NORSK KJØTTFEAVLSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK KJØTTFEAVLSLAG"

Transkript

1 NORSK KJØTTFEAVLSLAG

2 Innhold Når skal vi inseminere?... 4 Forklaring på tabeller, forkortelser osv Presentasjon av raser med nasjonalt avlsarbeid Aberdeen Angus... 7 Charolais Hereford Limousin Simmental Journalnummer for blodtyping Presentasjon av andre raser (avlsarbeid basert på importsæd) Tiroler Grauvieh Blonde d Aquitaine Høylandsfe Belted Galloway Avtaler Bestillingsrutiner Priser på semintjenester Ansvarlig redaktør: Per Øivin Sola, Norsk Kjøttfeavlslag, tlf Foto: Grafisk produksjon og trykk: GENO og Norsk Kjøttfeavlslag Idètrykk as, Hamar Aktuelle hjemmeside-adresser; Norsk Kjøttfeavlslag Norsk Aberdeen Angus Avlslag Avlslaget for Charolaisfe i Norge Norsk Herefordforening Norsk Limousinforening Norsk Simmentalforening Norsk Høylandsfeforening GENO

3 Når skal vi inseminere? Forklaring På figuren er beste tidspunkt for inseminasjon avmerket. Det er angitt at høgbrunsten, dvs den tid kua står for ridning, varer ca. 18 timer i gjennomsnitt. Mange dyr, ikke minst av kjøttferaser, vil ha atskillig kortere brunst enn dette, og brunstsymptomene kan være svake. Det er derfor viktig å sjekke dyra ofte nok, minimum 2 ganger daglig, men helst 4 ganger for å fange opp flest mulig brunster og finne det beste inseminasjonstidspunkt. Videre er det viktig å kjenne brunstsymptomene og føre gode notater (brunstkalender). Er du usikker på brunstkontrollen kan du få kjøpt et hefte om brunst og brunstkontroll hos GENO, eller du kan delta på «brunstkurs» som GENO arrangerer. Sikreste brunsttegn er at dyrene står for oppritt fra andre dyr. I løsdrift med godt underlag, eller på beite, har en god sjanse til å se rideaktivitet. Dersom mer enn ei ku er brunstig på samme tid, vil rideaktiviteten gjerne forsterkes. Som figuren viser blir drektighetsresultatene best ved inseminering fra midten av høgbrunsten til ca. 6 timer etter at denne er opphørt. Prøv derfor å få en formening om når høgbrunsten startet. I praksis kan du bruke følgende rettesnor for inseminering: Kyr som er i høgbrunst om morgenen, bør insemineres samme dag, helst på ettermiddagen, evt. tidlig neste dag. Kyr som kommer i høgbrunst senere på dagen eller kvelden, insemineres neste dag. I løsdrift eller på beite er det viktig å sørge for at dyra er skikkelig oppbundet eller fengslet under inseminasjon. Bruk av fanghekk kan fungere bra dersom dyrene på forhånd er tilvendt dette. Husk å sjekke for ny brunst ca. 3 uker etter inseminasjon, og drektighetskontroll bør utføres etter ca. 6 uker. Forklaringer på tabeller, forkortelser osv. NORSKE OKSER Oksene er presentert rasevis. R og R finnes i det samme oppsettet. Vær klar over at NE har gått igjennom en avkomsgransking i NRF-populasjonen og har godkjente resultater derfra (i katalogen; BRKR=bruksdyrkrysning). I tillegg har de fleste NE mange avkom bak seg også i reinavl, slik at avlsverdiene har en akseptabel sikkerhet. NE vet vi foreløpig mindre om, de har kun gjennomgått en fenotypetest. Informasjonen som er gitt beskriver derfor kun oksens fenotypiske karakter/prestasjon fra test. Avlsverdiene sier likevel en del om hva vi forventer av dem som far til avkom. Eldre R er av plasshensyn presentert på en noe annen måte (det er her henvist til katalogen hvor de ble presentert fullt ut), det samme gjelder okser som er UNDER AVKOMSGRANSK- ING. De fleste forkortelser og benevninger i tabellene for de norske oksene skulle være kjent fra før. Under finner du en del informasjon om oksens prestasjoner fra test, samt andre nøkkeldata. For å gjøre tallene mer sammenlignbare er det beregnet relativtall for enkelte prestasjoner; T-tall tilvekst indeks basert på tilvekst i test, 200 dagers vekt og fødselsvekt G-tall indeks basert på oksens gjennomsnittlige daglige grovfôropptak F-tall fôrutnyttingsindeks basert på oksens evne til å utnytte fôret M-tall indeks beregnet for å rangere oksene etter oppnådd ultralydmål av ryggmuskel Alle norske testokser blir lineært kåret ved ett års alder. I LINEÆR KÅRING inngår 19 egenskaper i registreringene, i tillegg til avvikskoder. fortsetter neste side Alt-i-ett-boksen fra BB agro Vekt Alle muligheter Alt-i-ett-boksen gir deg alle muligheter når det gjelder behandling av storfe. Skånsom og regulerbar halsklemme. Vesteuropeisk kvalitetsprodukt fra forhandler med bransjekunnskap Kilde: GENO Klovpleie HUSDYRTEKNIKK Brunsby, 1735 Varteig Telefon Telefax Transport 4 5

4 fortsatt fra forrige side 9837 KARDINAL AV DAGRØD Angus Skala fra 1 til 9 hver egenskap vurderes på en skala hvor 1 og 9 representerer de biologiske ytterpunktene. Rasene har ulike optimum, i tråd med deres eksteriøre målsetninger (se avlsplaner) 3 eksteriørtall de 19 registreringene benyttes for å beregne de 3 eksteriørtallene som oppgis i katalogen. Det er KROPP/RASEPREG, MUSKELFYLDE OG BEIN Helhetskarakter disse 3 eksteriørtallene sammenveies til ett samlet eksteriørtall; HELHET merk at 80 representerer midlet for alle lineært kårede testokser i Norge. tall over 80 er altså bedre enn gjennomsnittet Beregning av BLUP-avlsverdiene er forklart nærmere på Her følger en kort oppsummering; Kalvingsvansker avlsverdien FØDSEL under VEKSTEGENSKA- PER sier noe om oksens direkte påvirkning av fødselsvekten som far til kalv (merk; høy avlsverdi = tung kalv) avlsverdien FØDSEL under EGENSKAPER forteller hva en kan forvente av oksens døtre i kalvingsforløpet Vekstegenskaper disse avlsverdiene gir et bilde av oksens direkte effekt som far til avkom. Med høye avlsverdier her forventes oksen å avle god tilvekstevne Moregenskaper disse egenskapene kan kun vises på hunndyr (men også hanndyr er bærere av egenskapene), derfor blir ofte «morfarseffekt» nevnt i katalogen dersom en okse har høye avlsverdier her. Høye verdier (spesielt på 200 dagers avlsverdi) antyder at døtrene blant annet har god melkeevne Slakteegenskaper avlsverdiene baseres på slakteopplysninger på dyret selv, avkom og andre slektninger. Verdier over 100 betyr høyere slaktevekt, bedre slakteklasse og mindre fett (NB!) enn gjennomsnittet i populasjonen UTENLANDSKE OKSER Avlsverdivurdering gjøres på forskjellige måter i ulike land, men de er stort sett basert på de samme registreringene; fødselsvekt (+ eventuelt kalvingsforløp), 200- og 365 dagersvekt og ulike mål på slaktekvalitet (slakteresultater og/eller ultralydmål og lignende). Som det fremkommer av tabellene mangler av og til informasjon om enkelte egenskaper (tomt felt), det kan skyldes at de ikke registreres eller at oksen er for ung til å ha sikre målinger for egenskapen. Av praktiske hensyn er alle importokser forsøkt vurdert etter noenlunde samme modell som vår egen. Det vil si at en ganske enkelt kan finne ut hvilken okse som passer til hvilke kuer i egen besetning. I tillegg finnes det utfyllende tekst bak hver okse. For de som ønsker en mer detaljert presentasjon av disse oksene vises det til raselagenes bestillingsrunder som vanligvis foregår i forkant av utgivelse av katalogen. Oksens nivå for en egenskap fremkommer med pluss eller minustegn, eventuelt «m» dersom oksen er rundt middelet av populasjonsgjennomsnittet i oksens hjemland. JOURNALNUMMER, BESTILLINGSRUTINER, PRISER OG AVTALER Bakerst i katalogen finner du informasjon som trengs for bestilling av sæd. Her er også en tabell med samtlige nummer bak hver okse, inkludert journalnumre. Disse trenger du blant annet ved blodtyping av avkom etter tidligere testokser. Diverse avtaler, samt leveringsbetingelser finnes også bak i katalogen. NB! Norske eliteokser og ungokser kan bestilles gjennom inseminerende personell uten bestillingsgebyr. GEKODER De ulike oksekategoriene er merket med forskjellige fargekoder. Norske Eliteokser Okser under avkomsgranskning Norske ungokser Importoksesæd Seminnr 9837 Stamboknr 7837 Født Oppdretter Hans Dagrød Kollet KF, kg 35 K200, kg 319 K365, kg 559 Tilvekst, g/d - T-tall 115 G-tall - F-tall - M-tall - Kropp 88 Muskel 88 Bein 85 Helhet 87 Dosepris kr 140,- Lineært kåret NOR 6353 NOR 3167 SRV Hedebo General Cherry Blosom USA CAN NOR 5252 GBR CJB/C9/05 Hoff Valedictorian Dodswood Rosebud Lingus av Utne Cherry Blosom god «morfareffekt», døtrene kalver lett og melker godt (påsett) kan gi noe tungfødte kalver, bør anvendes på ku Avlsverdier, Februar 2003 avler bra tilvekst sønn av Hedebo General, dansk okse med sterke resultater i Norge Det rette valg! Innredning for løsdrift: «Den lydløse fanghekken» Liggebåser Madrasser 100 mm tykke Matter 30 mm tykke Fleksible bingeskiller/porter Fra 0,40 m til 7,00 m Kraftforautomat for kalv Rundballehekker HUSDYRTEKNIKK Brunsby Østre, 1735 Varteig Telefon Telefax Salgsrepresentater. Dombås: Ove Killi, tlf: Trøndelag: Erling Gresseth, tlf:

5 NY THUNDER AV DAGRØD Seminnr Stamboknr Født Oppdretter Hans Dagrød Kollet KF, kg 42 K 200, kg 310 K 365, kg 569 Tilvekst, g/d 1605 T-tall 109 G-tall 102 F-tall 110 M-tall 113 Kropp 87 Muskel 84 Bein 89 Helhet 86 NOR NOR Duke av Dagrød Effie av Dagrød CAN NOR NOR 6353 SWE GV Duke Blackwood H. General S. Effie lang og forholdsvis stor okse med god tilvekst gode bein og bevegelser meget god bredde i rygg og bakpart Angus avler gode vekstegenskaper, brukbare slakteindekser beste okse som er testet etter Duke-linjen i Norge POWER AV HOLTHE Seminnr 9851 Stamboknr 9851 Født Kollet Oppdretter Reidun Weum Far x morfar Hedebo Lollipop (DNK) x H. Ignatius (DNK) PEIK AV DAGRØD Seminnr 9853 Stamboknr 9853 Født Kollet Oppdretter Hans Dagrød Far x morfar 116 av Utne (NOR) x H. General ET (DNK) POPP AV MOLLAND Seminnr 9852 Stamboknr 9852 Født Kollet Oppdretter Torstein Molland Far x morfar Hedebo Lollipop (DNK) x Ervin av Esp. (NOR) HOVIN SPADER Seminnr Stamboknr Født Kollet Oppdretter Torkel Skinnes Myhre Far x morfar Geis Hi Spade (CAN) x Danline G. (DNK) NY ARCTIC'S TUSSESPRINGAR Angus ARCTIC'S SAMSON Seminnr Stamboknr Født Kollet Oppdretter Asbjørn Hansen Far x morfar Design Plus (USA) x Intermesso (NOR) Følg testomgangen 2003/2004 på Seminnr Stamboknr Født Oppdretter Asbjørn Hansen Kollet KF, kg 45 K 200, kg 299 K 365, kg 547 Tilvekst, g/d 1490 T-tall 105 G-tall 111 F-tall 94 M-tall 102 Kropp 89 Muskel 89 Bein 89 Helhet 89 NOR NOR Navis av Dagrød A. Bambine NOR 7174 NOR NOR NOR 3947 Å. Irwing N. Irene Nordfarer Leila en nokså lang og passe høyreist okse, funksjonelt bra meget høyt score på kåring med uttelling på rygg og lår enorm grovforappetitt og brukbar tilvekst i årgangen gode vekst og slakteegenskaper sønn av den norske testoksen Navis av Dagrød Seminnr NAVN Far x morfar 9837 Kardinal av Dagrød General x Lingus Power av Holthe Lollipop x Ignatius Popp av Molland Lollipop x Ervin Peik av Dagrød 116 Utne x General Hovin Spader G. Hi Spade x Danline G Arctic's Samson Design Plus x Intermesso Thunder av Dagrød Duke av D x General Arctic's Tussespr. Navis x Nordfarer Eliteokser Avkomsgranskes Ungokser 8 9

6 IMPORTSÆD AV ANGUS NOR WEDDERLIE NETMARK Seminnr Stamboknr Nasjonalitet GBR Nasjonalt # Født Kollet Dosepris, kr 490,- Lager, doser 53 Tui Blackmark (GBR) Wedderlie Netlady (GBR) Lord Horatio (GBR) ungokse med foreløpig lav sikkerhet på indeksene foreløpige tall indikerer gode funksjonelle egenskaper som lette kalvinger gode produksjonsegenskaper som tilvekst og slakteklasse meget sterk på samlet kjøttverdi i hjemlandet NY 9668 OLYMPIADE AV VEISTAD Seminnr 9668 Stamboknr 9668 Født Oppdretter Erling Gresseth Charolais IMPORTSÆD AV ANGUS NOR NIGHTINGALE QUINTON Seminnr Stamboknr Nasjonalitet GBR Nasjonalt # RWZ.W51 Født Kollet Dosepris, kr 180,- Lager, doser 9 R. Regent (GBR) KBJ Princess (GBR) SC Lone Star (GBR) kvigebedekker med god sikkerhet på indeksene, også døtrene kalver lett avler gode moregenskaper (melk) meget god indeks på samlet kjøttverdi i hjemlandet gir avkom med brukbar tilvekst KF, kg 47 K 200, kg 312 K 365, kg 602 Tilvekst, g/d 1857 T-tall 110 G-tall 97 F-tall 97 M-tall 108 Kropp 84 Muskel 75 Bein 82 Helhet 80 Dosepris, kr 140,- NOR NOR 3183 Libido av Veistad Frida av Lindum CANP SWE NOR 5280 NOR 1696 Satisfaction Elevine av Ö. Vange Ecco Ultra av Sørbr. ny eliteokse med meget sterke BLUPavlsverdier for produksjonsegenskapene avler god tilvekst på avkom, døtre som melker godt oksen er brukbar på funksjonelle egenskaper, men bør brukes på ku eller godt utviklede kviger Olympiade har en svensk-kanadisk farside og er ubeslektet med andre norske seminokser IMPORTSÆD AV ANGUS NOR SLEEPY BOY Seminnr Stamboknr Nasjonalitet USA Nasjonalt # Født Kollet Dosepris, kr 165,- Lager, doser 17 VDAR Lucys Boy (USA) GAR Sleep Easy 2095 (USA) GAR Sleep Easy (USA) oksen gir lette kalvinger og kan benyttes på kviger avler gode moregenskaper, dvs. døtrene melker godt avkom viser middels god tilvekst rangerer seg høyt på egenskapen marmorering NY 9667 ONASSIS AV BAKKE Seminnr 9667 Stamboknr 9667 Født Oppdretter Runar Bakke Charolais Fødsel Kalving Vekst- Mor- Slakte- Fruktbarhets- Dose- Fullt Seminnr Navn direkte Lager pris, kr pres W. Netmark , N. Quinton , Sleepy Boy , H. Lollipop m m (+) + + m + m (+) , A. Faust m - m (+) , Import KF, kg 42 K 200, kg 307 K 365, kg 608 Tilvekst, g/d 1714 T-tall 107 G-tall 99 F-tall 106 M-tall 96 Kropp 82 Muskel 81 Bein 76 Helhet 80 Dosepris, kr 140,- NOR 7849 NOR Kossak av Grini Eponge av Ö. NOR 7339 NOR 3567 SWE SWE Igor av Grini S. Berga Emer. Extrem S. Eponge ny eliteokse med meget sterke produksjonsresultater både i reinavl og i BRKR avler god tilvekst og tidlig slaktemodne avkom, kan anbefales også i krysningsbesetninger (nr 3 på BIFFMAXX-listen). gir lette og enkle kalvinger, kan anvendes på kviger oksen har en svakhet, den avler noe svake maternale egenskaper

7 9659 NOA AV HØYFJELL Charolais 9654 MARVIN AV BJØRKELUND Charolais Seminnr 9659 Stamboknr Født Oppdretter Tore Solberg Seminnr 9654 Stamboknr Født Oppdretter Bjørn J. Martinsen et KF, kg 49 K200, kg 287 K365, kg 576 Tilvekst, g/d 1891 T-tall 106 G-tall 104 F-tall 95 M-tall 109 Kropp 78 Muskel 86 Bein 76 Helhet 80 Dosepris kr 140,- Lineært kåret NOR 6570 NOR 4822 Indigo av Bjørnestad Idun av Bjørnestad SWE NOR 1519 NOR 5968 NOR 1770 Eron av Silo Amalie av Lunna Eron Anna av Lunna eliteokse med svært gode slakte- kan anvendes på god utviklede resultater i reinavl og BRKR kviger, helst ku en godt balansert okse som avler jevnt sønn av 3x norsk Champion bra tilvekst- og moregenskaper Indigo av Bjørnestad femteplass på BIFF MAXX-rangeringen et KF, kg 40 K200, kg 272 K365, kg 537 Tilvekst, g/d 1624 T-tall 109 G-tall - F-tall - M-tall - Kropp 88 Muskel 84 Bein 88 Helhet 87 Dosepris kr 140,- Lineært kåret NOR 6564 NOR 2841 Icaros av Okkelberg ET Petita av Jorkjenn NOR 5968 NOR 1926 NOR 5329 NOR 1127 Eron Angela Ajax av Sørbraate Petita av Oppegård kvigebedekker med svært gode kan vise til fine slakteresultater kalvingsegenskaper ideell okse for oppkryssing fra sterk på funksjonalitet og eksteriør mindre raser, f.eks NRF og britiske raser NICODEMUS AV STANG Charolais NY TAYLER AV OPPEGÅRD Charolais Seminnr 9658 Stamboknr Født Oppdretter Dagfin Henriksen et KF, kg 51 K200, kg 308 K365, kg 617 Tilvekst, g/d 2088 T-tall 109 G-tall 91 F-tall 100 M-tall 108 Kropp 79 Muskel 80 Bein 73 Helhet 77 Dosepris kr 140,- Lineært kåret NOR 7212 NOR 4933 Farot av Högtorp Blomma av Jorkjenn SWE SWE NOR 6076 NOR 1855 Dragos av Melby C Dance Emil av Lunna Blomma av Jorkjenn eliteokse med topp resultater for slakte- hadde selv meget sterke resultater egenskaper og tilvekst i renavl og BRKR fra fenotypetest (fortsatt tilvekstrekord noe svake kalvingsresultater fra BRKR på Staur) bør anvendes på ku vinner av BIFF MAXX-rangeringen Seminnr Stamboknr Født Oppdretter Geir Lillevik KF, kg 44 K 200, kg 319 K 365, kg 611 Tilvekst, g/d 1947 T-tall 111 G-tall 102 F-tall 109 M-tall 106 Kropp 89 Muskel 86 Bein 83 Helhet 86 NOR NOR Marvin av Bjørkelund Mindum av Veistad NOR 6564 NOR 2841 NOR 7666 NOR 3316 Icaros Petita Karuso Lindum en meget bra sammensatt og harmonisk okse god bredde over rygg og særdeles kjøttfull bakpart funksjonell okse med gode bein og bevegelser årgangens beste tilvekst uavhengig av rase sønn av eliteokse som selv er kvigebedekker (Marvin)

8 NY TRIGGER AV BAKKE Charolais NY TEO AV HØYFJELL Charolais Seminnr Stamboknr Født Oppdretter Runar Bakke Seminnr Stamboknr Født Oppdretter Tore Solberg KF, kg 51 K 200, kg 351 K 365, kg 658 Tilvekst, g/d 1918 T-tall 109 G-tall 104 F-tall 107 M-tall 99 Kropp 81 Muskel 85 Bein 76 Helhet 81 NOR NOR 3573 Nicodemus av Stang Elonore av S. Berga NOR 7212 NOR 4933 SWE SWE Farot Blomma Dior Elonore en stor og tung okse med gode bevegelser godt kjøttsatt i rygg og bakpart, spesielt god lårfylde en forholdsvis bred okse som bør brukes på ku meget høy tilvekst og god forutnyttelse sønn av eliteoksen Nicodemus av Stang * * * * * * * * * KF, kg 48 K 200, kg 374 K 365, kg 659 Tilvekst, g/d 1816 T-tall 107 G-tall 120 F-tall 91 M-tall 108 Kropp 78 Muskel 84 Bein 91 Helhet 84 NOR NOR Razzel emr. av Høyfjell Maya av Høyfjell FRA NOR NOR 6570 NOR 4338 Loukoum Madot Ecco Indigo Gaya en bra kjøttsatt okse i rygg og lår god tilvekst og testens høyeste utveiingsvekt på 706 kg enormt grovforopptak, kan passe i ekstensive regimer greie bein og bevegelser, noe bratte klauv-vegger blodlinjen er "ny" i norsk seminsammenheng NY TARZAN AV LENNA Charolais 9670 RAPSODY AV BAKKE Seminnr 9670 Stamboknr 9670 Født Oppdretter Runar Bakke Far x morfar Lukkas (NOR) x Apollo Ecco (DNK) 9673 RINGO AV OPPEGÅRD Seminnr 9673 Stamboknr 9673 Født Nyvler Oppdretter Geir og Marlen Lillevik Far x morfar Karuso (SWE) x Horst (SWE) Seminnr Stamboknr Født Oppdretter Harald Graarud Nyvler KF, kg 55 K 200, kg 352 K 365, kg 648 Tilvekst, g/d 1810 T-tall 105 G-tall 106 F-tall 100 M-tall 104 Kropp 84 Muskel 82 Bein 76 Helhet 81 NOR NOR Olai av Lenna Linda av Dillerud NOR NOR NOR 6406 NOR Luis Lano Hågen Lubba en meget tiltalende okse både eksteriørog lynnemessig passe godt kjøttsatt uten å virke for "tung", meget gode bevegelser svært jevn og sterk på tilvekst og foropptak gjennom hele testen sønn av høyindeks gårdsokse som avler tilvekst oksen er heterozygot kollet, har selv nyvler SATTAHOOCHEE VEISTAD ET Seminnr Stamboknr Født Nyvler Oppdretter Erling Gresseth Far x morfar Cattahoochee (CAN) x FVC Tango (CAN) SILVERADO AV HØYFJELL Seminnr Stamboknr Født Oppdretter Tore & Rannveig Solberg Far x morfar Diego (FRA) x Chikito (SWE)

9 70002 SOLAN AV FLITTIE Seminnr Stamboknr Født Oppdretter Bjørner & Helene Flittie Far x morfar Nestor (NOR) x Isak (NOR) SYLVESTER AV LENNA Seminnr Stamboknr Født Oppdretter Harald & Anne Graarud Far x morfar Indiana (FRA) x Disney (FRA) IMPORTSÆD AV CHAROLAIS NOR LAUREL Seminnr Stamboknr Nasjonalitet FRA Nasjonalt # Født Dosepris, kr 275,- Lager, doser 67 Concile (FRA) Solide (FRA) Buvette (FRA) kvigebedekker med meget sterke tall også på døtrenes evne til å kalve (maternalt) avler god tilvekst, men tidlig slaktemodenhet (gir avkom med forholdsvis liten ramme) gir døtre med meget god melkeevne beslektet med Novotel, Indiana og Jourdan (+) m + Seminnr NAVN Far x morfar 9668 Olympiade av Veistad Libido x Vange E Onassis av Bakke Kossak x Extrem Noa av Høyfjell Indigo x Eron Nicodemus av Stang Farot x Emil Marvin av Bjørkelund Icaros x Ajax Rapsody av Bakke Lukkas x Apollo E Ringo av Oppegård Karuso x Horst Sattahoochee Veistad ET Cattahoochee x Tango Silverado av Høyfjell Diego x Chikito Solan av Flittie Nestor x Isak Sylvester av Lenna Indiana x Disney Tayler av Oppegård Marvin x Karuso Trigger av Bakke Nicodemus x Dior Tarzan av Lenna Olai x Hågen Teo av Høyfjell Razzel x Indigo Eliteokser Avkomsgranskes Ungokser IMPORTSÆD AV CHAROLAIS IMPORTSÆD AV CHAROLAIS NOR NORBARD Seminnr Stamboknr Nasjonalitet FRA Nasjonalt # Født Dosepris, kr 350,- Lager, doser 23 NOR LE REBEL Seminnr Stamboknr Nasjonalitet FRA Nasjonalt # Født Dosepris, kr 400,- Lager, doser 55 Genk (FRA) Blason (FRA) Israel (FRA) en av vinnerne i Frankrike i år, bla. pga. fremragende melkeevne på døtre avler meget god tilvekst og størrelse, men mangler litt på kjøttsetting bør brukes på ku oksen er beslektet med den franske seminoksen Impair m (-) m m Seduisant (FRA) Espoir (FRA) Gironde (FRA) en absolutt topp-okse med kun en svakhet; lav fruktbarhetsindeks hadde 6 av de 10 beste sønner i test i fjor i Frankrike avler god tilvekst, melkeevne og slaktekropp bør brukes på ku (eventuelt store kviger) ubeslektet med tidligere importer i foreningsregi m IMPORTSÆD AV CHAROLAIS NOR NOVOTEL Seminnr Stamboknr Nasjonalitet FRA Nasjonalt # Født Dosepris, kr 290,- Lager, doser 51 Hasting (FRA) Rivoire (FRA) Datcha (FRA) lette kalvinger (kan brukes på godt utviklede kviger) døtrene kalver også lett avler god balanse muskel/skjellett, brukbar tilvekst og meget gode slakteegenskaper svært jevnt god okse, også for moregenskaper beslektet med andre importer (Laurel, Jourdan, Indiana) (+) m IMPORTSÆD AV CHAROLAIS NOR PALADIN Seminnr Stamboknr Nasjonalitet FRA Nasjonalt # * Født Kollet Fødselsvekt, kg d vekt, kg 302 Dosepris, kr 270,- Lager, doser 60 Marengo (FRA) Camus (FRA) Merville (FRA) første homozygote kollede okse som inngår i fullt testopplegg i Frankrike oksen er ikke ferdig gransket, men resultatene viser så langt lette kalvinger avler middels ramme og brukbart med kjøtt på avkom oksen scorer høyt på funksjonalitet ubeslektet med tidligere importer i foreningsregi m (+) m 16 17

10 IMPORTSÆD AV CHAROLAIS NOR THUNDERBALL Seminnr Stamboknr Nasjonalitet SWE Nasjonalt # Født Kollet Fødselsvekt, kg d vekt, kg d vekt, kg 640 Dosepris, kr 175,- Lager, doser 41 Orkan av Tostarp (SWE) 76 (SWE) Storm Silver Foxx (CAN) svensk ungokse med sterke resultater fra test i fjor stort tilvekstpotensial i oksen selv (T-tall 108), og som far til avkom (svenske BLUP-avlsverdier) bør brukes på ku (eventuelt store kviger) svensk/kanadisk avstamning med flere avkom på test (far topper indekslisten for tilvekst i Sverige) - + (+) + NY 9380 OSKAR AV MO Seminnr 9380 Stamboknr 9380 Født Oppdretter Viggo Moe Haugen Hereford Fødsel Kalving Vekst- Mor- Slakte- Fruktbarhets- Dose- Fullt Seminnr Navn direkte Lager pris, kr pres Novotel (+) m , Laurel (+) m , Norbard m (-) m m , Le Rebel m , Paladin m (+) m , Thunderball - + (+) , Nelson , Habit (+) m , Orlando , Fernando - (-) + + (+) Mor- m m , Dosmon m - m - (-) m m , Friare 3 200, Fabian , Felix m , Esso , Billy , Import KF, kg 44 K 200, kg 280 K 365, kg 588 Tilvekst, g/d 1850 T-tall 117 G-tall 112 F-tall 109 M-tall 102 Kropp 88 Muskel 89 Bein 83 Helhet 87 Dosepris, kr 140, VETLE AV SØNDRE ÅRØ NOR 7846 NOR 2679 Star av S. Årø Fredrikke av Mo NOR 6672 NOR 1942 NOR 5484 NOR 2979 Thorsö I. Clara av S. Årø Sandes Dallas Bella av Mo ny eliteokse med meget sterke BLUPavlsverdier for produksjonsegenskapene tilvekst og slakt blant tidenes beste Hereford-okse i krysning med NRF oksen kan brukes på kviger, den gir også døtre som kalver lett oksen er noe svak på melk (døtrenes melkeevne) ligger på topp 5-listen i BIFFNATURrangeringen Hereford Seminnr 9377 Stamboknr 9377 Født Oppdretter Morten Ueland KF, kg 45 K200, kg 287 K365, kg 527 Tilvekst, g/d 1537 T-tall 103 G-tall 96 F-tall 103 M-tall 105 Kropp 84 Muskel 82 Bein 78 Helhet 81 Dosepris kr 140,- Lineært kåret NOR 9361 NOR 4035 Hammer av Herrgölet Olga av Søndre Årø SWE SWE NOR 5547 NOR 1942 Hr Domino Lad Honeys.av Herrgölet Kato av Søndre Årø Clara av Søndre Årø eliteokse med svært gode resultater bra på maternal fødselsvekt i reinavl og BRKR gir noe tunge kalver (som far/direkte) avler meget god tilvekst bør ikke anvendes på kviger og brukbare moregenskaper

11 9371 HADAD AV VESTGÅRD Hereford NY TYGE AV RINDAL Hereford Seminnr 9371 Stamboknr Født Oppdretter Annar Hasle Seminnr Stamboknr Født Oppdretter Thomas Rindal Kollet KF, kg 43 K200, kg 298 K365, kg 533 Tilvekst, g/d 1439 T-tall 109 G-tall - F-tall - M-tall - Kropp 82 Muskel 81 Bein 72 Helhet 79 Dosepris kr 140,- Lineært kåret NOR 7177 NOR 3564 Moskaer Yuri ET Oden Emma USA X CAN P SWE SWE Top Knight Ryder WTK Electra Domino av Oden Emma en okse med topp «morfarseffekt» både avler gode slakteegenskaper på maternal fødselsvekt og melk brukbar på vekstegenskaper døtrene anbefales til påsett kan anvendes på godt utviklede kviger far til seminoksen Putin av Reina KF, kg 36 K 200, kg 315 K 365, kg 576 Tilvekst, g/d 1599 T-tall 111 G-tall 94 F-tall 113 M-tall 114 Kropp 86 Muskel 86 Bein 79 Helhet 84 NOR 9380 NOR Oskar av Mo Klauvdia av Rindal NOR 7846 NOR 2679 NOR 6067 NOR 2905 Star av S. Årø Fredrikke S. Big Time Gloria F. en okse med topp eksteriør brei, god rygg og særdeles kjøttsatt bakbart, spesielt innerlår finlemmet, med gode bein og bevegelser årgangens beste forutnytter uavhengig rase sønn av topp-oksen Oskar av Mo indeksene indikerer sterke produksjonsegenskaper ANDRE R ANDRE R 9357 JUAN AV BRENNA Seminnr 9357 Stamboknr 7243 Født Dosepris, kr 140,- Fullt presentert 1999 Oppdretter Ståle Sletten Far x morfar Star B. Time (NOR) x SWE BARAK AV VESTGÅRD Seminnr 9349 Stamboknr 6414 Født Kollet Dosepris, kr 140,- Fullt presentert 1999 Oppdretter Annar Hasle Far x morfar Uncoil (NOR) x NOR 5019 PO ANDRE R ANDRE R 9354 KB 1 IVAN Seminnr 9354 Stamboknr 6569 Født Kollet Dosepris, kr 140,- Fullt presentert 1999 Oppdretter Kjell Bredholt Far x morfar Dempsey (NOR) x Teamster (CAN) OMAR AV SØNDRE ÅRØ Seminnr 9348 Stamboknr 6413 Født Dosepris, kr 140,- Fullt presentert 1999 Oppdretter Morten Ueland Far x morfar Tannis Expo (NOR) x Dan (NOR) NY BUSTER AV KLØKSTAD Seminnr Stamboknr Født Oppdretter Jørn Kristensen Nyvler KF, kg 45 K 200, kg 314 K 365, kg 598 Tilvekst, g/d 1735 T-tall 114 G-tall 111 F-tall 101 M-tall 101 Kropp 77 Muskel 85 Bein 83 Helhet 82 NOR 9379 NOR Udel 1 Knight Flyer Bruna av Kløkstad IRL X1GL/F8 IRL X1GL/G11 NOR 5970 NOR 4274 Highflyer Frisky B. Tannis Expo Brunøye en stor og lang okse med god bredde i rygg tross størrelse virker oksen kompakt, med kjøtt i bakpart rasens desidert beste tilvekst for årgangen, se også indekser Hereford bør brukes på ku inntil avkomsgrankingsresultat foreligger sønn av den irlandske oksen Udel 1 Knight Flyer

12 NY MARIUS AV KLEIVI Hereford RUBEN AV SKJATVET Seminnr Stamboknr Født Kollet Oppdretter Skjatvet Gård Far x morfar Knight Flyer (IRL) x D. Reebook (NOR) CLAUS AV S. ÅRØ Seminnr Stamboknr Født Oppdretter Morten Ueland Far x morfar Urs av S. Årø (NOR) x Gold Bar U. (NOR) Seminnr Stamboknr Født Oppdretter Finn A. Askje Kollet KF, kg 42 K 200, kg 302 K 365, kg 537 Tilvekst, g/d 1456 T-tall 105 G-tall 107 F-tall 93 M-tall 98 Kropp 85 Muskel 83 Bein 79 Helhet PÅL AV SKJATVET Seminnr 9383 Stamboknr 9383 Født Nyvler Oppdretter Skjatvet Gård Far x morfar WTK Pulse (NOR) x Ös Herold (NOR) NOR 6414 NOR Barrak av Vestgård Lady av Velle NOR 5727 NOR 2389 NOR 6665 NOR 3095 Gold Bar U. Pancy J. Granit Glenda en passe stor okse med brukbar lengde meget kjøttfull i bakpart, spesielt i ytterog innerlår funksjonell okse med godt kryss, gode bein og bevegelser ekstremt godt lynne, en svært tillitsfull okse sønn av den tidligere eliteoksen Barrak av Vestgård brukbare slakteindekser RICKI AV SANDE Seminnr 9384 Stamboknr 9384 Født Kollet Oppdretter Odd Wøyen Far x morfar WTK Samson (NOR) x Q. Gallon (NOR) Seminnr NAVN Far x morfar 9380 Oskar av Mo Star x Dallas Vetle av S. Årø Hammer x Kato Hadad av Vestgård M. Yuri x Domino Juan av Brenna Star B. Time x KB 1 Ivan Demsey x Teamster Barak av Vestgård Uncoil x Omar av S. Årø T. Expo x Dan Pål av Skjatvet Pulse x Herold Ricki av Sande Samson x Gallon Putin av Reina Hadad x Granit Laban av Vestgård Nagano x Elmer Ruben av Skjatvet Knight Flyer x Reebook Claus av S. Årø Urs x Uncoil Tyge av Rindal Oskar x Star B. Time Buster av Kløkstad Knight Flyer x T. Expo Marius av Kleivi Barrak x J. Granit Eliteokser Avkomsgranskes Ungokser PUTIN AV REINA Seminnr 9385 Stamboknr 9385 Født Nyvler Oppdretter Randi Hjelset Fredriksen Far x morfar Hadad av V. (NOR) x J. Granit (NOR) LABAN AV VESTGÅRD Seminnr Stamboknr Født Nyvler Oppdretter Annar Hasle Far x morfar Nagano av H. (NOR) x Sandes Elmer (NOR) IMPORTSÆD AV HEREFORD NOR HARVIE JACKPOT Seminnr Stamboknr Nasjonalitet CAN Nasjonalt # (DNK) Født Kollet Dosepris, kr 175,- Lager, doser 80 H. Governor (CAN) H. Miss Gipsy (CAN) H. Deynote (CAN) en okse med kanadisk avstamning, tappet i Danmark oksen scorer jevnt bra på delindeksene i Danmark med en samlet S-indeks på 113 avler god tilvekst og slakteegenskaper og brukbart på melk og kalvingsvansker kan anvendes på godt utviklede kviger og ku m m m m 22 23

13 IMPORTSÆD AV HEREFORD NOR LAMPORTS MAGNUM Seminnr Stamboknr Nasjonalitet CAN Nasjonalt # Født Kollet Dosepris, kr 410,- Lager, doser 33 Circle-D Target (CAN) Miss Blueprint (CAN) Koanui Blueprint (NZL) relativt stor kanadisk okse, men med bra eksteriør og kjøttsetting oksen har jevnt gode EPD-verdier (kanadiske avlsverdier) kan brukes på ku og godt utviklede kviger ikke beslektet med tidligere import i raselagsregi m m m NY 9232 PAN AV GAMKINN Seminnr 9232 Stamboknr 9232 Født Oppdretter Hans G. Gamkinn Limousin IMPORTSÆD AV HEREFORD IMPORTSÆD AV HEREFORD NOR HUTH PROSPECTOR Seminnr Stamboknr Nasjonalitet USA Nasjonalt # Født Kollet 200 d vekt, kg d vekt, kg 646 Dosepris, kr 175,- Lager, doser 16 NOR SLYK'S SUPERSTAR Seminnr Stamboknr Nasjonalitet DNK Nasjonalt # Født Kollet 200 d vekt, kg d vekt, kg 574 Dosepris, kr 180,- Lager, doser 54 Mr Felt 3008 (USA) Huth Paula (USA) Huth Paul (USA) kvigebedekke med god kalvingsstatistikk avler døtre med meget god melkeevne og generelt gode moregenskaper gir avkom med meget høye avvendingsvekter og årsvekter avlsverdiene i hjemlandet har steget siden oksen første gang ble presentert i Norge i W. Batavia (AUS) Slyk's Janet (DNK) Q. Gallon (DNK) dansktestet ungokse etter den kjente Batiavia-linjen oksen er selv middels stor, dyp og med god bredde i ledd og kryss foreløpige indekser viser at oksen avler brukbare produksjonsegenskaper bør brukes på ku og godt utviklede kviger m m + + m (+) - NY KF, kg 46 K 200, kg 290 K 365, kg 547 Tilvekst, g/d 1677 T-tall 105 G-tall 89 F-tall 106 M-tall 101 Kropp 86 Muskel 89 Bein 77 Helhet 84 Dosepris, kr 140, TODDY AV OLIMB Seminnr Stamboknr Født Oppdretter Lars Olimb NOR NOR Gamkinn Leik Thorsö Karoline NOR 6933 NOR 4708 FRA DNK Sandvil Gaston Sølyst Gulinare Volcan Thorsö Hugoline ny norsk eliteokse med meget sterke resultater fra BRKR, også sammenlignet med franske okser kvigebedekker som kan anbefales både på krysningsdyr og rein rase avler positiv melkeevne og lette kalvinger oksen kvalifiserer ikke for «Full French» avstamning Pan av Gamkinn plasserer seg nest best på BIFF MAXX-rangeringen og dermed øverst av Limousin-oksene Limousin Fødsel Kalving Vekst- Mor- Slakte- Fruktbarhets- Dose- Fullt Seminnr Navn direkte Lager pris, kr pres Harvie Jackpot m m m m , Lamports Magnum m m m , Huth Prospector , Slyk's Superstar m m + + m (+) , B. Hekla - m m m m , T. Fashion , Opal av M , Lord av H , Eli av H , Import KF, kg 43 K 200, kg 276 K 365, kg 548 Tilvekst, g/d 1707 T-tall 109 G-tall 106 F-tall 105 M-tall 100 Kropp 83 Muskel 80 Bein 81 Helhet 81 NOR NOR Orion av V. Kloster Olimb Lotte NOR 6933 NOR NOR 9208 NOR Gaston ET Kajsa Etna Th. Hetti en forholdsvis stor og svært harmonisk okse gjennomsnittlig kjøttsatt i rygg og lår god klauvkvalitet og meget gode bein og bevegelser meget god tilvekst og forutnyttelse, høyt grovforopptak for rasen mindre beslektet med andre seminokser, men Etna på morsiden foreløpige indekser rundt middel

14 NY TEOBALL AV FREDLY Limousin 9235 RONNY AV STEINVIK Seminnr 9235 Stamboknr 9235 Født Oppdretter Gustav Steinvik Far x morfar Napoleon (NOR) x Ergo (SWE) 9236 REODOR AV RENDUM Seminnr 9236 Stamboknr 9236 Født Oppdretter Johan Holan Far x morfar Epson (FRA) x Echo (DNK) Seminnr Stamboknr Født Oppdretter Tor Kristoffersen KF, kg 39 K 200, kg 259 K 365, kg 532 Tilvekst, g/d 1816 T-tall 113 G-tall 97 F-tall 109 M-tall 97 Kropp 79 Muskel 78 Bein 80 Helhet 79 NOR 9231 NOR Sillejord O'Eivind ET Isabell av Fredly NOR 9224 NOR NOR NOR Genial Geline Qvidja G. Isabell mindre type, men meget symetrisk og velbygd okse meget godt kjøttsatt i rygg og god lårbredde høy klauvkvalitet, bra bein og bevegelser beste tilvekst innen rase og en meget bra forutnytter sønn av norsk seminokse som er blant de 5 beste på BIFF MAXX-rangeringen REGAN AV GRENI Seminnr 9238 Stamboknr 9238 Født Oppdretter Martin Scharning Far x morfar Nestor (NOR) x D.J.Gardette (FRA) SUNDANCE AV GRENI ET Seminnr Stamboknr Født Oppdretter Martin Scharning Far x morfar Epson (FRA) x Andrup Laban (DNK) NY TEXAS AV VELO Seminnr Stamboknr Født Oppdretter Anders M. Velo Limousin SYLVESTER AV GRENI ET Seminnr Stamboknr Født Oppdretter Martin Scharning Far x morfar Fidele (FRA) x Andrup Laban (DNK) Husk auksjon av testokser på Staur lørdag 17. april Auksjonskatalogen legges ut på nett 6. april KF, kg 49 K 200, kg 324 K 365, kg 590 Tilvekst, g/d 1585 T-tall 105 G-tall 102 F-tall 105 M-tall 104 Kropp 89 Muskel 86 Bein 74 Helhet 83 NOR 9218 NOR Dauphin Opera av Velo FRA FRA NOR 7879 NOR Romeo Ombrette Leopold K. Jette en breibygd og meget godt kjøttsatt okse spesielt brei rygg og sjelden bra lårbredde meget tillitsfull og snill gode bein, men hadde behov for klauvspikking på Staur sønn av den franske toppoksen Dauphin indekser indikerer sterke produksjonsegenskaper Seminnr NAVN Far x morfar 9232 Pan av Gamkinn Gamkinn Leik x Volcan Ronny av Steinvik Napoleon x Ergo Reodor av Rendum Epson x Echo Regan av Greni Nestor x D. J. Gardette Sundance av Greni ET Epson x A. Laban Sylvester av Greni ET Fidele x A. Laban Toddy av Olimb Orion x Etna Teoball av Fredly O'Eivind x Qvidja Texas av Velo Dauphin x Leopold Eliteokser Avkomsgranskes Ungokser 26 27

15 IMPORTSÆD AV LIMOUSIN NOR NEOPHIN Seminnr Stamboknr Nasjonalitet FRA Nasjonalt # Født Dosepris, kr 295,- Lager, doser 78 Dauphin (FRA) Hirondelle (FRA) Bambino-MN (FRA) ny fransk toppokse, far er Dauphin og morfar Bambino (bla. far til Ionesco) avler døtre med god melkevne og lette kalvinger gode indekser også for fruktbarhet (anbefales å bygge morlinje på) Neophin kan anvendes på kviger m (+) IMPORTSÆD AV LIMOUSIN NOR POLLED KANA Seminnr Stamboknr Nasjonalitet CAN Nasjonalt # (DNK) Født Kollet Fødselsvekt, kg 46 Dosepris, kr 690,- Lager, doser 3 Polled Yukon (CAN) Gone Polled (CAN) Extra Special (CAN) kanadisk homozygot kollet okse (alle avkom i 1. generasjon blir kollet) oksen er benyttet i Danmark, indeksene sålangt er forholdsvis svake (total S-indeks på 88) fødselsindeks på rasemiddel (brukes på ku) avkom etter oksen kan ikke bli registrert som "Full French" m m - (-) m m - IMPORTSÆD AV LIMOUSIN IMPORTSÆD AV LIMOUSIN NOR OCTOBRE MN Seminnr Stamboknr Nasjonalitet FRA Nasjonalt # Født Dosepris, kr 295,- Lager, doser 9 NOR LOUXOR Seminnr Stamboknr Nasjonalitet FRA Nasjonalt # Født * Dosepris, kr 235,- Lager, doser 69 Leader (FRA) Golfe (FRA) Julienne (FRA) gårdsavprøvet fransk okse med begrenset antall avkom bak indeksene ser ut til å gi lette kalvinger (bør helst brukes på ku pga. lav sikkerhet på indeks) meget sterk tilvekstindeks og gir avkom med stor ramme kjøttsetting omtrent på rasemiddel + (+) + + (+) m Furioso (FRA) Calypso (FRA) Pompier (FRA) fransk toppokse som kombinerer soldide moregenskaper og slakteegenskaper gir avkom med god tilvekst og tidlig slaktemodning, meget godt kjøttsatt avler kraftige, brede og kjøttsatte døtre med god melkeevne og fertilitet anbefales brukt på ku (+) (+) m (+) Fødsel Kalving Vekst- Mor- Slakte- Fruktbarhets- Dose- Fullt Seminnr Navn direkte Lager pris, kr pres Neophin + ++ m (+) , Octobre MN +(+) ++(+) m 9 295, Louxor -- +(+) ++ +(+) m(+) , Okapi , Polled Kana m m -(-) m m , King Wulf , Geant (+) 3 410,-* Figaro m ,-* Ferry (+) ,-* Lemming Hoff m + + m + m , Lyby Daniel m m m , Echo m , Etna , S. Eldorado m -- m m - m , Dalhia m m + + m , Import * Bestillingsgebyr er inkludert i prisen IMPORTSÆD AV LIMOUSIN NOR OKAPI Seminnr Stamboknr Nasjonalitet FRA Nasjonalt # Født * Dosepris, kr 175,- Lager, doser 88 Lampion (FRA) Epsomite (FRA) Begonia (FRA) en såkalt "veaux de boucherie"- okse som er spesielt godt egnet til produksjon av kalveslakt gir lett beinbygning og meget god kjøttsetting, spesielt i rygg (lys kjøttfarge) lette kalvinger, kan benyttes på kvige Okapi er en sluttproduktokse, avkom bør ikke brukes videre i avl

16 NY TYR AV KJØLSTAD Simmental NY EL TORO AV ALMANAUNET Simmental Seminnr Stamboknr Født Oppdretter Birger K. Dybvig Seminnr Stamboknr Født Oppdretter Arne Presthus KF, kg 54 K 200, kg 395 K 365, kg 676 Tilvekst, g/d 1776 T-tall 108 G-tall 102 F-tall 111 M-tall 102 Kropp 87 Muskel 83 Bein 88 Helhet 85 NOR NOR Omar av Almanaunet 60 av Kjølstad NOR 9925 NOR NOR NOR Lurifax Ilone Frank Ulrika meget høy og lang okse bra kjøttsatt, spesielt god rygg god tilvekst og meget bra forutnyttelse forventes å avle avkom med god tilvekst etter sin far og farfar bør ikke brukes på kviger KF, kg 51 K 200, kg 297 K 365, kg 597 Tilvekst, g/d 1939 T-tall 113 G-tall 103 F-tall 110 M-tall 103 Kropp 81 Muskel 78 Bein 81 Helhet 79 NOR 5975 NOR Hanning Essex 347 av Almanaunet SWE DEU NOR 7203 Krut Fatima 1005 Almanaunet en høyreist, lang og noe smal type gode bein og bevegelser meget bra tilvekst og forutnytting sønn av en tidligere dansk seminimport bør ikke brukes på kviger NY TROJAN AV SJØGÅRDEN Simmental STÅL AV VOLLUM ET Seminnr Stamboknr Født Kollet Oppdretter Nils O. Moen Far x morfar Gorm (DNK) x Hirt (AUT) SNORRE AV ALMANAUNET ET Seminnr Stamboknr Født et Oppdretter Arne Presthus Far x morfar Well H. Dictator (GBR) x Hirt (AUT) Seminnr Stamboknr Født Oppdretter Aage Henriksen KF, kg 55 K 200, kg 327 K 365, kg 603 Tilvekst, g/d 1707 T-tall 106 G-tall 106 F-tall 98 M-tall 94 Kropp 80 Muskel 85 Bein 87 Helhet 85 NOR 9952 NOR Truls av Hægeland Nadine av Vollum NOR 9930 NOR NOR 9925 NOR Spiro Gulldokk Lurifax Marilyn en sterk okse på eksteriør og lynne velproporsjonert og godt kjøttsatt bakpart meget gode bein og bevegelser høyt grovforopptak gjennom hele testen sønn etter en av rasens mest suksessrike norske seminokser så langt MAJOR AV LUND Seminnr Stamboknr Født Oppdretter Einar Lund Far x morfar V. Moses ET (DNK) x K. Frederik (DNK) SIMMENTAL - MELK Seminnr Navn Far x morfar Dosepris, kr Dionis Didi x Moras 220, Hagan Halling x Samuel 220, Rumba Ralbo x Harko 245, Safir Samurai x Hodscha 245, Humid Humberg x Horwein 225, Hochrep Hodach x Report 220,- Årets nye melkesimmentalimporter er fullt presentert på Her vil du også finne en oversikt over eldre melkesimmentalimporter med sæd på lager Har du ikke tilgang til internett, ring NKA på tlf

17 Seminnr NAVN Far x morfar Stål av Vollum ET Gorm x Hirt Snorre av Alm. ET Dictator x Hirt Major av Lund Moses x Frederik Tyr av Kjølstad Omar x Frank Trojan av Sjøgården Truls x Lurifax El Toro av Almanaunet Hanning Essex x Avkomsgranskes Ungokse Fødsel Kalving Vekst- Mor- Slakte- Fruktbarhets- Dose- Fullt Seminnr Navn direkte Lager pris, kr pres Max m +(+) m , Vingegård Texas m -(-) m , Langmose Triton m - +(+) + m m , Sågård Ronni + m + (+) - - m , Marywood Polled , Masterlock Arm. m m , Rebell , Dalix , Import IMPORTSÆD AV SIMMENTAL IMPORTSÆD AV SIMMENTAL IMPORTSÆD AV SIMMENTAL NOR MAX Seminnr Stamboknr Nasjonalitet AUT Nasjonalt # Født Dosepris, kr 175,- Lager, doser 50 NOR VINGEGÅRD TEXAS Seminnr Stamboknr Nasjonalitet DNK Nasjonalt # Født Kollet Dosepris, kr 265,- Lager, doser 22 NOR LANGEMOSE TRITON P Seminnr Stamboknr Nasjonalitet DNK Nasjonalt # Født Kollet Dosepris, kr 265,- Lager, doser 26 Malf (AUT) Laube (AUT) Streitl (DEU) østerriksk avkomsgransket kjøttsimmentalokse har oppnådd sterke tall på produksjonsegenskapene tilvekst og slakt positiv også på melk rundt middel for kalvingsegenskaper, bør brukes på ku eller godt utviklede kviger m + (+) + + (+) m V. Matador (DNK) V. Monro (DNK) Celebrity Chief (CAN) ny dansk ungokse med sterke resultater fra fenotypetest en total S-indeks på 109 hvor den scorer best på produksjon og eksteriør noe svak på kalvingsindeks, spesielt på døtrenes kalvingsevne (ungokse bør brukes på ku) oksen er kollet m m (+) B. Prominence (CAN) L. Pauline (DNK) Harkaway Trapper (CAN) ny dansk ungokse med gode resultater fra fenotypetest i Danmark en total S-indeks på 110 hvor den scorer jevnt godt på funksjonalitet, kropp, muskel og produksjon direkte fødselsindeks på 101, men som ungokse bør den brukes på ku (lav sikkerhet) oksen er kollet m - + (+) + m m Journalnummer for blodtyping Angus Seminnr Stbnr Navn Journalnr 02/ Thunder av Dagrød 1430/ Arctic's Tussespringar 1460/ Tino av Funnaune 1471/ Hovin Tyr 1425/ Sofus av Velve 1455/ Sitting Bull av Horgen 1448/02 01/ Hovin Spader 1896/ Arctic's Samson 1904/ Hovin Snowman 1824/ Arctic's Sonar 1905/ Sondre av Dagrød 1882/ Tor av Austrheim 1966/01 Charolais Seminnr Stbnr Navn Journalnr 02/ Tayler av Oppegård 1481/ Trigger av Bakke 1470/ Tarzan av Lenna 1451/ Teo av Høyfjell 1493/ Torro av Stang 1429/ Tande av Dillerud 1440/ Tordiego av Stang 1465/ Tango av Oppegård 1483/ Tobben av Drøvdal 1469/ Tore av Raanaas 1485/ Terri av Dillerud 1527/02 01/ Sattahoochee av Veistad ET1914/ Silverado av Høyfjell 1843/ Solan av Flittie 1913/ Sylvester av Lenna 1915/ Sokrates av Drøvdal 1949/ Sofus av Dillerud 1842/ Scott av Stang 1894/ Snømann av Dillerud 1841/ Sir av Veistad 1951/ Star av Oppegård 1698/ Solan av Berg 1835/01 Hereford Seminnr Stbnr Navn Journalnr 02/ Tyge av Rindal 1449/ Buster av Kløkstad 1426/ Tarzan av Sande 1457/ Marius av Kleivi 1443/ Kalle av Deset 1442/ Tommas av Mo 1495/ Tommy av Sande 1458/ Lund's Total 1472/02 01/ Laban av Vestgård 1830/ Ruben av Skjatvet 1741/ Claus av Søndre Årø 1959/ Mikail av Wensaas 1879/ Ricci av Skjatvet 1739/ Samson av Aaland 1950/ Carlos av Søndre Årø 1844/ Sakeus av Rypdal 1926/ Super av Hånde 1880/ Sebastian av Deset 1857/01 Limousin Seminnr Stbnr Navn Journalnr 02/ Toddy av Olimb 1498/ Teoball av Fredly 1511/ Texas av Velo 1418/ Tander av Helgum 1466/ Tellus av Velo ET 1534/ Tunder av Steinvik 1502/ David av Øvertungset 1419/02 01/ Sundance av Greni ET 1815/ Sylvester av Greni ET 1813/ Shot Hot ET av Steinvik 1839/ Simen av Gaustad 1836/01 Simmental Seminnr Stbnr Navn Journalnr 02/ Tyr av Kjølstad 1532/ Trojan av Sjøgården 1513/ El Toro av Almanaunet 1438/ Tarsan av Hægeland 1505/ Kato av Hakedal 1424/ Timus av Solnes 1432/ Troll av Utistu 1480/02 01/ Stål av Vollum ET 1833/ Snorre av Almanaunet ET 1831/ Major av Lund 1960/ Donald av Midtstrand 1918/ Kasper av Sjøgården 1826/ Snar av Hægeland 1902/ Simen av Solnes 1838/ Engeland General 1828/01 32

Seminnr. Navn Avlsverdi 71020 VL Mysil 109 ***

Seminnr. Navn Avlsverdi 71020 VL Mysil 109 *** Rangering Seminnr. Navn Kjøttindeks 71022 Anton av Søndre Mo 111 71015 Victor av Skjatvet 104 71020 VL Mysil 102 Rangering av eliteoksene etter kjøttindeks i kryssing med NRF. Lette kalvinger Seminnr.

Detaljer

Charolais. * = slaktet etter okseuttaket pga. lynne

Charolais. * = slaktet etter okseuttaket pga. lynne Aberdeen Angus 1 30113 Kronborg Rambo Rambo x Gambler 19.mar 45 292 581 621 1857 2,8 1,9 89,2 81 83 92 85 117 SEMIN 2 30115 Uncas av Funnaune Power x Victor 19.mar 45 279 525 560 1558 3,3 2,8 87,8 82 86

Detaljer

Avlsverdi, Fødselsforløp. Mjølk. Seminnr. Kvige Ku *** *** Lite fett. Seminnr. Avlsverdi

Avlsverdi, Fødselsforløp. Mjølk. Seminnr. Kvige Ku *** *** Lite fett. Seminnr. Avlsverdi 22 Rangering www.hereford.no Lette fødsler Avlsverdi, jølk Kvige Ku Avlsverdi ** ** Slakteklasse Lite fett Avlsverdi Avlsverdi * ** Krever to stjerners sikkerhet på egenskapen for å bli med på rangeringslista.

Detaljer

Seminokser fra kjøttsimmentaler, 03.01.2016. Bengt Vestgøte NORSK SIMMENTALFORENING

Seminokser fra kjøttsimmentaler, 03.01.2016. Bengt Vestgøte NORSK SIMMENTALFORENING Seminokser fra kjøttsimmentaler, 03.01.2016 Bengt Vestgøte NORSK SIMMENTALFORENING IMPORTOKSER KJØTTSIMMENTALER 3. JANUAR 2016 I denne katalogen kan ungokser, eliteokser og importokser fra kjøttsimmentaler

Detaljer

Importokser kjøttsimmentaler. Bengt Vestgøte og Anders Morken AVLSUTVALGET I NORSK SIMMENTALFORENING

Importokser kjøttsimmentaler. Bengt Vestgøte og Anders Morken AVLSUTVALGET I NORSK SIMMENTALFORENING Importokser kjøttsimmentaler Bengt Vestgøte og Anders Morken AVLSUTVALGET I NORSK SIMMENTALFORENING IMPORTOKSER KJØTTSIMMENTALER 9. OKTOBER 2015 Dette er en presentasjon av importert kjøttsimmentaler semin.

Detaljer

Importokser Simmental

Importokser Simmental Importokser Simmental Bengt Vestgøte NORSK SIMMENTALFORENING Excalibur Pp Født 04.04.2006. Hetrozygot kollet okse fra Tyskland. En okse som gir kalver med middels stor ramme, godt kjøttsatte med høy slakteklasse

Detaljer

Endringer i Avlsverdiberegningene

Endringer i Avlsverdiberegningene Endringer i Avlsverdiberegningene 2016-2 Tekst: Katrine Haugaard, avlsforsker Ved avlsverdiberegningen i oktober 2016 ble det for første gang publisert del- og totalindekser på norsk kjøttfe! Indeksene

Detaljer

Avlsplan Norsk Limousin

Avlsplan Norsk Limousin Avlsplan Norsk Limousin Vedtatt 11. mars 2011 Her setter du inn beskjeden. Bruk høyst to eller tre setninger for å oppnå best mulig effekt. Hovedprinsipper Avlsarbeidet på Limousin i Norge baseres på følgende

Detaljer

Auksjonskatalog. Auksjon av Charolais, Aberdeen Angus, Hereford og Highland Cattle. Fredag 8. September 2017, kl Plass: Ridebanen, område D

Auksjonskatalog. Auksjon av Charolais, Aberdeen Angus, Hereford og Highland Cattle. Fredag 8. September 2017, kl Plass: Ridebanen, område D Auksjonskatalog Auksjon av Charolais, Aberdeen Angus, Hereford og Highland Cattle Fredag 8. September 2017, kl 13.00 Plass: Ridebanen, område D Auksjonarius: Håkon Marius Kvæken Auksjonssalær Alle priser

Detaljer

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge Versjon 1,vedtatt av TYRs styre 17.desember 2013 Innledning TYR er tildelt ansvaret for det organiserte avlsarbeidet på kjøttfe i Norge. Avlsplanen gjelder for

Detaljer

OKSEKATALOGEN. for kjøttfe. Norske eliteokser Norske ungokser Utenlandske okser. Bestillingsrutiner Priser

OKSEKATALOGEN. for kjøttfe. Norske eliteokser Norske ungokser Utenlandske okser. Bestillingsrutiner Priser OKSEKATALOGEN for kjøttfe 2016 Norske eliteokser Norske ungokser Utenlandske okser Bestillingsrutiner Priser BIFF NATUR & BIFF MAXX Anbefalte seminokser til krysningsbesetninger i selvrekrutterenede storfekjøttproduksjon

Detaljer

Endringer i Avlsverdiberegningene

Endringer i Avlsverdiberegningene Endringer i Avlsverdiberegningene 2016 Tekst: Katrine Haugaard, avlsforsker I november 2015 ble det oppdaget en mindre feil i avlsverdiberegningen for vekst- og slakteegenskaper. Individer som var tvilling

Detaljer

Avlsverdi, Fødselsforløp. Mjølk. Seminnr. Kvige Ku *** *** Seminnr. Avlsverdi

Avlsverdi, Fødselsforløp. Mjølk. Seminnr. Kvige Ku *** *** Seminnr. Avlsverdi 5 Rangering Lette fødsler Slakteklasse Avlsverdi, Kvige Avlsverdi Mjølk Fettgruppe www.norskangus.no Avlsverdi Avlsverdi Prioriterte fedre til testen 2013 2014 Norske eliteokser: Nye importokser: Førsteprioritet

Detaljer

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge Versjon 4 vedtatt av TYRs styre 17.12.13 Revidert av TYRs styre sak 75 14.11.14, sak 95 08.12.2015, sak 38 20.03.2017 Endringer vises i kursiv Innledning TYR

Detaljer

Avlsplan. Avlsplan for Norsk Limousin. Norsk Limousin Versjon 2

Avlsplan. Avlsplan for Norsk Limousin. Norsk Limousin Versjon 2 Avlsplan Norsk Limousin Versjon 2 Vedtatt 11. mars 2011. Sist revidert 11.02.2017 Godkjent av styret i TYR 20.0.2017 Endringer står i kursiv Her setter du inn beskjeden. Bruk høyst to eller tre setninger

Detaljer

P-Bevis. Produksjonsbevis

P-Bevis. Produksjonsbevis Individ 18280232/0379-70076 Opprinnelsesmerke: 18280232/0379 (2009) Fødseldato: 17/01/09 Tvilling: Nei Bruksmerke: 0171 Kjønn: Okse Hornstatus: Hornet Stamboknr: 70076 Kategori: Avlsdyr Nasjonalitet: Norge

Detaljer

Krysningsavl - bruksdyrkrysning

Krysningsavl - bruksdyrkrysning Krysningsavl - bruksdyrkrysning Storfe 2016 10.-11. november 2016 Ole H. Okstad Fagrådgiver - Storfe Dyrematerialet Her til lands har vi fem kjøttferaser i det nasjonale avlsarbeidet Viktig med reinraseavl,

Detaljer

Kjøttfeavl i Norge. Solvei Cottis Hoff Avlskonsulent i TYR. Gardermoen

Kjøttfeavl i Norge. Solvei Cottis Hoff Avlskonsulent i TYR. Gardermoen Kjøttfeavl i Norge Solvei Cottis Hoff Avlskonsulent i TYR Gardermoen 12.01.2017 Disposisjon TYRs roller Utvikling av ammekutallet i Norge Stambokføring Nasjonalt avlsarbeid Avlsverdier Fenotypetest Avkomsgransking

Detaljer

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Landbrukshelga Oppland 31.01-01.02.2015 Oddbjørn Flataker Daglig leder i TYR Muligheter i storfe Organisasjonen TYR Dagens situasjon

Detaljer

Oksekatalogen. for kjøttfe. Norske eliteokser Norske ungokser Utenlandske okser. Bestillingsrutiner Priser

Oksekatalogen. for kjøttfe. Norske eliteokser Norske ungokser Utenlandske okser. Bestillingsrutiner Priser Oksekatalogen for kjøttfe 2015 Norske eliteokser Norske ungokser Utenlandske okser Bestillingsrutiner Priser BIFF NATUR & BIFF AXX Anbefalte seminokser til krysningsbesetninger i selvrekrutterenede storfekjøttproduksjon

Detaljer

Avkommets fødselsforløp

Avkommets fødselsforløp Avkommets fødselsforløp Beskriver forventet fødselsforløp når oksen er brukt på ei kvige. Avlsverdi over 100 vil si forventet lettere forløp enn gjennomsnittet for rasen. Avkommets fødselsforløp Forventet

Detaljer

Prosjekt Økt Storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag. Oppstart Ammeku. Tirsdag 01.12.15 Skaugdal Grendahus

Prosjekt Økt Storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag. Oppstart Ammeku. Tirsdag 01.12.15 Skaugdal Grendahus Prosjekt Økt Storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag Oppstart Ammeku Tirsdag 01.12.15 Skaugdal Grendahus Agenda for kvelden. Valg av driftsopplegg/info om raser Dekningsbidrag/Driftsplan Bygge opp produksjon

Detaljer

Aberdeen Angus. Testnr Navn Far Morfar Slutt- Dager Vekt Tilvekst GF FUP Muskel Fett- Bing vekt i test i dag -dybde dybde

Aberdeen Angus. Testnr Navn Far Morfar Slutt- Dager Vekt Tilvekst GF FUP Muskel Fett- Bing vekt i test i dag -dybde dybde Aberdeen Angus 31100 Indiana av Nordstu Blue & Gray Jackson 90V Caspar av Grani 456 147 456 1075 4,2 3,9 6,18 0,31 8 31101 Ingo av Høystad Blue & Gray Jackson 90V HOVIN POWER 520 147 520 1197 4,6 3,5 7,54

Detaljer

Stambokregister. Kriterie. Utskriftsdato: 27/05/15

Stambokregister. Kriterie. Utskriftsdato: 27/05/15 Kriterie Med avlsverdier: Ja Fødselsår: Ikke valgt Nasjonalitet: Utenlandsk Seminokse: Ja Tilgjengelig semin: Nei Kjønn: Ikke valgt Stamboknr/Seminnr: Ikke valgt Navn: Rase: Charolais Innmeldt: Nei Avstamning

Detaljer

Charolaisnytt. Endringer i avlsverdiberegningene. Tema: Medlemsblad for Norsk Charolais 3 2009

Charolaisnytt. Endringer i avlsverdiberegningene. Tema: Medlemsblad for Norsk Charolais 3 2009 Charolaisnytt Medlemsblad for Norsk Charolais 3 2009 Tema: Endringer i avlsverdiberegningene FORMEL Biff - veien til lønnsom kjøttproduksjon Gir høg slaktekvalitet Protein og mineralinnhold tilpasset oppfôring

Detaljer

AVLSPLAN Norsk Dexterforening 2011-2020 VÅRE MÅL:

AVLSPLAN Norsk Dexterforening 2011-2020 VÅRE MÅL: AVLSPLAN Norsk Dexterforening 2011-2020 VÅRE MÅL: Opprettholde Dexterfeets effektive produksjonsegenskaper. Opprettholde rasens gode lynne. Utvikle funksjonelle dyr med god fruktbarhet, lette kalvinger

Detaljer

AUKSJON AV FENOTYPETESTA OKSER

AUKSJON AV FENOTYPETESTA OKSER AUKSJON AV FENOTYPETESTA OKSER Staur Gård 21. april 2012, klokka 12.00 (åpent fjøs fra klokka 10.00 til 11.30) Ta med varme klær! Arrangør: TYR Felleskjøpet og Nortura Auksjonarius: Halvor Nordli Limousin

Detaljer

Storferasene representert på Storfe 2013

Storferasene representert på Storfe 2013 Storferasene representert på Storfe 2013 Ei ku er ikke bare ei ku! På Storfe 2013 er det representert mange ulike raser med ulike spesialiteter. Det vil stå alt fra kjøttferaser med nasjonalt avlsarbeid,

Detaljer

Veien til O+ Elisabeth Kluften, Nortura

Veien til O+ Elisabeth Kluften, Nortura Veien til O+ Elisabeth Kluften, Nortura O+ 2 Kvalitetstilskudd storfe Avtaleåret 2015/2016 Klasse O og bedre + 4,- pr kg Avtaleåret 2016/2017 Klasse O +3,- pr kg Klasse O+ og bedre +7,- pr kg På et okseslakt

Detaljer

Auksjon av fenotypetesta okser

Auksjon av fenotypetesta okser Auksjon av fenotypetesta okser Staur Gård 23. april 216, kl. 11.3 Fjøset vil være stengt hele dagen, men man kan besikte oksene fra tribunen på langsiden. Det vil være tilgjengelig folk fra avlsutvalgene

Detaljer

BRUK AV SEMIN ER LØNNSOMT - KONTROLL MED FRUKTBARHET OG AVLSPLANLEGGING. Landbrukshelga 2015 31.01.2015 Anne Guro Larsgard

BRUK AV SEMIN ER LØNNSOMT - KONTROLL MED FRUKTBARHET OG AVLSPLANLEGGING. Landbrukshelga 2015 31.01.2015 Anne Guro Larsgard BRUK AV SEMIN ER LØNNSOMT - KONTROLL MED FRUKTBARHET OG AVLSPLANLEGGING Landbrukshelga 2015 31.01.2015 Anne Guro Larsgard HVA ER AVLSPLANLEGGING? Lage / ha en plan som sikrer tilgang på gode dyr i framtida.

Detaljer

GENO Avler for bedre liv

GENO Avler for bedre liv www.geno.no GENO Avler for bedre liv GENO SA Geno SA er et samvirkeforetak, eid av om lag 9000 norske storfebønder, stiftet i 1935. Vi har felles lokale produsentlag sammen med TINE SA. Hovedoppgavene

Detaljer

Okse KATALOGEN. Norske eliteokser. Norske ungokser. Utenlandske okser. Bestillingsrutiner. Priser FOR KJØTTFE

Okse KATALOGEN. Norske eliteokser. Norske ungokser. Utenlandske okser. Bestillingsrutiner. Priser FOR KJØTTFE Okse KATALOGEN 2017 Norske eliteokser. Norske ungokser. Utenlandske okser. Bestillingsrutiner. Priser FOR KJØTTFE BIFF NATUR & BIFF MAXX Anbefalte seminokser til krysningsbesetninger i selvrekrutterenede

Detaljer

EN FREMTIDSRETTET BONDE BENYTTER SEMIN

EN FREMTIDSRETTET BONDE BENYTTER SEMIN www.geno.no EN FREMTIDSRETTET BONDE BENYTTER SEMIN Tilslutningen til semin er i dag på 86 prosent, målet er 90 prosent! Bruken av semin er med å kvalitetssikre at besetningene til enhver tid er av den

Detaljer

AVLSPLANLEGGING MED GENOMISK SELEKSJON. Hans Storlien, Marked Norge, Geno

AVLSPLANLEGGING MED GENOMISK SELEKSJON. Hans Storlien, Marked Norge, Geno AVLSPLANLEGGING MED GENOMISK SELEKSJON Hans Storlien, Marked Norge, Geno STORFEGENOMET Genomisk seleksjon - ny teknikk - nye muligheter Består av 30 kromosompar Genotyping Leser av hvilke basepar som

Detaljer

Hvordan lykkes. Fôring av okser og slakteklasser

Hvordan lykkes. Fôring av okser og slakteklasser Hvordan lykkes Fôring av okser og slakteklasser Disposisjon Markedssituasjonen for storfekjøtt Forklare klassifiserings systemet Slakteplanlegging Fôringsstrategi Eksempel på enkel fôrplan 2 Markedsbalanse

Detaljer

REGELVERK FOR FENOTYPETESTING AV KJØTTFE I NORGE Versjon 17

REGELVERK FOR FENOTYPETESTING AV KJØTTFE I NORGE Versjon 17 REGELVERK FOR FENOTYPETESTING AV KJØTTFE I NORGE Versjon 17 Testomgangen 2015-2016 TYR Hamar, juni 2015 Endringer i kursiv / gjennomgått i Avlsrådet sak 01-2015 (telefonmøte 21.04) med unntak av pkt 1.

Detaljer

P-Bevis. Produksjonsbevis

P-Bevis. Produksjonsbevis Individ 05221048/0504-28843 Opprinnelsesmerke: 05221048/0504 (2005) Fødseldato: 09/01/05 Tvilling: Nei Bruksmerke: 1042 Kjønn: Ku/Kvige Hornstatus: Hornet Stamboknr: 28843 Kategori: Avlsdyr Nasjonalitet:

Detaljer

Kvige Ku Iver av Gjølstad Blackhaugh Time F610 Carl av Grani ,5 3,3 6,71 0,26 2, A

Kvige Ku Iver av Gjølstad Blackhaugh Time F610 Carl av Grani ,5 3,3 6,71 0,26 2, A Endelig rangering Aberdeen Angus Rangtall Fettdybde Marmorering Kropp Muskel Eksteriør Bein Helhet 31108 Ivar fra Li Blue & Gray Jackson 90 Kronborg Apollo 104 106 1687 8,9 5,1 7,40 0,29 3,15 93 88 85

Detaljer

Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker

Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker VELKOMMEN Leder Arne Petter M. Børresen ønsker velkommen. Innkallingen blir godkjent. Valg av: Møteleder: Arne Petter M Børresen Underskrive

Detaljer

Charolaisnytt. Medlemsblad for Norsk Charolais 2 2009. Tema: Årsoppgjør SFK

Charolaisnytt. Medlemsblad for Norsk Charolais 2 2009. Tema: Årsoppgjør SFK Charolaisnytt Medlemsblad for Norsk Charolais 2 2009 Tema: Årsoppgjør SFK FORMEL Biff - veien til lønnsom kjøttproduksjon Gir høg slaktekvalitet Protein og mineralinnhold tilpasset oppfôring av okser Sikrer

Detaljer

Hvor feite er norske storfe fettstatus hos norske storfe. Oslo, 17. mars 2009

Hvor feite er norske storfe fettstatus hos norske storfe. Oslo, 17. mars 2009 Hvor feite er norske storfe fettstatus hos norske storfe Oslo, 17. mars 2009 Hvor feite er norsk storfe? I forhold til andre dyreslag er storfe totalt sett MAGRE Storfe Lam Gris 12,2 % fett (750 slakt)

Detaljer

3-retters middag i hotellets restaurant kr. 370,- per person

3-retters middag i hotellets restaurant kr. 370,- per person ÅRSMØTE I NORSK HEREFORDFORENING - 2013: Tid: 16-17.11.13. Sted: Rica Meyergården Hotell, Postboks 128 Fr. Nansensgt. 28, 8601 MO I RANA, telefon; 75 13 40 00 Program for årsmøtet 2013 Lørdag 16.11.13

Detaljer

P-Bevis. Produksjonsbevis

P-Bevis. Produksjonsbevis nummer: 0612231258 Individ 06122312/1146-59903 Opprinnelsesmerke: 06122312/1146 (2012) Fødseldato: 18/12/12 Tvilling: Nei Bruksmerke: 1146 Kjønn: Okse Hornstatus: Kollet Stamboknr: 59903 Kategori: Ungdyr

Detaljer

Protokoll styremøte. 20.mars 2017

Protokoll styremøte. 20.mars 2017 Protokoll styremøte 20.mars 2017 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola,, Merethe Skarland Mørk, Erling Gresseth, Inger Johanne Bligaard, Magnus Johsen

Detaljer

Medlemsblad 6 2011. God jul og. Tema: Semin

Medlemsblad 6 2011. God jul og. Tema: Semin TYRmagasinet Medlemsblad 6 2011 God jul og godt nytt år Tema: Semin TYRmagasinet Medlemsblad 6 2011 God jul og godt nytt år Tema: Semin Forsidefoto: En Tiroler Grauvieh koser seg på beite. Foto: Vegard

Detaljer

I 2013 ble det solgt totalt 466 316 sæddoser i Norge; I forhold til 2012 er det en nedgang i salget på 0,7 %. I forhold til 2011 er det økning i

I 2013 ble det solgt totalt 466 316 sæddoser i Norge; I forhold til 2012 er det en nedgang i salget på 0,7 %. I forhold til 2011 er det økning i 1 I 2013 ble det solgt totalt 466 316 sæddoser i Norge; I forhold til 2012 er det en nedgang i salget på 0,7 %. I forhold til 2011 er det økning i salget på 1 %. 2 Omsetningen har økt med 13 millioner

Detaljer

Charolaisnytt. Norsk Charolais 40 år i Norge

Charolaisnytt. Norsk Charolais 40 år i Norge Charolaisnytt Norsk Charolais 40 år i Norge Charolaisnytt Medlemsblad for NCH Redaksjon: Per Øivin Sola 412 37 312 / sola@kjottfe.no Jahren gård, 3070 Sande Odd Grundt 918 05 850 / ogrundt@online.no Imsroa,

Detaljer

Genetiske sammenhenger mellom drektighetslengde og kalvingsegenskaper i NRF

Genetiske sammenhenger mellom drektighetslengde og kalvingsegenskaper i NRF Genetiske sammenhenger mellom drektighetslengde og kalvingsegenskaper i NRF HEGE HOPEN AMUNDAL¹, MORTEN SVENDSEN² OG BJØRG HERINGSTAD¹, ² ¹IHA, UMB, ²GENO Innledning Drektighetslengde er perioden fra kua

Detaljer

TYR Medlemsinformasjon nr 1-2016

TYR Medlemsinformasjon nr 1-2016 TYR Medlemsinformasjon nr 1-2016 STYRELEDEREN HAR ORDET På neste styremøte vil jeg foreslå at det bevilges penger til ikke bare en, men to flaggstenger. En som vi skal bruke til TYR-vimpel og en som vi

Detaljer

Værkatalog 2008 Tilbud til aktive medlemmer av Nortura (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Nortura)

Værkatalog 2008 Tilbud til aktive medlemmer av Nortura (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Nortura) Værkatalog 2008 Tilbud til aktive medlemmer av Nortura (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Nortura) 27 Nor-X er en farrase ment til bruk i bruksdyrkryssing med søyer av norsk

Detaljer

Oppstart med ammekuproduksjon Norvald Aas Solvang

Oppstart med ammekuproduksjon Norvald Aas Solvang Oppstart med ammekuproduksjon Norvald Aas Solvang Grunnlag for oppstart Oppvokst med mjølk-ku Nummer 3 i søskenflokken Landbruksutdanning Jobbet 6 år som skogsarbeider og 6 år som utmarkskonsulent/oppsyn

Detaljer

P-Bevis. Produksjonsbevis 17/09/2012. Individnr. 6001. Avstamning Far: Stbnr. 57147 Esekiel av Huser Farfar: Stbnr. 70038. Vekter.

P-Bevis. Produksjonsbevis 17/09/2012. Individnr. 6001. Avstamning Far: Stbnr. 57147 Esekiel av Huser Farfar: Stbnr. 70038. Vekter. Individnr. 6001 Oppr.merke: 02261037 / 239 10/02/11 Kjøpt 15/10/11 Hornstatus: Vet ikke 75,0% Charolais 25,0% Hereford Mor: 06260497/ 0626 Morfar: Stbnr. 54308 100 96 97 101 100 103 105 94 101 95 29/04/12

Detaljer

Referat fra. Referat fra. telefonmøte. i Norsk. Simmental, 13.01.2015. [Dokumentundertittel] Kristin Stølan NORSK SIMMENTALFORENING

Referat fra. Referat fra. telefonmøte. i Norsk. Simmental, 13.01.2015. [Dokumentundertittel] Kristin Stølan NORSK SIMMENTALFORENING [Få leserens oppmerksomhet med et engasjerende utdrag. Det er vanligvis et kort sammendrag av dokumentet.. Når du er klar til å legge til innholdet, er det bare å begynne å skrive.] Referat fra Referat

Detaljer

Storfekjøttkontrollen

Storfekjøttkontrollen Storfekjøttkontrollen Årsmelding 2012 Innhold Om Animalia... 3 Forord... 4 Storfekjøtt kontrollens formål... 5 Organisering og finansiering...6 Medlemskap i Storfekjøttkontrollen... 7 Aktiviteter i Storfekjøttkontrollen

Detaljer

Værkatalog 2006 Tilbud til aktive medlemmer av Gilde Norsk Kjøtt (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Gilde Norsk Kjøtt)

Værkatalog 2006 Tilbud til aktive medlemmer av Gilde Norsk Kjøtt (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Gilde Norsk Kjøtt) Værkatalog 2006 Tilbud til aktive medlemmer av Gilde Norsk Kjøtt (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Gilde Norsk Kjøtt) 31 Nor-X farrase Nor-X er en sammensatt farrase (Norsk

Detaljer

NYTT FRA GENO ÅRSSAMLINGER I PRODUSENTLAGENE 2017

NYTT FRA GENO ÅRSSAMLINGER I PRODUSENTLAGENE 2017 NYTT FRA GENO ÅRSSAMLINGER I PRODUSENTLAGENE 2017 2016 tidenes okseårgang! Overgangen til Genomisk Seleksjon (GS) har gitt oss tidenes årgang i vårt avlsmateriale! Et stort utvalg okser gir store valgmuligheter

Detaljer

Fagdag Geit. Lemonsjøen Fjellstue. 10. juni 2010. Trine Bjørnerås Rådgiver geit NSG

Fagdag Geit. Lemonsjøen Fjellstue. 10. juni 2010. Trine Bjørnerås Rådgiver geit NSG Fagdag Geit Lemonsjøen Fjellstue AVL 10. juni 2010 Trine Bjørnerås Rådgiver geit NSG Gjennomgang av: Avlsbesetninger Bruksbesetninger Kaseingen Avlsnivå i øst Avlsframgang Avlsmodell Avlsbesetninger Bukkeringer

Detaljer

Økonomien i intensiv/ekstensiv oppfôring av okser. Fagsjef Ann-Lisbeth Lieng Felleskjøpet Agri SA

Økonomien i intensiv/ekstensiv oppfôring av okser. Fagsjef Ann-Lisbeth Lieng Felleskjøpet Agri SA Økonomien i intensiv/ekstensiv oppfôring av okser Fagsjef Ann-Lisbeth Lieng Felleskjøpet Agri SA Agenda Utvikling i produksjonen Valg av strategi Fôringsrelaterte faktorer og økonomien 2 Svak økning i

Detaljer

Genressursarbeidet for husdyr framover. Sverre Bjørnstad, Leder i Genressursutvalget for Husdyr

Genressursarbeidet for husdyr framover. Sverre Bjørnstad, Leder i Genressursutvalget for Husdyr Genressursarbeidet for husdyr framover Sverre Bjørnstad, Leder i Genressursutvalget for Husdyr 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Strukturutvikling i Norge Antall årskyr pr besetning 1982 1984 1986 1988

Detaljer

Møtereferat. : Heia Gjestegård

Møtereferat. : Heia Gjestegård Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Grong Møtedato/tid : 28. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Heia Gjestegård : Mari Bjørke Sted Dato Grong 28.10.14 Antall innkalte

Detaljer

GENOMISK SELEKSJON EN REVOLUSJON I AVLSARBEIDET. Øyvind Nordbø og Håvard Tajet

GENOMISK SELEKSJON EN REVOLUSJON I AVLSARBEIDET. Øyvind Nordbø og Håvard Tajet GENOMISK SELEKSJON EN REVOLUSJON I AVLSARBEIDET Øyvind Nordbø og Håvard Tajet GENOMISK SELEKSJON Oversikt Grunnkurs i genetikk Hvordan utnytter vi genotypedata i avlsarbeidet? Genomisk seleksjon øker den

Detaljer

VIKTIGE SUKSESSFAKTORER I AMMEKUPRODUSKSJON. Froland 5. november 2013. A.G.

VIKTIGE SUKSESSFAKTORER I AMMEKUPRODUSKSJON. Froland 5. november 2013. A.G. VIKTIGE SUKSESSFAKTORER I AMMEKUPRODUSKSJON. Froland 5. november 2013. A.G. Hva er målet?.best mulig økonomisk resultat i gardsdrifta ut fra gardens ressurser. Dvs. å finne det driftsopplegget som gir

Detaljer

ÅRSMØTE I NORSK HEREFORDFORENING - 2012: Tid: 03.11.12 til 04.11.12 Sted:Rica Victoria Hotel Oslo Rosenkrantz gt. 13 0121 Oslo

ÅRSMØTE I NORSK HEREFORDFORENING - 2012: Tid: 03.11.12 til 04.11.12 Sted:Rica Victoria Hotel Oslo Rosenkrantz gt. 13 0121 Oslo ÅRSMØTE I NORSK HEREFORDFORENING - 2012: Tid: 03.11.12 til 04.11.12 Sted:Rica Victoria Hotel Oslo Rosenkrantz gt. 13 0121 Oslo Phone +47 24 14 70 00 Fax +47 24 14 70 01 rica.victoria.hotel.oslo@rica.no

Detaljer

Væreringene i Hordaland

Væreringene i Hordaland Væreringene i Hordaland Bergen, onsdag 23.01.2013 kl 10:00-15:00 Thor Blichfeldt Avls- og seminsjef Norsk Sau og Geit Program for væreringene og andre spesielt avlsinteresserte Velkomen til møte. Presentasjon

Detaljer

Charolaisnytt. Hunndyrene i fokus TEMA: Medlemsblad for Norsk Charolais 3 2010

Charolaisnytt. Hunndyrene i fokus TEMA: Medlemsblad for Norsk Charolais 3 2010 Charolaisnytt Medlemsblad for Norsk Charolais 3 2010 TEMA: Hunndyrene i fokus Riktig fôring gir friske dyr Friske dyr gir bedre økonomi Charolaisnytt Medlemsblad for NCH Redaksjon: Per Øivin Sola 412 37

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Herefordforening

Medlemsblad for Norsk Herefordforening Herefordnytt Medlemsblad for Norsk Herefordforening 1 2013 71026 Benjamin av Skjatvet 71059 Gard av Kleivi norsk hereford SeMInoKSer 71022 Anton av Søndre Mo 71058 Gullars av Kleivi Innhold Sommertreff

Detaljer

STYREPROTOKOLL 25. juni 2015

STYREPROTOKOLL 25. juni 2015 STYREPROTOKOLL 25. juni 2015 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Torill Helgerud John Skogmo Oddbjørn

Detaljer

Storfekjøttkontrollen

Storfekjøttkontrollen Storfekjøttkontrollen Årsmelding 2009 Innhold Om Animalia... 3 Forord...4 Storfekjøttkontrollens formål...5 Organisering og finansiering...6 Medlemskap i Storfekjøttkontrollen... 7 Aktiviteter i Storfekjøttkontrollen

Detaljer

UTVIDA AVLSPLAN

UTVIDA AVLSPLAN UTVIDA AVLSPLAN 11.11. 2013 DISPOSISJON Kartlegge hva brukeren vil ha Ulike ønsker i ulike systemer Egenskaper i avlsarbeidet på NRF avlsmål, arvegrader, sammenhenger Jur- og beinindeksen Oksebruk NRF-okseprodukter

Detaljer

Lysbilde 1 ÅRSSAMLING I PRODUSENTLAGET 2015. Nytt fra Geno

Lysbilde 1 ÅRSSAMLING I PRODUSENTLAGET 2015. Nytt fra Geno Lysbilde 1 ÅRSSAMLING I PRODUSENTLAGET 2015 Nytt fra Geno Lysbilde 2 NASJONALT OG INTERNASJONALT SALG AV SÆD-DOSER 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 Nasjonalt Globalt Totalt 300

Detaljer

AUKSJON AV FENOTYPETESTA OKSER

AUKSJON AV FENOTYPETESTA OKSER AUKSJON AV FENOTYPETESTA OKSER Staur Gård 26. april 214, kl. 12. Fjøset vil være stengt hele dagen, men man kan besikte oksene fra tribunen på langsiden. Husk varme klær da det fort kan bli kaldt! Arrangør:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 17 deltakere til stede, herunder æresmedlem Niels Jørgen Aarvik. Leder Elisabeth B. Haugarne ønsket velkommen

Detaljer

Referat fra spælsaumøte

Referat fra spælsaumøte Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA Saksbehandler, innvalgstelefon og elektronisk postadresse Siv Heia Uldal, 23 08 47 73 / 41412799 siv.uldal@nsg.no Oslo, 29. mars 2005 Referat fra spælsaumøte Tid: 25.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 20. JANUAR 2011

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 20. JANUAR 2011 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 20. JANUAR 2011 Til stede: Erlend Røhnebæk, Tor Kristoffersen, Berit C. Brændvang, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Karl Roger Hegseth, Øyvind Utgården (ordfører), Halvor Nordli

Detaljer

Forord. Ås, 10.mai 2013 ------------------------------------------------- Stine Venseth Stokkan

Forord. Ås, 10.mai 2013 ------------------------------------------------- Stine Venseth Stokkan eksteriøregenskaper hos kjøttfe i norge resultater fra fenotypetest, egenskaper i kjøttproduksjon og teoretisk holdbarhet Exterior characteristics in beef cattle in Norway - Results from phenotypic testing,

Detaljer

Oksekatalogen kommer etter hvert eliteokseuttak, 3 ganger i året (mars, juni og oktober)

Oksekatalogen kommer etter hvert eliteokseuttak, 3 ganger i året (mars, juni og oktober) 1 2 Oksekatalogen kommer etter hvert eliteokseuttak, 3 ganger i året (mars, juni og oktober) 3 Tallene viser semintall per februar 2016 sammenlignet med samme periode i fjor. Denne statistikken viser fødte

Detaljer

Geitavlen i stor endring

Geitavlen i stor endring NSG - Norsk Sau og Geit Geitavlen i stor endring Forfatter Thor Blichfeldt, Norsk Sau og Geit Sammendrag Skal vi lykkes med avlsarbeidet på geit framover, kreves det økt interesse for avl blant produsentene

Detaljer

Hva gjør Norsvin for å forbedre egenskapene til purka?

Hva gjør Norsvin for å forbedre egenskapene til purka? Hva gjør Norsvin for å forbedre egenskapene til purka? Ina Andersen-Ranberg 1 og Dan Olsen 1 Norsvin Hybridpurka Mesteparten av svineproduksjonen er i bruksbesetningene og i disse besetningene er vanligvis

Detaljer

Charolaisnytt. Medlemsblad for Norsk Charolais 1 2010

Charolaisnytt. Medlemsblad for Norsk Charolais 1 2010 Charolaisnytt Medlemsblad for Norsk Charolais 1 2010 Riktig fôring gir friske dyr Friske dyr gir bedre økonomi Charolaisnytt Medlemsblad for NCH Redaksjon: Øystein Finsrud 951 02 421 / ofinsrud@bbnett.no

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Hvordan få til et godt økonomisk resultat? Aktivt fjellandbruk Røros 2016 Elisabeth Kluften

Hvordan få til et godt økonomisk resultat? Aktivt fjellandbruk Røros 2016 Elisabeth Kluften Hvordan få til et godt økonomisk resultat? Aktivt fjellandbruk Røros 2016 Elisabeth Kluften Innmarksbeite Økonomi Slakt Priser Interesse Utmarksbeite Livdyr Muligheter Kostnader Raser Rundballer Ressursgrunnlag

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE 26.04.13 Staur Gård

REFERAT FRÅ STYREMØTE 26.04.13 Staur Gård 1 REFERAT FRÅ STYREMØTE 26.04.13 Staur Gård Desse møtte: Avlsutvalet, styret og varamedlemmar var innkalla til møte. Styret: Inge G. Kristoffersen, Kjell Olav Kaurstad, Celina Lindeborg, Hallstein Flesland

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i

Protokoll fra årsmøte i [Få leserens oppmerksomhet med et engasjerende utdrag. Det er vanligvis et kort sammendrag av dokumentet.. Når du er klar til å legge til innholdet, er det bare å begynne å skrive.] Protokoll fra årsmøte

Detaljer

Eksteriørdømming av gris. Heftet er revidert i samarbeid mellom Norsk Svineavslag og Norges Bygdeungdomslag.

Eksteriørdømming av gris. Heftet er revidert i samarbeid mellom Norsk Svineavslag og Norges Bygdeungdomslag. Eksteriørdømming av gris Heftet er revidert i samarbeid mellom Norsk Svineavslag og Norges Bygdeungdomslag. Tevlingsavvikling Som regel dømmer hver deltaker to dyr, helst av ulik alder. F.eks. ei ungpurke

Detaljer

Hvordan kalven blir til kvige og ku en fortelling om dagliglivet til norske kuer! (Målgruppe: Barn 6-11 år og voksne tilhørere)

Hvordan kalven blir til kvige og ku en fortelling om dagliglivet til norske kuer! (Målgruppe: Barn 6-11 år og voksne tilhørere) Hvordan kalven blir til kvige og ku en fortelling om dagliglivet til norske kuer! (Målgruppe: Barn 6-11 år og voksne tilhørere) En liten kalv er født! Er ku og kalv heldige, har fødselen skjedd i en egen

Detaljer

storfekjøttkontrollen gir deg bedre kontroll og økt lønnsomhet

storfekjøttkontrollen gir deg bedre kontroll og økt lønnsomhet gir deg bedre kontroll og økt lønnsomhet gode resultater krever god over Trenger du bedre oversikt over dyrenes helsestatus, tilvekst, slaktekvalitet og fruktbarhetsresultater? Vi har verktøyet som gir

Detaljer

Mer og bedre biff. Avlsarbeid og NIR målinger av mørhet på slaktelinja for å oppnå mer og bedre storfekjøtt. Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno

Mer og bedre biff. Avlsarbeid og NIR målinger av mørhet på slaktelinja for å oppnå mer og bedre storfekjøtt. Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno Mer og bedre biff Avlsarbeid og NIR målinger av mørhet på slaktelinja for å oppnå mer og bedre storfekjøtt Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno Avlsmål, NRF 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Health Fertility Exterior,

Detaljer

Brunst og brunstkontroll. www.geno.no

Brunst og brunstkontroll. www.geno.no Brunst og brunstkontroll www.geno.no For å oppnå et best mulig økonomisk resultat i melkeproduksjonen, ønsker de fleste at kua skal kalve en gang i året. Dette betyr at kua må være drektig senest 5 dager

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Rundskriv 35/2008. Fylkesmannen Kommunen. For kommunen: Fylkesmannen

Rundskriv 35/2008. Fylkesmannen Kommunen. For kommunen: Fylkesmannen Rundskriv 35/2008 Fylkesmannen Kommunen Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Jon Løyland (24131083),

Detaljer

REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT

REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT Vedtatt i Fagrådet for geit 10.10.2013 Godkjent av styret i NSG xx.xx.2013 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde og definisjoner... 2 2 Organisering... 2

Detaljer

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Store Ree Møtedato/tid : 27. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : Antall innkalte tillitsvalgte Antall frammøtte tillitsvalgte Kjønnsfordeling

Detaljer

Praktisk tilrettelegging ved inseminering av storfe

Praktisk tilrettelegging ved inseminering av storfe www.geno.no Praktisk tilrettelegging ved inseminering av storfe Foto: Jens Edgar Haugen Tilrettelegging for inseminering, drektighetskontroll og sykdomsbehandling i fjøset er viktig. Ulike praktiske løsninger

Detaljer

Avlsarbeidet på sau i Norge

Avlsarbeidet på sau i Norge Avlsarbeidet på sau i Norge Internorden 2010 Thor Blichfeldt Avls- og seminsjef Norsk Sau og Geit Raser i norsk sauehold Norsk Kvit sau (NKS): ca 75 % Lang hale. Crossbred, hvit ull. Spælsau: ca 15 % Kort

Detaljer

31400 Kvikk Erie av Haukabø Horgen Erie Festus AV HAUKABØ Kollet Lucifer av Nordstu Horgen Erie PARINGA IRON ORE E27 Kollet

31400 Kvikk Erie av Haukabø Horgen Erie Festus AV HAUKABØ Kollet Lucifer av Nordstu Horgen Erie PARINGA IRON ORE E27 Kollet Aberdeen Angus 31400 Kvikk Erie av Haukabø Horgen Erie Festus AV HAUKABØ Kollet 311 120 487 1469 3,5 2 31401 Lucifer av Nordstu Horgen Erie PARINGA IRON ORE E27 Kollet 285 120 457 1435 3,1 2 31402 Lukas

Detaljer

Fruktbarhet/Management Av Arne Ola Refsdal, Norge

Fruktbarhet/Management Av Arne Ola Refsdal, Norge Fruktbarhet/Management Av Arne Ola Refsdal, Norge Besetningsstørrelsen har økt betydelig de siste årene ikke minst i Danmark og Sverige som hadde henholdsvis 110 og 51,3 kyr i kontrollerte besetninger

Detaljer

SIMMENTAL- magasinet www.norsksimmental.no Nr. 1 2014 5. årgang

SIMMENTAL- magasinet www.norsksimmental.no Nr. 1 2014 5. årgang SIMMENTALmagasinet www.norsksimmental.no Nr. 1 2014 5. årgang Innhold Leder... 3 Mjølke... 4 Mjølke okser... 6 Postkort fra Jan og Mary Øyan... 9 Nokre viktige faktorer i kjøttproduksjonen på... 10 Ansvarlig

Detaljer

Klassifisering av storfe

Klassifisering av storfe Klassifisering av storfe HVORFOR KLASSIFISERE? EUROP FOR STORFE SLAKTKATEGORI KLASSE- OG FETTGRUPPE EFFEKT AV RASE, AVL OG FÔRING PÅ KLASSIFISERING AV STORFE 2 Gjennom etableringen av Norges Kjøtt og Fleskesentral

Detaljer

Hvordan påvirkes mørhet og marmorering av gener og miljø?

Hvordan påvirkes mørhet og marmorering av gener og miljø? Hvordan påvirkes mørhet og marmorering av gener og miljø? -Og hvordan ivaretas kjøttkvalitet i dagens klassifiseringssystem? Laila Aass Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) UMB Bedre biff

Detaljer