På jakt etter det gode studentliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På jakt etter det gode studentliv"

Transkript

1 På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca 50% - fra ca 80 MNOK til ca 120 MNOK. I 2004 ligger det an til en ytterligere økning på ca 20 MNOK. Den viktigste årsaken til veksten i 2003 var Høgskolen i Akershus sin samlokalisering av sine ulike avdelinger til Kjeller. Fra semesterstart 1. september var OAS på plass på campus, hvor vi nå driver bokhandel, spiseri, kaffebar og dessuten er representert med rådgivingstjeneste for studentene og en egen servicekoordinator. OAS har også etablert en egen barnehage i nærheten av høgskolen. Studentboligene på Åråsen sto klare allerede i Som i flere tidligere år, har vi også i 2003 arbeidet mye med boligprosjekter. I 2003 ferdigstilte vi 1. byggetrinn på St. Hanshaugen studentby med 30 hybelenheter (HE) spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede. Samtidig brukte vi mye ressurser på prosjektering av 2. byggetrinn som skal inneholde 296,5 HE. Den kraftige veksten OAS har hatt, og kommer til å ha i årene framover, er både gledelig, motiverende og utfordrende. Den gir oss mange muligheter, men også en hel del problemer. Ekspansjon er bestandig en belastning, både for økonomien og for organisasjonen. Det skal finansieres, organiseres, ansettes, opplæres, delegeres og motiveres på alle nivåer. Når OAS har klart å kombinere denne sterke veksten med et klart positivt resultat i 2003, så skyldes dette sterk og helhjertet innsats fra alle medarbeidere. Som velferdsorganisasjon er vi opptatt av at studentene skal være fornøyd med oss, at vi skal møte deres behov og forventninger og ha en tydelig kommunikasjon med studentene. Som arbeidsgiver er vi opptatt av at våre medarbeidere skal trives på jobben, at de skal få både nok utfordringer og nok omsorg. Vår sterke og kontinuerlige vekst setter organisasjonen under press. Dette påvirker både våre interne relasjoner og vårt forhold til studentene. Skal vi klare å gi studentene et godt (student)liv, må vi også klare å gi våre ansatte et godt (arbeids)liv. Frustrerte eller utbrente medarbeidere yter ikke topp service! Derfor er det en kort og klar linje mellom OAS sin økede satsning på å redusere sykefraværet og vårt mål om å yte stadig bedre service til våre brukere og kunder. Vi skal fortsette å vokse, men vi må ta vare på hverandre, slik at vi blir i stand til å ta stadig bedre vare på studentene! John Hvidsten Direktør 2

2 Fakta Følgende høgskoler var tilsluttet OAS i 2003 Barratt Due musikkinstitutt Den Norske Balletthøyskole Den norske Eurytmihøyskolen Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Høgskolen i Akershus (HiAk) Høgskolen i Oslo (HiO) Lovisenberg diakonale høgskole Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO) Menighetssøsterhjemmets Høgskole Politihøgskolen Rudolf Steinerhøyskolen Folkeuniversitetet i Asker Folkeuniversitetet i Bærum Folkeuniversitetet i Follo Andre (høgskoletilknytning ikke registrert) Totalt antall studenter tilknyttet OAS (i snitt) Tilknyttede studenter over tid Antall studenter Driftsinntekter og årsoverskudd Driftsinntekter (konsern): Konsernets driftsinntekter har økt med ca. 50% i løpet av de to siste årene. Dette skyldes både etablering av nye tilbud og volumvekst på de stedene vi allerede er etablert Driftsinntekter

3 10 Årsoverskudd (konsern) Det positive resultatet i 2003 skyldes i hovedsak tre elementer : Reduserte finanskostnader, og bedrede driftsresultat i spisestedene og i Penelope Bokhandel AS Årsoverskudd Semesteravgiften Semesteravgiften var kr 330 per semester. Prosentvis ble avgiften fordelt slik: Barnehagene Legerefusjon Helsefond Trening 7 Diverse 1 Studentservice Overført til studentorganisasjonene 22 Psykolog- og rådgivningstjenesten 32 OAS organisasjon 2003 Penelope Bokhandel AS Styret Direktør Magnus Gate AS Markeds- og kommunikasjonsavdelingen IKT Regnskap Personal Kontordrift Bolig- og eiendomsavdelingen Spisestedene Ass. direktør og ansvarlig for administrasjonsavdelingen Velferdsavdelingen 4 Drift- og vedlikehold Eiendomsforvaltning Boligutleie Arrangement 11 spisesteder Psykolog- og rådgivningstjenesten Studentservice Barnehagene

4 Markedsføring og kommunikasjon Vi skal ta vare på og utvikle felles kommunikasjon eksternt og internt. Våre fremste kommunikasjonskanaler er: OAS nettsider OAS presentasjonsbrosjyre Stands, nyhetsbrev og orienteringsmøter i forbindelse med semesterstart Internavisen "OAS ark" Vi fikk treff på nettsidene våre i OAS nettsider ble oppdatert med nyhetssaker ca. 1-2 ganger per uke. I 2003 ble OAS presentasjonsbrosjyre utviklet med informasjon om opplevelser, severdigheter spesialiteter med mer i Oslo og Lillestrøm, i tillegg til informasjon om våre egne tilbud. Brosjyren ble i de fleste tilfeller distribuert til førsteårsstudenter sammen med opptaksbrevet og direkte til de enkelte utdanningssteder. Det ble arangert fem stands i forbindelse med semesterstart og holdt ca. 40 orienteringsmøter. Et nytt elektronisk verktøy ble utviklet til blant annet profil-, produkt- og tilfredshetsundersøkelser blant våre målgrupper. Internavisen OAS ark skiftet form fra papirformat til elektronisk nyhetsbrev. Det ble gitt ut syv utgaver. Studentboligene Vi har som målsetting å nå en dekningsgrad for studentboliger på 15% innen 5 år. Ved utgangen av 2003 har vi totalt: 1 292,5 hybelenheter (HE) fordelt på boenheter og m 2. Vår leieavtale for Aker studenthus (108 HE) gikk ut i juni, men vi ferdigstilte 30 HE tilpasset funksjonshemmede studenter i 2. og 3. et. i St. Hanshaugen studenthus i august. Bolig- og eiendomsavdelingen hadde som i heltidsansatte. Studentboligene: Ullevål studentby Kansleren studenthus Sofienberg studenthus Carl Berner studenthus Åråsen studenthus St.Hanshaugen studenthus Torshov Antall HE ,

5 Vi har nærmest ikke hatt tomgang på studentboligene i Oslo. Derimot har vi hatt noe tomgang på Åråsen studenthus, Lillestrøm. Ved etableringen av Høgskolen i Akershus, Kjeller var det mange som allerede var etablert med studentbolig, og som valgte å pendle til Kjeller. Vi har en forventning om at flere studenter vil velge Åråsen studenthus allerede fra høsten Nye boliger for funksjonshemmede I 2003 fikk vi bygget 14 boliger for funksjonshemmede i St. Hanshaugen studenthus. Boligene er svært godt tilrettelagt for funksjonshemmede studenter med mange fleksible løsninger som kan tilpasses den enkeltes funksjonshemninger. Husverter OAS har 10 ansatte husverter som bor på studenthusene våre. Husvertene har som primæroppgave å skape gode bomiljøer. Godt bomiljø, beliggenhet og pris er viktige kriterier ved valg av midlertidig bolig i studietiden. St. Hanshaugen studentby prosjekt med planlagt start ,5 nye HE skal oppføres i tillegg til eksisterende høyblokk med 190 HE. Prosjektet er fullfinansiert av Staten og vi har forventning om byggestart i 2004, avhengig av godkjenning hos reguleringsmyndighetene. Spisestedene Spisestedene skal levere rimelig, ernæringsmessig riktig mat og være lett tilgjengelig for flest mulig av våre tilknyttede studenter. Ved utløpet av 2003 drev OAS elleve forskjellige spisesteder. Disse representerer ulike kategorier hva angår kundegrunnlag, størrelse og åpningstider. I forbindelse med at Høgskolen i Akershus (HiAk) samlokaliserte sin virksomhet på Kjeller høsten 2003, etablerte OAS to serveringssteder på campus på HiAk, til erstatning for spisestedene på de tidligere studiestedene. I tillegg har OAS overtatt driften av en kafe på BI-Lillestrøm og etablert en ny kafe i Pilestredet Park for sykepleierstudentene ved HiO. OAS har spisesteder ved følgende høgskoler: Antall: Høgskolen i Oslo (en ny i 2003) 7 Høgskolen i Akershus (to nyåpnede spisesteder erstatter to nedlagte) 2 Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Statens håndverks- og kunstindustriskole 1 BI, Lillestrøm (ny) 1 6

6 Fokus på kvalitetsutvikling og effektivisering Felles for alle OAS spisesteder er at kvalitetsutvikling og effektivisering er satt i fokus. Kvaliteten utvikles gjennom bedre innkjøpsavtaler, nye menyer, rekruttering av fagfolk og oppfølging av interne kontrollrutiner for matproduksjon. Effektiviseringen har skjedd ved kompetanseheving, bedre bruk av personalet mellom ulike spisesteder og en systematisk gjennomgang av åpningstider og sortiment i forhold til kundegrunnlag og salgsvolum. Fokuseringen har gitt resultater både i økt omsetning, og i reduserte varekostnader, samtidig som omsetningen pr årsverk har steget. Følgende figur viser omsetningen ved OAS spisesteder gjennom de tre siste årene Årsoverskudd Omsetningstallene er oppgitt i 1000 kr. Den prosentvise utviklingen av både varekostnader og personkostnader har vært synkende gjennom de 3 siste årene. Se figur nedenfor. 50 Varekost i % Personalkostnader % OAS spisesteder hadde 30 medarbeidere i I 2002 hadde avdelingen 27 medarbeidere. Psykolog- og rådgivningstjenesten Psykolog- og rådgivningstjenesten ble omorganisert og utviklet i Målet med dette var å få et mer variert tilbud og å nå ut til flere studenter. Totalt har 420 studenter fått et tilbud i 2003 mot 261 i Tjenesten har 4,5 årsverk i tillegg til psykologpraktikant. (I 2002 hadde tjenesten 3 årsverk.) 7

7 Økt satsing på kurs/gruppevirksomhet Tjenesten har utviklet et forebyggende tilbud med økt satsing på grupper og kursvirksomhet og foredrag/forelesninger. Følgende kurs/grupper ble tilbudt i 2003: Verksted for bedre selvfølelse og sosial trygghet Terapigruppe/selvutvikling Ta-ordet kurs Stress- og eksamensmestring Livsfortellingsgruppe Student jeg? Sorggruppe 110 studenter deltok på grupper/kurs i Individuelle samtaler. Endring i grunner til henvendelse I 2003 har tjenesten hatt 289 nye henvendelser for individuelle samtaler. Hovedgrunnene til at studentene kontakter tjenesten er fremdeles angst og depresjon. Det er en merkbar reduksjon i antallet som henvender seg med "andre emosjonelle problemer" og en tilsvarende økning i antallet som henvender seg for eksamens-/prestasjonsangst. Dette kan ha sammenheng med at tjenesten fokuserer nettopp på dette gjennom kurs og gruppevirksomheten eller muligens et generelt større krav i studiesituasjonen. Henvendelsesgrunner i 2002 og 2003 i prosent 20 % angst depresjon andre emosjonelle problemer eksamens- /prestasjonsangst 15 % 10 % 5 % 0 %

8 Barnehagene OAS studentbarnehager består av følgende enheter: Lille Bislet barnehage Bisletbekken barnehage Familiebarnehagene i Oslo Kjeller studentbarnehage Totalt Antall årsverk: 13, ,7 Antall barn: Kjeller studentbarnehage ble opprettet til semesterstart høsten 2003 og erstattet Familiebarnehagen på Stabekk. OAS studentbarnehager ble omorganisert fra høsten Antall styrerstillinger ble redusert fra fire til tre. Samtidig ble OAS tildelt nye studenttilskudd fra Utdannings- og forskningsdepartementet høsten En felles pedagogisk plan for barnehagene med visjonen: "Sammen skal vi skape barndommens gate", er sluttført med deltakelse fra alle medarbeidere i barnehagene. Planen danner grunnlaget for alt årlig planarbeid. Det har vært gjennomført brukerundersøkelser for å kartlegge foreldrenes opplevelse av tilbudet. Svarene har vært overveiende positive. Det var 60 barn på venteliste ved semesterstart. Statlige tilskudd (per år): Fra Barne- og familiedepartementet: per barn over 3 år: per barn under 3 år: I 2003 til : Kr ,- Kr ,- fra : Kr ,- Kr ,- Fra Utdannings- og forskningsdepartementet: Per barn under 3 år: Kr ,- Per barn over 3 år: Kr ,- Satsene for barnehageplass i OAS var fra pr mnd: Kr 2 620,- for plass i ordinær barnehage Kr 2 497,- for plass i familiebarnehage. Satsene for barnehageplass i OAS var fra pr mnd: Kr 2 400,- for plass i ordinær barnehage Kr 2 300,- for plass i familiebarnehage. 9

9 Studentservice Helsefond Helsefondet gir støtte til ulike behandlinger rekvirert fra lege. En student kan få inntil kr 3 000,- i støtte per år, og inntil 50% av sine utgifter dekket. Det har vært utbetalt støtte til ekstraordinær tannbehandling, fysioterapi, psykologbehandling og kiropraktorbehandling. Den behandlingen som dominerte innvilgede søknader var tannbehandling med 230 innvilgede søknader. Antall innvilgede søknader: 394 stk. Samlet utbetaling: Kr ,- Legerefusjon Legerefusjon. Ved hjelp av denne ordningen får studenter refundert de egenandeler de betaler hos lege i løpet av studieåret utover kr 200,- og opptil frikortgrensen. Egenandeler utover dette beløpet dekkes av Trygdekontoret. Antall utbetalte legerefusjoner: 297 stk. Samlet utbetaling: Kr ,- Hytter OAS har to hytter på Hafjell, Lillehammer samt en hytte på Mylla v/grua, Hadeland. Hyttene har til sammen hatt 166 utleiedøgn. OSI-hytta har vært flittig benyttet med 533 overnattinger for OAS studenter. Dette er omtrent like mye som tidligere år. Treningstilbud OAS har sponset treningstilbudene ved Universitetsidretten, S.A.T.S. og Friskis & Svettis. Treningssted Universitetsidretten S.A.T.S. Friskis & Svettis Antall studenter som ble sponset Antall studenter (sum vår og høst)

10 OAS: Styrets beretning Virksomhetens art Studentsamskipnadene i Norge er spesielle organisasjoner som er etablert ved lovgivning for å gi studentene gode velferdstilbud under studietiden. Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS), som ble stiftet 7. februar 1989, er samskipnaden for Høgskolene i Oslo og Akershus. OAS OAS' visjon sier: "Vårt velferdstilbud skal høyne livskvaliteten i studietiden og gi studentene gode forutsetninger for å gjennomføre studiene." OAS konsernet omfatter i tillegg til morselskapet Magnus Gate AS (som primo 2004 har skiftet navn til Urban Boligutleie AS ) og Penelope Bokhandel AS. OAS har forretningskontor i Oslo. Styret i OAS besto pr av Styreleder Rune Skjold, studentrepresentant Politihøgskolen Nestleder Erik Ystgaard, studentrepresentant, Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Styremedlem Ole-Bjørn Brujord, studentrepresentant Høgskolen i Akershus Styremedlem Cecilie Andersen Brendås, studentrepresentant Høgskolen i Oslo Styremedlem Tom Stian Berget, studentrepresentant Høgskolen i Oslo Styremedlem Anne Marit Fahre, sentraladministrasjonen, Høgskolen i Akershus Styremedlem Tove Bull-Njaa, sentraladministrasjonen, Høgskolen i Oslo Styremedlem Sepp Mantel, ansattes representant Styremedlem Unn Helle, ansattes representant Styremedlem Egon Palmgren, ansattes representant. Studenter OAS hadde i 2003 i gjennomsnitt ansvar for studenter. Semesteravgiften utgjorde kr 330,- både i vår- og høstsemesteret. Administrasjon OAS hadde i 2003 i gjennomsnitt 98 ansatte. Pr besto ledelsen av: Direktør John Hvidsten Ass. direktør Kari Rosenstrøm Bolig- og eiendomssjef Frode Sagedal Markeds- og kommunikasjonssjef Jane Sofie Svendsbø 11

11 Velferdssjef Torild Olufsen Kantinesjef John Hvidsten (fungerende). OAS Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2003 er satt opp under denne forutsetning. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet vurderes å være godt. Det er ikke registrert ulykker eller skader av vesentlig karakter. Sykefraværet i bedriften utgjorde i ,0 %. Arbeidsmiljøutvalget besto pr av: Fra de ansatte: Jorid Haavardsholm (hovedverneombud og leder), Per Rune Larsson, Lene Dons Samset Sunniva Harmens, Jan Erik Johansen og John Riley. Fra ledelsen: John Hvidsten, Grethe Røsok og Torild Olufsen Likestilling Selskapet hadde per ansatte, 70 kvinner og 31 menn. Kvinnene representerer 65,97 årsverk, mens alle mennene er heltidsansatte. Kjønnsskjevheten i OAS viser seg spesielt innen områdene barnehager, psykolog- og rådgivningstjenesten og spisesteder. Når det gjelder spisesteder og barnehager, har det historisk sett vist seg vanskelig å få mannlige søkere. Vi har forsøkt å kompensere for dette ved systematisk å ta inn mannlige sivilarbeidere i barnehagene. OAS vil dessuten prøve å påvirke kjønnsskjevheten gjennom rekrutteringsprosessen for nye stillinger. I ledergruppen er det 2 menn og 3 kvinner. Selskapets direktør er mann. OAS har i sin personalpolitikk nedfelt at kvinner og menn skal behandles likt og gis samme muligheter til karriereutvikling og at det bør bestrebes at begge kjønn skal være representert på det enkelte arbeidssted. Målsettingen er at det skal gis lik lønn for likt arbeid. Forskjeller i lønn er knyttet til forskjellige stillinger, ansvarsområder og relevant erfaring. Styret bestod i 2003 av 6 menn og 4 kvinner, med mannlig styreleder. I januar 2004 ble det valgt nytt styre. Styret består nå av 4 menn og 6 kvinner, med en kvinne som styreleder. Styret mener likestillingen for selskapet som helhet er tilfredsstillende. Ytre miljø OAS driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet. 12

12 Konsernets framtidige utvikling Etter styrets oppfatning gir de fremlagte resultatregnskaper og balanser med tilhørende noter og kontantstrømoppstillinger en fyllestgjørende informasjon om selskapets og konsernets drift og stilling ved årsskiftet. St. Hanshaugen studentby har vært under planlegging og prosjektering siden våren Utdannings- og forskningsdepartementets (UFD's) godkjenning av prosjektet primo 2004 har eliminert en betydelig økonomisk uklarhet knyttet til dette prosjektet. Selv om reguleringsplanen ennå ikke er godkjent, innebærer godkjenningen en klar reduksjon i OAS sin risikoeksponering, som i de siste par årene har vært betydelig i forbindelse med boligprosjekter. Det er for øvrig ikke inntrådt forhold etter avslutningen av regnskapet som er av betydning ved bedømmelsen av selskapet og konsernet. OAS Årsresultat og disponeringer Årsoverskuddet i OAS, kr , foreslås overført til annen egenkapital. Oslo, 29. april 2004 Hilde Marie Vik Styreleder Marius Brunes Nestleder Pia Wirum Styremedlem Stein Rune Ø.Halleraker Styremedlem Eirik Veseth Styremedlem Tove Bull-Njaa Styremedlem Anne Marit Fahre Styremedlem Guri Skansen Styremedlem Bjørg Winger Styremedlem Egon Palmgren Styremedlem John Hvidsten Direktør 13

13 OAS: Resultatregnskap OAS Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter Leieinntekter Oppholdsavgift barnehage Organisasjonsmessige inntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m. 5, Ordinære avskrivninger Tap på fordringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Inntekt på investering i annet foretak Renteinntekter konsernselskap Annen renteinntekt Annen rentekostnad Andre finanskostnader Resultat av finansposter Ordinært resultat Årets resultat Overføringer Mottatt statstilskudd bygg Overført egenkapital studenthjem Overført til/fra annen egenkapital Sum overføringer

14 OAS: : Balanse Eiendeler Note OAS Anleggsmidler Utviklingsarbeider Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter og bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Råvarer Sum varer Fordringer Kundefordringer Forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Andre fordringer konsern Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

15 OAS: Balanse OAS Eiendeler Note Egenkapital Egenkapital Ullevål Studenthjem Egnekapital Kansleren Studenthjem Egenkapital Sofienberg Studenthjem Egenkapital Bjerregårdsgate Studenthjem Egenkapital Hasleveien Studenthjem Egenkapital Åråsen Studenthjem Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Netto pensjonsforpliktelse Vedlikeholdsfond Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Lån Husbanken Lån Norgeskreditt Lån Nordea Depositum leieboere Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Skyldig lønn og feriepenger Kortsiktig gjeld konsern Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 29. april 2004 I styret for Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad 16

16 OAS: Noter til regnskapet 1. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. OAS Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som forfaller til betaling innen ett år fra etableringstidspunktet, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler gjelder utviklingsarbeider i forbindelse med studentboliger. Immaterielle eiendeler er vurdert til kostpris med fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Andre fordringer er ført opp til pålydende. Pensjoner OAS har en kollektiv pensjonsordning for sine ansatte. Ordningen er en ytelsesplan, dvs. at selskapet har det økonomiske ansvaret for at de ansatte får de avtalte ytelsene. OAS har også en usikret pensjonsordning i form av tariffestet førtidsordning (AFP). Pensjonsmidlene og pensjonsforpliktelsene er aktuarberegnet og innarbeidet i regnskapet. Forpliktelsen er i balansen presentert samlet under langsiktig gjeld. Regnskapsføringen av pensjonskostnadener skjer i samsvar med regnskapsstandarden for pensjonskostnader. Pensjonskostnaden omfatter periodisert arbeidsgiveravgift. 17

17 2. Nytt regnskapsprinsipp mv. Det er ikke foretatt endringer i benyttede regnskapsprinsipper. OAS 3. Salgsinntekter Kantinesalg i Oslo og Akershus Varer Ferdigvarer vurdert til kostpris Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Pensjoner Samskipnadens pensjonsordninger omfatter i alt 76 yrkesaktive og 8 pensjonister Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Amortisering av utsatt forpliktelse ved plan-/estimatendring Periodisert arbeidsgiveravgift Forventet avkastning på pensjonsmidler Årets netto pensjonsomkostning Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Sum netto pensjonsforpliktelse Betalingsavvik Netto pensjonsforpliktelse - balanseverdi

18 Pensjoner (forts.) Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 6,5 % 6,5 % Forventet G-regulering 3,5 % 3,5 % Forventet avkastning på fondsmidler 7,5 % 7,5 % Årlig lønnsregulering 3,5 % 3,5 % Årlig pensjonsregulering 2,5 % 2,5 % Arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % Uttakstilbøyelighet AFP 40,0 % 40,0 % OAS Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. 7. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Utviklingsarbeider Driftsløsøre/ inventar/utstyr Fast eiendom TOTALT Anskaffelseskost pr Årets tilgang Årets avgang Anskaffelseskost pr Akk. avskrivninger pr Bokført verdi Årets avskrivninger Avskrivningsats (%) 20% 0-33 % 0-5% 0-33% Avskrivningsmetode lineær lineær lineær lineær Leie av varige driftsmidler Avsetning til vedlikeholdsfond i ,67 % av indeksreg. eiend.verdi Utført vedlikehold belastet vedlikeholdsfond i Vedlikeholdsfond Datterselskap Firma Forr.kontor Eier/st.andel EK Resultat 2003 Penelope Bokhandel AS Oslo 100% Magnus Gate AS Oslo 100% Investeringer i datterselskaper er bokført etter kostmetoden. 19

19 9. Langsiktig gjeld OAS Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter balansedagen Pantsikret gjeld Balanseført verdi av egne pantsatte eiendeler Balanseført verdi av heleid datterselskaps pantsatte eiendeler Garantier OAS har avgitt følgende ikke balanseførte garantier for datterselskapet Penelope Bokhandel AS Den Norske Forleggerforening Akademika Sum garantier OAS har også avgitt tilbakeståelseserklæring vedrørende alle sine fordringer i Penelope. 11. Mellomværende med selskap i samme konsern Foretak i samme konsern Anleggsmidler Lån til Magnus Gate AS Mellomregning Magnus Gate AS Sum konsernfordringer under omløpsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Opptjent aksjeutbytte Penelope Bokhandel AS Sum konsernfordringer under omløpsmidler Kortsiktig gjeld Mellomregning Penelope Bokhandel AS Sum konserngjeld under kortsiktig gjeld Mellomregning Magnus Gate AS, kr er reklassifisert fra omløpsmidler i årsregnskapet for 2002 til anleggsmidler i årsregnskapet for

20 12. Egenkapital Innskutt egenkapital Annen egenkapital Egenkapital Egenkapital studenthjem Annen egenkapital OAS Overført statstilskudd bygg Positivt betalingsavvik ført mot EK Årsoverskudd utover inntektsført investeringstilskudd Egenkapital Antall ansatte Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret var : Ytelser til ledende personer m.v. Det er i 2003 utbetalt honorar til styret med kr Lønn og andre ytelser til direktør utgjorde kr Det er ytet lån til fordel for ansatte med kr , herunder lån til direktør med kr I 2003 er det kostnadsført følgende i honorar til revisor: Ordinær revisjon: Bistand: Sum Bankinnskudd, kontanter o.l I posten inngår bundne bankinnskudd til dekning av ansattes skattetrekk Offentlige tilskudd Organisasjonsmessige inntekter omfatter offentlige driftstilskudd for 2003 til følgende formål: Drift av barnehager for studentbarn Annen velferdsvirksomhet for studenter Sum Tilskuddene er bruttoført og mottatt uten betingede forpliktelser. 21

21 OAS: Kontantstrømoppstilling OAS Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat Ordinære avskrivninger Gevinst anleggsmidler Avsetning til vedlikeholdsfond Egenkapitalføring positivt betalingsavvik pensjoner Endring i varelager Endring kortsiktige fordringer Endring leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle virksomheter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalt ved salg av varige driftsmidler Utbetalt ved kjøp av aksjer Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling fra langsiktige fordringer Utbetaling til langsiktige fordringer Innbetaling fra ny langsiktig gjeld Utbetalt ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetaling av egenkapital/statstilskudd bygg Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter i året Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Styrets beretning... 11 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Noter til regnskapet... 17 Kontantstrømoppstilling... 23 Revisors beretning...

Styrets beretning... 11 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Noter til regnskapet... 17 Kontantstrømoppstilling... 23 Revisors beretning... Innhold Innledning.................................................................... 2 Fakta........................................................................ 3 Studentboligene...............................................................

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer