Disposisjon. Målgrupper og virkemidler. Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Disposisjon. Målgrupper og virkemidler. Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte?"

Transkript

1 Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte? Rolf Barlindhaug Norsk institutt for by- og regionforskning Disposisjon Om målgrupper og virkemidler To NIBR-rapporter: Kommunale utleieboliger (Subsidiemodellen innenfor boligtilskuddet) (27) Samspillet mellom virkemidlene (28) Hva sier rapportene om virkemidlene? Økning i bostøtten - hva nå? Målgrupper og virkemidler Dreining av boligpolitikken fra en satsing på nybygging til å hjelpe de mest vanskeligstilte på boligmarkedet Det kommunale utleietilbudet skal være marginalt og tidsavgrenset Selveierlinjen er fremtredende En ønsker å bruke virkemiddelpakker for å oppnå eide boliger for de fleste 1

2 Husbankens og kommunenes boligvirkemidler Leiemarkedet Tilbud av kommunale utleieboliger (HB: Boligtilskudd) Formidling av private utleieboliger Kommunale garantier v/leieforhold Eiermarkedet Lån og tilskudd til kjøp (HB Startlån, Boligtilskudd) Bidrag til å opprettholde et boforhold Statlig bostøtte Kommunal bostøtte Sosialhjelp til boligformål Antall startlån og boligtilskudd Boligtilskudd til utleieboliger Boligtilskudd til etablering Startlån 2

3 Boligtilskudd til utleieboliger Boligtilskudd bør brukes fordi vedlikeholdsutgiftene er større enn i andre boliger eierboliger er skattefavorisert Tilskuddet bør være slik at husleieinntektene dekker kostnadene kommunen har ved å sitte med boligene Skille mellom driften av den kommunale utleiemassen og hvordan husleien betales Husleiebetaling - markedsleie Driftsselskap Markedsleie Markedsleie Beboerbetaling Statlig bostøtte Inntekt fra husleier (markedsleie) Kommunal bostøtte/ sosialhjelp Egenbetaling Husleiebetaling subsidiert leie Driftsselskap Markedsleie Markedsleie Beboerbetaling Statlig bostøtte Kommunalt tilskudd til driftselskapet Inntekt fra egenbetaling Individuell husleie 3

4 Omlegging av subsidiemodellen Redusert tilskudd skulle kompenseres med økt dekningsgrad i bostøtten til beboere i kommunale utleieboliger Få til en bedre tilpasning mellom kapasitet og behov En ville øke tilbudet av kommunale utleieboliger Redusere kostnadene til fremskaffelse av utleieboliger Unngå at utleieboligene ble en fattigdomsfelle Hva fant NIBR? Anskaffelse av kommunale utleieboliger har gått ned etter 25 Redusert tilskudd gir et negativt signal om å investere i utleieboliger Redusert tilskudd for kommunene oppveies ikke av innsparinger i kommunal bostøtte og sosialhjelp Kommunene ser ikke redusert tilskudd og innsparinger i sosialhjelp i sammenheng Bedre bostøtte i kommunale utleieboliger har en innelåsingseffekt ( fattigdomsfelle ) Husleiebetaling i Trondheims kommunale utleieboliger 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % 13 % 2 % 24 % 61 % 1 Sosialhjelp Kommunal bostøtte Statlig bostøtte Egenbetaling Omlegging: Redusert tilskudd = Økt statlig bostøtte Økt statlig bostøtte: 73 % går tilredusert egenbetaling 27 % går til redusert kommunal bostøtte og sosialhjelp 4

5 Husbanken sier: (Kommunal rapport ) Viktigere å øke bostøtten enn å øke rammen til utleieboliger Regjeringen synes å ha hørt på kommunene og har økt rammen til 15 kommunale utleieboliger i 29 Flere (flyktninger) kan ved hjelp av bostøtte og startlån kjøpe bolig Samspill mellom virkemidler for å bli boligeier Hovedspørsmålet er alltid: Har søker betalingsevne til å kunne betjene et startlån? Kan søkeren klare dette hvis det gis boligtilskudd? Kan statlig bostøtte også bidra til betjeningsevne? I hvilken grad er det mulig å utnytte alle 3 virkemidlene 5

6 Økonomisk margin: + Inntekt (skattepliktige + skattefrie) + Bostøtte - Skatt - Boutgifter - Livsoppholdsutgifter = Økonomisk margin Inntektene må være større enn utgiftene Kriterium for å få startlån: Positiv Økonomisk margin = Betalingsevne Finansiering A Egenkapital Banklån Startlån Boligpris Renter Avdrag Driftsutgifter Boligtilskudd Driftsutgifter Beregning av bostøtte B Husholdstype Boligegenskaper Bostøtte- Beregnet Boutgifter ordningen bostøtte Region Inntekt iflg bostøtteregelverk Husholdsbudsjett C Husholdets bruttoinntekt Skatteregler Økonomisk margin SIFOs satser + lys og brensel Enslig forsørger med ett barn Bostøtte Økonomisk margin 4 % boligtilskudd Økonomisk margin 2 % boligtilskudd Økonomisk margin - intet boligtilskudd Inntekt (personinntekt) Husholdning: Boligpris 1 kr 1199 Region Antall voksne: 1 Egenkapital Antall barn: 1 Rentesats 6,5 % 6

7 1 voksen + 1 barn. Utgiftstak: 55 kr. Faktiske boutgifter: 13 kr med et boligtilskudd på 2 % Rimelig boutgift Samlet Ugiftstak Godkjente boutgifter Personinntekt Et eksempel som gir større samspill for enslige forsørgere Forutsetninger: Gjennomsnittlige 27-priser på boliger Kalkulasjonsrente 8 % Bostøtte Økning i godkjente boutgifter fra 55 til 7 kroner Endringer i egenbetaling ved å redusere progresjonen betydelig Rimelig boutgift Samlet Ugiftstak Godkjente boutgifter Nåværende regler Personinntekt Rimelig boutgift Samlet Ugiftstak Godkjente boutgifter Anslag på nye regler Personinntekt 7

8 Samspill med forbedret bostøtte 2 18 Bostøtte 16 Økonomisk margin 4 % boligtilskudd 14 Økonomisk margin 2 % boligtilskudd 12 Økonomisk margin - intet boligtilskudd Inntekt (personinntekt) Noen spørsmål til slutt Hvilke regelendringer i bostøtten kommer? Bør bostøtten brukes i en etableringssituasjon? La bostøtten hovedsakelig tilfalle leietakere? Bør en ikke studere alternative ordninger som Homebuy og Shared ownership for å lette overgangen fra leie til eie Eller skal en gi subsidierte startlån? Eller skal en reversere eierlinjen og likestille eie og leiemarkedet skattemessig 8

Fra leie til eie - eller delt eierskap

Fra leie til eie - eller delt eierskap Rolf Barlindhaug og Kim Astrup Fra leie til eie - eller delt eierskap NOTAT 2009:115 Tittel: Forfatter: Fra leie til eie eller delt eierskap Rolf Barlindhaug og Kim Astrup ISSN: 0801-1702 ISBN: 978-82-7071-789-9

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Housing Affordability

Housing Affordability Rolf Barlindhaug Kim Astrup Housing Affordability En drøfting av begreper og beregning av indikatorer NOTAT 2012:110 Tittel: Forfatter: Housing Affordability. En drøfting av begreper og beregning av indikatorer

Detaljer

Utenfor de boligsosiale ordningene

Utenfor de boligsosiale ordningene Utenfor de boligsosiale ordningene Hans Christian Sandlie Viggo Nordvik notat nr 1/09 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Utenfor de boligsosiale ordningene HANS CHRISTIAN

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

09.11.2010 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 HUSLEIENIVÅ I KOMMUNALE BOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE

09.11.2010 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 HUSLEIENIVÅ I KOMMUNALE BOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005060 : E: 613 F17 & 52 : Einar Storli /Rune Moen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet Funksjonshemmedes råd Utvalg for

Detaljer

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Levekår for innvandrere Bolig, Østfold 7.2.2013 Seniorrådgiver i Husbanken region øst v/siri Sandbu 1 Alle skal bo godt og trygt Utfordringer

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling. Komiteens medlemmer

Verdal kommune Møteinnkalling. Komiteens medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Komiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: 3. etasje herredshuset, Herredshuset Dato: 05.06.2013 Tid:

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

6. Økonomiske vurderinger ved fremskaffelse av kommunale boliger

6. Økonomiske vurderinger ved fremskaffelse av kommunale boliger 6. Økonomiske vurderinger ved fremskaffelse av kommunale boliger 6.1 Innledning I forhold til Boligsosial melding i 1997 er det i denne planen også fokuserte på driftsøkonomiske konsekvenser ved fremskaffelse

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer

Boliger til flyktninger og innvandrere

Boliger til flyktninger og innvandrere Boliger til flyktninger og innvandrere et felles ansvar for stat og kommune Foto: Ann Eriksson / Mira / Samfoto Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Forord Å bo godt og trygt er en forutsetning for et

Detaljer

NSOs boligpolitiske dokument (2011)

NSOs boligpolitiske dokument (2011) Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs boligpolitiske dokument (2011) 20XX0000X NSOs boligpolitiske dokument (2011) Boligpolitisk dokument Dette

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

Husbanken en støttespiller for kommunen

Husbanken en støttespiller for kommunen Husbanken en støttespiller for kommunen Plankonferansen i Hordaland 1.-2.november 2010 Regiondirektør Mabel Johansen Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbanken - kommune Fokus på Bolig og velferd bolig

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

Eieretablering blant hushold med lave inntekter

Eieretablering blant hushold med lave inntekter Eieretablering blant hushold med lave inntekter Sluttrapport til Husbanken for prosjektet Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå - fokus på eieretablering Kristin Aarland notat nr 8/12 NOva

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017 Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune 2014-2017 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅLET MED BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 5 2.1. Kommunens mål for boligpolitikken... 7 2.2. Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Boligtilskudd til etablering og tilpasning av boliger

Boligtilskudd til etablering og tilpasning av boliger Rolf Barlindhaug Boligtilskudd til etablering og tilpasning av boliger Forvaltningsmodell, målområder og fordelingsnøkler 362 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 362 Rolf Barlindhaug Boligtilskudd til

Detaljer

Samarbeidsprosjekt. Samarbeidsprosjekt mellom. mellom Husbanken og. Husbanken og Bergen kommune. Bergen kommune. Prosjektrapport, 2011-2013

Samarbeidsprosjekt. Samarbeidsprosjekt mellom. mellom Husbanken og. Husbanken og Bergen kommune. Bergen kommune. Prosjektrapport, 2011-2013 Samarbeidsprosjekt Samarbeidsprosjekt mellom mellom Husbanken og Husbanken og Bergen kommune Bergen kommune Fra Fra Leie Leie til til Eie Eie Prosjektrapport, 2011-2013 Prosjektrapport, 2011-2013 BYRÅDSAVDELING

Detaljer

Boligøkonomi i husholdningene

Boligøkonomi i husholdningene Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi i husholdningene Ananlyser basert på NOVA- og Levekårsundersøkelsen 2001 363 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 363 Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi

Detaljer