også muligheter for deg som har utferdstrang eller kunne tenke deg å få erfaring fra andre land. Helsefagarbeideren er godkjent for å jobbe i andre land i Norden og i EØS-land. - Yte helhetlig pleie og omsorg til mennesker i alle aldre og livssituasjoner - Samarbeid med andre yrkesgrupper - Mulighet for opplæring i medikamenthåndtering - Gi førstehjelp - Bo- og behandlingssentre - Boliger for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser - Sykehus - Hjemmesykepleie - Dagsentre - Personlige brukerstyrte assistenter - Vg1 Helse- og oppvekstfag - Vg2 Helsearbeiderfag - To år i lære (opplæring i bedrift) 7

8 ORTOPEDITEKNIKER GI MENNESKER ET BEVEGELIG LIV Som ortopeditekniker lager du hjelpemidler for mennesker som har problemer med å bruke armer eller bein. Du må ha gode kunnskaper i anatomi og biomekanikk for å kunne fremstille best mulig hjelpemiddel. Ortopediteknikeren jobber i samarbeid med ortopediingeniører, leger, terapeuter og pasienter for å tilpasse hjelpemidlene. Mens ortopediingeniørene designer hjelpemidlene, er det ortopediteknikeren som lager dem. En ortopeditekniker må derfor ha god formsans og være kreativ, tålmodig og nøyaktig. - Lage, vedlikeholde og reparere ortopediske hjelpemidler - Produsere proteser og ortopedisk fottøy - Kommunisere med og veilede pasienter/kunder - Samarbeide tett med andre yrkes grupper - Private ortopediske klinikker eller verksteder - Statlige ortopediske verksteder - Avdelinger for habilitering og rehabilitering ved sykehus og sykehjem - Vg1 Helse- og oppvekstfag - Vg2 Fotterapi og ortopediteknikk - To år i lære (opplæring i bedrift) 8

9 HVA VIL DET SI Å VÆRE LÆRLING TJEN PENGER UNDER UTDANNING Skal du utdanne deg til ambulansearbeider, barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider eller ortopeditekniker, går du først to år på skole, og deretter går du to år i lære i en bedrift. Læretiden kan foregå i en kommune, på et sykehjem, ved en ortopedisk bedrift, i ambulansetjenesten, på et sykehus, sykehjem eller ved en skole, alt avhengig av hva du utdanner deg til. For at du skal få lært mest mulig, vil du i noen av lærefagene ha praksis på forskjellige steder. Du får opplæring, veiledning og vurdering underveis i læretiden. Å være lærling gir mange fordeler: - Når du er lærling, er du ikke elev, men ansatt i en bedrift - Du vil få lønn mens du er lærling. Lønnen er 30 % av en fagarbeiders lønn det første halvåret, deretter øker den hvert halvår - Siden du får lønn, slipper du å ta opp studielån og får en gratis utdanning de to siste årene - Du deltar i arbeidslivet med de samme rettigheter og plikter som vanlige arbeidstakere - Dagene tilbringes i lærebedriften og ikke på skolebenken - Du får opplæring etter egen læreplan i faget - En veileder vil følge deg opp i læretiden - Du får god arbeidserfaring før du skal søke jobb - Læretiden avsluttes med en praktisk fagprøve/kompetanseprøve - Etter bestått fagprøve blir du fagarbeider og kan gå rett ut i jobb. Fagbrev gir også mulighet til å søke videre utdanning hvis du skulle ønske det Hva skjer i læretiden? Læretiden går over to år. Når du starter opp, vil du få en plan som viser hvor du skal være i løpet av læretiden. Lærebedriften din vil utpeke en egen veileder som vil hjelpe deg underveis i opplæringen. Samtidig er det viktig at du tar ansvar for egen læring og bidrar til at du får best mulig utbytte av opplæringen. En lærebedrift er en bedrift som er godkjent for å gi opplæring til lærlinger. 9 Lite fravær og karakteren god i orden og atferd er viktig for lærebedriften når den skal velge lærling. Det er derfor viktig å passe på dette i både Vg1 og Vg2. Ønsker du studiekompetanse etter bestått fag/svennebrev? Akershus fylkeskommune tilbyr Vg4 påbygg. Snakk med Veiledningssenteret i din region.

10 APOTEKTEKNIKER ØK LIVSKVALITETEN ANBEFAL RIKTIG MEDISIN Som apotektekniker vil du ekspedere legemidler, veilede om trygg og riktig legemiddelbruk og informere om behandling og forebygging av lidelser. Profesjonell kundebehandling er viktig i dette yrket. Apotekteknikere har ofte ansvar for logistikk, varehåndtering, regnskap, IKT og markedsføring. De kan dessuten delta i laboratoriearbeid. Som apotektekniker møter du mange mennesker hver dag. Du bruker dine kunnskaper for at andre skal føle seg trygge. Du må like å kommunisere og informere og bør ha interesse for legemidler og helse. Å bli apotektekniker gir en kort vei til yrkeslivet og åpner mange muligheter innenfor apotek- og legemiddelbransjen. - Veilede og gi råd til kunder - Håndtere resepter - Produsere legemidler - Drive markedsføring/kampanjer - Håndtere varer og logistikk - Bruke data - Apotek - Laboratorier - Legemiddelindustri - Vg1 Helse- og oppvekstfag - Vg2 Helseservicefag - Vg3 Apotektekniker 10

11 FOTTERAPEUT VÆR PÅ GOD FOT MED FOLK Som fotterapeut jobber du med å behandle lidelser knyttet til fotens hud, negler, skjelett og muskler. Fotterapeuten gir råd og veiledning for å forebygge og behandle fotlidelser. En fotterapibehandling gir også pleie til føttene og økt velvære. En av fotterapeutens viktigste oppgaver er å finne årsaken til problemer og lidelser. Med årsaken kartlagt blir det lettere å finne riktig behandling. Som fotterapeut er du også veileder og rådgiver, så evne til å kommunisere med pasientene er en viktig egenskap. Fotterapeuter har offentlig godkjent helseutdanning og er autorisert helsepersonell. Fotterapeuter har kunnskap og kompetanse om riktig fottøy, gangmønster og sykdommer som har innvirkning på føttene. - Avlaste og behandle smertefulle vorter - Fjerne hard hud - Fjerne torner - Avlaste trykkbelastede områder - Korrigere nedgrodde negler - Lage og tilpasse såler individuelt - Gi råd om ulike plager som svette føtter, sopp i hud og negler, sirkulasjonsforstyrrelser og smerter i muskel og skjelett - Veilede om fottøy tilpasset arbeidssituasjon og aktivitetsnivå - Fotklinikk - Sykehus - Bo- og behandlingssentre - Hjemmesykepleie - Skolehelsetjenesten - Innen idrett 11 - Vg1 Helse-og oppvekstfag - Vg2 Fotterapi og ortopediteknikk - Vg3 Fotterapi

12 HELSESEKRETÆR VÆR BINDELEDDET MELLOM PASIENT OG LEGE Som helsesekretær jobber du i team med andre i helsesektoren, for eksempel leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter, sosionomer og psykologer. Du må like å jobbe med alle typer mennesker og ha pasienten i fokus. Medmenneskelighet og gode kommunikasjonsevner er viktige egenskaper å ha for en helsesekretær. Du må også kunne yte service, jobbe effektivt, være selvstendig og kunne samarbeide tett med andre. En helsesekretær har varierte oppgaver som å ta imot pasienter i resepsjonen på legekontoret, gjøre kontorarbeid og assistere legen med ulike oppgaver. En helsesekretær setter også vaksiner, tar blodprøver og utfører forskjellige typer laboratoriearbeid. En jobb som helsesekretær forutsetter at du behersker norsk godt, både muntlig og skriftlig. - Ta imot pasienter - Assistere legen - Ta blodprøver - Analysere prøver - Skifte på sår - Måle blodtrykk, puls og EKG - Sette vaksiner - Gi førstehjelp - Bruke ulike datasystemer - Utføre kontorarbeid - Legekontor - Sykehus alle avdelinger - Private helseklinikker - NAV - Helsestasjon - Vg1 Helse- og oppvekstfag - Vg2 Helseservicefag - Vg3 Helsesekretær 12

13 TANNHELSESEKRETÆR SKAP GODE TANNLEGEBESØK Som tannhelsesekretærer arbeider du i offentlig eller privat tannhelsetjeneste. Arbeidsoppgavene inkluderer blant annet å assistere tannlegen i alle behandlingssituasjoner. Tannhelsesekretæren innkaller, forbereder, tar imot pasienten og tar røntgen, assisterer tannlegen og skriver ut regningen etter behandling. Som tannhelsesekretær er du også ansvarlig for å skrive journaler og for innkjøp av forbruksvarer og kontorrekvisita. Kontroll av lagerbeholdning er også ditt ansvar. Du må både kunne jobbe selvstendig og i nært samarbeid med tannlegen og andre ansatte. God kommunikasjonsevne er også viktig i møte med alle pasientene. En tannhelsesekretær må kunne jobbe effektivt, planmessig og nøyaktig. - Pasientmottak og journalføring på data - Assistere tannlegen - Ta digitalt røntgen - Informere/instruere i munnhygiene - Gjennomføre hygieniske tiltak - Kontorarbeid - Innkjøp av materiell - Offentlig og privat tannhelsetjeneste - Klinikker ved de odontologiske fakultetene - Spesialistklinikker - Kjevekirurgiske avdelinger ved sykehus - Dentale depoter - Vg1 Helse- og oppvekstfag - Vg2 Helseservice - Vg3 Tannhelsesekretær 13

14 HUDPLEIER GI HUDPLEIE OG ØKT VELVÆRE Som hudpleier hjelper du mennesker med forebygging, pleie, stell og behandling av hud og hudproblemer. Dette krever gode kunnskaper i anatomi/fysiologi og sykdomslære relatert til huden. Noen ganger er bedre helse målet, andre ganger økt velvære. En hudpleier arbeider ofte i eller driver egen salong, og salg av produkter er en del av arbeidsdagen. Kundebehandling, salg og markedsføring er derfor også viktig kompetanse å inneha. Du vil møte mange forskjellige mennesker det er derfor viktig å ha personlige egenskaper som gjør at du kommer i god kontakt med mennesker og kan skape trygghet i behandlingssituasjonen. - Forebygge hudproblemer - Hudpleiebehandlinger - Kroppsbehandlinger (SPA) - Stell av hender og føtter - Farging av vipper og bryn - Hårfjerning - Make-up - Ørehulling - Hudpleiesalonger - SPA-sentere/hoteller - Parfymeri/salg - Produktleverandører - Dagsenter - Bo- og behandlingssentre - Vg1 Helse- og oppvekstfag - Vg2 Hudpleie - Vg3 Hudpleier 14

15 HELSE- OG OPPVEKSTFAG GIR MANGE MULIGHETER Fagskole : Har du lyst til å spesialisere deg uten først å skaffe deg studiekompetanse, er fagskolen det riktige for deg. Fagskolen er en spesialisert etterutdanning som tar ett eller to år på fulltid. Mange av tilbudene finnes også som deltids og/eller nettstudier. Fagskole er altså langt kortere etterutdanning enn studier ved høyskole eller universitet. Inntakskravet til Fagskolen er yrkeskompetanse i helse- og oppvekstfag og ett års relevant praksis. Det finnes mange fagskoletilbud, for eksempel psykisk helsearbeid, barsel og barnepleie, miljøarbeid innen rus, helseadministrasjon og veiledning. Ved å etterutdanne deg ved fagskolen får du kompetanse som det er stor etterspørsel etter i arbeidslivet. Y- veien Y-veien er en høyere utdanning hvor studiet er lagt til rette for at de med yrkeskompetanse kan komme inn på studier uten den formelle studiekompetansen. Fagskole Fag-/ svennebrev Yrkestittel Yrkeskompetanse 3. og 4. år: Opplæring i bedrift 3. skoleår: Vg3 2. skoleår: Vg2 1. skoleår: Vg1 9 yrkesfaglige utdanningsprogram Påbygging til generell studiekompetanse: Vg3 påbygg (Inntakskrav: Bestått Vg1 og Vg2, et teoretisk år med fordypning i fellesfag med store krav til egen innsats) Vg4 påbygg (Inntakskrav: Bestått yrkesfaglig utdanning m fag/svennebrev eller yrkeskompetanse - 3-årig skole) Snakk med rådgiver eller Veiledningssenteret i din region om dette. 15 Påbygging til generell studiekompetanse Y-veien 3. skoleår: Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse Universitet/Høyskole 3. skoleår: Vg2 2. skoleår: Vg2 1. skoleår: Vg2 3 studieforberedende utdanningsprogram 2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høyere utdanning : Helse- og oppvekstfag kan gi gode basiskunnskaper for å velge høyere utdanning, og mange opplever at dette er en fin og annerledes vei å gå for å få studiekompetanse. Førskolelærerutdanning, ortopediingeniørfag, paramedic, sykepleierutdanning, helsejuss, spesialpedagogikk og psykologi er eksempler på aktuelle studier du kan velge etter helse- og oppvekstfag. Ønsker du å bli yrkesfaglærer i utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag, er det krav om både fagbrev og studiekompetanse for å komme inn på yrkesfaglærerutdanningen.

16 EN UTDANNING I HELSE- OG OPPVEKSTFAG VIL GI DEG: - Gleden ved å arbeide med mennesker - Bedre kunnskaper om deg selv - En utdanning som utvikler deg som menneske - Jobb i helse-, sosial-, eller oppvekstsektoren - Et yrke i løpet av 3 4 år - En trygg og variert jobb - Mulighet til å arbeide i utlandet - Mulighet for videreutdanning på Fagskolen - Mulighet for å bygge videre til studiekompetanse Mer informasjon kan du finne på Bilder: Luth og Scanstockphoto, Layout og produksjon: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune 2014

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kapittel Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kompetansemål: Eleven skal kunne gjøre

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

Mye helse i god tannhelse

Mye helse i god tannhelse Mye helse i god tannhelse Et undervisningsopplegg for videregående skole Innledning Programoversikt Mye helse i god tannhelse Undervisningsopplegget bygger på et tverrfaglig prosjekt initiert av Tannhelsetjenesten

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER YRKESRETTET HØYERE UTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK ERFARING YRKESSTOLTHET UTFORDRINGER MULIGHETER OMSTILLINGER ETTERSPURT LEDEROPPGAVER 1 Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning

Detaljer

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL Tvedestrand og Åmli videregående skole har sin undervisning på Fiane, Holt, Tvedestrand og i Åmli. Skolen har 470 elever og 120 ansatte og er den største videregående

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Siv Arnesen, 19 år, Vestfold, kontorfaget, første året i lære Jeg tenkte

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske kunnskap der du vokser som menneske Om skolen KKG (Kristiansand katedralskole Gimle) er i dag en skole med ca. 1400 elever og 250 ansatte. Skolen ligger i flotte omgivelser på Gimle, med god bussforbindelse

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift tema Bygge på utdannelsen Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 117. årgang februar 2009 www.apotektidsskrift.no Tema: Bygge på utdannelsen Mye å strekke seg etter 30 apotekteknikere leser seg til reseptarer

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

NR. 2 - juni 2010 - årgang 54. Fagblad om yrkesopplæring. Jentene ved lesten. side 4. Helsefagarbeider side 7-13. Vi går ombord side 40

NR. 2 - juni 2010 - årgang 54. Fagblad om yrkesopplæring. Jentene ved lesten. side 4. Helsefagarbeider side 7-13. Vi går ombord side 40 NR. 2 - juni 2010 - årgang 54 YRKE Fagblad om yrkesopplæring Jentene ved lesten side 4 Helsefagarbeider side 7-13 Vi går ombord side 40 Alice Pedersen lager sofa-sko Magnhild Guro Gjørven og Leif Arne

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole.

Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole. FoU-rapport type nr. 5/ 2014 Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole. Elisabet S. Hauge, Eugene Guribye og Winfried Ellingsen Tittel Forfattere Yrkesutdanning i Vest-Agder

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

SKOLEGUIDE 2014 / 2015

SKOLEGUIDE 2014 / 2015 SKOLEGUIDE 2014 / 2015 Innhold: Hilsen fra rektor s. 2 Skolens overordnede mål s. 3 Trivselsregler s. 3 Å være elev i videregående skole s. 3 Skolens utdanningstilbud s. 4 Basisgruppa s. 5 Vurdering s.

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016 ET GODT ARBEIDSMILJØ Kurs og tjenester 2014 2016 Innhold Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine....4 Praktisk informasjon....5 God kommunikasjon....6 Konflikthåndtering....7 Omstilling mer enn

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer