Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune."

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 16:25 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. Medlemane har vorte varsla skriftleg via e-post. Saksdokumenta har vore utlagde til ålment ettersyn på heimesida til Hareid kommune frå FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Håvard Alvestad Medlem H Kjartan Grimstad Medlem FRP Siv Marit Røyset Kaldhol Nestleiar AP Kjartan Snipsøyr Medlem KRF Kristian Fuglseth Medlem FL Annika Brandal Leiar V FASTE MEDLEMAR SOM IKKJE MØTTE: Namn Funksjon Representerar Jenny Bjåstad Nesset MEDL H VARAMEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Møtte for Representerar Wenche J. Holstad Jøsok Jenny Bjåstad Nesset H FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE: Namn Anne-Karete Mork Bent Arild Grytten Nils Yngve Nupen Signe R. Kanstad Kai Rune Bjørke Stilling Utvalsekretær Rådmann Kommunalsjef Leiar PUA Konsulent PUA Annika Brandal leia møtet 7 voterande Side 1 av 11

2 Næring og miljøutvalet handsama PS 1/15 Næring og miljøutvalet handsama PS 2/15 Næring og miljøutvalet handsama RS 1/15 RS 46/15 Næring og miljøutvalet handsama PS 3/15 Spørsmål m.m. stilt i møtet: Kjartan Grimstad hadde spørsmål til hyttefelt på Engane i Hjørungavåg. Signe R. Kanstad og Kai Rune Bjørke svara. Kjartan Grimstad hadde spørsmål vedkomande gjødsellager i Kvitholvegen, der det tidlegare var bestemt at dørene skulle vere lukka. Det er dei fortsatt ikkje. Det vart informert om at landbrukssjefen har vore på synfaring tidlegare, og landbrukskontoret vil fylgje opp saka. Grunna fristar knytt til bestandsplanar for hjort, tildeling av løyver osv. vert det oppsette møtet i NMU 1. juni framskynda til 26. mai. Det vil mest truleg verte sett opp eit ekstramøte i slutten av juni for å kunne handsame innkomne saker i rett tid. Det vart stilt spørsmål om gangen og svarfristen i klagesaker vedkomande eigedomsskatt. Rådmannen svara og vil sjekke dette nærmare. NMU stilte spørsmål om trenden med at utvalet får få politiske saker til handsaming vil halde fram. Det var drøftingar kring dette, og rådmannen svara. Kristian Fuglseth FL, la fram forslag til aktuelle saker som NMU bør handsame: SAK 1. Gjennomferdsåra i Hareidsdalen, riksvegen, Hareidsvegen - er eit av dei største utfordringane vi har - og som vi kan gjere noko med. Heile Ytre Søre brukar vegen fast, og den opplevast som ei mare for gjennomreisande. Trafikken går for seint, uoversiktlege kryss, mykje stans, m.m. For innbyggarane i Hareid er det mykje det same, men vi bør løfte problemstillinga til også å gjelde andre enn innbyggarane langs vegen. Til no har berre nokre overgangsfelt, skuleborn etc. vore fokus - men vi har ikkje greidd å formidle kva denne vegen faktisk betyr for heile samfunnet her ute på Ytre. Vi kan ikkje vente på HAFAST - til 2024 eller deromkring før vi gjer noko aktivt. Vi har hatt saka oppe fleire gonger, men eg skulle ønske vi kunne arbeidd meir med henne. SAK 2: Byggefelt. Sjølv om Hareid er på ROBEK, tek vi opp lån og arbeidar sakte med sikkert med planlegging, investeringar og steg i rett retning. No vil eg gjerne at vi ser nærmare på dei områda som kan byggast ut mellom 2015 og Ta fram "kartet" og dei reguleringane vi allereie har på plass, kontakt grunneigarar, set opp scenarium og prøve å løyse eventuelle utfordringar for å kome vidare. Vi må vere flinke å legge til Side 2 av 11

3 rette og hjelpe fram dei prosjekta som grunneigarar/utbyggarar kan ha sjanse til å realisere. SAK 3: Bustader, både kommunale og tilrettelegging for private. Det er litt som sak to - altså finne bustader for etablerarar og alle andre. Dersom vi trykkjer på fylkesmannen om at desse låna vil betale seg sjølv, ja, så må noko sleppe gjennom til slutt. Vi har hatt saka oppe - men problemet forsvinn ikkje - det aukar. Vi bør bygge meir, få meir omsetning av bustader og betre flyt i bustadmarknaden. Prosjektet ved HADARTUN er eit døme som viser at "der det er vilje..." SAK 4: Næringsareal. Ny kartlegging av reelle og potensielle prosjekt som er regulert eller klare for regulering. Få tydeleg fram kva bruda har å by på, som Kjartan G. brukar å seie. Er der aktørarar som vi burde gå i dialog med? Er der drivarar som vi kunne inspirert til å flytte hit/starte her/osv.? Kva med forretningsfolk i Hareid - er det nokon som treng hjelp til å tenkje nytt eller ha kommunen som ein medspelar i ei satsing? SAK 5: Landbruksareal. Mykje same tankegangen som over. Korleis kan vi inspirere og legge til rette for satsing nettopp i Hareid. Akkurat som for næringslivet ligg areala nær samferdsleårer, knutepunkt for distribusjon og så vidare. Vi har svært gode areal som kan bli lagde brakk dersom vi ikkje oppfordrar til vidare drift. Det kan skape gode, lønsame arbeidsplassar både for lokale folk og innflyttarar. Korleis kan kommunen bidra til å legge til rette og inspirere til å skape noko av denne ressursen som ligg der klar? SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivsaksnr Politiske saker PS 1/15 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 2/15 Godkjenning av protokoll førre møte Referatsaker RS 1/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett 2014/88 RS 2/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett 2013/113 RS 3/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Hovlidvegen /892 (42/85) - Tilbygg til bustad RS 4/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Verkstadvegen /113 (78/301) - Hagestue RS 5/15 Løyve til tiltak, Strandgata 178 A og B (41/1125) /1408 Tomannsbustad RS 6/15 Løyve til tiltak, Kvitholvegen 4, 6, 8 og 10 (41/1203) /729 Firmannsbustad RS 7/15 Mellombels bruksløyve, Strandgata 178 A og B 2013/1408 (41/1125) - Tomannsbustad RS 8/15 Mellombels bruksløyve, Reina 64 (41/752) - Ombygging bustad 2013/424 Side 3 av 11

4 RS 9/15 Godkjenning av ansvarsrett - Ny ansvarleg søkjar 2013/1527 RS 10/15 Igongsetjingsløyve, Raffelneset 6, (41/28,45) /1874 Administrasjonsbygg RS 11/15 Ferdigattest, Teigane 30 (44/50) 2011/425 RS 12/15 Løyve til tiltak, Isakdalen 24 (41/652) - Lastehus med 2014/348 porter og lasterampar RS 13/15 Ferdigattest, Snipsøyrdalsvegen 336 (60/35) /1512 Einebustad RS 14/15 Mellombels bruksløyve, Kvisla 57 (41/85) /1527 Bustadblokk RS 15/15 Ferdigattest 2013/616 RS 16/15 Oppdeling i eigarseksjonar for gnr.41, bnr /2213 RS 17/15 Løyve til tiltak, Hovlidvegen 48 (42/85) - Garasje og 2013/622 Tilbygg til bustad RS 18/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett 2014/554 RS 19/15 Krav om eigarseksjonering gnr.41, bnr /2152 RS 20/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett- Hareidsvegen 549, 2013/ Hareid - Vinterhage RS 21/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, vadbakkvegen 22, 2013/ Hareid - Veranda RS 22/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Hovderåsa 10, /908 Hareid - garasje RS 23/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Hareidsvegen 159, 2013/ Hareid - Overbygd uteplass RS 24/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Snipsøyrdalsvegen 2013/ , 6060 Hareid - Garasje RS 25/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Hareidsvegen 397, 2013/ Hareid - Vinterhage RS 26/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Holane 69, /884 Hareid - Garasje RS 27/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Bruageila 9, /407 Hareid - Hobby drivhus RS 28/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Drammensvegen 21, 2013/ Hareid - Overbygg til utgangsdør RS 29/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Hjørungavågvegen 2013/367 35, 6063 Hjørungavåg - Altan RS 30/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Holstadrysta 21, 2013/ Hareid - Garasje RS 31/15 Løyve 4-manns bustad- godkjent på vilkår 2014/2077 RS 32/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Rasmusmarka 1, 2014/ Hareid - Vinterhage RS 33/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Indredalen 33, /515 Brandal - Garasje og veranda RS 34/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Holane 41/43/45/47, 2014/277 Garasjar RS 35/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Hjørungnesvegen 2013/ , Redskapsbygg RS 36/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Vadbakkvegen 23, 6060 Hareid - Uteplass 2014/548 Side 4 av 11

5 RS 37/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Liavegen 85, 6063 Hjørungavåg - Garasje / bod RS 38/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Ulsetleitet 203, 6063 Hjørungavåg - Garasje RS 39/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett- Snipsøyrdalsvegen 199, 6060 Hareid - Påbygg over utgangsdør RS 40/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Isakdalen 4,6060 Hareid - Tilbygg, carport og veranda RS 41/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Hovderåsa 8, Hareid - garasje RS 42/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Hareidsvegen 124, 6060 Hareid - overbygg veranda RS 43/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Murabrauta 5, 6062 Brandal - Fasadeendring og veranda RS 44/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, solsteinen 33A, 6060 Hareid - Altan RS 45/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Gjerdevegen 2, 6060 Hareid - Carport/veranda RS 46/15 Brev til kommunane om opplysningsplikta til barneverntenesta Politiske saker PS 3/15 Høyring -regional delplan for attraktive byar og tettstadar 2014/ / / / / / / / / /7 2014/915 Hareid, Annika Brandal utvalsleiar Anne-Karete Mork utvalsekretær Side 5 av 11

6 POLITISKE SAKER PS 1/15 Godkjenning av innkalling og sakliste / Næring og miljøutvalet si handsaming: Det var ingen merknad til innkalling og sakliste. Spørsmål m.m. stilt i møtet: Kjartan Grimstad hadde spørsmål til hyttefelt på Engane i Hjørungavåg. Signe R. Kanstad og Kai Rune Bjørke svara. Kjartan Grimstad hadde spørsmål vedkomande gjødsellager i Kvitholvegen, der det tidlegare var bestemt at dørene skulle vere lukka. Det er dei fortsatt ikkje. Det vart informert om at landbrukssjefen har vore på synfaring tidlegare, og landbrukskontoret vil fylgje opp saka. Grunna fristar knytt til bestandsplanar for hjort, tildeling av løyver osv. vert det oppsette møtet i NMU 1. juni framskynda til 26. mai. Det vil mest truleg verte sett opp eit ekstramøte i slutten av juni for å kunne handsame innkomne saker i rett tid. Det vart stilt spørsmål om gangen og svarfristen i klagesaker vedkomande eigedomsskatt. Rådmannen svara og vil sjekke dette nærmare. NMU stilte spørsmål om trenden med at utvalet får få politiske saker til handsaming vil halde fram. Det var drøftingar kring dette, og rådmannen svara. Kristian Fuglseth FL, la fram forslag til aktuelle saker som NMU bør handsame: SAK 1. Gjennomferdsåra i Hareidsdalen, riksvegen, Hareidsvegen - er eit av dei største utfordringane vi har - og som vi kan gjere noko med. Heile Ytre Søre brukar vegen fast, og den opplevast som ei mare for gjennomreisande. Trafikken går for seint, uoversiktlege kryss, mykje stans, m.m. For innbyggarane i Hareid er det mykje det same, men vi bør løfte problemstillinga til også å gjelde andre enn innbyggarane langs vegen. Til no har berre nokre overgangsfelt, skuleborn etc. vore fokus - men vi har ikkje greidd å formidle kva denne vegen faktisk betyr for heile samfunnet her ute på Ytre. Vi kan ikkje vente på HAFAST - til 2024 eller deromkring før vi gjer noko aktivt. Vi har hatt saka oppe fleire gonger, men eg skulle ønske vi kunne arbeidd meir med henne. SAK 2: Byggefelt. Sjølv om Hareid er på ROBEK, tek vi opp lån og arbeidar sakte med sikkert med planlegging, investeringar og steg i rett retning. No vil eg gjerne at vi ser nærmare på dei områda som kan byggast ut mellom 2015 og Ta fram "kartet" og dei reguleringane vi allereie har på plass, kontakt grunneigarar, set opp scenarium og Side 6 av 11

7 prøve å løyse eventuelle utfordringar for å kome vidare. Vi må vere flinke å legge til rette og hjelpe fram dei prosjekta som grunneigarar/utbyggarar kan ha sjanse til å realisere. SAK 3: Bustader, både kommunale og tilrettelegging for private. Det er litt som sak to - altså finne bustader for etablerarar og alle andre. Dersom vi trykkjer på fylkesmannen om at desse låna vil betale seg sjølv, ja, så må noko sleppe gjennom til slutt. Vi har hatt saka oppe - men problemet forsvinn ikkje - det aukar. Vi bør bygge meir, få meir omsetning av bustader og betre flyt i bustadmarknaden. Prosjektet ved HADARTUN er eit døme som viser at "der det er vilje..." SAK 4: Næringsareal. Ny kartlegging av reelle og potensielle prosjekt som er regulert eller klare for regulering. Få tydeleg fram kva bruda har å by på, som Kjartan G. brukar å seie. Er der aktørarar som vi burde gå i dialog med? Er der drivarar som vi kunne inspirert til å flytte hit/starte her/osv.? Kva med forretningsfolk i Hareid - er det nokon som treng hjelp til å tenkje nytt eller ha kommunen som ein medspelar i ei satsing? SAK 5: Landbruksareal. Mykje same tankegangen som over. Korleis kan vi inspirere og legge til rette for satsing nettopp i Hareid. Akkurat som for næringslivet ligg areala nær samferdsleårer, knutepunkt for distribusjon og så vidare. Vi har svært gode areal som kan bli lagde brakk dersom vi ikkje oppfordrar til vidare drift. Det kan skape gode, lønsame arbeidsplassar både for lokale folk og innflyttarar. Korleis kan kommunen bidra til å legge til rette og inspirere til å skape noko av denne ressursen som ligg der klar? Røysting: Samrøystes Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent utan merknad. PS 2/15 Godkjenning av protokoll førre møte / Side 7 av 11

8 Næring og miljøutvalet si handsaming: Det var ingen merknad til protokollen frå møte Val av 2 medlemar til å signere protokollen frå førre møte: Kristian Fuglseth og Siv Marit R. Kaldhol Røysting: Samrøystes Vedtak: Protokollen frå møte vart godkjent utan merknad. Kristian Fuglseth og Siv Marit R. Kaldhol vart valt til å signere protokollen frå førre møte. Side 8 av 11

9 REFERATSAKER RS 1/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett RS 2/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett RS 3/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Hovlidvegen 48 (42/85) - Tilbygg til bustad RS 4/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Verkstadvegen 5 (78/301) - Hagestue RS 5/15 Løyve til tiltak, Strandgata 178 A og B (41/1125) - Tomannsbustad RS 6/15 Løyve til tiltak, Kvitholvegen 4, 6, 8 og 10 (41/1203) - Firmannsbustad RS 7/15 Mellombels bruksløyve, Strandgata 178 A og B (41/1125) - Tomannsbustad RS 8/15 Mellombels bruksløyve, Reina 64 (41/752) - Ombygging bustad RS 9/15 Godkjenning av ansvarsrett - Ny ansvarleg søkjar RS 10/15 Igongsetjingsløyve, Raffelneset 6, (41/28,45) - Administrasjonsbygg RS 11/15 Ferdigattest, Teigane 30 (44/50) RS 12/15 Løyve til tiltak, Isakdalen 24 (41/652) - Lastehus med porter og lasterampar RS 13/15 Ferdigattest, Snipsøyrdalsvegen 336 (60/35) - Einebustad RS 14/15 Mellombels bruksløyve, Kvisla 57 (41/85) - Bustadblokk RS 15/15 Ferdigattest RS 16/15 OPPDELING I EIGARSEKSJONAR FOR GNR.41, BNR.1125 RS 17/15 Løyve til tiltak, Hovlidvegen 48 (42/85) - Garasje og Tilbygg til bustad RS 18/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett RS 19/15 KRAV OM EIGARSEKSJONERING GNR.41, BNR.85 RS 20/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett- Hareidsvegen 549, 6060 Hareid - Vinterhage RS 21/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, vadbakkvegen 22, 6060 Hareid - Veranda RS 22/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Hovderåsa 10, 6060 Hareid - garasje RS 23/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Hareidsvegen 159, 6060 Hareid - Overbygd uteplass RS 24/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Snipsøyrdalsvegen 336, 6060 Hareid - Garasje RS 25/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Hareidsvegen 397, 6060 Hareid - Vinterhage RS 26/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Holane 69, 6060 Hareid - Garasje RS 27/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Bruageila 9, 6060 Hareid - Hobby drivhus RS 28/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Drammensvegen 21, 6060 Hareid - Overbygg til utgangsdør RS 29/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Hjørungavågvegen 35, 6063 Hjørungavåg - Altan RS 30/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Holstadrysta 21, 6060 Hareid - Garasje Side 9 av 11

10 RS 31/15 Løyve 4-manns bustad- godkjent på vilkår RS 32/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Rasmusmarka 1, 6060 Hareid - Vinterhage RS 33/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Indredalen 33, 6062 Brandal - Garasje og veranda RS 34/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Holane 41/43/45/47, Garasjar RS 35/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Hjørungnesvegen 181, Redskapsbygg RS 36/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Vadbakkvegen 23, 6060 Hareid - Uteplass RS 37/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Liavegen 85, 6063 Hjørungavåg - Garasje / bod RS 38/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Ulsetleitet 203, 6063 Hjørungavåg - Garasje RS 39/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett- Snipsøyrdalsvegen 199, 6060 Hareid - Påbygg over utgangsdør RS 40/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Isakdalen 4,6060 Hareid - Tilbygg, carport og veranda RS 41/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Hovderåsa 8, Hareid - garasje RS 42/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Hareidsvegen 124, 6060 Hareid - overbygg veranda RS 43/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Murabrauta 5, 6062 Brandal - Fasadeendring og veranda RS 44/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, solsteinen 33A, 6060 Hareid - Altan RS 45/15 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Gjerdevegen 2, 6060 Hareid - Carport/veranda RS 46/15 Brev til kommunane om opplysningsplikta til barneverntenesta Referatsaker samrøystes teke til orientering. Side 10 av 11

11 POLITISKE SAKER PS 3/15 Høyring -regional delplan for attraktive byar og tettstadar 2014/915 Næring og miljøutvalet si handsaming: Røysting: Samrøystes Næring og miljøutvalet si tilråding frå møte : Hareid formannskap sluttar seg til sakutgreiinga i denne saka og sender den som høyringsuttale til Regional plan for attraktive byar og tettstadar. Anne-Karete Mork Utvalsekretær Annika Brandal Utvalsleiar Side 11 av 11

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 25.8.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:55 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 3.3.2015 Møte tok til 14:00 Møte slutta 14:50 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 22.4.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 15:20 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 27.10.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:10 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 29.09.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:00 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Hareid rådhus Dato: 20.8.2013 Møtet tok til 15:05 Møtet slutta 16:25 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 19.01.2016 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:20 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: Formannskapsromet Hareid rådhus Dato: 28.02.2017 Møte tok til 15:00 Møte slutta 15:45 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: Formannskapsromet Hareid rådhus Dato: 06.06.2017 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:30 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Myravegen 11 Dato: 21.08.2018 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:15 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: Kommunestyresal Myravegen 11 Dato: 22.01.2019 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:15 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32,

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 16.11.2015 Møte tok til: 12:00 Møte slutta: 18:00 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 17.11.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 16:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

NÆRING OG MILJØUTVALET var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

NÆRING OG MILJØUTVALET var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: NÆRING OG MILJØUTVALET Møtestad: Formannskapsromet Hareid rådhus Dato: 30.06.2011 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 14:35 NÆRING OG MILJØUTVALET var kalla inn i samsvar

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST salen Hareid rådhus Dato: 18.1.2016 Møte tok til 12:00 Møte slutta 14:20 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 22.11.2016 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:35 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 26.11.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST salen Hareid rådhus Dato: 28.01.2016 Møte tok til 16:30 Møte slutta 17:35 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten. MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 23.04.2015 Møte tok til 18:00 Møte slutta 18:20 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.12.2012 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:00 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.02.2017 Møte tok til 12:00 Møte slutta 14:30 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 09.05.2016 Møte tok til 12:10 Møte slutta 14:35 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: Formannskapsromet Hareid rådhus Dato: 17.01.2017 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:30 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM IKKJE MØTTE: Namn Funksjon Representerar Bjørn Overå MEDL FL Lars E. Bjåstad Hovlid MEDL V

FASTE MEDLEMAR SOM IKKJE MØTTE: Namn Funksjon Representerar Bjørn Overå MEDL FL Lars E. Bjåstad Hovlid MEDL V HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 07.05.2013 Møtet tok til 16:00 Møtet slutta 17:45 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: Formannskapsrom Hareid rådhus Dato: 6.5.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:15 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 02.10.2017 Møte tok til 12:00 Møte slutta 15:15 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: KST sal Hareid Rådhus Dato: 27.10.2015 Møte tok til 14:00 Møte slutta 16:45 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 15.05.2017 Møte tok til 12:00 Møte slutta 14:15 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten. MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 28.1.2016 Møte tok til 18:00 Møte slutta 22:00 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerar Stian Runne Brandal Ragnhild Nedrelid

Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerar Stian Runne Brandal Ragnhild Nedrelid MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Melshorn hotell Dato: 25.04.2018 Møte tok til 19:00 Møte slutta 21:45 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Brandal Ishavsmuseet Aarvak Dato: 05.03.2018 Møte tok til 14:45 Møte slutta 15:35 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 26.5.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: KST sal Hareid Rådhus Dato: 29.09.2015 Møte tok til 14:00 Møte slutta 15:55 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 5.2.2015 Møte tok til 16:30 Møte slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 15.12.2016 Møte tok til 09:00 Møte slutta 11:30 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK romet Hareid rådhus Dato: 28.6.2012 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 18:30 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 21.01.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 03.10.2016 Møte tok til 12:00 Møte slutta 14:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Formannskapsromet, Hareid rådhus Dato: 06.11.2012 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Myravegen 11 Dato: 23.10.2018 Møte tok til 15:30 Møte slutta 15:45 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 01.10.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 17:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 04.12.2012 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 17:15 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for menneske med nedsatt funksjonsevne Møtestad: møterom 2 Hareid rådhus Dato: 13.03.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:20 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 27.06.2016 Møte tok til 12:00 Møte slutta 15:00 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Myravegen 11 Dato: 12.02.2018 Møte tok til 12:00 Møte slutta 13:15 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Utval: NÆRING OG MILJØUTVALET Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN HAREID RÅDHUS Dato: Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 19:30

Utval: NÆRING OG MILJØUTVALET Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN HAREID RÅDHUS Dato: Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 19:30 HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: NÆRING OG MILJØUTVALET Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN HAREID RÅDHUS Dato: 18.01.2012 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 19:30 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: LEVEKÅRSUTVALET Møtestad: Hareid rådhus Dato: 18.10.2011 Møtet tok til 15:30 Møtet slutta 16:50 LEVEKÅRSUTVALET var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.05.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 02.09.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:25 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Formannskapsromet Hareid rådhus Dato: 22.5.2012 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:15 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: Formannskapsromet Hareid rådhus Dato: 07.05.2013 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 18:00 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 7.4.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:10 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32,

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten (gjeld kun KST).

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten (gjeld kun KST). MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: KST sal Hareid Rådhus Dato: 05.05.2015 Møte tok til 14:00 Møte slutta 15:40 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kst sal Hareid rådhus Dato: 28.02.2017 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.4.2015 Møte tok til 12:00 Møte slutta 15:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

VARAMEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Møtte for Representerar Laksan Vijayaratnam Einar K. Warholm V Hilde B. Jørandli Soleng Vidar Vollsæter H

VARAMEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Møtte for Representerar Laksan Vijayaratnam Einar K. Warholm V Hilde B. Jørandli Soleng Vidar Vollsæter H HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 24.4.2014 Møtet tok til 18:00 Møtet slutta 20:20 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 19.3.2015 Møte tok til 18:00 Møte slutta 21:00 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapsromet Hareid rådhus Dato: 22.06.2017 Møte tok til 13:00 Møte slutta 14:00 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten. MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 26.05.2016 Møte tok til 18:00 Møte slutta 19:45 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

HAREID KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Næring- og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tid: Kl. 15:00

HAREID KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Næring- og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tid: Kl. 15:00 HAREID KOMMUNE Utval: Næring- og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: 05.06.2019 Tid: Kl. 15:00 Møteprotokoll Medlemmar som møtte Representerer Funksjon Hege Holstad AP medlem Kjetil Nesset FOHA

Detaljer

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 03.09.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:15 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Myravegen 11 Dato: 29.01.2018 Møte tok til 12:00 Møte slutta 13:50 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

HAREID KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Melshorn Hotell Dato: Tid: Kl. 18:00

HAREID KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Melshorn Hotell Dato: Tid: Kl. 18:00 HAREID KOMMUNE Utval: Kommunestyret Møtestad: Melshorn Hotell Dato: 23.05.2019 Tid: Kl. 18:00 Møteprotokoll Medlemmar som møtte Representerer Funksjon Hege Holstad AP medlem Ragnhild Nedrelid AP medlem

Detaljer

HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Faste medlemar som ikkje møtte: Varamedlemar som møtte: Vest kontroll - sekretariat:

HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Faste medlemar som ikkje møtte: Varamedlemar som møtte: Vest kontroll - sekretariat: MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet i Hareid kommune Møtestad: Rådhuset Myravegen, møterom formannskapsromet Dato: 26.01.2018 Møte tok til Kl. 08.00 Møte slutta Kl. 09.50 ane har vorte varsla skriftleg

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 23.04.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:40 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: KST sal Melshorn hotell Dato: 06.09.2018 Møte tok til 18:00 Møte slutta 18:35 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Komite for Helse og omsorg Herøy nye helsesenter, Dato: 06.02.2014 Tid: 14:00 16:40

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Komite for Helse og omsorg Herøy nye helsesenter, Dato: 06.02.2014 Tid: 14:00 16:40 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Komite for Helse og omsorg Herøy nye helsesenter, Dato: 06.02.2014 Tid: 14:00 16:40 Medlemer som møtte: Hege Nedreberg Vestavik Medlem H Karly Ingunn Teige Medlem FRP Knut Tandberg

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE:

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 06.02.2014 Møtet tok til 18:00 Møtet slutta 19:50 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 12.3.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 17:25 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Kjell Runde MEDL FOLK/SP Margaret Leinebø MEDL H Per Kristian Furø MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Kjell Runde MEDL FOLK/SP Margaret Leinebø MEDL H Per Kristian Furø MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 03.02.2015 Tid: 13:30 15:30 Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik Medlem H Ann-Kathrin (Tine) Storøy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten. MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 15.10.2015 Møte tok til 18:05 Møte slutta 19:45 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Hadartun møterom 3. etg Hadartun møterom 3. etg Dato: Møte tok til 14:30 Møte slutta 17:00

Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Hadartun møterom 3. etg Hadartun møterom 3. etg Dato: Møte tok til 14:30 Møte slutta 17:00 MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Hadartun møterom 3. etg Hadartun møterom 3. etg Dato: 28.03.2017 Møte tok til 14:30 Møte slutta 17:00 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Myravegen 11 Dato: 08.04.2019 Møte tok til 12:00 Møte slutta 16:00 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00-14:10

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00-14:10 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.05.2017 Tid: 13:00-14:10 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 28.03.2017 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gro

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 26.02.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 17:55 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Myravegen 11 Dato: 16.04.2018 Møte tok til 12:00 Møte slutta 17:00 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

HAREID KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Melshorn hotell Dato: Tid: Kl. 17:

HAREID KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Melshorn hotell Dato: Tid: Kl. 17: HAREID KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Melshorn hotell Dato: 23.05.2019 Tid: Kl. 17:00-1755 Møteprotokoll Medlemmar som møtte Representerer Funksjon Kristian Fuglseth FOHA varaordførar Ranja Dimmen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Stig Arne Helsem Sævik MEDL H Bjarne Kvalsvik NESTL FOLK/SP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Stig Arne Helsem Sævik MEDL H Bjarne Kvalsvik NESTL FOLK/SP MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for oppvekst Stad: Herøy rådhus, Møterom 1 Dato: 17.09.2014 Tid: 14:00 15:50 Medlemer som møtte: Ann-Kathrin (Tine) Storøy Medlem H Stian Sævik Elveseter Medlem H Solveig Helen

Detaljer

Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 01.06.2017 Møte tok til 18:00 Møte slutta 19:15 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Lunde, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 29.09.2016 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Kjell Runde MEDL FOLK/SP. Varamedlemer som møtte: Ole Brubakk Kjell Runde KRF

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Kjell Runde MEDL FOLK/SP. Varamedlemer som møtte: Ole Brubakk Kjell Runde KRF MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 01.07.2014 Tid: 13:30 17:00 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Hermansen Medlem KRF Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP Per Kristian Furø MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP Per Kristian Furø MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 05.11.2013 Tid: 13:30 16:00 Medlemer som møtte: Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik Medlem

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 14:00 17:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 17.12.2015 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: KST sal Myrane Dato: 28.11.2017 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:00 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

NYE VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

NYE VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NYE VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Fellesnemnd for nye Volda kommune Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 06.09.2018 Tid: 14:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Stig Olav

Detaljer