MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL Kommunestyret"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Møtestart: Kl Møteslutt: Kl Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Tom Tobiassen møtte for Hilde Nilsen Jan Andersen Jack Roger Lihaug Ann Helen Pedersen møtte for Viggo Willassen Sture Pedersen Helge Martinsen møtte for Viggo Gjertsen Berit Hansen Guttorm Veabø Roy Andersen (ble permitert kl ) Svein Tobiassen Jon-Edvard Johnsen Tor Andersen Anne Ma. Vik Brit Veabø møtte for Astrid Ramberg Helge Martinsen (permitert kl ) Det møtte ingen vara for Håkon Ulriksen og Arne Andersen Jan Arne Skog møtte som vara for Roy Andersen fra kl Fra Eldrerådet møtte: Fredrik Schreier Einar F. Johnsen Dessuten møtte: Rådmann Arne Kvensjø Formannskapssekretær Grete F. Olsen Kontorsjef Arvid Pedersen Tiltakskonsulent Arne Osnes

2 Prosjektleder Ingrid Lekven Plan- og ressurssjef Trond Robertsen Skolesjef Gundar Jakobsen Helse- og sosialsjef Jim Gundersen Til innkallingen: Innkallingen enstemmig godkjent. Til saksliste: Sakslisten enstemmig vedtatt. Brit Veabø og Tor Andersen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE Utvalgssaksnr. Saksnr: Tittel 0069/05 05/01485 REFERATER OG MELDINGER 0070/05 05/01382 REGINEDAGAN RAPPORT 2005 OG EVALUERING 0071/05 05/01429 INVITASJON TIL KOMMUNAL DELTAKELSE I OPPFØLGINGSPROSJEKTET KUNST- OG KULTURSTRØM I VESTERÅLEN 0072/05 05/01461 SAMORDNING AV LØNNSFUNKSJONER OG UTVIDEDE SENTRALBORDSTJENESTER 0073/05 04/01179 FORSLAG TIL BYGGING AV BOFELLESSKAP FOR PERSONER MED PSYKISKE LIDELSER 0074/05 05/01234 BUDSJETT 2006

3 Møtet ble åpnet med kulturinnslag fra musikkskolen under ledelse av Katie Hanken. Følgende elever deltok: Martin Søberg gitar: Andantino Lisa-Mari Sjøholm og Isabell Robertsen fløyte: Glade jul Kristian Svensson piano: Tenn lys /Deilig er jorden Viktoria Andreassen og Mia Helene Løveseter Arntsen fløyte: Bjelleklang / Deilig er jorden. Ordfører og rådmann foretok utdeling av premier i forbindelse med den lokale fotokonkurransen som ble arrangert samtidig med den nasjonale Norge-rundt konkurransen, hvor følgende bidragsytere fikk kr ,- hver: Jack Roger Lihaug, Anne Lise W. Robertsen og Jan Åge Strangstad Videre overrakte ordfører og rådmann krystallvaser til tidligere kommunale arbeidstakere og takket for innsatsen gjennom lang kommunal tjeneste. Følgende personer var møtt frem og fikk overrakt krystallvase med innskripsjon: Kirsti Kristoffersen Guldis Martinussen Grete Kaspersen Birgit Åsheim Signe Ingebrigtsen Anne Kari Heitmann Kjell Paulsen Øystein Strandback Sigrid With kunne dessverre ikke delta i sammenkomsten, og vil få sin oppmerksomhet ved senere anledning. 0069/05 REFERATER OG MELDINGER Forslag til vedtak: Referater og meldinger tas til orientering.

4 Behandling: Svein Helge Martinussen orienterte om at partiet Venstre har trukket seg fra samarbeidet med Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Tiltakskonsulent Arne Osnes orienterte fra omstillingsprosjektet som er et samarbeidsprosjektet med Øksnes kommune. Ordfører viste til omdelt referatliste hvor følgende referater var ført opp: 1. Skatteinngangen pr. november Ny styresammensetning i Helse Nord RHF og Hålogalandssykehuset HF. 3. Litløy fyr til salgs. Befaring har vært gjort og 5 interessenter har meldt seg. 4. Det planlegges møte med Vesterålen Vaktsentral 5. Det planlegges møte med fiskeridepartementet. 6. Skriv fra UNIKON, datert om Frie inntekter og demografi rapport 4/ Skriv mottatt fra Årsmøtet i Bø fiskarlag vedrørende Nittingskallen. 8. Skriv fra Museum Nord, datert : Ang. mangelfull oppfølging av vernede bygg i. 9. Skriv fra Fagforbundet, datert : Budsjett Ref. innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Referater og meldinger tas til orientering.

5 0070/05 REGINEDAGAN RAPPORT 2005 OG EVALUERING Forslag til vedtak: vedtar at festivalen Reginedagan fortsatt skal arrangeres og at kommunen fortsatt skal ha en sentral rolle i planlegging og gjennomføring, inntill festivalen eventuelt kan stå på egne bein. Rådmannen leier inn prosjektleder for å koordinere og styre arbeidet med Reginedagan Det skal søkes å rekruttere nye frivillige medlemmer fra kultur- og næringsliv i komitéen som bidrar til å planlegge og arrangere dagan, i tillegg til de eksisterende medlemmer som måtte ønske å fortsette. Fremlagt budsjettforslag for Reginedagan 2006 tas til etterretning. Behandling: Prosjektleder Ingrid Lekven orienterte fra prosjektarbeidet. Tiltakskonsulent Arne Osnes orienterte kort fra Fiskerikonferansen 2005 som er en del av arrangementene under Reginedagan. Ref. formannskapets innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: vedtar at festivalen Reginedagan fortsatt skal arrangeres og at kommunen fortsatt skal ha en sentral rolle i planlegging og gjennomføring, inntill festivalen eventuelt kan stå på egne bein.

6 Rådmannen leier inn prosjektleder for å koordinere og styre arbeidet med Reginedagan Det skal søkes å rekruttere nye frivillige medlemmer fra kultur- og næringsliv til Forum for kunst- og kulturstørm i Bø som bidrar til å planlegge og arrangere dagan, i tillegg til de eksisterende medlemmer som måtte ønske å fortsette. Fremlagt budsjettforslag for Reginedagan 2006 tas til etterretning. 0071/05 INVITASJON TIL KOMMUNAL DELTAKELSE I OPPFØLGINGSPROSJEKTET KUNST- OG KULTURSTRØM I VESTERÅLEN Forslag til vedtak: deltar i prosjektet Kunst- og kulturstrøm Vesterålen oppretter Forum for kunst- og kulturstrøm Bø, som skal inneha følgende oppgaver og mandat: Mandat og oppgaver: Å bidra til at kommunen satser offensivt på kultursektoren i perioden Å arrangere et møte for frivillige organisasjoner og kommunale kulturaktører en gang pr. år for å få inn innspill og forslag Å delta på en årlig regional samling med de øvrige kulturutviklingskomiteene. Å foreslå tiltak for positiv kulturutvikling til politisk nivå i kommunen Å utarbeide årlige arbeids- og tiltaksplaner for prioriterte oppgaver og rapporter som behandles til orientering i hovedutvalget har sekretariatsfunksjonen for forumet. Medlemmene i Forum for kunst- og kulturstrøm Bø som deltar på frivillig basis, får dekket kostnader til kjøring og andre direkte utgifter. Deltakelse er ellers, med unntak av tilfeller som måtte avtales særskilt, basert på entusiasme og frivillighet. Med bakgrunn i planer fra forumet, settes det årlig av økonomiske midler til tiltak over kulturbudsjettet.

7 Behandling: Ref. innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: deltar i prosjektet Kunst- og kulturstrøm Vesterålen oppretter Forum for kunst- og kulturstrøm Bø, som skal inneha følgende oppgaver og mandat: Mandat og oppgaver: Å bidra til at kommunen satser offensivt på kultursektoren i perioden Å arrangere et møte for frivillige organisasjoner og kommunale kulturaktører en gang pr. år for å få inn innspill og forslag Å delta på en årlig regional samling med de øvrige kulturutviklingskomiteene. Å foreslå tiltak for positiv kulturutvikling til politisk nivå i kommunen Å utarbeide årlige arbeids- og tiltaksplaner for prioriterte oppgaver og rapporter som behandles til orientering i hovedutvalget har sekretariatsfunksjonen for forumet. Medlemmene i Forum for kunst- og kulturstrøm Bø som deltar på frivillig basis, får dekket kostnader til kjøring og andre direkte utgifter. Deltakelse er ellers, med unntak av tilfeller som måtte avtales særskilt, basert på entusiasme og frivillighet. Med bakgrunn i planer fra forumet, settes det årlig av økonomiske midler til tiltak over kulturbudsjettet.

8 0072/05 SAMORDNING AV LØNNSFUNKSJONER OG UTVIDEDE SENTRALBORDSTJENESTER Forslag til vedtak: vil aktivt legge til rette for å gjennomføre et forprosjekt som skal avklare mulighetene for et videre arbeid med sikte på en samordning av lønnsfunksjoner og utvidede sentralbordtjenester i Vesterålen. Behandling: Ref. innstilling. Tilleggsforslag fra Anne Mia. Vik. Det er ei forutsetning at disse tjenestene ikke skal gjøres til gjenstand for konkurranseutsetting / privatisering. Innstillingen enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra Anne Mia. Vik enstemmig vedtatt. Vedtak: vil aktivt legge til rette for å gjennomføre et forprosjekt som skal avklare mulighetene for et videre arbeid med sikte på en samordning av lønnsfunksjoner og utvidede sentralbordtjenester i Vesterålen. Det er ei forutsetning at disse tjenestene ikke skal gjøres til gjenstand for konkurranseutsetting / privatisering.

9 0073/05 FORSLAG TIL BYGGING AV BOFELLESSKAP FOR PERSONER MED PSYKISKE LIDELSER Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å bygge et bofellesskap for personer med psykiske lidelser i Doktorhagen. 2. Utforming og innhold i bofellesskapet blir slik det er beskrevet i tidligere saksframlegg, og slik det fremgår av anbudsdokumentene. 3. Prosjektet finansieres slik det fremgår at saksframlegget. Rådmannen gis fullmakt til å oppta nødvendige lån, og å velge lånegiver. Behandling: Ref. innstilling. Rådmannen / helse- og sosialsjefen orienterte i saken. Sture Pedersen minnet om kommunestyrets vedtak om at Bøheimen skulle gjøres helt ferdig før man foretok denne utbyggingen, og om at saken utsettes, og ser den i forbindelse med budsjettbehandlingen. Votering Utsettelsesforslaget falt med 7 mot 10 stemmer. Ref. innstilling. Innstilingen vedtatt med 15 mot 2 stemmer. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å bygge et bofellesskap for personer med psykiske lidelser i Doktorhagen.

10 2. Utforming og innhold i bofellesskapet blir slik det er beskrevet i tidligere saksframlegg, og slik det fremgår av anbudsdokumentene. 3. Prosjektet finansieres slik det fremgår at saksframlegget. Rådmannen gis fullmakt til å oppta nødvendige lån, og å velge lånegiver. 0074/05 BUDSJETT 2006 Forslag til vedtak: 1. Skattesatser. a) Skatt på inntekt : Maksimalsats b) Skatt på formue: Maksimalsats 2. Godtgjørelse politikere. I samsvar med kommunens vedtatte godtgjørelsesregulativ. 3. Priser på kommunale tjenester. Kommunestyret vedtar foreliggende regulativ som forutsetter en generell økning på 1,5% med unntak av følgende: Kloakkavgiften (ekskl. mva.); Målt forbruk: Ingen økning Kloakkavgiften (ekskl. mva); Stipulert forbruk: Ingen økning Renovasjonsavgiften (ekskl. mva.): Kr. 200,- pr. husholdningsabonnent utover regulativ fra Reno-Vest IKS Slamtømmeavgiften (ekskl. mva.): Økes med 2,5% utover regulativ fra Reno-Vest IKS Vannavgiften (ekskl. mva.); Målt forbruk: Ingen økning Vannavgiften (ekskl. mva.); Stipulert forbruk: Ingen økning Husleien økes i tråd med økningen i konsumprisindeksen;mao. 1,0 %

11 Viser for øvrig til kommentarer under pkt Personell Oppretting av stillinger/omnormeringer i hht. personellbudsjett; jfr. kap Investeringer. NR. PROSJEKT KOSTNAD LÅN DR.MIDLER TILSKUDD FOND ERSTATN. 410 Gang- og sykkelvei Eidet Vannledning Kobbvågen Vei byggefelt Øyjord Avløp Straumsjøen Digitalisering ledningsnett Brannstasjon m.m Psykiatriboliger Bø Ungdomsskole Sum Prioritering av bruk av lånemidler/låneopptak Det vedtas et forbruk av lån på kr hvorav 1.0 mill. kr er startlån for videre utlån. Følgende nye lån opptas: Formål Beløp Avdragstid Vannledning Kobbvågen år Startlån år Sum Det delegeres til rådmannen å oppta lån.

12 7. Avsetninger drift a) Det foretas avsetninger på til sammen kr til følgende formål: Formål Type fond Bruk Næringstiltak Bundet driftsfond Næringstiltak Disposisjonsfond Viltforvaltning Bundet driftsfond Bø bygdebok Disposisjonsfond Bø bygdebok Bundet driftsfond Psykisk helse Bundet driftsfond Legat Bundet driftsfond Investeringer Driftsmidler til inv Sum Avdrags- og renteinntekter fra Statlig fond næringsfond skal avsettes til dette fondet. 8. Bruk av avsetninger drift og investeringer a) Drift kr disponeres slik: Formål Type fond Bruk Strategisk næringsfond Disposisjonsfond Statlig næringsfond Bundet driftsfond Bø Ungdomsskole Bundet driftsfond Veivedlikehold Disposisjonsfond Frisklivsentralen Bundet driftsfond Kommunehuset Disposisjonsfond Saldering driftsbudsjett Disposisjonsfond Saldering driften Bruk av likv.reserven Sum a) Investeringer kr disponeres slik: Formål Type fond Bruk

13 Vei byggefelt Øyjord Ubundet kapitalfond Gang- og sykkelv. Eidet Ubundet kapitalfond Bø ungdomsskole Bundet kapitalfond Bø ungdomsskole Ubundet kapitalfond Brannstasjonen Bundet kapitalfond Sum Skatt på formue og inntekt. Skatt på formue og inntekt budsjetteres til kr Fordeling av netto budsjettramme. Netto driftsramme på kr fordeles slik : Etat Netto ramme 1.1 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer Kirkelig Fellesråd Undervisning Helse- og sosialetaten Kulturetaten Plan- og ressursetaten Sum Det delegeres til formannskapet/hovedutvalgene å fordele rammen på detaljnivå. 11. Omstillingstiltak Kommunestyret vedtar etterfølgende omstillingstiltak:

14 Tiltaksnavn 2006 Omorganisering av administrative og merkantile funksjoner Regionale ordninger Felles lønns- og merkantil avdeling Redusert aktivitet barnehagene Grunnskoleopplæring voksne Vakanser Undervisningsetaten Innføring av kaiavgift Sum Behandling: Ref. innstilling. Roy Andersen etterspurte hvorfor søknaden for gang- og sykkelvei Eidet ble avslått? Ordfører orienterte i saken. Svein Helge Martinussen ba om å bli orientert om enkelte postene i budsjettet, spesielt budsjettall vedrørende tiltakskapitlet. Plan- og ressurssjef Trond Robertsen orienterte. Forslag fra Venstre v/svein Helge Martinussen: 1. Sak om organisering av næringsarbeidet fremmes som egen sak til kommunestyret første halvår Investeringsbudsjettet: Stedsutvikling Straume kr Tas fra Vei byggefelt Øyjord Prosjekt Nittingskallen trukket.) kr Tas fra fondsmidler. (Dette forslaget ble senere

15 3. Drift: Kulturkonsulentstillingen utlyses. Ungdomslederstillingen 100% utlyses som fast stilling. 0,5% stilling i kulturskolen utlyses som fast stilling. Rammen skolebudsjettet økes med kr Ramme kultur økes med kr tas fra 1.1. Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer. 4. Utlysing av ledige stillinger behandles politisk og vedtas av respektive hovedutvalg. 5. Oversendelser: Rådmannen orienterer, i første kommunestyremøte i 2006, om møte med Bø Fiskarlag og brukerne i Straumsjøen havn. Guttorm Veabø ba om gruppemøte som ble innvilget. Roy Andersen ba om permisjon fra kl , og Jan Arne Skog overtok i møtet. Ordfører orienterte om oppstått feil i saksfremlegget hvor en ved en inkurie har foreslått å Legge ned hovedutvalgene. Forslag fra Senterpartiet v/tor Andersen: Kommunestyret vil prioritere at barn og unge skal trene gratis i A/L Steine Grendehus og Lunahallen. Tilskuddet til gratis trening økes med kr i forhold til formannskapets forslag til budsjett. Forslaget finansieres ved økning av skatteanslaget.

16 Forslag fra Senterpartiet v/guttorm Veabø: vil videreføre Bø Dagsenter som et forebyggende helsetilbud til pensjonistene i Bø. Det settes av kr til drift av Bø Dagsenter i nåværende lokaler. Finansiering ved økning av skatteanslaget. Investeringer: Rehabilitering av Bø Rådhus kr fond / aksjeutbytte. Arbeidet med rehabilitering av Bø Rådhus videreføres i henhold til tilstandsrapport, det vil si ny taktekking på hovedfløyen nye vinduer og ny kledning på yttervegger. Kommunekai Straumsjøen Fendringsverk / fendring kr , finansiering ved økning av skatteanslaget. Det avsettes kr. i investeringsbudsjettet til overtakelse av Guvåg / Røsnes vannverk. Kommunestyret forutsetter at generalforsamlinga i Vesterålskraft Nett a/s imøtekommer eierne med et utbytte på inntil 10% av aksjekapitalen. vil arbeide aktivt for at innseilinga til Straumsjøen, Nittingleia, blir prioritert for utbedring. styre ber fylkeskommunale og statlige myndigheter prioritere tiltaket slik at arbeidet med å sprenge bort Nittingskallen kan starte opp snarest mulig. styre ber fylkestinget prioritere asfaltering av den 6 km. lange Nyjordveien fra Veanova til Skålbrekka. vil forskuttere finansieringa av tiltaket. styre ber Nordland Fylkes Trafikksikkkerhetsutvalg prioritere gang- og sykkelvei Eidet slik at skolebarna får en trygg skolevei. vil arbeide aktivt for at innseilinga til Hovden havn gjøres dypere. Det er gjort betydelige innvesteringer inne i Hovden havn, både i privat og offentlig regi. Innseilinga til havna er en flaskehals i forhold til flåteutviklinga. Behovet er allerede kartlagt av Kystverket. Viser til fylkets prioritetsliste.

17 Forslag fra Tom Tobiassen: Tilskudd til Bø og Malnes distriktsfiskarlag med kr i Pengene hentes fra statlige fond, hvis det hjemles for bruk av fondet til dette formålet. Hvis ikke kuttes post Rådmann ( ) Transport opplæring fra til Forslag fra Berit Hansen: Det avsettes kr til støtte for oppkjøp av melkekvoter. Tiltaket dekkes over disposisjonsfondet / strategisk næringsfond næringstiltak, som reduseres fra kr til kr Forslag fra Sture Pedersen: Tiltak bemanning Bøheimen styre bevilger kr ,- til oppstart av rehabiliteringsavdeling på Bøheimen fra 1. april Beløpet finansieres med tilsvarende økning av skatteanslaget. Kommunestyret får seg forelagt ei sak før 1. april Helse- og sosialsjef Jim Gundersen orienterte om driftssituasjonen på Bøheimen. Pedersen trakk senere sitt forslag og fremmet følgende nytt forslag: styre ber om en egen sak om oppstart av rehabilitetsavdeling. Oppstart beregnes til september Det må også fremlegges en egen rehabiliteringsplan. Helge Martinsen ble innvilget permisjon fra kl Forslag fra Senterpartiet v/svein Tobiassen: innfører brøytinga til utrorshavnene Handkleppan Straumsjøen, Jennskaret utrorshavn / oppdrettshavn, Sørsjyveien, Straumsjøen og Skårvågen havn. Forslag fra Bø SV v/anne Ma. Vik: Plan for økonomiplanprosessen i perioden legges fram til behandling i kommunestyret før oppstart. Forslag fra ordfører: Kommunestyret bevilger midler til følgende prosjekter:

18 1. Kai 4 Steinesjøen kr Fiskeriservicehavn Steinesjøen (lys) Tilskudd til Museum Nord (egenandel vedlikehold): Sum: kr Ovennevnte finansieres med bruk av ubrukte lånemidler. Det delegeres til rådmannen å foreta de nødvendige budsjettreguleringer. Sture Pedersen ba om gruppemøte som ble innvilget. VOTERING: Det ble votert særskilt over hvert enkelt av oversendelsesforslagene og følgende ble enstemmig vedtatt: Forslag fra Sture Pedersen om rehabiliteringsavdeling / rehabiliteringsplan Forslag fra Veabø om overtakelse av Guvåg/Røsnes vannverk. (Legges fram som egen sak.) Forslag fra Svein Tobiassen om innføring av brøytinga til utrorshavnene Handkleppan Straumsjøen, Jennskaret utrorshavn/oppdrettshavn, Sjørsjøveien, Straumsjøen og Skårvågen havn. Forslag fra Svein H. Martinussen vedrørende utlysning av ledige stillinger (stillingene lyses ut når det ligger til rette for det) og orientering fra rådmannen fra møte med Bø Fiskarlag og brukerne i Straumsjøen havn og sak om organisering av næringsarbeidet. Forslag fra Veabø vedrørende utbytte fra Vesteråskraft Nett A/S, forbedring av innseilinga til Straumsjøen /sprenging av Nittingskallen, asfaltering av Nyjordveien, gang-/sykkelvei Eidet og forslag om bedring av innseilinga til Hovden Forslag fra Anne Ma. Vik om fremlegging av plan for økonomiplanprosesen i perioden VIDERE VOTERING:

19 Forslag fra Martinussen vedrørende: Investeringsbudsjettet Stedsutvikling Straume: kr som tas fra vei byggefelt Øyjord. Vedtatt med 13 mot 3 stemmer. Forslag fra Veabø vedrørende: Kr til rehabilitering av rådhus. Finansiert med aksjeutbytte fra Vesterålskraft Nett A/S med kr Enstemmig vedtatt. Forslag fra Veabø vedrørende: Fendringsverk / fendring kommunal kai Straumsjøen kr , finansieres ved økning av skatteanslaget. Enstemmig vedtatt. Forslag fra Berit Hansen vedrørende: Avsetning til støtte til oppkjøp av melkekvoter kr finansieres over strategisk næringsfond. Enstemmig vedtatt. Forslag fra Veabø vedrørende: Kr til dagsenterdrift som finansieres ved økt skatteanslag. Enstemmig vedtatt. Forslag fra Tom Tobiassen vedrørende: Tilskudd til Bø og Malnes Distriktsfiskarlag med kr i 2006 dekkes av statlige fond. Enstemmig vedtatt. (Tom Tobiassen og Svein Tobiassen var inhabil og deltok ikke under votering.) Forslag fra Tor Andersen vedrørende: Gratis trening for barn og unge i A/L Steine Grendehus og Lunahallen. Posten økes med kr i forhold til formannskapets forslag, finansiert med økt skatteanslag. (Økningen skal brukes til aktivitetsøkning.)

20 Enstemmig vedtatt Forslag fra Svein Helge Martinussen: Rammen til skolebudsjettet økes med kr ,-. Ramme kultur økes med kr , Kr tas fra 1.1. Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer. Enstemmig vedtatt. VOTERING OVER FORMANNSKAPETS INNSTILLING 1. Skattesatser. a) Skatt på inntekt : Maksimalsats c) Skatt på formue: Maksimalsats Innstillingen enstemmig vedtatt. 2. Godtgjørelse politikere. I samsvar med kommunens vedtatte godtgjørelsesregulativ. Innstillingen enstemmig vedtatt. 3. Priser på kommunale tjenester. Kommunestyret vedtar foreliggende regulativ som forutsetter en generell økning på 1,5% med unntak av følgende: Kloakkavgiften (ekskl. mva.); Målt forbruk: Ingen økning Kloakkavgiften (ekskl. mva); Stipulert forbruk: Ingen økning Renovasjonsavgiften (ekskl. mva.): Kr. 200,- pr. husholdningsabonnent utover regulativ fra Reno-Vest IKS Slamtømmeavgiften (ekskl. mva.): Økes med 2,5% utover regulativ fra Reno-Vest IKS Vannavgiften (ekskl. mva.); Målt forbruk: Ingen økning Vannavgiften (ekskl. mva.); Stipulert forbruk: Ingen økning

21 Husleien økes i tråd med økningen i konsumprisindeksen;mao. 1,0 % Viser for øvrig til kommentarer under pkt Innstillingen enstemmig vedtatt. 4. Personell Oppretting av stillinger/omnormeringer i hht. personellbudsjett; jfr. kap. 9. Tilleggsforslag fra Svein Helge Martinussen (ungdomslederstillingen 100% utlyses som fast stilling. 0,5% stilling i kulturskolen utlyses som fast stilling.)vedtatt med 14.mot 2 stemmer. Stillingene lyses ut når det ligger til rette for det. 5. Investeringer. NR. PROSJEKT KOSTNAD LÅN DR.MIDLER TILSKUDD FOND ERSTATN. 410 Gang- og sykkelvei Eidet Vannledning Kobbvågen Vei byggefelt Øyjord Avløp Straumsjøen Digitalisering ledningsnett Brannstasjon m.m Psykiatriboliger Bø Ungdomsskole Sum Innstillingen korrigert med rehabilitering av rådhuset , fendring kai og stedsutvikling Straume enstemmig vedtatt. Det avsettes kr. i investeringsbudsjettet til overtakelse av Guvåg / Røsnes vannverk. (Saken fremmes som egen sak..)

22 6. Prioritering av bruk av lånemidler/låneopptak Det vedtas et forbruk av lån på kr hvorav 1.0 mill. kr er startlån for videre utlån. Følgende nye lån opptas: Formål Beløp Avdragstid Vannledning Kobbvågen år Startlån år Sum Det delegeres til rådmannen å oppta lån. Innstillingen enstemmig vedtatt. 7. Avsetninger drift a) Det foretas avsetninger på til sammen kr til følgende formål: Formål Type fond Bruk Næringstiltak Bundet driftsfond Næringstiltak Disposisjonsfond Viltforvaltning Bundet driftsfond Bø bygdebok Disposisjonsfond Bø bygdebok Bundet driftsfond Psykisk helse Bundet driftsfond Legat Bundet driftsfond Investeringer Driftsmidler til inv Sum Avdrags- og renteinntekter fra Statlig fond næringsfond skal avsettes til dette fondet.

23 Innstillingen korrigert med til oppkjøp av melkekvoter som belastes strategisk næringsfond enstemmig vedtatt. Tilskudd til Bø og Malnes distriksfiskarlag med kr i 2006 hentes fra statlige fond. Innstillingen enstemmig vedtatt. 8. Bruk av avsetninger drift og investeringer a) Drift kr disponeres slik: Formål Type fond Bruk Strategisk næringsfond Disposisjonsfond Statlig næringsfond Bundet driftsfond Bø Ungdomsskole Bundet driftsfond Veivedlikehold Disposisjonsfond Frisklivsentralen Bundet driftsfond Kommunehuset Disposisjonsfond Saldering driftsbudsjett Disposisjonsfond Saldering driften Bruk av likv.reserven Sum a) Investeringer kr disponeres slik: Formål Type fond Bruk Vei byggefelt Øyjord Ubundet kapitalfond Gang- og sykkelv. Eidet Ubundet kapitalfond Bø ungdomsskole Bundet kapitalfond Bø ungdomsskole Ubundet kapitalfond Brannstasjonen Bundet kapitalfond Sum

24 Innstillingen med foreslåtte endringer på kr til stedsutvikling Straume som tas fra Vei byggefelt Øyjord, vedtatt med 13 mot 3 stemmer. Rehabilitering Bø Rådhus kr / fra aksjeutbytte Vesterålskraft med Enstemmig vedtatt. 9. Skatt på formue og inntekt. Skatt på formue og inntekt budsjetteres til kr Innstillingen med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt. - Kommunekai Straumsjøen Fendringsverk / fendring kr , finansiering ved økning av skatteanslaget. - Drift av Bø Dagsenter kr finansieres ved økt skatteanslag. 10. Fordeling av netto budsjettramme. Tom Tobiassen og Svein Tobaissen erklærte seg inhabil og deltok ikke i voteringen. Netto driftsramme på kr fordeles slik : Etat Netto ramme 1.1 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer Kirkelig Fellesråd Undervisning Helse- og sosialetaten Kulturetaten Plan- og ressursetaten Sum

25 Det delegeres til formannskapet/hovedutvalgene å fordele rammen på detaljnivå. Innstillingen korrigert med til Dagsentret, til Fiskarlaget og til gratis trening for barn og unge enstemmig vedtatt. Rammen til skole økes med Rammen til kultur økes med tas fra fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer Enstemmig vedtatt. 11. Omstillingstiltak Kommunestyret vedtar etterfølgende omstillingstiltak: Tiltaksnavn 2006 Omorganisering av administrative og merkantile funksjoner Regionale ordninger Felles lønns- og merkantil avdeling Redusert aktivitet barnehagene Grunnskoleopplæring voksne Vakanser Undervisningsetaten Innføring av kaiavgift Sum Korrigert innstilling enstemmig vedtatt.

26 Vedtak: 1. Skattesatser. a) Skatt på inntekt : Maksimalsats d) Skatt på formue: Maksimalsats 2. Godtgjørelse politikere. I samsvar med kommunens vedtatte godtgjørelsesregulativ. 3. Priser på kommunale tjenester. Kommunestyret vedtar foreliggende regulativ som forutsetter en generell økning på 1,5% med unntak av følgende: Kloakkavgiften (ekskl. mva.); Målt forbruk: Ingen økning Kloakkavgiften (ekskl. mva); Stipulert forbruk: Ingen økning Renovasjonsavgiften (ekskl. mva.): Kr. 200,- pr. husholdningsabonnent utover regulativ fra Reno-Vest IKS Slamtømmeavgiften (ekskl. mva.): Økes med 2,5% utover regulativ fra Reno-Vest IKS Vannavgiften (ekskl. mva.); Målt forbruk: Ingen økning Vannavgiften (ekskl. mva.); Stipulert forbruk: Ingen økning Husleien økes i tråd med økningen i konsumprisindeksen;mao. 1,0 % Viser for øvrig til kommentarer under pkt Personell Oppretting av stillinger/omnormeringer i hht. personellbudsjett; jfr. kap. 9. Kulturkonsulentstillingen utlyses. 100% stilling som ungdomsleder og 50% stilling som instruktør i kulturskolen omgjøres til faste stillinger.

27 5. Investeringer. NR. PROSJEKT KOSTNAD LÅN DR.MIDLER TILSKUDD FOND ERSTATN. 407 Kai Straumsjøen fendring Stedsutvikling Straume Gang- og sykkelvei Eidet Vannledning Kobbvågen Vei byggefelt Øyjord Avløp Straumsjøen Digitalisering ledningsnett Brannstasjon m.m Kommunehuset Psykiatriboliger Bø Ungdomsskole Sum Prioritering av bruk av lånemidler/låneopptak Det vedtas et forbruk av lån på kr hvorav 1.0 mill. kr er startlån for videre utlån. Følgende nye lån opptas: Formål Beløp Avdragstid Vannledning Kobbvågen år Startlån år Sum Det delegeres til rådmannen å oppta lån. 7. Avsetninger drift a) Det foretas avsetninger på til sammen kr til følgende formål:

28 Formål Type fond Bruk Næringstiltak Bundet driftsfond Næringstiltak Disposisjonsfond Viltforvaltning Bundet driftsfond Bø bygdebok Disposisjonsfond Bø bygdebok Bundet driftsfond Psykisk helse Bundet driftsfond Legat Bundet driftsfond Investeringer Driftsmidler til inv Sum Avdrags- og renteinntekter fra Statlig fond næringsfond skal avsettes til dette fondet. 8. Bruk av avsetninger drift og investeringer a) Drift kr disponeres slik: Formål Type fond Bruk Strategisk næringsfond Disposisjonsfond Statlig næringsfond Bundet driftsfond Bø Ungdomsskole Bundet driftsfond Veivedlikehold Disposisjonsfond Frisklivsentralen Bundet driftsfond Kommunehuset Disposisjonsfond Saldering driftsbudsjett Disposisjonsfond Saldering driften Bruk av likv.reserven Sum a) Investeringer kr disponeres slik: Formål Type fond Bruk Vei byggefelt Øyjord Stedsutv. Straume Ubundet kapitalfond

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.06 Møtestart: 14.00 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Anne. Ma. Vik Sture Pedersen Berit Hansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Kl.04.11.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 14.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Guttorm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. 15.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Viggo Johnsen Tor Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Parti som ikke er representert i kommunestyret: - SV v/anne Ma. Vik - V v/brith Unni Willumsen

MØTEPROTOKOLL UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Parti som ikke er representert i kommunestyret: - SV v/anne Ma. Vik - V v/brith Unni Willumsen MØTEPROTOKOLL UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 03.04.2008 Møtestart: Kl. 12.00 / 16.00 Møteslutt: Kl. 16.00 / 17.30 Utvidet formannskapsmøte behandlet sak 0033/08. Formannskapsrepresentanter:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.07 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 17.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Guttorm Veabø møtte for Ingelin Bakken Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 18.06.2009 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 15.15 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Fred O. Hansen møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Tor Andersen Ingen vara kunne møte for Viggo Johnsen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Tor Andersen Ingen vara kunne møte for Viggo Johnsen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Møtestart: kl. 09.00. Møteslutt: kl. 09.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Tor Andersen Ingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 25.05.05 Tilstede: Anne-Ma Vik, møteleder Kjell Richardsen Guttorm Veabø Jan Andersen Berit Hansen møtte kl. 1540. Forfall: Viggo Johnsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 30.06.2011 Møtestart: Kl. 10.00. Møteslutt: Kl. 10.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Fr. Andersen møtte for Hilde Nilsen Tor Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 09.05.05 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Hilde Nilsen Jack Roger Lihaug Viggo Willassen Sture Pedersen (ble permittert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2007 Møtestart: 17.20 Møteslutt: 18.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2012 Møtestart: 12.00. Møteslutt: 15.15. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Fr. Andersen Kjell A. Richardsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2007 Møtestart: Kl.10.00 Møteslutt: 11.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Arne Andersen møtte for Hilde Nilsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 27.08.07 Møtestart: Ca. 14.15. Møteslutt: Kl. 15.30. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Sture Pedersen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen. Møtedato: 13.11.2008 Møtestart: 10.00 Møteslutt: 14.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Fr. Andersen møtte for Viggo Willassen Tor Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 13.45 Til stede: Ordfører Sture Pedersen Arne Andersen møtte for Hilde Nilsen Guttorm Veabø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Johnsen ble valgt til å underskrive protokollen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Johnsen ble valgt til å underskrive protokollen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2008 Møtestart: 09.00 Møteslutt: 10.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Viggo Johnsen Tor Andersen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2013 Møtestart: Kl.12.00 Møteslutt: Kl.15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Andersen Synnøve Solsem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak oppføres: Anbud lokaler til brannstasjon og utepersonell

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak oppføres: Anbud lokaler til brannstasjon og utepersonell MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyremøte Møtedato: 02.05.07 Møtestart: Kl. 17.00 Møteslutt: Kl. 19.30 Tilstede: Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.06 Møtestart: Kl.15.00 Møteslutt: Kl. 18.40 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Berit Hansen Ingen vara

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.03.2009 Møtestart: 14.20 Møteslutt: 15.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Tor Andersen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.00. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen Sture Pedersen Svein Helge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2006 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 18.40 Tilstede: Anne Ma Vik Kjell Richardsen møtte kl. 15.10. Hilde Nilsen Marianne Dahl møtte for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Bøheimen Møtedato: 31.10.05 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 18.30 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Gunnbjørg Tobiassen møtte for Hilde Nilsen Jan Andersen Ann Helen Pedersen

Detaljer

UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Etter at det utvidede formannskapsmøte var ferdig, ble ordinært formannskapsmøte satt kl. 14.00 (til 15.30).

UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Etter at det utvidede formannskapsmøte var ferdig, ble ordinært formannskapsmøte satt kl. 14.00 (til 15.30). MØTEPROTOKOLL UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.02.2008 Møtestart: 10.00 Møteslutt: 14.00 Etter at det utvidede formannskapsmøte var ferdig, ble ordinært formannskapsmøte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Ordfører orienterte om at det i møtet vil bli orientert om status investeringsprosjekter.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Ordfører orienterte om at det i møtet vil bli orientert om status investeringsprosjekter. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.02.06 Møtestart: 16.40 Møteslutt: 19.40 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Berit Hansen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.10.2012 Møtestart: Kl. 09.00 Møteslutt: Kl. 09.20. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Arne Fr. Andersen møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 01.07.2010 Møtestart: Kl. 11.30. Møteslutt: Kl.15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Fr. Andersen Hilde Nilsen Tor Andersen Viggo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne Andersen møtte som vara for Hilde Nilsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne Andersen møtte som vara for Hilde Nilsen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 15.04.2010. Møtestart: kl. 12.30. Møteslutt: kl. 14.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Møtestart: Kl. 12.30. Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Torbjørn Pedersen møtte for Tom Tobiassen Hilde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Sak 0005/10 flyttes opp og behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Sak 0005/10 flyttes opp og behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 04.02.2010 Møtestart: 12.00 Møteslutt: Ca. kl. 14.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Viggo Willassen Tor Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 13.03.08 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 16.15 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Hilde Nilsen Viggo Johnsen Viggo Willassen Guttorm Veabø møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 29.04.2010 Møtestart: Møtet startet med befaring på Bjørkengen gård, hvoretter man fortsatte med møteforhandlingene på kommunestyresalen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Einar Bjørhovde møtte i sak hvor Sture Pedersen var inhabil. (møtte kl. 14.45)

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Einar Bjørhovde møtte i sak hvor Sture Pedersen var inhabil. (møtte kl. 14.45) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2009 Møtestart: Møteslutt: Tilstede: Kl.12.00. Kl.18.30. Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested Kafeen på Vinje til Kvinner på tvers i Bø Møtedato: 04.07.2007 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 14.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested Kafeen på Vinje til Kvinner på tvers i Bø Møtedato: 04.07.2007 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 14. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kafeen på Vinje til Kvinner på tvers i Bø Møtedato: 04.07.2007 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 14.15 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Ingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2010 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 14.00. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.2010 Møtestart: 13.00 Møteslutt: 14.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Hilde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 06.06.07 Møtestart: Kl. 1545 Møteslutt: Kl. 2020 Tilstede: Forfall: Ordfører Viggo Johnsen Sture Pedersen Astrid Ramberg Kjell Richardsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.11.2013 Møtestart: 10.00 Møteslutt: Ca. kl. 13.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tor Andersen Tom Tobiassen Geir Viggo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 07.05.2009 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 14.45 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Marit Pedersen møtte for Tor Andersen Arne Andersen møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Litløy Møtedato: 20.09.2006 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 18.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Berit Hansen Sture Pedersen Dessuten møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra fungerende ordfører: Som tilleggssak føres opp Gang- og sykkelbane Eidet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra fungerende ordfører: Som tilleggssak føres opp Gang- og sykkelbane Eidet. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 24.05.06 Møtestart: Kl. 16.00 Møteslutt: Kl. 20.30 Tilstede: Fungerende ordfører Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Berit Hansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Som tilleggssak oppføres - Ny fryseterminal Steinesjøen aksjetegning.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Som tilleggssak oppføres - Ny fryseterminal Steinesjøen aksjetegning. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2011 Møtestart: 10.00 Møteslutt: 10.20 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Anne Ma. Vik Tor Andersen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0048 og 51/07 utsettes til neste formannskapsmøte 4.juli -07.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0048 og 51/07 utsettes til neste formannskapsmøte 4.juli -07. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 20.06.07 Møtestart: Kl. 13.00 Møteslutt: 18.30 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Sture Pedersen Berit Hansen Guttorm Veabø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 10.01.2013 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 12.45. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Geir Viggo Pedersen møtte for Sunniva Dahl Tom Tobiassen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 03.10.07 Møtestart: 16.30 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Roy Andersen møtte for Anne Ma. Vik Sture Pedersen Arne Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret BØ KOMMUNE. Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2007 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.10

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret BØ KOMMUNE. Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2007 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.10 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2007 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.10 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Kjell Andersen møtte for Hilde Nilsen Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Brith-Unni Willumsen møtte for Tor Andersen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Brith-Unni Willumsen møtte for Tor Andersen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.07.2012 Møtestart: 1200 Møteslutt: 1330 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Brith-Unni Willumsen møtte for Tor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag om at følgende 3 tilleggssaker føres opp på sakslista:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag om at følgende 3 tilleggssaker føres opp på sakslista: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 29.05.08 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 13.10 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Johnsen Viggo Willassen Arne Andersen møtte for Hilde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 27.03.06 Møtestart: Kl. 15.00. Møteslutt: Kl. 18.35 Tilstede: Viggo Johnsen Kjell Richardsen Gunnbjørg Tobiassen møtte for Jan Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at sakene 0088-, 0089- og 0090/05 behandles samlet som 1 sak.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at sakene 0088-, 0089- og 0090/05 behandles samlet som 1 sak. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Fjordcamp, Kråkberget Møtedato: 07.09.05 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Berit Hansen Kjell Richardsen Dessuten møtte: Rådmann Arne Kvensjø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Harry-Eirik Hanssen møtte for Anne Ma.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Harry-Eirik Hanssen møtte for Anne Ma. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 24.05.2012 Møtestart: Kl. 11.00 Møteslutt: Kl. 14.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Harry-Eirik Hanssen møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ingen vara kunne møte i sak 15 hvor Tor Andersen var inhabil.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ingen vara kunne møte i sak 15 hvor Tor Andersen var inhabil. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2010 Møtestart: 1200. Møteslutt: 1330. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Guttorm Veabø møtte for Viggo Johnsen Hilde Nilsen Viggo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 07.02.2008 Møtestart: Kl. 14.00 Møteslutt: Kl. 16.10. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Ingen vara møtte for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 28.05.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl.16.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Frode Pettersen møtte for Tom Tobiassen Arne Fr. Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til innkallingen: Tor Andersen presiserte at man ønsket saksdokumentene utsendt før man kommer i møtene.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til innkallingen: Tor Andersen presiserte at man ønsket saksdokumentene utsendt før man kommer i møtene. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 20.08.2009 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 15.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Tor Andersen Viggo Johnsen Hilde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Bø ungdomsskole Møtedato: 11.12.2006 Møtestart: 10.00 Møteslutt: 17.30 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Hilde Nilsen Jan Andersen Ann Helen Pedersen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Veabø ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Veabø ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.06 Møtestart: Kl. 16.15. Møteslutt: Kl. 20.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Sture Pedersen Kjell Richardsen Berit Hansen Guttorm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 05.02.2009 Møtestart: 11.00 Møteslutt: 15.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Fred Oluf Hanssen Viggo Johnsen Tor Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2008 Møtestart: 10.00 Møteslutt: 17.45 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Andersen Steinar Lihaug Ivan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 18.11.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 16.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 31.05.2012 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 17.00 Tilstede: Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Fr. Andersen Synnøve S. Olsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.02.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: ca. kl. 20.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Hilde Nilsen Jan Andersen Per Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Skole og barnehagesjefen orienterte vedr. bakgrunnen for at møtet ble lagt til skolen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Skole og barnehagesjefen orienterte vedr. bakgrunnen for at møtet ble lagt til skolen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Steine skole Møtedato: 11.09.2014 Møtestart: 0830 Møteslutt: 1030 Tilstede: Sture Pedersen,ordfører Geir Viggo Pedersen Kjell Richardsen møtte for Sunniva Dahl Tom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2012 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Karsten Schanche, Janne Andreassen Forfall: Unn Berit Guttormsen, Frank Arne Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 20.03.2007 Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 20.03.2007 Tid: 18.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 20.03.2007 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 16.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 27.05.2010 Møtestart: 13.00 Møteslutt: 16.20 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Geir Viggo Pedersen Steinar Lihaug Ivan Andreassen

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.04.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Komagfjord Møtedato: 27.08.2013 Tid: 10:00 13.45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine H Nestleder Pedersen Arnt

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget BØ KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 25.9.2013 Varighet: 12.00 16.00 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innledningsvis orienterte Helge Rolf Naley om strategisk reiselivsplan for Karmøy 2006-2009.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innledningsvis orienterte Helge Rolf Naley om strategisk reiselivsplan for Karmøy 2006-2009. KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Eli Rovik Varamedlemmer: Bente Sollien Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 Slutt: 21:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 Slutt: 21:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 Slutt: 21:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Jarle Martin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og samhandling Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Alle innkalte medlemmer møtte. Forfall: Ingen Varamedlemmer:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Tor Oldervoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Åsta Duveke Svendsen. Ronny Alvestad Hanne Bjerkmo Are

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Åsta Duveke Svendsen. Ronny Alvestad Hanne Bjerkmo Are GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 03.12.2009 Tid: 14:00 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00.

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Åse Marie Berglund Fritz Lund Følgende medlemmer møtte

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Møterommet NAV, 2. etasje Møtedato: 12.11.2014 Varighet: 12.15 16.30

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Møterommet NAV, 2. etasje Møtedato: 12.11.2014 Varighet: 12.15 16.30 BØ KOMMUNE Møtested: Møterommet NAV, 2. etasje Møtedato: 12.11.2014 Varighet: 12.15 16.30 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, SAKSTITTEL: Norsk og samfunnskunnskap Opptak av ny elev. Møtebok godkjent, Leka /

Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, SAKSTITTEL: Norsk og samfunnskunnskap Opptak av ny elev. Møtebok godkjent, Leka / LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 11.09.12 1030-1510 Til stede: Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Forfall: Trond C. Hiller, Bjørn Arne Laugen Møtende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2011 Tid: 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Anne Olavson og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Anne Olavson og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 13.09.2012 Fra: 09:00 Til: 09:55 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. Til stede på møtet: Høyre: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Innkalling: Godkjent Merknader: Mette Bolsøy ble innvilget permisjon fra kl. 13:30 Behandlede saker: 15-17/09

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Innkalling: Godkjent Merknader: Mette Bolsøy ble innvilget permisjon fra kl. 13:30 Behandlede saker: 15-17/09 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00 16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Agnar Hansen, Sissel Grimstad, Fred

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.09.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1435 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Oddvar Betten. Leder Nestleder. A SV Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Oddvar Betten. Leder Nestleder. A SV Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen Side 1 av 6 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 16.02.2012 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer