Beboernes innspill til endringer av uteområdeplanen Etterstad Sør Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beboernes innspill til endringer av uteområdeplanen Etterstad Sør Borettslag"

Transkript

1 Beboernes innspill til endringer av uteområdeplanen Etterstad Sør Borettslag Satt sammen av Outi Torvinen, A Innspill til parkeringsplasser og veier Imøtekomme kravene fra godkjent reguleringsplan 1 Utvidelsen av parkeringsplassen mellom blokkene 81A og 71A med 4 nye plasser blir for nært oss som bor i E.sl. 71 A pga. støy og eksos. Vi trenger gressplenområdet til lek og hyggestunder på balkongene. Maks utvidelse til 2 plasser! 2 Etter det jeg kan se på planskissen fra BLÅ, så ser det ut for meg at den eksisterende parkeringsplassen mellom Etterstadsletta 71 og 81 planlegges utvidet fra dagens 10 plasser til 14 plasser. Dette vil innebære at parkeringsplassen ender opp med biler nesten helt inntil min balkong i første etasje i nr. 71 A. Jeg har allerede i dag har en ganske stor parkeringsplass foran leiligheten min, og etter den nye planen vil sjenansen bli bektraktelig forverret med hensyn til utsyn og bomiljø rundt leilighet og balkong. Jeg har også et soveromsvindu ut hit, som parkeringsplassen også vil komme mye nærmere inntil, med støy og eksos som den medfører. Jeg ber derfor om at parkeringsplass mellom 71 og 81 ikke utvides noe mer utover det den er i dag, og at den skisserte endringen fjernes I fremtidige revisjoner av planen 3 Generelt er jeg misfornøyd med at det bygges så mange parkeringsplasser på 60-raden, men forsto det som at vi må øke antallet pga eksternt press. Flest mulig plasser for el-bil er da hvertfall et ønske. 4 Når det gjelder el biler og parkeringsplasser håper jeg det blir så få som mulig da vi trenger parkeringsplassene til vanlige biler. Det som forøvrig vil skje når noen kjøper seg el bil er at denne bilen vil komme i tillegg til den de allerede har. Antallet biler vil øke. 5 Det synes ikke som om de framlagte skisser ikke har tatt inn behov for "hjemmelading" av el-bil, kun parkering av el-bil. En reservering av p-plasser til elbil uten infrastruktur knyttet til lading bør utredes grundigere av styret. Det finnes flere ladeløsninger og en type løsning går under betegnelsen Mode 3, type 2, kombinert med en betalings- og drift/vedlikeholdsløsning. Hver bruker betaler for bruken og ladestasjonene fjerndriftes. Antagelig vil det lønne seg å sette av ett egnet ladeområde hvor vi via ladekort kan lade elbil, f.eks. i 3-5 timer for så å flytte elbilen. Ladestasjonen er selvfølgelig avhengig av "nok" strøm, og plassering bør derfor vurderes ut fra dette sett i forhold til kostnad og arealdisponering. Ved å etablere et reservert ladeområde bør styret også vurdere bruken privatrettslig, i relasjon til husordensregler/parkeringsregler/avtale med parkeringsselskap. Firmaet Infratek AS jobber med denne type oppgaver og har bred kompetanse. (Breivollveien 31, 0668 Oslo tlf Ladeområde for el-bil med tidsbegrenset lading og betaling for lading bør vurderes. E-biler parkerer deretter som vanlig bil. 7 Styret bes om å legge fram en gradert gjennomføring av planen for parkeringsplasser, og en avviklingsplan av leide P-plasser på kommunal grunn over 50 raden. Skråparkering synes å fungere greit i enkelte omrader. 8 Jeg tror det kan være fint å etablere flere parkeringsplasser, slik at vi sikre fremtidig behov og også kanskje kunne benytte disse til gjesteplassen, MC eller til oppbevaring av tilhengere.

2 9 Jeg lurer på hvordan kostnader for lading av elbiler skal sikres slik at kostnad for ladingen belastes brukerne av plassen. 10 Jeg er sterkt negativ til å omlegge mer av våre gressplener til asfalterte parkeringsplasser. Spesielt negativ er jeg til endringene foran meg på 60-rekka. Jeg kjøpte leiligheten min her pga. de flotte grøntarealene vi har rundt oss. Da jeg flyttet inn her var det kun langsgående parkering. Parkeringsplassene i 60-rekka ble anlagt senere og tok vekk mye av den hagefølelsen som var her før. At disse parkeringsplassene nå skal utvides ytterligere kommer jeg derfor til å jobbe imot. Generelt mener jeg: De som ønsker å parkere i borettslaget må selv bære kostnadene dette medfører. Den øvrige majoriteten bør ikke belastes med de ulemper og utgifter dette medfører. Penger til vedlikehold og omlegging av veier/parkering bør hentes fra de som parkerer. Prisnivået for å hensette en bil i vårt borettslag er altfor lav og dette er noe av grunnen til at vi nå mangler parkeringsplasser. Jeg ser mange biler på gratisparkering hos oss som aldri blir brukt. Disse ville trolig vært parkert andre steder hvis det ikke hadde vært gratis. Jeg foreslår f.eks. at dette løses slik: 1. Vi innfører parkeringsavgift på samtlige unummererte parkeringsplasser i borettslaget. 2. Vi finner et system som er fleksibelt og enkelt gjerne basert utelukkende på betaling med mobiltelefon. 3. Prising bør være differensiert, f.eks.: - Måneds abonnement for én bil. - Time-for-time abonnement. - Hvis samme eier har flere biler så er prisen for bil nummer 2 høyere enn for bil nr Inntekt går til et fond hvor formål er å vedlikeholde veier og etablering av et underjordisk parkeringsanlegg sentralt i borettslaget. Alternativt foreslår jeg at vi beholder dagens ordning og antall parkeringsplasser i de områdene hvor beboere motsetter seg mer asfaltering. 11 Elbiler: Selv om det nå er lite behov og få elbiler kan det være fordi det ikke er tilrettelagt for elbiler. Det bør tas hensyn til det når man vurderer antall. 12 Reparasjon/nylegging av asfalt på veier, og korrigering av fall/avløp planlegges.

3 B Inngangsparti, sykkelparkering, og MC-parkering 13 Jeg synes at det er planlagt veldig mye betong. Er det mulig å bevare inngangspartiene utseendemessig i større grad? Jeg ser at mange av takutspringene over inngangene er slitte og nok trenger å byttes ut, men synes personlig at det er positivt at alle inngangene har noe særpreg (hvordan skal vi ellers finne hjem?? :-) ). Synes også at stilen til inngangspartiene passer godt til hvordan blokkene ser ut, og ønsker ikke en stor betongplass foran. 14 Jeg synes de foreslåtte inngangspartiene ser litt nakne ut. I 59 A har vi en hekk som er fin når den blir pleid og klippet ned med mellomrom. Jeg synes det ville være koselig å beholde den. Jeg ser at for vaktmestrene ville det være tidsbesparende å fjerne alle hekkene. Det gir bortfall av vedlikehold av hekkene og gressklipping vil kunne utføres enklere. Så her blir det en balansegang mellom hva vi får ut av vaktmestertjenestene og estetikk (subjektivt). Det er i hvert fall min personlige mening at inngangsparti med velpleid hekk ser penere ut enn inngangsparti uten hekk. Lykke til med det videre arbeidet. Det blir fint å få en plan for hvordan vi ønsker at borettslaget vårt etter hvert skal se ut. Styret skal ha honnør for å ta tak i dette området som neppe er behandlet helhetlig tidligere. 15 Det bør settes opp alternativer for inngangsparti for avgjørelse Forslaget om betong foran inngangsparti så ikke bra ut. Betong virker veldig kaldt. Vennligst vurder annet materiale eller behold asfalt. Fotrist forslag synes bra. 17 Foran de fleste innganger er det tilhogde steinheller. Disse må beholdes selv om plassen utvides. Det foretas en individuell vurdering av hvert inngangsparti knyttet til utvidelse, og nyetablering av fast dekke (asfalt). 18 Sykkelskur: Plasseringen av disse i planen er ikke fornuftig i forhold til hvordan man bruker veinettet. I tillegg er alle plassert i ytterkanten av borettslaget. Det kan se ut som landskapsarkitekten trenger å snakke med noen som bor her for å finne bedre løsninger. 19 Sykkelhus fordeles rundt på området. 20 På asfaltflekken som er satt av til MC-parkering (ved søppeldunkene utenfor nr. 59) er det kun plass til en scooter. Utenfor blokka står det i sommerhalvåret som regel tre motorsykler, ofte fire. Resultat: Vi parkerer litt her og der. For å ha oppsyn med eiendelene er det ikke veldig aktuelt å parkere langt unna (ute av synet), spesielt så lenge det ikke finnes gode låsmuligheter. Ønske: Utvidelse av arealet (asfaltflekken): Det opparbeides et lite asfaltert felt i området mellom Ettersadsletta 59 A og B, evt. på yttersiden av hekken ved enden av blokken ved oppgang B. Dette vil løse det praktiske problemet med MC-parkeringen til beste for alle brukere. Ønskedrøm: Parkering på støpt betong eller heller/steinlagt grunn, med låsmuligheter i bakken. Låsmuligheter: Det finnes mange varianter for «ankerlåsing» av MC i bakken. I korte trekk er dette et «øye» man kan trekke låsekjetting gjennom. Ankeret kan støpes eller skrus rett i underlaget. Se bilder/eksempler nedenfor. Et anker bør plasseres i nærheten av frem- eller bakhjul på parkert MC. Det (ankeret) trenger ikke være avansert (kostbart). Hovedpoenget er at det er et feste til kjettingen. Da er det lite fristende å forsøke å ta med seg sykkelen. Når det er sagt, jeg har inntrykk av at vi bor i et hyggelig og fredelig område, uten særlig mye tull og fanteri.

4 PS: På en varm sommerdag (i sola) kan sidestøtta på en tung MC gå tvers gjennom asfalt, og tippe over, helt uavhengig av hva slags underlag som finnes under asfalten. Mer info: partienes- mening- om- mc- og- moped- i- bytransport 21 MC parkering flyttes VEKK fra inngangspartier. C. Innspill til sittegrupper og trær og grill 22 Sittegruppe sør for 67A er ikke ønskelig for ende - leilighetene her, vi får da sittegrupper ved alle våre tre yttervegger. Trær er ok for meg, men de i lavere etasjer ønsker det ikke pga lys og utsyn. 23 Fra 67: Når det gjelder grillplass, foreslår jeg området ved siden av flaggstanga. Der er det ikke så mange som vil bli plaget av grillos og 'bråk', da det ikke er så mange vinduer mot denne plassen. Og så er det likevel litt mer intimt og koselig. Så kan man 'skjøte litt' på asfalten som er der allerede i steden for å ta av gressplenen. 24 Ikke sittegruppe sør for 67 A. Planlagt sittegruppe med grill vil gi mer støy og evt grillos, noe som også interessenter ser på som negativt ved kjøp av bolig. Dette vil også berøre beboere i nr 67 som har stuevindu/ soveromsvindu mot dette området. Jeg håper virkelig at dere vil revurdere disse planene, og ikke gjøre tiltak som uten tvil reduserer verdien på visse boliger i borettslaget. Etterstadområdet er ettertraktet for sin solrike og rolige beliggenhet og fine grøntområder. La det fortsette :-) 25 Bjerk og furu direkte nord for 77B kan gjerne kappes da de sperrer for utsikten Dessuten ser bjerka litt vel nærme husveggen ut. 26 Når det gjelder trær utenfor 65 vil dette gi dårligere lys-/solforhold, noe som vil føre til verdireduksjon. Jeg bodde i 59 før, og da jeg skulle selge, var det flere som påpekte treet som skygget for både sol og lys. I stedet for å sette opp flere trær, vil jeg heller foreslå at noen av de største trærne fjernes. 27 Trær rad mot Etterstadparken som foreslått/tegnet inn bør byttes ut med store prydbusker Beplantning: Det er forslag om nye trær utenfor blokk 89. Sikkert bra hvis de ikke er for høye. Hva skjer med de 4 store/høye trærne som står bak blokk 89 B og utenfor gangveien mot grønt/friarealene. De trærne hører kanskje til kommunen men tar nå all utsikt til sjøen (som jeg så mye av tidligere). Hvis mulig og eventuellt i samarbeid med kommunen fjerne noen av disse trærne. 29 Arkitektene bak Etterstad Sør hadde en ide om at omradene her skulle være luftige/med gode solforhold. Gjennom tidene er det plantet trær, svært lite planmessig, og ofte på personlig initiativ. Vi ber om at styret utarbeider en total beplantningsplan med prinsipper til hvilke trær/busker/hekker som ønskes, høyde, avstand i forhold til blokk, veg/parkering, andre trær og ikke minst i forhold til utsikt/lysinngang. Det bør legges til grunn at nyplanting skal utformes på en slik må te at det letter gressklipping, vedlikehold, ikke plante kjente allergifremkallende arter. Konkret; ikke noen nyplanting av trær før en plan er laget. (tips: Teisen Park borettslag har en slik tilsvarende plan) 30 Tørkestativer: Flere tørkestativ brukes til «klestørk». En fjerning av alle stativene synes unødvendig. Enkelte stativ kan kanskje brukes som sykkelparkering? (legge tak over). All vegetasjon (tujaer) rundt stativene fjernes.

5 31 Skal noen av de felte trær i desember erstattes i forbindelse med fornyelsen av uteområdene? Nye store trær bør ta hensyn til beboerenes ønske om å sol på sine balkonger. Det er også mange store trær i parken rett ved siden av oss. Vedlikeholdskostnadene med antallet nye trær og busker bør synliggjøres 32 Jeg ønsker med dette å protestere mot planlagt uteplass mellom blokk 65 og 77. Vi som bor i 65 B har allerede en grillplass og lekeplass utenfor blokka på motsatt side. Dette medfører en del støy, og det å få en uteplass på den siden av bygget hvor vi har veranda, vil medføre at vi får støy fra begge sider og dere vil frata oss gleden med en sjenert ballkong. Sånn som situasjonen er per i dag, blir plenen brukt til å grille, slappe av på pledd samt lek. Jeg vil nesten påstå at plenene i borettslaget benyttes hyppigere enn de konstruerte uteplassene. Det store plenarealet og muligheten dette gir til lek og avslapping er en av de tingene som skiller nettopp dette borettslaget, fra mange andre i Oslo. Borettslagets fellesområder er fine som de er i dag, og brukes hyppig. Ber derfor om at planene for uteområdene legges på is. 33 Foreslått ny sitteplass på verandasiden bak 65 A og B (til retning 77). Negative konsekvenser: Støy og innsyn, los fra grillen, utsikt bli sperret med nye træ, ødelegger plenen, negativt for verdien på leiligheter?. Mulige positive konsekvenser: sosial arena for beboere, Mulig verdiøkning? Trær skaper mindre innsyn og er estetisk vakkert. (Fellesforslag) Fint som det er, ingen endringer. 29 personer (også inkl 1-2 barn) Foreslåtte nye sitteplasser bak 65 AogB: Nye trær ok for meg: tre personer Foreslåtte nye træ og ny grill - er kjempebra to personer. Ingen betongplatting under benkene. En person. Foreslår at benker flyttes til kortsiden av blokka, slike det praktiseres av beboere, ikke i skyggen foran blokkene; en person 34 Gangsti mellom 79 sin bakdør og 89. Er den i bruk? Er det flere mosedekte stier som denne; vi kan fjerne dem mens vi er i gang og oppgraderer?! 35 Det bør anvise plass for deponering av snø. Dette er aktuelt på snørike år.

6 D. Søppelhåndering, silo og containere 36 Det hadde vært veldig fint hvis styret hadde lagt ut bilder og priser på forskjellige typer søppelbrønner som er aktuelt å skaffe i borettslaget. beboere er veldig opptatt av pris og at fellesutgiftene ikke økes. personlig er jeg for å ha den typen dem har på Etterstad vest da dem er penere og billigere også mindre problemer med om vinteren når det gjelder snø og is. veiene i borettslaget er hullete og veldig dårlig stand å burde byttes. i forbindelse med graving av søppelbrønner er det kanskje en ide å samkjøre det med å skifte asfalten på veiene i borettslaget. det er lettere å forhandle pris når oppdraget blir større. (det lønner seg å innhente pris fra flere og forhandle om prisen). 37 Bodde sist i Lilleberg Brl, der de har de «beste nedgravbare avfallstasjonene». Kommer det ikke bedre forslag, kan jeg opplyse at de er de eneste våre to hunder går forbi uten å vise nysgjerrighet. 38 Det bør settes opp alternativer for søppelløsning for avgjørelse Positivt med nedgravde avfallsbrønner. De plasseres i tilknytning til eksisterende snuplasser (P1 og P4 er allerede foreslått, mangler i P2 og P3) for å bedre fremkommelighet/trafikksikkerhet. 40 Negativ til nedgraving av avfallsbrønner. 41 En av stedene for søppelplasser bør ha en mulighet for å levere glass/metall (kanskje i området ved butikken) 42 Søppelkasser: Universell utforming bør være et viktig punkt når man vurderer type søppelsystem. Og det er ikke bare fordi de med best utforming også ser best ut, men det er jo en bonus. 43 Forslag til flytting av avfallsplass ved 57B. Historie: Plutselig dukket det opp en grussilo ved 57B. Vi diskuterte det litt og sa under tvil ja. Så balla det på seg: En til grussilo, En normal container, En megastor container/en megalang container. Det tok lang tid å få vite at halvparten var for andre borettlag. Den lange containeren sto som en mur mot gresset som også ble ødelagt av traktorene. Bråk: Enkelte dager kjører traktorene fra 0700 til langt på kveld. Ved tømming slamrer skuffene mot containerveggen. Den lange skuffa smeller som en liten spregning. Når den megastore containeren slippes ned på asfalten smeller det og hele blokka rister. Vi har nok av sprekker i blokka som det er. Dette sitter jeg i sofaen med ryggen mot veggen og bare veggen mellom meg bråket. Forslag til flytteplan: Vi har sagt ja til 1 grussilo og den får stå. Den andre siloen flyttes foran vaktmesterbygget eller til det borettslag den brukes for. Containeren flyttes ved at pappcontaineren flyttes dit hvor søppelskapet er flyttet fra og containeren der pappcontaineren sto. Det passer seg ikke med stor avfallsplass åpent mellom blokkene Det forringer verdien på leilighetene. Hvis folk på visning vil se leiligheten fra baksiden må de gå rundt en stor avfallsplass og da kommer de ikke tilbake.

7 Ellers innspill: Innspill til vedlikehold av uteområder generelt: mose på asfalt, kantsteiner, a. Vedlikeholdsinstruks til Det bør utarbeides vedlikeholds-instruks mht. fjerning av mose, gjengrodde kantsteiner mv til vaktmesterne. vaktmesteren b. Medfører ny plan større vedlikeholdsutgifter? c. Konkurranseutsetting av vaktmestertjenester? d. Vedlikeholdsplan for bygninger d. Vedlikehold av anlegg ute? I beboermøtet ble det opplyst at de fremlagte planer vil medføre økte vedlikeholdsutgifter. Vi er veldig skeptiske til å etablere flere forhold med økt vedlikeholdsbehov, og økte kostnader. Vi ber styret orientere om vedlikehold skal leies inn/utføres av vaktmestersamarbeidet/eller om vaktmestertjenesten tenkes avviklet. Styrets forslag til tiltak forutsettes lagt frem med en kostandsprognose, og eventuell betydning for husleien. Styret bør orientere om andre vedlikeholdsbehov knyttet til bygninger o.l. og lage en samlet vedlikeholdsplan. Grill/lekeplasser/flaggplass/gangveger. Plassene er preget av sviktende vedlikehold. Alminnelig vedlikehold, (kantklipping/maling/mosefjerning på asfalt, o.l.) må kunne utføres av vaktmester. Innspill til parkeringspolitikk og praksis. e. Håndheve dagens Helt enig når det gjelder hvilke kjøretøyer (husordensregler) som kan stå på parkeringsplassene. praksis Håper dere nå kan fjerne den bulkete tilhengeren som har stått fast på en parkeringsplass mellom blokk 77 og 79. Den har nesten ikke vært i bruk og har vært til stor irritasjon for oss beboere. Jeg har sjekket hvem som eier tilhengeren: NN.

For et trygt og godt borettslag

For et trygt og godt borettslag Rundskriv Borettslaget Etterstad Sør; 04.11.2013 Velkommen til et beboermøte den 14.11.2013 på Etterstad videregående skole. Møtet varer fra 18.00 til ca 20.00. Møtets temaer er: a) Fornyelse av våre uteområder

Detaljer

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 Tryggheim Forus Skisse for uteområdet Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 INNHOLD 1. GENERELT 2. HOVEDGREP I PLANEN 3. AMFI MED TILHØRENDE ELEMENTER 4. BALLEK 5. TARZANLØYPE/JUNGEL 6. ANDRE ELEMENTER

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad Sør Borettslag Møtedato: 29. April 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Etterstad Videregående skole 90 andelseiere, 10 representert ved fullmakt,

Detaljer

Rapport. Beboerundersøkelse Vevelstadskogen sameie 7.April 2010

Rapport. Beboerundersøkelse Vevelstadskogen sameie 7.April 2010 Rapport Beboerundersøkelse Vevelstadskogen sameie 7.April 2010 I denne undersøkelsen er N=184 respondenter intervjuet pr e-post og postalt. Svarprosent er ca 81 % og anses som meget god svarprosent. Flere

Detaljer

Revidert versjon 2006, vedtatt i styremøte 30. oktober 2006 med gyldighet fra 1. januar 2007.

Revidert versjon 2006, vedtatt i styremøte 30. oktober 2006 med gyldighet fra 1. januar 2007. DOKUMENTET TILHØRER G BORETTSLAG BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLDSPLIKT TIL PRIVATE HAGE- PARSELLER M..M.. G BORETTSLAG BORETTSLAG Dette dokumentet beskriver bruksrett og vedlikeholdsplikt for private hageparseller,

Detaljer

09.01.2012. Prosjekt uteområde Rehabilitering fase 3. Styrets forslag til ramme for prosjekt uteområde

09.01.2012. Prosjekt uteområde Rehabilitering fase 3. Styrets forslag til ramme for prosjekt uteområde 09.01.2012 Prosjekt uteområde Rehabilitering fase 3 Styrets forslag til ramme for prosjekt uteområde Prosjekt uteområde Rehabilitering fase 3 Keyserløkka Øst borettslag har i sine rehabiliteringsplaner

Detaljer

Bjøruparken i Sandnessjøen Alstahaug kommune

Bjøruparken i Sandnessjøen Alstahaug kommune Bjøruparken i Sandnessjøen Alstahaug kommune Prosjektering av grøntareal Planbeskrivelse Landskapsarkitekt Ellen-Karin Kolle Juni 2006 1 Innledning Planarbeidet er på oppdrag fra Alstahaug kommune i henhold

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 07-43 1. Generelt REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 1.1. Omfang og formål. Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor området begrenset

Detaljer

ØVRE SKANSEN BESKRIVELSE UTOMHUS 04.06.2015

ØVRE SKANSEN BESKRIVELSE UTOMHUS 04.06.2015 ØVRE SKANSEN BESKRIVELSE UTOMHUS 04.06.2015 INNLEDNING Rambøll, seksjon landskap har prosjektert utomhusplan til nye boliger på Øvre Skansen på oppdrag for Bybo. Denne beskrivelsen tilhører utomhusplan

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Keyserløkka Øst Borettslag den 15.mai.2012 kl. 18.00. Møtested: Hasle kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Keyserløkka Øst Borettslag den 15.mai.2012 kl. 18.00. Møtested: Hasle kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Keyserløkka Øst Borettslag den 15.mai.2012 kl. 18.00. Møtested: Hasle kirke. Tilstede var 38 andelseiere og 13 med fullmakt til sammen 51stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

SOLSIDEN. Bo ved sjøen - lev i byen SOLSIDEN. Flotte leiligheter med fantastisk beliggenhet. www.solsiden-haugesund.no

SOLSIDEN. Bo ved sjøen - lev i byen SOLSIDEN. Flotte leiligheter med fantastisk beliggenhet. www.solsiden-haugesund.no SOLSIDEN Bo ved sjøen - lev i byen Flotte leiligheter med fantastisk beliggenhet SOLSIDEN www.solsiden-haugesund.no Velkommen til SOLSIDEN Solsiden ligger vakkert til i innseilingen til Haugesund. Her

Detaljer

Merknader til: offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljregulering av Ragnar Schjølbergsvei 1-5. Deres ref.:2013/2249

Merknader til: offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljregulering av Ragnar Schjølbergsvei 1-5. Deres ref.:2013/2249 Merknader til: offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljregulering av Ragnar Schjølbergsvei 1-5. Deres ref.:2013/2249 Det er med stor nysgjerrighet, og dessverre skuffelse at jeg leser høringsuttalelsen

Detaljer

Referat fra styremøte i Viking Borettslag

Referat fra styremøte i Viking Borettslag Den 30. mai 2012, kl. 1830-2200, ble det avholdt styremøte i Viking Borettslag. Følgende deltok: Gunnvor Antonsen, Thomas Myhre Andersen og Anne Storruste Følgende saker ble behandlet: Sak 25/2012 - Konstituering

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget SJEKKLISTE FOR UTEAREALENES UTFORMING Sted: Drammen Dato: 15.05.13 Tema: Undertema: Kommentar: (for tilbakemelding til forslagsstiller og til saksframlegget) 1. Har området sikre og enkle forbindelser

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 vedlegg 2 LEKEPLASSER OG TU illustrasjoner Plan 044-0 - Skadbergbakken - Sola kommune - 4.0.203 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 TU GEERELT 8 5 4 7 SHARED SPACE Alle tun er definert som shared

Detaljer

Alt søppel skal pakkes inn for det kastes inn i container. Søppelcontainer er kun for husholdningsavfall.

Alt søppel skal pakkes inn for det kastes inn i container. Søppelcontainer er kun for husholdningsavfall. Hubroveiens Borettslag HUSORDENSREGLER Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Ethvert husordensreglement

Detaljer

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Oppdatert av styret Mars 2016 Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av bolig og fellesarealer, og har til hensikt å fremme miljø og trivsel

Detaljer

Søknader om felling/trimming av trær og busker, 2015

Søknader om felling/trimming av trær og busker, 2015 Til: Styret i Hallagerbakken borettslag Fra: Grøntutvalget Dato: 8. september 2015 Søknader om felling/trimming av trær og busker, 2015 Bakgrunn Hallagerbakken borettslag er omgitt av furu og mellom bebyggelsen

Detaljer

Hubroveiens Borettslag

Hubroveiens Borettslag Hubroveiens Borettslag HUSORDENSREGLER Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Ethvert husordensreglement

Detaljer

ORDENSREGLER TAGTVEDT II BORETTSLAG pr 2014. Ordensregler er en rettesnor for å bo i et fellesskap, der vi alle kan trives.

ORDENSREGLER TAGTVEDT II BORETTSLAG pr 2014. Ordensregler er en rettesnor for å bo i et fellesskap, der vi alle kan trives. ORDENSREGLER TAGTVEDT II BORETTSLAG pr 2014 Ordensregler er en rettesnor for å bo i et fellesskap, der vi alle kan trives. 1. Kjøring og parkering på området: Borettslaget er et bilfritt område, og kjøring

Detaljer

Gårdsrommet i Marselisgate 31 trengte full rehabilitering. Det var ingen eksisterende fasiliteter, planter eller faste dekker

Gårdsrommet i Marselisgate 31 trengte full rehabilitering. Det var ingen eksisterende fasiliteter, planter eller faste dekker Gårdsrommet i Marselisgate 31 etter rehabilitering To gårdsrom på Grünerløkka Marselisgate 31 og Markveien 23, Oslo Grindaker AS Landskapsarkitekter Tekst: Ingvill Sveen Foto: Grindaker as Landskapsarkitekter

Detaljer

Ener n 12/2011. Så ble det jul allikevel Julestemning Generalforsamling 2012 Leserinnlegg

Ener n 12/2011. Så ble det jul allikevel Julestemning Generalforsamling 2012 Leserinnlegg Ener n 12/2011 Så ble det jul allikevel Julestemning Generalforsamling 2012 Leserinnlegg Ener`n Så ble det jul allikevel... Jula kommer, enten det er mye snø, lite snø eller ingen snø. Jula kommer enten

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Linjebo Borettslag

HUSORDENSREGLER for Linjebo Borettslag HUSORDENSREGLER for Linjebo Borettslag Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvar for. Et godt forhold mellom beboerne utvikler seg best ved at man tar direkte kontakt

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag vedtatt 24.05.84 med endring den 30.05.85, 06.05.04,09.05.05 og 14.05.2008. 1. INNLEDNING Hallagerbakken Borettslag har 3 grunnverdier: Trivsel Trygghet Ansvar.

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren?

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Det har lenge vært et behov for generell oppussing av inngangspartier, trappeoppganger og korridorer

Detaljer

KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016

KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016 KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016 Målsetting: Styret skal systematisk arbeide for at sikkerheten for beboerne ivaretas på sameiets fellesområde slik at risikoen

Detaljer

Punkter i tekst iht. tema / nr. på tegning L-1 SKISSEFORSLAG M 1:1000 / A2 format.

Punkter i tekst iht. tema / nr. på tegning L-1 SKISSEFORSLAG M 1:1000 / A2 format. PLANBESKRIVELSE Punkter i tekst iht. tema / nr. på tegning L-1 SKISSEFORSLAG M 1:1000 / A2 format. Vedlagt utsnitt av reguleringsplan for området. PARKERING Skisseforslaget viser arealer for eksisterende

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

Vedlegg 2. Støyberegningsdetaljer Joa og Kristensberget. Tegnforklaring og merknader: 2 m. Beregningsområde: 21.september kl.

Vedlegg 2. Støyberegningsdetaljer Joa og Kristensberget. Tegnforklaring og merknader: 2 m. Beregningsområde: 21.september kl. Vedlegg 2 Støyberegningsdetaljer Joa og Kristensberget Tegnforklaring og merknader: L A,ekv over 65 dba L A,ekv = 55-65 dba L A,ekv = 50-55 dba L A,ekv under 50 dba Skjerm: Skjermhøyde: 2 m Beregningsområde:

Detaljer

ANLEGGSGARTNER MESTER TORGEIR KOTENG

ANLEGGSGARTNER MESTER TORGEIR KOTENG ANLEGGSGARTNER MESTER TORGEIR KOTENG Om Hagespesialisten AS Hagespesialisten AS er en anleggsgartner bedrift med 7 serviceorienterte, kreative og velutdannede medarbeidere med fagbrev og mesterbrev. Vi

Detaljer

Berørte naboer i Tors vei 7600 Levanger 18.06.2009

Berørte naboer i Tors vei 7600 Levanger 18.06.2009 1 Berørte naboer i Tors vei 7600 Levanger 18.06.2009 Levanger kommune Plan - og Utviklingskomiteen Uttalelse i forbindelse med høring i Rådmannens sak PS 57/09 1719/3/16 Reguleringsplan Bunnpristomta,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Torgveien Borettslag Dato 22. mai 2013 Kl. 2013. Møtested: Økern Torg bygning 5.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Torgveien Borettslag Dato 22. mai 2013 Kl. 2013. Møtested: Økern Torg bygning 5. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Torgveien Borettslag Dato 22. mai 2013 Kl. 2013. Møtested: Økern Torg bygning 5. Tilstede var 39 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 41 stemmeberettigede.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HØGÅSEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HØGÅSEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR HØGÅSEN BORETTSLAG VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING 29.01.04 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING 15.04.10 ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 22.05.13 Et borettslag utgjør et fellesskap

Detaljer

Disse trafikk- og parkeringsregler er utarbeidet av styret for Grensen borettslag og vedtatt i styremøte 4. juli 2011 med gyldighet fra samme dato.

Disse trafikk- og parkeringsregler er utarbeidet av styret for Grensen borettslag og vedtatt i styremøte 4. juli 2011 med gyldighet fra samme dato. TRAFIKK- OG PARKERINGS- BESTEMMELSER G RENSEN BORETTSLAG Disse trafikk- og parkeringsregler er utarbeidet av styret for Grensen borettslag og vedtatt i styremøte 4. juli 2011 med gyldighet fra samme dato.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE. 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2.

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE. 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2.4 Osebrogate 3.0 VEGETASJONSBRUK 4.0 BELYSNING, MØBLERING 4.1 Belysning 4.2 Møblering

Detaljer

Husordensregler for Nordskrenten Borettslag org nr 948884186

Husordensregler for Nordskrenten Borettslag org nr 948884186 Husordensregler for Nordskrenten Borettslag org nr 948884186 vedtatt på ordinær generalforsamling den 27.04.2006, med endringer vedtatt på ordinær generalforsamling den 26.04.2007 og 11.05.2010. 1. Formål

Detaljer

Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL.

Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL. Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL. Styret har i løpet av høsten og vinteren 2010-11 jobbet videre med balkong og fasadeprosjektet. Tilbakemeldingene fra generalforsamlingen

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BRATLIKOLLEN BOLIGSAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR BRATLIKOLLEN BOLIGSAMEIE HUSORDENSREGLER FOR BRATLIKOLLEN BOLIGSAMEIE 1 FORMÅL Bratlikollen Boligsameies husordensregler har til hensikt å skape gode forhold for sameiere og beboere, samt verne om eiendommen, anlegg og fellesutstyr.

Detaljer

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold.

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. 2-5 På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. Den nylagte veien slynger seg opp mot Skinsnesheia og hjem til friheten. Til grønne og naturskjønne

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

1 Rolf Hofmos Borettslag

1 Rolf Hofmos Borettslag 1 Rolf Hofmos Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rolf Hofmos Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold.

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. 2-5 På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. Den nylagte veien slynger seg opp mot Skinsnesheia og hjem til friheten. Til grønne og naturskjønne

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst g r e n d a l a g 2 0 1 0 Sted: Saksvik skole, Rom 9 (1. etasje i Hovedbygget) D a t o : 25. mars 2010 Tid: k l 2 0. 0 0-2 2. 0 0 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004.

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. Følgende ordensregler er satt opp for å skape gode og ordnede forhold i gården. Det første og viktigste bud er imidlertid

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR KEYSERLØKKA ØST BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 12. mai 2011

HUSORDENSREGLER FOR KEYSERLØKKA ØST BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 12. mai 2011 HUSORDENSREGLER FOR KEYSERLØKKA ØST BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 12. mai 2011 Hver enkelt borettseier eller andre som bor i leiligheten er ansvarlig for at bestemmelsene i husordenen blir

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER Plankart datert 13.10.2014 Revidert 28.10.14 i hht. 1. gangs beh Plan ID 201405 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

Husorden HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

Husorden HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Adresse Husorden BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Revidert utgave etter årsmøte 05.04.2011 1) Beboerne plikter å sette seg inn i og følge husordensreglene,

Detaljer

Rammesøknad garasjer / parkering sone A6. Beboere inviteres til å komme med innspill basert på vedlagte tegninger og ønsket løsning.

Rammesøknad garasjer / parkering sone A6. Beboere inviteres til å komme med innspill basert på vedlagte tegninger og ønsket løsning. Rammesøknad garasjer / parkering sone A6 Beboere inviteres til å komme med innspill basert på vedlagte tegninger og ønsket løsning. Møtereferat nye garasjer og parkeringsplasser sone A4 og A6 Sted: Angelltrøa

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G

H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G Husorden for Myrer Borettslag med endringer vedtatt på generalforsamling den 10. mai 1989 10. juni 1992 20. mai 1997 26. april 2000 9. mai 2001 3. mai

Detaljer

d-well inc. Av Pasi Aalto ark 4 vår 2006

d-well inc. Av Pasi Aalto ark 4 vår 2006 Av Pasi Aalto ark 4 vår 2006 Svaksynte: Hørselshemmede: Tilgang til lys, uansett tid på døgn eller år. Siktlinjer i bygningen eller åpen struktur for lettere registrering av området. Objekter med stor

Detaljer

Tirsdag den 18. oktober 2005. Tverrbakken Borettslag

Tirsdag den 18. oktober 2005. Tverrbakken Borettslag USBL borettslag 0039 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag den 18. oktober 2005 kl 19:00 i fellesrommet i nr.1 Tverrbakken Borettslag Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær

Detaljer

Strandholmen Brygge, Holmestrand Skisseplan Strandpromenade beskrivelse datert

Strandholmen Brygge, Holmestrand Skisseplan Strandpromenade beskrivelse datert Strandholmen Brygge, Holmestrand Skisseplan Strandpromenade beskrivelse datert 28.10.15. Situasjon Tomten består i dag i hovedsak av et flatt plenareal og gruset område, på tidligere utfyllingsområdet,

Detaljer

Vestlia har egen vaktmester på heltid og som er tilgjengelig på telefon fra 0700 til 2100 hele uken.

Vestlia har egen vaktmester på heltid og som er tilgjengelig på telefon fra 0700 til 2100 hele uken. Vestlia borettslag består av 16 stk. 3-etasjes blokker med 324 leiligheter, 228 stk. 2-roms a 62 m², 72 stk. 3-roms a 71 m², 24 stk. 4-roms a 96 m² og 37 stk. 4-roms rekkehusleiligheter a 117 m². Egen

Detaljer

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Størrelse 8-4 (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager!

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 10/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Velkommen til åpningsdager! Onsdag 27 - fredag 29 mai Vi har åpningsdager i våre nye lokaler i Alta Sentrum onsdag 27 - fredag 29 mai! Tollevikbergan

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak Arkivkode Vedtatt Detaljplan for Granåsveien boligområde Forslag ved X Offentlig ettersyn, dato 30.04.12 Sluttbehandling, dato 1 Planens intensjon Definisjon: Plankart

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Innspurten 4 Borettslag Møtedato: Torsdag 22. mai 2014 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Kantinen på Valhall, Innspurten 16. Til stede: 22 andelseiere, 1 representert

Detaljer

Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023. Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014)

Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023. Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014) * Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023 Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014) * Vedlikehold - prinsipper Vedlikehold og økonomi er styrets hovedoppgaver Styret er ansvarlig for å planlegge

Detaljer

(4) Med løsøre menes alle gjenstander som ikke er fast eiendom.

(4) Med løsøre menes alle gjenstander som ikke er fast eiendom. HUSORDENSREGLER FOR ASPERUD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling for Asperud borettslag 3. desember 2014. KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål (1) Husordensreglene skal blant

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING

EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING Mellomåsen Terrasse EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING MELLOMÅSVEIEN 12 20 BLOKK 1 Styret ønsker at alle beboere skal få anledning til å komme med tilbakemeldinger ved feil og mangler samt ytre seg både

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

ANLEGGSGARTNER MESTER TORGEIR KOTENG

ANLEGGSGARTNER MESTER TORGEIR KOTENG ANLEGGSGARTNER MESTER TORGEIR KOTENG Om Hagespesialisten AS Hagespesialisten AS er en anleggsgartnerbedrift med serviceorienterte, kreative og velutdannede medarbeidere med fagbrev og mesterbrev. Vi tar

Detaljer

Mars 2007. Kjære beboere i Kollen BRL

Mars 2007. Kjære beboere i Kollen BRL Kjære beboere i Kollen BRL Da er vi i starten på mars måned, og denne vinteren går mot slutten. Noe snø har falt, men foreløpig en god del mindre enn sist vinter, så det har spart våre oppofrende vaktmestere

Detaljer

Lindeberg. 1-roms andelsleilighet m/alkove. Lindebergåsen 15 A, 1071 Oslo. 35/31 m2 ADRESSE: BTA/BOA: PRISANTYDNING: Kr 780.000,-

Lindeberg. 1-roms andelsleilighet m/alkove. Lindebergåsen 15 A, 1071 Oslo. 35/31 m2 ADRESSE: BTA/BOA: PRISANTYDNING: Kr 780.000,- Lindeberg 1-roms andelsleilighet m/alkove ADRESSE: BTA/BOA: Lindebergåsen 15 A, 1071 Oslo 35/31 m2 PRISANTYDNING: Kr 780.000,- MEGLER: Advokat Erik Furre tlf. 92 04 61 00 Vår ref: E..045.04.06.EB HJEMMELSHAVERE:

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl.

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Mandal kommune Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Arealplan-ID: 201306 1.0 Generelt Det regulerte området er vist med plangrense på tilhørende

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 28.11.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ekstraordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 28.11.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. 1 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 28.11.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle

Detaljer

Alta kommune, avdeling for samfunnsutvikling, pb. 1403, 9506 Alta 9. November 2015

Alta kommune, avdeling for samfunnsutvikling, pb. 1403, 9506 Alta 9. November 2015 Alta kommune, avdeling for samfunnsutvikling, pb. 1403, 9506 Alta 9. November 2015 Mikkel J. Sara på vegne av Marit J. Sara og Johan J. Sara Bossekopveien 42 (Gnr: 27, Bnr: 280) 9513 Alta Klage på kommunestyres

Detaljer

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE 5 OBOS BOLIGAVIS UKE 5 014 BRUK EN LOKALKJENT EIENDOMSMEGLER! Har du husket å forsikre hjemmet ditt? Medlemsforsikring til medlemspris. OBOS tilbyr en av Norges

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG 1 1. GENERELT Leietakeren plikter å følge bestemmelsene i husordenen og er også ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang

Detaljer

Husordensregler VESTLISKOGEN BORETTSLAG. Vestliskogen borettslag. Ragnhild Schibbyes vei 18 0968 Oslo, www.vestliskogen.no

Husordensregler VESTLISKOGEN BORETTSLAG. Vestliskogen borettslag. Ragnhild Schibbyes vei 18 0968 Oslo, www.vestliskogen.no VESTLISKOGEN BORETTSLAG Ragnhild Schibbyes vei 18 0968 Oslo, www.vestliskogen.no Husordensregler Vestliskogen borettslag Husordensregler Vestliskogen brl. (Siste revisjon 29.11.2011). Side 1 av 6 1 ALMINNELIGE

Detaljer

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser?

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser? NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser? tomteanalyse stud.arch Kristine Brembo veiledere: Stein Jenssen og Eli Støa NTNU 2014 Trondheim Trondheim

Detaljer

TRAFIKK- OG PARKERINGS- BESTEMMELSER FOR VESTSKRENTEN BORETTSLAG

TRAFIKK- OG PARKERINGS- BESTEMMELSER FOR VESTSKRENTEN BORETTSLAG TRAFIKK- OG PARKERINGS- BESTEMMELSER FOR VESTSKRENTEN BORETTSLAG Vedtatt: 26. mars 2007 Iverksatt:1. april 2007 Endret ved styrevedtak 13. september 2007 Endret ved styrevedtak 14. juni 2012 Endret ved

Detaljer

Total kostnadsramme 40 770 000

Total kostnadsramme 40 770 000 VELKOMMEN Agenda 1) Velkommen - v/ styreleder 2) Hvorfor ekstraordinær GF? - v/styreleder 3) Tilbakeblikk og prosess - v/nestleder 4) Presentasjon av rehabiliteringsprosjektet v/ OBOS Prosjekt og OKER

Detaljer

INFORMASJON OM SPØRSMÅL OG SVAR FRA BEBOERMØTET 14. JANUAR 2015

INFORMASJON OM SPØRSMÅL OG SVAR FRA BEBOERMØTET 14. JANUAR 2015 Til beboerne i Lersolveien borettslag, spesielt til de som ikke var til stede på beboermøtet 14. januar INFORMASJON OM SPØRSMÅL OG SVAR FRA BEBOERMØTET 14. JANUAR 2015 Aller først kan vi opplyse til de

Detaljer

Informasjon og oppsummering fra beboermøtet

Informasjon og oppsummering fra beboermøtet 1. Oslo, 4. januar 2015 Riktig godt nytt år! Informasjon og oppsummering fra beboermøtet Styret takker for et konstruktivt og hyggelig beboermøte den 24. november med mange diskusjoner og gode innspill.

Detaljer

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Torvhusbakkane Buret tsl ag 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Nytt og spennende boligprosjekt på Ågotnes Torvhusbakkane borettslag blir et unikt og attraktivt boligprosjekt med en sentral beliggenhet

Detaljer

TRAFIKK- OG PARKERINGS- BESTEMMELSER FOR VESTSKRENTEN BORETTSLAG

TRAFIKK- OG PARKERINGS- BESTEMMELSER FOR VESTSKRENTEN BORETTSLAG TRAFIKK- OG PARKERINGS- BESTEMMELSER FOR VESTSKRENTEN BORETTSLAG Vedtaksdato: 26. mars 2007 Dato for ikrafttredelse:1. april 2007 Endret ved styrevedtak 13 september 2007 1. FORMÅL... 3 2. GYLDIGHET...

Detaljer

"Berga Busterudkleiva 19"

Berga Busterudkleiva 19 Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Berga Busterudkleiva 19" detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.03.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24.09.2015, 30.10.2015 Dato for Kommunestyrets

Detaljer

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no Hus D 24. april 204 www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Park - en ny bydel på Jessheim Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: - Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim er en spennende

Detaljer

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL )

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) Opprinnelig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 21. november 1991 med senere endringer, senest endret på generalforsamling 17.04.2013. 1. ORDENSREGLENE

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Engelsborg Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 6. oktober 2016 BEBOERMØTE 6. oktober 2016 Agenda Tilstand Helhetlig oppgradering Tiltak Gjennomføringsfase Markedsverdi Energi Økonomi Spørsmål Kort

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern.

Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern. Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern. Plan nr.: 2012101 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste revisjon: 20.2.2015 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette

Detaljer

Informerer Mai 2013. Styret: Det ble nesten ingen endringer i styresammensetningen etter årets Generalforsamling:

Informerer Mai 2013. Styret: Det ble nesten ingen endringer i styresammensetningen etter årets Generalforsamling: Informerer Mai 2013 Styret: Det ble nesten ingen endringer i styresammensetningen etter årets Generalforsamling: Leder: Gunstein Strandberg Libakkveien 6 b Nestleder: Brit Magnell Libakkfaret 1 b Styremedlemmer:

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 38/361 LILLELIEN, PLANID 20140324

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 38/361 LILLELIEN, PLANID 20140324 Saksnr: 15/500 Plan datert: 10.08.2015 Revidert: (etter politisk behandling) BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 38/361 LILLELIEN, PLANID 20140324 1 Hensikt 1.1 Hensikten med planen er å legge til rette

Detaljer

(NY) Beboerundersøkelse Borettslaget Nardo Søndre :20. 10% 0% Ja Nei Var ikke tilstede 7.4%

(NY) Beboerundersøkelse Borettslaget Nardo Søndre :20. 10% 0% Ja Nei Var ikke tilstede 7.4% (NY) Beboerundersøkelse Borettslaget Nardo Søndre 1. Hva stemte du/dere til styrets innstilling på generalforsamling 12.mai? 10 9 8 7 6 5 34.9% 31.2% 33.9% 1 Ja Nei Var ikke tilstede Ja 34,9% Nei 31,2%

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling den 02.05.2012 Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt forhold mellom beboerne

Detaljer

Husordensregler. for. Stovner borettslag. 18. april 2013

Husordensregler. for. Stovner borettslag. 18. april 2013 for Stovner borettslag 18. april 2013 (Vedtatt på generalforsamling 04.05.1972 med endringer på ekstraordinær generalforsamling 07.06.1972 og generalforsamling 21.05.1975. Endringer grunnet ny lov på generalforsamling

Detaljer

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 På toppen av Aksdal I byggetrinn 2 legger vi ut 16 leiligheter for salg. Prosjektet ligger høyt oppe ved foten av Alvanuten med store terrasser og flott utsikt over Aksdal.

Detaljer

Sørge for at alle sameiere blir holdt løpende orientert om vesentlige saker for sameiet.

Sørge for at alle sameiere blir holdt løpende orientert om vesentlige saker for sameiet. Info 8.04.15 Fra havnen i Alanya! Gode naboer og medeiere! Etter en hektisk og arbeidskrevende periode er styret nå klar for nye tilbakemeldinger til eierne på Yüksek 1. Det til enhver tid sittende styre

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TAU SENTRUM NORD 1. Formål Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for å bygge opp et godt senterområde på Tau. Senterområdet skal gi mulighet til etablering

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer