På jakt etter det gode studentliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På jakt etter det gode studentliv"

Transkript

1 På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca 50% - fra ca 80 MNOK til ca 120 MNOK. I 2004 ligger det an til en ytterligere økning på ca 20 MNOK. Den viktigste årsaken til veksten i 2003 var Høgskolen i Akershus sin samlokalisering av sine ulike avdelinger til Kjeller. Fra semesterstart 1. september var OAS på plass på campus, hvor vi nå driver bokhandel, spiseri, kaffebar og dessuten er representert med rådgivingstjeneste for studentene og en egen servicekoordinator. OAS har også etablert en egen barnehage i nærheten av høgskolen. Studentboligene på Åråsen sto klare allerede i Som i flere tidligere år, har vi også i 2003 arbeidet mye med boligprosjekter. I 2003 ferdigstilte vi 1. byggetrinn på St. Hanshaugen studentby med 30 hybelenheter (HE) spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede. Samtidig brukte vi mye ressurser på prosjektering av 2. byggetrinn som skal inneholde 296,5 HE. Den kraftige veksten OAS har hatt, og kommer til å ha i årene framover, er både gledelig, motiverende og utfordrende. Den gir oss mange muligheter, men også en hel del problemer. Ekspansjon er bestandig en belastning, både for økonomien og for organisasjonen. Det skal finansieres, organiseres, ansettes, opplæres, delegeres og motiveres på alle nivåer. Når OAS har klart å kombinere denne sterke veksten med et klart positivt resultat i 2003, så skyldes dette sterk og helhjertet innsats fra alle medarbeidere. Som velferdsorganisasjon er vi opptatt av at studentene skal være fornøyd med oss, at vi skal møte deres behov og forventninger og ha en tydelig kommunikasjon med studentene. Som arbeidsgiver er vi opptatt av at våre medarbeidere skal trives på jobben, at de skal få både nok utfordringer og nok omsorg. Vår sterke og kontinuerlige vekst setter organisasjonen under press. Dette påvirker både våre interne relasjoner og vårt forhold til studentene. Skal vi klare å gi studentene et godt (student)liv, må vi også klare å gi våre ansatte et godt (arbeids)liv. Frustrerte eller utbrente medarbeidere yter ikke topp service! Derfor er det en kort og klar linje mellom OAS sin økede satsning på å redusere sykefraværet og vårt mål om å yte stadig bedre service til våre brukere og kunder. Vi skal fortsette å vokse, men vi må ta vare på hverandre, slik at vi blir i stand til å ta stadig bedre vare på studentene! John Hvidsten Direktør 2

2 Fakta Følgende høgskoler var tilsluttet OAS i 2003 Barratt Due musikkinstitutt Den Norske Balletthøyskole Den norske Eurytmihøyskolen Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Høgskolen i Akershus (HiAk) Høgskolen i Oslo (HiO) Lovisenberg diakonale høgskole Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO) Menighetssøsterhjemmets Høgskole Politihøgskolen Rudolf Steinerhøyskolen Folkeuniversitetet i Asker Folkeuniversitetet i Bærum Folkeuniversitetet i Follo Andre (høgskoletilknytning ikke registrert) Totalt antall studenter tilknyttet OAS (i snitt) Tilknyttede studenter over tid Antall studenter Driftsinntekter og årsoverskudd Driftsinntekter (konsern): Konsernets driftsinntekter har økt med ca. 50% i løpet av de to siste årene. Dette skyldes både etablering av nye tilbud og volumvekst på de stedene vi allerede er etablert Driftsinntekter

3 10 Årsoverskudd (konsern) Det positive resultatet i 2003 skyldes i hovedsak tre elementer : Reduserte finanskostnader, og bedrede driftsresultat i spisestedene og i Penelope Bokhandel AS Årsoverskudd Semesteravgiften Semesteravgiften var kr 330 per semester. Prosentvis ble avgiften fordelt slik: Barnehagene Legerefusjon Helsefond Trening 7 Diverse 1 Studentservice Overført til studentorganisasjonene 22 Psykolog- og rådgivningstjenesten 32 OAS organisasjon 2003 Penelope Bokhandel AS Styret Direktør Magnus Gate AS Markeds- og kommunikasjonsavdelingen IKT Regnskap Personal Kontordrift Bolig- og eiendomsavdelingen Spisestedene Ass. direktør og ansvarlig for administrasjonsavdelingen Velferdsavdelingen 4 Drift- og vedlikehold Eiendomsforvaltning Boligutleie Arrangement 11 spisesteder Psykolog- og rådgivningstjenesten Studentservice Barnehagene

4 Markedsføring og kommunikasjon Vi skal ta vare på og utvikle felles kommunikasjon eksternt og internt. Våre fremste kommunikasjonskanaler er: OAS nettsider OAS presentasjonsbrosjyre Stands, nyhetsbrev og orienteringsmøter i forbindelse med semesterstart Internavisen "OAS ark" Vi fikk treff på nettsidene våre i OAS nettsider ble oppdatert med nyhetssaker ca. 1-2 ganger per uke. I 2003 ble OAS presentasjonsbrosjyre utviklet med informasjon om opplevelser, severdigheter spesialiteter med mer i Oslo og Lillestrøm, i tillegg til informasjon om våre egne tilbud. Brosjyren ble i de fleste tilfeller distribuert til førsteårsstudenter sammen med opptaksbrevet og direkte til de enkelte utdanningssteder. Det ble arangert fem stands i forbindelse med semesterstart og holdt ca. 40 orienteringsmøter. Et nytt elektronisk verktøy ble utviklet til blant annet profil-, produkt- og tilfredshetsundersøkelser blant våre målgrupper. Internavisen OAS ark skiftet form fra papirformat til elektronisk nyhetsbrev. Det ble gitt ut syv utgaver. Studentboligene Vi har som målsetting å nå en dekningsgrad for studentboliger på 15% innen 5 år. Ved utgangen av 2003 har vi totalt: 1 292,5 hybelenheter (HE) fordelt på boenheter og m 2. Vår leieavtale for Aker studenthus (108 HE) gikk ut i juni, men vi ferdigstilte 30 HE tilpasset funksjonshemmede studenter i 2. og 3. et. i St. Hanshaugen studenthus i august. Bolig- og eiendomsavdelingen hadde som i heltidsansatte. Studentboligene: Ullevål studentby Kansleren studenthus Sofienberg studenthus Carl Berner studenthus Åråsen studenthus St.Hanshaugen studenthus Torshov Antall HE ,

5 Vi har nærmest ikke hatt tomgang på studentboligene i Oslo. Derimot har vi hatt noe tomgang på Åråsen studenthus, Lillestrøm. Ved etableringen av Høgskolen i Akershus, Kjeller var det mange som allerede var etablert med studentbolig, og som valgte å pendle til Kjeller. Vi har en forventning om at flere studenter vil velge Åråsen studenthus allerede fra høsten Nye boliger for funksjonshemmede I 2003 fikk vi bygget 14 boliger for funksjonshemmede i St. Hanshaugen studenthus. Boligene er svært godt tilrettelagt for funksjonshemmede studenter med mange fleksible løsninger som kan tilpasses den enkeltes funksjonshemninger. Husverter OAS har 10 ansatte husverter som bor på studenthusene våre. Husvertene har som primæroppgave å skape gode bomiljøer. Godt bomiljø, beliggenhet og pris er viktige kriterier ved valg av midlertidig bolig i studietiden. St. Hanshaugen studentby prosjekt med planlagt start ,5 nye HE skal oppføres i tillegg til eksisterende høyblokk med 190 HE. Prosjektet er fullfinansiert av Staten og vi har forventning om byggestart i 2004, avhengig av godkjenning hos reguleringsmyndighetene. Spisestedene Spisestedene skal levere rimelig, ernæringsmessig riktig mat og være lett tilgjengelig for flest mulig av våre tilknyttede studenter. Ved utløpet av 2003 drev OAS elleve forskjellige spisesteder. Disse representerer ulike kategorier hva angår kundegrunnlag, størrelse og åpningstider. I forbindelse med at Høgskolen i Akershus (HiAk) samlokaliserte sin virksomhet på Kjeller høsten 2003, etablerte OAS to serveringssteder på campus på HiAk, til erstatning for spisestedene på de tidligere studiestedene. I tillegg har OAS overtatt driften av en kafe på BI-Lillestrøm og etablert en ny kafe i Pilestredet Park for sykepleierstudentene ved HiO. OAS har spisesteder ved følgende høgskoler: Antall: Høgskolen i Oslo (en ny i 2003) 7 Høgskolen i Akershus (to nyåpnede spisesteder erstatter to nedlagte) 2 Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Statens håndverks- og kunstindustriskole 1 BI, Lillestrøm (ny) 1 6

6 Fokus på kvalitetsutvikling og effektivisering Felles for alle OAS spisesteder er at kvalitetsutvikling og effektivisering er satt i fokus. Kvaliteten utvikles gjennom bedre innkjøpsavtaler, nye menyer, rekruttering av fagfolk og oppfølging av interne kontrollrutiner for matproduksjon. Effektiviseringen har skjedd ved kompetanseheving, bedre bruk av personalet mellom ulike spisesteder og en systematisk gjennomgang av åpningstider og sortiment i forhold til kundegrunnlag og salgsvolum. Fokuseringen har gitt resultater både i økt omsetning, og i reduserte varekostnader, samtidig som omsetningen pr årsverk har steget. Følgende figur viser omsetningen ved OAS spisesteder gjennom de tre siste årene Årsoverskudd Omsetningstallene er oppgitt i 1000 kr. Den prosentvise utviklingen av både varekostnader og personkostnader har vært synkende gjennom de 3 siste årene. Se figur nedenfor. 50 Varekost i % Personalkostnader % OAS spisesteder hadde 30 medarbeidere i I 2002 hadde avdelingen 27 medarbeidere. Psykolog- og rådgivningstjenesten Psykolog- og rådgivningstjenesten ble omorganisert og utviklet i Målet med dette var å få et mer variert tilbud og å nå ut til flere studenter. Totalt har 420 studenter fått et tilbud i 2003 mot 261 i Tjenesten har 4,5 årsverk i tillegg til psykologpraktikant. (I 2002 hadde tjenesten 3 årsverk.) 7

7 Økt satsing på kurs/gruppevirksomhet Tjenesten har utviklet et forebyggende tilbud med økt satsing på grupper og kursvirksomhet og foredrag/forelesninger. Følgende kurs/grupper ble tilbudt i 2003: Verksted for bedre selvfølelse og sosial trygghet Terapigruppe/selvutvikling Ta-ordet kurs Stress- og eksamensmestring Livsfortellingsgruppe Student jeg? Sorggruppe 110 studenter deltok på grupper/kurs i Individuelle samtaler. Endring i grunner til henvendelse I 2003 har tjenesten hatt 289 nye henvendelser for individuelle samtaler. Hovedgrunnene til at studentene kontakter tjenesten er fremdeles angst og depresjon. Det er en merkbar reduksjon i antallet som henvender seg med "andre emosjonelle problemer" og en tilsvarende økning i antallet som henvender seg for eksamens-/prestasjonsangst. Dette kan ha sammenheng med at tjenesten fokuserer nettopp på dette gjennom kurs og gruppevirksomheten eller muligens et generelt større krav i studiesituasjonen. Henvendelsesgrunner i 2002 og 2003 i prosent 20 % angst depresjon andre emosjonelle problemer eksamens- /prestasjonsangst 15 % 10 % 5 % 0 %

8 Barnehagene OAS studentbarnehager består av følgende enheter: Lille Bislet barnehage Bisletbekken barnehage Familiebarnehagene i Oslo Kjeller studentbarnehage Totalt Antall årsverk: 13, ,7 Antall barn: Kjeller studentbarnehage ble opprettet til semesterstart høsten 2003 og erstattet Familiebarnehagen på Stabekk. OAS studentbarnehager ble omorganisert fra høsten Antall styrerstillinger ble redusert fra fire til tre. Samtidig ble OAS tildelt nye studenttilskudd fra Utdannings- og forskningsdepartementet høsten En felles pedagogisk plan for barnehagene med visjonen: "Sammen skal vi skape barndommens gate", er sluttført med deltakelse fra alle medarbeidere i barnehagene. Planen danner grunnlaget for alt årlig planarbeid. Det har vært gjennomført brukerundersøkelser for å kartlegge foreldrenes opplevelse av tilbudet. Svarene har vært overveiende positive. Det var 60 barn på venteliste ved semesterstart. Statlige tilskudd (per år): Fra Barne- og familiedepartementet: per barn over 3 år: per barn under 3 år: I 2003 til : Kr ,- Kr ,- fra : Kr ,- Kr ,- Fra Utdannings- og forskningsdepartementet: Per barn under 3 år: Kr ,- Per barn over 3 år: Kr ,- Satsene for barnehageplass i OAS var fra pr mnd: Kr 2 620,- for plass i ordinær barnehage Kr 2 497,- for plass i familiebarnehage. Satsene for barnehageplass i OAS var fra pr mnd: Kr 2 400,- for plass i ordinær barnehage Kr 2 300,- for plass i familiebarnehage. 9

9 Studentservice Helsefond Helsefondet gir støtte til ulike behandlinger rekvirert fra lege. En student kan få inntil kr 3 000,- i støtte per år, og inntil 50% av sine utgifter dekket. Det har vært utbetalt støtte til ekstraordinær tannbehandling, fysioterapi, psykologbehandling og kiropraktorbehandling. Den behandlingen som dominerte innvilgede søknader var tannbehandling med 230 innvilgede søknader. Antall innvilgede søknader: 394 stk. Samlet utbetaling: Kr ,- Legerefusjon Legerefusjon. Ved hjelp av denne ordningen får studenter refundert de egenandeler de betaler hos lege i løpet av studieåret utover kr 200,- og opptil frikortgrensen. Egenandeler utover dette beløpet dekkes av Trygdekontoret. Antall utbetalte legerefusjoner: 297 stk. Samlet utbetaling: Kr ,- Hytter OAS har to hytter på Hafjell, Lillehammer samt en hytte på Mylla v/grua, Hadeland. Hyttene har til sammen hatt 166 utleiedøgn. OSI-hytta har vært flittig benyttet med 533 overnattinger for OAS studenter. Dette er omtrent like mye som tidligere år. Treningstilbud OAS har sponset treningstilbudene ved Universitetsidretten, S.A.T.S. og Friskis & Svettis. Treningssted Universitetsidretten S.A.T.S. Friskis & Svettis Antall studenter som ble sponset Antall studenter (sum vår og høst)

10 OAS: Styrets beretning Virksomhetens art Studentsamskipnadene i Norge er spesielle organisasjoner som er etablert ved lovgivning for å gi studentene gode velferdstilbud under studietiden. Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS), som ble stiftet 7. februar 1989, er samskipnaden for Høgskolene i Oslo og Akershus. OAS OAS' visjon sier: "Vårt velferdstilbud skal høyne livskvaliteten i studietiden og gi studentene gode forutsetninger for å gjennomføre studiene." OAS konsernet omfatter i tillegg til morselskapet Magnus Gate AS (som primo 2004 har skiftet navn til Urban Boligutleie AS ) og Penelope Bokhandel AS. OAS har forretningskontor i Oslo. Styret i OAS besto pr av Styreleder Rune Skjold, studentrepresentant Politihøgskolen Nestleder Erik Ystgaard, studentrepresentant, Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Styremedlem Ole-Bjørn Brujord, studentrepresentant Høgskolen i Akershus Styremedlem Cecilie Andersen Brendås, studentrepresentant Høgskolen i Oslo Styremedlem Tom Stian Berget, studentrepresentant Høgskolen i Oslo Styremedlem Anne Marit Fahre, sentraladministrasjonen, Høgskolen i Akershus Styremedlem Tove Bull-Njaa, sentraladministrasjonen, Høgskolen i Oslo Styremedlem Sepp Mantel, ansattes representant Styremedlem Unn Helle, ansattes representant Styremedlem Egon Palmgren, ansattes representant. Studenter OAS hadde i 2003 i gjennomsnitt ansvar for studenter. Semesteravgiften utgjorde kr 330,- både i vår- og høstsemesteret. Administrasjon OAS hadde i 2003 i gjennomsnitt 98 ansatte. Pr besto ledelsen av: Direktør John Hvidsten Ass. direktør Kari Rosenstrøm Bolig- og eiendomssjef Frode Sagedal Markeds- og kommunikasjonssjef Jane Sofie Svendsbø 11

11 Velferdssjef Torild Olufsen Kantinesjef John Hvidsten (fungerende). OAS Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2003 er satt opp under denne forutsetning. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet vurderes å være godt. Det er ikke registrert ulykker eller skader av vesentlig karakter. Sykefraværet i bedriften utgjorde i ,0 %. Arbeidsmiljøutvalget besto pr av: Fra de ansatte: Jorid Haavardsholm (hovedverneombud og leder), Per Rune Larsson, Lene Dons Samset Sunniva Harmens, Jan Erik Johansen og John Riley. Fra ledelsen: John Hvidsten, Grethe Røsok og Torild Olufsen Likestilling Selskapet hadde per ansatte, 70 kvinner og 31 menn. Kvinnene representerer 65,97 årsverk, mens alle mennene er heltidsansatte. Kjønnsskjevheten i OAS viser seg spesielt innen områdene barnehager, psykolog- og rådgivningstjenesten og spisesteder. Når det gjelder spisesteder og barnehager, har det historisk sett vist seg vanskelig å få mannlige søkere. Vi har forsøkt å kompensere for dette ved systematisk å ta inn mannlige sivilarbeidere i barnehagene. OAS vil dessuten prøve å påvirke kjønnsskjevheten gjennom rekrutteringsprosessen for nye stillinger. I ledergruppen er det 2 menn og 3 kvinner. Selskapets direktør er mann. OAS har i sin personalpolitikk nedfelt at kvinner og menn skal behandles likt og gis samme muligheter til karriereutvikling og at det bør bestrebes at begge kjønn skal være representert på det enkelte arbeidssted. Målsettingen er at det skal gis lik lønn for likt arbeid. Forskjeller i lønn er knyttet til forskjellige stillinger, ansvarsområder og relevant erfaring. Styret bestod i 2003 av 6 menn og 4 kvinner, med mannlig styreleder. I januar 2004 ble det valgt nytt styre. Styret består nå av 4 menn og 6 kvinner, med en kvinne som styreleder. Styret mener likestillingen for selskapet som helhet er tilfredsstillende. Ytre miljø OAS driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet. 12

12 Konsernets framtidige utvikling Etter styrets oppfatning gir de fremlagte resultatregnskaper og balanser med tilhørende noter og kontantstrømoppstillinger en fyllestgjørende informasjon om selskapets og konsernets drift og stilling ved årsskiftet. St. Hanshaugen studentby har vært under planlegging og prosjektering siden våren Utdannings- og forskningsdepartementets (UFD's) godkjenning av prosjektet primo 2004 har eliminert en betydelig økonomisk uklarhet knyttet til dette prosjektet. Selv om reguleringsplanen ennå ikke er godkjent, innebærer godkjenningen en klar reduksjon i OAS sin risikoeksponering, som i de siste par årene har vært betydelig i forbindelse med boligprosjekter. Det er for øvrig ikke inntrådt forhold etter avslutningen av regnskapet som er av betydning ved bedømmelsen av selskapet og konsernet. OAS Årsresultat og disponeringer Årsoverskuddet i OAS, kr , foreslås overført til annen egenkapital. Oslo, 29. april 2004 Hilde Marie Vik Styreleder Marius Brunes Nestleder Pia Wirum Styremedlem Stein Rune Ø.Halleraker Styremedlem Eirik Veseth Styremedlem Tove Bull-Njaa Styremedlem Anne Marit Fahre Styremedlem Guri Skansen Styremedlem Bjørg Winger Styremedlem Egon Palmgren Styremedlem John Hvidsten Direktør 13

13 OAS: Resultatregnskap OAS Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter Leieinntekter Oppholdsavgift barnehage Organisasjonsmessige inntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m. 5, Ordinære avskrivninger Tap på fordringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Inntekt på investering i annet foretak Renteinntekter konsernselskap Annen renteinntekt Annen rentekostnad Andre finanskostnader Resultat av finansposter Ordinært resultat Årets resultat Overføringer Mottatt statstilskudd bygg Overført egenkapital studenthjem Overført til/fra annen egenkapital Sum overføringer

14 OAS: : Balanse Eiendeler Note OAS Anleggsmidler Utviklingsarbeider Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter og bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Råvarer Sum varer Fordringer Kundefordringer Forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Andre fordringer konsern Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

15 OAS: Balanse OAS Eiendeler Note Egenkapital Egenkapital Ullevål Studenthjem Egnekapital Kansleren Studenthjem Egenkapital Sofienberg Studenthjem Egenkapital Bjerregårdsgate Studenthjem Egenkapital Hasleveien Studenthjem Egenkapital Åråsen Studenthjem Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Netto pensjonsforpliktelse Vedlikeholdsfond Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Lån Husbanken Lån Norgeskreditt Lån Nordea Depositum leieboere Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Skyldig lønn og feriepenger Kortsiktig gjeld konsern Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 29. april 2004 I styret for Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad 16

16 OAS: Noter til regnskapet 1. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. OAS Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som forfaller til betaling innen ett år fra etableringstidspunktet, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler gjelder utviklingsarbeider i forbindelse med studentboliger. Immaterielle eiendeler er vurdert til kostpris med fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Andre fordringer er ført opp til pålydende. Pensjoner OAS har en kollektiv pensjonsordning for sine ansatte. Ordningen er en ytelsesplan, dvs. at selskapet har det økonomiske ansvaret for at de ansatte får de avtalte ytelsene. OAS har også en usikret pensjonsordning i form av tariffestet førtidsordning (AFP). Pensjonsmidlene og pensjonsforpliktelsene er aktuarberegnet og innarbeidet i regnskapet. Forpliktelsen er i balansen presentert samlet under langsiktig gjeld. Regnskapsføringen av pensjonskostnadener skjer i samsvar med regnskapsstandarden for pensjonskostnader. Pensjonskostnaden omfatter periodisert arbeidsgiveravgift. 17

17 2. Nytt regnskapsprinsipp mv. Det er ikke foretatt endringer i benyttede regnskapsprinsipper. OAS 3. Salgsinntekter Kantinesalg i Oslo og Akershus Varer Ferdigvarer vurdert til kostpris Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Pensjoner Samskipnadens pensjonsordninger omfatter i alt 76 yrkesaktive og 8 pensjonister Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Amortisering av utsatt forpliktelse ved plan-/estimatendring Periodisert arbeidsgiveravgift Forventet avkastning på pensjonsmidler Årets netto pensjonsomkostning Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Sum netto pensjonsforpliktelse Betalingsavvik Netto pensjonsforpliktelse - balanseverdi

18 Pensjoner (forts.) Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 6,5 % 6,5 % Forventet G-regulering 3,5 % 3,5 % Forventet avkastning på fondsmidler 7,5 % 7,5 % Årlig lønnsregulering 3,5 % 3,5 % Årlig pensjonsregulering 2,5 % 2,5 % Arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % Uttakstilbøyelighet AFP 40,0 % 40,0 % OAS Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. 7. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Utviklingsarbeider Driftsløsøre/ inventar/utstyr Fast eiendom TOTALT Anskaffelseskost pr Årets tilgang Årets avgang Anskaffelseskost pr Akk. avskrivninger pr Bokført verdi Årets avskrivninger Avskrivningsats (%) 20% 0-33 % 0-5% 0-33% Avskrivningsmetode lineær lineær lineær lineær Leie av varige driftsmidler Avsetning til vedlikeholdsfond i ,67 % av indeksreg. eiend.verdi Utført vedlikehold belastet vedlikeholdsfond i Vedlikeholdsfond Datterselskap Firma Forr.kontor Eier/st.andel EK Resultat 2003 Penelope Bokhandel AS Oslo 100% Magnus Gate AS Oslo 100% Investeringer i datterselskaper er bokført etter kostmetoden. 19

19 9. Langsiktig gjeld OAS Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter balansedagen Pantsikret gjeld Balanseført verdi av egne pantsatte eiendeler Balanseført verdi av heleid datterselskaps pantsatte eiendeler Garantier OAS har avgitt følgende ikke balanseførte garantier for datterselskapet Penelope Bokhandel AS Den Norske Forleggerforening Akademika Sum garantier OAS har også avgitt tilbakeståelseserklæring vedrørende alle sine fordringer i Penelope. 11. Mellomværende med selskap i samme konsern Foretak i samme konsern Anleggsmidler Lån til Magnus Gate AS Mellomregning Magnus Gate AS Sum konsernfordringer under omløpsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Opptjent aksjeutbytte Penelope Bokhandel AS Sum konsernfordringer under omløpsmidler Kortsiktig gjeld Mellomregning Penelope Bokhandel AS Sum konserngjeld under kortsiktig gjeld Mellomregning Magnus Gate AS, kr er reklassifisert fra omløpsmidler i årsregnskapet for 2002 til anleggsmidler i årsregnskapet for

20 12. Egenkapital Innskutt egenkapital Annen egenkapital Egenkapital Egenkapital studenthjem Annen egenkapital OAS Overført statstilskudd bygg Positivt betalingsavvik ført mot EK Årsoverskudd utover inntektsført investeringstilskudd Egenkapital Antall ansatte Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret var : Ytelser til ledende personer m.v. Det er i 2003 utbetalt honorar til styret med kr Lønn og andre ytelser til direktør utgjorde kr Det er ytet lån til fordel for ansatte med kr , herunder lån til direktør med kr I 2003 er det kostnadsført følgende i honorar til revisor: Ordinær revisjon: Bistand: Sum Bankinnskudd, kontanter o.l I posten inngår bundne bankinnskudd til dekning av ansattes skattetrekk Offentlige tilskudd Organisasjonsmessige inntekter omfatter offentlige driftstilskudd for 2003 til følgende formål: Drift av barnehager for studentbarn Annen velferdsvirksomhet for studenter Sum Tilskuddene er bruttoført og mottatt uten betingede forpliktelser. 21

21 OAS: Kontantstrømoppstilling OAS Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat Ordinære avskrivninger Gevinst anleggsmidler Avsetning til vedlikeholdsfond Egenkapitalføring positivt betalingsavvik pensjoner Endring i varelager Endring kortsiktige fordringer Endring leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle virksomheter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalt ved salg av varige driftsmidler Utbetalt ved kjøp av aksjer Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling fra langsiktige fordringer Utbetaling til langsiktige fordringer Innbetaling fra ny langsiktig gjeld Utbetalt ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetaling av egenkapital/statstilskudd bygg Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter i året Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38 2009 Innhold 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD......................2 Fakta.....................................................................3 Markedsføring og kommunikasjon..............................................4

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfold- studentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli

Detaljer

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 1 2010 -året for de store endringene: Etter over 29 år i en nomadetilværelse, med lang avstand til studentene, har endelig Studentsamskipnaden i Vestfold

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2011... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2011... 7 Balanse pr 31.12.2011... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS RESULTATREGNSKAP (1000 kr) 2013 2012 Note Note 2013 2012 Driftsinntekter og -kostnader

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer