MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL Kommunestyret"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Møtestart: Kl Møteslutt: Kl Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Tom Tobiassen møtte for Hilde Nilsen Jan Andersen Jack Roger Lihaug Ann Helen Pedersen møtte for Viggo Willassen Sture Pedersen Helge Martinsen møtte for Viggo Gjertsen Berit Hansen Guttorm Veabø Roy Andersen (ble permitert kl ) Svein Tobiassen Jon-Edvard Johnsen Tor Andersen Anne Ma. Vik Brit Veabø møtte for Astrid Ramberg Helge Martinsen (permitert kl ) Det møtte ingen vara for Håkon Ulriksen og Arne Andersen Jan Arne Skog møtte som vara for Roy Andersen fra kl Fra Eldrerådet møtte: Fredrik Schreier Einar F. Johnsen Dessuten møtte: Rådmann Arne Kvensjø Formannskapssekretær Grete F. Olsen Kontorsjef Arvid Pedersen Tiltakskonsulent Arne Osnes

2 Prosjektleder Ingrid Lekven Plan- og ressurssjef Trond Robertsen Skolesjef Gundar Jakobsen Helse- og sosialsjef Jim Gundersen Til innkallingen: Innkallingen enstemmig godkjent. Til saksliste: Sakslisten enstemmig vedtatt. Brit Veabø og Tor Andersen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE Utvalgssaksnr. Saksnr: Tittel 0069/05 05/01485 REFERATER OG MELDINGER 0070/05 05/01382 REGINEDAGAN RAPPORT 2005 OG EVALUERING 0071/05 05/01429 INVITASJON TIL KOMMUNAL DELTAKELSE I OPPFØLGINGSPROSJEKTET KUNST- OG KULTURSTRØM I VESTERÅLEN 0072/05 05/01461 SAMORDNING AV LØNNSFUNKSJONER OG UTVIDEDE SENTRALBORDSTJENESTER 0073/05 04/01179 FORSLAG TIL BYGGING AV BOFELLESSKAP FOR PERSONER MED PSYKISKE LIDELSER 0074/05 05/01234 BUDSJETT 2006

3 Møtet ble åpnet med kulturinnslag fra musikkskolen under ledelse av Katie Hanken. Følgende elever deltok: Martin Søberg gitar: Andantino Lisa-Mari Sjøholm og Isabell Robertsen fløyte: Glade jul Kristian Svensson piano: Tenn lys /Deilig er jorden Viktoria Andreassen og Mia Helene Løveseter Arntsen fløyte: Bjelleklang / Deilig er jorden. Ordfører og rådmann foretok utdeling av premier i forbindelse med den lokale fotokonkurransen som ble arrangert samtidig med den nasjonale Norge-rundt konkurransen, hvor følgende bidragsytere fikk kr ,- hver: Jack Roger Lihaug, Anne Lise W. Robertsen og Jan Åge Strangstad Videre overrakte ordfører og rådmann krystallvaser til tidligere kommunale arbeidstakere og takket for innsatsen gjennom lang kommunal tjeneste. Følgende personer var møtt frem og fikk overrakt krystallvase med innskripsjon: Kirsti Kristoffersen Guldis Martinussen Grete Kaspersen Birgit Åsheim Signe Ingebrigtsen Anne Kari Heitmann Kjell Paulsen Øystein Strandback Sigrid With kunne dessverre ikke delta i sammenkomsten, og vil få sin oppmerksomhet ved senere anledning. 0069/05 REFERATER OG MELDINGER Forslag til vedtak: Referater og meldinger tas til orientering.

4 Behandling: Svein Helge Martinussen orienterte om at partiet Venstre har trukket seg fra samarbeidet med Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Tiltakskonsulent Arne Osnes orienterte fra omstillingsprosjektet som er et samarbeidsprosjektet med Øksnes kommune. Ordfører viste til omdelt referatliste hvor følgende referater var ført opp: 1. Skatteinngangen pr. november Ny styresammensetning i Helse Nord RHF og Hålogalandssykehuset HF. 3. Litløy fyr til salgs. Befaring har vært gjort og 5 interessenter har meldt seg. 4. Det planlegges møte med Vesterålen Vaktsentral 5. Det planlegges møte med fiskeridepartementet. 6. Skriv fra UNIKON, datert om Frie inntekter og demografi rapport 4/ Skriv mottatt fra Årsmøtet i Bø fiskarlag vedrørende Nittingskallen. 8. Skriv fra Museum Nord, datert : Ang. mangelfull oppfølging av vernede bygg i. 9. Skriv fra Fagforbundet, datert : Budsjett Ref. innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Referater og meldinger tas til orientering.

5 0070/05 REGINEDAGAN RAPPORT 2005 OG EVALUERING Forslag til vedtak: vedtar at festivalen Reginedagan fortsatt skal arrangeres og at kommunen fortsatt skal ha en sentral rolle i planlegging og gjennomføring, inntill festivalen eventuelt kan stå på egne bein. Rådmannen leier inn prosjektleder for å koordinere og styre arbeidet med Reginedagan Det skal søkes å rekruttere nye frivillige medlemmer fra kultur- og næringsliv i komitéen som bidrar til å planlegge og arrangere dagan, i tillegg til de eksisterende medlemmer som måtte ønske å fortsette. Fremlagt budsjettforslag for Reginedagan 2006 tas til etterretning. Behandling: Prosjektleder Ingrid Lekven orienterte fra prosjektarbeidet. Tiltakskonsulent Arne Osnes orienterte kort fra Fiskerikonferansen 2005 som er en del av arrangementene under Reginedagan. Ref. formannskapets innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: vedtar at festivalen Reginedagan fortsatt skal arrangeres og at kommunen fortsatt skal ha en sentral rolle i planlegging og gjennomføring, inntill festivalen eventuelt kan stå på egne bein.

6 Rådmannen leier inn prosjektleder for å koordinere og styre arbeidet med Reginedagan Det skal søkes å rekruttere nye frivillige medlemmer fra kultur- og næringsliv til Forum for kunst- og kulturstørm i Bø som bidrar til å planlegge og arrangere dagan, i tillegg til de eksisterende medlemmer som måtte ønske å fortsette. Fremlagt budsjettforslag for Reginedagan 2006 tas til etterretning. 0071/05 INVITASJON TIL KOMMUNAL DELTAKELSE I OPPFØLGINGSPROSJEKTET KUNST- OG KULTURSTRØM I VESTERÅLEN Forslag til vedtak: deltar i prosjektet Kunst- og kulturstrøm Vesterålen oppretter Forum for kunst- og kulturstrøm Bø, som skal inneha følgende oppgaver og mandat: Mandat og oppgaver: Å bidra til at kommunen satser offensivt på kultursektoren i perioden Å arrangere et møte for frivillige organisasjoner og kommunale kulturaktører en gang pr. år for å få inn innspill og forslag Å delta på en årlig regional samling med de øvrige kulturutviklingskomiteene. Å foreslå tiltak for positiv kulturutvikling til politisk nivå i kommunen Å utarbeide årlige arbeids- og tiltaksplaner for prioriterte oppgaver og rapporter som behandles til orientering i hovedutvalget har sekretariatsfunksjonen for forumet. Medlemmene i Forum for kunst- og kulturstrøm Bø som deltar på frivillig basis, får dekket kostnader til kjøring og andre direkte utgifter. Deltakelse er ellers, med unntak av tilfeller som måtte avtales særskilt, basert på entusiasme og frivillighet. Med bakgrunn i planer fra forumet, settes det årlig av økonomiske midler til tiltak over kulturbudsjettet.

7 Behandling: Ref. innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: deltar i prosjektet Kunst- og kulturstrøm Vesterålen oppretter Forum for kunst- og kulturstrøm Bø, som skal inneha følgende oppgaver og mandat: Mandat og oppgaver: Å bidra til at kommunen satser offensivt på kultursektoren i perioden Å arrangere et møte for frivillige organisasjoner og kommunale kulturaktører en gang pr. år for å få inn innspill og forslag Å delta på en årlig regional samling med de øvrige kulturutviklingskomiteene. Å foreslå tiltak for positiv kulturutvikling til politisk nivå i kommunen Å utarbeide årlige arbeids- og tiltaksplaner for prioriterte oppgaver og rapporter som behandles til orientering i hovedutvalget har sekretariatsfunksjonen for forumet. Medlemmene i Forum for kunst- og kulturstrøm Bø som deltar på frivillig basis, får dekket kostnader til kjøring og andre direkte utgifter. Deltakelse er ellers, med unntak av tilfeller som måtte avtales særskilt, basert på entusiasme og frivillighet. Med bakgrunn i planer fra forumet, settes det årlig av økonomiske midler til tiltak over kulturbudsjettet.

8 0072/05 SAMORDNING AV LØNNSFUNKSJONER OG UTVIDEDE SENTRALBORDSTJENESTER Forslag til vedtak: vil aktivt legge til rette for å gjennomføre et forprosjekt som skal avklare mulighetene for et videre arbeid med sikte på en samordning av lønnsfunksjoner og utvidede sentralbordtjenester i Vesterålen. Behandling: Ref. innstilling. Tilleggsforslag fra Anne Mia. Vik. Det er ei forutsetning at disse tjenestene ikke skal gjøres til gjenstand for konkurranseutsetting / privatisering. Innstillingen enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra Anne Mia. Vik enstemmig vedtatt. Vedtak: vil aktivt legge til rette for å gjennomføre et forprosjekt som skal avklare mulighetene for et videre arbeid med sikte på en samordning av lønnsfunksjoner og utvidede sentralbordtjenester i Vesterålen. Det er ei forutsetning at disse tjenestene ikke skal gjøres til gjenstand for konkurranseutsetting / privatisering.

9 0073/05 FORSLAG TIL BYGGING AV BOFELLESSKAP FOR PERSONER MED PSYKISKE LIDELSER Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å bygge et bofellesskap for personer med psykiske lidelser i Doktorhagen. 2. Utforming og innhold i bofellesskapet blir slik det er beskrevet i tidligere saksframlegg, og slik det fremgår av anbudsdokumentene. 3. Prosjektet finansieres slik det fremgår at saksframlegget. Rådmannen gis fullmakt til å oppta nødvendige lån, og å velge lånegiver. Behandling: Ref. innstilling. Rådmannen / helse- og sosialsjefen orienterte i saken. Sture Pedersen minnet om kommunestyrets vedtak om at Bøheimen skulle gjøres helt ferdig før man foretok denne utbyggingen, og om at saken utsettes, og ser den i forbindelse med budsjettbehandlingen. Votering Utsettelsesforslaget falt med 7 mot 10 stemmer. Ref. innstilling. Innstilingen vedtatt med 15 mot 2 stemmer. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å bygge et bofellesskap for personer med psykiske lidelser i Doktorhagen.

10 2. Utforming og innhold i bofellesskapet blir slik det er beskrevet i tidligere saksframlegg, og slik det fremgår av anbudsdokumentene. 3. Prosjektet finansieres slik det fremgår at saksframlegget. Rådmannen gis fullmakt til å oppta nødvendige lån, og å velge lånegiver. 0074/05 BUDSJETT 2006 Forslag til vedtak: 1. Skattesatser. a) Skatt på inntekt : Maksimalsats b) Skatt på formue: Maksimalsats 2. Godtgjørelse politikere. I samsvar med kommunens vedtatte godtgjørelsesregulativ. 3. Priser på kommunale tjenester. Kommunestyret vedtar foreliggende regulativ som forutsetter en generell økning på 1,5% med unntak av følgende: Kloakkavgiften (ekskl. mva.); Målt forbruk: Ingen økning Kloakkavgiften (ekskl. mva); Stipulert forbruk: Ingen økning Renovasjonsavgiften (ekskl. mva.): Kr. 200,- pr. husholdningsabonnent utover regulativ fra Reno-Vest IKS Slamtømmeavgiften (ekskl. mva.): Økes med 2,5% utover regulativ fra Reno-Vest IKS Vannavgiften (ekskl. mva.); Målt forbruk: Ingen økning Vannavgiften (ekskl. mva.); Stipulert forbruk: Ingen økning Husleien økes i tråd med økningen i konsumprisindeksen;mao. 1,0 %

11 Viser for øvrig til kommentarer under pkt Personell Oppretting av stillinger/omnormeringer i hht. personellbudsjett; jfr. kap Investeringer. NR. PROSJEKT KOSTNAD LÅN DR.MIDLER TILSKUDD FOND ERSTATN. 410 Gang- og sykkelvei Eidet Vannledning Kobbvågen Vei byggefelt Øyjord Avløp Straumsjøen Digitalisering ledningsnett Brannstasjon m.m Psykiatriboliger Bø Ungdomsskole Sum Prioritering av bruk av lånemidler/låneopptak Det vedtas et forbruk av lån på kr hvorav 1.0 mill. kr er startlån for videre utlån. Følgende nye lån opptas: Formål Beløp Avdragstid Vannledning Kobbvågen år Startlån år Sum Det delegeres til rådmannen å oppta lån.

12 7. Avsetninger drift a) Det foretas avsetninger på til sammen kr til følgende formål: Formål Type fond Bruk Næringstiltak Bundet driftsfond Næringstiltak Disposisjonsfond Viltforvaltning Bundet driftsfond Bø bygdebok Disposisjonsfond Bø bygdebok Bundet driftsfond Psykisk helse Bundet driftsfond Legat Bundet driftsfond Investeringer Driftsmidler til inv Sum Avdrags- og renteinntekter fra Statlig fond næringsfond skal avsettes til dette fondet. 8. Bruk av avsetninger drift og investeringer a) Drift kr disponeres slik: Formål Type fond Bruk Strategisk næringsfond Disposisjonsfond Statlig næringsfond Bundet driftsfond Bø Ungdomsskole Bundet driftsfond Veivedlikehold Disposisjonsfond Frisklivsentralen Bundet driftsfond Kommunehuset Disposisjonsfond Saldering driftsbudsjett Disposisjonsfond Saldering driften Bruk av likv.reserven Sum a) Investeringer kr disponeres slik: Formål Type fond Bruk

13 Vei byggefelt Øyjord Ubundet kapitalfond Gang- og sykkelv. Eidet Ubundet kapitalfond Bø ungdomsskole Bundet kapitalfond Bø ungdomsskole Ubundet kapitalfond Brannstasjonen Bundet kapitalfond Sum Skatt på formue og inntekt. Skatt på formue og inntekt budsjetteres til kr Fordeling av netto budsjettramme. Netto driftsramme på kr fordeles slik : Etat Netto ramme 1.1 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer Kirkelig Fellesråd Undervisning Helse- og sosialetaten Kulturetaten Plan- og ressursetaten Sum Det delegeres til formannskapet/hovedutvalgene å fordele rammen på detaljnivå. 11. Omstillingstiltak Kommunestyret vedtar etterfølgende omstillingstiltak:

14 Tiltaksnavn 2006 Omorganisering av administrative og merkantile funksjoner Regionale ordninger Felles lønns- og merkantil avdeling Redusert aktivitet barnehagene Grunnskoleopplæring voksne Vakanser Undervisningsetaten Innføring av kaiavgift Sum Behandling: Ref. innstilling. Roy Andersen etterspurte hvorfor søknaden for gang- og sykkelvei Eidet ble avslått? Ordfører orienterte i saken. Svein Helge Martinussen ba om å bli orientert om enkelte postene i budsjettet, spesielt budsjettall vedrørende tiltakskapitlet. Plan- og ressurssjef Trond Robertsen orienterte. Forslag fra Venstre v/svein Helge Martinussen: 1. Sak om organisering av næringsarbeidet fremmes som egen sak til kommunestyret første halvår Investeringsbudsjettet: Stedsutvikling Straume kr Tas fra Vei byggefelt Øyjord Prosjekt Nittingskallen trukket.) kr Tas fra fondsmidler. (Dette forslaget ble senere

15 3. Drift: Kulturkonsulentstillingen utlyses. Ungdomslederstillingen 100% utlyses som fast stilling. 0,5% stilling i kulturskolen utlyses som fast stilling. Rammen skolebudsjettet økes med kr Ramme kultur økes med kr tas fra 1.1. Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer. 4. Utlysing av ledige stillinger behandles politisk og vedtas av respektive hovedutvalg. 5. Oversendelser: Rådmannen orienterer, i første kommunestyremøte i 2006, om møte med Bø Fiskarlag og brukerne i Straumsjøen havn. Guttorm Veabø ba om gruppemøte som ble innvilget. Roy Andersen ba om permisjon fra kl , og Jan Arne Skog overtok i møtet. Ordfører orienterte om oppstått feil i saksfremlegget hvor en ved en inkurie har foreslått å Legge ned hovedutvalgene. Forslag fra Senterpartiet v/tor Andersen: Kommunestyret vil prioritere at barn og unge skal trene gratis i A/L Steine Grendehus og Lunahallen. Tilskuddet til gratis trening økes med kr i forhold til formannskapets forslag til budsjett. Forslaget finansieres ved økning av skatteanslaget.

16 Forslag fra Senterpartiet v/guttorm Veabø: vil videreføre Bø Dagsenter som et forebyggende helsetilbud til pensjonistene i Bø. Det settes av kr til drift av Bø Dagsenter i nåværende lokaler. Finansiering ved økning av skatteanslaget. Investeringer: Rehabilitering av Bø Rådhus kr fond / aksjeutbytte. Arbeidet med rehabilitering av Bø Rådhus videreføres i henhold til tilstandsrapport, det vil si ny taktekking på hovedfløyen nye vinduer og ny kledning på yttervegger. Kommunekai Straumsjøen Fendringsverk / fendring kr , finansiering ved økning av skatteanslaget. Det avsettes kr. i investeringsbudsjettet til overtakelse av Guvåg / Røsnes vannverk. Kommunestyret forutsetter at generalforsamlinga i Vesterålskraft Nett a/s imøtekommer eierne med et utbytte på inntil 10% av aksjekapitalen. vil arbeide aktivt for at innseilinga til Straumsjøen, Nittingleia, blir prioritert for utbedring. styre ber fylkeskommunale og statlige myndigheter prioritere tiltaket slik at arbeidet med å sprenge bort Nittingskallen kan starte opp snarest mulig. styre ber fylkestinget prioritere asfaltering av den 6 km. lange Nyjordveien fra Veanova til Skålbrekka. vil forskuttere finansieringa av tiltaket. styre ber Nordland Fylkes Trafikksikkkerhetsutvalg prioritere gang- og sykkelvei Eidet slik at skolebarna får en trygg skolevei. vil arbeide aktivt for at innseilinga til Hovden havn gjøres dypere. Det er gjort betydelige innvesteringer inne i Hovden havn, både i privat og offentlig regi. Innseilinga til havna er en flaskehals i forhold til flåteutviklinga. Behovet er allerede kartlagt av Kystverket. Viser til fylkets prioritetsliste.

17 Forslag fra Tom Tobiassen: Tilskudd til Bø og Malnes distriktsfiskarlag med kr i Pengene hentes fra statlige fond, hvis det hjemles for bruk av fondet til dette formålet. Hvis ikke kuttes post Rådmann ( ) Transport opplæring fra til Forslag fra Berit Hansen: Det avsettes kr til støtte for oppkjøp av melkekvoter. Tiltaket dekkes over disposisjonsfondet / strategisk næringsfond næringstiltak, som reduseres fra kr til kr Forslag fra Sture Pedersen: Tiltak bemanning Bøheimen styre bevilger kr ,- til oppstart av rehabiliteringsavdeling på Bøheimen fra 1. april Beløpet finansieres med tilsvarende økning av skatteanslaget. Kommunestyret får seg forelagt ei sak før 1. april Helse- og sosialsjef Jim Gundersen orienterte om driftssituasjonen på Bøheimen. Pedersen trakk senere sitt forslag og fremmet følgende nytt forslag: styre ber om en egen sak om oppstart av rehabilitetsavdeling. Oppstart beregnes til september Det må også fremlegges en egen rehabiliteringsplan. Helge Martinsen ble innvilget permisjon fra kl Forslag fra Senterpartiet v/svein Tobiassen: innfører brøytinga til utrorshavnene Handkleppan Straumsjøen, Jennskaret utrorshavn / oppdrettshavn, Sørsjyveien, Straumsjøen og Skårvågen havn. Forslag fra Bø SV v/anne Ma. Vik: Plan for økonomiplanprosessen i perioden legges fram til behandling i kommunestyret før oppstart. Forslag fra ordfører: Kommunestyret bevilger midler til følgende prosjekter:

18 1. Kai 4 Steinesjøen kr Fiskeriservicehavn Steinesjøen (lys) Tilskudd til Museum Nord (egenandel vedlikehold): Sum: kr Ovennevnte finansieres med bruk av ubrukte lånemidler. Det delegeres til rådmannen å foreta de nødvendige budsjettreguleringer. Sture Pedersen ba om gruppemøte som ble innvilget. VOTERING: Det ble votert særskilt over hvert enkelt av oversendelsesforslagene og følgende ble enstemmig vedtatt: Forslag fra Sture Pedersen om rehabiliteringsavdeling / rehabiliteringsplan Forslag fra Veabø om overtakelse av Guvåg/Røsnes vannverk. (Legges fram som egen sak.) Forslag fra Svein Tobiassen om innføring av brøytinga til utrorshavnene Handkleppan Straumsjøen, Jennskaret utrorshavn/oppdrettshavn, Sjørsjøveien, Straumsjøen og Skårvågen havn. Forslag fra Svein H. Martinussen vedrørende utlysning av ledige stillinger (stillingene lyses ut når det ligger til rette for det) og orientering fra rådmannen fra møte med Bø Fiskarlag og brukerne i Straumsjøen havn og sak om organisering av næringsarbeidet. Forslag fra Veabø vedrørende utbytte fra Vesteråskraft Nett A/S, forbedring av innseilinga til Straumsjøen /sprenging av Nittingskallen, asfaltering av Nyjordveien, gang-/sykkelvei Eidet og forslag om bedring av innseilinga til Hovden Forslag fra Anne Ma. Vik om fremlegging av plan for økonomiplanprosesen i perioden VIDERE VOTERING:

19 Forslag fra Martinussen vedrørende: Investeringsbudsjettet Stedsutvikling Straume: kr som tas fra vei byggefelt Øyjord. Vedtatt med 13 mot 3 stemmer. Forslag fra Veabø vedrørende: Kr til rehabilitering av rådhus. Finansiert med aksjeutbytte fra Vesterålskraft Nett A/S med kr Enstemmig vedtatt. Forslag fra Veabø vedrørende: Fendringsverk / fendring kommunal kai Straumsjøen kr , finansieres ved økning av skatteanslaget. Enstemmig vedtatt. Forslag fra Berit Hansen vedrørende: Avsetning til støtte til oppkjøp av melkekvoter kr finansieres over strategisk næringsfond. Enstemmig vedtatt. Forslag fra Veabø vedrørende: Kr til dagsenterdrift som finansieres ved økt skatteanslag. Enstemmig vedtatt. Forslag fra Tom Tobiassen vedrørende: Tilskudd til Bø og Malnes Distriktsfiskarlag med kr i 2006 dekkes av statlige fond. Enstemmig vedtatt. (Tom Tobiassen og Svein Tobiassen var inhabil og deltok ikke under votering.) Forslag fra Tor Andersen vedrørende: Gratis trening for barn og unge i A/L Steine Grendehus og Lunahallen. Posten økes med kr i forhold til formannskapets forslag, finansiert med økt skatteanslag. (Økningen skal brukes til aktivitetsøkning.)

20 Enstemmig vedtatt Forslag fra Svein Helge Martinussen: Rammen til skolebudsjettet økes med kr ,-. Ramme kultur økes med kr , Kr tas fra 1.1. Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer. Enstemmig vedtatt. VOTERING OVER FORMANNSKAPETS INNSTILLING 1. Skattesatser. a) Skatt på inntekt : Maksimalsats c) Skatt på formue: Maksimalsats Innstillingen enstemmig vedtatt. 2. Godtgjørelse politikere. I samsvar med kommunens vedtatte godtgjørelsesregulativ. Innstillingen enstemmig vedtatt. 3. Priser på kommunale tjenester. Kommunestyret vedtar foreliggende regulativ som forutsetter en generell økning på 1,5% med unntak av følgende: Kloakkavgiften (ekskl. mva.); Målt forbruk: Ingen økning Kloakkavgiften (ekskl. mva); Stipulert forbruk: Ingen økning Renovasjonsavgiften (ekskl. mva.): Kr. 200,- pr. husholdningsabonnent utover regulativ fra Reno-Vest IKS Slamtømmeavgiften (ekskl. mva.): Økes med 2,5% utover regulativ fra Reno-Vest IKS Vannavgiften (ekskl. mva.); Målt forbruk: Ingen økning Vannavgiften (ekskl. mva.); Stipulert forbruk: Ingen økning

21 Husleien økes i tråd med økningen i konsumprisindeksen;mao. 1,0 % Viser for øvrig til kommentarer under pkt Innstillingen enstemmig vedtatt. 4. Personell Oppretting av stillinger/omnormeringer i hht. personellbudsjett; jfr. kap. 9. Tilleggsforslag fra Svein Helge Martinussen (ungdomslederstillingen 100% utlyses som fast stilling. 0,5% stilling i kulturskolen utlyses som fast stilling.)vedtatt med 14.mot 2 stemmer. Stillingene lyses ut når det ligger til rette for det. 5. Investeringer. NR. PROSJEKT KOSTNAD LÅN DR.MIDLER TILSKUDD FOND ERSTATN. 410 Gang- og sykkelvei Eidet Vannledning Kobbvågen Vei byggefelt Øyjord Avløp Straumsjøen Digitalisering ledningsnett Brannstasjon m.m Psykiatriboliger Bø Ungdomsskole Sum Innstillingen korrigert med rehabilitering av rådhuset , fendring kai og stedsutvikling Straume enstemmig vedtatt. Det avsettes kr. i investeringsbudsjettet til overtakelse av Guvåg / Røsnes vannverk. (Saken fremmes som egen sak..)

22 6. Prioritering av bruk av lånemidler/låneopptak Det vedtas et forbruk av lån på kr hvorav 1.0 mill. kr er startlån for videre utlån. Følgende nye lån opptas: Formål Beløp Avdragstid Vannledning Kobbvågen år Startlån år Sum Det delegeres til rådmannen å oppta lån. Innstillingen enstemmig vedtatt. 7. Avsetninger drift a) Det foretas avsetninger på til sammen kr til følgende formål: Formål Type fond Bruk Næringstiltak Bundet driftsfond Næringstiltak Disposisjonsfond Viltforvaltning Bundet driftsfond Bø bygdebok Disposisjonsfond Bø bygdebok Bundet driftsfond Psykisk helse Bundet driftsfond Legat Bundet driftsfond Investeringer Driftsmidler til inv Sum Avdrags- og renteinntekter fra Statlig fond næringsfond skal avsettes til dette fondet.

23 Innstillingen korrigert med til oppkjøp av melkekvoter som belastes strategisk næringsfond enstemmig vedtatt. Tilskudd til Bø og Malnes distriksfiskarlag med kr i 2006 hentes fra statlige fond. Innstillingen enstemmig vedtatt. 8. Bruk av avsetninger drift og investeringer a) Drift kr disponeres slik: Formål Type fond Bruk Strategisk næringsfond Disposisjonsfond Statlig næringsfond Bundet driftsfond Bø Ungdomsskole Bundet driftsfond Veivedlikehold Disposisjonsfond Frisklivsentralen Bundet driftsfond Kommunehuset Disposisjonsfond Saldering driftsbudsjett Disposisjonsfond Saldering driften Bruk av likv.reserven Sum a) Investeringer kr disponeres slik: Formål Type fond Bruk Vei byggefelt Øyjord Ubundet kapitalfond Gang- og sykkelv. Eidet Ubundet kapitalfond Bø ungdomsskole Bundet kapitalfond Bø ungdomsskole Ubundet kapitalfond Brannstasjonen Bundet kapitalfond Sum

24 Innstillingen med foreslåtte endringer på kr til stedsutvikling Straume som tas fra Vei byggefelt Øyjord, vedtatt med 13 mot 3 stemmer. Rehabilitering Bø Rådhus kr / fra aksjeutbytte Vesterålskraft med Enstemmig vedtatt. 9. Skatt på formue og inntekt. Skatt på formue og inntekt budsjetteres til kr Innstillingen med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt. - Kommunekai Straumsjøen Fendringsverk / fendring kr , finansiering ved økning av skatteanslaget. - Drift av Bø Dagsenter kr finansieres ved økt skatteanslag. 10. Fordeling av netto budsjettramme. Tom Tobiassen og Svein Tobaissen erklærte seg inhabil og deltok ikke i voteringen. Netto driftsramme på kr fordeles slik : Etat Netto ramme 1.1 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer Kirkelig Fellesråd Undervisning Helse- og sosialetaten Kulturetaten Plan- og ressursetaten Sum

25 Det delegeres til formannskapet/hovedutvalgene å fordele rammen på detaljnivå. Innstillingen korrigert med til Dagsentret, til Fiskarlaget og til gratis trening for barn og unge enstemmig vedtatt. Rammen til skole økes med Rammen til kultur økes med tas fra fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer Enstemmig vedtatt. 11. Omstillingstiltak Kommunestyret vedtar etterfølgende omstillingstiltak: Tiltaksnavn 2006 Omorganisering av administrative og merkantile funksjoner Regionale ordninger Felles lønns- og merkantil avdeling Redusert aktivitet barnehagene Grunnskoleopplæring voksne Vakanser Undervisningsetaten Innføring av kaiavgift Sum Korrigert innstilling enstemmig vedtatt.

26 Vedtak: 1. Skattesatser. a) Skatt på inntekt : Maksimalsats d) Skatt på formue: Maksimalsats 2. Godtgjørelse politikere. I samsvar med kommunens vedtatte godtgjørelsesregulativ. 3. Priser på kommunale tjenester. Kommunestyret vedtar foreliggende regulativ som forutsetter en generell økning på 1,5% med unntak av følgende: Kloakkavgiften (ekskl. mva.); Målt forbruk: Ingen økning Kloakkavgiften (ekskl. mva); Stipulert forbruk: Ingen økning Renovasjonsavgiften (ekskl. mva.): Kr. 200,- pr. husholdningsabonnent utover regulativ fra Reno-Vest IKS Slamtømmeavgiften (ekskl. mva.): Økes med 2,5% utover regulativ fra Reno-Vest IKS Vannavgiften (ekskl. mva.); Målt forbruk: Ingen økning Vannavgiften (ekskl. mva.); Stipulert forbruk: Ingen økning Husleien økes i tråd med økningen i konsumprisindeksen;mao. 1,0 % Viser for øvrig til kommentarer under pkt Personell Oppretting av stillinger/omnormeringer i hht. personellbudsjett; jfr. kap. 9. Kulturkonsulentstillingen utlyses. 100% stilling som ungdomsleder og 50% stilling som instruktør i kulturskolen omgjøres til faste stillinger.

27 5. Investeringer. NR. PROSJEKT KOSTNAD LÅN DR.MIDLER TILSKUDD FOND ERSTATN. 407 Kai Straumsjøen fendring Stedsutvikling Straume Gang- og sykkelvei Eidet Vannledning Kobbvågen Vei byggefelt Øyjord Avløp Straumsjøen Digitalisering ledningsnett Brannstasjon m.m Kommunehuset Psykiatriboliger Bø Ungdomsskole Sum Prioritering av bruk av lånemidler/låneopptak Det vedtas et forbruk av lån på kr hvorav 1.0 mill. kr er startlån for videre utlån. Følgende nye lån opptas: Formål Beløp Avdragstid Vannledning Kobbvågen år Startlån år Sum Det delegeres til rådmannen å oppta lån. 7. Avsetninger drift a) Det foretas avsetninger på til sammen kr til følgende formål:

28 Formål Type fond Bruk Næringstiltak Bundet driftsfond Næringstiltak Disposisjonsfond Viltforvaltning Bundet driftsfond Bø bygdebok Disposisjonsfond Bø bygdebok Bundet driftsfond Psykisk helse Bundet driftsfond Legat Bundet driftsfond Investeringer Driftsmidler til inv Sum Avdrags- og renteinntekter fra Statlig fond næringsfond skal avsettes til dette fondet. 8. Bruk av avsetninger drift og investeringer a) Drift kr disponeres slik: Formål Type fond Bruk Strategisk næringsfond Disposisjonsfond Statlig næringsfond Bundet driftsfond Bø Ungdomsskole Bundet driftsfond Veivedlikehold Disposisjonsfond Frisklivsentralen Bundet driftsfond Kommunehuset Disposisjonsfond Saldering driftsbudsjett Disposisjonsfond Saldering driften Bruk av likv.reserven Sum a) Investeringer kr disponeres slik: Formål Type fond Bruk Vei byggefelt Øyjord Stedsutv. Straume Ubundet kapitalfond

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. 15.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Viggo Johnsen Tor Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 18.06.2009 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 15.15 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Fred O. Hansen møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.03.2009 Møtestart: 14.20 Møteslutt: 15.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Tor Andersen Dessuten

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 12.12.2007 Tid: 15:00 19:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1535 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 18.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

ber kommune Politisk sekretariat

ber kommune Politisk sekretariat ber kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 26.08.2010 K1 18:00 på Glitra Formannskapet skal, som styringsgruppe for omstillingsprosessen/strukturprosjektet, ha møte i

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 13.02.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren,Kai Brox, Elna Nilsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer