VU- NYTT Oktober 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VU- NYTT Oktober 2013"

Transkript

1 VU- NYTT Oktober 2013 Informasjon for Vestre Ullern Boligsameie (VUB) Av innholdet: Gavlprosjektet Papirkrøll Masse søppel Litt om parkering Nye naboer Tyverier Vaktmester'n Gavlprosjektet Siden sameiermøtet er det nedlagt mye arbeid knyttet til gavlprosjektet. Vi har gjort to viktige valg. Begge legger en føring for det som skjer frem til neste sameiermøte. Det er som kjent dette som skal avgjøre om vi går for prosjektet. Det ene valget som er gjort gjelder den modell byggeprosjektet skal gjennomføres etter. Det andre er hvilket materiale som skal brukes i de nye gavlene. Modellen. Det sto mellom en modell som på fagspråket kalles "åpen bok" og en mer tradisjonell løsning der oppgavene settes ut etter en anbudsrunde. Åpen bok- prinsippet er ment å gi en kunde som oss fullt innsyn i alle deler av prosjektets økonomi. Byggelederen tar seg betalt gjennom å pålegge hver faktura en fast prosentsats. I vårt tilfelle var vi tilbudt 12,5 prosent. Selvaag, som vi benyttet frem til sameiermøtet sist vår, sto for en slik åpen- bok løsning. Styret mente at det var viktig for oss uansett modell å ha en teknisk og faglig rådgiver som var 100 prosent vår. Derfor sendte vi rett før sommerferien invitasjoner til åtte rådgivningsfirmaer om å

2 redegjøre for hvordan de ville løse en slik rolle. Fem rådgivere, Selvaag inkludert, ble rett etter sommerferien innkalt til å møte oss, en for en. Samtalene ga oss en mulighet til å trekke på de erfaringer disse firmaene hadde gjort. Rådene vi fikk var ikke entydige, men ga oss mye god kunnskap. I en "finale" sto det mellom Selvaag på den ene siden og prosjekt- og byggeledelsefirmaet Øyvind Moen AS på den andre. Majoriteten av aksjene i firmaet er eiet av OBOS, med de ansatte som deleiere. Styret fant at det var for stor usikkerhet knyttet til "åpen bok", samt at Øyvind Moen med sin prosjektansvarlige Dag Solvang ga et godt inntrykk. Derfor ble bedriften valgt som vår rådgiver. Vi har anmodet Selvaag om å delta i en eventuell anbudsrunde knyttet til selve byggearbeidene, men dette har konsernet senere avslått. Materialet. Under gjennomgangen med de inviterte rådgiverne var det imidlertid et klart råd, nemlig ikke å benytte forskjellige materialer i gavlene. Begrunnelsen var å unngå et behov for jevnlig vedlikehold. Overgangen mellom forskjellige materialer krever tekniske løsninger, som ikke minst inviterer til vanninntrengning. Det ble også påpekt at materialer som tre og murpuss kan kreve vedlikehold etter noen år. Dette kunne vi ha håndtert om det var enkelt å komme til med lift eller lignende, men med vårt bratte terreng kreves det stillaser. I det kostnadsestimatet som ble presentert på siste sameiermøte var kostnadene til å sette opp og fjerne et stillas anslått til syv millioner kroner. Derfor har styret valgt å gå videre med en løsning utelukkende basert på tegl, som skal være så godt som vedlikeholdsfritt. Som dere husker var de løsninger som sist ble presentert for sameierne basert på en kombinasjon av tegl, tre og murpuss, eventuelt plater i betong eller kunstfiber. De fleste sameiere, styret inkludert, syntes disse løsningene ga et meget godt uttrykk. Det er derfor viktig for oss at en løsning med tegl/murstein skal gi den samme "Ja, dette er flott!"- følelsen. Arkitekt. For å sikre dette har vi engasjert 4B Arkitekter. De arbeider nå med to oppgaver. Den ene er å utarbeide en teknisk løsning og en mengdeberegning. Dette legger et grunnlag for at firmaet Bygganalyse kan gjøre en beregning av hva gavlprosjektet vil koste. Denne delen av arkitektens arbeid vil også ligge til grunn både for en eventuell byggemelding til Oslo kommune og en påfølgende anbudsrunde. Den andre oppgaven er samtidig å lage det uttrykket som gjør våre gavler til de peneste i byen. Styret har fått noen skisser som er kommentert, men det foreligger når dette skrives ikke noe som forteller hva som blir et endelige forslag til sameiermøtet. Stikkprøver. For å få kunnskap om hva som befinner seg bak platene i gavlene våre er det to steder tatt stikkprøver, en i Vesteråsveien og en i Vækerøveien. Umiddelbart synes det som om tilstanden er bedre enn vi kunne frykte, samt at tykkelsen på isolasjonen var fem centimeter over det som var antatt (den er 20 cm, ikke som alle mente 15). Om stikkprøvene er representative reduserer det den økonomiske usikkerheten knyttet til gavlprosjektet. Sameiermøte. Styrets målsetting er å invitere til et sameiermøte senest ved utgangen av november. Dårlig papir Eller rettere sagt, vi er usedvanlig dårlige på papir! Folkene som tømmer papir er nå så lei av at beholderne er overfylte at Renovasjonsetaten har tatt affære. Etter en inspeksjon er en mulighet at papirbeholderne fjernes fra søppelrommene og vi får papircontainere ved utkjørslene. Problemet er ikke minst at når vi kaster papp blir kassene ikke slått flate eller skåret opp. De som kommer deretter legger sitt på toppen, og det renner over. Faktisk er det også noen som kaster helt vanlig søppel i

3 papirbeholderne, til tross for at de er godt merket. (Om noen har medhjelpere som ikke leser norsk bør disse undervises.) Om vi skjerper oss kan det være en mulighet for å beholde vår nåværende løsning. Det er ubetinget bedre enn å måtte frakte papiret bort til en container. Klarer vi dette? Mer om søppel Vi har også vært plaget av at bygningsavfall tømmes i søppelbeholderne. Det tar søppelmennene ikke med seg, slik får vaktmester Jan Ove en ekstra jobb. Den tiden kunne han brukt til noe mer produktivt. De av oss som pusser opp er ansvarlig for at håndverkerne tar med seg alt søppel. Vi vil fakturere de sameiere som bryter dette pålegget. I fjor høst, da plenen var gjennomvåt, kjørte noen håndverkere inn nedenfor blokkene i Vækerøveien. De satte seg selvfølgelig fast, og klarte å rote det skikkelig til før bilen kom fri. Sameieren som pusset opp ble foreholdt at det var hans ansvar å ordne opp, noe som ble gjort da våren kom. OBS: Bygningsavfall kan heller ikke kastes i de månedlige søppelcontainerne! Vi får en økonomisk "straff" for alt slikt som legges der. Det er som kjent heller ikke lov å kaste elektriske artikler som ovner, lamper etc. i containerne. Også her blir vi straffet. Slikt kan enkelt og gratis leveres hos alle hvitevareleverandører, for småelektrisk også for eksempel hos Meny på CC Vest. Enda mer om søppel Det er ikke så lenge siden vi ryddet åtte containerlass med rot og søppel fra fellesområdene. Nå er det begynt å fylles opp igjen, både i sykkelbodene og andre steder. Lykkelige eiere av slikt bør fjerne det. Alternativt er det bare å dumpe slikt i containeren, slikt er fritt vilt! Eller varsle vaktmester Jan Ove for å få det fjernet. Varmtvann Da har vi skiftet ut de siste av de gamle varmtvannsberederne! Uten varmtvann blir det utrivelig for de som blir rammet. Siden berederne skrantet og vippet på kanten av kaldtvannsstupet, har vi systematisk skiftet dem ut. Siden vi også har skiftet mye av rørene i sirkulasjonssystemet burde vi nå kunne lene oss tilbake og stryke "varmtvann" av tiltakslisten. Elbiler Elektriske biler har sine fordeler, ikke minst kan de få gratis strøm i byen. Men ikke hos oss! I vedtektene står det: "Beboer som anskaffer elektrisk drevet bil må imidlertid for egen regning anskaffe fastmontert individuell måler og selv betale for strømbruk." De som har anskaffet elbil kan kontakte vaktmester for bestilling av måler. Parkering forbudt Mellom langblokkene i Vesteråsveien er det et område som kan brukes som snuplass. Om det er aktivitet ved bilen som det heter er det ikke mer firkantet enn at man kan lesse av eller på. Men all parkering er strengt forbudt! Også for håndverkere! Årsaken er at her er det kummer som brannvesenet skal koble seg til om det brenner. Da er det for kostbart i liv og verdier om man først må fjerne eller manøvrere seg rundt en hensatt bil. Biler som står parkert her blir fjernet og eieren får regningen.

4 Mer parkering Nja, egentlig det motsatte. Veibiten i Vesteråsveien, fra man svinger 90 grader inn mot gjesteparkeringen og garasjeanleggene, er vår private vei. Langs denne er det nå hensatt flere biler og en mengde hengere. Dette må vi få orden på, både av hensyn til brøyting og til sirkulasjon av bruken. Det vil bli satt opp skilt som redegjør for at de samme reglene gjelder her som for gjesteparkeringen, nemlig at gjester kan parkere og at hengere ikke kan stå der. Nye naboer Iver Bertrand Lutken har overtatt Vesteråsveien 26D for kr mens John Emil Myhre flytter inn i Vesteråsveien 28 (kr ). Aksel og Hanne Mette Grimsgaard er våre naboer i Vesteråsveien 32 (kr ), Pia Cherry i Vesteråsveien 32 (kr ), Vivi Merethe Natvig i Vesteråsveien 36 (kr ) og Hans Hottran i Vesteråsveien 44 (kr ). I samme nedgang har Louise Koren Dahll og Robin Holtedahl kjøpt seg inn(kr ). I Vækerøveien 129B har Tor Olav Carlsen og Rebekka Gitlestad flyttet inn ( ) mens Ole Petter Forfot og Anne Salmonsen er ny sameier i Vækerøveien 135C (kr ). Ole Jørgen Johnsrud og Jorunn Marie Stiansen er nye naboer i Vækerøveien 135D (kr mens Sofia Lino Do Campo har overtatt i Vækerøveien 139 (kr ). Ring, ring I to oppganger er hele ringeklokke- og porttelefonsystemet skiftet. De opprinnelige systemene skranter og det finnes ikke reservedeler. Prisen per oppgang er ca kroner, så det naturlige er å ta problemene etterhvert som de oppstår. Apropos, vi har fått mange nye naboer og skiltene til postkasse og dørklokker ser mange steder ut deretter. Leverandør av skilt er MISTER MINIT, Vækerøveien 205, 0751 OSLO, tlf: , e- post: Holder til på Røa- senteret, på baksiden av vinmonopolet. Med åpningstider: 9 20 (18 ) er det enkelt å hente nye skilt der. Å ha ens skilting er sameierne pålagt. Eventuelt må skiltene skiftes av sameiet for sameiers regning. Tyverier Fra både garasjehuset i Vækerøveien og andre steder er det stjålet vinterdekk på felg. Også en båtpresenning er stålet. Tyveriene har skjedd også fra låste bur i garasjen. Pass derfor på dekkene, særlig nå som det er tid for dekkskift. Slikt må politianmeldes. Det er også stjålet nummerskilt fra flere biler parkert under langblokkene. Det var en er liten trøst at skiltene var pent skrudd av. Høstdugnad i Vesteråsveien Godt vær var bestilt og ble levert. Dette førte til bra oppmøte. Et tyvetalls beboere stilte med god arbeidslyst. Alle sommerblomster i kassene ble fjernet og erica ble plantet. Ellers ble underskogen klippet ned på baksiden av blokkene, fra gjesteparkeringen til lekeplassen. Høstmørket dannet en naturlig avslutning for dugnaden ved ca tiden. Vi fikk innspill fra beboerne, forteller styremedlem Knut Martinussen. Et var å få stativer i de sykkelbodene som ikke har det. Slik kunne det bli lettere å låse syklene forsvarlig. Andre innspill var litt motstridende - noen vil fjerne trær og andre vil beholde dem.

5 .. og i Vækerøveien Det var som møtte på dugnaden i Vækerøveien. Mange "småtrær" mellom blokkene ble felt. Et tre som sto og slo mot en gavlvegg ble også fjernet. I år var det Vækerøveiens tur til å få nye, fine blomsterkasser. Disse ble fylt med erica. Så var det kosting av balustraden og noe rydding i fellesboder. En fin og effektiv arbeidsgjeng :- ), oppsummerer dugnadsleder Unni Fürst. Slukene Slukene på terrassene er stadig en kilde til vannlekkasjer. Nå som det er høst, fjern løv som kan tette nedløpene! Og når vinteren kommer kan det være en god investering å legge inn en varmekabel. En kabel med støpsel (derfor enkel å montere) koster bare noen hundre kroner. Det er det verdt! Å ringe vaktmesteren Å ringe vaktmester Jan Ove gjør du helst i arbeidstiden Han bor omtrent på Hønefoss, så å tro på at han kan rykke ut på kveldstid er lite realistisk. Er det noe dramatisk som er skjedd, vi gjentar dramatisk, så kan man ringe til Asker & Bærum Vaktmesterkompani, vakttelefon De vil vurdere dramatikken, eventuelt ringe styret for å få godkjennelse til å rykke ut (det koster penger). Beboere som påfører sameiet en unødvendig utrykning må selv dekke utgiften. Jeg snakker gjerne med folk, men helst i arbeidstiden! Det er ingen grunn til å ringe meg tidlig lørdag morgen og spørre om det blir snø eller sent om kvelden for å få skiftet en lyspære, sier Jan Ove. Skjevt og vaklevorent Rekkverket langs parkeringshuset i Vesteråsveien vil bli rettet opp og pyntet på før vinteren kommer. En mer varig løsning, eventuelt med en bredere sti, kan komme i forlengelse av gavlprosjektet. Behov for evakuering? Om det blir brann, er det noen som da trenger hjelp fra brannvesenet for å komme seg ut (bevegelseshemmet etc)? Styret vil lage en evakueringsliste som redningsmannskapene kan arbeide etter om ulykken skulle ramme. Gi beskjed til vaktmester Jan Ove eller send en melding til

6 Hva befinner seg bak veggplatene? En stikkprøve tas i Vesteråsveien. Asbest i platene krever fagfolk med verneutstyr: (Foto: Knut Martinussen)

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER 1 NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER Vi er glade for å ønske nye beboere velkommen i Lersolveien borettslag. Vi er et borettslag som består av 5 blokker med 12

Detaljer

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER Bladlusa Kun 6 uker til jul :-) 10. november 2010 ENDRING - NYE REGLER / OPPUSSING AV BAD ( VÅTROM) Nye krav til oppussing av våtrom (bad og vaskerom) Fra 1. juli i år ble det innført ny Plan- og bygningslov.

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

BORETTSLAGET/2 (2009 ---)

BORETTSLAGET/2 (2009 ---) BORETTSLAGET/2 (2009 ---) s. 7. Referat styremøtet 13. Mai 2009 s. 10. Styret 2009 (med konto og prs.nummer) s. 11. Styret 2009 (uten konto og prs.nummer) s.12. Infoskriv mai 2009 s.14. Innkalling til

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Informasjon og oppsummering fra beboermøtet

Informasjon og oppsummering fra beboermøtet 1. Oslo, 4. januar 2015 Riktig godt nytt år! Informasjon og oppsummering fra beboermøtet Styret takker for et konstruktivt og hyggelig beboermøte den 24. november med mange diskusjoner og gode innspill.

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Side 6 Side 10-11 Side 16 Verdt

Side 6 Side 10-11 Side 16 Verdt Generalforsamling sameiermøte 2015 Side 6 Enkel styrehverdag i Webersgate borettslag. Side 10-11 Vaktmesterservice styrker staben. Side 16 Verdt å vite 1-2015 Tema Dugnad 70 prosent av 153 boligselskap

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Informasjonshefte for Oksval II Sameie

Informasjonshefte for Oksval II Sameie Informasjonshefte for Oksval II Sameie Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Historisk oversikt over Oksval II 3. Beskrivelse av sameieformen 4. Sameiermøtet 5. Styret 6. Fellesutgifter/vedlikeholdsfond 7.

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 4/2011 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 4/2011 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Innhold Leder... Manglende dørskilt... Informasjon fra Miljøutvalget... Nytt fra styreledere... Litt av hvert å henge fingra i i

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

ForsikringsNytt. Tunge investeringer letter jobben. nr.1-2009. - Innherred Renovasjon IKS. Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring

ForsikringsNytt. Tunge investeringer letter jobben. nr.1-2009. - Innherred Renovasjon IKS. Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring ForsikringsNytt nr.1-2009 Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring Tunge investeringer letter jobben - Innherred Renovasjon IKS Leder ForsikringsNytt nr.1 2009 Foto: Jonny Syversen Salgssjef

Detaljer

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2012. Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2012. Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes Innhold Leder... Avfall utenfor papirkonteiner n igjen... Informasjon fra Miljøutvalget... Nytt

Detaljer

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar.

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Innhold 1 Saker styret har jobbet mye med:... 2 1.1 Taklekkasje... 2 1.2 Lekkasje i leilighet i 1.etg....

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer