1P kapittel 8 Eksamenstrening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1P kapittel 8 Eksamenstrening"

Transkript

1 Løsninger til oppgvene i ok 1P kpittel 8 Eksmenstrening Løsninger til oppgvene i ok Uten hjelpemidler E1 Vi ytter ut 7,60 kr med 8 kr og 104 euro med euro. Det gir: 8 kr kr. For fire overnttinger må vi etle. 300 kr. E Vi velger tllet. Det gir (+ 3) Vi velger tllet 5. Det gir (5 + 3) Vi velger tllet. Det gir ( + 3) ( ) Vi velger tllet 6. Det gir ( 6 + 3) ( 6) Svret lir lltid 4. E Prtiet økte oppslutningen med 4 prosentpoeng. 4 0, 0 0 %. 0 Oppslutningen økte med 0 %. E Idun rukte 160 kr på å kjøpe lunsj Idun puttet 4 15 v lommepengene på spreøss. E5 Ifølge Mikes regel svrer et pund til fire lituiske lits. Fire lituiske lits omregner vi med Arnes regel:, Altså svrer 1 pund til 9 norske kroner når vi ruker Mikes og Arnes regler. Ashehoug Side 1 v 34

2 Løsninger til oppgvene i ok E6 x+ 4 6x+ 0 x 6x 0 4 8x 16 8x x 3x x x 3x x 3 3 x 7 x 3 7 x 3 d x 5( x 1) 3x 3 5x+ 5 3x 5x 3x 3 5 8x 8 8x x 1 e 6 1 x 3 x x x 18 Ashehoug Side v 34

3 Løsninger til oppgvene i ok f g 3 1 8x 7x x 6 6 7x x 9 4x+ 3 48x 4x x 1 6x x x 00 x 00 x x ± x ± 10 x 10 eller x 10 h 4 x x(4 3 x) 1 x x+ x x x 3 3 x 4 x ± 4 x ± x eller x 3 1 E7 K 50 + L+ 15S Vi ser t Emms timelønn på søndger er 15 kr. Vi setter opp L L L L 500 S 500 L 5 Emm joet 5 timer på lørdg. Ashehoug Side 3 v 34

4 Løsninger til oppgvene i ok E8 M K + 7 Vi setter opp M M M + 14 E9 M Kjæresten ør være 0 år. M K + 7 K M + 14 M K 14 Antll personer (x) Pris per person i kroner (y) x y d Produktet x yer konstnt. D er x og y omvendt proporsjonle størrelser. Prisen per person og ntllet personer er omvendt proporsjonle størrelser. x y y x , Rtten er kr. Prisen for 4 personer er nå kr kr kr. E Det er 0 L vnn igjen etter åtte dger. Vi lr x være ntll dger det tr å tømme tnken på 60 L. 60 5x 1 x Det tr 1 dger å tømme tnken. Ashehoug Side 4 v 34

5 Løsninger til oppgvene i ok Siden like mye vnn tømmes ut hver dg, kn vnnmengden målt i L etter x dger eskrives ved en lineær funksjon f ( x) x +. Tllet forteller hvor mye vnnmengden endres hver dg, og siden vnnmengden går ned med fem liter dglig, er 5. Tllet forteller hvor mye vnn som er i utgngspunktet. Det vil si 60. Funksjonsuttrykket lir f( x) 60 5,0x Funksjonen er definert for x-verdier mellom 0 og 1. Grfen ser slik ut: På grfen ser vi t vi kunne svrt på første spørsmål i oppgve ved å vlese vnnmengden etter åtte dger. Også her får vi svret 0 L. Tnken er tom når grfen treffer x-ksen. Det ser vi skjer ved x 1 dger. Også dette smsvrer med det vi regnet ut i oppgve. E11 Den lå kurven eskriver løpet til Jens, for den strter tre sekunder etter den røde. Vi ser t Jens løper fortere enn fr, for hn tr igjen fr etter 10 s. D er det 30 m igjen til mål. Fr rukte ortimot 18 s på løpet, mens Jens klrte det på. 13,5 s. Vi ser t grfene lir mindre rtte mot slutten v løpet. Det etyr t verken Jens eller fr klrer å holde mksiml frt helt inn til mål. Ashehoug Side 5 v 34

6 Løsninger til oppgvene i ok E1 Grfen ser slik ut: Dersom y ngir prisen for x hektogrm smågodt, hr vi t y x +. Konstntleddet tilsvrer prisen på påskeegget. Vi vleser skjæringspunktet med ndreksen til 30, og derfor er 30. Stigningstllet er prisen per hektogrm smågodt. Vi eregner ved hjelp v punktene (0, 30) og (10, 90) på grfen. y x Smågodtet koster 6 kr per hektogrm, og det tomme egget koster 30 kr. For å finne hvor mye godteri x vi kn få for y 81 kr, setter vi y 81 i likningen y 6x+ 30 og finner x: 81 6x x 51 x 6 17 x 8,5 x Det er 8,5 hektogrm smågodt i et påskeegg til 81 kr. E13 5 g g 500 kg Kulene veier til smmen. 500 kg. Siden kulene hr dimeter på m, vil de oppt et volum på m 8 m kuler vil oppt et volum på 8 m m 400 dm. 3 Kssen hr volumet 0,5m 3 dm 4 dm 5dm 3 dm 4 dm 60 dm. Anders får ikke plss til kulene i kssen. Ashehoug Side 6 v 34

7 Løsninger til oppgvene i ok E14 Vi eregner den korteste siden i rektnglet 8 4 x 3 83 x 43 x x 3 4 4x 4 x 6 4 Den korteste siden i rektnglet er 6 m. Vi ruker pytgorssetningen d d d d d 10 Dimeteren er 10 m. A l Arelet er 48 m. O 8 m + 6 m 8 m. Omkretsen v rektnglet er 8 m. d Med målestokken 1 : 4 lir lengden 8 m m 4 og redden 6 m 1,5mpå tegningen. 4 Ashehoug Side 7 v 34

8 E15 E16 Løsninger til oppgvene i ok 3 m 4 m 3,5 m 6 m 3,5 m 1 m 3 V G h Overflten estår v to treknter i topp og unn, og tre rektngler som sideflter. Vi ruker først pytgorssetningen til å finne hypotenusen BC: BC (3 m) + (4 m) 5 m 5 m Overflten lir d 3 m 4 m + 5 m 3,5 m + 3 m 3,5 m + 4 m 3,5 m 1 m + 17,5 m + 10,5 m + 14 m 54 m ABC ,1 101,5 44, 4 Dette etyr t ABC DFE og ACB FDE. To treknter som hr to felles vinkler, hr også den tredje vinkelen felles. Dermed er ABC og DEF formlike. Vi ruker forhold mellom tilsvrende sider i formlike figurer til å sette opp likninger for å estemme AC og EF. AC AB DE EF AC 7 7 9,8 77 AC 9,8 AC 5 DF AC DE BC DF DF 5,6 Siden AC 5, 0, og siden DF 5,6. E17 Omkretsen v en sirkel er gitt ved O π d, der dimeteren d her er 50 m, eller 0,5 m. Vi gjør overslg og får t 40 gnger rundt trommelen utgjør 40 3,14 0,5 m ,5 m 60 m. I og med t vi hr yttet ut π med et mindre tll (3), er den egentlige lengden noe større enn 60 m. Det er derfor kkurt nok kel på trommelen. Ashehoug Side 8 v 34

9 E18 Siden CA CB 6, er ABC likeeint, og vi må h B A 48,. A+ B+ C , + 48, + C 180 C , 4 C 83, 6 Altså er påstnden C 83, 6 snn. Høyden h fr C ned på AB eregnes ved hjelp v pytgorssetningen: h h h 0 0 Siden 5 5, vet vi d t høyden h er mindre enn 5. Det etyr t g h Arel < 0 Påstnden t relet v ABC er mindre enn 0, er derfor snn. Løsninger til oppgvene i ok E19 Arelet v det mørke området kn vi finne som differnsen mellom relet v sirkelen og relet v treknten. Arelet v sirkelen: π r 3 4, I treknten er grunnlinj lik dimeteren i sirkelen som er lik to gnger rdien. Høyden i treknten er lik rdien i sirkelen. g h r r r 4,0 16 Arelet v treknten: Arelet v det mørke området er. 3. E0 Vi ruker t π er større enn Ahlvsirkel r π 1 π> Atreknt gh 31 Hlvsirkelen hr størst rel. Vi ruker t AC er over hlvprten v AB. πr Ohlvsirkel r ,14 5,14 < 6 Otreknt AC + AB > 1, Dette gir oss t treknten hr størst omkrets. Ashehoug Side 9 v 34

10 Løsninger til oppgvene i ok E1 Posen inneholder 16 seigmenn og 6 v dem er gule. g 6 3 P(trekker en gul seigmnn) m 16 8 g x P(trekker en grønn seigmnn) 0, 5 m 16 Det gir x 16 0, x 4 Det er fire grønne seigmenn i posen. E Konsert Ikke konsert Totlt Fest Ikke fest Totlt g 8 1 P(en tilfeldig vlgt elev fr 1B skl på konsert) m 4 3 E3 Vi lger en krysstell. Sosilkunnskp Ikke sosilkunnskp Totlt Engelsk Ikke engelsk Totlt Av venndigrmmet ser vi t 5 v klssens 5 elever hr åde sosilkunnskp og internsjonl engelsk. Snnsynligheten for t tilfeldig vlgt elev hr egge deler, er derfor 1 5. Det er 14 elever som hr sosilkunnskp. Snnsynligheten for t en elev som vi vet hr sosilkunnskp, også hr internsjonl engelsk, er derfor E4 Bunken med fem kort inneholder to konger. g P(får en konge). m P (første kort er en konge og det ndre kort er et ess) P (en konge og et ess) Ashehoug Side 10 v 34

11 E P (Julie får to gule Non Stop) P (de to Non Stopene hun trekker hr smme frge) E6 E7 5 Vekstfktoren lir: ,5 1,5. N GV 10 1,5 150 Timelønn til Kirsten på lørdger lir 150 kr. Hun joer 3,5 timer på dgtid og 7,5 timer etter kl.18 og lørdg. Kirstens ruttolønn lir d: 10 kr 3, kr 7, kr. Trekkgrunnlg for skttetrekk: 1545 kr , Skttetrekk: Skttetrekket er 309 kr. Nettolønn 1545 kr 309 kr 136 kr. Kirsten tjente 136 kr netto denne uk. 15 Vekstfktoren lir: ,15 1, Vekstfktoren lir: 1 1 0,85 0,15. 5 Vekstfktoren lir: 1 1 0, 5 0,75 N GV N , Vi må etle 6750 kr for sykkelen. N GV V 500 V V 0,80 Prisen vr 80 % v den opprinnelige prisen. % 80 % 0 %. Avslget vr 0 %. Løsninger til oppgvene i ok Ashehoug Side 11 v 34

12 Løsninger til oppgvene i ok E8 15 Vekstfktoren lir: 1 1 0,15 0,85. N GV N 195 0,85 Vi ser t lterntiv 3 gir slgsprisen på CD-plt. E9 For å h smme kjøpekrft som i sisåret må Elis lønn h smme prosentvise økning som konsumprisindeksen, ltså 0 %. 0 Vekstfktoren lir: , 0 1, 0. 1, For å h smme kjøpekrft må hun tjene kr i året. E30 Vi ser t Lån 1 er nnuitetslån og Lån er serielån. Ved et nnuitetslån er lle termineløp like store. Ved et serielån er lle vdrg like store. Renteutgiftene lir stdig mindre etter hvert som vdrgene lir etlt. Termineløpene lir derfor også mindre etter hvert som tiden går. 10 Rente første året lir: 000 kr 000 kr 0, kr. Restlån etter 1. termin er: 000 kr kr kr. Rente ndre året lir: kr 0, kr. Restlån etter. termin er: kr. Rente tredje året lir: kr 0, kr. Vi ser t for Lån vtr renteutgiftene med kr per år. Summen v vdrgene lir: kr kr. Summen v renteeløpene lir: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 000 kr kr kr. For dette lånet må Jons etle kr tilke til nken kr kr. Med Lån 1 må Jons etle tilke til nken. Med Lån 1 må Jons etle mest tilke til nken. Jons vil i hele låneperioden h større restgjeld med Lån 1 enn med Lån. Derfor etler hn mest renter med Lån 1. Ashehoug Side 1 v 34

13 Løsninger til oppgvene i ok E31 10 Vekstfktoren lir: ,10 1,10. N GV N , Neste år vil årskortet koste 3630 kr. N GV 3300 G 1,10 1,10 G ,10 1,10 G 3000 For ett år siden kostet årskortet 3000 kr. Med hjelpemidler E3 50 Vekstfktoren lir: 1 1 0,50 0, kr 0,50 0,50 149, 75 kr. Med hlv pris v hlv pris etler Od 149,75 kr for toppen. N GV 149, V 599 V 149, , 75 V 0, 5 Prisen vr 5 % v den opprinnelige prisen. % 5 % 75 %. Avslget utgjør 75 %. N GV 3 V d 3 V 3 3 V 0,667 Prisen vr 66,7 % v den opprinnelige prisen. % 66,7 % 33,3 %. Avslget utgjør 33,3 %. Hns og Hennes spnderer den illigste. Hun etler d for lusen og uksen. 399 kr kr 1098 kr. Od må etle 1098 kr. Ashehoug Side 13 v 34

14 Løsninger til oppgvene i ok e Totl pris for det Od kjøpte lir 1098 kr kr 197 kr V 197 V V 0,847 Hun etlte 84,7 % v den opprinnelige prisen. % 84,7 % 15,3 %. Od hr fått 15,3 % vslg. E33 Måned Regning Jnur 0,8 kr/kwh 1500 kwh 130 kr Ferur 0,95 kr/kwh 1400 kwh 1330 kr Mrs 0, 78 kr/kwh 1 kwh 858 kr 9 Forruket gikk ned med 9 %. D lir vekstfktoren 1 1 0, 09 0,91. D lir forruket i pril:1 kwh 0,91 1 kwh. 3,8 Prisen per kwh økte med 3,8 %. D lir vekstfktoren , 038 1, 038. Prisen per kwh i pril lir: 0, 78 kr 1, 038 0,81 kr. 0, ,81 For pril fikk fmilien «strømregning» på 810,81 kr. E34 Anne måtte etle for 8 kjøretimer utover pkken: Anne etlte kr for kjøreopplæringen. Vi setter ntll kjøretimer utover pkken lik x. Det gir likningen x x x 1 x Jon hdde til smmen 35 kjøretimer. E35 I 007 vr det flest elever på studieforeredende utdnningsprogrmmer. I 004 gikk elever på studieforeredende og elever på yrkesfglige utdnningsprogrmmer. D gikk elever på Vg1 i % 0, C. 43 % v elevene gikk på studieforeredende utdnningsprogrmmer i 004. Ashehoug Side 14 v 34

15 Løsninger til oppgvene i ok I 005 gikk og i elever på yrkesfglige studieprogrmmer % 93 % % 93 % 7 %. Nedgngen i ntll elever som gikk på yrkesfglige studieprogrmmer fr 005 til 006 vr. 7 %. E36 4, I løpet v et år fødes rn. 1 tonn g 85, g 3500 g Ved denne fødevdelingen le det født. 85 rn dette året. E37 Grfen tegner vi i GeoGer med kommndoen Funksjon[0.046x²-6.7x+386,0,]. f (60) 0, , ,6 Bilen slipper ut omtrent 150 grm CO per kilometer hvis den holder en frt på 60 km/h. Ashehoug Side 15 v 34

16 Løsninger til oppgvene i ok Ved å ruke kommndoen Ekstremlpunkt[f] i GeoGer finner vi et unnpunkt i (7,83,14,03). Se skjermildet nedenfor. Det etyr t utslippet v CO er minst når ilen holder en frt på omtrent 73 km/h. Utslippet er d omtrent 14 grm per kilometer. d Bilen kjører 80 km/h 0,5 h 40 km og hr et utslipp per km gitt ved f (80) 144,4. Det gir 40 km 144,4 g/km 5776 g. Bilen slipper ltså ut omtrent 5,8 kg CO. E38 Funksjonsverdien er omtrent lik 90 når x 0. Den fste månedsprisen er derfor 90 kr. Funksjonsverdien øker til omtrent 340 når x 500. Stigningstllet til den rette linj er d , Det koster. 50 øre per ringeminutt. Ashehoug Side 16 v 34

17 Løsninger til oppgvene i ok Vi setter opp funksjonsuttrykk for hvert v de tre onnementene: Ax ( ) 1, 59x for 0 x Bx ( ) 1,19( x ) + for < x 500 Cx ( ) 0,49x+ 50 Vi tegner grfene i GeoGer (se neste side). Vi finner skjæringspunktene mellom de ulike grfene ved kommndoen Skjæring mellom ojekt. Av skjermildet ser vi t det lønner seg å ruke onnement A hvis mn ringer mindre enn 63 minutter per måned onnement B hvis mn ringer mellom 63 og 384 minutter per måned onnement C hvis mn ringer over 384 minutter per måned Ashehoug Side 17 v 34

18 Løsninger til oppgvene i ok E39 Mksiml estnd finner vi med kommndoen ekstremlpunkt[h] i GeoGer. Største estnd er i ferur 199, d er den på 867 dyr. Vi tegner linj y 850 i GeoGer og finner skjæringen med grfen til h med punktverktøyet. Løsningen er t 1, 4 eller t,95. Den forteller t hjorteestnden vr kkurt 850 dyr i juni 1991 og i desemer 199. Ashehoug Side 18 v 34

19 Løsninger til oppgvene i ok d Hjorteestnden endret seg fr h (4) 788 den 1. jnur 1994 til h (8) 54 den 1. jnur Forndringen tok 4 år Den gjennomsnittlige forndringen er 66 dyr per år i perioden 1. jnur 1994 til 1. jnur Forndringen er negtiv fordi estnden minker. E40 Grfen til K(x) tegner vi i GeoGer med kommndoen Funksjon[ x + 0x , 0, ]. Av grfen ser vi t det kn produseres 70 sttiver for 9300 kr. Grfen til I(x) tegner vi i GeoGer med kommndoen Funksjon[140 x,0, ]. d Av grfen ser vi t produksjonen gir overskudd når det produseres fr og med 36 til og med sttiver. e Ox ( ) Ix ( ) Kx ( ) Ox ( ) 140 x ( x + 0x ) 140x x 0x Ox x x ( ) Ashehoug Side 19 v 34

20 Løsninger til oppgvene i ok f Grfen til K(x) tegner vi i GeoGer med kommndoen Funksjon[ x + 10x 3 000, 0, ]. Størst overskudd finner vi med kommndoen Ekstremlpunkt[O] i GeoGer. Overskuddet er størst når det produseres 60 sttiver. D er overskuddet 600 kr. E41 Vi lr x stå for ntll tonn snd og y for prisen på illsset. økning i y Stigningstllet økning i x y 150x+ Fr tellen vet vi t y 300 når x 10. Vi setter inn og estemmer : y x og 800 er stigningstllet, dvs. forteller hvor mye y øker når x øker med én. x står for ntll tonn snd. er prisen per tonn snd. er konstntleddet, dvs. y-verdien når x 0. (Tomt lss) er prisen for leie v ilen. E I virkeligheten lir det km km i virkeligheten er 5 m på krtet. km m m. 5 M :5 1 M : Krtet er tegnet i målestokken 1 : Ashehoug Side 0 v 34

21 Løsninger til oppgvene i ok d Med målestokken 1 : , lir 1 m på krtet til m i virkeligheten m m 500 m 0,5 km Del vstnden på krtet i m med, så får vi vstnden i virkeligheten i km. E43 Digonlen er hypotenus i en rettvinklet treknt med kteter 5,00 m og 7,00 m. Pytgorssetningen gir BD 5,00 + 7,00 74, det vil si t BD 74 m 8,60 m. Kvdrttllet som ligger nærmest 74, er Det gir , Resulttet er svært likt det vi fnt i oppgve, nærmere estemt 0,1 % for høyt. E44 d e f Av grfen leser vi v t rnet veide 400 grm ved fødselen. Av grfen leser vi v t rnet veide grm etter en uke g kg 4, kg % 91, % 400 % 91, % 8,8 %. Brnet hdde et vekttp på 8,8 % den første uk. Fr femte til tiende uke ser vekten til et nyfødt rn ut til å utvikle seg lineært. Etter 5 uker er vekten 4400 grm og etter 10 uker er vekten 5500 grm. Stigningstllet Brnet øker sin vekt med 0 grm per uke i ukene som kommer Vekten lir grm Gjennomsnittlig vektøkning per uke hr vært.130 grm. E45 s 36 s 36 6 Siden i kvdrtet er 6 m. 6m 4 4m Omkretsen v kvdrtet er 4 m. Ashehoug Side 1 v 34

22 Løsninger til oppgvene i ok E46 Vi må regne ut lengden v hlvsirkelen CD: π r π 1,5 m 4,7 m Vi regner ut lengden v AB ved å ruke pytgorssetningen: Setter AB x 4,0 3,0 + x 4,0 3,0,6 x AB,6 m,6 m + 4,0 m + 4,7 m + 4,0 m + 4,0 m 19,3 m. Omkretsen v figuren er 19 m. Vi eregner relet v ABE, rektnglet BCDE og trekker fr relet v hlvsirkelen med sirkeluen CD. ( 1, 5 m ),6 m 3,0 m π + 4 m 3 m 1, 4 m Arelet v figuren er 1 m. s 1, 4 s 1, 4 3,5 Et kvdrt med like stort rel som denne figuren må h sider på 3,5 m. E47 Vi eregner volumet v tnken: Vπ rh π (0,5 m) 1 m 0,785 m ,785 m 0,785 0 dm 785 dm 785 L. Tnken rommer 785 liter. Vi eregner volumet v luminium. Vi setter ytre rdius lik r y og indre rdius lik r i og eregner volumet v sylinderen: πr h π rhπ ((0,5 m) (0,50 m) ) 1 m 0,064 m 3 y i Vi eregner volumet v topp- og unnpltene: π rh π (0,5 m) 0,0 m 0,034 m 3 Volumet v luminium er 0,064 m 3 + 0,034 0,098 m ,098 m 700 kg / m + 0,785 m 0 kg / m 1049,5 kg. Tnken med innhold når den er full v vnn veier kg. Ashehoug Side v 34

23 Løsninger til oppgvene i ok d Vi eregner overflten v sylinderen: π rh π 0,5 m 1,04 m 3, 40 m Vi eregner overflten v topp-og unnpltene: π r π (0,5 m) 1, 70 m 3,40 m + 1,70 m 5,10 m Tnken hr overflte på 5,1 m. Grfen til V(x) tegner vi i GeoGer med kommndoen Funksjon[ 0, 081x + 1, 7x+ 30, 0,90 ]. E48 1 Av grfen ser vi t det vr 30 liter i tnken d påfyllingen strtet. Av grfen ser vi t det vr. 155 liter på tnken etter en hlvtime. 3 Av grfen ser vi t det tr. 87 minutter før tnken er full. Vi måler lengden v rektnglet på figuren til 5,0 m. Det etyr t 5 m på tegningen er,0 m I virkeligheten og,0 m m. 5:5 1 M : Idrettsnen er tegnet I målestokken 1 : 000. Aidrettsnen Arektngel + Asirkel ( ) A idrettsnen,0 m 63,66 m +π 31,83 m 9549 m O idrettsnen, 0 m + π 31,83 m 400, 0 m. 3 V 9549 m 0,085 m 81 m. Volumet v snøen vr omtrent 800 m 3. Ashehoug Side 3 v 34

24 Løsninger til oppgvene i ok d m ρ V m m m Den våte nysnøen veide kg. m e 800 m m E49 d Om snøen hdde vært tørr, hdde den veid kg % 5% % 5 % 75 %. Om nysnøen hdde vært tørr hdde den vært 75 % lettere. V π r h og A π r + πrh 3 3 V π (5,0 m) 60 m 4 71 m 4,7 dm. V π rh V π πr πr V h π r rh V π rh 33 L 330 ml 330 m 3 V π rh V π πh πh V r π h V r π h rh 330 r 3, 5 π 10 Rdien er 3,5 m og dimeteren er d 3, 5m 6,50 m. Ashehoug Side 4 v 34

25 Løsninger til oppgvene i ok E50 99 kr : 43,30 kr Grnet som går med til en rikke koster,30 kr Det går med 7 grnnøster. Arel v de små rikkene lir Arelet v duken lir d Vi setter d π r πr π π r 3 00 r ,7 π (4,0 m) 50, 7 m 50,7 m m. Rdien Eline skl hekle må h rdius på. 57 m. E51 Vi eregner relet v veggen ABCD og trekker fr relet v det retngelformede felt og åpningen med åpningen med hlvsirkelformet ue. AB (3 + 1, 4 + 0,8) m 5, m og BC 3,4 m. π (0,7 m) Arelet som skl kles med pnel er 13 m. 15 Vekstfktoren lir 1 1 0,15 0,85 80 kr 0,85 38 kr Hun må etle 38 kr per kvdrtmeter for trepnelet. 5,m 3,4m 1,m 1m 1,4m m 1,9m. 0 Vekstfktoren lir ,0 1, 0 1,9 m 1, 0 15,5 m På grunn v svinn må Mri regne med å ruke. 15,5 m med trepnel. 38 kr 15, kr 3850 kr. Mterilene koster kr. 3 1,9 m 0, 3 m 3,0 m. Volmet v veggen er 3,0 m 3. Ashehoug Side 5 v 34

26 E5 Vi måler lengden v rektnglet på figuren til 3,0 m. Det etyr t 3 m på tegningen er 3 m I virkeligheten og 3 m 300 m. 3:3 1 M 300 : 3 Bedet er tegnet I målestokken 1 :. A A + A edet rektngel hlvsirkel ( 1m) π Aedet 3 m m + 7,6 m O edet 3m+ m+ 1m+ π 1 m 11,1m. A rødt felt ( 1m) 3m 1m π + 3,1 m 3,1 m % 40,7 % 7,6 m Det røde feltet utgjør. 41 % v totlrelet. d V G h e 3 V 7,6 m 0,30 m,3 m Mrinne må kjøpe.,3 m 3 med jord. m 1, 5 m Alått felt 3, 0 m 3m 1m Ahvitt felt 1, 5 m 3,1 m 36 plnter/m 111, 6 plnter. Hun må kjøpe inn 111 røde plnter. 3, 0 m 36 plnter/m 108 plnter. Hun må kjøpe inn 108 lå plnter. 1,5 m 36 plnter/m 54 plnter. Hun må kjøpe inn 54 hvite plnter. f Hun må kjøpe inntilsmmen plnter. 1,50 kr ,50 kr. Hun må etle 341,50 kr for plntene. 3 3,3 m, dm L 57,5 sekker 40 L / sekk Hun må kjøpe inn 58 sekker med jord. 180 kr 57, kr Hun må etle kr for jord. 341,50 kr kr 13 76,50 kr. Det vil koste Mrinne 13 76,50 kr å nlegge lomsteredet. L Løsninger til oppgvene i ok Ashehoug Side 6 v 34

27 E53 Antll elever ved Nrvestd videregående skole er Antll elever som hr vlgt 1P er 110 0, d Antll elever som hr vlgt 1T er 110 0, D kn vi sette opp: 1P 1T Totlt Jenter Gutter Totlt P (jente som tr 1P) 0, Snnsynligheten for t de intervjuer en jente som tr 1P er 30,9 %. 4 P (gutt som tr 1T) 0, Snnsynligheten for t de intervjuer en gutt som tr 1T er 1,8 %. 1,0 0, 18 0,78 Snnsynligheten for t de ikke intervjuer en gutt som tr 1T er 78, % P (åde gutten og jent tr 1P) 0, Snnsynligheten for t åde gutten og jent hr vlgt 1P er 36,0 %. E54 Antll medlemmer i et politisk ungdomsprti er P (lle tre delegtene lir jenter) 0, Snnsynligheten for t lle tre delegtene lir jenter er 15,4 % P (lle tre delegtene lir gutter) 0, Snnsynligheten for t lle tre delegtene lir gutter er 5,5 %. 0, , 055 0, 09. Løsninger til oppgvene i ok P (lle tre delegtene lir jenter) + P(lle tre delegtene lir gutter) 0, , 055 0, 09. P(minst en v hvert kjønn vil representere lokllget) 1 P(tre jenter eller tre gutter vil representere lokllget) 1 0, 09 0, 791. Snnsynligheten for t minst en v hvert kjønn vil representere lokllget på årsmøtet er 79,1 %. Ashehoug Side 7 v 34

28 Løsninger til oppgvene i ok E55 Vi setter BØ: eleven hr vlgt edriftsøkonomi BØ : eleven hr ikke vlgt ediftsøkonomi RL:Eleven hr vlgt rettslære RL : eleven hr ikke vlgt rettslære Det gir: P ( BØ RL) P( BØ) P ( RL) P( RL) P( BØ) P( RL) + P BØ P( RL) ( ) E P( RR ) 0, Snnsynligheten for t Ev trekker to røde kuler er 13,3 %. P (Ev trekker en kule med hver v frgene lå og gul) P( BG) + P( GB) + 0, Snnsynligheten for t Ev trekker en kule med hver v frgene lå og gul er 0 %. P(Ev trekker to kuler med smme frge) P( GG) + P( BB) + P( RR) ,67 Snnsynligheten for t Ev trekker to kuler med sme frge er 6,7 %. Ashehoug Side 8 v 34

29 Løsninger til oppgvene i ok E57 Tellen viser utfllsrommet når Bård og Lrs spiller én gng. Bård Lrs Resultt Stein Ppir Lrs vinner Stein Sks Bård vinner Stein Stein Uvgjort Sks Ppir Bård vinner Sks Sks Uvgjort Sks Stein Lrs vinner Ppir Ppir Uvgjort Ppir Sks Lrs vinner Ppir Stein Bård vinner ntll utfll som gjør t Bård vinner 3 1 P( B ) ntll mulige utfll 9 3 De spiller tre spill med tre mulige utfll hver. Det gir 333 7ulike resultter. d De gunstige utfllene er nå BBL, BLB, LBB, BBU, BUB, UBB og BBB. Snnsynligheten for t Bård vinner minst to v de tre gngene, er derfor 7 0, 60 6,0 % 7. e De gunstige utfllene er nå BUU, UBU, UUB, BBL, BLB, LBB, BBU, BUB, UBB og BBB. Snnsynligheten for t Bård vinner, er derfor 10 0,370 37,0 % 7. E58 Vi velger å lge en krysstell: Gutt Jente Totlt Kjører moped til skolen Kjører ikke moped til skolen Totlt Vi ser v krysstellen t det er til smmen 10 v de 7 elevene som ikke kjører moped. Snnsynligheten for t den uttrukne eleven ikke kjører moped, er derfor 10 0, % 7. Av de 17 elevene som kjører moped til skolen, er det 9 gutter. Snnsynligheten for t den uttrukne eleven er gutt, er derfor 9 0,59 5,9 % 17. d Hver v de 8 jentene som kjører moped, kommer presis med snnsynligheten 1 0,1 0,9. Hver v de 4 jentene som ikke kjører moped, kommer presis med snnsynligheten 0, Derfor er snnsynligheten for t lle 1 jentene kommer presis, gitt ved 0,9 0, e Snnsynligheten for t lle elevene i klssen kommer presis, er 0,9 0,95 0,1. Dermed er snnsynligheten for t minst én elev kommer for seint, lik 1 0,1 0,9 90 %. E59 Siden lle termineløp er like store, er dette et nnuitetslån. Låneeløpet er summen v vdrgene Låneeløpet er 000 kr. Ashehoug Side 9 v 34

30 Løsninger til oppgvene i ok Renten 1. termin er på 9600 kr , Renten på lånet er 9,6 %. E60 Den nominelle lønn i 00 vr kr. Rellønn 300 kr kr. 117,7 Rellønn i 006 vr kr. Rellønn i 1998 vr 5 kr siden indeksen d vr (sisåret) kr 5 kr kr. Fr 1998 til 006 hr rellønn økt med kr kr % 1, 4 % 5 kr Den prosentvise endringen i rellønn fr 1998 til 006 vr 1,4 %. d Konsumprisindeksen i 011 vr 18,8 + 1,6 130, 4. Rellønn kr kr. 18,8 E61 Rellønn i 010 vr kr. 1, 8 Vekstfktoren lir , 018 1, kr 1, kr. Det gir: kr lønn 130, 4 130, 4 lønn kr kr. I 011 tjente montørene kr. Verdien hr økt like mye i prosent som indeksen i prosent. I ,,587 I ,5 Denne vekstfktoren svrer til 158,7 % økning. Altså hr verdien v eneoliger økt med 158,7 % fr 1989 til 010. Prisindeksen stiger fr til 139,7 mellom 000 og 006. Dersom husprisen følger indeksen, er den nye verdien i 006 I ,7 V006 V I000 Altså er verdien i kr. Ashehoug Side 30 v 34

31 Løsninger til oppgvene i ok Dersom husverdien hr fulgt indeksen, er 010-verdien v huset I , V010 V I000 Prisen fmilien Hnsen etlte i 000 svrer ltså til i 010-oligmrkedet. Fren i fmilien Hnsen kn derfor si t hn hr fått re mer enn det hn etlte, når hn selger huset i 010 for E6 119 kr kr. Ved å joe hos Tell & Sell vil Ali tjene 1190 kr. 85 kr kr kr. Ved å joe hos Prt & Prut vil Ali tjene 150 kr. 9 kr 10 + kr kr. Ved å joe hos Ms & Kjs vil Ali tjene 1090 kr. Hos Tell & Sell vil formelen for hvor mye Ali vil tjene være gitt ved y 119t. Hos Prt & Prut vil formelen for hvor mye Ali vil tjene være gitt ved y 85t+ 50N. Hos Ms & Kjs vil formelen for hvor mye Ali vil tjene være gitt ved y 9t+ N. y 85t+ 50N N 50 N N N For å tjene 5000 kr hor Prt & Prut må Ali selge 66 enheter. d Når to størrelser x og y er proporsjonle, kn vi skrive y kx. k er proporsjonlitetskonstnten som i denne oppgven står for timelønn. Lønn og reidstimer er derfor proporsjonle størrelser hos Tell & Sell. Lønn og reidstimer er derfor proporsjonle størrelser hos de ndre firmene hvis mn selger 0 enheter. e 9 kr kr Lønn Ali fikk hos Ms & Kjs i 01 vr kr. Feriepengegrunnlget for Ali vr d kr kr kr 0, k r. Ali fikk 8700 kr i periepenger fr Ms & Kjs i 013. Ashehoug Side 31 v 34

32 E63 Løsninger til oppgvene i ok Erik tjener mindre enn kr og etler derfor ikke toppsktt. Erik etler kr 0, ,60 kr i trygdevgift. Alminnelig inntekt for Erik er kr kr kr. Av dette etler hn 8 % inntektssktt, det vil si kr 0, kr. Nettolønn til Erik er d kr 31956,60 kr kr kr. Elin etler toppsktt v kr kr 61 kr, som utgjør 61 kr 0, kr. Hun etler videre kr 0, kr i trygdevgift. Alminnelig inntekt for Elin er kr kr kr. Av dette etler hun 8 % inntektssktt, det vil si kr 0, kr. Nettolønn til Elin er d kr 5499 kr kr kr kr. Erik etler 31956,60 kr kr 16 88,60 kr, som utgjør 16 88,60 kr 0,308 30,8 % kr Elin etler til smmen kr i sktt, som utgjør kr 0,39 3,9 % kr Erik må etle trygdevgift (7,8 %) og inntektssktt (8 %), til smmen 35,8 %. Elin må i tillegg etle toppsktt (9 %), til smmen 44,8 %. d I 007 vr rellønn til Elin ,6 Vi setter lønn til Elin i 010 lik x. Det gir likningen x. 18,8 Vi løser likningen med solve-kommndoen i et digitlt verktøy og får x ,. Elin ville ltså tjent kr i 010 hvis rellønn hennes ikke endret seg. E64 Bensinprisen økte fr 9,30 kr i 001 til 11,91 kr i 009. Vi setter vekstfktoren lik x. Ny verdi gmmel verdi vekstfktor 11,91 9,30 x x 1, 81 Bensinprisen økte med 8,1 % fr 001 til 009. Vi setter den tenkte ensinprisen i 009 lik y kr. Så setter vi opp og løser en proporsjon: 108,7 15,7 9,30 y 108,7 y 9,30 15,7 y 10,75 Bensinprisen ville vært 10,75 kr i 009 hvis den hdde utviklet seg som KPI. Vi hr funnet ut t ensinprisen ville økt til 10,75 kr i 009 om den fulgte KPI, og dermed ikke økte reelt sett. Men, den vr ltså i 009 på 11,91 kr. Forholdet mellom disse ensinprisene er 11,91 1,11 10,75. Bensinprisen hr derfor reelt sett litt 11 % dyrere fr 001 til 009. Ashehoug Side 3 v 34

33 E65 Avfllsmengden økte fr konsum 1 i 1997 til konsum 1,65 i ,65 % 1, 00 E66 Løsninger til oppgvene i ok Avfllsmengden hr økt med 65 % i denne perioden. Avfllsmengden hr økt med 0 % fr 1997 til 001. Se digrmmet. Vekstfktoren lir d 1, , Avfllsmengden vr tonn i 001. Vi kn ikke ut fr digrmmet se hvor mye vi kstet og forrukte i 1997, og vi kn heller ikke si t vi kstet og forrukte like mye det året, eller t vi kstet mer enn vi forrukte i årene etter. At kurvene strter på 1 i 1997 etyr t 1997, er stt som sisår åde for konsum og vfll, og det kurvene viser, er endringen i forhold til sisåret. Digrmmet viser t for privte husholdninger så hr vfllsmengden økt rskere enn konsumet i perioden g kg 0, 450 kg ,70 kr 63,78 kr. 0, 450 kg Kiloprisen for potetstppe er 63,78 kr. Håvrd kjøpte egg til 4,50 kr og fikk on til 9,90 kr med på kjøpet. Håvrd skulle h etlt 4,50 kr + 9,90 kr 7, 40 kr. 9,90 kr % 41,3 %. 7,40 kr Håvrd fikk 41,3 % vslg. Potetstppe og røkt kjøttpølse koster til smmen 8,70 kr + 6,30 kr 55,00 kr. 6,30 kr % 47,8 %. 55,00 kr Potetstppe med røkt kjøttpølse på kjøpet tilsvrer et vslg på 47,8 %. Løvstek og røkt pommes frites koster til smmen 43, 0 kr + 14,90 kr 58,10 kr.. d 14,90 kr % 5,6 %. 58,10 kr Løvstek med pommes frites på kjøpet tilsvrer et vslg på 5,6 %. Vi ser t tiludet potetstppe med røkt kjøttpølse på kjøpet gir det største prosentvise vslget. En pkke egg koster 4,50 kr og kiloprisen er 56, kr. 4,50 kr 0,756 kg 756 g. 56, kr/kg En pkke egg med 1 egg veier 756 grm. 756 g 63 g 1 Ett egg veier i gjennomsnitt veier 63 grm. Ashehoug Side 33 v 34

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgver i mtemtikk, 13-åringer Her er gjengitt e frigitte oppgvene fr TIMSS 2003. Oppgvene er innelt i isse emnene: Tll Geometri Alger Dtrepresentsjon og snnsynlighet Målinger Proporsjonlitet Emnetilhørighet

Detaljer

Lokal gitt eksamen 2012. Del 1: oppgave 1-5 Del 2: oppgave 6-10 Del 3: oppgave 11-12 I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram.

Lokal gitt eksamen 2012. Del 1: oppgave 1-5 Del 2: oppgave 6-10 Del 3: oppgave 11-12 I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram. Lokl gitt eksmen 2012 Eksmen Fg: Mtemtikk 1P-Y for elever og privtister Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 15. jnur 2013 Del 1: oppgve 1-5 Del 2: oppgve 6-10 Del 3: oppgve 11-12 I del 3 skl du gjøre oppgvene

Detaljer

Fag: Matematikk 1P-Y for yrkesfag for elever og privatister. Eksamensdato: 16. januar 2012

Fag: Matematikk 1P-Y for yrkesfag for elever og privatister. Eksamensdato: 16. januar 2012 Loklt gitt eksmen Eksmen Fg: Mtemtikk 1P-Y for yrkesfg for elever og privtister Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 16. jnur 2012 Del 1: oppgve 1 6 Del 2: oppgve 7 12 Antll sider til smmen i del 1 og 2 inkl. forside:

Detaljer

1 c 6. 1 c 2. b Olav får 1500 kr. Trine får 3000 kr. c 4 Oppgave 39 165,50 kr 6 Oppgave 40 a 0 b 28 c 9 d F.eks. 15 8 e

1 c 6. 1 c 2. b Olav får 1500 kr. Trine får 3000 kr. c 4 Oppgave 39 165,50 kr 6 Oppgave 40 a 0 b 28 c 9 d F.eks. 15 8 e Fsit Fsit I gng igjen Oppgve 0 Oppgve > < > < Oppgve 9 Oppgve 6 6 Oppgve = < < < Oppgve 6 0 0 0 0 Oppgve 7 6 6 6 Oppgve 0,7 000 Oppgve 9 0,09 700 0,79 7 Oppgve 0 0, 0, 0, 0, Oppgve 0,07 0,7,,7 Oppgve Oppgve

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Kapittel 5. Regning med forhold

Kapittel 5. Regning med forhold Kapittel 5. Regning med forhold Forholdet mellom to tall betyr det ene tallet delt med det andre. Regning med forhold er mye brukt i praktisk matematikk. I dette kapitlet skal vi bruke forhold i blant

Detaljer

Kapittel 5. Lineære funksjoner

Kapittel 5. Lineære funksjoner Kapittel 5. Lineære funksjoner Funksjon er et av de viktigste begrepene i matematikken. Funksjoner handler om sammenhengen mellom to størrelser. I dette kapitlet repeterer vi stoffet om lineære funksjoner

Detaljer

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co.

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co. MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe Bokmål Del 4 av 4 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag

Detaljer

Kapittel 7. Matematiske modeller

Kapittel 7. Matematiske modeller Kapittel 7. Matematiske modeller En matematisk modell er en funksjon som mer eller mindre bra beskriver en praktisk situasjon. Dette kapitlet handler blant annet om: Hvordan lage en matematisk modell ved

Detaljer

10 Funksjoner. Lineære funksjoner

10 Funksjoner. Lineære funksjoner 10 Funksjoner Lineære funksjoner 1 En bedrift skal produsere postkasser og kalkulerer med faste kostnader på 15 000 kroner og variable kostnader på 50 kroner per kasse. a) Hva koster det totalt å produsere

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgaver i matematikk, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

8 Eksamens trening. E1 (Kapittel 1) Bruk en av kvadratsetningene til å bestemme verdien av produktet 995 995. (Eksamen høsten 2014)

8 Eksamens trening. E1 (Kapittel 1) Bruk en av kvadratsetningene til å bestemme verdien av produktet 995 995. (Eksamen høsten 2014) 4 8 Eksamenstrening 8 Eksamens trening Uten hjelpemidler E1 (Kapittel 1) Bruk en av kvadratsetningene til å bestemme verdien av produktet 995 995. (Eksamen høsten 014) E (Kapittel 1) Bruk konjugatsetningen

Detaljer

Tall og algebra Vg1P MATEMATIKK

Tall og algebra Vg1P MATEMATIKK Oppgaver Innhold Innhold... 1 Modul 1: Regnerekkefølgen... 2 Modul 2: Overslagsregning og hoderegning... 3 Modul 3: Brøkregning... 9 Modul 4: Koordinatsystemet... 12 Modul 5: Forhold... 14 Modul 6: Proporsjonale

Detaljer

Kapittel 4. Prosentregning

Kapittel 4. Prosentregning Kapittel 4. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere og utvide prosentregningen fra grunnskolen. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole Matematikk 2P-Y Hellerud videregående skole Forord til 1. utgave Denne boka dekker læreplanen i Matematikk 2P-Y. Stoffet og oppgavene er valgt ut med tanke på den type oppgaver som har vist seg å være

Detaljer

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013 Tentamen matematikk GS3 Mandag 22. april 2013 DEL 1 Excel Oppgave 1. Hans låner 90 000 kr i banken til 4 % rente pr år. Nedbetalingstiden for lånet er 6 år. a) Lag tabellen nedenfor i Excel. År % rente

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 2

Eksempel på løsning DEL 2 Eksempel på løsning DEL Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet å

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Læringssenteret September 2003 SIJ EKSEMPELOPPGAVER I MATEMATIKK MED BRUK AV IKT

Læringssenteret September 2003 SIJ EKSEMPELOPPGAVER I MATEMATIKK MED BRUK AV IKT Læringssenteret September 2003 SIJ EKSEMPELOPPGAVER I MATEMATIKK MED BRUK AV IKT DEL 1 OPPGAVE 1 Ole har fått seg ekstrajobb. I oppsettet nedenfor finner du opplysninger om Oles skatteprosent og inntekt

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

GRUNNBOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET

GRUNNBOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET GRUNNOK MTEMTIKK FOR UNGDOMSTRINNET Grete Normann Tofteberg Janneke Tangen Ingvill Merete Stedøy-Johansen jørnar lseth k2 Forord Velkommen til Maximum 10. trinn! Nå begynner matematikken å bli virkelig

Detaljer

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co.

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co. MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe Bokmål Del 2 av 4 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål Eksempel på løsning 011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 010 Bokmål MAT1013 Matematikk 1T, Høst 010 Del 1 Uten hjelpemidler Kun vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål

Detaljer

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler 2007-2009 Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk Ingvill Merete Stedøy-Johansen Faglig ansvarlig og oppgavedesigner:

Detaljer

MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET OPPGAVEBOK. Maximum 10 Oppgavebok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og feil kan derfor forekomme.

MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET OPPGAVEBOK. Maximum 10 Oppgavebok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og feil kan derfor forekomme. OPPGAVEBOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET Grete Normann Tofteberg Janneke Tangen Ingvill Merete Stedøy-Johansen Bjørnar Alseth Maximum 10 Oppgavebok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og

Detaljer

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn senest etter 5 timer. Hjelpemidler

Detaljer