En sommer er over... Full fres i SMUK!! Flere smukke fotos på side 5. Nr årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En sommer er over... Full fres i SMUK!! Flere smukke fotos på side 5. Nr. 5 2003 56. årgang"

Transkript

1 Nr årgang Full fres i SMUK!! Flere smukke fotos på side 5 En sommer er over......men minnene om den består... Erling Strand har til godesett oss med et sommerminne, nemlig friluftsgudstjenesten på Hestnebben på Veenstranda i sommer. Fantastisk vær og flott utsikt for de omkring 50 frammøtte. Godt å tenke på når løvet faller og vinden blir kaldere... vel møtt til neste år!

2 2 Stange kantori Øvelse hver onsdag i Stange Menighetssenter kl Åpent for alle som ønsker å synge i kor. Ta kontakt med Kari Bjørgen ) eller Elisabeth Kommisrud( ). Misjonsforeningene Såstad misjonsforening møte 2.mandag i måneden kl Leder: Kari Bjørgen. Stange misjonsforening 2. tirsdag i måneden kl Leder. Oddbjørg Torp Stange Santalforening/Normisjon møte 2.tirsdag i måneden kl Leder: Kirsti Enger. Menighetspleieforeningene Stange sentrum menighets pleie møte i Stange menighetssenter 1.tirsdag i måneden. Leder: Dagny Akselsen. Nordre sving menighetspleie møte 1.torsdag i måneden. Leder: Kirsten Baardseth. Sørholte menighetspleie møte 1.tirsdag i måneden. Leder: Ester Godsveen. Tangen menighetspleie møte siste torsdag i måneden. Kontaktperson: Solvor Johansen, Tlf.: Ullsaker menighetspleie møte siste torsdag i måneden. Kontaktperson: Ester Haug, Tlf.: Vardeberg menighetspleie møte siste onsdag i måneden. Kontaktperson: Bitte Dons Haug. Tlf.: Skogen menighetspleie møte siste uka i måneden. Kontaktperson: Anne Lise Myhre, Tlf.: Nordre Tangen menighetspleie møte siste tirsdag i måneden. Kontaktperson: Bodil Granli, Tlf Espa Sjukepleierforening møte andre onsdag i måneden. Kontaktperson: Else Karin Nordnes, Tlf.: Barn og ungdom Tangen menighets barnehage Åpningstid: 10 14, Styrer: Inger Renolen. Åpen barnehage Stange menighet I Stange Menighetssenter tirsdag og torsdag kl Styrer: Elise Jevanor Assistent: Anne Kathrine Vasaasen Barneklubben i Stange Menighetssenter, Vollbo Møtes annenhver mandag kl Et tilbud for barn fra 4 7 år. Fortelling og sang, lek og forming. Ledere: Aslaug Bjørnstad og Kari Bjørgen. SMUK Ungdomsklubben på Vollbo for klasse Voksenledere: Marit Nordsveen, Else K. Bjørnstad, Knut Ola Emilsen, Vegard Fikke. Hjelpeledere: Anders Lundby, Robert Sveen, Krister Skjærbekk. SMUK-kvelder i høst: Fredag kl 19:00 21:30 Fredag kl 19:00 21:30 Stange og Tangen menighetsblad Utgiver: Menighetsrådene i Stange og Tangen Adresse: Stange kirkekontor, 2335 Stange. Tel.: Redaksjonen: Sigmund Rye Berg og Morten Stensberg. Grafisk formgiving: Rune Aasen Trykk: Hagen Offset AS, 2380 Brumunddal Kasserer: Stein Rusdal, Enerhaugen 5, 2335 Stange Frivillig abonnement kr. 100,. Postgiro: Bankgiro: Leie av Stange menighetssenter, Vollbo til møter kurs, arrangementer m.m. Henvendelse Stange kirkekontor tlf Tilsyn og praktiske spørsmål: Dag A. Andersen: tlf.: (dagtid) Menighetssenterets bankkonto:

3 Tankene våre Det går ikke å dele livet og personligheten i to atskilte områder, ett for tanker og ett for følelser. Mennesket er både sammensatt og samtidig en helhetlig personlighet med tanker, følelser, med sjel og ånd. Ofte glemmer vi denne helheten både i menighetsog samfunnsliv. Det hjelper ikke å si at «dette må du da forstå!» når følelsene sier noe helt annet. Det er først når vi også følelsesmessig kommer i balanse, og blir ivaretatt med både følelser og tanker, at livet får den retning og livsmening som vi kan leve med. Dette betyr ikke at vi alltid bør eller skal leve i harmoni og fred. Livet er altfor sammensatt til at det er mulig. Men kynisk rasjonalitet kan aldri dekke våre menneskelige behov. Det finnes noen klassiske filosofer som brydde seg lite om følelseslivet. De var smarte i hodet, men gjorde den feil å klassifisere menneskers følelser som noe mindre utviklet. Heldigvis har tenkere i vår tid også oppdaget at følelseslivet er helt sentralt vår oss. Følelsene forteller oss noe som er annerledes enn tanken. Eksistensfilosofene Martin Heidegger( ) og og følelsene Søren Kierkegaard ( ) tok følelsene på alvor. Tankene våre griper tak i enkelthetene i tilværelsene og forsøker å analysere og sy den sammen. Følelsene fanger inn hele tilværelsen i ett eneste nå og griper tilværelsen som helhet. Med tanken vår kan vi skape oss forestillinger om Gud, om Jesus, om Jesu død på korset, om hans oppstandelse fra de døde og hans allmakt, om Guds tilgivelse og kjærlighet. Med følelsen opplever du hvordan Gud er. Alt det som den kristne tro innebærer får en ny og hel dimensjon når følelsene dine er med i det som skjer og formidles til deg. Følelsene kan bedra, sier vi. Det er nok riktig. Følelsene svinger, hos noen fra det høyest oppstemte til det elendigste. Men følelsene bare er der, og kan egentlig ikke fornektes. Følelser kan justeres og balanseres, men de kan aldri trampes på, for da tramper vi på oss selv eller på andre! De mange ordene og tankene som også jeg er med på å formidle til mennesker i menigheten våre, har kanskje ofte gått hus forbi fordi jeg ikke har vært nok bevisst på min egen og folks følelsesmessige livssituasjon. Vårt liv leves ikke i tanker, men i handling og opplevelser, gjennom å møte og å bli møtt eller avvist, gjennom hverdagens små og store hendelser og opplevelser. Selvsagt skal vi ha tankene våre med oss. Kristen tro og liv til hverdags er ikke basert i tankeløshet. Dypest sett er vårt liv som Guds mennesker på denne jord, grunnlagt i Guds tanke og følelse. Jesu levde, døde og gjenoppstod til liv med følelse og tanke for hvert eneste menneske. Den abstrakte tro forventer ikke noe av Gud. Med et åpent og utviklet følelsesliv kan Guds ord og Ånd skape liv og åpne nye perspektiver. Med hele oss kan vi forvente oss alt av Gud! Han har gitt oss livet og troen, håpet og kjærligheten. Med hele vårt vesen kan vi også lovsynge Gud, både hver for oss og når vi møtes i kirken! Kanskje er det da først vi blir hele mennesker i bibelsk forstand? Sigmund Rye Berg 3

4 4 En del av konfirmantene fra 1953 var samlet i Stange kirke søndag 14. september. Her er de frammøtte samlet til 50-årsmimring. Første rekke, fra venstre: Aagot Elise Andersen, Randi Gunvor Molstad, Dagfrid Farsund, Unni Brun, Karin Hauge, Kristine Haugen, Gerd Inger Brenna, Inger Gunvor Kristiansen og Karin Solbakken. Andre rekke: Rolf Jenssen, Karin Elisabeth Kristiansen, Grethe Johnsen, Karin Margrethe Carlsen, Marit Johansen, Ingen Johanne Haugom, Agnar Aasen og Ottar Hatlebrekke. Bak: Per Helge Skoglund, Olav Johnsrud, Erik Martinus Ottestad og Kjell Lillejordet. Takk til soknepresten Under friluftsgudstjenesten på Veenstranda den 3. august i år, benyttet menighetsrådets leder, Per Westjordet (til venstre på bildet) anledningen til å takke Sigmund Rye Berg for 10 gode år som sokneprest i Stange. Han fremhevet blant annet fram Rye Bergs gode innsats for Pilegrimsleden gjennom Stange.

5 5 Full fres i SMUK SMUK er for tiden veldig aktiv og har et besøk som ligger langt over forventet. Sist fredag den var det hele 49 flotte ungdommer som besøkte oss i kjelleren på Vollbo. Vi håper jo at det er den flotte utstrålingen og samarbeidet som Vi starter kvelden med å servere pizza/pommes frites og brus rundt et felles bord, og senere er det full rulle rundt de forskjellige spillene. I våres fikk vi montert opp et Air-Hockey spill som straks ble populært. Vi kjørte noen turneringer med småpremier, og dette spillet får ikke hvile under hele kvelden. Nå sist tok vi i bruk et nyinnkjøpt fotballspill, og dette ser ut til at blir like populært som hockeyspillet, det var full samling rundt spillet i fra første sekund. Ellers er jo biljard, bordtennis, play station og musikkrommet også mye brukt. På musikkrommet kan vi skryte av å ha montert opp en laser som lager mønstre på gulvet i takt med musikken. Vi voksne vi har mer enn nok med å klargjøre, lage mat, passe kiosken og være sammen med ungdommene. Vi synes at alle disse ungdommene gir oss så mye tilbake, og vi velger jo å tro på at de synes dette er et flott tiltak ved at de kommer igjen når vi har SMUK kveld, og at antallet øker er jo bare en enda større inspirasjon for oss ledere. disse ungdommene viser som er grunnen til at de kommer hit den siste fredagen i hver måned. Vi som ledere ser jo at de går veldig godt sammen, og på oss ser det ut som at de føler seg trygge og har det hyggelig sammen med hverandre. Neste SMUK kveld er 31 oktober. Vegard Fikke

6 6 Tomtefestesaken Jeg har bistått Stange kirkelige fellesråd (og Tangen menighetsråd) i forbindelse med spørsmålet om oppregulering av festeavgifter for festetomtene under Klokker - gården på Tangen. Saken har etter hvert utviklet seg Historikk Tangen klokkergård, gnr 172, bnr 1, ble i 1837 gitt som gave av Jon Tangen (Jon Grimerud) for bruk som klokkergård, fast skole i et framtidig Tangen Sogn og til sted for ny kirke. Sognet ble opprettet i 1857 og kirken ble bygd i Stange kommune fikk hjemmelen til eiendommen ved auksjonsskjøte av Eiendomsretten var imidlertid fortsatt uklar idet det var usikkert hvorvidt eiendommen var å betrakte som kirkegods som skulle forvaltes av Opplysningsvesenets fond og Kirke- og undervisningsdepartementet eller om det var kommunal eiendom. Etter det jeg har kunnet finne av arkivmateriale har denne diskusjonen fortsatt fram til på begynnelsen av 1970-tallet da Regjeringsadvokat etter anmodning fra Kirke- og undervisningsdepartementet ga en rettslig betenkning om problemstillingen og konkluderte med at det mest praktiske måtte være at hjemmel til grunnen ble overført til Stange kommune. Kirke- og undervisningsdepartementet fulgte på Tangen denne anbefaling og ved brev av ble bestemt at grunnen skulle overføres til «Tangen kirke ved Stange kommune på vegne av Tangen menighet». Beslutningen ble tatt med hjemmel i kirkeloven av Departementet bestemte samtidig at festeavgifter, kapitalrenter og annen avkastning skulle plasseres på behørig måte og forvaltes i henhold til kirkeloven. Den kapital som fram til da var deponert i Opplysningsvesenets fond ble samtidig overført kommunen for å tas inn i Tangen kirkefond. Kirkeloven av Den ble vedtatt ny lov om den norske kirke (kirkeloven). Denne loven som avløste loven fra 1897 ga en helt ny organisering av kirken og sognet. Menighetene ble heretter et eget rettssubjekt ved at det ble bestemt at det i hvert sogn skulle være et menighetsråd. I kommuner med flere sogn er videre bestemt at det i tillegg skal være et kirkelig fellesråd. Menighetsrådets slik at jeg er blitt anmodet om å gi en redegjørelse for saken. Dette spesielt med henblikk på at Tangens befolkning skal få et bedre innblikk i hva saken faktisk dreier seg om. oppgaver er bestemt i lovens 9 og går i korthet ut på at rådet skal ivareta de nære kirkelige oppgaver. Fellesrådets oppgaver er definert i lovens 14 og fellesrådet er her pålagt å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av sognene. Festeavtalene Fra perioden rundt 1950 ble det bortfestet tomter under klokkergården, gnr 172, bnr 1. Festekontraktene ble utarbeidet av Opplysningsvesenets fond og godkjent av Kirke- og undervisningsdepartementet og også Stange kommune. Bakgrunnen for at det ble opprettet festekontrakter og utvelgelseskriteriene for hvem som fikk feste er det ikke gått nærmere inn i. Kontraktene er inngått for en festetid på 99 år og har bestemmelser om at de kan reguleres når det er gått 25, 50 og 75 år av festetiden. Det er også fastsatt i kontraktene at det kan skje regulering dersom festeretten med bebyggelse selges. Samtlige festekontrakter har bestemmelse om

7 at ved regulering av festeavgiften skal dette skje i henhold til endringene i tomteverdien og hvor det skal tas hensyn til verdiøkning på grunn av bedre kommunikasjon eller andre samfunnsforanstaltninger, men ikke festerens egen foranstaltninger, for eksempel oppdyrking eller andre forbedringer av parsellen. Disse standardfestekontraktene som var utarbeidet, ble brukt fram til 1970-tallet da Stange kommune overtok en større del av ansvaret for eiendommen og fikk overført hjemmelen til seg etter Kirke- og undervisningsdepartementets beslutning Ved den utvidelse av tomteområdet som skjedde i begynnelsen av 1970 ble inngått nye festekontrakter. Disse har fortsatt en festetid på 99 år, men bestemmelser om at festeavgiften kan reguleres når det er gått 20, 40, 60 og 80 år av festetiden. For disse kontrakten ble det også tatt inn bestemmelser om at festeren skulle betale kr i refusjon for kloakk. For kontrakter etter 1974 er beløpet på kr holdt fast, men innbefatter da også refusjon for veg. Kravet på refusjon for veg og kloakk ble av Stange kommune frafalt for de siste festekontrakten som er opprettet i 1986 og senere. Den utbygging av veg og offentlig vann og kloakk som har skjedd før 1974 skjedde ene og alene på kommunens bekostning da det ikke var hjemmel i daværende plan- og bygningslov til å kreve noen for refusjon av eier/fester. Begrunnelsen for dette var at Tangen ikke ble definert som tettsted. Det har fra festekontraktene ble opprettet og frem til dags dato ikke vært foretatt regulering av de fleste festekontraktene. Stange kommune gjorde på midten av 1990-tallet et forsøk på å rydde opp i saken og regulerte da avgiften for noen tomter. De fleste andre ble stående urørt og dette innebærer at det er tomter på fra 1 3 dekar som i over 50 år har betalt en avgift i underkant av kr 100. Laveste avgift er kr 12 mens det for de fleste som inngikk festekontrakt i perioden fram til begynnelsen av 1960-tallet har en avgift i størrelsesorden kr Arbeid som er utført Stange kirkelige fellesråd fant at det her var et stort ryddearbeid og at det også var mange års forsømmelser som skyldtes bl.a. uklare ansvarsforhold, uryddige rutiner mv. som det måtte tas tak i. Rettstilstanden har også vært uklar idet det allerede i 1996 ble vedtatt ny tomtefestelov. Denne loven ble på grunn av diverse omkamper i Stortinget ikke satt i verk før Jeg er engasjert av Stange kirkelige fellesråd for å bistå med gjennomføring av oppryddingsarbeidet og også ta standpunkt og gi råd på et vanskelig rettslig område. Stange kirkelige fellesråd har delegert vesentlig arbeid til Tangen menighetsråd som det lokale organ som var forutsatt å ha den beste lokalkunnskap. Derfor har menighetsrådet blitt det organ som utad har stått fram i saken. Arbeidet som har vært gjort har gått ut på at en har innhentet og fått systematisert alle de festekontrakter som har vært inngått i perioden fra Videre er innhentet opplysninger angående parsellenes areal samt at det er foretatt undersøkelser i Stange kommunes arkiv for å få en nærmere bakgrunn for kriteriene for om det kunne skje en oppregulering av festeavgiftene. Videre er søkt råd hos takstmenn for å få et utvidet grunnlag for hvilket prisnivå en kunne legge til grunn som gjeldende tomteverdi. Med bakgrunn i at det ikke hadde skjedd noen regulering av festeavgiften siden opprettelsen, ble de tomtefestere som dette gjaldt tilskrevet den og varslet om at det ville bli en til dels betydelig økning av festeavgiftene. Det ble tatt utgangspunkt i antatt tomteverdi i dag og avgiften ble satt til 5% av denne tomteverdien. Prosentsatsen ble 7 valgt med grunnlag i de retningslinjer og anbefalinger som Justisdepartementet hadde gitt. Menighetsrådet som da frontet saken forventet at det ville bli reaksjoner. Arbeidet i menighetsrådet er et ulønnet verv og for at belastningen ikke skulle bli for stor, ble det understreket at alle henvendelser i saken skulle skje til meg. Til tross for denne anmodning valgte tomtefesterne i stedet å skrive personlige brev til alle menighetsrådets medlemmer, datert Det ble her framhevet at den økningen som ble varslet ville føre til at tomtefesterne ville miste sitt hjem og at en derfor anmodet om medmenneskelighet og rimelig behandling. Tomtefesterne varslet også pressen og dette førte til en rekke oppslag i lokalpressen. Tomtefesterne organiserte seg også og for å komme i dialog ble avholdt et møte mellom to av tomtefesternes representanter og undertegnede og menighetsrådets leder den Under møtet ble fra festernes side poengtert at det ikke var noe å si på den tomtepris som var valgt, men at festerne mente at rentefoten måtte settes ned. Det ble for øvrig sterkt anmodet om at tomtefesterne fikk anledning til å innløse/kjøpe festetomtene. Etter gjeldende tomtefestelov har festeren krav på få kjøpe tomten når det er gått 50 år av festetiden og deretter når det er gått 10 år. Etter nøye vurderinger fant Tangen menighetsråd med tilslutning fra Stange kirkelige fellesråd å etterkomme tomtefesternes ønske om å få kjøpe og alle tomtefesterne, både de som hadde fått krav om regulering og også de få som ikke hadde fått krav om dette, ble tilskrevet og gitt en frist på 2 måneder for eventuelt å gi tilbakemelding om en ville kjøpe tomten til den pris som var forlangt. Dette avstedkom sterke reaksjoner og tomtefesterne anmodet om å få fristen utsatt i 2 måneder slik at de fikk mulighet for å innhente takstmann-

8 8 Telefon: Faks: Postboks 147, 2335 Stange E-post: Bjørn Frenning 2335 Stange Vi utfører alt i: Graving, sprenging og transport. Vi leverer også pukk, singel og veigrus fra eget pukkverk. Telefon: Mobil: Pukkverk:

9 svurderinger mv. Denne fristutsettelsen ble ikke fullt ut etterkommet, men det ble gitt en utsettelse til , det vil si litt over 1 måned. Ved fristens utløp var det et fåtall som hadde meldt fra at de ville innløse/kjøpe tomten. De aller fleste (43 stk) hadde i stedet engasjert advokat og det ble meddelt etter fristen utløp at disse ikke ville godta tilbudet om innløsning og heller ikke ville akseptere at det skjedde oppregulering av festeavgiften. Noen opplysninger om at det er avholdt takster er ikke gitt. Saksgangen videre Med bakgrunn i dette standpunkt som tomtefesterne har inntatt er nå besluttet at delegasjonen til Tangen menighetsråd skal opphøre og saken er overtatt av Stange kirkelige fellesråd som vurderer den videre saksgang. Et alternativ er at det tas rettslige skritt og begjæres skjønn for å få avgjort både prisnivå og festeavgift og at det også blir rettslig avgjort hvorvidt det er grunnlag for å regulere festeavgiften som har stått uendret i rundt 50 år, selv om dette skjer utenom de fastsatte reguleringsintervaller. Rimelighet/ urimelighet/politikk Rimelighetssynspunkt er et viktig moment i en slik sak som tomtefestesaken. Det en imidlertid må huske er at rimelighet er avhengig både av tid, sted og person. Fra tomtefesternes side er det forståelig at en føler det urimelig at festeavgiften skal økes fra eksempelvis kr 20 til kr pr år. Sett fra grunneiersynspunkt er klart at det er hensynet bak å få en best mulig avkastning av de verdier en har som danner grunnlag for hva en finner rimelig. Menighetsrådet i Tangen har gjennom vedtak fra Bispedømmerådet fått anledning til å bruke midlene som kommer inn både festeavgift og ved eventuell innløsning av tomter til arbeid på Tangen. Ytterligere en betraktning som må gjøres når det gjelder rimelighetskriteriet er forholdet til de av sognets beboere som ikke er berørt av saken. Tangen Sogn består av ca 900 husstander mens tomtefestesaken berører ca 60 husstander, det vil si 6 7% av husstandene. Fra de øvrige som ikke har vært i den situasjon at de har festet tomten, men som har måttet kjøpe denne og betale den pris som ble forlangt og senere betalt renter og avdrag av beskattede midler, er gitt klare tilbakemeldinger om at en finner det urimelig at det ikke skal skje noen oppregulering av festeavgiften og at et lite mindretall skal fortsette å ha særfordeler. De forskjellige syn på hva rimelighet er gjør at saken blir følelsesladet og etter min oppfatning må en se de forskjellige utspill fra festersiden 9 både gjennom diverse verbale angrep på menighetsrådets medlemmer og gjennom en rekke presseoppslag i lys av dette. Den følelsesmessige siden har gjort at det nok har vært både vanskelig og belastende for menighetsrådet å utføre sitt arbeid i saken, et arbeid som de både har rett og ikke minst plikt til å utføre. Ytterligere et forstyrrende moment har vært at det har vært stor grad av politikk i saken. Jeg regner med at alle menighetsbladets lesere er kjent med det korstog som stortingsrepresentant Knut Storberget har ført mot tomtefesteloven. Hvorvidt korstoget er berettiget eller ikke skal jeg ikke uttale meg om. Det må imidlertid konstateres at det i hvert fall har ført til stor blest om saken. Det er også registrert at Tangen arbeiderlag i sin valgkampbrosjyre har programfestet «aktivt å støtte tomtefesterenes sak» og at tre av tomtefesterne er avbildet som frontfigurer for arbeiderlaget. Arbeiderlagets leder er også tomtefester. Fra grunneiersiden og også fra min side har saken vært oppfattet som et privatrettslig forhold mellom to parter. En har derfor fra denne side valgt på holde en lav mediaprofil, noe som muligens har ført til at det er mange av beboerne som har fått et lite nyansert bilde av saken og som også har savnet en nærmere informasjon. Det er for å dekke dette behovet at jeg etter anmodning har skrevet denne orienteringen. Barn i fokus høsten 2003 SOS Barnebyer vil i samarbeid med Odd Fellow arrangere en innsamlingsaksjon fra 15. til 23. november. Barneaksjonen 2003 har som mål å samle inn 14 millioner kroner fra hele landet som skal brukes til å bygge ny barneby i El Salvador. El Salvador har vært rammet av både jordskjelv og borgerkrig og mange barn er foreldreløse. Det vil også bli bygget et sosialsenter ved barnebyen som vil være et tilbud til enslige mødre i området. Der vil de få yrkesopplæring mens barna blir tatt hånd om på et dagsenter bøssebærere vil være i aktivitet rundt omkring i hele landet og det vil bli stands ved kjøpesenter og butikker. Vi håper alle vil støtte opp om vår aksjon her i vårt nærområde og gi når de blir kontaktet av støttespillerne fra odd fellow og SOS-barnebyer i Hamar og Vang, Ringsaker, Løten og Stange. Vi vil samtidig ønske Redd Barna lykke til med TVaksjonen i oktober. Vi har alle et felles mål å hjelpe barn til en bedre framtid. Aksjonsgruppen for barneaksjonen 2003 Brit Huse

10 10 Min kirkebok Utdelingen av Min kirkebok er bestandig en spennende opplevelse for fireåringene. Her et lite glimt fra utdelingen i Stange kirke søndag 7. september. Her har fireåringene med bøker fått selskap av barn fra menighetens barneklubb. Trivelige Heidtun på Espa Minnesamvær, jubileer, møter, bryllup m.m. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud! Tlf / Vi leverer også mat og bakevarer hjem til Deg. Ring og få tilsendt vår rikholdige cateringmeny. Tlf Tlf

11 Spennende konfirmantleir i august Det ble en konfirmantleir preget av masse trivsel, opplevelser og positive utfordringer på Mesnali Ungdomssenter august. En hel dag var ca 100 ungdommer ute på naturdag med poster spredt gjennom løypa i terrenget, inkludert svømming over ei lita elv. Lørdagskvelden var det blant annet ekstra dessert med premiering, leirbål og fin stemning. Leiren ble avsluttet med gudstjeneste i Mesnali kapell som var fullsatt av konfirmanter og foreldre. 11 BILDENE: Øverst til høyre: Alle hygget seg med leirbål, gode historier og allsang. Til høyre: En del av Stange - konfirmantene siste leirdagen. Under: Ralph deler ut premier til vinnergruppene.

12 12 DU NÅR OSS HELE DØGNET Storhamargt Hamar Hjemmekonferanse uten ekstra kostnad Vi leverer blomster til alle anledninger Tingvold Cafe og Catering AS 2335 Stange Konfirmasjon - Bryllup Minnesamvær Alle anledninger Be om tilbud Tlf

13 13 Stange Døpte Jakob Finstad Vold (døpt i Ottestad) Martin Fjelldal Mari Skaare Kim William Lysgård Pedersen (døpt i Elverum) Maria Hansen Mina Kristin Bakkehaug Larsen Herman Bryhni Mina Kristiansen Ida Sørensen Vigde Bjørn Inge Sveine og Anne Beate Bergli Hans Jacob Holtet og Bente Paulsen Helge Huse og Lill-Agnethe Eik (viet i Nannestad kirke) Ole Bjarne Enger og Eli Johanne Bye Gjerlaug Jens Tore Gjerstad og Heidi Elisabeth Bamrud (viet i Sjømannskirken i København) Døde Georg Fjeld f Anders O. Grøthe f Gunnar Graffsdahl f Anne Margrethe Kjelsberg f Tangen Døpte Mads Haug Sørli Adrian Haug Sørli Peder Elias Ødegaard Torve Vigde Erik Malmstrøm og Gunhild Hestnes Terje Martinsen og Laila Ulriksen Døde Tor Åge Karlsen f (Strandlykkja) Fredrik Magnus Bøe f (Strandlykkja) Egil Bakke f Karl Arve Holtet f Thorbjørn Midtskogen f (Strandlykkja) Stange Sportsklubb holder på med å forberede seg til neste års markering av klubbens 100-års jubileum. og vi savner den gamle fanen som klubben har. Vi håper at kanskje det er noen som leser dette som vet hvor vi kan finne vår etterlengtede fane. Vi håper at det også er noen som har et eksemplar av statuttene for æresmedlemskap i sportsklubben. Dette er ting som vi svært gjerne vil ha på plass til markeringen neste år, og dersom noen kan hjelpe oss med disse etterlysningene er jeg sikker på at Oddbjørn Maurdalen vil ta varmt imot tips i fra dere. Han kan treffes på: e-post: tlf: Kirsten Flagstadmuseet presenterer SONDRE BRATLAND & IVER KLEIVE «fra Bach til vår tids salmer» og Hamar domkirkes guttekor Kirsten Flagstad Minnekonsert Hamar Domkirke Tirsdag 21.oktober kl Billetter v/ inngang eller tlf Arrangementet er støttet av Kulturkontoret i Hamar

14 14 Vi møtes i kirken! 12. oktober søndag etter pinse 1.Mosebok 2,1 4. STANGE KIRKE kl Høsttakkefest. Barneprosesjon og dåp. Bygdekvinnelaget pynter til fest og serverer kirkekaffe. Offer til menighetens barnearbeid. TANGEN KIRKE kl Høsttakkefest. Stensberg. Offer til Menighetsfakultetet. 19. oktober søndag etter pinse Markus 12, STRANDLYKKJA KAPELL kl Stensberg. Offer til menighetsarbeidet. STANGE KIRKE kl Tomasmesse for Stange og Tange menigheter. Menighetenes konfirmanter deltar. Offer til TV-aksjonen. 26. oktober - Bots- og bededag Jesaja 59,1 4, 8 9. STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl Høymesse. Rye Berg. Offer til kirketekstiler/utsmykning. Kirkekaffe og medarbeidersamling. 2. november - Allehelgensdag Johannes åpenb. 7,9 17. STANGE KIRKE kl Allehelgensmesse. Rye Berg. Vi minnes de døde. Pårørende særskilt innbudt. Offer til diakoniarbeidet. TANGEN KIRKE kl Allehelgensmesse. Stensberg. Avåtell og Tangen Damekor. Vi minnes de døde. Pårørende særskilt innbudt. Offer til Kirkens SOS. 9. november søndag etter pinse Johannes 12, TANGEN KIRKE kl Høymesse. Stensberg. Offer til Det norske Misjonsselskap. STANGE SYKEHJEMS VESTIBYLE kl Gudstjeneste for pasienter og familier. Rye Berg. STANGE KIRKE kl Aftengudstjeneste. Stensberg. Kollekt til Norsk Misjon i Øst Lørdag 15. november. Technomesse med alle konfirmantene i Gjøvik Fjellhall. 23. november - Siste søndag i kirkeåret/kristi kongefest Matteus 25, STANGE KIRKE kl Høymesse. Rye Berg. Offer til KFUK-KFUM Hedmark. TANGEN KIRKE kl Kransemesse. Stensberg. Offer til dåpsopplæringen. 30. november - 1. søndag i advent- Nytt kirkeår Lukas 4, STANGE KIRKE kl Familiegudstjeneste. Rye Berg. Offer til bibler/skole-kirkesamarbeidet. TANGEN KIRKE kl Høymesse. Stensberg. Offer til diakoniarbeidet. 7. desember - 2. søndag i advent Lukas 12, TANGEN KIRKE kl lysmesse. Stensberg og skoleelever. Offer til barnehage i Soweto. STANGE KIRKE kl Lysmesse. Rye Berg og konfirmantene. Kollekt til konfirmantarbeidet. 14. desember - 3. søndag i advent STANGE KIRKE kl «A festival of nine Carols and Lessons». Ringsaker kantori. Kantorene Roger Andreassen og Martin Lennox samt tekstlesere og menighetens prester.

15 15 Kontaktsted for kirke og menighet Telefoner og kontortider Stange kirkekontor Vollasvingen 1, Postboks 163, 2335 Stange Telefon: Faks: Kontortid: mandag fredag kl Felles sekretær for prestene i Stange ved Stange kirkekontor: Gunnhild Slåtten Sokneprest Sigmund Rye Berg Telefon: Telefon privat: Menighetsråsleder Per Westjordet Telefon privat: Bidrag til menighetsarbeidet: Bankkonto: Tangen presteog menighetskontor Tangen menighetshus, 2337 Tangen Telefon: Faks: Kontortid: tirsdag, torsdag og fredag kl Kapellan Morten Erik Stensberg Telefon privat: Fridag: Mandag Organist Kari Bjørgen Telefon privat: Menighetsrådsleder Liv Berit Westby Telefon privat: Bidrag til menighetsarbeidet: Bankkonto: Stange kirkelige fellesråd Vollasvingen 1, 2335 Stange Kirkeverge Alf Bruun Edvardsen Telefon: Faks: Konsulent: Randi Lier Hov Telefon: Kontortid: mandag fredag kl Stange menighetssenter, Vollbo Vollasvingen 1, 2335 Stange Telefon: Stange kirke Kirketjener Knut Kjeverud: Kirketjenerkontoret: Mobil: Tangen kirke Telefon: Kirketjener Oddvar Støen Telefon privat: Mobiltelefon: STANGE KIRKES BLOMSTERFOND Blomsterfondkortene er laget som kondolansehilsen til pårørende ved gravferd og bisettelse. Blomsterkortene kan brukes alene eller sammen med blomster. Minnekortene for menighetens blomsterfond kan kjøpes disse stedene: Kvisgaard, Fotosentret Stange, Gullsmed Bruun, Sparebanken Hedmark og på Kirkekontoret. Minnekortene koster nå kr. 20, pr. stk, og overskuddet av salget går til menighetens blomsterfond. Bli med på gudstjeneste! Ønsker du kirkeskyss? Ring Stange kirkekontor senest fredag før søndagen du ønsker skyss, tlf Eller du ringer Per Westjordet tlf , Stein Rusdal tlf , Marit Nordsveen tlf

16 16 STANGE- DAGENE Stange menighet var ute med en stand på årets Stangedager. Midt i «butikkgata»/storgata rigget Agnes Solberg og Else K. Bjørnstad opp informasjon om Stange menighet. Ungdomsklubben SMUK ble fokusert med et spill som tydeligvis fenget. Det var veldig fint at kirken ble gjort synlig midt blant agiterende politikere og travle butikker! BILDENE: Over: Smilende ungdommer ved spillebordet. Under til venstre: Agnes serverte kaffe og boller som gikk raskt unna. Under til høyre: Else og Agnes i prat med ungdommene. MISJONSMØTE Misjonsforeningene i Stange ønsker alle velkommen til misjonskveld på menighetssenteret, Vollbo. Vi får besøk av styrer på Mesnali ungdomssenter, Ingvald Ekeland. Han var den første utsendingen til Paris, der han arbeidet blant afrikanske studenter, og vil denne kvelden fortelle fra arbeidet der. Paris er ikke det vi først tenker på når det gjelder misjonsarbeid, men her har NMS hatt en viktig oppgave. Vi håper mange vil finne veien til Vollbo søndag 26.oktober kl Velkommen til en spennende kveld, og det blir tid til en god prat ved kaffe bordet. Kari

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Vi ønsker våre lesere en velsignet julehøytid! Julekveld på Tangen menighetshus

Vi ønsker våre lesere en velsignet julehøytid! Julekveld på Tangen menighetshus Nr. 6 2001 54. årgang Julekveld på Tangen menighetshus I år feires det julekveld på Tangen menighetshus. Arrangementet er åpent for alle som vil være med, enslige så vel som familier. Vi ønsker å innby

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Hvem er dette? Et tegn som beskytter side 3. Misjonsvinduet. Gudstjenestene. som kommer side 10. side 5. se siste side

Hvem er dette? Et tegn som beskytter side 3. Misjonsvinduet. Gudstjenestene. som kommer side 10. side 5. se siste side Nr. 4 2002 55. årgang Hvem er dette? Et tegn som beskytter side 3 Glimt fra sommerens gudsjenester finner du på sidene 6 og 7 se siste side Misjonsvinduet side 5 Gudstjenestene som kommer side 10 2 Stange

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Nye menighetsråd i aksjon. Å bli sett... Sagt av konfirmantene. Konfirmantene. Glimt fra 17.maifeiringen. Stangebyen side 10 og 11. side 5.

Nye menighetsråd i aksjon. Å bli sett... Sagt av konfirmantene. Konfirmantene. Glimt fra 17.maifeiringen. Stangebyen side 10 og 11. side 5. Nr. 3 2002 55. årgang Nye menighetsråd i aksjon side 5 Å bli sett... side 3 Sagt av konfirmantene side 7 Konfirmantene side 9 og 16 Glimt fra 17.maifeiringen i Stangebyen side 10 og 11 2 Stange kirkes

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Hva er det egentlig å elske? side 3. Filmklubb på Tangen side 5. Kirketjeneren hva gjør han? side 8. SMUK-start side 9. TV-aksjonen side 11

Hva er det egentlig å elske? side 3. Filmklubb på Tangen side 5. Kirketjeneren hva gjør han? side 8. SMUK-start side 9. TV-aksjonen side 11 Nr. 5 2002 55. årgang Hva er det egentlig å elske? side 3 Filmklubb på Tangen side 5 Kirketjeneren hva gjør han? side 8 SMUK-start side 9 TV-aksjonen side 11 Barneklubben siste side 2 Stange kirkes kantori

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 24.10.2013 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 36/13 Til saknr.:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000 Presteboliger På bakgrunn av henvendelser fra våre medlemmer har vi funnet det hensiktsmessig å informere generelt om en del forhold

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Dør til dør-aksjon med konfirmantene!

Dør til dør-aksjon med konfirmantene! STANGE OG TANGEN menighetsblad Nr. 1 2004 57. årgang Fasteaksjon i Stange og Tangen: Dør til dør-aksjon med konfirmantene! Du et medlem i kirken side 3 Ny kantor i Stange prestegjeld side 4 5 Årsmelding

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

50-års konfirmantene jubilerer

50-års konfirmantene jubilerer STANGE OG menighetsblad Nr. 4 2004 57. årgang TANGEN 50-års konfirmantene jubilerer Både for Stange og Tangen blir det jubileumsgudstjenester for 50-års konfirmantene: Søndag 12. september kl. 11.00 i

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

Tomtefesterforbundet har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk:

Tomtefesterforbundet har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk: har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk: Spørsmål 1 Oppregulering av festeavgift ved forlengelse I forbindelse med den nært

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndagene 24. juli til 7. august 2011 A.D. 24. juli 17. søndag i det alm. kirkeår, år A, messeboken side 521 1. lesning: 1 Kong 3, 5.7-12 Omkved: Herre, jeg elsker din lov.

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Nr. 6 2003 56. årgang

Nr. 6 2003 56. årgang Nr. 6 2003 56. årgang 2 Stange kantori Øvelse hver onsdag i Stange Menighetssenter kl.18.30. Åpent for alle som ønsker å synge i kor. Ta kontakt med Kari Bjørgen 62 57 17 14) eller Elisabeth Kommisrud(62

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: SØNDAG 13. MARS 2011 KL. 13:00 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 28. februar 2011 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 13. mars 2011

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL Dato: 18. august 2002 Arrangør: Dokka Pistolklubb Sted: Nordre Land sentralskytebane Antall startende 129 RESULTATLISTER SENDT

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE NOVEMBER: 30. kl. 11.00 LYSMESSE med dåp. Jeløy Kirkes Aspirantkor, Barnekor, Ungdomskor og Vokalensemble. BTP. DESEMBER: 7. kl. 11.00 ADVENTSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd.

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

TV-aksjonen 21. oktober

TV-aksjonen 21. oktober Nr. 5 2001 54. årgang TV-aksjonen 21. oktober Vi må skape håp og vise at det nytter å hjelpe, sier programlederne for TVaksjonen, Helene Sandvig og Anders Magnus. Selv om- hiv/aids er et dystert tema gleder

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ida Bentsen Nordskogbygda 50 47 50 147 84,- 2. Marit Tollersrud Owrenn Elverum 49 49 47 145 0,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Silje Larsson Bjørnen (Østerdal) 48 50 48 146

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

REFERAT FRA HÅNES MENIGHETSRÅD

REFERAT FRA HÅNES MENIGHETSRÅD REFERAT FRA HÅNES MENIGHETSRÅD Sted: Hånes kirke. Tid: Onsdag 31/8 kl.18-19.30 Til stede Lillian Bondø Bjørnestad, Trine Voreland, Kristin Wallem Timenes, Lars Hollerud, Rune Mørland (leder), Elin Saltrøe.

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2015/1619-2 Arkiv: 16/997 Saksbeh: Thorvald A. Garthe Dato: 05.09.2016 Søknad om innløsning av kommunal festetomt Sted: Sjursundholmen, Vardøya 50, parsell

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Telefonsentralen på Espa

Telefonsentralen på Espa Nr. 4 2003 56. årgang Telefonsentralen på Espa Årets 50-årskonfirmanter side 6 og 7 Den som frykter ulven side 10 og 11 Inger Gundersen på Espa, snart 86 år, vet mye om «gamledager». Hun vokste opp i et

Detaljer

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior.

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior. Klasse Senior. 1 Simen Holtmoen Senior Våler Jff 20 20 20 20 20 40 140 2 Rune Naverud Furuseth Senior Ledig 20 20 20 20 18 40 138 3 Fredrik Haug Senior Romedal og Vallset JFF 20 20 20 20 20 38 138 4 Arvid

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Jul i Stange og Tangen

Jul i Stange og Tangen STANGE OG menighetsblad TANGEN Jul i Stange og Tangen To gudstjenester på juleaften i Stange kirke Familegudstjenesten i Stange kirke julaften kl. 14.30 er spesielt tilrettelagt for barn og barnefamilier.

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17!

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17! Velkommen til konfirmasjonstid! Denne informasjonsbrosjyren sendes til alle ungdommer bosatt i Tvedestrand kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg,

Detaljer

Årsmelding for Tangen side 8 og 9

Årsmelding for Tangen side 8 og 9 Hvem er konfirmanter i Tangen 27. mai og i Stange 3. juni? Side 7 Sommerens gudstjenester Side 6 Nr. 3 2001 54. årgang Menighetsrådsvalg Menighetsrådene er allerede i gang med forberedelser til høstens

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

menighetsblad Strandlykkja kapell 90 år Hvem av oss er den største? Menighetsrådsvalg Stange kirke musikknytt Side 11

menighetsblad Strandlykkja kapell 90 år Hvem av oss er den største? Menighetsrådsvalg Stange kirke musikknytt Side 11 STANGE OG menighetsblad Nr. 4 2005 58. årgang TANGEN Hvem av oss er den største? Side 3 Menighetsrådsvalg Side 4 og 5 Årets 50-årskonfirmanter Side 6 Vedlikehold av kirker Side 8 og 9 Strandlykkja kapell

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer