Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland"

Transkript

1 Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland

2 Innhold Figur- og tabelloversikt... 2 Elbil-rapport Eidsiva... 3 Bør elbilfordelene bestå?... 3 Hvilke fordeler er viktigst?... 4 Hedmark - Lav årsavgift viktigst... 4 Oppland... 6 Hvem vil ha elbil og ladbar hybrid?... 8 Hva hindrer innbyggerne i Hedmark og Oppland i å kjøpe elbil?... 9 Lademuligheter Hedmark nesten 4 av 5 kan lade hjemme Oppland 3 av 4 kan lade hjemme Kombinasjoner av lademuligheter elbil Hva assosieres med elbil? Figur- og tabelloversikt Figur 1: Bør fordelene bestå etter 2017? Figur 2: Høyest prioriterte elbilfordel Hedmark Figur 3: Prioriterte elbilfordeler Hedmark Figur 4: Viktigste elbilfordel Oppland Figur 5: Prioriterte elbilfordeler Oppland Figur 6: Hvor mange ønsker ladbar bil i Hedmark? Figur 7: Hvor mange ønsker ladbar bil i Oppland? Figur 8: Hva hindrer befolkningen i Hedmark i å kjøpe elbil? Figur 9: Hva hindrer befolkningen i Oppland i å kjøpe elbil? Figur 10: Lademuligheter elbil. Andel som kan lade hjemme, på jobb og på ladestasjon. Figur 11: Lademuligheter elbil. Andel som kan lade hjemme, på jobb og på ladestasjon. Figur 12: Kombinasjoner av lademuligheter elbil Tabell 1: Bør fordelene bestå etter 2017? Tabell 2: Høyeste prioriterte elbilfordel Hedmark Tabell 3: Prioriterte elbilfordeler Hedmark Tabell 4: Viktigste elbilfordel Oppland Tabell 5: Prioriterte elbilfordeler Oppland Tabell 6: Lademuligheter elbil. Kan lade hjemme, på jobb og på ladestasjon. Tabell 7: Lademuligheter elbil. Andel som kan lade hjemme, på jobb og på ladestasjon Tabell 8: Befolkningen i Hedmark sine assosiasjoner til elbil Tabell 9: Befolkningen i Oppland sine assosiasjoner til elbil

3 Elbil-rapport Eidsiva NAF, Hafslund og Eidsiva gjennomførte en elbilkampanje høsten 2014 hvor målet var å fremme kunnskap om elbilen og elbilistene. Som en del av kampanjen ble Norges største elbilundersøkelse gjennomført med hele respondenter. Antall respondenter fra Hedmark og Oppland var på 3778, hvor 1996 var bosatt i Hedmark og 1782 i Oppland. Med så mange respondenter fra begge fylker regnes svarene som representative for fylkenes befolkning. Flere menn enn kvinner har besvart undersøkelsen. 100 delsvar ble ikke registrert. Bør elbilfordelene bestå? På dette spørsmålet har 1991 personer svart fra Hedmark, 1782 fra Oppland og på landsbasis. Folk i Hedmark ligger nærmest landssnittet. 75 prosent synes at elbilfordelene bør gjelde etter 2017, mot 74 prosent på landsbasis. 12 prosent i henholdsvis Hedmark og landet totalt sett synes ikke elbilfordelene bør bestå. Folk er noe mer kritiske til hvorvidt fordelene bør bestå i Oppland, selv om 71 prosent synes fordelene bør bestå. 15 prosent er negative i Oppland. Figur 1: Bør fordelene bestå etter 2017? Hedmark Oppland Landet 80% 70% 75% 71% 74% 60% 50% 20% 0% 12% 12% 11% 11% 3% 3% 3% Ja Nei Vet ikke Har ingen mening

4 Tabell 1: Bør fordelene bestå etter 2017? Hedmark Oppland Landet Ja % % % Nei % % % Vet ikke % % % Har ingen mening 54 3 % 56 3 % % Hvilke fordeler er viktigst? Hedmark - Lav årsavgift viktigst 1996 personer har svart på undersøkelsen fra Hedmark fylke og har svart på landsbasis. Hedmarkingene er mest opptatt av lav årsavgift (23 prosent), og er mer opptatt av dette enn landsgjennomsnittet (16 prosent). Fritak for bompenger er viktigst nasjonalt, og denne elbilfordelen er nest viktigst for folk i Hedmark. Muligheten til å kjøre i kollektivfelt er ikke like viktig i Hedmark i forhold til landsgjennomsnittet. Figur 2: Høyest prioriterte elbilfordel Hedmark Pri 1 Landet Pri 1 Hedmark 0% 5% 20% 25% Lav årsavgift 16% 23% Fritak for bompenger Ingen moms 18% 17% 17% 23% Gratis offentlig parkering 16% Ingen engangsavgift Gratis lading 8% 9% Kan kjøre kollektivt Lav firmabilbeskatning 1% 1% 1% 5% Fritak for fergeavgift 1% 3%

5 Tabell 2: Høyeste prioriterte elbilfordel Hedmark Hedmark Pri 1 Hedmark Andel Hedmark Pri 1 Landet Lav årsavgift % 16 % Fritak for bompenger % 23 % Ingen moms % 17 % Gratis offentlig parkering % 15 % Ingen engangsavgift % 14 % Gratis lading % 8 % Kan kjøre kollektivt 22 1 % 5 % Lav firmabilbeskatning 12 0,6 % 0,5 % Fritak for fergeavgift 12 0,6 % 3 % Dersom vi ser på hva folk i Hedmark fylke og landet generelt har prioritert som nummer 1,2 eller 3 endrer bildet seg noe. Lav årsavgift er fortsatt viktigst for flest Hedmarkinger, men «Ingen engangsavgift» er oftere rangert som en av topp 3 enn «gratis offentlig parkering». Fritak for fergeavgift er også viktigere for flere enn å kjøre i kollektivfeltet eller lav firmabilbeskatning. Figur 3: Prioriterte elbilfordeler Hedmark Pri 1,2 eller 3 Hedmark Pri 1,2 eller 3 Landet 0% 20% 50% 60% 70% Lav årsavgift 51% 61% Fritak for bompenger 54% 61% Ingen moms 47% 50% Ingen engangsavgift Gratis offentlig parkering 39% 44% 43% 43% Gratis lading 25% 28% Fritak for fergeavgift 16% Kan kjøre kollektivt 8% 17% Lav firmabilbeskatning 2% 2%

6 Tabell 3: Prioriterte elbilfordeler Hedmark Hedmark Pri 1,2 eller 3 Hedmark Andel Hedmark Pri 1,2 eller 3 Landet Lav årsavgift % 51 % Fritak for bompenger % 61 % Ingen moms % 47 % Ingen engangsavgift % 39 % Gratis offentlig parkering % 43 % Gratis lading % 25 % Fritak for fergeavgift % 16 % Kan kjøre kollektivt % 17 % Lav firmabilbeskatning 34 2 % 2 % Oppland 1782 personer har svart fra Oppland fylke. Opplendingene er også mest opptatt av lav årsavgift (23 prosent), med ingen moms som nummer den nest viktigste fordelen (18 prosent). Fritak for bompenger er mindre viktig i Oppland enn Hedmark og på landsbasis. Folk er noe mer opptatt av fordelen ved å kjøre i kollektivfelt i Oppland enn i Hedmark, men dette er mindre viktig enn for landsgjennomsnittet. Figur 4: Viktigste elbilfordel Oppland Pri 1 Oppland Pri 1 Landet 0% 5% 20% 25% Lav årsavgift 16% 23% Ingen moms Ingen engangsavgift 18% 17% 17% Gratis offentlig parkering Fritak for bompenger 23% Gratis lading 8% 9% Kan kjøre kollektivt 3% 5% Fritak for fergeavgift Lav firmabilbeskatning 1% 0% 1% 3%

7 Tabell 4: Viktigste elbilfordel Oppland Oppland Pri 1 Oppland Pri 1 Oppland Pri 1 Landet Lav årsavgift % 16 % Ingen moms % 17 % Ingen engangsavgift % 14 % Gratis offentlig parkering % 15 % Fritak for bompenger % 23 % Gratis lading % 8 % Kan kjøre kollektivt 49 3 % 5 % Fritak for fergeavgift 9 0,6 % 3 % Lav firmabilbeskatning 8 0,4 % 0,6 % Dersom vi ser på hva folk i Oppland fylke og landet har prioritert som nummer 1,2 eller 3 endrer bildet seg noe. Lav årsavgift er fortsatt viktigst for flest Opplendinger, men fritak for bompenger er oftere rangert som en av topp 3 enn fordelen med ingen engangsavgift. Figur 5: Prioriterte elbilfordeler Oppland Pri 1, 2 eller 3 Oppland Pri 1, 2 eller 3 Landet 0% 20% 50% 60% 70% Lav årsavgift 51% 60% Ingen moms 47% 51% Fritak for bompenger 50% 61% Ingen engangsavgift 39% 47% Gratis offentlig parkering 42% 43% Gratis lading 25% 29% Kan kjøre kollektivt 17% Fritak for fergeavgift 16% Lav firmabilbeskatning 2% 2%

8 Tabell 5: Prioriterte elbilfordeler Oppland Oppland Pri 1, 2 eller 3 Oppland Pri 1, 2 eller 3 Oppland Pri 1, 2 eller 3 Landet Lav årsavgift % 51 % Ingen moms % 47 % Fritak for bompenger % 61 % Ingen engangsavgift % 39 % Gratis offentlig parkering % 43 % Gratis lading % 25 % Kan kjøre kollektivt % 17 % Fritak for fergeavgift % 16 % Lav firmabilbeskatning 35 2 % 2 % Hvem vil ha elbil og ladbar hybrid? I undersøkelsen som helhet så man at 42 prosent av befolkningen i byer er positive til å anskaffe elbil, mens 37 prosent i distriktene er det samme. Andelen som ønsker å kjøpe elbil i Hedmark og Oppland er en del lavere. I gjennomsnitt ønsker 31 prosent i Hedmark og 29 prosent i Oppland elbil. Flere kvinner enn menn ønsker elbil i begge fylker. Samtidig ønsker i gjennomsnitt 42 prosent i Hedmark og 45 prosent i Oppland ikke å kjøpe elbil. Antallet som ikke ønsker elbil er betydelig høyere i Hedmark og Oppland enn det er i befolkningen generelt. Den totale andelen som ikke ønsker elbil i Norge er på 36 prosent. Figur 6: Hvor mange ønsker ladbar bil i Hedmark? 50% 45% 35% 25% 20% 5% 0% 45% 32% 22% 21% 9% 3% Ja elbil Nei elbil Ja ladbar hybrid Vet ikke Kvinner Menn

9 Innbyggerne i Hedmark er mer positive til å anskaffe seg ladbar hybrid enn innbyggerne i Oppland. Befolkningen i Hedmark er mer positive enn gjennomsnittet i Norge, mens folk i Oppland ligger på snittet av befolkningen for øvrig. Figur 7: Hvor mange ønsker ladbar bil i Oppland? 60% 50% 49% 42% 20% 29% 21% 19% Kvinner Menn 0% 3% 9% Ja elbil Nei elbil Ja ladbar hybrid Vet ikke Hva hindrer innbyggerne i Hedmark og Oppland i å kjøpe elbil? Når vi ser på hindringer for å kjøpe elbil fremkommer det i stor grad at det skyldes usikkerhet knyttet til markedet og videre utvikling av teknologi. Denne trenden synes både i Oppland og Hedmark spesielt, og i Norges befolkning generelt. Alternativene «venter å se an utviklingen», utrygg på vedlikeholdskostnadene», «utrygg på bruktbilprisen» og «usikkerhet om fordelene vil bestå», har alle mellom 13 og 15 prosent respondenter i Hedmark og Oppland. Totalt utgjør disse alternativene en større andel av hindringene folk har for å kjøpe elbil. Oppland og Hedmark skiller seg ikke fra Norges innbyggere totalt sett i denne vurderingen. Det generelle bildet viser at de politiske virkemidlene for å opprettholde og bygge opp et marked for elbil er viktige.

10 Figur 8: Hva hindrer befolkningen i Hedmark i å kjøpe elbil? Hedmark Bensin er tøft, liker bensinmotor Elbil er ikke en miljøløsning Ingenting hindrer meg Rekkevidden er ikke god nok Usikkerhet om fordelene vil bestå Utrygg på bruktbilprisen Utrygg på vedlikeholdskostnadene Venter for å se an utviklingen 6% 12% 0% 5% 20% Færre i Hedmark (10 prosent) enn i Oppland (14 prosent) oppgir at de ikke ønsker å kjøpe elbil fordi «bensin er tøft». Dermed er det færre innbyggere i Hedmark og flere innbyggere i Oppland som mener dette enn i den totale befolkningen (13,6 prosent). Andelen som mener elbil ikke er noen miljøløsning, og derfor ikke ønsker å kjøpe en slik bil, er på 6 prosent både i Hedmark og i Oppland. 12 prosent i Hedmark og Oppland oppgir at de ikke ser noen hindre for å kjøpe elbil. Begge de to siste tallene er like som hos den totale befolkningen i Norge. Figur 9: Hva hindrer befolkningen i Oppland i å kjøpe elbil? Oppland Bensin er tøft, liker bensinmotor Elbil er ikke en miljøløsning Ingenting hindrer meg Rekkevidden er ikke god nok Usikkerhet om fordelene vil bestå Utrygg på bruktbilprisen Utrygg på vedlikeholdskostnadene Venter for å se an utviklingen 6% 12% 13% 13% 0% 2% 4% 6% 8% 12% 16%

11 Lademuligheter 1996 personer har svart i Hedmark og 1782 personer i Oppland fylke. Det er mulig å krysse av for flere svar. Hedmark nesten 4 av 5 kan lade hjemme Noe flere (78 prosent) oppgir at de kan lade hjemme i Hedmark enn for landet (76 prosent). Derimot oppgir færre i Hedmark at de har mulighet til å lade på jobb (26 prosent) enn snittet for landet (31 prosent). Det samme gjelder for tilgangen til ladestasjon. Figur 10: Lademuligheter elbil. Andel som kan lade hjemme, på jobb og på ladestasjon. 90% Andel Hedmark Landet 80% 78% 76% 70% 60% 50% 26% 31% 38% 20% 0% Hjemme På jobb Ladestasjon Har ikke mulighet 4% 4% Tabell 6: Lademuligheter elbil. Kan lade hjemme, på jobb og på ladestasjon. Hedmark Andel Hedmark Landet Hjemme % 76 % På jobb % 31 % Ladestasjon % 40 % Har ikke mulighet 86 4 % 4 %

12 Oppland 3 av 4 kan lade hjemme Lademulighetene i Oppland fylke er like landet for øvrig. Over 3 av 4 kan lade hjemme og 2 av 5 på ladestasjon. En mindre andel oppgir at de kan lade på jobb i Oppland (27 prosent) enn for landet (31 prosent). Figur 11: Lademuligheter elbil. Andel som kan lade hjemme, på jobb og på ladestasjon. Andel Oppland Landet 80% 70% 60% 76% 76% 50% 27% 31% 41% 20% 0% Hjemme På jobb Ladestasjon Har ikke mulighet 4% 4% Tabell 7: Lademuligheter elbil. Andel som kan lade hjemme, på jobb og på ladestasjon Oppland Andel Oppland Landet Hjemme % 76 % På jobb % 31 % Ladestasjon % 40 % Har ikke mulighet 65 4 % 4 % Kombinasjoner av lademuligheter elbil Færrest oppgir at de kan lade både hjemme og på jobb i Hedmark. Det samme gjelder for de som kan lade både hjemme, på jobb og på ladestasjon. Figur 12: Kombinasjoner av lademuligheter elbil Hedmark Oppland Landet 20% 21% 23% 24% 12% 0% Hjemme og på jobb Hjemme, på jobb og på ladestasjon

13 Hva assosieres med elbil? Miljøvennlighet rager høyest på listen av assosiasjonene til innbyggerne i Hedmark og Oppland, og hele 70 og 71 prosent trekker dette frem som en av de viktigste assosiasjonene. Assosiasjonen «miljøvennlighet» er høyere i Hedmark og Oppland enn den er i Norge totalt sett (69 prosent). I likhet med den øvrige befolkningen rangeres «stillegående» er den nest mest positive assosiasjonen. Flere i Hedmark (60 prosent) enn Oppland (56 prosent) assosierer elbilen med denne egenskapen. Til sammenligning oppgir 54 prosent av Norges totale befolkning det samme. Den siste egenskapen blant topp tre positive assosiasjoner er «lønnsomt». 53 prosent i Hedmark og 48 prosent i Oppland assosierer elbilen med lønnsomhet. Tallet for Hedmark ligger på landsgjennomsnittet (53 prosent), mens det er færre i Oppland (48 prosent) enn i den øvrige befolkningen, som assosierer elbilen med denne egenskapen. Tabell 8: Befolkningen i Hedmark sine assosiasjoner til elbil Positive assosiasjoner Totalt Negative assosiasjoner Totalt Miljøvennlig 70 % Rekkeviddeangst 34 % Stillegående 60 % Vintersvak 19 % Lønnsomt 53 % Stress med lading 12 % Slipper kø 11 % Uforutsigbart 3 % Pioner teknologi 8 % Trangt 2 % Enkelt 8 % Snylter 2 % Kjøreglede 7 % Utrygt 1 % Gøy 4 % Køsniker 1 % Tøft 2 % Snobbete 1 % Familievennlig 1 % Ukomfortabel 0 % Ikke overraskende er «rekkeviddeangst» den mest negative assosiasjonen blant befolkningen i Hedmark og Oppland. 34 prosent i Hedmark og 35 prosent i Oppland trekker frem denne assosiasjonen som den mest negative. Dette er flere enn i Norges befolkning totalt (32 prosent). I likhet med den totale befolkningen i Norge assosieres elbilen med vintersvakhet i Hedmark (19 prosent) og Oppland (21 prosent). Det er imidlertid flere i Hedmark og Oppland som assosierer elbilen med dette enn i landet for øvrig (15 prosent). Dette kan skyldes at disse fylkene tidvis opplever sterk kulde, da vi ser den samme trenden i andre fylker som Finnmark og Troms.

14 Tabell 9: Befolkningen i Oppland sine assosiasjoner til elbil Positive assosiasjoner Totalt Negative assosiasjoner Totalt Miljøvennlig 71 % Rekkeviddeangst 35 % Stillegående 56 % Vintersvak 21 % Lønnsomt 48 % Stress med lading 13 % Slipper kø 11 % Uforutsigbart 5 % Pioner teknologi 9 % Trangt 2 % Kjøreglede 8 % Køsniker 2 % Enkelt 7 % Utrygt 1 % Gøy 4 % Snylter 1 % Tøft 2 % Snobbete 1 % Familievennlig 2 % Ukomfortabel 0 % Rangeringen av assosiasjonene i Hedmark og Oppland avviker ikke betydelig fra befolkningen i Norge. Vi ser at folk i Oppland har noe mer negative assosiasjoner enn innbyggerne i Hedmark. Dette synes ved at det er færre som totalt sett assosierer elbilen med positive assosiasjoner, og flere som totalt sett assosierer elbilen med negative assosiasjoner. Den generelle trenden er allikevel at befolkningen i begge fylker i langt større grad assosierer elbilen med noe positivt enn negativt.

15 Rapporten er utarbeidet av Susanne Bondevik. NyAnalyse har bistått med de statistiske analysene i rapporten.

Elektrifisering av persontransporten

Elektrifisering av persontransporten Elektrifisering av persontransporten sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Erik Figenbaum, TØI CO 2 -utslippsmål 2020 85 g/km Side 2 Elbil eller ladbar hybridbil er nødvendig TØIs 85 g/km

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Saknr. 14/512-4 Saksbehandler: Rune Hoff Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet i Hedmark vedtar at inntil kr 2 millioner

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Elbilen et klimaalibi? Lina Hopaneng Ingeborgrud Stipendiat v/ institutt for tverrfaglige kulturstudier Senter for Teknologi og Samfunn NTNU

Elbilen et klimaalibi? Lina Hopaneng Ingeborgrud Stipendiat v/ institutt for tverrfaglige kulturstudier Senter for Teknologi og Samfunn NTNU Elbilen et klimaalibi? Lina Hopaneng Ingeborgrud Stipendiat v/ institutt for tverrfaglige kulturstudier Senter for Teknologi og Samfunn NTNU Idéboks med oppgaven: Hva kan barn og unge gjøre for å spare

Detaljer

Audi e-tron. Changes the world. Not everyday life.

Audi e-tron. Changes the world. Not everyday life. Audi e-tron Changes the world. Not everyday life Audi e-tron. Changes the world. Not everyday life. Rett til endringer forbeholdes. Importør: Harald A. Møller AS Utgave: Mai 2014 www.audi.no 02 03 04 At

Detaljer

Norge Sverige. imiev. Leaf

Norge Sverige. imiev. Leaf Elbilvirkemidlene 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Norge Sverige 4000 2000 imiev Leaf 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Vi har sammenlignet total cost of ownership for

Detaljer

Elbil i Norge er konge

Elbil i Norge er konge Elbil i Norge er konge 31.mai 2012, Fredericia/Danmark Hans Håvard Kvisle, prosjektleder i Norsk Elbilforening Foreningens formål er å fremme energieffektive, ladbare kjøretøy som helt eller delvis er

Detaljer

Befolkningens syn på utviklingen i distriktene

Befolkningens syn på utviklingen i distriktene Befolkningens syn på utviklingen i distriktene Komparative analyser av befolkningen i rurale og urbane kommuner Alexander Thanem Norsk senter for bygdeforskning Delresultater fra Lokalsamfunnsundersøkelsen

Detaljer

Framtidig elektromobilitet i Norge aktørenes perspektiver

Framtidig elektromobilitet i Norge aktørenes perspektiver Sammendrag: Framtidig elektromobilitet i Norge aktørenes perspektiver TØI rapport 1385/2014 Forfattere: Terje Assum, Marika Kolbenstvedt og Erik Figenbaum Oslo 2014, 59 sider, engelsk språk Intervjuer

Detaljer

Rapport 2006-040. Elbileiernes reisevaner

Rapport 2006-040. Elbileiernes reisevaner Rapport 2006-040 Elbileiernes reisevaner ECON-rapport nr. 2006-040, Prosjekt nr. 47850 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-857-2 TES/mbh, ODN, 4. mai 2006 Offentlig Elbileiernes reisevaner Utarbeidet for Samferdselsdepartementet

Detaljer

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 En undersøkelse av nordmenns holdninger til transport, drivstoff og livet langs veien. TEMA: Egenmelding drivstoff og miljøatferd Om undersøkelsen Spørreundersøkelse gjennomført

Detaljer

Smarte biler + smarte nett = sant?

Smarte biler + smarte nett = sant? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Smarte biler + smarte nett = sant? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk hjelp

Detaljer

Reisemønster og lademønster hvordan vil det påvirke energibruken, hvor og når?

Reisemønster og lademønster hvordan vil det påvirke energibruken, hvor og når? Reisemønster og lademønster hvordan vil det påvirke energibruken, hvor og når? Norges Energidager 2016, 14. oktober Erik Figenbaum Forskningsleder Transportøkonomisk Institutt Elektrifisering nødvendig

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2014

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2014 Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 214 Sammendrag I 214 blir resultatene publisert på en ny skala der det nasjonale snittet er skalapoeng. Guttene presterer noe bedre

Detaljer

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 En undersøkelse av nordmenns holdninger til transport, drivstoff og livet langs veien. TEMA: Biodrivstoff Om undersøkelsen Spørreundersøkelse gjennomført av Respons Analyse

Detaljer

EDL Etnisk og demokratisk likeverd

EDL Etnisk og demokratisk likeverd Meningsmåling EDL Etnisk og demokratisk likeverd Uke 36-2007 Faglig ansvarlig: Polarfakta AS 300 respondenter, 18 år eller eldre, bosatt i Finnmark fylke De statistiske feilkildene for et utvalg på 300

Detaljer

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON SAMMENDRAG 24 private og offentlige virksomheter i Trondheim fra 8 ulike bransjer deltok i perioden mai oktober 2014

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk hjelp og informasjon til

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

velkommen som elbilist! NORSTART NORSTART 1 www.elbil.no

velkommen som elbilist! NORSTART NORSTART 1 www.elbil.no velkommen som elbilist! NORSTART www.elbil.no NORSTART 1 Velkommen som medlem i Norstart Enten du vil kjøre elbil fordi det gir deg mange praktiske fordeler, økonomiske besparelser, du ønsker å ta miljøhensyn

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer Sammendrag: Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer TØI rapport 1148/2011 Forfatter: Susanne Nordbakke Oslo 2011 55 sider I den landsomfattende

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Bilavgifter i endring

Bilavgifter i endring Bilavgifter i endring Hva betyr økt usikkerhet for forhandler og importør? NBF frokostmøte 12. juni 2014 Eilert Molstad DNB Finans eilert.molstad@dnb.no Hva er politiske signaler, hva er usikkert og hva

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: May Heidi Øfstbø Arkivsaksnr.: 16 / 3082

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: May Heidi Øfstbø Arkivsaksnr.: 16 / 3082 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: May Heidi Øfstbø Arkivsaksnr.: 16 / 3082 Arkiv: 231 Q50 Lademulighet og evt. betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevne motorvogner Vedlegg: Forskrift om vilkårsparkering

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011 Analyse av nasjonale prøver i regning Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på., 8. og 9. trinn for. Sammendrag Guttene presterer noe bedre

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Velkommen til oss! Denne brosjyren inneholder: Ladenøkkel Informasjon om gratis. medlemskap. Praktiske råd til deg som er ny elbilist

Velkommen til oss! Denne brosjyren inneholder: Ladenøkkel Informasjon om gratis. medlemskap. Praktiske råd til deg som er ny elbilist Husk å registrere deg for GRATIS medlemskap første året på elbil.no Denne brosjyren inneholder: Velkommen til oss! Ladenøkkel Informasjon om gratis medlemskap Praktiske råd til deg som er ny elbilist 1

Detaljer

MÅL OG STATUS Tromsø 20. november Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Tromsø 20. november Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Tromsø 20. november 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi et tilbud de som ikke

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST?

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Januar 2013 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss Foto: Tommy Næss ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Innhold Utfordringene Kort om Transnova Status kjøretøypark, transportarbeid Muligheter Virkemidler Konklusjoner

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Elektriske kjøretøy i byområder

Elektriske kjøretøy i byområder Elektriske kjøretøy i byområder COMPETT - COMPetitive Electric Town Transport Transportforskning 2014, 05.06.2014 Erik Figenbaum, forsker II, Transportøkonomisk Institutt COMPETT Forskningsmål: Hvordan

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune- Norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

omdømmedrammen.no Webdokumentasjon av Omdømmeprosjektet Målgruppe: Bakgrunn Mål Organisering og finansiering Kommunikasjon og tiltak Resultater

omdømmedrammen.no Webdokumentasjon av Omdømmeprosjektet Målgruppe: Bakgrunn Mål Organisering og finansiering Kommunikasjon og tiltak Resultater Omdømmeprosjektet omdømmedrammen.no Webdokumentasjon av Omdømmeprosjektet Bakgrunn Mål Organisering og finansiering Kommunikasjon og tiltak Resultater Målgruppe: Innbyggere i Drammen og Drammensregionen

Detaljer

Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer.

Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer. HVORDAN ER MILJØUTVIKLINGEN I FRAMTIDENS BYER? Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer. Figur 1.1. Fremtidens

Detaljer

Elektrifisering av transport: Hvilke forventninger har elbilistene til rask og effektiv lading? Christina Bu

Elektrifisering av transport: Hvilke forventninger har elbilistene til rask og effektiv lading? Christina Bu Elektrifisering av transport: Hvilke forventninger har elbilistene til rask og effektiv lading? Christina Bu Generalsekretær, Norsk elbilforening Om Elbilforeningen 30.000 medlemmer. 10 ansatte og frivillige

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Kommuneundersøkelse høst 2010 for Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling

Kommuneundersøkelse høst 2010 for Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Kommuneundersøkelse høst 2010 for Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på telefon (CATI) Populasjon

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Elsykling og fysisk aktivitet - prosjektresultater fra «Elsykkel for et bevegelig liv»

Elsykling og fysisk aktivitet - prosjektresultater fra «Elsykkel for et bevegelig liv» - prosjektresultater fra «Elsykkel for et bevegelig liv» Av: Nicolai T. Borgen og Solveig T. Borgen Innhold - prosjektresultater fra «Elsykkel for et bevegelig liv»...1 Innledning...1 Data...1 Resultater...2

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012 Analyse av nasjonale prøver i engelsk Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i engelsk på. og 8. trinn i. Gjennomføringen av nasjonale prøver i engelsk

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Velkommen til oss som elbilkunde!

Velkommen til oss som elbilkunde! Velkommen til oss som elbilkunde! Kjære Kunde, Tusen takk for at du har valgt å kjøpe en elbil fra Volkswagen. Vi har her laget en oppsummering på noen av de tingene som elbilsjåfører har nytte av å vite.

Detaljer

MÅL OG STATUS Bergen 20. januar Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Bergen 20. januar Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Bergen 20. januar 2015 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Anleggsdekningen i Østfold Klubbenes situasjonsrapport

Anleggsdekningen i Østfold Klubbenes situasjonsrapport Anleggsdekningen i Østfold Klubbenes situasjonsrapport 1 Innholdsfortegnelse: 3 Bakgrunn 3 Metode 4 Analyse 10 Resultater og konklusjoner 2 Bakgrunn I den årlige statistikksamlingen utgitt av Kulturdepartementet

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011 Undersøkelse fra utført på oppdrag for KommuneBarometeret juni 2011 Om er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere

Detaljer

«Never petrol car again!» Antallet respondenter: 1 853

«Never petrol car again!» Antallet respondenter: 1 853 «Never petrol car again!» Antallet respondenter: 1 853 Snorre Sletvold Norsk Elbilforening snorre@elbil.no Ca 20 års arbeid i elbilens tjeneste Foreningen ble etablert på 90-tallet som et industriforum

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015 Sykkelundersøkelse Stavanger Kommune Desember Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Hei, Ha en fin dag! Med vennlig hilsen. Susanne Bondevik Politisk rådgiver

Hei, Ha en fin dag! Med vennlig hilsen. Susanne Bondevik Politisk rådgiver Fra: Bondevik Susanne Sendt: 10. september 201510:42 Til: VFK - FADM - FIRMAPOST Emne: Høringsuttalelse fra Norges Automobil - Forbund - Plan for klima og energi i Vestfold Vedlegg:

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Sykkelundersøkelsen Stavanger kommune 2013

Sykkelundersøkelsen Stavanger kommune 2013 Sykkelundersøkelsen Stavanger kommune 2013 Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

Kartlegging av digital sikkerhetskultur Våre erfaringer

Kartlegging av digital sikkerhetskultur Våre erfaringer Kartlegging av digital sikkerhetskultur Våre erfaringer Norsk Senter for Informasjonssikring NorSIS er en ideell og uavhengig organisasjon som arbeider for at alle skal ha en trygg digital hverdag Vi fremmer

Detaljer

Bå43tI9IE.OG if kmeimedimartlien. od,,,, i n. lavest. ,evne. Rapport fra en undersøkelse blant kommunene. September 2005

Bå43tI9IE.OG if kmeimedimartlien. od,,,, i n. lavest. ,evne. Rapport fra en undersøkelse blant kommunene. September 2005 1 Bå43tI9IE.OG if kmeimedimartlien T od,,,, i n nu lavest,evne Rapport fra en undersøkelse blant kommunene September 2005 2 Innhold: Side Om undersøkelsen 3 Oppsummering 4 Ordninger for barnefamiliene

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

Holdninger til innvandring og integrering

Holdninger til innvandring og integrering Ipsos April 07 Holdninger til innvandring og integrering 07 Ipsos. Sammendrag Ipsos gjennomførte i februar 07 en undersøkelse som kartlegger nordmenns holdninger til innvandring og integrering. Den samme

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

YNGRE ADVOKATERS OG FULLMEKTIGERS ARBEIDSFORHOLD UTVIKLING FRA 2013

YNGRE ADVOKATERS OG FULLMEKTIGERS ARBEIDSFORHOLD UTVIKLING FRA 2013 YNGRE ADVOKATERS OG FULLMEKTIGERS ARBEIDSFORHOLD UTVIKLING FRA 2013 OM UNDERSØKELSEN Utvalget for yngre advokater har kartlagt yngre advokaters og fullmektigers arbeidsforhold. Undersøkelsen er gjort i

Detaljer

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 En undersøkelse av nordmenns holdninger til transport, drivstoff og livet langs veien. TEMA: Egenmelding bil, sikkerhet og vedlikehold Om undersøkelsen Spørreundersøkelse gjennomført

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering. Undersøkelsen

Detaljer

Norsk Redaktørforening. Lønnsstatistikk 2012

Norsk Redaktørforening. Lønnsstatistikk 2012 Norsk Redaktørforening Lønnsstatistikk 2012 1 Lønnsstatistikk 2012 Norsk Redaktørforening 1. Innledning Høsten 2012 gjennomførte NR-sekretariatet en undersøkelse av lønn og enkelte andre arbeidsvilkår

Detaljer

Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020

Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020 Vur der er der e elbil? Gr ønn Bil kan hjelpe t a kont akt! Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020 Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby

Detaljer

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp?

Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi?

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! 200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020

Detaljer

Bruktpriser og statsbudsjettet

Bruktpriser og statsbudsjettet Bruktpriser og statsbudsjettet Forutsigbarhet eller politisk hasard? Bilkonferanse 18. november 2014 Eilert Molstad DNB Finans eilert.molstad@dnb.no Politiske signaler Grønne skatter (bilavgifter, bompenger)

Detaljer

NorgesBarometeret Nr

NorgesBarometeret Nr NorgesBarometeret Nr 4 2009 Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for Utdanningsforbundet September 2009 NorgesBarometeret AS Telefon 22 42 29 00 www.norgesbarometeret.no Bakgrunn Om

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

vs. Elbil i norske nyheter (1959-2014): Stop Shop 2012 Et forbrukerdrevet initiativs rolle i utviklingen mot et bærekraftg samfunn.

vs. Elbil i norske nyheter (1959-2014): Stop Shop 2012 Et forbrukerdrevet initiativs rolle i utviklingen mot et bærekraftg samfunn. Kjøpestopp versus elbil: En ideologisk kamp på bekostning av miljø? --------------------------------------------------------- Presentasjon ved lanseringen av boken Forbruk og det grønne skiftet, Litteraturhuset,

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 KORT OM PROSJEKTET For å kunne arbeide målrettet med posisjonering og omdømmebygging av en region er det avgjørende viktig å jobbe ut fra en felles forståelse av

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Bilavgifter. Studiebesøk fra det danske Folketings skatteutvalg. Oslo, SAU Alm.del Bilag 115 Offentligt. Norwegian Ministry of Finance

Bilavgifter. Studiebesøk fra det danske Folketings skatteutvalg. Oslo, SAU Alm.del Bilag 115 Offentligt. Norwegian Ministry of Finance Skatteudvalget Engelsk mal: Startside 2016-17 SAU Alm.del Bilag 115 Offentligt Norwegian Ministry of Finance Bilavgifter Studiebesøk fra det danske Folketings skatteutvalg Oslo, 30.01.2017 Disposisjon

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer