Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland"

Transkript

1 Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland

2 Innhold Figur- og tabelloversikt... 2 Elbil-rapport Eidsiva... 3 Bør elbilfordelene bestå?... 3 Hvilke fordeler er viktigst?... 4 Hedmark - Lav årsavgift viktigst... 4 Oppland... 6 Hvem vil ha elbil og ladbar hybrid?... 8 Hva hindrer innbyggerne i Hedmark og Oppland i å kjøpe elbil?... 9 Lademuligheter Hedmark nesten 4 av 5 kan lade hjemme Oppland 3 av 4 kan lade hjemme Kombinasjoner av lademuligheter elbil Hva assosieres med elbil? Figur- og tabelloversikt Figur 1: Bør fordelene bestå etter 2017? Figur 2: Høyest prioriterte elbilfordel Hedmark Figur 3: Prioriterte elbilfordeler Hedmark Figur 4: Viktigste elbilfordel Oppland Figur 5: Prioriterte elbilfordeler Oppland Figur 6: Hvor mange ønsker ladbar bil i Hedmark? Figur 7: Hvor mange ønsker ladbar bil i Oppland? Figur 8: Hva hindrer befolkningen i Hedmark i å kjøpe elbil? Figur 9: Hva hindrer befolkningen i Oppland i å kjøpe elbil? Figur 10: Lademuligheter elbil. Andel som kan lade hjemme, på jobb og på ladestasjon. Figur 11: Lademuligheter elbil. Andel som kan lade hjemme, på jobb og på ladestasjon. Figur 12: Kombinasjoner av lademuligheter elbil Tabell 1: Bør fordelene bestå etter 2017? Tabell 2: Høyeste prioriterte elbilfordel Hedmark Tabell 3: Prioriterte elbilfordeler Hedmark Tabell 4: Viktigste elbilfordel Oppland Tabell 5: Prioriterte elbilfordeler Oppland Tabell 6: Lademuligheter elbil. Kan lade hjemme, på jobb og på ladestasjon. Tabell 7: Lademuligheter elbil. Andel som kan lade hjemme, på jobb og på ladestasjon Tabell 8: Befolkningen i Hedmark sine assosiasjoner til elbil Tabell 9: Befolkningen i Oppland sine assosiasjoner til elbil

3 Elbil-rapport Eidsiva NAF, Hafslund og Eidsiva gjennomførte en elbilkampanje høsten 2014 hvor målet var å fremme kunnskap om elbilen og elbilistene. Som en del av kampanjen ble Norges største elbilundersøkelse gjennomført med hele respondenter. Antall respondenter fra Hedmark og Oppland var på 3778, hvor 1996 var bosatt i Hedmark og 1782 i Oppland. Med så mange respondenter fra begge fylker regnes svarene som representative for fylkenes befolkning. Flere menn enn kvinner har besvart undersøkelsen. 100 delsvar ble ikke registrert. Bør elbilfordelene bestå? På dette spørsmålet har 1991 personer svart fra Hedmark, 1782 fra Oppland og på landsbasis. Folk i Hedmark ligger nærmest landssnittet. 75 prosent synes at elbilfordelene bør gjelde etter 2017, mot 74 prosent på landsbasis. 12 prosent i henholdsvis Hedmark og landet totalt sett synes ikke elbilfordelene bør bestå. Folk er noe mer kritiske til hvorvidt fordelene bør bestå i Oppland, selv om 71 prosent synes fordelene bør bestå. 15 prosent er negative i Oppland. Figur 1: Bør fordelene bestå etter 2017? Hedmark Oppland Landet 80% 70% 75% 71% 74% 60% 50% 20% 0% 12% 12% 11% 11% 3% 3% 3% Ja Nei Vet ikke Har ingen mening

4 Tabell 1: Bør fordelene bestå etter 2017? Hedmark Oppland Landet Ja % % % Nei % % % Vet ikke % % % Har ingen mening 54 3 % 56 3 % % Hvilke fordeler er viktigst? Hedmark - Lav årsavgift viktigst 1996 personer har svart på undersøkelsen fra Hedmark fylke og har svart på landsbasis. Hedmarkingene er mest opptatt av lav årsavgift (23 prosent), og er mer opptatt av dette enn landsgjennomsnittet (16 prosent). Fritak for bompenger er viktigst nasjonalt, og denne elbilfordelen er nest viktigst for folk i Hedmark. Muligheten til å kjøre i kollektivfelt er ikke like viktig i Hedmark i forhold til landsgjennomsnittet. Figur 2: Høyest prioriterte elbilfordel Hedmark Pri 1 Landet Pri 1 Hedmark 0% 5% 20% 25% Lav årsavgift 16% 23% Fritak for bompenger Ingen moms 18% 17% 17% 23% Gratis offentlig parkering 16% Ingen engangsavgift Gratis lading 8% 9% Kan kjøre kollektivt Lav firmabilbeskatning 1% 1% 1% 5% Fritak for fergeavgift 1% 3%

5 Tabell 2: Høyeste prioriterte elbilfordel Hedmark Hedmark Pri 1 Hedmark Andel Hedmark Pri 1 Landet Lav årsavgift % 16 % Fritak for bompenger % 23 % Ingen moms % 17 % Gratis offentlig parkering % 15 % Ingen engangsavgift % 14 % Gratis lading % 8 % Kan kjøre kollektivt 22 1 % 5 % Lav firmabilbeskatning 12 0,6 % 0,5 % Fritak for fergeavgift 12 0,6 % 3 % Dersom vi ser på hva folk i Hedmark fylke og landet generelt har prioritert som nummer 1,2 eller 3 endrer bildet seg noe. Lav årsavgift er fortsatt viktigst for flest Hedmarkinger, men «Ingen engangsavgift» er oftere rangert som en av topp 3 enn «gratis offentlig parkering». Fritak for fergeavgift er også viktigere for flere enn å kjøre i kollektivfeltet eller lav firmabilbeskatning. Figur 3: Prioriterte elbilfordeler Hedmark Pri 1,2 eller 3 Hedmark Pri 1,2 eller 3 Landet 0% 20% 50% 60% 70% Lav årsavgift 51% 61% Fritak for bompenger 54% 61% Ingen moms 47% 50% Ingen engangsavgift Gratis offentlig parkering 39% 44% 43% 43% Gratis lading 25% 28% Fritak for fergeavgift 16% Kan kjøre kollektivt 8% 17% Lav firmabilbeskatning 2% 2%

6 Tabell 3: Prioriterte elbilfordeler Hedmark Hedmark Pri 1,2 eller 3 Hedmark Andel Hedmark Pri 1,2 eller 3 Landet Lav årsavgift % 51 % Fritak for bompenger % 61 % Ingen moms % 47 % Ingen engangsavgift % 39 % Gratis offentlig parkering % 43 % Gratis lading % 25 % Fritak for fergeavgift % 16 % Kan kjøre kollektivt % 17 % Lav firmabilbeskatning 34 2 % 2 % Oppland 1782 personer har svart fra Oppland fylke. Opplendingene er også mest opptatt av lav årsavgift (23 prosent), med ingen moms som nummer den nest viktigste fordelen (18 prosent). Fritak for bompenger er mindre viktig i Oppland enn Hedmark og på landsbasis. Folk er noe mer opptatt av fordelen ved å kjøre i kollektivfelt i Oppland enn i Hedmark, men dette er mindre viktig enn for landsgjennomsnittet. Figur 4: Viktigste elbilfordel Oppland Pri 1 Oppland Pri 1 Landet 0% 5% 20% 25% Lav årsavgift 16% 23% Ingen moms Ingen engangsavgift 18% 17% 17% Gratis offentlig parkering Fritak for bompenger 23% Gratis lading 8% 9% Kan kjøre kollektivt 3% 5% Fritak for fergeavgift Lav firmabilbeskatning 1% 0% 1% 3%

7 Tabell 4: Viktigste elbilfordel Oppland Oppland Pri 1 Oppland Pri 1 Oppland Pri 1 Landet Lav årsavgift % 16 % Ingen moms % 17 % Ingen engangsavgift % 14 % Gratis offentlig parkering % 15 % Fritak for bompenger % 23 % Gratis lading % 8 % Kan kjøre kollektivt 49 3 % 5 % Fritak for fergeavgift 9 0,6 % 3 % Lav firmabilbeskatning 8 0,4 % 0,6 % Dersom vi ser på hva folk i Oppland fylke og landet har prioritert som nummer 1,2 eller 3 endrer bildet seg noe. Lav årsavgift er fortsatt viktigst for flest Opplendinger, men fritak for bompenger er oftere rangert som en av topp 3 enn fordelen med ingen engangsavgift. Figur 5: Prioriterte elbilfordeler Oppland Pri 1, 2 eller 3 Oppland Pri 1, 2 eller 3 Landet 0% 20% 50% 60% 70% Lav årsavgift 51% 60% Ingen moms 47% 51% Fritak for bompenger 50% 61% Ingen engangsavgift 39% 47% Gratis offentlig parkering 42% 43% Gratis lading 25% 29% Kan kjøre kollektivt 17% Fritak for fergeavgift 16% Lav firmabilbeskatning 2% 2%

8 Tabell 5: Prioriterte elbilfordeler Oppland Oppland Pri 1, 2 eller 3 Oppland Pri 1, 2 eller 3 Oppland Pri 1, 2 eller 3 Landet Lav årsavgift % 51 % Ingen moms % 47 % Fritak for bompenger % 61 % Ingen engangsavgift % 39 % Gratis offentlig parkering % 43 % Gratis lading % 25 % Kan kjøre kollektivt % 17 % Fritak for fergeavgift % 16 % Lav firmabilbeskatning 35 2 % 2 % Hvem vil ha elbil og ladbar hybrid? I undersøkelsen som helhet så man at 42 prosent av befolkningen i byer er positive til å anskaffe elbil, mens 37 prosent i distriktene er det samme. Andelen som ønsker å kjøpe elbil i Hedmark og Oppland er en del lavere. I gjennomsnitt ønsker 31 prosent i Hedmark og 29 prosent i Oppland elbil. Flere kvinner enn menn ønsker elbil i begge fylker. Samtidig ønsker i gjennomsnitt 42 prosent i Hedmark og 45 prosent i Oppland ikke å kjøpe elbil. Antallet som ikke ønsker elbil er betydelig høyere i Hedmark og Oppland enn det er i befolkningen generelt. Den totale andelen som ikke ønsker elbil i Norge er på 36 prosent. Figur 6: Hvor mange ønsker ladbar bil i Hedmark? 50% 45% 35% 25% 20% 5% 0% 45% 32% 22% 21% 9% 3% Ja elbil Nei elbil Ja ladbar hybrid Vet ikke Kvinner Menn

9 Innbyggerne i Hedmark er mer positive til å anskaffe seg ladbar hybrid enn innbyggerne i Oppland. Befolkningen i Hedmark er mer positive enn gjennomsnittet i Norge, mens folk i Oppland ligger på snittet av befolkningen for øvrig. Figur 7: Hvor mange ønsker ladbar bil i Oppland? 60% 50% 49% 42% 20% 29% 21% 19% Kvinner Menn 0% 3% 9% Ja elbil Nei elbil Ja ladbar hybrid Vet ikke Hva hindrer innbyggerne i Hedmark og Oppland i å kjøpe elbil? Når vi ser på hindringer for å kjøpe elbil fremkommer det i stor grad at det skyldes usikkerhet knyttet til markedet og videre utvikling av teknologi. Denne trenden synes både i Oppland og Hedmark spesielt, og i Norges befolkning generelt. Alternativene «venter å se an utviklingen», utrygg på vedlikeholdskostnadene», «utrygg på bruktbilprisen» og «usikkerhet om fordelene vil bestå», har alle mellom 13 og 15 prosent respondenter i Hedmark og Oppland. Totalt utgjør disse alternativene en større andel av hindringene folk har for å kjøpe elbil. Oppland og Hedmark skiller seg ikke fra Norges innbyggere totalt sett i denne vurderingen. Det generelle bildet viser at de politiske virkemidlene for å opprettholde og bygge opp et marked for elbil er viktige.

10 Figur 8: Hva hindrer befolkningen i Hedmark i å kjøpe elbil? Hedmark Bensin er tøft, liker bensinmotor Elbil er ikke en miljøløsning Ingenting hindrer meg Rekkevidden er ikke god nok Usikkerhet om fordelene vil bestå Utrygg på bruktbilprisen Utrygg på vedlikeholdskostnadene Venter for å se an utviklingen 6% 12% 0% 5% 20% Færre i Hedmark (10 prosent) enn i Oppland (14 prosent) oppgir at de ikke ønsker å kjøpe elbil fordi «bensin er tøft». Dermed er det færre innbyggere i Hedmark og flere innbyggere i Oppland som mener dette enn i den totale befolkningen (13,6 prosent). Andelen som mener elbil ikke er noen miljøløsning, og derfor ikke ønsker å kjøpe en slik bil, er på 6 prosent både i Hedmark og i Oppland. 12 prosent i Hedmark og Oppland oppgir at de ikke ser noen hindre for å kjøpe elbil. Begge de to siste tallene er like som hos den totale befolkningen i Norge. Figur 9: Hva hindrer befolkningen i Oppland i å kjøpe elbil? Oppland Bensin er tøft, liker bensinmotor Elbil er ikke en miljøløsning Ingenting hindrer meg Rekkevidden er ikke god nok Usikkerhet om fordelene vil bestå Utrygg på bruktbilprisen Utrygg på vedlikeholdskostnadene Venter for å se an utviklingen 6% 12% 13% 13% 0% 2% 4% 6% 8% 12% 16%

11 Lademuligheter 1996 personer har svart i Hedmark og 1782 personer i Oppland fylke. Det er mulig å krysse av for flere svar. Hedmark nesten 4 av 5 kan lade hjemme Noe flere (78 prosent) oppgir at de kan lade hjemme i Hedmark enn for landet (76 prosent). Derimot oppgir færre i Hedmark at de har mulighet til å lade på jobb (26 prosent) enn snittet for landet (31 prosent). Det samme gjelder for tilgangen til ladestasjon. Figur 10: Lademuligheter elbil. Andel som kan lade hjemme, på jobb og på ladestasjon. 90% Andel Hedmark Landet 80% 78% 76% 70% 60% 50% 26% 31% 38% 20% 0% Hjemme På jobb Ladestasjon Har ikke mulighet 4% 4% Tabell 6: Lademuligheter elbil. Kan lade hjemme, på jobb og på ladestasjon. Hedmark Andel Hedmark Landet Hjemme % 76 % På jobb % 31 % Ladestasjon % 40 % Har ikke mulighet 86 4 % 4 %

12 Oppland 3 av 4 kan lade hjemme Lademulighetene i Oppland fylke er like landet for øvrig. Over 3 av 4 kan lade hjemme og 2 av 5 på ladestasjon. En mindre andel oppgir at de kan lade på jobb i Oppland (27 prosent) enn for landet (31 prosent). Figur 11: Lademuligheter elbil. Andel som kan lade hjemme, på jobb og på ladestasjon. Andel Oppland Landet 80% 70% 60% 76% 76% 50% 27% 31% 41% 20% 0% Hjemme På jobb Ladestasjon Har ikke mulighet 4% 4% Tabell 7: Lademuligheter elbil. Andel som kan lade hjemme, på jobb og på ladestasjon Oppland Andel Oppland Landet Hjemme % 76 % På jobb % 31 % Ladestasjon % 40 % Har ikke mulighet 65 4 % 4 % Kombinasjoner av lademuligheter elbil Færrest oppgir at de kan lade både hjemme og på jobb i Hedmark. Det samme gjelder for de som kan lade både hjemme, på jobb og på ladestasjon. Figur 12: Kombinasjoner av lademuligheter elbil Hedmark Oppland Landet 20% 21% 23% 24% 12% 0% Hjemme og på jobb Hjemme, på jobb og på ladestasjon

13 Hva assosieres med elbil? Miljøvennlighet rager høyest på listen av assosiasjonene til innbyggerne i Hedmark og Oppland, og hele 70 og 71 prosent trekker dette frem som en av de viktigste assosiasjonene. Assosiasjonen «miljøvennlighet» er høyere i Hedmark og Oppland enn den er i Norge totalt sett (69 prosent). I likhet med den øvrige befolkningen rangeres «stillegående» er den nest mest positive assosiasjonen. Flere i Hedmark (60 prosent) enn Oppland (56 prosent) assosierer elbilen med denne egenskapen. Til sammenligning oppgir 54 prosent av Norges totale befolkning det samme. Den siste egenskapen blant topp tre positive assosiasjoner er «lønnsomt». 53 prosent i Hedmark og 48 prosent i Oppland assosierer elbilen med lønnsomhet. Tallet for Hedmark ligger på landsgjennomsnittet (53 prosent), mens det er færre i Oppland (48 prosent) enn i den øvrige befolkningen, som assosierer elbilen med denne egenskapen. Tabell 8: Befolkningen i Hedmark sine assosiasjoner til elbil Positive assosiasjoner Totalt Negative assosiasjoner Totalt Miljøvennlig 70 % Rekkeviddeangst 34 % Stillegående 60 % Vintersvak 19 % Lønnsomt 53 % Stress med lading 12 % Slipper kø 11 % Uforutsigbart 3 % Pioner teknologi 8 % Trangt 2 % Enkelt 8 % Snylter 2 % Kjøreglede 7 % Utrygt 1 % Gøy 4 % Køsniker 1 % Tøft 2 % Snobbete 1 % Familievennlig 1 % Ukomfortabel 0 % Ikke overraskende er «rekkeviddeangst» den mest negative assosiasjonen blant befolkningen i Hedmark og Oppland. 34 prosent i Hedmark og 35 prosent i Oppland trekker frem denne assosiasjonen som den mest negative. Dette er flere enn i Norges befolkning totalt (32 prosent). I likhet med den totale befolkningen i Norge assosieres elbilen med vintersvakhet i Hedmark (19 prosent) og Oppland (21 prosent). Det er imidlertid flere i Hedmark og Oppland som assosierer elbilen med dette enn i landet for øvrig (15 prosent). Dette kan skyldes at disse fylkene tidvis opplever sterk kulde, da vi ser den samme trenden i andre fylker som Finnmark og Troms.

14 Tabell 9: Befolkningen i Oppland sine assosiasjoner til elbil Positive assosiasjoner Totalt Negative assosiasjoner Totalt Miljøvennlig 71 % Rekkeviddeangst 35 % Stillegående 56 % Vintersvak 21 % Lønnsomt 48 % Stress med lading 13 % Slipper kø 11 % Uforutsigbart 5 % Pioner teknologi 9 % Trangt 2 % Kjøreglede 8 % Køsniker 2 % Enkelt 7 % Utrygt 1 % Gøy 4 % Snylter 1 % Tøft 2 % Snobbete 1 % Familievennlig 2 % Ukomfortabel 0 % Rangeringen av assosiasjonene i Hedmark og Oppland avviker ikke betydelig fra befolkningen i Norge. Vi ser at folk i Oppland har noe mer negative assosiasjoner enn innbyggerne i Hedmark. Dette synes ved at det er færre som totalt sett assosierer elbilen med positive assosiasjoner, og flere som totalt sett assosierer elbilen med negative assosiasjoner. Den generelle trenden er allikevel at befolkningen i begge fylker i langt større grad assosierer elbilen med noe positivt enn negativt.

15 Rapporten er utarbeidet av Susanne Bondevik. NyAnalyse har bistått med de statistiske analysene i rapporten.

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening

Norsk renholdsverks-forening Norsk renholdsverks-forening Hjemmekompostering i kommunal regi NRF medlemsundersøkelse Rapport nr 5/2005 NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering R A P P O R T Rapport nr: 5/05 Distribusjon: Fri Dato:

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen Forside (se egen fil) 1 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNER Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007, 2009 og 2011. I 2013 står Hovedorganisasjonen

Detaljer

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler ZERO November 2013 Denne rapporten er laget av Thema Consulting Group Prosjektleder Vidar Eide

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Tale Severina Halsør Benjamin Myklebust Gøril L. Andreassen Forsidebilde: Think City på ZERO-arrangementet Klimabil 2010 på Rådhusplassen i

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge Økonomiske analyser 2/2008 Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Lasse Sigbjørn Stambøl Klart flere menn enn kvinner er selvstendig

Detaljer

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09 Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet TNS Gallup 25.02.09 VURDERING AV TILTAK MOT KJØP AV SVART ARBEID BEKJEMPELSE AV SVART ARBEID Samarbeid Mot Svart Økonomi

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Av Trond Erik Lunder Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2008 6. mai 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 5/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 120,-

Detaljer

Norske museers omdømme og attraktivitet. - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng

Norske museers omdømme og attraktivitet. - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng Norske museers omdømme og attraktivitet - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng Forord Kaizen AS har på oppdrag for Norges Museumsforbund gjennom Maihaugen som ansvarshavende

Detaljer

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid?

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Økonomiske analyser2/10 Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Lasse Sigbjørn Stambøl Mange

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy Sammendrag: Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Forfattere: Erik Figenbaum og Marika Kolbenstvedt Oslo 2013 134 sider Elektrifisering av kjøretøy er

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark Fra: Nina Gran Dato: 30.01.2014 Til: BLD, v/barbro Bakken Dokument nr.: 10/02460-22 Kopi til: KMD, JD Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark BOSETTING - TIL HVA; en sammenligning

Detaljer

Høykonjunktur på boligmarkedet:

Høykonjunktur på boligmarkedet: Økonomiske analyser 5/21 : Unge er ikke blitt presset ut * Arne Andersen Når prisene er lavest på boligmarkedet, skulle man tro at de som skal etablere seg for første gang ville se sin sjanse til en rimelig

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer