TE 46/TE 46-ATC TE 56/TE 56-ATC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TE 46/TE 46-ATC TE 56/TE 56-ATC"

Transkript

1 TE 46/TE 46-ATC TE 56/TE 56-ATC Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Kasutusjuhend Lietoßanas pamåcîba Instrukcija de en fr it nl pt es da fi sv et lv lt

2

3

4 TE-Y TE 46 / TE 46-ATC 8 SDS max TE 56 / TE 56-ATC

5 TE 46/TE 46-ATC/TE 56/TE 56-ATC kombihammer Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med maskinen når den overlates til andre personer. Bruksanvisningen. Generell informasjon. Indikasjoner og deres betydning -Advarsel- Dette ordet brukes for å rette fokus på potensielt farlige situasjoner som kan føre til mindre personskader eller skader på utstyret eller annen eiendom. -Informasjon- For brukshenvisninger og andre nyttige informasjoner.. Tegnforklaringer Varselskilt Betjenings- og grafiske elementer Avtagbar dybdemåler Funksjonsvelger Av/på bryter lås Av/på bryter Ledning Tyveribeskyttelsesindikator (valgfri) Låsesymbol Service indikator Redusert kraft indikator (50%) Bryter for redusert kraft (50%) Sidehåndtak Chuck Generell advarsel Symboler Les bruksanvisningen før bruk Utstyrt med tyveribeskyttelse Advarsel: Elektrisitet Låsesymbol Advarsel: Varm overflate Avfall bør resirkuleres Innhold side. Generell informasjon 9. Beskrivelse 9 3. Verktøy og tilbehør 9 4. Tekniske data Sikkerhetstips Før bruk Betjening Vedlikehold Feilsøking Avhending/gjenvinning 99. Produsentens garanti for maskiner 00. EU-samsvarserklæring 00 Disse numrene refererer til tilhørende bilde. Bildene finnes på omslaget. La disse sidene være framme ved gjenmgåelse av bruksanvisningen. I denne bruksanvisningen brukes betegnelsen "maskinen" alltid om kombihammeren TE46/TE46-ATC/TE56/ TE 56-ATC. Lokalisering av identifikasjonsdata på maskinen Type betegnelsen kan leses på maskin skiltet og serie nummeret på motorhusets side. Skriv ned disse dataene i bruksanvisningen og referer alltid til dem ved henvendelse til din salgsrepresentant eller til Motek senter. Type: Seriennummeret: 9

6 . Beskrivelse Riktig bruk Maskinen er beregnet for boring i betong og mur. Maskinen er også egnet til lett til middels meisling. Maskinen er beregnet for bruk på: Byggeplasser, verksteder, til revering, ombygging og konstruksjonsarbeid. Bruk maskinen kun når den er knyttet til hovedledning med en spenning og frekvens som er i overenstemmelse med informasjonen på typeskiltet. Maskinen en en elektrisk drevet bore- og meiselhammer med pneumatisk slagmekanisme. ATC-funksjonen TE 46-ATC/TE 56-ATC (Active Torque Control) tilbyr brukeren et ekstra vern ved boring. Maskinen er utstyrt med et elektronisk overlastvern. Ved varig overlasting av maskinen vil motorens omdreiningstall reduseres og hvis det er nødvendig stanser motoren. Hvis av/på bryter slippes og trykkes igjen, har motoren straks full ytelse. Ved gjenstart må man derfor passe på at man holder maskinen godt fast med begge hendene. Manipulering eller modifisering av maskinen er ikke tillatt. For å unngå risiko for skade, bruk kun originalt Hilti tilbehør og tilleggsutstyr. Følg informasjonen i bruksanvisningen ang. bruk, stell og vedlikehold. Maskinen er beregnet for profesjonelt bruk. Maskinen må kun brukes, vedlikeholdes og repareres av trent personale. Dette personalet må informeres om eventuelle farer som kan oppstå. Maskinen og dens tilbehør kan medføre fare hvis den brukes av utrent personell eller ikke brukes som beskrevet. Maskinen får kun benyttes for hånd. Tyveribeskyttelse (valgfri) Maskinen kan hvis ønskelig utstyres med funksjonen "tyveribeskyttelse". Hvis maskinen er utstyrt med denne funksjonen, kan den bare aktiveres med tilhørende aktiveringsnøkkel. Chuck (TE 46/TE 46-ATC): Hurtigveksel-Chuck TE-T Chuck (TE 56/TE 56-ATC): Hurtigveksel-Chuck TE-Y (SDS max.) Brytere: Hastighets-kontrollbryter for myk anboring Funksjonsvelger: Boring med slag, Boring uten slag, Meiselfunksjon, Meisel-justeringsfunksjon (4 ganger justérbar) Ytelsesvalg full eller halv ytelse Tinnløs av/på bryter kan sperres i meiseldrift Håndtak: Dreibare sidehåndtak Vibrasjonsabsorberende grep Vern: Mekanisk clutch Ekstra ATC "Active Torque Control" (TE 46-ATC/TE 56-ATC) Smøring: Gir og slagmekanismen Visning med lyssignal: Ytelsesvisning fra "full og halv" ytelse (halv ytelse orange) Servicevisning med lyssignal (gult) Visning av tyveribeskyttelse (valgfri) (blinker gult) Deler som følger med: Kombihammer Transportkoffert 50 ml greas Pussefille Bruksanvisning 3. Verktøy og tilbehør Chuck TE 46/TE 46-ATC TE-T TE 56/TE 56-ATC TE-Y Hardmetall bor TE 46/TE 46-ATC 6 3 mm TE 56/TE 56-ATC 40 mm Stiftbor TE 46/TE 46-ATC 40 mm TE 56/TE 56-ATC mm Slagkrone bor TE 46/TE 46-ATC mm TE 56/TE 56-ATC mm Diamantborekroner PCM TE 46/TE 56 TE 46-ATC/TE 56-ATC 4 87 mm Meisel Spiss-, flat- og formmeisel TE 46/TE 46-ATC med TE-T ende TE 56/TE 56-ATC med TE-Y ende 9

7 Setterverktøy TE 46/TE 46-ATC Setterverktøy med TE-T ende TE 56/TE 56-ATC Setterverktøy med TE-Y ende Hurtigspennchuck Hurtigspennchuck 6008 for tre og metall med sylinderskaft eller 6kant TE 46/TE 46-ATC Chuckholder TE56/TE56-ATC Chuckholder Bor til tre 0 3 mm Bor til metall inntil 0 mm Visp Visp med sylinderskaft eller 6kant mm Støvoppsamlingsarding TE DRS-S Tyveribeskyttelse TPS (Theft Protection System) med Company Card, Company Remote og TPS-K aktiveringsnøkkel valgfri 4. Tekniske data Opptatt effekt TE 46/TE 46-ATC 050 W TE 56/TE 56-ATC 00 W Spenning 00 V 0 V 0 V 30 V 40 V Strøm TE 46/TE 46-ATC 5,8 A 3,6 A 6,8 A 6,5 A 6,3 A TE 56 / TE 56-ATC 6,3 A 4, A 7,0 A 6,8 A 6,6 A Nettfrekvens Hz Vekt i henhold til TE 46/TE 56 6,3 kg EPTA-prosedyre 0/003 TE 46-ATC/TE 56-ATC 7,0 kg Dimensjoner (l b h) TE mm TE46-ATC mm TE mm TE56-ATC mm Hastighet ved boring med slag 480 o/min Hastighet ved boring uten slag TE 46-ATC/TE 56-ATC 70 o/min Slagenergi (full ytelse) 7,0 Nm (J) Slagenergi (halv ytelse) 3,5 Nm (J) Boromeråde i betong/mur TE 46/TE 46-ATC 6 3 mm (hardmetall bor) TE 56/TE 56-ATC 40 mm Stiftbor TE 46/TE 46-ATC 40 mm TE 56/TE 56-ATC mm Borkroner til metallbor TE 46/TE 46-ATC mm TE 56/TE 56-ATC mm Diamantborekroner PCM TE 46-ATC/TE 56-ATC 4 87 mm Boromeråde i tre: Trebor 0 3 mm Boromeråde i metall: Massivt metall inntil 0 mm Borekapasitet i medium-hard betong 0 mm: 350 mm/min. Dobbelt isolert (EN 60745) Beskyttelsesklasse II Z Mekanisk clutch Elektronisk clutch ATC (TE 46-ATC/TE 56-ATC) Vibrasjonsabsorberende grep og sidehåndtak Støyimmunitet Iht. EN Radio og TV forstyrrelsesdemping Iht. EN

8 Lyd-og vibrasjonsinformasjoner (ifølge EN 60745): TE 46 TE 46-ATC TE 56 TE 56-ATC Typisk A-lydnivå (LwA): 03 db (A) 03 db (A) 03 db (A) 03 db (A) Typisk A-emisjons- og lydtrykknivå (LpA): 9 db (A) 9 db (A) 9 db (A) 9 db (A) Usikkerheten er 3 db for nevnte lydnivå iht. EN Bruk hørselvern! Vibrasjonsverdier, tre aksler (vibrasjonsvektorsum) målt iht. EN praa: 005 Boring i metall, (a h, D) <,5 m/s 4,0 m/s målt iht. EN prab: 005 Hammerboring i betong, (a h, HD) 4,0 m/s 5,0 m/s 7,0 m/s 6,0 m/s Meisling, (a h, Cheq): 6,0 m/s 5,5 m/s 3,0 m/s 3,0 m/s Usikkerhet (K) for vibrasjonsverdier, tre aksler:,5 m/s,5 m/s,5 m/s,5 m/s Med forbehold om tekniske endringer 5. Sikkerhetstips 5. Generelle sikkerhetsinformasjoner OBS! Les gjenm alle anvisningene. Feil ved overholdelsen av nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader. Det nedenstående anvendte uttrykket "elektroverktøy" gjelder for strømdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteridrevne elektroverktøy (uten ledning). TA GODT VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE. 5.. Arbeidsplassen a) Hold arbeidsområdet rent og ryddig. Rotete arbeidsområder og arbeidsområder uten lys kan føre til ulykker. b) Ikke arbeid med maskinen i eksplosjonsutsatte omgivelser - der det befinner seg brennbare væsker, gass eller støv. Elektroverktøy lager gnister som kan antenne støv eller damper. c) Hold barn og andre personer unna når elektroverktøyet brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen over maskinen. 5.. Elektrisk sikkerhet a) Støpselet til maskinen må passe inn i stikkontakten. Støpselet må ikke forandres på en som helst måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordede maskiner. Bruk av støpsler som ikke er forandret på og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektriske støt. b) Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som rør, ovner, komfyrer og kjøleskap. Det er større fare ved elektriske støt hvis kroppen din er jordet. c) Hold maskinen unna regn eller fuktighet. Dersom det kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen for elektriske støt. d) Ikke bruk ledningen til andre formål, f.eks. til å bære maskinen, henge den opp eller trekke den ut av stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe 94 kanter eller maskindeler som beveger seg. Med skadede eller opphopede ledninger øker risikoen for elektriske støt. e) Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du kun bruke en skjøteledning som er godkjent til utendørs bruk. Når du bruker en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk, reduseres risikoen for elektriske støt Personsikkerhet a) Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå fornuftig frem når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk maskinen når du er trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av maskinen kan føre til alvorlige skader. b) Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke vernebriller. Bruk av personlig verneutstyr som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm eller hørselvern - avhengig av type og bruk av elektroverktøyet - reduserer risikoen for skader. c) Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. Forviss deg om at på-/av-bryteren står i "AV"-posisjon før du setter støpselet inn i stikkontakten. Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer maskinen eller kobler maskinen til strømmen i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell. d) Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på elektroverktøyet. Et verktøy eller en nøkkel som befinner seg i en roterende maskindel, kan føre til skader. e) Ikke overvurder deg selv. Sørg for å stå stødig og i balanse. Dermed kan du kontrollere maskinen bedre i uventede situasjoner. f) Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smykker. Hold hår, tøy og hansker unna deler som beveger seg. Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme inn i deler som beveger seg.

9 g) Hvis det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinnretninger, må du forvisse deg om at disse er tilkoblet og brukes på korrekt måte. Bruk av disse innretningene reduserer farer på grunn av støv Aktsom håndtering og bruk av elektroverktøy a) Ikke overbelast maskinen. Bruk et elektroverktøy som er beregnet til den type arbeid du vil utføre. Med et passende elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det angitte effektområdet. b) Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/av-bryter. Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås av eller på, er farlig og må repareres. c) Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører innstillinger på maskinen, skifter tilbehørsdeler eller legger maskinen bort. Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet starting av maskinen. d) Elektroverktøy som ikke er i bruk må oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av personer som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest disse anvisningene. Elektroverktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer. e) Vær nøye med vedlikeholdet av maskinen. Kontroller om bevegelige maskindeler fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet, slik at dette innvirker på maskinens funksjon. La skadede deler repareres før maskinen brukes. Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken til mange uhell. f) Hold skjæreverktøyene skarpe og rene. Godt stelte skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte fast og er lettere å føre. g) Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy osv. i henhold til disse anvisningene og slik det er foreskrevet for denne spesielle maskintypen. Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøy til andre formål enn det som er angitt kan føre til farlige situasjoner Service a) Maskinen din skal alltid kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler. Slik opprettholdes maskinens sikkerhet. 5. Produktspesifikke sikkerhetsinstrukser f) Unngå å berøre roterende deler. Koble først til maskinen på arbeidsområdet. g)for å unngå risiko for snubling hold alltid ledningene bakover ved jobbing. 5.. Aktsom håndtering og bruk av elektroverktøy a)sørg for at verktøyet i bruk er kompatibelt med chucksystemet, og at det er festet riktig i chucken. b)ved strømbrudd: Slå av maskinen, trekk ut støpselet Elektrisk sikkerhet a) Kontroller arbeidsområdet for skjulte elektriske ledninger, gass- og vannrør før du starter arbeidet, f.eks. ved hjelp av en metalldetektor. Eksterne metalldeler på maskinen kan bli strømførende ved at f. eks. en strømførende kabel utilsiktet blir skadet. Dette innebærer en alvorlig fare for elektrisk støt. b)kontroller ledningen til maskinen med jevne mellomrom og la en fagmann skifte den hvis det er feil på den. Kontroller skjøteledninger med jevne mellomrom og skift ut hvis det er feil på disse. Ikke ta på ledningen hvis den skades under arbeid. Koble fra ledningen. Skader på ledninger og skjøteledninger innebærer en fare for elektrisk støt. c)ikke minst hvis du ofte bearbeider ledende materialer, bør skitne maskiner med jevne mellomrom derfor kontrolleres av Motek service. Støv, især av ledende materialer, eller fuktighet på maskinens overflate gjør at det er vanskelig å holde den, og under ugunstige forhold kan det føre til elektrisk støt Arbeidsplassen a)sørg for god belysning på arbeidsplassen. b)sørg for at arbeidsplassen er godt luftet. Arbeidsplasser med dårlig ventilasjon kan føre til helseskader på grunn av støvbelastning Verneutstyr for brukeren Mens maskinen er i gang, må brukeren og personer i umiddelbar nærhet bruke egnete vernebriller, hjelm, hørselvern, arbeidshansker og hvis det ikke brukes støvavsug, må man også bruke støvmaske. 5.. Personsikkerhet a)bruk hørselsvern. Påvirkning av støy kan føre til hørselstap. b)bruk ekstrahåndtakene som ble levert sammen med maskinen. Tap av kontroll kan føre til skader. c)hold alltid maskinen fast med begge hendene i de fastlagte grepene. Hold maskinen, spesielt grepet, tørt, rent og fritt for olje og fett. d)hvis maskinen brukes uten støvavsuget, må man bruke støvmaske når arbeidet forårsaker støv. e)ta pauser fra arbeidet og foreta avspennings- og fingerøvelser for å øke blodgjenmstrømningen i fingrene. Bruk vernebriller Bruk hjelm Bruk hørselsvern Bruk arbeidshansker Bruk støvmaske 95

10 6. Før bruk Maskinen må ikke være tilkoblet strøm. 6. Fest sidehåndtaket. Løsne sidehåndtaksklemmen ved å vri på sidehåndtaket.. Skyv sidehåndtak/klemmen over chucken og på skaftet. 3. Vri håndtaket til ønsket posisjon. 4. Fest håndtaket ved å vri på grepet. 6. Fest dybdemåleren. Løsne sidehåndtaksklemmen ved å vri på sidehåndtaket.. Skyv dybdemåleren under holderen til sidehåndtaket og inn i de to styreboringene. (Dybdemåleren kan festes oppe eller 90 forskjøvet på motsatt side av funksjonsvelgeren.) 3. Fest sidehåndtaket ved å vri på grepet. 6.3 Bruk av skjøteledning Bruk skjøteledning som er godkjent for innsatsomerådet og som har stort k tverrsnitt. Anbefalte min. tverrsnitt og maks. kabellengder: Strøm Ledertverrsnitt AWG spenning,5 mm,0 mm,5 mm 3,3 mm 4 00 V 30 m 50 m 0 0 V 0 m 30 m 40 m 50 m 75 ft 5 ft 0 40 V 50 m 00 m Ikke bruk skjøteledning med,5 mm og 6 AWG ledertverrsnitt. 6.4 Bruk av generator eller transformator Maskinen kan drives med en generator eller transformator, når følgende betingelser er oppfylt: Vekselspenning, utløpseffekt minst 600 W. Driftsspenningen må til enhver tid være innenfor +5% og 5% i forhold til spenningen. Frekvensen Hz; aldri over 65 Hz. Automatisk spenningsregulator med startforsterkning. Ingen andre maskiner får drives samtidig av generatoren/transformatoren. Når andre maskiner skrus av eller på kan det føre til under- eller overspenningstopper som kan skade maskinen. 6.5 Aktivere maskinen (tyveribeskyttelse) (Valgfritt er ikke tilgjengelig i alle utførelsene) Ytterligere, detaljert informasjon om aktivering og bruk av tyveribeskyttelse finner du i bruksanvisningen "Tyveribeskyttelse".. Koble maskinens støpsel til en stikkontakt. Den gule tyveribeskyttelseslampen blinker. Maskinen er nå klar til å motta signal fra aktiveringsnøkkelen.. Still aktiveringsnøkkelen direkte på låsesymbolet. Så snart den gule tyveribeskyttelseslampen slukkes, er maskinen aktivert. -Informasjon- Avbrytes strømtilførselen, f.eks. ved bytte av arbeid, kan maskinen fortsatt brukes i ca. 0 minutter. Ved lengre avbrytelser må maskinen aktiveres med aktiveringsnøkkelen.ruksanvisningen TPS- tyverisikrings system). 7. Betjening OBS! Hvis boret står fast, slår maskinen ut til siden. Sidehåndtaket må alltid være festet når maskinen er i bruk. Hold alltid maskinen med begge hender, slik at det oppstår et motmoment og den mekaniske clutchen løses ut hvis boret står fast. Bruk klemmer eller en skrutvinge for å feste løse arbeidsdeler. TE 46-ATC/TE 56-ATC: Hvis det bores i et hjørne kan ATCen ikke reagere raskt k på vridningen utover. 96 -Advarsel- Verktøyet kan bli veldig varmt ved bruk. Man kan forbrenne hendene. Bruk arbeidshansker ved bytte av verktøy. 7. Bruk av verktøy. Koble fra ledningen.. Sørg for at tangen på verktøyet er ren og med litt fett. Gjør den ren og ta på litt fett hvis nødvendig.

11 3. Sjekk tilstanden til pakningen på støvkappen og sjekk om den er ren. Rengjør den om nødvendig og erstatt den hvis pakningen er ødelagt (se avsnitt 8). 4. Før verktøyet inn i chucken og vri det med lett mottrykk, inntil det festes i styresporene til tangen. 5. Trykk verktøyet inn i chucken inntil man kan høre at det er festet. 6. Dra i verktøyet for å forsikre deg om at det er godt festet. 7. Fjerning av verktøyet. Koble fra ledningen.. Løsne chucken ved å oppheve verktøysperren. 3. Dra ut verktøyet. 7.3 Justere dybdemåleren. Løsne skruen på dybdemåleren.. Justér dybdemåleren til ønsket posisjon. 3. Skru fast skruen på dybdemåleren. 7.4 Boring med full slagkraft ( ) -Advarsel- Materialet kan splinters ved boring Løst materiale kan gjøre skade på kroppen og øynene Bruk vernebriller, arbeidshansker og bruk også støvmaske hvis støvavsuget ikke er i bruk -Advarsel- Maskinen og boringen avgir støy Overdreven støy kan ødelegge hørselen Bruk hørselvern. Vri funksjonsvelgeren til stillingen "Full slagkraft" til den festes.. Still sidehåndtaket i ønsket posisjon og sjekk at det er montert riktig og godt festet. 3. Koble til ledningen. 4. Fastlegg borekapasitet. Full borekapasitet: Når ledningen er satt i kontakten er maskinen alltid innstilt på full borekapasitet. Halv borekapasitet: Trykk på knappen "halv borekapasitet" (borekapasitetsindikatoren lyser). Trykker man på knappen "halv borekapasitet" en gang til, skrus den over til full borekapasitet. 5. Plassér fronten av boret der hullet skal bores. 6. Trykk sakte på av/på bryter (bor med sakte hastighet til boret er sentrert i hullet). 7. Trykk bryteren inn så langt det går, hvis du ønsker å fortsette med full hastighet. 8. Ikke utøv ekstra trykk. Borekapasiteten økes ikke ved mer trykk. Mindre trykk forlenger levetiden til verktøyet. 9. Ved boring av gjenmgående hull, unngå å slå ut en rose ved å redusere hastigheten like før du borer igjenm. -Informasjon- Jobbing ved lave temperaturer: Maskinen trenger en min. driftstemperatur før slagmekanismen jobber. For å oppnå denne min. driftstemperaturen, sett maskinen ned og la den gå på tomgang. Hvis nødvendig, gjenta prosessen inntil slagmekanismen jobber. Active Torque Control (TE 46-ATC/TE 56-ATC) Maskinen er i tillegg til den mekaniske clutchen utstyrt med et Active Torque Control system. Dette systemet tilby en ytterligere vern når man borer og får en kiling av borret som fører til en ukontrollert rotasjon på maskinen, som f. eks. når boret er klemt fast i armering eller ved utilsiktet pressing av verktøyet. Når ATC-systemet er utløst, sett maskinen i drift igjen, ved å slippe av/på bryter og trykk på den en gang til, etter at motoren har stoppet helt opp (en "klikke-lyd" signaliserer at maskinen er driftsklar igjen). Velg en arbeidsstilling hvor maskinen kan dreie fritt mot klokken (sett fra operatøren). Hvis dette ikke er mulig, kan ATCen ikke reagere. 7.5 Boring uten slagkraft ( ) (kun TE 46-ATC/TE 56-ATC). Vri funksjonsvelgeren til stillingen "Boring" inntil den festes.. Still sidehåndtaket i ønsket posisjon og sjekk at det er riktig montert og godt festet. 3. Koble til ledningen. 4. Sett maskinen på det stedet hullet skal bores. 5. Trykk sakte på av/på byrteren (bor med lav hastighet til boret er sentrert i hullet). 6. Trykk bryteren inn så langt det går, hvis du ønsker å fortsette med full hastighet. 7. Ikke utøv ekstra trykk. Borekapasiteten økes ikke ved mer trykk. Mindre trykk forlenger levetiden til verktøyet. 7.6 Meisling ( / ) -Informasjon- Meiselen kan sperres i 4 ulike posisjoner (i 5 steg). Derfor kan man alltid finne den optimale arbeidstillingen når man jobber med flat- og formmeisel Posisjonering av meiselen ( ). Vri funksjonsvelgeren i stillingen "Vri meiselen til den festes.. Still sidehåndtaket i ønsket posisjon og sjekk at det er montert riktig og godt festet. (Man kan også holde maskinen fast i grepet til chucken) 3. Vri meiselen til den ønskete posisjonen. 97

12 7.6. Sperring av meiselen ( ) 4. Vri funksjonsvelgeren i stillingen "Meisling til den festes Meisling ( ) 5. Koble til ledningen. 6. Fastlegg meiselkapasiteten. Full meiselkapasitet: Når ledningen er satt i kontakten er meiselen alltid innstilt på full meiselkapasitet. Halv meiselkapasitet: Trykk på knappen "halv meiselkapasitet" (meiselindikatoren lyser). Trykker man på knappen "halv meiselkapasitet" en gang til, skrus den over til full meiselkapasitet. 7. Sett maskinen med meiselen på det stedet hvor det skal meisles. 8. Trykk av/på byrteren inn så langt det går Låsing av bryteren I meiseldrift kan man sperre av/på byrteren mens den er aktivert. Sperring. Skyv av/på bryter lås forover over håndtaket.. Trykk av/på byrteren inn så langt det går. (Maskinen befinner seg nå i kontinuerlig drift) Tilbakestilling. Skyv av/på bryter lås tilbake. (Maskinen skrus av) 8. Stell og vedlikehold Koble fra ledningen. 8. Stell av verktøyet Fjern skitt som sitter på overflaten av verktøyet og beskytt det mot korrosjon ved å gni det med en oljet klut en gang i mellom. 8. Stell av maskinen Ytterhuset på maskinene er laget av støtsikker plast. Grepsdelen er laget av syntetisk gummi. Ventilasjonsåpningen må ikke blokkeres og den må holdes ren hele tiden! Bruk en tørr børste for å gjøre rent ventilasjonsåpningene forsiktig. Ikke la fremmedlegemer komme inn i maskinen. Bruk en lett fuktig klut og rengjør utsiden av maskinen jevnlig. Bruk ikke spray, damprengjøringssystemer eller rennede vann for rengjøring! Dette kan gå utover den elektriske sikkerheten til maskinen. Sørg alltid for at grepsdelene er uten olje eller fett. Bruk ikke rengjøringsprodukter eller poleringsmidler osv. som inneholder silikon. 8.4 Vedlikehold Sjekk etter skader på alle eksterne deler av maskinen jevnlig og kontrollér at betjeningselementene fungerer feilfritt. Ikke bruk maskinen hvis deler er ødelagt eller hvis betjeningselementene ikke fungerer feilfritt. La et Motek service-senter foreta reparasjonen. Reparasjoner på de elektriske delene må kun utføres av elektriker. 8.5 Test maskinen etter stell og vedlikeholdsarbeider Etter stell og vedlikeholdsarbeid, må man teste maskinen for å forsikre seg om at alt sikkerhetsutstyret sitter fast og at det fungerer feilfritt. 8.3 Serviceindikator Maskinen er utstyrt med en servicevisning Serviceindikatoren lyser: Brukstiden til elektromotorens kullbørster er oppnådd. Maskinen kan drives 8 timer etter at det begynte å lyse, før den slås av automatisk. Bring maskinen i tide til et Motek service-senter, slik at maskinen alltid er driftsklar Serviceindikatoren blinker: En elektrisk feil har oppstått. Maskinen settes automatisk ut av drift. La et Motek service-senter foreta reparasjonen. 98

13 9. Feilsøking Feil Mulig årsak Råd Maskinen starter ikke Får ikke strøm fra ledningen Koble til en annen elektrisk maskin, Skjøteledning eller plugg er defekte Av/på bryter er defekt sjekk om det virker. Få det sjekket av godkjent reperatør og erstatt den om nødvendig. Få den sjekket av godkjent reperatør og erstatt den om nødvendig. Maskinen starter ikke, og Maskinen er ikke aktivert (for maskin Aktiver maskinen med aktiveringsnøkkel. det blinker gult i displayet. med tyveribeskyttelse, valgfritt). Ingen borekraft Maskinen er for kald La maskinen bli varmet opp til driftstemperaturen (se avsnitt Før bruk). Funksjonsvalg er bare satt på Sett funksjonsvalg på slagfunksjon. rotasjonsfunksjon (TE 46-ATC/TE 56-ATC) Maskinen oppnår ikke Tverrsnittet på skjøteledningen er Bruk skjøteledning med tilstrekkelig optimal ytelse ikke tilstrekkelig tverrsnitt (se avsnitt Før bruk). Av/på bryter er ikke trykket så Trykk av/på bryter så langt som langt som den skal mulig. Knappen "halv ytelse" er slått på Trykk på knappen "halv ytelse" (Bilde ). Boret går ikke Funksjonsomkobleren er ikke Bring funksjonsomkobleren i stillstand sperret i stilling. Boret lar seg ikke løse Chucken er ikke helt trukket tilbake Dra verktøysperren tilbake så langt det fra sperren går og ta verktøyet ut. Sidehåndtaket er ikke riktig montert Løsne sidehåndtaket og montér det riktig, eller forskjøvet slik at sidehåndtaket er festet i fordypningen (se avsnitt 6.). 0. Avhending De fleste av Hiltis maskiner er laget av resirkulerbart materiale. En forutsetning for resirkulering er at delene tas fra hverandre. Norge har en ordning for å ta maskiner tilbake for resirkulering. Trenger du mer informasjon kontakt Motek. Kun for EU-land Kast aldri elektroverktøy i husholdningsavfallet! I henhold til EU-direktiv 00/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg. 99

14 . Produsentens garanti for maskiner Motek garanterer levering av en maskin som er fri for materiale- eller fabrikasjonsfeil i et år fra fakturadato. Garantien gjelder under forutsetning av at maskinen er korrekt benyttet og vedlikeholdt i henhold til bruksanvisningen og at den kun brukes originalt Hilti forbruksmateriale, tilbehør og deler sammen med maskinen. Denne garantien omfatter gratis reparasjon eller utskiftning av defekte deler i hele maskinens levetid. Defekter som skyldes naturlig slitasje på maskinen faller ikke inn under garantibestemmelsene. Så fremt ikke nasjonale forskrifter tilsier e annet, er ytterligere krav utelukket. Motek garanterer ikke under en omstendighet for direkte, indirekte skader, følgeskader, tap eller kostnader i forbindelse med bruken av maskinen eller uriktig bruk av maskinen, uavhengig av årsak. Indirekte løfter om maskinens bruksmuligheter ligger ettertrykkelig utenfor garantiens bestemmelser. Reparasjoner eller endringer skal kun utføres av Moteks servicesentra. Dette er Moteks garantiforpliktelse. Denne er overordnet tidligere og samtidige forpliktelser, det være seg skriftlige eller muntlige.. EU-samsvarserklæring Betegnelse: Kombihammer Typebetegnelse: TE 46/TE 46-ATC/TE 56/TE 56-ATC Produksjonsår: 00 Vi erklærer herved at dette produktet overholder følgende rmer og retningslinjer: 89/336/EWG, 98/37/EG, EN 5504-, EN 5504-, EN , EN , EN , EN Hilti Corporation Peter Cavada Head of BU Quality and Process Management BA Electric Tools & Accessories Matthias Gillner Head of BA Electric Tools & Accessories 0/007 0/007 00

15 Hilti Corporation LI-9494 Schaan Tel.: +43 / 34 Fax: +43 / Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W Pos. Printed in Liechtenstein /J Right of technical and programme changes reserved S. E. & O. *369438*

TE 905-AVR meiselhammer

TE 905-AVR meiselhammer TE 905-AVR meiselhammer Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med

Detaljer

TE 905-AVR meiselhammer

TE 905-AVR meiselhammer TE 905-AVR meiselhammer Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med

Detaljer

Sikkerhetstips. c) Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse.

Sikkerhetstips. c) Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. *314409* 314409 TE 505 Bedienungsanleitung 2 6 Operating instructions 7 11 Mode d emploi 12 16 Istruzioni d uso 17 21 Gebruiksaanwijzing 22 26 Manual de instruções 27 31 Manual de instrucciones 32 36 Brugsanvisning

Detaljer

TE 16/-C/-M borhammer

TE 16/-C/-M borhammer TE 16/-C/-M borhammer Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med maskinen

Detaljer

SI 100 Slagskrumaskin

SI 100 Slagskrumaskin SI 100 Slagskrumaskin Les bruksanvisningen før bruk. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Maskinen skal alltid leveres ut med bruksanvisning. Ikke bruk maskinen på annen måte enn det som

Detaljer

SF 4000 Skrumaskin. Generelle tips. Les bruksanvisningen før bruk. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen

SF 4000 Skrumaskin. Generelle tips. Les bruksanvisningen før bruk. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen SF 4000 Skrumaskin Les bruksanvisningen før bruk Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen Generelle tips Dette symbolet angir viktige sikkerhetstips. Følg alltid disse tipsene da man ellers

Detaljer

SF 4000 Bedienungsanleitung 1 8 Operating instructions 9 16 Mode d emploi 17 24 Istruzioni d uso 25 32 Gebruiksaanwijzing 33 40

SF 4000 Bedienungsanleitung 1 8 Operating instructions 9 16 Mode d emploi 17 24 Istruzioni d uso 25 32 Gebruiksaanwijzing 33 40 *334428* 334428 SF 4000 de en fr it nl pt es da fi no sv el ar Bedienungsanleitung 1 8 Operating instructions 9 16 Mode d emploi 17 24 Istruzioni d uso 25 32 Gebruiksaanwijzing 33 40 Manual de instruções

Detaljer

TE 80 ATC/ TE 70 ATC/ TE 70 Kombihammer

TE 80 ATC/ TE 70 ATC/ TE 70 Kombihammer TE 80 ATC/ TE 70 ATC/ TE 70 Kombihammer Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

ST1800 skrumaskin. 1. Generell informasjon

ST1800 skrumaskin. 1. Generell informasjon ST1800 skrumaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med maskinen

Detaljer

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M7 1400W

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M7 1400W Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M7 1400W ORIGINAL INSTRUCTIONS GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER ADVARSEL - For å redusere risikoen for skader, må brukeren lese bruksanvisningen. Ikke arbeid med

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

UD 16 / UD 30 Bormaskin

UD 16 / UD 30 Bormaskin ORIGINAL BRUKSANVISNING UD 16 / UD 30 Bormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Malings-og Mørtelblander M2 1600W

Malings-og Mørtelblander M2 1600W Bruksanvisning for Malings-og Mørtelblander M2 1600W Z1C-HM-140 ORIGINAL INSTRUKSJONER ADEO SERVICES Rue Chanzy-LEZENNES, 59712 LILLE CEDEX9, FRANCE GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Ta vare på disse instruksjonene!

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W Page 1 of 9 1. PRODUKT BESKRIVELSE Maskinen er konstruert for å blande flytende og pulverbyggematerialer som maling, mørtel, lim, gips og lignende stoffer.

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

SF 4000-A Bedienungsanleitung 1 10 Operating instructions 11 19 Mode d emploi 21 30 Istruzioni d uso 31 40 Gebruiksaanwijzing 41 50

SF 4000-A Bedienungsanleitung 1 10 Operating instructions 11 19 Mode d emploi 21 30 Istruzioni d uso 31 40 Gebruiksaanwijzing 41 50 *340750* 340750 SF 4000-A de en fr it nl pt es da fi no sv el et lv lt Bedienungsanleitung 1 10 Operating instructions 11 19 Mode d emploi 21 30 Istruzioni d uso 31 40 Gebruiksaanwijzing 41 50 Manual de

Detaljer

TE 70 / TE 70-ATC / TE 80-ATC

TE 70 / TE 70-ATC / TE 80-ATC TE 70 / TE 70-ATC / TE 80-ATC Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Detaljer

Használati utasítás Návod k obsluze / B

Használati utasítás Návod k obsluze / B 4 5 SMD 57 Hilti Corporation LI-9494 Schaan Tel.: +4 / 4 1 11 Fax: +4 / 4 9 65 www.hilti.com Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones de en fr es Istruzioni d uso

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Turtle Waxer TW 850-OSC

Turtle Waxer TW 850-OSC Bruksanvisning Les instruksjonene nøye før maskinen brukes. Turtle Waxer TW 850-OSC Generelle Spesifikasjoner: Navn: Turtle Waxer Spenning: 220~230V Modell Nummer: TW 850-OSC Frekvens: 50/60Hz Typ: Oscillerande

Detaljer

Printed: 21.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5138031 / 000 / 01

Printed: 21.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5138031 / 000 / 01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORIGINAL BRUKSANVISNING WSR 900-PE/WSR1250-PE/WSR1400-PE bajonettsag Det er viktig at bruksanvisningen leses før verktøyet brukes for første gang. Oppbevar alltid

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Bruksanvisning for. Borhammer H1 810W Z1J-HM-13D

Bruksanvisning for. Borhammer H1 810W Z1J-HM-13D Bruksanvisning for Borhammer H1 810W Z1J-HM-13D GENEREL SIKKERHETS ADVARSEL FOR ELEKTROVERKTØY ADVARSEL! For å redusere risikoen for skade, må bruker lese brukerveiledningen nøye. Ikke arbeid med materiale

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges.

Detaljer

PUSSEMASKIN INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

PUSSEMASKIN INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING 6750 500 205 PUSSEMASKIN PUSSEMASKIN POWER LINE INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING INNHOLDSREGISTER TEKNISKE DATA... 3 SIKKERHETSINNSTRUKSJONER... 3 SPESIELLE SIKKERHETSREGLER FOR PUSSEMASKIN... 5 ELEKTRISITET...

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

DD 130 Operating instructions 1 13 Brugsanvisning 15 27 Käyttöohje 29 41 Bruksanvisning 43 54 Bruksanvisning 55 66 EST Kasutusjuhend 67 79

DD 130 Operating instructions 1 13 Brugsanvisning 15 27 Käyttöohje 29 41 Bruksanvisning 43 54 Bruksanvisning 55 66 EST Kasutusjuhend 67 79 *372455* 372455 DD130 GB DK SF N S EST LV LT Operating instructions 1 13 Brugsanvisning 15 27 Käyttöohje 29 41 Bruksanvisning 43 54 Bruksanvisning 55 66 Kasutusjuhend 67 79 Lietoßanas pamåcîba 81 94 Instrukcija

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

- 1 - Elektrisk flisekutter 450W GRT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Elektrisk flisekutter 450W GRT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING 6750101779 450W GRT - 1 - Elektrisk flisekutter INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - - 3 - Innholdsregister Beskrivelse av apparatet... 3 Tekniske data... 4 Støyverdier... 4 INNLEDNING... 4 ADVARSEL!...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315

MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315 MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315 Figur 1. Plasser hoveddel 1 riktig på bordet for montering Bruk 2 stk M6 x 16mm skruer med sekskantet hode 2 stk M6 sikringsskiver 2 stk M6 låsemutter for å montere

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 540265/66 1 2 Illustrasjon og forklaring av piktogrammer 1. Advarsel! 2. Trekk ut strømmen straks hvis ledningen er skadet eller kuttet. 3. Må ikke utsettes

Detaljer

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung BAKKE INSTRUKTIONER TABULEIRO DE

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

TE 6-A / TE 6-A Li. Bruksanvisning. Käyttöohje. Instrukcja obsługi Návod k obsluze

TE 6-A / TE 6-A Li. Bruksanvisning. Käyttöohje. Instrukcja obsługi Návod k obsluze TE 6-A / TE 6-A Li Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

TE 60 / TE 60-ATC-AVR

TE 60 / TE 60-ATC-AVR TE 60 / TE 60-ATC-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Detaljer

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok

Hair Styler.  Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4698/22 NO Brukerhåndbok e f h g i j d c o p n m l b q k a r s t v u Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter. Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk.

Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter. Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk. Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk. Advarsel! Les og gjør deg kjent med alle instruksjonene i veiledningen. 1. Bruk beskyttelsesbriller 2.

Detaljer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok

Styler.  Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 NO Brukerhåndbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NO Brukerhåndbok a b cd e g f h i Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS 1 BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS... 1 Tekniske Data Modell WGT-2269... 3 For Deres Sikkerhet!... 3 Generell sikkerhetsinstruks.... 4 Sikkerhetsregel!... 4 Igangsettelse/arbeidshenvisninger...

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk overfres

Brukerveiledning Elektrisk overfres Brukerveiledning Elektrisk overfres Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk for første gang og oppbevar veiledningen i nærheten av apparatet til enhver tid. Tekniske data: Spenning: 230 V Frekvens:

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8361/00. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NO Brukerhåndbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

3 mm. 6 mm. 13 mm. 21 mm DC-SE20

3 mm. 6 mm. 13 mm. 21 mm DC-SE20 *312278* 312278 DC-SE 20 Bedienungsanleitung Schlitzgerät 1 7 Operating instructions Slitting machine 8 14 Mode d emploi Rainureuse 15 21 Istruzioni d uso Scanalatrice 22 28 Gebruiksaanwijzing Diamantsleuvenzaag

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer