Beboernes innspill til endringer av uteområdeplanen Etterstad Sør Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beboernes innspill til endringer av uteområdeplanen Etterstad Sør Borettslag"

Transkript

1 Beboernes innspill til endringer av uteområdeplanen Etterstad Sør Borettslag Satt sammen av Outi Torvinen, A Innspill til parkeringsplasser og veier Imøtekomme kravene fra godkjent reguleringsplan 1 Utvidelsen av parkeringsplassen mellom blokkene 81A og 71A med 4 nye plasser blir for nært oss som bor i E.sl. 71 A pga. støy og eksos. Vi trenger gressplenområdet til lek og hyggestunder på balkongene. Maks utvidelse til 2 plasser! 2 Etter det jeg kan se på planskissen fra BLÅ, så ser det ut for meg at den eksisterende parkeringsplassen mellom Etterstadsletta 71 og 81 planlegges utvidet fra dagens 10 plasser til 14 plasser. Dette vil innebære at parkeringsplassen ender opp med biler nesten helt inntil min balkong i første etasje i nr. 71 A. Jeg har allerede i dag har en ganske stor parkeringsplass foran leiligheten min, og etter den nye planen vil sjenansen bli bektraktelig forverret med hensyn til utsyn og bomiljø rundt leilighet og balkong. Jeg har også et soveromsvindu ut hit, som parkeringsplassen også vil komme mye nærmere inntil, med støy og eksos som den medfører. Jeg ber derfor om at parkeringsplass mellom 71 og 81 ikke utvides noe mer utover det den er i dag, og at den skisserte endringen fjernes I fremtidige revisjoner av planen 3 Generelt er jeg misfornøyd med at det bygges så mange parkeringsplasser på 60-raden, men forsto det som at vi må øke antallet pga eksternt press. Flest mulig plasser for el-bil er da hvertfall et ønske. 4 Når det gjelder el biler og parkeringsplasser håper jeg det blir så få som mulig da vi trenger parkeringsplassene til vanlige biler. Det som forøvrig vil skje når noen kjøper seg el bil er at denne bilen vil komme i tillegg til den de allerede har. Antallet biler vil øke. 5 Det synes ikke som om de framlagte skisser ikke har tatt inn behov for "hjemmelading" av el-bil, kun parkering av el-bil. En reservering av p-plasser til elbil uten infrastruktur knyttet til lading bør utredes grundigere av styret. Det finnes flere ladeløsninger og en type løsning går under betegnelsen Mode 3, type 2, kombinert med en betalings- og drift/vedlikeholdsløsning. Hver bruker betaler for bruken og ladestasjonene fjerndriftes. Antagelig vil det lønne seg å sette av ett egnet ladeområde hvor vi via ladekort kan lade elbil, f.eks. i 3-5 timer for så å flytte elbilen. Ladestasjonen er selvfølgelig avhengig av "nok" strøm, og plassering bør derfor vurderes ut fra dette sett i forhold til kostnad og arealdisponering. Ved å etablere et reservert ladeområde bør styret også vurdere bruken privatrettslig, i relasjon til husordensregler/parkeringsregler/avtale med parkeringsselskap. Firmaet Infratek AS jobber med denne type oppgaver og har bred kompetanse. (Breivollveien 31, 0668 Oslo tlf Ladeområde for el-bil med tidsbegrenset lading og betaling for lading bør vurderes. E-biler parkerer deretter som vanlig bil. 7 Styret bes om å legge fram en gradert gjennomføring av planen for parkeringsplasser, og en avviklingsplan av leide P-plasser på kommunal grunn over 50 raden. Skråparkering synes å fungere greit i enkelte omrader. 8 Jeg tror det kan være fint å etablere flere parkeringsplasser, slik at vi sikre fremtidig behov og også kanskje kunne benytte disse til gjesteplassen, MC eller til oppbevaring av tilhengere.

2 9 Jeg lurer på hvordan kostnader for lading av elbiler skal sikres slik at kostnad for ladingen belastes brukerne av plassen. 10 Jeg er sterkt negativ til å omlegge mer av våre gressplener til asfalterte parkeringsplasser. Spesielt negativ er jeg til endringene foran meg på 60-rekka. Jeg kjøpte leiligheten min her pga. de flotte grøntarealene vi har rundt oss. Da jeg flyttet inn her var det kun langsgående parkering. Parkeringsplassene i 60-rekka ble anlagt senere og tok vekk mye av den hagefølelsen som var her før. At disse parkeringsplassene nå skal utvides ytterligere kommer jeg derfor til å jobbe imot. Generelt mener jeg: De som ønsker å parkere i borettslaget må selv bære kostnadene dette medfører. Den øvrige majoriteten bør ikke belastes med de ulemper og utgifter dette medfører. Penger til vedlikehold og omlegging av veier/parkering bør hentes fra de som parkerer. Prisnivået for å hensette en bil i vårt borettslag er altfor lav og dette er noe av grunnen til at vi nå mangler parkeringsplasser. Jeg ser mange biler på gratisparkering hos oss som aldri blir brukt. Disse ville trolig vært parkert andre steder hvis det ikke hadde vært gratis. Jeg foreslår f.eks. at dette løses slik: 1. Vi innfører parkeringsavgift på samtlige unummererte parkeringsplasser i borettslaget. 2. Vi finner et system som er fleksibelt og enkelt gjerne basert utelukkende på betaling med mobiltelefon. 3. Prising bør være differensiert, f.eks.: - Måneds abonnement for én bil. - Time-for-time abonnement. - Hvis samme eier har flere biler så er prisen for bil nummer 2 høyere enn for bil nr Inntekt går til et fond hvor formål er å vedlikeholde veier og etablering av et underjordisk parkeringsanlegg sentralt i borettslaget. Alternativt foreslår jeg at vi beholder dagens ordning og antall parkeringsplasser i de områdene hvor beboere motsetter seg mer asfaltering. 11 Elbiler: Selv om det nå er lite behov og få elbiler kan det være fordi det ikke er tilrettelagt for elbiler. Det bør tas hensyn til det når man vurderer antall. 12 Reparasjon/nylegging av asfalt på veier, og korrigering av fall/avløp planlegges.

3 B Inngangsparti, sykkelparkering, og MC-parkering 13 Jeg synes at det er planlagt veldig mye betong. Er det mulig å bevare inngangspartiene utseendemessig i større grad? Jeg ser at mange av takutspringene over inngangene er slitte og nok trenger å byttes ut, men synes personlig at det er positivt at alle inngangene har noe særpreg (hvordan skal vi ellers finne hjem?? :-) ). Synes også at stilen til inngangspartiene passer godt til hvordan blokkene ser ut, og ønsker ikke en stor betongplass foran. 14 Jeg synes de foreslåtte inngangspartiene ser litt nakne ut. I 59 A har vi en hekk som er fin når den blir pleid og klippet ned med mellomrom. Jeg synes det ville være koselig å beholde den. Jeg ser at for vaktmestrene ville det være tidsbesparende å fjerne alle hekkene. Det gir bortfall av vedlikehold av hekkene og gressklipping vil kunne utføres enklere. Så her blir det en balansegang mellom hva vi får ut av vaktmestertjenestene og estetikk (subjektivt). Det er i hvert fall min personlige mening at inngangsparti med velpleid hekk ser penere ut enn inngangsparti uten hekk. Lykke til med det videre arbeidet. Det blir fint å få en plan for hvordan vi ønsker at borettslaget vårt etter hvert skal se ut. Styret skal ha honnør for å ta tak i dette området som neppe er behandlet helhetlig tidligere. 15 Det bør settes opp alternativer for inngangsparti for avgjørelse Forslaget om betong foran inngangsparti så ikke bra ut. Betong virker veldig kaldt. Vennligst vurder annet materiale eller behold asfalt. Fotrist forslag synes bra. 17 Foran de fleste innganger er det tilhogde steinheller. Disse må beholdes selv om plassen utvides. Det foretas en individuell vurdering av hvert inngangsparti knyttet til utvidelse, og nyetablering av fast dekke (asfalt). 18 Sykkelskur: Plasseringen av disse i planen er ikke fornuftig i forhold til hvordan man bruker veinettet. I tillegg er alle plassert i ytterkanten av borettslaget. Det kan se ut som landskapsarkitekten trenger å snakke med noen som bor her for å finne bedre løsninger. 19 Sykkelhus fordeles rundt på området. 20 På asfaltflekken som er satt av til MC-parkering (ved søppeldunkene utenfor nr. 59) er det kun plass til en scooter. Utenfor blokka står det i sommerhalvåret som regel tre motorsykler, ofte fire. Resultat: Vi parkerer litt her og der. For å ha oppsyn med eiendelene er det ikke veldig aktuelt å parkere langt unna (ute av synet), spesielt så lenge det ikke finnes gode låsmuligheter. Ønske: Utvidelse av arealet (asfaltflekken): Det opparbeides et lite asfaltert felt i området mellom Ettersadsletta 59 A og B, evt. på yttersiden av hekken ved enden av blokken ved oppgang B. Dette vil løse det praktiske problemet med MC-parkeringen til beste for alle brukere. Ønskedrøm: Parkering på støpt betong eller heller/steinlagt grunn, med låsmuligheter i bakken. Låsmuligheter: Det finnes mange varianter for «ankerlåsing» av MC i bakken. I korte trekk er dette et «øye» man kan trekke låsekjetting gjennom. Ankeret kan støpes eller skrus rett i underlaget. Se bilder/eksempler nedenfor. Et anker bør plasseres i nærheten av frem- eller bakhjul på parkert MC. Det (ankeret) trenger ikke være avansert (kostbart). Hovedpoenget er at det er et feste til kjettingen. Da er det lite fristende å forsøke å ta med seg sykkelen. Når det er sagt, jeg har inntrykk av at vi bor i et hyggelig og fredelig område, uten særlig mye tull og fanteri.

4 PS: På en varm sommerdag (i sola) kan sidestøtta på en tung MC gå tvers gjennom asfalt, og tippe over, helt uavhengig av hva slags underlag som finnes under asfalten. Mer info: partienes- mening- om- mc- og- moped- i- bytransport 21 MC parkering flyttes VEKK fra inngangspartier. C. Innspill til sittegrupper og trær og grill 22 Sittegruppe sør for 67A er ikke ønskelig for ende - leilighetene her, vi får da sittegrupper ved alle våre tre yttervegger. Trær er ok for meg, men de i lavere etasjer ønsker det ikke pga lys og utsyn. 23 Fra 67: Når det gjelder grillplass, foreslår jeg området ved siden av flaggstanga. Der er det ikke så mange som vil bli plaget av grillos og 'bråk', da det ikke er så mange vinduer mot denne plassen. Og så er det likevel litt mer intimt og koselig. Så kan man 'skjøte litt' på asfalten som er der allerede i steden for å ta av gressplenen. 24 Ikke sittegruppe sør for 67 A. Planlagt sittegruppe med grill vil gi mer støy og evt grillos, noe som også interessenter ser på som negativt ved kjøp av bolig. Dette vil også berøre beboere i nr 67 som har stuevindu/ soveromsvindu mot dette området. Jeg håper virkelig at dere vil revurdere disse planene, og ikke gjøre tiltak som uten tvil reduserer verdien på visse boliger i borettslaget. Etterstadområdet er ettertraktet for sin solrike og rolige beliggenhet og fine grøntområder. La det fortsette :-) 25 Bjerk og furu direkte nord for 77B kan gjerne kappes da de sperrer for utsikten Dessuten ser bjerka litt vel nærme husveggen ut. 26 Når det gjelder trær utenfor 65 vil dette gi dårligere lys-/solforhold, noe som vil føre til verdireduksjon. Jeg bodde i 59 før, og da jeg skulle selge, var det flere som påpekte treet som skygget for både sol og lys. I stedet for å sette opp flere trær, vil jeg heller foreslå at noen av de største trærne fjernes. 27 Trær rad mot Etterstadparken som foreslått/tegnet inn bør byttes ut med store prydbusker Beplantning: Det er forslag om nye trær utenfor blokk 89. Sikkert bra hvis de ikke er for høye. Hva skjer med de 4 store/høye trærne som står bak blokk 89 B og utenfor gangveien mot grønt/friarealene. De trærne hører kanskje til kommunen men tar nå all utsikt til sjøen (som jeg så mye av tidligere). Hvis mulig og eventuellt i samarbeid med kommunen fjerne noen av disse trærne. 29 Arkitektene bak Etterstad Sør hadde en ide om at omradene her skulle være luftige/med gode solforhold. Gjennom tidene er det plantet trær, svært lite planmessig, og ofte på personlig initiativ. Vi ber om at styret utarbeider en total beplantningsplan med prinsipper til hvilke trær/busker/hekker som ønskes, høyde, avstand i forhold til blokk, veg/parkering, andre trær og ikke minst i forhold til utsikt/lysinngang. Det bør legges til grunn at nyplanting skal utformes på en slik må te at det letter gressklipping, vedlikehold, ikke plante kjente allergifremkallende arter. Konkret; ikke noen nyplanting av trær før en plan er laget. (tips: Teisen Park borettslag har en slik tilsvarende plan) 30 Tørkestativer: Flere tørkestativ brukes til «klestørk». En fjerning av alle stativene synes unødvendig. Enkelte stativ kan kanskje brukes som sykkelparkering? (legge tak over). All vegetasjon (tujaer) rundt stativene fjernes.

5 31 Skal noen av de felte trær i desember erstattes i forbindelse med fornyelsen av uteområdene? Nye store trær bør ta hensyn til beboerenes ønske om å sol på sine balkonger. Det er også mange store trær i parken rett ved siden av oss. Vedlikeholdskostnadene med antallet nye trær og busker bør synliggjøres 32 Jeg ønsker med dette å protestere mot planlagt uteplass mellom blokk 65 og 77. Vi som bor i 65 B har allerede en grillplass og lekeplass utenfor blokka på motsatt side. Dette medfører en del støy, og det å få en uteplass på den siden av bygget hvor vi har veranda, vil medføre at vi får støy fra begge sider og dere vil frata oss gleden med en sjenert ballkong. Sånn som situasjonen er per i dag, blir plenen brukt til å grille, slappe av på pledd samt lek. Jeg vil nesten påstå at plenene i borettslaget benyttes hyppigere enn de konstruerte uteplassene. Det store plenarealet og muligheten dette gir til lek og avslapping er en av de tingene som skiller nettopp dette borettslaget, fra mange andre i Oslo. Borettslagets fellesområder er fine som de er i dag, og brukes hyppig. Ber derfor om at planene for uteområdene legges på is. 33 Foreslått ny sitteplass på verandasiden bak 65 A og B (til retning 77). Negative konsekvenser: Støy og innsyn, los fra grillen, utsikt bli sperret med nye træ, ødelegger plenen, negativt for verdien på leiligheter?. Mulige positive konsekvenser: sosial arena for beboere, Mulig verdiøkning? Trær skaper mindre innsyn og er estetisk vakkert. (Fellesforslag) Fint som det er, ingen endringer. 29 personer (også inkl 1-2 barn) Foreslåtte nye sitteplasser bak 65 AogB: Nye trær ok for meg: tre personer Foreslåtte nye træ og ny grill - er kjempebra to personer. Ingen betongplatting under benkene. En person. Foreslår at benker flyttes til kortsiden av blokka, slike det praktiseres av beboere, ikke i skyggen foran blokkene; en person 34 Gangsti mellom 79 sin bakdør og 89. Er den i bruk? Er det flere mosedekte stier som denne; vi kan fjerne dem mens vi er i gang og oppgraderer?! 35 Det bør anvise plass for deponering av snø. Dette er aktuelt på snørike år.

6 D. Søppelhåndering, silo og containere 36 Det hadde vært veldig fint hvis styret hadde lagt ut bilder og priser på forskjellige typer søppelbrønner som er aktuelt å skaffe i borettslaget. beboere er veldig opptatt av pris og at fellesutgiftene ikke økes. personlig er jeg for å ha den typen dem har på Etterstad vest da dem er penere og billigere også mindre problemer med om vinteren når det gjelder snø og is. veiene i borettslaget er hullete og veldig dårlig stand å burde byttes. i forbindelse med graving av søppelbrønner er det kanskje en ide å samkjøre det med å skifte asfalten på veiene i borettslaget. det er lettere å forhandle pris når oppdraget blir større. (det lønner seg å innhente pris fra flere og forhandle om prisen). 37 Bodde sist i Lilleberg Brl, der de har de «beste nedgravbare avfallstasjonene». Kommer det ikke bedre forslag, kan jeg opplyse at de er de eneste våre to hunder går forbi uten å vise nysgjerrighet. 38 Det bør settes opp alternativer for søppelløsning for avgjørelse Positivt med nedgravde avfallsbrønner. De plasseres i tilknytning til eksisterende snuplasser (P1 og P4 er allerede foreslått, mangler i P2 og P3) for å bedre fremkommelighet/trafikksikkerhet. 40 Negativ til nedgraving av avfallsbrønner. 41 En av stedene for søppelplasser bør ha en mulighet for å levere glass/metall (kanskje i området ved butikken) 42 Søppelkasser: Universell utforming bør være et viktig punkt når man vurderer type søppelsystem. Og det er ikke bare fordi de med best utforming også ser best ut, men det er jo en bonus. 43 Forslag til flytting av avfallsplass ved 57B. Historie: Plutselig dukket det opp en grussilo ved 57B. Vi diskuterte det litt og sa under tvil ja. Så balla det på seg: En til grussilo, En normal container, En megastor container/en megalang container. Det tok lang tid å få vite at halvparten var for andre borettlag. Den lange containeren sto som en mur mot gresset som også ble ødelagt av traktorene. Bråk: Enkelte dager kjører traktorene fra 0700 til langt på kveld. Ved tømming slamrer skuffene mot containerveggen. Den lange skuffa smeller som en liten spregning. Når den megastore containeren slippes ned på asfalten smeller det og hele blokka rister. Vi har nok av sprekker i blokka som det er. Dette sitter jeg i sofaen med ryggen mot veggen og bare veggen mellom meg bråket. Forslag til flytteplan: Vi har sagt ja til 1 grussilo og den får stå. Den andre siloen flyttes foran vaktmesterbygget eller til det borettslag den brukes for. Containeren flyttes ved at pappcontaineren flyttes dit hvor søppelskapet er flyttet fra og containeren der pappcontaineren sto. Det passer seg ikke med stor avfallsplass åpent mellom blokkene Det forringer verdien på leilighetene. Hvis folk på visning vil se leiligheten fra baksiden må de gå rundt en stor avfallsplass og da kommer de ikke tilbake.

7 Ellers innspill: Innspill til vedlikehold av uteområder generelt: mose på asfalt, kantsteiner, a. Vedlikeholdsinstruks til Det bør utarbeides vedlikeholds-instruks mht. fjerning av mose, gjengrodde kantsteiner mv til vaktmesterne. vaktmesteren b. Medfører ny plan større vedlikeholdsutgifter? c. Konkurranseutsetting av vaktmestertjenester? d. Vedlikeholdsplan for bygninger d. Vedlikehold av anlegg ute? I beboermøtet ble det opplyst at de fremlagte planer vil medføre økte vedlikeholdsutgifter. Vi er veldig skeptiske til å etablere flere forhold med økt vedlikeholdsbehov, og økte kostnader. Vi ber styret orientere om vedlikehold skal leies inn/utføres av vaktmestersamarbeidet/eller om vaktmestertjenesten tenkes avviklet. Styrets forslag til tiltak forutsettes lagt frem med en kostandsprognose, og eventuell betydning for husleien. Styret bør orientere om andre vedlikeholdsbehov knyttet til bygninger o.l. og lage en samlet vedlikeholdsplan. Grill/lekeplasser/flaggplass/gangveger. Plassene er preget av sviktende vedlikehold. Alminnelig vedlikehold, (kantklipping/maling/mosefjerning på asfalt, o.l.) må kunne utføres av vaktmester. Innspill til parkeringspolitikk og praksis. e. Håndheve dagens Helt enig når det gjelder hvilke kjøretøyer (husordensregler) som kan stå på parkeringsplassene. praksis Håper dere nå kan fjerne den bulkete tilhengeren som har stått fast på en parkeringsplass mellom blokk 77 og 79. Den har nesten ikke vært i bruk og har vært til stor irritasjon for oss beboere. Jeg har sjekket hvem som eier tilhengeren: NN.

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER 1 NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER Vi er glade for å ønske nye beboere velkommen i Lersolveien borettslag. Vi er et borettslag som består av 5 blokker med 12

Detaljer

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar.

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Innhold 1 Saker styret har jobbet mye med:... 2 1.1 Taklekkasje... 2 1.2 Lekkasje i leilighet i 1.etg....

Detaljer

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER Bladlusa Kun 6 uker til jul :-) 10. november 2010 ENDRING - NYE REGLER / OPPUSSING AV BAD ( VÅTROM) Nye krav til oppussing av våtrom (bad og vaskerom) Fra 1. juli i år ble det innført ny Plan- og bygningslov.

Detaljer

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Det var meget gledelig å se det gode oppmøtet! :) Parkering i borettslaget: Parkeringsregler som tidligere vedtatt. Det kom innspill fra beboere på

Detaljer

03/2012. Barn på Enerhaugen Nye tilskudd til nabolaget Oppussing av baderom Møt daglig leder

03/2012. Barn på Enerhaugen Nye tilskudd til nabolaget Oppussing av baderom Møt daglig leder 03/2012 Barn på Enerhaugen Nye tilskudd til nabolaget Oppussing av baderom Møt daglig leder Barn på Enerhaugen Beboerne på Enerhaugen hører til et vidt spekter av aldersgrupper. Stadig flere er unge voksne,

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet RINGREVEN Nr. 1-2014 42 årgang Mars 2014 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet ********************************************

Detaljer

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des.

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des. Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune 17.03.2009, rev. des. 09 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien,

Detaljer

Klar for elbil? Forventninger til bilene

Klar for elbil? Forventninger til bilene SIB notat 1001/2009 Klar for elbil? Forventninger til bilene av Kristin Haugland Smith Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) khs@hibo.no gso@hibo.no Tlf.

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Plan for grøntareal ved Smestad Hovedgård boligsameie

Plan for grøntareal ved Smestad Hovedgård boligsameie Plan for grøntareal ved Smestad Hovedgård boligsameie Denne skjøtselsplanen definerer skjøtselsmål for grøntanlegget både for sommer- og vintersesongen. Formålet med planen er å definere målene og krav

Detaljer

Informasjon og oppsummering fra beboermøtet

Informasjon og oppsummering fra beboermøtet 1. Oslo, 4. januar 2015 Riktig godt nytt år! Informasjon og oppsummering fra beboermøtet Styret takker for et konstruktivt og hyggelig beboermøte den 24. november med mange diskusjoner og gode innspill.

Detaljer

Ny avtale med Eidsiva

Ny avtale med Eidsiva Et infor masjonsmagasin fra Vansjø Boligbyggelag Nr 3 2012 Ny avtale med Eidsiva Side 8 Vinn hjemmehjelp for et halvt år! Side 6 Medlemsfordeler Side 12 og 13 Nr. 3 - DESEMBER 2012 OPPLAG: 23.000 ANSVARLIG

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt Ruterrapport 2011:9 10.05.2011 Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram i Jernbanetorget knutepunkt Forord Bakgrunn Ruter utvikler et nytt trafikantinformasjons- og designprogram for kollektivtrafikken

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Tenk smått og tenk selv

Tenk smått og tenk selv Tenk smått og tenk selv Tekst: Sølvi Linde Foto: Kaja Fjørtoft Nilssen Owren Steinar Løland åpner med å takke SOR for invitasjonen og for anledningen å si noe om èn måte å løse en utfordring knyttet til

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Elbilmarkedet i Norge anno 2025

Elbilmarkedet i Norge anno 2025 Elbilmarkedet i Norge anno 2025 En scenarieanalyse Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Mai 2014 Økonomi og Administrasjon Stig Sørensen Rud - 362 Quan Minh Phan - 300 Axel Waage Prebensen

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer

Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer Hva må det søkes om godkjenning til? Hvem kan søke om å få gjøre forandringer? Hvordan går du fram med en søknad? Hvem skal dekke kostnadene?

Detaljer