Vedlegg 2 til protokollen: Forslag fremmet i debattene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 2 til protokollen: Forslag fremmet i debattene"

Transkript

1 Vedlegg 2 til protokollen: Forslag fremmet i debattene Redaksjonkomiteen sin innstilling Sak 2 Fylkesprogram Forslag 2.1 Anders Ekeland (4) Se vedlegg 1 Konsekvent bytte klimanøytralt med fossilfritt. Forslag 2.2 Arne Maus Nytt forslag 2.5: 350 kr for studenter og unge opp til 23 år og pensjonister i hele Oslo og Akershus Forslag 2.3 Ingvild Bø Moberg 1. Nytt forslag 3.5 Innstilling: Invartatt Offentlig drift av kollektivtrafikk, stopp anbudspolitikken 2. Stryke i 11.5: «som gir dårligere arbeidsbetingelser og dårligere pensjonsordninger» Forslag 2.4 Mari Ann Berg 1. Side 4 - Videregående skole Bytte plass på "kapitlene" - En skole med trivsel og læring må komme først 2. Side 7 - Om Klima og Forbruk Siste kulepunkt: Stryke: Legge til rette for... Erstatte med: legge til rette for bruk av grønn energi i husholdningene 1

2 Forslag 2.5 Claudia Behrens og Christian Hintze Holm 1. Nytt forslag 3.8: Stryk nest siste punkt. Siste punkt endres: Trygge skoleveier. Forpliktende planlegging og finansiering av gang- og sykkelveier til alle skoler og i områder der bruk av sykkel som transportmiddel er et godt alternativt fremkomstmiddel. Innstilles: Anses ivaretatt 2. Nytt forslag 4.5: Flytt siste punkt Elevkantiner (...) til En skole med trivsel og læring. Evt. Likeså tredjepunkt Et godt og velfungerende støtteapparat (...) Innstilles: Ivaretatt 3. Nytt forslag 4.6: Ta inn pkt. Elevkantiner og evt. Et godt og velfungerende støtteapparat Innstilles: Ivaretatt 4. Nytt forslag 7.5: Fylkeskommunen skal bli miljøfyrtårn Innstilles: Ivaretatt 5. Nytt forslag 7.8: Endring pkt 1: Klima og miljøplan erstatter klimaplan pkt 3: Klima- og miljøplan erstatter klimaplan Innstilles: Ivaretatt 6. Nytt forslag 7.8 siste pkt: Føy til aktivhus. Og alternative, bærekraftige energikilder som Punktet blir da: Effektiv og miljøvennlig energibruk i bygg. Vi skal bygge aktivhus, passivhus og plusshus, fjerne oljefyrer og legge til rette for alternative energikilder som varmepumper, bioenergi og solceller. Innstilles: Ivaretatt 7. Nytt forslag 10.5: Arbeide for at Universell Utforming nås før Innstilles: Ivaretatt 8. Nytt forslag 12.1: Nytt punkt: Vi ønsker ikke at det skal tvinges fram storkommuner til erstatning for dagens kommuner i Akershus. Vi vil at innbyggerne i kommunene selv skal få bestemme eventuelle kommunesammenslåinger. For å sikre reell frihet er det viktig å opprettholde fylkeskommunen for å løse 2

3 oppgaver som er for store for de enkelte kommunene eller som krever samordning over kommunegrensene. Innstilles: Ivaretatt Forslag 2.6 Harald Sævareid Nytt forslag 7.8 Ny punkt 3: Akershus skal fortsette aktiv stimulering av hydrogen som drivstoff Forslag 2.7 Kristine Lien Skog 1. Nytt forslag 1.1: «Hva vil du?» Endres til «Vil du være med?» 2. Nytt forslag 2.2: «Vi vil ha et veiskille mindre til vei og mer til kollektivt» Innstilling: Omarbeidet 3. Nytt forslag 6.4: Innskudd etter 2030 det er ikke bærekraftig Forslag 2.8 Sylvi Ofstad Samstag 1. Punkt 3.5 kullepkt. 2: Kollektivtransport til Ahus fra Folloregionen 2. Punkt 3.8 kulepkt. 4: El-ferger på hele Oslofjorden. Ingen bro over Oslofjorden 3. Side. 6: Ordet biologisk mangfold byttes til naturmangfold Innstilling: Delvis ivaretatt 4. Side. 7: Akershus skal være klimanøytral. Befolkningsveksten skal ikke føre til økt bilbruk. Det betyr at man må være konsekvent i forhold til nye veier/broer etc. 3

4 5. Nytt forslag 12.1: Samfunn med små forskjeller osv. endres til "er best for alle" Forslag 2.9 Sylvi Svendsen 1. Punkt 11.5 kullepnkt. 2: "lik lønn for likt arbeid" endres til "lik lønn for arbeid av lik verdi" Dette for å få med likelønnsperspektivet. 2. Punkt 8.8 kullepkt. 2 : Bidra til at kommunene bygger nærmiljøanlegg for idrett og fysisk aktivitet FOR INNBYGGERE I ALLE ALDRE. Forslag 2.10 Lene Haanshus Det bør gå klart fram av programmet hva som er fylkeskommunens ansvarsområder. Vi kan ikke forvente at alle potensielle velgere har det klart for seg f.eks. at fylkeskommunen har ansvar for de videregående skolene, men ikke grunnskolene og barnehagene. Når det gjelder side 11, bør det være eksplisitt at Akershus fylkeskommune har to roller: 1) som en stor arbeidsgiver for xxx antall ansatte 2) med meninger om arbeidslivet generelt, og med mulighet til å legge noen rammer for arbeidslivet generelt. FORSLAG: På hver side tas inn et punkt om hva som er fylkeskommunens ansvarsområde innen dette temaet (skole, trafikk, areal, arbeidsliv, osv.) Forslag 2.11 Kim Runar Gjelstenli Nytt forslag 2.8, nytt kulepunkt: Styrke bussforbindelser som knytter mindre tettsteder, også på kveldstid. Forslag 2.12 Ørn Terje Foss 4

5 1. Nytt forslag 1.1: Enig? Stem SV 2. Nytt forslag 1.1 eller som en setning tvers over siden, nederst på framsida: Dette er et utvalg av de viktigste sakene SV står for og vil kjempe for i fylkestinget. Vil du se helheten i SVs politikk, se sv.no/program Innstilling: Oversendes fylkesstyret 3. Nytt forslag 11.5, Siste kulepunkt endres til: Nei til anbud og konkurranseutsetting av offentlige stillinger 4. Nytt forslag 11.4: Høyresidas politikk svekker arbeidsmiljøloven. Anbud, midlertidige ansettelser og deltidsstillinger gir dårligere arbeidsbetingelser og dårligere pensjonsordninger. Innstilling: Iveretatt Forslag 2.13 Eline Sæta Woxen Punkt 6.5 kulepkt 2: "et forpliktende regelverk som sikrer vern av dyrka mark, osv. Forslag 2.14 Trond Ydersbond og Anne Jordhus-Lier 1. Nytt forslag 2.2: "Et effektivt og miljøvennlig kollektivtilbud gir størst frihet for alle" 2. Nytt forslag 2.5: "transportarbeidernes rettigheter, pensjon og lønn" 3. Nytt forslag 2.6: "Effektiv buss- og båttransport" 4. Nytt forslag 3.1: "Mer sykkel og gange" 5

6 5. Punkt 3.5: Nytt kulepkt: Metroutbygging i Oslo, bl.a. ny tunnel, må forseres. 6. Punkt 3.8: "Transportsyklister" endres til "syklister" 7. Punkt 4.5, nytt kulepkt: "Lærerrollen avbyråkratiseres". 8. Nytt forslag 7.8: "varmepumper, bioenergi, solvarme og solceller". 9. Punkt 9.5 kluepkt. 4: stryke "i grender og tettsteder" 10. Nytt forslag 11.4: " Høyresidas politikk svekker arbeidsmiljøloven. Vi vil få ned bruken av midlertidige ansettelser og ufrivillige deltidsstillinger, spesielt for kvinnedominerte yrker." 11. Nytt forslag 11.5: "oppmykning" endres til "utvidelse" (midlertidige stillinger) 12. Nytt forslag 11.5: "offentlige stillinger" endres til "offentlige oppgaver". Forslag 2.15 Helle Linné Eriksen og Hanne Solhaug Alle kulepunkt omformuleres eller deles opp, så de kun består av én setning. Setningene er enten delsetninger med liten forbokstav og uten punktum til slutt, eller fullstendige setninger med stor forbokstav og punktum til slutt, ikke en blanding. Innstilling: Delvis innarbeidet, oversendes fylkesstyret 6

7 Forslag 2.16 Einar Krog Grimsgaard Nytt forslag 10.8, nytt kulepnkt.: Vi er for å avskaffe foretaksmodellen og tilbakeføre sykehusene til politisk styring under fylkene. Forslag 2.17 Gjermund Skaar Ny tittel: Del godene. Begrunnelse: Dette var valgkampslagordet for to år siden, og ble godt gjennomarbeidet i partiet. Bl.a. het medlemsbladet til partiet "Del Godene". Slagordet er altså godt etablert i partiet. Forslaget "Vil du være med?" er forøvrig også bedre enn opprinnelig forslag. Forslag 2.18 Eskild Berg Foreslår å fjerne SV-logoen på venstresidene (illustrasjonsfotoene) i fylkesprogrammet. Begrunnelse: Du trenger ikke være utdannet grafiker for å se at det ser helt forferdelig ut, rent skjønnhetsmessig. Innstilling: Oversendes fylkesstyret Forslag 2.19 SU 1. Punkt 2.3 kulepkt. 1: Erstatte "350kr" med "250kr" 2. Nytt forlag 10.8: Etablere en heltidsansatt voldskoordinator som systematisk arbeider med fysiske, psykiske og seksuelle overgrep. (Redaksjonskomiteen kan få frihet til å omformulere) 3. Nytt forslag 7.8: Offentlige kantiner og kjøkken skal ha kortreist og 20% økologisk mat og kjøttfri mandag. Skolefrukt og skolemelk bør være økologisk. 4. Punkt til 4.7 kulepkt. 1: 7

8 Innstilling: Innarbeidet Lærere må ha frihet fra byråkratiets overstyring for å frigjøre tid til elevene. 5. Punkt 7.5, nytt kulepkt: Offentlige bedrifter og fasiliteter skal i størst mulig grad benytte seg av miljøvennlige produkter i sin drift. 6. Nytt forslag 2.8: Styrke skolebusstjenesten og sikre en god korrespondanse mellom buss og tog i hele fylket. 7. Nytt forslag 2.7: En leddbuss kan erstatte 1 km bilkø, men det lite når bussene forsinkes av kø. Bussene må frem! Fjorden ligger der til fri bruk vi må flere båter inn i kollektivtrafikken! 8. Nytt forslag 4.8, erstatte kulepkt 1 og 2: En skole med mindre måling og testing. Vi vil fjerne eksamensordningen og erstatte den med en helhetlig mappevurdering. 9. Nytt forslag 4.8, nytt kulepkt: Sikre en bedre og bredere seksualundervisning også i videregående skole. Helhetlig endringsforslag fra redaksjonskomiteen: Forside side 1: Overskrift: Frihet i fellesskap Tema side 2: Vi velger kollektivtrafikken Hjørneside: Milliarder til E18 i Asker og Bærum eller kollektivsatsing i hele fylket? 8

9 Mål 1: Ei sone for hele Oslo og Akershus Dagens sonesystem er verken rasjonelt eller rettferdig. Oslo-suksessen med ei sone for alle må gjelde også i Akershus. Det bør innføres samme billettsystem i hele landet slik at det blir enkelt og billig for alle som reiser kollektivt. 350 kr for studenter, barn og unge opp til 23 år i hele Oslo og Akershus Ei sone for alle kollektivreiser i hele Oslo og Akershus Ivareta trafikksikkerhet, miljø og transportarbeidernes pensjon og andre rettigheter gjennom langsiktige avtaler Felles billettsystemet i hele østlandsområdet Mål 2: Effektiv buss- og båttransport En leddbuss kan erstatte 1 km bilkø. Men det hjelper lite når bussene forsinkes av kø. Bussene må fram! Og fjorden ligger der til fri bruk. Få flere båter inn i kollektivtrafikken! Sammenhengende kollektivfelt på alle hovedvegene Egne busstraséer til togstasjoner, med bedre bussmating til viktige knutepunkter. Hyppige avganger Styrke skolebusstjenesten og sikre en god korrespondanse mellom buss og tog i hele fylket Mer kollektivtrafikk på tvers Flaskehalsene som skaper kø for bussene skal fjernes. Veiarealet må omfordeles fra bil til buss, trikk, sykkel og gående Gratis Internett på busser og båter, flere båtruter på fjorden Tema side 3: Mer bane, sykkel og gange Hjørnetekst: Vi får bedre framkommelighet på veiene når flere reiser kollektivt. Sykling og gåing er miljøvennlig! Mål 1: 9

10 Framtida er bane - metro til folket! Ett t-banetog kan erstatte 10 km med bilkø. Tog og bane er de eneste transportmidlene som har stor nok kapasitet til å dekke behovene for kollektivreiser og samtidig bidra til at vi når miljømålene våre. Romerikesbane til Ahus, Lillestrøm, Kjeller, Olavsgård og Groruddalen Follobanen må forlenges til Moss, metro til Kolbotn Bedre kollektivtransport fra Follo til Ahus Fornebubane nå, ingen flere forsinkelser! Kolsåsbanen videre til Rykkinn, Bærums Verk og Sandvika Østeråsbanen videre til Hosle og Bekkestua Ny bane Jessheim Gardermoen med togtilbud fra Jessheim Eidsvoll Mål 2: Grønn transport - mer sykkel og gange Problembeskrivelse ( tegn): De største klimautslippene i Akershus kommer fra transportsektoren. Vi må legge til rette for det vi vil ha: Færre fossilbiler. Folk skal kunne sykle og gå trygt. Egne sammenhengende sykkeltraséer for trygg og rask sykling til jobb. Velostradaer over motorveiene Flere ladepunkter for el-biler og flere hydrogenstasjoner El-ferger på fjorden Forpliktende planlegging og finansiering av trygge gang- og sykkelveger til alle skoler og i sentrale områder der folk ferdes Tema side 4: Videregående skole Hjørnetekst: Et variert, godt og mangfoldig skoletilbud for alle elever i hele Akershus Mål 1: En skole med trivsel og læring Trygghet og tilhørighet er grunnpilarene for å tilegne seg kunnskap og bli ansvarlige 10

11 samfunnsborgere. Slik aksepterer vi krav, blir i stand til å yte innsats og tar ansvar for oss selv og andre. Fylkeskommunen skal søke om å gjennomføre en prøveordning med bruk av mappevurdering i stedet for avsluttende skriftlig eksamen Det faglige tilbudet skal dekke samfunnets og næringslivets behov Rett til å gå på nærskolen, mulighet til å søke andre skoler Maksimal reisetid skal være 2 timer per dag, ikke 3 timer som i dag Sikre en bedre og bredere seksualundervisning Et støtteapparat som er der når elevene trenger det. Minst én helsesøster per 400 elever Elevkantiner med billig, god og sunn mat. Gratis frukt og grønt Mål 2: Lærere skal oppleve at de får være lærere Dyktige lærere er det aller viktigste vi kan tilby våre elever. Mange elever etterlyser en bedre pedagogisk IKT-kompetanse. Datamaskinen skal være et verktøy for læring, ikke en tidstyv. Arbeidsgiver og ledelse skal legge til rette for at lærerne kan utføre arbeidet sitt på en fleksibel og god måte Avbyråkratisere lærerrollen Systematisk etterutdanning for lærere, spesielt innenfor IKT Et godt og velfungerende støtteapparat med rådgivere, assistenter, helsepersonell og miljøarbeidere Vaktmestere, renholdere og kantine som bidrar til et godt fysisk miljø Tema side 5: Yrkesfag Hjørnetekst: Gjennom et yrkesfagløft skal Akershus rekruttere og utdanne de beste fagarbeiderne i landet Mål 3: Yrkesfag skal være attraktivt og gi arbeidsglede Fagarbeidere bygger landet og gir oss velferd. Vi trenger flere, dyktige fagarbeidere 11

12 som trives med arbeidet, og som ønsker å utvikle faget sitt. Eget lærlingeombud i Akershus Rekruttere ved å tilby praksis til ungdomsskoleelever på yrkesfaglige linjer Styrke rådgivingen om yrkesfag og arbeidsliv i ungdomsskolen Eget utstyrsfond for å sikre moderne og oppdatert utstyr på skolene Bygge og beholde gode og kreative fagmiljøer på skolene Gi et godt og variert fagskoletilbud. Fagarbeidere skal se muligheter for videreutdanning og karriere Mål 4: Å være fagarbeider skal gi stolthet Kortsiktig lønnsomhet kombinert med import av billig arbeidskraft har satt yrkesfagsutdanningen under press. Krav til virksomheter som arbeider for fylkeskommunen om alltid å ha lærlinger Samarbeide med kommuner og lokalt næringsliv for å opprette flere læreplasser Samarbeide med fagforeninger, bransjer, kommuner og næringsliv for å gi grunnlag for gode lønns- og arbeidsvilkår for fagarbeidere Etablere en heltidskultur for fagarbeidere også der kvinner er i flertall Ekstra lærlingtilskudd til kommuner som tilbyr 100 % jobb til fagarbeiderne Tema side 6: Natur og miljø Hjørnetekst: På lag med framtida for å sikre gode livsbetingelser for mennesker og natur Mål 1: Arealutviklingen skal være bærekraftig Akershus hører til landets tettest befolkede områder. Befolkningen kan øke med 30 prosent fram til Dette er ikke bærekraftig. Presset på arealene er stort. Kortsiktige utbyggingshensyn truer livsgrunnlaget vårt. Helhetlig og samordnet bruk av areal Et forpliktende regelverk som sikrer varig vern dyrka mark, friluftsområder, 12

13 naturmangfold, kulturminner og allemannsretten Befolkningsveksten må lokaliseres til områder hvor kollektivtilbudet er godt. Potensialet for fortetting må utnyttes betre Follomarka må innlemmes i markaloven Barneskoler må bli omfattet av den «naturlige skolesekken» Mål 2: Naturmangfoldet skal bevares Akershus har svært mange sjeldne og truede arter og viktige naturområder. Naturmangfoldet må sikres for framtida. Naturmangfoldloven skal brukes aktivt for å sikre truede arter og deres leveområder Viktige områder for biologisk mangfold skal beskyttes. Gammelskog, myrer og våtmark samt jordbrukets kulturlandskap er spesielt utsatte Trappe opp skogvernet og legge til rette for en skogsdrift som ivaretar områder som er spesielt viktige for naturmangfoldet Hindre at svartlistede og fremmede arter blir spredd i naturen Tema side 7: Klima og forbruk Hjørnetekst: Klimakampen er en kamp om samfunnsmakt. Det dreier seg om hvilket samfunn vi vil ha. Mål 3: Forbruket skal ikke skade natur og miljø Vann og vassdrag forurenses av sur nedbør, avløpsvann, punktutslipp og avrenning fra jordbruket. Biltrafikken forurenser og plager folk med støy. Vårt høye forbruk øker avfallsmengden. Grenseverdiene for god luftkvalitet skal overholdes. Vinterstid bør det innføres kjøretøyrestriksjoner i byene Fylkeskommunen skal ha strenge miljøkriterier for sine innkjøp. Fylkekommunens egne biler skal gå på fossilfritt drivstoff 13

14 Mest mulig kortreist og økologisk mat i offentlige kantiner og kjøkken. Kjøttfri mandag Minst mulig bruk av veisalting, ingen sprøyting av veikanter Økt innsats for å bedre vannkvaliteten og følge opp vanndirektivet Mål 4: Akershus skal være klimanøytralt innen 2030 De menneskeskapte klimaendringene truer livsgrunnlaget vårt. Vi må både redusere utslippene og tilpasse oss endringene. Akershus skal ha en forpliktende klima- og miljøplan for å bli klimanøytralt innen 2030 Fylkeskommunen skal bli miljøfyrtårn Befolkningsveksten skal ikke føre til økt bilbruk Fylkeskommunen skal støtte kommunene i deres arbeid med klimaplaner Effektiv og miljøvennlig energibruk i bygg. Vi skal bygge aktivhus, passivhus og plusshus, fjerne oljefyrer og legge til rette for grønn energi Tema side 8: Kultur Hjørnetekst: Kultur handler om livskvalitet, for liten og for stor Mål 1: Levende kulturelle fyrtårn og lokale muséer Kunst og kultur forklarer, reflekterer, inspirer, irriterer og utvikler oss som mennesker. Kunnskap om røttene våre gir oss innsikt i den kreativiteten og oppfinnsomheten mennesker har utvist. Videreutvikle Oscarsborg som et kulturelt fyrtårn i Follo Videreutvikle Eidsvoll Verk som et kulturelt fyrtårn på Romerike Støtte Henie Onstad-senteret som et kulturelt fyrtårn i Vestregionen Bidra til at de lokale muséene har økonomi til godt vedlikehold, stor aktivitet og god formidling Styrke den kulturfaglige og museumspedagogiske kompetansen 14

15 Kulturminnene i Akershus skal ivaretas Mål 2: Alle skal kunne oppleve og utøve idrett, kunst og kultur Idrett, kunst og kultur fremmer integrering på tvers av generasjoner og på tvers av kulturer. Bidra til at kommunene bygger nærmiljøanlegg for idrett og fysisk aktivitet Opprette en integreringspris til frivillige som bidrar særskilt til integrering og kulturforståelse Et sterkt fylkesbibliotek som støtter opp om de lokale bibliotekenes virksomhet Aktivitetskort for barn og unge for å gjøre deltakelse for alle mulig Styrke den kulturelle skolesekken både i grunnskolen og i videregående skole og sikre den kulturelle spaserstokken Tema side 9: Næring Hjørnetekst: Akershus skal ha en grønn næringsutvikling med gode og varierte arbeidsplasser Mål 1: Akershus skal være ledende innen grønn teknologi og miljøvennlig landbruk Framtidas næring blir ikke til av seg selv. Vi må støtte kunnskapsmiljøene våre og bidra med såkornkapital til nyskapende næringsutvikling. Spille på lag med kunnskapsmiljøene på Kjeller og Universitetet i Ås (NMBU), og støtte det innovative og grønne klyngesamarbeidet Bidra til grønn såkornkapital (Akershus Teknologifond) Ha en innkjøpspolitikk som fremmer grønn innovasjon og lokal næringsutvikling Stimulere til et aktivt landbruk og produksjon av lokal mat Økologisk landbruk skal ha gode vilkår i Akershus Mål 2: Follo, Romerike og Vestregionen skal ha et godt, framtidsretta og variert arbeidsmarked 15

16 Problembeskrivelser: Det er et mål å utjevne sosiale forskjeller. Et variert næringsliv innen hver av fylkets regioner er avgjørende for å lykkes. Med lokale arbeidsplasser utnytter vi motstrømstrafikken i kollektivnettet. Aktiv bruk av planer for et mer bærekraftig og godt lokalisert næringsliv Offentlige arbeidsplasser legges til knutepunkter i Akershus Det skal være lett og effektivt å reise kollektivt til jobb Legge til rette for mer kunnskapsbaserte arbeidsplasser, spesielt i tilknytning til Oslo lufthavn, og slik bidra til et mer variert arbeidsmarked i denne regionen Tema side 10: Helse Hjørnetekst: Grunnlaget for god helse legges utenfor helsevesenet Mål 1: Vi skal styrke det forebyggende og helsefremmende arbeidet Arealplanlegging og tilrettelegging av bo- og oppvekstsvilkår er viktig for å utvikle og bevare god helse. Fylkeskommunen har ansvaret for å samordne planer som er viktige for folkehelsa i kommunene. Nærmiljøanlegg for folk i alle aldre, som for eksempel turstier, lysløyper, ballbinger og lekeplasser ved alle større boområder, Idrettsanlegg, fotballbaner, skileikanlegg og svømmehaller ved alle skoler Redusere helseskadelig støy. Boområder må være klart adskilte fra næringsområder og trafikkerte veier Universell utforming før 2025 Mål 2: Befolkningens behov skal styre helsetilbudet, ikke kortsiktige økonomiske hensyn Målstyring sammen med nye økonomiske styringsmodeller, har ødelagt mye av vårt helsevesen, vi trenger en tillitsreform i offentlig sektor. Lommeboka avgjør i for stor grad folks bruk av tannhelsetjenesten. 16

17 God styring fordrer tillit til de ansatte Vi vil styrke de fylkeskommunale tilbudene, ikke privatisere helsetjenestene Kommunene og fylkeskommunen må samarbeide om et godt og tilstrekkelig behandlingstilbud innen rus og psykiatri. Tilbudet for barn og unge må styrkes Styrke den offentlige tannhelsetjenesten. Gratis tannhelse for alle under 25 år Etablere en full stilling som voldskoordinator som systematisk arbeider med fysiske, psykiske og seksuelle overgrep Avskaffe foretaksmodellen og tilbakeføre sykehusene til politisk kontroll Tema side 11: Arbeidsliv Hjørnetekst: Fylkeskommunen skal være en attraktiv arbeidsplass og vi skal ha et inkluderende arbeidsliv Mål 1: Trygge ansettelser og et godt arbeidsmiljø Høyresidas politikk svekker arbeidsmiljøloven. Anbud, midlertidige ansettelser og deltidsstillinger gir dårligere arbeidsbetingelser og dårligere pensjonsordninger. Rett til hele stillinger. Ingen ufrivillig deltidsansatte i fylkeskommunen Rett til faste stillinger og lik lønn for arbeid av lik verdi Ingen utvidelse av adgangen til å opprette midlertidige stillinger, og ingen omgjøring av faste til midlertidige stillinger Nei til anbud og konkurranseutsetting av offentlige stillinger Mål 2: Et inkluderende arbeidsliv plass til alle Det er viktig å komme inn i arbeidslivet og beholde jobben når man blir syk. Fylkeskommunen skal legge til rette for et inkluderende arbeidsliv for å bevare god helse, motvirke utstøting og hindre diskriminering. Fylkeskommunen skal bidra med førstegangsstillinger til unge arbeidstakere og bosatte innvandrere som ikke har fått seg annen jobb Fylkeskommunen skal aktivt legge til rette arbeidsplasser for mennesker med nedsatt funksjonsevne 17

18 Fylkeskommunen skal ha stillinger for mennesker som for kortere eller lengre tid har nedsatt arbeidsevne Unødvendig søn- og helgedagsarbeid skal unngås. Skift- og turnusplaner skal legges opp slik at de er mest mulig skånsomme for arbeidstakerne Uønskede arbeidsbelastninger skal unngås. Det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet må videreutvikles Bakside side 12: Hjørnetekst: Velferdssamfunn er velfungerende samfunn. Samfunn med små forskjeller er best for alle. På siden: Lokaldemokrati Nei til tvangssammenslåing av kommuner (Bilde: kart over fylket som bakgrunn) Nederst: Enig, men ikke medlem i SV? Meld deg inn på eller på epost til Sak 4 Landsmøtet Forslag 4.1 Inger Cathrine Kann (84) Del godene i linje 146 erstattes med hovedoverskrift: Frihet for alle, ikke for de få Første avsnitt i det avsnittet erstattes med: 363 Vår mulighet til å bestemme over egne liv og delta i samfunnet er det som gjør oss fri Markedskreftenes dominans på stadig flere arenaer gjør at det bare er de som er rike som har frihet til å velge. For å sikre alle i felleskapet frihet, må de viktigste valgene som utdanning, helse og rent miljø ikke styres av markedskreftene, men tilbys alle gjennom demokratiske beslutningsprosesser. Miljøet er særlig avhengig av at markedskrefter ikke styrer utviklingen. Innstilling: Avvises 18

19 Forslag 4.2 Inger Cathrine Kann (84) Linjenr: 595 NYTT: Der miljøhensyn ikke kan forenes med hensynet til arbeidsplasser, må miljøhensyn prioriteres foran arbeidsplasser. Omstillingsmidler må stilles til rådighet. Her må oljefondet brukes aktivt i investering i miljøvennlig teknologi. Vi må innse at omstillingene til et miljøvennlig samfunn vil bli smertefulle og innebære store endringer i samfunnet. Innstilling: Redaksjonskomitéen innstiller på at første setning i endringsforslaget vedtas. Resten av forslaget avvises. Forslag 4.3 Inger Cathrine Kann (84) Linjenr: 754 Endre overskriften til: 4. Feminisme er frihet Innstilling: Avvises Forslag 4.4 Edel Havin Beukes (21) Forslag nr. 15, Ny tekst siste setning: Det brede regionale samarbeidet må også ha som mål å styrke ytringsfriheten og menneskerettighetene. Innstilling: Avvises Sak 5 Innkomne forslag 1 Nei til svekkelse av arbeidsmiljøloven som vernelov for arbeidstakerne Forslag 1.1 Ronny Kjønsø (95) Viktig sak, men er ikke en uttalelse. Må skrives om eller sløyfes. Uttalelse 1 innarbeides i uttalelse 3 - og den må spisses og faktasjekkes Forslag 1.2 Brit Østby Fredriksen (3) Denne kan gjerne utgå Innstilling til uttalelsen som helhet: Avvist til fordel for R1 2 Europapolitikk Forslag 2.1 Harald Sævareid (18) Overskriften endres til: EØS-avtalen er problemet 19

20 Innstilling: Vedtas Innstilling til uttalelsen som helhet: Vedtas 3 Forsvar arbeidslivets grunnlov Forslag 3.1 Liv-Tone Ruud (44) 1. Endre overskrifta til Forsvar arbeidsmiljøloven 2. Siste setning første avsnitt endres til: Her er fem grunner til å forsvare arbeidsmiljøloven. Faste ansettelser 3. Nytt avsnitt under faste ansettelser, erstatter dagens tekst. Hovedregelen for arbeidslivet må være faste ansettelser. Faste ansettelser gir oss trygghet i hverdagen, og det gir oss friheten til å planlegge våre liv ved blant annet å kunne ta opp boliglån eller stifte familie. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson argumenterer med at midlertidige stillinger vil gi flere et bein innafor arbeidslivet, men flere midlertidige stillinger gir bare flere midlertidige stillinger. Færre vi få fast jobb. Bedrifter vil bli prega av gjennomtrekk, arbeidsfellesskapet brytes opp og folk vil gå fra midlertidighet til midlertidighet. Kvinner vil bli rammet ekstra hardt. Blant aldersgruppa år er det i dag dobbelt så mange kvinner som jobber midlertidig. Regjeringas forslag til arbeidsmiljølov vil øke de økonomiske forskjellene mellom kvinner og menn og frata kvinner økonomisk selvstendighet. Regulert og normal arbeidstid 4. Tillegg etter 1. setning under regulert og normal arbeidstid. De totale rammene for overtid per år økes ikke. Det betyr at du kan pålegges mer overtid i en periode, men mindre i en annen. Du kan ikke selv bestemme når du skal jobbe mye overtid, og når du skal jobbe lite. Det gir liten frihet og fleksibilitet for deg som arbeidstaker. 5.Stryk økt fare for å gjøre feil på jobben i siste setning. Seriøst arbeidsliv 6. Tillegg etter «Resultatet blir økt bruk av leiefirma»: 20

21 Og at det i praksis blir fritt fram for arbeidsgivere å drive ulovlig innleie, så lenge de innleide ikke reiser sak. Når du frykter for muligheten til videre arbeid, eller fordi du har gått videre til et annet utleieforhold vi du som regel ikke gå til sak. Søndagsfri 7. Etter H/FrP regjeringa vil ha mer søndagsåpent. Stryk setningen som begynner med: Der rammes i første omgang osv og erstatt med: Barn har rett til å se foreldre sine. Med søndagsåpne butikker fratar vi barns rett til å se sine foreldre og barn av enslige forsørgere vil bli rammet ekstra hardt. I tillegg til å ramme barna vil dette forslaget ramme tusenvis av ansatte i varehandelen, renholdere, vektere og ansatte innen transport og lager. Forslaget er ikke bare et usosialt forslag med tanke på familieliv og fritid, men det er også et dårlig forslag sett i et klimaperspektiv. Flere søndagsåpne butikker vil gi økt transport og økt klimautslipp. 8. Stryk siste setning: Matprisene vil øke enda mer med søndagsåpne butikker. Forslag 3.2 Akershus SU Avsnitt om Søndagsfri. Legge til etter siste setning: ( ) noe som vil forverre situasjonen til husholdninger med lave inntekter. Middelklassens motvilje mot å handle på lørdag skal ikke gå utover dårlig stilte. ELLER Legge til: ( ) noe som vil forverre situasjonen til husholdninger med lave Dårlig stilte skal ikke sulte fordi middelklassen vil handle på søndager! Forslag 3.3 Brit Østby Fredriksen (3) Legge til: 8 likestillingsgrunner til å forsvare arbeidsmiljøloven Færre kvinner får fast jobb Boliglån i det blå Utrykt å stifte familie Diskriminering av gravide og småbarnsforeldre Tilbakeslag av likelønn Vanskeligere å hente i barnehagen Uforutsigbar kvelds- og søndagsjobbing Mer tradisjonelle kjønnsrollemønstre 21

22 Forslag 3.4 Ørn Terje Foss (51) Slett avsnittet "Rettferdig pensjonsalder": Rettferdig pensjonsalder H/Frp-regjeringa vil fjerne dagens ordning der de som fyller 70 år kan avslutte arbeidslivet på en verdig måte. Grensen foreslås endret til 72 eller 75 år. Det åpnes opp for å begrense adgangen til bedriftsinterne aldersgrenser der arbeidsforholdet opphører ved fylte 67 år. Resultatet gir økt alder for opphør av arbeidsforholdet for noen og økning i sykefravær, uførhet og arbeidsløshet for andre. Forslag 3.5 Dag Westhrin (63) Endre avsnittet «Rettferdig pensjonsalder»: Regjeringen har foreslått å endre arbeidsmiljøloven 15 nr. 3 slik at arbeidsforholdet kan bringe til opphør ved fylte 72 alternativt 75 år. Akershus SV er mot å heve grensen på 70 år. Øvrige deler av forslaget tas inn Innstilling til uttalelsen som helhet: Avvises til fordel for R1 4 NATO fremmer ikke den norske befolkningens sikkerhet Forslag 4.1 Mari Ann Berg (67) Stryke punkt 6 i uttalelsen: Nato fremmer ikke befolkningens sikkerhet Hele uttalelsen bør omarbeides for å dekke overskriften eller utgå. Innstilling: Avvises Innstilling til uttalelsen som helhet: Vedtas som intern uttalelse 5 Klimapolitikk foran Paristoppmøte Forslag 5.1 Sylvi Ofstad Samstag (36) Sjette linje ovenfra etter foregangsland: " Det er også store energimengder å hente gjennom nasjonale og kommunale enøktiltak. Å satse ensidig på utbygging av ny alternativ energi må balanserer mot vern om naturmiljøet og naturens mangfold." 22

AKERSHUS SV FYLKESPROGRAM 2015-2019. Frihet i fellesskap

AKERSHUS SV FYLKESPROGRAM 2015-2019. Frihet i fellesskap AKERSHUS SV FYLKESPROGRAM 2015-2019 Vi velger kollektivtrafikken Milliarder til E18 i Asker og Bærum eller kollektivsatsing i hele fylket? Gjermund Skaar Bærum, født 1978 1.kandidat Ei sone for hele Oslo

Detaljer

PROGRAMKOMITEENS FORSLAG

PROGRAMKOMITEENS FORSLAG AKERSHUS SV FYLKESPROGRAM 2015-2019 Hva vil du? Omslagsbilde kommer PROGRAMKOMITEENS FORSLAG Kollektivtrafikk Et raskt, effektivt og miljøvennlig kollektivtilbud gir størst frihet og skal være for alle.

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt på Sørmarka kurs- og konferansesenter 7.-8. februar 2015.

Årsmøtet ble avholdt på Sørmarka kurs- og konferansesenter 7.-8. februar 2015. Årsmøtet ble avholdt på Sørmarka kurs- og konferansesenter 7.-8. februar 2015. Tilstede Delegater: Rannveig Kvifte Andresen, Gjermund Skaar, Brit Østby Fredriksen, Anders Ekeland, Marianne Moltke-Hansen,

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario:

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Oppgave 1. Strømforbruk: I Trøndelag er det spesielt viktig å redusere strømforbruket i kalde perioder midtvinters,

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Forslag fremmet i debattene

Forslag fremmet i debattene Vedlegg 2 til protokollen: Forslag fremmet i debattene Innstillingene er fra redaksjonskomiteen på årsmøtet. Sak 5 budsjett - forslag Forslag B.1 Fylkessekretær Stryk andre føring av «regnskap»: Kr 15

Detaljer

Totalt 35 delegater fra 16 lokallag. Representantskapet var med det vedtaksdyktig.

Totalt 35 delegater fra 16 lokallag. Representantskapet var med det vedtaksdyktig. Akershus SVs representantskap Mandag 10. mars kl. 1800 Fylkestingssalen, Galleri Oslo Delegater til stede: Rannveig Kvifte Andresen, Brit Østby Fredriksen, Eskild Gausemel Berge, Marianne Moltke-Hansen,

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Hefte 3 innkomne forslag

Hefte 3 innkomne forslag Hefte 3 innkomne forslag 3-1 Forslag til årsmøte saken «VALG» Fra Marthe Hammer og Marianne Sæhle : Styret i Bergen SV bes om at det velges en kvinnepolitisk leder for Bergen SV. Styret i Bergen SV velger

Detaljer

Akershus SVs representantskap 3. september, kl. 18:00 Galleri Oslo, fylkestingssalen

Akershus SVs representantskap 3. september, kl. 18:00 Galleri Oslo, fylkestingssalen Akershus SVs representantskap 3. september, kl. 18:00 Galleri Oslo, fylkestingssalen Til stede: Rannveig Kvifte Andresen, Gjermund Skaar, Brit Østby Fredriksen, Marianne Moltke-Hansen, John Harald Sand,

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017.

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2018 Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. FORMÅL MED HANDLINGSPROGRAMMET Ungdommens fylkesting ønsker å bli tatt på alvor. Handlingsprogrammet er

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand Fylkeskommunens roller og oppgaver Utviklingsaktør Demokratisk

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

velger du bort søndagen

velger du bort søndagen velger du bort søndagen Sjekk ditt kommuneparti på: www.sondagsalliansen.no? søndagsmiddag hviletirsdag lesedag IDRETTSGLEDE hviledag bare hverdag søndagstur søndagshandel mandagsmiddag KJÆRE VELGER 14.

Detaljer

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 1 GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 Vedtatt av landsmøtet 22.11.2015 1. Kamp mot mobbing og tiltak for psykisk og fysisk velvære i skolen Mobbing er til tross for sterkt fokus på saken stadig

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postmottak@asd.dep.no Endringer i arbeidsmiljøloven Norges Kommunistiske Parti (NKP) i Østfold

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

NYHETSBREV ARBEIDSLIV

NYHETSBREV ARBEIDSLIV NYHETSBREV ARBEIDSLIV Desember 2014 Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen fremmet den 5. og 12. desember 2014 forslag til en rekke, betydelige endringer i arbeidsmiljølovens

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar

Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar Klimautfordringene omfatter oss alle Paris-avtalen: Alle forvaltningsnivåer skal med : All levels

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013? 2. Utvide muligheten til kompetanseheving

Detaljer

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv Aust-Agder FrP VALGPROGRAM 2017 Folk kan tenke selv Åshild Bruun-Gundersen 1. kandidat 30 år, fra Arendal Byggingeniør Brenner for: Samferdsel, utdanning og velferdsteknologi. Ingelinn Lossius-Skeie 2.

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?»

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» «Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» Er den norske arbeidslivsmodellen truet? #1: Ja. #2: Ja, av den blåblå regjeringen #3: Ja, av manglende politisk utvikling Fra sak til verdi Flytter verdier velgere?

Detaljer

Linje forslaget er det samme som forslag 1. Redkoms innstilling: Avvises Se begrunnelse over.

Linje forslaget er det samme som forslag 1. Redkoms innstilling: Avvises Se begrunnelse over. Redaksjonskomiteens innstillinger Politisk plattform FORSLAG 1: Forslagsstiller: Delegat 33 Øystein Fjæra Linje 69-111 Redkoms innstilling: Avvises De språklige endringene vurderes ikke å bedre teksten.

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

1/1 Godkjenning av innkalling. 1/2 Saksliste. 1/3 Godkjenning av dagsorden

1/1 Godkjenning av innkalling. 1/2 Saksliste. 1/3 Godkjenning av dagsorden 1/1 Godkjenning av innkalling Alle innkallinger ble sendt innen fristene fastsatt i vedtektene. Innkalling ble godkjent. 1/2 Saksliste 1. Konstituering 2. Fylkesprogrammet 2015-2019 3. Beretning 4. Landsmøte

Detaljer

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først.

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. KOMMUNEVALGPROGRAM RYGGE SV 2015 2019 Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. Vi sier nei til

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

SViPosten - medlemsblad for Ski SV

SViPosten - medlemsblad for Ski SV SViPosten - medlemsblad for Ski SV DEL GODENE NR. 1 - MARS 2015 Utgiver: Ski SV v/ronja Andresen, V.åsen 7, 1405 Langhus ronja.andresen@gmail.com INNHOLD: - Nominasjons- og programmøte - Studiesirkel -

Detaljer

Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan. Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål

Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan. Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål Energistrategi i Sandnes Historikk Miljøplan 1995 Egne mål og tiltak Miljøplan

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Sammendrag «Norge som energinasjon kan og skal gå foran. Næringslivet skal bidra aktivt til å løse klimautfordringene.» Tid for handling

Detaljer

Sak 2 Hovedkrav. Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne endringsforslag. Dato: sv.no/landsmote #svlm

Sak 2 Hovedkrav. Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne endringsforslag. Dato: sv.no/landsmote #svlm Sak 2 Hovedkrav Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne endringsforslag Dato: 19.03.2017 /landsmote #svlm /landsmote #svlm 1 2 RED1: Ny retning, ny regjering 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken Midlertidig tilsetting i arbeidslivet Dette sier TML om bruk av midlertidige tilsatte Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

Detaljer

Nittedal kommune

Nittedal kommune Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-2020 Kortversjon 1 Klima- og energiplan Hva er det? Kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning på våre

Detaljer

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 2 06.07.15 20:57 NÅR ER «ETTER OLJA»? Før 2050. Oljealderen er snart slutt. Ikke fordi olje- og gassressursene tar slutt, men fordi vi må la

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 11/15 Behandling: Vedtak: Hansen (SV) stilte følgende spørsmål til ordfører: «Karmøy støtter sine

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2014 Tid: Kl. 10.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2014 Tid: Kl. 10.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2014 Tid: Kl. 10.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken

Detaljer

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012 ÅM 0 POLITISKE UTTALELSER Redaksjonskomiteens innstilling Redaksjonskomiteen innstiller på at Oslo Venstres årsmøte behandler uttalelser. Redaksjonskomiteens innstiller på at følgende uttalelser behandles:

Detaljer

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Vår referanse: Deres referanse: Dato: 2013-0404 14/2614 24.09.2014 Arbeids- og sosialdepartementet postmottak@asd.dep.no p.b 9029 Grønland 0133 Oslo Tlf 21 01 36 00 Faks 21 01 38 00 post@parat.com Høring

Detaljer

Klimaundersøkelsen 2017

Klimaundersøkelsen 2017 Oslo kommune Klimaetaten Klimaundersøkelsen 2017 Atferd og holdninger blant Oslos innbyggere Om undersøkelsen Klimamål og utslipp Oslo skal kutte 50 prosent av utslippene innen 2020. Det kommer til å forandre

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

VI TAKKER FOR AT DERE VIL BIDRA MED RÅD I ARBEIDET MED NY FOLKEHELSEMELDING.

VI TAKKER FOR AT DERE VIL BIDRA MED RÅD I ARBEIDET MED NY FOLKEHELSEMELDING. VI TAKKER FOR AT DERE VIL BIDRA MED RÅD I ARBEIDET MED NY FOLKEHELSEMELDING. PROGRAM FOR DAGEN ER: 09.00 Oppmøte for innregistrering - frukt og kaffe. Det kan ta litt tid å få innregistrert alle, slik

Detaljer

Protokoll Akershus SVs årsmøte 2014

Protokoll Akershus SVs årsmøte 2014 Årsmøtet ble avholdt på Thon hotell Triaden i Lørenskog 8-9. februar 2014. Tilstede Delegater: Rannveig Kvifte Andresen, Gjermund Skaar, Brit Østby Fredriksen, Vilde Folland, Marianne Moltke-Hansen, Hanne

Detaljer

Sak 4 Uttalelser. Landsstyrets forslag til behandling av innkomne uttalelser. Dato: sv.no/landsmote #svlm

Sak 4 Uttalelser. Landsstyrets forslag til behandling av innkomne uttalelser. Dato: sv.no/landsmote #svlm Sak 4 Uttalelser Landsstyrets forslag til behandling av innkomne uttalelser Dato: 16.03.2017 /landsmote #svlm /landsmote #svlm Forslag til behandling av innkomne uttalelser Landsstyret innstiller på at

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET NOU 2004: 5 NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET ET ARBEIDSLIV FOR TRYGGHET INKLUDERING VEKST 20. FEBRUAR 2004 Ark 1 NOEN UTVIKLINGSTREKK Høy deltakelse i arbeidslivet (73 %) Høy yrkesdeltakelse blant kvinner

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt på Sørmarka kurs- og konferansesenter februar 2016.

Årsmøtet ble avholdt på Sørmarka kurs- og konferansesenter februar 2016. Årsmøtet ble avholdt på Sørmarka kurs- og konferansesenter 6.-7. februar 2016. Tilstede Delegater: Rannveig Kvifte Andresen, Gjermund Skaar, Brit Østby Fredriksen, Anders Ekeland, Marianne Moltke-Hansen,

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

PS15/26Interpellasjon

PS15/26Interpellasjon PS15/26Interpellasjon Side615 Interpellasjon til Bodø bystyres møte 26.mars 2015 Bodø kommunes ansvar for et seriøst arbeidsliv Ordfører. I skriftlig spørsmål til ordfører i bystyremøte 12.februar avviste

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune

KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune H H KLARE FOR HYDROGEN Akershus og Oslo er den perfekte regionen for innføring av hydrogenbiler: klimavennlig hydrogenproduksjon et økende

Detaljer

Hvordan lykkes med lokal samfunnsutvikling?

Hvordan lykkes med lokal samfunnsutvikling? Hvordan lykkes med lokal samfunnsutvikling? Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-HiOA Bylivkonferansen, Haugesund, 2017 Bakgrunn: Arealutviklingen i Norge er ikke bærekraftig Siden 1960tallet har utviklingen fulgt

Detaljer

6. september 2016, kl. 18:00 Fylkestingssalen, Galleri Oslo

6. september 2016, kl. 18:00 Fylkestingssalen, Galleri Oslo 6. september 2016, kl. 18:00 Fylkestingssalen, Galleri Oslo Til stede: Rannveig Kvifte Andresen, Anders Ekeland, Ronny Kjønsø, Edvard Bjørnson, Gjermund Skaar, Edel Havin Beukes, Halvor Ekeland, Gjermund

Detaljer